A gyermekjátékok forgalomba hozatalának és forgalmazásának követelményei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A gyermekjátékok forgalomba hozatalának és forgalmazásának követelményei"

Átírás

1 2009/48/EC Safety of toys A gyermekjátékok forgalomba hozatalának és forgalmazásának követelményei dr. Szente István főosztályvezető-helyettes Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Piacfelügyeleti Főosztály Webszeminárium az európai játékbiztonságról 2014.március.4.

2 Vonatkozó jogszabályok a termékek piacfelügyeletéről szóló évi LXXXVIII. törvény a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I. 18.) Korm. rendeletet a gyermekjátékok biztonságáról szóló 38/2011. (X. 5.) NGM rendeletet (a továbbiakban: 38/2011. NGM r.) a gyermekjátékszerek biztonsági követelményeiről, vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 24/1998. (IV. 29.) IKIM-NM együttes rendelet* (a továbbiakban: 24/1998. IKIM-NM együttes r.) az Európai Parlament és a Tanács a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 765/2008/EK rendelete az Európai Parlament és a Tanács a termékek forgalomba hozatalának közös keretrendszeréről, valamint a 93/465/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 768/2008/EK határozata * A 24/1998. IKIM-NM együttes r. a november 4. napja előtt forgalomba hozott játékok forgalmazásáról rendelkezik.

3 A játék fogalma A 38/2011. NGM r. értelmében játéknak minősül minden olyan játék céljára tervezett, gyártott és forgalmazott termék, amit a 14 év alatti gyermekek részére szántak. Ez a meghatározás megfelel a korábban hatályos, 24/1998. IKIM-NM együttes r. fogalmának. Kivételek: Ünnepségeken és rendezvényeken használatos dísztárgyak. Gyűjtők számára készült termékek, feltéve, hogy a terméken vagy a csomagolásán látható és olvasható jelzés található arra vonatkozóan, hogy a termék 14 évnél idősebb gyűjtőknek készült. Kerékpárok, robogók és egyéb olyan sportolásra tervezett közlekedési eszközök, amelyeket közúton vagy járdán való használatra szánták. Több mint 500 darabból álló puzzle.

4 A játék fogalma Szabadidős és szórakozási célra szánt interaktív szoftverek, mint például számítógépes játékok és adathordozói. Csecsemők részére készült cumi. Gyermekjátékszerű világítótestek. Játékok elektromos transzformátorai. Divatkiegészítők gyermekek részére, amelyek nem játékra használandók. Nyilvános használatra szánt játszótéri felszerelés. Nyilvános használatra szánt, pénzérmékkel vagy azok nélkül működő automata játékgépek. Belső égésű motorral működő játékjárművek. Játék gőzgépek. Parittyák és csúzlik.

5 A játékok alapvető biztonságossági és megfelelőségi követelményei A játék akkor hozható forgalomba és forgalmazható, ha az a rendeltetésszerű és a gyermekek szokásos viselkedését figyelembe vevő, előrelátható használata során a használók vagy más személyek biztonságát és egészségét nem veszélyezteti, és megfelel az előírt biztonságossági követelményeknek. A játéknak az első alkalommal történő forgalmazásától az előrelátható és szokásos használati időtartam végéig meg kell felelnie vonatkozó biztonságossági és egészségügyi követelményeknek. Fontos követelmény, hogy a 3 év alatti vagy egyéb meghatározott korcsoportba tartozó gyermekek számára ajánlott játékok esetében a tervezés során a gyermek korának megfelelő adottságait és a felügyelő személy képességét is figyelembe kell venni.

6 A játékok alapvető biztonságossági és megfelelőségi követelményei A 38/2011. NGM r. melléklete meghatározza a játékok különleges biztonságossági követelményeit. A játékok tervezése, kivitelezése és gyártása során 6 alapvető jellemzőre kell figyelemmel lenni. Ezen jellemzők a következők: 1. Fizikai és mechanikai tulajdonságok 2. Gyúlékonyság 3. Kémiai tulajdonságok 4. Elektromos tulajdonságok 5. Higiénia 6. Radioaktivitás

7 A játékokon feltüntetendő jelölések, 1. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve vagy bejegyzett védjegye és címe 2. Az importőr neve, bejegyzett kereskedelmi neve vagy bejegyzett védjegye és címe (kizárólag a november 4. napja után forgalomba hozott játékok esetében) 3. Azonosító jelölés adatok és információk A gyártó köteles a terméket azonosításra alkalmas jelöléssel ellátni. Az azonosító jelölésnek olyannak kell lennie, hogy az alapján a termék pontosan beazonosítható legyen. A termék azonosító jelölése lehet a termék típus-, tétel-, modell- vagy sorozatszáma, vagy más egyedi jelölése, amely megfelel ezen bekezdés követelményeinek.

8 A játékokon feltüntetendő jelölések, 4. CE megfelelőségi jelölés adatok és információk A játékok csak a CE megfelelőségi jelölés feltüntetését követően hozhatóak forgalomba. A jelölés azt jelenti, hogy a megfelelőségértékelési eljárást elvégezték, és a termék megfelel az előírásoknak. A CE-jelölést a játékon jól láthatóan, olvashatóan és maradandóan kell feltüntetni. Amennyiben ez a játékon nem lehetséges, a CE-jelölést maradandóan a csomagoláson, a játékot kísérő címkén kell feltüntetni. Kis méretű és kis méretű részekből álló játékok esetében a CE-jelölést címkén vagy a játékhoz tartozó tájékoztatón is fel lehet tüntetni. Ha ez a kínáló kartonban árusított játékok esetében technikailag nem oldható meg, és a kínáló karton eredetileg a játék csomagolására szolgált, az információt a kínáló kartonon kell feltüntetni. Ha a CEjelölés a csomagoláson keresztül nem látható, azt a csomagoláson kell feltüntetni.

9 A játékokon feltüntetendő jelölések, adatok és információk A CE megfelelőségi jelölés a CE betűszóból áll, alakja a következő: - A CE megfelelőségi jelölés kicsinyítésekor vagy nagyításakor a fenti rajzon látható arányokat meg kell tartani. - A CE megfelelőségi jelölés különböző elemeinek alapvetően azonos magasságúakban kell lenniük, amely magasság nem lehet kevesebb mint 5 mm.

10 A játékokon feltüntetendő jelölések, 5. Figyelmeztető feliratok adatok és információk A játékkal kapcsolatos figyelmeztetéseket a játékon, a játékon feltüntetett címkén vagy a csomagoláson, és szükség esetén a játékhoz mellékelt használati utasításon jól láthatóan kell feltüntetni. A figyelmeztető szöveg előtt értelemszerűen fel kell tüntetni a Figyelmeztetés vagy Figyelmeztetések szót. A játék megvásárlására irányuló döntést meghatározó figyelmeztetéseket a fogyasztói csomagoláson kell feltüntetni, vagy más módon a fogyasztók részére jól láthatón és olvashatón kell a játékon feltüntetni. A figyelmeztetéseket magyar nyelven kell megadni.

11 A játékokon feltüntetendő jelölések, adatok és információk A szöveges életkorra vonatkozó figyelmeztetésnek röviden utalnia kell azokra a veszélyekre, amelyek indokolják a korlátozást. A szöveges életkorra vonatkozó figyelmeztetés helyettesítésére a grafikus korcsoport jelölés is elfogadható, de ekkor is szükséges a veszélyre történő felhívás, illetve annak megnevezése. A korosztályba való besorolásnál elsősorban a gyártó által megadott életkort kell figyelembe venni. Az életkorra vonatkozó figyelmeztetéstől elkülönül az ajánlás, melynek feltüntetése nem kötelező. A 38/2011. NGM r. melléklete tartalmazza a bizonyos típusú játékok használat során figyelembe veendő, veszélyre vonatkozó figyelmeztetéseket. Fontos továbbá kiemelni, hogy a vonatkozó szabványok (EN 71) további előírásokat is tartalmazhatnak egyes játékokra vonatkozóan.

12 A megfelelőséget igazoló dokumentáció A megfelelőséget igazoló dokumentáció lényege, hogy általa igazolható az, hogy a gyártó a megfelelőségértékelési eljárást lefolytatta, így a CE megfelelőségi jelölést megalapozottan tüntette fel a terméken. A gyártónak kötelező a játék forgalomba hozatala előtt a játékkal kapcsolatos vegyi, fizikai, mechanikai, elektromos, gyúlékonysági, higiénikus és radioaktivitási veszélyekről elemzést készíteni, valamint felmérni az ezeknek való potenciális kitettség mértékét. A játékok megfelelőségértékelése során a gyártó két megfelelőségértékelési eljárás között választhat a meghatározott követelményeknek való megfelelés igazolása céljából

13 A megfelelőséget igazoló dokumentáció 1. Amennyiben a gyártó alkalmazta a honosított harmonizált szabványokat, akkor a játékon belső gyártásellenőrzési megfelelőségértékelési eljárást kell elvégeznie. Ez esetben a gyártó EK-megfelelőségi nyilatkozatot tesz, amelyben kijelenti, hogy a játék megfelel a vonatkozó követelményeknek, továbbá összeállítja és megőrzi a műszaki dokumentációt. Az EK-megfelelőségi nyilatkozatnak az alábbiakat kell tartalmaznia: 1. a játék(ok) egyedi azonosítója; 2. a gyártó vagy meghatalmazott képviselőjének neve és címe; 3. a gyártó nyilatkozatát arról, hogy a megfelelőségi nyilatkozatot a kizárólagos felelőssége mellett adja ki;

14 A megfelelőséget igazoló dokumentáció 4. a nyilatkozat tárgya, azaz a nyomon követést lehetővé tevő játék azonosítója; a játék azonosítását lehetővé tevő, megfelelően látható színes képet kell tartalmaznia; 5. nyilatkozatot arról, hogy a 4. pontban ismertetett nyilatkozat tárgya megfelel a vonatkozó közösségi harmonizációs jogszabálynak; 6. az alkalmazott honosított harmonizált szabványokra való hivatkozás vagy az azokra az előírásokra való hivatkozás, amelyekkel kapcsolatban megfelelőségi nyilatkozatot tettek; 7. a bejelentett szervezet neve azonosító száma és az általa végzett EKtípusvizsgálat alapján kiadott EK-típusvizsgálati bizonyítvány száma; 8. további információk: 8.1. a gyártó vagy meghatalmazott képviselője kötelezettségvállalási joggal felruházott tisztviselőjének azonosító adatait és aláírását; 8.2. a kiállítás helye és ideje.

15 A megfelelőséget igazoló dokumentáció A gyártó a játék forgalomba hozatalát követően a műszaki dokumentációt és az EKmegfelelőségi nyilatkozatot 10 évig köteles megőrizni. 2. Amennyiben nem léteznek honosított harmonizált szabványok, vagy ha léteznek, de a gyártó nem vagy csak részben alkalmazta őket, vagy a vonatkozó honosított harmonizált szabványokat vagy azok valamelyikét korlátozással tették közzé, továbbá ha a gyártó úgy véli, hogy a játék természete, kialakítása, felépítése vagy célja szükségessé teszi a harmadik fél általi ellenőrzést, akkor a játékon EKtípusvizsgálatot kell elvégeznie. Az EK-típusvizsgálat az az eljárás, amelynek során a bejelentett szervezet megállapítja és tanúsítja, hogy a játék mintadarabja kielégíti a biztonságossági követelményeket. Fontos hangsúlyozni, hogy ilyen eljárást csak bejelentett szervezet végezhet. Az EK-típusvizsgálat elvégzéséről a bejelentett szervezet EKtípusvizsgálati bizonyítványt állít ki, amelynek megalapozottságát 5 évente köteles felülvizsgálni.

16 A gazdasági szereplők kötelezettségei Gyártó csak biztonságos játékot hozhat forgalomba; Megfelelőségértéklelési eljárás lefolytatása, műszaki dokumentáció és megfelelőségi dokumentáció elkészítése; az előírt jelölések feltüntetetése; biztonsági tájékoztató magyar nyelven történő elkészítése és rendelkezésre bocsátása; gyártó neve, kereskedelmi neve vagy védjegye és címe; EK-megfelelőségi nyilatkozat és műszaki dokumentáció megőrzése (10 év).

17 A gazdasági szereplők kötelezettségei Importőr csak biztonságos játékot hozhat forgalomba; megfelelőségértéklelést lefolytatták-e, műszaki dokumentáció, megfelelőségi dokumentáció rendelkezésre áll-e; az előírt jelöléseket feltüntették-e; biztonsági tájékoztató magyar nyelven rendelkezésre áll-e; importőr neve, kereskedelmi neve vagy védjegye és címe. EK-megfelelőségi nyilatkozat és műszaki dokumentáció megőrzése (10 év). Forgalmazó csak biztonságos játékot forgalmazhat; megfelelőségértéklelést lefolytatták-e, megfelelőségi dokumentáció rendelkezésre áll-e; az előírt jelöléseket feltüntették-e; biztonsági tájékoztató magyar nyelven rendelkezésre áll-e.

18 Köszönöm a figyelmet!

19 2009/48/EC Safety of toys A gyermekjátékok piacfelügyelete dr. Szente István főosztályvezető-helyettes Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Piacfelügyeleti Főosztály Webszeminárium az európai játékbiztonságról 2014.március.4.

20 Bevezetés A piacfelügyeleti hatáskörök Magyarországon megoszlanak a kormányzati és a hatósági szervek között. A piacfelügyeleti hatóságok hatáskörét a termékkör és annak jellege határozza meg. Magyarországon 13 hatóság felelős a piacfelügyeleti tevékenység ellátásáért. Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal: gazdasági célfelhasználású professzionális termékek, mint például gépek, nyomástartó berendezések, ipari termékek Nemzeti Közlekedési Hatóság: járművek, járműtartozékok és alkatrészei Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal: orvostechnikai eszközök Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság: rádióberendezések, elektronikus hírközlő végberendezések, továbbá olyan berendezések esetében, amelyek elektromágneses zavart okoznak Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság: tűzoltó-technikai termékek, továbbá tűz- vagy robbanásveszélyes készülékek, gépek Rendőrség: pirotechnikai eszközök

21 Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Magyarországon elsődlegesen a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság felelős a fogyasztóvédelemi és piacfelügyeleti hatósági feladatok ellátásáért. Ebbe bele tartozik a fogyasztók életének, egészségének és biztonságának védelme a piacfelügyeleti tevékenység ellátása alapján. A hatóság piacfelügyeleti tevékenysége során többek között - az alábbi fogyasztási cikkek megfelelőségét és biztonságosságát jogosult ellenőrizni: Játékok Villamossági termékek, gépek, Építési termékek, Kozmetikumok, vegyipari termékek, 3 év alatti gyermekeknek szánt termékek, Egyéb fogyasztási cikkek.

22 Vonatkozó jogszabályok a termékek piacfelügyeletéről szóló évi LXXXVIII. törvény a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I. 18.) Korm. rendeletet a gyermekjátékok biztonságáról szóló 38/2011. (X. 5.) NGM rendeletet (a továbbiakban: 38/2011. NGM r.) a gyermekjátékszerek biztonsági követelményeiről, vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 24/1998. (IV. 29.) IKIM-NM együttes rendelet* (a továbbiakban: 24/1998. IKIM-NM együttes r.) az Európai Parlament és a Tanács a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 765/2008/EK rendelete az Európai Parlament és a Tanács a termékek forgalomba hozatalának közös keretrendszeréről, valamint a 93/465/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 768/2008/EK határozata * A 24/1998. IKIM-NM együttes r. a november 4. napja előtt forgalomba hozott játékok forgalmazásáról rendelkezik.

23 A termékek helyszíni ellenőrzése A fogyasztóvédelmi hatóság jogosult bármely termék biztonságosságát vagy megfelelőségét a helyszínen ellenőrizni. Az ellenőrzéskor és/vagy mintavételkor mindig 2 fogyasztóvédelmi felügyelő van jelen. Az ellenőrzés és/vagy mintavétel során a felügyelők ellenőrzési jegyzőkönyvet vesznek fel, amely az eljárás során közokiratnak minősül (a jegyzőkönyvet a felügyelőknek és gazdasági szereplő képviselőjének is alá kell írnia). Az ellenőrzési jegyzőkönyvben a felügyelők a termékről, illetve annak kialakításáról, címkézéséről, csomagolásáról esetleges szemmel látható - hibájáról minden fontos tényt rögzítenek.

24 A termékek helyszíni ellenőrzése A felügyelők az ellenőrzés során a termékről éles, jól látható fényképfelvételeket is készítenek, amelyek az eljárások során bizonyítékként felhasználhatóak, A felügyelők a jelenlévő gazdasági szereplő észrevételeit és nyilatkozatát is rögzítik a jegyzőkönyvben. Amennyiben a felügyelők mintát vesznek, úgy az ellenbizonyítás lehetősége végett - a helyszínen a kivett mintákkal megegyező számú ellenmintát hagynak a helyszínen (lezárva, lepecsételve). Az ellenmintát bizonyítás céljából a gazdasági szereplő is jogosult bevizsgáltatni az eljárás során. -

25 A fogyasztóvédelmi hatóság jogosultságai az eljárás során A fogyasztóvédelmi hatóság jogosult az eljárás során: - a gazdasági szereplő székhelyére, telephelyére belépni, - ha szükséges, a terméket bizonyítékként lefoglalni, - ha alapos a gyanú, hogy a termék veszélyes, a termék forgalmazását ideiglenesen megtiltani, - a termék megfelelőségi dokumentációját/igazolását és beszerzési bizonylatát elkérni, - a gazdasági szereplőtől bármilyen adatot vagy nyilatkozatot kérni. -

26 A gazdasági szereplő jogosultságai az eljárás során A gazdasági szereplő jogosult az eljárás során: - nyilatkozatot tenni, - az eljárás iratanyagába betekinteni, - a hatóságtól tájékoztatást kérni, - bármilyen bizonyítékot benyújtani, Fentieken túl a gazdasági szereplő a hatóság által hozott és sérelmezett döntést megtámadhatja (jogorvoslathoz való jog), illetve a felügyeleti szervnél felügyeleti eljárást kezdeményezhet.

27 Szankciók határidő tűzésével a hibák, hiányosságok megszüntetésére kötelezheti a hatóságot azzal, hogy az intézkedésekről köteles a hatóságot értesíteni; megtilthatja, korlátozhatja, vagy feltételhez kötheti az áru forgalmazását a szabálytalanságok megszűnéséig; - elrendelheti a fogyasztók életére, egészségére, testi épségére veszélyes termékek forgalomból való kivonását, vagy visszahívását; - elrendelheti a fogyasztók életére, egészségére, testi épségére veszélyes termékek megsemmisítését a környezetvédelmi szabályoknak megfelelően; - fogyasztóvédelmi bírságot szabhat ki.

28 Szankciók A bírság összege ,- Ft-tól 2 milliárd forintig terjedhet. A fogyasztóvédelmi hatóság minden esetben bírságot szab ki, ha a feltárt szabálytalanság a fogyasztók életét, egészségét, test épségét veszélyezteti, vagy a fogyasztók széles körét érinti.

29 Importtermékek piacfelügyeleti ellenőrzése A leghatékonyabb módszer a nem megfelelő termékek kiszűrésére. A vámriasztás lényege, hogy gyanú esetén a vámhatóság értesíti az adott termék ellenőrzésére hatáskörrel rendelkező piacfelügyeleti hatóságot. Általában 2 esetben küld riasztást a vámhatóság: 1. Ha a termék jelölései vagy bármely dokumentációja hiányzik. 2. Ha gyanú merül fel arra vonatkozóan, hogy a termék veszélyes.

30 Importtermékek piacfelügyeleti ellenőrzése A vámhatóság értesíti a fogyasztóvédelmi hatóságot A döntés vagy az eljárás megindításáról szóló értesítés megküldésre kerül a vámhatóságnak (3 munkanapon belül) Amennyiben a hatóság megállapítja, hogy a termék nem felel meg a vonatkozó előírásoknak, úgy a termék szabad forgalomba bocsátását megtiltja.

31 Példák Három éven aluliaknak szánt kacsás fürdőjáték. A kacsákban található síp a szabványban előírt értéknél kisebb erő hatására kiszedhető volt. A síp belefért a kisalkatrészek hengerébe, ezért fulladásveszélyt jelentett.

32 Példák A labda nagyon rugalmas gumihuzalon függött, amely játék közben kis terhelés hatására nagymértékben képes volt megnyúlni. A labda gumihuzalja a gyermek nyakára tekeredhet, így fojtásveszélyt jelenthet.

33 Példák A játék a megengedettnél nagyobb mennyiségben tartalmaz di-(2- etilhexil)-fltalát (DEHP) lágyítót, az úszóöv 26m/m%, a fúvóka 35m/m% mennyiségben. A fúvóka dugója kis mértékű igénybervétel hatására levált, a dugó lenyelhető, illetve belélegezhető.

34 Beérkezett kérdések Egy ellenőrzés keretén belül a műszaki dokumentációhoz milyen labor által elvégzett vizsgálati eredményeket fogadnak el? Mindenkép kijelöltnek kell lennie vagy elegendő, ha akkreditált! A válasz attól függ, hogy a gyártó melyik módozatot választotta a megfelelőségértékelésre. Ha a gyártónak van belső, akkreditált laboratóriuma, akkor ez a labororatórium is elvégezheti bizonyos esetekben, mert van olyan módozat. Amennyiben viszont a gyártó külső laboratóriummal vizsgáltat, akkor annak kijelöltnek és akkreditáltnak is kell lennie egyszerre.

35 Beérkezett kérdések Amennyiben használt játékokat kap szétosztásra egy karitatív akció, nagyobb tételben, mint például a Mikulásgyár, Magyar Vöröskereszt, stb. hogyan tudja leellenőrizni azok minőségét? Gyakran gyártók, forgalmazók hoznak ilyen helyekre több ezer darab játékot. Gyakran újat, máskor használtat, csomagolásilag sérültet. Jelölések, dokumentáció nélkül ez nehéz feladat. Javaslom, hogy jelölés és dokumentáció hiányában szíveskedjenek elsősorban ellenőrizni a játék kialakítását, szerkezetét (pl.: tartalmaz-e apró, könnyen, leváló alkatrészeket, nincs-e éles, kiálló rész a játékon stb.).

36 Beérkezett kérdések Gyerek könyvek közül melyek tartoznak a játékok körébe? Milyen ismérmek alapján állapítható meg, hogy az játéknak minősül? A könyvek osztályozásáról szóló 9. számú Bizottsági útmutató alapján a következők figyelembe vételével állapítható meg, hogy a könyv játéknak minősül-e: a könyv kialakítása, oldalak száma, mérete, részletgazdagság, kidolgozottság, szöveg és kép aránya, használt színek, kontrasztok, körvonalak, felhasznált anyag (vastag karton, textil, műanyag), az árusítás helyszíne, a könyv ára.

37 Beérkezett kérdések A játék kategóriába sorolásának fő szempontja továbbá, hogy eldöntsük, a kérdéses termék játékra használható vagy játék funkcióval rendelkezik. A játék funkció megállapítására további segítséget a 4. számú Bizottsági útmutató és az MSZ CR számú szabvány ad. Játék kategóriába nem sorolhatóak a következő könyv típusok: szépirodalmi könyvek, képregények, nagyobb gyerekeknek szánt mesekönyvek, amelyekben hosszabbak a történetek és kevesebb illusztráció van, már olvasást és írást tanító könyvek, olyan mesekönyvek, melyeket a szülő, tanár olvas fel, játék funkciója nincs, a történet maga számít.

38 Beérkezett kérdések Melyek a webáruházakra vonatkozó új szabályok? Az Európai Unióban erről a fogyasztók jogairól, a 93/13/EGK tanácsi irányelv és az 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 85/577/EGK tanácsi irányelv és a 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2011/83/EU (2011. október 25.) európai parlamenti és tanácsi irányelv rendelkezik. Az irányelvnek a magyar jogrendbe történő átültetése még folyamatban van. Javaslom, hogy a folyamatot kísérje figyelemmel, természetesen erről a honlapunkon (www.nfh.hu) tájékoztatást fogunk adni a későbbiekben.

39 Köszönöm a figyelmet!

Íc g«t : 2012 JuN 2 5,

Íc g«t : 2012 JuN 2 5, Oíwagwyűlés Hivatala Íc g«t : 2012 JuN 2 5, 2012. évi... törvény a termékek piacfelügyeletér ől* Az Országgyűlés annak biztosítása érdekében, hogy a forgalomba hozatalra szánt és a má r forgalomban lév

Részletesebben

4/2009. (III. 17.) EüM rendelet. az orvostechnikai eszközökről. A rendelet hatálya

4/2009. (III. 17.) EüM rendelet. az orvostechnikai eszközökről. A rendelet hatálya 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközökről Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés k) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat-

Részletesebben

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól Az épített

Részletesebben

1. fejezet 31993L0015

1. fejezet 31993L0015 1. fejezet 31993L0015 Hivatalos Lap L 121, 15/05/1993 o. 0020-0036 finn különkiadás fejezet 15 kötet 12 o. 0185 svéd különkiadás fejezet 15 kötet 12 o. 0185 A Tanács 93/15/EGK irányelve (1993. április

Részletesebben

A rendelet hatálya (1. )

A rendelet hatálya (1. ) AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK MŰSZAKI KÖVETELMÉ YEI EK, MEGFELELŐSÉG IGAZOLÁSÁ AK, VALAMI T FORGALOMBA HOZATALÁ AK ÉS FELHASZ ÁLÁSÁ AK RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL [3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KVVM EGYÜTTES RE DELET] A rendelet

Részletesebben

Tisztelt fogyasztó! Bízunk abban, hogy kiadványunkkal segíteni tudtunk jövőbeni vásárlásainál.

Tisztelt fogyasztó! Bízunk abban, hogy kiadványunkkal segíteni tudtunk jövőbeni vásárlásainál. Tisztelt fogyasztó! Kiadványunk a gyermekjátékszerekkel kapcsolatos tudnivalókról ad tájékoztatást. Szeretnénk hozzájárulni ismeretei bővítéséhez, a biztonságos játék vásárlásához. A gyermekek biztonságát

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/65/EU IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/65/EU IRÁNYELVE L 174/88 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2011.7.1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/65/EU IRÁNYELVE (2011. június 8.) egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 40. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. április 15., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 40. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. április 15., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. április 15., péntek Tartalomjegyzék 2011. évi XXXVIII. törvény A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény módosításáról 10384 65/2011.

Részletesebben

Indokolás II. Az ENKK a Raptor illetve Laser-Box termékek vonatkozásában hiányosságokat állapított meg ezek tekintetében az alábbiak szerint:

Indokolás II. Az ENKK a Raptor illetve Laser-Box termékek vonatkozásában hiányosságokat állapított meg ezek tekintetében az alábbiak szerint: Az ENKK a Wuhan HNC Technology Co. Ltd. (Kína) által gyártott és a Royal Medica Hungary Kft. (8300, Tapolca, Fazekas u. 3.) által Raptor néven, valamint az azonos tanúsítvány hatálya alá tartozó MGM Lifelaser

Részletesebben

a gépekről szóló 2006/42/EK irányelv alkalmazásához

a gépekről szóló 2006/42/EK irányelv alkalmazásához EURÓPAI BIZOTTSÁG VÁLLALKOZÁSI ÉS IPARI FŐIGAZGATÓSÁG Útmutató a gépekről szóló 2006/42/EK irányelv alkalmazásához Második kiadás 2010. június Bevezetés a második kiadáshoz A 2006/42/EK irányelv a gépekről

Részletesebben

A Červinka P6Če típusú tűzoltó készülék palack, mint nyomástartó berendezés megfelelősége

A Červinka P6Če típusú tűzoltó készülék palack, mint nyomástartó berendezés megfelelősége MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATAL PIACFELÜGYELETI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI HATÓSÁG PIACFELÜGYELETI OSZTÁLY A Červinka P6Če típusú tűzoltó készülék palack, mint nyomástartó berendezés megfelelősége

Részletesebben

A kereskedelmi tevékenység végzésének feltételei

A kereskedelmi tevékenység végzésének feltételei A kereskedelmi tevékenység végzésének feltételei Dr. Ádám Gabriella Katalin osztályvezető Hatósági és Jogi Főosztály Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2012. április 25. Eljárási jogosultság A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 20., hétfő Tartalomjegyzék 98/2015. (IV. 20.) Korm. rendelet A nemzetpolitikai tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási ösztöndíjakról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Szám: 6089/2008-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a fogyasztóvédelemről szóló

Részletesebben

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének. (1012 Budapest, Logodi u. 22-24., www.feosz.hu) kiadványa. A kézirat lezárva: 2007. április 15.

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének. (1012 Budapest, Logodi u. 22-24., www.feosz.hu) kiadványa. A kézirat lezárva: 2007. április 15. 4 Sec1:1 A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének (1012 Budapest, Logodi u. 22-24., www.feosz.hu) kiadványa. A kézirat lezárva: 2007. április 15. A kiadvány a Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Részletesebben

A törvény hatálya. 4. E törvény alkalmazásában a) tűz (tűzeset): az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy az anyagi

A törvény hatálya. 4. E törvény alkalmazásában a) tűz (tűzeset): az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy az anyagi 1 / 21 2013.07.02. 14:05 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 2013.07.01 26 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből

Részletesebben

Egyéb termékek. Dr. Horányi Tamás horanyi.tamas@beres.hu. 2013. november 9.

Egyéb termékek. Dr. Horányi Tamás horanyi.tamas@beres.hu. 2013. november 9. Egyéb termékek (Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények, kozmetikumok, orvostechnikai eszközök, speciális gyógyászati célra szánt- tápszerek és étrend-kiegészítők) Dr. Horányi Tamás horanyi.tamas@beres.hu

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény Hatályos: 2014.07.01 -

1996. évi XXXI. törvény Hatályos: 2014.07.01 - 1996. évi XXXI. törvény Hatályos: 2014.07.01-1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

KÖTELEZŐ SZAKMA JOGI ISMERETEK HÍRKÖZLÉS-INFORMATIKA

KÖTELEZŐ SZAKMA JOGI ISMERETEK HÍRKÖZLÉS-INFORMATIKA Magyar Mérnöki Kamara Hírközlési és Informatikai Tagozata KÖTELEZŐ SZAKMA JOGI ISMERETEK HÍRKÖZLÉS-INFORMATIKA Készítette: Németh József Kamarai nyilvántartási szám: 09-1072 A kézirat lezárásának időpontja:

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS. Műszaki és minőségi követelmények meghatározása és érvényesítése

MŰSZAKI LEÍRÁS. Műszaki és minőségi követelmények meghatározása és érvényesítése ML_111/2009-V.05. MŰSZAKI LEÍRÁS Műszaki és minőségi követelmények meghatározása és érvényesítése a termékbeszerzések TIGÁZ-DSO Kft. Hálózat üzemeltetés Technológiai csoport Hajdúszoboszló, 2013 Fedőlappal

Részletesebben

Előszó. Warvasovszky Tihamér Székesfehérvár polgármestere Országgyűlési képviselő

Előszó. Warvasovszky Tihamér Székesfehérvár polgármestere Országgyűlési képviselő Előszó Egy régóta megjelenésre váró, hiánypótló kiadványt tart a kezében a Kedves Olvasó! Egy Olyan kiadványt, mely az országban elsőként foglalja össze és adja közre a fogyasztóvédelem alapvető ismereteit

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/62/EU IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/62/EU IRÁNYELVE L 174/74 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2011.7.1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/62/EU IRÁNYELVE (2011. június 8.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK

Részletesebben

52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet. az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról. A rendelet alkalmazási köre

52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet. az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról. A rendelet alkalmazási köre 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról

Részletesebben

16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV.

16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 113. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 113. szám MAGYAR KÖZLÖNY 113. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. augusztus 19., kedd Tartalomjegyzék 42/2014. (VIII. 19.) EMMI rendelet A helyes laboratóriumi gyakorlat alkalmazásáról és ellenőrzéséről 12168

Részletesebben

2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről

2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről Az Országgyűlés az információs társadalom elektronikus hírközlési infrastruktúrájának továbbfejlesztése, a fogyasztók megbízható, biztonságos, megfelelő

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2009.10.13. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 268/11 BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2009. október 6.) az európai elektronikus útdíjszedési szolgáltatás és műszaki elemei meghatározásáról (az értesítés

Részletesebben

(Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK

(Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK 2014.4.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 127/1 I (Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/40/EU IRÁNYELVE (2014. április 3.) a tagállamoknak a dohánytermékek és kapcsolódó

Részletesebben