Ballagás az általános iskolában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ballagás az általános iskolában"

Átírás

1 Ballagás az általános iskolában Ára:150 Ft július 19. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIV. ÉVFOLYAM 8. SZÁM Bérmálás és oltárszentelés - 7. oldal 8.a - osztályfőnök: Bíróné Kardos Klára Éjszakai kaland a múzeumban - 8. oldal 8.b - osztályfőnök: Lapisné Winter Katalin 8.c - osztályfőnök: Dr. Páli Tiborné TARTALOM Semmelweis napi ünnepség - 2. oldal Beszámoló a képviselő-testület soros üléséről - 3. old. Ősszel újratárgyalhatják a parkolást? - interjú a 4. oldalon Tanyagondnoki szolgáltatás - 5. old. Temetői rongálások. Mit tehetünk ellene? - interjú a 6. oldalon Sikeres évet zárt az általános iskola - hírek a 9. oldalon Sport oldalon

2 XIV. évf. 9. szám Kunszentmártoni Hír-Lap 2 Semmelweis nap Köszönet egy élet munkájáért Július elseje az egészségügyben és a szociális szférában dolgozók ünnepe. Egész éves munkájukért mondanak köszönetet országszerte ezen a napon, Semmelweis Ignác, az anyák megmentőjének születésnapján. A Városháza dísztermében megrendezett ünnepség elején Dezső Dóra üdvözölte a megjelenteket, majd Monzinger Gabriella, az általános iskola tanulója mondta el Bódás János: Valahol ki van jelölve a helyed című versét. A szavalatot követően az önkormányzat nevében dr. Czuczi Mihály polgármester köszöntötte az egészségügyben és a szociális intézményekben dolgozókat. Ünnepi beszédében méltatta tevékenységüket, a betegek felé irányuló empátiájukat. - Nem lehet eléggé megköszönni azt az áldozatos munkát, melyet városunkban nap, mint nap teljesítenek mindazok, akik erre tették fel életüket - fogalmazott Czuczi Mihály. A polgármester szólt az elmúlt év nehézségeiről és eredményeiről is, valamint megköszönte azt a türelmet és kitartást, melyet a felújított szakorvosi rendelő birtokba vételéig tanúsítottak az ott dolgozó orvosok és asszisztenseik. A Semmelweis Nap alkalom arra, hogy az önkormányzat elismeréssel adózzon mindazoknak, akik életük során kiemelkedő módon gondoskodtak a város lakosságáról, gyermekről és idősről egyaránt. Idén hárman vonulnak nyugdíjba a Szociális Alapellátási Központ és Bölcsőde intézményből. Több évtizedes munkájukat köszönte meg dr. Czuczi Mihály az önkormányzat nevében. Borsos Imréné Kollár Julianna mindig kisgyermekek között dolgozott ban a jelenlegi Hetényi Géza Kórházban, Szolnokon kezdte pályafutását az újszülött osztályon, majd a gyermek intenzív osztályon kezdett dolgozni. Szíve hazahúzta Kunszentmártonba, és november 1-jén lehetősége nyílt elhelyezkedni a Béke úti Bölcsődében, ahol édesanyja is dolgozott ben ápolói oklevele mellé csecsemő- és gyermekgondozói oklevelet szerzett ben, a bölcsődei átszervezéskor került jelenlegi munkahelyére, a Széchenyi lakótelepi bölcsődébe. Öt évvel később élelmezésvezetői oklevelet szerzett. Feladatai közé tartozott a bölcsődében cseperedő kisgyermekek élelmezéséhez szükséges anyagok beszerzése, könyvelése, raktározása és nyilvántartása, az étlap összeállítása. Közösségi ember, így a Vöröskereszt munkájában is sokat segít. Fontos számára a szakmában dolgozók érdekképviselete, ezért a szakszervezet munkájában is aktívan részt vesz, az érdekegyeztető tanács tagja. Kiss Józsefné Kovács Ágnes 1986 januárjától dolgozik az idősellátásban. Ezt megelőzően több mint tíz éven át dolgozott adminisztratív munkakörben a kunszentmártoni Zalka Máté-, majd a Körösmenti Mezőgazdasági Termelő Szövetkezetben. A Kunszentmártoni Gondozási Központban házi gondozónőként tevékenykedett, majd az Idősek Klubja vezetője lett ben házi szociális gondozó képesítést szerzett ben a Gondozási Központ és Idősek Otthona összevonásával létrejött Egyesített Szociális Intézmény továbbra is klub vezetőként foglalkoztatta, majd rövid időre gazdasági ügyintézői feladatokat látott el. A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán szociális szervező diplomát szerzett 1996-ban ben az Egyesített Szociális Intézmény vezető helyettesi feladatait látta el, ben pedig rövid időre megbízott vezetőként irányította az intézményt. Jelenleg a Szociális Alapellátási Központ és Bölcsőde Idősek Otthona részlegében a szakmai munkát irányítja. Az idős emberek életkori sajátosságait igyelembe véve, problémáikra nyitottan, megoldást keresve szervezi az Idősek Otthona életét. Gondoskodik arról, hogy az otthonba beköltöző idősek minél zökkenő mentesebben tudjanak beilleszkedni a közösség életébe. Tudását szívesen adja át a iatalabb generációnak, 2003-ban tereptanári képesítést szerzett. Sipos Józsefné csecsemő és gyermekgondozó oklevelének megszerzése óta bölcsődében dolgozik. negyven éve dolgozik a kunszentmártoni bölcsődében, 1983-ig gondozónő volt. Időközben egészségügyi-bölcsődei szakgondozói képesítést szerzett, és közel harminc évig a bölcsőde vezetőjeként tevékenykedett. Ez alatt az idő alatt kialakította és fejlesztette a bölcsődét, tevékenysége példa értékű. A kiemelkedő szakmai munka mellett az intézmény egészéről való gondoskodás. felelősségvállalás szerteágazó feladatát mindig pontosan, precízen, lelkiismeretesen, nagy odaigyeléssel és emberi tisztességgel végezte, végzi. Kisugárzása, kedvessége révén tisztelet, szeretet veszi körül mind a gyerekek, szülők, mind a kollégák részéről. Motorja, lelke intézményének, elhivatottsággal, szakmai alázattal folytatta tevékenységét, miközben összetartó közösségé kovácsolta a bölcsőde dolgozóit. Kimagasló munkájának elismeréséül miniszteri dicséretben részesült, illetve 2012-ben megkapta Kunszentmárton Város Egészségügyi és Szociális díját. Az ünnepség a zeneiskola tanárai (Niczky Nikolett, Cseh András és Varga Ákos) által előadott slágercsokorral, majd állófogadással ért véget. -hemrik-

3 XIV. évf. 9. szám Kunszentmártoni Hír-Lap 3 Tudósítás Félévet zárt a képviselő-testület A június 27-i soros ülésén huszonnégy napirendi pontot tárgyalt meg a város képviselő-testülete. Hosszas tárgyalások, olykor heves viták fűszereznek egy-egy tanácskozást, hogy végül az érvek és ellenérvek találkozzanak, és a megfelelő döntést hozzák meg a testület tagjai. Képünk a bizottsági beszámoló meghallgatása közben készült. Dr. Czuczi Mihály (középen) mellett jobbról Egedi István r. alezredes, kapitányságvezető, mellette a megyei rendőrfőkapitányság képviseletében megjelent Bajári Attila r. alezredes ül. A képviselők az első napirendek között határozták meg a második félév munkatervét. A közterületek elnevezését és a házszámozást rendelet szabályozza. Az ülésen döntés született arról, hogy a tájékozódás megkönnyítését szolgáló utcanév táblák elhelyezését pályázat útján valósítja majd meg az önkormányzat. A nap folyamán több rendeletet is módosított az önkormányzat, melyeket jogszabályváltozások miatt kellett végrehajtani. A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendelet módosítását elfogadták, míg az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szólót későbbi időpontban tárgyalják meg. A Kunszentmártoni Kistérségi Többcélú Társulás módosította a társulási megállapodást, melyet véleményezésre, illetve elfogadásra megküldött az önkormányzatnak. A képviselők több ügy kapcsán is aggályukat fejezték ki a társulási tagsággal kapcsolatban. Felmerült a kiválás lehetősége is, azonban nem állt rendelkezésre információ arra vonatkozóan, hogy milyen kötelezettségeket von maga után a kilépés. Miután a társulás elnökével, Molnár Bálinttal, illetve munkatársaival megtörtént az egyeztetés, a képviselők megszavazták a tagság megszűntetését. A bejelentést június 31-ig kellett megtenni azért, hogy december 31-én kiléphessen Kunszentmárton a Társulásból. A beszámolót két kiemelt témával zárjuk, mivel a Dr. Czuczi Mihállyal készült interjúnk számos olyan kérdést tartalmaz, melyek az ülésen is felmerültek. Rendőrségi beszámoló A Városi Rendőrkapitányság és a Városi Polgárőrség munkájáról szóló beszámoló megtárgyalásával indította a napirendeket a testület. Az Egészségügyi, Szociális és Közbiztonsági Bizottság véleményét Veres István tanácsnok tolmácsolta a képviselők felé. Szavaiból kiderült, hogy a beszámoló a bizottság ülésén is sok időt vett igénybe, hiszen a közbiztonság az egyik legfontosabb kérdés a város életében. A tájékoztató számos statisztikát tartalmaz az elmúlt év fontosabb bűnügyi mutatóival. A tanácsnok ezek közül emelt ki néhányat ben 352 bűncselekményt regisztrált a kapitányság Kunszentmártonban, melynek közel felét vagyon ellen követték el. Veres István kiemelte a kábellopások számának megnövekedését, és javaslattal fordult a megyei rendőrfőkapitánysághoz, hogy jelezzék az országos szervek felé ennek súlyosságát. A vandálok hatalmas károkat okoznak, de akár élet is múlhat egy-egy kábel hiányán. A tanácsnok pozitívan értékelte a rendőrség idős emberek felé irányuló empátiáját, és kérdéseket intézett a rendőrség felé. A bizottsági véleményre és a felvetődött kérdésekre elsőként Egedi István alezredes, a Kunszentmártoni Rendőrkapitányság vezetője reagált. Kérdésként merült fel, hogy a beszámolóban a kábítószer-gyanús anyagok ügyét sikerült-e tisztáznia a rendőrségnek. Egedi István elmondta, hogy még vannak folyamatban lévő ügyek ezek egy részével kapcsolatban, de az elmúlt évben tizenegy személy ellen fejeződött be az eljárás, azonban ennél jóval több egyén érintett. A rendőrség a iatalkorúak fokozottabb ellenőrzését is tervezi a nyári szünetben, mely az itallal történő kiszolgálásra és fogyasztásra is irányul. Bajári Attila alezredes, a megyei rendőrfőkapitány helyettese elmondta, hogy már az idei év első félévében csökkent a bűncselekmények száma. Kiemelte, hogy a legkisebb bűncselekmények elkövetőivel szemben is a leghatékonyabb eszközük az őrizetbe vétel, ennek eredménye már látszik a statisztikákban. Az alezredes fontosnak tartja a városban a kamerarendszer bővítését is, melyre pályázati lehetőségek is adódnak. Dr. Czuczi Mihály kérte a megyei főkapitányságot, hogy amennyiben van rá lehetőség városi és térségi szinten is, bővítsék a rendőri állományt. Előrelépésként értékelte, hogy a Tiszazug egyes településein már működik a lovasrendőri szolgálat a nehezen megközelíthető külterületi részeken. A rendőrség mellett a nehéz körülmények között működő polgárőrségnek is köszönetet mondott, hiszen a lakosság biztonságérzetének elengedhetetlen részesei. Esélyegyenlőség Magyarországon minden település rendelkezik esélyegyenlőségi programmal, melyet ötévente kell megtárgyalni. Az elmúlt időszakban a programok elkészítésére vonatkozóan jelentős jogszabályi változások következtek be. A program helyzetelemzést tartalmaz a mélyszegénységben élők és a romák helyzetéről, a gyermekek, nők, idősek, fogyatékkal élők esélyegyenlőségéről. A dokumentum fontos szerepet játszik egy-egy pályázat elbírálásánál. A Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság tíz módosító javaslatot terjesztett a testület elé. Ezekkel a javaslatokkal fogadta el az előterjesztést az Egészségügyi, Szociális és Közbiztonsági Bizottság is. A javaslatok között szerepelt a roma gyerekek identitásának erősítése - beiskolázás és oktatás, a bölcsődei férőhelyek kérdése, illetve az idősek informatikai jártasságának segítése. A program hetven oldalban foglalja össze az esélyegyenlőség megvalósulásának tervét. Hemrik Krisztina

4 XIV. évf. 9. szám Kunszentmártoni Hír-Lap 4 Szeptemberben felülvizsgálják a parkolási díjakat Féléves értékelő dr. Czuczi Mihállyal A parkolási díjról szóló rendelet felfüggesztését is elképzelhetőnek tartja dr. Czuczi Mihály, polgármester. A rendszer ugyanis egyelőre nem váltotta be a hozzá fűzött önkormányzati reményeket, hiszen ha kevesebb a bevétel, mint a bekerülési költség, azaz veszteséges a parkolási ágazat, akkor ezen el kell gondolkodni. Egyebek közt ez is elhangzott abban a beszélgetésben, amit az első féléves önkormányzati munka értékelése kapcsán kértünk Kunszentmárton polgármesterétől. - A júniusi soros képviselő-testületi ülésen szó esett az önkormányzat első féléves teljesítményéről, az elvégzett és tervezett feladatokról, jövőbeni lehetőségekről. Ön miként látja ezt a kérdéskört? - Nem volt könnyebb, mint az előző év, sőt, talán valamivel nehezebb is. A járási hivatal beindulása ugyan formálisan csökkentette a kunszentmártoni polgármesteri hivatal munkáját, de ettől függetlenül a városi fenntartásban, működtetésben maradó intézmények kiszolgálása, és azok a feladatok, amelyek a tavalyi költségvetési koncepcióban megfogalmazódtak, mind megoldásra várnak. A nehézségek ellenére sokat léptünk előre. Például végre-valahára közel öt év elteltével, végéhez érhetünk a csatornázásnak. Ha befejeződnek a munkák, majdnem száz százalékos lesz a szennyvíz-elvezetés lefedettsége. Azaz minden utcában lesz szennyvíz-gerincvezeték. Nagyon fontos volt az egészségügyi központ birtokba vétele, és július 17-én hivatalosan is átadásra kerül az intézmény. Addig próbaüzemben működik, ha hibák jelentkeznek, azokat kijavítják. Jelentős lépések történtek a szabadstrand érdekében is, a környezetet rendezte a Városgondnokság. Ehhez a területhez adhat segítséget az a Leader pályázat, amelyet augusztus 31-ig kell benyújtani. Egy csónakkikötőt és táborozó helyet szeretnénk ezzel a lehetőséggel kialakítani. Nyertes pályázat esetén a milliós várható bekerülési költséget a város megkaphatja. A múzeum bővítésére is megjelent a közbeszerzés. Ez közel 50 milliós beruházásról szól. Ezen túl előkészítés alatt van az a 42 millió forintos felújítás, korszerűsítés átalakítás is, amit az Idősek Otthonában szeretnénk megvalósítani. Az összes többi, felmerülő, kisebb-nagyobb problémákat eddig napra készen tudtuk kezelni, az intézmények működnek, likviditási, számlaizetési gondokkal nem küszködtünk ebben a fél évben. Az adósságállományt az állami konszolidáció révén 55 százalékkal sikerült csökkenteni, s ez közel 845 millió forintot jelent. Maradt 564 millió 644 ezer forintos adósságállományunk, amit 2028-ig kell viszszaizetni. Ennek az összegnek az éves törlesztője millió forint, s ez szerintem már kezelhető. Nem azt jelenti, hogy lehet pazarolni, de fel lehet lélegezni, hogy ma már sokkal kisebb a izetési kötelezettség, mint korábban volt. Hosszabb távon tudunk stabilan gazdálkodni, és ami nagyon fontos, hogy nincs eladósodva a város. Az önkormányzati feladatok nem csökkentek, de ha ezekhez a mindenkori kormány hozzáteszi a szükséges, hiányzó pénzeszközöket, akkor talán könnyebb lesz az életünk. De nem szabad elkiabálni, azzal kell gazdálkodni, és annyit kell költeni, amennyit lehet és nem többet, s azt is takarékosan, szigorú gazdálkodással. - Az első félév nagy vállalkozása volt a parkolási díj bevezetése. Meghozta-e ez a várt eredményt? - Aki nyitott szemmel jár-kel a városban, láthatja, hogy nagyon sok az üres a parkoló. Szerintem nem szégyen, ha a képviselő-testület egy döntést felülvizsgál, és ha kell, mer azon változtatatni. Van lehetőség a rendelet felfüggesztésére is, és nem kell szégyellni, hogy ha egy testület belátja, hogy nem jól döntött, tévesen kalkulált a meglévő adatokkal és a bevételek elmaradnak a tervezettől. Ha ez nem elegendő arra sem, hogy a kiadásokat fedezze, azaz veszteséget termel, nem szabad tovább fenntartani. Ezért a szeptember eleji ülésre a képviselő-testület napirendre tűzi, hogy miként alakult a parkolási díjak bevétele, és ezzel szemben mennyi volt a kiadás. Én már legelőször is azt javasoltam, hogy függesszük fel a rendelet végrehajtását, és ne vezessük be azonnal, legalábbis addig, amíg minden feltétel a rendelkezésre nem áll. Ha nem tudunk mindenhol kulturált, felfestett parkolót biztosítani, akkor még hiányosak a feltételek. Most még van olyan utca, ahol a sáros padkán várakozva is meg kellene váltani a parkoló cédulát. Az autósok nem veszik igénybe úgy a parkolókat, mint ahogy várták. El kellene gondolkodni azon, hogy van-e értelme annak, hogy üresen álljanak a parkolók, s egy 8600 lakosú településen kiizetődő tud-e lenni egy ilyen rendszer. Érdemes összehasonlítást végezni a környéken, hogy hasonló méretű városokban van-e parkolási díj vagy sem. És azt sem szabad elfelejteni, hogy Kunszentmárton nem Cserkeszőlő, ahol fürdővendégek vannak és nagy az idegenforgalom. - Akkor viszont mi lesz a parkolási díjból tervezett útépítésekkel? - Át kell gondol- n i ezt a kérdéskört. Ami biztos: a veszteséget nem szabad tovább generálni. Az előbb már említettem, hogy vannak eredmé- Parkoló autók a Rákóczi utcában nyeink, vannak fejlesztések. Ezek azonban mind egy-egy sikeres pályázathoz, támogatáshoz köthetők. Nekünk a jövőben is ezt az utat kell járnunk. Minden attól függ, hogy milyen pályázati lehetőségeink lesznek, s találunk-e majd olyan forrást, ahova nem kell önerőt letenni. A jövőben saját erős fejlesztésekkel már nem tudok egyetérteni, mert akkor soha nem tudunk talpraállni. Elég sokat fejlesztett már eddig ez a város ban, 15 éve 1.2 milliárd volt a város vagyona, most lassan a 7.5 milliárd forint körül járunk. Ennek azonban ára is van, hiszen hiteleket kellett felvenni, s azok nem voltak mindig annyira kedvező kamatozásúak. Az adósságunkat rendezni kell. Közben persze ismerős a képviselő-testület előtt minden probléma, minden fejlesztést igénylő terület, de erre ismételten csak azt tudom mondani, hogy vannak elképzeléseink a további városrendezésre, de ezek megvalósulásához 100 százalékos támogatást garantáló pályázati forrásokra kell találnunk. -hemrik-

5 XIV. évf. 9. szám Kunszentmártoni Hír-Lap 5 Segítség a külterületeken élőknek Tájékoztatás tanyagondnoki szolgáltatás beindításáról A Szociális Alapellátási Központ és Bölcsőde tájékoztatja a lakosságot, hogy a Képviselő-testület döntése alapján július 15-től tanyagondnoki szolgáltatást indít. A tanyagondnoki szolgáltatás célja Kunszentmárton közigazgatási területéhez tartozó Kungyalun illetve a város külterületi tanyás részein élő lakosság segítése. A szolgáltatás feladata a szociális alapszolgáltatások megjelenítése, a külterületen élők kapcsolatrendszerének erősítése, közösségi szintű igények kielégítésének biztosítása, az információáramlás elősegítése. A szolgáltatást 1 fő tanyagondnok látja el, akinek munkáját egy 9 személyes, akadálymentesített gépjármű segíti. A tanyagondnoki szolgáltatás alapfeladatai közé tartozik: Közreműködés az étkeztetésben: A tanyagondnok kiemelt közvetlen alapfeladata az igénybevevők részére a napi egyszeri meleg étehordóban történő házhoz szállítása. A tanyagondnok ezt a feladatot szóban vagy írásban jelzett igények alapján látja el. Kapcsolódó feladata a szolgáltatást igénybe vevőkkel való beszélgetés során a további alapellátási igények felmérése és továbbítása az intézményvezető felé. A tanyagondnok a további szolgáltatásokra vonatkozó igényeket írásban rögzíti. Közreműködés a házi segítségnyújtás biztosításában: A házi segítségnyújtás keretében a tanyagondnok segítséget nyújt: a ház körüli, szakképesítést nem igénylő feladatok elvégzésében, kisebb, speciális szakértelmet nem igénylő javítások megoldásában, az életvitel fenntartásához szükséges alapvető élelmiszerek, vegyi áruk, eszközök beszerzésében, beszélgetés során mentális segítséget nyújt, hozzájárulva ezzel az izoláció csökkentéséhez. Az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás segítése: Egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, így a háziorvoshoz jutás megszervezése, egészségügyi intézménybe szállítás, gyógyszerkiváltás. Feladata, hogy a külterületen élők, a megfelelő közlekedési eszközzel nem rendelkezők, betegség esetén minél gyorsabban jussanak el az orvoshoz, gyógyszereiket, gyógyászati segédeszközeiket beszerezhessék, Közreműködés az egyéb alapszolgáltatásokhoz való hozzáférésben: A tanyagondnok feladata az intézmények szolgáltatásainak a lakosok felé történő közvetítése, tájékoztatás nyújtása a szolgáltatások köréről, az intézmény elérhetőségéről, az igénybevétel módjáról, az ellátások hogy a bűn ne maradjon büntetlenül! Telefontanú Program Neve bemondása nélkül hívhatja a Telefontanú ingyenes telefonszámát: igényléséhez szükséges iratokról. Kompetencia körébe tartozik a jelzés közvetítése a családsegítő, illetve az alapszolgáltatások vezetői felé, amennyiben az ellátott életében problémát észlel. Egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása: Segítségnyújtás a körzet lakosságának hivatalos ügyeinek intézésében, amely történhet a szolgáltatást igénylők adott hivatalokba, intézményekbe történő szállításával, illetve az ügyek tanyagondnokok által történő elintézésével. Ide tartozik a különféli ügyek elintézéséről (milyen ügyben hova kell fordulni, hol, milyen dokumentumokat kell beszerezni ill. benyújtani) való tájékozódás és tájékoztatás is. Egyéb lakossági szolgáltatások biztosításában való közreműködés: Olyan feladatok tartoznak ide, amelyek közvetlenül egyik korábban felsorolt feladathoz sem tartoznak: - Nagybevásárlás: az igénybevevők bevásárlóközpontokba való eljuttatásával, mely egyik célja az ellátottak korlátozott anyagi lehetőségeinek kímélése a nagybani bevásárlással elérhető megtakarítással. - A saját fogyasztás céljára háziállatot tartó lakosok számára táp, állatgyógyszerek és az állattartáshoz szükséges egyéb eszközök, gépek beszerzése és házhoz szállítása. - Tartós fogyasztási cikkek, háztartási és mezőgazdasági kisgépek szervizbe szállítása. A tanyagondnoki szolgálat egyik legfontosabb célcsoportja az időskorúak köre, a számukra nyújtott szolgáltatások elsőbbséget élveznek. Cél, hogy megkapják azon segítő szolgáltatásokat, amelyek révén minél hosszabb ideig otthonukban, megszokott lakókörnyezetükben élhessenek, és egészségi állapotuk függvényében legyen lehetőségük a helyi köz- és kulturális életben, programokban is aktívan részt venni. A tanyagondnoki szolgáltatás igénybe vétele térítésmentes! A szolgáltatással kapcsolatban további információ kérhető a Szociális Alapellátási Központ és Bölcsőde Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. szám alatti telephelyén személyesen, vagy telefonon a 56/ telefonszámon. Balláné Veres Judit intézményvezető A program azoknak az állampolgároknak nyújt lehetőséget 2001 óta, akik információval rendelkeznek már megtörtént vagy tervezett bűncselekményekről, bűnelkövetőkről, körözött személyek tartózkodási helyéről, de valamely méltányolható okból nem kívánnak a rendőrséghez fordulni, személyazonosságukat a hatóság előtt felfedni. A zöldszámon hétfőtől csütörtökig órától óráig, pénteken órától óráig fogadják a bejelentéseket. A bejelentéseket névtelenül tehetik meg. A hívások fogadásakor a készülékek a hívószámot nem jelzik ki, hangfelvétel a beszélgetésekről nem készül. A munkatársaknak bűnügyi szem-

6 XIV. évf. 9. szám Kunszentmártoni Hír-Lap 6 pontból fontos adatokra van szükségük, ezért irányított beszélgetés keretében a bejelentőnek kérdéseket tesznek fel. A kriminalisztikai alapkérdések (hol, ki/kik, milyen bűncselekményt követtek el, esetleges személyi vagy tárgyi bizonyítékok holléte stb.) megválaszolása a nyomozás sikerességéhez járulhatnak hozzá. A névtelenség azonban nem jelenti azt, hogy a bejelentő e mögé bújva bűncselekményt követhet el. Pld: a közveszéllyel fenyegetés (valamely iskola, üzem, pénzintézet stb. felrobbantása), vagy büntető eljárás alapjául szolgáló valótlan bejelentés esetében a hatóság félrevezetése bűncselekmény, ezen esetekben a nyomozó hatóságok, illetve a nyomozó ügyészségek eljárást kezdeményeznek a bejelentő azonosítására, felelősségre vonására. Más nyomozó, illetve közigazgatási eljárás lefolytatására jogosult hatóságok hatáskörébe tartozó bűncselekményekről, illetve szabálysértésekről kapott információkat is továbbítják a Telefontanú munkatársai. MMS formátumú adattovábbításra is lehetőség van. Elküldhet akár egy bűncselekményről készült felvételt is a szolgálathoz, melyet az intézkedésre jogosított szervhez továbbítanak. A Telefontanú zöldszámát felhívva - a szükséges kérdések megválaszolását követően a kollégák megadják Önnek azt a telefonszámot, melyen üzenetét fogadni tudják. Utánajártunk Sokat harcolnak a kegyeletsértők ellen Cikkünk általános, ismertető jellegű, azzal a szándékkal íródott, hogy tájékoztassa városunk lakóit a kunszentmártoni temetők állapotáról, tulajdonviszonyairól, a temetkezéssel kapcsolatos tudnivalókról, feladatokról, felelősségekről, az önkormányzat és az egyház, mint fenntartók és a szolgáltatók együttműködéséről. A témában dr. Hoffmann Zsolt jegyzőt és Kövesdy Zsolt plébánost kerestük fel. Kunszentmártonban a felső és az alsó temető a római katolikus egyház, a kungyalui temető pedig az önkormányzat tulajdonában van. Az egyház tulajdonában lévő temetők, ravatalozók üzemeltetését a Borostyánkert Kft., a kungyaluit pedig a városgondnokság végzi. Ez utóbbiban ben vezették be a villamos áramot, addig áramfejlesztőt használtak. Jelenleg egy kegyeleti hűtő beszerzése van folyamatban, melyet a Kegyelet Temetkezési Kft. fog elhelyezni, az önkormányzat a hely kialakítását biztosítja. A város jó kapcsolatot ápol az egyházzal és a temetkezési szolgáltatókkal egyaránt. Ha valaki elhal, és nincs hozzátartozója, akit kötelezni lehet az eltemettetésére, az sem maradhat temetetlenül, köztemetéssel el kell temetni az önkormányzat köztemetőjében, ez esetben Kungyaluban. Az egyház felajánlásának köszönhetően azonban Kunszentmártonban a felső temetőben biztosítottak egy kriptát az önkormányzat számára, ahol az urnák elhelyezésre kerülnek tudtuk meg dr. Hoffmann Zsolt jegyzőtől. A temetési hely feletti rendelkezési jogot mindenhol rendelet határozza meg, ebben fel vannak sorolva az egyes sírhelyek megváltási, használati idejéhez kötött jogok. Átlagosan 25 év van megjelölve. Ez, itt helyben is hasonló módon van meghatározva: egyszerű megváltás időtartama sírhely és urnasírbolt esetében 25 év. Urnafülke, urnasírhely esetén 10 év, sírbolt esetén 60 év. Májusban nyújtotta be a belügyminiszter azt a módosító javaslatot, melyben lehetőségként merül fel a szociális temetés, körvonalazódik, mi lesz ingyen a rászorulók számára, illetve mi lesz a feladatuk a családoknak. Erről azonban még nem szavazott a parlament A hozzátartozó akkor kérheti a köztemetés elvégzését, ha anyagilag nem tudja vállalni a költségeket, melyet az önkormányzat az elbírálás után átvállal. Ilyenkor a helyben szokásos legolcsóbb temetési módot kell alkalmazni, de lehetősége van a hozzátartózónak arra, hogy ha van családi sírhely, akkor oda kérheti az elhelyezést, de a köztemetés mellé kérhet olyan szolgáltatást, amit még meg tud izetni. A Szent Márton Alapítvány céljai között szerepel az Alsóés a Felső temetők kápolnáinak, műtárgyainak és műemlékeinek, a védett síroknak a felújítása és állagmegóvása, valamint a temető rendezésének támogatása. Hogyan valósul ez meg a gyakorlatban, továbbá milyen nehézségek állnak elő a temetői infrastruktúra fejlesztésénél? Erre adott választ Kövesdy Zsolt: - Ez úton köszönjük meg mindenkinek, aki adója 1 %-át felajánlotta az Alapítványnak, mert ebből a közösségi programok mellett a temetői kiadások egy részét is tudjuk inanszírozni. Ezen túl fejlesztési céljainkba is bevonjuk annak forrásait. Kiss Zoltán és felesége jóvoltából került felújításra ben a műemlékvédelem alatt álló felső temetői kápolna külső része, majdnem teljes egészében. A tervek között szerepel a homlokzat megújítása, illetve a kultúrtörténeti kincsnek számító kis orgona és a templomi orgona restaurálása. Az Alsó temetői kápolnánál a tabernákulumot sikerült restauráltatni a múlt esztendőben Séra Erzsébet, valamint Bihari Zoltán asztalosmester segítségével. Itt a repedező fal, az épület mozgása okoz problémát, mely a restaurálást igencsak megnehezíti, így alapos tervezésre van szükség a munka megkezdése előtt. Az ehhez szükséges költségek forrását előbb meg kell találni. A temetői közlekedéssel kapcsolatban az atya a Felső temetőben tapasztalja a legtöbb problémát. A sírkövesek engedély nélkül közlekednek teherautóikkal. Az utakat feltörik, de nem állítják helyre azokat. - Két évvel ezelőtt Imrei István és Kiss Csaba vállalkozók segítségével a felső temető bejáratát leköveztük, hogy egyáltalán be lehessen menni tudtuk meg Kövesdy Zsolttól. A Katona Transsped Kft. segítségével a felső temetői ravatalozó mellett az út murvával való feltöltése is megtörtént, valamint a Felső temető egyik járdáját is A felső-temetői kápolna lekövezték. Ez nagy ajándék

7 XIV. évf. 9. szám Kunszentmártoni Hír-Lap 7 volt, köszönet érte. A kriptasorok előtti út is műszaki problémát jelent, mert a sírbolt lejáratának nyithatónak kell maradnia, így ott aszfaltozásra nincs lehetőség. A megoldást itt is keresik. Különösen nagy problémát jelentenek az őzek. Az állatok főleg ősszel és tavasszal, élelmet keresve mennek be a temetőbe, ahol megrongálják a sírokat és lelegelik a virágokat. A plébánia több lehetőséget is számba vett ennek megelőzésére, a csapdaállítástól a villanypásztor kihelyezéséig, de szinte minden esetben jogi akadályokba ütköztek. Ideiglenes megoldást jelenthet a surják levágása, melyekben az őzek megbújnak, de a probléma ezzel nem fog megoldódni véglegesen, hiszen ezek folyamatosan újra nőnek. Tanácstalanok vagyunk az állatok okozta károkkal kapcsolatosan mondja a plébános. Elképzeléseink között szerepel, hogy mindkét temetőnek épített kerítést csináljunk, egyfelől ezzel tudnánk védekezni az őzek ellen, másfelől nagyon komoly gondot okoz a falopás. Ezek nem nagy értékű lopások, viszont rettenetes kárt okoznak. A tolvajok szemetet és rombolást hagynak maguk után. A kerítést több helyen szétvágták, de a helyreállításra és a karbantartásra az egyházközségnek nincs pénze. Egy kerítés felhúzása megoldást jelenthet, de ezt is csak pályázati forrásból tudnák inanszírozni. Kegyeletsértést azonban nemcsak a tolvajok követnek el. A sírokra rádobott Az alsó-temető kápolnája elszáradt virágok is kegyeletsértésnek számítanak. Zsolt atya ezért mindenkit arra kér, aki a szerettei sírját gondozza, hogy az elszáradt virágokat, csokrokat illetve a szemetet a kihelyezett szeméttárolókba helyezzék. A temetőkkel kapcsolatos problémák sora azonban itt nem ér véget. Az atya hosszasan sorolja azokat a gondokat, mellyel az egyháznak, mint tulajdonosnak, az üzemeltetést végző szolgáltatónak és az önkormányzatnak szembe kell néznie. A nehézségek ellenére azonban számos elképzelése is van Zsolt atyának, illetve az egyháztanács tagjainak. Egy rendezési terv van készülőben a temetők rendbetételére. Ebben fontos szerepet kap a temetői gyalogutak kijelölése és egy új parcellabeosztás is, a sírok megközelíthetőségének javítására. Mivel a korábbi években a meglévő temetői utakra sírok kerültek, az egyháztanács a kegyeleti érzés megsértése nélkül, a legnagyobb tapintattal igyekszik ezt valóra váltani. A Felső temetőben egy urnafalat szeretnének készíttetni, az alsóban pedig megnyitni az urnatemetési lehetőséget. Ez utóbbiban a ravatalozótól jobbra a csatornáig megtisztították a területet egy új parcellának, illetve az urnafalaknak. A plébánia a közcélú program adta lehetőségeket is igyekszik kihasználni. A közcélú alkalmazottak és a szolnoki üzemeltető cég segítségével alakították át a felső temetői ravatalozó hátsó részét. A védett sírok gondozását is közmunka programmal szeretnék megoldani, azonban Kövesdy Zsolt a város segítségét is kéri: Szeretnénk, ha a lokálpatrióták és a város vezetése ezekre a sírokra több igyelmet fordítana, mert a katolikus közösség erőforrásai elégtelenek a város jeles polgárai sírjainak gondozására. Ha erre volna a városban egy kegyeleti bizottság, amely erre odaigyel, és ezek gondozását felvállalná, a szükséges anyagi forrásokat biztosítaná, akkor ez segítene a problémát megoldani. A jövőben a temetkezési szokásokkal kapcsolatban is változás várható. Azokat a sírokat, melyeket kiköveznek, kibetonoznak, kriptává fogják minősíteni, melyhez tervrajzra és építési engedélyre lesz szükség. Temetetlen kunszentmártoni nem lehet, ez erkölcsi kérdés hangsúlyozza Zsolt atya, aki a temetkezési vállalkozókkal egyeztetett ebben a kérdésben. Így tehát, ha hozzátartozók egy éven belül nem jelentkeznek az urnákért, azt az erre a célra kialakított közkriptában helyezik végső nyugalomra. Kövesdy Zsolt az alábbi gondolatokkal zárta az interjút: - Nagyon fontos dolog, hogy ne várjunk mindent a paptól! Az ő felelőssége a temető is, de fő dolga a lelkek gondozása, az élők segítése és támogatása, a közösség szervezése és vezetése, nem az építkezés, a rendrakás, a fűnyírás én ezeket a saját forrásaink mértékéig igyekszem kiosztani munkahelyteremtéssel, munkatársak meghívásával, de a közösség és a város összefogására van szükség, hogy ezeket a történelmi temetőket fönntartsuk és működtessük. Az interjúkat Herczeg László készítette, szerkesztette: Hemrik Krisztina Kettős ünnep Bérmálás és szentelés a Nagytemplomban június 16-a kettős ünnepnap volt a kunszentmártoni római katolikus hívek számára: egyrészt a tavasszal elkészített állandó szembemiséző oltárt áldották meg a délelőtti mise során, másrészt pedig nyolcan részesültek a bérmálás szentségében. Egy évvel ezelőtt a Szeged-Csanádi Egyházmegye főpásztora, dr. Kiss-Rigó László püspök atya mutatta be a bérmálási szentmisét. Idén azonban nem tudott részt venni az ünnepen, ezért Kondé Lajos nagyprépost püspöki helynököt, a Szegedi Dóm plébánosát bízta meg, hogy mutassa be az ünnepi nagymisét. A bevonulást a köszöntések követték. Először Józsa László, az egyházközség képviselő-testületének világi elnöke üdvözölte a szegedi vendéget, majd a Szent Anna Katolikus Óvoda gyermekcsoportjának rövid műsorára került sor. Ezt követően dr. Czuczi Mihály polgármester mondta el beszédét, aki a város és az egyházközség közötti jól működő kapcsolatról és annak jövőbeli folytatásáról ej-

8 XIV. évf. 9. szám Kunszentmártoni Hír-Lap 8 tett pár szót. A hivatalos rész után Kondé Lajos szenteltvízzel meghintette megszentelte, majd tömjénnel megfüstölte négy oldalról az új márványoltárt és a szentélyt. A rövid prédikációt követően szolgáltatta ki a nagyprépost a bérmálás szentségét annak a nyolc iatalnak és iatal felnőttnek, akik az elmúlt hetekben, hónapokban gondos felkészülésben részesültek a plébánián. A szentmise végén Kövesdy Zsolt plébános köszönetet mondott mindazoknak, akik anyagilag és tevékenységükkel hozzájárultak ahhoz, hogy megújulhatott a nagytemplom szentélye. Az oltár mellett megszépült a főoltár és a szentélyt a templom többi részétől elválasztó áldoztatórács is. Az Emberi Erőforrás Minisztériumától kapott 11 millió forint a felújítás költségeinek nagy részét fedezte, és emellett adományokat is kapott a Szent Márton Plébánia, mintegy másfél millió forintot. Múzeumi élet Nem csak egyéjszakás kaland A nyári napfordulón Szent Iván ünnepnapján már a történelem előtti népek is hatalmas máglyákat gyújtottak, hogy így segítsék az éltető Napot égi útján. A hagyomány ápolói ma is hisznek a tűz tisztító, gyógyító, termékenyítő erejében, mások a tűzugrás szerelemmel és házassággal kapcsolatos mágikus jóslataiban bíznak. Ezen az éjszakán a múzeumok is megtelnek érdeklődőkkel, hogy rendhagyó programokon, tárlatvezetéseken vegyenek részt. A Helytörténeti Múzeum idén is megnyitotta kapuit, hogy több mint félezer látogató járhassa végig az ódon épület kiállításait. Ezúttal a börtönélet, a betyárvilág állt a rendezvény középpontjában, így betyárgúnya vagy akár bilincs is felkerülhetett a vállalkozó kedvű éjszakai múzeumjárókra. A kunszentmártoni rendőrkapitányság nyomozói és bűnügyi technikusai a helyszínelési munkát, a szolnoki büntetés-végrehajtási intézet kollegái a rabszállító autó, valamint a kényszerítő eszközök használatát mutatták be. Egész éjszaka készültek a jobbnál jobb henna börtöntetoválások, a fazekas korongról az alkonyati félhomályban is kitűnő darabok kerültek le. Aki megfáradt a tárlatvezetések és a programok kavalkádjában, ízletes, kemencében sült péklángossal, valamint a tiszakürti Tálas családi borászat legkitűnőbb évjárataival csillapíthatta éhségét és szomját. A napnyugta után meggyújtott fáklyák fénye csak előjátéka volt a 10 órakor fellobbanó Szent Iván tüzének, melynek átugrására kicsik és nagyok egyaránt vállalkoztak. Ennek az ünnepi alkalomnak az apropóján fordult elő első ízben, hogy Kunszentmárton két énekkara, a templomban szolgáló Szent Márton Énekkar, valamint a nemrégiben megalakult Vivace Vegyeskar egyesült nagykórusa foglalta el a templomi kórus helyét. Az együttműködés hallható gyümölcseit élvezhették mindazok, akik ott voltak a bérmálási szentmisén. Köszönet illeti a két kórus vezetőjét: Niczky Nikolettet (Vivace Vegyeskar) és Laurinyecz Pál kántort (Szt. Márton Énekkar). A szentmise fényét emelte Tóth Vilmos bevonulásra és kivonulásra felhangzó orgonadarabja, utóbbi esetben trombitán közreműködött Charpentier-Te Deumjában Faragó Sándor hitoktató. A szentmise záró áldását követte a helyi fúvószenekar térzenéje a templom bejáratánál, a híveket pedig kaláccsal kínálták meg a karitász munkatársai. -LPP- Plébániai hírek Azok, akik felnőttként kérik a keresztség, a bérmálás szentségét, és elsőáldozók szeretnének lenni, már jelentkezhetnek a szeptemberben induló képzésre. A Kármelita Rendház búcsúja július 21-én, vasárnap lesz 10 órakor. A templomban ekkor nem lesz nagymise, mindenkit a kápolnába várunk! Napjainkra a múzeumlátogatás új dimenziói nyílnak meg az érdeklődők számára. A kulturális értékek őrzése mellett a kis települések múzeumai a térségi turizmusban is egyre fontosabb szerepet töltenek be. Számos példa bizonyítja, hogy egy jól működő interaktív múzeum a helyi idegenforgalom húzóerejévé válhat. Kiránduló osztályok, nyári táborozók, Cserkeszőlőben pihenő családok, nyugdíjasok, kerékpáros és evezős turisták napi programjába is jól beilleszthető a kunszentmártoni múzeumban tett séta, egy múltbéli barangolás. A 2013-as év jelentős változást hozott a vidéki múzeumok életébe, hiszen a korábban megyei szervezetekbe tömörülő területi múzeumokat így a kunszentmártonit is január 1-től a városok fenntartásába rendelték. A szakmai hátteret adó intézményrendszer gyors megszűnésére reagálva öt múzeum (köztük a Helytörténeti Múzeum) együttműködéseként június 4-én létrejött a Nagykunsági és Tiszazugi Múzeumok Szakmai Társulása, hisz a Múzeumok Éjszakájához hasonló sikeres programok fő záloga a szakmai együttműködés és tapasztalatcsere, valamint a folyamatos innováció lehet. Szintén az összefogás lehetőségeit mérlegelve gyűltek össze három szomszédos megye (Csongrád, Békés, J-Nk- Szolnok) intézményei és szakemberei a Szentesi Koszta József Múzeumban. A múzeumi juniálison a szakmai tapasztalatcsere mellett, minden intézmény bemutathatta színes múzeumpedagógiai programjait az érdeklődők számára. A sikeres munka elképzelhetetlen támogatás és önzetlen segítség nélkül, ezért ezúton szeretnénk megköszönni azoknak a múzeumbarátoknak a segítségét, akik szívükön viselik a múzeum sorsát és jövőjét. Hegedűs Krisztián

9 XIV. évf. 9. szám Kunszentmártoni Hír-Lap Elbúcsúztak iskolájuktól Június 22-én elbúcsúztak iskolájuktól a nyolcadikosok. Útravalóval telt tarisznyájukkal végigballagtak az iskolán, majd fogadták iskolatársaik, tanáraik búcsúzó szavait és jókívánságait. Az iskola zászlójának átadását követően jó tanácsokkal köszöntek el iskolatársaiktól. Idén első alkalommal köszöntötte a végzősöket a Klebersberg Intézményfenntartó Központ Kunszentmártoni Tankerületének igazgatója, Vass Zoltán, majd Szabó Mihályné igazgatónő engedte útjukra gondolataival a nyolcadikosokat. Boldog István országgyűlési képviselő nevében Végzős tanulók az iskola zászlójával Wenner-Várkonyi Attila 9 alpolgármester adott át jutalomkönyvet Vajda Nórának (8.a) a közösségi, illetve önkéntes tevékenységéért, és Rácz Zsoltnak (8.c), mint ifjú sportoló reménység. Városunk polgármestere, dr. Czuczi Mihály szintén könyvajándékkal ismerte el a város általános iskolájában kiemelkedően teljesítő tanulókat: Határ Márk Amadé (3.a), Balogh Lili (3.b), Ugrai Dániel Dr. Czuczi Mihály és (4.a), Tóth Armand Kevin Tóth Armand Kevin (4.b), Paulovics Péter (7.c), László Zsóia (7.c), Kiss Kata (7.a), Ország Anna (8.b), Bozsik Donát Béla (8.c), Apatóczki Ádám (8.a). Szabó Mihályné azoknak a szülőknek is köszönetet mondott, akik a nyolc év alatt segítették az iskolai munkát. Az elismeréseket követően az igazgatónő lezárta a tanévet, melyet a diákok nagy tapssal fogadtak. A tanévzáróval egybekötött ballagási ünnepség végén a nyolcadikosok hagyományosan felengedték léggömbjeiket. -h- helyesíró versenyen. Természetesen a megyei versenyek eredményei is kimagaslóak. Német nyelvi fordító verselezárult a as tanév az általános iskolában nyen Tálas Gábor 1., Jernei Mihály 3. helyezett lett. AnIsmét sikeres tanévet tudhatnak maguk mögött a telepü- gol nyelvi versenyen László Zsóia 2. helyen, Bozsik Dolés általános iskolásai. Megtörtént a nagy fenntartói váltás: nát 4., Kiss Kata 5. helyen végzett. A Bólyai megyei matematika versenyen Laczkovich Kristóf 6., a Hevessy iskolánkat már a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ György kémiaversenyen Paulovics Péter 2., Imre Kunszentmártoni Tankerülete irányítja. Az általános műrita 4., Kiss Kata 11. helyezett lett. A Délibábos velődési központ újjá szerveződött most már az általáég alatt megyei természetismeretei vetélkedőn nos iskola és a rajziskola nélkül. Az iskola működtetálas Gábor, Határ Milán, Merényi Attila által tését, technikai dolgozóinak irányítását változatlanul a alkotott csapat 3. helyezett lett. város biztosítja. Új nevünk: Kunszentmártoni ÁltaláAz iskola tanulmányi átlaga 3,64. Sajnos 17 tanuló kénynos Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. telen lesz tanévet ismételni, 30-an pedig augusztusban javítóvizsgázhatnak. A tanulmányi munkán kívül rendkívül gazdag programsorozattal zártuk az évet. Kiemelkedő rendezvényeink voltak a témahetek, a rajziskolai kiállítások, a művészetoktatás napja, a farsangi ünnepkör rendezvényei, de a Márton napi programok is színesek voltak. A diákönkormányzat, Sikeres évet zártak Szabó Mihályné átadja a jutalmakat 541 általános iskolás és 172 rajziskolás tanuló kapott bizonyítványt a tanévzáró ünnepségen. Közülük 44 fő minden tantárgyból jelesre, kiválóra teljesített, 46 főnek csak 1-2 négyese van. A rajziskolások közül 48 fő ért el kitűnő minősítést. Végtelenül büszkék vagyunk tanítványainkra, hiszen számtalan országos versenyen értek el kiemelkedő teljesítményt. Ilyenek voltak: Paulovics Péter Curie országos matematika verseny 8. helyezés, a Sajó Károly környezetvédelmi országos versenyen Fülöp Norbert, Paulovics Péter és László Zsóia csapata országos 6. helyezett lett. László Zsóia országos 3. helyezést ért el a Simonyi Vass Zoltán tankerületi igazgató könyvjutalomban részesítette a legjobbakat az osztályfőnöki, az alsós munkaközösség számtalan bált, klubdélutánt, osztálybulit, túrát, kirándulást, versenyt szervezett. Nagyon tartalmas színvonalas program volt ismét a tanévzáró gála, ahol szinte valamennyi osztály készült

10 XIV. évf. 9. szám Kunszentmártoni Hír-Lap 10 és a táncosok, valamint dalok segítségével mutatták be egy őrült napjukat. A közönség tapsviharral bátorította és jutalmazta a színpadra lépő kis előadókat. A felső tagozatosok műsora a 8.a osztály Bendegúz iskolába megy című vidám jelenetével vette kezdetét. A versek a késő délutáni műsornak is fontos részei voltak. Szavalattal mutatkozott be Farsang Emese, Légrádi Blanka, Kiss Bálint és Bódi Barbara. A műsorszámok közötti eligazodásban Vajda Nóra és Szőke Fanni segítette a közönséget. Az 5. b-sek az LMFAO zenéjére teremtettek party hangulatot, az A -sok pedig rövid mondókákkal fűszerezett néptáncot mutattak be. Hatodikosok előadásában láthattuk Arany János A bajusz című művének dramatizált változatát, valamint a Hófehérke és a hét törpe című klasszikus meséből készült paródiát. A francia szakkör igazi különlegességgel szolgált a délután folyamán. Francia népdalt adtak elő, amely egy jobb sorsra érdemes kis pacsirta megkopasztásáról szólt. Siker koronázta a hetedik osztályosoknak a világban előforduló sokféleségről és az iskolai élethez kapcsolódó vidám jeleneteit is. Akadt azonban olyan produkció is, melyet meghatottan hallgatott a publikum. Monzinger Gabriella Adele Skyfall című dalát énekelte, Tóth Boglárka pedig zongorán kísérte. A május végi gálát az iskola énekkara zárta, ifj. Cseh András zongorakíséretével. -hemrikvalamilyen produkcióval, jelenettel, tánccal, verssel, dallal, bemutatóval. Ünnepségeink, megemlékezéseink szervezettek, érzelem gazdagok, tartalmasak voltak. Ismét sikeresen pályáztunk tehetséggondozásra, így az 1-2. évfolyamosoknak Lépéselőny címmel logikai készségeket fejlesztő programot tudtunk indítani. A tanév végén fogadtuk Teterow város diákjait egyhetes táborozásra, s természetesen iskolánk tanulói is látogatást tesznek a németországi testvérvárosban. Nagyon gazdag, tartalmas évet tudhatunk magunk mögött. Nevelőink mindent megtettek, hogy tanítványaink a nekik legmegfelelőbb módszerekkel szerezzenek ismereteket, fejlődjenek képességeik. Minden dolgozónknak, tanítványunknak és szüleiknek tartalmas, nyugodt nyári pihenést kívánunk, hogy újult erővel vághassunk a 2013/2014-es tanévnek. Szabó Mihályné igazgató Tanévzáró Gála Egy vidám délután története Kunszentmártonban több éves hagyomány, hogy az általános iskolások az év végi bizonyítványosztás előtt gálára invitálják a város lakosságát. A május 31-i Tanévzáró Gálára szavalatokkal, zenés és táncos produkciókkal, színpadi jelenetekkel készültek az iskola tanulói. A rendezvényt a 2. b osztály nyitotta meg, a Természet hetén előadott műsorszámukkal. A kunszentmártoni gyerekek közül sokan szeretik a verseket, meséket, és a szavaló versenyekről is előkelő helyezésekkel térnek haza. A Mátyás Tudósai Szavalóversenyen különdíjas Lengyel Laura és a hatodik helyezett Balog Lili mellett színpadra léptek a Márton napi szavalóverseny résztvevői, közöttük Kiss Emese is, aki a Magyar Kultúra Napján képviselte az iskolát a területi szavalóversenyen. A kis legók farsangi produkciója nagy sikert aratott, így most ismét táncra perdültek. Kiss Nóra és Szőke Lili, a mazsorett csoport tagjai országos döntőbe jutott produkciójukat hozták el a közönségnek. A negyedikesek zenés produkciókat adtak elő. Piroskák és farkasok bőrébe bújtak, bemutatták, hogyan férnek meg egy színpadon a focisták Kunszentmártoni Diáksport egyesület hírei Városvédő futás Szolnokon A KDSE és az Általános Iskola 67 fővel nevezett a szolnoki Telekom Vivicitta Városvédő Futásra. Április 28-án kora délután indultunk Pap László autóbuszával, több szülő részvételével és kíséretében. A pólók kiosztása és egy kis ismerkedés után indították a futóversenyt. Mindenki tudta teljesíteni a távot, pedig harmadik és negyedik osztályosok is jöttek a felsősökkel. A vidéki iskolai csapatok között elsők lettünk, amiért sportszervásárlási utalványt kaptunk. Óriási szerencsénk is volt a sorsoláson, hiszen egyik kedves és igen aktív szülőnk, aki többször segítette már a KDSE versenyzőit, a versenyekre történő szállításban egy okostelefont nyert. Köszönetet mondok Kerekes Ferencnek, Balogh Zoltánnak, akik közösen biztatták és példát adtak a futás során a gyerekeinknek. Köszönet Sári Mária kolléganőnek, aki a szervezésben vette ki a részét és természetesen futott is. Dobd a kosárba A Kunszentmárton Diáksport Egyesület tagjai immár második éve kapcsolódtak be a Zsolnai Gyöngyi által fémjelzett Dobd a kosárba országos akcióba. A gyerekeket heti két alkalommal Sári Mária készíti fel, vele sajátítják el a kosárlabda sportág alapjait. A tornatermet az iskola, míg a felkészítő tiszteletdíját a Magyar Kosárlabda Szövetség biztosítja ben Székesfehérváron voltak a gyerekeink, április 27-én pedig Szolnokon. A tiszakürtiekkel közösen utaztunk a KIK autóbuszával. Váltó, kosárra dobó és pontszerző versenyszámokban kellett a gyerekeknek teljesíteniük a feladatokat. A Kunszentmárton DSE tagjai igen jól szerepeltek, hiszen a kilenc iskola részvételével zajló megyei döntőn két szolnoki iskola mögött, az értékes harmadik helyen zártunk. Külön értékelték a dobóversenyt és az összetettet. Mind-

11 XIV. évf. 9. szám Kunszentmártoni Hír-Lap 11 népszerűsítettük Kunszentmárton városát és a KDSE-t (megtalálható: Köszönetet mondok a gyerekeknek a példamutató magatartásért, a szülőknek az anyagi hozzájárulásért, a segítőknek mindenért, a program megvalósításában. Külön köszönöm Berndt László úrnak, aki a be- és kipakolásban, a buszátalakításban segített nekem. Jövőre újra megpróbáljuk. két feladatban harmadikok lettünk. Gratulálok a felkészítőnek, Sári Máriának és a résztvevő tanulóknak, akik a következők voltak: Balogh Zsóia, Farsang Réka, Finna Győző, Földi Máté, Garáz Nikolett, Határ Márk, Kaló Gabriella, Kiss Réka, Kuna Mihály, Mucsi Richárd, Révész Máté, Somogyi Szabolcs, Szabó Vivien, Tóth Armand, Rácz Réka, Polecsák Renáta Intersport Tour de Tisza-tó Sok-sok felkészülési idő, több defekt, és egy esés után végre eljött a nagy nap. Május 4-én reggel, Pap László autóbuszának átalakítását követően jöhetett a harminc darab kerékpárok elhelyezése a busz hátsó részében. Reggel hat órakor a résztvevők is megérkeztek, és indultunk a verseny helyszínére, Tiszafüredre. Törökszentmiklóson még fölvettünk egy országúti kerékpárt, így zsúfolásig megtelt az autóbusz. Időben érkeztünk, ahol ismerősként fogadtak bennünket. Azonnal érkezett a televízió, fölvették a kipakolást, az előkészületeket, öltözködést. 10 óra 50 perckor indult a futam, melyre előre kialakított csoportokban mentünk, Szakács László szülő, Vincze Béla, és Sári Mária irányításával. Kisköre előtt lett egy defektünk, immár 3. alkalommal -, de megoldottuk személycserével. Abádszalók után hosszú percekig minket videóztak. Ezután jöttek a véghajrák. Mindenki tudta teljesíteni a távot, mely nem apróság. Ezután nyilatkoztunk a televízióban, mellyel igencsak LABDARúGÁS Teljesített vállalás! A 2012/13. évi megyei II. osztályú labdarúgó bajnokságban az első öt között végezzen a KuTE felnőtt csapata tűzte ki a célt az elnökség és a közgyűlés is. Igaz, többen is dobogóról álmodoztak. Az őszi idény után még a negyedik helyen állt a csapat 29 pontjával, tavasszal viszont 28 pontot gyűjtve az ötödik helyen zárták a bajnokságot Földi Tibor edző irányításával. Tiszajenő - KuTE 0 7 (0-1) KuTE: Kakuk Józsa, Sindel, Garáz (Pásztor) Somodi D., Nagy I., Pálinkás J. Pálinkás Á., Talmácsi, Majzik M. (Varga Z.) Határ F. Gólszerzők: Határ F. (4), Nagy I., Talmácsi, Pálinkás Á. Atlétika Diákolimpia megyei döntő Az iskolai tanulók legnemesebb versenyére, a Diákolimpiára került sor május 9-én, Szolnokon. A KDSE hat tanulót nevezett, és a következő eredmények születtek a színvonalas versenyszámok után: III. korcsoport ( ): Laczkovich Bence Márk 6. hely 600 m-es síkfutás, IV. korcsoport ( ): Polecsák Mihály 4. hely 1500 m-es síkfutás, Ország Anna, Tari Boglárka, Nyercse Nikolett, Mátyus Anikó 2. hely 4 x 600 m-es síkfutás A váltók esetében elég kisszámú nevezés szokott lenni, versenyzőinket a Széchenyi körúti általános iskola előzte meg, ahol a testnevelő tanár Bencsik Pál, Kerezsi Endre díjas testnevelő kolléga, aki korábban Csikós József KDSE tagot is többszörös magyar bajnokká nevelte. Köszönöm tanítványaim munkáját, hiszen méltó módon képviselték a DSE-t. KuTE Tiszaföldvár 0 0 KuTE: Kakuk Józsa, Sindel (Papp G.), Garáz Somodi D., Nagy I., Pálinkás J. Pálinkás Á., Talmácsi (Somodi Sz.), Majzik M. Határ F. A bajnokság végeredménye: 1. Rákóczifalva 71, 2. Cibakháza 68, 3. Jászfényszaru 61, 4. Tiszaföldvár 57, 5. KuTE 56, 6. Jászkisér 51, 7. Jászladány 43, 8. Kunhegyes 42, 9. Pusztamonostor 40, 10. Szászberek 35, 11. Jászalsószentgyörgy 32, 12. Tiszajenő 30, 13. Tiszapüspöki 25, 14. Zagyvarékas 23, 15. Jászboldogháza 23, 16. Tiszaszentimre 17 ponttal. Vincze Béla KDSE elnök az első tíz közé várta a csapatát, melynek írányítását a 10.fordulótól Földi Tibor, majd tavasszal Határ Ferenc vette át. A felnőtteknek is (Ráli, Majzik. Mészáros) és az U16 csapatnak (Barna, Géczi, Görcsi, Lengyel D., Lengyel R.) játékost viszszaadó gárda tavasszal 34 pontot gyűjtött, és végül felzárkózott az élmezőny (első hat) mögé. A góllövő listán Bozi Norbert 29 góllal a hatodik, Pálinkás Donát 18 góllal a tizennegyedik helyen végzett. Tiszajenő - KuTE 1 4 (1-2) KuTE: Kakuk Kanalas G.,Csipai, Kardos, Tóth G. Cseh M., Pálinkás D., Mészáros, Ráli Bozi, Tóth B. U19 (ifjúsági) bajnokság Középmezőny élén az Gólszerző: Ráli (2), Bozi (2). KuTE Tiszaföldvár 5 1 (3-1) ifjúságiak! A megyei I. osztályban sereghajtó ifjúsági KuTE: Cseh M. Kanalas G., Csipai, csapat átszervezésével Gácsi István edző Zsíros (Jakab), Kardos Ráli, Kulcsár,

12 XIV. évf. 9. szám Kunszentmártoni Hír-Lap 12 Mészáros M. (Görcsi), Géczi (Viczián) Bozi, Pálinkás D. Gólszerzők: Pálinkás D., Bozi A bajnokság végeredménye: 1. Jászladány 71, 2. Jászkisér 70, 3. Jászfényszaru 67, 4. Tiszaföldvár 62, 5. Kunhegyes 28, 6. Rákóczifalva 57, 7. KuTE 53, 8. Zagyvarékas 46, 9. Szászberek 42, 10. Tiszajenő 37, 11. Jászalsószentgyörgy 37, 12. Tiszaszentimre 31, 13. Cibakháza 23, 14. Tiszapüspöki 18, 15. Pusztamonostor 10, 16. Jászboldogháza 9 ponttal. Megyei U16 bajnokság Bronzérmes a KuTE serdülő A megyei U16 (serdülő) bajnokságot három csoportban (Jászság, Kunság, Közép) rendezte meg a megyei labdarúgó igazgatóság. A csoportgyőztesek Szajolban játszották le a döntőt, melyen Sindel László tanítványai Jászkisér ellen balszerencsés vereséget szenvedtek, a bajnok Karcaggal viszont nem bírtak, így végül a harmadik helyen végeztek, bronzérmet szereztek. Gratulálunk az egész éves kitűnő szerepléshez, a KuTE csapatai közül a legjobb eredmény eléréséhez. A Közép csoportban a góllövő listán Görcsi Norbrt 45 góllal a negyedik, Viczián Ferenc 33 góllal pedig a hetedik lett. Az eredményes szakmai munkához Szathmári József utánpótlás menedzser és a KuTE elnöksége biztosította a kedvező feltételeket. Jászkisér - KuTE 1 0 KuTE: Filep Jakab, Lengyel D.,Gödő M., Mihály D.(Polecsák) Lengyel R., Géczi Sütő, Viczián, Barna Görcsi. Gólszerző: Szabó Dániel (26 ) KuTE Karcag 0-3 KuTE: Filep Jakab, Lengyel D.,Gödő M., Mihály D.(Polecsák) Lengyel R., Géczi Sütő, Viczián (Csernus), Barna (Gödő Cs.) Görcsi. Gólszerzők: Székely (9 ), Németh (23 ), Szajler (36 ). Megyei U13 bajnokság Közép csoport Maradt az ötödik hely! Vereségekkel zárta a bajnokságot Józsa Tamás csapata, de megtartotta az ötödik helyet. A csapat viszonylag kevés játékossal foglalkozott, így sérülés, betegség, iskolai vagy családi elfoglaltság esetén gondot okozott a mérkőzésekre való legjobb kiállás. Szanda Focisuli KuTE 7 2 (4-0) KuTE: Mátéi Dalma-Molnár N., Patkó, Mészáros M., Laczkovich B., Kövér A., Wenner-Várkonyi, Pintér, Magó. Gólszerzők: Ferge (3), Balla, Kürti, Susa, Kecskés ill. Mészáros, Magó. KuTE Kengyel 1-2 (0-2) KuTE: Mátéi Dalma - Molnár N.,Patkó, Mészáros M., Laczkovich B., Légrádi, Kiss M., Kövér A., Wenner-Várkonyi. Csere: Pintér, Magó. Gólszerzők: Kiss Máté ill. Lévai, Kapás. A bajnokság végeredménye: 1.Martfű 50, 2.Szanda Focisuli 43, 3.Mezőtúr 31, 4.Lurkó Focimánia Szolnok 25, 5.KuTE 13, 6.Kengyel 13, 7.Tószeg 3 ponttal. Női labdarúgó megyei bajnokság Ezüstérmes Cserkeszőlő Jász-Nagykun-Szolnok megyében szeptemberben indult a női labdarúgó megyei bajnokság öt csapat részvételével. Három hetente más-más helyszínen találkoztak a csapatok, és tornaszerűen játszottak 2-2 mérkőzést, félpályán keresztben 5x2 m-es kapura 2x25 percet a 7+1 fős csapatok. Cserkeszőlő a diákolimpia országos döntőjén ötödik, a Bozsik intézményi program tanévzáró országos fesztiválján második helyezett csapatát erősítette a kunszentmártoni Focibarátok Köre volt játékosa Csetfalvi Pálma, Papp Vivien, Vlaszák Borbála, Sléder Ibolya valamint a KDSE játékosa Ország Anna is. Kitűnően szerepeltek a lányok Gyóllai László testnevelőedző vezetésével és a második helyet megszerezve, ezüstérmesek lettek. A góllővő listán László Imola 30 góllal első. Kerekes Eszter 27 góllal harmadik, Ország Anna 14 góllal negyedik lett. Gratulálunk. A bajnokság végeredménye: 1.Szolnoki Góliát-DLK 55, 2.Cserkeszőlő SE 43, 3.Kisújszállás SE 10, 4.Jászalsószentgyörgy KSE 12, 5.Szajol 9 ponttal Pálinkás Ferenc Dél-keleti csoportban szerepel a kézilabda csapat Nyáron sem tétlenkednek a kézilabda klub vezetői. Alig egy hónapja ért véget a bajnokság, de már a következő szezonra készülnek, melyre a nevezést június 30-ig kellett beadni. A Magyar Kézilabda Szövetség elkészítette az NB I, NB I/B és NB II-es csapatok csoportbeosztását. A Kunszentmárton UniTrade Kézilabda Sport Klub szeptembertől immár a harmadik évét kezdi a kézilabda sport harmadik vonalában, ahol a 2013/2014. évi szezonban összesen hat, 12 csapatos csoportban zajlanak majd a küzdelmek. A bajnokság szeptember 21-én kezdődik. A féri NB II. dél-keleti csoport résztvevői: Berettyóújfalu, Törökszentmiklósi Székács, Martfű, Szeged-Algyő, Makó, Újkígyós, Kunszentmárton, Kiskunfélegyháza, Békéscsaba, Törökszentmiklós II., Orosháza II., Hajdúszoboszló. A tavasszal bajnokságot nyert Pick Szeged II. szeptembertől egy osztállyal feljebb, az NB I/B-ben folytatja. Az előző szezonhoz képest változás, hogy négy új csapat került a dél-keleti csoportba. Hajdú-Bihar megyéből a Berettyóújfalu és a Hajdúszoboszló, Békés megyéből az Orosháza II., Szolnok megyéből pedig a Törökszentmiklós II. érkezett. A négy kieső közül hárman újra vállalták az NB II-t, így a Békéscsaba maradt a délkeleti csoportban, a Mezőtúr az északi, a Kiskunmajsa pedig a dél-nyugati csoportba került átsorolásra, a Püspökladány ősztől megyei osztályban játszik. Nem lesz könnyű feladata csapatunknak, mivel a korábbi ellenfelek mellett az NB I-es Orosháza, és az NB I/B-s Törökszentmiklós második csapata is erős játékerőt képvisel. Az új szezont a Csongrád Megyei Kézilabda Szövetség rendezi, mely augusztusban tartja az őszi fordulók pontos időpontjainak egyeztetését. FIATALOK FIGYELEM! Várjuk az január 1-je után született iatalok jelentkezését, akik szeptembertől az NB II. Junior csapatunkban szeretnének kézilabdázni! Bővebb információ és jelentkezés: Kiss József elnök helyettesnél személyesen, vagy a 06-20/ telefonszámon! Kiss József IMprESSzuM Kunszentmárton Város Önkormányzatának kétheti lapja, Kiadja: Kunszentmárton Város Képviselő-testülete Cím: 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1., telefon: , Szerkeszti a szerkesztő bizottság, Felelős szerkesztő: Hemrik Krisztina, Nyomdai munka: Pátria Nyomda Zrt. Fenntartjuk jogunkat, hogy a tartalom és a szerző szándékának tiszteletben tartása mellett a beküldött írásokat rövidíthessük. A lapban közölt vélemények nem mindig tükrözik a szerkesztőségét, azokért a felelősséget a nyilatkozók, illetve a szerzők viselik. Ugyanez vonatkozik a hirdetések tartalmára is. Következő lapzárta: július 26.

13 XIV. évf. 9. szám Kunszentmártoni Hír-Lap 13 Július Július Augusztus 3-4. Házasságot kötöttek: Tóth Ilona és Molnár Ferenc Görcsi Erika és Kis Zoltán Niczky Nikolett és Cseh András Kiss Helga és Botka Zoltán A Nemzei Adó és Vámhivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Adóigazgatósága tájékoztatja isztelt ügyfeleit, hogy a Kunszentmártoni Kirendeltség július 7-től Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. fsz. 1. szám alai irodába költözöt. Az új helyen a megszokot ügyfélfogadási rendben várjuk isztelt ügyfeleinket: Héfő: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: nincs ügyfélfogadás Központi orvosi ügyelet Mátyás király u. 21/a tel.: 56/ Hétköznap: tól másnap reggel 7.30-ig Péntek délután tól Hétfő reggel 7.30-ig folyamatos Gyógyszertári ügyelet Kossuth Gyógyszertár Kéki Patika Kossuth Gyógyszertár Állatorvosi ügyelet Július dr. Tátrai József 70/ Júius dr. Tálas Sándor 30/ Augusztus 3-4. dr. Viszkok Márta 70/ május 25-én Házasságot kötött Gödő Beáta és Bán Csaba A Dalma Dance Club Kunszentmártoni tagozata tánctábort szervez július ig. Minden nap más tánctanár, más táncstílus. Napi háromszori étkezéssel Ft/fő/hét. Jelentkezés: 30/ Apróhirdetések Kunszentmárton, Szent Imre herceg úton előkertes, csendes, nem az utcára néző, 2 szoba + nappalis, összkomfortos családi ház, a hozzá tartozó garázzsal, melléképülettel, tárolóval, udvarral, kerttel eladó vagy albérletbe kiadó. Érdeklődni: 70/ es telefonszámon lehet. Tiszakürt-Bogarason, Kurázs-dűlőben, a régi iskolával szemben 3,6 hektár szántó tulajdonjoga eladó, illetve az Öregszőlő 65. számú tanya, villannyal ellátva eladó. Érd.: 30/ ; 30/ Kunszentmárton, Kossuth L. u. 38/b alatti, 1. emeleti, 55 m2-es lakás eladó. 2 szoba, konyha, kamra, erkély. Tel.: 06-70/ Kunszentmárton, Kinizsi u. 6. szám alatti, felújításra szoruló állapotban lévő ingatlan eladó. Ár megegyezés szerint. Érd.: 20/ Hirdetési díjak: Apróhirdetés, köszönetnyilvánítás, megemlékezés: 635 Ft/lapszám Keretes hirdetések és PR cikkek díjairól érdeklődjön az alábbi elérhetőségeken: 5440 Kunszentmárton, Kossuth L. u. 16. Tel.:

14 XIV. évf. 9. szám Kunszentmártoni Hír-Lap 14 id. Sutka István 67 éves Széchenyi ltp. G. ép. Horváth Sándor 80 éves Kossuth L. u. 38/a Dávid Józsefné Tóth Mária 89 éves Bémer L. u. 18. Pálinkás Istvánné Nálhi Erzsébet 85 éves Pozsonyi u. 12. Elhunytak Sándor Imre 77 éves Attila u. 28. Lukács Gábor 70 éves cserkeszőlői lakos Kardos Jánosné Balla Margit 86 éves Árpád krt. 9. Kakukné Tóth Erzsébet 63 éves Szapáry u. 3. Imre Mihályné Halász Katalin 84 éves Szentesi u. 45. Rózsahegyi Lászlóné Szabó Mária 92 éves Hegyfoky K. u. 37. Bezzegh Józsefné Gulyás Ilona 85 éves Kossuth L. u. 28. Szilák István Sándor 48 éves Madách u. 56.

15 80. születésnapja alkalmából sok szeretettel köszöntjük Paulovics Illés tanár urat. Kívánjuk, hogy még nagyon sok szép, boldog évet töltsön el szerettei körében. Volt tanítványai és kollégái nevében: a Kunszentmártoni Hír-Lap szerkesztői Mese-kép 3. és 4. forduló képei A Városi Könyvtár több fordulós meseírópályázatot indít útjára 14 év alatti gyermekek számára. A Kunszentmártoni Hír-Lapban és a könyvtár facebook oldalán (Kunszentmártoni ÁMK Városi Könyvtár) rendszeresen közzéteszünk képeket Dobos Annamária rajzaiból, melyekhez várjuk a meséket, verses meséket, történeteket. Egy meséhez több kép is felhasználható! Terjedelmi megkötés: max.1 A/4-es gépelt oldal Beküldési határidő: november 10. Eredményhirdetés: november 28-án A pályázatokat a következő címre kérjük küldeni: Kunszentmártoni ÁMK Városi Könyvtár 5440 Kunszentmárton, Kossuth u.40., vagy a címre, vagy személyesen beadni a könyvtárba. A pályázaton kérjük feltüntetni a mese címét, szerzőjének nevét, életkorát, iskolájának (óvodájának) nevét, vagy postai elérhetőségét.

16

Fehérbe borult nemzeti ünnepünk

Fehérbe borult nemzeti ünnepünk Ára:150 Ft 2013. ÁPRILIS 5. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM Városi megemlékezés március 15-én Fehérbe borult nemzeti ünnepünk Március idusa a legzordabb téli napokat megidéző ítéletidővel

Részletesebben

ELBALLAGTAK ÁLTALÁNOS ISKOLÁSAINK

ELBALLAGTAK ÁLTALÁNOS ISKOLÁSAINK Ára: 150 Ft 2012. JÚNIUS 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM BÉRMÁLÁS CSÍK JÁNOSNÉ VÁROSI PEDAGÓGIAI DÍJAT KAPOTT ELBALLAGTAK ÁLTALÁNOS ISKOLÁSAINK EXTRÉMSPORT Fotók: Vass Zoltán 50

Részletesebben

CZUCZI ANTAL A PÁRIZSI MEZŐGAZDASÁGI VILÁGKIÁLLÍTÁSON POLGÁRI VÉDELMI KIÁLLÍTÁS ORSZÁGOS DÖNTŐN BIZONYÍTOTTAK

CZUCZI ANTAL A PÁRIZSI MEZŐGAZDASÁGI VILÁGKIÁLLÍTÁSON POLGÁRI VÉDELMI KIÁLLÍTÁS ORSZÁGOS DÖNTŐN BIZONYÍTOTTAK 2011. MÁRCIUS 16. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XII. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM POLGÁRI VÉDELMI KIÁLLÍTÁS CZUCZI ANTAL A PÁRIZSI MEZŐGAZDASÁGI VILÁGKIÁLLÍTÁSON Országosan egyedülálló tárlat nyílt meg a volt Körös

Részletesebben

Elhagyták fészküket. A tartalomból:

Elhagyták fészküket. A tartalomból: 2013. május 17. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIV. ÉVFOLYAM 6. SZÁM Középiskolai ballagás Elhagyták fészküket A középiskola végzős diákjai számára május 4-én szólalt meg utoljára az iskola csengője. A ballagókat,

Részletesebben

Magyar állampolgár a Brassói Opera művésze 2013. ÁPRILIS 26. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM

Magyar állampolgár a Brassói Opera művésze 2013. ÁPRILIS 26. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM Ára:150 Ft 2013. ÁPRILIS 26. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM Folyamatos a megújulás a templomban Hosszú böjt Templomunkban, a Szent Márton Templomban az idei évben hosszabb volt a böjt,

Részletesebben

Városunkban is sokan vártak a Mikulásra. Cikkünk a 4. oldalon.

Városunkban is sokan vártak a Mikulásra. Cikkünk a 4. oldalon. 19. szám, 2012. november 28. Kunszentmártoni Hír-Lap 1 Ára: 150 Ft 2012. DECEMBER 20. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 20. SZÁM Városunkban is sokan vártak a Mikulásra. Cikkünk a 4. oldalon.

Részletesebben

2010. DECEMBER 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XI. ÉVFOLYAM, 22. SZÁM

2010. DECEMBER 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XI. ÉVFOLYAM, 22. SZÁM 2010. DECEMBER 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XI. ÉVFOLYAM, 22. SZÁM 95. születésnapját ünnepelte Farkas Józsefné Györgyi néni Aranyoklevelet vett át az egyetemen dr. Farkas Elek állatorvos Óriás tüzet

Részletesebben

2010. NOVEMBER 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XI. ÉVFOLYAM, 20. SZÁM. Kedves Gyerekek!

2010. NOVEMBER 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XI. ÉVFOLYAM, 20. SZÁM. Kedves Gyerekek! 2010. NOVEMBER 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XI. ÉVFOLYAM, 20. SZÁM ZENEÜNNEP KÖRMENDI VILMOSSAL MEGELEVENEDETT A SZENT MÁRTON LEGENDA Kedves Gyerekek! Szeretettel meghívlak benneteket 2010. december

Részletesebben

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz!

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! XXV. évfolyam, 2015. 6-7. szám június-július Kedves Motorosok! Szeretettel meghívunk benneteket a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! Az alábbi programokkal

Részletesebben

MEGEMLÉKEZÉS AZ OKTÓBER 23-I NEMZETI ÜNNEPEN

MEGEMLÉKEZÉS AZ OKTÓBER 23-I NEMZETI ÜNNEPEN Ára: 150 Ft 2012. OKTÓBER 31. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 18. SZÁM MEGEMLÉKEZÉS AZ OKTÓBER 23-I NEMZETI ÜNNEPEN ÁLLATOK VILÁGNAPJA A SZENT ANNA ÓVODÁBAN SÁRKÖZI DÁVID, A SIKERES IFJÚ LOVAS

Részletesebben

ÁLLAMI IRÁNYÍTÁSBA KERÜLT A TŰZOLTÓSÁG HAGYOMÁNYOS ÓÉVBÚCSÚZTATÓ FUTÁS

ÁLLAMI IRÁNYÍTÁSBA KERÜLT A TŰZOLTÓSÁG HAGYOMÁNYOS ÓÉVBÚCSÚZTATÓ FUTÁS 2012. JANUÁR 26. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM BÓDI FERENCÉK SIKERE MOSZKVÁBAN ÁLLAMI IRÁNYÍTÁSBA KERÜLT A TŰZOLTÓSÁG JUHÁSZ BÉLÁNÉ ILONKA NÉNI 95 ÉVES HAGYOMÁNYOS ÓÉVBÚCSÚZTATÓ FUTÁS

Részletesebben

Vörösmarty Mihály: SZABAD SAJTÓ

Vörösmarty Mihály: SZABAD SAJTÓ 150 Ft 2013. MÁRCIUS 14. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Vörösmarty Mihály: SZABAD SAJTÓ Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott,

Részletesebben

XVIII. TISZAZUGI ZENEI FESZTIVÁL A TEMPLOMI HANGVERSENY

XVIII. TISZAZUGI ZENEI FESZTIVÁL A TEMPLOMI HANGVERSENY 2011. JÚLIUS 18. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XII. ÉVFOLYAM, 12. SZÁM XVIII. TISZAZUGI ZENEI FESZTIVÁL A TEMPLOMI HANGVERSENY XIII. EPRESKERTI KAKASFŐZŐ VERSENY A GYŐZTES CSAPAT MOLNÁR GÁBOR TELJESÍTETTE

Részletesebben

ELSZÁRMAZOTTAK TALÁLKOZÓJA

ELSZÁRMAZOTTAK TALÁLKOZÓJA Ára: 150 Ft 2012. MÁJUS 31. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM ELSZÁRMAZOTTAK TALÁLKOZÓJA ÚJ TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁKKAL GAZDAGODOTT VÁROSUNK TOUR DE TISZA-TÓ A MŰVÉSZETOKTATÁS ÜNNEPE A 2011/2012.

Részletesebben

2011. JÚNIUS 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XII. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM. Fotó: Vass Zoltán

2011. JÚNIUS 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XII. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM. Fotó: Vass Zoltán 2011. JÚNIUS 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XII. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM ELBALLAGTAK A NYOLCADIKOSOK Június 18-án a Városi Általános Iskolában tanévzáró ünnepséget tartottak, amikor is három nyolcadik osztály

Részletesebben

Sebestyén István a mħvelędési házban. Cikk a 15. oldalon A levéltári kiállításon. Cikk az 5. oldalon Bódi Renáta és Kránicz Richárd a falunapon A

Sebestyén István a mħvelędési házban. Cikk a 15. oldalon A levéltári kiállításon. Cikk az 5. oldalon Bódi Renáta és Kránicz Richárd a falunapon A 1 2 4 3 5 1. 2. 3. 4. 5. 6. Sebestyén István a mħvelędési házban. Cikk a 15. oldalon A levéltári kiállításon. Cikk az 5. oldalon Bódi Renáta és Kránicz Richárd a falunapon A hittanosok kirándulása Falunapi

Részletesebben

2010. NOVEMBER 15. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XI. ÉVFOLYAM, 19.SZÁM

2010. NOVEMBER 15. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XI. ÉVFOLYAM, 19.SZÁM 2010. NOVEMBER 15. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XI. ÉVFOLYAM, 19.SZÁM Kasza József Pro Urbe Díjas! Hagyományosan a Szent Márton napi ünnepi képviselőtestületi ülésen adták át a városért, a város közösségeiért

Részletesebben

Ballagások óvodákban, iskolákban

Ballagások óvodákban, iskolákban Szerencsi HÍREK KÖZÉLET SZABADIDŐ KULTÚRA szerencsihirek@szerencs.hu www.szerencsihirek.hu INGYENES KIADVÁNY XXIX. évfolyam 11. szám 2014. június 27. Új cserkészcsapat alakult Szerencsen Ballagások óvodákban,

Részletesebben

Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja Várossá avatás 7. évfordulója

Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja Várossá avatás 7. évfordulója Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja 2012. 09. szám Várossá avatás 7. évfordulója Kistarcsa Város Legidősebb Polgára Blaskovits Aladárné Varró Lajosné a Köz szolgálatáért kitüntetést vehette

Részletesebben

Ebesi Hírlap. Munkahelyeket teremtő beruházáshoz kapcsolódó iparterület értékesítés. A tartalomból...

Ebesi Hírlap. Munkahelyeket teremtő beruházáshoz kapcsolódó iparterület értékesítés. A tartalomból... XIII. évf. 6. szám 2014. június Ingyenes kiadvány Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja A tartalomból... Lillafüreden jártak az óvodások 5. oldal Önfeledt szórakozás a gyermeknapon 6. oldal

Részletesebben

BEKÖSZÖNTÖTT A KEMÉNY TÉL A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁN SAJTÓTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS 2012. FEBRUÁR 15. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 2.

BEKÖSZÖNTÖTT A KEMÉNY TÉL A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁN SAJTÓTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS 2012. FEBRUÁR 15. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 2. 2012. FEBRUÁR 15. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁN SAJTÓTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS BEKÖSZÖNTÖTT A KEMÉNY TÉL Fotók: Vass Zoltán Hóhelyzet Kunszentmártonban Mínusz 20

Részletesebben

www.gordiusz95zrt.hu NYÁRI NAPKÖZI TÓTH ADRIENN ÖTTUSÁZÓ OLIMPIKONUNK 2012. AUGUSZTUS 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 14.

www.gordiusz95zrt.hu NYÁRI NAPKÖZI TÓTH ADRIENN ÖTTUSÁZÓ OLIMPIKONUNK 2012. AUGUSZTUS 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 14. Ára: 150 Ft 2012. AUGUSZTUS 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 14. SZÁM AUGUSZTUS 20. ÜNNEPÉN BURZON LOVASVERSENY NYÁRI NAPKÖZI TÓTH ADRIENN ÖTTUSÁZÓ OLIMPIKONUNK www.gordiusz95zrt.hu AUGUSZTUS

Részletesebben

Szobi Hírnök. Verssel, tánccal köszöntöttük az édesanyákat

Szobi Hírnök. Verssel, tánccal köszöntöttük az édesanyákat Szobi Hírnök XIX. évf. 4-5. szám - 2009. április-május * Szob Város Önkormányzatának lapja * A lap ingyenes! Verssel, tánccal köszöntöttük az édesanyákat Még a legridegebb ember szíve is megrezdül Anyák

Részletesebben

MARGITKA NÉNI KÖSZÖNTÉSE 97. születésnapja alkalmából köszöntötték Majzik Jánosnét. Beszámolónk

MARGITKA NÉNI KÖSZÖNTÉSE 97. születésnapja alkalmából köszöntötték Majzik Jánosnét. Beszámolónk 2011. MÁRCIUS 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XII. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM MÁRCIUS 15-ÉN, NEMZETI ÜNNEPÜNKÖN Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett hagyományos városi megemlékezésről

Részletesebben

2012. MÁRCIUS 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM

2012. MÁRCIUS 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM 2012. MÁRCIUS 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM 1848/49 FORRADALMÁRA ÉS SZABADSÁGHARCÁRA EMLÉKEZTÜNK BENYÓ GYÖRGYÖT "ALSÓ-TISZA VIDÉKÉRT EMLÉKÉREMMEL" TÜNTETTÉK KI BALLA MARGIT "PRO

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2013. JÚLIUS

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2013. JÚLIUS Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2013. JÚLIUS Az önkormányzat munkájáról Az önkormányzatunk második negyedéves munkájáról, a községünket érintő fő kérdésekről kívánom

Részletesebben

Márciusi programok. A strand fejlesztése. A Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés címmel az Észak-Alföldi

Márciusi programok. A strand fejlesztése. A Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés címmel az Észak-Alföldi XVIII. évfolyam, 3. szám 2008. március A Nagykállói Önkormányzat és Nagykálló Város lapja Lakossági fórum útépítésrôl, közmûvesítésrôl A NAGYKÁLLÓI VÁROSI TELEVÍZIÓ kísérleti adása 2008. március 31-én

Részletesebben

A lakosság érdekeit tartjuk szem előtt

A lakosság érdekeit tartjuk szem előtt XI. évf. 3. szám 2012. április Ingyenes kiadvány Ebes Kö Eb Község é Ö Önkormányzatának k á tá k h havonta t megjelenő j l ő llapja j A TARTALOMBÓL... A lakosság érdekeit tartjuk szem előtt interjú Szabóné

Részletesebben

Ballagás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja

Ballagás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja 6. évfolyam, 2012. július Ballagás Verôfényes napsütésre ébredtünk június 16-án szombaton a ballagás napján. Még az égiek is velünk ünnepeltek.

Részletesebben

A képen: Parák József, Papp Erzsébet, Kalcsú Mihály, Dombi Ferenc, Papp Jánosné (Cikk a 7. oldalon)

A képen: Parák József, Papp Erzsébet, Kalcsú Mihály, Dombi Ferenc, Papp Jánosné (Cikk a 7. oldalon) 30 éves osztálytalálkozó (Cikk a 9. oldalon) Ballagtak az ovisok (Cikk a 8. oldalon) A képen: Parák József, Papp Erzsébet, Kalcsú Mihály, Dombi Ferenc, Papp Jánosné (Cikk a 7. oldalon) Gratulálunk Réti

Részletesebben