Terület Dátum Jogszabály azonosító Jogszabály megnevezése Módosította

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Terület Dátum Jogszabály azonosító Jogszabály megnevezése Módosította"

Átírás

1 Cím: Kiadta: Közreműködtek: Felelősség: Dátum: Környezetvédelmi jogszabályok gyűjteménye ALCOA, DENKSTATT, HENKEL, RONDO, TVK a jogszabály lista a termelő üzemek működéséhez kapcsolódó, leggyakrabban használt jogszabályokat foglalja magába; amely tájékoztató jellegű, tehát nem tekintendő teljes körűnek Épített környezet védelme évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről évi XLVII. tv. 69/2002. (XII. 17.) AB h. Épített környezet védelme (XII. 20.) 253/1997. (XII. 20.) Korm. Épített környezet védelme (XII. 29.) 45/1997. (XII. 29.) KTM Épített környezet védelme (XII. 29.) 46/1997. (XII. 29.) KTM Hulladékgazdálkodás (II. 21.) 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes Hulladékgazdálkodás (V.16.) 11/1991. (V.16.) KTM Hulladékgazdálkodás (VII. 12.) 101/1996. (VII. 12.) Korm. Hulladékgazdálkodás (VII. 12.) 102/1996. (VII. 12.) Korm. az országos településrendezési és építési követelményekről az építészeti-műszaki tervdokumentációk tartalmi követelményeiről az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeinek és az azok alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról a veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról szóló, Bázelben, március 22. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről a veszélyes hulladékokról 4/2003. (II. 20.) NKÖM r. 98/2001 (VI.15) Korm.Rend. 244/1997. (XII. 20.) Korm.Rend. Hulladékgazdálkodás évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról évi XLVII. tv. Hulladékgazdálkodás (II.23.) 4/2001 (II.23.) KöM a hulladékolajok kezelésének részletes szabályairól Hulladékgazdálkodás (II.23.) 5/2001. (II. 23.) KöM a poliklórozott bifenilek és a poliklórozott terfenilek és az azokat tartalmazó berendezések kezelésének részletes szabályairól Hulladékgazdálkodás (IV.09.) 9/2001 (IV.9.) KöM az elemek és akkumulátorok illetve hulladékaik kezelésének részletes szabályairól 1

2 Hulladékgazdálkodás (VI.15) 98/2001 (VI.15) Korm. Rendelet Hulladékgazdálkodás (VII.18.) 16/2001 (VII.18.) KöM Hulladékgazdálkodás (X.10.) 22/2001. (X. 10.) KöM Hulladékgazdálkodás (XI.14.) 213/2001. (XI. 14.) Korm. Hulladékgazdálkodás (XII.10.) 241/2001. (XII. 10.) Korm. Hulladékgazdálkodás (XII.21.) 271/2001. (XII. 21.) Korm. Hulladékgazdálkodás (V.5.) 94/2002. (V. 5.) Korm. a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről a hulladékok jegyzékéről a hulladéklerakás, valamint a hulladéklerakók lezárásának és utógondozásának szabályairól és egyes feltételeiről a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről a jegyző hulladékgazdálkodási feladat- és hatásköréről a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól 10/2002. (III. 26.) KöM 195/2002. (IX.6.) Korm.rend. Környezetvédelem általában (X. 30.) 55/1987. (X. 30.) MT az emberi környezetre veszélyt jelentő egyes anyagok külföldről történő behozataláról Környezetvédelem általában (X. 6.) 30/1994. (X. 6.) KTM egyes környezetvédelmi és építésügyi nemzeti szabványok kötelezővé nyilvánításáról Környezetvédelem általában évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 2000.é.CXXIX.tv é.LV.tv é.LXII.tv. Környezetvédelem általában évi LVI. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról évi LXIX. törvény 2001.évi LXXIII. Tv., évi XLII. tv. Környezetvédelem általában (IX. 27.) 113/1995. (IX. 27.) Korm. a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló évi LVI. törvény végrehajtásához szükséges egyes intézkedésekről 288/1997. (XII. 29.) Korm.R 69/1999. (V.21.)Korm.R. 25/2001 (II.14.) Korm.R. 29/2002 Korm.R. 70/2000 (V.19.) Korm.R. Környezetvédelem általában (IX. 28.) 10/1995. (IX. 28.) KTM a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló évi LVI. törvény végrehajtásáról 50/1997. (XII. 29.) KTM r. 6/1999. (VII.21.) KőM r. 6/2002. (III. 1.) KöM r. Környezetvédelem általában (IX. 8.) 106/1995. (IX. 8.) Korm. a felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről Környezetvédelem általában évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről 2

3 Környezetvédelem általában (VII. 4.) 12/1996. (VII. 4.) KTM a környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről Környezetvédelem általában (VII. 4.) 11/1996. (VII. 4.) KTM a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről 8/2000. (V. 18.) KöM Környezetvédelem általában (VII. 4.) 93/1996. (VII. 4.) Korm. a környezetvédelmi megbízottak alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról Környezetvédelem általában (XII. 11.) 184/1996. (XII. 11.) Korm. a területfejlesztési koncepciók és programok, valamint a területrendezési tervek egyeztetésének és elfogadásának rendjéről Környezetvédelem általában /1997. (ÜK. 4.) LÜ h. körlevél az ügyészek perindítási jogosultságáról a környezet- és a természetvédelmi ügyekben Környezetvédelem általában (I. 10.) 4/1997. (I. 10.) KTM a környezetvédelmi és területfejlesztési ágazatba tartozó egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról Környezetvédelem általában (V.28.) 15/1997. (V. 28.) KTM a környezeti állapotvizsgáló szakértői tevékenységről Környezetvédelem általában (VIII. 29.) 29/1997. (VIII. 29.) KTM a környezetbarát, környezetkímélő megkülönböztető jelzés használatának feltételrendszeréről Környezetvédelem általában (XI. 26) 211/1997. (XI. 26) Korm. a környezetvédelmi felügyelőségek, valamint a nemzeti park igazgatóságok feladat- és hatásköréről, továbbá a Környezet- és Természetvédelmi Főfelügyelőségről 35/2002. (III. 7.) Korm. Környezetvédelem általában (XII.8.) 36/1997. (XII. 8.) KTM a környezetvédelmi felügyelőségek, valamint a nemzeti park igazgatóságok illetékességi területéről Környezetvédelem általában (II. 12.) 4/1999. (II. 12.) KHVM a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közúti közlekedéséről, a közútkezelői és a hatósági eljárás, valamint a díjfizetés feltételeiről 20/2001. (VI. 1.) KöViM r. Környezetvédelem általában (VI. 11.) 80/1999. (VI. 11.) Korm. a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről 9/2000. (II.2.) Korm.R. 20/2001 (II.14.) Korm. R. 78/2001 (V.9.) Korm. R. 205/2001. (X. 26.) Korm.r. 191/2002. (IX.4.) Korm. R. 277/2002. (XII. 21.) Korm.r. Környezetvédelem általában (XII. 25.) 12/1999. (XII. 25.) KöM egyes környezetvédelmi nemzeti szabványok kötelezővé nyilvánításáról 3

4 Környezetvédelem általában évi LXXXI. törvény a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló, Aarhusban, június 25-én elfogadott Egyezmény kihirdetéséről Környezetvédelem általában (II.14.) 20/2001. (II.14.) Korm. a környezeti hatásvizsgálatról Környezetvédelem általában (III.13.) 8/2001. (III.13.) KöM a környezet- és természetvédelem, továbbá a meteorológia területén adományozható miniszteri elismerésekről Környezetvédelem általában (V.23.) 18/2001. (V. 23.) KöViM-BM- KöM együttes a gépkocsik környezetvédelmi felülvizsgálatáról és ellenőrzéséről 27/2001. (VIII. 31.) KöViM-BM-KöM e. r. Környezetvédelem általában (VI.8.) 18/2001. (VI. 8.) OM a környezetirányítási szakértő szakirányú továbbképzési szak képesítési követelményeiről Környezetvédelem általában (X.19.) 193/2001. (X. 19.) Korm. az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás részletes szabályairól Levegőtisztaság-védelem (IV. 12.) 5/1990. (IV. 12.) KÖHÉM Levegőtisztaság-védelem (IV. 12.) 6/1990. (IV. 12.) KÖHÉM Levegőtisztaság-védelem (VII. 20.) 22/1993. (VII. 20.) KTM Levegőtisztaság-védelem (XII. 23.) 32/1993. (XII. 23.) KTM Levegőtisztaság-védelem (VIII. 31.) 9/1995. (VIII. 31.) KTM Levegőtisztaság-védelem (VI. 26.) 22/1998. (VI. 26.) KTM Levegőtisztaság-védelem (VII. 21.) 7/1999. (VII. 21.) KöM közúti gépjárművek műszaki megvizsgálásáról a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről a sztratoszférikus ózonréteg védelméről szóló nemzetközi egyezmény végrehajtásáról 19/1994. (VI.8.) KTM r. 28/1994. (VIII.12.) KTM r. 2/1998. (XI.27.) KőM r. 27/2001. (XII. 19.) KöM r. a helyhez kötött földgáz üzemű gázmotorok technológiai kibocsátási határértékeinek és azok alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról a motorbenzinek tárolásakor, szállításakor és áttöltésekor keletkező szénhidrogénemisszió korlátozásáról az 50 MWth és az ennél nagyobb hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről a 140 kwth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb bemenő hőteljesítményű, helyhez kötött gázturbinák légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről Levegőtisztaság-védelem (II.14.) 21/2001. (II.14.) Korm. a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról 120/2001.(VI. 30.)Korm. r.274/2002.(xii. 21.)Korm. r. 4

5 Levegőtisztaság-védelem (IV.19.) 10/2001 (IV.19) KöM az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról Levegőtisztaság-védelem (V.23.) 18/2001. (V. 23.) KöViM-BM- KöM együttes Levegőtisztaság-védelem (V.9.) 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM- FVM együttes Levegőtisztaság-védelem (VIII.3.) 17/2001. (VIII. 3.) KöM a gépkocsik környezetvédelmi felülvizsgálatáról és ellenőrzéséről a légszennyezettségi határértékekről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről a légszennyezettség és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról 25/2001. (XII. 7.) KöM-EüM-FVM e.r. 1/2003. (I. 9.) KvVM-ESzCsM-FVM e.r. Levegőtisztaság-védelem (XI.13.) 23/2001. (XI. 13.) KöM Levegőtisztaság-védelem (VI. 29.) 7/2002. (VI. 29.) GKM-BM- KvVM együttes a 140 kwth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről a gépkocsik környezetvédelmi felülvizsgálatáról és ellenőrzéséről Levegőtisztaság-védelem (X. 7.) 4/2002. (X. 7.) KvVM a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről Természetvédelem évi LIII. törvény a természetvédelemről évi LXII. tv. Természetvédelem évi XXXV. törvény a növényvédelemről Veszélyes anyagok évi XXV. törvény a kémiai biztonságról Veszélyes anyagok (XI.8.) 188/2000 (XI.8.) Korm. Veszélyes anyagok (XI.8.) 189/2000 (XI.8.) Korm. Veszélyes anyagok (XII.20.) 41/2000 (XII.20.) EüM-KöM e.r. a kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes szabályairól a kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes szabályairól az egyes veszélyes anyagokkal, illetve készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról 13/2001 (IV.20.) EüM-KöM e.r. 19/2002. (XII. 28.) ESzCsM-KvVM e. r. 3/2002. (II. 15.) EüM-KöM e.r. Veszélyes anyagok (XII.27.) 44/2000 (XII.27.) EüM r. a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások ill. tevékenységek részletes szabályairól 3/2002 EüM-KöM e.r. Veszélyes anyagok (XII.29.) 46/2000 (XII.29.) EüM-FVM- KöM-GM e.r. Egyes veszélyes anyagok és veszélyes készítmények behozatalával, illetve kivételével összefüggő bejelentési és előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási (PIC) eljárásról Veszélyes anyagok (I. 17.) 2/2001. (I. 17.) Korm. Veszélyes anyagok (V. 4.) 12/2001. (V. 4.) KöM-EüM együttes r. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről a vegyi anyagok kockázatának becsléséről és a kockázat csökkentéséről 313/2001.(XII.28.)Korm.r. 211/2002. (X. 1.) Korm. R. 5

6 Vizek védelme (XII. 13.) 32/1964. (XII. 13.) Korm. Vizek védelme (II. 7.) 3/1984. (II. 7.) OVH rendelkezés a vízügyről szóló évi IV. törvény végrehajtásáról a szennyvízbírságról 37/1997.(XII.8.) KTM r. 33/1993.(XII 23.) KTM r. Vizek védelme évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról évi LXXI. tv. Vizek védelme (I.31.) 1/1995. (I.31.) KHVM Vizek védelme (IV. 5.) 38/1995. (IV. 5.) Korm. az állami tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről 205/2001. (X. 26.) Korm. r.8/1997. (I. 22.) Korm. r. 37/1999. (II. 26.) Korm.r. Vizek védelme (VI. 13.) 18/1996. (VI. 13.) KHVM Vizek védelme (II. 7.) 8/1997. (II. 7.) KTM-NM-FM együttes Vizek védelme (VII. 18.) 123/1997. (VII. 18.) Korm. Vizek védelme (VII. 24.) 132/1997. (VII. 24.) Korm. Vizek védelme (VII. 22.) 21/1999. (VII. 22.) KHVM- KöM együttes a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről helyi talajszennyezettségi határérték megállapítására a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről a vízminőségi kárelhárítással összefüggő feladatokról a vízminőségi kárelhárítással összefüggő üzemi tervek készítésének, karbantartásának és korszerűsítésének szabályairól 39/2001. (XI. 23.) KöViM Vizek védelme (III. 17.) 33/2000. (III. 17.) Korm. Vizek védelme (VI. 02.) 10/2000. (VI. 2.) KöM-EüM- FVM-KHVM együttes Vizek védelme (IV.3.) 50/2001 (IV.3.) Korm. Vizek védelme (X. 25.) 201/2001. (X. 25.) Korm. Vizek védelme (X.26.) 203/2001. (X. 26.) Korm. Vizek védelme (X.26.) 204/2001. (X. 26.) Korm. a felszín alatti vizek minőségét érintő tevékenységekkel összefüggő egyes feladatokról 190/2001. (X. 18.) Korm. r. a felszín alatti víz és a földtani közeg minőségi védelméhez szükséges határértékekről a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről a felszíni vizek minősége védelmének egyes szabályairól 274/2002. (XII. 21.) Korm. r. a csatornabírságról 6

7 Vizek védelme (X.26.) 205/2001. (X. 26.) Korm. az egyes vízgazdálkodással összefüggő jogszabályok módosításáról Vizek védelme (III.1.) 7/2002. (III. 1.) KöM a használt és szennyvizek kibocsátásának méréséről, ellenőrzéséről, adatszolgáltatásáról, valamint a vízszennyezési bírság sajátos szabályairól Vizek védelme (III.22.) 9/2002. (III. 22.) KöM-KöViM együttes Vizek védelme (IV.25.) 21/2002. (IV. 25.) KöViM a használt és szennyvizek kibocsátási határértékeiről és alkalmazásuk szabályairól a vízközművek üzemeltetéséről Zaj- és rezgésvédelem (V. 12.) 12/1983. (V. 12.) MT a zaj- és rezgésvédelemről 96/2002. (V. 5.) Korm.Rend. Zaj- és rezgésvédelem (V. 25.) 2/1983. (V. 25.) OKTH rendelkezés Zaj- és rezgésvédelem (VIII.8.) 140/2001. (VIII. 8.) Korm. Zaj- és rezgésvédelem (XII. 23.) 29/2001. (XII. 23.) KöM-GM együttes Zaj- és rezgésvédelem 2002 (III.22.) 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes a zaj- és rezgésbírságról 12/1990. (V. 23.) KVM r. egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról egyes kültéri berendezések zajkibocsátásának korlátozásáról és a zajkibocsátás mérési módszeréről a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról 7

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Természet- és Környezetmegőrzési Szakállamtitkárság A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Lezárva:

Részletesebben

rnyezetvédelem zményrendszere,

rnyezetvédelem zményrendszere, A környezetvk rnyezetvédelem intézm zményrendszere, igazgatási struktúrái Forrás: HEFOP 3.3.1. A környezetvk rnyezetvédelem alkotmányos alapja Alkotmány 18. A Magyar Köztársaság elismeri és érvényesíti

Részletesebben

A társaság működését érintő - külső és belső készítésű változásköteles - dokumentumok

A társaság működését érintő - külső és belső készítésű változásköteles - dokumentumok A társaság működését érintő - külső és belső készítésű változásköteles - dokumentumok jegyzéke I. Külső dokumentumok I.1. Országos hatáskörű jogszabályok, engedélyek és szabványok I.1.1. A társaság működésére

Részletesebben

Változásmutató 2010. Április válogatás

Változásmutató 2010. Április válogatás változásmutató Változásmutató 2010. Április válogatás Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpontjában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok

Részletesebben

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége Az European Water Association (EWA), az International Solid Waste Association (ISWA) és a Network

Részletesebben

Tartalomjegyzék. I. Egészségügyi ágazatban vezetett hatósági nyilvántartások. 1) Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 1.

Tartalomjegyzék. I. Egészségügyi ágazatban vezetett hatósági nyilvántartások. 1) Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 1. Tartalomjegyzék I. Egészségügyi ágazatban vezetett hatósági nyilvántartások 1) Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 1. 2) Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2. 3) ÁNTSZ Regionális Intézetei

Részletesebben

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Földművelésügyi Minisztérium Környezetügyért, Agrárfejlesztésért és Hungarikumokért Felelős Államtitkárság Környezetügyért Felelős Helyettes Államtitkárság A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon -Útmutató kis- és középvállalkozásoknak az előírások betartásához és a környezeti szempontok beépítéséhez a napi gyakorlatba- Szerző: Maria

Részletesebben

A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke

A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke 1. sz. függelék A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLY Ellátja a Polgármesteri Hivatalra háruló gazdasági-pénzügyi szakterülettel kapcsolatos feladatokat, melynek

Részletesebben

A Kormányhivatal feladat- és hatáskörét meghatározó. ágazati jogszabályok listája

A Kormányhivatal feladat- és hatáskörét meghatározó. ágazati jogszabályok listája A Kormányhivatal feladat- és hatáskörét meghatározó ágazati jogszabályok listája Kormányek 1. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 209/2011. (XI.30.) SZÁMÚ HATÁROZAT MELLÉKLETE

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 209/2011. (XI.30.) SZÁMÚ HATÁROZAT MELLÉKLETE KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 209/2011. (XI.30.) SZÁMÚ HATÁROZAT MELLÉKLETE 1. Bevezető A környezeti értékelés a 2/2005. (I.1.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint készült. 1.1. Előzmények Jászalsószentgyörgy

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1016-2/2011. Tárgy: Danubius Logisztikai és Ipari Park (Tököl

Részletesebben

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2014. OKTÓBER VÁLOGATÁS

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2014. OKTÓBER VÁLOGATÁS VÁLTOZÁSMUTATÓ 2014. OKTÓBER VÁLOGATÁS Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpont jában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok szűkített címmutatóiban.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 45. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 45. szám MAGYAR KÖZLÖNY 45. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 31., kedd Tartalomjegyzék 13/2015. (III. 31.) BM rendelet A vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

Részletesebben

A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke

A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke 1. sz. függelék A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLY 1 Ellátja a Polgármesteri Hivatalra háruló gazdasági-pénzügyi szakterülettel kapcsolatos feladatokat,

Részletesebben

276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet

276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet 276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó központi és területi államigazgatási szervek feladat- és hatásköréről A Kormány az államháztartásról szóló,

Részletesebben

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl A

Részletesebben

276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet

276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet 276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó központi és területi államigazgatási szervek feladat- és hatásköréről A Kormány az államháztartásról szóló,

Részletesebben

Jelen környezeti értékelés Alacska Településrendezési Terv felülvizsgálatához készült a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően.

Jelen környezeti értékelés Alacska Településrendezési Terv felülvizsgálatához készült a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően. Környezeti értékelés 1. Bevezető 1.1. Előzmények Jelen környezeti értékelés Alacska Településrendezési Terv felülvizsgálatához készült a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően. 1.2. A környezeti értékelés

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 3576-3/2012. Tárgy: Horváth Krisztián egyéni vállalkozó, Tápiószele,

Részletesebben

Változásmutató 2013. JÚNIus válogatás

Változásmutató 2013. JÚNIus válogatás Változásmutató 2013. JÚNIus válogatás Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpont jában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok szűkített címmutatóiban.

Részletesebben

Az EU környezeti szabályozása által átfogott területek és a hazai környezeti szabályozás területeinek összevetése

Az EU környezeti szabályozása által átfogott területek és a hazai környezeti szabályozás területeinek összevetése Magyarország az ezredfordulón MTA stratégiai kutatások ZÖLD BELÉPŐ EU-csatlakozásunk környezeti szempontú vizsgálata Bándi Gyula Balogh Attila Íjjas István Az EU környezeti szabályozása által átfogott

Részletesebben

341/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet

341/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet 341/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főigazgatóság és a környezetvédelmi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Környezetvédelmi törvény 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól Az Országgyűlés tekintettel arra, hogy a természeti örökség és a környezeti értékek a nemzeti vagyon részei,

Részletesebben

12/1983. (V. 12.) MT rendelet a zaj- és rezgésvédelemről. Általános rendelkezések

12/1983. (V. 12.) MT rendelet a zaj- és rezgésvédelemről. Általános rendelkezések 12/1983. (V. 12.) MT rendelet a zaj- és rezgésvédelemről A Minisztertanács az emberi környezet védelméről szóló 1976. évi II. törvény 53. -ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket

Részletesebben

Észak-, a Közép-, és a Dél Békési Területi Mérnökségek által kezelt kimenő dokumentum megnevezése

Észak-, a Közép-, és a Dél Békési Területi Mérnökségek által kezelt kimenő dokumentum megnevezése céljából az Észak-, a Közép-, és a Dél Békési Területi Mérnökségek által kezelt kimenő dokumentum Szolgáltatási szerződés Ingatlan rendezéssel ügyek (visszakötés, mérő áthelyezés, szüneteltetés, végleges

Részletesebben

A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban: tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér +

A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban: tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér + 2013. április 22. A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban: tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér + 1. Bevezetés... 2. A hazai környezetügy főbb szervezeti, jog- és programalkotási

Részletesebben

MK 2013/189. 68/2013. (XI. 15.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

MK 2013/189. 68/2013. (XI. 15.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Tájékoztató új és módosított jogszabályokról a Magyar Közlönyben (MK) 2013. november 15. (189. szám) és 2014. március 20. (41. szám) közötti időszakban megjelent új vagy módosult jogszabályokat, amelyek

Részletesebben

A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban

A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban Az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottsága A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban Tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér Budapest, 2013 A bevezetés, a kortörténeti összeállítás

Részletesebben

1668 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 22. szám

1668 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 22. szám 1668 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 22. szám A Kormány 30/2015. (II. 25.) Korm. rendelete az egészségügyi ágazat háttérintézményei átalakításával összefüggő kormányrendeletek, valamint egyéb egészségügyi

Részletesebben