AEGON Eszközalapok Cserháti András

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AEGON Eszközalapok Cserháti András"

Átírás

1 AEGON Eszközalapok Cserháti András

2 Befektetési alap vs. Eszközalap Eszközalap: a biztosítási díjak befektetésére szolgáló, elkülönítetten kezelt befektetési eszközállomány. Az eszközalapok működésük tekintetében megfelelnek a befektetési alapoknak és ugyanazokat az intézményi befektetőkre jellemző előnyöket nyújtják a kisbefektetőknek. Befektetési alap: olyan jogi személyiséggel rendelkező vagyontömeg, amelyet a befektetési alapkezelő a befektetési jegyek kibocsátásával és a befektetési jegyek kibocsátása során összegyűjtött tőke befektetésével alakít ki a befektetők általános megbízása alapján. 2

3 Magyar pénzpiaci eszközök Stabil, nagyon alacsony kockázat Ugyanakkor a cél a banki betéteknél és az inflációnál magasabb hozam elérése! Csak rövid futamidejű termékek találhatók az eszközalapban (betét, államkötvény, dkj, stb.) Banki és vállalati kötvényeket is tartalmazhat Safe haven biztos menedék nagy esések esetén Az átlagos hátralévő futamidő (duration) 1 év alatt van. Benchmark: 100% RMAX RMAX: A rövid lejáratú állampapírok átlagos piaci árfolyamváltozását jelző index, amelyben a MAX-ból - a futamidő rövidsége miatt - kikerülő, fix kamatozású, három hónap és egy év közötti hátralévő futamidejű Magyar Államkötvények, valamint a három hónapnál hosszabb hátralévő futamidejű diszkont kincstárjegyek találhatók. Gyakorlatilag a piacon kockázatmentesen elérhető hozamot mutatja. Link: 3

4 Magyar pénzpiaci eszközök 4

5 Magyar államkötvények eszközalap Portfolió összetétel: Repo: Magyar államkötvények, illetve államilag garantált hitelviszonyt megtestesítő, kockázatmentesnek minősülő értékpapírok, jegybank által kibocsátott, illetve jegybank által garantált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Az eszközalap pénzeszközeit bankok betéteiben, illetve folyószámlán is tarthatja. Az eszközalap repo és fordított repo, valamint költségcsökkentési vagy fedezeti céllal swap ügyleteket is köthet. Az állampapír-kereskedők visszavásárlási egyezményeket (repo) használnak rövid lejáratú, gyakran egynapos hitelfelvétel gyanánt. A kereskedő eladja az állampapírt egy befektetőnek egy napra azzal a megkötéssel, hogy másnap egy előre rögzített és kicsivel magasabb árfolyamon visszavásárolja. Az árfolyam növekedés az egy napi kamat. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a kereskedő egy napra hitelt vesz fel a befektetőtől, s ekkor az állampapír szolgál biztosítékul. Fordított repo: Ekkor a kereskedő vásárolja meg a befektetőtől az állampapírokat és kötelezettséget vállal, hogy a jövőben meghatározott áron visszaadja azokat. 5

6 Magyar államkötvények eszközalap A makrogazdaság elemzése hosszú távú várakozások A regionális trendek piaci hangulat Az eszközalap célja a legbiztonságosabb értékpapírok kiválasztásával a befektetés értékének megőrzése, ezen felül reálhozam elérése. Ugyanakkor erőteljes piaci hozamemelkedés során a kötvény befektetések árfolyama csökken, ill. fordítva erőteljes hozamcsökkenés esetén a kötvények árfolyama növekszik. Hiába van benne államkötvény az eszközalap NEM tőkegarantált! Az átlagos hátralévő futamidő (duration) 1 év feletti. Benchmark: 100% MAX A MAX az egy évnél hosszabb hátralévő lejárati idejű Magyar Államkötvények indexe, ezek árfolyamváltozásait mutatja. Az egyes államkötvények indexben elfoglalt súlya az aukciókon értékesített mennyiségüknek megfelelő. Link: 6

7 Magyar államkötvények eszközalap 7

8 Vegyes kötvény eszközalap Portfolió összetétel: Államadósságot megtestesítő, vagy államilag garantált hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, Magyarországon és OECD-országokban kibocsátott vállalati, illetve jelzálogkötvények. Az eszközalap hazai és nemzetközi pénzpiaci és kötvény befektetési alapok jegyeit is tarthatja portfoliójában. Az eszközalap pénzeszközeit bankok betéteiben, illetve folyószámlán is tarthatja. Az eszközalap repo és fordított repo ügyleteket is köthet. Az eszközalap célja elfogadható kockázat mellett a magyar állampapírokénál magasabb hozam elérése. Devizakockázat Benchmark: 100% MAX 8

9 Vegyes kötvény eszközalap 9

10 Külföldi államkötvény eszközalap Portfolió összetétel: A világ legfejlettebb országaiban kibocsátott, nagy biztonságot képviselő államkötvények, illetve államilag garantált hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, melyek vásárlása befektetési alapon keresztül is történhet. (Jellemzően:Amerikai, német, dél-afrikai, ausztrál, újzélandi, orosz, francia és angol államkötvények) Az eszközalap pénzeszközeit bankok betéteiben, illetve folyószámlán, valamint a magyar állam vagy jegybank által kibocsátott vagy garantált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokban is tarthatja. Az eszközalap repo és fordított repo ügyleteket is köthet. Az eszközalap célja nagy biztonságot jelentő értékpapírok segítségével a befektetés értékének megőrzése, ezen felül reálhozam elérése. Portfoliója gondos elemzések alapján nemzetközileg diverzifikált. A portfolió folyamatos elemzésével és ennek megfelelő változtatásával biztosítja a befektetési kockázatok minimalizálását. Elsősorban a kockázatok (pl. árfolyamkockázat) csökkentése céljából fedezeti ügyletek is köthetők. 10

11 Külföldi államkötvény eszközalap Benchmark: 80% MSCI World Sovereign TR + 20% ZMAX index. MSCI World Sovereign TR: A Morgan Stanley Capital International által számított, a nemzetközi kötvénypiacokat jellemző indexek. ZMAX: a fél évnél rövidebb lejáratú állampapírok átlagos piaci árfolyamváltozását jelző index, amelyben az RMAX-ból a futamidő rövidsége miatt kikerülő három hónapnál rövidebb és a három hónap és fél év közötti hátralévő futamidejű Magyar Államkötvények, valamint a Diszkont Kincstárjegyek találhatók. Link: 11

12 Külföldi államkötvény eszközalap 12

13 EMMA emerging market kötvény eszközalap Portfolió összetétel: Az eszközalap tőkéjét az ún. fejlődő piacok" hitelviszonyt megtestesítő értékpapírjaiba fektetheti. Ez jelenthet államkötvényeket és pénzpiaci eszközöket, hitelintézeti és vállalati kötvényeket egyaránt. Az eszközalap pénzeszközeit bankok betéteiben, illetve folyószámlán, valamint a magyar állam vagy jegybank által kibocsátott vagy garantált hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokban is tarthatja. Az eszközalap befektetési célját befektetési alap vásárlásán keresztül is megvalósíthatja. Az eszközalap repo és fordított repo ügyleteket is köthet. A cél a magas hozamú (high yield) kötvénypiacok kiaknázása, mindezt úgy, hogy az adott ország makrogazdasága már erősödő pályára állt. 13

14 EMMA emerging market kötvény eszközalap Az eszközalap várható hozama magasabb, mint a hazai kötvény jellegű befektetéseké, de ennek megfelelően a kockázata is kissé magasabb. Portfolió kialakítás modell (összes befektetési célpontként szóba jöhető ország makrogazdasági adatait tartalmazza) Elsősorban Magyar, mexikói, izlandi, brazil, lengyel, török és indiai piac Benchmark: JP Morgan EMBI Global Index Link: 14

15 EMMA emerging market kötvény eszközalap 15

16 Ingatlan eszközalap Portfolió összetétel: Az eszközalap ingatlanbefektetési jegyek mellett magyar államkötvényeket, illetve államilag garantált hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat tartalmazhat. Pénzeszközeit forint bankbetétben, folyószámlán, vagy más likvid eszközben is tarthatja, emellett repo és fordított repo ügyleteket is köthet. Igen stabil, jól kiszámítható hozam. Ingatlanpiaci kockázatok: az eszközalapba vásárolt ingatlanbefektetési jegyek fedezetét képező ingatlanok piaci értéke, illetve a hasznosításukból befolyó bérleti díjak az ingatlanpiac általános alakulásának megfelelően változhatnak. Link: 16

17 Ingatlan eszközalap 17

18 Magyar részvények eszközalap Portfolió összetétel: Megfelelően likvid és kedvező hosszú távú növekedési lehetőségekkel rendelkező vállalatok papírjai, elsősorban a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett és forgalmazott részvények. Az eszközalap pénzeszközeit bankok betéteiben, illetve folyószámlán, valamint a magyar állam vagy jegybank által kibocsátott vagy garantált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokban is tarthatja. Az eszközalap repo és fordított repo ügyleteket is köthet. Az eszközalap célja a befektetett eszközökön közép- és hosszú távon magas hozam realizálása. Portfóliója előzetes elemzések alapján jól diverzifikált. Az eszközalap a portfólió folyamatos elemzésével és ennek megfelelő változtatásával biztosítja a befektetési kockázatok minimalizálását. 18

19 Magyar részvények eszközalap A rövid távú nyereségre törekvő spekuláció nem célja az eszközalapnak. Elsősorban a kockázatok csökkentése érdekében fedezeti ügyletek is köthetők. Benchmark: 95% BUX és 5% RMAX index. Link: 19

20 Magyar részvények eszközalap 20

21 Külföldi részvények eszközalap Portfolió összetétel: A világ legnagyobb, jól ismert, tőkeerős, ígéretes növekedési lehetőségekkel bíró, tőzsdén jegyzett társaságainak részvényei. A részvények vásárlása befektetési alapon keresztül is történhet. Az eszközalap pénzeszközeit bankok betéteiben, illetve folyószámlán, valamint a magyar állam vagy jegybank által kibocsátott vagy garantált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokban is tarthatja. Az eszközalap repo és fordított repo ügyleteket is köthet. Az eszközalap célja közép- és hosszú távon magas hozam realizálása. Az eszközalap portfoliója előzetes elemzések alapján jól diverzifikált. A portfólió folyamatos elemzésével és ennek megfelelő változtatásával biztosítja a befektetési kockázatok minimalizálását. 21

22 Külföldi részvények eszközalap A rövid távú nyereségre törekvő spekuláció nem célja az eszközalapnak. Elsősorban a kockázatok (pl. árfolyamkockázat) csökkentése céljából fedezeti ügyletek is köthetők. Amerikai részvények túlnyomó részben (de Korea, Japán, Európa) A referencia indextől eltérő devizák fedezve vannak USD/HUF árfolyam viszont jelentősen beleszól az eszközalap teljesítményébe! Az eszközalap referenciaindexe (benchmarkja) 80% MSCI World AC Free és 20% ZMAX index. MSCI World AC Free: A Morgan Stanley Capital International által számított, a nemzetközi részvénypiacokat jellemző indexek. Link: 22

23 Külföldi részvények eszközalap 23

24 Ázsiai részvények eszközalap Portfolió összetétel: Az eszközalap tőkéjét a célországok részvényjellegű instrumentumaiba fekteti. (Kína, Hong Kong, Japán, India, Dél-Korea, Malaysia, Thaiföld, Taiwan, Szingapúr) Ez megvalósulhat egyedi részvények vásárlásán keresztül, illetve kollektív befektetési instrumentumok által, ez utóbbiak elsősorban tőzsdén forgalmazott befektetési alapok (ETF-ek), illetve nyíltvégű, nyilvános befektetési alapok lehetnek. Az eszközalap pénzeszközeit bankok betéteiben, illetve folyószámlán, valamint a magyar állam vagy jegybank által kibocsátott vagy garantált hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokban is tarthatja. Az eszközalap repo és fordított repo ügyleteket is köthet. Az ázsiai növekedés rendkívül nagy Devizatartalékok és alacsony eladósodottság Likviditásbőség, hazai plusz külföld egyaránt Benchmark: 100% MSCI Far East Index Link: 24

25 Ázsiai részvények eszközalap Burton Malkiel (Bolyongás a Wall Streeten című könyv szerzője, a Prineton University közgazdászprofesszora): Minden befektetőnek meg kell szereznie a megfelelő kitettséget az ázsiai piac felé, hiszen aki a folyamatban lévő és még előttünk álló növekedésből kimarad, az a saját kárára teszi mindezt. A befektetési guru szerint rövidlátó az, aki csak közelgő olimpiában gondolkodik és a kínai tőzsde idei rossz teljesítményétől nem kell megijedni. 20 éven belül Kína nemcsak a világ egyik legnépesebb és az egyik legnagyobb területű országa lesz, de a létező legnagyobb gazdasági hatalommal is rendelkezik majd Nyilatkozta a CFA Társaság Los Angeles-i összejövetelén. Könyvet is írt Kínáról, melynek az a címe: A Wall Streetről a Nagy Falhoz: Hogyan profitálhatnak a befektetők Kína kirobbanó növekedéséből. 25

26 Ázsiai részvények eszközalap Szorgos hangyák mindenütt. A kínai GDP növekedés az elmúlt 25 évben 9 és 10% között volt folyamatosan, tavaly és tavalyelőtt pedig meghaladta a 11%-ot, ez a tendencia pedig várhatóan fennmarad. "A növekedés gyökere nagyrészt a kultúrában rejlik, a kínai emberek ugyanis olyan szorgalmasak és nyüzsgők, hogy New York alvó városnak tűnik mellettük" Túl az Olimpián? Ha már mindenképpen esemény kell: 2010 Világkiállítás: Shanghai Az igazi hajtóerő: A szorgalmas nép, a városiasodás, a folyamatos infrastrukturális fejlesztés, az egyre javuló oktatás, valamint a kormányzat képessége arra, hogy tanuljon a saját hibáiból. "Tudják, hogy megvan bennük a potenciál, hogy a világ vezető országa legyenek és mindent megtesznek, hogy el is érjék ezt a státuszt" - vélekedett a szakértő a pekingi vezetésről 26

27 Ázsiai részvények eszközalap 27

28 MoneyMaxx Expressz eszközalap Portfolió összetétel: Az eszközalap nem csak egy pénz- és tőkepiaci részterületre koncentrál, hanem egyaránt tartalmazhat hazai és külföldi, hitel- és tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírokat, sőt bizonyos esetekben származtatott eszközöket is. Így tartalmazhat hazai és külföldi állam vagy központi bank által kibocsátott, vagy állam által garantált hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat, diszkont kincstárjegyeket, vállalati, banki, vagy más gazdálkodó szervezet által kibocsátott kötvényeket, részvényeket, befektetési jegyeket és más kollektív befektetési értékpapírokat. Pénzeszközeit forint vagy deviza bankbetétben, folyószámlán, vagy más likvid eszközben is tarthatja, emellett repo és fordított repo ügyleteket is köthet. Az eszközalap származtatott ügyletek segítségével devizakockázatait fedezheti, valamint arbitrázstevékenységet is folytathat. Mindezen befektetési politikát az eszközalap befektetési jegyek vásárlásán keresztül is megvalósíthatja. Kockázatos eszközök aránya 40% alatt Az eszközalapnak nincs referenciaindexe (benchmarkja), mert célja nem valamely index túlteljesítése, hanem a forintban mért hozam maximalizálása. Link: 28

29 MoneyMaxx Expressz eszközalap 29

30 Kockázat és a hozam kapcsolata Várható hozam Ingatlan EMMA KÁE VKE MÁE MoneyMaxx ÁRE KRE MRE MPE Kockázat 30

Választható alapok a képviselt befektetési kockázat szerint:

Választható alapok a képviselt befektetési kockázat szerint: Választható alapok a képviselt befektetési kockázat szerint: 1. Alacsony kockázatú alapok 2. Mérsékelt kockázatú alapok 3. Közepes kockázatú alapok 4. Magas kockázatú alapok 5. Kiemelkedő kockázatú alapok

Részletesebben

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékei mögött álló eszközalapjainak befektetési politikája

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékei mögött álló eszközalapjainak befektetési politikája A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékei mögött álló eszközalapjainak befektetési politikája Hatályos: 01. szeptember 1-től 1 A Befektetési politika általános,

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,657HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 7 625 768 268 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

Magyar kötvény eszközalap (HUF); Kárpátok fejlődő európai kötvény eszközalap (EUR)

Magyar kötvény eszközalap (HUF); Kárpátok fejlődő európai kötvény eszközalap (EUR) Befektetési jelentés MetLife Biztositó Zrt. 2015 Kockázatbesorolás Alacsony kockázat: * A kategóriába tartozó eszközalapok minimális kockázatú értékpapírokba és banki instrumentumokba fektetnek.a kategóriába

Részletesebben

A választható eszközalapok befektetési politikája. a forint alapú befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz. Érvényes: 2013.

A választható eszközalapok befektetési politikája. a forint alapú befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz. Érvényes: 2013. A választható eszközalapok befektetési politikája a forint alapú befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz Érvényes: 2013. november 4-től Tartalomjegyzék A Pénzpiaci forint eszközalap befektetési

Részletesebben

Magyar kötvény eszközalap (HUF); Kárpátok fejlődő európai kötvény eszközalap (EUR)

Magyar kötvény eszközalap (HUF); Kárpátok fejlődő európai kötvény eszközalap (EUR) Befektetési jelentés MetLife Biztositó Zrt. 2015 Kockázatbesorolás Alacsony kockázat: * A kategóriába tartozó eszközalapok minimális kockázatú értékpapírokba és banki instrumentumokba fektetnek.a kategóriába

Részletesebben

SIGNAL Gyémánt. befektetési egységekhez kötött folyamatos díjas életbiztosítás különös feltételek és mellékletek

SIGNAL Gyémánt. befektetési egységekhez kötött folyamatos díjas életbiztosítás különös feltételek és mellékletek SIGNAL Gyémánt befektetési egységekhez kötött folyamatos díjas életbiztosítás különös feltételek és mellékletek 1 TARTALOMJEGYZÉK SIGNAL Gyémánt befektetési egységekhez kötött folyamatos díjas életbiztosítás

Részletesebben

Magyar kötvény eszközalap (HUF); Kárpátok fejlődő európai kötvény eszközalap (EUR)

Magyar kötvény eszközalap (HUF); Kárpátok fejlődő európai kötvény eszközalap (EUR) Befektetési jelentés MetLife Biztositó Zrt. 2014 Kockázatbesorolás Alacsony kockázat: * A kategóriába tartozó eszközalapok minimális kockázatú értékpapírokba és banki instrumentumokba fektetnek.a kategóriába

Részletesebben

Magyar kötvény eszközalap (HUF); Kárpátok fejlődő európai kötvény eszközalap (EUR)

Magyar kötvény eszközalap (HUF); Kárpátok fejlődő európai kötvény eszközalap (EUR) Befektetési jelentés MetLife Biztositó Zrt. 2014 Kockázatbesorolás Alacsony kockázat: * A kategóriába tartozó eszközalapok minimális kockázatú értékpapírokba és banki instrumentumokba fektetnek.a kategóriába

Részletesebben

A SZERZŐDÉSRE JELLEMZŐ ÉRTÉKEK ÉS A VÁLASZTHATÓ ALAPOK BEMUTATÁSA

A SZERZŐDÉSRE JELLEMZŐ ÉRTÉKEK ÉS A VÁLASZTHATÓ ALAPOK BEMUTATÁSA A SZERZŐDÉSRE JELLEMZŐ ÉRTÉKEK ÉS A VÁLASZTHATÓ ALAPOK BEMUTATÁSA Kiegészítés a SIGNAL Gold (A0100) unit -linked életbiztosítások Általános Szerződési Feltételének 1. és 3. számú mellékletéhez. SIGNAL

Részletesebben

A választható eszközalapok befektetési politikája

A választható eszközalapok befektetési politikája A választható eszközalapok befektetési politikája A 1503 kódjelű NOVUM Nyugdíjbiztosítás Szerződési Feltételeinek 3. számú melléklete Hatályos: 2015. március 25-től 1 2 Tartalomjegyzék 1) A befektetési

Részletesebben

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés: 2014.10.31 ISIN kód: HU0000701693 A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF): 20,822,932,165

Részletesebben

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés: 2014.08.29 ISIN kód: HU0000701693 A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF): 22,739,150,358

Részletesebben

Concorde 2000 Befektetési Alap

Concorde 2000 Befektetési Alap HAVI PORTFÓLIÓJELENTÉS 2012. október Concorde 2000 Befektetési Alap Az Alap befektetési politikája Az Alap nyilvános, nyíltvégű, a BAMOSZ kategorizálása alapján hazai kiegyensúlyozott vegyes befektetési

Részletesebben

Pannónia Nyugdíjpénztár. Választható Portfoliós Rendszer Szabályzata. Önkéntes Ágazat

Pannónia Nyugdíjpénztár. Választható Portfoliós Rendszer Szabályzata. Önkéntes Ágazat Pannónia Nyugdíjpénztár Választható Portfoliós Rendszer Szabályzata Önkéntes Ágazat A Szabályzatot kibocsátotta: A Szabályzat jóváhagyója: a Pénztár Küldöttközgyűlése a 2015. január 23-án hozott /2015.01.23.

Részletesebben

A befektetési politikának minden egyes eszközalapra vonatkozó elemei

A befektetési politikának minden egyes eszközalapra vonatkozó elemei BI002/20150225 A Vienna Life Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. befektetési egységekhez kötött élet- és nyugdíjbiztosítási termékei mögött álló eszközalapjainak befektetési politikája. Érvényes: 2015.

Részletesebben

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGÛ BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés: 2014.01.31 ISIN kód: HU0000701693 A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF): 12,641,232,192

Részletesebben

IV. számú melléklet Hatályos: 2010. november 1-jétől visszavonásig Ezzel a korábban hatályos IV. számú melléklet hatályát veszti.

IV. számú melléklet Hatályos: 2010. november 1-jétől visszavonásig Ezzel a korábban hatályos IV. számú melléklet hatályát veszti. A választható eszközalapok listája, összetétele és befektetési elvei az Aranyszárny VIP rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosításhoz Generali-Providencia Biztosító Zrt. 1066 Budapest,

Részletesebben

UNION-Elán Különös Biztosítási Feltételek Befektetési eszközalapokhoz kapcsolódó életbiztosításokhoz

UNION-Elán Különös Biztosítási Feltételek Befektetési eszközalapokhoz kapcsolódó életbiztosításokhoz 2. sz. melléklet Eszközalapok összetétele és befektetési politika UNION-Elán Különös Biztosítási Feltételek Befektetési eszközalapokhoz kapcsolódó életbiztosításokhoz Befektetési eszközalapokhoz kötött

Részletesebben

Aktív Megtakarítás. befektetési egységekhez kötött életbiztosítás különös feltételei (G65EV/2015) Hatályos: 2015. január 1. Nysz.

Aktív Megtakarítás. befektetési egységekhez kötött életbiztosítás különös feltételei (G65EV/2015) Hatályos: 2015. január 1. Nysz. Aktív Megtakarítás befektetési egységekhez kötött életbiztosítás különös feltételei (G65EV/015) Hatályos: 015. január 1. Nysz.: 1751 Tartalomjegyzék Aktív Megtakarítás befektetési egységekhez kötött életbiztosítás

Részletesebben

Eszközalapok leírása. Eszközalapok leírása 2011

Eszközalapok leírása. Eszközalapok leírása 2011 Eszközalapok leírása Eszközalapok leírása 2011 Az UNIQA Biztosító Zrt. eszközalapjai Egy jó befektetés megalapozza jövőnket, és segítséget nyújt céljaink megvalósításában. A kiadvány segítségével meg ismerkedhet

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Tőzsde-pénzintézetek szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Tőzsde-pénzintézetek szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Tőzsde-pénzintézetek szakirány A BEFEKTETÉSI ALAPOK TEVÉKENYSÉGE MAGYARORSZÁGON ÉS NEMZETKÖZI VISZONYLATBAN

Részletesebben

Befektetési politika

Befektetési politika Befektetési politika Kibocsátás dátuma: 2014.06.02. Hatálybalépés dátuma: 2014.07.01. Érvényesség dátuma: visszavonásig Kibocsátó: Igazgatótanács Felelős: Jakab Ilona befektetési kontroller Peszlen Zoltán

Részletesebben

Allianz Bónusz Életprogram (982110)

Allianz Bónusz Életprogram (982110) www.allianz.hu Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Allianz Bónusz Életprogram (982110) Ügyfél-tájékoztató, Különös Szerzõdési Feltételek, Kondíciós listák, Választható eszközalapok és portfóliók

Részletesebben

2015. Április. Allianz Életprogramok - Euró 2015. Április

2015. Április. Allianz Életprogramok - Euró 2015. Április Allianz Életprogramok - Euró 2015. Április 2015. Április Tájékoztatjuk, hogy a Befektetési jelentés kizárólag információs célokat szolgál, nem tekinthető üzleti ajánlatnak, valamint a múltbeli hozamok

Részletesebben

Aranyszárny egyszeri díjas, díjas, befektetési egységekhez kötött kötött életbiztosítás különös feltételei (G60E/2014)

Aranyszárny egyszeri díjas, díjas, befektetési egységekhez kötött kötött életbiztosítás különös feltételei (G60E/2014) Aranyszárny egyszeri díjas, díjas, befektetési egységekhez kötött kötött életbiztosítás különös feltételei (G60E/014) Hatályos: 014. 014. március 15. 15. Módosítva: 014. augusztus 1. Nysz.: 17010 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Aranyszárny. egyszeri díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás különös feltételei (G60E/2009) Hatályos: 2009.

Aranyszárny. egyszeri díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás különös feltételei (G60E/2009) Hatályos: 2009. Aranyszárny egyszeri díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás különös feltételei (G60E/2009) Hatályos: 2009. április 1-jétől Módosítás időpontja: 2010. november 1. Nysz.: 14380 Tartalomjegyzék

Részletesebben

ARANYKOR ORSZÁGOS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR VÁLASZTHATÓ PORTFÓLIÓS SZABÁLYZAT

ARANYKOR ORSZÁGOS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR VÁLASZTHATÓ PORTFÓLIÓS SZABÁLYZAT ARANYKOR ORSZÁGOS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR VÁLASZTHATÓ PORTFÓLIÓS SZABÁLYZAT Módosítás időpontja: 2014.06.02. Hatályba lép a Magyar Nemzeti Bank engedélyező határozatának kézhezvételét követő munkanapon,

Részletesebben

A Pannónia Befektetési Életbiztosítás Különös Feltételei

A Pannónia Befektetési Életbiztosítás Különös Feltételei A Pannónia Befektetési Életbiztosítás Különös Feltételei 1) Általános rendelkezések A Pannónia Befektetési Életbiztosítás (továbbiakban: biztosítás) jelen Különös Feltételek, a CIG Pannónia Életbiztosító

Részletesebben

Aranyszárny. egyszeri díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás különös feltételei (G60E/2012) Hatályos: 2012.

Aranyszárny. egyszeri díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás különös feltételei (G60E/2012) Hatályos: 2012. Aranyszárny egyszeri díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás különös feltételei (G60E/01) Hatályos: 01. november 1-jétől Nysz.: 1588 Tartalomjegyzék Aranyszárny egyszeri díjas, befektetési

Részletesebben