II. Kormány- és miniszteri rendeletek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "II. Kormány- és miniszteri rendeletek"

Átírás

1 I. Törvények A helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi. LXV. A közúti közlekedésről szóló évi I. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló évi LXXXIV. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011 évi CXII. A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló évi LXXVI. A fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. A munkavédelméről szóló évi XCIII. A mérésügyről szóló évi XLV. Az illetékekről szóló évi XCIII. A fizetési meghagyásos eljárásról szóló évi L. A polgári perrendtartásról szóló évi III. A Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. A bírósági végrehajtásról szóló évi LIII. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. A csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló évi XLIX. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. A gazdasági társaságokról szóló évi IV. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló évi CXLI. A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. A munka könyvéről szóló évi I. A munka könyvéről szóló évi XXII. A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. A társasházakról szóló évi CXXXIII. A nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. A számvitelről szóló évi C. A személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú ek megalkotásáról, illetve módosításáról szóló évi XC. Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. Az adózás rendjéről szóló évi XCII. A szakképzési hozzájárulásról és a képzés támogatásáról szóló évi CLV. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXX. A szociális hozzájárulási adóról szóló évi CLVI. Az egészségügyi hozzájárulásról szóló évi LXVI. 1

2 A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. A családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. A helyi adókról szóló évi C. A közoktatásról szóló évi LXXIX. A tűz elleni védekezésről, műszaki mentésről és tűzoltóságról évi XXXI. A munkaügyi ellenőrzésről évi LXXV. Az épített környezet átalakításáról és védelméről évi LXXVIII. A kulturális örökségvédelemről évi LXIV. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól évi CXL. A földgázellátásról évi XL. II. Kormány- és miniszteri ek A közúti közlekedési nyilvántartásból teljesített adatszolgáltatás díjáról szóló 54/1999. (XII.25.) BM A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásból teljesített adatszolgáltatásért, a kapcsolatfelvétel céljából való megkeresésért, valamint értesítésért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 16/2007. (III.13.) IRM- MeHVM együttes A közúti közlekedési nyilvántartás bejegyzett jármű tulajdonjogának, illetve üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokiratnak a közlekedési eljárásban történő felhasználhatóságához szükséges kötelező tartalmi elemekről szóló 304/2009. (XII.22.) A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII.11.) A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes A közúti járművek megvizsgálásáról szóló 5/1990. évi (IV.12.) KőHÉM A kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, a járművek elszállítására, valamint a felmerült költségekre vonatkozó szabályokról szóló 55/2009. (X.16.) IRM Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII.21.) KM A megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III.13.) IRM 127/1991. (X.9.) a mérésügyről szóló évi XLV. végrehajtásáról A bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi költségekről szóló 32/2003. (VIII.22.) IM A bírósági végrehajtási eljárásban közreműködő jogi képviselő díjazásáról szóló 12/1994. (IX.8.) IM A bírósági végrehajtói díjszabásról szóló 14/1994. (IX.8.) IM Az ingatlan-nyilvántartásról szóló évi CXLI. végrehajtásáról szóló 109/1999. FVM 35/1995. (IV.5.) a vásárokról és piacokról Az állami tulajdonban álló házingatlanok elidegenítésének szabályozásáról szóló 32/1969. (IX.30) 2

3 Az állami tulajdonban álló házingatlanok elidegenítésének szabályozásáról szóló 32/1969. (IX.30) végrehajtására kiadott -16/1969. (IX.30.) ÉVM-MÉM-PM együttes -20/1985. (XII.27.) ÉVM-MÉM-PM együttes Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) A felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről szóló 113/1998. (VI.10.) Korm. Az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X.25.) Az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006. (XII.5.) Az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII.5.) Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII.23.) Az építésfelügyeleti tevékenységről szóló 291/2007. (X.31.) Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI.30.) A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) A főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX.15.) Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről szóló 193/2009. (IX.15.) Az építési beruházások megvalósításához szükséges eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok kijelöléséről szóló 194/2009. (IX.15.) Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok kijelöléséről szóló 217/2009. (X.2.) A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 228/2009. (X.16.) A Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról szóló 8/1981. (XII.27.) IpM Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM A gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszakibiztonsági előírásokról szóló 11/2004. (II.13.) GKM Az ipari és mezőgazdasági gázfogyasztó készülékek megfelelőségének tanúsítási, illetve jóváhagyási rendjére és forgalomba hozatalára vonatkozó szabályokról szóló 13/2004. (II.13.) GKM A munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló 14/2004. (IV.19.) FMM Az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM Az egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről és a szakmai vizsga szervezésére jogosult intézmények jegyzékéről szóló 26/2005. (VIII.5.) TNM 3

4 Az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészetiműszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII.13.) ÖTM Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 28/2011. (IX.06.) BM A bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 8/2009. (II.26.) ÖM A helyi önkormányzatok fenntartásában lévő sportlétesítmények felújításának támogatásáról szóló 15/2009. (III.17.) ÖM A bölcsődék és a közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztéséhez, valamint közösségi buszok beszerzéséhez kapcsolódó, központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 1/2010. (I.19.) ÖM III. Önkormányzati ek Budapest Fővárosi Közgyűlésének 30/2010. (VI.4.) önkormányzati e Budapest fővárosi közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművel tárolásának szabályozásáról Terézváros közterületin a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási hozzájárulások díjáról szóló 17/2010. (VI.21.) e Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 46/2011. (XI.28.) e az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés szabályairól Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2011. (V. 30.) e az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2000. (XII. 12.) e az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 17/1994. (VI. 30.) e az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (III. 21.) önkormányzati e az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 1/1996. (I. 18.) e a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbér-megállapításáról Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (V. 4.) e a Terézvárosi Vásárcsarnokról és piacról Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 27/1997. (X. 10.) sz. e a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában álló bérlemények közüzemi víz- és csatornadíjának megállapításáról Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 55/2011. (XII.19.) e a társasházaknak nyújtható felújítási támogatásokról Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011. (II. 24.) e a társasházi zöldfelület-fejlesztési pályázatokról Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (II. 16.) e a helyi állattartás rendjéről 4

5 Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2002. (V. 10.) e a kerületi fák, fasorok megóvásáról és pótlásáról A Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 14/1997. (V. 23.) e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 35/1995. (XII.15.) e az építményadóról Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2000.(XII.20.) e a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról (TEKVÉSZ) 5

Jogszabály jegyzék (a BÁCSVÍZ Zrt.-nél azonosított joganyagok tekintetében)

Jogszabály jegyzék (a BÁCSVÍZ Zrt.-nél azonosított joganyagok tekintetében) 1/2002.(I.11.) Korm. a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról, 1/2009. (I. 30.) EüM az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért

Részletesebben

A Kormányhivatal feladat- és hatáskörét meghatározó. ágazati jogszabályok listája

A Kormányhivatal feladat- és hatáskörét meghatározó. ágazati jogszabályok listája A Kormányhivatal feladat- és hatáskörét meghatározó ágazati jogszabályok listája Kormányek 1. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek

Részletesebben

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2012. JÚNIUS VÁLOGATÁS

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2012. JÚNIUS VÁLOGATÁS VÁLTOZÁSMUTATÓ 2012. JÚNIUS VÁLOGATÁS Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpont jában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok szűkített címmu

Részletesebben

Változásmutató 2013. JÚNIus válogatás

Változásmutató 2013. JÚNIus válogatás Változásmutató 2013. JÚNIus válogatás Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpont jában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok szűkített címmutatóiban.

Részletesebben

HMJ-n szereplő jogszabályok listája

HMJ-n szereplő jogszabályok listája 2009. évi LXXXV. törvény a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal

Részletesebben

A Magyar Tudományos Akadémiát érintő jogszabályok listája

A Magyar Tudományos Akadémiát érintő jogszabályok listája A Magyar Tudományos Akadémiát érintő jogszabályok listája Jogállás Magyarország Alape a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. és egyes kapcsolódó

Részletesebben

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2011. DECEMBER VÁLOGATÁS

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2011. DECEMBER VÁLOGATÁS változásmutató VÁLTOZÁSMUTATÓ 2011. DECEMBER VÁLOGATÁS 6 Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpont jában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok

Részletesebben

A társaság működését érintő - külső és belső készítésű változásköteles - dokumentumok

A társaság működését érintő - külső és belső készítésű változásköteles - dokumentumok A társaság működését érintő - külső és belső készítésű változásköteles - dokumentumok jegyzéke I. Külső dokumentumok I.1. Országos hatáskörű jogszabályok, engedélyek és szabványok I.1.1. A társaság működésére

Részletesebben

A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke

A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke 1. sz. függelék A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLY Ellátja a Polgármesteri Hivatalra háruló gazdasági-pénzügyi szakterülettel kapcsolatos feladatokat, melynek

Részletesebben

A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke

A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke 1. sz. függelék A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLY 1 Ellátja a Polgármesteri Hivatalra háruló gazdasági-pénzügyi szakterülettel kapcsolatos feladatokat,

Részletesebben

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2013. SZEPTEMBER VÁLOGATÁS

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2013. SZEPTEMBER VÁLOGATÁS VÁLTOZÁSMUTATÓ 2013. SZEPTEMBER VÁLOGATÁS Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpont jában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok szűkített

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATALI Ü GYKEZELÉSI LEÍRÁSOK

POLGÁRMESTERI HIVATALI Ü GYKEZELÉSI LEÍRÁSOK POLGÁRMESTERI HIVATALI Ü GYKEZELÉSI LEÍRÁSOK OK TARTALOMJEGYZÉK Az ügykezelések megnevezése Érvénybe lépés dátuma Változatszáma ADÓ OSZTÁLY ADÓ- ÉS ÉRTÉKBIZONYÍTVÁNY 2010. 07. 01. 1. ADÓIGAZOLÁS 2010.

Részletesebben

Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M2-Szervezetfejlesztési folyamatleírások melléklete

Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M2-Szervezetfejlesztési folyamatleírások melléklete Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M2-Szervezetfejlesztési folyamatleírások melléklete Csenger Város Polgármesteri Hivatala számára 2010. február 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető... 6 II. Építésügyi

Részletesebben

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Vidékfejlesztési Minisztérium Környezetügyi Államtitkárság Környezet- és Természetvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS

Részletesebben

A Magyar Tudományos Akadémiát érintő jogszabályok listája

A Magyar Tudományos Akadémiát érintő jogszabályok listája A Magyar Tudományos Akadémiát érintő jogszabályok listája Jogállás Magyarország Alaptörvénye a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény Jogviszony a közszolgálati tisztviselőkről szóló

Részletesebben

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Földművelésügyi Minisztérium Környezetügyért, Agrárfejlesztésért és Hungarikumokért Felelős Államtitkárság Környezetügyért Felelős Helyettes Államtitkárság A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Természet- és Környezetmegőrzési Szakállamtitkárság A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Lezárva:

Részletesebben

Változásmutató 2010. Április válogatás

Változásmutató 2010. Április válogatás változásmutató Változásmutató 2010. Április válogatás Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpontjában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok

Részletesebben

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2013. AUGUSZTUS VÁLOGATÁS

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2013. AUGUSZTUS VÁLOGATÁS VÁLTOZÁSMUTATÓ 2013. AUGUSZTUS VÁLOGATÁS Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpont jában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok szűkített címmu

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 29. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 29. szám MAGYAR KÖZLÖNY 29. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 11., szerda Tartalomjegyzék 2015. évi VI. törvény Egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról 2330 2015. évi VII. törvény A Paksi

Részletesebben

JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ TÖRVÉNYEK

JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ TÖRVÉNYEK JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ Jelen ismertető a 2013. május 23-a és június 19-e között a Magyar Közlöny 2013. évi 80-100. számaiban megjelent jogszabályokból tartalmaz válogatást. TÖRVÉNYEK 1. 2013. évi LX. törvény

Részletesebben

Tartalomjegyzék. I. Egészségügyi ágazatban vezetett hatósági nyilvántartások. 1) Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 1.

Tartalomjegyzék. I. Egészségügyi ágazatban vezetett hatósági nyilvántartások. 1) Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 1. Tartalomjegyzék I. Egészségügyi ágazatban vezetett hatósági nyilvántartások 1) Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 1. 2) Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2. 3) ÁNTSZ Regionális Intézetei

Részletesebben

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/2. FÜGGELÉK. Jogszabályok, szabványok, belső utasítások

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/2. FÜGGELÉK. Jogszabályok, szabványok, belső utasítások TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/2. FÜGGELÉK III/2. FÜGGELÉK Jogszabályok, szabványok, belső utasítások 1. Jogszabályok 1.1. Törvények 2013. évi V. törvény Polgári Törvénykönyv (2014.

Részletesebben

ÁLLAMHÁZTARTÁS KÖRÉBE TARTOZÓ JOGSZABÁLYOK

ÁLLAMHÁZTARTÁS KÖRÉBE TARTOZÓ JOGSZABÁLYOK ÁLLAMHÁZTARTÁS KÖRÉBE TARTOZÓ JOGSZABÁLYOK Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 2014. évi C. törvény Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről 2013. évi CCXXX. törvény Magyarország 2014.

Részletesebben

Területfejlesztéssel kapcsolatos, leggyakrabban használt jogszabályok

Területfejlesztéssel kapcsolatos, leggyakrabban használt jogszabályok Területfejlesztéssel kapcsolatos, leggyakrabban használt jogszabályok Jogszabály Jogszabály címe 1957. évi IV. törvény Az államigazgatási eljárás általános szabályairól 1959. évi IV. törvény A Polgári

Részletesebben

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2014. OKTÓBER VÁLOGATÁS

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2014. OKTÓBER VÁLOGATÁS VÁLTOZÁSMUTATÓ 2014. OKTÓBER VÁLOGATÁS Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpont jában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok szűkített címmutatóiban.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 223. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 223. szám MAGYAR KÖZLÖNY 223. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 30., hétfő Tartalomjegyzék 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet A vízügyi ágazat irányításának átalakításával összefüggésben, valamint

Részletesebben

A SAJÓVÁMOSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYRENDJE)

A SAJÓVÁMOSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYRENDJE) A SAJÓVÁMOSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYRENDJE) Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Sajópálfala Község Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ

JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ Jelen ismertető a 2011. december 8-a és 2012. január 17-e között a Magyar Közlöny 2011. évi 147-166. és a 2012. évi 1-5. számaiban megjelent jogszabályokból tartalmaz válogatást. TÖRVÉNYEK

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE

JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE Magyar jogszabályok Sorszám 01 2013. évi CXXIV. Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. módosításáról a Magyar Köztársaság éves pénzügyi-gazdasági tervét

Részletesebben