Ballagás az általános iskolában

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ballagás az általános iskolában"

Átírás

1 Ballagás az általános iskolában Ára:150 Ft július 19. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIV. ÉVFOLYAM 8. SZÁM Bérmálás és oltárszentelés - 7. oldal 8.a - osztályfőnök: Bíróné Kardos Klára Éjszakai kaland a múzeumban - 8. oldal 8.b - osztályfőnök: Lapisné Winter Katalin 8.c - osztályfőnök: Dr. Páli Tiborné TARTALOM Semmelweis napi ünnepség - 2. oldal Beszámoló a képviselő-testület soros üléséről - 3. old. Ősszel újratárgyalhatják a parkolást? - interjú a 4. oldalon Tanyagondnoki szolgáltatás - 5. old. Temetői rongálások. Mit tehetünk ellene? - interjú a 6. oldalon Sikeres évet zárt az általános iskola - hírek a 9. oldalon Sport oldalon

2 XIV. évf. 9. szám Kunszentmártoni Hír-Lap 2 Semmelweis nap Köszönet egy élet munkájáért Július elseje az egészségügyben és a szociális szférában dolgozók ünnepe. Egész éves munkájukért mondanak köszönetet országszerte ezen a napon, Semmelweis Ignác, az anyák megmentőjének születésnapján. A Városháza dísztermében megrendezett ünnepség elején Dezső Dóra üdvözölte a megjelenteket, majd Monzinger Gabriella, az általános iskola tanulója mondta el Bódás János: Valahol ki van jelölve a helyed című versét. A szavalatot követően az önkormányzat nevében dr. Czuczi Mihály polgármester köszöntötte az egészségügyben és a szociális intézményekben dolgozókat. Ünnepi beszédében méltatta tevékenységüket, a betegek felé irányuló empátiájukat. - Nem lehet eléggé megköszönni azt az áldozatos munkát, melyet városunkban nap, mint nap teljesítenek mindazok, akik erre tették fel életüket - fogalmazott Czuczi Mihály. A polgármester szólt az elmúlt év nehézségeiről és eredményeiről is, valamint megköszönte azt a türelmet és kitartást, melyet a felújított szakorvosi rendelő birtokba vételéig tanúsítottak az ott dolgozó orvosok és asszisztenseik. A Semmelweis Nap alkalom arra, hogy az önkormányzat elismeréssel adózzon mindazoknak, akik életük során kiemelkedő módon gondoskodtak a város lakosságáról, gyermekről és idősről egyaránt. Idén hárman vonulnak nyugdíjba a Szociális Alapellátási Központ és Bölcsőde intézményből. Több évtizedes munkájukat köszönte meg dr. Czuczi Mihály az önkormányzat nevében. Borsos Imréné Kollár Julianna mindig kisgyermekek között dolgozott ban a jelenlegi Hetényi Géza Kórházban, Szolnokon kezdte pályafutását az újszülött osztályon, majd a gyermek intenzív osztályon kezdett dolgozni. Szíve hazahúzta Kunszentmártonba, és november 1-jén lehetősége nyílt elhelyezkedni a Béke úti Bölcsődében, ahol édesanyja is dolgozott ben ápolói oklevele mellé csecsemő- és gyermekgondozói oklevelet szerzett ben, a bölcsődei átszervezéskor került jelenlegi munkahelyére, a Széchenyi lakótelepi bölcsődébe. Öt évvel később élelmezésvezetői oklevelet szerzett. Feladatai közé tartozott a bölcsődében cseperedő kisgyermekek élelmezéséhez szükséges anyagok beszerzése, könyvelése, raktározása és nyilvántartása, az étlap összeállítása. Közösségi ember, így a Vöröskereszt munkájában is sokat segít. Fontos számára a szakmában dolgozók érdekképviselete, ezért a szakszervezet munkájában is aktívan részt vesz, az érdekegyeztető tanács tagja. Kiss Józsefné Kovács Ágnes 1986 januárjától dolgozik az idősellátásban. Ezt megelőzően több mint tíz éven át dolgozott adminisztratív munkakörben a kunszentmártoni Zalka Máté-, majd a Körösmenti Mezőgazdasági Termelő Szövetkezetben. A Kunszentmártoni Gondozási Központban házi gondozónőként tevékenykedett, majd az Idősek Klubja vezetője lett ben házi szociális gondozó képesítést szerzett ben a Gondozási Központ és Idősek Otthona összevonásával létrejött Egyesített Szociális Intézmény továbbra is klub vezetőként foglalkoztatta, majd rövid időre gazdasági ügyintézői feladatokat látott el. A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán szociális szervező diplomát szerzett 1996-ban ben az Egyesített Szociális Intézmény vezető helyettesi feladatait látta el, ben pedig rövid időre megbízott vezetőként irányította az intézményt. Jelenleg a Szociális Alapellátási Központ és Bölcsőde Idősek Otthona részlegében a szakmai munkát irányítja. Az idős emberek életkori sajátosságait igyelembe véve, problémáikra nyitottan, megoldást keresve szervezi az Idősek Otthona életét. Gondoskodik arról, hogy az otthonba beköltöző idősek minél zökkenő mentesebben tudjanak beilleszkedni a közösség életébe. Tudását szívesen adja át a iatalabb generációnak, 2003-ban tereptanári képesítést szerzett. Sipos Józsefné csecsemő és gyermekgondozó oklevelének megszerzése óta bölcsődében dolgozik. negyven éve dolgozik a kunszentmártoni bölcsődében, 1983-ig gondozónő volt. Időközben egészségügyi-bölcsődei szakgondozói képesítést szerzett, és közel harminc évig a bölcsőde vezetőjeként tevékenykedett. Ez alatt az idő alatt kialakította és fejlesztette a bölcsődét, tevékenysége példa értékű. A kiemelkedő szakmai munka mellett az intézmény egészéről való gondoskodás. felelősségvállalás szerteágazó feladatát mindig pontosan, precízen, lelkiismeretesen, nagy odaigyeléssel és emberi tisztességgel végezte, végzi. Kisugárzása, kedvessége révén tisztelet, szeretet veszi körül mind a gyerekek, szülők, mind a kollégák részéről. Motorja, lelke intézményének, elhivatottsággal, szakmai alázattal folytatta tevékenységét, miközben összetartó közösségé kovácsolta a bölcsőde dolgozóit. Kimagasló munkájának elismeréséül miniszteri dicséretben részesült, illetve 2012-ben megkapta Kunszentmárton Város Egészségügyi és Szociális díját. Az ünnepség a zeneiskola tanárai (Niczky Nikolett, Cseh András és Varga Ákos) által előadott slágercsokorral, majd állófogadással ért véget. -hemrik-

3 XIV. évf. 9. szám Kunszentmártoni Hír-Lap 3 Tudósítás Félévet zárt a képviselő-testület A június 27-i soros ülésén huszonnégy napirendi pontot tárgyalt meg a város képviselő-testülete. Hosszas tárgyalások, olykor heves viták fűszereznek egy-egy tanácskozást, hogy végül az érvek és ellenérvek találkozzanak, és a megfelelő döntést hozzák meg a testület tagjai. Képünk a bizottsági beszámoló meghallgatása közben készült. Dr. Czuczi Mihály (középen) mellett jobbról Egedi István r. alezredes, kapitányságvezető, mellette a megyei rendőrfőkapitányság képviseletében megjelent Bajári Attila r. alezredes ül. A képviselők az első napirendek között határozták meg a második félév munkatervét. A közterületek elnevezését és a házszámozást rendelet szabályozza. Az ülésen döntés született arról, hogy a tájékozódás megkönnyítését szolgáló utcanév táblák elhelyezését pályázat útján valósítja majd meg az önkormányzat. A nap folyamán több rendeletet is módosított az önkormányzat, melyeket jogszabályváltozások miatt kellett végrehajtani. A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendelet módosítását elfogadták, míg az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szólót későbbi időpontban tárgyalják meg. A Kunszentmártoni Kistérségi Többcélú Társulás módosította a társulási megállapodást, melyet véleményezésre, illetve elfogadásra megküldött az önkormányzatnak. A képviselők több ügy kapcsán is aggályukat fejezték ki a társulási tagsággal kapcsolatban. Felmerült a kiválás lehetősége is, azonban nem állt rendelkezésre információ arra vonatkozóan, hogy milyen kötelezettségeket von maga után a kilépés. Miután a társulás elnökével, Molnár Bálinttal, illetve munkatársaival megtörtént az egyeztetés, a képviselők megszavazták a tagság megszűntetését. A bejelentést június 31-ig kellett megtenni azért, hogy december 31-én kiléphessen Kunszentmárton a Társulásból. A beszámolót két kiemelt témával zárjuk, mivel a Dr. Czuczi Mihállyal készült interjúnk számos olyan kérdést tartalmaz, melyek az ülésen is felmerültek. Rendőrségi beszámoló A Városi Rendőrkapitányság és a Városi Polgárőrség munkájáról szóló beszámoló megtárgyalásával indította a napirendeket a testület. Az Egészségügyi, Szociális és Közbiztonsági Bizottság véleményét Veres István tanácsnok tolmácsolta a képviselők felé. Szavaiból kiderült, hogy a beszámoló a bizottság ülésén is sok időt vett igénybe, hiszen a közbiztonság az egyik legfontosabb kérdés a város életében. A tájékoztató számos statisztikát tartalmaz az elmúlt év fontosabb bűnügyi mutatóival. A tanácsnok ezek közül emelt ki néhányat ben 352 bűncselekményt regisztrált a kapitányság Kunszentmártonban, melynek közel felét vagyon ellen követték el. Veres István kiemelte a kábellopások számának megnövekedését, és javaslattal fordult a megyei rendőrfőkapitánysághoz, hogy jelezzék az országos szervek felé ennek súlyosságát. A vandálok hatalmas károkat okoznak, de akár élet is múlhat egy-egy kábel hiányán. A tanácsnok pozitívan értékelte a rendőrség idős emberek felé irányuló empátiáját, és kérdéseket intézett a rendőrség felé. A bizottsági véleményre és a felvetődött kérdésekre elsőként Egedi István alezredes, a Kunszentmártoni Rendőrkapitányság vezetője reagált. Kérdésként merült fel, hogy a beszámolóban a kábítószer-gyanús anyagok ügyét sikerült-e tisztáznia a rendőrségnek. Egedi István elmondta, hogy még vannak folyamatban lévő ügyek ezek egy részével kapcsolatban, de az elmúlt évben tizenegy személy ellen fejeződött be az eljárás, azonban ennél jóval több egyén érintett. A rendőrség a iatalkorúak fokozottabb ellenőrzését is tervezi a nyári szünetben, mely az itallal történő kiszolgálásra és fogyasztásra is irányul. Bajári Attila alezredes, a megyei rendőrfőkapitány helyettese elmondta, hogy már az idei év első félévében csökkent a bűncselekmények száma. Kiemelte, hogy a legkisebb bűncselekmények elkövetőivel szemben is a leghatékonyabb eszközük az őrizetbe vétel, ennek eredménye már látszik a statisztikákban. Az alezredes fontosnak tartja a városban a kamerarendszer bővítését is, melyre pályázati lehetőségek is adódnak. Dr. Czuczi Mihály kérte a megyei főkapitányságot, hogy amennyiben van rá lehetőség városi és térségi szinten is, bővítsék a rendőri állományt. Előrelépésként értékelte, hogy a Tiszazug egyes településein már működik a lovasrendőri szolgálat a nehezen megközelíthető külterületi részeken. A rendőrség mellett a nehéz körülmények között működő polgárőrségnek is köszönetet mondott, hiszen a lakosság biztonságérzetének elengedhetetlen részesei. Esélyegyenlőség Magyarországon minden település rendelkezik esélyegyenlőségi programmal, melyet ötévente kell megtárgyalni. Az elmúlt időszakban a programok elkészítésére vonatkozóan jelentős jogszabályi változások következtek be. A program helyzetelemzést tartalmaz a mélyszegénységben élők és a romák helyzetéről, a gyermekek, nők, idősek, fogyatékkal élők esélyegyenlőségéről. A dokumentum fontos szerepet játszik egy-egy pályázat elbírálásánál. A Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság tíz módosító javaslatot terjesztett a testület elé. Ezekkel a javaslatokkal fogadta el az előterjesztést az Egészségügyi, Szociális és Közbiztonsági Bizottság is. A javaslatok között szerepelt a roma gyerekek identitásának erősítése - beiskolázás és oktatás, a bölcsődei férőhelyek kérdése, illetve az idősek informatikai jártasságának segítése. A program hetven oldalban foglalja össze az esélyegyenlőség megvalósulásának tervét. Hemrik Krisztina

4 XIV. évf. 9. szám Kunszentmártoni Hír-Lap 4 Szeptemberben felülvizsgálják a parkolási díjakat Féléves értékelő dr. Czuczi Mihállyal A parkolási díjról szóló rendelet felfüggesztését is elképzelhetőnek tartja dr. Czuczi Mihály, polgármester. A rendszer ugyanis egyelőre nem váltotta be a hozzá fűzött önkormányzati reményeket, hiszen ha kevesebb a bevétel, mint a bekerülési költség, azaz veszteséges a parkolási ágazat, akkor ezen el kell gondolkodni. Egyebek közt ez is elhangzott abban a beszélgetésben, amit az első féléves önkormányzati munka értékelése kapcsán kértünk Kunszentmárton polgármesterétől. - A júniusi soros képviselő-testületi ülésen szó esett az önkormányzat első féléves teljesítményéről, az elvégzett és tervezett feladatokról, jövőbeni lehetőségekről. Ön miként látja ezt a kérdéskört? - Nem volt könnyebb, mint az előző év, sőt, talán valamivel nehezebb is. A járási hivatal beindulása ugyan formálisan csökkentette a kunszentmártoni polgármesteri hivatal munkáját, de ettől függetlenül a városi fenntartásban, működtetésben maradó intézmények kiszolgálása, és azok a feladatok, amelyek a tavalyi költségvetési koncepcióban megfogalmazódtak, mind megoldásra várnak. A nehézségek ellenére sokat léptünk előre. Például végre-valahára közel öt év elteltével, végéhez érhetünk a csatornázásnak. Ha befejeződnek a munkák, majdnem száz százalékos lesz a szennyvíz-elvezetés lefedettsége. Azaz minden utcában lesz szennyvíz-gerincvezeték. Nagyon fontos volt az egészségügyi központ birtokba vétele, és július 17-én hivatalosan is átadásra kerül az intézmény. Addig próbaüzemben működik, ha hibák jelentkeznek, azokat kijavítják. Jelentős lépések történtek a szabadstrand érdekében is, a környezetet rendezte a Városgondnokság. Ehhez a területhez adhat segítséget az a Leader pályázat, amelyet augusztus 31-ig kell benyújtani. Egy csónakkikötőt és táborozó helyet szeretnénk ezzel a lehetőséggel kialakítani. Nyertes pályázat esetén a milliós várható bekerülési költséget a város megkaphatja. A múzeum bővítésére is megjelent a közbeszerzés. Ez közel 50 milliós beruházásról szól. Ezen túl előkészítés alatt van az a 42 millió forintos felújítás, korszerűsítés átalakítás is, amit az Idősek Otthonában szeretnénk megvalósítani. Az összes többi, felmerülő, kisebb-nagyobb problémákat eddig napra készen tudtuk kezelni, az intézmények működnek, likviditási, számlaizetési gondokkal nem küszködtünk ebben a fél évben. Az adósságállományt az állami konszolidáció révén 55 százalékkal sikerült csökkenteni, s ez közel 845 millió forintot jelent. Maradt 564 millió 644 ezer forintos adósságállományunk, amit 2028-ig kell viszszaizetni. Ennek az összegnek az éves törlesztője millió forint, s ez szerintem már kezelhető. Nem azt jelenti, hogy lehet pazarolni, de fel lehet lélegezni, hogy ma már sokkal kisebb a izetési kötelezettség, mint korábban volt. Hosszabb távon tudunk stabilan gazdálkodni, és ami nagyon fontos, hogy nincs eladósodva a város. Az önkormányzati feladatok nem csökkentek, de ha ezekhez a mindenkori kormány hozzáteszi a szükséges, hiányzó pénzeszközöket, akkor talán könnyebb lesz az életünk. De nem szabad elkiabálni, azzal kell gazdálkodni, és annyit kell költeni, amennyit lehet és nem többet, s azt is takarékosan, szigorú gazdálkodással. - Az első félév nagy vállalkozása volt a parkolási díj bevezetése. Meghozta-e ez a várt eredményt? - Aki nyitott szemmel jár-kel a városban, láthatja, hogy nagyon sok az üres a parkoló. Szerintem nem szégyen, ha a képviselő-testület egy döntést felülvizsgál, és ha kell, mer azon változtatatni. Van lehetőség a rendelet felfüggesztésére is, és nem kell szégyellni, hogy ha egy testület belátja, hogy nem jól döntött, tévesen kalkulált a meglévő adatokkal és a bevételek elmaradnak a tervezettől. Ha ez nem elegendő arra sem, hogy a kiadásokat fedezze, azaz veszteséget termel, nem szabad tovább fenntartani. Ezért a szeptember eleji ülésre a képviselő-testület napirendre tűzi, hogy miként alakult a parkolási díjak bevétele, és ezzel szemben mennyi volt a kiadás. Én már legelőször is azt javasoltam, hogy függesszük fel a rendelet végrehajtását, és ne vezessük be azonnal, legalábbis addig, amíg minden feltétel a rendelkezésre nem áll. Ha nem tudunk mindenhol kulturált, felfestett parkolót biztosítani, akkor még hiányosak a feltételek. Most még van olyan utca, ahol a sáros padkán várakozva is meg kellene váltani a parkoló cédulát. Az autósok nem veszik igénybe úgy a parkolókat, mint ahogy várták. El kellene gondolkodni azon, hogy van-e értelme annak, hogy üresen álljanak a parkolók, s egy 8600 lakosú településen kiizetődő tud-e lenni egy ilyen rendszer. Érdemes összehasonlítást végezni a környéken, hogy hasonló méretű városokban van-e parkolási díj vagy sem. És azt sem szabad elfelejteni, hogy Kunszentmárton nem Cserkeszőlő, ahol fürdővendégek vannak és nagy az idegenforgalom. - Akkor viszont mi lesz a parkolási díjból tervezett útépítésekkel? - Át kell gondol- n i ezt a kérdéskört. Ami biztos: a veszteséget nem szabad tovább generálni. Az előbb már említettem, hogy vannak eredmé- Parkoló autók a Rákóczi utcában nyeink, vannak fejlesztések. Ezek azonban mind egy-egy sikeres pályázathoz, támogatáshoz köthetők. Nekünk a jövőben is ezt az utat kell járnunk. Minden attól függ, hogy milyen pályázati lehetőségeink lesznek, s találunk-e majd olyan forrást, ahova nem kell önerőt letenni. A jövőben saját erős fejlesztésekkel már nem tudok egyetérteni, mert akkor soha nem tudunk talpraállni. Elég sokat fejlesztett már eddig ez a város ban, 15 éve 1.2 milliárd volt a város vagyona, most lassan a 7.5 milliárd forint körül járunk. Ennek azonban ára is van, hiszen hiteleket kellett felvenni, s azok nem voltak mindig annyira kedvező kamatozásúak. Az adósságunkat rendezni kell. Közben persze ismerős a képviselő-testület előtt minden probléma, minden fejlesztést igénylő terület, de erre ismételten csak azt tudom mondani, hogy vannak elképzeléseink a további városrendezésre, de ezek megvalósulásához 100 százalékos támogatást garantáló pályázati forrásokra kell találnunk. -hemrik-

5 XIV. évf. 9. szám Kunszentmártoni Hír-Lap 5 Segítség a külterületeken élőknek Tájékoztatás tanyagondnoki szolgáltatás beindításáról A Szociális Alapellátási Központ és Bölcsőde tájékoztatja a lakosságot, hogy a Képviselő-testület döntése alapján július 15-től tanyagondnoki szolgáltatást indít. A tanyagondnoki szolgáltatás célja Kunszentmárton közigazgatási területéhez tartozó Kungyalun illetve a város külterületi tanyás részein élő lakosság segítése. A szolgáltatás feladata a szociális alapszolgáltatások megjelenítése, a külterületen élők kapcsolatrendszerének erősítése, közösségi szintű igények kielégítésének biztosítása, az információáramlás elősegítése. A szolgáltatást 1 fő tanyagondnok látja el, akinek munkáját egy 9 személyes, akadálymentesített gépjármű segíti. A tanyagondnoki szolgáltatás alapfeladatai közé tartozik: Közreműködés az étkeztetésben: A tanyagondnok kiemelt közvetlen alapfeladata az igénybevevők részére a napi egyszeri meleg étehordóban történő házhoz szállítása. A tanyagondnok ezt a feladatot szóban vagy írásban jelzett igények alapján látja el. Kapcsolódó feladata a szolgáltatást igénybe vevőkkel való beszélgetés során a további alapellátási igények felmérése és továbbítása az intézményvezető felé. A tanyagondnok a további szolgáltatásokra vonatkozó igényeket írásban rögzíti. Közreműködés a házi segítségnyújtás biztosításában: A házi segítségnyújtás keretében a tanyagondnok segítséget nyújt: a ház körüli, szakképesítést nem igénylő feladatok elvégzésében, kisebb, speciális szakértelmet nem igénylő javítások megoldásában, az életvitel fenntartásához szükséges alapvető élelmiszerek, vegyi áruk, eszközök beszerzésében, beszélgetés során mentális segítséget nyújt, hozzájárulva ezzel az izoláció csökkentéséhez. Az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás segítése: Egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, így a háziorvoshoz jutás megszervezése, egészségügyi intézménybe szállítás, gyógyszerkiváltás. Feladata, hogy a külterületen élők, a megfelelő közlekedési eszközzel nem rendelkezők, betegség esetén minél gyorsabban jussanak el az orvoshoz, gyógyszereiket, gyógyászati segédeszközeiket beszerezhessék, Közreműködés az egyéb alapszolgáltatásokhoz való hozzáférésben: A tanyagondnok feladata az intézmények szolgáltatásainak a lakosok felé történő közvetítése, tájékoztatás nyújtása a szolgáltatások köréről, az intézmény elérhetőségéről, az igénybevétel módjáról, az ellátások hogy a bűn ne maradjon büntetlenül! Telefontanú Program Neve bemondása nélkül hívhatja a Telefontanú ingyenes telefonszámát: igényléséhez szükséges iratokról. Kompetencia körébe tartozik a jelzés közvetítése a családsegítő, illetve az alapszolgáltatások vezetői felé, amennyiben az ellátott életében problémát észlel. Egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása: Segítségnyújtás a körzet lakosságának hivatalos ügyeinek intézésében, amely történhet a szolgáltatást igénylők adott hivatalokba, intézményekbe történő szállításával, illetve az ügyek tanyagondnokok által történő elintézésével. Ide tartozik a különféli ügyek elintézéséről (milyen ügyben hova kell fordulni, hol, milyen dokumentumokat kell beszerezni ill. benyújtani) való tájékozódás és tájékoztatás is. Egyéb lakossági szolgáltatások biztosításában való közreműködés: Olyan feladatok tartoznak ide, amelyek közvetlenül egyik korábban felsorolt feladathoz sem tartoznak: - Nagybevásárlás: az igénybevevők bevásárlóközpontokba való eljuttatásával, mely egyik célja az ellátottak korlátozott anyagi lehetőségeinek kímélése a nagybani bevásárlással elérhető megtakarítással. - A saját fogyasztás céljára háziállatot tartó lakosok számára táp, állatgyógyszerek és az állattartáshoz szükséges egyéb eszközök, gépek beszerzése és házhoz szállítása. - Tartós fogyasztási cikkek, háztartási és mezőgazdasági kisgépek szervizbe szállítása. A tanyagondnoki szolgálat egyik legfontosabb célcsoportja az időskorúak köre, a számukra nyújtott szolgáltatások elsőbbséget élveznek. Cél, hogy megkapják azon segítő szolgáltatásokat, amelyek révén minél hosszabb ideig otthonukban, megszokott lakókörnyezetükben élhessenek, és egészségi állapotuk függvényében legyen lehetőségük a helyi köz- és kulturális életben, programokban is aktívan részt venni. A tanyagondnoki szolgáltatás igénybe vétele térítésmentes! A szolgáltatással kapcsolatban további információ kérhető a Szociális Alapellátási Központ és Bölcsőde Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. szám alatti telephelyén személyesen, vagy telefonon a 56/ telefonszámon. Balláné Veres Judit intézményvezető A program azoknak az állampolgároknak nyújt lehetőséget 2001 óta, akik információval rendelkeznek már megtörtént vagy tervezett bűncselekményekről, bűnelkövetőkről, körözött személyek tartózkodási helyéről, de valamely méltányolható okból nem kívánnak a rendőrséghez fordulni, személyazonosságukat a hatóság előtt felfedni. A zöldszámon hétfőtől csütörtökig órától óráig, pénteken órától óráig fogadják a bejelentéseket. A bejelentéseket névtelenül tehetik meg. A hívások fogadásakor a készülékek a hívószámot nem jelzik ki, hangfelvétel a beszélgetésekről nem készül. A munkatársaknak bűnügyi szem-

6 XIV. évf. 9. szám Kunszentmártoni Hír-Lap 6 pontból fontos adatokra van szükségük, ezért irányított beszélgetés keretében a bejelentőnek kérdéseket tesznek fel. A kriminalisztikai alapkérdések (hol, ki/kik, milyen bűncselekményt követtek el, esetleges személyi vagy tárgyi bizonyítékok holléte stb.) megválaszolása a nyomozás sikerességéhez járulhatnak hozzá. A névtelenség azonban nem jelenti azt, hogy a bejelentő e mögé bújva bűncselekményt követhet el. Pld: a közveszéllyel fenyegetés (valamely iskola, üzem, pénzintézet stb. felrobbantása), vagy büntető eljárás alapjául szolgáló valótlan bejelentés esetében a hatóság félrevezetése bűncselekmény, ezen esetekben a nyomozó hatóságok, illetve a nyomozó ügyészségek eljárást kezdeményeznek a bejelentő azonosítására, felelősségre vonására. Más nyomozó, illetve közigazgatási eljárás lefolytatására jogosult hatóságok hatáskörébe tartozó bűncselekményekről, illetve szabálysértésekről kapott információkat is továbbítják a Telefontanú munkatársai. MMS formátumú adattovábbításra is lehetőség van. Elküldhet akár egy bűncselekményről készült felvételt is a szolgálathoz, melyet az intézkedésre jogosított szervhez továbbítanak. A Telefontanú zöldszámát felhívva - a szükséges kérdések megválaszolását követően a kollégák megadják Önnek azt a telefonszámot, melyen üzenetét fogadni tudják. Utánajártunk Sokat harcolnak a kegyeletsértők ellen Cikkünk általános, ismertető jellegű, azzal a szándékkal íródott, hogy tájékoztassa városunk lakóit a kunszentmártoni temetők állapotáról, tulajdonviszonyairól, a temetkezéssel kapcsolatos tudnivalókról, feladatokról, felelősségekről, az önkormányzat és az egyház, mint fenntartók és a szolgáltatók együttműködéséről. A témában dr. Hoffmann Zsolt jegyzőt és Kövesdy Zsolt plébánost kerestük fel. Kunszentmártonban a felső és az alsó temető a római katolikus egyház, a kungyalui temető pedig az önkormányzat tulajdonában van. Az egyház tulajdonában lévő temetők, ravatalozók üzemeltetését a Borostyánkert Kft., a kungyaluit pedig a városgondnokság végzi. Ez utóbbiban ben vezették be a villamos áramot, addig áramfejlesztőt használtak. Jelenleg egy kegyeleti hűtő beszerzése van folyamatban, melyet a Kegyelet Temetkezési Kft. fog elhelyezni, az önkormányzat a hely kialakítását biztosítja. A város jó kapcsolatot ápol az egyházzal és a temetkezési szolgáltatókkal egyaránt. Ha valaki elhal, és nincs hozzátartozója, akit kötelezni lehet az eltemettetésére, az sem maradhat temetetlenül, köztemetéssel el kell temetni az önkormányzat köztemetőjében, ez esetben Kungyaluban. Az egyház felajánlásának köszönhetően azonban Kunszentmártonban a felső temetőben biztosítottak egy kriptát az önkormányzat számára, ahol az urnák elhelyezésre kerülnek tudtuk meg dr. Hoffmann Zsolt jegyzőtől. A temetési hely feletti rendelkezési jogot mindenhol rendelet határozza meg, ebben fel vannak sorolva az egyes sírhelyek megváltási, használati idejéhez kötött jogok. Átlagosan 25 év van megjelölve. Ez, itt helyben is hasonló módon van meghatározva: egyszerű megváltás időtartama sírhely és urnasírbolt esetében 25 év. Urnafülke, urnasírhely esetén 10 év, sírbolt esetén 60 év. Májusban nyújtotta be a belügyminiszter azt a módosító javaslatot, melyben lehetőségként merül fel a szociális temetés, körvonalazódik, mi lesz ingyen a rászorulók számára, illetve mi lesz a feladatuk a családoknak. Erről azonban még nem szavazott a parlament A hozzátartozó akkor kérheti a köztemetés elvégzését, ha anyagilag nem tudja vállalni a költségeket, melyet az önkormányzat az elbírálás után átvállal. Ilyenkor a helyben szokásos legolcsóbb temetési módot kell alkalmazni, de lehetősége van a hozzátartózónak arra, hogy ha van családi sírhely, akkor oda kérheti az elhelyezést, de a köztemetés mellé kérhet olyan szolgáltatást, amit még meg tud izetni. A Szent Márton Alapítvány céljai között szerepel az Alsóés a Felső temetők kápolnáinak, műtárgyainak és műemlékeinek, a védett síroknak a felújítása és állagmegóvása, valamint a temető rendezésének támogatása. Hogyan valósul ez meg a gyakorlatban, továbbá milyen nehézségek állnak elő a temetői infrastruktúra fejlesztésénél? Erre adott választ Kövesdy Zsolt: - Ez úton köszönjük meg mindenkinek, aki adója 1 %-át felajánlotta az Alapítványnak, mert ebből a közösségi programok mellett a temetői kiadások egy részét is tudjuk inanszírozni. Ezen túl fejlesztési céljainkba is bevonjuk annak forrásait. Kiss Zoltán és felesége jóvoltából került felújításra ben a műemlékvédelem alatt álló felső temetői kápolna külső része, majdnem teljes egészében. A tervek között szerepel a homlokzat megújítása, illetve a kultúrtörténeti kincsnek számító kis orgona és a templomi orgona restaurálása. Az Alsó temetői kápolnánál a tabernákulumot sikerült restauráltatni a múlt esztendőben Séra Erzsébet, valamint Bihari Zoltán asztalosmester segítségével. Itt a repedező fal, az épület mozgása okoz problémát, mely a restaurálást igencsak megnehezíti, így alapos tervezésre van szükség a munka megkezdése előtt. Az ehhez szükséges költségek forrását előbb meg kell találni. A temetői közlekedéssel kapcsolatban az atya a Felső temetőben tapasztalja a legtöbb problémát. A sírkövesek engedély nélkül közlekednek teherautóikkal. Az utakat feltörik, de nem állítják helyre azokat. - Két évvel ezelőtt Imrei István és Kiss Csaba vállalkozók segítségével a felső temető bejáratát leköveztük, hogy egyáltalán be lehessen menni tudtuk meg Kövesdy Zsolttól. A Katona Transsped Kft. segítségével a felső temetői ravatalozó mellett az út murvával való feltöltése is megtörtént, valamint a Felső temető egyik járdáját is A felső-temetői kápolna lekövezték. Ez nagy ajándék

7 XIV. évf. 9. szám Kunszentmártoni Hír-Lap 7 volt, köszönet érte. A kriptasorok előtti út is műszaki problémát jelent, mert a sírbolt lejáratának nyithatónak kell maradnia, így ott aszfaltozásra nincs lehetőség. A megoldást itt is keresik. Különösen nagy problémát jelentenek az őzek. Az állatok főleg ősszel és tavasszal, élelmet keresve mennek be a temetőbe, ahol megrongálják a sírokat és lelegelik a virágokat. A plébánia több lehetőséget is számba vett ennek megelőzésére, a csapdaállítástól a villanypásztor kihelyezéséig, de szinte minden esetben jogi akadályokba ütköztek. Ideiglenes megoldást jelenthet a surják levágása, melyekben az őzek megbújnak, de a probléma ezzel nem fog megoldódni véglegesen, hiszen ezek folyamatosan újra nőnek. Tanácstalanok vagyunk az állatok okozta károkkal kapcsolatosan mondja a plébános. Elképzeléseink között szerepel, hogy mindkét temetőnek épített kerítést csináljunk, egyfelől ezzel tudnánk védekezni az őzek ellen, másfelől nagyon komoly gondot okoz a falopás. Ezek nem nagy értékű lopások, viszont rettenetes kárt okoznak. A tolvajok szemetet és rombolást hagynak maguk után. A kerítést több helyen szétvágták, de a helyreállításra és a karbantartásra az egyházközségnek nincs pénze. Egy kerítés felhúzása megoldást jelenthet, de ezt is csak pályázati forrásból tudnák inanszírozni. Kegyeletsértést azonban nemcsak a tolvajok követnek el. A sírokra rádobott Az alsó-temető kápolnája elszáradt virágok is kegyeletsértésnek számítanak. Zsolt atya ezért mindenkit arra kér, aki a szerettei sírját gondozza, hogy az elszáradt virágokat, csokrokat illetve a szemetet a kihelyezett szeméttárolókba helyezzék. A temetőkkel kapcsolatos problémák sora azonban itt nem ér véget. Az atya hosszasan sorolja azokat a gondokat, mellyel az egyháznak, mint tulajdonosnak, az üzemeltetést végző szolgáltatónak és az önkormányzatnak szembe kell néznie. A nehézségek ellenére azonban számos elképzelése is van Zsolt atyának, illetve az egyháztanács tagjainak. Egy rendezési terv van készülőben a temetők rendbetételére. Ebben fontos szerepet kap a temetői gyalogutak kijelölése és egy új parcellabeosztás is, a sírok megközelíthetőségének javítására. Mivel a korábbi években a meglévő temetői utakra sírok kerültek, az egyháztanács a kegyeleti érzés megsértése nélkül, a legnagyobb tapintattal igyekszik ezt valóra váltani. A Felső temetőben egy urnafalat szeretnének készíttetni, az alsóban pedig megnyitni az urnatemetési lehetőséget. Ez utóbbiban a ravatalozótól jobbra a csatornáig megtisztították a területet egy új parcellának, illetve az urnafalaknak. A plébánia a közcélú program adta lehetőségeket is igyekszik kihasználni. A közcélú alkalmazottak és a szolnoki üzemeltető cég segítségével alakították át a felső temetői ravatalozó hátsó részét. A védett sírok gondozását is közmunka programmal szeretnék megoldani, azonban Kövesdy Zsolt a város segítségét is kéri: Szeretnénk, ha a lokálpatrióták és a város vezetése ezekre a sírokra több igyelmet fordítana, mert a katolikus közösség erőforrásai elégtelenek a város jeles polgárai sírjainak gondozására. Ha erre volna a városban egy kegyeleti bizottság, amely erre odaigyel, és ezek gondozását felvállalná, a szükséges anyagi forrásokat biztosítaná, akkor ez segítene a problémát megoldani. A jövőben a temetkezési szokásokkal kapcsolatban is változás várható. Azokat a sírokat, melyeket kiköveznek, kibetonoznak, kriptává fogják minősíteni, melyhez tervrajzra és építési engedélyre lesz szükség. Temetetlen kunszentmártoni nem lehet, ez erkölcsi kérdés hangsúlyozza Zsolt atya, aki a temetkezési vállalkozókkal egyeztetett ebben a kérdésben. Így tehát, ha hozzátartozók egy éven belül nem jelentkeznek az urnákért, azt az erre a célra kialakított közkriptában helyezik végső nyugalomra. Kövesdy Zsolt az alábbi gondolatokkal zárta az interjút: - Nagyon fontos dolog, hogy ne várjunk mindent a paptól! Az ő felelőssége a temető is, de fő dolga a lelkek gondozása, az élők segítése és támogatása, a közösség szervezése és vezetése, nem az építkezés, a rendrakás, a fűnyírás én ezeket a saját forrásaink mértékéig igyekszem kiosztani munkahelyteremtéssel, munkatársak meghívásával, de a közösség és a város összefogására van szükség, hogy ezeket a történelmi temetőket fönntartsuk és működtessük. Az interjúkat Herczeg László készítette, szerkesztette: Hemrik Krisztina Kettős ünnep Bérmálás és szentelés a Nagytemplomban június 16-a kettős ünnepnap volt a kunszentmártoni római katolikus hívek számára: egyrészt a tavasszal elkészített állandó szembemiséző oltárt áldották meg a délelőtti mise során, másrészt pedig nyolcan részesültek a bérmálás szentségében. Egy évvel ezelőtt a Szeged-Csanádi Egyházmegye főpásztora, dr. Kiss-Rigó László püspök atya mutatta be a bérmálási szentmisét. Idén azonban nem tudott részt venni az ünnepen, ezért Kondé Lajos nagyprépost püspöki helynököt, a Szegedi Dóm plébánosát bízta meg, hogy mutassa be az ünnepi nagymisét. A bevonulást a köszöntések követték. Először Józsa László, az egyházközség képviselő-testületének világi elnöke üdvözölte a szegedi vendéget, majd a Szent Anna Katolikus Óvoda gyermekcsoportjának rövid műsorára került sor. Ezt követően dr. Czuczi Mihály polgármester mondta el beszédét, aki a város és az egyházközség közötti jól működő kapcsolatról és annak jövőbeli folytatásáról ej-

8 XIV. évf. 9. szám Kunszentmártoni Hír-Lap 8 tett pár szót. A hivatalos rész után Kondé Lajos szenteltvízzel meghintette megszentelte, majd tömjénnel megfüstölte négy oldalról az új márványoltárt és a szentélyt. A rövid prédikációt követően szolgáltatta ki a nagyprépost a bérmálás szentségét annak a nyolc iatalnak és iatal felnőttnek, akik az elmúlt hetekben, hónapokban gondos felkészülésben részesültek a plébánián. A szentmise végén Kövesdy Zsolt plébános köszönetet mondott mindazoknak, akik anyagilag és tevékenységükkel hozzájárultak ahhoz, hogy megújulhatott a nagytemplom szentélye. Az oltár mellett megszépült a főoltár és a szentélyt a templom többi részétől elválasztó áldoztatórács is. Az Emberi Erőforrás Minisztériumától kapott 11 millió forint a felújítás költségeinek nagy részét fedezte, és emellett adományokat is kapott a Szent Márton Plébánia, mintegy másfél millió forintot. Múzeumi élet Nem csak egyéjszakás kaland A nyári napfordulón Szent Iván ünnepnapján már a történelem előtti népek is hatalmas máglyákat gyújtottak, hogy így segítsék az éltető Napot égi útján. A hagyomány ápolói ma is hisznek a tűz tisztító, gyógyító, termékenyítő erejében, mások a tűzugrás szerelemmel és házassággal kapcsolatos mágikus jóslataiban bíznak. Ezen az éjszakán a múzeumok is megtelnek érdeklődőkkel, hogy rendhagyó programokon, tárlatvezetéseken vegyenek részt. A Helytörténeti Múzeum idén is megnyitotta kapuit, hogy több mint félezer látogató járhassa végig az ódon épület kiállításait. Ezúttal a börtönélet, a betyárvilág állt a rendezvény középpontjában, így betyárgúnya vagy akár bilincs is felkerülhetett a vállalkozó kedvű éjszakai múzeumjárókra. A kunszentmártoni rendőrkapitányság nyomozói és bűnügyi technikusai a helyszínelési munkát, a szolnoki büntetés-végrehajtási intézet kollegái a rabszállító autó, valamint a kényszerítő eszközök használatát mutatták be. Egész éjszaka készültek a jobbnál jobb henna börtöntetoválások, a fazekas korongról az alkonyati félhomályban is kitűnő darabok kerültek le. Aki megfáradt a tárlatvezetések és a programok kavalkádjában, ízletes, kemencében sült péklángossal, valamint a tiszakürti Tálas családi borászat legkitűnőbb évjárataival csillapíthatta éhségét és szomját. A napnyugta után meggyújtott fáklyák fénye csak előjátéka volt a 10 órakor fellobbanó Szent Iván tüzének, melynek átugrására kicsik és nagyok egyaránt vállalkoztak. Ennek az ünnepi alkalomnak az apropóján fordult elő első ízben, hogy Kunszentmárton két énekkara, a templomban szolgáló Szent Márton Énekkar, valamint a nemrégiben megalakult Vivace Vegyeskar egyesült nagykórusa foglalta el a templomi kórus helyét. Az együttműködés hallható gyümölcseit élvezhették mindazok, akik ott voltak a bérmálási szentmisén. Köszönet illeti a két kórus vezetőjét: Niczky Nikolettet (Vivace Vegyeskar) és Laurinyecz Pál kántort (Szt. Márton Énekkar). A szentmise fényét emelte Tóth Vilmos bevonulásra és kivonulásra felhangzó orgonadarabja, utóbbi esetben trombitán közreműködött Charpentier-Te Deumjában Faragó Sándor hitoktató. A szentmise záró áldását követte a helyi fúvószenekar térzenéje a templom bejáratánál, a híveket pedig kaláccsal kínálták meg a karitász munkatársai. -LPP- Plébániai hírek Azok, akik felnőttként kérik a keresztség, a bérmálás szentségét, és elsőáldozók szeretnének lenni, már jelentkezhetnek a szeptemberben induló képzésre. A Kármelita Rendház búcsúja július 21-én, vasárnap lesz 10 órakor. A templomban ekkor nem lesz nagymise, mindenkit a kápolnába várunk! Napjainkra a múzeumlátogatás új dimenziói nyílnak meg az érdeklődők számára. A kulturális értékek őrzése mellett a kis települések múzeumai a térségi turizmusban is egyre fontosabb szerepet töltenek be. Számos példa bizonyítja, hogy egy jól működő interaktív múzeum a helyi idegenforgalom húzóerejévé válhat. Kiránduló osztályok, nyári táborozók, Cserkeszőlőben pihenő családok, nyugdíjasok, kerékpáros és evezős turisták napi programjába is jól beilleszthető a kunszentmártoni múzeumban tett séta, egy múltbéli barangolás. A 2013-as év jelentős változást hozott a vidéki múzeumok életébe, hiszen a korábban megyei szervezetekbe tömörülő területi múzeumokat így a kunszentmártonit is január 1-től a városok fenntartásába rendelték. A szakmai hátteret adó intézményrendszer gyors megszűnésére reagálva öt múzeum (köztük a Helytörténeti Múzeum) együttműködéseként június 4-én létrejött a Nagykunsági és Tiszazugi Múzeumok Szakmai Társulása, hisz a Múzeumok Éjszakájához hasonló sikeres programok fő záloga a szakmai együttműködés és tapasztalatcsere, valamint a folyamatos innováció lehet. Szintén az összefogás lehetőségeit mérlegelve gyűltek össze három szomszédos megye (Csongrád, Békés, J-Nk- Szolnok) intézményei és szakemberei a Szentesi Koszta József Múzeumban. A múzeumi juniálison a szakmai tapasztalatcsere mellett, minden intézmény bemutathatta színes múzeumpedagógiai programjait az érdeklődők számára. A sikeres munka elképzelhetetlen támogatás és önzetlen segítség nélkül, ezért ezúton szeretnénk megköszönni azoknak a múzeumbarátoknak a segítségét, akik szívükön viselik a múzeum sorsát és jövőjét. Hegedűs Krisztián

9 XIV. évf. 9. szám Kunszentmártoni Hír-Lap Elbúcsúztak iskolájuktól Június 22-én elbúcsúztak iskolájuktól a nyolcadikosok. Útravalóval telt tarisznyájukkal végigballagtak az iskolán, majd fogadták iskolatársaik, tanáraik búcsúzó szavait és jókívánságait. Az iskola zászlójának átadását követően jó tanácsokkal köszöntek el iskolatársaiktól. Idén első alkalommal köszöntötte a végzősöket a Klebersberg Intézményfenntartó Központ Kunszentmártoni Tankerületének igazgatója, Vass Zoltán, majd Szabó Mihályné igazgatónő engedte útjukra gondolataival a nyolcadikosokat. Boldog István országgyűlési képviselő nevében Végzős tanulók az iskola zászlójával Wenner-Várkonyi Attila 9 alpolgármester adott át jutalomkönyvet Vajda Nórának (8.a) a közösségi, illetve önkéntes tevékenységéért, és Rácz Zsoltnak (8.c), mint ifjú sportoló reménység. Városunk polgármestere, dr. Czuczi Mihály szintén könyvajándékkal ismerte el a város általános iskolájában kiemelkedően teljesítő tanulókat: Határ Márk Amadé (3.a), Balogh Lili (3.b), Ugrai Dániel Dr. Czuczi Mihály és (4.a), Tóth Armand Kevin Tóth Armand Kevin (4.b), Paulovics Péter (7.c), László Zsóia (7.c), Kiss Kata (7.a), Ország Anna (8.b), Bozsik Donát Béla (8.c), Apatóczki Ádám (8.a). Szabó Mihályné azoknak a szülőknek is köszönetet mondott, akik a nyolc év alatt segítették az iskolai munkát. Az elismeréseket követően az igazgatónő lezárta a tanévet, melyet a diákok nagy tapssal fogadtak. A tanévzáróval egybekötött ballagási ünnepség végén a nyolcadikosok hagyományosan felengedték léggömbjeiket. -h- helyesíró versenyen. Természetesen a megyei versenyek eredményei is kimagaslóak. Német nyelvi fordító verselezárult a as tanév az általános iskolában nyen Tálas Gábor 1., Jernei Mihály 3. helyezett lett. AnIsmét sikeres tanévet tudhatnak maguk mögött a telepü- gol nyelvi versenyen László Zsóia 2. helyen, Bozsik Dolés általános iskolásai. Megtörtént a nagy fenntartói váltás: nát 4., Kiss Kata 5. helyen végzett. A Bólyai megyei matematika versenyen Laczkovich Kristóf 6., a Hevessy iskolánkat már a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ György kémiaversenyen Paulovics Péter 2., Imre Kunszentmártoni Tankerülete irányítja. Az általános műrita 4., Kiss Kata 11. helyezett lett. A Délibábos velődési központ újjá szerveződött most már az általáég alatt megyei természetismeretei vetélkedőn nos iskola és a rajziskola nélkül. Az iskola működtetálas Gábor, Határ Milán, Merényi Attila által tését, technikai dolgozóinak irányítását változatlanul a alkotott csapat 3. helyezett lett. város biztosítja. Új nevünk: Kunszentmártoni ÁltaláAz iskola tanulmányi átlaga 3,64. Sajnos 17 tanuló kénynos Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. telen lesz tanévet ismételni, 30-an pedig augusztusban javítóvizsgázhatnak. A tanulmányi munkán kívül rendkívül gazdag programsorozattal zártuk az évet. Kiemelkedő rendezvényeink voltak a témahetek, a rajziskolai kiállítások, a művészetoktatás napja, a farsangi ünnepkör rendezvényei, de a Márton napi programok is színesek voltak. A diákönkormányzat, Sikeres évet zártak Szabó Mihályné átadja a jutalmakat 541 általános iskolás és 172 rajziskolás tanuló kapott bizonyítványt a tanévzáró ünnepségen. Közülük 44 fő minden tantárgyból jelesre, kiválóra teljesített, 46 főnek csak 1-2 négyese van. A rajziskolások közül 48 fő ért el kitűnő minősítést. Végtelenül büszkék vagyunk tanítványainkra, hiszen számtalan országos versenyen értek el kiemelkedő teljesítményt. Ilyenek voltak: Paulovics Péter Curie országos matematika verseny 8. helyezés, a Sajó Károly környezetvédelmi országos versenyen Fülöp Norbert, Paulovics Péter és László Zsóia csapata országos 6. helyezett lett. László Zsóia országos 3. helyezést ért el a Simonyi Vass Zoltán tankerületi igazgató könyvjutalomban részesítette a legjobbakat az osztályfőnöki, az alsós munkaközösség számtalan bált, klubdélutánt, osztálybulit, túrát, kirándulást, versenyt szervezett. Nagyon tartalmas színvonalas program volt ismét a tanévzáró gála, ahol szinte valamennyi osztály készült

10 XIV. évf. 9. szám Kunszentmártoni Hír-Lap 10 és a táncosok, valamint dalok segítségével mutatták be egy őrült napjukat. A közönség tapsviharral bátorította és jutalmazta a színpadra lépő kis előadókat. A felső tagozatosok műsora a 8.a osztály Bendegúz iskolába megy című vidám jelenetével vette kezdetét. A versek a késő délutáni műsornak is fontos részei voltak. Szavalattal mutatkozott be Farsang Emese, Légrádi Blanka, Kiss Bálint és Bódi Barbara. A műsorszámok közötti eligazodásban Vajda Nóra és Szőke Fanni segítette a közönséget. Az 5. b-sek az LMFAO zenéjére teremtettek party hangulatot, az A -sok pedig rövid mondókákkal fűszerezett néptáncot mutattak be. Hatodikosok előadásában láthattuk Arany János A bajusz című művének dramatizált változatát, valamint a Hófehérke és a hét törpe című klasszikus meséből készült paródiát. A francia szakkör igazi különlegességgel szolgált a délután folyamán. Francia népdalt adtak elő, amely egy jobb sorsra érdemes kis pacsirta megkopasztásáról szólt. Siker koronázta a hetedik osztályosoknak a világban előforduló sokféleségről és az iskolai élethez kapcsolódó vidám jeleneteit is. Akadt azonban olyan produkció is, melyet meghatottan hallgatott a publikum. Monzinger Gabriella Adele Skyfall című dalát énekelte, Tóth Boglárka pedig zongorán kísérte. A május végi gálát az iskola énekkara zárta, ifj. Cseh András zongorakíséretével. -hemrikvalamilyen produkcióval, jelenettel, tánccal, verssel, dallal, bemutatóval. Ünnepségeink, megemlékezéseink szervezettek, érzelem gazdagok, tartalmasak voltak. Ismét sikeresen pályáztunk tehetséggondozásra, így az 1-2. évfolyamosoknak Lépéselőny címmel logikai készségeket fejlesztő programot tudtunk indítani. A tanév végén fogadtuk Teterow város diákjait egyhetes táborozásra, s természetesen iskolánk tanulói is látogatást tesznek a németországi testvérvárosban. Nagyon gazdag, tartalmas évet tudhatunk magunk mögött. Nevelőink mindent megtettek, hogy tanítványaink a nekik legmegfelelőbb módszerekkel szerezzenek ismereteket, fejlődjenek képességeik. Minden dolgozónknak, tanítványunknak és szüleiknek tartalmas, nyugodt nyári pihenést kívánunk, hogy újult erővel vághassunk a 2013/2014-es tanévnek. Szabó Mihályné igazgató Tanévzáró Gála Egy vidám délután története Kunszentmártonban több éves hagyomány, hogy az általános iskolások az év végi bizonyítványosztás előtt gálára invitálják a város lakosságát. A május 31-i Tanévzáró Gálára szavalatokkal, zenés és táncos produkciókkal, színpadi jelenetekkel készültek az iskola tanulói. A rendezvényt a 2. b osztály nyitotta meg, a Természet hetén előadott műsorszámukkal. A kunszentmártoni gyerekek közül sokan szeretik a verseket, meséket, és a szavaló versenyekről is előkelő helyezésekkel térnek haza. A Mátyás Tudósai Szavalóversenyen különdíjas Lengyel Laura és a hatodik helyezett Balog Lili mellett színpadra léptek a Márton napi szavalóverseny résztvevői, közöttük Kiss Emese is, aki a Magyar Kultúra Napján képviselte az iskolát a területi szavalóversenyen. A kis legók farsangi produkciója nagy sikert aratott, így most ismét táncra perdültek. Kiss Nóra és Szőke Lili, a mazsorett csoport tagjai országos döntőbe jutott produkciójukat hozták el a közönségnek. A negyedikesek zenés produkciókat adtak elő. Piroskák és farkasok bőrébe bújtak, bemutatták, hogyan férnek meg egy színpadon a focisták Kunszentmártoni Diáksport egyesület hírei Városvédő futás Szolnokon A KDSE és az Általános Iskola 67 fővel nevezett a szolnoki Telekom Vivicitta Városvédő Futásra. Április 28-án kora délután indultunk Pap László autóbuszával, több szülő részvételével és kíséretében. A pólók kiosztása és egy kis ismerkedés után indították a futóversenyt. Mindenki tudta teljesíteni a távot, pedig harmadik és negyedik osztályosok is jöttek a felsősökkel. A vidéki iskolai csapatok között elsők lettünk, amiért sportszervásárlási utalványt kaptunk. Óriási szerencsénk is volt a sorsoláson, hiszen egyik kedves és igen aktív szülőnk, aki többször segítette már a KDSE versenyzőit, a versenyekre történő szállításban egy okostelefont nyert. Köszönetet mondok Kerekes Ferencnek, Balogh Zoltánnak, akik közösen biztatták és példát adtak a futás során a gyerekeinknek. Köszönet Sári Mária kolléganőnek, aki a szervezésben vette ki a részét és természetesen futott is. Dobd a kosárba A Kunszentmárton Diáksport Egyesület tagjai immár második éve kapcsolódtak be a Zsolnai Gyöngyi által fémjelzett Dobd a kosárba országos akcióba. A gyerekeket heti két alkalommal Sári Mária készíti fel, vele sajátítják el a kosárlabda sportág alapjait. A tornatermet az iskola, míg a felkészítő tiszteletdíját a Magyar Kosárlabda Szövetség biztosítja ben Székesfehérváron voltak a gyerekeink, április 27-én pedig Szolnokon. A tiszakürtiekkel közösen utaztunk a KIK autóbuszával. Váltó, kosárra dobó és pontszerző versenyszámokban kellett a gyerekeknek teljesíteniük a feladatokat. A Kunszentmárton DSE tagjai igen jól szerepeltek, hiszen a kilenc iskola részvételével zajló megyei döntőn két szolnoki iskola mögött, az értékes harmadik helyen zártunk. Külön értékelték a dobóversenyt és az összetettet. Mind-

11 XIV. évf. 9. szám Kunszentmártoni Hír-Lap 11 népszerűsítettük Kunszentmárton városát és a KDSE-t (megtalálható: Köszönetet mondok a gyerekeknek a példamutató magatartásért, a szülőknek az anyagi hozzájárulásért, a segítőknek mindenért, a program megvalósításában. Külön köszönöm Berndt László úrnak, aki a be- és kipakolásban, a buszátalakításban segített nekem. Jövőre újra megpróbáljuk. két feladatban harmadikok lettünk. Gratulálok a felkészítőnek, Sári Máriának és a résztvevő tanulóknak, akik a következők voltak: Balogh Zsóia, Farsang Réka, Finna Győző, Földi Máté, Garáz Nikolett, Határ Márk, Kaló Gabriella, Kiss Réka, Kuna Mihály, Mucsi Richárd, Révész Máté, Somogyi Szabolcs, Szabó Vivien, Tóth Armand, Rácz Réka, Polecsák Renáta Intersport Tour de Tisza-tó Sok-sok felkészülési idő, több defekt, és egy esés után végre eljött a nagy nap. Május 4-én reggel, Pap László autóbuszának átalakítását követően jöhetett a harminc darab kerékpárok elhelyezése a busz hátsó részében. Reggel hat órakor a résztvevők is megérkeztek, és indultunk a verseny helyszínére, Tiszafüredre. Törökszentmiklóson még fölvettünk egy országúti kerékpárt, így zsúfolásig megtelt az autóbusz. Időben érkeztünk, ahol ismerősként fogadtak bennünket. Azonnal érkezett a televízió, fölvették a kipakolást, az előkészületeket, öltözködést. 10 óra 50 perckor indult a futam, melyre előre kialakított csoportokban mentünk, Szakács László szülő, Vincze Béla, és Sári Mária irányításával. Kisköre előtt lett egy defektünk, immár 3. alkalommal -, de megoldottuk személycserével. Abádszalók után hosszú percekig minket videóztak. Ezután jöttek a véghajrák. Mindenki tudta teljesíteni a távot, mely nem apróság. Ezután nyilatkoztunk a televízióban, mellyel igencsak LABDARúGÁS Teljesített vállalás! A 2012/13. évi megyei II. osztályú labdarúgó bajnokságban az első öt között végezzen a KuTE felnőtt csapata tűzte ki a célt az elnökség és a közgyűlés is. Igaz, többen is dobogóról álmodoztak. Az őszi idény után még a negyedik helyen állt a csapat 29 pontjával, tavasszal viszont 28 pontot gyűjtve az ötödik helyen zárták a bajnokságot Földi Tibor edző irányításával. Tiszajenő - KuTE 0 7 (0-1) KuTE: Kakuk Józsa, Sindel, Garáz (Pásztor) Somodi D., Nagy I., Pálinkás J. Pálinkás Á., Talmácsi, Majzik M. (Varga Z.) Határ F. Gólszerzők: Határ F. (4), Nagy I., Talmácsi, Pálinkás Á. Atlétika Diákolimpia megyei döntő Az iskolai tanulók legnemesebb versenyére, a Diákolimpiára került sor május 9-én, Szolnokon. A KDSE hat tanulót nevezett, és a következő eredmények születtek a színvonalas versenyszámok után: III. korcsoport ( ): Laczkovich Bence Márk 6. hely 600 m-es síkfutás, IV. korcsoport ( ): Polecsák Mihály 4. hely 1500 m-es síkfutás, Ország Anna, Tari Boglárka, Nyercse Nikolett, Mátyus Anikó 2. hely 4 x 600 m-es síkfutás A váltók esetében elég kisszámú nevezés szokott lenni, versenyzőinket a Széchenyi körúti általános iskola előzte meg, ahol a testnevelő tanár Bencsik Pál, Kerezsi Endre díjas testnevelő kolléga, aki korábban Csikós József KDSE tagot is többszörös magyar bajnokká nevelte. Köszönöm tanítványaim munkáját, hiszen méltó módon képviselték a DSE-t. KuTE Tiszaföldvár 0 0 KuTE: Kakuk Józsa, Sindel (Papp G.), Garáz Somodi D., Nagy I., Pálinkás J. Pálinkás Á., Talmácsi (Somodi Sz.), Majzik M. Határ F. A bajnokság végeredménye: 1. Rákóczifalva 71, 2. Cibakháza 68, 3. Jászfényszaru 61, 4. Tiszaföldvár 57, 5. KuTE 56, 6. Jászkisér 51, 7. Jászladány 43, 8. Kunhegyes 42, 9. Pusztamonostor 40, 10. Szászberek 35, 11. Jászalsószentgyörgy 32, 12. Tiszajenő 30, 13. Tiszapüspöki 25, 14. Zagyvarékas 23, 15. Jászboldogháza 23, 16. Tiszaszentimre 17 ponttal. Vincze Béla KDSE elnök az első tíz közé várta a csapatát, melynek írányítását a 10.fordulótól Földi Tibor, majd tavasszal Határ Ferenc vette át. A felnőtteknek is (Ráli, Majzik. Mészáros) és az U16 csapatnak (Barna, Géczi, Görcsi, Lengyel D., Lengyel R.) játékost viszszaadó gárda tavasszal 34 pontot gyűjtött, és végül felzárkózott az élmezőny (első hat) mögé. A góllövő listán Bozi Norbert 29 góllal a hatodik, Pálinkás Donát 18 góllal a tizennegyedik helyen végzett. Tiszajenő - KuTE 1 4 (1-2) KuTE: Kakuk Kanalas G.,Csipai, Kardos, Tóth G. Cseh M., Pálinkás D., Mészáros, Ráli Bozi, Tóth B. U19 (ifjúsági) bajnokság Középmezőny élén az Gólszerző: Ráli (2), Bozi (2). KuTE Tiszaföldvár 5 1 (3-1) ifjúságiak! A megyei I. osztályban sereghajtó ifjúsági KuTE: Cseh M. Kanalas G., Csipai, csapat átszervezésével Gácsi István edző Zsíros (Jakab), Kardos Ráli, Kulcsár,

12 XIV. évf. 9. szám Kunszentmártoni Hír-Lap 12 Mészáros M. (Görcsi), Géczi (Viczián) Bozi, Pálinkás D. Gólszerzők: Pálinkás D., Bozi A bajnokság végeredménye: 1. Jászladány 71, 2. Jászkisér 70, 3. Jászfényszaru 67, 4. Tiszaföldvár 62, 5. Kunhegyes 28, 6. Rákóczifalva 57, 7. KuTE 53, 8. Zagyvarékas 46, 9. Szászberek 42, 10. Tiszajenő 37, 11. Jászalsószentgyörgy 37, 12. Tiszaszentimre 31, 13. Cibakháza 23, 14. Tiszapüspöki 18, 15. Pusztamonostor 10, 16. Jászboldogháza 9 ponttal. Megyei U16 bajnokság Bronzérmes a KuTE serdülő A megyei U16 (serdülő) bajnokságot három csoportban (Jászság, Kunság, Közép) rendezte meg a megyei labdarúgó igazgatóság. A csoportgyőztesek Szajolban játszották le a döntőt, melyen Sindel László tanítványai Jászkisér ellen balszerencsés vereséget szenvedtek, a bajnok Karcaggal viszont nem bírtak, így végül a harmadik helyen végeztek, bronzérmet szereztek. Gratulálunk az egész éves kitűnő szerepléshez, a KuTE csapatai közül a legjobb eredmény eléréséhez. A Közép csoportban a góllövő listán Görcsi Norbrt 45 góllal a negyedik, Viczián Ferenc 33 góllal pedig a hetedik lett. Az eredményes szakmai munkához Szathmári József utánpótlás menedzser és a KuTE elnöksége biztosította a kedvező feltételeket. Jászkisér - KuTE 1 0 KuTE: Filep Jakab, Lengyel D.,Gödő M., Mihály D.(Polecsák) Lengyel R., Géczi Sütő, Viczián, Barna Görcsi. Gólszerző: Szabó Dániel (26 ) KuTE Karcag 0-3 KuTE: Filep Jakab, Lengyel D.,Gödő M., Mihály D.(Polecsák) Lengyel R., Géczi Sütő, Viczián (Csernus), Barna (Gödő Cs.) Görcsi. Gólszerzők: Székely (9 ), Németh (23 ), Szajler (36 ). Megyei U13 bajnokság Közép csoport Maradt az ötödik hely! Vereségekkel zárta a bajnokságot Józsa Tamás csapata, de megtartotta az ötödik helyet. A csapat viszonylag kevés játékossal foglalkozott, így sérülés, betegség, iskolai vagy családi elfoglaltság esetén gondot okozott a mérkőzésekre való legjobb kiállás. Szanda Focisuli KuTE 7 2 (4-0) KuTE: Mátéi Dalma-Molnár N., Patkó, Mészáros M., Laczkovich B., Kövér A., Wenner-Várkonyi, Pintér, Magó. Gólszerzők: Ferge (3), Balla, Kürti, Susa, Kecskés ill. Mészáros, Magó. KuTE Kengyel 1-2 (0-2) KuTE: Mátéi Dalma - Molnár N.,Patkó, Mészáros M., Laczkovich B., Légrádi, Kiss M., Kövér A., Wenner-Várkonyi. Csere: Pintér, Magó. Gólszerzők: Kiss Máté ill. Lévai, Kapás. A bajnokság végeredménye: 1.Martfű 50, 2.Szanda Focisuli 43, 3.Mezőtúr 31, 4.Lurkó Focimánia Szolnok 25, 5.KuTE 13, 6.Kengyel 13, 7.Tószeg 3 ponttal. Női labdarúgó megyei bajnokság Ezüstérmes Cserkeszőlő Jász-Nagykun-Szolnok megyében szeptemberben indult a női labdarúgó megyei bajnokság öt csapat részvételével. Három hetente más-más helyszínen találkoztak a csapatok, és tornaszerűen játszottak 2-2 mérkőzést, félpályán keresztben 5x2 m-es kapura 2x25 percet a 7+1 fős csapatok. Cserkeszőlő a diákolimpia országos döntőjén ötödik, a Bozsik intézményi program tanévzáró országos fesztiválján második helyezett csapatát erősítette a kunszentmártoni Focibarátok Köre volt játékosa Csetfalvi Pálma, Papp Vivien, Vlaszák Borbála, Sléder Ibolya valamint a KDSE játékosa Ország Anna is. Kitűnően szerepeltek a lányok Gyóllai László testnevelőedző vezetésével és a második helyet megszerezve, ezüstérmesek lettek. A góllővő listán László Imola 30 góllal első. Kerekes Eszter 27 góllal harmadik, Ország Anna 14 góllal negyedik lett. Gratulálunk. A bajnokság végeredménye: 1.Szolnoki Góliát-DLK 55, 2.Cserkeszőlő SE 43, 3.Kisújszállás SE 10, 4.Jászalsószentgyörgy KSE 12, 5.Szajol 9 ponttal Pálinkás Ferenc Dél-keleti csoportban szerepel a kézilabda csapat Nyáron sem tétlenkednek a kézilabda klub vezetői. Alig egy hónapja ért véget a bajnokság, de már a következő szezonra készülnek, melyre a nevezést június 30-ig kellett beadni. A Magyar Kézilabda Szövetség elkészítette az NB I, NB I/B és NB II-es csapatok csoportbeosztását. A Kunszentmárton UniTrade Kézilabda Sport Klub szeptembertől immár a harmadik évét kezdi a kézilabda sport harmadik vonalában, ahol a 2013/2014. évi szezonban összesen hat, 12 csapatos csoportban zajlanak majd a küzdelmek. A bajnokság szeptember 21-én kezdődik. A féri NB II. dél-keleti csoport résztvevői: Berettyóújfalu, Törökszentmiklósi Székács, Martfű, Szeged-Algyő, Makó, Újkígyós, Kunszentmárton, Kiskunfélegyháza, Békéscsaba, Törökszentmiklós II., Orosháza II., Hajdúszoboszló. A tavasszal bajnokságot nyert Pick Szeged II. szeptembertől egy osztállyal feljebb, az NB I/B-ben folytatja. Az előző szezonhoz képest változás, hogy négy új csapat került a dél-keleti csoportba. Hajdú-Bihar megyéből a Berettyóújfalu és a Hajdúszoboszló, Békés megyéből az Orosháza II., Szolnok megyéből pedig a Törökszentmiklós II. érkezett. A négy kieső közül hárman újra vállalták az NB II-t, így a Békéscsaba maradt a délkeleti csoportban, a Mezőtúr az északi, a Kiskunmajsa pedig a dél-nyugati csoportba került átsorolásra, a Püspökladány ősztől megyei osztályban játszik. Nem lesz könnyű feladata csapatunknak, mivel a korábbi ellenfelek mellett az NB I-es Orosháza, és az NB I/B-s Törökszentmiklós második csapata is erős játékerőt képvisel. Az új szezont a Csongrád Megyei Kézilabda Szövetség rendezi, mely augusztusban tartja az őszi fordulók pontos időpontjainak egyeztetését. FIATALOK FIGYELEM! Várjuk az január 1-je után született iatalok jelentkezését, akik szeptembertől az NB II. Junior csapatunkban szeretnének kézilabdázni! Bővebb információ és jelentkezés: Kiss József elnök helyettesnél személyesen, vagy a 06-20/ telefonszámon! Kiss József IMprESSzuM Kunszentmárton Város Önkormányzatának kétheti lapja, Kiadja: Kunszentmárton Város Képviselő-testülete Cím: 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1., telefon: , Szerkeszti a szerkesztő bizottság, Felelős szerkesztő: Hemrik Krisztina, Nyomdai munka: Pátria Nyomda Zrt. Fenntartjuk jogunkat, hogy a tartalom és a szerző szándékának tiszteletben tartása mellett a beküldött írásokat rövidíthessük. A lapban közölt vélemények nem mindig tükrözik a szerkesztőségét, azokért a felelősséget a nyilatkozók, illetve a szerzők viselik. Ugyanez vonatkozik a hirdetések tartalmára is. Következő lapzárta: július 26.

13 XIV. évf. 9. szám Kunszentmártoni Hír-Lap 13 Július Július Augusztus 3-4. Házasságot kötöttek: Tóth Ilona és Molnár Ferenc Görcsi Erika és Kis Zoltán Niczky Nikolett és Cseh András Kiss Helga és Botka Zoltán A Nemzei Adó és Vámhivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Adóigazgatósága tájékoztatja isztelt ügyfeleit, hogy a Kunszentmártoni Kirendeltség július 7-től Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. fsz. 1. szám alai irodába költözöt. Az új helyen a megszokot ügyfélfogadási rendben várjuk isztelt ügyfeleinket: Héfő: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: nincs ügyfélfogadás Központi orvosi ügyelet Mátyás király u. 21/a tel.: 56/ Hétköznap: tól másnap reggel 7.30-ig Péntek délután tól Hétfő reggel 7.30-ig folyamatos Gyógyszertári ügyelet Kossuth Gyógyszertár Kéki Patika Kossuth Gyógyszertár Állatorvosi ügyelet Július dr. Tátrai József 70/ Júius dr. Tálas Sándor 30/ Augusztus 3-4. dr. Viszkok Márta 70/ május 25-én Házasságot kötött Gödő Beáta és Bán Csaba A Dalma Dance Club Kunszentmártoni tagozata tánctábort szervez július ig. Minden nap más tánctanár, más táncstílus. Napi háromszori étkezéssel Ft/fő/hét. Jelentkezés: 30/ Apróhirdetések Kunszentmárton, Szent Imre herceg úton előkertes, csendes, nem az utcára néző, 2 szoba + nappalis, összkomfortos családi ház, a hozzá tartozó garázzsal, melléképülettel, tárolóval, udvarral, kerttel eladó vagy albérletbe kiadó. Érdeklődni: 70/ es telefonszámon lehet. Tiszakürt-Bogarason, Kurázs-dűlőben, a régi iskolával szemben 3,6 hektár szántó tulajdonjoga eladó, illetve az Öregszőlő 65. számú tanya, villannyal ellátva eladó. Érd.: 30/ ; 30/ Kunszentmárton, Kossuth L. u. 38/b alatti, 1. emeleti, 55 m2-es lakás eladó. 2 szoba, konyha, kamra, erkély. Tel.: 06-70/ Kunszentmárton, Kinizsi u. 6. szám alatti, felújításra szoruló állapotban lévő ingatlan eladó. Ár megegyezés szerint. Érd.: 20/ Hirdetési díjak: Apróhirdetés, köszönetnyilvánítás, megemlékezés: 635 Ft/lapszám Keretes hirdetések és PR cikkek díjairól érdeklődjön az alábbi elérhetőségeken: 5440 Kunszentmárton, Kossuth L. u. 16. Tel.:

14 XIV. évf. 9. szám Kunszentmártoni Hír-Lap 14 id. Sutka István 67 éves Széchenyi ltp. G. ép. Horváth Sándor 80 éves Kossuth L. u. 38/a Dávid Józsefné Tóth Mária 89 éves Bémer L. u. 18. Pálinkás Istvánné Nálhi Erzsébet 85 éves Pozsonyi u. 12. Elhunytak Sándor Imre 77 éves Attila u. 28. Lukács Gábor 70 éves cserkeszőlői lakos Kardos Jánosné Balla Margit 86 éves Árpád krt. 9. Kakukné Tóth Erzsébet 63 éves Szapáry u. 3. Imre Mihályné Halász Katalin 84 éves Szentesi u. 45. Rózsahegyi Lászlóné Szabó Mária 92 éves Hegyfoky K. u. 37. Bezzegh Józsefné Gulyás Ilona 85 éves Kossuth L. u. 28. Szilák István Sándor 48 éves Madách u. 56.

15 80. születésnapja alkalmából sok szeretettel köszöntjük Paulovics Illés tanár urat. Kívánjuk, hogy még nagyon sok szép, boldog évet töltsön el szerettei körében. Volt tanítványai és kollégái nevében: a Kunszentmártoni Hír-Lap szerkesztői Mese-kép 3. és 4. forduló képei A Városi Könyvtár több fordulós meseírópályázatot indít útjára 14 év alatti gyermekek számára. A Kunszentmártoni Hír-Lapban és a könyvtár facebook oldalán (Kunszentmártoni ÁMK Városi Könyvtár) rendszeresen közzéteszünk képeket Dobos Annamária rajzaiból, melyekhez várjuk a meséket, verses meséket, történeteket. Egy meséhez több kép is felhasználható! Terjedelmi megkötés: max.1 A/4-es gépelt oldal Beküldési határidő: november 10. Eredményhirdetés: november 28-án A pályázatokat a következő címre kérjük küldeni: Kunszentmártoni ÁMK Városi Könyvtár 5440 Kunszentmárton, Kossuth u.40., vagy a címre, vagy személyesen beadni a könyvtárba. A pályázaton kérjük feltüntetni a mese címét, szerzőjének nevét, életkorát, iskolájának (óvodájának) nevét, vagy postai elérhetőségét.

16

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Versenyek 2012 I. negyedév

Versenyek 2012 I. negyedév Versenyek 2012 I. negyedév 1. A Polgárőrség Biztonságos közlekedés című rajzpályázata (2012. 03.09.) 1.helyezett: Takács Kitti 4.s Különdíj: Kerek Martina és Tóth Szelina 4.s Felkészítő tanáruk: Némethné

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről Beszámoló Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának 2013. évi tevékenységéről A tanyagondnoki szolgáltatás célja a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos egyéb belterületi lakott hely,

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2010/2011-es tanév versenyeredményei Szorobán 2. évfolyam Nyíri Bence megyei 3. hely országos 7. hely Bartha Dorottya megyei 2. hely országos 7. hely Felkészítő tanár: Szegváriné Balpataki

Részletesebben

Tanulmányi versenyek eredménye tanév Verseny megnevezése Forduló Helyezés Tanuló neve Évfolyam Felkészítő tanár

Tanulmányi versenyek eredménye tanév Verseny megnevezése Forduló Helyezés Tanuló neve Évfolyam Felkészítő tanár Tanulmányi ek eredménye 2013-2014. tanév Verseny megnevezése Forduló Helyezés Tanuló neve Évfolyam Felkészítő tanár Simonyi Zs. Helyesíró Verseny iskolai 2. Gulyás Anna 5. Madarasi 1. Fábián Zsombor 6.

Részletesebben

Diákönkormányzat. munkaterve

Diákönkormányzat. munkaterve Diákönkormányzat munkaterve 2014./2015. Doboz, 2014. szeptember 1. Kádár Ádámné DÖK segítő pedagógus Az iskolai diákönkormányzat jogait és az ezekkel összefüggésben álló feladatokat törvényi és rendeleti

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 16/2013. (XI. 22.) rendelete A köztemetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetbe foglalva) 1

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 16/2013. (XI. 22.) rendelete A köztemetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 16/2013. (XI. 22.) rendelete A köztemetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Temetőkről

Részletesebben

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00 Szajoli Polgármesteri Hivatal 5081 Szajol, Rózsák tere 1. Tel.: 56/446-000 Fax: 56/446-447 E-mail: titkarsag@szajolph.t-online.hu Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról. 183/15/2013. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról. Rendelet: 10/2013.(XII.1.)önkormányzati rendelet szociális

Részletesebben

SZENT MÁRTON PLÉBÁNIA 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 3. Telefon: 56/461 012 Bank: OTP 11745042-20057743 Adószám: 19865278-1-16

SZENT MÁRTON PLÉBÁNIA 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 3. Telefon: 56/461 012 Bank: OTP 11745042-20057743 Adószám: 19865278-1-16 Ikt.sz.: 20/2009 Bejegyzési határozat száma: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság Pk.61.716/1994/4. Nyilvántartási szám: 475 Adó szám: 18824924 1 16 Számlaszáma: Kunszentmárton és Vidéke Tak. Szöv. 69800016-15102878

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

Kunszentmártoni Általános Iskola és AMI versenyeredmények 2013/2014. Országos tanulmányi és műveltségi verseny

Kunszentmártoni Általános Iskola és AMI versenyeredmények 2013/2014. Országos tanulmányi és műveltségi verseny Kunszentmártoni Általános Iskola és AMI eredmények A neve 2013/2014 Országos tanulmányi és műveltségi helyezés Tanuló neve, osztálya tantárgy Felkészítő nevelő Simonyi Zsigmond helyesírási 3. hely László

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2009. (I. 23.) számú R E N D E L E T E az intézményi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Vámoscsalád Község Képviselő-testületének 2015. február 18-án 18 óra 30 perckor a Vámoscsaládi Kultúrház klubhelyiségében megtartott közmeghallgatásáról Jelen vannak: Németh

Részletesebben

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere POLGÁRŐR EGYESÜLET BALATONKENESE-BALATONAKARATTYA 8174. Balatonkenese, Vörösmarty tér 8. e-mail: balatonkenese.polgarorseg@gmail.com Tel.: 06-30-621-58-71 Iktsz: 36/2013/05 Tömör István Balatonkenese Város

Részletesebben

A fegyelmi bizottság 2015. június 17-én ülésezett. Az alábbi határozatokat hozta:

A fegyelmi bizottság 2015. június 17-én ülésezett. Az alábbi határozatokat hozta: A fegyelmi bizottság 2015. június 17-én ülésezett. Az alábbi határozatokat hozta: Túrkeve- Kisújszállás Megyei I. U-21 2015.05.23. 2014/15 F-522 Barabás Tibor (334054) Kisújszállás, piros lappal kiállítva.

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A Bolyai Matematika Csapatverseny Pest megyei fordulójának eredményei: V.A osztály 7. hely, (220 induló csapat) csapattagok:

Részletesebben

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l.

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l. Kiemelkedő verseny eredmények az elmúlt fél évben Titok Arany János országos verseny 8.a. Papp Marcell 3.hely Nagyné Molnár Sarolta 5.a. Osváth Bálint 7.hely Guzslovánné B. Judit 5.b. Kovács Bertalan 7.hely

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Boldog István polgármester: javaslom, hogy a 2. napirendi pontot tárgyaljuk először a vendégünk miatt.

JEGYZŐKÖNYV. Boldog István polgármester: javaslom, hogy a 2. napirendi pontot tárgyaljuk először a vendégünk miatt. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott közmeghallgatással egybekötött soron következő képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Boldog

Részletesebben

NYÍRMEGGYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XI. 30) rendelete. a tanyagondnoki szolgálatról

NYÍRMEGGYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XI. 30) rendelete. a tanyagondnoki szolgálatról 1 (Egységes szerkezetben!) NYÍRMEGGYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XI. 30) rendelete a tanyagondnoki szolgálatról Nyírmeggyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hatályban

Részletesebben

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve Készült: Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének üléséről, 2014. április 28. napján. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Pénzügyi beszámoló 2010.

Pénzügyi beszámoló 2010. Pénzügyi beszámoló 2010. BEVÉTELEK Egyesületi bevételek 588.504 Pályázatok, egyéb támogatások 120.000 Magánszemélyek támogatása 294.640 Önkormányzati működési támogatás 1,972.468 2011. év terhére előleg

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Testületi ülés Január 29. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését,

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek. Földeák és Óföldeák képviselő-testületei

Részletesebben

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Az előző tanévben is sikert sikerre halmoztak iskolánk tanárai és tanulói, amelyekről örömmel adunk hírt. Élmezőnyben az OKTV-n Évek óta kiemelkedően szerepelnek

Részletesebben

FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés

FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés y FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés Nagy Miklós, Berencsi Sándor, Jádi Bence, Dálnoki László, Kosdi Bálint, Pócsi Balázs, Páter Gergő, Lakatos Patrik LÁNY LABDARÚGÁS (5.oszt.) 3. helyezés Koszta

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Vörös Ibolya javaslatot tett a megváltoztatott napirend elfogadására.

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Vörös Ibolya javaslatot tett a megváltoztatott napirend elfogadására. PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: (89) 515-021 Fax: (89) 311-989 e-mail: szoccsoport@papa.hu JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápa Város

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

Természettudományi munkaközösség. Versenyeredmények 2009/2010

Természettudományi munkaközösség. Versenyeredmények 2009/2010 Természettudományi munkaközösség Versenyeredmények 2009/2010 Természetfotó pályázat Őszi forduló I. helyezés: Szabó Fanni 7.b Ködbe burkolózva II. helyezés: Batki Viktória 8.e Fénysugár III. helyezés:

Részletesebben

KVSE atlétika szakosztály évi értékelése

KVSE atlétika szakosztály évi értékelése KVSE atlétika szakosztály 2013. évi értékelése Az atlétika szakosztály elsősorban gyermek és serdülő korcsoporttal dolgozik. A 2013-as évben bekapcsolódtunk a Magyar Atlétikai Szövetség által életre hívott

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév A humán munkaközösség félévi beszámolója 2014-15. tanév Készítette: Ipcsicsné Weinhoffer Csilla mkv. Zalaszentgrót, 2015. január 27. A munkaközösség tagjai magyar, történelem, valamint ének tantárgyakat

Részletesebben

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a Az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban ezen a pénteki napon került megrendezésre a Gyerek-Faktor. Az előző években elkezdett Csillag Születik vetélkedőt folytattam, csak a nevét

Részletesebben

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat 3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat hatodik forduló 2016.07.03 Leány 1.6km 1. Fekete Flóra 3 6:18 SZVSI SE1 / 1, 10 2. Takó Lilla 6 6:20 Szolnok SE1 / 2, 7 3. Auerbach Anita 1 7:37 Szolnok SE1 / 3, 5 4.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, Ludman Lajos TVG Kft.

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, Ludman Lajos TVG Kft. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. április 23-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatalban a Városi Önkormányzat képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester

Részletesebben

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IX.3.) önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IX.3.) önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IX.3.) önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek:

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi ülés- és munkaterve Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: 1. Jogszabályok által kötelezően előírt napirendi pontok

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja 2016. II. félévi pályázati döntéséről

Részletesebben

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról.

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról. 1/E/TD/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 13-i nyílt együttes ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: Torony: 9/2013. (II.13.)

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. december 8-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. december 8-i ülésére Tárgy: Békés Város Képviselő-testületének 2015. I. félévi munkaterve Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Dr. Uhrin Anna aljegyző Véleményező Valamennyi bizottság bizottság: Sorszám: III/10 Döntéshozatal

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

A 2009/2010-es tanév versenyeredményei

A 2009/2010-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2009/2010-es tanév versenyeredményei Magyar nyelv és irodalom 4. évfolyam: Csirke János Szabó Erik Városi Ki Mit Tud I. hely Aranyszáj megyei szépolvasó-szépbeszéd vers, IV. h. Mátyás

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve Testületi ülés Január 27. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

Beszámoló Tiszazugi Földrajzi Múzeum NKA 3507/00080

Beszámoló Tiszazugi Földrajzi Múzeum NKA 3507/00080 A TISZAZUGI FÖLDRAJZI MÚZEUM SZAKMAI BESZÁMOLÓJA A 2015. ÉVI MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL A fény útja - Éjszaka a Tiszazugban címmel és tematikával került megrendezésre a programunk 2015 A Fény

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

MELLÉKLET KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MELLÉKLET KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. I. FÉLÉVI MUNKATERVE KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. I. FÉLÉVI MUNKATERVE MELLÉKLET 2013. január 31. (csütörtök) 1. Pályázat kiírása a Goldmark Károly Művelődési Központ intézményvezetői munkakörére

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Zákány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 20/2004/XII.1./ önkormányzati rendelete Az 5/2007(IV.17.), a 7/2008(IV.29.) a 12/2010.(XII.31.) és az 1/2011.(I.12.) rendeletekkel módosított, a temetőkről

Részletesebben

2008/2009. TANÉVI ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG V-VI. KORCSOPORT HAJDÚ-BIHAR MEGYEI DÖNTŐ

2008/2009. TANÉVI ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG V-VI. KORCSOPORT HAJDÚ-BIHAR MEGYEI DÖNTŐ 2008/2009. TANÉVI V-VI. KORCSOPORT HAJDÚ-BIHAR MEGYEI DÖNTŐ Helyszín: DEBRECEN Időpont: 2008. szeptember 24. A Versenybíróság elnöke: Benéné Lipcsey Irén FIÚ V-VI. KORCSOPORT (1990-1991-1992-1993-ban /

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Rábacsécsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Rábacsécsény, Deák tér 6. 15/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rábacsécsény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 10-én

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE 2015-2016. Készítette: Zsilka-Fekésházi Zsuzsa 1. 1. Tanévnyitó szentmise, első tanítási nap tantestület Érintettek köre 2. 1. HHH tevékenység

Részletesebben

Aranyosok Arany-hete

Aranyosok Arany-hete Aranyosok Arany-hete Arany János születésének 197. évfordulója alkalmából március másodikától egy teljes tanítási héten keresztül változatos programokon idéztük meg iskolánk névadójának szellemét, tudtunk

Részletesebben

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE évi m u n k a t e r v e

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE évi m u n k a t e r v e JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. évi m u n k a t e r v e A Képviselő-testület a munkatervet a 299/2014. (XI. 27.) sz. határozatával elfogadta. - 2-2015. JANUÁR 29. (CSÜTÖRTÖK)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Újszász Város Képviselő-testület május 14-én tartott soron kívüli ülésén. M U T A T Ó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Újszász Város Képviselő-testület május 14-én tartott soron kívüli ülésén. M U T A T Ó J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Újszász Város Képviselő-testület 2013. május 14-én tartott soron kívüli ülésén. M U T A T Ó Napirendi pont: Határozat szám: Újszász Város Képviselő-testület 2013. május 14-i

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2009. (VII.27.) RENDELETE A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL

NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2009. (VII.27.) RENDELETE A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2009. (VII.27.) RENDELETE A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

19. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA ... 13/2013. (X.22.) számú rendelet A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

19. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA ... 13/2013. (X.22.) számú rendelet A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól 19. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 22. napján megtartott soron kívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből... RENDELETEK MUTATÓJA 13/2013.

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 30-án (csütörtök) 15:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. április 30.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 53-20/2013. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 557, 558, 559, 560/2013. (IX. 11.) 2 Jegyzőkönyv Készült

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete december 2-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete december 2-i ülésére Tárgy: Békés Város Képviselő-testületének 2016. I. félévi munkaterve Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Dr. Juhász Csilla jogász Véleményező Valamennyi bizottság bizottság: Sorszám: III/9 Döntéshozatal

Részletesebben

I. Dombóvár Város Képviselő-testületének évi munkaterve

I. Dombóvár Város Képviselő-testületének évi munkaterve 1 I. Dombóvár Város Képviselő-testületének 2017. évi munkaterve A képviselőtestületi rendes ülések 1. napirendi pontja: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám:D-17-16 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 5-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Művelődési Ház Doba, Kossuth u.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartott üléséről. Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartott üléséről. Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartott üléséről Határozatok mutatója 49/2013. (V. 30.) sz. határozat: Napirendi javaslat elfogadásáról. 50/2013. (V. 30.) sz. határozat:

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: /2013. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök Magyarszentmiklós község Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke M E G H Í V Ó 2009. szeptember 8-án (kedden)17.30 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Tervezett napirend: 1.) A 2009. I. félévi

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének../2009. (II. 23.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló 6/2008.

Részletesebben

2009. évi munkaterv.

2009. évi munkaterv. 2009. évi munkaterv. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 2008. évi munkaterve alapján napirendre tűzte a 2009. évi munkaterv elfogadását. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. december 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. december 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. december 17-i ülésére Tárgy: Önkormányzati alapítványok további működésnek tárgyalása Előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ A Szerencsi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009.évi munkáról Előadó: dr. Bogyay Ferenc r. alezredes, kapitányságvezető

Jegyzőkönyv. 3./ A Szerencsi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009.évi munkáról Előadó: dr. Bogyay Ferenc r. alezredes, kapitányságvezető Jegyzőkönyv Készült: 2010.július 29-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós Csaba

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. november 24-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Csőgér Bálint polgármester, Dobos István alpolgármester, Tőzsér András képviselő, Nagy István képviselő Molnár Lászlóné

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2013. (VI. 24.) számú ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2013. (VI. 24.) számú ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013. (VI. 24.) számú ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a tanyagondnoki szolgáltatásról A képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

Felsőszölnök Önkormányzat Képviselőtestületének 11/1999. (XI.22.) számú rendelete. tanyagondnoki szolgálatról

Felsőszölnök Önkormányzat Képviselőtestületének 11/1999. (XI.22.) számú rendelete. tanyagondnoki szolgálatról Felsőszölnök Önkormányzat Képviselőtestületének 11/1999. (XI.22.) számú rendelete tanyagondnoki szolgálatról Módosítva: a 2/2007.(I.25.) ÖKT rendelettel, a 12/2008. (IX.15.) ÖKT rendelettel, 3/2010.(II.20.)

Részletesebben

SPORTEREDMÉNYEK 2014/15. Varga Katalin Gimnázium. Diákolimpia

SPORTEREDMÉNYEK 2014/15. Varga Katalin Gimnázium. Diákolimpia SPORTEREDMÉNYEK 2014/15 Varga Katalin Gimnázium Atlétika Megyei Csapatbajnokság szeptember 25. Atlétika október 8. Megyei mezei futóverseny október 21. gerely lány távolugrás lány 1. Veres Bettina 12.

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/ Fax: 89/

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/ Fax: 89/ PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 106. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. július 7-i ülésére Tárgy: Tájékoztató

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2010/2011. tanév sporteredményei. Iskolánk 120 fővel vett részt. II. helyezés

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2010/2011. tanév sporteredményei. Iskolánk 120 fővel vett részt. II. helyezés II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 5000Szolnok, Rákóczi út 45. OM azonosító: 035881 Tel: 56/422-051, e-mail: rakoczisuliszolnok@gmail.com A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2010/2011. tanév sporteredményei

Részletesebben

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében térségében a fenntarthatóság jegyében Alapadatok TÁMOP 3.2.13/12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című felhívásra beadott pályázat. A pozitív támogatói

Részletesebben

MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG JÁSZ- NAGYKuN- SZoLNoK MEGYEI TÁRSADALMI ELNÖKSÉG HATÁRoZATAI

MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG JÁSZ- NAGYKuN- SZoLNoK MEGYEI TÁRSADALMI ELNÖKSÉG HATÁRoZATAI MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG JÁSZ- NAGYKuN- SZoLNoK MEGYEI TÁRSADALMI ELNÖKSÉG HATÁRoZATAI 1/2012. (01.12.) számú elnökségi határozat az MLSZ JNSZ Megyei Igazgatóság 2012. éves tervezett költségvetésének

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 2012. augusztus 27-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 5/2012. (VIII. 27.) 2012.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany VERSENYEREDMÉNYEK 1. osztály Bendegúz matematika levelezős verseny Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany Irodalom, szövegértés Péter Dominik ezüst Felkészítő pedagógus:

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távollévő önkormányzati képviselők neve: Dr. Bohus Gábor alpolgármester Sipos Sarolta képviselő Sági Tibor képviselő

Jegyzőkönyv. Távollévő önkormányzati képviselők neve: Dr. Bohus Gábor alpolgármester Sipos Sarolta képviselő Sági Tibor képviselő Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2013. október 18. 15.00 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

Zomba község Önkormányzati Képviselő-testületének. 5/2005. /X.4./ sz. Kt. Rendelete

Zomba község Önkormányzati Képviselő-testületének. 5/2005. /X.4./ sz. Kt. Rendelete Zomba község Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2005. /X.4./ sz. Kt. Rendelete A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL 2 Zomba község Önkormányzati képviselő-testülete /a továbbiakban: Önkormányzat/ a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve Testületi ülés Január 31. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben