MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG"

Átírás

1 MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 5000 Szolnok, Templom u. 5. : (56) , (56) ; Fax: (56) Ü.i.: (56) ; : 5001Szolnok, Pf.: 164; Számlaszám: Kérjük válaszában szíveskedjék hivatkozni az ügyiratszámunkra és az ügyintézőre! SZBK/2254/15/2010. Üi.: Szabó Miklós ( (56) ) Határozat jogerős: október 14. SOLTÚT Útépítő, Fenntartó és Kereskedelmi Kft Solt Kecskeméti út 34. Tárgy: Jogosulatlan bányászati tevékenység H a t á r o z a t A Szolnoki Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) a SOLTÚT Útépítő, Fenntartó és Kereskedelmi Kft.-t (továbbiakban: SOLTÚT Kft.) (6320 Solt, Kecskeméti út Adószám: ) a Kiskunfélegyháza 0588/43 hrsz-ú területen végzett jogosulatlan bányászati tevékenység miatt: 1./ Azonnali hatállyal eltiltja a nevezett területen végzett jogosulatlan bányászati tevékenység folytatásától. 2./ Ft. (azaz egyszázezer forint) bányászati bírsággal sújtja, amelyet a határozat jogerőre emelkedésétől számított 8 munkanapon belül kell befizetni a Magyar Államkincstárnál vezetett számú pénzforgalmi számlára. 3./ A jogosulatlanul kitermelt x m 3 ásványi nyersanyag (homok, kódja: 4200, fajlagos értéke: 870 Ft/m 3 ) értékét, ami x Ft. (azaz x forint), fizesse be a Magyar Államkincstárnál vezetett számú Bányajáradék befizetés elnevezésű számlára a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 munkanapon belül. 4./ A Bányakapitányság elrendeli a határozat 1./ pontjában előírtak azonnali végrehajtását. A határozat ellen a kézhezvételtől számított 10 munkanapon belül a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalnak címzett, a Szolnoki Bányakapitányságnál 2 példányban benyújtható fellebbezéssel lehet élni. A határozat ellen benyújtott fellebbezésnek a rendelkező rész 4./ pontjában elrendelt azonnali végrehajtás ellen halasztó hatálya nincs. A fellebbezés Ft. illetékköteles, amelyet illetékbélyegben kell leróni a fellebbezésen. Jelen határozat, amennyiben a közléstől számított 10 munkanapon belül fellebbezés nem érkezik ellene, a 11. munkanapon jogerőssé válik. I n d o k o l á s A Szolnoki Bányakapitányság vizsgálatot folytatott a Kiskunhalas 0588/43 hrsz-ú területen végzett jogosulatlan bányászati tevékenység (homokkitermelés) ügyében. A bejelentés 2010.

2 2 június 28-án érkezet a Hivatalba, amely SZBK/2254/1/2010. számon lett iktatva. A bejelentő kérte, hogy a személye ne kerüljön nyilvánosságra. A Bányakapitányság július 07-én tartott helyszíni szemlét. A jegyzőkönyv SZBK/2254/2/2010. számon lett iktatva. A területen régebbi és újabb tereprendezések nyomai voltak észlelhetők közelítőleg 1000 m 2 nagyságban. Az ásványi nyersanyag átlagosan 0,5 m vastagságban volt megbontva, ami közelítőleg 500 m 3, de pontosan nem lehet meghatározni, mert az eredeti felszín szabálytalan, mesterségesen dombos (földkupacok) lehetet a szomszédos területekből ítélve. A Bányakapitányság megállapította, hogy a kitermelt ásványi nyersanyag homok, kódja: A helyszínen a Kiskunhalas Mezőőrség részéről xxxxx xxxxx mezőőr csoportvezető azt nyilatkozta, hogy június 24-én xxxxx xxxxx mezőőr az említett területen leállította a homok kitermelését, melyet a SOLTÚT Kft. végzett. A Bányakapitányság július 07-én belföldi jogsegély címen a Körzeti Földhivatal Kiskunhalas hivatalos helyiségében az adatokat leellenőrizte a Kiskunhalas 0588/43 hrsz-ú területre vonatkozóan, amely az SZBK/2254/3/2010. számú feljegyzésben lett rögzítve. A Bányakapitányság július 09-i keltezésű SZBK/2254/4/2010. számú levelében értesítette a jogosulatlan bányászati tevékenység vizsgálatáról a Bács-Kiskun Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságot, az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséget, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt, a Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatal Jegyzőjét és a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságot. A Bányakapitányság július 09-i keltezésű leveleiben kérte a terület tulajdonosait nyilatkozattételre - xxxx xxxxxx ingatlantulajdonost az SZBK/2254/5/2010. és xxxx xxxxxxx az SZBK/2254/6/2010. számú levélben - a Kiskunhalas 0588/43 hrsz-ú területen végzett jogosulatlan bányászati tevékenységgel kapcsolatosan. A Bányakapitányság július 13-i keltezésű SZBK/2254/7/2010. számú levelében kérte a SOLTÚT Kft.-t nyilatkozattételre a Kiskunhalas 0588/43 hrsz-ú területen végzett jogosulatlan bányászati tevékenységgel kapcsolatosan. xxxx xxxxxx ingatlantulajdonos a július 19-én érkezett és SZBK/2254/8/2010. számon iktatott levelében leírta, hogy a homok kitermeléséről nem tudott, így használható információkkal nem rendelkezett. A SOLTÚT Kft. a július 23-án érkezett és SZBK/2254/9/2010. számon iktatott levelében nyilatkozott, melyben leírta, hogy xxxx xxxxxx ingatlantulajdonos kérésére és hozzájárulásával végeztek tereprendezést és a kisebb homokdombokat leszedték kb cm vastagságban. A tereprendezéshez hatósági engedéllyel nem rendelkeztek. A homok szállítását a tulajdonos kérésére végezték, hogy a terület rendezettebb legyen. A területről a homokszállítást június 24-én 13 és 15 óra között végezték, amely mennyisége kb. 98,6 m 3. A munkavégzést 15 órakor xxxxx xxxxx mezőőr leállította. A kitermelt homokot a Soltvadkert (Selymes) - Kiskunhalas között épülő kerékpárút töltésénél használták fel. A Bányakapitányság augusztus 13-i keltezésű SZBK/2254/10/2010. számú levelében kérte a Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől xxxx xxxxxx ingatlantulajdonos ügyfélként történő meghallgatását az üggyel kapcsolatban a megadott kérdések alapján, mivel az SZBK/2254/6/2010. számú levélre nem válaszolt.

3 3 A Bányakapitányság augusztus 26-i keltezésű SZBK/2254/12/2010. számú levelében belföldi jogsegély címen kérte a Bács-Kiskun Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságot, nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy a Kiskunhalas 0588/43 hrsz-ú területen végzett tereprendezési munka engedély köteles volt-e, illetve történt-e engedélyezési eljárás. A Kiskunhalas Város Jegyzője szeptember 03-án érkezett P/325-6/2010. számú és SZBK/2254/13/2010. számon iktatott levelében megküldte a P/325-5/2010. számú jegyzőkönyvet xxxx xxxxxx ingatlantulajdonos meghallgatásáról az üggyel kapcsolatban. A jegyzőkönyvből kiderült, hogy xxxx xxxxxx bízta meg a SOLTÚT Kft.-t a terület tereprendezésével, de felhívta a figyelmet a szükséges engedélyek beszerzésére a munkálatokhoz. A terület korábban szovjet gyakorlótérként funkcionált, ahova törmeléket, salakot szállítottak ki korábban. xxxx xxxxxxnak a homok konkrét kitermeléséről nem volt közvetlen tudomása, mert a SOLTÚT Kft. nem kereste meg a tevékenység megkezdését megelőzően, így nem tudott arról, hogy engedély nélkül végeznek homokkitermelést a területén. A kitermelésről a későbbiekben a Halasi Tükör június 30. XXIV. évfolyam 26. szám 3. oldalán leírtakból értesült. A tulajdonosnak nincs pontos ismerete az elszállított homok mennyiségéről, de azt tudta, hogy a kerékpárút építésénél tervezte a SOLTÚT Kft. felhasználni a kitermelt homokot a szükséges engedélyek beszerzését követően. A Bács-Kiskun Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság szeptember 16-án érkezett 12.2/ /2010. számú és SZBK/2254/14/2010. számon iktatott levelében tájékoztatta a Bányakapitányságot, hogy az Igazgatóság a vizsgált területtel kapcsolatosan a 2009-es és a 2010-es években tereprendezésre nem adott ki engedélyt, valamint eljárást indít az ügy kivizsgálására. A Bányakapitányságtól a Kiskunhalas Rendőrkapitányság július 22-én érkezett 03060/901/2010/bü. számú és SZBK/2339/6/2010. számon iktatott levelében kérte a Kiskunhalas térségében folytatott jogosulatlan bányászati tevékenységekkel kapcsolatos eljárások dokumentumainak megküldését. A Bányakapitányság július 27-i keltezésű és SZBK/2339/7/2010. számú, augusztus 06-i keltezésű és SZBK/2339/10/2010. számú, augusztus 24-i keltezésű és SZBK/2339/12/2010. számú, valamint szeptember 21-i keltezésű és SZBK/2634/14/2010. számú leveleiben megküldte a keletkezett iratokat a Rendőrkapitányságra. A Bányakapitányság az SZBK/2339/7/2010. számú levelében a Kiskunhalas Rendőrkapitányságnál feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, az állam tulajdonában álló homok ásványi nyersanyag eltulajdonítás miatt. Bányakapitányság a rendelkezésre álló információk alapján megállapította, hogy az érintett területre vonatkozóan nem volt semmilyen hatósági engedély a tereprendezéshez, illetve a homok kitermeléséhez. Az ingatlantulajdonos szóbeli megbízásából földmunkát végző cég a SOLTÚT Kft. xm 3 ásványi nyersanyag (homok) kitermelését és elszállítását elismerte. A Kiskunhalas 0588/43 hrsz-ú területen megvalósult a jogosulatlan bányászati tevékenység ténye, amiért a Bányakapitányság álláspontja szerint elsődlegesen a SOLTÚT Kft. a felelős, mert a szükséges engedélyeket nem szerezte be, ami az előfeltétele lett volna a munkavégzésének, valamint az ingatlantulajdonosok nem lettek értesítve az elmondás alapján a munkakezdésről, így nem tudtak meggyőződni arról, hogy rendelkezésre állnak-e a szükséges engedélyek. A Bányakapitányság álláspontja szerint a SOLTÚT Kft. a kitermelés után elszállított és felhasznált xm 3 homok ásványi nyersanyaggal nem rendelkezhetett, mert az a Magyar Állam tulajdona volt, ezért a Kiskunhalas Rendőrkapitányság illetékessége vizsgálatot folytatni az állam tulajdonában álló homok ásványi nyersanyag eltulajdonítás miatt.

4 4 A Bányakapitányság a rendelkezésre álló információk alapján hozta meg a határozatát. A bányászatról szóló évi XLVIII. törvény (továbbiakban: Bt.) 3. (1) bekezdésben leírtak alapján Az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia természetes előfordulási helyükön állami tulajdonban vannak. A Bt. 41. (1) bekezdés szerint jogosulatlanul folytat bányászati tevékenységet az, aki b) bányászati koncesszió vagy bányafelügyeleti engedély nélkül ásványi nyersanyag termel ki, vagy geotermikus energiát hasznosít c) külön jogszabályban előírt hatósági engedély nélkül vagy attól eltérően folytatott tevékenysége során ásványi nyersanyagot termel ki vagy geotermikus energiát hasznosít. A Bányakapitányság felhívja a figyelmet arra is, hogy a Bt. 41. (1) bekezdés szerint A bányafelügyelet azt a jogi vagy természetes személyt, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaságot, aki vagy amely jogosulatlanul bányászati tevékenységet végez vagy végeztet, bírsággal sújthatja és eltiltja a tevékenység folytatásától, valamint kötelezi a jogosulatlanul kitermelt érték megfizetésére. A Vhr. 25. (1) bekezdésében foglaltak szerint a bírság öszszegének felső határa forint, de a bírság ismételten is kiszabható, amely felső határa forint lehet. Az 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló felsorolja az 1/a. mellékletében a szilárd ásványi nyersanyagokat, azok fajlagos értékét (Ft/m 3 ). A homok ásványi nyersanyagnak minősül, a kódja: 4200, a fajlagos értéke 870 Ft/m 3. A Bányakapitányság a rendelkező rész 2. pontjában a bírság kiszabását a Bt. 41. (2) bekezdés alapján rendelte el, mértékének megállapításánál figyelembe vette a Vhr. 25. (1) bek. előírásait az alábbiak szerint: - a jogellenes magatartás tudatossága és célzatossága érvényesül, mivel engedély nélkül végeztette a SOLTÚT Kft. a homok kitermelését, - a Bányakapitányság enyhítő körülményként vette figyelembe, hogy a SOLTÚT Kft. a Bányakapitánysággal együttműködött. A Bányakapitányság a rendelkező rész 3. pontjában a SOLTÚT Kft.-t a Bt. 41. (1) bekezdése alapján kötelezi a jogosulatlanul kitermelt érték megfizetésére az 54/2008. (III. 20.) Korm. rendeletben megadott érték alapján. A fellebbezésre a Ket. 98. (1) bekezdés előírása alapján van lehetőség. Az illeték mértékét az illetékekről szóló évi XCIII. törvény 29. -a állapítja meg. A Bányakapitányság a Bt a alapján biztosított jogkörében eljárva határozatát a Ket. 71. (1) bekezdése alapján, a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendeletben megállapított illetékességgel adta ki. Szolnok, szeptember 27. Pályi György bányakapitány

5 5 Kapják : 1. SOLTÚT Kft., 6320 Solt, Kecskeméti út Bács-Kiskun Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság, 6000 Kecskemét, Halasi út Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, 6701 Szeged, Pf Kiskunhalas Város Jegyzője, 6400 Kiskunhalas, Pf.: Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, 6701 Szeged, Pf.: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, 6001 Kecskemét, Pf.: Kiskunhalas Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály Nyomozó Alosztály, 6400 Kiskunhalas, Szilády Á. u Nagy Sándor, 1106 Budapest, Gyakorló u Nagy Zoltán, 6400 Kiskunhalas, Ady u Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, en 11. Irattár

SZBK/172-32/2014. Határozat jogerős: 2014. június 25. Ügyintéző: Szabó Miklós : (06-56) 512-331 : (06-56) 512-337 E-mail: miklos.szabo@mbfh.

SZBK/172-32/2014. Határozat jogerős: 2014. június 25. Ügyintéző: Szabó Miklós : (06-56) 512-331 : (06-56) 512-337 E-mail: miklos.szabo@mbfh. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZBK/172-32/2014. Ügyintéző: Szabó Miklós : (06-56) 512-331 : (06-56) 512-337 E-mail: miklos.szabo@mbfh.hu Határozat jogerős: 2014. június

Részletesebben

Tárgy: jogosulatlan bányászati tevékenység a Szolnok IX.- homok bányatelek alaplapja alatt HATÁROZAT

Tárgy: jogosulatlan bányászati tevékenység a Szolnok IX.- homok bányatelek alaplapja alatt HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/2198-3/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2013. 10.

Részletesebben

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/2806-11/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2013. 12.

Részletesebben

HATÁROZAT. jóváhagyja

HATÁROZAT. jóváhagyja BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG a határozat jogerős 2011. szept. 23-án BBK/1263-18/2011. Üi.: Szalai Ferenc Bányászati és Robbantásfelügyeleti Osztály Tel.: +3613731807 Tárgy: kitermelési műszaki üzemi terv

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt. szám: PBK/2998-14/2013 Üi.: Nagy Endre : +36-72-314-952/212 : +36-20-662-5461

Részletesebben

MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 5000 Szolnok, Templom u. 5. : (56) 512-319, (56) 512-320; Fax: (56) 512-337 Ü.i.: (56) 512-331; E-mail: miklos.szabo@mbfh.hu : 5001Szolnok,

Részletesebben

HATÁROZAT. engedélyezi

HATÁROZAT. engedélyezi MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/321-18/2014. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Hiv. szám:- Ügyintézőjük:-

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt.sz.: PBK/2669-9/2013. Üi: Kusz Lajos ( 72/314-952/225, lajos.kusz@mbfh.hu)

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Tárgy: bírság határozat jogerős: 2013. 10. 04. HATÁROZAT

Tárgy: bírság határozat jogerős: 2013. 10. 04. HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: Ügyintéző: VBK/2056-4/2013. Kertész László : (06-88) 576-633 : (06-88) 576-646 E-mail: laszlo.kertesz@mbfh.hu Tárgy: bírság határozat

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt.sz.: PBK/1021-11/2014. Üi: Kusz Lajos ( 72/314-952/225, lajos.kusz@mbfh.hu)

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

jogerős 2010. 05. 12.

jogerős 2010. 05. 12. jogerős 2010. 05. 12. BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály BBK/1450/13/2010. Üi.: Veres Imre Tárgy: Kitermelési műszaki üzemi terv SAVANYÚSÁG Betéti Társaság 2347 Bugyi

Részletesebben

Tárgy: TXM-Pusztaszer-1 jelű geotermikus energia kutatási terület alacsony entalpiájú földhő hasznosítás Műszaki Üzemei Tervének módosítása

Tárgy: TXM-Pusztaszer-1 jelű geotermikus energia kutatási terület alacsony entalpiájú földhő hasznosítás Műszaki Üzemei Tervének módosítása MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 5000 Szolnok, Templom u. 5., 5001 Szolnok, Pf.: 164 (56) 512-319; 512-320 Fax: 512-337, Ügyeleti tel: (56) 512-318 Szegedi iroda: (62) 558-283,

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAKDUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 2832. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524000, Ügyfélszolgálat: 96/524001 Fax: 96/524024 web: http://edktvf.zoldhatosag.hu

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Az MBFH a felülvizsgálat alapján a hivatkozott számú határozatot. helybenhagyja

Az MBFH a felülvizsgálat alapján a hivatkozott számú határozatot. helybenhagyja MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BÁNYÁSZATI, GÁZIPARI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI FŐOSZTÁLY MBFH/966-2/2012. Üi: Bérces Tamás :(06-1) 3012-932 e-mail: tamas.berces@mbfh.hu Tárgy: a Miskolci Bányakapitányság MBK/1990-4/2012.

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Szám: 36600/3626-21/2015.ált. Tárgy: Túrkeve város hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának ideiglenes ellátására közérdekű szolgáltató kijelölése

Szám: 36600/3626-21/2015.ált. Tárgy: Túrkeve város hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának ideiglenes ellátására közérdekű szolgáltató kijelölése Szám: 36600/3626-21/2015.ált. Tárgy: Túrkeve város hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának ideiglenes ellátására közérdekű szolgáltató kijelölése HATÁROZAT Az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft-t

Részletesebben

FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246 : (42) 598-930 Fax: (42) 598-941 E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu Internet:

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbh.hu Ikt. sz.: PBK/482-20/2011. Melléklet: 1 pl. számviteli bizonylat Üi.: Kovács

Részletesebben

VISZ-FUVAR KFT. Eger Szolárcsik u. 7. 3300

VISZ-FUVAR KFT. Eger Szolárcsik u. 7. 3300 Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ 503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt. sz.:1029/1/2010 Jogerős: 2010.03.05. Ü.i.: Kasó Attila VISZ-FUVAR

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2014. március 19-én DOLO-MOBIL Általános Szállítási

Részletesebben

Hatósági Nyilvántartások Igazgatóság Iktatószám: HZ/16738-2/2009. Tárgy: Hírközlő hálózat üzemeltetése jogszerűségének utóellenőrzése Ügyintéző:

Hatósági Nyilvántartások Igazgatóság Iktatószám: HZ/16738-2/2009. Tárgy: Hírközlő hálózat üzemeltetése jogszerűségének utóellenőrzése Ügyintéző: Hatósági Nyilvántartások Igazgatóság Iktatószám: HZ/16738-2/2009. Tárgy: Hírközlő hálózat üzemeltetése jogszerűségének utóellenőrzése Ügyintéző: HATÁROZAT A Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban:

Részletesebben

HATÁROZAT. 50.000,-Ft. azaz ötvenezer forint. kötelezem.

HATÁROZAT. 50.000,-Ft. azaz ötvenezer forint. kötelezem. Iktatószám: 9975-1/2015. Tárgy: Hulladékgazdálkodási bírság Előadó: dr. Kövér András KÜJ: 100 172 487 Bárány Csaba KTJ: 100 403 898 HATÁROZAT A PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zrt.-t (6725 Szeged, Szabadkai

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 92.343-1-5/2013. Ea.: Dr. Kiss Renáta Kovács Tibor (táj- és természetvédelem) Filakné Enyedi Andrea (hulladékgazd. + összefogó)

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. KTD EÁKT Hatósági és Társadalmi Kapcsolatok

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

VBK/3953-18/2011. Practical Kft. 8200 Veszprém Házgyári út 26.

VBK/3953-18/2011. Practical Kft. 8200 Veszprém Házgyári út 26. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/3953-18/2011. ügyintéző: Horváth Attila :+36 88 576 637 : +36 88 576 644 E-mail: attila_horvath@mbfh.hu jogerős: 2012.07.04. Tárgy:

Részletesebben