MAGYAR KÖZLÖNY 181. szám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR KÖZLÖNY 181. szám"

Átírás

1 MAGYAR KÖZLÖNY 181. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA október 31., csütörtök Tartalomjegyzék 65/2013. (X. 31.) NFM rendelet Az egyes közúti közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról /2013. (X. 31.) NVB határozat A Nemzeti Választási Bizottság határozata /2013. (X. 31.) NVB határozat A Nemzeti Választási Bizottság határozata /2013. (X. 31.) NVB határozat A Nemzeti Választási Bizottság határozata /2013. (X. 31.) NVB határozat A Nemzeti Választási Bizottság határozata /2013. (X. 31.) NVB határozat A Nemzeti Választási Bizottság határozata /2013. (X. 31.) NVB határozat A Nemzeti Választási Bizottság határozata /2013. (X. 31.) NVB határozat A Nemzeti Választási Bizottság határozata 79753

2 79654 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 181. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A nemzeti fejlesztési miniszter 65/2013. (X. 31.) NFM rendelete az egyes közúti közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A közúti közlekedésről szóló évi I. törvény 48. (3) bekezdés b) pont 4. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a 2. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló évi I. törvény 48. (3) bekezdés b) pont 29. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a 3. alcím tekintetében az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló évi LXVII. törvény 28. (2) bekezdés a) c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a 3. alcím tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el: 1. Az országos közutak kezelésének szabályozásáról szóló 6/1998. (III. 11.) KHVM rendelet módosítása 1. Az országos közutak kezelésének szabályozásáról szóló 6/1998. (III. 11.) KHVM rendelet 1/A. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 1/A. (1) A koncessziós szerződés keretében megvalósult és megvalósuló országos közutak kivételével az országos közúthálózat közútkezelői feladatait a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Magyar Közút Zrt.) látja el, a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal (a továbbiakban: KKK) kötött szerződés alapján. (2) Az (1) bekezdés szerinti feladatok ellátásának műszaki ellenőrzését a KKK végzi. 2. A közlekedési infrastruktúrával összefüggő egyes állami feladatok végrehajtásáról, valamint a feladatok végrehajtásához szükséges források felhasználásának szabályairól szóló 40/2012. (VII. 10.) NFM rendelet módosítása 2. A közlekedési infrastruktúrával összefüggő egyes állami feladatok végrehajtásáról, valamint a feladatok végrehajtásához szükséges források felhasználásának szabályairól szóló 40/2012. (VII. 10.) NFM rendelet (a továbbiakban: R.) 6. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 6. A 4. szerinti bevételek a működési kiadások körében felhasználhatók: a) a koncessziós szerződés keretében üzemeltetett közutak kivételével az országos közúthálózattal kapcsolatos aa) üzemeltetési, karbantartási és útügyi műszaki-gazdasági szolgáltatások ellátásából adódó közútkezelői kötelezettségek finanszírozására, ab) programszerű, egyéb karbantartási feladatok ellátására; b) az országos közúthálózattal kapcsolatos egyéb üzemeltetési feladatok ellátására és költségek viselésére, ideértve ba) a hálózati adatfelvételi feladatokat, bb) a műszaki szabályozási feladatokat, bc) a hálózati adatfelvételi, műszaki szabályozási feladatok lebonyolítási, valamint az egyéb működési lebonyolítási feladatokat, bd) a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek ellenőrzését, be) az üzemeltetési, karbantartási és felújítási tevékenységekkel kapcsolatos egyéb feladatokat, különösen a KKK-nak az országos közúthálózattal összefüggő műszaki ellenőrzési, szakmai tevékenységéhez kapcsolódó, illetve jogszabályban előírt szakértői feladatok ellátását, továbbá a tervtanács és a tervzsűri működtetésével kapcsolatos költségeket, bf) a hídvizsgálati és hídmosási feladatokat, bg) a közlekedéssel összefüggő szakmai kiadványokkal kapcsolatos tevékenységet, bh) az országos közúthálózaton végzett fejlesztési tevékenységek ellenőrzését;

3 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 181. szám c) a díjpolitika kialakításával összefüggő kiadások fedezetére; d) a szerződést biztosító mellékkötelezettségekkel és a kincstári költségekkel összefüggő kiadások fedezetére; e) a használati díj és pótdíj beszedésének és a használati jogosultság ellenőrzésének költségeire; f) a NIF Zrt. működési kiadásainak fedezetére. 3. (1) Az R. 9. (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A közlekedési infrastruktúrával összefüggő állami feladatok közül a Magyar Közút Zrt. a KKK-val kötött szerződésben foglaltak szerint ellátja:) a) a koncessziós szerződés keretében üzemeltetett közutak kivételével az országos közutakon az üzemeltetési és karbantartási feladatokat; b) az útügyi műszaki-gazdasági szolgáltatások közül az útvonal-engedélyezési, az ÚTINFORM-mal, az Országos Közúti Adatbankkal, az Önkormányzati Utak Adatbankjával, a közúti szakgyűjtemény működtetésével kapcsolatos, valamint a minőségvizsgálati, a szakmai oktatási, a környezetvédelmi, a közúti járművek súly- és méretellenőrzési tevékenységeket, a közútkezelői tevékenységéhez kapcsolódó, az útügyi műszaki-gazdasági szolgáltatásokat érintő adatgyűjtési és adatszolgáltatási feladatokat; (2) Az R. 9. (1) bekezdés g) és h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A közlekedési infrastruktúrával összefüggő állami feladatok közül a Magyar Közút Zrt. a KKK-val kötött szerződésben foglaltak szerint ellátja:) g) a koncessziós szerződés keretében üzemeltetett közutak kivételével az országos közúthálózaton saját kapacitása felhasználásával végzett felújítási feladatokat; h) a koncessziós szerződés keretében üzemeltetett közutak kivételével az országos közúthálózat felújítási, felújítástervezési munkáit, valamint a felhalmozási kiadások keretében megvalósult, illetve megvalósuló feladatok építtetőként történő megvalósítását, továbbá a felújítási munkákhoz kapcsolódóan az ideiglenes forgalomszabályozási feladatok ellátását. (3) Az R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A közlekedési infrastruktúrával összefüggő állami feladatok közül az ÁAK Zrt. a KKK-val kötött szerződésben foglaltak szerint ellátja a használati díj és pótdíj beszedését, az ahhoz kapcsolódóan a szerződésben rögzített egyéb feladatokat, valamint a díjköteles utak díjfizetés ellenében történő használatának ellenőrzését. 4. Az R. 10. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A KKK az (1) bekezdés szerinti feladatok ellátására a Kkt. 29. (1) bekezdésére figyelemmel a Magyar Közút Zrt.-vel, a Kkt. 29. (14) bekezdésére figyelemmel az ÁAK Zrt.-vel szerződést köthet. 3. Az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról szóló 25/2013. (V. 31.) NFM rendelet módosítása 5. Az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról szóló 25/2013. (V. 31.) NFM rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 4. Záró rendelkezések 6. (1) Ez a rendelet az (2) bekezdésben meghatározott kivétellel november 1-jén lép hatályba. (2) Az 5. ezen rendelet kihirdetését követő 31. napon lép hatályba. 7. Ez a rendelet 1. a nehéz tehergépjárművekre az egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjakról szóló, június 17-i 1999/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, 2. a nehéz tehergépjárművekre az egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjakról szóló 1999/62 EK irányelv módosításáról szóló, május 17-i 2006/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, 3. a nehéz tehergépjárművekre az egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjakról szóló 1999/62/EK irányelv módosításáról szóló, szeptember 27-i 2011/76/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja. Németh Lászlóné s. k., nemzeti fejlesztési miniszter

4 1. melléklet a 65/2013. (X. 31.) NFM rendelethez 1. melléklet a 25/2013. (V. 31.) NFM rendelethez A B C D E F G Díjfizetési kötelezettséggel érintett út száma Díjfizetési kötelezettséggel érintett útdíjköteles elemi útszakasz kezdő szelvénye Díjfizetési kötelezettséggel érintett útdíjköteles elemi útszakasz végszelvénye ED szakasz hossz [m] Használatért fizetendő, általános forgalmi adót magában foglaló infrastruktúra díj alapja a J2 díjkategóriában Használatért fizetendő, általános forgalmi adót magában foglaló infrastruktúra díj alapja a J3 díjkategóriában Használatért fizetendő, általános forgalmi adót magába foglaló infrastuktúra díj alapja a J4 díjkategóriában 1 M ,56 649,41 2 M ,36 309,21 478,61 3 M ,35 876, ,05 4 M ,24 321,67 497,9 5 M ,72 893, ,93 6 M ,67 336,31 520,55 7 M ,88 260,82 403,72 8 M ,77 161,05 249,27 9 M , , ,53 10 M ,3 629,06 973,69 11 M ,84 460,03 712, M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 181. szám

5 12 M ,46 376,71 583,08 13 M ,16 380,49 588,94 14 M ,54 254,73 394,29 15 M ,49 249,06 385,51 16 M ,27 299,27 463,22 17 M ,08 432,3 669,14 18 M ,37 930, ,8 19 M , , ,88 20 M ,78 472,56 731,46 21 M ,19 150,4 232,8 22 M ,9 210,34 325,57 23 M ,97 93,97 145,45 24 M ,49 108,74 168,31 25 M ,27 793, ,73 26 M ,83 86,75 134,28 27 M ,32 755,84 28 M ,22 297,8 460,94 29 M ,49 249,06 385,51 30 M ,24 530,75 821,52 31 M ,15 384,69 595,44 32 M ,32 160,42 248,3 33 M ,19 179,88 278,43 34 M ,76 241,01 373,04 35 M ,12 408,5 632,29 36 M ,44 394,91 611,26 37 M ,21 271,12 419,65 38 M ,36 275,53 426,48 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 181. szám 79657

6 39 M ,48 886,1 1371,55 40 M ,18 819, ,8 41 M ,47 265,87 411,52 42 M ,64 434,39 43 M ,76 796, ,15 44 M ,5 560,58 867,69 45 M ,2 807, ,3 46 M ,57 966, ,54 47 M ,49 706,5 1093,55 48 M , , ,48 49 M ,3 732,9 1134,41 50 M ,22 861, ,05 51 M ,99 360,6 558,16 52 M ,66 588,87 911,48 53 M ,1 769,1 1190,45 54 M ,06 764, ,83 55 M , , ,68 56 M , , ,39 57 M ,54 500,29 774,38 58 M ,73 83,81 129,73 59 M ,9 1330,1 2058,79 60 M ,53 924, ,29 61 M ,39 320,48 496,06 62 M ,02 548,68 849,27 63 M ,51 517,1 800,39 64 M ,6 174,84 270,62 65 M ,65 382,59 592, M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 181. szám

7 66 M ,79 949, ,96 67 M ,35 703, ,89 68 M ,45 874, ,1 69 M ,56 100,41 155,42 70 M ,79 113,36 175,47 71 M ,67 299,83 464,08 72 M ,42 232,12 359,28 73 M ,64 284,35 440,13 74 M ,66 236,67 366,32 75 M ,84 601,75 931,42 76 M ,26 304,87 471,89 77 M ,18 787, ,84 78 M ,24 565,83 875,82 79 M ,48 595,11 80 M ,21 551,76 854,03 81 M ,23 642,99 995,25 82 M , , ,18 83 M ,01 450,44 697,21 84 M ,88 819,3 1268,15 85 M ,9 352,06 544,93 86 M , , ,68 87 M ,19 388,96 602,05 88 M , , ,98 89 M ,7 527,18 815,99 90 M ,48 887,5 1373,72 91 M ,18 436,64 675,86 92 M ,55 490,49 759,2 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 181. szám 79659

8 93 M ,36 97,33 150,65 94 M ,16 206,49 319,61 95 M ,68 151,1 233,88 96 M ,86 166,79 258,16 97 M ,31 199,7 309,1 98 M ,39 286,8 443,92 99 M ,92 371,74 575, M ,46 693, , M ,64 390,99 605, M ,12 373,42 577, M ,51 483,42 748, M ,12 369,22 571, M ,35 210,97 326, M ,45 352,83 546, M ,18 540,48 836, M ,54 249,13 385, M ,62 789, , M ,68 870, M ,94 564, M ,83 681, , M ,5 525,5 813, M ,36 483,21 747, M ,13 294,85 456, M ,25 317,47 491, M ,9 314,18 486,3 118 M ,76 796, , M ,56 727, , M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 181. szám

9 120 M ,5 1228,5 1901, M ,56 550,85 852, M , , , M ,54 289,81 448, M ,14 147,53 228, M ,71 377,06 583, M ,24 499,87 773, M ,63 259,07 401, M ,57 543,85 841, M ,45 206,91 320, M ,18 401,56 621, M ,3 422,78 654,4 132 M ,73 190,45 294, M ,24 324,47 502, M ,08 433,7 671, M ,59 706, , M ,05 697, , M ,27 546,23 845, M ,46 515,63 798, M ,19 460,52 712, M ,84 179,39 277, M ,1 421,1 651,8 142 M ,61 344,64 533, M ,24 432, M ,19 355,28 549, M ,23 571,43 884, M ,96 202,01 312,68 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 181. szám 79661

10 147 M ,31 341,42 528, M ,72 682, , M ,37 718, , M ,59 322,16 498, M ,29 564,5 873, M ,26 519,55 804, M , , , M ,81 311,24 481, M ,76 553,93 857, M ,74 395,33 611, M ,25 527,95 817, M ,84 184,99 286, M ,14 150,33 232, M ,2 558,76 864, M ,42 547,84 847, M ,04 217,55 336, M ,08 186,74 289, M ,37 334,49 517, M ,97 196,41 304, M ,25 278,19 430, M ,51 30,18 46, M ,26 205,23 317, M ,03 291,91 451, M ,06 906, , ,52 45,9 84, ,19 34,95 64, ,68 30,61 56, M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 181. szám

11 ,46 106,39 195, ,21 156,15 287, ,39 210,14 386, ,77 94,82 174, ,81 79,31 145, ,9 77,73 142, ,07 62,44 114, ,67 23,67 43, ,22 195,99 360, ,41 127,08 233, ,19 3,79 6, ,3 95,73 176, ,51 4,34 7, ,82 60,27 110, ,04 32,96 60, ,19 182,1 334, ,58 44,28 81, ,25 69,68 128, ,54 23,45 43, , , ,73 148,4 272, ,18 7,24 13, ,73 125,91 231, ,54 160,19 294, ,38 123,55 227, ,55 419,87 772, ,65 6,32 11,63 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 181. szám 79663

12 ,39 42,23 77, ,89 55,2 101, ,97 74,38 136, ,07 230,35 423, ,57 37,34 68, ,45 44,06 81, ,94 65,67 120, ,84 44,72 82, ,14 59,09 108, ,02 86,58 159, ,81 181,43 333, ,26 64,5 118, ,24 43,7 80, ,41 177,28 326, ,18 8,97 16, ,55 222,52 409, ,16 24,51 45, ,6 84,12 154, ,96 62,25 114, ,08 38,22 70, ,28 67,99 125, ,06 19,15 35, ,98 67,47 124, ,05 13,93 25, ,74 51,49 94, ,14 10,62 19, ,46 89,08 163, M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 181. szám

13 ,1 86,73 159, ,04 35, ,68 118,89 218, ,69 8,12 14, ,58 26,97 49, ,79 94,85 174, ,58 11,39 20, ,43 130,57 240, ,76 39,4 72, ,84 6,65 12, ,11 15, ,67 42,7 78, ,06 150,71 277, ,96 62,25 114, ,44 187,72 345, ,9 43,11 79, ,95 69,16 127, ,12 69,46 127, ,88 60,38 111, ,75 32,45 59, ,73 82,61 151, ,04 20,84 38, ,45 64,83 119, ,43 12,86 23, ,41 14,55 26, ,82 56,82 104, ,61 25,28 46,51 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 181. szám 79665

14 ,15 50,46 92, ,08 17,46 32, ,05 27,78 51, ,63 40,9 75, ,21 69,6 128, ,75 9,96 18, ,06 69,35 127, ,82 259,34 477, ,49 64,9 119, ,83 30,87 56, ,28 130,32 239, ,07 180,15 331, ,44 23,26 42, ,88 126,16 232, ,04 71,04 130, ,22 29,8 54, ,03 10,44 19, ,04 67,58 124, ,36 170,26 313, ,08 34,77 63, ,95 107,24 197, ,03 27,75 51, ,24 145,82 268, ,45 61,37 112, ,86 328,66 604, ,36 33,52 61, ,6 267,61 492, M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 181. szám

15 ,49 52,77 97, ,24 126,79 233, ,34 116,57 214, ,64 118,81 218, ,27 159,72 293, ,93 51,82 95, ,26 48,91 89, ,62 44,36 81, ,71 80,85 148, ,15 133,55 245, ,38 102,79 189, ,46 127,16 233, ,29 5,7 10, ,94 162,62 299, ,52 26,86 49, , , ,9 29,25 53, ,08 173,24 318, ,54 23,45 43, ,92 32,74 60, ,4 21,46 39, ,68 103,3 190, ,08 17,46 32, ,01 39,84 73, ,71 13,34 24, ,92 82,94 152, ,9 43,11 79,29 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 181. szám 79667

16 ,23 123,3 226, ,68 16,76 30, ,2 29,77 54, ,81 36,02 66, ,17 66,08 121, ,71 125,87 231, ,79 131,2 241, ,4 54,35 99, ,96 131,49 241, ,32 31,72 58, ,31 4,01 7, ,75 143,25 263, ,66 115,4 212, ,36 151,23 278, ,63 37,45 68, ,98 230,2 423, ,15 220,1 404, ,48 11,21 20, ,39 7,61 13, ,68 155,23 285, ,26 81,81 150, ,4 69,94 128, ,6 94,52 173, ,48 7,75 14, ,85 48,22 88, ,09 128,26 235, ,54 63,25 116, M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 181. szám

17 ,92 79,49 146, ,1 121,35 223, ,49 63,17 116, ,03 297,79 547, ,39 263,79 485, ,73 82,61 151, ,39 296,68 545, ,43 201,54 370, ,73 108,6 199, ,38 288,01 529, ,16 256,48 471, ,64 129,21 237, ,31 209,99 386, ,5 89, ,81 164,13 301, ,54 28,63 52, ,23 289,48 532, ,92 93,35 171, ,9 96,76 177, ,35 7,53 13, ,65 23,63 43, ,17 336,12 618, ,98 32,85 60, ,96 365,18 671, ,96 148,8 273, ,01 276,98 509, ,55 52,88 97,28 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 181. szám 79669

18 ,88 363,31 668, ,41 165,15 303, ,73 58,4 107, ,45 83,86 154, ,87 34,4 63, ,19 17,64 32, ,88 127,89 235, ,41 76,88 141, ,39 381,5 701, ,9 159,09 292, ,89 252,55 464, ,17 135,31 248, ,31 178,83 328, ,78 106,94 196, ,16 76,44 140, ,81 32,56 59, ,68 66,96 123, ,94 65,67 120, ,57 16,57 30, ,67 77,32 142, ,59 75,45 138, ,26 76,62 140, ,42 69,97 128, ,67 25,39 46, , , ,85 252,47 464, ,61 188,01 345, M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 181. szám

19 ,99 57,11 105, ,08 142,08 261, ,5 44,14 81, ,72 53,18 97, ,18 22,82 41, ,83 68,94 126, ,41 128,81 236, ,7 54,87 100, ,5 90,88 167, ,99 22,49 41, ,86 107,09 196, ,88 91,54 168, ,69 91,21 167, ,65 37,49 68, ,08 71,11 130, ,07 64,17 118, ,98 131,53 241, ,38 88,94 163, ,61 238,21 438, ,7 238,36 438, ,35 62,92 115, ,02 81,4 149, ,54 191,36 351, ,51 137,63 253, ,09 27,86 51, ,81 134,69 247, ,29 142,44 262,02 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 181. szám 79671

20 ,97 5,15 9, ,78 22,12 40, ,93 141,82 260, ,62 94,56 173, ,62 115,32 212, ,42 175,55 322, ,9 11,94 21, ,47 146,23 268, ,87 67,29 123, ,64 99,78 183, ,45 63,1 116, ,4 16,28 29, ,5 75,3 138, ,65 124,03 228, ,32 265,41 488, ,67 146,56 269, ,04 289,15 531, ,18 10,69 19, ,13 27,93 51, ,11 180,22 331, ,61 72,03 132, ,95 108,96 200, ,75 63,61 117, ,65 27,08 49, ,18 22,82 41, ,42 35,35 65, ,46 42,34 77, M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 181. szám

21 ,4 71,66 131, ,16 8,93 16, ,84 56,85 104, ,95 22,42 41, ,14 244,31 449, ,08 123,04 226, ,75 231,53 425, ,63 125,72 231, ,4 191,1 351, ,78 158,87 292, ,12 192,35 353, ,43 114,99 211, ,05 110,87 203, ,37 40,46 74, ,82 55,09 101, ,89 39,62 72, ,78 53,29 98, ,63 37,45 68, ,54 45,94 84, ,31 140,75 258, ,36 114,88 211, ,93 58,73 108, ,52 13,01 23, ,32 31,72 58, ,1 39,98 73, ,7 21,98 40, ,74 23,78 43,74 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 181. szám 79673

22 ,98 81,33 149, ,86 11,87 21, ,99 44,98 82, ,71 58,36 107, ,49 149,72 275, ,16 173,39 318, ,3 431,56 793, ,63 70,34 129, ,73 44,54 81, ,45 279,48 514, ,95 58,76 108, ,83 48,18 88, ,29 245, ,76 87,87 161, ,51 35,5 65, ,8 53,32 98, ,72 87,8 161, ,62 130,9 240, ,88 43,07 79, ,55 149,83 275, ,12 142,15 261, ,69 73,9 135, ,48 38,92 71, ,91 5,03 9, ,21 19,4 35, ,12 271,99 500, ,88 249,05 458, M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 181. szám

23 ,07 29,55 54, ,04 102, ,33 95,77 176, ,89 320,06 588, ,53 132,48 243, ,39 249,94 459, ,22 47,11 86, ,17 135,31 248, ,88 8,45 15, ,29 54,17 99, ,3 64,57 118, ,91 34,47 63, ,73 13,38 24, ,19 14,19 26, ,4 83,79 154, ,59 257,21 473, ,07 228,62 420, ,4 85,52 157, ,92 77,76 143, ,57 40,79 75, ,2 126,71 233, ,8 25,61 47, ,96 31,09 57, ,89 107,13 197, ,79 44,65 82, ,68 51,38 94, ,91 84,67 155,75 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 181. szám 79675

24 ,84 23,96 44, ,58 44,28 81, ,65 77,29 142, ,78 122,52 225, ,56 96,17 176, ,99 8,64 15, ,85 36,09 66, ,69 28,89 53, ,83 115,69 212, ,24 43,7 80, ,82 105,29 193, ,55 123,85 227, ,72 56,63 104, ,86 77,65 142, ,64 113,63 209, ,52 25,14 46, ,73 15,1 27, ,84 23,96 44, ,68 65,23 119, ,91 6,76 12, ,6 77,21 142, ,72 70,49 129, ,74 51,49 94, ,77 60,2 110, ,8 75,82 139, ,96 67,44 124, ,24 43,7 80, M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 181. szám

25 ,5 108,19 199, ,99 27,67 50, ,9 95,04 174, ,52 128,99 237, ,7 20,25 37, ,29 194,37 357, ,6 61,63 113, ,1 104,04 191, ,24 28,11 51, ,26 12,57 23, ,57 84,08 154, ,83 48,18 88, ,83 216,09 397, ,1 74,6 137, ,15 117, ,96 150,53 276, ,14 22,75 41, ,89 17,13 31, ,71 75,67 139, ,37 75,08 138, ,08 117,86 216, ,11 65,97 121, ,64 13,23 24, ,67 61,74 113, ,08 38,22 70, ,7 32,38 59, ,16 258,21 474,96 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 181. szám 79677

26 ,68 98,12 180, ,93 55,27 101, ,75 94,78 174, ,92 62,18 114, ,58 26,97 49, ,43 198,08 364, ,08 53,8 98, ,57 52,92 97, ,89 53,47 98, ,43 61,34 112, ,75 143,25 263, ,99 72,69 133, ,65 6,32 11, ,9 46,56 85, ,28 33,37 61, ,75 79,2 145, ,83 101,83 187, ,58 26,97 49, ,65 6,32 11, ,45 97,72 179, ,26 62,77 115, ,88 25,76 47, ,88 79,42 146, ,68 15,03 27, ,22 29,8 54, , , ,64 66,89 123, M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 181. szám

27 ,14 43,51 80, ,09 76,33 140, ,3 33,41 61, ,02 218,15 401, ,26 95,66 175, ,52 191,32 351, ,19 36,68 67, ,83 63,76 117, , , ,22 12,5 22, ,51 49,36 90, ,43 151,34 278, ,17 168,2 309, ,17 15,88 29, ,89 51,74 95, ,07 97,06 178, ,82 156, ,67 143,1 263, ,24 78,31 144, ,74 89,56 164, ,94 82,98 152, ,9 15,4 28, ,65 40,94 75, ,81 101,8 187, ,39 42,23 77, ,37 75,08 138, ,49 18,15 33,39 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 181. szám 79679

28 ,96 48,4 89, ,81 79,31 145, ,26 43,73 80, ,19 15,91 29, ,44 7,68 14, ,31 76,7 141, ,35 45,61 83, ,48 44,1 81, ,16 109,33 201, ,87 48,25 88, ,04 100,47 184, ,54 61,52 113, ,85 202,27 372, ,85 25, ,6 32,19 59, ,29 59,35 109, ,83 53,36 98, ,05 62,4 114, ,63 125,72 231, ,76 191,72 352, ,22 149,24 274, ,32 69,79 128, ,7 86,03 158, ,36 149, ,81 29,11 53, ,25 71,41 131, ,41 142,66 262, M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 181. szám

29 ,39 108,01 198, ,4 90,7 166, ,13 100,62 185, ,12 59,06 108, ,04 55,46 102, ,66 103,27 189, ,18 109,37 201, ,36 17,93 32, ,53 19,96 36, ,14 111,02 204, ,7 89,49 164, ,9 77,73 142, ,6 317,81 584, ,83 84,53 155, ,74 124,18 228, ,99 25,95 47, ,91 17,16 31, ,61 25,28 46, ,95 55,31 101, ,07 13,97 25, ,86 58,62 107, ,41 12,83 23, ,12 69,46 127, ,96 145,35 267, ,57 23,48 43, ,52 23,41 43, ,66 70,38 129,45 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 181. szám 79681

30 ,77 27,31 50, ,63 59,94 110, ,72 35,87 65, ,2 47,08 86, ,61 160,3 294, ,01 43,29 79, ,98 83,06 152, ,33 40,39 74, ,98 264,82 487, ,51 80,52 148, ,58 47,74 87, ,56 7,9 14, ,79 61,96 113, ,21 17,68 32, ,44 4,23 7, ,48 141,05 259, ,78 4,81 8, ,05 13,93 25, ,89 37,89 69, ,14 121,42 223, ,11 17,49 32, ,06 102,24 188, ,85 32,63 60, ,21 55,75 102, ,21 86,91 159, ,92 11,98 22, ,93 22,38 41, M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 181. szám

31 ,9 8,49 15, ,79 68,87 126, ,13 34,84 64, ,31 61,12 112, ,67 40,98 75, ,84 11,83 21, ,54 40,76 74, ,94 134,91 248, ,48 21,61 39, ,32 50,75 93, ,28 67,99 125, ,5 56,26 103, ,94 117,6 216, ,3 28,22 51, ,24 59,28 109, ,64 30,54 56, ,36 87,17 160, ,72 18,56 34, ,9 30,98 56, ,09 93,64 172, ,25 74,86 137, ,2 60,93 112, ,37 23,15 42, ,93 41,42 76, ,58 61,59 113, ,04 69,31 127, ,12 142,15 261,48 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 181. szám 79683

32 ,31 9,19 16, ,2 209,81 385, ,45 134,06 246, ,53 32,08 59, ,33 88,86 163, ,81 29,11 53, ,91 153,91 283, , , ,41 42,26 77, ,8 105,25 193, ,98 48,44 89, ,88 60,38 111, ,52 296,9 546, ,06 157,62 289, ,01 143,69 264, ,39 45,68 84, ,19 102,46 188, ,72 34,14 62, ,19 149,21 274, ,56 30,39 55, ,16 60,86 111, ,04 17,38 31, ,68 54,83 100, ,99 55,38 101, ,41 92,46 170, ,13 45,24 83, ,03 10,44 19, M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 181. szám

33 ,64 98,05 180, ,87 51,71 95, ,21 36,71 67, ,46 187,76 345, ,71 27,2 50, ,78 53,29 98, ,44 5,95 10, ,33 126,93 233, ,92 145,27 267, ,67 174,27 320, ,01 157,55 289, ,56 25,21 46, ,62 46,08 84, ,38 123,55 227, ,95 25,87 47, ,23 123,3 226, ,11 46,93 86, ,97 88,24 162, ,38 156,44 287, ,95 86,47 159, ,58 179,3 329, ,87 32,67 60, ,98 31,13 57, ,74 170,92 314, ,94 134,91 248, ,11 33,08 60, ,44 87,32 160,62 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 181. szám 79685

34 ,27 90,48 166, ,44 5,95 10, ,91 101,98 187, ,29 90,52 166, ,39 47,41 87, ,49 33,74 62, ,24 48,88 89, ,98 64,02 117, ,64 103,23 189, ,61 54,72 100, ,4 101,1 185, ,62 215,72 396, ,96 48,4 89, ,71 162,21 298, ,78 74,05 136, ,21 170,01 312, ,12 38,29 70, ,61 4,52 8, ,73 27,23 50, ,31 242,88 446, ,71 13,34 24, ,53 85,74 157, ,95 36,27 66, ,47 51,01 93, ,83 103,56 190, ,63 20,14 37, ,33 45,57 83, M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 181. szám

A nemzeti fejlesztési miniszter 25/2013. (V. 31.) NFM rendelete az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról. 1.

A nemzeti fejlesztési miniszter 25/2013. (V. 31.) NFM rendelete az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról. 1. M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 86. szám 54033 9. A kistelepülési önkormányzat a települési közkönyvtári és iskolai könyvtári feladatokat együttesen ellátó szolgáltató helyre is igénybe veheti a megyei

Részletesebben

40/2012. (VII. 10.) NFM rendelet

40/2012. (VII. 10.) NFM rendelet 40/2012. (VII. 10.) NFM rendelet a közlekedési infrastruktúrával összefüggő egyes állami feladatok végrehajtásáról, valamint a feladatok végrehajtásához szükséges források felhasználásának szabályairól

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter. 57/2014. (XII.30.) NFM rendelete

A nemzeti fejlesztési miniszter. 57/2014. (XII.30.) NFM rendelete A nemzeti fejlesztési miniszter 57/2014. (XII.30.) NFM rendelete az útdíjfizetési rendszer átalakításával összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról Az 1. és a 2. alcím tekintetében a közúti

Részletesebben

T/ számú. törvényjavaslat. a közútkezelői feladatok átadásáról

T/ számú. törvényjavaslat. a közútkezelői feladatok átadásáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12338. számú törvényjavaslat a közútkezelői feladatok átadásáról Előadó: Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter Budapest, 2013. szeptember 2013. évi törvény a közútkezelői

Részletesebben

Vezetői összefoglaló. I. Tartalmi összefoglaló (jogszabály-módosítások esetén a változások összegzése):

Vezetői összefoglaló. I. Tartalmi összefoglaló (jogszabály-módosítások esetén a változások összegzése): 1 Vezetői összefoglaló I. Tartalmi összefoglaló (jogszabály-módosítások esetén a változások összegzése): A rendelet figyelemmel az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az államháztartás

Részletesebben

37/2007. (III. 26.) GKM rendelet Hatályos: 2015.07.11-2015.12.31 a díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról

37/2007. (III. 26.) GKM rendelet Hatályos: 2015.07.11-2015.12.31 a díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról 37/2007. (III. 26.) GKM rendelet Hatályos: 2015.07.11-2015.12.31 a díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról 1. számú melléklet A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2016. ( ) NFM rendelete

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2016. ( ) NFM rendelete 1 A nemzeti fejlesztési miniszter /2016. ( ) NFM rendelete a díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról szóló 37/2007. (III. 26.) GKM rendelet, valamint az útdíj mértékéről

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2012. (.) NFM rendelete

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2012. (.) NFM rendelete A nemzeti fejlesztési miniszter /2012. (.) NFM rendelete a járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával, a körzetközponti jegyzői hatáskörök és a többcélú kistérségi társulások megszűnésével összefüggésben

Részletesebben

Budapest, február

Budapest, február GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM Szám: GKM/1875/5/2008. Tervezet az állami tulajdonba tartozó országos közlekedési hálózattal, valamint az országos közlekedési hálózat fejlesztésével összefüggő egyes

Részletesebben

37/2007. (III. 26.) GKM rendelet a díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról

37/2007. (III. 26.) GKM rendelet a díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról 37/2007. (III. 26.) GKM rendelet a díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm.

Részletesebben

H/3032. számú. országgyűlési határozati javaslat

H/3032. számú. országgyűlési határozati javaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ORSZÁGG Y 0LfS I4I'V#k L Érkezett: 1007 MAJ 11. H/3032. számú országgyűlési határozati javaslat az elektronikus útdíjfizetési rendszer magyarországi bevezetéséről Előadó : Dr.

Részletesebben

TERVEZET A gazdasági és közlekedési miniszter./2007. ( ) GKM rendelete a díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról

TERVEZET A gazdasági és közlekedési miniszter./2007. ( ) GKM rendelete a díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról TERVEZET A gazdasági és közlekedési miniszter./2007. ( ) GKM rendelete a díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről

Részletesebben

Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. Tulajdonos - Vagyonkezelő - Tulajdonosi joggyakorló

Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. Tulajdonos - Vagyonkezelő - Tulajdonosi joggyakorló Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. Tulajdonos - Vagyonkezelő - Tulajdonosi joggyakorló ÁAK Zrt. története 2000. augusztus 29-én egyesül az ÉKMA Rt., a NYUMA Rt. és az ÁAK Rt. megalakult az ÁAK Zrt.

Részletesebben

üzemeltetési feladatai

üzemeltetési feladatai Az országos közúthk thálózat fenntartási, üzemeltetési feladatai Ercsey GáborG műszaki stratégiai igazgató A közlekedk zlekedés s helyzete, jövője j je ma Magyarországon gon Balatonföldv ldvár, 2008. május

Részletesebben

továbbiakban: Szerződő Felek között, az alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételek szerint.

továbbiakban: Szerződő Felek között, az alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételek szerint. MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Pilis Város Önkormányzata cím: 2721 Pilis, Kossuth L. út. 47. adószám: 15392103-2-13 képviseli: Simó Gábor Csabáné, polgármester önálló képviseleti jogosultsággal

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter../2016. (.) NFM rendelete

A nemzeti fejlesztési miniszter../2016. (.) NFM rendelete 1 A nemzeti fejlesztési miniszter./2016. (.) NFM rendelete az útügyi műszaki előírások megalkotására, kiadására és közzétételére vonatkozó eljárási szabályokról A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I.

Részletesebben

a 7. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. (1) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás

a 7. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. (1) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás MAGYAR KÖZLÖNY 2014. évi 39. szám 3965 A nemzeti fejlesztési miniszter 12/2014. (III. 14.) NFM rendelete egyes miniszteri rendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról

Részletesebben

110/2005. (XII. 23.) GKM rendelet az autópályák használatának díjáról A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 48. -a (3) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV.18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV.18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról 1 A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV.18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 76. (2) bekezdés

Részletesebben

TERVEZET. A nemzeti fejlesztési miniszter. rendelete

TERVEZET. A nemzeti fejlesztési miniszter. rendelete TERVEZET A nemzeti fejlesztési miniszter 2012. ( ) NFM rendelete a közúti közlekedés biztonságát és környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési és koordinációs feladatok végrehajtására kijelölt szervezetekről,

Részletesebben

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek 4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 96/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által

Részletesebben

Az igazságügyi miniszter /2016. ( ) IM rendelete

Az igazságügyi miniszter /2016. ( ) IM rendelete 1 Az igazságügyi miniszter /2016. ( ) IM rendelete 1. melléklet a számú előterjesztéshez a közös jogkezelő szervezetek és a független jogkezelő szervezetek jogkezelési tevékenységének bejelentésével, valamint

Részletesebben

Magyarország mozgásban. Nemzeti Közlekedési Napok 2013

Magyarország mozgásban. Nemzeti Közlekedési Napok 2013 Magyarország mozgásban Nemzeti Közlekedési Napok 2013 Börzsei Tibor vezérigazgató TARTALOM ÁAK Zrt. története számokban Amire büszkék vagyunk HU-GO elektronikus útdíjszedési rendszer Átalakulásunk Céljaink

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (.) GKM rendelete III-3TK/37/2/2006. Tervezet A gazdasági és közlekedési miniszter /2006. (.) GKM rendelete az autópályák használatának díjáról szóló 110/2005. (XII. 23.) GKM rendelet módosításáról A közúti közlekedésről

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2013. ( ) NFM rendelete

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2013. ( ) NFM rendelete A nemzeti fejlesztési miniszter /2013. ( ) NFM rendelete az aláírási címpéldány és cégkivonat csatolására vonatkozó egyszerűsítéssel összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról Az 1. alcím tekintetében

Részletesebben

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról 1. oldal 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége alaptevékenysége, feladat- és hatásköre Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége alaptevékenysége, feladat- és hatásköre A Fejér Megyei Kormányhivatal, így a Közlekedési Felügyelőség SZMSZ-ének hatályos szövegét a 3/2013. (I.8.)

Részletesebben

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról. Díjfizetési kötelezettség

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról. Díjfizetési kötelezettség 1/7. oldal 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet

Részletesebben

16/2010. (IV. 28.) NFGM rendelet

16/2010. (IV. 28.) NFGM rendelet Hatály: 2010.XII.1. - 2015.V.31. 1. oldal 16/2010. (IV. 28.) NFGM rendelet a termékek megfelelőségének értékeléséhez kapcsolódó egyes ipari és kereskedelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Az

Részletesebben

A munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés a) pont ab)

A munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés a) pont ab) A nemzetgazdasági miniszter 21/2015. (VIII. 28.) NGM rendelete egyes munkavédelmi tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról, valamint egyes foglalkoztatási és szakképzési tárgyú

Részletesebben

60/2015. (III. 24.) Korm. rendelet

60/2015. (III. 24.) Korm. rendelet 60/2015. (III. 24.) Korm. rendelet a négy vagy több gyermeket nevelő nagycsaládos személyek és a mozgásukban korlátozott személyek részére nyújtott útdíjfizetési kompenzáció szabályairól és egyes kormányrendeletek

Részletesebben

Kormányzati elvárásoknak való megfelelés a közúthálózat üzemeltetésben és fenntartásában Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Kormányzati elvárásoknak való megfelelés a közúthálózat üzemeltetésben és fenntartásában Magyar Közút Nonprofit Zrt. Kormányzati elvárásoknak való megfelelés a közúthálózat üzemeltetésben és fenntartásában Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2016. április 22. 1 Társadalmi cél Hazánk gazdasági fejlődésének és állampolgárai jólétének

Részletesebben

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. e) pontja

Részletesebben

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. (2) bekezdés 26. pontjában, a 13. tekintetében

Részletesebben

Változnak a vizsgakövetelmények

Változnak a vizsgakövetelmények Változnak a vizsgakövetelmények Az NGM társadalmi egyeztetésre bocsátja a szakképzési és felnőttképzési vizsgakövetelményekre vonatkozó rendeletmódosítást. A tervezet a szakképesítéshez kapcsolódó, újonnan

Részletesebben

Minisztériumi elvárások

Minisztériumi elvárások Minisztériumi elvárások Vagyongazdálkodási konferencia, Magyar Közút NZrt. Mátraháza, 2017. május 9. Thoroczkay Zsolt főosztályvezető NFM Közúti Infrastruktúra Fejlesztési Főosztály Minisztériumi elvárások

Részletesebben

1. A közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet módosítása

1. A közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet módosítása A nemzeti fejlesztési miniszter 75/2015. (XII. 29.) NFM rendelete az egyes közúti közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 208. szám A közúti közlekedésről

Részletesebben

ITS helyzetkép a szabályozás tükrében

ITS helyzetkép a szabályozás tükrében Szűcs Lajos elnök ITS Hungary Egyesület 40. Útügyi Napok Szeged 2015. Szeptember 15. 1. Az Európai Unió Parlamentje és Tanácsa 5 évvel ezelőtt kiadta a 40/2010/EK sz. irányelvét az Intelligens közlekedési

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 1. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 1. szám MAGYAR KÖZLÖNY 1. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2017. január 3., kedd Tartalomjegyzék 1/2017. (I. 3.) FM rendelet Az új élelmiszerek és új élelmiszer-összetevők forgalomba hozataláról 2 1/2017. (I.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2017. február 15., szerda Tartalomjegyzék 33/2017. (II. 15.) Korm. rendelet A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 135. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 135. szám MAGYAR KÖZLÖNY 135. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. szeptember 5., hétfő Tartalomjegyzék 272/2016. (IX. 5.) Korm. rendelet A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére

Részletesebben

78/2011. (XII. 30.) NEFMI rendelet. egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

78/2011. (XII. 30.) NEFMI rendelet. egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 78/2011. (XII. 30.) NEFMI rendelet egyes tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 132. (2) bekezdés h) pontjában, a

Részletesebben

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke 2015. augusztusban csökkentett joganyag (Alaptörvény módosításai, törvények, kormányek, PSZÁF, MNB, NMHH MEKH és miniszteri, ek). *jelöltek a weboldalról

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Ócsa Város Önkormányzatának 26/2010. (XII.24.) számú rendelete 1 A járművek közlekedésének önkormányzati tulajdonú utakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának

Részletesebben

18. Hatályát veszti az R. 77. (3) és (4) bekezdése.

18. Hatályát veszti az R. 77. (3) és (4) bekezdése. M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 85. szám 8165 (3) Az oktatásért felelős miniszter, a kultúráért felelős miniszter közös programok kiadásával, pályázatok kiírásával segíti az iskolai könyvtárak és a

Részletesebben

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. e) pontja

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter /2014. ( ) NFM rendelete

A nemzeti fejlesztési miniszter /2014. ( ) NFM rendelete 1 A nemzeti fejlesztési /2014. ( ) NFM rendelete a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása igénybevételének részletes szabályairól A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2015.VII.3.) hatályos állapota A jel a

Részletesebben

2/2014. (I. 16.) EMMI

2/2014. (I. 16.) EMMI M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 3. szám 351 Az emberi erőforrások minisztere 2/2014. (I. 16.) EMMI rendelete az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működésének részletes

Részletesebben

A földművelésügyi miniszter 36/2014. (XII. 17.) FM rendelete az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról

A földművelésügyi miniszter 36/2014. (XII. 17.) FM rendelete az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról 24610 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 178. szám A belügyminiszter 68/2014. (XII. 17.) BM rendelete az Egységes Kormányzati Ügyiratkezelő Rendszer üzemeltetéséhez és fejlesztéséhez kapcsolódóan a központosított

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 198. szám 81705 V. A Kormány tagjainak rendeletei A földművelésügyi miniszter 80/2016. (XII. 13.) FM rendelete az egyes agrárgazdasági tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Részletesebben

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról. Díjfizetési kötelezettség

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról. Díjfizetési kötelezettség 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. e) pontja

Részletesebben

A Munkaanyag nem tekinthető a Minisztérium álláspontjának. A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete

A Munkaanyag nem tekinthető a Minisztérium álláspontjának. A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete 1 TERVEZET! A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv gazdasági rendszerének átalakításával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Részletesebben

262/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet

262/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet 262/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Részletesebben

A költségvetés bevételei és kiadásai

A költségvetés bevételei és kiadásai Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. (III. 11.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Felcsút

Részletesebben

Felújítási és karbantartási lehetőségek az országos közúthálózaton, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. üzemeltetési. stratégiája

Felújítási és karbantartási lehetőségek az országos közúthálózaton, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. üzemeltetési. stratégiája Felújítási és karbantartási lehetőségek az országos közúthálózaton, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. üzemeltetési Szerencsi Gábor Közúti szolgáltató igazgató stratégiája Salgótarján, 2016. október 7. Bemutatkozás

Részletesebben

Az országos közúthálózat mellékútjainak állapota és felújításának helyzete a Tisza-tó térségében

Az országos közúthálózat mellékútjainak állapota és felújításának helyzete a Tisza-tó térségében Az országos közúthálózat mellékútjainak állapota és felújításának helyzete a Tisza-tó térségében Dr. Holló József műszaki vezérigazgató-helyettes Magyar Közút Nonprofit ZRt. 1 Tartalom: 1. Mit nevezünk

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 186. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 186. szám MAGYAR KÖZLÖNY 186. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. december 1., csütörtök Tartalomjegyzék 47/2016. (XII. 1.) MNB rendelet A 20 000 forintos címletű bankjegyek bevonásáról és visszaforgatásának

Részletesebben

T/11109. számú törvényjavaslat. az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról

T/11109. számú törvényjavaslat. az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/11109. számú törvényjavaslat az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról Előadó: Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter Budapest,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 155. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 155. szám MAGYAR KÖZLÖNY 155. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. szeptember 24., kedd Tartalomjegyzék 18/2013. (IX. 24.) MNB rendelet A jegybanki alapkamat mértékéről 67432 39/2013. (IX. 24.) NGM rendelet Az

Részletesebben

Útépítési szerződések magyarországi filozófiája Szilágyi András beruházási vezérigazgató helyettes 2009.

Útépítési szerződések magyarországi filozófiája Szilágyi András beruházási vezérigazgató helyettes 2009. Útépítési szerződések magyarországi filozófiája Szilágyi András beruházási vezérigazgató helyettes 2009. Honnan indultunk... A Nemzeti Autópálya Rt. létrehozásáról a 2117/1999 (V.26.) Kormányhatározat

Részletesebben

2. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó névjegyzékbe vétele

2. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó névjegyzékbe vétele 85412 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 220. szám A Miniszterelnökséget vezető miniszter 41/2016. (XII. 29.) MvM rendelete a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 14/2016.

Részletesebben

1. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet módosítása

1. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet módosítása A Kormány 427/2015. (XII. 23.) Korm. rendelete a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet, valamint a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől 6600Szentes, Kossuth tér 6. Iktatószám: E /2016. Témafelelős: Szigeti Miklós, Czirok Jánosné

Szentes Város Polgármesterétől 6600Szentes, Kossuth tér 6. Iktatószám: E /2016. Témafelelős: Szigeti Miklós, Czirok Jánosné Város Polgármesterétől 6600, Kossuth tér 6. Iktatószám: E-4340-23/2016. Témafelelős: Szigeti Miklós, Czirok Jánosné Tárgy: Állami tulajdonú ingatlanok tulajdonjogának átvételére vonatkozó előzetes megállapodás

Részletesebben

A Kormány 391/2015. (XII. 11.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 391/2015. (XII. 11.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 391/2015. (XII. 11.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. (1) bekezdés 29. pontjában,

Részletesebben

36/2007. (III. 26.) GKM

36/2007. (III. 26.) GKM Az autópályák, autóutak és fıutak használatának díjáról szóló 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet a 2008.01.01-tıl hatályos módosításokkal egységes szerkezetben A gazdasági és közlekedési miniszter feladat-

Részletesebben

Az állami vagyongazdálkodás jogi szabályozása, különös tekintettel a közutakra, vasutakra. dr. Perbiró Gábor, Jogtanácsos, MNV Zrt.

Az állami vagyongazdálkodás jogi szabályozása, különös tekintettel a közutakra, vasutakra. dr. Perbiró Gábor, Jogtanácsos, MNV Zrt. Az állami vagyongazdálkodás jogi szabályozása, különös tekintettel a közutakra, vasutakra dr. Perbiró Gábor, Jogtanácsos, MNV Zrt. A jogszabályi környezet Általános (átfogó) jellegű jogszabályok A nemzeti

Részletesebben

T/14337/10. számú EGYSÉGES JAVASLAT. a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazásához

T/14337/10. számú EGYSÉGES JAVASLAT. a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazásához MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/14337/10. számú EGYSÉGES JAVASLAT a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazásához Előadó: Dr. Kóka János gazdasági és

Részletesebben

Intelligens közlekedési rendszerek (ITS)

Intelligens közlekedési rendszerek (ITS) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék Intelligens közlekedési rendszerek (ITS) Térinformatika (GIS) közlekedési alkalmazásai Közúti adatbázisok Dr.

Részletesebben

Megbízási szerződés az országos közúthálózaton végzett közútkezelői tevékenység évi ellenőrzésére- 2. számú módosítás

Megbízási szerződés az országos közúthálózaton végzett közútkezelői tevékenység évi ellenőrzésére- 2. számú módosítás Megbízási szerződés az országos közúthálózaton végzett közútkezelői tevékenység 2016. évi ellenőrzésére- 2. számú módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/144 Az országos közúthálózaton a közútkezelői

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 48. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 48. szám MAGYAR KÖZLÖNY 48. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2017. március 31., péntek Tartalomjegyzék 69/2017. (III. 31.) Korm. rendelet A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Záró rendelkezések. 14. Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba. Dr. Fazekas Sándor s. k.,

Záró rendelkezések. 14. Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba. Dr. Fazekas Sándor s. k., 38936 MAGYAR KÖZLÖNY 2011. évi 158. szám Záró rendelkezések 13. Ez a rendelet a) a közös agrárpolitika keretébe tartozó mezõgazdasági termelõk részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös

Részletesebben

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 120. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 120. szám MAGYAR KÖZLÖNY 120. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. augusztus 19., péntek Tartalomjegyzék 288/2016. (VIII. 19.) KE határozat Egyetemi tanári kinevezésről 12128 289/2016. (VIII. 19.) KE határozat

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 28. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 28. szám MAGYAR KÖZLÖNY 28. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2017. február 24., péntek Tartalomjegyzék 35/2017. (II. 24.) Korm. rendelet Az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye

Részletesebben

2015. évi CCXXI. törvény. a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény módosításáról 1

2015. évi CCXXI. törvény. a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény módosításáról 1 Hatály: közlönyállapot (2015.XII.22.) 2015. évi CCXXI. törvény a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról 1 1. (1) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2.

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2015.VI.26.) hatályos állapota A jel a

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Nemti Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

33/2014. (IV. 18.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

33/2014. (IV. 18.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 33/2014. (IV. 18.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról hatályos: 2014.04.19-2014.07.02 Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2)

Részletesebben

Mucsony Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének

Mucsony Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének Mucsony Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2013.(III.01.)rendelete a 17/2012./XI.29./, 16/2012./XI.15./ és a 13/2012. (VI.25.) rendelettel módosított az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. - 1 -

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. - 1 - - 1 - Technikai jellegű pontosításokat tartalmaz a módosítás, amely elősegíti, hogy a családok támogatásával kapcsolatos a jövő év első napján hatályba lépő törvényi változások végrehajtása zökkenőmentes

Részletesebben

közötti időszak EU-s finanszírozása. Közúti közlekedési és híd projektjei

közötti időszak EU-s finanszírozása. Közúti közlekedési és híd projektjei 2014-2020 közötti időszak EU-s finanszírozása. Közúti közlekedési és híd projektjei BODÓ IMRE Útfejlesztési igazgató-helyettes Alaptevékenységünk Céljaink Arra törekszünk, hogy beruházóként hatékonyan

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 121. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 121. szám MAGYAR KÖZLÖNY 121. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. augusztus 31., hétfő Tartalomjegyzék 48/2015. (VIII. 31.) BM rendelet A belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés

Részletesebben

A közlekedés helyzete és az állami költségvetés

A közlekedés helyzete és az állami költségvetés KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON AKTUALITÁSOK Balatonföldvár, 2012. május 15-17. A közlekedés helyzete és az állami költségvetés Dr. Kovács Árpád Elnök Költségvetési Tanács Múltidézés A rendszerváltozás

Részletesebben

Vasúti Erősáramú Konferencia

Vasúti Erősáramú Konferencia Vasúti Erősáramú Konferencia 2015. NOVEMBER 17-19. Pál László általános vezérigazgatóhelyettes MÁV Zrt. Pályaműködtetési szerződés a Magyar Állam és a MÁV Zrt. között 2016-2025 A MÁV Zrt. 2016-ra tervezett

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási és szakmai egyeztetése folyamatban van. Az egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért az előterjesztés

Részletesebben

T/12492. számú. törvényjavaslat. a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapjáról

T/12492. számú. törvényjavaslat. a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapjáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12492. számú törvényjavaslat a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapjáról Előadó: Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter Budapest, 2013. szeptember 2013. évi... törvény

Részletesebben

c) a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram pályázataival kapcsolatos feladatokat a módosítás alapján az ESZA Kht. helyett az NCSSZI látja el.

c) a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram pályázataival kapcsolatos feladatokat a módosítás alapján az ESZA Kht. helyett az NCSSZI látja el. A kormányzati szervezetrendszer átalakítása keretében a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet is átalakításra kerül, szociális ágazati feladatait a továbbiakban Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet

Részletesebben

NEMZETKÖZI ZI ÚTÜGYI KONFERENCIA. FOLYAMATOK (a kötelező alkalmazástól - a kötelező alkalmazásig)

NEMZETKÖZI ZI ÚTÜGYI KONFERENCIA. FOLYAMATOK (a kötelező alkalmazástól - a kötelező alkalmazásig) NEMZETKÖZI ZI ÚTÜGYI KONFERENCIA 17. Útépítési Akadémia, Budapest 2009. október 16. Az együttműködés erősítése az útügyben 15 éves a Magyar Útügyi Társaság A tervezési előírások érvényesülése a hatóság

Részletesebben

27/2013. (VI. 12.) NFM rendelet. a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól

27/2013. (VI. 12.) NFM rendelet. a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól 27/2013. (VI. 12.) NFM rendelet a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról A tervezet a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő azon miniszteri

Részletesebben

7/2012. (VI. 29.) EMMI rendelet. egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

7/2012. (VI. 29.) EMMI rendelet. egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 7/2012. (VI. 29.) EMMI rendelet egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról hatályos: 2012.07.01 - A kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83.

Részletesebben

12/2014. (II. 28.) KIM rendelet

12/2014. (II. 28.) KIM rendelet összefüggő módosításáról és egyéb igazságügyi tárgyú rendeletek módosításáról A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény

Részletesebben

Baja Város Önkormányzat Képviselő testületének 29/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi közutak használatának rendjéről

Baja Város Önkormányzat Képviselő testületének 29/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi közutak használatának rendjéről Baja Város Önkormányzat Képviselő testületének 29/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi közutak használatának rendjéről Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Pásztó Város Polgármestere Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) * ; * /13 Fax: (06-32)

Pásztó Város Polgármestere Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) * ; * /13 Fax: (06-32) Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/13 Fax: (06-32) 460-918 E-mail: forum@paszto.hu Szám: 1-98/2016. A rendelet megalkotása minősített szavazattöbbséget

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 128. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 128. szám MAGYAR KÖZLÖNY 128. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. szeptember 15., kedd Tartalomjegyzék 269/2015. (IX. 15.) Korm. rendelet A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kihirdetéséről, valamint a

Részletesebben

A képviselőtestületek és a jegyzők közútkezelői és közlekedési hatósági feladatai

A képviselőtestületek és a jegyzők közútkezelői és közlekedési hatósági feladatai BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Közlekedési Felügyelősége A képviselőtestületek és a jegyzők közútkezelői és közlekedési hatósági feladatai Gida Attila útügyi szakmai tanácsadó Jogszabályi háttér 1988. évi

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS-KIEGÉSZÍTÉS A Képviselő-testület 2015. március

Részletesebben