MAGYAR KÖZLÖNY. 58. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA május 15., kedd. Tartalomjegyzék. 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR KÖZLÖNY. 58. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 15., kedd. Tartalomjegyzék. 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet"

Átírás

1 MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA május 15., kedd 58. szám Tartalomjegyzék 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 96/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 97/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 1148/2012. (V. 15.) Korm. határozat 1149/2012. (V. 15.) Korm. határozat 1150/2012. (V. 15.) Korm. határozat 1151/2012. (V. 15.) Korm. határozat A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs szakigazgatási szervek feladatés hatáskörérõl 9754 A minõsített adatot, az ország alapvetõ biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintõ vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylõ beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet módosításáról 9769 Az üvegházhatású gázoknak a Magyar Állam kincstári vagyonába tartozó kibocsátási egységeivel való rendelkezés részletes szabályairól szóló 109/2006. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról 9769 A határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól 9770 Az Európai Szociális Kartában vállalt kötelezettségek végrehajtásáról készült hetedik Nemzeti jelentés jóváhagyásáról 9772 A Nemzetpolitikai Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló 1177/2010. (VIII. 24.) Korm. határozat módosításáról 9772 A Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság létrehozásáról, valamint szervezeti és mûködési rendjének meghatározásáról 9773 A TÁMOP B-12/1 projekt támogatásának jóváhagyásáról, valamint a TÁMOP /A1 és a TÁMOP B-12/1 kiemelt projekt akciótervi nevesítésérõl 9776

2 9754 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 58. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelete a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat- és hatáskörérõl A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az 1. a) és b) pontja, az 1. c) pont cd) alpontja tekintetében a megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló évi CXCI. törvény 28. (2) bekezdésében, az 1. c) pont ca) és cb) alpontja tekintetében a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 162. (1) bekezdés f) pontjában, az 1. c) pont cc) alpontja tekintetében a magyar jelnyelvrõl és a magyar jelnyelv használatáról szóló évi CXXV. törvény 31. (6) bekezdés a) pontjában, az 1. d) pontja tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 132. (1) bekezdés n) pontjában, az 1. e) pontja tekintetében a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 162. (1) bekezdés o) pontjában, az 1. f) pontja tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 174/A. (1) bekezdés a) pontjában, a 26. tekintetében a hadigondozásról szóló évi XLV. törvény 28. a) pontjában, a 27. tekintetében a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény 83. (2) bekezdés b) pontjában, a 29. tekintetében a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény 101. (1) bekezdés c) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 174/A. (1) bekezdés a) pontjában, a 30. tekintetében a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény 83. (2) bekezdés e) pontjában, a 31. tekintetében a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról szóló évi XXVI. törvény 30. (1) bekezdés a) pontjában, a 34. tekintetében a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló évi LXXXIV. törvény 40. -ában, a 35. tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 132. (1) bekezdés d) pontjában, a 36. tekintetében a felsõoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény 153. (1) bekezdés 11. pontjában, a 38. tekintetében a villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény 170. (1) bekezdés 34. pontjában, a 39. tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 132. (1) bekezdés q) pontjában, a 40. tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 132. (1) bekezdés r) pontjában, a 41. tekintetében a földgázellátásról szóló évi XL. törvény pontjában, a 42. tekintetében a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggõ törvénymódosításokról szóló évi CXXVI. törvény 21. a) és b) pontjában, a 43. tekintetében a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 162. (1) bekezdés f) és o) pontjában, a magyar jelnyelvrõl és a magyar jelnyelv használatáról szóló évi CXXV. törvény 31. (6) bekezdés a) pontjában, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 132. (1) bekezdés n) pontjában, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 174/A. (1) bekezdés a) pontjában, továbbá a megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló évi CXCI. törvény 28. (1) bekezdés b) pontjában és 28. (2) bekezdésében, a 45. tekintetében a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény 47. (1) bekezdésében,

3 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 58. szám 9755 a 46. tekintetében a megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló évi CXCI. törvény 28. (1) bekezdés a) c) pontjában és 28. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el: 1. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, valamint a rehabilitációs szakigazgatási szervek kijelölése 1. A Kormány a) az elsõ fokú közigazgatási hatósági eljárásban rehabilitációs hatóságként, orvosszakértõi, valamint rehabilitációs szakértõi szervként a rehabilitációs szakigazgatási szervet; b) a másodfokú közigazgatási hatósági eljárásban rehabilitációs hatóságként, orvosszakértõi, valamint rehabilitációs szakértõi szervként a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalt (a továbbiakban: Hivatal); c) a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló évi LXXVI. törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként ca) az Országos Gyermekvédelmi Szakértõi Névjegyzékkel, cb) az Országos Szociálpolitikai Szakértõi Névjegyzékkel, cc) a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékével és cd) a Foglalkozási Rehabilitációs Szakértõi Névjegyzékkel összefüggõ feladatok ellátása során a Hivatalt; d) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 20/C. -a szerinti, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások, szolgáltatások finanszírozásának ellenõrzése céljából vezetett nyilvántartást vezetõ szociális hatóságként a Hivatalt; e) a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 139. (2) bekezdése szerinti, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások finanszírozásának ellenõrzése céljából vezetett nyilvántartást vezetõ hatóságként a Hivatalt; f) az Szt. 58/A. (2) és (2a) bekezdése, valamint a Gyvt (2) és (2a) bekezdése szerinti, a szociális és a gyermekjóléti szolgáltatások területi lefedettségét figyelembe vevõ finanszírozási rendszerbe történõ befogadási eljárásban (a továbbiakban: befogadás) elsõ fokon szakhatóságként a Hivatalt jelöli ki. 2. A Hivatal jogállása 2. (1) A Hivatal központi hivatal. (2) A Hivatalt az emberi erõforrások minisztere (a továbbiakban: miniszter) irányítja. (3) A Hivatalt fõigazgató vezeti és képviseli. (4) A Hivatal fõigazgató-helyettesét a fõigazgató javaslatára a miniszter nevezi ki és menti fel, felette az egyéb munkáltatói jogokat a fõigazgató gyakorolja. (5) A Hivatal gazdasági igazgatóját a fõigazgató javaslatára a miniszter nevezi ki és menti fel, állapítja meg a díjazását, felette az egyéb munkáltatói jogokat a fõigazgató gyakorolja. (6) A Hivatal székhelye Budapest. 3. A Hivatal fõigazgatója a) gyakorolja a munkáltatói jogokat a Hivatal alkalmazottai felett, b) gondoskodik az egységes hatósági, szakhatósági, szakértõi tevékenység kialakításáról, irányítja és ellenõrzi a Hivatal szakmai tevékenységét, c) irányítja a tervezési, gazdálkodási, beszámolási feladatok ellátását, d) meghatározza a Hivatal feladatellátása során követendõ belsõ eljárási, ügyviteli rendet, e) gondoskodik a folyamatba épített, elõzetes és utólagos ellenõrzési rendszer, a belsõ ellenõrzési rendszer mûködtetésérõl, ennek keretében felülvizsgálatot rendelhet el, szükség esetén az ellátást megállapító szervnél kezdeményezi az ellátás megszüntetését, a jogosulatlanul felvett ellátás visszafizetését,

4 9756 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 58. szám f) gondoskodik az alkalmazottak képzésérõl, továbbképzésérõl, g) a feladat- és hatáskörét érintõ jogszabályok megalkotásának kezdeményezésére javaslatot tesz a miniszternek, közremûködik azok elõkészítésében, véleményezi a feladat- és hatáskörét érintõ jogszabályok tervezeteit, h) a Hivatal tevékenységérõl évente beszámolót készít a miniszternek, és gondoskodik a beszámolónak a Hivatal honlapján történõ közzétételérõl. 3. A Hivatal feladat- és hatásköre, illetékessége 4. A Hivatal a nyilvántartások vezetésére vonatkozó feladatkörében ellátja a) a hivatásos gondnoki feladatot ellátó személyek nyilvántartásával, b) a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójával és országos nyilvántartásával, c) a szociális szolgáltatások országos jelentési rendszerével, d) a szociális szolgáltatások, a gyermekjóléti alapellátások és a gyermekvédelmi szakellátások finanszírozásának ellenõrzése céljából vezetett nyilvántartással, e) az akkreditált munkáltatók nyilvántartásával, f) a megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokkal érintett munkáltatókra és munkavállalókra vonatkozó központi nyilvántartással, g) a védett mûhelyek nyilvántartásával, h) az Országos Szociálpolitikai Szakértõi Névjegyzékkel, i) az Országos Gyermekvédelmi Szakértõi Névjegyzékkel, j) a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékével, k) a Foglalkozási Rehabilitációs Szakértõi Névjegyzékkel kapcsolatos feladatokat. 5. (1) A Hivatal szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatkörében ellátja a) szociális szolgáltatók, intézmények esetén a mûködés engedélyezésével, a mûködés és a hatósági tevékenység ellenõrzésével, b) gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények esetén a mûködés engedélyezésével, c) a szociális intézményi foglalkoztatással, a szociális foglalkoztatási támogatás pályáztatásával és finanszírozásával, d) a támogató szolgáltatás, a közösségi ellátások, a jelzõrendszeres házi segítségnyújtás, az utcai szociális munka és a krízisközpontok finanszírozásával, e) a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények mûködését engedélyezõ szervek munkájának segítése céljából létrehozott iratmintáknak a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények országos nyilvántartási rendszerén keresztül történõ elektronikus kiadásával, f) a központi szociális információs rendszerek fejlesztésével és mûködtetésével kapcsolatos feladatokat. (2) A Hivatal a jogszabályban meghatározottak szerint az elsõ fokú eljárásban szakhatósági állásfoglalást ad a befogadás megállapításához. (3) A Hivatal a jogszabályban meghatározott esetekben szakértõi feladatokat lát el, e feladatkörében szakvéleményt ad a) a súlyos fokozatú demens megbetegedésrõl, b) a fogyatékos személyek alapvizsgálatához, a rehabilitációs és szociális foglalkoztatási alkalmassági vizsgálathoz, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatához. 6. (1) A Hivatal foglalkozási rehabilitációs feladatkörében ellátja a) a megváltozott munkaképességû munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjával és az akkreditált munkáltatók ellenõrzésével összefüggõ hatósági ügyekkel, b) a megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokkal, c) a megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásával, az azt elõsegítõ támogatásokra, szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatással, információnyújtással, d) a költségvetési forrásból, vagy az Európai Unió pénzügyi alapjaiból nyújtott támogatással megvalósuló pályázatokkal összefüggõ, a pályázatok kiírásával, bonyolításával és ellenõrzésével kapcsolatos feladatokat.

5 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 58. szám 9757 (2) A Hivatal a foglalkozási rehabilitációval összefüggõ oktatási, innovációs, tárolási, logisztikai, nyilvántartási és informatikai feladatokat lát el. 7. A Hivatal módszertani feladatkörében kidolgozza és rendszeresen felülvizsgálja a) a rehabilitációs, valamint a szociális ellátások és szolgáltatások iránti szükségletek felmérésének és értékelésének a szempontjait, b) a feladat- és hatáskörébe tartozó vizsgálatok szakmai szabályait. 8. A Hivatal ellátja a betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselõk foglalkoztatása vonatkozásában a jogszabályban meghatározott feladatokat. A fõigazgató a betegjogi, ellátottjogi, valamint a gyermekjogi képviselõvel a képviselõi feladatok ellátására munkavégzésre irányuló szerzõdést köt. 9. (1) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a Hivatal a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság és a felügyeleti szerv a rehabilitációs szakigazgatási szervek hatósági ügyeiben. Ha a rehabilitációs szakigazgatási szerv a jogszabályban meghatározott közigazgatási hatósági eljárásban szakhatóságként vagy szakértõi szervként jár el, a másodfokú eljárásban a Hivatal jár el. (2) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a Hivatal a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság és a felügyeleti szerv a szociális és gyámhivatalok hatósági ügyeiben. (3) A Hivatal a hatáskörébe tartozó feladatokat Magyarország egész területére kiterjedõ illetékességgel látja el. (4) A Hivatal eljárásában a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény rendelkezésétõl eltérõen a központi államigazgatási szerv vezetõjének elsõ fokú döntése ellen van helye fellebbezésnek. Ebben az esetben a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság és a felügyeleti szerv a miniszter. 4. A rehabilitációs szakigazgatási szervek jogállása 10. (1) A rehabilitációs szakigazgatási szerv a fõvárosi és megyei kormányhivatal szakigazgatási szerve. (2) A rehabilitációs szakigazgatási szerv tekintetében a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggõ törvénymódosításokról szóló évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Khtv.) 6. (4) bekezdésében, valamint 7. (2) (4) bekezdésében meghatározott hatáskörök a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló évi XLIII. törvény 2. (1) bekezdés h) és i) pontja szerinti hatáskört is beleértve gyakorlására jogosult szakmai irányító szerv vezetõje a Hivatal fõigazgatója. (3) A Khtv. 7. (1) bekezdése szerinti egyetértési jogkört a miniszter gyakorolja. 11. A Hivatal fõigazgatója a rehabilitációs szakigazgatási szerv irányításával összefüggõ feladatai körében a) megállapítja a rehabilitációs szakigazgatási szervek kötelezõ belsõ szakmai szabályzatainak elveit és fõbb tartalmi követelményeit, b) eljárási rendek, módszertani útmutatók, szakmai ajánlások készítésével segíti a hatósági és szolgáltató tevékenységet, c) meghatározza és kidolgozza a hatósági és szolgáltató tevékenység ellátásához szükséges informatikai és számítógépes rendszerek szakmai követelményeit, javaslatot tesz a rehabilitációs szakigazgatási szervek informatikai rendszerének és ingatlanállományának fejlesztésére, d) meghatározza a rehabilitációs szakigazgatási szervek hatósági és szolgáltató tevékenységére vonatkozó adatgyûjtési rendszert, továbbá hatékonysági vizsgálatokat végez, melyekhez kapcsolódóan prognózisokat, elemzéseket, statisztikai összesítéseket, nyilvántartásokat készít, e) ellátja a rehabilitációs szakigazgatási szervek munkatársainak rehabilitációs szakmai humánerõforrás fejlesztéséhez és belsõ szakmai képzéséhez kapcsolódó feladatokat, f) koordinálja a rehabilitációs szakigazgatási szerveknek a személyek szabad áramlásához kapcsolódó feladatai végrehajtását,

6 9758 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 58. szám g) ellátja az Európai Unió pénzügyi alapjaiból, vagy más külföldi alapokból támogatott egyes fejlesztési, foglalkoztatási, foglalkozási rehabilitációs, képzési és informatikai programok megvalósításának szervezési, lebonyolítási és koordinációs feladatait, h) koordinálja a rehabilitációs szakigazgatási szerveknek az Európai Unió pénzügyi alapjaiból nyújtott támogatásokkal megvalósuló tevékenységét. 12. (1) A rehabilitációs szakigazgatási szervek felsorolását az 1. melléklet tartalmazza. A rehabilitációs szakigazgatási szervek székhelye megegyezik a fõvárosi és megyei kormányhivatalok székhelyével. (2) A rehabilitációs szakigazgatási szerv élén igazgató áll. Az igazgató munkáját igazgatóhelyettes segíti. A rehabilitációs szakigazgatási szerv igazgatója vagy igazgatóhelyettese orvosszakértõ. 5. A rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat- és hatásköre, illetékessége 13. (1) A rehabilitációs szakigazgatási szerv végzi a rehabilitációs hatóság részére jogszabályban meghatározott közigazgatási hatósági feladatokat, ellátja a megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló törvény, valamint végrehajtási rendeletei által a rehabilitációs hatóság részére meghatározott feladatokat. (2) A rehabilitációs szakigazgatási szerv a jogszabályban meghatározott közigazgatási hatósági eljárásokban szakhatóságként vesz részt, e feladatkörében szakhatósági állásfoglalást ad a) a hozzátartozói nyugellátás, b) a baleseti járadék, c) a rokkantsági járadék, d) a fogyatékossági támogatás, e) az aktív korúak ellátása, f) a magasabb összegû családi pótlék, g) a bányászok egészségkárosodási járadéka, h) a bányászati dolgozók keresetkiegészítése, i) a hadi rokkantsági ellátások megállapításához. (3) A rehabilitációs szakigazgatási szerv a jogszabályban meghatározott esetekben szakértõi feladatokat lát el, e feladatkörében szakvéleményt ad a) a keresõképesség vagy keresõképtelenség elbírálásához, b) a táppénzes idõszak alatt megállapítható egészségkárosodásról, c) a baleseti táppénz idejének meghosszabbításához, d) a közúti jármûvezetõk egészségi alkalmasságáról, e) a közlekedõképességrõl, f) a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai egészségi alkalmasságának felülvizsgálata során az egészségkárosodás, egészségi állapot mértékérõl, g) a nemzeti helytállásért elnevezésû pótlék megállapításához szükséges egészségkárosodás mértékérõl, h) a nemzeti gondozási díj megállapításához szükséges egészségkárosodás mértékérõl, i) az 1945 és 1963 között törvénysértõ módon elítéltek juttatásainak megállapításához szükséges egészségkárosodás mértékérõl, j) a kárpótlási jegy ellenében járó életjáradék megállapításához szükséges egészségkárosodás mértékérõl, k) a felsõoktatásban részt vevõ hallgatók fogyatékosságáról. (4) A rehabilitációs szakigazgatási szerv és a Hivatal jogszabályban meghatározott esetben komplex minõsítést végez. A rehabilitációs szakigazgatási szerv a komplex minõsítést jogszabályban meghatározott esetben az érintett személy kérelmére végzi el, és hatósági bizonyítványt állít ki annak eredményérõl. (5) A rehabilitációs szakigazgatási szerv és a Hivatal erre irányuló kérelem esetén a komplex minõsítés keretében szakvéleményt ad a közlekedõképességrõl is.

7 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 58. szám A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek hatálya alá nem tartozó ellátás esetén a rehabilitációs szakigazgatási szerv az illetékes társadalombiztosítási szerv külön megkeresésére és térítési díj fizetése ellenében szakvéleményt ad a Magyarországon lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezõ, a) az Európai Unió tagállamában, b) az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes más államban, vagy abban az államban, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerzõdés alapján az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez, c) kétoldalú szociális biztonsági egyezménnyel érintett államban biztosítottnak minõsülõ személy rehabilitálhatóságáról, valamint javaslatot tesz az orvosi rehabilitációhoz szükséges egészségügyi szolgáltatásokra. 15. (1) A rehabilitációs szakigazgatási szerv illetékességi területe Budapest Fõváros Kormányhivatala Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve illetékességének kivételével megegyezik a megyei kormányhivatal illetékességével. Budapest Fõváros Kormányhivatala Rehabilitációs Szakigazgatási Szervének illetékessége Budapest fõváros és Pest megye területére is kiterjed. (2) Ha a hatósági, szakhatósági vagy szakértõi eljárásba vont személy (a továbbiakban: érintett személy) nem rendelkezik Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, az elsõfokú közigazgatási hatósági eljárásban Budapest Fõváros Kormányhivatala Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve jár el. (3) A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses, valamint a fegyveres rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi alkalmasságának felülvizsgálata során az egészségkárosodás mértékének meghatározásában Budapest Fõváros Kormányhivatala Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve jár el. (4) A felsõoktatásban részt vevõ hallgatók diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia fogyatékosságának megállapítására irányuló eljárásban Budapest Fõváros Kormányhivatala Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve jár el. 6. A rehabilitációs szakigazgatási szervek, valamint a Hivatal eljárására vonatkozó szabályok 16. (1) A rehabilitációs szakigazgatási szerv és a Hivatal a 13. és 14. szerinti eljárásokban bizottsági állásfoglalás alapján hozza meg döntését, szakhatósági állásfoglalását, szakvéleményét. A szakértõi bizottság tagjait és elnökét az eljáró szerv vezetõje jelöli ki. A szakértõi bizottság elnökének csak vezetõi kinevezéssel rendelkezõ, kormányzati szolgálati jogviszonyban álló orvosszakértõ jelölhetõ ki. (2) A szakértõi bizottság jogszabály eltérõ rendelkezése hiányában legalább két tagból áll. A szakértõi bizottság komplex minõsítés során legalább négy tagból áll. (3) Ha jogszabály kivételt nem tesz, a szakértõi bizottságban a nem orvosszakértõ tagok száma nem haladhatja meg az orvosszakértõ tagok számát. (4) A komplex minõsítés során a szakértõi bizottság a) legalább két tagja orvosszakértõ, b) legalább egy tagja foglalkozási rehabilitációs szakértõ, c) legalább egy tagja szociális szakértõ. (5) A rehabilitációs szakigazgatási szerv és a Hivatal a szakértõi bizottság elnöke kivételével nem kormányzati szolgálati jogviszonyban álló szakértõt is igénybe vehet. Ebben az esetben ha jogszabály kivételt nem tesz a) szociális szakértõként az Országos Szociálpolitikai Szakértõi Névjegyzékben, b) foglalkozási rehabilitációs szakértõként a Foglalkozási Rehabilitációs Szakértõi Névjegyzékben szereplõ szakértõt lehet igénybe venni. (6) A szakértõi bizottságnak nem lehet tagja, aki részt vett vagy részt vesz az érintett személy gyógykezelésében. 17. A rehabilitációs szakigazgatási szerv és a Hivatal eljárására irányadó ügyintézési határidõ ha jogszabály másként nem rendelkezik 30 nap. Komplex minõsítés esetén az eljárásra irányadó ügyintézési határidõ 60 nap.

8 9760 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 58. szám 18. (1) A 13. (2) bekezdése szerinti szakhatósági eljárás esetén a megkeresõ hatóság a rehabilitációs szakigazgatási szerv rendelkezésére bocsátja a minõsítés elvégzéséhez szükséges iratokat, így a) az érintett személy egészségi állapotára, gyógykezelésére, rehabilitációjára vonatkozó összefoglaló adatokat tartalmazó háziorvosi, kezelõorvosi véleményt, b) az a) pont szerinti véleményben feltüntetett körülményekkel összefüggõ egészségügyi dokumentációt, c) ha az érintett személy foglalkoztatott és a megalapozott szakhatósági állásfoglalás kiadásához szükséges, a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás orvosának tájékoztatóját az érintett személy munkaköri feladatairól, a munkavégzés körülményeirõl, kockázati viszonyairól, valamint arról, hogy egészségi állapota alapján jelenlegi munkakörében továbbfoglalkoztatható-e, d) a jogszabály vagy az eljáró hatóság által rendszeresített formanyomtatványt vagy nyilatkozatot. (2) A komplex minõsítés során a rehabilitációs szakigazgatási szerv belföldi jogsegély keretében a) a települési önkormányzat jegyzõjétõl tájékoztatást kérhet az érintett személy szociális helyzetére, szociális ellátásra való jogosultságára vonatkozó adatokról, körülményekrõl, b) a munkaügyi központ kirendeltségétõl tájékoztatást kérhet az érintett személy vonatkozásában az adott térség munkaerõ-piaci helyzetérõl. 19. (1) A rehabilitációs szakigazgatási szerv és a Hivatal 13. és 14. szerinti eljárásában személyes vizsgálatot kell végezni, ha a) jogszabály azt kötelezõvé teszi, b) a rendelkezésre álló orvosi dokumentáció, egyéb irat alapján megalapozottan nem ítélhetõ meg az érintett személy állapota, vagy c) a rendelkezésre álló orvosi dokumentáció, egyéb irat alapján jogszabály eltérõ rendelkezése hiányában az ellátásra való jogosultságnak a szakértõi bizottság által vizsgált feltételei nem állnak fenn. (2) A személyes vizsgálatot a (3) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a rehabilitációs szakigazgatási szerv, illetve a Hivatal székhelyén vagy telephelyén kell elvégezni. (3) A személyes vizsgálat az érintett személy lakó- vagy tartózkodási helyén is elvégezhetõ, ha a döntés, szakhatósági állásfoglalás vagy szakvélemény kiadásához az érintett személy lakhatási viszonyainak, környezetének, önellátási vagy önkiszolgálási képességének megismerése szükséges. (4) A személyes vizsgálatot az érintett személy lakó- vagy tartózkodási helyén kell elvégezni, ha az érintett személy háziorvos által igazolt egészségi állapota nem teszi lehetõvé a rehabilitációs szakigazgatási szerv, illetve a Hivatal székhelyén vagy telephelyén való megjelenését. (5) A kiegészítõ egészségügyi, képességfelmérõ vizsgálat elvégzésére a rehabilitációs szakigazgatási szerv vagy a Hivatal együttmûködési megállapodást köthet a megfelelõ személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezõ szolgáltatóval. 20. (1) A rehabilitációs szakigazgatási szerv és a Hivatal által kiadott szakvélemény tartalmazza: a) az érintett személy azonosítására szolgáló, törvény alapján kezelhetõ azonosító adatokat, b) az érintett személy egészségi állapotára vonatkozó, törvény alapján kezelhetõ egészségügyi adatokat, c) a szakvélemény kiállításának helyét, idõpontját, d) a szakvéleményt kérõ szerv megnevezését, e) a kért vizsgálat típusát, a feltett kérdéseket, az azokra adott válaszokat, f) a szakértõi vizsgálat során felhasznált dokumentumok és az elvégzett vizsgálatok megjelölését, személyes vizsgálat és meghallgatás esetén annak idõpontját és helyszínét, valamint g) a felülvizsgálat szükségességét, idõpontját, a szakvélemény idõbeli hatályát. (2) A rehabilitációs szakigazgatási szerv és a Hivatal által kiadott szakhatósági állásfoglalás a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben foglaltakon kívül tartalmazza a) az érintett személy azonosítására szolgáló, törvény alapján kezelhetõ azonosító adatokat, b) az érintett személy egészségi állapotára vonatkozó, törvény alapján kezelhetõ egészségügyi adatokat, c) komplex minõsítés esetén az érintett személy szociális helyzetére és rehabilitálhatóságára vonatkozó, törvény alapján kezelhetõ adatokat, d) a felülvizsgálat szükségességét, idõpontját, a szakhatósági állásfoglalás idõbeli hatályát.

9 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 58. szám (1) A befogadási eljárás során a Hivatal a szakhatósági állásfoglalását, elõzetes szakhatósági hozzájárulását a) az adott területre szolgáltatási típusonként, a költségvetési források és a területi lefedettség figyelembevételével meghatározott befogadható kapacitások (a továbbiakban: kapacitás), b) a nem állami fenntartású ide nem értve az egyházi fenntartót házi segítségnyújtás december 31-én ellátási szerzõdéssel nem érintett ellátotti létszámának július 1-jétõl történõ befogadása esetében az Szt. 58/A. (2b) (2c) bekezdése szerinti önkormányzati hozzájárulás alapján adja ki. (2) A miniszter közleményben teszi közzé a naptári évre vonatkozó kapacitást minden év január 15-éig, valamint szükség szerint a kapacitásokban év közben bekövetkezõ változást. (3) Az adott évre még rendelkezésre álló kapacitást a Hivatal minden hónap 5. napjáig közzéteszi a honlapján. A befogadásra a szakhatósági eljárások megindulásának sorrendjében a kapacitás erejéig van lehetõség. A mûködést engedélyezõ szerv amennyiben a kérelemhez elõzetes szakhatósági hozzájárulást nem csatoltak a kérelmek benyújtásának sorrendjében keresi meg a szakhatóságot. (4) A Hivatal az eljárás megindulásának idõpontjától és a rendelkezésre álló kapacitástól függetlenül befogadja a feladatellátási kötelezettségének eleget tevõ önkormányzati fenntartót és a Kormány által intézményfenntartásra kijelölt szervet, valamint azt a szolgáltatást, intézményt, hálózatot, ellátotti számot, férõhelyszámot, amelyre nézve a fenntartó pályázati úton elnyert európai uniós vagy hazai fejlesztési támogatásban részesül. (5) A Hivatal által a befogadás során kiadott szakhatósági állásfoglalás a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben foglaltakon kívül tartalmazza a befogadott a) szolgáltató, intézmény, hálózat megnevezését és ellátási területét, b) ellátotti számot, illetve férõhelyszámot. 7. Záró rendelkezések 22. Ez a rendelet július 1-jén lép hatályba. 23. (1) A szakértõi bizottság orvosszakértõi tagjainak az egészségbiztosítási szakvizsgát december 31-ig kell megszerezniük december 31-ét követõen egészségbiztosítási szakvizsgával nem rendelkezõ személy a szakértõi bizottságnak orvosszakértõként nem lehet a tagja. (2) A augusztus 16-án folyamatban lévõ, gondozási szükséglet megállapítására irányuló eljárásokat, valamint azok felülvizsgálatát az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézetrõl, valamint eljárásának részletes szabályairól szóló 213/2007. (VIII. 7.) Korm. rendelet augusztus 16-án hatályos szabályai alapján kell lefolytatni. A augusztus 17-ét megelõzõen az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézet által a gondozási szükséglet tekintetében kiadott szakvélemények továbbra is felhasználhatók a gondozási szükséglet újabb vizsgálata nélkül. (3) Az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézet, illetve jogelõdjei által október 1-je elõtt kiadott szakvéleményt szakhatósági állásfoglalásnak kell tekinteni. (4) A Hivatal, illetve jogelõdjei által kiadott szakvélemények, szakhatósági állásfoglalások idõbeli hatályuk alatt e rendelet hatálybalépését követõen is felhasználhatók. (5) A Hivatalt az e rendeletben meghatározott, január 1-jét megelõzõen a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal által ellátott hatáskörök és feladatok tekintetében jogutódnak kell tekintetni. Az 5. (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladat ellátása érdekében a TÁMOP Központi szociális információs fejlesztések kiemelt projekt tekintetében a Hivatalt a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal jogutódjának kell tekinteni. (6) január 1-jétõl a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítványnak a) a betegjogi, az ellátottjogi és a gyermekjogi képviselõ mûködésének feltételeirõl szóló rendeletben meghatározott feladatai, és azok ellátásához kapcsolódó jogviszonyok, a képviselõk foglalkoztatása tekintetében, valamint b) a 8. -ban foglalt feladatai ellátása érdekében a TÁMOP Betegjogi, ellátottjogi, gyermekjogi képviselõi hálózat és civil jogvédõ munka fejlesztése kiemelt projekt tekintetében a Hivatalt jogutódnak kell tekinteni. (7) Az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévõ közigazgatási hatósági ügyekben e rendelet hatálybalépését követõen az a szerv jár el, amelynek hatáskörébe a közigazgatási hatósági ügy ellátása, vagy a fellebbezés elbírálása jogszabály rendelkezése szerint kerül.

10 9762 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 58. szám (8) A január 1-jét megelõzõen meghozott közigazgatási hatósági döntés bírósági felülvizsgálata során alperesként és a megismételt eljárásban az a közigazgatási szerv jár el, amelynek hatáskörébe a közigazgatási ügy január 1-jét megelõzõen tartozott. Ha a közigazgatási döntés meghozatalára a Hivatal szakhatósági állásfoglalása alapulvételével került sor, az alperes a Hivatalt hívhatja perbe. Az alperes megismételt eljárásra utasítása esetén a bírósági ítélet végrehajtásához szükséges szakhatósági állásfoglalást az alperesként eljárt közigazgatási szerv megkeresésére a rehabilitációs szakigazgatási szerv készíti el. 24. A 46. a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló április 29-i 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló szeptember 16-i 987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg. 8. Kapcsolódó jogszabályok módosítása, hatályon kívül helyezése 25. (1) Az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeirõl szóló 23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Br.) 5/B. (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (4) A keresetkiegészítés iránti kérelem elbírálásához a rehabilitációs szakigazgatási szerv az igazgatóság megkeresésére szakhatósági állásfoglalást ad a kérelmezõ egészségkárosodásának mértékérõl és a föld alatti bányamunkára való alkalmatlanságáról. (2) A Br. a) 5/B. (5) bekezdésében és 5/C. (3) bekezdésében a Hivatalt szövegrész helyébe a rehabilitációs szakigazgatási szervet szöveg, b) 5/C. (1) bekezdésében a Hivatal, illetve jogelõdje szövegrész helyébe a rehabilitációs szakigazgatási szerv, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, illetve jogelõdje szöveg lép. 26. (1) A hadigondozásról szóló évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hr.) 2. (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (1) A hadieredetû fogyatkozást és az általa okozott járadékosztályba sorolás alapját képezõ egészségkárosodás százalékos mértékét a rehabilitációs szakigazgatási szerv állapítja meg. (2) A Hr. 2. (6) és (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek: (6) A másodfokú eljárás során szakhatóságként a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal jár el. (7) A vizsgálatok díját a Hadigondozottak Közalapítványa (a továbbiakban: Közalapítvány) külön megállapodás szerint a rehabilitációs szakigazgatási szerv, valamint a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal részére megtéríti. (3) A Hr. a) 2. (2), (3) és (4) bekezdésében a bizottság szövegrész helyébe a rehabilitációs szakigazgatási szerv szöveg, b) 2. számú mellékletében az Az orvosszakértõi szerv... fokú szakértõi bizottságának szövegrész helyébe az A rehabilitációs szakigazgatási szerv vezetõjének vagy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal vezetõjének szöveg, c) 3. számú mellékletében az Az orvosszakértõi szerv... fokú szakértõi bizottsága szövegrész helyébe az A rehabilitációs szakigazgatási szerv vezetõje vagy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal vezetõje szöveg, d) 3. számú mellékletében a szakértõi bizottság szakhatósági állásfoglalásának szövegrész helyébe a szakhatósági állásfoglalás szöveg, e) 3. számú mellékletében a (szakértõi bizottság tagja) (szakértõi bizottság elnöke) szövegrész helyébe a (rehabilitációs szakigazgatási szerv vagy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal vezetõje) szöveg lép. 27. (1) A keresõképtelenség és keresõképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenõrzésérõl szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 7. (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (5) A döntéssel szemben a foglalkoztatott és a foglalkoztató a közléstõl számított 8 napon belül a fõvárosi és megyei kormányhivatal rehabilitációs szakigazgatási szerve (a továbbiakban: orvosszakértõi szerv) illetékes fõorvosi bizottságánál (a továbbiakban: FOB) orvosi felülvizsgálatot kezdeményezhet.

11 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 58. szám 9763 (2) A Kr. a) 8. (6) bekezdésében a rokkantsági nyugdíj iránti kérelmet nyújthat be a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes nyugdíj-biztosítási igazgatósághoz szövegrész helyébe a megváltozott munkaképességû személyek ellátása iránti kérelmet nyújthat be szöveg, b) 9. (4) bekezdésében az illetékes elsõfokú szakértõi bizottságának székhelye szövegrész helyébe a székhelye, telephelye szöveg, a fõigazgatója szövegrész helyébe a vezetõje szöveg lép. 28. A nemzeti helytállásért elnevezésû pótlék bevezetésérõl szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet 8. (6) bekezdésében az az orvosszakértõi szerv elsõfokú szakértõi bizottsága szövegrész helyébe az a rehabilitációs szakigazgatási szerv szakértõi bizottsága szöveg lép. 29. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 59/E. -a helyébe a következõ rendelkezés lép: 59/E. A hozzátartozói nyugellátás megállapítása, felülvizsgálata és az özvegyi nyugdíj feléledésének megállapítása iránti eljárásban az egészségi állapot kérdésében a rehabilitációs hatóság szakhatósági állásfoglalását kell beszerezni, ha a) a hozzátartozói nyugellátás megállapítását vagy az özvegyi nyugdíj feléledését a jogosult arra hivatkozva kérelmezi, illetve felülvizsgálat esetén a hozzátartozói nyugellátást vagy az özvegyi nyugdíj feléledését arra hivatkozva állapították meg, hogy a jogosult megváltozott munkaképességû, és b) a jogosult rokkantsági ellátása vagy rehabilitációs ellátása ügyében hat hónapon belül hozott határozat nem állapította meg, hogy a jogosult egészségi állapota legfeljebb 50 százalékos. 30. A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 2. (2) bekezdés h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: [Az (1) bekezdésben nem említett járóbeteg-szakellátásokra a biztosítottat] h) a rehabilitációs szakigazgatási szerv, valamint a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban együtt: orvosszakértõi szerv) szakértõi bizottságai orvosa, [(a továbbiakban együtt: beutaló orvos) utalhatja be.] 31. (1) A súlyos fogyatékosság minõsítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fr.) 8. (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (3) Ha a kérelmezõ személyes vizsgálata szükséges, a rehabilitációs szakigazgatási szerv a vizsgálatot a háziorvos javaslatától függõen a kérelmezõ lakóhelyén, tartózkodási helyén (bentlakásos szociális intézményben élõ kérelmezõ esetén az intézményben) vagy a rehabilitációs szakigazgatási szerv székhelyén, telephelyén végzi el. (2) Az Fr. a) 6. (1) bekezdésében az az orvosszakértõi szervnek (a továbbiakban: szakértõi bizottság) szövegrész helyébe az a rehabilitációs szakigazgatási szervnek, illetve jogelõdjének szöveg, b) 6. (1) bekezdésében, 9/C. (2) bekezdésében a szakértõi bizottságot szövegrész helyébe a rehabilitációs szakigazgatási szervet szöveg, c) 8. (2) bekezdésében a szakértõi bizottság szövegrészek helyébe a rehabilitációs szakigazgatási szerv szöveg, d) 9. -ában, 9/C. (1) bekezdésében, 9/D. (2) és (3) bekezdésében, valamint 13. (2) és (3) bekezdésében a szakértõi bizottság szövegrész helyébe a rehabilitációs szakigazgatási szerv szöveg, e) 3. számú melléklet 4. pont c) alpontjában a szakértõi vizsgálatot végzõ szervvel szövegrész helyébe a rehabilitációs szakigazgatási szervvel szöveg lép. (3) Hatályát veszti az Fr. 5. (1) bekezdés c) pontjában a szakértõi bizottság általi szövegrész.

12 9764 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 58. szám 32. Az egyes, tartós idõtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatásról szóló 267/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 6. (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (3) Amennyiben a kérelmezõ a munkaképesség-csökkenésre vagy az egészségkárosodás mértékére vonatkozó hatályos szakvéleménnyel, szakhatósági állásfoglalással nem rendelkezik, kérelmére az egészségkárosodás mértékét a rehabilitációs szakigazgatási szerv igazolja. 33. A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 9. (8a) bekezdésében a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalt szövegrész helyébe a rehabilitációs szakigazgatási szervet szöveg lép. 34. A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. (3) bekezdésében a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalt szövegrész helyébe a rehabilitációs szakigazgatási szervet szöveg lép. 35. (1) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Pr.) 15. (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (2) Ha az Szt. 33. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott egészségkárosodott személy a kérelméhez a rehabilitációs szakigazgatási szervnek vagy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalnak a munkaképesség-csökkenés, az egészségkárosodás vagy az egészségi állapot minõsítését tartalmazó, érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalását vagy szakvéleményét nem csatolta, a hatóság a legalább 50%-os mértékû egészségkárosodás fennállása, illetve az egészségi állapot komplex minõsítés alapján megállapított mértéke kérdésében szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából megkeresi a rehabilitációs szakigazgatási szervet. (2) A Pr. a) 15. (6) bekezdésében a szakértõi bizottságot szövegrész helyébe a rehabilitációs szakigazgatási szervet szöveg, b) 3. számú melléklet pont a) alpontjában a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalt szakértõi bizottságának szövegrész helyébe a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal vagy a rehabilitációs szakigazgatási szerv szöveg, c) 3. számú melléklet pontjában a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szakértõi bizottságának szövegrész helyébe a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalnak vagy a rehabilitációs szakigazgatási szervnek szöveg, d) 5. számú melléklet I. pontjában a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal... fokú szakértõi bizottságának szövegrész helyébe a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal vagy a rehabilitációs szakigazgatási szerv szöveg lép. 36. A felsõoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet 19. (2) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: [Az (1) bekezdésben meghatározott szakvélemény kiadására] b) amennyiben a fogyatékosságot késõbb állapították meg, a rehabilitációs szakigazgatási szerv (jogosult.) 37. Az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóságról szóló 289/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3/A. -ában a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalt szövegrész helyébe az elsõ fokú eljárásban a rehabilitációs szakigazgatási szervet, másodfokú eljárásban a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalt szöveg lép. 38. A villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 33. (3) bekezdésében és 23/b. számú mellékletében a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szövegrész helyébe a rehabilitációs szakigazgatási szerv, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szöveg lép.

13 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 58. szám A személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljárásokban közremûködõ szakértõkre, szakértõi szervekre vonatkozó részletes szabályokról szóló 340/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet 8. -a helyébe a következõ rendelkezés lép: 8. A betegségen, illetve egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság jogszabály szerinti vizsgálata keretében kiállított háziorvosi igazolás, illetve szakorvosi szakvélemény felülvizsgálatát a szolgáltatást igénylõ személy, illetve törvényes képviselõje a kiegészítõ szakértõi díj megfizetésével egyidejûleg kérheti az ellátást igénylõ lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint illetékes rehabilitációs szakigazgatási szervnél. A felülvizsgálat során a szakértõi bizottság legalább egy tagja szociális szakértõ. 40. (1) A fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról szóló 92/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fvr.) 1. (3) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: (E rendelet alkalmazásában) d) foglalkoztatási szakértõ: a Foglalkozási Rehabilitációs Szakértõi Névjegyzékben szereplõ szakértõ, vagy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) által foglalkoztatott foglalkoztatási, foglalkozási rehabilitációs szakértõ. (2) Az Fvr. a) 2. (1) bekezdésében a Hivatal kirendeltségének szövegrész helyébe a Hivatal szöveg, b) 4. (2) bekezdésében a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint eljárásának részletes szabályairól szóló kormányrendelet szövegrész helyébe a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat- és hatáskörérõl szóló kormányrendelet szöveg, c) 5. (8) bekezdésében a Hivatal illetékes kirendeltségéhez szövegrész helyébe a Hivatalhoz szöveg, d) 8. (2) bekezdésében az illetékes regionális igazgatóságának szakértõi bizottságai végzik szövegrész helyébe a kijelölt szakértõi bizottsága végzi szöveg lép. (3) Hatályát veszti az Fvr. 2. (2) bekezdése. 41. A földgázellátásról szóló évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 59. (3) bekezdésében és 10. számú mellékletében a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szövegrész helyébe a rehabilitációs szakigazgatási szerv, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szöveg lép. 42. (1) A fõvárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fkr.) 2. (1) bekezdése a következõ 18. ponttal egészül ki: [A fõvárosi és megyei kormányhivatal szervezeti egységeként mûködõ ágazati szakigazgatási szervek (a továbbiakban: szakigazgatási szerv):] 18. a rehabilitációs szakigazgatási szerv a megváltozott munkaképességû személyek ellátásaival, a rehabilitációval és a hatáskörébe tartozó más ellátásokkal kapcsolatos feladatok ellátására. (2) Az Fkr. 2. melléklet 1.7. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: (A kormányablakban is elõterjeszthetõk a következõ kérelmek, és megtehetõk a következõ bejelentések:) 1.7. a nyugdíjfolyósításhoz és a megváltozott munkaképességû személyek ellátása folyósításához kapcsolódó bejelentési kötelezettségek teljesítése, továbbá nyomtatvány kiadása, átvétele, (3) Az Fkr. 2. melléklet 2. pontja a következõ 2.8. ponttal egészül ki: (A kormányablak tájékoztatást nyújt az ügyfélnek az eljárás menetérõl, valamint az eljárással kapcsolatos ügyféli jogokról és kötelezettségekrõl a következõ ügyekben:) 2.8. a megváltozott munkaképességû személyek ellátásainak igénylése. 43. Hatályát veszti a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint eljárásának részletes szabályairól szóló 331/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet.

14 9766 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 58. szám 44. (1) A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirõl szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Sr.) 2. f) pont fc) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép: (E rendelet alkalmazásában önálló személygépkocsi használó: az a súlyos mozgáskorlátozott személy, aki) fc) az 5. (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben gépjármûvezetõi alkalmasságát az átalakítás elõírásával a rehabilitációs szakigazgatási szerv, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban együtt: szakértõi szerv) vagy jogelõdje megállapította, (és nem áll jármûvezetéstõl eltiltó jogerõs bírói ítélet vagy szabálysértési határozat hatálya alatt;) (2) Az Sr. a) 8. (3) bekezdés b) pontjában a szakértõi szerv szövegrész helyébe a rehabilitációs szakigazgatási szerv szöveg, b) 8/A. (1) bekezdésében a szakértõi szervet szövegrész helyébe a rehabilitációs szakigazgatási szervet szöveg lép. 45. Hatályát veszti a Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat és hatáskörérõl szóló 323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a) 6. (1) bekezdés u) pontjában a foglalkoztatási rehabilitációval, továbbá a szövegrész, b) 10. b) pontja. 46. (1) A megváltozott munkaképességû személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mmr.) 1. -a helyébe a következõ rendelkezés lép: 1. (1) A Kormány a megváltozott munkaképességû személyek ellátásaival összefüggõ közigazgatási hatósági eljárásban rehabilitációs hatóságként a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a rehabilitációs szakigazgatási szervet jelöli ki. Az állami adóhatóság a megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló évi CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.) 21. (2) bekezdése szerinti adattovábbítási kötelezettségét a rehabilitációs szakigazgatási szerv felé teljesíti. (2) A Kormány a megváltozott munkaképességû személyek pénzbeli ellátásának folyósításával kapcsolatos feladatok ellátására a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságot jelöli ki. (3) A Kormány rehabilitációs hatóságnak a Rehabilitációs kártyára való jogosultság megállapításával, a Rehabilitációs kártya igénylésére és visszavonására irányuló eljárás megindításával kapcsolatos a pályakezdõ fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követõen munkát keresõk foglalkoztatásának elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló évi CXXIII. törvény 16/A 16/B. -ában meghatározott feladatai ellátására a rehabilitációs szakigazgatási szervet jelöli ki. (4) A megváltozott munkaképességû személyek ellátásaival összefüggõ, uniós tagságból adódó, valamint a szociális biztonsági tárgyú nemzetközi egyezmények végrehajtása során adódó koordinációs feladatokat a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) látja el. (2) Az Mmr. 2. -a és az azt megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezés lép: 2. Illetékességi szabályok 2. A megváltozott munkaképességû személyek ellátásával kapcsolatos hatósági ügyekben a kérelmezõ lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes rehabilitációs szakigazgatási szerv jár el elsõ fokon. Külföldön élõ, tartózkodó kérelmezõ esetén, elsõ fokon Budapest Fõváros Kormányhivatala Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve jár el. (3) Az Mmr. 6. (4) bekezdés f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: (A kérelemhez csatolni kell) f) a kérelmezõ egészségi állapotával kapcsolatos, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat- és hatáskörérõl szóló 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 18. (1) bekezdése szerinti dokumentumokat, (4) Az Mmr. 9. -a helyébe a következõ rendelkezés lép: 9. Az ügyintézési határidõ 60 nap. A jogosultsági feltételek fennállása esetén, ha a megváltozott munkaképességû személyek ellátásának összege a szükséges adatok hiánya miatt a kérelem benyújtásától a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 33. (3) bekezdésének figyelmen kívül hagyásával számított 60 napon belül nem határozható meg, a rehabilitációs szakigazgatási szerv végzésében a megváltozott munkaképességû személyek ellátása Mmtv.-ben meghatározott legkisebb összegének megfelelõ elõleget állapít meg. A megváltozott munkaképességû személyek ellátása megállapítását követõen a folyósított elõleg összegét a visszamenõlegesen járó ellátás összegébe be kell számítani.

15 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 58. szám 9767 (5) Az Mmr. 10. (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (3) A rehabilitációs szakigazgatási szerv a megváltozott munkaképességû személyek ellátásának megállapítása és megszüntetése, a rehabilitációs pénzbeli ellátás szüneteltetése és újbóli folyósítása, valamint a rehabilitációs ellátás meghosszabbítása esetén a döntését haladéktalanul közli a Nyugdíjfolyósító Igazgatósággal is. (6) Az Mmr. 15. (1) (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek: (1) A rehabilitációs ellátásban részesülõ személy keresõtevékenysége, továbbá az Mmtv. 7. (3) bekezdése szerinti keresõképtelensége, a táppénzben, baleseti táppénzben való részesülése esetén a rehabilitációs szakigazgatási szerv a döntését haladéktalanul megküldi a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság részére. A rehabilitációs szakigazgatási szerv a szüneteltetésrõl szóló döntésében rendelkezik az Mmtv. 7. (4) bekezdése szerinti levonásról vagy visszakövetelésrõl is. (2) A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság az (1) bekezdésben meghatározott esetben a rehabilitációs pénzbeli ellátás folyósítását szünetelteti. (3) A rehabilitációs ellátásra jogosult személy keresõképtelenségének idõtartamát a rehabilitációs szakigazgatási szerv nyilvántartja, és az ellátás idõtartamának leteltét megelõzõen a meghosszabbításról határozatban intézkedik. (7) Az Mmr. 17. (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek: (1) A rehabilitációs szakigazgatási szerv legkésõbb a rehabilitációs ellátást megállapító határozat jogerõre emelkedésétõl számított 30 napon belül elkészíti és a rehabilitációs ellátásban részesülõ személlyel ismerteti a rehabilitációs tervre tett javaslatát. (2) A rehabilitációs szakigazgatási szerv a rehabilitációs tervet a komplex minõsítés részét képezõ rehabilitációs javaslatnak megfelelõen, a (3) bekezdés szerinti konzultációt és az adott térség munkaerõ-piaci feltételeit is figyelembe véve készíti el. (8) Az Mmr. 9. A rehabilitációs szolgáltatások alcíme a következõ 19/A. -sal egészül ki: 19/A. A rehabilitációs szakigazgatási szerv rehabilitációs szolgáltatást nyújthat annak a megváltozott munkaképességû személynek is, aki rehabilitációs ellátásban nem részesül. (9) Az Mmr a helyébe a következõ rendelkezés lép: 22. A megváltozott munkaképességû személyek ellátásában részesülõ személy halálának hónapját követõen belföldi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára átutalt jogalap nélküli ellátásnak a fizetési számla terhére történõ visszafizetésére a pénzforgalmi szolgáltatót a rehabilitációs szakigazgatási szerv kötelezi, feltéve, hogy a fizetési számla feletti rendelkezésre más személy nem jogosult, és a visszautalás a fizetési számla terhére megtörténhet. Amennyiben a fizetési számla felett rendelkezésre jogosult személy ismert, a rehabilitációs szakigazgatási szerv a követelését fizetésre kötelezõ határozat kibocsátásával akkor is e személlyel szemben érvényesíti, ha a jogalap nélkül kiutalt ellátást az elhunyt személy fizetési számlájáról még nem vették fel. (10) Az Mmr. a következõ 24/A. -sal egészül ki: 24/A. Ez a rendelet a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló április 29-i 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló szeptember 16-i 987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg. (11) Az Mmr. a) 5. (2) bekezdésében az az ONYF szövegrész helyébe az a Hivatal, az ONYF szöveg, b) 6. (2) bekezdésében az Az ONYF szövegrész helyébe az A Hivatal szöveg, c) 6. (2) bekezdésében az az ONYF szövegrész helyébe az a Hivatal szöveg, d) 7. -ában a 2. szerinti nyugdíjmegállapító szerv (a továbbiakban: nyugdíjmegállapító szerv) szövegrész helyébe a rehabilitációs szakigazgatási szerv szöveg, e) 10. (1) és (2) bekezdésében a nyugdíjmegállapító szerv szövegrész helyébe a rehabilitációs szakigazgatási szerv szöveg, f) 14. (1) bekezdésében az alkalmazni szövegrész helyébe az alkalmazni azzal, hogy a folyósítás során meghozandó döntéseket a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság értesítése alapján a rehabilitációs szakigazgatási szerv hozza meg szöveg, g) 15. (4) bekezdésében a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság szövegrész helyébe a rehabilitációs szakigazgatási szerv szöveg, h) 16. (1) és (3) bekezdésében a kirendeltséget szövegrész helyébe a rehabilitációs szakigazgatási szervet szöveg,

16 9768 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 58. szám i) 16. (2) bekezdésében, 17. (5), (7) és (8) bekezdésében, 18. (1) bekezdés e) pontjában, 18. (4) bekezdésében, 19. (3) bekezdésében, 19. (5) bekezdés c) pontjában a kirendeltség szövegrész helyébe a rehabilitációs szakigazgatási szerv szöveg, j) 16. (4) bekezdésében a kirendeltség kezdeményezi a jogosult felülvizsgálatát a nyugdíjmegállapító szervnél szövegrész helyébe a rehabilitációs szakigazgatási szerv elvégzi a jogosult felülvizsgálatát szöveg, k) 17. (3) bekezdésében és 18. (3) bekezdésében a kirendeltség szövegrészek helyébe a rehabilitációs szakigazgatási szerv szöveg, l) 17. (4) bekezdésében a kirendeltséggel szövegrész helyébe a rehabilitációs szakigazgatási szervvel szöveg, m) 18. (1) bekezdés i) pontjában a kirendeltségnél szövegrész helyébe a rehabilitációs szakigazgatási szervnél szöveg, n) 19. (6) bekezdésében a kirendeltségnek szövegrész helyébe a rehabilitációs szakigazgatási szervnek szöveg lép. (12) Hatályát veszti az Mmr. a) 3. -a, b) 4. -a, c) 8. -a, d) a és a 11. -át megelõzõ 5. A komplex minõsítéssel kapcsolatos eljárási szabályok alcím, e) 20. -a és az azt megelõzõ 10. A felülvizsgálat alcím, f) 21. -a. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök 1. melléklet a 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelethez A rehabilitációs szakigazgatási szervek 1. Budapest Fõváros Kormányhivatala Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve 2. Baranya Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve 3. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve 4. Békés Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve 5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve 6. Csongrád Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve 7. Fejér Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve 8. Gyõr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve 9. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve 10. Heves Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve 11. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve 12. Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve 13. Nógrád Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve 14. Somogy Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve 15. Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve 16. Tolna Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve 17. Vas Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve 18. Veszprém Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve 19. Zala Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve

17 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 58. szám 9769 A Kormány 96/2012. (V. 15.) Korm. rendelete a minõsített adatot, az ország alapvetõ biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintõ vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylõ beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a közbeszerzésekrõl szóló évi CVIII. törvény 182. (1) bekezdés 12. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el: 1. A minõsített adatot, az ország alapvetõ biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintõ vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylõ beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 65. (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (1) A nemzeti beszerzési eljárásban az ajánlattételi és a részvételi felhívásra a 27. -ban foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a) a III. Fejezet szerint lefolytatandó beszerzési eljárás esetében a 27. (1) bekezdésében az ajánlattételre, a tárgyalásban való részvételre és a párbeszédben való részvételre történõ felhívásra vonatkozó rendelkezéseket a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban és a könnyített eljárásban az ajánlattételre meghívott, a versenypárbeszédben a részvételi szakaszban kiválasztott gazdasági szereplõk vonatkozásában kell alkalmazni, b) a 27. (4) bekezdés a) pontjában foglaltakat nem kell tartalmaznia a felhívásnak, c) a 27. (6) bekezdésében meghatározott szerzõdési biztosíték mértéke a szerzõdés ellenértéknek legalább 3%-a, de legfeljebb 50%-a. 2. Ez a rendelet a kihirdetése napján, 12 órakor lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök A Kormány 97/2012. (V. 15.) Korm. rendelete az üvegházhatású gázoknak a Magyar Állam kincstári vagyonába tartozó kibocsátási egységeivel való rendelkezés részletes szabályairól szóló 109/2006. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmérõl szóló évi XV. törvény 20. (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el: 1. Az üvegházhatású gázoknak a Magyar Állam kincstári vagyonába tartozó kibocsátási egységeivel való rendelkezés részletes szabályairól szóló 109/2006. (V. 5.) Korm. rendelet 8. -a helyébe a következõ rendelkezés lép: 8. Ha Magyarország nemzetközi kötelezettségvállalása miatt az értékesítés sajátos módjából más nem következik, a 7. (1) bekezdés szerinti értékesítésen minden, az Európai Gazdasági Térség tagállamainak kibocsátási egységkereskedelmi jegyzékében számlával rendelkezõ jogalany részt vehet. 2. Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon a hatályát veszti. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök

18 9770 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 58. szám A Kormány 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelete a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól A Kormány az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 109. (1) bekezdés 31. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 5. tekintetében a szomszédos államokban élõ magyarokról szóló évi LXII. törvény 28. (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el: 1. (1) E rendelet hatálya a központi költségvetésrõl szóló törvényben meghatározott, a határon túli magyarok támogatására szolgáló fejezeti kezelésû elõirányzatok, célelõirányzatok és elkülönített állami pénzalapok (a továbbiakban együtt: elõirányzat) terhére nyújtott támogatásokra (a továbbiakban: határon túli költségvetési támogatás) terjed ki, ide nem értve a határon túli magyarok egészségügyi ellátásának támogatására szolgáló fejezeti kezelésû elõirányzat terhére nyújtott támogatást. (2) A határon túli költségvetési támogatás felhasználása tekintetében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) rendelkezéseit az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. 2. (1) Határon túli költségvetési támogatás a) határon túli természetes személy, jogi személy és jogi személyiség nélküli szervezet, valamint b) ha a létesítõ okiratában megjelölt hatóköre, illetve cél szerinti tevékenysége részben vagy egészben a határon túli magyarok szellemi, kulturális, illetve anyagi támogatására irányul Magyarországon székhellyel vagy telephellyel rendelkezõ jogi személy és jogi személyiség nélküli szervezet [az a) és b) pont a továbbiakban együtt: kedvezményezett] részére nyújtható. (2) A határon túli költségvetési támogatás az elõirányzat felhasználását meghatározó jogszabályban és nemzetközi szerzõdésben meghatározott célok megvalósítására használható fel. (3) A kedvezményezett érdekkörében felmerülõ elháríthatatlan külsõ ok esetén a határon túli költségvetési támogatás a támogató döntése alapján azonnali humanitárius segítségnyújtásra is felhasználható. (4) A támogató a határon túli költségvetési támogatást a kedvezményezettel kötött támogatási szerzõdéssel biztosítja. 3. (1) Az elõirányzat terhére a támogató ha az a határon túli költségvetési támogatás céljára tekintettel vagy sajátosságainak megfelelõen indokolt annak céljával összhangban a) vállalhat kötelezettséget, b) dönthet az Ávr ában, 67. -ában, 75. -ában, 77. -ában, 78. -ában és 80. -ában foglalt feltételektõl a kedvezményezettel kötött támogatási szerzõdésben rögzítettek szerinti eltérõ pályázati, szerzõdéskötési, folyósítási és elszámolási feltételek alkalmazásáról. (2) A határon túli költségvetési támogatással kapcsolatos feladatok ellátását végzõ határon túli lebonyolító szerv és más támogatásközvetítõi feladatokat ellátó szervezet jogszabály eltérõ rendelkezése hiányában legfeljebb a lebonyolítás céljából átadott összeg 8%-át használhatja fel a feladat ellátásával kapcsolatos saját mûködési és felhalmozási költségeinek fedezeteként. (3) A határon túli költségvetési támogatások esetében a támogatónak nem kell az Ávr. 92. (2) bekezdése szerinti támogatási konstrukciót a Kincstár által mûködtetett monitoring rendszer részére bejelenteni. (4) Ha a támogatást részben vagy egészben az Európai Unió valamely közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában meghatározott feltételek szerint nyújtják, akkor az (1) bekezdés b) pontja alapján csak olyan feltételek alkalmazhatóak, amelyeket az uniós jogi aktus lehetõvé tesz. 4. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba. (2) E rendeletet a hatálybalépését megelõzõen kötött támogatási szerzõdések alapján nyújtott határon túli költségvetési támogatás e rendelet hatálybalépését követõ felhasználásának és elszámolásának eljárási rendjére is alkalmazni kell.

19 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 58. szám A szomszédos államokban élõ magyarokról szóló évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek diákkedvezményeirõl szóló 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. (1) bekezdésében a Magyar Köztársaság szövegrész helyébe Magyarország szöveg lép. 6. (1) Hatályát veszti a határon túli támogatások eltérõ szabályozásának rendjérõl szóló 84/2005. (V. 2.) Korm. rendelet. (2) Hatályát veszti az Ávr. 77. (1) bekezdés c) pontja. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök

20 9772 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 58. szám IX. Határozatok Tára A Kormány 1148/2012. (V. 15.) Korm. határozata az Európai Szociális Kartában vállalt kötelezettségek végrehajtásáról készült hetedik Nemzeti jelentés jóváhagyásáról A Kormány 1. jóváhagyja az Európai Szociális Kartában vállalt kötelezettségek végrehajtásáról készült hetedik Nemzeti jelentést; 2. felhatalmazza az emberi erõforrások miniszterét, hogy a Nemzeti jelentést az Európa Tanács Fõtitkárához juttassa el. Felelõs: emberi erõforrások minisztere Határidõ: azonnal Orbán Viktor s. k., miniszterelnök A Kormány 1149/2012. (V. 15.) Korm. határozata a Nemzetpolitikai Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló 1177/2010. (VIII. 24.) Korm. határozat módosításáról 1. A Nemzetpolitikai Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló 1177/2010. (VIII. 24.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 9. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: 9. A Kormány a) felkéri aa) a Magyar Tudományos Akadémia elnökét, ab) a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnökét, ac) a Köztársasági Elnöki Hivatal nemzetpolitikai fõtanácsadóját, ad) a Bethlen Gábor Alapkezelõ Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelõ) vezérigazgatóját és támogatásfinanszírozási igazgatóját, ae) az Alapkezelõ Apáczai Programigazgatósága HATÁRTALANUL! programjának igazgatóját, és af) a Nemzetpolitikai Kutatóintézet igazgatóját, az NPTB munkájában állandó meghívottként, személyes vagy delegáltja útján történõ részvételre, b) felhívja ba) az emberi erõforrások miniszterét, hogy a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elnökének, bb) a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a Balassi Intézet fõigazgatójának az NPTB munkájában állandó meghívottként, személyesen vagy delegáltja útján történõ részvételérõl gondoskodjon. 2. A Korm. határozat 16. pontjában a két szövegrész helyébe a tizenöt szöveg lép. 3. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök

A Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv Ügyrendje.

A Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv Ügyrendje. Fejér Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve feladat, hatáskör, alaptevékenységet meghatározó alapvető jogszabályok megtekinthetők a : www.nrszh.kormany.hu weboldalon A Rehabilitációs

Részletesebben

331/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet. a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint eljárásának részletes szabályairól

331/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet. a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint eljárásának részletes szabályairól 331/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint eljárásának részletes szabályairól A Kormány az Alkotmány 35. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Keresőképesség vagy keresőképtelenség elbírálása Táppénzes időszak alatt megállapítható egészségkárosodás...

Tartalomjegyzék. Keresőképesség vagy keresőképtelenség elbírálása Táppénzes időszak alatt megállapítható egészségkárosodás... Tartalomjegyzék Keresőképesség vagy keresőképtelenség elbírálása... 2 Táppénzes időszak alatt megállapítható egészségkárosodás... 3 Baleseti táppénz idejének meghosszabbítása... 4 Közúti járművezetők egészségi

Részletesebben

MEDDIG ÉR A 7 SZŰK ESZTENDŐ?

MEDDIG ÉR A 7 SZŰK ESZTENDŐ? HOGY IS VAN EZ? NRSZH MEDDIG ÉR A 7 SZŰK ESZTENDŐ? Szabóné Varga Valéria NRSZH főigazgató-helyettes MEDDIG ÉR A 7 SZŰK ESZTENDŐ? A FELADATOKAT VAGY A FINANSZÍROZÁST TEKINTVE? KESZTHELY, 2011. november

Részletesebben

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról A tervezet a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő azon miniszteri

Részletesebben

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó ÁPOLÁSI DÍJ Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó (Ptk. 8:1.. (1) bek 2.pont) részére biztosított anyagi hozzájárulás. ALANYI JOGÚ ÁPOLÁSI DÍJ:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA augusztus 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. 229/2010. (VIII. 16.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA augusztus 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. 229/2010. (VIII. 16.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 16., hétfõ 133. szám Tartalomjegyzék 229/2010. (VIII. 16.) Korm. rendelet 69/2010. (VIII. 16.) ME határozat 70/2010. (VIII. 16.) ME határozat

Részletesebben

A rehabilitációs hatósági feladatok változásai. Horváth Anikó Katalin

A rehabilitációs hatósági feladatok változásai. Horváth Anikó Katalin A rehabilitációs hatósági feladatok változásai Horváth Anikó Katalin A 2011. évi CXCI törvény (Mmtv.) A rendszer átalakításának indokai: széttagolt ellátórendszer új egységes rendszer kialakítása, az egészségbiztosítási

Részletesebben

A Fővárosi Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv tevékenysége, kiemelten a foglalkoztatásra

A Fővárosi Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv tevékenysége, kiemelten a foglalkoztatásra A Fővárosi Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv tevékenysége, kiemelten a foglalkoztatásra Kovács Ibolya BFKH RSZSZ igazgató Kovacs.ibolya@rszsz.nrszh.hu Tel: 323-6472 1. Alapfeladatok BFKH RSZSZ illetékessége

Részletesebben

HOGY IS LESZ EZ? - ORSZI

HOGY IS LESZ EZ? - ORSZI Mottó: Már látom a fényt az alagút végén. de miért dudál? HOGY IS LESZ EZ? - ORSZI Szabóné Varga Valéria ORSZI Szociális Főigazgató-helyettes HOGY IS VAN EZ? - ORSZI VOLT VAN LESZ MUCSÖ OOSZI ORSZI?????NSZRH

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól

TÁJÉKOZTATÓ. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól TÁJÉKOZTATÓ a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. Törvény értelmében 2012. január

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:. 1.1.2. Születési neve:..

Részletesebben

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:...

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:... 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja

Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja Előadó: Kovács Ibolya igazgató Budapest

Részletesebben

Tájékoztató. I. Új igények

Tájékoztató. I. Új igények Tájékoztató A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvényben, valamint a végrehajtása tárgyában kiadott, a megváltozott munkaképességű

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:...

Részletesebben

Szociális és Gyámhivatal T Á J É K O Z T A T Ó A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEIRŐL

Szociális és Gyámhivatal T Á J É K O Z T A T Ó A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEIRŐL Szociális és Gyámhivatal T Á J É K O Z T A T Ó A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEIRŐL Vonatkozó jogszabály: 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet Módosította: 189/2011. (IX.19.)

Részletesebben

Központi szociális információs fejlesztések

Központi szociális információs fejlesztések TÁMOP 5.4.2 kiemelt projekt Központi szociális információs fejlesztések Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal AZ NRSZH FELADATAI A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint eljárásának

Részletesebben

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft)

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft) 16564 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 95. szám A Kormány 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

MKTB (MA) KÉPZÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR június. Társadalombiztosítási nyugdíj

MKTB (MA) KÉPZÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR június. Társadalombiztosítási nyugdíj Társadalombiztosítási nyugdíj 1. A nem társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó nyugellátások kapcsolata a társadalombiztosítási nyugdíjtörvénnyel 2. Határolja el a társadalombiztosítási nyugdíjakat

Részletesebben

MKTB (MA) KÉPZÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR június. Társadalombiztosítási nyugdíj

MKTB (MA) KÉPZÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR június. Társadalombiztosítási nyugdíj Társadalombiztosítási nyugdíj 1. A nem társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó nyugellátások kapcsolata a társadalombiztosítási nyugdíjtörvénnyel 2. Határolja el a társadalombiztosítási nyugdíjakat

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

TERVEZET. A Kormány. / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

TERVEZET. A Kormány. / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 1. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.

Részletesebben

4) Idősotthoni ellátás esetében a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények a következők:

4) Idősotthoni ellátás esetében a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények a következők: I. A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII.22.) SZMM rendelet főbb rendelkezései:

Részletesebben

Ügyiratszám: 1301-1 /2015. Ügyintézõ Dr. Hegedüs Lajos Budapest 2015.11.20.

Ügyiratszám: 1301-1 /2015. Ügyintézõ Dr. Hegedüs Lajos Budapest 2015.11.20. MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK EGYESÜLETEINEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Titkárság: 1032 Budapest, San Marco u. 76. Levelezési cím: 1300 Budapest, Pf. 141. Telefon: (1)388-2387;(1)388-2388(1)388-5529; (1)454-1174;(1) 454-1136;

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény rendelkezik az új ellátási formákról.

Részletesebben

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést.

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést. TÁJÉKOZTATÓ az egészségkárosodáson alapuló nyugellátásban és egyéb nyugdíjszerű szociális ellátásban részesülő személyek, valamint azok részére, akiknek az ügyében folyamatban van a hatósági eljárás Az

Részletesebben

b) szociális foglalkoztatás: az ellátottak Szt. szerinti szociális foglalkoztatása,

b) szociális foglalkoztatás: az ellátottak Szt. szerinti szociális foglalkoztatása, 92/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet a fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról

Részletesebben

Tájékoztató. 1 A jogszabály 2. -a értelmében további jogosultsági feltétel: a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 1095

Tájékoztató. 1 A jogszabály 2. -a értelmében további jogosultsági feltétel: a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 1095 Tájékoztató A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvényben, valamint a végrehajtása tárgyában kiadott, a megváltozott munkaképességű

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK ÁPRILIS 24-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK ÁPRILIS 24-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. ÁPRILIS 24-I ÜLÉSÉRE 7. IKTATÓSZÁM:1-3/2014. MELLÉKLET: TÁRGY: Tájékoztató a Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv elsı másfél évi tevékenységérıl ELİTERJESZTİ:

Részletesebben

Megváltozott munkaképességű álláskeresők elhelyezkedésének segítése, rehabilitációs feladatok

Megváltozott munkaképességű álláskeresők elhelyezkedésének segítése, rehabilitációs feladatok Megváltozott munkaképességű álláskeresők elhelyezkedésének segítése, rehabilitációs feladatok Kovács Ibolya főosztályvezető BFKH Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Főosztály kovacs.ibolya@rszsz.nrszh.hu

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

Megváltozott munkaképességű személyek ellátásai, munkába helyezés

Megváltozott munkaképességű személyek ellátásai, munkába helyezés Megváltozott munkaképességű személyek ellátásai, munkába helyezés Kovács Ibolya igazgató Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve budapest@rszsz.nrszh.hu Megváltozott munkaképességű

Részletesebben

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI törvényben (továbbiakban: Mmtv.), valamint a végrehajtása tárgyában kiadott,

Részletesebben

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok:

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok: Rendszeres szociális segély Ügyleírás: Szükséges okiratok: A hátrányos munkaerőpiaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatás. Az ügyintézéshez a kérelmező személyi igazolványa,

Részletesebben

321/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet. a komplex rehabilitációról. A komplex minősítés során alkalmazandó rehabilitációval összefüggő szabályok

321/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet. a komplex rehabilitációról. A komplex minősítés során alkalmazandó rehabilitációval összefüggő szabályok A jogszabály mai napon hatályos állapota 321/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet a komplex rehabilitációról A Kormány az Alkotmány 35. -a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a rehabilitációs

Részletesebben

Ágazati jogszabályok. Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály. Családtámogatási Osztály

Ágazati jogszabályok. Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály. Családtámogatási Osztály Ágazati jogszabályok Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Családtámogatási Osztály 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről

Részletesebben

Szociális és Gyámhivatal. T Á J É K O Z T A T Ó A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről

Szociális és Gyámhivatal. T Á J É K O Z T A T Ó A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről Szociális és Gyámhivatal T Á J É K O Z T A T Ó A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről Vonatkozó jogszabály: többször módosított 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet Hatályos: 2012.

Részletesebben

Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat:

Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat: Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat: - FOT (fogyatékossági támogatás) vagy emelt családi pótlék határozat - rendszeres havi jövedelem igazolás - TAJ kártya fénymásolata

Részletesebben

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Tel.: (36)-23-565-610, (36)-23-565-612 Fax: (36)-565-629 E-mail: hivatal@zsambek.hu Web: www.zsambek.hu 4. számú melléklet a 63/2006.

Részletesebben

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség hivatásos állományú tagjai nyugellátásának, a szerződéses katonák rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugellátásának, valamint a hivatásos

Részletesebben

A rendelet hatálya. Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról

A rendelet hatálya. Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról (Egységes szerkezetben a 26/2008.(III.20.)* esztergomi ör. rendelettel) Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A Kormány. /2006. ( ) Korm. rendelete. a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről

A Kormány. /2006. ( ) Korm. rendelete. a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről Melléklet a 13469-1/2006.-SZMM számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2006. ( ) Korm. rendelete a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről A Kormány az Alkotmány 35. -a (2) bekezdésében megállapított

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Érk.:... Üi.:... CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZENTESI JÁRÁSI HIVATALA KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2.

Részletesebben

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 Szervezetrendszer...4 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG...6 53. A törvény célja, alapelvek, fontosabb fogalmak és értelmező rendelkezések...6 53.1. A törvény célja...6 53.2.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. A Veszprém Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szervének bemutatása... 2

Tartalomjegyzék. A Veszprém Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szervének bemutatása... 2 Tartalomjegyzék A Veszprém Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szervének bemutatása... 2 Orvosi felülvizsgálat, szakértői tevékenység:... 2 Jogosultsági feltételek, ellátások típusai, igényérvényesítés:...

Részletesebben

Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály. Ózd, július 19.

Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály. Ózd, július 19. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /.... (........) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

KÉRELEM települési ápolási támogatás

KÉRELEM települési ápolási támogatás KÉRELEM települési ápolási támogatás 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 7/2015. (II. 27.) sz. rendelet 6. sz. melléklete 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3.

Részletesebben

A Kormány. /2010. ( ) Korm. r e n d e l e t e

A Kormány. /2010. ( ) Korm. r e n d e l e t e 1 A Kormány /2010. ( ) Korm. r e n d e l e t e a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm.

Részletesebben

Rehabilitációs hozzájárulás

Rehabilitációs hozzájárulás Tájékoztató a rehabilitációs hozzájárulás mértékéről, illetve a statisztikai állományi létszám megállapítására vonatkozó új szabályról A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló

Részletesebben

orvostanani i ismeretek 2012 január Dr. Székely Ildikó NRSZH

orvostanani i ismeretek 2012 január Dr. Székely Ildikó NRSZH Biztosítás orvostanani i ismeretek 2012 január Dr. Székely Ildikó NRSZH A társadalombiztost rsadalombiztosítás s rendszere Egészségbiztosítás Természetbeni szolgáltatások (egészségügyi ellátások) Pénzbeli

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására sz. r. 11. -ához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 764-2/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről,

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 1 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési

Részletesebben

kizárólag a súlyosan mozgáskorlátozottak részesülhetnek

kizárólag a súlyosan mozgáskorlátozottak részesülhetnek A súlyos mozgáskorlátozott személyek gépjármű szerzési és átalakítási támogatásának igénylésével, a támogatás megállapításával kapcsolatos rendelkezéseket 2011. július 2-ai hatálybalépése óta a súlyos

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra Megváltozott munkaképességűek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. tv. (Megjelent a Magyar Közlöny 162. számában) 2011.

Részletesebben

ELSÕ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK MÁSODIK RÉSZ SAJÁT JOGÚ NYUGELLÁTÁSOK I. FEJEZET. www.rszv.hu. 1. Szolgálati nyugdíj

ELSÕ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK MÁSODIK RÉSZ SAJÁT JOGÚ NYUGELLÁTÁSOK I. FEJEZET. www.rszv.hu. 1. Szolgálati nyugdíj 4052 MAGYAR KÖZLÖNY 2011. évi 20. szám A Kormány 21/2011. (III. 2.) Korm. rendelete a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai és hozzátartozói nyugellátása, valamint a hivatásos és a szerzõdéses állományúak

Részletesebben

Ágazati jogszabályok évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól,

Ágazati jogszabályok évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól, Szociális és gyámügyi igazgatás Ágazati jogszabályok 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól, 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

60/2015. (III. 24.) Korm. rendelet

60/2015. (III. 24.) Korm. rendelet 60/2015. (III. 24.) Korm. rendelet a négy vagy több gyermeket nevelő nagycsaládos személyek és a mozgásukban korlátozott személyek részére nyújtott útdíjfizetési kompenzáció szabályairól és egyes kormányrendeletek

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéhez 1 Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, időpontja:... Lakóhelye:...

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

K É R E L E M ápolási díj megállapításához

K É R E L E M ápolási díj megállapításához K É R E L E M ápolási díj megállapításához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási hely:

Részletesebben

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm.

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm. KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM Kérelmező adatai: családi és utóneve:... születési neve:... anyja neve:... születési helye, ideje:..., év... hó... nap... családi állapota:... személyi ig. száma:...

Részletesebben

A foglalkozási rehabilitáció aktuális kihívásai

A foglalkozási rehabilitáció aktuális kihívásai A foglalkozási rehabilitáció aktuális kihívásai Készítette: Popovics Réka Dr. Dorogi Rajmund MÓDSZERTANI, KOORDINÁCIÓS FELADATOK SAJÁT HATÁSKÖRŰ FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS FELADATOK - Szabályozók, eljárásrendek

Részletesebben

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban részesülő

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatásról Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya 2600. Vác, Március 15. tér. 11. I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Neve:... Születési

Részletesebben

KÉRELEM ápolási célú települési támogatás megállapítására

KÉRELEM ápolási célú települési támogatás megállapítására Községi Önkormányzat KÉRELEM ápolási célú települési támogatás megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja

Részletesebben

A Kormány. /2012. ( ) Korm. r e n d e l e t e. egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány. /2012. ( ) Korm. r e n d e l e t e. egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról Az előterjesztés az egyes szociális tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi CXVIII. törvényhez kapcsolódó, kormányrendeleti szintű módosításokat, elsősorban a támogatott lakhatás,

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

78/2011. (XII. 30.) NEFMI rendelet. egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

78/2011. (XII. 30.) NEFMI rendelet. egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 78/2011. (XII. 30.) NEFMI rendelet egyes tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 132. (2) bekezdés h) pontjában, a

Részletesebben

Kérelem. Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeinek igénybevételére. Születési neve:. Település irányítószámmal:

Kérelem. Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeinek igénybevételére. Születési neve:. Település irányítószámmal: Kérelem Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeinek igénybevételére Súlyos mozgáskorlátozott (kérelmező) Neve: Születési neve:. Anyja neve:. Születési hely és idő :. Családi állapota: hajadon

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Hatályos 2016. 06. 09.-től. 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.1. Személyes adatok 1.1.1.

Részletesebben

HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA

HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSA 1. Az ügy rövid leírása Az a belföldi személy, aki nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Tabajd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

11. Szociális igazgatás

11. Szociális igazgatás 11. Szociális igazgatás 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Szociális igazgatás Ügyfelet érintő jog és kötelezettség megállapítása, Szociális ellátásra való jogosultság,

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, idő (év, hó, nap):..

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, idő (év, hó, nap):.. 4. számú melléklet a 63/2006. (III.27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1 Neve:. 1.1.2 Születési neve:..

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 18.Az állami szociálpolitika rendszere, a szociális ellátások típusai. Az állami és az önkormányzati szociális feladatok /A szociálpolitika fogalma/ Ferge Zsuzsa megfogalmazásában a szociálpolitika a társadalmi

Részletesebben

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

c) a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram pályázataival kapcsolatos feladatokat a módosítás alapján az ESZA Kht. helyett az NCSSZI látja el.

c) a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram pályázataival kapcsolatos feladatokat a módosítás alapján az ESZA Kht. helyett az NCSSZI látja el. A kormányzati szervezetrendszer átalakítása keretében a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet is átalakításra kerül, szociális ágazati feladatait a továbbiakban Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet

Részletesebben

1.. A rendelet célja

1.. A rendelet célja MIHÁLYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.13.)RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjáról. A Képviselő-testület

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE Bekecs Községi Önkormányzat 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 16/2003. (IX. l.) számú rendelet módosításáról. Bekecs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Szociális és Gyámhivatal K É R E L E M

Szociális és Gyámhivatal K É R E L E M Szociális és Gyámhivatal K É R E L E M a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeihez (szerzési és átalakítási támogatás) a 102/2011. (VI. 29.) Kormányrendelet alapján A kérelmet 2012.

Részletesebben

KÉRELEM közlekedési kedvezmények iránt

KÉRELEM közlekedési kedvezmények iránt KÉRELEM közlekedési kedvezmények iránt Bősárkány Nagyközség J e g y z ő j é n e k A l u l í r o t t : Név:... Születési név:... Születési helye, ideje:.. Anyja neve:... Lakcíme:... Tartózkodási helye:...

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2004. (IV. 20.) ÖKT rendelet módosításáról

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

41/2012. (XII. 20.) NGM rendelet. egyes foglalkozás-egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1

41/2012. (XII. 20.) NGM rendelet. egyes foglalkozás-egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 41/2012. (XII. 20.) NGM rendelet egyes foglalkozás-egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 hatályos: 2013.01.01-2013.01.02 A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés

Részletesebben