SZBK/172-32/2014. Határozat jogerős: június 25. Ügyintéző: Szabó Miklós : (06-56) : (06-56)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZBK/172-32/2014. Határozat jogerős: 2014. június 25. Ügyintéző: Szabó Miklós : (06-56) 512-331 : (06-56) 512-337 E-mail: miklos.szabo@mbfh."

Átírás

1 MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZBK/172-32/2014. Ügyintéző: Szabó Miklós : (06-56) : (06-56) Határozat jogerős: június 25. Tárgy: jogosulatlan bányászati tevékenység Sallai István xxxx H A T Á R O Z A T A Szolnoki Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) Sallai Istvánt (xxxx) a Szabadszállás zártkert 2947 és 2950 hrsz.-ú ingatlanokon végzett jogosulatlan bányászati tevékenység kivizsgálására lefolytatott eljárás alapján: 1./ Azonnali hatállyal eltiltja a Szabadszállás zártkert 2950 hrsz.-ú területen végzett jogosulatlan bányászati tevékenység folytatásától. 2./ Ft. (azaz egyszázezer forint) bányászati bírsággal sújtja, amelyet a határozat jogerőre emelkedésétől számított 20 napon belül kell befizetni a Magyar Államkincstárnál vezetett számú pénzforgalmi számlára. 3./ A jogosulatlanul kitermelt 200 m 3 ásványi nyersanyag (homok ásványi nyersanyag, kódja: 1453; fajlagos értéke: 870 Ft/m 3 ) értékét, ami Ft (azaz százhetvennégyezer forint), fizesse be a Magyar Államkincstárnál vezetett számú Bányajáradék befizetés elnevezésű számlára a határozat jogerőre emelkedésétől számított 20 napon belül. 4./ A Bányakapitányság elrendeli a határozat 1./ pontjában előírtak azonnali végrehajtását. A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalnak (1145 Budapest, Columbus utca ) címzett, a Bányakapitányságnál 2 példányban benyújtható fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés illetéke a fellebbezéssel érintett, vagy vitatott összeg minden megkezdett forintja után 400 forint, de legalább forint, legfeljebb forint, melyet a fellebbezési iraton kell illetékbélyegben leróni. A határozat ellen benyújtott fellebbezésnek a rendelkező rész 4./ pontjában elrendelt azonnali végrehajtás ellen halasztó hatálya nincs. I n d o k o l á s 5000 Szolnok, Hősök tere 6. : (06-56) : 5001 Szolnok, Pf.: 164. : (06-56)

2 A Bányakapitánysághoz névtelen bejelentés érkezett telefonon november 27-én Szabadszállás térségében végzett homokkitermeléssel kapcsolatban, amelyről SZBK/3005-1/2013. számon feljegyzés készült. A bejelentő szerint a Sallai Tüzép Kft. (továbbiakban: Kft.) végezte a homok kitermelését és elszállítását. A Bányakapitányság a bejelentés alapján december 11-én helyszíni szemlét tartott Szabadszállás külterületén, ahol megállapította a homokkitermelés tényét. A helyszínen található gödör sarokpontjainak EOV koordinátái 1(Y=666682; X=170099), 2(Y=666637; X=170076), 3(Y=666627; X=170063), 4(Y=666656; X=170038) és 5(Y=666699; X=170064). A kitermelt és elszállított ásványi nyersanyag mennyisége közelítőleg m 3 lehetett. A helyszíni szemle jegyzőkönyve SZBK/3005-2/2013. számon lett iktatva. A Bányakapitányság a december 12-ei keltezésű SZBK/3005-3/2013. számon iktatott levelében belföldi jogsegély keretében megkereste a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kunszentmiklósi Járási Hivatal Járási Földhivatalát az ingatlan beazonosítása céljából. A Földhivatal a december 20-én érkezett 372/2/2013. számú levelében a Szabadszállás zártkert 2947 és 2950 hrsz.-ú ingatlanokat nevezte meg. A Bányakapitányság a TAKARNET igénybevételével beazonosította az ingatlantulajdonosokat a Szabadszállás zártkert 2947 és 2950 hrsz.-ú ingatlanok vonatkozásában. A Bányakapitányság belföldi jogsegély keretében a december 21-ei keltezésű SZBK/3005-5/2013. számon iktatott levelében az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséget és az SZBK/3005-6/2013. számon iktatott levelében a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságát engedélyezési eljárással kapcsolatban megkereste. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága a január 09-én érkezett BKF/01/13-0/2014. számú levelében tájékoztatta a Bányakapitányságot, hogy a talajvédelmi hatóság - nyilvántartása szerint - az engedélyezési körébe tartozó mezőgazdasági célú tereprendezéshez a megkeresésben szereplő Szabadszállás 2947 és 2950 hrsz.- ú zártkerti ingatlanokat érintően engedélyt, valamint a végzett tevékenységgel kapcsolatos szakhatósági állásfoglalást nem adott ki. Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség a január 17-én érkezett /2014. számú levelében tájékoztatta a Bányakapitányságot, hogy a Felügyelőség nyilvántartásában nem szerepel a kérdéses ingatlanokon folytatott bárminemű tevékenységre vonatkozó engedély, illetve szakhatósági állásfoglalás, ilyen tárgyú kérelmet nem kezdeményeztek. A Bányakapitányság a rendelkezésre álló adatok alapján SZBK/172-1/2014. számon megindította a jogosulatlan bányászati tevékenység kivizsgálására a közigazgatási eljárást január 21-én, melyről az ügyfeleket a január 22-ei keltezésű SZBK/172-2/2014. számú végzésében értesítette. A Bányakapitányság a január 22-ei keltezésű SZBK/172-3/2014. számú levelében értesítette a jogosulatlan bányászati tevékenység vizsgálatáról a Szabadszállás Város Jegyzőjét, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kunszentmiklósi Járási Hivatalt, az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőséget, az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Hatóságot, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökség- - 2/5 -

3 védelmi Hivatalát és a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságát. Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Hatóság a február 11-én érkezett ATIVH /2014. számú végzésében illetékesség hiányában az ügyet áttette az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Hatósághoz. A Bányakapitányság a január 22-ei keltezésű SZBK/172-4/ SZBK/172-11/2014. számú végzéseiben kérte a Szabadszállás zártkert 2947 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosainak nyilatkozatát. A Szabadszállás zártkert 2947 hrsz-ú ingatlan tulajdonosainak a nyilatkozata január 29-e és február 04-e között SZBK/172-12/ SZBK/172-16/2014. számon került iktatásra. Az ingatlantulajdonosok leírták, hogy homokkitermelést nem végeztek, a területet örökölték, melyet néhányan még nem is láttak, valamint leírták, hogy a gödör már több éve létezik és nem tudják ki végezte a kitermelés. Egy esetben megemlítették a bejelentő által már megnevezett Kft-t, mint elkövetőt. A Szabadszállás zártkert 2950 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosának (Sallai István) megbízásából a Mocsai Ügyvédi Iroda nyilatkozata február 19-én SZBK/172-18/2014. számon került iktatásra. A nyilatkozatban leírták, hogy az ingatlan megvásárlásakor már létezett a gödör egy része, a területről csak a szemetet és a falról leomló részt hordták el. Közelítőleg 300 m 3 ásványi nyersanyag került elszállításra a fentiek miatt, melyet másik terület feltöltésére használtak. A Bányakapitánysághoz február 20-án újabb telefonos bejelentés történt, amely szerint a Sallai Tüzép Kft. ismételten homokot termelt ki. A bejelentés SZBK/172-19/2014. számon lett iktatva, illetve SZBK/172-20/2014. számon a hozzákapcsolódó en küldött fényképfelvételek a gödörről. A Bányakapitányság február 26-án szemrevételezte a területet és megállapította, hogy kismértékben (közelítőleg 5 m 3 ) ismételten homokkitermelés történt. A helyszíni szemléről SZBK/172-21/2014. számon feljegyzés készült. A Bányakapitányság a március 03-ai keltezésű SZBK/172-22/2014. számú végzésében kérte a Kft. nyilatkozatát. A Kft. megbízásából a Mocsai Ügyvédi Iroda nyilatkozata március 20-án SZBK/172-23/2014. számon került iktatásra. A nyilatkozatban leírták, hogy a Szabadszállás zártkert 2947 és 2950 hrsz.-ú ingatlanokon nem végeztek ásványi nyersanyag kitermelést és elszállítást. A Bányakapitányság a március 24-ei keltezésű SZBK/172-24/2014. számú végzésében ismételten kérte Sallai István nyilatkozatát, amely a 300 m 3 ásványi nyersanyag (homok) időbeli kitermelésére vonatkozott. A Kunszentmiklósi Rendőrkapitányság Rendészeti Osztály Szabadszállás Rendőrörs március 31-én érkezett 03070/115/2014.bü. számú levelében kérte a közigazgatási eljárás során keletkezett iratok másolatának a megküldését. A Bányakapitányság április 02-ei keltezésű SZBK/172-26/2014. számú levelében megküldte az addig keletkezett SZBK/3005-1/ SZBK/3005-8/2013. és az SZBK/172-1/ SZBK/172-25/2014. számú iratok másolatát. Sallai István megbízásából a Mocsai Ügyvédi Iroda újabb nyilatkozata április 18-án SZBK/172-27/2014. számon került iktatásra. A nyilatkozatban leírták, hogy 2009-ben és ben szállították el a homokot, amely 1/3 része 2009-ben a Szabadszállás 0160 hrsz.-ú ingatlanra és a 2/3 része a Szabadszállás 0678/22 hrsz.-ú ingatlanra került. A Szabadszállás zártkert 2947 hrsz.-ú ingatlan területéről nem szállítottak el homokot. - 3/5 -

4 A Bányakapitányság a április 22-ei keltezésű SZBK/172-28/2014. számú végzésében a jogosulatlan bányászati tevékenységgel kapcsolatban hivatalból indított eljárását 21 nappal meghosszabbította. A Bányakapitányság belföldi jogsegély keretében a április 22-ei keltezésű SZBK/172-29/2014. számon iktatott levelében az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőséget megkereste, hogy nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy a Szabadszállás zártkert 2947 és 2950 hrsz.-ú ingatlanokon végzett engedély nélküli ásványi nyersanyag kitermelése során történt-e környezetkárosítás? Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség a május 10- én érkezett /2014. számú levelében leírta, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján nem tud érdemben nyilatkozni, ezért az üggyel kapcsolatban dokumentumokat kért. A Bányakapitányság a május 16-ai keltezésű SZBK/172-31/2014. számú levelében a szükségesnek ítélt dokumentumok másolatát megküldte. Bányakapitányság a rendelkezésre álló információk alapján megállapította, hogy az érintett területre vonatkozóan nem volt semmilyen hatósági engedély az ásványi nyersanyag kitermeléséhez. A Bányakapitányság továbbá megállapította, hogy az évek folyamán kitermelt és elszállított homok körülbelül 5050 m 3 (5045 m m 3 ) mennyiség lehetett. A kitermelés jelentős részét a nyilatkozatok és a műholdas felvétel alapján 5 évnél régebben végezhették ismeretlenek. Az elmúlt években végzett homokkitermelésnél a rendelkezésre álló adatok alapján csak a Sallai István által beismert 300 m 3 homok kitermelése és elszállítása ismert a Szabadszállás zártkert 2950 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan, amelyből a nyilatkozat értelmezése szerint 100 m 3 -t 2009-ben és 200 m 3 -t 2012-ben termelt ki és szállított el. A Bányakapitányság a rendelkezésre álló információk alapján hozta meg a határozatát. A Bányakapitányság felhívja a figyelmet, hogy a bányászatról szóló évi XLVIII. törvény (Bt.) 3. (1) bekezdés szerint: Az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia természetes előfordulási helyükön állami tulajdonban vannak. A Bányakapitányság arra is felhívja a figyelmet, hogy a (Bt.) 41. (1) bekezdése alapján: A bányafelügyelet azt a jogi vagy természetes személyt, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaságot, aki vagy amely jogosulatlanul bányászati tevékenységet végez vagy végeztet, bírsággal sújthatja és eltiltja a tevékenység folytatásától, valamint kötelezi a jogosulatlanul kitermelt érték megfizetésére. Jogosulatlanul az folytat bányászati tevékenységet, aki a) a 4. szerinti felszíni előkutatást a kötelező bejelentést elmulasztva végzi, b) bányászati koncesszió vagy bányafelügyeleti engedély nélkül ásványi nyersanyagot termel ki, vagy geotermikus energiát hasznosít, c) külön jogszabályban előírt hatósági engedély nélkül vagy attól eltérően folytatott tevékenysége során ásványi nyersanyagot termel ki vagy geotermikus energiát hasznosít A Bt. végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (Vhr.) 25. (1) bekezdésében foglaltak szerint a bírság összegének felső határa forint, de a bírság ismételten is kiszabható, amely felső határa forint lehet. - 4/5 -

5 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv. (Ket.) 94/A. szerint: (2) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, nem indítható a jogsértés megállapítására és bírság kiszabására eljárás, ha a jogsértő magatartásnak a bírság kiszabására jogosult hatóság tudomására jutásától számított egy év, vagy az elkövetéstől számított öt év eltelt. Az ötéves határidő kezdő napja a) az a nap, amikor a jogsértő magatartás megvalósul, b) jogellenes állapot fenntartása esetén az a nap, amikor ez az állapot megszűnik. A Bányakapitányság a rendelkező rész 2. pontjában a bírság kiszabását a Bt. 41. (1) bekezdés alapján rendelte el, mértékének megállapításánál figyelembe vette a Vhr. 25. (1b) bekezdés és a Ket. 94/A. (1) bekezdés előírásait az alábbiak szerint: - a kitermeléssel a területet nem lehet rendeltetésszerűen használni (mezőgazdaság), - a terület eredeti állapotú visszaállítása jelentős költségek mellett valósulhatna meg, ben és 2012-ben is történt kitermelés a nyilatkozat alapján, - első alkalommal történt a jogsértés kivizsgálásával kapcsolatban eljárás indítása, - az eljárást segítő, együttműködő magatartás valósult meg, - a kitermeléssel elismert ásványi nyersanyag értéke Ft, - a kitermelés hatósági engedély nélkül történt, - a kitermeléssel gödör keletkezett, amely balesetveszély forrás a mezőgazdasági területen. A Bányakapitányság a rendelkező rész 3. pontjában Sallai Istvánt a jogszabályváltozás figyelembevételével 200 m 3 ásványi nyersanyag esetében a Bt. 41. (1) bekezdése alapján kötelezi a jogosulatlanul kitermelt érték megfizetésére az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendeletben megadott érték alapján. Az 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet 1/a. melléklete tartalmazza a szilárd ásványi nyersanyagok fajlagos értékét. A kitermelés idején a homok ásványi nyersanyag (kód: 1453) fajlagos értéke 870 Ft/m 3. A fellebbezésre a Ket. 98. (1) bekezdés előírása alapján van lehetőség. Az illeték mértékét az illetékekről szóló évi XCIII. törvény 29. -a állapítja meg. A Bányakapitányság a Bt a alapján biztosított jogkörében eljárva határozatát a Ket. 71. (1) bekezdése alapján, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. (2) és (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében hozta, illetékességét a Rendelet 2. (2) bekezdése és 1. melléklete állapítja meg. Szolnok, május 28. dr. Palicz András bányakapitány - 5/5 -

Tárgy: jogosulatlan bányászati tevékenység a Szolnok IX.- homok bányatelek alaplapja alatt HATÁROZAT

Tárgy: jogosulatlan bányászati tevékenység a Szolnok IX.- homok bányatelek alaplapja alatt HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/2198-3/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2013. 10.

Részletesebben

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/2806-11/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2013. 12.

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt. szám: PBK/2998-14/2013 Üi.: Nagy Endre : +36-72-314-952/212 : +36-20-662-5461

Részletesebben

HATÁROZAT. engedélyezi

HATÁROZAT. engedélyezi MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/321-18/2014. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Hiv. szám:- Ügyintézőjük:-

Részletesebben

MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 5000 Szolnok, Templom u. 5. : (56) 512-319, (56) 512-320; Fax: (56) 512-337 Ü.i.: (56) 512-331; E-mail: miklos.szabo@mbfh.hu : 5001Szolnok,

Részletesebben

jogerős 2010. 05. 12.

jogerős 2010. 05. 12. jogerős 2010. 05. 12. BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály BBK/1450/13/2010. Üi.: Veres Imre Tárgy: Kitermelési műszaki üzemi terv SAVANYÚSÁG Betéti Társaság 2347 Bugyi

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAKDUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 2832. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524000, Ügyfélszolgálat: 96/524001 Fax: 96/524024 web: http://edktvf.zoldhatosag.hu

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt.sz.: PBK/1021-11/2014. Üi: Kusz Lajos ( 72/314-952/225, lajos.kusz@mbfh.hu)

Részletesebben

Tárgy: bírság határozat jogerős: 2013. 10. 04. HATÁROZAT

Tárgy: bírság határozat jogerős: 2013. 10. 04. HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: Ügyintéző: VBK/2056-4/2013. Kertész László : (06-88) 576-633 : (06-88) 576-646 E-mail: laszlo.kertesz@mbfh.hu Tárgy: bírság határozat

Részletesebben

Tárgy: TXM-Pusztaszer-1 jelű geotermikus energia kutatási terület alacsony entalpiájú földhő hasznosítás Műszaki Üzemei Tervének módosítása

Tárgy: TXM-Pusztaszer-1 jelű geotermikus energia kutatási terület alacsony entalpiájú földhő hasznosítás Műszaki Üzemei Tervének módosítása MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 5000 Szolnok, Templom u. 5., 5001 Szolnok, Pf.: 164 (56) 512-319; 512-320 Fax: 512-337, Ügyeleti tel: (56) 512-318 Szegedi iroda: (62) 558-283,

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt.sz.: PBK/2669-9/2013. Üi: Kusz Lajos ( 72/314-952/225, lajos.kusz@mbfh.hu)

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2014. március 19-én DOLO-MOBIL Általános Szállítási

Részletesebben

: 06-56-512-321 Melléklet: 3 pld dokumentáció : 06-56-512-337 + VF1413-00447 számla E-mail: laszlo.remenyik@mbfh.hu

: 06-56-512-321 Melléklet: 3 pld dokumentáció : 06-56-512-337 + VF1413-00447 számla E-mail: laszlo.remenyik@mbfh.hu MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG A HATÁROZAT 2014.02.05-től JOGERŐS Ikt. szám: SZBK/1895-25/2013. Hiv. szám: UA001500/K-918/2013. Üi: Remenyik László Ügyintézőjük: Kiss Valéria

Részletesebben

Mobilszolgáltatás-felügyeleti osztály Iktatószám: FO/32788-9/2011. Tárgy: szolgáltatás számlázása és szolgáltatás korlátozás megfelelősége Ügyintéző:

Mobilszolgáltatás-felügyeleti osztály Iktatószám: FO/32788-9/2011. Tárgy: szolgáltatás számlázása és szolgáltatás korlátozás megfelelősége Ügyintéző: Mobilszolgáltatás-felügyeleti osztály Iktatószám: FO/32788-9/2011. Tárgy: szolgáltatás számlázása és szolgáltatás korlátozás megfelelősége Ügyintéző: HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Részletesebben

VBK/3953-18/2011. Practical Kft. 8200 Veszprém Házgyári út 26.

VBK/3953-18/2011. Practical Kft. 8200 Veszprém Házgyári út 26. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/3953-18/2011. ügyintéző: Horváth Attila :+36 88 576 637 : +36 88 576 644 E-mail: attila_horvath@mbfh.hu jogerős: 2012.07.04. Tárgy:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. KTD EÁKT Hatósági és Társadalmi Kapcsolatok

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY V Á L L A L K O Z Á S I C S O P O R T 4026 DEBRECEN, KÁLVIN TÉR 11.

Részletesebben

Szám: 36600/3626-21/2015.ált. Tárgy: Túrkeve város hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának ideiglenes ellátására közérdekű szolgáltató kijelölése

Szám: 36600/3626-21/2015.ált. Tárgy: Túrkeve város hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának ideiglenes ellátására közérdekű szolgáltató kijelölése Szám: 36600/3626-21/2015.ált. Tárgy: Túrkeve város hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának ideiglenes ellátására közérdekű szolgáltató kijelölése HATÁROZAT Az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft-t

Részletesebben

Szolgáltatásminőség-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: TU/6151-13/2012 Tárgy: Magyar Telekom Nyrt. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT

Szolgáltatásminőség-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: TU/6151-13/2012 Tárgy: Magyar Telekom Nyrt. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT Szolgáltatásminőség-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: TU/6151-13/2012 Tárgy: Magyar Telekom Nyrt. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban:

Részletesebben

FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246 : (42) 598-930 Fax: (42) 598-941 E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu Internet:

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Ügyiratszám: JN/KTF/01831-27/2015 Ügyintéző: Pocsaji Anikó Telefon: +36 56 523 417 Tárgy: Előzetes vizsgálat elbírálása Hiv. szám: Melléklet: A TISZA-TK PROJEKT

Részletesebben

HATÁROZAT. megállapítom,

HATÁROZAT. megállapítom, Iktatószám: 1421-15/2015. Előadó: Czigány András dr. Ötvös Tünde Tárgy: KÜJ: KTJ: Hegyhátmaróc 080/19 hrsz. alatti telephelyen tervezett állattartási technológia módosításának és bővítésének előzetes vizsgálati

Részletesebben

Az MBFH a felülvizsgálat alapján a hivatkozott számú határozatot. helybenhagyja

Az MBFH a felülvizsgálat alapján a hivatkozott számú határozatot. helybenhagyja MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BÁNYÁSZATI, GÁZIPARI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI FŐOSZTÁLY MBFH/966-2/2012. Üi: Bérces Tamás :(06-1) 3012-932 e-mail: tamas.berces@mbfh.hu Tárgy: a Miskolci Bányakapitányság MBK/1990-4/2012.

Részletesebben

9326 Szil Város u. 3. JOGERŐS :2013.03.11.

9326 Szil Város u. 3. JOGERŐS :2013.03.11. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/3432-12/2012. Eper Gábor :(06-88) 576-643; : (06-88) 576-646 E-mail: gabor_eper@mbfh.hu Tárgy: Szil I - kavics 2013-2016. évi kitermelési

Részletesebben

Ikt. sz.: KTVF: 33084-12/2012. Tárgy: Gyömrő, Puky u. szennyvíz elvezetésének vízjogi létesítési engedélye H A T Á R O Z A T

Ikt. sz.: KTVF: 33084-12/2012. Tárgy: Gyömrő, Puky u. szennyvíz elvezetésének vízjogi létesítési engedélye H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 33084-12/2012. Tárgy: Gyömrő, Puky u. szennyvíz elvezetésének

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben