Jogszabályváltozás július hó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jogszabályváltozás 2013. július hó"

Átírás

1 MUNKAVÉDELEM, TŰZVÉDELEM Módosított jogszabályok: Jogszabályváltozás július hó évi CLXVI. törvény a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról évi XCVIII. törvény a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről évi XLII. törvény a víziközlekedésről évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról Módosítva: évi CXVI. törvény az atomenergiáról évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről évi XCVII. törvény a légiközlekedésről évi I. törvény a közúti közlekedésről IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérő 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól DIRECT SAFETY SYSTEM KFT. JOGSZABÁLYVÁLTOZÁS JÚLIUS

2 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról 44/2012. (XII. 22.) NGM rendelet a munkaügyi központok, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala munkaügyi kirendeltségének illetékességéről évi XXXIV. törvény az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet az építőipari lánctartozás megakadályozását segítő intézkedésekről 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról 54/2004. (III. 31.) Korm. rendelet a sportrendezvények biztonságáról évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről évi CXXXIII. törvény a megfelelőség értékelő szervezetek tevékenységéről évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésőrlés a tűzoltóságról évi XLVIII. törvény a bányászatról 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról évi CXI. törvény a Genfben, május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról DIRECT SAFET SYSTEM KFT. JOGSZABÁLYVÁLTOZÁS JÚLIUS 2 / 8

3 2013. évi CX. törvény a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás A és B Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről 28/2013. (VI. 27.) BM rendelet a minimális építőipari rezsióradíj évi mértékéről, valamint a régészeti lelőhely és a műemléki érték védetté nyilvánításáról, nyilvántartásáról és a régészeti feltárás részletes szabályairól szóló 80/2012. (XII. 28.) BM rendelet módosításáról 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló évi CLXVI. törvény végrehajtásáról 13/1996. (VI. 28.) BM rendelet a vízi közlekedés rendőrhatósági igazgatásáról 44/2005. (X. 19.) EüM rendelet az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek gyártásának személyi és tárgyi feltételeiről 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról Módosítva: /2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról Módosítva: /2012. (III. 28.) Korm. rendelet a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól 190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról 240/1997. (XII. 18.) Korm. rendelet a radioaktív hulladékok és a kiégett üzemanyag elhelyezésére, valamint a nukleáris létesítmények leszerelésére kijelölt szerv létrehozásáról és tevékenységének pénzügyi forrásáról DIRECT SAFET SYSTEM KFT. JOGSZABÁLYVÁLTOZÁS JÚLIUS 3 / 8

4 2005. évi XCV. törvény az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról évi XXV. törvény a kémiai biztonságról évi XXV. törvény az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről évi LXXIX. törvény a magzati élet védelméről 215/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet a radioaktív hulladékokkal és a kiégett üzemanyaggal kapcsolatos egyes feladatokat ellátó szerv kijelöléséről, tevékenységéről és annak pénzügyi forrásáról Módosítva: /2013. (VI. 21.) NFM rendelet a radioaktívhulladék-tároló és a radioaktív hulladék átmeneti tárolója telepítéséhez és tervezéséhez szükséges földtani és bányászati követelményekről Módosítva: /2012. (IV. 2.) Korm. rendelet a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról Módosítva: /2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról Módosítva: évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről Módosítva: /2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól Módosítva: /2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről Módosítva: /2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról évi XC. törvény a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról DIRECT SAFET SYSTEM KFT. JOGSZABÁLYVÁLTOZÁS JÚLIUS 4 / 8

5 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről Hatályon kívül helyezett: évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről 3/2003. (I. 25.) BM GKM KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól évi LXXIX. törvény a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) A és B Melléklete évi módosításaival és kiegészítéseivel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről évi LXXVIII. törvény a Genfben, május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról 20/1979. (IX. 18.) KPM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás A és B mellékletének kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról 17/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védőeszközök megfelelőségét tanúsító, ellenőrző szervezetek kijelölésének és bejelentésének részletes szabályairól Visszavonva: /2013. (VI. 10.) Korm. rendelet veszélyhelyzet kihirdetéséről és az ennek során teendő intézkedésekről, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről és az ennek során teendő intézkedésekről szóló 177/2013. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról" Visszavonva: /2013. (VI. 4.) Korm. rendelet veszélyhelyzet kihirdetéséről és az ennek során teendő intézkedésekről" Visszavonva: KÖRNYEZETVÉDELEM Módosított jogszabályok: DIRECT SAFET SYSTEM KFT. JOGSZABÁLYVÁLTOZÁS JÚLIUS 5 / 8

6 2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről évi X. törvény a szövetkezetekről évi CLXIV. törvény a kereskedelemről Módosítás: évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről évi LIII. törvény a természet védelméről évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól évi LV. törvény a termőföldről 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól Módosítás: /2003. (VII. 7.) ESZCSM FVM KvVM együttes rendelet a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről 77/2009. (XII. 15.) KHEM IRM KvVM együttes rendelet a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól évi CLXXXV. törvény a hulladékról Módosítás: évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról évi CXVII. törvény a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről DIRECT SAFET SYSTEM KFT. JOGSZABÁLYVÁLTOZÁS JÚLIUS 6 / 8

7 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról 343/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet a fenntartható bioüzemanyag-termelés követelményeiről és igazolásáról 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet a betétdíj alkalmazásának szabályairól 105/1999. (XII. 22.) FVM rendelet a földminősítés részletes szabályairól 10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet a felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának szabályairól Módosítás: évi LXXXVII. törvény a Nemzeti Földalapról évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 16/2002. (II. 18.) Korm. rendelet a termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól Módosítás: /2001. (XII. 21.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról DIRECT SAFET SYSTEM KFT. JOGSZABÁLYVÁLTOZÁS JÚLIUS 7 / 8

8 1994. évi LV. törvény a termőföldről Módosítás: /2008. (XII. 30.) Korm. rendelet a fás szárú növények védelméről. DIRECT SAFET SYSTEM KFT. JOGSZABÁLYVÁLTOZÁS JÚLIUS 8 / 8