16/2010. (IV. 28.) NFGM rendelet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "16/2010. (IV. 28.) NFGM rendelet"

Átírás

1 Hatály: 2010.XII V oldal 16/2010. (IV. 28.) NFGM rendelet a termékek megfelelőségének értékeléséhez kapcsolódó egyes ipari és kereskedelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Az 1. és 2. tekintetében a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal műszaki biztonsági tevékenységének és piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló 26/2008. (II. 14.) Korm. rendelet 10. cd) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a 3. és 4. tekintetében a villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény 170. (3) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 5. tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvény 56. -ában kapott felhatalmazás alapján, a 6-8. tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvény 56. -ában kapott felhatalmazás alapján, a 9. és 10. tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvény 56. -ában kapott felhatalmazás alapján, a 11. tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvény 56. -ában kapott felhatalmazás alapján, a tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvény 56. -ában, valamint a villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény 170. (3) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 15. tekintetében a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény 11. -ában kapott felhatalmazás alapján, a 16. és 17. tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvény 56. -ában kapott felhatalmazás alapján, a 18. tekintetében a földgázellátásról szóló évi XL. törvény 133. (2) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 19. és 20. tekintetében a mérésügyről szóló évi XLV. törvény 15. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 21. és 22. tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvény 56. -ában kapott felhatalmazás alapján, a 23. tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvény 56. -ában, valamint a kereskedelemről szóló évi CLXIV. törvény 12. (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 24. tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvény 56. -ában kapott felhatalmazás alapján, a tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvény 56. -ában kapott felhatalmazás alapján, a 28. tekintetében a földgázellátásról szóló évi XL. törvény 133. (2) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter feladat- és hatásköréről szóló 134/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. b) és c) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: 1. Az éghető folyadékok és olvadékok tárolótartályairól szóló 11/1994. (III. 25.) IKM rendelet módosítása 1. (1) 1 (2) 2 2. Hatályát veszti az R a. 2. Az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről szóló 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet módosítása 3. (1) 3 (2) 4 (3) 5 (4) 6 4. (1) Az R2. 2. g) pontjában a tanúsító szövegrész helyébe a bejelentett szöveg lép. (2) 7 Az R2. 5. (2) bekezdésében az az erre kijelölt tanúsító szerv szövegrész helyébe az a bejelentett szervezet szöveg lép. (3) Az R2. 5. (8) bekezdésében a kijelölt tanúsító szövegrész helyébe a bejelentett, a megfelelősségről szövegrész helyébe a megfelelőségről szöveg lép. 3. Az egyes veszélyes anyagok csomagolásának gyermekek számára biztonságos zárással és tapintással érzékelhető, veszélyre utaló jelképpel történő ellátásáról szóló 8/1998. (II. 4.) IKIM rendelet hatályon kívül helyezése 5. Hatályát veszti az egyes veszélyes anyagok csomagolásának gyermekek számára biztonságos zárással és tapintással érzékelhető, veszélyre utaló jelképpel történő ellátásáról szóló 8/1998. (II. 4.) IKIM rendelet. 1 Beépítve: 11/1994. (III. 25.) IKM rendelet 8. (3). 2 Beépítve: 11/1994. (III. 25.) IKM rendelet 10. (4). 3 Beépítve: 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet 2. b). 4 Beépítve: 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet 2. h). 5 Beépítve: 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet 2. j). 6 Beépítve: 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet 2. k). 7 Módosította: 17/2010. (V. 13.) NFGM rendelet 3. (1).

2 2. oldal 4. A gáznemű vagy folyékony tüzelőanyaggal üzemelő melegvízkazánok hatásfok-követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 20/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet módosítása 6. (1) 1 (2) 2 (3) 3 7. (1) Az R3. 2. o) és p) pontjában, a 4. (4), (6)-(8) bekezdésében, az 5. -ban, a 6. (1) bekezdésében, valamint a 7. -ban a tanúsító szövegrész helyébe a bejelentett szöveg lép. (2) Az R3. 3. számú melléklet 1. pontjában a kijelölt tanúsító szövegrész helyébe a bejelentett szöveg lép. 8. Hatályát veszti az R3. 7/A. -a. 5. A gyermekjátékszerek biztonságossági követelményeiről, vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 24/1998. (IV. 29.) IKIM-NM együttes rendelet módosítása 9. (1) 4 (2) Az R4. 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul. (3) Az R4. 4. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul. 10. (1) Az R4. 2. számú melléklet II. Kockázatok alcím 2. Gyúlékonyság b) és d) pontjában, valamint a 3. Kémiai tulajdonságok c) pontjában a készítményeket szövegrész helyébe a keverékeket szöveg lép. (2) Az R4. 2. számú melléklet II. Kockázatok alcím 2. Gyúlékonyság b) pontjában a készítményt szövegrész helyébe a keveréket szöveg lép. (3) Az R4. 4. számú melléklet 4. a) pontjában a készítményekre szövegrész helyébe a keverékekre szöveg lép. 6. A Gázpalack Biztonsági Szabályzatról szóló 14/1998. (XI. 27.) GM rendelet módosítása 11. A Gázpalack Biztonsági Szabályzatról szóló 14/1998. (XI. 27.) GM rendelet (a továbbiakban: R5.) melléklete a 3. melléklet szerint módosul. 7. A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 8/2002. (II. 16.) GM rendelet módosítása 12. (1) 5 (2) 6 (3) Az R melléklete a 4. melléklet szerint módosul. 13. (1) Az R6. 6. (1) bekezdés b) pontjában, valamint 3. számú melléklet 1. pontjában a kijelölt tanúsító szövegrész helyébe a bejelentett szöveg lép. (2) Az R6. 6. (5) bekezdésben, a 7. (1) bekezdésben, a 10. és 11. -ban, a 12. (1) bekezdésben, a 3. számú melléklet 2., 4., 5., 6., 7. és 8. pontjában, a 4. számú melléklet 1., 3.1., 3.3., 3.4., 4., 4.2., 4.3., 4.4., 5. és 6. pontjában, az 5. számú melléklet 3., 4.2. és 4.3. pontjában, a 6. számú melléklet 3. pontjában, a 7. számú melléklet 1., 3.1., 3.3., 3.4., 4., 4.2., 4.3., 4.4., 5. pontjában, valamint a 9. számú melléklet 2. pontjában a tanúsító szövegrész helyébe a bejelentett szöveg lép. (3) Az R6. 6. (1) bekezdés b) pontjában, 3. számú melléklet 1. pontjában, a 7. számú melléklet 4.4. pontjában a kijelölt tanúsító szövegrész helyébe a bejelentett szöveg lép. 14. Hatályát veszti az R6. 7. (2) bekezdése. 8. A Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági Szabályzatának kiadásáról szóló 72/2003. (X. 29.) GKM rendelet módosítása 15. (1) A Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági Szabályzatának kiadásáról szóló 72/2003. (X. 29.) GKM rendelet (a továbbiakban: R7.) 2. (3) bekezdés c) pontjában a Magyar Villamos Művek Részvénytársaság szövegrész helyébe a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság szöveg lép. (2) Az R7. 2. (3) bekezdés d) pontjában az egy szövegrész helyébe a négy szöveg lép. 9. A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet módosítása (1) Az R8. 3. (1), 4. (1), 5. (1) bekezdésben a kijelölt tanúsító szervezet szövegrész helyébe a kijelölt szervezet szöveg lép. (2) Az R8. 6. (2) bekezdés f) pontjában, valamint a 2. számú melléklet 1. pontjában a tanúsító szervezet szövegrész helyébe a kijelölt szervezet szöveg lép. (3) Az R8. 4. (1) bekezdésben a gazdasági és közlekedési miniszter által a Gazdasági Közlönyben közleményben szövegrész helyébe a Magyar Szabványügyi Testület által szöveg lép. 1 Beépítve: 20/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet 2. k). 2 Beépítve: 20/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet 2. m). 3 Beépítve: 20/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet 4. (5). 4 Beépítve: 24/1998. (IV. 29.) IKIM-NM együttes rendelet 12. (5). 5 Beépítve: 8/2002. (II. 16.) GM rendelet 3. h). 6 Beépítve: 8/2002. (II. 16.) GM rendelet 3. i). 7 Beépítve: 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet 2. e).

3 3. oldal 10. Az ipari és mezőgazdasági gázfogyasztó készülékek megfelelőségének tanúsítási, illetve jóváhagyási rendjére és forgalomba hozatalára vonatkozó szabályokról szóló 13/2004. (II. 13.) GKM rendelet módosítása Az ipari és mezőgazdasági gázfogyasztó készülékek megfelelőségének tanúsítási, illetve jóváhagyási rendjére és forgalomba hozatalára vonatkozó szabályokról szóló 13/2004. (II. 13.) GKM rendelet 4. (6) bekezdésében a határozatban szövegrész hatályát veszti. 11. A mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról szóló 8/2006. (II. 27.) GKM rendelet módosítása 19. (1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) Az R számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul. (5) Az R számú melléklete a 6. melléklet szerint módosul. (6) Az R számú melléklete a 7. melléklet szerint módosul. (7) Az R számú melléklete a 8. melléklet szerint módosul. (8) Az R számú melléklete a 9. melléklet szerint módosul. (9) Az R számú melléklete a 10. melléklet szerint módosul. 20. (1) Az R (1) bekezdésben a A gazdasági és közlekedési szövegrész helyébe az Az iparügyekért felelős szöveg lép. (2) Az R (1) bekezdésben a a 93/465/EGK tanácsi határozat mellékletének I. B. d) pontjában szövegrész helyébe a a 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletében szöveg lép. 12. A csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelősége igazolásának részletes szabályairól szóló 91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet módosítása 21. (1) 5 (2) 6 (3) 7 (4) 8 (5) Az R melléklete helyébe a 11. melléklet lép. (6) Az R melléklete helyébe a 12. melléklet lép. (7) Az R melléklete a 13. melléklet szerint módosul. 22. (1) Az R (4) bekezdés első mondatában, valamint a 6. (2) bekezdésben a kijelölt tanúsító szövegrész helyébe a kijelölt szöveg lép. (2) Az R (4) bekezdés második mondatában, valamint a 3. melléklet 1. pontjában a tanúsító szövegrész helyébe a kijelölt szöveg lép. (3) Az R (1) bekezdésében az a gazdasági és közlekedési miniszter szövegrész helyébe az az iparügyekért felelős miniszter szöveg lép. 13. A mutatványos berendezések biztonságosságáról szóló 7/2007. (I. 22.) GKM rendelet módosítása 23. (1) 9 (2) Az öngyújtók forgalomba hozatalának egyes követelményeiről szóló 28/2007. (III. 7.) GKM rendelet módosítása A gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet módosítása 25. (1) 12 (2) 13 (3) Az R számú melléklete a 14. melléklet szerint módosul. 1 Módosította: 17/2010. (V. 13.) NFGM rendelet Beépítve: 8/2006. (II. 27.) GKM rendelet 3. d). 3 Beépítve: 8/2006. (II. 27.) GKM rendelet 3. h). 4 Beépítve: 8/2006. (II. 27.) GKM rendelet Beépítve: 91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet 1. b). 6 Beépítve: 91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet 4. (3a)-(3b). 7 Beépítve: 91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet 5. cím. 8 Beépítve: 91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet Beépítve: 7/2007. (I. 22.) GKM rendelet 1. b). 10 Beépítve: 7/2007. (I. 22.) GKM rendelet 4. (2). 11 Beépítve: 28/2007. (III. 7.) GKM rendelet 8. (3) e). 12 Beépítve: 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet Beépítve: 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet

4 melléklet a 16/2010. (IV. 28.) NFGM rendelethez melléklet a 16/2010. (IV. 28.) NFGM rendelethez Hatály: 2010.XII V oldal 26. Az R számú melléklet 4. pontjában az azonosítóját szövegrész helyébe az azonosító számát szöveg lép. 27. Hatályát veszti az R és 13. -a. 16. A gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántartásáról szóló 30/2009. (XI. 26.) NFGM rendelet módosítása 28. (1) 1 A gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántartásáról szóló 30/2009. (XI. 26.) NFGM rendelet (a továbbiakban: R14.) 2. számú melléklete a 15. melléklet szerint módosul. (2) Az R számú melléklete a 16. melléklet szerint módosul. 17. Záró rendelkezések 29. (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével május 1-jén lép hatályba, és június 2-án hatályát veszti. (2) E rendelet 1. melléklet 1. és 4. pontja, valamint a 2. melléklet 1. pontja december 1-jén lép hatályba. (3) E rendelet 1. melléklet 2. és 5. pontja, valamint a 2. melléklet 2. pontja június 1-jén lép hatályba. 30. (1) A 9. és 10. a 76/768/EGK, a 88/378/EGK, az 1999/13/EK tanácsi irányelveknek, és a 2000/53/EK, a 2002/96/EK és 2004/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelveknek az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelethez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról szóló, december 16-i 2008/112/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja. (2) A 19. és 20. a) a mérőműszerekről szóló március 31-i 2004/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek - a 18. cikk (4) bekezdésének kivételével -, b) a mérőműszerekről szóló március 31-i 2004/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az MI műszerspecifikus mellékletekben meghatározott legnagyobb megengedett hiba kihasználása tekintetében történő módosításáról szóló, november 10-i 2009/137/EK bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja. (3) A 24. a kizárólag gyermekbiztos öngyújtók forgalomba hozatalát biztosító és az újszerű öngyújtók forgalomba hozatalát tiltó, tagállamok által meghozandó intézkedések előírásáról szóló 2006/502/EK határozat érvényességének meghosszabbításáról szóló, március 12-i 2010/157/EU bizottsági határozatnak való megfelelést szolgálja melléklet a 16/2010. (IV. 28.) NFGM rendelethez melléklet a 16/2010. (IV. 28.) NFGM rendelethez melléklet a 16/2010. (IV. 28.) NFGM rendelethez 9 1 Módosította: 17/2010. (V. 13.) NFGM rendelet 3. (2). 2 Beépítve: 24/1998. (IV. 29.) IKIM-NM együttes rendelet 2. melléklet II. 2. b). 3 Hatályba lép: VI. 1-jén. 4 Beépítve: 24/1998. (IV. 29.) IKIM-NM együttes rendelet 2. melléklet II. 3. c). 5 Beépítve: 24/1998. (IV. 29.) IKIM-NM együttes rendelet 2. melléklet II Beépítve: 24/1998. (IV. 29.) IKIM-NM együttes rendelet 4. melléklet 4. a). 7 Beépítve: 14/1998. (XI. 27.) GM rendelet 5. melléklet I a). 8 Beépítve: 8/2002. (II. 16.) GM rendelet 10. melléklet 2. 9 Beépítve: 8/2006. (II. 27.) GKM rendelet 7. melléklet 2.1.

5 5. oldal 6. melléklet a 16/2010. (IV. 28.) NFGM rendelethez 1 7. melléklet a 16/2010. (IV. 28.) NFGM rendelethez melléklet a 16/2010. (IV. 28.) NFGM rendelethez 4 9. melléklet a 16/2010. (IV. 28.) NFGM rendelethez melléklet a 16/2010. (IV. 28.) NFGM rendelethez melléklet a 16/2010. (IV. 28.) NFGM rendelethez melléklet a 16/2010. (IV. 28.) NFGM rendelethez melléklet a 16/2010. (IV. 28.) NFGM rendelethez melléklet a 16/2010. (IV. 28.) NFGM rendelethez melléklet a 16/2010. (IV. 28.) NFGM rendelethez melléklet a 16/2010. (IV. 28.) NFGM rendelethez 13 1 Beépítve: 8/2006. (II. 27.) GKM rendelet 16. melléklet. 2 Beépítve: 8/2006. (II. 27.) GKM rendelet 17. melléklet I Beépítve: 8/2006. (II. 27.) GKM rendelet 17. melléklet II Beépítve: 8/2006. (II. 27.) GKM rendelet 18. melléklet 3. 5 Beépítve: 8/2006. (II. 27.) GKM rendelet 19. melléklet 3. 6 Beépítve: 8/2006. (II. 27.) GKM rendelet 20. melléklet Beépítve: 91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet 1. melléklet. 8 Beépítve: 91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet 2. melléklet. 9 Beépítve: 91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet 3. melléklet Beépítve: 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet 6. melléklet Beépítve: 30/2009. (XI. 26.) NFGM rendelet 2. melléklet Beépítve: 30/2009. (XI. 26.) NFGM rendelet 2. melléklet Beépítve: 30/2009. (XI. 26.) NFGM rendelet 3. melléklet III. 3.

1668 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 22. szám

1668 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 22. szám 1668 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 22. szám A Kormány 30/2015. (II. 25.) Korm. rendelete az egészségügyi ágazat háttérintézményei átalakításával összefüggő kormányrendeletek, valamint egyéb egészségügyi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 20., hétfő Tartalomjegyzék 98/2015. (IV. 20.) Korm. rendelet A nemzetpolitikai tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási ösztöndíjakról

Részletesebben

1. A minőségi pontytenyésztési programban való részvétel csekély összegű támogatásáról szóló 64/2008. (V. 14.) FVM rendelet módosítása

1. A minőségi pontytenyésztési programban való részvétel csekély összegű támogatásáról szóló 64/2008. (V. 14.) FVM rendelet módosítása M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 54. szám 5431 A vidékfejlesztési miniszter 43/2014. (IV. 14.) VM rendelete a kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenőrzések lefolytatásával, valamint a jogkövetkezmények

Részletesebben

A rendelet hatálya (1. )

A rendelet hatálya (1. ) AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK MŰSZAKI KÖVETELMÉ YEI EK, MEGFELELŐSÉG IGAZOLÁSÁ AK, VALAMI T FORGALOMBA HOZATALÁ AK ÉS FELHASZ ÁLÁSÁ AK RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL [3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KVVM EGYÜTTES RE DELET] A rendelet

Részletesebben

26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám

26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám 26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám A Miniszterelnökséget vezető miniszter 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló

Részletesebben

16/2015. (III. 30.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

16/2015. (III. 30.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 16/2015. (III. 30.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról hatályos: 2015.03.31-2015.03.31 Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés zs) pontjában

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 66. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 66. szám MAGYAR KÖZLÖNY 66. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. május 13., szerda Tartalomjegyzék 118/2015. (V. 13.) Korm. rendelet Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.

Részletesebben

7. nemzetiségi nevelés és oktatás szakterület a nemzetiségi szakirány megjelölésével

7. nemzetiségi nevelés és oktatás szakterület a nemzetiségi szakirány megjelölésével 2674 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 32. szám 5 7. nemzetiségi nevelés és oktatás szakterület a nemzetiségi szakirány megjelölésével g) nemzeti és etnikai kisebbségi nevelés és oktatás, nemzetiségi

Részletesebben

Az emberi erõforrások minisztere 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelete az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek farmakovigilanciájáról

Az emberi erõforrások minisztere 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelete az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek farmakovigilanciájáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 109. szám 18509 Az emberi erõforrások minisztere 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelete az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek farmakovigilanciájáról Az emberi alkalmazásra

Részletesebben

a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról

a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról 84/2005. (X. 11.) GKM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról A közúti közlekedésről szóló

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 98. szám 54931 V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erőforrások minisztere 41/2013. (VI. 17.) EMMI rendelete az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek

Részletesebben

14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet

14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről A Kormány a környezetvédelem általános szabályairól

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 126. szám 13453 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 17. szám 827 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 7/2015. (II. 17.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap

Részletesebben

287/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet. egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

287/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet. egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról 287/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány az 1. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. (1) bekezdés 9.

Részletesebben

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet Hatályos: 2015.01.02 - a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet Hatályos: 2015.01.02 - a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet Hatályos: 2015.01.02 - a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (1)

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 12., péntek Tartalomjegyzék 142/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól

Részletesebben

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés 3., 4., 7., 9., 19. és 32. pontjában, 62. (1b) bekezdésében,

Részletesebben

2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet

2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet - 1-2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet A Kormány a veszélyes áruk vasúton, közúton vagy belvízen történő szállítása biztonságának növelése céljából és az ilyen szállításokra vonatkozó hazai és nemzetközi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 29. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 29. szám MAGYAR KÖZLÖNY 29. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 11., szerda Tartalomjegyzék 2015. évi VI. törvény Egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról 2330 2015. évi VII. törvény A Paksi

Részletesebben

18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet. egyes miniszteri rendeleteknek az egységes munkavédelmi hatóság megszervezésével kapcsolatos módosításáról

18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet. egyes miniszteri rendeleteknek az egységes munkavédelmi hatóság megszervezésével kapcsolatos módosításáról 18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet egyes miniszteri rendeleteknek az egységes munkavédelmi hatóság megszervezésével kapcsolatos módosításáról A szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 174. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 174. szám MAGYAR KÖZLÖNY 174. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 13., szombat Tartalomjegyzék 11/2014. (XII. 13.) MEKH rendelet A villamos energia rendszerhasználati díjakról és alkalmazásuk szabályairól

Részletesebben

CÍMKÉZÉSI ELŐÍRÁSOK MAGYARORSZÁGON

CÍMKÉZÉSI ELŐÍRÁSOK MAGYARORSZÁGON CÍMKÉZÉSI ELŐÍRÁSOK MAGYARORSZÁGON Vegyi anyagok, aeroszolok, biocid hatóanyagok és termékek, növényvédő szerek, műtrágya, mosó- és tisztítószerek címkézési előírásai Szakács Péter TOXICHEM KFT. 2012.10.29.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 15. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda Tartalomjegyzék 17/2013. (I. 30.) Korm. rendelet A büntetés-végrehajtási szervezet részérõl a központi államigazgatási szervek

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 206. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 206. szám MAGYAR KÖZLÖNY 206. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 11., szerda Tartalomjegyzék 469/2013. (XII. 11.) Korm. rendelet Az Európai Uniós támogatások igénybevételéhez kapcsolódó egyes kormányrendeletek

Részletesebben

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 168. szám 27931 19. Az Európai Unió jogának való megfelelés 39. E rendelet az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû

Részletesebben

1. A köznevelési szakértői tevékenység folytatásának feltételei. 2. Az Országos szakértői névjegyzék

1. A köznevelési szakértői tevékenység folytatásának feltételei. 2. Az Országos szakértői névjegyzék M 2669 Az emberi erőforrások minisztere 15/2015. (III. 13.) EMMI rendelete a köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei

V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei 34700 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 146. szám V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei A belügyminiszter 45/2011. (XII. 7.) BM rendelete a tûzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 172. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 172. szám MAGYAR KÖZLÖNY 172. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 11., csütörtök Tartalomjegyzék 2014. évi LXXXIII. törvény Az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről 24024 2014. évi

Részletesebben

(EGT vonatkozású szöveg) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

(EGT vonatkozású szöveg) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 200. május 7-i 200/26/EK IRÁNYELVE a veszélyes áruk közúti szállításával kapcsolatos ellenőrzésekre irányuló egységes eljárásokról szóló 95/50/EK tanácsi irányelv módosításáról

Részletesebben