Energetikai Nyilvántartó web-alkalmazás - rövid ismertetı - Tartalom

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Energetikai Nyilvántartó web-alkalmazás - rövid ismertetı - Tartalom"

Átírás

1 Energetikai Nyilvántartó web-alkalmazás - rövid ismertetı - Tartalom 1. Általános tudnivalók Általános jellemzık Jogosultságkezelés Adminisztrátori funkciók Fıintézmények kezelése Intézmények karbantartása Intézménytípusok karbantartása Szolgáltatási célok Jogosultságok karbantartása Felhasználók karbantartása Polgármesteri Hivatal lekérdezései Szolgáltatásfajtánkénti és intézménytípusonkénti adatok Adott idıszak szolgáltatásfajtánkénti és intézményenkénti adatai Egy intézmény összes tételadata Egy intézmény havi fogyasztási adatai Szolgáltatáscélonkénti összesített fogyasztási adatok Éves összesített energiamérleg Éves energiamérleg intézményenként Éves tény- és tervadatok különbsége intézményenként Intézmények adatkarbantartó funkciói Intézmény törzsadatok karbantartása Költséghely adatok karbantartása Energiaadat-bevitel (tényadatok) Energiaadat-bevitel (tervadatok) Intézmények adatlekérdezı funkciói Éves adatok havi bontásban energiafajtánként Éves adatok szolgáltatásfajtánként Éves tény- és tervadatok különbsége... 5

2 2. oldal 1. Általános tudnivalók 1.1. Általános jellemzık A rendszer a Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: PH) és a felügyelete alá tartozó oktatási, közmővelıdési, stb. intézmények (a továbbiakban: intézmény) energiafelhasználásával kapcsolatos adatok rögzítésére, tárolására, sok szempont szerinti lekérdezésére alkalmas. Az energiafelhasználás (gáz, áram, víz, hı) mellett kezeli a telefon és szemétdíjakat is (ami tkp. szolgáltatás, de nyilvántartandó). Az adatfelvitel decentralizált (mindenki a saját adatait rögzíti), az adattárolás, programfuttatás központilag történik általában a PH szerverén, a kimutatások, adatkigyőjtések a felhasználóra optimalizáltan valósulnak meg. Az alkalmazás csak egy példányban létezik, amit az interneten keresztül ér el minden felhasználó, tehát nem kell minden érintett intézményhez telepíteni. Ilyen módon karbantartása gyors és egyszerő, a hálózati kapcsolatot maga a világháló jelenti. A program mőködtetése az interneten megszokott módon történik, külön szaktudás, képzés nem kell hozzá, de azért Súgót (használati leírást) is tartalmaz. Az alkalmazás funkciói egy menürendszeren keresztül érhetık el. Ahol mőködik egy olyan keretrendszer, mint pl. önkormányzati honlap, információs rendszer, ott az Energetikai Rendszer ennek részeként is megjeleníthetı, és egy ikonról vagy hivatkozásról indítható Jogosultságkezelés Az energetikai alkalmazásba megfelelı felhasználónév és jelszó magadásával lehet belépni. A program a jogosultságok alapján engedélyezi az egyes funkciók használatát. (A felhasználó számára nem engedélyezett funkciók menüpontja nem jelenik meg a képernyın.) Az alkalmazásban négyféle jogosultsági csoport létezik: Adminisztrátor : aki intézményt és felhasználót vehet fel a rendszerbe; "Mind lekérdezheti": aki minden lekérdezést elér, de adatot nem módosíthat (pl. PH Energetika, illetve Pénzügy); Adatkarbantartó : a felhasználó csak a saját intézménye adataihoz, lekérdezéseihez fér hozzá írási/olvasási joggal; Adatlekérdezı : a felhasználó csak a saját intézménye adataihoz, lekérdezéseihez fér hozzá olvasási joggal.

3 3. oldal 2. Adminisztrátori funkciók 2.1. Fıintézmények kezelése Az energetika alkalmazásban fıintézménynek minısül minden olyan intézmény, amelyhez több - jellege, elhelyezkedése, stb. alapján elkülöníthetı - intézmény tartozik. (Pl. a Balassi Bálint Általános Iskola és Óvoda fıintézményhez a Balassi Bálint Általános Iskola és Balassi Bálint Óvoda intézmények tartoznak.) Speciális fıintézmény a Gazdasági Ellátó (GEK, GESZ, GAMESZ), mert ez alá nem intézmények, hanem fıintézmények tartoznak. A Gazdasági Ellátó fıintézményhez tartozó intézmények fogyasztási adatait vagy a Gazdasági Ellátó vagy az alá tartozó intézmények rögzítik Intézmények karbantartása A fıintézmények alá esı kategóriába tartoznak az energetika alkalmazás intézményei. Az intézmények, a fıintézmény valamilyen szempont szerint különbözı (elhelyezkedés, funkció, stb.) egységei Intézménytípusok karbantartása Intézménytípusok szerint különböztethetjük meg a fıintézmények alá tartozó intézményeket. pl. óvoda, általános iskola stb Szolgáltatási célok A szolgáltatási fajtákhoz (pl. villamos energia) köthetıek a szolgáltatási célok, pl. tornacsarnok fogyasztása, világítás. Célja, hogy az energiafajtán belül is elkülöníthetı legyen többféle cél Jogosultságok karbantartása Az energetika alkalmazásban négy különbözı jogosultsági szint létezik (lásd 1.2. pont), amelyekhez felhasználóbarát módon különbözı írási/lekérdezési jogokat lehet társítani Felhasználók karbantartása Az alkalmazás felhasználói azok a személyek, akik az alkalmazásban regisztrált felhasználói névvel, jelszóval rendelkeznek, és ezáltal használhatják a program - jogosultságuk alapján meghatározott - funkcióit.

4 4. oldal 3. Polgármesteri Hivatal lekérdezései 3.1. Szolgáltatásfajtánkénti és intézménytípusonkénti adatok A lekérdezés eredménye adott intézménytípusra és szolgáltatásfajtára szőrt lista, amely havi bontásban jeleníti meg a szőrıfeltételeknek megfelelı intézmények fogyasztási adatait természetes egységben és forintban. Összesítés intézményenként, fıintézményenként és mindösszesen történik Adott idıszak szolgáltatásfajtánkénti és intézményenkénti adatai A lekérdezés eredménye adott intézményre, idıszakra és szolgáltatásfajtára szőrt lista, amely havi bontásban jeleníti meg a kiválasztott intézmény fogyasztási adatait (természetes egységben, fajlagos egységár, alapdíj, nettó díj, ÁFA és bruttó díj). Összesítés csak az intézményre történik Egy intézmény összes tételadata A lekérdezés eredménye adott fıintézményre szőrt lista, amely havi bontásban jeleníti meg a szőrıfeltételeknek megfelelı intézmények mérıhelyeinek fogyasztási számlaadatait. Összesítés szolgáltatási fajtánként, havonként, évenként, intézményenként és mindösszesen történik Egy intézmény havi fogyasztási adatai A lekérdezés eredménye az "Egy intézmény összes tételadata" lista szőkített formában Szolgáltatáscélonkénti összesített fogyasztási adatok A lekérdezés eredménye adott szolgáltatásfajtára, szolgáltatási célra és évre szőrt lista, amely intézményenkénti havi bontásban jeleníti meg a megadott szőrıfeltételeknek megfelelı fogyasztási adatokat. Összesítés csak mindösszesen történik Éves összesített energiamérleg jeleníti meg a kiválasztott évre vonatkozó összesített fogyasztási adatokat. Összesítés csak mindösszesen történik Éves energiamérleg intézményenként jeleníti meg a kiválasztott évre vonatkozó összesített fogyasztási adatokat. Összesítés intézményenként, fıintézményenként és mindösszesen történik Éves tény- és tervadatok különbsége intézményenként jeleníti meg a kiválasztott évre vonatkozó összesített tervezett és tényleges fogyasztási adatokat, illetve ezek különbségét. Összesítés intézményenként történik.

5 5. oldal 4. Intézmények adatkarbantartó funkciói Az intézmények adatkarbantartó funkciói az intézmény törzsadatainak, költséghelyei törzsadatainak tényleges- és tervezett fogyasztási adatainak felvitelére és karbantartására szolgálnak Intézmény törzsadatok karbantartása Az intézmények adatainak szerkesztése esetén az intézmény neve, irányítószáma, város, utca, házszám, kontaktszemély neve (a kontaktszemély az energetika alkalmazás felhasználója a fıintézmény részérıl), telefonszáma, az intézmény főtött légtere m 3 -ben, a világított terület m 2 -ben, a tanulók létszáma és a megjegyzés szerkeszthetı. A megjegyzésen kívül minden adatbeviteli mezı kitöltése ajánlott Költséghely adatok karbantartása Egy fıintézményhez tartozó intézményekhez felvehetı több mérıhely (gáz, víz, áram, stb., azon belül is több felszerelési hely megadható, pl. alagsori, mőhelyben levı) Energiaadat-bevitel (tényadatok) Egy intézmény adott mérıhelyéhez rögzíthetı vagy szerkeszthetı egy idıszak (év/hónap) energiafelhasználása (vagy szolgáltatási díja: ld. telefon) pénzben, naturáliában, valamint a számlaadatok, egységár, alapdíj, mérıóra-állás, stb Energiaadat-bevitel (tervadatok) Egy intézmény energiafogyasztásának tervadatai pénzben, naturáliában egy évre elıremenıleg. 5. Intézmények adatlekérdezı funkciói A lekérdezések eredményének megtekintéséhez a képernyı jobb felsı részén lévı év szőrımezıt kell kötelezıen kitölteni, majd a "Lekérdezés" gombra kattintva a képernyıre kerül a kívánt lista Éves adatok havi bontásban energiafajtánként A lekérdezés eredménye adott évre szőrt lista, amely számlánkénti bontásban jeleníti meg az adott intézmény számlaadatait. Összesítés szolgáltatási fajtánként (energia, telefon, szemét ), havonként, intézményenként és mindösszesen (fıintézményenként) történik Éves adatok szolgáltatásfajtánként jeleníti meg az adott intézmény évi összesített fogyasztási adatait. Összesítés intézményenként és mindösszesen (fıintézményenként) történik Éves tény- és tervadatok különbsége jeleníti meg az adott intézmény évi összesített tényleges és tervezett fogyasztási adatait. Összesítés intézményenként történik.

INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER

INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER EDUSZAB: 28/342B (FNY1) INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER Felhasználói kézikönyv 1/57 EDUSZAB: 28/342B (FNY1) TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 5 1.1. Dokumentum célja... 5 1.2. Rendszer célja... 5 1.3. Alapfogalmak

Részletesebben

Az autorizáció részletes leírása

Az autorizáció részletes leírása Az autorizáció részletes leírása 1. REGISZTRÁCIÓ ÉS FELTÉTELEI 1.1 Regisztráció Az Autorizációs kérés előtt a szervezetnek vagy a magánszemélynek regisztráltatnia kell magát. A regisztrációs lapon megadott

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv: Az ügyfelek számára készített felhasználói kézikönyv a www.antsz.hu fıoldalának alján található és letölthetı.

Felhasználói kézikönyv: Az ügyfelek számára készített felhasználói kézikönyv a www.antsz.hu fıoldalának alján található és letölthetı. TÁJÉKOZTATÓ az OTH Szakrendszeri Információs Rendszer használatához a veszélyes anyagokkal, veszélyes keverékkel történı tevékenység bejelentése esetén a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel

Részletesebben

RÖGTÖN JÖVÖK WEBOLDAL FELHASZNÁLÓ LEÍRÁSA

RÖGTÖN JÖVÖK WEBOLDAL FELHASZNÁLÓ LEÍRÁSA 1 Regisztráció... 3 Adatok... 3 Lehetséges üzenetek:... 3 Aktiválás... 5 Aktiválás folyamata... 5 Aktiváló e-mail újraküldése... 5 Aktiválás... 6 Lehetséges üzenetek:... 6 Bejelentkezés... 7 Adatok...

Részletesebben

MOL Nyrt. Termékelőállítás és Kereskedelem H-1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.

MOL Nyrt. Termékelőállítás és Kereskedelem H-1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18. FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV A MOL NYRT. VIRTUÁLIS KÁRTYA KÖZPONT SZOLGÁLTATÁSÁHOZ MOL Nyrt. Termékelőállítás és Kereskedelem H-1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18. - 1 - Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

Felhaszna ló i ke zikó nyv

Felhaszna ló i ke zikó nyv Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Felhaszna ló i ke zikó nyv A Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer használatához, A magyar kultúráért és oktatásért program pályázói részére Verziószám: v1.0 Kiadás dátuma:

Részletesebben

IGÉNYBEVEVŐI NYILVÁNTARTÁS (KENYSZI) FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ADATSZOLGÁLTATÓK, E-KÉPVISELŐK RÉSZÉRE. Szoftver verziószám: 1.2.2.0 Dátum: 2015.04.08.

IGÉNYBEVEVŐI NYILVÁNTARTÁS (KENYSZI) FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ADATSZOLGÁLTATÓK, E-KÉPVISELŐK RÉSZÉRE. Szoftver verziószám: 1.2.2.0 Dátum: 2015.04.08. IGÉNYBEVEVŐI NYILVÁNTARTÁS (KENYSZI) FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ADATSZOLGÁLTATÓK, E-KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Szoftver verziószám: 1.2.2.0 Dátum: 2015.04.08. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A DOKUMENTUM CÉLJA,

Részletesebben

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE. Informatikai tanulmány

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE. Informatikai tanulmány Tel.: 06-1-212-2070,, Fax: BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE Informatikai tanulmány Készült az Új Magyarország Fejlesztési terv Államreform Operatív Program

Részletesebben

PTR - Pénzbeli és Természetbeni ellátások Rendszere

PTR - Pénzbeli és Természetbeni ellátások Rendszere PTR - Pénzbeli és Természetbeni ellátások Rendszere Felhasználói kézikönyv 2014. 03. 28. Dokumentum verziókövetése Dátum Verzió Módosítás rövid leírása 2013.12.14. v.01 2014.03.28 v.02 Új funkciók: migrációs

Részletesebben

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP A 6 vagy 8 évfolyamos gimnáziumokba egyénileg jelentkezők, és a magyarországi általános iskolával tanulói jogviszonyban nem lévő,

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatási igények benyújtásához. (A támogatás kódja: EGYH-13)

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatási igények benyújtásához. (A támogatás kódja: EGYH-13) EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ ÚTMUTATÓ Az egyházi támogatási igények benyújtásához (A támogatás kódja: EGYH-13) TARTALOMJEGYZÉK 1. A támogatás céljai és a támogatható tevékenységek...3 1.1 EGYH-KCP-13

Részletesebben

e-szignó Online Szolgáltatások - e-számla rendszer

e-szignó Online Szolgáltatások - e-számla rendszer MICROSEC Számítástechnikai Fejlesztı Kft. e-szignó Üzleti Megoldások e-szignó Online Szolgáltatások - e-számla rendszer Felhasználói útmutató https://online.e-szigno.hu/ Microsec e-szignó Online Szolgáltatások

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások jogcímhez. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 0 Általános tudnivalók... 1 D2405-03 Kérelem - Főlap...

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatások jogcímhez. Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

LETÉTKEZELŐ NYILVÁNTARTÁSI RENDSZER

LETÉTKEZELŐ NYILVÁNTARTÁSI RENDSZER LETÉTKEZELŐ NYILVÁNTARTÁSI RENDSZER Felhasználói kézikönyv a letéteményes ügyvédek részére 1.2 verzió 2015. május 14. Dokumentum adatlap Projekt/modul megnevezése: Magyar Ügyvédi Kamara Letétkezelő nyilvántartási

Részletesebben

Diákigazolvány Elektronikus Igénylési Rendszer Oktatási Hivatal által biztosított igénylő felület. Felhasználói kézikönyv. v 2.1

Diákigazolvány Elektronikus Igénylési Rendszer Oktatási Hivatal által biztosított igénylő felület. Felhasználói kézikönyv. v 2.1 Diákigazolvány Elektronikus Igénylési Rendszer Oktatási Hivatal által biztosított igénylő felület Felhasználói kézikönyv v 2.1 Tartalomjegyzék Diákigazolvány Elektronikus Igénylési Rendszer 1. BEVEZETÉS...

Részletesebben

Használati útmutató az MLSZ.info ügyviteli rendszeréhez (2014. január 10-i állapot)

Használati útmutató az MLSZ.info ügyviteli rendszeréhez (2014. január 10-i állapot) Használati útmutató az MLSZ.info ügyviteli rendszeréhez (2014. január 10-i állapot) Készítette: Czett Szabolcs 2013. január 10-i állapot / mlsz.info 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Általános tudnivalók...

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások jogcímhez. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 0 Általános tudnivalók... 1 D2405-01 Kérelem - Főlap...

Részletesebben

A BRENNER JÁNOS NEVELÉSI KÖZPONT 8 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMÁBA VALÓ JELENTKEZÉSHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓK

A BRENNER JÁNOS NEVELÉSI KÖZPONT 8 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMÁBA VALÓ JELENTKEZÉSHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓK A BRENNER JÁNOS NEVELÉSI KÖZPONT 8 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMÁBA VALÓ JELENTKEZÉSHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓK Az alábbi információkkal és a mellékelt dokumentumokkal szeretnénk megkönnyíteni a diákok jelentkezését

Részletesebben

KIR. Személyi nyilvántartó és adatmódosító rendszer (1.9.1.1 verzió) Felhasználói útmutató. Oktatási Hivatal. Készült: 2014. május

KIR. Személyi nyilvántartó és adatmódosító rendszer (1.9.1.1 verzió) Felhasználói útmutató. Oktatási Hivatal. Készült: 2014. május KIR Személyi nyilvántartó és adatmódosító rendszer (1.9.1.1 verzió) Felhasználói útmutató Oktatási Hivatal Készült: 2014. május Tartalom Bevezető... 3 Jogszabályi háttér... 3 Belépés a programba... 4 Tanulók

Részletesebben

Kitöltési útmutató a környezetvédelmi alapnyilvántartáshoz szükséges adatok bejelentéséhez, azok javításához és változásjelentéséhez.

Kitöltési útmutató a környezetvédelmi alapnyilvántartáshoz szükséges adatok bejelentéséhez, azok javításához és változásjelentéséhez. Kitöltési útmutató a környezetvédelmi alapnyilvántartáshoz szükséges adatok bejelentéséhez, azok javításához és változásjelentéséhez. 1. Általános tudnivalók Az adatszolgáltatást a környezeti alapnyilvántartásról

Részletesebben

TIR Felhasználói Kézikönyv Biotika Modul v2.0

TIR Felhasználói Kézikönyv Biotika Modul v2.0 TIR Felhasználói Kézikönyv Biotika Modul v2.0 Adatrögzítés a TIR Engine-ben Kivonat az Adminisztrátorok számára készült teljes dokumentáció -ból TIR_FHKK_Biotika_v2.0_Adatrögzítés a TIR Engine-ben 1/27

Részletesebben

KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK RENDJE

KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK RENDJE Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat SOMOGYI LÁSZLÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 17. Tel: 297-3372, 297-3373 www.eszk18.hu Iktatószám: /2012. KÖTELEZŐEN

Részletesebben

Szabályzat. I. Általános rendelkezések

Szabályzat. I. Általános rendelkezések Szabályzat a Közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek teljesítésének rendjéről Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény 30.. /6/ bekezdése

Részletesebben

Az energiaszolgáltatást szabályozó hatóságok szervezete Magyarországon

Az energiaszolgáltatást szabályozó hatóságok szervezete Magyarországon Az energiaszolgáltatást szabályozó hatóságok szervezete Magyarországon TURKOVICS ISTVÁN * közigazgatásban az egyes szakigazgatási ágakat az jellemzi, hogy önálló, más jogterületektől kisebb-nagyobb mértékben

Részletesebben

Tutorial: Sopron, 2013. március 25. AZ ELMÚLT IDŐSZAK JELENTŐSEBB FEJLESZTÉSEI, EI, VÁLTOZÁSAI AZ MTMT ADATBÁZISBAN

Tutorial: Sopron, 2013. március 25. AZ ELMÚLT IDŐSZAK JELENTŐSEBB FEJLESZTÉSEI, EI, VÁLTOZÁSAI AZ MTMT ADATBÁZISBAN AZ ELMÚLT IDŐSZAK JELENTŐSEBB FEJLESZTÉSEI, EI, VÁLTOZÁSAI AZ MTMT ADATBÁZISBAN Tutorial: Sopron, 2013. március 25. Balázs András (MTMT), Wolf György (MTMT) Az elmúlt időszak jelentősebb változásai az

Részletesebben

AdreCash Kereskedelmi Rendszer

AdreCash Kereskedelmi Rendszer AdreCash Kereskedelmi Rendszer FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV 1 ADRENALIN SZOFTVERHÁZ KFT. Ezen programterméket az ADRENALIN SZOFTVERHÁZ KFT. (továbbiakban: ADRENALIN) fejlesztette ki. A programtermék dokumentációját,

Részletesebben

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŐ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRİL

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŐ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRİL Bács Volán Autóbuszközlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 6500 Baja, Nagy István utca 39. SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŐ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRİL Azonosítási szám

Részletesebben

2013.09. KLR - KIR lekérdező rendszer Felhasználói kézikönyv Beck Gábor. Magyar Államkincstár

2013.09. KLR - KIR lekérdező rendszer Felhasználói kézikönyv Beck Gábor. Magyar Államkincstár Magyar Államkincstár KLR - KIR lekérdező rendszer Felhasználói kézikönyv Beck Gábor 2013.09 Hasznos Adatok Kft 1. oldal; összesen: 66 KIR Lekérdező Rendszer Tartalom Rövid Ismertető... 4 Általános leírás...

Részletesebben

Tájékoztató a NEPTUN rendszerben a hallgatói pénzügyek kezeléséről

Tájékoztató a NEPTUN rendszerben a hallgatói pénzügyek kezeléséről 2.sz. melléklet Tájékoztató a NEPTUN rendszerben a hallgatói pénzügyek kezeléséről 1. A hallgatói pénzügyek kezelésére a Főiskola egy gyűjtőszámlát üzemeltet az OTP Banknál. A hallgatók csak banki átutalással

Részletesebben