2012/3. Sorompóidõzítések és -számítások. Áramellátás-felügyeleti rendszer. A dán biztosítóberendezési nagyprojekt

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2012/3. Sorompóidõzítések és -számítások. Áramellátás-felügyeleti rendszer. A dán biztosítóberendezési nagyprojekt"

Átírás

1 Ungarische Bahntechnik Zeitschrift Signalwesen Telekommunikation Elektrifizierung Hungarian Rail Technology Journal Signalling Telekommunication Electrification 2012/3 Sorompóidõzítések és -számítások Áramellátás-felügyeleti rendszer A dán biztosítóberendezési nagyprojekt

2 SZÁLLÍTMÁNYOZÁS 2012 Konferencia és szakmai találkozó november 8 9., Budapest, Aquincum Hotel Díszvendégek: Dávid Ilona, Schváb Zoltán Fõvédnök: Iszak Tibor Tervezett program: Szállítmányozási tendenciák a világgazdaság tükrében Az osztrák példa Raktár piac/m 2 Fuvarpiac Biztosítás Vám-, adó- és jogi változások Rendezõ A FÕTÁMOGATÓ a Magyar Közlekedési Kiadó Információ és jelentkezés: Ajvazov Bori, T.: ,

3 VEZETÉKEK VILÁGA Magyar Vasúttechnikai Szemle Weboldal: (a 2004/1. lapszámtól kezdve pdf formátumban) Címlapkép: Debrecen vörös tárcsák erdeje (Fotó: Pálinkás Gábor) Megjelenés évente négyszer Kiadja: Magyar Közlekedési Kiadó Kft. Felelôs kiadó: Kiss Pál ügyvezetõ igazgató Szerkesztõbizottság: Csikós Péter, Dr. Erdõs Kornél, Galló János, Dr. Héray Tibor, Dr. Hrivnák István, Koós András, Lõrincz Ágoston, Machovitsch László, Molnár Károly, Németh Gábor, Dr. Rácz Gábor, Dr. Sághi Balázs, Dr. Tarnai Géza, Vámos Attila Fõszerkesztõ: Kirilly Kálmán Tel.: Felelõs szerkesztõ: Tóth Péter Tel.: Alapító fõszerkesztõ: Gál István Felvilágosítás, elôfizetés, hirdetésfeladás: Magyar Közlekedési Kiadó Kft. H 1132 Budapest, Alig u. 14. Tel.: (1) , Fax: (1) Ára: 1000 Ft Nyomás: Oláh Nyomdaipari Kft. Felelõs vezetõ: Oláh Miklós vezérigazgató Elôfizetési díj 1 évre: 4000 Ft Kéziratokat nem ôrzünk meg, és nem küldünk vissza. ISSN megjelenés XVII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM SZEPTEMBER Tartalom / Inhalt / Contents 2012/3 Andó Gergely Rengeteg a lehetõség Magyarországon 3 Jándi Péter, Pálmai Ödön A villamos vontatásienergia-ellátás helyzete és fejlesztésének lehetõségei a MÁV Zrt. vonalhálózatán, Villamos Vontatási Teherelosztás Felügyelet (VVTF) kialakítása (2. rész) Die aktuelle Situation und Entwicklungsmöglichkeiten der Traktionsstromversorgung von MÁV Actual situation and development possibilities of MÁV traction power supply systems 5 Csoma András A megnövekvõ vasúti szállítási igények és a nagyteljesítményû mozdonyok megjelenésének hatásai a MÁV nagyvasúti villamos vontatási rendszerére (2. rész) Belastungen der Fahrleitungsanlagen durch die Inbetriebssetzungen der Hochleistungslokomotiven (Teil 2.) Load of catenary caused by high performance locomotives (Part 2.) 9 Görög Béla Néhány gondolat a vasúti útátjáró-biztosítás szabályozásának módosításáról Einige Gedanken über die Änderungen der Regelung der Eisenbahnkreutzungssicherung Thoughts about amendment of the regulations on the safety of railway level crossings 17 Miklós Pál A jelfogós automata sorompóberendezésekben alkalmazott idõzítések Zeitverzögerungen für Relaisstreckenbahnübergangsanlagen Timeouts of automatic, relay-based level crossing systems 22 Puszta Lajos, Török Imre Dán biztosítóberendezés-felújítási program Re-Signalisierung Programm in Dänemark Re-signaling program in Denmark 28 Krizsán Csaba, Szabó Ferenc Az áramellátó rendszer felügyeleti berendezésének moduláris elvû megvalósítása Moduläre Überwachungsanlage für Stromversorgungssystem Modular supervisor equipment for power supply system 31 TÖRTÉNETEK, ANEKDOTÁK 34 BEMUTATKOZIK 37 FOLYÓIRATUNK SZERZÕI 40

4 Csak egy szóra Kirilly Kálmán MÁV Zrt., TEB igazgató Tisztelt Kollégák! Bár ennek az esszének megírására néhány nap haladékot kértem a lap szerkesztõségétõl, utólag már nem bánom e kis késedelmet. Kisvárda után ugyanis könnyebb Csak egy szórát írni. Mert bár a ránk váró feladat két nap során nem lett kevesebb ez idõ alatt, mint mindannyiunknak, nekem is csak gyûlik a tennivaló az asztalomon és postaládámban, de a biztberes kollégák megerõsítenek abban, hogy érdemes Érdemes hinni és látni azt, hogy a mûszerészek, lakatosok, blokkmesterek, mérnökök és a szakma szinte minden rendû-rangú képviselõje teszi a dolgát, leginkább talán rajtunk múlik a naponta több ezer vonaton utazó több százezer ember biztonsága. A konferencián felszólaló kollégák elõadásaiból, hozzászólásaiból, a szünetekben lezajló kötetlen beszélgetésekbõl, de még a morgásokból is az érted haragszom, nem ellened tapintható ki. Így pedig a Váltóklub olyan fix pont szakmánk életében, amely erõt és kitartást ad akkor is, ha évrõl évre azt látjuk, hogy nehezebb körülmények között, kevesebb emberrel kell ugyanazt, illetve még több feladatot megoldanunk. Köszönöm tehát a Váltóklub szervezõinek, különösen Gyimesi Jóskának, hogy csaknem húsz éve elindították ezt a rendezvényt, amelybõl mára a biztberesek egyetlen rendszeres, de annál nagyobb szabású országos találkozója nõtt ki. Kisvárda hatására e rövid írás elsõ felében a biztberesek felé billent a mérleg, azonban mint a három szakma megbízott vezetõje és ennélfogva a szokásjog alapján a lap újdonsült fõszerkesztõje is néhány gondolatot kell, hogy szóljak a TEB szakma közeli jövõjérõl és gondjairól. Mindannyiunkat érint és élénken foglalkoztat a MÁV folyamatban levõ (és különösen a még elõttünk álló) átszervezése. A pályavasút kialakulóban levõ struktúrájának hozadéka még nem mérhetõ fel, de ami a mûszaki feladatokat illeti, fejlesztés és ehhez kapcsolódó rengeteg munka biztosan lesz és biztosan meg is birkózunk vele. Ezt bizonyítja az is, hogy már a közelmúlt nagy projektjeinek megvalósítása során mind a MÁV-os, mind pedig a hazai vállalkozók szakemberei tudásuk, erejük, kitartásuk és hozzáértésük legjavát adták ahhoz, hogy azok sikeresen befejezõdhessenek. Gondoljunk csak a sikerrel üzembe helyezett szegedi és dél-balatoni KÖFI-re, illetve a lõkösházi vagy zalai vonalak rekonstrukciójára, de említhetem a folyamatban levõ pályaátépítések éjjel-nappal történõ kiszolgálását, a feszített hibaelhárításokat is. Reményeink szerint az új felállás a MÁV saját forrású beruházásait is felgyorsítja, amire igen nagy szükség volna. A fejlesztések sajnos nem képesek a teljes hálózatot felölelni, ez fizikai képtelenség lenne. De pontos dokumentálással, hibaelemzéssel talán rá lehet mutatni a legkritikusabb pontokra, amelyeket kivételes eljárásban kell részesíteni. (Már szinte hallom:.anyagellátás ) Mindemellett meg kell említeni, pontosabban be kell vallani, hogy a három szakma hírét minden erõfeszítésünk ellenére, és nem feltétlenül kizárólag a mi hibánkból az elmúlt évek meglehetõsen megtépázták. Mondhatjuk persze, hogy életciklusukat többször lefutott berendezéseket üzemeltetünk, alkatrész és pénz nélkül, szinte mindenhol hiányos szakaszlétszámmal és sok helyen rendkívül kevés önállóan hadra fogható emberrel. Mondhatjuk azt is, hogy még a jól teljesítõ és a vasutat a hátukon cipelõ szakembereket is nevetségesen kevés pénzért dolgoztatjuk éjjel-nappal, sokszor súrolva a törvényes munkáltatás határait. Említhetjük, hogy sokszor a társszakszolgálatok hozzáállása sem segíti elõ azt, hogy egyáltalán meg tudjuk javítani néha már javíthatatlan állapotban lévõ szerkezeteinket (lásd Huczka úr példáját a tévészerelõrõl és kedvenc sorozatunkról néhány lapszámmal ezelõtt ). Sokáig sorolhatnám, hogy mit hozhatunk fel mentségünkre és ezek majdnem száz százaléka igaz is. Mégis azt kell mondanom: kérek még egy nagy lendületet és hozzá még nagyobb adag türelmet Önöktõl, Tõletek. Én megteszem, ami tõlem telik, kérem, segítsetek abban, hogy a vasúti biztosítóberendezési, távközlési és erõsáramú szakma legyen méltó régi nagy híréhez. Bízom benne, hogy együtt sikerülni fog. Tisztelet és elismerés Nyugdíjba vonult és elköszönt munkatársaitól Sullay János (képünkön) TEB-igazgató. A MÁV távközlõ, erõsáramú és biztosítóberendezési szakigazgatóságának megbízott vezetõje Kirilly Kálmán lett. Sullay János évekig jegyezte szakmai fõszerkesztõként a Vezetékek Világát, amely munkájáért tisztelet és elismerés illeti. A Vezetékek Világa új fõszerkesztõje a hagyományoknak megfelelõen ettõl a számtól kezdve az új TEB-igazgató, Kirilly Kálmán lesz. 2 VEZETÉKEK VILÁGA 2012/3

5 Rengeteg lehetõséget lát a Siemens Magyarországon Andó Gergely A Siemens tavaly globálisan átszabta a cég mûködési szervezetét, ami kihatott a magyar leányvállalatra is. A tevékenységet négy szektorba szervezték, az ipari, energetikai és egészségügyi szegmens mellett létrejött az infrastruktúra és városok szektor is, amelynek igazgatója dr. Ludvig László. A közlekedési, logisztikai alkalmazások szintén az õ irányítása alá tartoznak. Dr. Ludvig László Kérem, mutassa be az ön által irányított szektort! Az infrastruktúra és városok szektor öt, korábban is meglévõ divíziót fog öszsze. Ide tartozik az épülettechnika, amelynek egyik sikerterméke a tûzjelzõ rendszerek. Ezek megtalálhatóak a ferihegyi repülõtér közelmúltban átépített 2. terminálján, és bekerülnek a jelenleg felújítás alatt álló Óbuda Piliscsaba vasútvonalszakasz mentén felújított, illetve újonnan épített épületekbe is. A vasúti rendszerek divízió a jármûgyártást viszi, a mobilitás és logisztika pedig a vasúti biztosítóberendezéseket, közúti forgalomirányító rendszereket, de ide tartoznak a komoly hazai referenciákkal rendelkezõ postai és repülõtéri logisztikai rendszerek is. A Smart Grid, vagyis az intelligens hálózatok egy dinamikusan fejlõdõ szegmenset fed le. Ide tartoznak a MAVIR és az áramszolgáltatók részére a SCADA, vagyis mérésadatgyûjtõ rendszerek, amelyek több tízezer adatpont kezelésére, megjelenítésére is alkalmasak, de ide került a vasútvillamosítás is, beleértve mind a nagyvasút, mind a városi kötöttpályás közlekedés területét. A kis- és középfeszültségû energiaelosztási rendszerek szintén ehhez a szektorhoz tartoznak, ezek nemcsak a vasút- és metróállomásokon, de az iparban vagy a középületekben alkalmazott energiaelosztó, illetve installációtechnikai berendezésekkel is foglalkoznak. Ezek elég szerteágazó területek! Eddig melyikkel foglalkozott? Tavaly októberig a Siemensen belül az ipari automatizálással, a hajtástechnikával és az épülettechnikával foglalkoztam. Ezt követõen a Siemensen belül világszerte lezajlott átszervezés során kissé leegyszerûsítve az ipari területet elcseréltem a közlekedésre, továbbra is megtartva az épülettechnikát. Ám be kell vallanom, számomra nem volt idegen terület a vasút, szívesen vállaltam. Ezek szerint korábban is dolgozott vasúti alkalmazásokkal? Igen, már az egyetemi szakmai gyakorlatomat is Tamperében, a Valmet jármûgyárban töltöttem, ahol alacsonypadlós villamosokkal foglalkoztam a Helsinkibe tervezett projekt kapcsán. E témáról akkoriban egy díjazott tudományos diákköri (TDK) dolgozatot is írtam, amely felkeltette az akkor még aktív Ganz gyár érdeklõdését is. Automatizálási gépészmérnök diplomámmal a zsebemben a Ganz-Hunsletnél kezdtem a karrieremet a 90-es évek elején, ahonnan a MÁV Dunakeszi Jármûjavítóhoz kerültem, késõbb az ABB-, illetve Adtranz-csoporton belül, illetve az azt felvásárló Bombardier-nél Bécsben és Berlinben elõvárosi és regionális vasutakkal foglalkoztam ben költöztem haza a családommal, és lettem a Siemens munkatársa. Ekkor váltottam az automatizálási területre, amelyhez egyébként a BME Villamosmérnöki Karán idõközben elkészített kandidátusi disszertációm is köt. A Siemens, noha látszólag nagy alapterületû székháza van a Hungária körúton, itthon mégis családias cég, az egyes területek dolgozói eddig is ismerték egymást, együtt dolgoztak. Miért kellett újragombolni az ülésrendet? A Siemens multinacionális vállalatként a nemzetközi tendenciákat figyelembe véve hozta meg a döntést az átalakításról, amit az egyes nemzeti vállalatoknak le kellett követni annak érdekében, hogy a cégcsoporton belül gördülékeny legyen az együttmûködés, világosak legyenek a kompetenciák. Elsõ lépésként megtörtént a területek egységesítése az új elvek szerint. Persze korábban is együtt dolgoztak a kollégák adott projekteken, ám ez most új, egységes elvek szerint történik, így a Siemens által az egyes projektekhez hozzáadott érték az eddiginél nagyobb és ügyfélre szabottabb lehet. A struktúra megváltoztatása arra a stratégiai felismerésre épül, hogy a városiasodás gyorsul, különösen az ázsiai városok növekednek óriási sebességgel. Európában eközben talán stagnál vagy lassul a városiasodás. A piaci lehetõségek is szûkülnek ebben a térségben? Valóban, Európa más problémákkal küzd, mint például Kína vagy India. De Európában is nõ a városok gazdasági XVII. évfolyam, 3. szám 3

6 szerepe, a GDP egyre nagyobb hányadát a nagyvárosok állítják elõ. A fenntartható fejlõdés záloga a városok környezetszennyezésének csökkentése is. A szénmonoxid és a szálló por koncentrációjának csökkentési igénye, az ebbõl fakadó beruházások javarésze a városokban valósul meg. Azt sem szabad elfelejteni, hogy mi, városlakók is egyre magasabb igényeket támasztunk. Elég a közlekedésre gondolnunk, amely sokszor megoldatlan, vagy legalábbis hiányoznak a valóban hatékony, nagy kapacitású kötöttpályás megoldások. A városok pedig ma már nem egy-egy független alrendszert szeretnének, hanem kulcsrakész, optimálisan mûködõ közlekedési megoldásokat. Egyébként napjainkban Magyarországon is a vasút az egyik legfontosabb üzleti potenciál, beleértve a pályával, biztosítóberendezéssel, jármûvel összefüggõ projekteket is. Egy másik példa az épületek, amelyektõl egyre magasabb komfort- és biztonsági szintet várunk el, ugyanakkor gazdaságos energiafelhasználást is. E területtel foglalkozik az épülettechnikai divíziónk, azon belül a tûz- és biztonságtechnika, valamint az épületautomatizálási, illetve energiahatékonysági egységeink. Mit tett, illetve mit tervez az új szektor Magyarország esetében? Elsõ lépésben igyekszünk konzultatív jelleggel elébe menni az új igényeknek. Felkeresünk városokat, és ott a városvezetõkkel, az önkormányzati cégekkel áttekintjük azokat a területeket, ahol igény és lehetõség van a változásra. Eddig Kecskeméten, Budapesten és Miskolcon került sor ilyen egyeztetésre. E megbeszélésekre kidolgozzuk a javaslatainkat, rámutatva azokra a területekre, ahol 4 véleményünk szerint viszonylag kisebb befektetésekkel aránylag nagy elõrelépések tehetõk meg. Például az energiafelhasználás területén szinte mindig adódnak ilyen lehetõségek. A Siemens 30 európai városra számolta ki a környezettudatosságot mutató Green City (zöld város) Indexet. Ebben a felmérésben Budapest a 17. lett 57,55 ponttal, ami jelentõsen elmarad a skandináv városok pontos értékeitõl, de például Dublint sikerült megelõzni nem kis részben a közösségi közlekedés kimagasló részarányának és hálózati lefedettségének köszönhetõen, ami ellensúlyozta, hogy energiahatékonyság, fenntarthatóság szempontjából még csak az út elején járunk. Mik a Siemens céljai Magyarországon? A Siemens egy nagy múlttal rendelkezõ ipari konszern, amely tudásával, tapasztalatával kíván hozzájárulni az ország fejlõdéséhez. A vevõi kapcsolatok említett módon való fejlesztése is e célt szolgálja. A Siemens szakmai, társadalmi és szakpolitikai aktivitásának növelése segítheti a szakpolitikai stratégiák kialakítását vagy akár a jogszabályok kevezõbb elõkészítését is. Szeretnénk komoly üzleteket elnyerni, például kötöttpályás jármûtendert, legyen az akár villamos, motorvonat vagy más jármû. Részt veszünk a vasúti korridorvonalak korszerûsítésében, elsõsorban távközlési, biztosítóberendezési, energiaellátási területen, valamint az Egységes Európai Vonatbefolyásolási Rendszer (ETCS) hazai elterjesztésében. Érdeklõdve figyeljük az új kezdeményezéseket is, mint a Szeged és Hódmezõvásárhely közötti tramtraint, különösen, hogy az ilyen megoldások építése, üzemeltetése területén a VEZETÉKEK VILÁGA 2012/3 Siemens rendelkezik megoldással és tapasztalattal. De hasonló újszerû példaként említhetem a villamos hajtásrendszerrel rendelkezõ városi buszokat is. A közúti közlekedés területén az intelligens felügyeleti, forgalomirányítási rendszerek specialistái vagyunk, de érdeklõdünk más IT hátteret igénylõ projektek iránt is, mint például az elektronikus jegyrendszer (e-ticket), behajtási díjrendszer, használatarányos útdíj vagy a parkolási rendszerek. Milyen a cég piaci helyzete most Magyarországon? A Siemens stabil vállalkozás, hazánkban több mint 2000 alkalmazottal. A piacot egyrészt az EU-támogatásban részesülõ projektek éltetik, például a közlekedéstechnika területén. Ugyanakkor az ipari részlegeinket elsõsorban az autóipari és az oda beszállító cégek megrendelései kötik most le Magyarországon, illetve a gyógyszer- és vegyiparból érkeztek jelentõsebb megrendelések. Itt ne csak új gyárakra gondoljunk, hanem a megmunkáló- vagy a kisebb, egyedi gépekre, azok alkatrészeire is. E területen sok olyan szériatermékünk van, amelyet mi csupán értékesítünk, a gépészeti rész elkészítése, a rendszer integrálása, üzembe helyezése a magyar szakcégek dolga. Egyébként hazai és külföldi projektjeinkhez folyamatosan keressük a kapcsolatot a magyar cégekkel, sokan rajtunk keresztül jutnak exportlehetõséghez. Mindet összevetve a Siemens nagyjából akkora értékben exportál Magyarországról, mint amekkorában importál, így teljes mértékben nemzeti vállalatnak tekinthetõ. A közlekedési terület ezek szerint a nagyprojektek esetleges kifutása esetén is fennmarad? Mint minden cég, mi is stabil üzletmenetnek és megfelelõ piaci részaránynak örülnénk. Elõbbi ahhoz kell, hogy elés fenntartsuk magunkat, a szakembergárdánkat, utóbbi a kutatás-fejlesztést és a piacon maradást szolgálja. A Siemens stabilan csúcstechnológiát szállít a megrendelõknek, és ez a jövõben is így marad. Természetesen fontosak a kisebb volumenû megbízások is! Például fantasztikus dolognak tartom, hogy ma már megfizethetõ áron, egyes egyedi igényeket is figyelembe véve le lehet szállítani akár 2 3 villanymozdonyt is egy megrendelõnek. Ám mindezek mellé kellenek azok a milliárdos értékû projektek is, ahol megtérülhet az a kivételes knowhow, amelyet az innovációs tevékenységünkbõl, komplex projektjeinkbõl, globális tevékenységünkbõl nyertünk. Én személy szerint nem tartok a projektek kifutásától, rengeteg lehetõséget látunk hazánkban a közlekedés fejlesztésére az elkövetkezõ években is.

7 A villamos vontatásienergiaellátás helyzete és fejlesztésének lehetõségei a MÁV Zrt. vonalhálózatán, Villamos Vontatási Teherelosztás Felügyelet (VVTF) kialakítása (2. rész) 5. Trendek és elõrejelzések Jándi Péter, Pálmai Ödön A VVTF rendszer tervezésekor alapkövetelményként került meghatározásra, hogy a létrehozandó rendszer minimum 30 éves idõtartamra oldja meg a vasúti felsõvezetéki villamosenergia-ellátás kérdését. Ennek megfelelõen elengedhetetlen a felsõvezeték kérdéskörét érintõ tényezõk változásának vizsgálata, a várható trendek meghatározása, mivel a most meghozott stratégiai döntések 30 évre meghatározzák a rendszert. 1. ábra 5.1. Fogyasztásnövekedés A MÁV vontatási villamosenergia-felhasználása a rendszerváltást követõ viszszaesés után folyamatos növekedést mutatott, jelentõsebb visszaesés a 2008-as pénzügyi-gazdasági válság idején volt tapasztalható, ennek ellenére jól látható a növekedés tendenciája az elmúlt csaknem húsz évben. E növekvõ igényeket kell kiszolgálnia a MÁV Zrt. villamos vontatási rendszerének, tehát ha a felsõvezetéki és alállomási rendszer felújításra kerül, akkor olyan megoldást kell választani, amelyik megfelel e hosszú távú követelményeknek. Az elõzõ grafikonra egy 2%-ot meghaladó (2,38%) trend húzható, amely a felhasznált villamos energia folyamatos növekedését vetíti elõ hosszútávon Egységteljesítményés terhelésnövekedés Rövidtávon jelentõs kockázatnövelõ elem, hogy a hálózaton megjelenõ teljesítményigények egyes vonalszakaszokon már 3-5 éves távlatban is kritikus üzemállapotokat idéznek, idézhetnek elõ. A jelenlegi tendenciák figyelembe vételével tehát megállapítható, hogy a vasúti forgalom, valamint a vontató jármûvek egységteljesítményének növekedésével a vonalszakaszokon egy idõben fellépõ terhelések jelentõs növekedése várható. Az alábbi táblázat a terhelések százalékos változásának alakulását hivatott bemutatni, különbözõ növekedési ütemek mellett. A növekmények több tényezõ együttes hatására következnek be: I. Mozdony-egységteljesítmények növekménye II. Teherszerelvények összsúlyának növekménye III. Járatok számának növekedése IV. Egyéb (pl. segédüzemi teljesítmény növekedése) Az elõzõeknek megfelelõen a jelenlegi 1 25 kv-os rendszerben 2%-os éves terhelésnövekedéssel számolva a jelenleg jellemzõ átlagterhelések mellett a következõ 30 év várható átlagterhelése a következõképpen alakul. XVII. évfolyam, 3. szám Középtávon (5-15 év) a meglévõ hálózat rendszerelemeinek korlátjai (táplálási lehetõségeinek határa) összeadódnak és többszörös problémát jelentenek. Hosszútávon (15-30 év) az elõzõ problémák változatlan rendszerben történõ kezelése azt is magával hozza, hogy a mai beruházások során beépített eszközök idõ elõtt, gazdaságtalan és kedvezõtlen megtérülési érték mellett és gyorsuló ütemben avulnak, miközben a részleges megoldások, mint például a vezetékszám növelése annak minden járulékos költségével (oszlopcsere program) nem hoznak érdemi hatékonyságnövekedést, és a megtérülési idejük is hosszú. Megállapítható, hogy a jelenlegi vasúti villamosenergia-ellátó rendszer sem mûszaki állapotában, sem mûszaki színvonalában nem alkalmas az ezen tendenciák támasztotta igények kiszolgálására. Jelentõs mûszaki beavatkozás hiányában a hálózat nem alkalmas nagymennyiségû, magasabb teljesítményû mozdony ellátására. A mozdonyok nagyobb teljesítményigénye miatt az energiakitáplálási utat jelentõ hosszláncok esetében nagyobb induló- és tartósáramú terhelésekkel kell számolni, ami a teljes hosszlánc áramvezetõ elemeinek helyi túlmelegedését eredményezve kilágyulásos szakadásokhoz vezet. A nagyobb áramterhelés nagyobb mértékû feszültségesést okozva a fogyasztóoldali feszültség csökkenését eredményezi. Fontos megállapítani, hogy a terhelés növekedésével, a nagyteljesítményû mozdonyok megjelenésével a villamos felsõvezeték-hálózatot és energiaellátási rendszert is egyenszilárdságú módon fejleszteni kell. Az alállomási hálózat elemei elöregedtek, komplex felújításuk tovább nem halasztható. Az alállomási méretezés továbbra is statikus elvek mentén történik, azaz központi betáplálást, sugaras táplálási módot alkalmazva, átlagosan km hosszú táplálási szakasz mellett. A rendszerre egyre inkább jellemzõ, folyamatosan csökkenõ hálózati rendelkezése állás mellett a kiesett menetvonalak miatt csökkenõ bevétel következtében a vasútüzem hosszú távú fenntarthatósága veszélybe került. A villamosított vasútvonalakon történõ közlekedés biztosítása érdekében az ellátásbiztonságot, mint legmagasabb prioritást szem elõtt tartva már most szükség van mintegy alállomás felújítására, valamint a felsõvezetéki rendszer körülbelül 40%-ának cseréjére. Amennyiben ezek a felújítások, fejlesztések nem történnek meg, úgy a rendelkezésre állás csökken, mert kritikus mértékben nõnek a vasúti forgalmat jelentõsen akadályozó üzemzavarok, meghibásodások. 5

8 A várható negatív hatások kiküszöbölése érdekében a következõ, megoldásra váró feladatokat kell elvégezni, amelyek szükségessége és mértéke vonalanként, tervezési szakaszonként eltérõ: a felsõvezeték-hálózat áramterhelhetõségének növelése, a felsõvezeték-hálózat hosszirányú feszültségesésének csökkentése, az alkalmazandó felsõvezeték rendszerének megválasztása, az alállomások teljesítménynövelése, a meddõteljesítmény kompenzálása és a felharmonikus szûrés megoldása, a teljesítménynövelés és az átviteli veszteségek csökkentése céljából alkalmazott módszerek gazdaságilag optimális kialakítása Mûszaki avulás Egy felsõvezetéki rendszer tervezett élettartama év, hazánkban jelenleg több mint 900 km 40 év feletti villamosított felsõvezetéki szakasz található. A felsõvezetéki rendszer élettartamát a következõ fõbb tényezõk befolyásolják: idõjárás, természeti tényezõk; korrózió; mechanikai igénybevétel miatt jelentkezõ kopás, túlterheléses üzemállapotok, villamos-igénybevétel; kötõelemek állapota; függesztõ és tartószigetelõk állapota; baleset, üzemzavar. Mindezen tényezõk figyelembe vételével konzervatív becslést alkalmazva is kijelenthetõ, hogy átlagosan évi 1%-os állagromlás könnyûszerrel feltételezhetõ a felsõvezetéki rendszerre vonatkozóan. Ezen állagromlás közvetlen kihatással van a felsõvezeték impedanciájának ellenállás tagjára Üzemviteli tapasztalatok Az elõzõ pontok logikáját követve a közötti idõszak vonatkozásában elemeztük, hogy a jelenleg alkalmazott mûszaki megoldások mellett melyek azok a maximális táplálási távolságok, ahol teljesül az MSZ EN as szabvány, valamint hol esik a feszültség a minimális követelményként meghatározott 19 kv alá. A vizsgálat eredményeit a 2. és 3. ábrán ábrázoltuk. 6. A következõ 30 év villamos energetikai trendjeinek hatása a MÁV Zrt. gazdálkodására a pályavasúti szolgáltatások terén Amivel számolni kell: mûszaki avulás és terhelésnövekedés együttes hatása a villamosenergiarendszer üzemére. Következtetések: hagyományos konstrukcióban épített és/vagy felújított felsõvezetéki energiaellátó rendszerelemek és tervezési módszerek esetén csökkenõ ellátásbiztonság a hálózat növekvõ terhelésû szakaszain, idegen vasúttársaságok kártérítési igényeinek növekvõ számú megjelenése és/vagy a konkurens vasúttársaságokkal szemben piacvesztés veszélye a megrendelõk gazdasági kalkulációi alapján, csökkenõ pályavasúti szolgáltatáshatékonyság, növekvõ fajlagos beruházási és üzemeltetési költségek mellett, a terhelésnövekedést többszörösen meghaladó veszteségenergia képzõdése azonos felsõvezetéki energiaellátó rendszer alkalmazása esetén, nemzetközi vonalakon fellépõ ellátásbiztonság-csökkenés vagy kiemelkedõen rossz hatékonyságú és fajlagos paraméterekkel jellemezhetõ beruházási igény a követelményeknek megfelelõ szolgáltatási színvonal biztosításához. Fentiek alapján a MÁV Zrt. számára megoldást nyújtó új rendszerstruktúra esetében az ellátásbiztonságon túl fontos szempont a terhelhetõség, a moduláris felépítés, az optimalizálhatóság és az ezen keresztül elérhetõ megtakarítási potenciál, mivel a MÁV Zrt. közvetlen villamosenergia-költsége a felhasználáshoz tartozó közvetett költségekkel együtt meghaladja az évi 22 milliárd forintot (2010. évi adat). A következõ 30 év során kettõs költségnövelõ hatással is számolni kell a vásárolt villamos energia esetében: Költségnövelõ tényezõ Növekvõ villamosenergia-felhasználás és ezzel párhuzamos terhelésnövekedés a hálózaton. Vásárolt villamos energia árnövekedése, árfolyamok változása az elszámolásokban. Következmények A hálózat átviteli képességét növelni kell, ami megfelelõ mûszaki megoldást igényel. A nagyobb egyidejû terhelések négyzetesen arányos veszteséget okoznak a hálózaton. Azonos vásárolt energiamennyiség esetén is növekvõ összköltség. A veszteségienergia-költség növekedése. A különbözõ idõtávú hatások összegzéseként kimondható, hogy a jelenlegi állapot, amelyben nagyarányú és komplex felújítás szükséges a meglévõ és nagy értékû eszközök esetében, szükségszerûvé és elvárhatóvá teszi olyan perspektivikus rendszer elemzését és megfelelõ ütemû kialakítását, amely képes gazdaságos és hatékony módon kiszolgálni a meglévõ és jövõbeni igényeket. A hazai villamosított vasúti rendszer jelenleg 89,5%-át lefedõ 1 25 kv-os, egyfázisú táplálási rendszer az 1970-es évekbõl örökölt mûszaki paraméterei és rendszerstruktúrája következtében nem felel meg maradéktalanul e kritériumoknak! Ennek a megállapításnak elsõdleges indoka, hogy a MÁV Zrt. villamosított vo ábra VEZETÉKEK VILÁGA 2012/3 3. ábra

9 nalain jelenleg alkalmazott 1 25 kv 50 Hz táplálási rendszer mûszaki paraméterei és rendszerstruktúrája (táppontok távolsága, tápvezetékek és felsõvezetéki tartórendszerek mechanikai konstrukciója) az es években az akkori igényeknek megfelelõ méretezéssel került kialakításra. A MÁV Zrt. villamosított vonalainak betáplálásához 6,0 MVA egységteljesítményû vontatási transzformátorokhoz kellett méretezni a rendszer további elemeit, amely paraméterekhez megfelelõ tartalékkal és átviteli képességgel rendelkezett a kialakított felsõvezetéki rendszer, miközben az akkori idõszak V43 típusjelû vontató jármûveinek névleges teljesítménye 2,15 MVA volt. Ezen két legfontosabb jellemzõ (betáplálási és fogyasztói egységteljesítmény) az elmúlt évtizedekben szignifikánsan megnövekedett, miközben a rendszer átviteli képessége nem követte e nagymértékû (átlagosan %-os) változásokat. Elõzõek alapján megállapítható, hogy a MÁV Zrt. jelenleg döntési kényszerben van a felsõvezetéki villamosenergia-ellátás kérdéskörét illetõen. 7. Fejlesztési irányok A MÁV Zrt. villamosenergia-ellátási rendszerének komplex és átfogó megújítása az elõzõ fejezetekben leírt okok miatt elkerülhetetlen. Az üzembiztonság fenntartása és a szolgáltatási színvonal növelése a vasúti villamosenergia-ellátó hálózat felújítása, megújítása nélkül nem érhetõ el. Ennek eléréséhez két alternatíva azonosítható be. Az elsõ a jelenlegi rendszer megtartása és a hálózati elemek felújítása, lényegében a jelenlegi mûszaki színvonal konzerválása, a második egy új, hosszabb távú megoldást nyújtó, nagyobb kapacitású és energiatakarékosabb rendszer kialakítása. Az elemzés a különbözõ betáplálási módok szerint vizsgálta a megoldási lehetõségeket. Az országos fõelosztó hálózat névlegesen 132 kv feszültségszinten mûködik, annak megváltoztatása nem lehetséges. A MÁV Zrt. hálózatán közlekedõ mozdonyok többsége és a telepített fogyasztók csak 25 kv és 50 Hz névleges feszültségszinten tudnak mûködni, vagyis annak változatlannak kell maradnia. Amikor tehát fejlesztésrõl és rendszerátalakításról van szó, akkor ez alatt a betáplálási rendszer, illetve az irányítástechnikai rendszer megújítását kell érteni. A MÁV Csoporton belül jelenleg korlátozott az energiafelhasználás, energiaigények, trendek és rugalmas változások pontos követésére és kezelésére kialakult energiagazdálkodás és ezt támogató megfelelõ irányítástechnikai háttér, ezért egy hatékony, a 21. század elvárásainak megfelelõ rendszert kell kialakítani. A MÁV mozdonyainak fedélzeti berendezései alkalmasak energiagazdálkodás szempontjából fontos adatok elõállítására, de jelenleg az ezekben rejlõ kapacitás és adatmennyiség nem kerül teljes mértékben felhasználásra. Egy új irányítástechnikai rendszer bevezetése lehetõvé tenné ezen MFB (Mozdony Fedélzeti Berendezés) adatok kinyerését és feldolgozását. Egy ilyen volumenû, komplex fejlesztési koncepció kialakításánál számításba kell venni az összes lehetséges alternatívát, ami megoldást jelenthet a rendszer problémáira, és megfelel a jövõ kihívásainak. Mivel a MÁV mozdonyai szinte kizárólag 25 kv-os feszültségszinten mûködnek, ami mûszakilag is optimális választást biztosít, ezért ez a paraméter behatárolja a fejlesztési irányokat. 8. A Vasúti Villamos Teherelosztás Felügyeleti (VVTF) rendszer A VVTF az alkalmazott villamos vontatási rendszer fejlesztésre és megújítására szolgáló eszköz, amely alatt a táplálási, illetve az irányítástechnikai rendszer megújítását kell érteni. Alapelvei: Új fejlesztési, tervezési szempontokon keresztül az energetikai szemléletû elv átfogó alkalmazása, ami biztosítja a gazdaságos energiaellátás mûszaki alapjait. A gazdaságosság és költséghatékonyság folyamatos, komplex vizsgálata a rendszertervezés során. A hazai vasúthálózat speciális igényeinek megfelelõ az adott vonalszakaszra és terhelési állapotra egyaránt optimalizálható rendszer kialakítása és ütemezett megvalósítása. A tervezésnél a megvalósulástól számított minimum 30 év (pl ) üzemidõ figyelembevétele. 4. ábra. A VVTF rendszer A nemzetközi követelményeknek hosszútávon is megfelelõ rendszerstruktúra és ellátásbiztonság. A 2011-tõl érvénybe lépett EU-elõírások és a vonatkozó szabványok betartása, kötelezõ alkalmazása, mivel a társaság érdekei ezt mind rövidtávon, mind hosszútávon megkövetelik. 9. A VVTF rendszer elemei 9.1. VVTF alállomás A VVTF rendszer alállomása egy egységes szempontok alapján létrehozott, szabványosítható, a jelenlegi alállomás szintû teljesítménynél nagyobb teljesítményû transzformátoron alapszik (a jelenlegi alállomások teljesítménye jellemzõen 6, 12 és 16 MVA egységekbõl áll össze), amely nagyfeszültségû (NaF) oldalon háromfázisú csatlakozást, középfeszültségû (KöF) oldalon háromfázisú vételezést tesz lehetõvé. Ez az elrendezés a hagyományosan az áramszolgáltatók által használt háromfázisú kialakítást követi az ennek megfelelõ készülékezettséggel a nagyfeszültségû oldalon, ellentétben a jelenlegi rendszerrel, amely a háromfázisú közcélú hálózat két fázisára csatlakozik, ezzel rendszerszinten szimmetrikus, de a csatlakozási ponton aszimmetrikus terhelést jelentve a hálózaton. Ez a rendszer magába foglalja a tokozott, 132 kv-os berendezést, amely közvetlenül csatlakozik az új típusú transzformátorhoz. Ez az egység egy szállítható alapkereten helyezkedik el, amely biztosítja a berendezések elõszerelési lehetõségét, csökkentve a helyszíni szerelés költségeit, illetve a helyszíni építészeti elõkészítés szükségletét, továbbá speciális igények esetén akár könnyen és alacsony költségek mellett mobilizálható. A középfeszültségû oldali kapcsolási kialakítás lehetõséget ad az újonnan kiala- XVII. évfolyam, 3. szám 7

2012/2. Térközkiosztás optimalizálása szimulátorral. Felsõvezetékes tanpálya Bicskén. Kábelvédelmi berendezések

2012/2. Térközkiosztás optimalizálása szimulátorral. Felsõvezetékes tanpálya Bicskén. Kábelvédelmi berendezések Ungarische Bahntechnik Zeitschrift Signalwesen Telekommunikation Elektrifizierung Hungarian Rail Technology Journal Signalling Telekommunication Electrification 2012/2 Felsõvezetékes tanpálya Bicskén Térközkiosztás

Részletesebben

2012/4. Felsõvezetékoszlopalapozás. ETCS határátmenetben. A fonyódi új KÖFI tapasztalatai

2012/4. Felsõvezetékoszlopalapozás. ETCS határátmenetben. A fonyódi új KÖFI tapasztalatai Ungarische Bahntechnik Zeitschrift Signalwesen Telekommunikation Elektrifizierung Hungarian Rail Technology Journal Signalling Telekommunication Electrification 2012/4 Felsõvezetékoszlopalapozás ETCS határátmenetben

Részletesebben

2011/4. A fonyódi új KÖFI. A TEB Központ kalibráló laboratóriuma. Felsõvezetéki veszteségek számítása

2011/4. A fonyódi új KÖFI. A TEB Központ kalibráló laboratóriuma. Felsõvezetéki veszteségek számítása Ungarische Bahntechnik Zeitschrift Signalwesen Telekommunikation Elektrifizierung Hungarian Rail Technology Journal Signalling Telekommunication Electrification 2011/4 A fonyódi új KÖFI A TEB Központ kalibráló

Részletesebben

2012/1. Vontatási transzformátorok olajregenerálása. Az Elpult vizsgálata. Középiskolai biztosítóberendezési képzés

2012/1. Vontatási transzformátorok olajregenerálása. Az Elpult vizsgálata. Középiskolai biztosítóberendezési képzés Ungarische Bahntechnik Zeitschrift Signalwesen Telekommunikation Elektrifizierung Hungarian Rail Technology Journal Signalling Telekommunication Electrification 2012/1 Vontatási transzformátorok olajregenerálása

Részletesebben

2007/3. Hosszúhullámú rádiós távvezérlõ rendszer. 120/25 kv alállomási rekonstrukció. S700K váltóhajtómû

2007/3. Hosszúhullámú rádiós távvezérlõ rendszer. 120/25 kv alállomási rekonstrukció. S700K váltóhajtómû Ungarische Bahntechnik Zeitschrift Signalwesen Telekommunikation Elektrifizierung Hungarian Rail Technology Journal Signalling Telekommunication Electrification 2007/3 120/25 kv alállomási rekonstrukció

Részletesebben

2006/2. Biztonságkritikus szoftverek fejlesztése. Új hõnfutásjelzõ bevezetése a MÁV-nál. GSM-R Csehországban

2006/2. Biztonságkritikus szoftverek fejlesztése. Új hõnfutásjelzõ bevezetése a MÁV-nál. GSM-R Csehországban Ungarische Bahntechnik Zeitschrift Signalwesen Telekommunikation Elektrifizierung Hungarian Rail Technology Journal Signalling Telekommunication Electrification 2006/2 Biztonságkritikus szoftverek fejlesztése

Részletesebben

2004/1. Az ADSL modemek kialakulása, mûködése, MÁV- kábeleken való alkalmazhatóságának korlátai

2004/1. Az ADSL modemek kialakulása, mûködése, MÁV- kábeleken való alkalmazhatóságának korlátai Ungarische Bahntechnik Zeitschrift Signalwesen Telekommunikation Elektrifizierung Hungarian Rail Technology Journal Signalling Telekommunication Electrification 2004/1 Az ADSL modemek kialakulása, mûködése,

Részletesebben

2008/2. Az ETCS jogszabályi környezete. Elõfûtõ berendezések korszerûsítése. IP-telefónia MÁV-nál

2008/2. Az ETCS jogszabályi környezete. Elõfûtõ berendezések korszerûsítése. IP-telefónia MÁV-nál Ungarische Bahntechnik Zeitschrift Signalwesen Telekommunikation Elektrifizierung Hungarian Rail Technology Journal Signalling Telekommunication Electrification 2008/2 Az ETCS jogszabályi környezete Elõfûtõ

Részletesebben

2011/3. Alister biztosítóberendezés. Szinuszos áramfelvételû akkutöltõk. Vonatfelvételi call center a MÁV-nál

2011/3. Alister biztosítóberendezés. Szinuszos áramfelvételû akkutöltõk. Vonatfelvételi call center a MÁV-nál Ungarische Bahntechnik Zeitschrift Signalwesen Telekommunikation Elektrifizierung Hungarian Rail Technology Journal Signalling Telekommunication Electrification 2011/3 Alister biztosítóberendezés Szinuszos

Részletesebben

2008/2. Az ETCS jogszabályi környezete. Elõfûtõ berendezések korszerûsítése. IP-telefónia MÁV-nál

2008/2. Az ETCS jogszabályi környezete. Elõfûtõ berendezések korszerûsítése. IP-telefónia MÁV-nál Ungarische Bahntechnik Zeitschrift Signalwesen Telekommunikation Elektrifizierung Hungarian Rail Technology Journal Signalling Telekommunication Electrification 2008/2 Az ETCS jogszabályi környezete Elõfûtõ

Részletesebben

2006/1. FET rendszer Monoron és Dombóváron. Biztonsági követelmények kockázati alapú meghatározása. Biztosítóberendezések gyártástörténete

2006/1. FET rendszer Monoron és Dombóváron. Biztonsági követelmények kockázati alapú meghatározása. Biztosítóberendezések gyártástörténete Ungarische Bahntechnik Zeitschrift Signalwesen Telekommunikation Elektrifizierung Hungarian Rail Technology Journal Signalling Telekommunication Electrification 2006/1 FET rendszer Monoron és Dombóváron

Részletesebben

2005/2. Soulaby-dob rögzítése merevkerettel. Akusztikai mérések a TEB Technológiai Központban. MVK-Rt. városi villamos FET-rendszere

2005/2. Soulaby-dob rögzítése merevkerettel. Akusztikai mérések a TEB Technológiai Központban. MVK-Rt. városi villamos FET-rendszere Ungarische Bahntechnik Zeitschrift Signalwesen Telekommunikation Elektrifizierung Hungarian Rail Technology Journal Signalling Telekommunication Electrification 2005/2 Soulaby-dob rögzítése merevkerettel

Részletesebben

2010/1. Függõségek számítógépes tervezése. Sötét jelzõk meghaladásának kockázata. A Lötschner alagút biztosítóberendezése

2010/1. Függõségek számítógépes tervezése. Sötét jelzõk meghaladásának kockázata. A Lötschner alagút biztosítóberendezése Ungarische Bahntechnik Zeitschrift Signalwesen Telekommunikation Elektrifizierung Hungarian Rail Technology Journal Signalling Telekommunication Electrification 2010/1 Függõségek számítógépes tervezése

Részletesebben

2006/3. Mozdonyfelügyeleti rendszerek. Az optikai átvitel jövõje. Új rézkorszak küszöbén

2006/3. Mozdonyfelügyeleti rendszerek. Az optikai átvitel jövõje. Új rézkorszak küszöbén Ungarische Bahntechnik Zeitschrift Signalwesen Telekommunikation Elektrifizierung Hungarian Rail Technology Journal Signalling Telekommunication Electrification 2006/3 Mozdonyfelügyeleti rendszerek Az

Részletesebben

2013/1. Felsõvezeték-oszlopok méretezése. A Prolan AKF önmûködõ jelzõüzeme. A PQ új, nagyteljesítményû áramellátó rendszere

2013/1. Felsõvezeték-oszlopok méretezése. A Prolan AKF önmûködõ jelzõüzeme. A PQ új, nagyteljesítményû áramellátó rendszere Ungarische Bahntechnik Zeitschrift Signalwesen Telekommunikation Elektrifizierung Hungarian Rail Technology Journal Signalling Telekommunication Electrification 2013/1 Felsõvezeték-oszlopok méretezése

Részletesebben

2013/3. A Certuniv NoBo minõsítése. 60 éves a miskolci vágányfék. Kell-e mindenhol a térköz?

2013/3. A Certuniv NoBo minõsítése. 60 éves a miskolci vágányfék. Kell-e mindenhol a térköz? Ungarische Bahntechnik Zeitschrift Signalwesen Telekommunikation Elektrifizierung Hungarian Rail Technology Journal Signalling Telekommunication Electrification 2013/3 A Certuniv NoBo minõsítése 60 éves

Részletesebben

2008/3. Térinformatikai alkalmazások TEB-területen. A SIMIS IS biztosítóberendezés Cegléden. Optimális térvilágítás processzorokkal

2008/3. Térinformatikai alkalmazások TEB-területen. A SIMIS IS biztosítóberendezés Cegléden. Optimális térvilágítás processzorokkal Ungarische Bahntechnik Zeitschrift Signalwesen Telekommunikation Elektrifizierung Hungarian Rail Technology Journal Signalling Telekommunication Electrification 2008/3 Térinformatikai alkalmazások TEB-területen

Részletesebben

2005/1. Hõnfutásjelzõk a MÁV hálózatán. A Fertõvidéki HÉV villamosítása. A GSM-R rendszer

2005/1. Hõnfutásjelzõk a MÁV hálózatán. A Fertõvidéki HÉV villamosítása. A GSM-R rendszer borito.qxd 2005.03.31. 12:36 Page 1 Ungarische Bahntechnik Zeitschrift Signalwesen Telekommunikation Elektrifizierung Hungarian Rail Technology Journal Signalling Telekommunication Electrification 2005/1

Részletesebben

2004/3. A MÁV adathálózatának végponti berendezései. Az UTB típusú elektronikus útátjáró-fedezõ berendezés üzemeltetési tapasztalatai a BKV vonalain

2004/3. A MÁV adathálózatának végponti berendezései. Az UTB típusú elektronikus útátjáró-fedezõ berendezés üzemeltetési tapasztalatai a BKV vonalain Ungarische Bahntechnik Zeitschrift Signalwesen Telekommunikation Elektrifizierung Hungarian Rail Technology Journal Signalling Telekommunication Electrification 2004/3 A MÁV adathálózatának végponti berendezései

Részletesebben

Ésszerûség, nemzeti érdek, jogszerûség

Ésszerûség, nemzeti érdek, jogszerûség HungaroControl Átadták az új légiforgalmi irányító központ épületét Budapesten 4 MÁV-START Folyamatosan nõ a vasúton utazók száma és a vonattal megtett távolság 5 Környezetvédelem Csökkenteni kell a közlekedés

Részletesebben

2015/1-2 www.mee.hu. JOUrNAL OF THE HUNGARIAN ELECTROTECHNICAL ASSOCIATION FOUNDed: 1908. Napelemes rendszerek

2015/1-2 www.mee.hu. JOUrNAL OF THE HUNGARIAN ELECTROTECHNICAL ASSOCIATION FOUNDed: 1908. Napelemes rendszerek A magyar elektrotechnikai egyesület hivatalos lapja Alapítva: 1908 JOUrNAL OF THE HUNGARIAN ELECTROTECHNICAL ASSOCIATION FOUNDed: 1908 Napelemes rendszerek HYPE jelentés Megújuló energiatermelés fejlődési

Részletesebben

2005/3. Eurokonform biztonságértékelés a vasútbiztosító technikában. Kéthajtómûves kitérõk üzemeltetési tapasztalatai

2005/3. Eurokonform biztonságértékelés a vasútbiztosító technikában. Kéthajtómûves kitérõk üzemeltetési tapasztalatai Ungarische Bahntechnik Zeitschrift Signalwesen Telekommunikation Elektrifizierung Hungarian Rail Technology Journal Signalling Telekommunication Electrification Eurokonform biztonságértékelés a vasútbiztosító

Részletesebben

A magyar villamosenergia-rendszer hálózatfejlesztési terve 2006. Villamos fogyasztásmérõk rosszhiszemû befolyásolása (áramlopások)

A magyar villamosenergia-rendszer hálózatfejlesztési terve 2006. Villamos fogyasztásmérõk rosszhiszemû befolyásolása (áramlopások) A magyar villamosenergia-rendszer hálózatfejlesztési terve 2006. Villamos fogyasztásmérõk rosszhiszemû befolyásolása (áramlopások) Beszámoló az Elektrotechnika centenáriumi ülésérõl A világítástechnikában

Részletesebben

Kovács Imre. BILK a favorit. Cargofórum 24. oldal. Kikötõi toplista 33. oldal. szállítmányozás fuvarozás logisztika vám informatika. 13.

Kovács Imre. BILK a favorit. Cargofórum 24. oldal. Kikötõi toplista 33. oldal. szállítmányozás fuvarozás logisztika vám informatika. 13. szállítmányozás fuvarozás logisztika vám informatika XVII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2009. SZEPTEMBER BILK a favorit 13. oldal Cargofórum 24. oldal Kikötõi toplista 33. oldal Kovács Imre 172. szám Ára: 560 Ft RCA

Részletesebben

2005/4. A 2-es Metró hírközlési rekonstrukciója. Biztonságigazolás az Európai Szabványok szerint. Generációváltás a biztosítóberendezések tervezésében

2005/4. A 2-es Metró hírközlési rekonstrukciója. Biztonságigazolás az Európai Szabványok szerint. Generációváltás a biztosítóberendezések tervezésében Ungarische Bahntechnik Zeitschrift Signalwesen Telekommunikation Elektrifizierung Hungarian Rail Technology Journal Signalling Telekommunication Electrification A 2-es Metró hírközlési rekonstrukciója

Részletesebben

Céghírek. Ovit Híradó 2014/6.

Céghírek. Ovit Híradó 2014/6. Céghírek Évértékelô beszélgetés Gopcsa Péter vezérigazgató úrral Tisztelt Vezérigazgató Úr! Kérem, értékelje az MVM OVIT Zrt. 2014-es évét gazdasági szempontból. Várhatóan mennyire sikerül teljesíteni

Részletesebben

2013-tól új szervezeti struktúra

2013-tól új szervezeti struktúra ÖBB A vasúttársaság valamennyi részlege pozitív mérleggel zárt tavaly 2 MÁV Az elõretörés záloga a szolgáltatási szint növelése 5 Közlekedésbiztonság Külön szintû közúti-vasúti keresztezõdést adtak át

Részletesebben

Magyarország a Distrelec-min séget választja: Tel.: 06 80 015 847

Magyarország a Distrelec-min séget választja: Tel.: 06 80 015 847 Elektrotechnika A magyar elektrotechnikai egyesület hivatalos lapja Alapítva: 1908 Környezetbarát napelemes energiaellátás A dunai vízlépcsők és Magyarország A vasúti hálózatok hibrid felharmonikus szűrésének

Részletesebben

59. ÉVFOLYAM 9. SZÁM KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉSI SZEMLE 2009. SZEPTEMBER

59. ÉVFOLYAM 9. SZÁM KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉSI SZEMLE 2009. SZEPTEMBER 59. ÉVFOLYAM 9. SZÁM KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉSI SZEMLE 2009. SZEPTEMBER FELELÔS KIADÓ: Kerékgyártó Attila fôigazgató FELELÔS SZERKESZTÔ: Dr. Koren Csaba SZERKESZTÔK: Fischer Szabolcs Dr. Gulyás András Dr. Petôcz

Részletesebben

2010/02 www.mee.hu. 103. évfolyam. A magyar elektrotechnikai egyesület hivatalos lapja Alapítva: 1908. Digitális vezérlésűszabályozású

2010/02 www.mee.hu. 103. évfolyam. A magyar elektrotechnikai egyesület hivatalos lapja Alapítva: 1908. Digitális vezérlésűszabályozású A magyar elektrotechnikai egyesület hivatalos lapja Alapítva: 1908 Digitális vezérlésűszabályozású akkumulátortöltő berendezés Energy Smart TM új kompakt fénycső-család a GE-től Sikeres évet zárt a Paksi

Részletesebben