MAGYAR KÖZLÖNY. 58. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA május 15., kedd. Tartalomjegyzék. 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR KÖZLÖNY. 58. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 15., kedd. Tartalomjegyzék. 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet"

Átírás

1 MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA május 15., kedd 58. szám Tartalomjegyzék 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 96/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 97/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 1148/2012. (V. 15.) Korm. határozat 1149/2012. (V. 15.) Korm. határozat 1150/2012. (V. 15.) Korm. határozat 1151/2012. (V. 15.) Korm. határozat A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs szakigazgatási szervek feladatés hatáskörérõl 9754 A minõsített adatot, az ország alapvetõ biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintõ vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylõ beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet módosításáról 9769 Az üvegházhatású gázoknak a Magyar Állam kincstári vagyonába tartozó kibocsátási egységeivel való rendelkezés részletes szabályairól szóló 109/2006. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról 9769 A határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól 9770 Az Európai Szociális Kartában vállalt kötelezettségek végrehajtásáról készült hetedik Nemzeti jelentés jóváhagyásáról 9772 A Nemzetpolitikai Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló 1177/2010. (VIII. 24.) Korm. határozat módosításáról 9772 A Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság létrehozásáról, valamint szervezeti és mûködési rendjének meghatározásáról 9773 A TÁMOP B-12/1 projekt támogatásának jóváhagyásáról, valamint a TÁMOP /A1 és a TÁMOP B-12/1 kiemelt projekt akciótervi nevesítésérõl 9776

2 9754 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 58. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelete a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat- és hatáskörérõl A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az 1. a) és b) pontja, az 1. c) pont cd) alpontja tekintetében a megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló évi CXCI. törvény 28. (2) bekezdésében, az 1. c) pont ca) és cb) alpontja tekintetében a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 162. (1) bekezdés f) pontjában, az 1. c) pont cc) alpontja tekintetében a magyar jelnyelvrõl és a magyar jelnyelv használatáról szóló évi CXXV. törvény 31. (6) bekezdés a) pontjában, az 1. d) pontja tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 132. (1) bekezdés n) pontjában, az 1. e) pontja tekintetében a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 162. (1) bekezdés o) pontjában, az 1. f) pontja tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 174/A. (1) bekezdés a) pontjában, a 26. tekintetében a hadigondozásról szóló évi XLV. törvény 28. a) pontjában, a 27. tekintetében a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény 83. (2) bekezdés b) pontjában, a 29. tekintetében a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény 101. (1) bekezdés c) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 174/A. (1) bekezdés a) pontjában, a 30. tekintetében a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény 83. (2) bekezdés e) pontjában, a 31. tekintetében a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról szóló évi XXVI. törvény 30. (1) bekezdés a) pontjában, a 34. tekintetében a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló évi LXXXIV. törvény 40. -ában, a 35. tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 132. (1) bekezdés d) pontjában, a 36. tekintetében a felsõoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény 153. (1) bekezdés 11. pontjában, a 38. tekintetében a villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény 170. (1) bekezdés 34. pontjában, a 39. tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 132. (1) bekezdés q) pontjában, a 40. tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 132. (1) bekezdés r) pontjában, a 41. tekintetében a földgázellátásról szóló évi XL. törvény pontjában, a 42. tekintetében a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggõ törvénymódosításokról szóló évi CXXVI. törvény 21. a) és b) pontjában, a 43. tekintetében a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 162. (1) bekezdés f) és o) pontjában, a magyar jelnyelvrõl és a magyar jelnyelv használatáról szóló évi CXXV. törvény 31. (6) bekezdés a) pontjában, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 132. (1) bekezdés n) pontjában, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 174/A. (1) bekezdés a) pontjában, továbbá a megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló évi CXCI. törvény 28. (1) bekezdés b) pontjában és 28. (2) bekezdésében, a 45. tekintetében a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény 47. (1) bekezdésében,

3 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 58. szám 9755 a 46. tekintetében a megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló évi CXCI. törvény 28. (1) bekezdés a) c) pontjában és 28. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el: 1. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, valamint a rehabilitációs szakigazgatási szervek kijelölése 1. A Kormány a) az elsõ fokú közigazgatási hatósági eljárásban rehabilitációs hatóságként, orvosszakértõi, valamint rehabilitációs szakértõi szervként a rehabilitációs szakigazgatási szervet; b) a másodfokú közigazgatási hatósági eljárásban rehabilitációs hatóságként, orvosszakértõi, valamint rehabilitációs szakértõi szervként a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalt (a továbbiakban: Hivatal); c) a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló évi LXXVI. törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként ca) az Országos Gyermekvédelmi Szakértõi Névjegyzékkel, cb) az Országos Szociálpolitikai Szakértõi Névjegyzékkel, cc) a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékével és cd) a Foglalkozási Rehabilitációs Szakértõi Névjegyzékkel összefüggõ feladatok ellátása során a Hivatalt; d) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 20/C. -a szerinti, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások, szolgáltatások finanszírozásának ellenõrzése céljából vezetett nyilvántartást vezetõ szociális hatóságként a Hivatalt; e) a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 139. (2) bekezdése szerinti, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások finanszírozásának ellenõrzése céljából vezetett nyilvántartást vezetõ hatóságként a Hivatalt; f) az Szt. 58/A. (2) és (2a) bekezdése, valamint a Gyvt (2) és (2a) bekezdése szerinti, a szociális és a gyermekjóléti szolgáltatások területi lefedettségét figyelembe vevõ finanszírozási rendszerbe történõ befogadási eljárásban (a továbbiakban: befogadás) elsõ fokon szakhatóságként a Hivatalt jelöli ki. 2. A Hivatal jogállása 2. (1) A Hivatal központi hivatal. (2) A Hivatalt az emberi erõforrások minisztere (a továbbiakban: miniszter) irányítja. (3) A Hivatalt fõigazgató vezeti és képviseli. (4) A Hivatal fõigazgató-helyettesét a fõigazgató javaslatára a miniszter nevezi ki és menti fel, felette az egyéb munkáltatói jogokat a fõigazgató gyakorolja. (5) A Hivatal gazdasági igazgatóját a fõigazgató javaslatára a miniszter nevezi ki és menti fel, állapítja meg a díjazását, felette az egyéb munkáltatói jogokat a fõigazgató gyakorolja. (6) A Hivatal székhelye Budapest. 3. A Hivatal fõigazgatója a) gyakorolja a munkáltatói jogokat a Hivatal alkalmazottai felett, b) gondoskodik az egységes hatósági, szakhatósági, szakértõi tevékenység kialakításáról, irányítja és ellenõrzi a Hivatal szakmai tevékenységét, c) irányítja a tervezési, gazdálkodási, beszámolási feladatok ellátását, d) meghatározza a Hivatal feladatellátása során követendõ belsõ eljárási, ügyviteli rendet, e) gondoskodik a folyamatba épített, elõzetes és utólagos ellenõrzési rendszer, a belsõ ellenõrzési rendszer mûködtetésérõl, ennek keretében felülvizsgálatot rendelhet el, szükség esetén az ellátást megállapító szervnél kezdeményezi az ellátás megszüntetését, a jogosulatlanul felvett ellátás visszafizetését,

4 9756 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 58. szám f) gondoskodik az alkalmazottak képzésérõl, továbbképzésérõl, g) a feladat- és hatáskörét érintõ jogszabályok megalkotásának kezdeményezésére javaslatot tesz a miniszternek, közremûködik azok elõkészítésében, véleményezi a feladat- és hatáskörét érintõ jogszabályok tervezeteit, h) a Hivatal tevékenységérõl évente beszámolót készít a miniszternek, és gondoskodik a beszámolónak a Hivatal honlapján történõ közzétételérõl. 3. A Hivatal feladat- és hatásköre, illetékessége 4. A Hivatal a nyilvántartások vezetésére vonatkozó feladatkörében ellátja a) a hivatásos gondnoki feladatot ellátó személyek nyilvántartásával, b) a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójával és országos nyilvántartásával, c) a szociális szolgáltatások országos jelentési rendszerével, d) a szociális szolgáltatások, a gyermekjóléti alapellátások és a gyermekvédelmi szakellátások finanszírozásának ellenõrzése céljából vezetett nyilvántartással, e) az akkreditált munkáltatók nyilvántartásával, f) a megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokkal érintett munkáltatókra és munkavállalókra vonatkozó központi nyilvántartással, g) a védett mûhelyek nyilvántartásával, h) az Országos Szociálpolitikai Szakértõi Névjegyzékkel, i) az Országos Gyermekvédelmi Szakértõi Névjegyzékkel, j) a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékével, k) a Foglalkozási Rehabilitációs Szakértõi Névjegyzékkel kapcsolatos feladatokat. 5. (1) A Hivatal szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatkörében ellátja a) szociális szolgáltatók, intézmények esetén a mûködés engedélyezésével, a mûködés és a hatósági tevékenység ellenõrzésével, b) gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények esetén a mûködés engedélyezésével, c) a szociális intézményi foglalkoztatással, a szociális foglalkoztatási támogatás pályáztatásával és finanszírozásával, d) a támogató szolgáltatás, a közösségi ellátások, a jelzõrendszeres házi segítségnyújtás, az utcai szociális munka és a krízisközpontok finanszírozásával, e) a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények mûködését engedélyezõ szervek munkájának segítése céljából létrehozott iratmintáknak a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények országos nyilvántartási rendszerén keresztül történõ elektronikus kiadásával, f) a központi szociális információs rendszerek fejlesztésével és mûködtetésével kapcsolatos feladatokat. (2) A Hivatal a jogszabályban meghatározottak szerint az elsõ fokú eljárásban szakhatósági állásfoglalást ad a befogadás megállapításához. (3) A Hivatal a jogszabályban meghatározott esetekben szakértõi feladatokat lát el, e feladatkörében szakvéleményt ad a) a súlyos fokozatú demens megbetegedésrõl, b) a fogyatékos személyek alapvizsgálatához, a rehabilitációs és szociális foglalkoztatási alkalmassági vizsgálathoz, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatához. 6. (1) A Hivatal foglalkozási rehabilitációs feladatkörében ellátja a) a megváltozott munkaképességû munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjával és az akkreditált munkáltatók ellenõrzésével összefüggõ hatósági ügyekkel, b) a megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokkal, c) a megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásával, az azt elõsegítõ támogatásokra, szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatással, információnyújtással, d) a költségvetési forrásból, vagy az Európai Unió pénzügyi alapjaiból nyújtott támogatással megvalósuló pályázatokkal összefüggõ, a pályázatok kiírásával, bonyolításával és ellenõrzésével kapcsolatos feladatokat.

5 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 58. szám 9757 (2) A Hivatal a foglalkozási rehabilitációval összefüggõ oktatási, innovációs, tárolási, logisztikai, nyilvántartási és informatikai feladatokat lát el. 7. A Hivatal módszertani feladatkörében kidolgozza és rendszeresen felülvizsgálja a) a rehabilitációs, valamint a szociális ellátások és szolgáltatások iránti szükségletek felmérésének és értékelésének a szempontjait, b) a feladat- és hatáskörébe tartozó vizsgálatok szakmai szabályait. 8. A Hivatal ellátja a betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselõk foglalkoztatása vonatkozásában a jogszabályban meghatározott feladatokat. A fõigazgató a betegjogi, ellátottjogi, valamint a gyermekjogi képviselõvel a képviselõi feladatok ellátására munkavégzésre irányuló szerzõdést köt. 9. (1) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a Hivatal a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság és a felügyeleti szerv a rehabilitációs szakigazgatási szervek hatósági ügyeiben. Ha a rehabilitációs szakigazgatási szerv a jogszabályban meghatározott közigazgatási hatósági eljárásban szakhatóságként vagy szakértõi szervként jár el, a másodfokú eljárásban a Hivatal jár el. (2) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a Hivatal a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság és a felügyeleti szerv a szociális és gyámhivatalok hatósági ügyeiben. (3) A Hivatal a hatáskörébe tartozó feladatokat Magyarország egész területére kiterjedõ illetékességgel látja el. (4) A Hivatal eljárásában a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény rendelkezésétõl eltérõen a központi államigazgatási szerv vezetõjének elsõ fokú döntése ellen van helye fellebbezésnek. Ebben az esetben a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság és a felügyeleti szerv a miniszter. 4. A rehabilitációs szakigazgatási szervek jogállása 10. (1) A rehabilitációs szakigazgatási szerv a fõvárosi és megyei kormányhivatal szakigazgatási szerve. (2) A rehabilitációs szakigazgatási szerv tekintetében a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggõ törvénymódosításokról szóló évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Khtv.) 6. (4) bekezdésében, valamint 7. (2) (4) bekezdésében meghatározott hatáskörök a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló évi XLIII. törvény 2. (1) bekezdés h) és i) pontja szerinti hatáskört is beleértve gyakorlására jogosult szakmai irányító szerv vezetõje a Hivatal fõigazgatója. (3) A Khtv. 7. (1) bekezdése szerinti egyetértési jogkört a miniszter gyakorolja. 11. A Hivatal fõigazgatója a rehabilitációs szakigazgatási szerv irányításával összefüggõ feladatai körében a) megállapítja a rehabilitációs szakigazgatási szervek kötelezõ belsõ szakmai szabályzatainak elveit és fõbb tartalmi követelményeit, b) eljárási rendek, módszertani útmutatók, szakmai ajánlások készítésével segíti a hatósági és szolgáltató tevékenységet, c) meghatározza és kidolgozza a hatósági és szolgáltató tevékenység ellátásához szükséges informatikai és számítógépes rendszerek szakmai követelményeit, javaslatot tesz a rehabilitációs szakigazgatási szervek informatikai rendszerének és ingatlanállományának fejlesztésére, d) meghatározza a rehabilitációs szakigazgatási szervek hatósági és szolgáltató tevékenységére vonatkozó adatgyûjtési rendszert, továbbá hatékonysági vizsgálatokat végez, melyekhez kapcsolódóan prognózisokat, elemzéseket, statisztikai összesítéseket, nyilvántartásokat készít, e) ellátja a rehabilitációs szakigazgatási szervek munkatársainak rehabilitációs szakmai humánerõforrás fejlesztéséhez és belsõ szakmai képzéséhez kapcsolódó feladatokat, f) koordinálja a rehabilitációs szakigazgatási szerveknek a személyek szabad áramlásához kapcsolódó feladatai végrehajtását,

6 9758 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 58. szám g) ellátja az Európai Unió pénzügyi alapjaiból, vagy más külföldi alapokból támogatott egyes fejlesztési, foglalkoztatási, foglalkozási rehabilitációs, képzési és informatikai programok megvalósításának szervezési, lebonyolítási és koordinációs feladatait, h) koordinálja a rehabilitációs szakigazgatási szerveknek az Európai Unió pénzügyi alapjaiból nyújtott támogatásokkal megvalósuló tevékenységét. 12. (1) A rehabilitációs szakigazgatási szervek felsorolását az 1. melléklet tartalmazza. A rehabilitációs szakigazgatási szervek székhelye megegyezik a fõvárosi és megyei kormányhivatalok székhelyével. (2) A rehabilitációs szakigazgatási szerv élén igazgató áll. Az igazgató munkáját igazgatóhelyettes segíti. A rehabilitációs szakigazgatási szerv igazgatója vagy igazgatóhelyettese orvosszakértõ. 5. A rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat- és hatásköre, illetékessége 13. (1) A rehabilitációs szakigazgatási szerv végzi a rehabilitációs hatóság részére jogszabályban meghatározott közigazgatási hatósági feladatokat, ellátja a megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló törvény, valamint végrehajtási rendeletei által a rehabilitációs hatóság részére meghatározott feladatokat. (2) A rehabilitációs szakigazgatási szerv a jogszabályban meghatározott közigazgatási hatósági eljárásokban szakhatóságként vesz részt, e feladatkörében szakhatósági állásfoglalást ad a) a hozzátartozói nyugellátás, b) a baleseti járadék, c) a rokkantsági járadék, d) a fogyatékossági támogatás, e) az aktív korúak ellátása, f) a magasabb összegû családi pótlék, g) a bányászok egészségkárosodási járadéka, h) a bányászati dolgozók keresetkiegészítése, i) a hadi rokkantsági ellátások megállapításához. (3) A rehabilitációs szakigazgatási szerv a jogszabályban meghatározott esetekben szakértõi feladatokat lát el, e feladatkörében szakvéleményt ad a) a keresõképesség vagy keresõképtelenség elbírálásához, b) a táppénzes idõszak alatt megállapítható egészségkárosodásról, c) a baleseti táppénz idejének meghosszabbításához, d) a közúti jármûvezetõk egészségi alkalmasságáról, e) a közlekedõképességrõl, f) a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai egészségi alkalmasságának felülvizsgálata során az egészségkárosodás, egészségi állapot mértékérõl, g) a nemzeti helytállásért elnevezésû pótlék megállapításához szükséges egészségkárosodás mértékérõl, h) a nemzeti gondozási díj megállapításához szükséges egészségkárosodás mértékérõl, i) az 1945 és 1963 között törvénysértõ módon elítéltek juttatásainak megállapításához szükséges egészségkárosodás mértékérõl, j) a kárpótlási jegy ellenében járó életjáradék megállapításához szükséges egészségkárosodás mértékérõl, k) a felsõoktatásban részt vevõ hallgatók fogyatékosságáról. (4) A rehabilitációs szakigazgatási szerv és a Hivatal jogszabályban meghatározott esetben komplex minõsítést végez. A rehabilitációs szakigazgatási szerv a komplex minõsítést jogszabályban meghatározott esetben az érintett személy kérelmére végzi el, és hatósági bizonyítványt állít ki annak eredményérõl. (5) A rehabilitációs szakigazgatási szerv és a Hivatal erre irányuló kérelem esetén a komplex minõsítés keretében szakvéleményt ad a közlekedõképességrõl is.

7 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 58. szám A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek hatálya alá nem tartozó ellátás esetén a rehabilitációs szakigazgatási szerv az illetékes társadalombiztosítási szerv külön megkeresésére és térítési díj fizetése ellenében szakvéleményt ad a Magyarországon lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezõ, a) az Európai Unió tagállamában, b) az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes más államban, vagy abban az államban, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerzõdés alapján az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez, c) kétoldalú szociális biztonsági egyezménnyel érintett államban biztosítottnak minõsülõ személy rehabilitálhatóságáról, valamint javaslatot tesz az orvosi rehabilitációhoz szükséges egészségügyi szolgáltatásokra. 15. (1) A rehabilitációs szakigazgatási szerv illetékességi területe Budapest Fõváros Kormányhivatala Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve illetékességének kivételével megegyezik a megyei kormányhivatal illetékességével. Budapest Fõváros Kormányhivatala Rehabilitációs Szakigazgatási Szervének illetékessége Budapest fõváros és Pest megye területére is kiterjed. (2) Ha a hatósági, szakhatósági vagy szakértõi eljárásba vont személy (a továbbiakban: érintett személy) nem rendelkezik Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, az elsõfokú közigazgatási hatósági eljárásban Budapest Fõváros Kormányhivatala Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve jár el. (3) A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses, valamint a fegyveres rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi alkalmasságának felülvizsgálata során az egészségkárosodás mértékének meghatározásában Budapest Fõváros Kormányhivatala Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve jár el. (4) A felsõoktatásban részt vevõ hallgatók diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia fogyatékosságának megállapítására irányuló eljárásban Budapest Fõváros Kormányhivatala Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve jár el. 6. A rehabilitációs szakigazgatási szervek, valamint a Hivatal eljárására vonatkozó szabályok 16. (1) A rehabilitációs szakigazgatási szerv és a Hivatal a 13. és 14. szerinti eljárásokban bizottsági állásfoglalás alapján hozza meg döntését, szakhatósági állásfoglalását, szakvéleményét. A szakértõi bizottság tagjait és elnökét az eljáró szerv vezetõje jelöli ki. A szakértõi bizottság elnökének csak vezetõi kinevezéssel rendelkezõ, kormányzati szolgálati jogviszonyban álló orvosszakértõ jelölhetõ ki. (2) A szakértõi bizottság jogszabály eltérõ rendelkezése hiányában legalább két tagból áll. A szakértõi bizottság komplex minõsítés során legalább négy tagból áll. (3) Ha jogszabály kivételt nem tesz, a szakértõi bizottságban a nem orvosszakértõ tagok száma nem haladhatja meg az orvosszakértõ tagok számát. (4) A komplex minõsítés során a szakértõi bizottság a) legalább két tagja orvosszakértõ, b) legalább egy tagja foglalkozási rehabilitációs szakértõ, c) legalább egy tagja szociális szakértõ. (5) A rehabilitációs szakigazgatási szerv és a Hivatal a szakértõi bizottság elnöke kivételével nem kormányzati szolgálati jogviszonyban álló szakértõt is igénybe vehet. Ebben az esetben ha jogszabály kivételt nem tesz a) szociális szakértõként az Országos Szociálpolitikai Szakértõi Névjegyzékben, b) foglalkozási rehabilitációs szakértõként a Foglalkozási Rehabilitációs Szakértõi Névjegyzékben szereplõ szakértõt lehet igénybe venni. (6) A szakértõi bizottságnak nem lehet tagja, aki részt vett vagy részt vesz az érintett személy gyógykezelésében. 17. A rehabilitációs szakigazgatási szerv és a Hivatal eljárására irányadó ügyintézési határidõ ha jogszabály másként nem rendelkezik 30 nap. Komplex minõsítés esetén az eljárásra irányadó ügyintézési határidõ 60 nap.

8 9760 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 58. szám 18. (1) A 13. (2) bekezdése szerinti szakhatósági eljárás esetén a megkeresõ hatóság a rehabilitációs szakigazgatási szerv rendelkezésére bocsátja a minõsítés elvégzéséhez szükséges iratokat, így a) az érintett személy egészségi állapotára, gyógykezelésére, rehabilitációjára vonatkozó összefoglaló adatokat tartalmazó háziorvosi, kezelõorvosi véleményt, b) az a) pont szerinti véleményben feltüntetett körülményekkel összefüggõ egészségügyi dokumentációt, c) ha az érintett személy foglalkoztatott és a megalapozott szakhatósági állásfoglalás kiadásához szükséges, a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás orvosának tájékoztatóját az érintett személy munkaköri feladatairól, a munkavégzés körülményeirõl, kockázati viszonyairól, valamint arról, hogy egészségi állapota alapján jelenlegi munkakörében továbbfoglalkoztatható-e, d) a jogszabály vagy az eljáró hatóság által rendszeresített formanyomtatványt vagy nyilatkozatot. (2) A komplex minõsítés során a rehabilitációs szakigazgatási szerv belföldi jogsegély keretében a) a települési önkormányzat jegyzõjétõl tájékoztatást kérhet az érintett személy szociális helyzetére, szociális ellátásra való jogosultságára vonatkozó adatokról, körülményekrõl, b) a munkaügyi központ kirendeltségétõl tájékoztatást kérhet az érintett személy vonatkozásában az adott térség munkaerõ-piaci helyzetérõl. 19. (1) A rehabilitációs szakigazgatási szerv és a Hivatal 13. és 14. szerinti eljárásában személyes vizsgálatot kell végezni, ha a) jogszabály azt kötelezõvé teszi, b) a rendelkezésre álló orvosi dokumentáció, egyéb irat alapján megalapozottan nem ítélhetõ meg az érintett személy állapota, vagy c) a rendelkezésre álló orvosi dokumentáció, egyéb irat alapján jogszabály eltérõ rendelkezése hiányában az ellátásra való jogosultságnak a szakértõi bizottság által vizsgált feltételei nem állnak fenn. (2) A személyes vizsgálatot a (3) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a rehabilitációs szakigazgatási szerv, illetve a Hivatal székhelyén vagy telephelyén kell elvégezni. (3) A személyes vizsgálat az érintett személy lakó- vagy tartózkodási helyén is elvégezhetõ, ha a döntés, szakhatósági állásfoglalás vagy szakvélemény kiadásához az érintett személy lakhatási viszonyainak, környezetének, önellátási vagy önkiszolgálási képességének megismerése szükséges. (4) A személyes vizsgálatot az érintett személy lakó- vagy tartózkodási helyén kell elvégezni, ha az érintett személy háziorvos által igazolt egészségi állapota nem teszi lehetõvé a rehabilitációs szakigazgatási szerv, illetve a Hivatal székhelyén vagy telephelyén való megjelenését. (5) A kiegészítõ egészségügyi, képességfelmérõ vizsgálat elvégzésére a rehabilitációs szakigazgatási szerv vagy a Hivatal együttmûködési megállapodást köthet a megfelelõ személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezõ szolgáltatóval. 20. (1) A rehabilitációs szakigazgatási szerv és a Hivatal által kiadott szakvélemény tartalmazza: a) az érintett személy azonosítására szolgáló, törvény alapján kezelhetõ azonosító adatokat, b) az érintett személy egészségi állapotára vonatkozó, törvény alapján kezelhetõ egészségügyi adatokat, c) a szakvélemény kiállításának helyét, idõpontját, d) a szakvéleményt kérõ szerv megnevezését, e) a kért vizsgálat típusát, a feltett kérdéseket, az azokra adott válaszokat, f) a szakértõi vizsgálat során felhasznált dokumentumok és az elvégzett vizsgálatok megjelölését, személyes vizsgálat és meghallgatás esetén annak idõpontját és helyszínét, valamint g) a felülvizsgálat szükségességét, idõpontját, a szakvélemény idõbeli hatályát. (2) A rehabilitációs szakigazgatási szerv és a Hivatal által kiadott szakhatósági állásfoglalás a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben foglaltakon kívül tartalmazza a) az érintett személy azonosítására szolgáló, törvény alapján kezelhetõ azonosító adatokat, b) az érintett személy egészségi állapotára vonatkozó, törvény alapján kezelhetõ egészségügyi adatokat, c) komplex minõsítés esetén az érintett személy szociális helyzetére és rehabilitálhatóságára vonatkozó, törvény alapján kezelhetõ adatokat, d) a felülvizsgálat szükségességét, idõpontját, a szakhatósági állásfoglalás idõbeli hatályát.

9 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 58. szám (1) A befogadási eljárás során a Hivatal a szakhatósági állásfoglalását, elõzetes szakhatósági hozzájárulását a) az adott területre szolgáltatási típusonként, a költségvetési források és a területi lefedettség figyelembevételével meghatározott befogadható kapacitások (a továbbiakban: kapacitás), b) a nem állami fenntartású ide nem értve az egyházi fenntartót házi segítségnyújtás december 31-én ellátási szerzõdéssel nem érintett ellátotti létszámának július 1-jétõl történõ befogadása esetében az Szt. 58/A. (2b) (2c) bekezdése szerinti önkormányzati hozzájárulás alapján adja ki. (2) A miniszter közleményben teszi közzé a naptári évre vonatkozó kapacitást minden év január 15-éig, valamint szükség szerint a kapacitásokban év közben bekövetkezõ változást. (3) Az adott évre még rendelkezésre álló kapacitást a Hivatal minden hónap 5. napjáig közzéteszi a honlapján. A befogadásra a szakhatósági eljárások megindulásának sorrendjében a kapacitás erejéig van lehetõség. A mûködést engedélyezõ szerv amennyiben a kérelemhez elõzetes szakhatósági hozzájárulást nem csatoltak a kérelmek benyújtásának sorrendjében keresi meg a szakhatóságot. (4) A Hivatal az eljárás megindulásának idõpontjától és a rendelkezésre álló kapacitástól függetlenül befogadja a feladatellátási kötelezettségének eleget tevõ önkormányzati fenntartót és a Kormány által intézményfenntartásra kijelölt szervet, valamint azt a szolgáltatást, intézményt, hálózatot, ellátotti számot, férõhelyszámot, amelyre nézve a fenntartó pályázati úton elnyert európai uniós vagy hazai fejlesztési támogatásban részesül. (5) A Hivatal által a befogadás során kiadott szakhatósági állásfoglalás a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben foglaltakon kívül tartalmazza a befogadott a) szolgáltató, intézmény, hálózat megnevezését és ellátási területét, b) ellátotti számot, illetve férõhelyszámot. 7. Záró rendelkezések 22. Ez a rendelet július 1-jén lép hatályba. 23. (1) A szakértõi bizottság orvosszakértõi tagjainak az egészségbiztosítási szakvizsgát december 31-ig kell megszerezniük december 31-ét követõen egészségbiztosítási szakvizsgával nem rendelkezõ személy a szakértõi bizottságnak orvosszakértõként nem lehet a tagja. (2) A augusztus 16-án folyamatban lévõ, gondozási szükséglet megállapítására irányuló eljárásokat, valamint azok felülvizsgálatát az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézetrõl, valamint eljárásának részletes szabályairól szóló 213/2007. (VIII. 7.) Korm. rendelet augusztus 16-án hatályos szabályai alapján kell lefolytatni. A augusztus 17-ét megelõzõen az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézet által a gondozási szükséglet tekintetében kiadott szakvélemények továbbra is felhasználhatók a gondozási szükséglet újabb vizsgálata nélkül. (3) Az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézet, illetve jogelõdjei által október 1-je elõtt kiadott szakvéleményt szakhatósági állásfoglalásnak kell tekinteni. (4) A Hivatal, illetve jogelõdjei által kiadott szakvélemények, szakhatósági állásfoglalások idõbeli hatályuk alatt e rendelet hatálybalépését követõen is felhasználhatók. (5) A Hivatalt az e rendeletben meghatározott, január 1-jét megelõzõen a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal által ellátott hatáskörök és feladatok tekintetében jogutódnak kell tekintetni. Az 5. (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladat ellátása érdekében a TÁMOP Központi szociális információs fejlesztések kiemelt projekt tekintetében a Hivatalt a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal jogutódjának kell tekinteni. (6) január 1-jétõl a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítványnak a) a betegjogi, az ellátottjogi és a gyermekjogi képviselõ mûködésének feltételeirõl szóló rendeletben meghatározott feladatai, és azok ellátásához kapcsolódó jogviszonyok, a képviselõk foglalkoztatása tekintetében, valamint b) a 8. -ban foglalt feladatai ellátása érdekében a TÁMOP Betegjogi, ellátottjogi, gyermekjogi képviselõi hálózat és civil jogvédõ munka fejlesztése kiemelt projekt tekintetében a Hivatalt jogutódnak kell tekinteni. (7) Az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévõ közigazgatási hatósági ügyekben e rendelet hatálybalépését követõen az a szerv jár el, amelynek hatáskörébe a közigazgatási hatósági ügy ellátása, vagy a fellebbezés elbírálása jogszabály rendelkezése szerint kerül.

10 9762 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 58. szám (8) A január 1-jét megelõzõen meghozott közigazgatási hatósági döntés bírósági felülvizsgálata során alperesként és a megismételt eljárásban az a közigazgatási szerv jár el, amelynek hatáskörébe a közigazgatási ügy január 1-jét megelõzõen tartozott. Ha a közigazgatási döntés meghozatalára a Hivatal szakhatósági állásfoglalása alapulvételével került sor, az alperes a Hivatalt hívhatja perbe. Az alperes megismételt eljárásra utasítása esetén a bírósági ítélet végrehajtásához szükséges szakhatósági állásfoglalást az alperesként eljárt közigazgatási szerv megkeresésére a rehabilitációs szakigazgatási szerv készíti el. 24. A 46. a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló április 29-i 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló szeptember 16-i 987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg. 8. Kapcsolódó jogszabályok módosítása, hatályon kívül helyezése 25. (1) Az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeirõl szóló 23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Br.) 5/B. (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (4) A keresetkiegészítés iránti kérelem elbírálásához a rehabilitációs szakigazgatási szerv az igazgatóság megkeresésére szakhatósági állásfoglalást ad a kérelmezõ egészségkárosodásának mértékérõl és a föld alatti bányamunkára való alkalmatlanságáról. (2) A Br. a) 5/B. (5) bekezdésében és 5/C. (3) bekezdésében a Hivatalt szövegrész helyébe a rehabilitációs szakigazgatási szervet szöveg, b) 5/C. (1) bekezdésében a Hivatal, illetve jogelõdje szövegrész helyébe a rehabilitációs szakigazgatási szerv, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, illetve jogelõdje szöveg lép. 26. (1) A hadigondozásról szóló évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hr.) 2. (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (1) A hadieredetû fogyatkozást és az általa okozott járadékosztályba sorolás alapját képezõ egészségkárosodás százalékos mértékét a rehabilitációs szakigazgatási szerv állapítja meg. (2) A Hr. 2. (6) és (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek: (6) A másodfokú eljárás során szakhatóságként a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal jár el. (7) A vizsgálatok díját a Hadigondozottak Közalapítványa (a továbbiakban: Közalapítvány) külön megállapodás szerint a rehabilitációs szakigazgatási szerv, valamint a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal részére megtéríti. (3) A Hr. a) 2. (2), (3) és (4) bekezdésében a bizottság szövegrész helyébe a rehabilitációs szakigazgatási szerv szöveg, b) 2. számú mellékletében az Az orvosszakértõi szerv... fokú szakértõi bizottságának szövegrész helyébe az A rehabilitációs szakigazgatási szerv vezetõjének vagy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal vezetõjének szöveg, c) 3. számú mellékletében az Az orvosszakértõi szerv... fokú szakértõi bizottsága szövegrész helyébe az A rehabilitációs szakigazgatási szerv vezetõje vagy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal vezetõje szöveg, d) 3. számú mellékletében a szakértõi bizottság szakhatósági állásfoglalásának szövegrész helyébe a szakhatósági állásfoglalás szöveg, e) 3. számú mellékletében a (szakértõi bizottság tagja) (szakértõi bizottság elnöke) szövegrész helyébe a (rehabilitációs szakigazgatási szerv vagy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal vezetõje) szöveg lép. 27. (1) A keresõképtelenség és keresõképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenõrzésérõl szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 7. (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (5) A döntéssel szemben a foglalkoztatott és a foglalkoztató a közléstõl számított 8 napon belül a fõvárosi és megyei kormányhivatal rehabilitációs szakigazgatási szerve (a továbbiakban: orvosszakértõi szerv) illetékes fõorvosi bizottságánál (a továbbiakban: FOB) orvosi felülvizsgálatot kezdeményezhet.

11 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 58. szám 9763 (2) A Kr. a) 8. (6) bekezdésében a rokkantsági nyugdíj iránti kérelmet nyújthat be a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes nyugdíj-biztosítási igazgatósághoz szövegrész helyébe a megváltozott munkaképességû személyek ellátása iránti kérelmet nyújthat be szöveg, b) 9. (4) bekezdésében az illetékes elsõfokú szakértõi bizottságának székhelye szövegrész helyébe a székhelye, telephelye szöveg, a fõigazgatója szövegrész helyébe a vezetõje szöveg lép. 28. A nemzeti helytállásért elnevezésû pótlék bevezetésérõl szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet 8. (6) bekezdésében az az orvosszakértõi szerv elsõfokú szakértõi bizottsága szövegrész helyébe az a rehabilitációs szakigazgatási szerv szakértõi bizottsága szöveg lép. 29. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 59/E. -a helyébe a következõ rendelkezés lép: 59/E. A hozzátartozói nyugellátás megállapítása, felülvizsgálata és az özvegyi nyugdíj feléledésének megállapítása iránti eljárásban az egészségi állapot kérdésében a rehabilitációs hatóság szakhatósági állásfoglalását kell beszerezni, ha a) a hozzátartozói nyugellátás megállapítását vagy az özvegyi nyugdíj feléledését a jogosult arra hivatkozva kérelmezi, illetve felülvizsgálat esetén a hozzátartozói nyugellátást vagy az özvegyi nyugdíj feléledését arra hivatkozva állapították meg, hogy a jogosult megváltozott munkaképességû, és b) a jogosult rokkantsági ellátása vagy rehabilitációs ellátása ügyében hat hónapon belül hozott határozat nem állapította meg, hogy a jogosult egészségi állapota legfeljebb 50 százalékos. 30. A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 2. (2) bekezdés h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: [Az (1) bekezdésben nem említett járóbeteg-szakellátásokra a biztosítottat] h) a rehabilitációs szakigazgatási szerv, valamint a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban együtt: orvosszakértõi szerv) szakértõi bizottságai orvosa, [(a továbbiakban együtt: beutaló orvos) utalhatja be.] 31. (1) A súlyos fogyatékosság minõsítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fr.) 8. (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (3) Ha a kérelmezõ személyes vizsgálata szükséges, a rehabilitációs szakigazgatási szerv a vizsgálatot a háziorvos javaslatától függõen a kérelmezõ lakóhelyén, tartózkodási helyén (bentlakásos szociális intézményben élõ kérelmezõ esetén az intézményben) vagy a rehabilitációs szakigazgatási szerv székhelyén, telephelyén végzi el. (2) Az Fr. a) 6. (1) bekezdésében az az orvosszakértõi szervnek (a továbbiakban: szakértõi bizottság) szövegrész helyébe az a rehabilitációs szakigazgatási szervnek, illetve jogelõdjének szöveg, b) 6. (1) bekezdésében, 9/C. (2) bekezdésében a szakértõi bizottságot szövegrész helyébe a rehabilitációs szakigazgatási szervet szöveg, c) 8. (2) bekezdésében a szakértõi bizottság szövegrészek helyébe a rehabilitációs szakigazgatási szerv szöveg, d) 9. -ában, 9/C. (1) bekezdésében, 9/D. (2) és (3) bekezdésében, valamint 13. (2) és (3) bekezdésében a szakértõi bizottság szövegrész helyébe a rehabilitációs szakigazgatási szerv szöveg, e) 3. számú melléklet 4. pont c) alpontjában a szakértõi vizsgálatot végzõ szervvel szövegrész helyébe a rehabilitációs szakigazgatási szervvel szöveg lép. (3) Hatályát veszti az Fr. 5. (1) bekezdés c) pontjában a szakértõi bizottság általi szövegrész.

12 9764 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 58. szám 32. Az egyes, tartós idõtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatásról szóló 267/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 6. (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (3) Amennyiben a kérelmezõ a munkaképesség-csökkenésre vagy az egészségkárosodás mértékére vonatkozó hatályos szakvéleménnyel, szakhatósági állásfoglalással nem rendelkezik, kérelmére az egészségkárosodás mértékét a rehabilitációs szakigazgatási szerv igazolja. 33. A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 9. (8a) bekezdésében a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalt szövegrész helyébe a rehabilitációs szakigazgatási szervet szöveg lép. 34. A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. (3) bekezdésében a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalt szövegrész helyébe a rehabilitációs szakigazgatási szervet szöveg lép. 35. (1) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Pr.) 15. (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (2) Ha az Szt. 33. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott egészségkárosodott személy a kérelméhez a rehabilitációs szakigazgatási szervnek vagy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalnak a munkaképesség-csökkenés, az egészségkárosodás vagy az egészségi állapot minõsítését tartalmazó, érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalását vagy szakvéleményét nem csatolta, a hatóság a legalább 50%-os mértékû egészségkárosodás fennállása, illetve az egészségi állapot komplex minõsítés alapján megállapított mértéke kérdésében szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából megkeresi a rehabilitációs szakigazgatási szervet. (2) A Pr. a) 15. (6) bekezdésében a szakértõi bizottságot szövegrész helyébe a rehabilitációs szakigazgatási szervet szöveg, b) 3. számú melléklet pont a) alpontjában a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalt szakértõi bizottságának szövegrész helyébe a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal vagy a rehabilitációs szakigazgatási szerv szöveg, c) 3. számú melléklet pontjában a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szakértõi bizottságának szövegrész helyébe a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalnak vagy a rehabilitációs szakigazgatási szervnek szöveg, d) 5. számú melléklet I. pontjában a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal... fokú szakértõi bizottságának szövegrész helyébe a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal vagy a rehabilitációs szakigazgatási szerv szöveg lép. 36. A felsõoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet 19. (2) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: [Az (1) bekezdésben meghatározott szakvélemény kiadására] b) amennyiben a fogyatékosságot késõbb állapították meg, a rehabilitációs szakigazgatási szerv (jogosult.) 37. Az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóságról szóló 289/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3/A. -ában a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalt szövegrész helyébe az elsõ fokú eljárásban a rehabilitációs szakigazgatási szervet, másodfokú eljárásban a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalt szöveg lép. 38. A villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 33. (3) bekezdésében és 23/b. számú mellékletében a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szövegrész helyébe a rehabilitációs szakigazgatási szerv, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szöveg lép.

13 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 58. szám A személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljárásokban közremûködõ szakértõkre, szakértõi szervekre vonatkozó részletes szabályokról szóló 340/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet 8. -a helyébe a következõ rendelkezés lép: 8. A betegségen, illetve egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság jogszabály szerinti vizsgálata keretében kiállított háziorvosi igazolás, illetve szakorvosi szakvélemény felülvizsgálatát a szolgáltatást igénylõ személy, illetve törvényes képviselõje a kiegészítõ szakértõi díj megfizetésével egyidejûleg kérheti az ellátást igénylõ lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint illetékes rehabilitációs szakigazgatási szervnél. A felülvizsgálat során a szakértõi bizottság legalább egy tagja szociális szakértõ. 40. (1) A fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról szóló 92/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fvr.) 1. (3) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: (E rendelet alkalmazásában) d) foglalkoztatási szakértõ: a Foglalkozási Rehabilitációs Szakértõi Névjegyzékben szereplõ szakértõ, vagy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) által foglalkoztatott foglalkoztatási, foglalkozási rehabilitációs szakértõ. (2) Az Fvr. a) 2. (1) bekezdésében a Hivatal kirendeltségének szövegrész helyébe a Hivatal szöveg, b) 4. (2) bekezdésében a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint eljárásának részletes szabályairól szóló kormányrendelet szövegrész helyébe a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat- és hatáskörérõl szóló kormányrendelet szöveg, c) 5. (8) bekezdésében a Hivatal illetékes kirendeltségéhez szövegrész helyébe a Hivatalhoz szöveg, d) 8. (2) bekezdésében az illetékes regionális igazgatóságának szakértõi bizottságai végzik szövegrész helyébe a kijelölt szakértõi bizottsága végzi szöveg lép. (3) Hatályát veszti az Fvr. 2. (2) bekezdése. 41. A földgázellátásról szóló évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 59. (3) bekezdésében és 10. számú mellékletében a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szövegrész helyébe a rehabilitációs szakigazgatási szerv, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szöveg lép. 42. (1) A fõvárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fkr.) 2. (1) bekezdése a következõ 18. ponttal egészül ki: [A fõvárosi és megyei kormányhivatal szervezeti egységeként mûködõ ágazati szakigazgatási szervek (a továbbiakban: szakigazgatási szerv):] 18. a rehabilitációs szakigazgatási szerv a megváltozott munkaképességû személyek ellátásaival, a rehabilitációval és a hatáskörébe tartozó más ellátásokkal kapcsolatos feladatok ellátására. (2) Az Fkr. 2. melléklet 1.7. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: (A kormányablakban is elõterjeszthetõk a következõ kérelmek, és megtehetõk a következõ bejelentések:) 1.7. a nyugdíjfolyósításhoz és a megváltozott munkaképességû személyek ellátása folyósításához kapcsolódó bejelentési kötelezettségek teljesítése, továbbá nyomtatvány kiadása, átvétele, (3) Az Fkr. 2. melléklet 2. pontja a következõ 2.8. ponttal egészül ki: (A kormányablak tájékoztatást nyújt az ügyfélnek az eljárás menetérõl, valamint az eljárással kapcsolatos ügyféli jogokról és kötelezettségekrõl a következõ ügyekben:) 2.8. a megváltozott munkaképességû személyek ellátásainak igénylése. 43. Hatályát veszti a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint eljárásának részletes szabályairól szóló 331/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet.

14 9766 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 58. szám 44. (1) A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirõl szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Sr.) 2. f) pont fc) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép: (E rendelet alkalmazásában önálló személygépkocsi használó: az a súlyos mozgáskorlátozott személy, aki) fc) az 5. (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben gépjármûvezetõi alkalmasságát az átalakítás elõírásával a rehabilitációs szakigazgatási szerv, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban együtt: szakértõi szerv) vagy jogelõdje megállapította, (és nem áll jármûvezetéstõl eltiltó jogerõs bírói ítélet vagy szabálysértési határozat hatálya alatt;) (2) Az Sr. a) 8. (3) bekezdés b) pontjában a szakértõi szerv szövegrész helyébe a rehabilitációs szakigazgatási szerv szöveg, b) 8/A. (1) bekezdésében a szakértõi szervet szövegrész helyébe a rehabilitációs szakigazgatási szervet szöveg lép. 45. Hatályát veszti a Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat és hatáskörérõl szóló 323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a) 6. (1) bekezdés u) pontjában a foglalkoztatási rehabilitációval, továbbá a szövegrész, b) 10. b) pontja. 46. (1) A megváltozott munkaképességû személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mmr.) 1. -a helyébe a következõ rendelkezés lép: 1. (1) A Kormány a megváltozott munkaképességû személyek ellátásaival összefüggõ közigazgatási hatósági eljárásban rehabilitációs hatóságként a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a rehabilitációs szakigazgatási szervet jelöli ki. Az állami adóhatóság a megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló évi CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.) 21. (2) bekezdése szerinti adattovábbítási kötelezettségét a rehabilitációs szakigazgatási szerv felé teljesíti. (2) A Kormány a megváltozott munkaképességû személyek pénzbeli ellátásának folyósításával kapcsolatos feladatok ellátására a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságot jelöli ki. (3) A Kormány rehabilitációs hatóságnak a Rehabilitációs kártyára való jogosultság megállapításával, a Rehabilitációs kártya igénylésére és visszavonására irányuló eljárás megindításával kapcsolatos a pályakezdõ fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követõen munkát keresõk foglalkoztatásának elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló évi CXXIII. törvény 16/A 16/B. -ában meghatározott feladatai ellátására a rehabilitációs szakigazgatási szervet jelöli ki. (4) A megváltozott munkaképességû személyek ellátásaival összefüggõ, uniós tagságból adódó, valamint a szociális biztonsági tárgyú nemzetközi egyezmények végrehajtása során adódó koordinációs feladatokat a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) látja el. (2) Az Mmr. 2. -a és az azt megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezés lép: 2. Illetékességi szabályok 2. A megváltozott munkaképességû személyek ellátásával kapcsolatos hatósági ügyekben a kérelmezõ lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes rehabilitációs szakigazgatási szerv jár el elsõ fokon. Külföldön élõ, tartózkodó kérelmezõ esetén, elsõ fokon Budapest Fõváros Kormányhivatala Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve jár el. (3) Az Mmr. 6. (4) bekezdés f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: (A kérelemhez csatolni kell) f) a kérelmezõ egészségi állapotával kapcsolatos, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat- és hatáskörérõl szóló 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 18. (1) bekezdése szerinti dokumentumokat, (4) Az Mmr. 9. -a helyébe a következõ rendelkezés lép: 9. Az ügyintézési határidõ 60 nap. A jogosultsági feltételek fennállása esetén, ha a megváltozott munkaképességû személyek ellátásának összege a szükséges adatok hiánya miatt a kérelem benyújtásától a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 33. (3) bekezdésének figyelmen kívül hagyásával számított 60 napon belül nem határozható meg, a rehabilitációs szakigazgatási szerv végzésében a megváltozott munkaképességû személyek ellátása Mmtv.-ben meghatározott legkisebb összegének megfelelõ elõleget állapít meg. A megváltozott munkaképességû személyek ellátása megállapítását követõen a folyósított elõleg összegét a visszamenõlegesen járó ellátás összegébe be kell számítani.

15 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 58. szám 9767 (5) Az Mmr. 10. (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (3) A rehabilitációs szakigazgatási szerv a megváltozott munkaképességû személyek ellátásának megállapítása és megszüntetése, a rehabilitációs pénzbeli ellátás szüneteltetése és újbóli folyósítása, valamint a rehabilitációs ellátás meghosszabbítása esetén a döntését haladéktalanul közli a Nyugdíjfolyósító Igazgatósággal is. (6) Az Mmr. 15. (1) (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek: (1) A rehabilitációs ellátásban részesülõ személy keresõtevékenysége, továbbá az Mmtv. 7. (3) bekezdése szerinti keresõképtelensége, a táppénzben, baleseti táppénzben való részesülése esetén a rehabilitációs szakigazgatási szerv a döntését haladéktalanul megküldi a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság részére. A rehabilitációs szakigazgatási szerv a szüneteltetésrõl szóló döntésében rendelkezik az Mmtv. 7. (4) bekezdése szerinti levonásról vagy visszakövetelésrõl is. (2) A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság az (1) bekezdésben meghatározott esetben a rehabilitációs pénzbeli ellátás folyósítását szünetelteti. (3) A rehabilitációs ellátásra jogosult személy keresõképtelenségének idõtartamát a rehabilitációs szakigazgatási szerv nyilvántartja, és az ellátás idõtartamának leteltét megelõzõen a meghosszabbításról határozatban intézkedik. (7) Az Mmr. 17. (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek: (1) A rehabilitációs szakigazgatási szerv legkésõbb a rehabilitációs ellátást megállapító határozat jogerõre emelkedésétõl számított 30 napon belül elkészíti és a rehabilitációs ellátásban részesülõ személlyel ismerteti a rehabilitációs tervre tett javaslatát. (2) A rehabilitációs szakigazgatási szerv a rehabilitációs tervet a komplex minõsítés részét képezõ rehabilitációs javaslatnak megfelelõen, a (3) bekezdés szerinti konzultációt és az adott térség munkaerõ-piaci feltételeit is figyelembe véve készíti el. (8) Az Mmr. 9. A rehabilitációs szolgáltatások alcíme a következõ 19/A. -sal egészül ki: 19/A. A rehabilitációs szakigazgatási szerv rehabilitációs szolgáltatást nyújthat annak a megváltozott munkaképességû személynek is, aki rehabilitációs ellátásban nem részesül. (9) Az Mmr a helyébe a következõ rendelkezés lép: 22. A megváltozott munkaképességû személyek ellátásában részesülõ személy halálának hónapját követõen belföldi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára átutalt jogalap nélküli ellátásnak a fizetési számla terhére történõ visszafizetésére a pénzforgalmi szolgáltatót a rehabilitációs szakigazgatási szerv kötelezi, feltéve, hogy a fizetési számla feletti rendelkezésre más személy nem jogosult, és a visszautalás a fizetési számla terhére megtörténhet. Amennyiben a fizetési számla felett rendelkezésre jogosult személy ismert, a rehabilitációs szakigazgatási szerv a követelését fizetésre kötelezõ határozat kibocsátásával akkor is e személlyel szemben érvényesíti, ha a jogalap nélkül kiutalt ellátást az elhunyt személy fizetési számlájáról még nem vették fel. (10) Az Mmr. a következõ 24/A. -sal egészül ki: 24/A. Ez a rendelet a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló április 29-i 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló szeptember 16-i 987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg. (11) Az Mmr. a) 5. (2) bekezdésében az az ONYF szövegrész helyébe az a Hivatal, az ONYF szöveg, b) 6. (2) bekezdésében az Az ONYF szövegrész helyébe az A Hivatal szöveg, c) 6. (2) bekezdésében az az ONYF szövegrész helyébe az a Hivatal szöveg, d) 7. -ában a 2. szerinti nyugdíjmegállapító szerv (a továbbiakban: nyugdíjmegállapító szerv) szövegrész helyébe a rehabilitációs szakigazgatási szerv szöveg, e) 10. (1) és (2) bekezdésében a nyugdíjmegállapító szerv szövegrész helyébe a rehabilitációs szakigazgatási szerv szöveg, f) 14. (1) bekezdésében az alkalmazni szövegrész helyébe az alkalmazni azzal, hogy a folyósítás során meghozandó döntéseket a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság értesítése alapján a rehabilitációs szakigazgatási szerv hozza meg szöveg, g) 15. (4) bekezdésében a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság szövegrész helyébe a rehabilitációs szakigazgatási szerv szöveg, h) 16. (1) és (3) bekezdésében a kirendeltséget szövegrész helyébe a rehabilitációs szakigazgatási szervet szöveg,

16 9768 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 58. szám i) 16. (2) bekezdésében, 17. (5), (7) és (8) bekezdésében, 18. (1) bekezdés e) pontjában, 18. (4) bekezdésében, 19. (3) bekezdésében, 19. (5) bekezdés c) pontjában a kirendeltség szövegrész helyébe a rehabilitációs szakigazgatási szerv szöveg, j) 16. (4) bekezdésében a kirendeltség kezdeményezi a jogosult felülvizsgálatát a nyugdíjmegállapító szervnél szövegrész helyébe a rehabilitációs szakigazgatási szerv elvégzi a jogosult felülvizsgálatát szöveg, k) 17. (3) bekezdésében és 18. (3) bekezdésében a kirendeltség szövegrészek helyébe a rehabilitációs szakigazgatási szerv szöveg, l) 17. (4) bekezdésében a kirendeltséggel szövegrész helyébe a rehabilitációs szakigazgatási szervvel szöveg, m) 18. (1) bekezdés i) pontjában a kirendeltségnél szövegrész helyébe a rehabilitációs szakigazgatási szervnél szöveg, n) 19. (6) bekezdésében a kirendeltségnek szövegrész helyébe a rehabilitációs szakigazgatási szervnek szöveg lép. (12) Hatályát veszti az Mmr. a) 3. -a, b) 4. -a, c) 8. -a, d) a és a 11. -át megelõzõ 5. A komplex minõsítéssel kapcsolatos eljárási szabályok alcím, e) 20. -a és az azt megelõzõ 10. A felülvizsgálat alcím, f) 21. -a. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök 1. melléklet a 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelethez A rehabilitációs szakigazgatási szervek 1. Budapest Fõváros Kormányhivatala Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve 2. Baranya Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve 3. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve 4. Békés Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve 5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve 6. Csongrád Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve 7. Fejér Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve 8. Gyõr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve 9. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve 10. Heves Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve 11. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve 12. Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve 13. Nógrád Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve 14. Somogy Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve 15. Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve 16. Tolna Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve 17. Vas Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve 18. Veszprém Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve 19. Zala Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve

17 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 58. szám 9769 A Kormány 96/2012. (V. 15.) Korm. rendelete a minõsített adatot, az ország alapvetõ biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintõ vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylõ beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a közbeszerzésekrõl szóló évi CVIII. törvény 182. (1) bekezdés 12. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el: 1. A minõsített adatot, az ország alapvetõ biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintõ vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylõ beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 65. (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (1) A nemzeti beszerzési eljárásban az ajánlattételi és a részvételi felhívásra a 27. -ban foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a) a III. Fejezet szerint lefolytatandó beszerzési eljárás esetében a 27. (1) bekezdésében az ajánlattételre, a tárgyalásban való részvételre és a párbeszédben való részvételre történõ felhívásra vonatkozó rendelkezéseket a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban és a könnyített eljárásban az ajánlattételre meghívott, a versenypárbeszédben a részvételi szakaszban kiválasztott gazdasági szereplõk vonatkozásában kell alkalmazni, b) a 27. (4) bekezdés a) pontjában foglaltakat nem kell tartalmaznia a felhívásnak, c) a 27. (6) bekezdésében meghatározott szerzõdési biztosíték mértéke a szerzõdés ellenértéknek legalább 3%-a, de legfeljebb 50%-a. 2. Ez a rendelet a kihirdetése napján, 12 órakor lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök A Kormány 97/2012. (V. 15.) Korm. rendelete az üvegházhatású gázoknak a Magyar Állam kincstári vagyonába tartozó kibocsátási egységeivel való rendelkezés részletes szabályairól szóló 109/2006. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmérõl szóló évi XV. törvény 20. (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el: 1. Az üvegházhatású gázoknak a Magyar Állam kincstári vagyonába tartozó kibocsátási egységeivel való rendelkezés részletes szabályairól szóló 109/2006. (V. 5.) Korm. rendelet 8. -a helyébe a következõ rendelkezés lép: 8. Ha Magyarország nemzetközi kötelezettségvállalása miatt az értékesítés sajátos módjából más nem következik, a 7. (1) bekezdés szerinti értékesítésen minden, az Európai Gazdasági Térség tagállamainak kibocsátási egységkereskedelmi jegyzékében számlával rendelkezõ jogalany részt vehet. 2. Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon a hatályát veszti. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök

18 9770 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 58. szám A Kormány 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelete a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól A Kormány az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 109. (1) bekezdés 31. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 5. tekintetében a szomszédos államokban élõ magyarokról szóló évi LXII. törvény 28. (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el: 1. (1) E rendelet hatálya a központi költségvetésrõl szóló törvényben meghatározott, a határon túli magyarok támogatására szolgáló fejezeti kezelésû elõirányzatok, célelõirányzatok és elkülönített állami pénzalapok (a továbbiakban együtt: elõirányzat) terhére nyújtott támogatásokra (a továbbiakban: határon túli költségvetési támogatás) terjed ki, ide nem értve a határon túli magyarok egészségügyi ellátásának támogatására szolgáló fejezeti kezelésû elõirányzat terhére nyújtott támogatást. (2) A határon túli költségvetési támogatás felhasználása tekintetében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) rendelkezéseit az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. 2. (1) Határon túli költségvetési támogatás a) határon túli természetes személy, jogi személy és jogi személyiség nélküli szervezet, valamint b) ha a létesítõ okiratában megjelölt hatóköre, illetve cél szerinti tevékenysége részben vagy egészben a határon túli magyarok szellemi, kulturális, illetve anyagi támogatására irányul Magyarországon székhellyel vagy telephellyel rendelkezõ jogi személy és jogi személyiség nélküli szervezet [az a) és b) pont a továbbiakban együtt: kedvezményezett] részére nyújtható. (2) A határon túli költségvetési támogatás az elõirányzat felhasználását meghatározó jogszabályban és nemzetközi szerzõdésben meghatározott célok megvalósítására használható fel. (3) A kedvezményezett érdekkörében felmerülõ elháríthatatlan külsõ ok esetén a határon túli költségvetési támogatás a támogató döntése alapján azonnali humanitárius segítségnyújtásra is felhasználható. (4) A támogató a határon túli költségvetési támogatást a kedvezményezettel kötött támogatási szerzõdéssel biztosítja. 3. (1) Az elõirányzat terhére a támogató ha az a határon túli költségvetési támogatás céljára tekintettel vagy sajátosságainak megfelelõen indokolt annak céljával összhangban a) vállalhat kötelezettséget, b) dönthet az Ávr ában, 67. -ában, 75. -ában, 77. -ában, 78. -ában és 80. -ában foglalt feltételektõl a kedvezményezettel kötött támogatási szerzõdésben rögzítettek szerinti eltérõ pályázati, szerzõdéskötési, folyósítási és elszámolási feltételek alkalmazásáról. (2) A határon túli költségvetési támogatással kapcsolatos feladatok ellátását végzõ határon túli lebonyolító szerv és más támogatásközvetítõi feladatokat ellátó szervezet jogszabály eltérõ rendelkezése hiányában legfeljebb a lebonyolítás céljából átadott összeg 8%-át használhatja fel a feladat ellátásával kapcsolatos saját mûködési és felhalmozási költségeinek fedezeteként. (3) A határon túli költségvetési támogatások esetében a támogatónak nem kell az Ávr. 92. (2) bekezdése szerinti támogatási konstrukciót a Kincstár által mûködtetett monitoring rendszer részére bejelenteni. (4) Ha a támogatást részben vagy egészben az Európai Unió valamely közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában meghatározott feltételek szerint nyújtják, akkor az (1) bekezdés b) pontja alapján csak olyan feltételek alkalmazhatóak, amelyeket az uniós jogi aktus lehetõvé tesz. 4. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba. (2) E rendeletet a hatálybalépését megelõzõen kötött támogatási szerzõdések alapján nyújtott határon túli költségvetési támogatás e rendelet hatálybalépését követõ felhasználásának és elszámolásának eljárási rendjére is alkalmazni kell.

19 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 58. szám A szomszédos államokban élõ magyarokról szóló évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek diákkedvezményeirõl szóló 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. (1) bekezdésében a Magyar Köztársaság szövegrész helyébe Magyarország szöveg lép. 6. (1) Hatályát veszti a határon túli támogatások eltérõ szabályozásának rendjérõl szóló 84/2005. (V. 2.) Korm. rendelet. (2) Hatályát veszti az Ávr. 77. (1) bekezdés c) pontja. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök

20 9772 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 58. szám IX. Határozatok Tára A Kormány 1148/2012. (V. 15.) Korm. határozata az Európai Szociális Kartában vállalt kötelezettségek végrehajtásáról készült hetedik Nemzeti jelentés jóváhagyásáról A Kormány 1. jóváhagyja az Európai Szociális Kartában vállalt kötelezettségek végrehajtásáról készült hetedik Nemzeti jelentést; 2. felhatalmazza az emberi erõforrások miniszterét, hogy a Nemzeti jelentést az Európa Tanács Fõtitkárához juttassa el. Felelõs: emberi erõforrások minisztere Határidõ: azonnal Orbán Viktor s. k., miniszterelnök A Kormány 1149/2012. (V. 15.) Korm. határozata a Nemzetpolitikai Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló 1177/2010. (VIII. 24.) Korm. határozat módosításáról 1. A Nemzetpolitikai Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló 1177/2010. (VIII. 24.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 9. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: 9. A Kormány a) felkéri aa) a Magyar Tudományos Akadémia elnökét, ab) a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnökét, ac) a Köztársasági Elnöki Hivatal nemzetpolitikai fõtanácsadóját, ad) a Bethlen Gábor Alapkezelõ Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelõ) vezérigazgatóját és támogatásfinanszírozási igazgatóját, ae) az Alapkezelõ Apáczai Programigazgatósága HATÁRTALANUL! programjának igazgatóját, és af) a Nemzetpolitikai Kutatóintézet igazgatóját, az NPTB munkájában állandó meghívottként, személyes vagy delegáltja útján történõ részvételre, b) felhívja ba) az emberi erõforrások miniszterét, hogy a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elnökének, bb) a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a Balassi Intézet fõigazgatójának az NPTB munkájában állandó meghívottként, személyesen vagy delegáltja útján történõ részvételérõl gondoskodjon. 2. A Korm. határozat 16. pontjában a két szövegrész helyébe a tizenöt szöveg lép. 3. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök

Előterjesztés egyes szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Előterjesztés egyes szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti tárgyú kormányrendeletek módosításáról Előterjesztés egyes szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti tárgyú kormányrendeletek módosításáról Az előterjesztés a megváltozott munkaképességű személyek felülvizsgálatában az elsőfokú rehabilitációs

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. augusztus 7., péntek Tartalomjegyzék 220/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet és a területi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 198. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 27., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 198. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 27., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 27., hétfõ 198. szám Tartalomjegyzék 314/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 315/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 316/2010. (XII. 27.) Korm.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER Szám: 6432-1/2007-SZMM TERVEZET E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a rehabilitációs járadékról, a megváltozott munkaképességűek

Részletesebben

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 114. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 30., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 114. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 30., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 30., csütörtök 114. szám Tartalomjegyzék 236/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelet 237/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelet 238/2012. (VIII. 30.) Korm.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 20. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 20. szám MAGYAR KÖZLÖNY 20. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. február 20., péntek Tartalomjegyzék 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet Az egyes szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti tárgyú kormányrendeleteknek

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA II. ÉVFOLYAM 13. szám 2012. december 27. AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA Szociális Közlöny Szerkesztõsége 1051 Budapest, Arany J. u. 6 8. Telefon: 795-3003 Megjelenik szükség szerint

Részletesebben

2013. évi törvény. Az Szt. 58/A. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2013. évi törvény. Az Szt. 58/A. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Az előterjesztés célja a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok jelenlegi engedélyezési rendszerének átalakítása jogkeletkeztető (konstitutív) hatályú, közhiteles

Részletesebben

T/3500. számú törvényjavaslat. a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról

T/3500. számú törvényjavaslat. a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3500. számú törvényjavaslat a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról Előadó: Dr. Pintér Sándor belügyminiszter

Részletesebben

1993. évi III. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. Fejezet. Általános rendelkezések. I. cím. A törvény célja. II.

1993. évi III. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. Fejezet. Általános rendelkezések. I. cím. A törvény célja. II. 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról A szociális ellátás feltételeinek biztosítása, a nemzetközi egyezményekben, így különösen az ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 52. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 28., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 52. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 28., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 52. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 28., csütörtök Tartalomjegyzék 89/2013. (III. 28.) Korm. rendelet Egyes kormányrendeleteknek a szociális alapszolgáltatások finanszírozásával

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 54. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 29., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 54. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 29., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 29., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi XXVII. törvény A szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények Magyary Egyszerûsítési Programmal

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról Szociális és Munkaügyi Minisztérium Tájékoztató fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról 2010 1 Szociális és Munkaügyi Minisztérium Lakossági Tájékoztatási és Tanácsadási

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA I. ÉVFOLYAM 8. szám 2011. augusztus 26. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szociális Közlöny Szerkesztõsége 1051 Budapest, Arany J. u. 6 8. Telefon: 795-3003 Megjelenik szükség szerint Elõfizetési

Részletesebben

A Kormány..../2009. (...) Korm. r e n d e l e t e

A Kormány..../2009. (...) Korm. r e n d e l e t e A Kormány.../2009. (...) Korm. r e n d e l e t e a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a családok támogatásáról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 175. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 175. szám MAGYAR KÖZLÖNY 175. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. október 24., csütörtök Tartalomjegyzék 368/2013. (X. 24.) Korm. rendelet A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésével kapcsolatos egyes szabályokról

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2009. évi elõfizetési árainkra

JOGSZABÁLYOK. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2009. évi elõfizetési árainkra I. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. JANUÁR 26. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2009. évi elõfizetési árainkra oldal JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 168. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 13., csütörtök. Tartalomjegyzék. 352/2012. (XII. 13.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 168. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 13., csütörtök. Tartalomjegyzék. 352/2012. (XII. 13.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 13., csütörtök 168. szám Tartalomjegyzék 352/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 354/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 116. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 116. szám MAGYAR KÖZLÖNY 116. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. július 5., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CXXVII. törvény Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról 63634 2013.

Részletesebben

1993. évi III. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. Fejezet. Általános rendelkezések. I. cím. A törvény célja. II.

1993. évi III. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. Fejezet. Általános rendelkezések. I. cím. A törvény célja. II. 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról A szociális ellátás feltételeinek biztosítása, a nemzetközi egyezményekben, így különösen az ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Szátok község Önkormányzat Képviselő testületének 14 / 2013 (XI.17.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól. Szátok Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) képviselő - testülete (továbbiakban:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 178. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 22., szombat. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 178. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 22., szombat. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 178. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 22., szombat Tartalomjegyzék 2012. évi CCVIII. törvény Egyes törvényeknek a központi költségvetésrõl szóló törvény megalapozásával összefüggõ,

Részletesebben

Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról. Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról. Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szociális és Munkaügyi Minisztérium Tájékoztató Szociális és Munkaügyi Minisztérium Lakossági Tájékoztatási és Tanácsadási Osztály fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 32. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 26., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 32. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 26., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 32. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 26., kedd Tartalomjegyzék 2013. évi VI. törvény A termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról 2666 54/2013. (II. 26.) Korm.

Részletesebben

5. A Magyar Gyógyszerész Kamaráról szóló 1994. évi LI. törvény módosítása 6.

5. A Magyar Gyógyszerész Kamaráról szóló 1994. évi LI. törvény módosítása 6. 2001. évi LXX. Törvény az egészségügyet, a gyógyszerellátást, a szociális ellátást érintő egyes törvények jogharmonizációs célú, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 108. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 108. szám MAGYAR KÖZLÖNY 108. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. július 23., csütörtök Tartalomjegyzék 198/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet Egyes, a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerését szabályozó

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 29. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 29. szám MAGYAR KÖZLÖNY 29. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 11., szerda Tartalomjegyzék 2015. évi VI. törvény Egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról 2330 2015. évi VII. törvény A Paksi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2007/II.20./ számú rendelete a Szociális törvény helyi végrehajtásáról, a helyi önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális

Részletesebben