a 23. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény 45. (7) bekezdés t) pontjában,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a 23. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. (7) bekezdés t) pontjában,"

Átírás

1 3594 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 43. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelete a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá a 2. alcím tekintetében a személyszállítási szolgáltatásokról szóló évi XLI. törvény 49. (1) bekezdés h) pontjában, valamint a közúti közlekedésről szóló évi I. törvény 48. (3) bekezdés a) pont 3. és 5. alpontjában, a 4. alcím tekintetében a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény 101. (1) bekezdés n) pontjában, az 5. és 6. alcím tekintetében a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló évi XXV. törvény 29. -ában, a 7. alcím tekintetében a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában az május 1-jétől június 8-ig terjedő időben alkotott jogszabályok alkalmazásával igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló évi XXIV. törvény 7. (4) bekezdésében, a 8. alcím tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143. (1) bekezdés b) pontjában, a 9. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 132. (1) bekezdés e) pontjában, a 10. alcím tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény 47. (1) bekezdés a) és c) pontjában, a 11. alcím tekintetében a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXI. törvény 44. (2) bekezdésében, a 12. alcím tekintetében a hadigondozásról szóló évi XLV. törvény 28. -ában, a 14. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény 88. (2) bekezdés b) pontjában, a 15. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény 83. (2) bekezdés b) pontjában, a 16. alcím tekintetében a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló évi XLIX. törvény 48. (4) bekezdésében, a 18. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény 45. (7) bekezdés e) pontjában, a 19. alcím tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló évi CXXV. törvény 77. (1) bekezdés b) pontjában, a 20. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény 45. (7) bekezdés k) pontjában, a 21. alcím tekintetében a lakástakarékpénztárakról szóló évi CXIII. törvény 26. a) pontjában, a 22. alcím tekintetében a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény 80. e) pontjában, a 23. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény 45. (7) bekezdés t) pontjában, a 25. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 162. (1) bekezdés d) pontjában, a 26. alcím tekintetében a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény 101. (1) bekezdés c), h), l), n) és s) pontjában, a 27. alcím tekintetében a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXX. törvény 58. -ában, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény 83. (2) bekezdés n) pontjában, a 28. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény 83. (2) bekezdés e) és r) pontjában, a 29. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 162. (1) bekezdés g) pontjában, a 30. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 110. (7) bekezdés 26. pontjában, a 31. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény 40. (4) bekezdésében, a 32. alcím tekintetében a természet védelméről szóló évi LIII. törvény 85. (1) bekezdés 5. pontjában, a 33. alcím tekintetében a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló évi XLII. törvény 26. (1) bekezdés c) pontjában,

2 MAGYAR KÖZLÖNY évi 43. szám 3595 a 34. alcím tekintetében a külföldre utazásról szóló évi XII. törvény 41. (1) bekezdésében, a 35. alcím tekintetében a bányászatról szóló évi XLVIII. törvény 50/A. (1) bekezdés 1 2., 8., 16. pontjában, a 36. alcím tekintetében a családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. törvény 51. a) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 174/A. (1) bekezdés a) pontjában és b) pont bb) alpontjában, a 37. alcím tekintetében a büntetőeljárásról szóló évi XIX. törvény 604. (1) bekezdés a) pontjában, a 38. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény 83. (2) bekezdés a) pontjában, a 39. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény 45. (7) bekezdés b) pontjában, a 40. alcím tekintetében a temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. törvény 41. (1) bekezdés a), b) és d) pontjában, a 41. alcím tekintetében a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXV. törvény 91. (1) bekezdés f) pontjában, a 42. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló évi CXVI. törvény 67. c) pontjában, a 43. alcím tekintetében a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló évi XXVI. törvény 30. (1) bekezdés a), b) és e) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 174/A. (1) bekezdés a) pontjában és b) pont bb) alpontjában, a 44. alcím tekintetében a számvitelről szóló évi C. törvény 178. (1) bekezdés b) pontjában, a 46. alcím tekintetében a bányászatról szóló évi XLVIII. törvény 50/A. 14. pontjában, a 49. alcím tekintetében a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény 88. (1) bekezdés 16. pontjában, az 50. alcím tekintetében a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény 88. (1) bekezdés 3. pontjában, az 51. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény 58. (10) bekezdésében, valamint a munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény 298. (5) bekezdésében, az 52. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény 45. (7) bekezdés k) pontjában, az 53. alcím tekintetében a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény 290. (1) bekezdés c) pontjában, az 54. alcím tekintetében a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló évi XLII. törvény 26. (1) bekezdés b) pontjában, az 55. alcím tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló évi CCXII. törvény 104. (1) bekezdés a) pontjában, az 56. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés 12. pont alpontjában, az 57. alcím tekintetében a bányászatról szóló évi XLVIII. törvény 50/A. (1) bekezdés 11. pontjában, az 58. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló évi CXVI. törvény 67. m) pontjában, az 59. alcím tekintetében a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló évi CXII. törvény 58. (1) bekezdésében, a 60. alcím tekintetében az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény 247. (1) bekezdés b) pontjában, a 63. alcím tekintetében a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló évi LXXXIV. törvény 40. -ában, a 64. alcím tekintetében a környezetterhelési díjról szóló évi LXXXIX. törvény 26. (3) bekezdésében, a 65. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 110. (7) bekezdés 28. pontjában, a 66. alcím tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló évi LIII. törvény 307. (1) bekezdés b) pontjában, a 67. alcím tekintetében a természet védelméről szóló évi LIII. törvény 85. (1) bekezdés 3. pontjában, a 68. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 110. (7) bekezdés 16. pontjában, a 69. alcím tekintetében a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló évi LII. törvény 30. (1) bekezdésében, a 70. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 110. (7) bekezdés 16. pontjában, a 72. alcím tekintetében a bányászatról szóló évi XLVIII. törvény 50/A. (1) bekezdésében, a 73. alcím tekintetében a távhőszolgáltatásról szóló évi XVIII. törvény 60. (1) bekezdésében, a 74. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 110. (7) bekezdés 3., 12. és 18. pontjában, a 75. alcím tekintetében a bányászatról szóló évi XLVIII. törvény 50/A. (1) bekezdés 20. pontjában, a 76. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 132. (1) bekezdés b) és d) pontjában,

3 3596 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 43. szám a 77. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény 110. (1) bekezdés 9. pont c) alpontjában, a 78. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 132. (1) bekezdés m) pontjában, a 79. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló évi XLVI. törvény 76. (1) bekezdés e) pontjában, a 81. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 132. (1) bekezdés j) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 162. (1) bekezdés i) pontjában, a 82. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés 4. pontjában, a 83. alcím tekintetében a kereskedelemről szóló évi CLXIV. törvény 12. (1) bekezdés i) pontjában, a 84. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló évi I. törvény 48. (3) bekezdés a) pont 7. alpontjában, az épített környezet alakításáról szóló évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés 1.1. alpontjában, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 174/A. (1) bekezdésében, a 85. alcím tekintetében a bányászatról szóló évi XLVIII. törvény 50/A. (1) bekezdés 15. pontjában, a 86. alcím tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény 47. (1) bekezdés d) pontjában, a 87. alcím tekintetében közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény 182. (1) bekezdés 16. pontjában, a 88. alcím tekintetében az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 109. (2) bekezdés a) pontjában, a 89. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 162. (1) bekezdés d), f), i) és n) pontjában, a 90. alcím tekintetében az állatok védelméről és kíméletéről szóló évi XXVIII. törvény 49. (3) bekezdés b) pontjában, a 91. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés 1. és pontjában, a 92. alcím tekintetében a természet védelméről szóló évi LIII. törvény 85. (1) bekezdés 4. pontjában, a 93. alcím tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvény 27. (1) bekezdés f) pontjában, a 94. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 174/A. (1) bekezdés a) pontjában, a 95. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 110. (7) bekezdés 21. pontjában és a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény 45. (7) bekezdés e) pontjában, a 96. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 110. (7) bekezdés 17. pontjában, a 97. alcím tekintetében a személyszállítási szolgáltatásokról szóló évi XLI. törvény 49. (1) bekezdés a) pontjában, a 98. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 110. (7) bekezdés 22. pontjában, a természet védelméről szóló évi LIII. törvény 85. (1) bekezdés 10. pontjában, a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény 18. (2) bekezdésében, a 99. alcím tekintetében a természet védelméről szóló évi LIII. törvény 85. (1) bekezdés 10. pontjában, a 100. alcím tekintetében a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi I. törvény 86. (1) bekezdésében, a 101. alcím tekintetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi II. törvény 111. (1) bekezdés a) c) és e) q) pontjaiban, a 102. alcím tekintetében a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény 88. (1) bekezdés 8. pontjában, a 103. alcím tekintetében az állatok védelméről és kíméletéről szóló évi XXVIII. törvény 49. (3) bekezdés e) pontjában, a 104. alcím tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvény 55. (1) bekezdés h) pontjában, a 105. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló évi XVII. törvény 81. (2) bekezdésében, a 106. alcím tekintetében a természet védelméről szóló évi LIII. törvény 85. (1) bekezdés 3. pontjában, a 107. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény 170. (1) bekezdés 34. pontjában, a 108. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 110. (7) bekezdés 23. pontjában, a 109. alcím tekintetében a menedékjogról szóló évi LXXX. törvény 93. (1) bekezdés a) i) pontjában, valamint (2) bekezdésében, a 110. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló évi XVII. törvény 81. (1) bekezdés e) pontjában, a 111. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény 100. (1) bekezdés c) pontjaiban,

4 MAGYAR KÖZLÖNY évi 43. szám 3597 a 112. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 132. (1) bekezdés q) pontjában, a 113. alcím tekintetében a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló évi CXXVII. törvény 129. (1) bekezdés a) pontjában, a 114. alcím tekintetében a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíj jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXXI. törvény 101. (1) bekezdés n) pontjában, a 115. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény 7. (4) bekezdés a) pontjában, a 116. alcím tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló évi CCXII. törvény 104. (1) bekezdés b) pontjában, a 117. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény 170. (1) bekezdés 30. pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 174/A. (1) bekezdésében, a 118. alcím tekintetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló évi C. törvény 67. (1) bekezdésében, a 119. alcím tekintetében az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló évi XLVII. törvény 38. (3) bekezdésében, a 120. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény 45. (7) bekezdés b) és k) pontjában, a 121. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 132. (1) bekezdés r) pontjában, a 122. alcím tekintetében a kisajátításról szóló évi CXXIII. törvény 41. (3) bekezdésének a) és b) pontjában, a 123. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló évi I. törvény 48. (3) bekezdés a) pont 14. alpontjában, a 124. alcím tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvény 55. (1) bekezdés b) pontjában, a 125. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló évi XLVI. törvény 76. (1) bekezdés f) és g) pontjában, a 126. alcím tekintetében a kémiai biztonságról szóló évi XXV. törvény 34. (3) bekezdés b) pontjában, a 127. alcím tekintetében a Washingtonban, március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló évi XXXII. törvény 3. (2) bekezdésében, valamint a természet védelméről szóló évi LIII. törvény 85. (1) bekezdés 2. pontjában, a 128. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 174/A. (1) bekezdés a) pontjában, a 129. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló évi XL. törvény pontjában, a 130. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló évi CXVI. törvény 67. p) pontjában, a 131. alcím tekintetében a kereskedelemről szóló évi CLXIV. törvény 12. (1) bekezdés h) pontjában, a 132. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény 40. (4) bekezdésében, a 133. alcím tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvény 27. (1) bekezdés d) és p) pontjában, a 134. alcím tekintetében a kémiai biztonságról szóló évi XXV. törvény 34. (4) bekezdés e) pontjában, a 135. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény 40. (5) bekezdésében, a 137. alcím tekintetében a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló évi XI. törvény 121. (1) bekezdés b) pontjában, a 138. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés 2. pontjában, valamint a területfejlesztésről és területrendezésről szóló évi XXI. törvény 27. (1) bekezdés s) pontjában, a 139. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés 13. pontjában, a 140. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés 17. pontjában, a 141. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 174/A. (1) bekezdés a) pontjában, a 142. alcím tekintetében a kereskedelemről szóló évi CLXIV. törvény 12. (1) bekezdés a), b), d), h) pontjában, valamint a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló évi LXXVI. törvény 53. a) és i) pontjában valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 174/A. (1) bekezdés a) és b) pontjában,

5 3598 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 43. szám a 143. alcím tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvény 27. (1) bekezdés a), d), f) és p) pontjában, a 144. alcím tekintetében egészségügyről szóló évi CLIV. törvény 246. b) pontjában, a 145. alcím tekintetében a kereskedelemről szóló évi CLXIV. törvény 12. (1) bekezdés f) és h) pontjában, valamint a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló évi LXXVI. törvény 53. a) és i) pontjában, a 146. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló évi XL. törvény és 33. pontjában, a 147. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 110. (7) bekezdés 5. és 6. pontjában, a 148. alcím tekintetében az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvény 31. a) pontjában, a 149. alcím tekintetében a statisztikáról szóló évi XLVI. törvény 26. (3) bekezdés c) pontjában, a 150. alcím tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvény 27. (1) bekezdés z) pontjában, a 151. alcím tekintetében az állatok védelméről és kíméletéről szóló évi XXVIII. törvény 49. (3) bekezdés f) pontjában és a kereskedelemről szóló évi CLXIV. törvény 12. (1) bekezdés b) és d) pontjában, a 152. alcím tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló évi XI. törvény 15. (12) bekezdés a) pontjában, a 153. alcím tekintetében a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény 88. (4) bekezdés a) d) pontjában, a 154. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló évi XVII. törvény 81. (1) bekezdés d) pontjában, a 155. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló évi XCVII. törvény 73. (1) bekezdés o) és u) pontjában, a 156. alcím tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló évi XI. törvény 15. (12) bekezdés b) pontjában, a 157. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 174/A. (1) bekezdés a) pontjában, a 158. alcím tekintetében a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló évi LXXXII. törvény 134. (1) bekezdés b), c), f), h) és n) p) pontjában, valamint a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXX. törvény 58. (1) bekezdés c) és g) pontjában, a 159. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 110. (7) bekezdés 24. pontjában, a 160. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 110. (7) bekezdés 13. pontjában és 110/A. -ában, a 161. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény 83. (5) bekezdésében, a 162. alcím tekintetében a mérésügyről szóló évi XLV. törvény 15. (3) bekezdés a) pontjában, a távhőszolgáltatásról szóló évi XVIII. törvény 60. (1) bekezdés k) pontjában, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés 1.1. pontjában, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló évi CXXVI. törvény 21. c) és d) pontjában, a 164. alcím tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló évi XI. törvény 15. (4) bekezdés a) pontjában, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló évi CXXVI. törvény 21. c) és d) pontjában, a 165. alcím tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló évi C. törvény 182. (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 166. alcím tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló évi XCVIII. törvény 77. (1) bekezdés a) pontjában, a 167. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény 40. (4) bekezdésében, a 171. alcím tekintetében a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről szóló évi CLVII. törvény 2. (3) bekezdésében, a 172. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 132. (1) bekezdés n) pontjában, a 173. alcím tekintetében a bányászatról szóló évi XLVIII. törvény 50/A. (1) bekezdés 19. pontjában, a 174. alcím tekintetében a társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény 30. (10) bekezdésében, a 175. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 174/A. (1) bekezdés a) pontjában és b) pont bb) alpontjában,

6 MAGYAR KÖZLÖNY évi 43. szám 3599 a 176. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény 47. (3) bekezdésében és 57/B. (8) bekezdésében, a 177. alcím tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXVIII. törvény 80. e) h), k) és o) pontjában, a 178. alcím tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXVIII. törvény 80. m) pont md) alpontjában, a 179. alcím tekintetében a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló évi CLXII. törvény 30. b) pontjában, a 180. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló évi I. törvény 48. (3) bekezdés a) pont 7. alpontjában, a 181. alcím tekintetében a világörökségről szóló évi LXXVII. törvény 14. (1) bekezdés c) és d) pontjában, a 182. alcím tekintetében az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény 64/B. (1) bekezdésében, a 183. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló évi I. törvény 48. (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában, a 184. alcím tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló évi CXCI. törvény 28. (1) bekezdés a) c) pontjában és 28. (2) bekezdésében, a 185. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 162. (1) bekezdés b) és c) pontjában, a 186. alcím tekintetében a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló évi CLXVII. törvény 22. -ában, a bányászatról szóló évi XLVIII. törvény 50/A. (1) bekezdés 22. pontjában, valamint az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló évi XCIX. törvény 47. (1) bekezdés c) pontjában, a 187. alcím tekintetében a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló évi CLXII. törvény 30. b) pontjában, a 188. alcím tekintetében az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 109. (1) bekezdés 2., 11. és 27. pontjában, a 189. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény 110. (1) bekezdés 27. pontjában, a 190. alcím tekintetében a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. törvény 78. (1) bekezdés a) pontjában, a 191. alcím tekintetében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló évi XXXVII. törvény 112. (1) bekezdés a) pontjában, a 192. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény 259. (1) bekezdés 14. pontjában, a 194. alcím tekintetében a bányászatról szóló évi XLVIII. törvény 50/A. (1) bekezdés 23. pontjában, a 195. alcím tekintetében a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló évi LXXV. törvény 11. c) és d) pontjában, a 196. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény 100. (1) bekezdés d) pontjában, valamint az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló évi XCV. törvény 32. (4) bekezdés a) pontjában, a 197. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény 40. (4) bekezdésében, a 198. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 175. (3) bekezdés g) pontjában, a 199. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 174/A. (3) bekezdésében és 175. (1) bekezdés c) pontjában, a 200. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló évi I. törvény 48. (3) bekezdés a) pont 29. alpontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés 13. pontjában, a 201. alcím tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló évi CXXVI. törvény 21/A. c) pontjában, a 202. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény 259. (1) bekezdés 3. pont d) alpontjában, valamint a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló évi XLIII. törvény 75. (1) bekezdésében, a 203. alcím tekintetében az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény 247. (1) bekezdés k) pontjában, a 204. alcím tekintetében a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény 88. (3) bekezdés b) pontjában, a 205. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló évi CLXXXIII. törvény 88. (1) bekezdés l) pontjában, a 206. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés 3., 12.3., 12.4., 17. és 25. pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 174/A. (1) bekezdésében,

7 3600 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 43. szám a 207. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés 8., 9. és 28. pontjában, a 208. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés 22. és 24. pontjában, a 209. alcím tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143. (1) bekezdés a) pontjában, a 210. alcím tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló évi CXCI. törvény 28. (1) bekezdés d) és e) pontjában, a 211. alcím tekintetében a kémiai biztonságról szóló évi XXV. törvény 34. (3) bekezdés d) pontjában, a 212. alcím tekintetében a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló évi CXXXV. törvény 46. (4) bekezdésében, a 213. alcím tekintetében az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló évi CCXVII. törvény 39. (1) bekezdés j) pontjában, a 214. alcím tekintetében a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló évi XLII. törvény 26. (1) bekezdés d) pontjában, a 215. alcím tekintetében a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény 88. (1) bekezdés 4. pontjában, a 216. alcím tekintetében a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény 88. (1) bekezdés 11. pontjában, a 217. alcím tekintetében a számvitelről szóló évi C. törvény 178. (1) bekezdés a) és c) pontjában, a 218. alcím tekintetében a termékek piacfelügyeletéről szóló évi LXXXVIII. törvény 30. (1) bekezdés a) pontjában, a 219. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény 259. (1) bekezdés 5. pontjában, 16. pont a) alpontjában, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló évi XLIII. törvény 342. (1) bekezdés p) pontjában, valamint a honvédek jogállásáról szóló évi CCV. törvény 238. (1) bekezdés d) pontjában, a 220. alcím tekintetében a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló évi XLII. törvény 8. (5) bekezdés b) pontjában, valamint az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló évi XI. törvény 15. (4) bekezdés a) pontjában, a 221. alcím tekintetében az állatok védelméről és kíméletéről szóló évi XXVIII. törvény 49. (3) bekezdés d) pontjában, a 223. alcím tekintetében a víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény 74. (1) bekezdés 21. pontjában, a 224. alcím tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló évi CLXVI. törvény 14. a) d) és g) pontjában, a 225. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló évi XLVI. törvény 76. (1) bekezdés h) pontjában és az állattenyésztésről szóló évi CXIV. törvény 49. (2) bekezdés b) pontjában, a 226. alcím tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló évi XI. törvény 15. (12) bekezdés d) pontjában, a 227. alcím tekintetében az Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályainak kihirdetéséről szóló évi XCI. törvény 3. (2) bekezdés a) és b) pontjában, a 228. alcím tekintetében a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény 88. (1) bekezdés 6. pontjában, a 229. alcím tekintetében a kémiai biztonságról szóló évi XXV. törvény 34. (3) bekezdés f) és g) pontjában, a 230. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény 83. (2) bekezdés d) pontjában, a 231. alcím tekintetében az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény 247. (1) bekezdés q) pontjában, a 232. alcím tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló évi CLXVI. törvény 14. a) pontjában, a 233. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény 100. (1) bekezdés n) pontjában, a 234. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 132. (1) bekezdés f) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 162. (1) bekezdés i) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 174/A. (1) bekezdés a) pontjában, b) pont bb) alpontjában és c) pontjában, a 235. alcím tekintetében a fémkereskedelemről szóló évi CXL. törvény 15. (7) bekezdés a) pontjában, a 236. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény 7. (4) és (5) bekezdésében, a 237. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés 1.5. pontjában, a 238. alcím tekintetében a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény 80. c) pontjában,

MAGYAR KÖZLÖNY 120. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 120. szám MAGYAR KÖZLÖNY 120. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 4., csütörtök Tartalomjegyzék 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet Egyes kormányrendeleteknek a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő

Részletesebben

Változásmutató 2013. JÚNIus válogatás

Változásmutató 2013. JÚNIus válogatás Változásmutató 2013. JÚNIus válogatás Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpont jában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok szűkített címmutatóiban.

Részletesebben

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2012. JÚNIUS VÁLOGATÁS

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2012. JÚNIUS VÁLOGATÁS VÁLTOZÁSMUTATÓ 2012. JÚNIUS VÁLOGATÁS Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpont jában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok szűkített címmu

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 223. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 223. szám MAGYAR KÖZLÖNY 223. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 30., hétfő Tartalomjegyzék 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet A vízügyi ágazat irányításának átalakításával összefüggésben, valamint

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 58. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 15., kedd. Tartalomjegyzék. 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet

MAGYAR KÖZLÖNY. 58. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 15., kedd. Tartalomjegyzék. 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 15., kedd 58. szám Tartalomjegyzék 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 96/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 97/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 98/2012. (V.

Részletesebben

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2011. DECEMBER VÁLOGATÁS

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2011. DECEMBER VÁLOGATÁS változásmutató VÁLTOZÁSMUTATÓ 2011. DECEMBER VÁLOGATÁS 6 Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpont jában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 29. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 29. szám MAGYAR KÖZLÖNY 29. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 11., szerda Tartalomjegyzék 2015. évi VI. törvény Egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról 2330 2015. évi VII. törvény A Paksi

Részletesebben

hatályos: 2015.03.01-2015.03.01 A Kormány az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

hatályos: 2015.03.01-2015.03.01 A Kormány az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 30/2015. (II. 25.) Korm. rendelet az egészségügyi ágazat háttérintézményei átalakításával összefüggő kormányrendeletek, valamint egyéb egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Részletesebben

1668 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 22. szám

1668 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 22. szám 1668 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 22. szám A Kormány 30/2015. (II. 25.) Korm. rendelete az egészségügyi ágazat háttérintézményei átalakításával összefüggő kormányrendeletek, valamint egyéb egészségügyi

Részletesebben

változásmutató 2013. évi VII. törvény 101/2013. (III. 29.) Korm. rendelet 72/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 2013. évi IX. törvény

változásmutató 2013. évi VII. törvény 101/2013. (III. 29.) Korm. rendelet 72/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 2013. évi IX. törvény változásmutató Változásmutató 2013. március válogatás Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpont jában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok

Részletesebben

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2012. MÁJUS VÁLOGATÁS

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2012. MÁJUS VÁLOGATÁS VÁLTOZÁSMUTATÓ 2012. MÁJUS VÁLOGATÁS Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpont jában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok szűkített címmu

Részletesebben

2014. évi XXXV. törvény egyes törvényeknek a kormányzati szerkezetalakítással összefüggő módosításáról*

2014. évi XXXV. törvény egyes törvényeknek a kormányzati szerkezetalakítással összefüggő módosításáról* 11069 2014. évi XXXV. törvény egyes törvényeknek a kormányzati szerkezetalakítással összefüggő módosításáról* 1. A kulturális javak fegyveres összeütközés esetén való védelme tárgyában Hágában, 1954. évi

Részletesebben

HMJ-n szereplő jogszabályok listája

HMJ-n szereplő jogszabályok listája 2009. évi LXXXV. törvény a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal

Részletesebben

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2014. (XII. 23.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2014. (XII. 23.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2014. évi 65. szám 13731 A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2014. (XII. 23.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról A fővárosi

Részletesebben

a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról

a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról 7/2015. (III. 31.) MvM utasítás Közlönyállapot 7/2015. (III. 31.) MvM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 20. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 20. szám MAGYAR KÖZLÖNY 20. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. február 20., péntek Tartalomjegyzék 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet Az egyes szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti tárgyú kormányrendeleteknek

Részletesebben

323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet

323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről

Részletesebben

Érkezett : 2014 DEC 8.

Érkezett : 2014 DEC 8. V КV/J! R( MAGYARORSZÁG KORMÁNYA Érkezett : 2014 DEC 8. T/2329. szám ú törvényjavaslat egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáró l Előadó : Lázár János Miniszterelnökséget vezet ő miniszter Budapest,

Részletesebben

2011. évi CXCI. törvény. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról

2011. évi CXCI. törvény. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról 2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról Magyarország Alaptörvénye XII. cikkének végrehajtása érdekében az Országgyűlés a megváltozott

Részletesebben

A Kormány 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról 26294 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám A Kormány 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány a kötelező

Részletesebben

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Földművelésügyi Minisztérium Környezetügyért, Agrárfejlesztésért és Hungarikumokért Felelős Államtitkárság Környezetügyért Felelős Helyettes Államtitkárság A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

5. A Magyar Gyógyszerész Kamaráról szóló 1994. évi LI. törvény módosítása 6.

5. A Magyar Gyógyszerész Kamaráról szóló 1994. évi LI. törvény módosítása 6. 2001. évi LXX. Törvény az egészségügyet, a gyógyszerellátást, a szociális ellátást érintő egyes törvények jogharmonizációs célú, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII.

Részletesebben

OptiJus Opten Kft. I. 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet. A 2012.1.2. és 2012.12.31. között hatályos szöveg

OptiJus Opten Kft. I. 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet. A 2012.1.2. és 2012.12.31. között hatályos szöveg OptiJus Opten Kft. I. 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék

Részletesebben

JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ TÖRVÉNYEK

JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ TÖRVÉNYEK JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ Jelen ismertető a 2012. május 20-a és 2012. június 19-e között a Magyar Közlöny 2012. évi 61-74. számaiban megjelent jogszabályokból tartalmaz válogatást. TÖRVÉNYEK 1. 2012. évi XLVI.

Részletesebben

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról A tervezet a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő azon miniszteri

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 33. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 33. szám MAGYAR KÖZLÖNY 33. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. március 4., kedd Tartalomjegyzék 55/2014. (III. 4.) Korm. rendelet A Magyar Nyelvstratégiai Intézet létrehozásáról 3300 56/2014. (III. 4.) Korm.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER Szám: 6432-1/2007-SZMM TERVEZET E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a rehabilitációs járadékról, a megváltozott munkaképességűek

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 95. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 95. szám MAGYAR KÖZLÖNY 95. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. július 15., kedd Tartalomjegyzék 2014. évi XXXIV. törvény A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény eltérő szöveggel való hatálybalépéséről

Részletesebben

JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ

JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ Jelen ismertető a 2011. december 8-a és 2012. január 17-e között a Magyar Közlöny 2011. évi 147-166. és a 2012. évi 1-5. számaiban megjelent jogszabályokból tartalmaz válogatást. TÖRVÉNYEK

Részletesebben

Döntés a Decsi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

Döntés a Decsi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról Az előterjesztés száma: 90/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. május 28-án 18-órakor megtartandó ülésére Döntés a Decsi

Részletesebben