KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉVI 1. MÓDOSÍTÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2010. ÉVI 1. MÓDOSÍTÁSA"

Átírás

1 E X! É p í t é s z i r o d a K f t Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉVI 1. MÓDOSÍTÁSA a településszerkezeti terv és a szabályozási terv módosításának alátámasztó munkarészei törzsszám : GJ-0901K Szolnok, november 30.

2 E X! É p í t é s z i r o d a K f t Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉVI 1. MÓDOSÍTÁSA alátámasztó munkarészek tervezők : településrendezés, művi értékvédelem : Gutman József okl. építészmérnök, városép. okl. szakm. É /2004, TT /2006 közúti közlekedés : Orgovány László okl. építőmérnök TRk-T vízellátás, csapadékvíz- és szennyvíz-hálózat, belvíz : Kun Csaba okl. építőmérnök TV-T gázellátás: Horváth Lajos okl. gépészmérnök TE-T elektromos ellátás : Egervári László vill. üzemmérnök, okl. gépészmérnök TE-T környezetalakítás, tájrendezés, természeti értékvédelem : Buella Mónika okl. táj- és kertépítész mérnök TK/ /12 2

3 E X! É p í t é s z i r o d a K f t Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉVI 1. MÓDOSÍTÁSA alátámasztó munkarészek Tartalomjegyzék Bevezetés A módosítás céljai Biológiai aktivitásérték.. 19 Alátámasztó munkarészek Közlekedési vizsgálat és javaslat Közművesítési vizsgálat és javaslat Hírközlési vizsgálat és javaslat.. 30 Tájrendezési, táji-természeti értékvédelmi vizsgálat és javaslat 30 Környezetalakítási vizsgálat és javaslat. 31 Környezeti vizsgálat Örökségvédelmi hatástanulmány A területrendezési terv(ek) és a településszerkezeti terv összhangját igazoló térkép és leírás (számítás).. 34 Tervrajzok jegyzéke : Megyei területfelhasználás Megyei övezetek A tervezett módosításokkal érintett területek M01 M02 Á01 3

4 E X! É p í t é s z i r o d a K f t Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) Karcag Város településrendezési terveinek és helyi építési szabályzatának évi 1. módosítása 1 Bevezetés 1.1 A módosítás céljai Karcag Város Önkormányzata a helyi építési szabályozást július 04-én alkotta meg, legutóbbi módosítását pedig 2009-ben határozta el. A településrendezési tervek illetve a helyi építési szabályzat módosítására ennek alapján 2009-ben két alkalommal került sor. A jelen dokumentációban tárgyalt módosítással kapcsolatosan a településfejlesztési koncepció aktualizálása nem vált szükségessé. A rendezési célok és az érintett terület : Kereskedelmi-szolgáltató gazdasági létesítmények elhelyezését lehetővé tévő építési szabályozás kialakítása a 0699/9 helyrajzi számú földrészlet (jelenlegi kisvárosias lakóterületen). A rendezés alá vont terület a megjelölt településrészt magába foglaló telektömb : 4

5 Kereskedelmi-szolgáltató gazdasági létesítmények elhelyezését lehetővé tévő építési szabályozás kialakítása a 7295/1, 7295/2 és 7325/2 helyrajzi számú földrészleteken (jelenlegi ipari gazdasági területen). A rendezés alá vont terület a megjelölt településrészt magába foglaló telektömb : Kereskedelmi-szolgáltató gazdasági létesítmények elhelyezését lehetővé tévő építési szabályozás kialakítása a 2491 és 2489/2 helyrajzi számú földrészleteken (jelenlegi falusias lakóterületen). A rendezés alá vont terület a megjelölt településrészt magába foglaló telektömb : 5

6 Kereskedelmi-szolgáltató gazdasági létesítmények elhelyezését lehetővé tévő építési szabályozás kialakítása az 507/2 helyrajzi számú földrészleten (jelenlegi erdőterületen). A rendezés alá vont terület a megjelölt településrészt magába foglaló területegység : Kereskedelmi-szolgáltató gazdasági létesítmények elhelyezését lehetővé tévő építési szabályozás kialakítása az 510 és 511 helyrajzi számú földrészleteken (jelenlegi erdő- és falusias lakóterületen). A rendezés alá vont terület : 6

7 Ipari gazdasági létesítmények elhelyezését lehetővé tévő építési szabályozás kialakítása a 4549/32 helyrajzi számú földrészlet egy részén (jelenlegi zöldterületen). A rendezés alá vont terület a megjelölt településrészt magába foglaló telektömb : Önálló gépkocsi-tárolók létesítését lehetővé tévő építési szabályozás (kereskedelmiszolgáltató területi besorolás) kialakítása a 2425/6 helyrajzi számú földrészlet nyugati részén és a 2523/1 helyrajzi számú földrészlet érintett részén (jelenlegi falusias lakóterületen illetve közlekedési területen). A rendezés alá vont terület a megjelölt településrészt magába foglaló telektömb : 7

8 A Madarasi út melletti kerékpárút Berekfürdő irányába elágazó szakasza nyomvonalának kijelölése (jelenleg is közúti közlekedési területen). A rendezés alá vont terület a megjelölt nyomvonallal érintett területegység : Az egykori 5376 helyrajzi számú földrészleten (az ipari parkban) kialakított telkek egyikén (speciális adottsága miatt) az e területen (Gip-2 jelű építési övezetben) előírt 5,0 m-es előkert méretének csökkentése 0,0 m-re (jelenleg is ipari gazdasági területen), továbbá e területen 200 m 2 területű telek kialakíthatóságának biztosítása közműlétesítmények elhelyezése céljából. A rendezés alá vont terület a megjelölt településrészt magukba foglaló telektömbök : 8

9 A megengedett legnagyobb építménymagasság módosítása 4,80 m-ről 12,00 m-re a Püspökladányi út - Szivárvány utca vasút által határolt tömbben (jelenleg is kereskedelmi-szolgáltató gazdasági területen). A rendezés alá vont terület a megjelölt telektömb : A megengedett legnagyobb építménymagasság módosítása 9,50 m-ről 16,00 m-re az Ipari Parkban, a Gip-1 jelű építési övezetben (jelenleg is ipari gazdasági területen), és a beépíthetőség megengedett mértékének növelése 40 %-ról 50 %-ra. A rendezés alá vont terület a megjelölt településrészt magukba foglaló telektömb : 9

10 Ady E. utca Kacsóh P. utca között utcanyitás A rendezés alá vont terület : a tervezett nyomvonallal érintett telektömb : Megengedett legkisebb építménymagasság megállapítása a településközpont vegyes (Vt- jelű építési övezetbe sorolt) területeken. A rendezés alá vont, Vt- jelű építési övezetbe sorolt telektömbök : 10

11 Az 5350/1, 5350/3, 5350/4, 01120/4 és 01120/5 helyrajzi számú földrészletek besorolása Gksz-1 jelű övezetbe (kereskedelmi-szolgáltató gazdasági területbe) a jelenlegi Gip-1 jelű építési övezet (ipari gazdasági terület) helyett, valamint a belterületi határ módosítása úgy, hogy a 01120/4 és 01120/5 helyrajzi számú, kivett művelési ágú földrészletek belterületbe kerülhessenek. A rendezés alá vont terület a megjelölt településrészt magába foglaló telektömb : Különszintű vasúti csomópont kialakítása. A rendezés alá vont terület a tervezett nyomvonal által érintett településrész : 11

12 Különszintű vasúti csomópont kialakítása. A rendezés alá vont terület a tervezett nyomvonal által érintett településrész : Településközpont vegyes terület kialakítása a Kossuth L. utca Löwy S. utca Kacsóh P. utca Széchenyi sugárút által határolt területen. A rendezés alá vont területek a megjelölt településrészt magukba foglaló telektömbök : 12

13 Sertéstelep besorolása különleges mezőgazdasági területbe (a jelenlegi falusias lakóterület illetve mezőgazdasági terület helyett). A rendezés alá vont terület a megjelölt telektömb : Mezőgazdasági raktárbázis besorolása különleges mezőgazdasági területbe (a jelenlegi mezőgazdasági terület helyett). A rendezés alá vont terület a megjelölt telektömb : 13

14 Állattartó telep besorolása különleges mezőgazdasági területbe (a jelenlegi mezőgazdasági terület helyett). A rendezés alá vont terület a megjelölt telektömb : Állattartó telep besorolása különleges mezőgazdasági területbe (a jelenlegi mezőgazdasági terület helyett). A rendezés alá vont terület a megjelölt telektömb : 14

15 Az infrastruktúrával megfelelően ellátott kisvénkerti területek besorolása falusias lakóterületbe (a jelenlegi kertes mezőgazdasági helyett), továbbá e területeken a meglévő utak szélesítési lehetőségének biztosítása érdekében 6,0 m-es előkert (kötelező építési vonal) előírása. A rendezés alá vont terület a megjelölt településrészt magába foglaló területegység : A 2022 helyrajzi számú földrészlet átsorolása Lk-2 jelű építési övezetbe a szomszédos telkekhez hasonlóan (a jelenlegi Lk-8 jelű építési övezet helyett). A rendezés alá vont terület a megjelölt településrészt magába foglaló telektömb : 15

16 A 1823, 1824, 1825 és 1826 helyrajzi számú földrészletek átsorolása Lk-2 jelű építési övezetbe a szomszédos telkekhez hasonlóan (a jelenlegi Lk-6 jelű építési övezet helyett). A rendezés alá vont terület a megjelölt településrészt magába foglaló telektömb : Mezőgazdasági üzemi létesítmény besorolása különleges mezőgazdasági területbe (a jelenlegi mezőgazdasági terület helyett). A rendezés alá vont terület a megjelölt településrészt magába foglaló telektömb : 16

17 A megengedett legnagyobb beépíthetőség 60 %-ra növelése a 2858/1 helyrajzi számú telken (és közvetlen környezetében), jelenlegi Gksz-1 jelű építési övezetben. A rendezés alá vont terület a megjelölt településrészt magába foglaló telektömb : Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület kialakítása a 3715, 3716/2, 3716/3, 3716/4 és 3716/5 helyrajzi számú földrészleteken a jelenlegi beépítési paraméterek megtartása mellett (a jelenlegi kisvárosias lakóterületen, Lk-2 és Lk-4 jelű építési övezetekben). A rendezés alá vont terület a megjelölt településrészt magába foglaló telektömb : 17

18 Zöldterület (közpark) kialakítása a 3919/5 és 3918/2 helyrajzi számú földrészleteken (a jelenlegi településközpont vegyes területen, Vt-2 jelű építési övezetben). A rendezés alá vont terület a megjelölt településrészt magába foglaló telektömb : Zöldterület (közpark) és közúti közlekedési terület (közút közterület) kialakítása a 6927/3 helyrajzi számú földrészleten (a jelenlegi településközpont vegyes területen, Vt-1 jelű építési övezetben, köztér közterületen). A rendezés alá vont terület a megjelölt településrészt magába foglaló telektömb : 18

19 Megjegyzések : - A 7. településrendezési cél megvalósításától, tehát kis méretű, önállóan és maradéktalanul (100 %-ig) beépíthető garázstelkek kialakítását lehetővé tévő helyi szabályozás megalkotásától a települési önkormányzat az alábbi megfontolások miatt elállt : = ilyen helyi szabályozást a magasabb szintű jogszabályok Karcag Város viszonylatában nem tesznek lehetővé, = ilyen szabályozás előnytelen településszerkezet kialakulásához vezetne. - A 11. településrendezési cél a évi 2. módosítás során megvalósult. 1.2 Biológiai aktivitásérték A 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendeletben foglaltak szerint az egyes területek számított biológiai aktivitásértéke a tervezett módosítások során az alábbiak szerint változik (differenciált számítás a területhasználaton belüli különböző felületminőségek alapján) : a rendezési cél sorszáma biológiai aktivitásérték a módosítás előtt biológiai aktivitásérték a módosítás után változás , ,394 49, ,65 1,98 0, ,771 1,386-0, ,511 15,394-4, , ,574-6, ,957 2,628-5, ,2176 0, , ,192 0,184-0, ,04 5,355 0, , ,4167-3, ,8695 6,2125-9, ,464 1, , ,88 17, ,69 43,6-1, ,768 33,92-0, ,206 62,64-1, ,82 128,76-33, ,295 59,8-1, ,522 4,7415 4,2195 összesen 707, ,4919 3,9471 Egyéb tervezett módosítás a biológiai aktivitás értékét érdemben nem befolyásolja. A fentiek alapján a tervezett módosítás megfelel az Étv. 8. (2) bek. b) pontjában foglalt előírásnak, miszerint a biológiai aktivitás értéke az átminősítés során nem csökkenhet. 19

20 E X! É p í t é s z i r o d a K f t Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) Karcag Város településrendezési terveinek és helyi építési szabályzatának évi 1. módosítása 2 Alátámasztó munkarészek 2.1 Közlekedési vizsgálat és javaslat 1. rendezési cél A terület a 0846 helyrajzi számú Kisújszállási útról, a hatályos útügyi műszaki előírások megfelelően kiszolgálható. 2. rendezési cél Az érintett területek a szomszédos utakról megfelelően kiszolgálhatóak. 3. rendezési cél A terület a 2488 helyrajzi számú helyi közútról tárható fel. Amennyiben a későbbiek során a j. országos közútról történő megközelítés is szükségessé válik, úgy az esetleges új útcsatlakozás kiépítésére a vonatkozó előírások alapján, a külterületi jellegnek megfelelően, a közlekedés-biztonsági létesítmények megvalósításával és a kerékpárút figyelembevételével kerülhet sor. 4., 5. és 6. rendezési célok Az érintett területek a szomszédos utakról megfelelően kiszolgálhatóak. 8. rendezési cél A meglévő út bővítése, a jelenlegi csomópont átalakítása előre láthatólag nem válik szükségessé. 9. rendezési cél A kitűzött célok előre láthatólag nem befolyásolják a terület kialakult forgalmi rendjét. A tervezett vasúti felüljáró megvalósítása (ld. 15. rendezési cél) jelentősen javíthatja az ipari park és a város belterületei közötti közlekedés feltételeit, biztonságát. 10. rendezési cél A megengedett legnagyobb építménymagasság tervezett növelése előre láthatólag növeli a terület beépítésének intenzitását, ami az e területen érintő forgalom növekedését is előidézheti. E forgalom a jelenleg rendelkezésre álló illetve tervezett közlekedési létesítmények (ld. 15. rendezési cél) által biztonságosan kiszolgálható. 20

21 11. rendezési cél Az érintett területek a szomszédos utakról megfelelően, a már kialakult közlekedési rend megtartásával kiszolgálhatóak. Új útcsatlakozás létesítése a 4. számú országos főközlekedési úthoz előre láthatólag nem szükséges. Megjegyzés : A 11. településrendezési cél a évi 2. módosítás során megvalósult. 12. rendezési cél A rendezési cél azon lakótelkek megközelítési lehetőségeinek javítása, amelyeket jelenleg kizárólag délről, az Ady E. utca felől szűk, helyenként csupán 4,5-5,5 m széles közterületen át közelíthetők meg. Ennek érdekében északról, a Kacsóh P. utca felől tárják fel a tömbbelsőt, egy 12 m széles útszakasz kialakításával. A régi út nem szűnik ugyan meg, de annak mérete miatt az új útszakasz voltaképpen zsákutcaként fog működni. A helyi közlekedési probléma ezzel megfelelő megoldást nyer. 13. rendezési cél A tervezett módosítás a városközpontban nem érinti a kialakult közlekedési rendszert. 14. rendezési cél Az érintett területek a szomszédos utakról megfelelően kiszolgálhatóak. 15. és 16. rendezési célok A tervezett felüljárók kialakítására a tervezett nagysebességű vasút megvalósíthatósága érdekében kerül sor. A felüljárók tervezése, hatósági egyeztetése folyamatban van. A felüljárók a 4-es számú főközlekedési utat is mentesítik a keresztező városi forgalomtól, forgalomtechnikai és balesetvédelmi szempontból is javítják a vasúttól északra illetve délre fekvő városrészek közötti közlekedési lehetőségeket, a város általános közlekedési rendszerének, hálózatának érdemi módosítását nem igénylik. 17. rendezési cél Az érintett területek a szomszédos utakról megfelelően kiszolgálhatóak, a terület forgalmának érdemi növekedése nem várható. 18., és 21. rendezési célok A tervezett módosítások nem teszik szükségessé a kialakult közlekedési rendszer módosítását. 22. rendezési cél A kitűzött rendezési cél elérése, tehát a zártkertek helyén lakóterületek kialakítása közlekedési szempontból két jelentős akadályba ütközik. Egyfelől a terület belső útjai nem megfelelő kialakításúak : szélességűek (4,5-7,0 m), így sem közútként, sem magánútként nem felelnek meg a hatályos előírásoknak, és az új lakóterület beépülésével a közlekedési igényeket sem fogják megfelelően kiszolgálni, illetve a közvilágítás és egyéb szükséges létesítmények is hiányoznak. Másfelől e területet a város belső részeitől elválasztja a Karcag-Tiszafüredi vasútvonal, így a terület megközelítéséhez vasúti kereszteződésen kell átkelni. Az utak szélesítéséhez szükséges területeket a városi Önkormányzat nem új közterületek kijelölésével (szabályozási vonalak meghatározásával), hanem 6,0 m 21

22 méretű előkert és kötelező építési vonal előírásával kívánja biztosítani. Ez a megoldás valóban biztosítja a szükséges, legalább 12,0 m széles útépítési területek beépítetlenségét és későbbi felhasználhatóságát, de ezúton is felhívjuk a figyelmet arra, hogy kényszer-intézkedéshez (kisajátításhoz) nem nyújt kellő jogi alapot. A közlekedési létesítmények megvalósítására a szükséges terület megszerzését követően, a jelentkező igényekhez igazodóan, szakaszosan kerülhet sor. A Karcag-Tiszafüredi vasútvonalon a forgalom jelenleg ismételten megindult. A Liget úti vasúti átjáró kialakítását a rendezési cél tükrében célszerű felülvizsgálni. A megfelelő szélességű kiszolgáló utak kialakítására kínálkozó lehetőségek vizsgálata: A városrész jelenlegi közlekedési rendszere (az utak fehérrel jelölve): A városrészt délről határoló (2937 helyrajzi számú) út szélessége - szükség szerint kiegészítve az ezzel északi oldalon szomszédos árok földrészletekkel - megfelelő, vagy csekély kiegészítéssel megfelelővé tehető. A Liget úti vasúti átjárótól az ezen úthoz vezető (2944, 2942/4 és 2943 helyrajzi számú) utak szélessége szintén megfelelő. A városrész közlekedési rendszerének várható problémáit a jelenlegi, belső utak elégtelen szélessége okozza. Ez a szélesség jellemzően 5,50 8,00 m között változik, míg az OTÉK vonatkozó (26. (2) bekezdésben részletezett) előírása szerint az ilyen, ún. kiszolgáló utak számára (egyéb jogszabályi előírás híján) legalább 12,00 m széles építési területet kell biztosítani. A szükséges útszélesség biztosítására és a térszerkezeti átalakulás elősegítésére az alábbi lehetőségek nyílnak: 22

23 1. A meglévő utak szélességének növelése, egy új útszakasz létesítése (az új illetve szélesítendő utak kék sraffozással jelölve): A megoldás előnyei: - a másik lehetőségnél jóval kevesebb terület igénybevételét teszi szükségessé (az új útszakaszok illetve az útszélesítések megvalósításához kb. 2,0 ha területre van szükség), - a meglévő közmű-infrastruktúra (víz- és elektromos hálózat, közvilágítás) vélhetően, legalább átmenetileg felhasználható. A megoldás hátrányai: - az út-szélesítés számos (a meglévő, szélesítendő utak határához közel lévő) épületet, kerti építményt érint, ami a szükséges terület igénybevételét jelentősen megdrágíthatja vagy éppen megakadályozhatja, - a városrész keleti és nyugati szélein lévő telektömbök nem oszthatóak, így lakóterületen szokatlanul (jellemzően kb. 130 m) mély telkek alakulnak ki, ami vélhetően visszaveti az e területek iránti keresletet, - a meglévő közmű-infrastruktúra bizonyára kapacitás-bővítésre illetve nyomvonalkorrekcióra szorul, - az út- illetve közműfejlesztések gátolhatják azon ingatlanok használatát, amelyek csak az érintett útszakaszon keresztül közelíthetőek meg. 2. Új utak létesítése a meglévők többségének változatlanul hagyása mellett: (az új illetve szélesítendő utak kék sraffozással jelölve): 23

24 A megoldás előnyei: - az új infrastruktúra (út- és közmű-hálózat) a meglévőtől függetlenül, az ingatlanok folyamatos, zavartalan használata mellett, a távlati igényeknek figyelembe vételével építhető ki, - a meglévő közmű-infrastruktúra (víz, elektromos hálózat, közvilágítás) átmenetileg is felhasználható, hosszabb távon is megtartható változatlan formában, - a városrész keleti és nyugati szélein lévő telektömbök a belső tömbökhöz hasonlóan oszthatóak. A megoldás hátrányai: - a másik lehetőségnél jóval több terület igénybevételét teszi szükségessé (az új útszakaszok illetve az útszélesítések megvalósításához kb. 3,7 ha területre van szükség), - az új infrastruktúra kiépítése vélhetően komoly ráfordítást igényel, csupán nagy érdeklődés illetve építési szándék esetén lehet racionális. A tervezett szabályozás a két bemutatott lehetőség bármelyikének megvalósítását lehetővé teszi. A terület fejlesztésének megindulása előtt célszerű lenne a város által preferált megoldás kiválasztása. A választást a tényleges igények felmérésére, részletes ráfordítás-prognózisra, a műszaki ütemezési lehetőségek vizsgálatára és a potenciális források feltárására javasoljuk alapozni. 23. és 24. rendezési célok Az érintett területek a szomszédos utakról megfelelően kiszolgálhatóak. 24

25 25. rendezési cél A tervezett módosítás nem teszi szükségessé a kialakult közlekedési rendszer módosítását. 26., 27., 28. és 29. rendezési célok A tervezett módosítások nem teszik szükségessé a kialakult közlekedési rendszer módosítását, a terület forgalmának érdemi növekedése nem várható. A 12. és 22. rendezési célok (utcanyitás illetve -bővítés) esetén javasolt útmintakeresztszelvény : A tervezett módosítások nem generálnak vagy szüntetnek meg jelentős mennyiségű, a településre irányuló forgalmat. A település közlekedési hálózata nem szorul módosításra vagy kiegészítésre sem a tervezett TRT-módosítások miatt, sem egyéb okból. 2.2 Közművesítési vizsgálat és javaslat 1. rendezési cél Vízellátás: Jelenleg a területen nincs közüzemi vízellátás, de a keleti oldalon bevezethető a városból a víz. A konkrét igények tudatában lesz látható, hogy kell-e a kapcsolódási ponttól bővíteni a jelenlegi rendszert. Szennyvízelvezetés: Nincs szennyvíz-hálózat a területen. A keleti oldalon kiépíthető a rendszer úgy, hogy rácsatlakozhasson a legközelebbi meglévő városi gravitációs szennyvízhálózatra. A konkrét igények tudatában lesz látható, hogy kell-e a kapcsolódási ponttól bővíteni a jelenlegi rendszert. Gázellátás: A telek dél-keleti és déli oldalán középnyomású gázvezetékek haladnak, tehát a terület ellátható földgázzal. Csapadékvíz-elvezetés: 25

26 A terület nyugati oldalán húzódik egy belvíz csatorna, ahová csapadékvíz vezethető. A csatorna elég rossz állapotú, de jelenleg is szállít. Csapadékvizet a Kisújszállási útra is lehetne vezetni, az ottani árkok rekonstruálása esetén. Villamos energiaellátás: A terület mellett helyezkedik el a karcagi 120/20kV-os transzformátor alállomás. A területen létesülő kereskedelmi-szolgáltató gazdasági létesítmények villamos energiaellátása a területen húzódó 20kV-os légvezetékekről leágazó vezeték és transzformátor állomás(-ok) kiépítésével megoldható. 2. és 3. rendezési célok Az érintett terület közművekkel jelenleg megfelelően ellátott, megoldatlan problémáról nincs tudomásunk. 4. rendezési cél Vízellátás: A területen a közüzemi vízellátás megoldható, a telek északi, nyugati és délnyugati oldalán is vízvezetékek haladnak. Pontos igények tudatában lehet a kapacitást vizsgálni, de valószínűleg ez nem jelent problémát. Szennyvízelvezetés: Jelenleg a területen áthalad egy gravitációs szennyvíz vezeték, illetve az északi határon az út túloldalán nyomott vezeték is halad a közeli szennyvíz-tisztító telep felé. A terület így ráköthető a városi hálózatra. Gázellátás: A telek nyugati oldalán, a Keleti utcában és az északi oldalán középnyomású gázvezeték halad, tehát a terület ellátható földgázzal. Csapadékvíz-elvezetés: A terület nyugati és dél-nyugati részén is főgyűjtő csatorna halad, amelybe a telken összegyűjtött csapadékvíz belevezethető. Villamos energiaellátás: A területen a villamos energiaellátás a meglévő villamos hálózat bővítésével megoldható. 5. rendezési cél Vízellátás: A területen a közüzemi vízellátás megoldható, a telek déli és nyugati oldalán is vízvezetékek haladnak. Pontos igények tudatában lehet a kapacitást vizsgálni, de valószínűleg ez nem jelent problémát. Szennyvízelvezetés: Jelenleg a területen áthalad egy nyomott szennyvíz vezeték a déli részen, illetve a keleti oldalon a Keleti utcában gravitációs vezeték is halad. A terület így rácsatlakoztatható a városi hálózatra. Gázellátás: A telek nyugati oldalán, a Keleti utcában és a déli oldalán középnyomású gázvezeték halad, tehát a terület ellátható földgázzal. Csapadékvíz-elvezetés: A terület déli, nyugati és keleti részén is főgyűjtő csatorna halad, amelybe a telken összegyűjtött csapadékvíz belevezethető. Villamos energiaellátás: A területen a villamos energiaellátás a meglévő 20kV-os hálózatról transzformátor állomás(-ok) létesítésével oldható meg. 26

27 6. rendezési cél Vízellátás: A területen a közüzemi vízellátás megoldható, a Kisújszállási úton haladó két nyomóvezetékről, vagy a 4555 helyrajzi számú útról, ahol szintén van nyomóvezeték. Pontos igények tudatában lehet majd a kapacitást vizsgálni, hogy szükséges lesz-e hálózat-bővítés. Szennyvízelvezetés: A Kisújszállási úton halad egy dél-nyugatra tartó gravitációs vezeték, illetve egy észak-keletre haladó nyomott szennyvíz-vezeték. A terület így ráköthető a városi hálózatra. Gázellátás: A Kisújszállási úton középnyomású gázvezeték halad, tehát a terület ellátható földgázzal. Csapadékvíz-elvezetés: Az összegyűjtött csapadékvizet a területtől nyugatra fekvő agyagnyerő gödörbe lehet vezetni, vagy el kell szikkasztani. A közműhálózatra átemelőn keresztül lehet csatlakozni. Villamos energiaellátás: A területen a villamos energiaellátás a meglévő villamos hálózat és transzformátor kapacitás növelésével oldható meg. 8. rendezési cél A kitűzött cél közművesítési problémát nem vet fel. 9., 10. és 11. rendezési célok Az érintett terület közművekkel jelenleg megfelelően ellátott, megoldatlan problémáról nincs tudomásunk. 12. rendezési cél Az új utcaszakasz lehetővé fogja tenni a tömbbelsőben lévő telkek közművel történő megfelelő ellátását (a 2.1 fejezetben javasolt út-mintakeresztszelvény szerint). Villamos energiaellátás: Az új utca nyitása során új vezetékhálózat és közvilágítási hálózat a meglévő hálózat bővítésével létesíthető. 13. és 14. rendezési célok Az érintett terület közművekkel jelenleg megfelelően ellátott, megoldatlan problémáról nincs tudomásunk. 15. és 16 rendezési célok A megfelelő megvilágítás a meglévő elektromos hálózatok bővítésével megoldható. Az új közlekedési létesítményekről a csapadékvíz a jelenleg is kiépített közművekre való csatlakozással megoldható. Egyéb közművesítési problémát a kitűzött rendezési cél nem vet fel. 17. és 18. rendezési célok Az érintett terület közművekkel jelenleg megfelelően ellátott, megoldatlan problémáról nincs tudomásunk. 27

28 19. rendezési cél Vízellátás: A területen a közüzemi vízellátás nem megoldott. A közművet a Kisújszállási útról a telepre bevezető úton keresztül be lehet vezetni a városból a konkrét igények meghatározása után, de valószínűleg a meglévő egyedi vízellátás esetlegesen szükséges rekonstrukciója a megoldás, amennyiben növekszik a vízigény. Szennyvízelvezetés: A városi gravitációs rendszerre a Kisújszállási útról a telepre bevezető úton keresztül rácsatlakoztatható, de valószínűleg a meglévő egyedi közműpótló esetlegesen szükséges rekonstrukciója a megoldás, ha a kapacitás-növelés igénye felmerül. Gázellátás: A terület nagy kapacitással ellátott. Csapadékvíz-elvezetés: A teleptől keletre a 0699/9 helyrajzi számú terület mellett észak-déli irányba húzódó belvíz csatorna alkalmas lehet befogadónak. A teleptől új árkot kell nyitni a csatornáig. Jelenleg nyílt árkok vannak a telep körül, ott elszikkad a csapadékvíz, befogadója nincs. Villamos energiaellátás: A terület rendelkezik megfelelő villamos energiaellátást biztosító villamos hálózattal. 20. rendezési cél Vízellátás: A területen a közüzemi vízellátás nem megoldott. Saját vízellátással rendelkezik. Szennyvízelvezetés: Egyedi szennyvíz-kezelés van a területen, ha szükséges, ezt kell fejleszteni. Csapadékvíz-elvezetés: A terület keleti oldalán halad egy csapadékvíz-elvezető árok, amelybe a telken összegyűjtött csapadék belevezethető. Gázellátás: Szükség esetén tartályos rendszerrel biztosítható. Villamos energiaellátás: A terület rendelkezik megfelelő villamos energiaellátást biztosító villamos hálózattal. 21. rendezési cél Vízellátás: A területen a közüzemi vízellátás nem megoldott. Saját vízellátással rendelkezik. A városi rendszer nagyon messze van ahhoz, hogy gazdaságosan csatlakoztatható legyen, így bővítési igény esetén a saját rendszer fejlesztendő. Szennyvízelvezetés: Egyedi szennyvíz-kezelés van a területen, ha szükséges ezt kell fejleszteni. A városi rendszer nagyon messze van ahhoz, hogy ésszerű költségekkel csatlakoztatható legyen. 28

29 Csapadékvíz-elvezetés: A terület nyugati oldalán halad a 0446 helyrajzi számú csatorna, amelybe a telken összegyűjtött csapadék belevezethető. Villamos energiaellátás: A terület rendelkezik megfelelő villamos energiaellátást biztosító villamos hálózattal. 22. rendezési cél Vízellátás: A területen a közüzemi vízellátás megoldott a Madarasi útról. Szennyvízelvezetés: Jelenleg nincs kiépítve a hálózat, de a Madarasi úti gravitációs rendszerre rácsatlakoztatható. A területen valószínűleg szennyvíz-átemelő létesítése válik szükségessé. Gázellátás: A területre bevezethető a középnyomású gáz a Madarasi útról. Csapadékvíz-elvezetés: A Madarasi úton haladó főgyűjtő nyílt árkú csatornába a területen összegyűjtött csapadékvíz elméletileg belevezethető, várhatóan nagy költségekkel. Másik lehetséges megoldás a helyben történő szikkasztás. Villamos energiaellátás: A terület rendelkezik megfelelő villamos energiaellátást biztosító villamos hálózattal, melyet esetleg át kell építeni az új utcahálózati kialakításnak megfelelően. A területen kialakítandó utcákban a közművek elhelyezhetőek a 2.1 fejezetben javasolt út-mintakeresztszelvény szerint. 23. és 24. rendezési célok Az érintett terület közművekkel jelenleg megfelelően ellátott, megoldatlan problémáról nincs tudomásunk. A tervezett módosítások nem érintik a meglévő fontosabb közműlétesítményeket, nem teszik szükségessé új, településszerkezeti jelentőségű közműlétesítmények megvalósítását. 25., 26., 27., 28. és 29. rendezési célok Az érintett területek közművekkel jelenleg megfelelően ellátottak, megoldatlan problémáról nincs tudomásunk. A tervezett módosítások nem érintik a meglévő fontosabb közműlétesítményeket, nem teszik szükségessé új, településszerkezeti jelentőségű közműlétesítmények megvalósítását. A település közműhálózatának terve nem szorul módosításra vagy kiegészítésre sem a tervezett TRT-módosítások miatt, sem egyéb okból. 29

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2014. ÉVI 1. MÓDOSÍTÁSA

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2014. ÉVI 1. MÓDOSÍTÁSA E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2014. ÉVI 1. MÓDOSÍTÁSA alátámasztó

Részletesebben

BEZI KÖZSÉG A MAJORHOZ KAPCSOLÓDÓ GAZDASÁGI TERÜLET BŐVÍTÉSE, ÉS A KÖZPONTBAN, A TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLET BŐVÍTÉSE

BEZI KÖZSÉG A MAJORHOZ KAPCSOLÓDÓ GAZDASÁGI TERÜLET BŐVÍTÉSE, ÉS A KÖZPONTBAN, A TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLET BŐVÍTÉSE BEZI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA A MAJORHOZ KAPCSOLÓDÓ GAZDASÁGI TERÜLET BŐVÍTÉSE, ÉS A KÖZPONTBAN, A TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLET BŐVÍTÉSE 30/2013. (IV.

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ 2/2005.(I.11.) KORM. RENDELET SZERINT 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési dokumentáció alátámasztására

Részletesebben

TISZASZIGET É T V. 9. (6 ) B E K. SZE R I N T I V É L EMÉNYEZÉ S I T E R VANYAG

TISZASZIGET É T V. 9. (6 ) B E K. SZE R I N T I V É L EMÉNYEZÉ S I T E R VANYAG 1 TISZASZIGET TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 2012/13. ÉVEKBEN BEÉRKEZETT KÉRELMEK ÉS FELÜLVIZSGÁLATI JAVASLATOK ALAPJÁN É T V. 9. (6 ) B E K. SZE R I N T I V É L EMÉNYEZÉ S I T E R VANYAG

Részletesebben

GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Véleményezésre elkészített terv 2015. április Készítette: Ertl Antal TT 07-0075 településtervező TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Munkaszám: HszM-2/2012. Ikt. szám: 115/2012. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (2012. ÉVI IV. MÓDOSÍTÁS) Külterületi területfelhasználás változtatás és Hajdúszoboszló Ebes

Részletesebben

C E G L É D TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓBÓL. 2014. október

C E G L É D TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓBÓL. 2014. október C E G L É D TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA KIVONAT A KÖZIGAZGATÁSI EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓBÓL 2014. október PEST MEGYEI TERÜLET, TELEPÜLÉS, KÖRNYEZET TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT. BUDAPEST

Részletesebben

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához Környezeti vizsgálat (2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerint) FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához (jóváhagyott, végleges dokumentáció alátámasztó munkarésze)

Részletesebben

MENDE KÖZSÉG Fő utca - 816 hrsz.-ú (Virág köz) utca - Tápió patak és a 826 hrsz.-ú árok által határolt területre vonatkozó

MENDE KÖZSÉG Fő utca - 816 hrsz.-ú (Virág köz) utca - Tápió patak és a 826 hrsz.-ú árok által határolt területre vonatkozó MEGBÍZÓ: Mende Község Önkormányzata Székhely: 2235 Mende, Fő utca 14. TERVEZŐ: KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. 1183 Budapest, Üllői út 455. TSZ.: 2053 / 2015 MENDE KÖZSÉG Fő utca - 816 hrsz.-ú (Virág

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS R E G I O P L A N H A L Á S Z I H A L Á S Z I TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS R E G I O P L A N H A L Á S Z I H A L Á S Z I TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS R E G I O P L A N KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 96/311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu H A L Á S Z I TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV

Részletesebben

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI ANYAG

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI ANYAG CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA Megbízó Csopak község Önkormányzata Ambrus Tibor polgármester 8229 Csopak, Petőfi

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. JÁSZÁGÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. JÁSZÁGÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Kiszelovics és Társa Településtervező Kft 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Msz: 3/2015 JÁSZÁGÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Szolnok, 2015. május hó ALÁÍRÓLAP

Részletesebben

V-T B O K O D MÓDOSÍTÁS 2012. VÉGH-TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV ÉPÍTÉSZ BETÉTI TÁRSASÁG VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

V-T B O K O D MÓDOSÍTÁS 2012. VÉGH-TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV ÉPÍTÉSZ BETÉTI TÁRSASÁG VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ V-T VÉGH-TERV ÉPÍTÉSZ BETÉTI TÁRSASÁG Tel/fax.: (36-96) 314-382 9023 Győr, Buda u. 40. Tel.: (36-30) 9471-180 B O K O D TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS 2012. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG

BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS 2014. (véleményezési szakaszra) MEGBÍZÓ: Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8263 Badacsonytördemic, Hősök útja 12. TERVEZŐ:

Részletesebben

.SZ HATÁROZAT. Mezõberény Város Önkormányzata a település szerkezeti tervét jelen határozattal az alábbiak szerint hagyja jóvá:

.SZ HATÁROZAT. Mezõberény Város Önkormányzata a település szerkezeti tervét jelen határozattal az alábbiak szerint hagyja jóvá: .SZ HATÁROZAT MEZÕBERÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA A 83/2005. /02.25/ SZ. HATÁROZAT TAL JÓVÁHAGYOTT SZERKEZETI TERVI LEÍRÁSSAL Mezõberény Város

Részletesebben

SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191, E-mail: titkarsag@kasib.hu

SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191, E-mail: titkarsag@kasib.hu Megrendelő: KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2. Tervező: KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. KASIB DIN EN ISO 9001:2000 szerint, TÜV NORD CERT GmbH által tanúsítva M é r n ö k i M

Részletesebben

D E M E C S E R V Á R O S T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V É N E K 2 0 1 5. É V I M Ó D O S Í T Á S A D E M E C S E R, H U N Y A D I U

D E M E C S E R V Á R O S T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V É N E K 2 0 1 5. É V I M Ó D O S Í T Á S A D E M E C S E R, H U N Y A D I U NYÍRSÉGTERV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyháza, Mackó u. 6. sz. Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fax: (42) 421-303 Mobil: (06-30) 307-7371 E-mail: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu Web:

Részletesebben

PÁLFA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

PÁLFA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV PÁLFA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1 PÁLFA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Településszerkezeti terv és leírás jóváhagyva 37/2006 (VII.26.) sz. K.t. határozattal, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv jóváhagyva

Részletesebben

SZIGETBECSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA

SZIGETBECSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA SZIGETBECSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA I. FÁZIS: ELSŐ MUNKAKÖZI EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ ISO 9001:2000 MSZT 503/0818(1)-730(1) Budapest,

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS Székesfehérvár Településszerkezeti tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

LENGYELTÓTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LENGYELTÓTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1 LENGYELTÓTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4. SZ. MÓDOSÍTÁS JSZ: 12/2010 A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁS JÓVÁHAGYVA A 14/2012. (I. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL A HÉSZ ÉS A SZABÁLYOZÁSI TERVEK ELFOGADVA A 4/2012.

Részletesebben

TÖRÖKBÁLINT VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE VÉGSŐ SZAKMAI VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest, 2015. július

TÖRÖKBÁLINT VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE VÉGSŐ SZAKMAI VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest, 2015. július TÖRÖKBÁLINT VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE VÉGSŐ SZAKMAI VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ Budapest, 2015. július Projektszám: 2-08-556 Törökbálint Város településszerkezeti tervét Törökbálint Város Önkormányzatának

Részletesebben

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ MUNKARÉSZ A településrendezési tervek készítése során figyelembe kell venni a magasabb szintű területrendezési tervek szabályozásait.

Részletesebben

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Kerepes nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

Volt katonai terület és környezetének szabályozási terve

Volt katonai terület és környezetének szabályozási terve A.D.U. Építész Iroda Kft Péteri HÉSZ módosítása Volt katonai terület és környezetének szabályozási terve 2011. január 1 Péteri HÉSZ módosítása, Laktanya terület és környezetének szabályozási terve Tervezők:

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KFT. H-1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29. WWW.VATIKFT.HU TELEFON: (36 1) 413 0959 FAX: (36 1) 413 0958 TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

Részletesebben

TÖRÖKBÁLINT VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

TÖRÖKBÁLINT VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE TÖRÖKBÁLINT VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE Véleményezési dokumentáció ISO 9001:2000 MSZT 503/0818(1)-730(1) Budapest, 2014. július Projektszám: 2-08-556 Törökbálint Város településszerkezeti tervét Törökbálint

Részletesebben

község Településfejlesztési koncepció A 60/2002. (XII. 11.) számú határozattal elfogadva, amelyet a 64/2014.(VI.10.) sz. határozattal módosítottak

község Településfejlesztési koncepció A 60/2002. (XII. 11.) számú határozattal elfogadva, amelyet a 64/2014.(VI.10.) sz. határozattal módosítottak LSNCTOMAJ község Településfejlesztési koncepció A 60/2002. (XII. 11.) számú határozattal elfogadva, amelyet a 64/2014.(VI.10.) sz. határozattal módosítottak Megrendelő: Lesencetomaji Község Önkormányzata

Részletesebben

ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R. 38. 2 0 1 4. M Á J U S H Ó

ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R. 38. 2 0 1 4. M Á J U S H Ó NÓGRÁD 0104/50 HRSZ, 0208/1, 2 HRSZ ÉS 097/17 HRSZ TERÜLETEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA (TSZT/M1 ÉS TSZT/M2 ÉS SZT/M1 ÉS SZT/M2) 2 0 1 4. M Á J U S H Ó Z. É. M Ű H E L Y V

Részletesebben

Pákozd településszerkezeti terv, szabályozási terv és helyi építési szabályzat 2009. november

Pákozd településszerkezeti terv, szabályozási terv és helyi építési szabályzat 2009. november PÁKOZD TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Egyeztetési anyag 2009. június 1 ALÁÍRÓLAP Közmű munkarész: Horváth Gyula Településtervezési munkarész: Viziközmű Vezető

Részletesebben