Munkavédelmi törvény. 2. A munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény módosítása (RÉSZLET!)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Munkavédelmi törvény. 2. A munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény módosítása (RÉSZLET!)"

Átírás

1 Legionella kockázat Ugyancsak jogszabályi előírás, hogy a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015 (XI. 6.) EMMI rendeletben rögzített fő szabályoknak, előírásoknak megfelelő intézkedések gyakorlati megvalósítása a munkahelyeken rendben megtörténjen. A Rendelet 9. (2) és (3) pontja rögzíti, hogy a fokozott Legionella fertőzési kockázatot jelentő létesítményekben el kell végezni a kockázatbecslést és a kockázatcsökkentést. A Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI.6.) EMMI rendelet előírásai február 4-től hatályosak. Munkavédelmi törvény 2. A munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény módosítása (RÉSZLET!) 7. A munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 66. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A sérült, illetőleg a balesetet észlelő személy köteles a balesetet a munkát közvetlenül irányító személynek haladéktalanul jelenteni. Ha a sérült neki felróható okból ezen kötelezettségének nem tesz eleget, a baleset munkáltatói kivizsgálása során a sérültet terheli annak bizonyítása, hogy a baleset a munkavégzés során vagy azzal összefüggésben történt. 8. Az Mvt. 68. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Ha a sérült a munkáltatónak a munkabaleset bejelentésével, kivizsgálásával kapcsolatos intézkedését vagy mulasztását, továbbá ha az érintett munkavállaló a foglalkozási megbetegedés vagy a fokozott expozíciós eset kivizsgálásának elmulasztását sérelmezi, illetve ha a munkavállaló vitatja a sérülés súlyosságával kapcsolatos munkáltatói megállapítást, az 1. melléklet szerinti bejelentőlapon elektronikusan vagy egyéb úton a területileg illetékes munkavédelmi hatósághoz fordulhat. A munkavállaló bejelentése alapján a munkavédelmi hatóság az eljárást hivatalból folytatja le. A munkavédelmi hatóság a foglalkozási megbetegedés gyanúját panaszoló vagy annak kivizsgálása elmulasztását sérelmező személyt a bejelentésre jogosult orvoshoz vagy a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szervhez irányítja Forrás: Magyar Közlöny 2016/205. (XII. 16.) 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól Módosítja: 440/2016. (XII. 16.) Korm. r. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről Módosítja: 441/2016. (XII. 16.) Korm. r. 1

2 Forrás: Magyar Közlöny 2016/213. (XII. 22.) 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról Módosítja: 58/2016. (XII. 22.) BM r. 9/2015. (III. 25.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről Módosítja: 58/2016. (XII. 22.) BM r. 73/2015. (XII. 21.) BM rendelet a beépített tűzjelző, illetve tűzoltó berendezések létesítésének, használatbavételének és megszüntetésének engedélyezésére irányuló hatósági eljárás részletes szabályairól Módosítja: 58/2016. (XII. 22.) BM r. 30/2004. (XII. 6.) HM rendelet a fokozottan veszélyes, valamint az egészségkárosító beosztások köréről, az azokhoz kapcsolódó részletes, valamint a csökkentett napi szolgálati időre vonatkozó szabályokról Módosítja: 25/2016. (XII. 22.) HM r. 13/2011. (X. 20.) HM rendelet a honvédelmi ágazatban bekövetkezett baleseti veszélyt jelentő rendellenességek és a balesetek bejelentéséről, kivizsgálásáról és nyilvántartásáról Módosítja: 25/2016. (XII. 22.) HM r. 1/2013. (VIII. 12.) HM rendelet a baleseti járadékra való jogosultság vizsgálatának, valamint a kiegészítő támogatások megállapításának és folyósításának szabályairól Módosítja: 25/2016. (XII. 22.) HM r. 31/2012. (X. 16.) NGM rendelet a munkaügyi ellenőrzés során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 94. (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról Módosítja: 56/2016. (XII. 22.) NGM r. Forrás: Magyar Közlöny 2016/217. (XII. 27.) 372/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet a veszélyes áruk szállításának ellenőrzésével és szankcionálásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról Módosítja: 473/2016. (XII. 27.) Korm. r. Hatályos:

3 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről Módosítja: 477/2016. (XII. 27.) Korm. r. 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről Módosítja: 477/2016. (XII. 27.) Korm. r. 9/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról Módosítja: 477/2016. (XII. 27.) Korm. r. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről Módosítja: 477/2016. (XII. 27.) Korm. r. 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről Módosítja: 477/2016. (XII. 27.) Korm. r. 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól Módosítja: 477/2016. (XII. 27.) Korm. r. Forrás: Magyar Közlöny 2016/219. (XII. 28.) 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről Módosítja: 497/2016. (XII. 28.) Korm. r. 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról Módosítja: 501/2016. (XII. 28.) Korm. r. Hatályos: /2016. (VII. 18.) NFM rendelet a vasúti járművek karbantartását, javítását és időszakos vizsgálatát végző műhelyekről Módosítja: 59/2016. (XII. 28.) NFM r. 3

4 Hatályos: Forrás: Magyar Közlöny 2016/220. (XII. 29.) 8/1981. (XII. 27.) IpM rendelet a Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról 30/1995. (VII. 25.) IKM rendelet Kereskedelmi és Vendéglátóipari Biztonsági Szabályzat kiadásáról, /1998. (IV. 17.) IKIM rendelet egyes gázfogyasztó készülékek kialakításáról és megfelelőségének tanúsításáról 8/2001. (III. 30.) GM rendelet a Villamosmű Műszaki-Biztonsági Követelményei Szabályzat hatályba léptetéséről 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet a játszótéri eszközök biztonságosságáról 51/2007. (V. 17.) GKM rendelet a gázüzemű munkagép gáz-üzemanyag ellátó berendezései beszerelésének, karbantartásának, javításának, a belső égésű motorral üzemelő munkagép gázüzeműre történő utólagos átalakításának műszaki-biztonsági követelményeiről 29/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet a szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőség-tanúsításáról 38/2011. (X. 5.) NGM rendelet a gyermekjátékok biztonságáról 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről 4

5 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról 34/2014. (X. 30.) NGM rendelet az aeroszol termékek és aeroszol csomagolások forgalmazásának követelményeiről 35/2014. (XI. 19.) NGM rendelet egyes szállítható nyomástartó berendezések üzemeltetésével kapcsolatos műszaki biztonsági követelményekről és a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról 1/2016. (I. 5.) NGM rendelet a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tárolólétesítményeinek műszaki biztonsági követelményeiről, hatósági felügyeletéről 2/2016. (I. 5.) NGM rendelet a nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről 28/2016. (VIII. 23.) NGM rendelet a felvonók és a felvonókhoz készült biztonsági berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról 35/2016. (IX. 27.) NGM rendelet a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések és védelmi rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról 6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet a keszonmunkákról 5

6 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, /1996. (VIII. 28.) NM rendelet a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról 25/1998. (XII. 27.) EüM rendelet az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeiről 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről 25/2000. (IX. 30.) EüM SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről 3/2002. (II. 8.) SzCsM EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről 6

7 4/2002. (II. 20.) SzCsM EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről 22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet a rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és munkabiztonsági követelményekről, /2005. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről, /2006. (III. 23.) EüM rendelet az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről, /2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról 33/2016. (IX. 8.) NGM rendelet a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet módosításáról Forrás: Magyar Közlöny 2016/221. (XII. 30.) 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról, /1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről Hatályos: /1998. (VI. 3.) NM rendelet a betegszállításról, /1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről 7

8 78/1999. (XII. 29.) EüM BM együttes rendelet a közterület-felügyelők egészségi, fizikai és pszichikai alkalmassági követelményeiről Hatályos: /2000. (VI. 8.) EüM rendelet az atomenergiáról szóló évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról Hatályos: /2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól, /2001. (X. 3.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak kitett személyek egészségének védelméről Hatályos: /2002. (I. 11.) EüM rendelet az egészségügyi intézményekben keletkező hulladék kezeléséről 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM FVM KvVM együttes rendelet a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről Hatályos: /2004. (IV. 29.) ESzCsM rendelet a kémiai biztonsággal kapcsolatos nemzeti hatóság kijelöléséről, valamint a hatóság nemzetközi kapcsolattartásának rendjéről Hatályos: /2005. (IV. 12.) EüM rendelet a rendkívüli eseményekkel, katasztrófákkal kapcsolatos bejelentés és adatközlés rendjéről Hatályos: /2006. (II. 7.) EüM rendelet a mentésről 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközökről, /2014. (I. 16.) EMMI rendelet a fertőző betegségek jelentésének rendjéről 8

9 Hatályos: /2015. (XI. 6.) EMMI rendelet a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról Hatályos: /2016. (XI. 29.) EMMI rendelet a fizikai tényezők (elektromágneses terek) hatásának kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről Hatályos: Forrás: Magyar Közlöny 2016/199. (XII. 14.) évi XCIII. törvény a munkavédelemről Módosítja: évi CXLV. tv., évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről Módosítja: évi CXLV. tv. 61/2012. (XII. 11.) BM rendelet a települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról Módosítja: 51/2016. (XII. 14.) BM r. Forrás: Magyar Közlöny 2016/201. (XII. 14.) 92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet az iparbiztonsági ellenőrzés és a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól Módosítja: 418/2016. (XII. 14.) Korm. r. Hatályos: /2013. (II. 14.) Korm. rendelet a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól Módosítja: 419/2016. (XII. 14.) Korm. r. Hatályos: /2013. (II. 14.) Korm. rendelet a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól Módosítja: 421/2016. (XII. 14.) Korm. r. Hatályos: , Forrás: Magyar Közlöny 2016/180. (XI. 23.) 9/2015. (III. 25.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről Módosítja: 46/2016. (XI. 23.) BM r. Hatályos: ,

10 Új jogszabály Forrás: Magyar Közlöny 2016/183. (XI. 28.) 44/2016. (XI. 28.) NGM rendelet a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról Hatályos: Forrás: Magyar Közlöny 2016/183. (XI. 28.) 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról Módosítja: 44/2016. (XI. 28.) NGM r. Hatályos: /2016. (I. 5.) NGM rendelet a nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről Módosítja: 44/2016. (XI. 28.) NGM r. Hatályos: Forrás: Magyar Közlöny 2016/184. (XI. 29.) 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet a fegyverekről és lőszerekről Módosítja: 371/2016. (XI. 29.) Korm. r. Hatályos: /2009. (VII. 29.) Korm. rendelet a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról Módosítja: 372/2016. (XI. 29.) Korm. r. Hatályos: /2011. (XI. 10.) Korm. rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXVIII. Törvény végrehajtásáról Módosítja: 372/2016. (XI. 29.) Korm. r. Hatályos: /2011. (XII. 23.) Korm. rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljárásai során a veszélyes áruk vasúti és belvízi szállításának ellenőrzésére és a bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás szabályairól, továbbá az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatok általános szabályairól Módosítja: 372/2016. (XI. 29.) Korm. r. Hatályos: /2014. (XI. 14.) Korm. rendelet a vasúti közlekedési hatóság által kiszabható bírság mértékéről és megfizetésének részletes szabályairól Módosítja: 372/2016. (XI. 29.) Korm. r. Hatályos: Forrás: Magyar Közlöny 2016/174. (XI. 11.) 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról Módosítja: 335/2016. (XI. 11.) Korm. r. 10

11 Hatályos: MAGYAR KÖZLÖNY évi 159. szám 22. (1) A munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) a következő 85. -sal egészül ki: 85. A munkavédelmi hatóság által hozott elsőfokú döntéssel szemben nincs helye fellebbezésnek. (2) Az Mvt. 81/A. (1) bekezdésében a munkavédelmi hatóság vezetője szövegrész helyébe a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter szöveg lép. MAGYAR KÖZLÖNY évi 164. szám A Kormány 1581/2016. (X. 25.) Korm. határozata a munkavédelem nemzeti politikájáról A Kormány a munkakörülmények fejlesztése, a munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzése érdekében a munkavédelem nemzeti politikáját megtárgyalta és jóváhagyta. Ennek megfelelően a Kormány a munkavédelemre vonatkozó állami feladat ellátásának keretében felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Kormány honlapján tegye közzé a jóváhagyott dokumentumot. Felelős: nemzetgazdasági miniszter Határidő: azonnal Orbán Viktor s. k., miniszterelnök Forrás: Magyar Közlöny 2016/159. (X. 20.) évi XLV. törvény a mérésügyről Módosítja: évi CIV. tv évi XLVIII. törvény a bányászatról Módosítja: évi CIV. tv évi XCIII. törvény a munkavédelemről Módosítja: évi CIV. tv évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól Módosítja: évi CIV. tv évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről Módosítja: évi CIV. tv évi CLIV. törvény az egészségügyről Módosítja: évi CIV. tv évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról Módosítja: évi CIV. tv évi XL. törvény a földgázellátásról Módosítja: évi CIV. tv. Új jogszabály 11

12 Forrás: Magyar Közlöny 2016/146. (IX. 27.) 35/2016. (IX. 27.) NGM rendelet a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések és védelmi rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról Hatályos: Hatályon kívül helyezett jogszabály Forrás: Magyar Közlöny 2016/146. (IX. 27.) 8/2002. (II. 16.) GM rendelet a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról Hatályon kívül helyezi: 35/2016. (IX. 27.) NGM r. Hatályos: július 8-tól (a évi LXXIX. törvény módosítása értelmében) hatályba lépett a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény változása, mely - egyebek mellett - az eddigi 50 fő munkavállalói létszámtól eltérően már 20 főtől kötelezővé teszi a munkavédelmi képviselő-választást. Ennek a munkáltató feladatnak a lebonyolítására készült az a dokumentációs csomag, melynek használata megkönnyíti e feladat megoldását! Forrás: Magyar Közlöny 2016/143. (IX. 22.) 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről Módosítja: 288/2016. (IX. 22.) Korm. r. 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről Módosítja: 289/2016. (IX. 22.) Korm. r. Hatályos: Forrás: Magyar Közlöny 2016/123. (VIII. 23.) 28/2016. (VIII. 23.) NGM rendelet a felvonók és a felvonókhoz készült biztonsági berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról Hatályos: Hatályon kívül helyezett jogszabály Forrás: Magyar Közlöny 2016/123. (VIII. 23.) 108/2001. (XII. 23.) FVM GM együttes rendelet a felvonók biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról Hatályon kívül helyezi: 28/2016. (VIII. 23.) NGM r. Hatályos: Módosított jogszabály Forrás: Magyar Közlöny 2016/133. (IX. 1.) 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról Módosítja: 271/2016. (IX. 1.) Korm. r. Hatályos: /2009. (X. 30.) IRM ÖM PTNM együttes rendelet egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról Módosítja: 37/2016. (IX. 1.) BM r. Hatályos: órától. 12

13 Módosított jogszabály Forrás: Magyar Közlöny 2016/136. (IX. 8.) 23/2005. (VI. 16.) HM rendelet a honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól Módosítja: 17/2016. (IX. 8.) HM r. Hatályos: /2008. (VIII. 6.) HM rendelet a tűzvédelem és a műszaki mentés honvédelmi ágazatra vonatkozó különös szabályairól Módosítja: 17/2016. (IX. 8.) HM r. Hatályos: /1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról Módosítja: 33/2016. (IX. 8.) NGM r. Hatályos: , Módosított jogszabály Forrás: Magyar Közlöny 2016/137. (IX. 14.) 8/2001. (III. 30.) GM rendelet a Villamosmű Műszaki-Biztonsági Követelményei Szabályzat hatályba léptetéséről Módosítja: 34/2016. (IX. 14.) NGM r. Hatályos: /2013. (I. 22.) NGM rendelet a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről Módosítja: 34/2016. (IX. 14.) NGM r. Hatályos: Módosított jogszabály Forrás: Magyar Közlöny 2016/138. (IX. 15.) 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről Módosítja: 277/2016. (IX. 15.) Korm. r. Hatályos: Forrás: Magyar Közlöny 2016/115. (VIII. 2.) 31/2010. (XII. 23.) NFM rendelet a vasúti járművek üzembe helyezése engedélyezéséről, időszakos vizsgálatáról és hatósági nyilvántartásáról Módosítja: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. Hatályos: /2011. (V. 10.) NFM rendelet a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól Módosítja: 33/2016. (VIII. 2.) NFM r. Hatályos: , Módosított jogszabály Forrás: Magyar Közlöny 2016/118. (VIII. 16.) 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól 13

14 Módosítja: 239/2016. (VIII. 16.) Korm. r. Hatályos: , Új jogszabály Forrás: Magyar Közlöny 2016/123. (VIII. 23.) 28/2016. (VIII. 23.) NGM rendelet a felvonók és a felvonókhoz készült biztonsági berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról Hatályos: Hatályon kívül helyezett jogszabály Forrás: Magyar Közlöny 2016/123. (VIII. 23.) 108/2001. (XII. 23.) FVM GM együttes rendelet a felvonók biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról Hatályon kívül helyezi: 28/2016. (VIII. 23.) NGM r. Hatályos: Forrás: Magyar Közlöny 2016/104. (VII. 13.) 373/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelöléséről Módosítja: 186/2016. (VII. 13.) Korm. r. Hatályos: /2007. (X. 19.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról Módosítja: 191/2016. (VII. 13.) Korm. r. 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról Módosítja: 191/2016. (VII. 13.) Korm. r. 271/2007. (X. 19.) Korm. rendelet a vasúti társaságok kötelező baleseti kárfedezeti képességének biztosításáról Módosítja: 193/2016. (VII. 13.) Korm. r. Hatályos: /2009. (IX. 18.) Korm. rendelet a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről Módosítja: 193/2016. (VII. 13.) Korm. r. Hatályos: /2012. (X. 11.) Korm. rendelet a vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól Módosítja: 193/2016. (VII. 13.) Korm. r. Hatályos: /2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló évi LXXXV. törvény végrehajtásáról Módosítja: 196/2016. (VII. 13.) Korm. r. Hatályos: /2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről 14

15 Módosítja: 196/2016. (VII. 13.) Korm. r. Hatályos: /2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól Módosítja: 196/2016. (VII. 13.) Korm. r. Hatályos: , , /2014. (IX. 29.) Korm. rendelet az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól Módosítja: 196/2016. (VII. 13.) Korm. r. Hatályos: /2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről Módosítja: 196/2016. (VII. 13.) Korm. r. Hatályos: Forrás: Magyar Közlöny 2016/105. (VII. 15.) 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól Módosítja: 29/2016. (VII. 15.) BM r. Hatályos: /2011. (XII. 30.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól Módosítja: 29/2016. (VII. 15.) BM r. Hatályos: /2013. (VIII. 21.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek tekintetében a dohányzás, a dohányzóhelyek kijelölésének és a dohánytermékek forgalmazásának részletes szabályairól Módosítja: 29/2016. (VII. 15.) BM r. Hatályos: Új jogszabály Forrás: Magyar Közlöny 2016/106. (VII. 18.) 24/2016. (VII. 18.) NFM rendelet a vasúti járművek karbantartását, javítását és időszakos vizsgálatát végző műhelyekről Hatályos: Forrás: Magyar Közlöny 2016/106. (VII. 18.) Módosított jogszabály 31/2010. (XII. 23.) NFM rendelet a vasúti járművek üzembehelyezése engedélyezéséről, időszakos vizsgálatáról és hatósági nyilvántartásáról Módosítja: 23/2016. (VII. 18.) NFM r. Hatályos: Forrás: Magyar Közlöny 2016/79. (VI. 7.) 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről Módosítja: 121/2016. (VI. 7.) Korm. r. Hatályos: /2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet a fegyverekről és lőszerekről 15

16 Módosítja: 121/2016. (VI. 7.) Korm. r. Hatályos: Új jogszabály Forrás: Magyar Közlöny 2016/81. (VI. 9.) 21/2016. (VI. 9.) BM rendelet a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól Hatályos: , Módosított jogszabály Forrás: Magyar Közlöny 2016/81. (VI. 9.) 11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági szabályzatáról Módosítja: 18/2016. (VI. 9.) NGM r. Hatályos: kivétellel. Módosított jogszabály Forrás: Magyar Közlöny 2016/84. (VI. 13.) 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről Módosítja: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. Hatályos: , /2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról Módosítja: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. Hatályos: /2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről Módosítja: 156/2016. (VI. 13.) Korm. r. Hatályos: , /2011. (V. 10.) KIM rendelet az Ipari Termékosztályozás (ITO) bevezetéséről és alkalmazásáról Módosítja: 17/2016. (VI. 13.) MvM r. Hatályos: /2012. (IV. 16.) KIM rendelet a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról Módosítja: 17/2016. (VI. 13.) MvM r. Hatályos: Módosított jogszabály Forrás: Magyar Közlöny 2016/90. (VI. 23.) évi I. törvény a közúti közlekedésről Módosítja: évi LXXV. tv. Hatályos: évi XCIII. törvény a munkavédelemről Módosítja: évi LXXIX. tv. Hatályos: évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről Módosítja: évi LXXIX. tv. Hatályos:

17 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről Módosítja: évi LXXX. tv évi CXVI. törvény az atomenergiáról Módosítja: évi LXXXI. tv évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról Módosítja: évi LXXXI. tv. Hatályos: évi XL. törvény a földgázellátásról Módosítja: évi LXXXIII. tv. Hatályos: évi CLXXXV. törvény a hulladékról Módosítja: évi LXXXIX. tv. Hatályos: , Módosított jogszabály Forrás: Magyar Közlöny 2016/93. (VI. 28.) 145/2012. (XII. 27.) VM rendelet a hulladékolajjal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól Módosítja: 43/2016. (VI. 28.) FM r. Hatályos: Forrás: Magyar Közlöny 2016/71. (V. 20.) évi CLXXXV. törvény a hulladékról Módosítja: évi XLVII. tv. Hatályos: évi I. törvény a munka törvénykönyvéről Módosítja: évi XLIX. tv. Hatályos: évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről Módosítja: évi XLIX. tv. Hatályos: Új jogszabály Forrás: Magyar Közlöny 2016/72. (V. 24.) 12/2016. (V. 24.) NFM rendelet az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet részére történő adatszolgáltatás tartalmáról és rendjéről Hatályos: , Módosított jogszabály Forrás: Magyar Közlöny 2016/74. (V. 27.) 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről Módosítja: 112/2016. (V. 27.) Korm. r. 17

18 Hatályos: , Forrás: Magyar Közlöny 2016/68. (V. 12.) 16/2016. (V. 12.) BM rendelet a közcélú ivóvízművek, valamint a közcélú szennyvízelvezető és -tisztító művek üzemeltetése során teljesítendő vízügyi és vízvédelmi szakmai követelményekről, vizsgálatok köréről, valamint adatszolgáltatás tartalmáról Hatályos: , Forrás: Magyar Közlöny 2016/69. (V. 13.) 99/2016. (V. 13.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról Hatályos: Új jogszabály Forrás: Magyar Közlöny 2016/46. (IV. 5.) 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről Hatályos: Hatályon kívül helyezett jogszabály Forrás: Magyar Közlöny 2016/46. (IV. 5.) 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről Hatályon kívül helyezi: 10/2016. (IV. 5.) NGM r. Hatályos: Forrás: Magyar Közlöny 2016/53. (IV. 15.) évi XXIII. törvény a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzésre vonatkozó egyes törvények módosításáról Hatályos: Forrás: Magyar Közlöny 2016/53. (IV. 15.) évi CLXIV. törvény a kereskedelemről Módosítja: évi XXIII. tv. Hatályos: évi I. törvény a munka törvénykönyvéről Módosítja: évi XXIII. tv. Hatályos: Hatályon kívül helyezett jogszabály Forrás: Magyar Közlöny 2016/53. (IV. 15.) évi CII. törvény a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról Hatályon kívül helyezi: évi XXIII. tv. Hatályos: /2015. (III. 17.) Korm. rendelet a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzési tilalomtól eltérő nyitva tartás engedélyezésének feltételeiről Hatályon kívül helyezi: évi XXIII. tv. Hatályos: Új jogszabály Forrás: Magyar Közlöny 2016/46. (IV. 5.) 18

19 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről Hatályos: Hatályon kívül helyezett jogszabály Forrás: Magyar Közlöny 2016/46. (IV. 5.) 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről Hatályon kívül helyezi: 10/2016. (IV. 5.) NGM r. Hatályos: Új jogszabály Forrás: Magyar Közlöny 2016/46. (IV. 5.) 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről Hatályos: Hatályon kívül helyezett jogszabály Forrás: Magyar Közlöny 2016/46. (IV. 5.) 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről Hatályon kívül helyezi: 10/2016. (IV. 5.) NGM r. Hatályos: Forrás: Magyar Közlöny 2016/53. (IV. 15.) évi XXIII. törvény a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzésre vonatkozó egyes törvények módosításáról Hatályos: Forrás: Magyar Közlöny 2016/53. (IV. 15.) évi CLXIV. törvény a kereskedelemről Módosítja: évi XXIII. tv. Hatályos: évi I. törvény a munka törvénykönyvéről Módosítja: évi XXIII. tv. Hatályos: Hatályon kívül helyezett jogszabály Forrás: Magyar Közlöny 2016/53. (IV. 15.) évi CII. törvény a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról Hatályon kívül helyezi: évi XXIII. tv. Hatályos: /2015. (III. 17.) Korm. rendelet a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzési tilalomtól eltérő nyitva tartás engedélyezésének feltételeiről Hatályon kívül helyezi: évi XXIII. tv. Hatályos: Új jogszabály 19

20 Forrás: Magyar Közlöny 2016/46. (IV. 5.) 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről Hatályos: Hatályon kívül helyezett jogszabály Forrás: Magyar Közlöny 2016/46. (IV. 5.) 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről Hatályon kívül helyezi: 10/2016. (IV. 5.) NGM r. Hatályos: Forrás: Magyar Közlöny 2016/28. (III. 2.) 15/1989. (X. 8.) MÉM rendelet az Erdészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról Módosítja: 15/2016. (III. 2.) FM r. Hatályos: /2003. (VII. 16.) FVM rendelet a mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány bevezetéséről és kiadásának szabályairól Módosítja: 15/2016. (III. 2.) FM r. Hatályos: Forrás: Magyar Közlöny 2016/26. (II. 29.) 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről Módosítja: 12/2016. (II. 29.) FM r. Hatályos: Forrás: Magyar Közlöny 2016/22. (II. 22.) 9/2001. (IV. 5.) GM rendelet a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról Módosítja: 7/2016. (II. 22.) NGM r. Hatályos: /2002. (II. 16.) GM rendelet a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról Módosítja: 7/2016. (II. 22.) NGM r. Hatályos: /2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról Módosítja: 7/2016. (II. 22.) NGM r. Hatályos: /2011. (X. 5.) NGM rendelet a gyermekjátékok biztonságáról Módosítja: 7/2016. (II. 22.) NGM r. Hatályos: /2013. (III. 21.) NGM rendelet a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról 20

21 Módosítja: 7/2016. (II. 22.) NGM r. Hatályos: /2014. (XI. 19.) NGM rendelet egyes szállítható nyomástartó berendezések üzemeltetésével kapcsolatos műszaki biztonsági követelményekről és a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról Módosítja: 7/2016. (II. 22.) NGM r. Hatályos: Forrás: Magyar Közlöny 2016/17. (II. 11.) 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról Módosítja: 20/2016. (II. 11.) Korm. r. Hatályos: Új jogszabályok 2/2016. (I. 15.) EMMI rendelet az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló kormányrendelet hatályba lépésével összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról Hatályos: Forrás: Magyar Közlöny 2015/185. (XII. 12.) Új jogszabályok évi CCXI. törvény a kéményseprő-ipari tevékenységről Hatályos: , Forrás: Magyar Közlöny 2015/185. (XII. 12.) évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről Módosítja: évi CCII. tv., évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról Módosítja: évi CCIII. tv., Forrás: Magyar Közlöny 2015/185. (XII. 12.) Hatályon kívül helyezett jogszabály évi XC. törvény a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Hatályon kívül helyezi: évi CCXI. tv. Hatályos: Forrás: Magyar Közlöny 2015/199. (XII. 17.) 21

22 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet a növényvédelmi tevékenységről Módosítja: 84/2015. (XII. 17.) FM r. Hatályos: , Forrás: Magyar Közlöny 2015/200. (XII. 21.) Új jogszabályok 73/2015. (XII. 21.) BM rendelet a beépített tűzjelző, illetve tűzoltó berendezések létesítésének, használatbavételének és megszüntetésének engedélyezésére irányuló hatósági eljárás részletes szabályairól Forrás: Magyar Közlöny 2015/200. (XII. 21.) 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről Módosítja: 74/2015. (XII. 21.) BM r. 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről Módosítja: 88/2015. (XII. 21.) FM r. Forrás: Magyar Közlöny 2015/201. (XII. 22.) évi XXVIII. törvény a nemzeti szabványosításról Módosítja: évi CCXVIII. tv. Hatályos: évi LVIII. törvény a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról Módosítja: évi CCXVIII. tv. Hatályos: évi CLXXXV. törvény a hulladékról Módosítja: évi CCXXI. tv. Hatályos: , /2011. (XII. 15.) BM rendelet a tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól Módosítja: 75/2015. (XII. 22.) BM r. 50/2011. (XII. 20.) BM rendelet a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól Módosítja: 75/2015. (XII. 22.) BM r. 22

23 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól Módosítja: 75/2015. (XII. 22.) BM r. 16/2012. (IV. 3.) BM rendelet az egyes tűzmegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról Módosítja: 75/2015. (XII. 22.) BM r. 14/1997. (II. 26.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alá tartozó fegyveres erő és rendvédelmi szervek munkaügyi ellenőrzéséről Módosítja: 76/2015. (XII. 22.) BM r. 21/1997. (VII. 8.) IM rendelet a büntetés-végrehajtási szervezet Szolgálati Szabályzatáról Módosítja: 76/2015. (XII. 22.) BM r. 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról Módosítja: 76/2015. (XII. 22.) BM r. 70/2011. (XII. 30.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól Módosítja: 76/2015. (XII. 22.) BM r. Forrás: Magyar Közlöny 2015/202. (XII. 23.) évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól Módosítja: évi CCXXIV. tv., , évi XXV. törvény a kémiai biztonságról Módosítja: évi CCXXIV. tv évi XCIII. törvény a munkavédelemről Módosítja: évi CCXXVI. tv. Hatályos:

24 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól Módosítja: 413/2015. (XII. 23.) Korm. r. Hatályos: /2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól Módosítja: 413/2015. (XII. 23.) Korm. r. 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól Módosítja: 427/2015. (XII. 23.) Korm. r. Hatályos: /2004. (X. 20.) Korm. rendelet a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről Módosítja: 427/2015. (XII. 23.) Korm. r. Hatályos: /2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról Módosítja: 91/2015. (XII. 23.) FM r. Hatályos: /2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról Módosítja: 91/2015. (XII. 23.) FM r. Hatályos: Forrás: Magyar Közlöny 2015/203. (XII. 23.) 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló Évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról Módosítja: 81/2015. (XII. 23.) BM r., /1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról Módosítja: 35/2015. (XII. 23.) NGM r. 30/2009. (XI. 26.) NFGM rendelet a gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántartásáról Módosítja: 35/2015. (XII. 23.) NGM r. 24

25 Forrás: Magyar Közlöny 2015/205. (XII. 28.) évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól Módosítja: évi CCXXX. tv. Hatályos: /1988. (IV. 21.) MT rendelet a közúti közlekedésről szóló évi I. törvény végrehajtásáról Módosítja: 441/2015. (XII. 28.) Korm. r. 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet a bányászatról szóló évi XLVIII. törvény végrehajtásáról Módosítja: 441/2015. (XII. 28.) Korm. r. 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet a temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. törvény végrehajtásáról Módosítja: 441/2015. (XII. 28.) Korm. r. 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról Módosítja: 441/2015. (XII. 28.) Korm. r. 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről Módosítja: 441/2015. (XII. 28.) Korm. r. 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről Módosítja: 441/2015. (XII. 28.) Korm. r. 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól Módosítja: 441/2015. (XII. 28.) Korm. r. 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről Módosítja: 441/2015. (XII. 28.) Korm. r. 208/2011. (X. 12.) Korm. rendelet a katasztrófavédelmi bírság részletes szabályairól, a katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetéséről és visszatérítéséről 25

26 Módosítja: 441/2015. (XII. 28.) Korm. r. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről Módosítja: 441/2015. (XII. 28.) Korm. r. 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól Módosítja: 441/2015. (XII. 28.) Korm. r. 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról Módosítja: 443/2015. (XII. 28.) Korm. r., Forrás: Magyar Közlöny 2015/207. (XII. 29.) 469/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról 74/2015. (XII. 29.) NFM rendelet a közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet és a nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet módosításáról Forrás: Magyar Közlöny 2015/208. (XII. 29.) 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet a fegyverekről és lőszerekről Módosítja: 486/2015. (XII. 29.) Korm. r. 123/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet az egyes veszélyes anyagok és veszélyes készítmények kivitelével, illetve behozatalával összefüggő bejelentési eljárás részletes szabályairól Módosítja: 486/2015. (XII. 29.) Korm. r. Forrás: Magyar Közlöny 2016/1. (I. 5.) Új jogszabályok 26

27 1/2016. (I. 5.) NGM rendelet a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki biztonsági követelményeiről, hatósági felügyeletéről Hatályos: /2016. (I. 5.) NGM rendelet a nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről Hatályos: Forrás: Magyar Közlöny 2016/1. (I. 5.) Hatályon kívül helyezett jogszabályok 11/1994. (III. 25.) IKM rendelet az éghető folyadékok és olvadékok tárolótartályairól Hatályon kívül helyezi: 1/2016. (I. 5.) NGM r. Hatályos: /2004. (IV. 27.) GKM rendelet a nyomástartó és töltőlétesítmények műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről Hatályon kívül helyezi: 2/2016. (I. 5.) NGM r. Hatályos: /2006. (V. 5.) GKM rendelet az autógáz töltőállomás építésének és üzemeltetésének szabályairól Hatályon kívül helyezi: 2/2016. (I. 5.) NGM r. Hatályos: /2006. (VI. 1.) GKM rendelet az autógáztartályok időszakos ellenőrzéséről Hatályon kívül helyezi: 2/2016. (I. 5.) NGM r. 27

Jogszabályváltozások 2015. január

Jogszabályváltozások 2015. január Jogszabályváltozások 2015. január MUNKAVÉDELEM Módosított jogszabályok: 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 2012. évi XC. törvény a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 2012. évi II. törvény

Részletesebben

2. AZ NMH (OMMF) MŰKÖDÉSÉVEL ÉS A MUNKAVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE. Az OMMF működésével kapcsolatos fontosabb jogszabályok

2. AZ NMH (OMMF) MŰKÖDÉSÉVEL ÉS A MUNKAVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE. Az OMMF működésével kapcsolatos fontosabb jogszabályok 2. AZ NMH (OMMF) MŰKÖDÉSÉVEL ÉS A MUNKAVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE Az OMMF működésével kapcsolatos fontosabb jogszabályok 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről. 1996. évi LXXV. törvény

Részletesebben

Törvények. Kormányrendeletek

Törvények. Kormányrendeletek Törvények 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1996. évi XXXVII. törvény a polgári védelemről. 1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés

Részletesebben

Törvények évi a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény évi LXXXIV. az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről

Törvények évi a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény évi LXXXIV. az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről Törvények 2007. évi a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. CLXI. módosításáról 2007. évi CXXVI. egyes adóek módosításáról 2007. évi LXXXIV. a rehabilitációs járadékról 2006. évi XCVII. az egészségügyben

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2014. szeptember

Jogszabályváltozások 2014. szeptember Jogszabályváltozások 2014. szeptember MUNKAVÉDELEM Módosított jogszabályok: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről Módosítva:2014.09.05

Részletesebben

1/6 Jogszabályok jegyzéke

1/6 Jogszabályok jegyzéke Munkavédelem és munkabiztonság CD 1/6 1 Útmutató a magyar jogrendszer hierarchiájához a munkavédelemre vonatkozó előírások kapcsán Magyarország alaptörvénye (Alkotmány) Törvények 1952. III. törvény a polgári

Részletesebben

a Bizottság december 18-i 1408/2013/EU rendelete az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban

a Bizottság december 18-i 1408/2013/EU rendelete az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL A HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL EGRI JÁRÁSI HIVATAL FOGLALKOZTATÁSI CSALÁDTÁMOGATÁSI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI FŐOSZTÁLYA TEVÉKENYSÉGÉRE VONATKOZÓ ALAPVETŐ ÁGAZATI JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

A Projekt Igazgatóságon alkalmazott rendeletek és jogszabályok

A Projekt Igazgatóságon alkalmazott rendeletek és jogszabályok A Projekt Igazgatóságon alkalmazott ek és jogszabályok SOR- SZÁM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. NYILV. SZÁM MEGNEVEZÉS FELLELHETŐSÉG 1959. évi IV. törvény 1988. évi I. törvény 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

8/2012. (II. 15.) NFM rendelet A vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló 30/2010. (XII. 23.) NFM rendelet módosításáról

8/2012. (II. 15.) NFM rendelet A vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló 30/2010. (XII. 23.) NFM rendelet módosításáról A munkavédelmet érintő 2012.-benhatályba lépett, vagy módosult jogszabályok. 2012. JANUÁR MK 2. (január 6.) 2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről 2012. évi II. törvény A szabálysértésekről, a szabálysértési

Részletesebben

Tigáz-DSO Kft-t érintő hatályos, illetve - az elmúlt 5 évben - hatályát vesztett jogszabályok

Tigáz-DSO Kft-t érintő hatályos, illetve - az elmúlt 5 évben - hatályát vesztett jogszabályok Tigáz-DSO Kft-t érintő hatályos, illetve - az elmúlt 5 évben - hatályát vesztett jogszabályok Törvények: - 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről - 2013. évi V. törvény a

Részletesebben

Törvényi szabályozás célja. Munkaviszonnyal kapcsolatos jogok és kötelezettségek

Törvényi szabályozás célja. Munkaviszonnyal kapcsolatos jogok és kötelezettségek 4.2.4. Táblázat / 1. Érintett vegyi 1. 1992. évi XXII. törvény a munka törvénykönyvéről 2. 199. évi XCIII. törvény a munkavédelemről. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről

Részletesebben

Jogszabályváltozás 2013. július hó

Jogszabályváltozás 2013. július hó MUNKAVÉDELEM, TŰZVÉDELEM Módosított jogszabályok: Jogszabályváltozás 2013. július hó 2012. évi CLXVI. törvény a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről 2011.

Részletesebben

6. számú melléklet AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉT SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE

6. számú melléklet AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉT SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE 6. számú melléklet AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉT SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE Törvények 1991. évi XI. törvény az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről 1992. évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről

Részletesebben

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke 2016. januári csökkentett joganyag (Alaptörvény módosításai, törvények, kormányrendeletek, PSZÁF, MNB, NMHH MEKH és miniszteri, rendeletek). *jelöltek

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége alaptevékenysége, feladat- és hatásköre Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége alaptevékenysége, feladat- és hatásköre A Fejér Megyei Kormányhivatal, így a Közlekedési Felügyelőség SZMSZ-ének hatályos szövegét a 3/2013. (I.8.)

Részletesebben

218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet az egyes szabálysértésekről 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról

218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet az egyes szabálysértésekről 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2014. március

Jogszabályváltozások 2014. március Jogszabályváltozások 2014. március MUNKAVÉDELEM Módosított jogszabályok: 2000. évi XLII. törvény a víziközlekedésről 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet

Részletesebben

Foglalkoztatási Főosztály

Foglalkoztatási Főosztály Magyarország Alaptörvénye 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2010. évi CXXVI. törvény a fővárosi és

Részletesebben

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság fenti honlapjának 2014. január hó 22-i állapota alapján

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság fenti honlapjának 2014. január hó 22-i állapota alapján Forrás: http: www.ommf.gov.hu Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság Cím: 1106 Budapest, Fehér út 10. Postacím: 1476 Budapest, Pf. 75. A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi

Részletesebben

korreferátum prof. Dr. Veress Gábor előadásához

korreferátum prof. Dr. Veress Gábor előadásához Munkavédelemkockázat értékelés korreferátum prof. Dr. Veress Gábor előadásához Készítette: Almássy Erika minőségügyi szakmérnök, felsőfokú munkavédelmi szakember +36-20-9606845 erikaalmassy@gmail.com 2016.10.19.

Részletesebben

16/2010. (IV. 28.) NFGM rendelet

16/2010. (IV. 28.) NFGM rendelet Hatály: 2010.XII.1. - 2015.V.31. 1. oldal 16/2010. (IV. 28.) NFGM rendelet a termékek megfelelőségének értékeléséhez kapcsolódó egyes ipari és kereskedelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Az

Részletesebben

2010. évi CLII. törvény egyes törvényeknek a naptári napban való határidőszámítással

2010. évi CLII. törvény egyes törvényeknek a naptári napban való határidőszámítással Jogszabály változások 2010. december A 2010. decemberében rendkívül sok jogszabályváltozás történt, a változások közül az alábbiak emelhetők ki (az Mvt. első módosítása nem munkavédelmi jellegű): 2010.

Részletesebben

É P Í T É S I F Ó R U M

É P Í T É S I F Ó R U M É P Í T É S I F Ó R U M M u n k a v é d e l e m a z é p í t é s i m u n k a t e r ü l e t e n Mi jellemzi a mai hazai építőipart? Sok az építőipari vállalkozás, ennek is döntő többsége kis (esetleg közép)

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi

Részletesebben

Szervre vonatkozó alapvető jogszabályok

Szervre vonatkozó alapvető jogszabályok KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY Szervre vonatkozó alapvető jogszabályok http://www.kormanyhivatal.hu/hu/dok?source=6&type=311#!documentbrowse 1. Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv Magyarország

Részletesebben

Elosztói engedélyes tevékenységéhez kapcsolódó jogszabályok

Elosztói engedélyes tevékenységéhez kapcsolódó jogszabályok Elosztói engedélyes tevékenységéhez kapcsolódó jogszabályok 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról 1990. évi LXXXVII. törvény az árak megállapításáról 2011.

Részletesebben

TEVÉKENYSÉGI és KÖRNYEZETVÉDELMI JOGSZABÁLYOK GYŰJTEMÉNYE

TEVÉKENYSÉGI és KÖRNYEZETVÉDELMI JOGSZABÁLYOK GYŰJTEMÉNYE TEVÉKENYSÉGI és KÖRNYEZETVÉDELMI JOGSZABÁLYOK GYŰJTEMÉNYE Városgazdasági Nonprofit Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Béke fasor 71/A.) Hulladékgazdálkodás - 2012. évi CLXXXV. törvény: a hulladékról Kecskemét

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI JOGSZABÁLYOK

MUNKAVÉDELMI JOGSZABÁLYOK MUNKAVÉDELMI JOGSZABÁLYOK 1. A munkavédelmet általában érintő jogszabályok 2 2. Veszélyes anyagok, készítmények, katasztrófavédelem 5 3. Gépeket, berendezéseket és eszközöket érintő jogszabályok 9 4. Egyéni

Részletesebben

Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium

Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium Mire tanítanak a súlyos balesetek? Előadó: Nesztinger Péter munkavédelmi főreferens Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság E-mail

Részletesebben

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóságának tevékenységét meghatározó általános jogszabályok:

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóságának tevékenységét meghatározó általános jogszabályok: A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóságának tevékenységét meghatározó általános jogszabályok: (A jogszabályok megtalálhatók és letölthetők: magyarország.hu/keresések/jogszabályok)

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2012. (.) NFM rendelete

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2012. (.) NFM rendelete A nemzeti fejlesztési miniszter /2012. (.) NFM rendelete a járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával, a körzetközponti jegyzői hatáskörök és a többcélú kistérségi társulások megszűnésével összefüggésben

Részletesebben

Szervre vonatkozó alapvető jogszabályok:

Szervre vonatkozó alapvető jogszabályok: Szervre vonatkozó alapvető jogszabályok: 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről 1992. évi XXII. törvény munka Törvénykönyvéről 323/2011. ( XII.28.

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás január 1-jétől alkalmazott jogszabályai

A hulladékgazdálkodás január 1-jétől alkalmazott jogszabályai A hulladékgazdálkodás 2010. január 1-jétől alkalmazott jogszabályai Hulladékgazdálkodási jogszabályok A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 2010. január 1. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=48929.72552

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG MŰKÖDÉSÉT MEGHATÁROZÓ ALAPVETŐ JOGSZABÁLYOK

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG MŰKÖDÉSÉT MEGHATÁROZÓ ALAPVETŐ JOGSZABÁLYOK JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A fogyasztóvédelmi intézményrendszer szervezeti működésének fejlesztése ÁROP-1.2.24-2014- 2014-0001 projekthez A NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG MŰKÖDÉSÉT MEGHATÁROZÓ

Részletesebben

II. Kormány- és miniszteri rendeletek

II. Kormány- és miniszteri rendeletek I. Törvények A helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi. LXV. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. Az információs önrendelkezési jogról

Részletesebben

Munkavédelem helyzete Magyarországon a hatósági munka tükrében

Munkavédelem helyzete Magyarországon a hatósági munka tükrében Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelem helyzete Magyarországon a hatósági munka tükrében Dr. H. Nagy Judit főosztályvezető NMH MMI Munkavédelmi Főosztály A bekövetkezett balesetek időpontja 25000 20000

Részletesebben

A Hivatal elsődlegesen az alábbi jogszabályok alapján látja el feladatait: - Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) évi CCIII. tv.

A Hivatal elsődlegesen az alábbi jogszabályok alapján látja el feladatait: - Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) évi CCIII. tv. A Hivatal elsődlegesen az alábbi jogszabályok alapján látja el feladatait: - Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) - 2011. évi CCIII. tv. az országgyűlési képviselők választásáról - 2013.évi XXXVI.

Részletesebben

Elosztói engedélyes tevékenységéhez kapcsolódó jogszabályok

Elosztói engedélyes tevékenységéhez kapcsolódó jogszabályok Elosztói engedélyes tevékenységéhez kapcsolódó jogszabályok 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelettel 2008. évi XL.

Részletesebben

1/ Ismertesse az egyéni vállalkozásról szóló 1990.évi V. törvény hatályát! Ki jogosult egyéni vállalkozás alapítására?

1/ Ismertesse az egyéni vállalkozásról szóló 1990.évi V. törvény hatályát! Ki jogosult egyéni vállalkozás alapítására? 2 1/ Ismertesse az egyéni vállalkozásról szóló 1990.évi V. törvény hatályát! Ki jogosult egyéni vállalkozás alapítására? 2/ Ismertesse a vállalkozói igazolvány kérelmére vonatkozó előírásokat, eljárásokat,

Részletesebben

Fichtinger Gyula, Horváth Kristóf

Fichtinger Gyula, Horváth Kristóf A sugárvédelmi hatósági feladatok átvételével kapcsolatos feladatok és kihívások Fichtinger Gyula, Horváth Kristóf Országos Atomenergia Hivatal 2015.04.21. Sugárvédelmi hatósági feladatok átvétele 1 Tartalom

Részletesebben

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala >>>1145 Budapest, Pétervárad utca 2. SZMSZ BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Városépítési Osztály

Részletesebben

a 7. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. (1) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás

a 7. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. (1) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás MAGYAR KÖZLÖNY 2014. évi 39. szám 3965 A nemzeti fejlesztési miniszter 12/2014. (III. 14.) NFM rendelete egyes miniszteri rendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról

Részletesebben

A mindenkori hatályos ágazati jogszabályok:

A mindenkori hatályos ágazati jogszabályok: A Hivatal elsődlegesen az alábbi jogszabályok alapján látja el feladatait: - Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) - 2011. évi CCIII. tv. az országgyűlési képviselők választásáról - 2013.évi XXXVI.

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM A MINDENNAPOKBAN

MUNKAVÉDELEM A MINDENNAPOKBAN MUNKAVÉDELEM A MINDENNAPOKBAN A MUNKAVÉDELEM SZEREPLŐI Állam Munkáltató Szerződés, Munkautasítás Munkavállaló MUNKAVÉDELMI HATÓSÁG Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatósága 2012.

Részletesebben

A KÓRHÁZ MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ALAPVETŐ JOGSZABÁLYOK. Törvények

A KÓRHÁZ MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ALAPVETŐ JOGSZABÁLYOK. Törvények A KÓRHÁZ MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ALAPVETŐ JOGSZABÁLYOK Törvények 2011. április 25. Magyarország Alaptörvénye 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 2003. évi LXXXIV. törvény egészségügyi tevékenység végzésének

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 2008. I. FÉLÉVI JOGALKOTÁSI PROGRAMJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 2008. I. FÉLÉVI JOGALKOTÁSI PROGRAMJA A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 2008. I. FÉLÉVI JOGALKOTÁSI PROGRAMJA Törvények A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról A veszélyes és mérgező anyagok tengeri szállításával

Részletesebben

Jogi követelmények FNY 04/2 Oldal: 1 / 8

Jogi követelmények FNY 04/2 Oldal: 1 / 8 Jogi követelmények FNY 04/2 Oldal: 1 / 8 Országos érvényű jogszabályok 1991. évi XLV. tv. a mérésügyről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) tel Mérőeszközök jogszabályban előírt

Részletesebben

Magyar Építész Kamara

Magyar Építész Kamara Jogszabályok Figyelem! Számos jogszabály megváltozott 2011. január 1. hatállyal. Egyes jogszabályoknál a legutolsó módosítás hatályának kezdetét zárójelben jeleztük. 1. Alapvetõ elõírások 1995. évi LIII.

Részletesebben

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

A Népegészségügyi Főosztály tevékenységét általánosan meghatározó jogszabályok:

A Népegészségügyi Főosztály tevékenységét általánosan meghatározó jogszabályok: A Népegészségügyi Főosztály tevékenységét általánosan meghatározó jogszabályok: 1991. évi XI. törvény az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 323/2010.

Részletesebben

A munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés a) pont ab)

A munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés a) pont ab) A nemzetgazdasági miniszter 21/2015. (VIII. 28.) NGM rendelete egyes munkavédelmi tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról, valamint egyes foglalkoztatási és szakképzési tárgyú

Részletesebben

Környezetvédelmi tárgyú ügyek

Környezetvédelmi tárgyú ügyek Önkormányzat/Közérdekű adatok/ii/4. menüpontba Környezetvédelmi tárgyú ügyek Zajvédelem A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklete

Részletesebben

Elosztói engedélyes tevékenységéhez kapcsolódó jogszabályok

Elosztói engedélyes tevékenységéhez kapcsolódó jogszabályok Elosztói engedélyes tevékenységéhez kapcsolódó jogszabályok 2013. évi CLXXXVIII. törvény 2013. évi L. törvény 2013. évi XXII. törvény 2013. évi V. törvény 2012. évi CLXXXV. törvény 2012. évi CLXVI. törvény

Részletesebben

A mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságok, valamint az MKEH szerepe és feladatai a gáziparban

A mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságok, valamint az MKEH szerepe és feladatai a gáziparban A mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságok, valamint az MKEH szerepe és feladatai a gáziparban DUNAGÁZ SZAKMAI NAP 2013. Dobogókő Störk Imre szakmai tanácsadó MKEH Piacfelügyeleti és Műszaki Felügyeleti

Részletesebben

Ágazati jogszabályok. Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály. Családtámogatási Osztály

Ágazati jogszabályok. Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály. Családtámogatási Osztály Ágazati jogszabályok Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Családtámogatási Osztály 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről

Részletesebben

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Tv. Szabályozza az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

SZAKMAI JOGTÁR. A tűzvédelemmel, polgári védelemmel és a katasztrófavédelemmel kapcsolatos jogszabályokról. Tájékoztató:

SZAKMAI JOGTÁR. A tűzvédelemmel, polgári védelemmel és a katasztrófavédelemmel kapcsolatos jogszabályokról. Tájékoztató: SZAKMAI JOGTÁR A tűzvédelemmel, polgári védelemmel és a katasztrófavédelemmel kapcsolatos jogszabályokról. Tájékoztató: Jelen szakmai jogtár arra ad segítséget, hogy az egyes joganyagokról tájékoztatást

Részletesebben

SZAKMAI JOGTÁR. A tűzvédelemmel, polgári védelemmel és a katasztrófavédelemmel kapcsolatos jogszabályokról. Tájékoztató:

SZAKMAI JOGTÁR. A tűzvédelemmel, polgári védelemmel és a katasztrófavédelemmel kapcsolatos jogszabályokról. Tájékoztató: SZAKMAI JOGTÁR A tűzvédelemmel, polgári védelemmel és a katasztrófavédelemmel kapcsolatos jogszabályokról. Tájékoztató: Jelen szakmai jogtár arra ad segítséget, hogy az egyes joganyagokról tájékoztatást

Részletesebben

TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A MUNKAVÉDELMET ÉRINTŐ BEJELENTÉSEK

TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A MUNKAVÉDELMET ÉRINTŐ BEJELENTÉSEK TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A MUNKAVÉDELMET ÉRINTŐ BEJELENTÉSEK A MUNKAVÉDELEM AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Előadó: Nesztinger Péter

Részletesebben

Ingatlanügyi Iroda tevékenységét meghatározó jogszabályok, rendeletek, előírások - 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére,

Ingatlanügyi Iroda tevékenységét meghatározó jogszabályok, rendeletek, előírások - 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, Ingatlanügyi Iroda tevékenységét meghatározó jogszabályok, rendeletek, előírások - 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról.

Részletesebben

Jogszabályi változások, A katasztrófavédelem jövője. Bérczi László tűzoltó ezredes Főfelügyelő, BM OKF Tűzoltósági Főfelügyelőség

Jogszabályi változások, A katasztrófavédelem jövője. Bérczi László tűzoltó ezredes Főfelügyelő, BM OKF Tűzoltósági Főfelügyelőség Jogszabályi változások, A katasztrófavédelem jövője Bérczi László tűzoltó ezredes Főfelügyelő, BM OKF Tűzoltósági Főfelügyelőség A Kat. törvénycsomag Szervezeti változások A tervezet értelmében a hivatásos

Részletesebben

Tűzzel érintett palackok vizsgálati tapasztalatai. Koza László

Tűzzel érintett palackok vizsgálati tapasztalatai. Koza László Tűzzel érintett palackok vizsgálati tapasztalatai 1 Koza László 2 Jellemzően előforduló esetek Pébégáz rendszerek - palack - palackcsoport - tartály (fűtőgáz és LPG) - településellátó rendszerek Földgáz

Részletesebben

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Barta-Vámos László tű. százados 2013.06.05-06. Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

.Munka és közlekedésbiztonsági tevékenysége 2013. február 1.

.Munka és közlekedésbiztonsági tevékenysége 2013. február 1. Vidékfejlesztési Minisztérium Mezőgazdasági Gépesítési Intézet 2100 Gödöllő Tessedik Sámuel u.4..munka és közlekedésbiztonsági tevékenysége 2013. február 1. 1 Mikor biztonságos egy gép, berendezés? Egy

Részletesebben

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei II. Ellenőrző kérdések 2012 1., A munkavédelem általános követelményei. - a munkavédelmi szabályok betarthatósága - a követelmények megválthatóságának elve - a megfelelőség

Részletesebben

A VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ AKTUÁLIS JOGSZABÁLY-KATALÓGUS

A VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ AKTUÁLIS JOGSZABÁLY-KATALÓGUS Veszprém Pápai út 41. A VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ AKTUÁLIS JOGSZABÁLY-KATALÓGUS Készítette: Horváth Károly engedélyezési és nyilvántartási csoportvezető főmunkatárs Szerencsi László vízkészlet-gazdálkodási

Részletesebben

Általános közzétételi lista II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Általános közzétételi lista II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok Általános közzétételi lista II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó ágazati jogszabályok

Részletesebben

SZAKMAI JOGTÁR. A tűzvédelemmel, polgári védelemmel és a katasztrófavédelemmel kapcsolatos jogszabályokról. Tájékoztató:

SZAKMAI JOGTÁR. A tűzvédelemmel, polgári védelemmel és a katasztrófavédelemmel kapcsolatos jogszabályokról. Tájékoztató: SZAKMAI JOGTÁR A tűzvédelemmel, polgári védelemmel és a katasztrófavédelemmel kapcsolatos jogszabályokról. Tájékoztató: Jelen szakmai jogtár arra ad segítséget, hogy az egyes joganyagokról tájékoztatást

Részletesebben

SZAKMAI JOGTÁR. A tűzvédelemmel, polgári védelemmel és a katasztrófavédelemmel kapcsolatos jogszabályokról. Tájékoztató:

SZAKMAI JOGTÁR. A tűzvédelemmel, polgári védelemmel és a katasztrófavédelemmel kapcsolatos jogszabályokról. Tájékoztató: SZAKMAI JOGTÁR A tűzvédelemmel, polgári védelemmel és a katasztrófavédelemmel kapcsolatos jogszabályokról. Tájékoztató: Jelen szakmai jogtár arra ad segítséget, hogy az egyes joganyagokról tájékoztatást

Részletesebben

SZAKMAI JOGTÁR. A tűzvédelemmel, polgári védelemmel és a katasztrófavédelemmel kapcsolatos jogszabályokról. Tájékoztató:

SZAKMAI JOGTÁR. A tűzvédelemmel, polgári védelemmel és a katasztrófavédelemmel kapcsolatos jogszabályokról. Tájékoztató: SZAKMAI JOGTÁR A tűzvédelemmel, polgári védelemmel és a katasztrófavédelemmel kapcsolatos jogszabályokról. Tájékoztató: Jelen szakmai jogtár arra ad segítséget, hogy az egyes joganyagokról tájékoztatást

Részletesebben

Törvényi szabályozás célja

Törvényi szabályozás célja 4.2.. Táblázat / 1. 1. 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 2. 1995. évi LVII. törvény vízgazdálkodásról. 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról 4. 200. évi

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal alaptevékenységét meghatározó jogszabályok

A Polgármesteri Hivatal alaptevékenységét meghatározó jogszabályok A Polgármesteri Hivatal alaptevékenységét meghatározó jogszabályok Törvények (2011.04.25.) Magyarország Alaptörvénye 1952. évi IV. 1959. évi IV. a házasságról, a családról és a gyámságról a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője.

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője. V. Kereskedelmi igazgatás 1.1. Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység bejelentése A kereskedelmi hatóság és a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság (a nemesfémből készült ékszekerek, díszműáruk

Részletesebben

Változások a honvédelmi ágazatot érintő munkavédelmi szabályok területén. Budapest, 2012. május 8.

Változások a honvédelmi ágazatot érintő munkavédelmi szabályok területén. Budapest, 2012. május 8. Változások a honvédelmi ágazatot érintő munkavédelmi szabályok területén Budapest, 2012. május 8. Törvényi szint: Alaptörvény, biztonsággal kapcsolatos egyéb törvények Korm. r. szint: Miniszteri r. szint:

Részletesebben

Jogszabálylista 2007.11.01. MK 2011/40. (ápr. 15.)

Jogszabálylista 2007.11.01. MK 2011/40. (ápr. 15.) Jogszabálylista 2007.11.01. MK 2011/40. (ápr. 15.) Általános, fontosabb jogszabályok az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) Módosította: 2006. évi L. tv.

Részletesebben

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke 20 augusztusban megjelent csökkentett joganyag (Alaptörvény módosításai, törvények, kormányek, PSZÁF, MNB, NMHH MEKH és miniszteri, ek). *jelöltek

Részletesebben

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatója a tűzvédelmi szakvizsga törzsanyagáról 1

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatója a tűzvédelmi szakvizsga törzsanyagáról 1 Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatója a tűzvédelmi szakvizsga törzsanyagáról 1 A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő

Részletesebben

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke 2015. augusztusban csökkentett joganyag (Alaptörvény módosításai, törvények, kormányek, PSZÁF, MNB, NMHH MEKH és miniszteri, ek). *jelöltek a weboldalról

Részletesebben

- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (Szt. 18./B. )

- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (Szt. 18./B. ) A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves

Részletesebben

SZAKMAI JOGTÁR. A tűzvédelemmel, polgári védelemmel és a katasztrófavédelemmel kapcsolatos jogszabályokról. Tájékoztató:

SZAKMAI JOGTÁR. A tűzvédelemmel, polgári védelemmel és a katasztrófavédelemmel kapcsolatos jogszabályokról. Tájékoztató: SZAKMAI JOGTÁR A tűzvédelemmel, polgári védelemmel és a katasztrófavédelemmel kapcsolatos jogszabályokról. Tájékoztató: Jelen szakmai jogtár arra ad segítséget, hogy az egyes joganyagokról tájékoztatást

Részletesebben

TERVEZET EZ A TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

TERVEZET EZ A TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Iktatószám: GKM/4330/ /2007 A földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges képesítésről és ról szóló 12/2004. (II. 13.)

Részletesebben

Aktuális környezetvédelmi jogszabályok - kivonat

Aktuális környezetvédelmi jogszabályok - kivonat 2007. Éghajlat 2005. 2005. évi XV. Törvény. az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről 2005. évi CXXVII. Tv. 2007. évi LX. Tv. 2007. évi CVI. tv. 07.09.25 2008.01.30 Éghajlat 2006.

Részletesebben

Barts J. Balázs, FRICS 2014.11.13. MIKOR VITTE UTOLJÁRA ÉPÜLETÉT SZERVIZBE?

Barts J. Balázs, FRICS 2014.11.13. MIKOR VITTE UTOLJÁRA ÉPÜLETÉT SZERVIZBE? Barts J. Balázs, FRICS 2014.11.13. MIKOR VITTE UTOLJÁRA ÉPÜLETÉT SZERVIZBE? Egy tisztességes termék esetében Hát igen De mi is a lényeg? Az építmény szervizkönyve Az építmény szervizkönyve igazolja a)

Részletesebben

KIVONATOS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY KERESKEDŐK SZÁMÁRA FEBRUÁR 15. / A GYŰJTEMÉNY CSAK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ

KIVONATOS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY KERESKEDŐK SZÁMÁRA FEBRUÁR 15. / A GYŰJTEMÉNY CSAK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ KIVONATOS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY KERESKEDŐK SZÁMÁRA 2016. FEBRUÁR 15. / A GYŰJTEMÉNY CSAK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 / Az élelmiszerjog általános szabályai 2 / Élelmiszer-előállításra, élelmiszer-biztonságra

Részletesebben

Tájékoztató a jogszabályváltozásokról

Tájékoztató a jogszabályváltozásokról Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának J E G Y Z Ő J E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Tájékoztató a jogszabályváltozásokról Előterjesztő: Az előterjesztést

Részletesebben

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1 Miért volt szükséges a megalkotása? 1999. évi LXXIV. Tv. korrekciója Polgári védelmi szervezetek működése Tűzvédelem

Részletesebben

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA I. KATONAI HATÓSÁGI KONFERENCIA Balatonkenese, 2012. május 8 9. BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA Készítette: Fóti Zoltán vezető tanácsos HM Hatósági Hivatal Veszélyes Katonai Objektum

Részletesebben

TÜV Rheinland InterCert Kft. Tanúsítványok, akkreditációk, kijelölések, bejelentések, egyéb jogosultságok

TÜV Rheinland InterCert Kft. Tanúsítványok, akkreditációk, kijelölések, bejelentések, egyéb jogosultságok Tanúsítványok, k, kijelölések, bejelentések, egyéb A TÜV Rheinland InterCert Kft-nek, mint bejelentett szervezetnek (notified body) az Európai Bizottság által adott azonosítószáma: 1008 A tanúsítvány /

Részletesebben

Balog János Tamás r. alezredes a Rendőrség munkavédelmi főfelügyelője közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő-helyettes

Balog János Tamás r. alezredes a Rendőrség munkavédelmi főfelügyelője közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő-helyettes A közfoglalkoztatottak körében előforduló balesetek, foglalkozási megbetegedések bejelentése, kivizsgálása és minősítése" ORFK Humánigazgatási Szolgálat Egészségügyi Szakirányító és Hatósági Főosztály

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN Készítette: Szabó László Global Safety Kft. A MUNKAVÉDELEM ALAPJAI A MUNKAVÉDELEM JOGI SZABÁLYOZÁSA 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

Részletesebben

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok Szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, Ágazati jogszabályok: 1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre

Részletesebben

Szervezeti folyamatok korszerűsítése Rákosmente Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában ÁROP-3.A.1/B

Szervezeti folyamatok korszerűsítése Rákosmente Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában ÁROP-3.A.1/B Szervezeti folyamatok korszerűsítése Rákosmente Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában ÁROP-3.A.1/B-2008-0022 A projekt során felülvizsgált és átalakított folyamatokat érintő jogszabályok: 1) Működési

Részletesebben

Ágazati jogszabályok évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól,

Ágazati jogszabályok évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól, Szociális és gyámügyi igazgatás Ágazati jogszabályok 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól, 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Népegészségügyi Főosztály

Népegészségügyi Főosztály HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Népegészségügyi Főosztály A Főosztály elérhetőségei Cím: 3300 Eger, Kossuth Lajos út 11. Levelezési cím: 3301 Eger, Pf.:56 Telefon: 06 (36) 511-910 Fax: 06 (36) 515-911 E-mail:

Részletesebben

III/2. FÜGGELÉK. Jogszabályok, szabványok, belső utasítások

III/2. FÜGGELÉK. Jogszabályok, szabványok, belső utasítások III/2. FÜGGELÉK Jogszabályok, szabványok, belső utasítások 1. Jogszabályok 1.1.Törvények - 2008. évi XL. törvény - a földgázellátásról (GET) - 2006. V. törvény - a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról

Részletesebben

a Kormány /2012. (.) Korm. rendelete

a Kormány /2012. (.) Korm. rendelete 1 Melléklet a BM/855/201 számú kormány-előterjesztéshez a Kormány /201 (.) Korm. rendelete az egyes közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandó helyszíni bírság, illetve a szabálysértési eljárás során

Részletesebben

SZAKMAI JOGTÁR. PDF Pro Trial. A tűzvédelemmel, polgári védelemmel és a katasztrófavédelemmel kapcsolatos jogszabályokról.

SZAKMAI JOGTÁR. PDF Pro Trial. A tűzvédelemmel, polgári védelemmel és a katasztrófavédelemmel kapcsolatos jogszabályokról. SZAKMAI JOGTÁR A tűzvédelemmel, polgári védelemmel és a katasztrófavédelemmel kapcsolatos jogszabályokról. Tájékoztató: Jelen szakmai jogtár arra ad segítséget, hogy az egyes joganyagokról tájékoztatást

Részletesebben

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke 20szeptemberi csökkentett joganyag (Alaptörvény módosításai, törvények, kormányek, PSZÁF, MNB, NMHH MEKH és miniszteri, ek). *jelöltek a weboldalról

Részletesebben

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke 2015.májusban csökkentett joganyag (Alaptörvény módosításai, törvények, kormányek, PSZÁF, MNB, NMHH MEKH és miniszteri, ek). *jelöltek a weboldalról

Részletesebben

1/ Ismertesse az egyéni vállalkozásról szóló 1990.évi V. törvény hatályát! Ki jogosult egyéni vállalkozás alapítására?

1/ Ismertesse az egyéni vállalkozásról szóló 1990.évi V. törvény hatályát! Ki jogosult egyéni vállalkozás alapítására? 2 VÁLLALATI, VÁLLALKOZÓI ISMERETEK 1/ Ismertesse az egyéni vállalkozásról szóló 1990.évi V. törvény hatályát! Ki jogosult egyéni vállalkozás alapítására? 2/ Ismertesse a vállalkozói igazolvány kérelmére

Részletesebben