KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉVI 1. MÓDOSÍTÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2010. ÉVI 1. MÓDOSÍTÁSA"

Átírás

1 E X! É p í t é s z i r o d a K f t Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉVI 1. MÓDOSÍTÁSA a településszerkezeti terv és a szabályozási terv módosításának alátámasztó munkarészei törzsszám : GJ-0901K Szolnok, november 30.

2 E X! É p í t é s z i r o d a K f t Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉVI 1. MÓDOSÍTÁSA alátámasztó munkarészek tervezők : településrendezés, művi értékvédelem : Gutman József okl. építészmérnök, városép. okl. szakm. É /2004, TT /2006 közúti közlekedés : Orgovány László okl. építőmérnök TRk-T vízellátás, csapadékvíz- és szennyvíz-hálózat, belvíz : Kun Csaba okl. építőmérnök TV-T gázellátás: Horváth Lajos okl. gépészmérnök TE-T elektromos ellátás : Egervári László vill. üzemmérnök, okl. gépészmérnök TE-T környezetalakítás, tájrendezés, természeti értékvédelem : Buella Mónika okl. táj- és kertépítész mérnök TK/ /12 2

3 E X! É p í t é s z i r o d a K f t Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉVI 1. MÓDOSÍTÁSA alátámasztó munkarészek Tartalomjegyzék Bevezetés A módosítás céljai Biológiai aktivitásérték.. 19 Alátámasztó munkarészek Közlekedési vizsgálat és javaslat Közművesítési vizsgálat és javaslat Hírközlési vizsgálat és javaslat.. 30 Tájrendezési, táji-természeti értékvédelmi vizsgálat és javaslat 30 Környezetalakítási vizsgálat és javaslat. 31 Környezeti vizsgálat Örökségvédelmi hatástanulmány A területrendezési terv(ek) és a településszerkezeti terv összhangját igazoló térkép és leírás (számítás).. 34 Tervrajzok jegyzéke : Megyei területfelhasználás Megyei övezetek A tervezett módosításokkal érintett területek M01 M02 Á01 3

4 E X! É p í t é s z i r o d a K f t Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) Karcag Város településrendezési terveinek és helyi építési szabályzatának évi 1. módosítása 1 Bevezetés 1.1 A módosítás céljai Karcag Város Önkormányzata a helyi építési szabályozást július 04-én alkotta meg, legutóbbi módosítását pedig 2009-ben határozta el. A településrendezési tervek illetve a helyi építési szabályzat módosítására ennek alapján 2009-ben két alkalommal került sor. A jelen dokumentációban tárgyalt módosítással kapcsolatosan a településfejlesztési koncepció aktualizálása nem vált szükségessé. A rendezési célok és az érintett terület : Kereskedelmi-szolgáltató gazdasági létesítmények elhelyezését lehetővé tévő építési szabályozás kialakítása a 0699/9 helyrajzi számú földrészlet (jelenlegi kisvárosias lakóterületen). A rendezés alá vont terület a megjelölt településrészt magába foglaló telektömb : 4

5 Kereskedelmi-szolgáltató gazdasági létesítmények elhelyezését lehetővé tévő építési szabályozás kialakítása a 7295/1, 7295/2 és 7325/2 helyrajzi számú földrészleteken (jelenlegi ipari gazdasági területen). A rendezés alá vont terület a megjelölt településrészt magába foglaló telektömb : Kereskedelmi-szolgáltató gazdasági létesítmények elhelyezését lehetővé tévő építési szabályozás kialakítása a 2491 és 2489/2 helyrajzi számú földrészleteken (jelenlegi falusias lakóterületen). A rendezés alá vont terület a megjelölt településrészt magába foglaló telektömb : 5

6 Kereskedelmi-szolgáltató gazdasági létesítmények elhelyezését lehetővé tévő építési szabályozás kialakítása az 507/2 helyrajzi számú földrészleten (jelenlegi erdőterületen). A rendezés alá vont terület a megjelölt településrészt magába foglaló területegység : Kereskedelmi-szolgáltató gazdasági létesítmények elhelyezését lehetővé tévő építési szabályozás kialakítása az 510 és 511 helyrajzi számú földrészleteken (jelenlegi erdő- és falusias lakóterületen). A rendezés alá vont terület : 6

7 Ipari gazdasági létesítmények elhelyezését lehetővé tévő építési szabályozás kialakítása a 4549/32 helyrajzi számú földrészlet egy részén (jelenlegi zöldterületen). A rendezés alá vont terület a megjelölt településrészt magába foglaló telektömb : Önálló gépkocsi-tárolók létesítését lehetővé tévő építési szabályozás (kereskedelmiszolgáltató területi besorolás) kialakítása a 2425/6 helyrajzi számú földrészlet nyugati részén és a 2523/1 helyrajzi számú földrészlet érintett részén (jelenlegi falusias lakóterületen illetve közlekedési területen). A rendezés alá vont terület a megjelölt településrészt magába foglaló telektömb : 7

8 A Madarasi út melletti kerékpárút Berekfürdő irányába elágazó szakasza nyomvonalának kijelölése (jelenleg is közúti közlekedési területen). A rendezés alá vont terület a megjelölt nyomvonallal érintett területegység : Az egykori 5376 helyrajzi számú földrészleten (az ipari parkban) kialakított telkek egyikén (speciális adottsága miatt) az e területen (Gip-2 jelű építési övezetben) előírt 5,0 m-es előkert méretének csökkentése 0,0 m-re (jelenleg is ipari gazdasági területen), továbbá e területen 200 m 2 területű telek kialakíthatóságának biztosítása közműlétesítmények elhelyezése céljából. A rendezés alá vont terület a megjelölt településrészt magukba foglaló telektömbök : 8

9 A megengedett legnagyobb építménymagasság módosítása 4,80 m-ről 12,00 m-re a Püspökladányi út - Szivárvány utca vasút által határolt tömbben (jelenleg is kereskedelmi-szolgáltató gazdasági területen). A rendezés alá vont terület a megjelölt telektömb : A megengedett legnagyobb építménymagasság módosítása 9,50 m-ről 16,00 m-re az Ipari Parkban, a Gip-1 jelű építési övezetben (jelenleg is ipari gazdasági területen), és a beépíthetőség megengedett mértékének növelése 40 %-ról 50 %-ra. A rendezés alá vont terület a megjelölt településrészt magukba foglaló telektömb : 9

10 Ady E. utca Kacsóh P. utca között utcanyitás A rendezés alá vont terület : a tervezett nyomvonallal érintett telektömb : Megengedett legkisebb építménymagasság megállapítása a településközpont vegyes (Vt- jelű építési övezetbe sorolt) területeken. A rendezés alá vont, Vt- jelű építési övezetbe sorolt telektömbök : 10

11 Az 5350/1, 5350/3, 5350/4, 01120/4 és 01120/5 helyrajzi számú földrészletek besorolása Gksz-1 jelű övezetbe (kereskedelmi-szolgáltató gazdasági területbe) a jelenlegi Gip-1 jelű építési övezet (ipari gazdasági terület) helyett, valamint a belterületi határ módosítása úgy, hogy a 01120/4 és 01120/5 helyrajzi számú, kivett művelési ágú földrészletek belterületbe kerülhessenek. A rendezés alá vont terület a megjelölt településrészt magába foglaló telektömb : Különszintű vasúti csomópont kialakítása. A rendezés alá vont terület a tervezett nyomvonal által érintett településrész : 11

12 Különszintű vasúti csomópont kialakítása. A rendezés alá vont terület a tervezett nyomvonal által érintett településrész : Településközpont vegyes terület kialakítása a Kossuth L. utca Löwy S. utca Kacsóh P. utca Széchenyi sugárút által határolt területen. A rendezés alá vont területek a megjelölt településrészt magukba foglaló telektömbök : 12

13 Sertéstelep besorolása különleges mezőgazdasági területbe (a jelenlegi falusias lakóterület illetve mezőgazdasági terület helyett). A rendezés alá vont terület a megjelölt telektömb : Mezőgazdasági raktárbázis besorolása különleges mezőgazdasági területbe (a jelenlegi mezőgazdasági terület helyett). A rendezés alá vont terület a megjelölt telektömb : 13

14 Állattartó telep besorolása különleges mezőgazdasági területbe (a jelenlegi mezőgazdasági terület helyett). A rendezés alá vont terület a megjelölt telektömb : Állattartó telep besorolása különleges mezőgazdasági területbe (a jelenlegi mezőgazdasági terület helyett). A rendezés alá vont terület a megjelölt telektömb : 14

15 Az infrastruktúrával megfelelően ellátott kisvénkerti területek besorolása falusias lakóterületbe (a jelenlegi kertes mezőgazdasági helyett), továbbá e területeken a meglévő utak szélesítési lehetőségének biztosítása érdekében 6,0 m-es előkert (kötelező építési vonal) előírása. A rendezés alá vont terület a megjelölt településrészt magába foglaló területegység : A 2022 helyrajzi számú földrészlet átsorolása Lk-2 jelű építési övezetbe a szomszédos telkekhez hasonlóan (a jelenlegi Lk-8 jelű építési övezet helyett). A rendezés alá vont terület a megjelölt településrészt magába foglaló telektömb : 15

16 A 1823, 1824, 1825 és 1826 helyrajzi számú földrészletek átsorolása Lk-2 jelű építési övezetbe a szomszédos telkekhez hasonlóan (a jelenlegi Lk-6 jelű építési övezet helyett). A rendezés alá vont terület a megjelölt településrészt magába foglaló telektömb : Mezőgazdasági üzemi létesítmény besorolása különleges mezőgazdasági területbe (a jelenlegi mezőgazdasági terület helyett). A rendezés alá vont terület a megjelölt településrészt magába foglaló telektömb : 16

17 A megengedett legnagyobb beépíthetőség 60 %-ra növelése a 2858/1 helyrajzi számú telken (és közvetlen környezetében), jelenlegi Gksz-1 jelű építési övezetben. A rendezés alá vont terület a megjelölt településrészt magába foglaló telektömb : Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület kialakítása a 3715, 3716/2, 3716/3, 3716/4 és 3716/5 helyrajzi számú földrészleteken a jelenlegi beépítési paraméterek megtartása mellett (a jelenlegi kisvárosias lakóterületen, Lk-2 és Lk-4 jelű építési övezetekben). A rendezés alá vont terület a megjelölt településrészt magába foglaló telektömb : 17

18 Zöldterület (közpark) kialakítása a 3919/5 és 3918/2 helyrajzi számú földrészleteken (a jelenlegi településközpont vegyes területen, Vt-2 jelű építési övezetben). A rendezés alá vont terület a megjelölt településrészt magába foglaló telektömb : Zöldterület (közpark) és közúti közlekedési terület (közút közterület) kialakítása a 6927/3 helyrajzi számú földrészleten (a jelenlegi településközpont vegyes területen, Vt-1 jelű építési övezetben, köztér közterületen). A rendezés alá vont terület a megjelölt településrészt magába foglaló telektömb : 18

19 Megjegyzések : - A 7. településrendezési cél megvalósításától, tehát kis méretű, önállóan és maradéktalanul (100 %-ig) beépíthető garázstelkek kialakítását lehetővé tévő helyi szabályozás megalkotásától a települési önkormányzat az alábbi megfontolások miatt elállt : = ilyen helyi szabályozást a magasabb szintű jogszabályok Karcag Város viszonylatában nem tesznek lehetővé, = ilyen szabályozás előnytelen településszerkezet kialakulásához vezetne. - A 11. településrendezési cél a évi 2. módosítás során megvalósult. 1.2 Biológiai aktivitásérték A 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendeletben foglaltak szerint az egyes területek számított biológiai aktivitásértéke a tervezett módosítások során az alábbiak szerint változik (differenciált számítás a területhasználaton belüli különböző felületminőségek alapján) : a rendezési cél sorszáma biológiai aktivitásérték a módosítás előtt biológiai aktivitásérték a módosítás után változás , ,394 49, ,65 1,98 0, ,771 1,386-0, ,511 15,394-4, , ,574-6, ,957 2,628-5, ,2176 0, , ,192 0,184-0, ,04 5,355 0, , ,4167-3, ,8695 6,2125-9, ,464 1, , ,88 17, ,69 43,6-1, ,768 33,92-0, ,206 62,64-1, ,82 128,76-33, ,295 59,8-1, ,522 4,7415 4,2195 összesen 707, ,4919 3,9471 Egyéb tervezett módosítás a biológiai aktivitás értékét érdemben nem befolyásolja. A fentiek alapján a tervezett módosítás megfelel az Étv. 8. (2) bek. b) pontjában foglalt előírásnak, miszerint a biológiai aktivitás értéke az átminősítés során nem csökkenhet. 19

20 E X! É p í t é s z i r o d a K f t Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) Karcag Város településrendezési terveinek és helyi építési szabályzatának évi 1. módosítása 2 Alátámasztó munkarészek 2.1 Közlekedési vizsgálat és javaslat 1. rendezési cél A terület a 0846 helyrajzi számú Kisújszállási útról, a hatályos útügyi műszaki előírások megfelelően kiszolgálható. 2. rendezési cél Az érintett területek a szomszédos utakról megfelelően kiszolgálhatóak. 3. rendezési cél A terület a 2488 helyrajzi számú helyi közútról tárható fel. Amennyiben a későbbiek során a j. országos közútról történő megközelítés is szükségessé válik, úgy az esetleges új útcsatlakozás kiépítésére a vonatkozó előírások alapján, a külterületi jellegnek megfelelően, a közlekedés-biztonsági létesítmények megvalósításával és a kerékpárút figyelembevételével kerülhet sor. 4., 5. és 6. rendezési célok Az érintett területek a szomszédos utakról megfelelően kiszolgálhatóak. 8. rendezési cél A meglévő út bővítése, a jelenlegi csomópont átalakítása előre láthatólag nem válik szükségessé. 9. rendezési cél A kitűzött célok előre láthatólag nem befolyásolják a terület kialakult forgalmi rendjét. A tervezett vasúti felüljáró megvalósítása (ld. 15. rendezési cél) jelentősen javíthatja az ipari park és a város belterületei közötti közlekedés feltételeit, biztonságát. 10. rendezési cél A megengedett legnagyobb építménymagasság tervezett növelése előre láthatólag növeli a terület beépítésének intenzitását, ami az e területen érintő forgalom növekedését is előidézheti. E forgalom a jelenleg rendelkezésre álló illetve tervezett közlekedési létesítmények (ld. 15. rendezési cél) által biztonságosan kiszolgálható. 20

21 11. rendezési cél Az érintett területek a szomszédos utakról megfelelően, a már kialakult közlekedési rend megtartásával kiszolgálhatóak. Új útcsatlakozás létesítése a 4. számú országos főközlekedési úthoz előre láthatólag nem szükséges. Megjegyzés : A 11. településrendezési cél a évi 2. módosítás során megvalósult. 12. rendezési cél A rendezési cél azon lakótelkek megközelítési lehetőségeinek javítása, amelyeket jelenleg kizárólag délről, az Ady E. utca felől szűk, helyenként csupán 4,5-5,5 m széles közterületen át közelíthetők meg. Ennek érdekében északról, a Kacsóh P. utca felől tárják fel a tömbbelsőt, egy 12 m széles útszakasz kialakításával. A régi út nem szűnik ugyan meg, de annak mérete miatt az új útszakasz voltaképpen zsákutcaként fog működni. A helyi közlekedési probléma ezzel megfelelő megoldást nyer. 13. rendezési cél A tervezett módosítás a városközpontban nem érinti a kialakult közlekedési rendszert. 14. rendezési cél Az érintett területek a szomszédos utakról megfelelően kiszolgálhatóak. 15. és 16. rendezési célok A tervezett felüljárók kialakítására a tervezett nagysebességű vasút megvalósíthatósága érdekében kerül sor. A felüljárók tervezése, hatósági egyeztetése folyamatban van. A felüljárók a 4-es számú főközlekedési utat is mentesítik a keresztező városi forgalomtól, forgalomtechnikai és balesetvédelmi szempontból is javítják a vasúttól északra illetve délre fekvő városrészek közötti közlekedési lehetőségeket, a város általános közlekedési rendszerének, hálózatának érdemi módosítását nem igénylik. 17. rendezési cél Az érintett területek a szomszédos utakról megfelelően kiszolgálhatóak, a terület forgalmának érdemi növekedése nem várható. 18., és 21. rendezési célok A tervezett módosítások nem teszik szükségessé a kialakult közlekedési rendszer módosítását. 22. rendezési cél A kitűzött rendezési cél elérése, tehát a zártkertek helyén lakóterületek kialakítása közlekedési szempontból két jelentős akadályba ütközik. Egyfelől a terület belső útjai nem megfelelő kialakításúak : szélességűek (4,5-7,0 m), így sem közútként, sem magánútként nem felelnek meg a hatályos előírásoknak, és az új lakóterület beépülésével a közlekedési igényeket sem fogják megfelelően kiszolgálni, illetve a közvilágítás és egyéb szükséges létesítmények is hiányoznak. Másfelől e területet a város belső részeitől elválasztja a Karcag-Tiszafüredi vasútvonal, így a terület megközelítéséhez vasúti kereszteződésen kell átkelni. Az utak szélesítéséhez szükséges területeket a városi Önkormányzat nem új közterületek kijelölésével (szabályozási vonalak meghatározásával), hanem 6,0 m 21

22 méretű előkert és kötelező építési vonal előírásával kívánja biztosítani. Ez a megoldás valóban biztosítja a szükséges, legalább 12,0 m széles útépítési területek beépítetlenségét és későbbi felhasználhatóságát, de ezúton is felhívjuk a figyelmet arra, hogy kényszer-intézkedéshez (kisajátításhoz) nem nyújt kellő jogi alapot. A közlekedési létesítmények megvalósítására a szükséges terület megszerzését követően, a jelentkező igényekhez igazodóan, szakaszosan kerülhet sor. A Karcag-Tiszafüredi vasútvonalon a forgalom jelenleg ismételten megindult. A Liget úti vasúti átjáró kialakítását a rendezési cél tükrében célszerű felülvizsgálni. A megfelelő szélességű kiszolgáló utak kialakítására kínálkozó lehetőségek vizsgálata: A városrész jelenlegi közlekedési rendszere (az utak fehérrel jelölve): A városrészt délről határoló (2937 helyrajzi számú) út szélessége - szükség szerint kiegészítve az ezzel északi oldalon szomszédos árok földrészletekkel - megfelelő, vagy csekély kiegészítéssel megfelelővé tehető. A Liget úti vasúti átjárótól az ezen úthoz vezető (2944, 2942/4 és 2943 helyrajzi számú) utak szélessége szintén megfelelő. A városrész közlekedési rendszerének várható problémáit a jelenlegi, belső utak elégtelen szélessége okozza. Ez a szélesség jellemzően 5,50 8,00 m között változik, míg az OTÉK vonatkozó (26. (2) bekezdésben részletezett) előírása szerint az ilyen, ún. kiszolgáló utak számára (egyéb jogszabályi előírás híján) legalább 12,00 m széles építési területet kell biztosítani. A szükséges útszélesség biztosítására és a térszerkezeti átalakulás elősegítésére az alábbi lehetőségek nyílnak: 22

23 1. A meglévő utak szélességének növelése, egy új útszakasz létesítése (az új illetve szélesítendő utak kék sraffozással jelölve): A megoldás előnyei: - a másik lehetőségnél jóval kevesebb terület igénybevételét teszi szükségessé (az új útszakaszok illetve az útszélesítések megvalósításához kb. 2,0 ha területre van szükség), - a meglévő közmű-infrastruktúra (víz- és elektromos hálózat, közvilágítás) vélhetően, legalább átmenetileg felhasználható. A megoldás hátrányai: - az út-szélesítés számos (a meglévő, szélesítendő utak határához közel lévő) épületet, kerti építményt érint, ami a szükséges terület igénybevételét jelentősen megdrágíthatja vagy éppen megakadályozhatja, - a városrész keleti és nyugati szélein lévő telektömbök nem oszthatóak, így lakóterületen szokatlanul (jellemzően kb. 130 m) mély telkek alakulnak ki, ami vélhetően visszaveti az e területek iránti keresletet, - a meglévő közmű-infrastruktúra bizonyára kapacitás-bővítésre illetve nyomvonalkorrekcióra szorul, - az út- illetve közműfejlesztések gátolhatják azon ingatlanok használatát, amelyek csak az érintett útszakaszon keresztül közelíthetőek meg. 2. Új utak létesítése a meglévők többségének változatlanul hagyása mellett: (az új illetve szélesítendő utak kék sraffozással jelölve): 23

24 A megoldás előnyei: - az új infrastruktúra (út- és közmű-hálózat) a meglévőtől függetlenül, az ingatlanok folyamatos, zavartalan használata mellett, a távlati igényeknek figyelembe vételével építhető ki, - a meglévő közmű-infrastruktúra (víz, elektromos hálózat, közvilágítás) átmenetileg is felhasználható, hosszabb távon is megtartható változatlan formában, - a városrész keleti és nyugati szélein lévő telektömbök a belső tömbökhöz hasonlóan oszthatóak. A megoldás hátrányai: - a másik lehetőségnél jóval több terület igénybevételét teszi szükségessé (az új útszakaszok illetve az útszélesítések megvalósításához kb. 3,7 ha területre van szükség), - az új infrastruktúra kiépítése vélhetően komoly ráfordítást igényel, csupán nagy érdeklődés illetve építési szándék esetén lehet racionális. A tervezett szabályozás a két bemutatott lehetőség bármelyikének megvalósítását lehetővé teszi. A terület fejlesztésének megindulása előtt célszerű lenne a város által preferált megoldás kiválasztása. A választást a tényleges igények felmérésére, részletes ráfordítás-prognózisra, a műszaki ütemezési lehetőségek vizsgálatára és a potenciális források feltárására javasoljuk alapozni. 23. és 24. rendezési célok Az érintett területek a szomszédos utakról megfelelően kiszolgálhatóak. 24

25 25. rendezési cél A tervezett módosítás nem teszi szükségessé a kialakult közlekedési rendszer módosítását. 26., 27., 28. és 29. rendezési célok A tervezett módosítások nem teszik szükségessé a kialakult közlekedési rendszer módosítását, a terület forgalmának érdemi növekedése nem várható. A 12. és 22. rendezési célok (utcanyitás illetve -bővítés) esetén javasolt útmintakeresztszelvény : A tervezett módosítások nem generálnak vagy szüntetnek meg jelentős mennyiségű, a településre irányuló forgalmat. A település közlekedési hálózata nem szorul módosításra vagy kiegészítésre sem a tervezett TRT-módosítások miatt, sem egyéb okból. 2.2 Közművesítési vizsgálat és javaslat 1. rendezési cél Vízellátás: Jelenleg a területen nincs közüzemi vízellátás, de a keleti oldalon bevezethető a városból a víz. A konkrét igények tudatában lesz látható, hogy kell-e a kapcsolódási ponttól bővíteni a jelenlegi rendszert. Szennyvízelvezetés: Nincs szennyvíz-hálózat a területen. A keleti oldalon kiépíthető a rendszer úgy, hogy rácsatlakozhasson a legközelebbi meglévő városi gravitációs szennyvízhálózatra. A konkrét igények tudatában lesz látható, hogy kell-e a kapcsolódási ponttól bővíteni a jelenlegi rendszert. Gázellátás: A telek dél-keleti és déli oldalán középnyomású gázvezetékek haladnak, tehát a terület ellátható földgázzal. Csapadékvíz-elvezetés: 25

26 A terület nyugati oldalán húzódik egy belvíz csatorna, ahová csapadékvíz vezethető. A csatorna elég rossz állapotú, de jelenleg is szállít. Csapadékvizet a Kisújszállási útra is lehetne vezetni, az ottani árkok rekonstruálása esetén. Villamos energiaellátás: A terület mellett helyezkedik el a karcagi 120/20kV-os transzformátor alállomás. A területen létesülő kereskedelmi-szolgáltató gazdasági létesítmények villamos energiaellátása a területen húzódó 20kV-os légvezetékekről leágazó vezeték és transzformátor állomás(-ok) kiépítésével megoldható. 2. és 3. rendezési célok Az érintett terület közművekkel jelenleg megfelelően ellátott, megoldatlan problémáról nincs tudomásunk. 4. rendezési cél Vízellátás: A területen a közüzemi vízellátás megoldható, a telek északi, nyugati és délnyugati oldalán is vízvezetékek haladnak. Pontos igények tudatában lehet a kapacitást vizsgálni, de valószínűleg ez nem jelent problémát. Szennyvízelvezetés: Jelenleg a területen áthalad egy gravitációs szennyvíz vezeték, illetve az északi határon az út túloldalán nyomott vezeték is halad a közeli szennyvíz-tisztító telep felé. A terület így ráköthető a városi hálózatra. Gázellátás: A telek nyugati oldalán, a Keleti utcában és az északi oldalán középnyomású gázvezeték halad, tehát a terület ellátható földgázzal. Csapadékvíz-elvezetés: A terület nyugati és dél-nyugati részén is főgyűjtő csatorna halad, amelybe a telken összegyűjtött csapadékvíz belevezethető. Villamos energiaellátás: A területen a villamos energiaellátás a meglévő villamos hálózat bővítésével megoldható. 5. rendezési cél Vízellátás: A területen a közüzemi vízellátás megoldható, a telek déli és nyugati oldalán is vízvezetékek haladnak. Pontos igények tudatában lehet a kapacitást vizsgálni, de valószínűleg ez nem jelent problémát. Szennyvízelvezetés: Jelenleg a területen áthalad egy nyomott szennyvíz vezeték a déli részen, illetve a keleti oldalon a Keleti utcában gravitációs vezeték is halad. A terület így rácsatlakoztatható a városi hálózatra. Gázellátás: A telek nyugati oldalán, a Keleti utcában és a déli oldalán középnyomású gázvezeték halad, tehát a terület ellátható földgázzal. Csapadékvíz-elvezetés: A terület déli, nyugati és keleti részén is főgyűjtő csatorna halad, amelybe a telken összegyűjtött csapadékvíz belevezethető. Villamos energiaellátás: A területen a villamos energiaellátás a meglévő 20kV-os hálózatról transzformátor állomás(-ok) létesítésével oldható meg. 26

27 6. rendezési cél Vízellátás: A területen a közüzemi vízellátás megoldható, a Kisújszállási úton haladó két nyomóvezetékről, vagy a 4555 helyrajzi számú útról, ahol szintén van nyomóvezeték. Pontos igények tudatában lehet majd a kapacitást vizsgálni, hogy szükséges lesz-e hálózat-bővítés. Szennyvízelvezetés: A Kisújszállási úton halad egy dél-nyugatra tartó gravitációs vezeték, illetve egy észak-keletre haladó nyomott szennyvíz-vezeték. A terület így ráköthető a városi hálózatra. Gázellátás: A Kisújszállási úton középnyomású gázvezeték halad, tehát a terület ellátható földgázzal. Csapadékvíz-elvezetés: Az összegyűjtött csapadékvizet a területtől nyugatra fekvő agyagnyerő gödörbe lehet vezetni, vagy el kell szikkasztani. A közműhálózatra átemelőn keresztül lehet csatlakozni. Villamos energiaellátás: A területen a villamos energiaellátás a meglévő villamos hálózat és transzformátor kapacitás növelésével oldható meg. 8. rendezési cél A kitűzött cél közművesítési problémát nem vet fel. 9., 10. és 11. rendezési célok Az érintett terület közművekkel jelenleg megfelelően ellátott, megoldatlan problémáról nincs tudomásunk. 12. rendezési cél Az új utcaszakasz lehetővé fogja tenni a tömbbelsőben lévő telkek közművel történő megfelelő ellátását (a 2.1 fejezetben javasolt út-mintakeresztszelvény szerint). Villamos energiaellátás: Az új utca nyitása során új vezetékhálózat és közvilágítási hálózat a meglévő hálózat bővítésével létesíthető. 13. és 14. rendezési célok Az érintett terület közművekkel jelenleg megfelelően ellátott, megoldatlan problémáról nincs tudomásunk. 15. és 16 rendezési célok A megfelelő megvilágítás a meglévő elektromos hálózatok bővítésével megoldható. Az új közlekedési létesítményekről a csapadékvíz a jelenleg is kiépített közművekre való csatlakozással megoldható. Egyéb közművesítési problémát a kitűzött rendezési cél nem vet fel. 17. és 18. rendezési célok Az érintett terület közművekkel jelenleg megfelelően ellátott, megoldatlan problémáról nincs tudomásunk. 27

28 19. rendezési cél Vízellátás: A területen a közüzemi vízellátás nem megoldott. A közművet a Kisújszállási útról a telepre bevezető úton keresztül be lehet vezetni a városból a konkrét igények meghatározása után, de valószínűleg a meglévő egyedi vízellátás esetlegesen szükséges rekonstrukciója a megoldás, amennyiben növekszik a vízigény. Szennyvízelvezetés: A városi gravitációs rendszerre a Kisújszállási útról a telepre bevezető úton keresztül rácsatlakoztatható, de valószínűleg a meglévő egyedi közműpótló esetlegesen szükséges rekonstrukciója a megoldás, ha a kapacitás-növelés igénye felmerül. Gázellátás: A terület nagy kapacitással ellátott. Csapadékvíz-elvezetés: A teleptől keletre a 0699/9 helyrajzi számú terület mellett észak-déli irányba húzódó belvíz csatorna alkalmas lehet befogadónak. A teleptől új árkot kell nyitni a csatornáig. Jelenleg nyílt árkok vannak a telep körül, ott elszikkad a csapadékvíz, befogadója nincs. Villamos energiaellátás: A terület rendelkezik megfelelő villamos energiaellátást biztosító villamos hálózattal. 20. rendezési cél Vízellátás: A területen a közüzemi vízellátás nem megoldott. Saját vízellátással rendelkezik. Szennyvízelvezetés: Egyedi szennyvíz-kezelés van a területen, ha szükséges, ezt kell fejleszteni. Csapadékvíz-elvezetés: A terület keleti oldalán halad egy csapadékvíz-elvezető árok, amelybe a telken összegyűjtött csapadék belevezethető. Gázellátás: Szükség esetén tartályos rendszerrel biztosítható. Villamos energiaellátás: A terület rendelkezik megfelelő villamos energiaellátást biztosító villamos hálózattal. 21. rendezési cél Vízellátás: A területen a közüzemi vízellátás nem megoldott. Saját vízellátással rendelkezik. A városi rendszer nagyon messze van ahhoz, hogy gazdaságosan csatlakoztatható legyen, így bővítési igény esetén a saját rendszer fejlesztendő. Szennyvízelvezetés: Egyedi szennyvíz-kezelés van a területen, ha szükséges ezt kell fejleszteni. A városi rendszer nagyon messze van ahhoz, hogy ésszerű költségekkel csatlakoztatható legyen. 28

29 Csapadékvíz-elvezetés: A terület nyugati oldalán halad a 0446 helyrajzi számú csatorna, amelybe a telken összegyűjtött csapadék belevezethető. Villamos energiaellátás: A terület rendelkezik megfelelő villamos energiaellátást biztosító villamos hálózattal. 22. rendezési cél Vízellátás: A területen a közüzemi vízellátás megoldott a Madarasi útról. Szennyvízelvezetés: Jelenleg nincs kiépítve a hálózat, de a Madarasi úti gravitációs rendszerre rácsatlakoztatható. A területen valószínűleg szennyvíz-átemelő létesítése válik szükségessé. Gázellátás: A területre bevezethető a középnyomású gáz a Madarasi útról. Csapadékvíz-elvezetés: A Madarasi úton haladó főgyűjtő nyílt árkú csatornába a területen összegyűjtött csapadékvíz elméletileg belevezethető, várhatóan nagy költségekkel. Másik lehetséges megoldás a helyben történő szikkasztás. Villamos energiaellátás: A terület rendelkezik megfelelő villamos energiaellátást biztosító villamos hálózattal, melyet esetleg át kell építeni az új utcahálózati kialakításnak megfelelően. A területen kialakítandó utcákban a közművek elhelyezhetőek a 2.1 fejezetben javasolt út-mintakeresztszelvény szerint. 23. és 24. rendezési célok Az érintett terület közművekkel jelenleg megfelelően ellátott, megoldatlan problémáról nincs tudomásunk. A tervezett módosítások nem érintik a meglévő fontosabb közműlétesítményeket, nem teszik szükségessé új, településszerkezeti jelentőségű közműlétesítmények megvalósítását. 25., 26., 27., 28. és 29. rendezési célok Az érintett területek közművekkel jelenleg megfelelően ellátottak, megoldatlan problémáról nincs tudomásunk. A tervezett módosítások nem érintik a meglévő fontosabb közműlétesítményeket, nem teszik szükségessé új, településszerkezeti jelentőségű közműlétesítmények megvalósítását. A település közműhálózatának terve nem szorul módosításra vagy kiegészítésre sem a tervezett TRT-módosítások miatt, sem egyéb okból. 29

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Településszerkezeti terv (módosítás 2005.) Megállapította

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE jóváhagyva a 124/2005. (XI. 24.) számú határozattal 2010. február 11.

Részletesebben

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ VIZSGÁLATA Őcsény

Részletesebben

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ MUNKARÉSZ A településrendezési tervek készítése során figyelembe kell venni a magasabb szintű területrendezési tervek szabályozásait.

Részletesebben

TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE Jóváhagyva Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Településszerkezeti terv törzsszám : GJ-0315 Szolnok, 2005. november

Részletesebben

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA Mezőlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének a az 57/2009 (VIII. 27.) önkormányzati határozattal elfogadott áról 2015. október 2 MEGRENDELŐ:

Részletesebben

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA SZERKEZETI TERV LEÍRÁS a 251 sz. főút és a 2502 j. ök. út építési területére megnevezésű Szerkezeti tervlaphoz 1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 1. 1. A területfelhasználás Beépítésre nem szánt területek KÖu

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014 P-ART Stúdió Kft 4400 Nyíregyháza, Legyező út 78/3 E-mail: veresis55@gmailcom Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Törzsszám: /2014

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó LENGYEL ÉPÍTÉSZ MŰTEREM KFT. 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 21. 1/2. Telefon / fax: (52) 425 428, (52) 532 896 E-mail: lengyel @ lengyelepitesz.t-online.hu Debrecen, 41. számú vrk. Debrecen-Nagykereki vasútvonal

Részletesebben

ARCHITEX É p í t é s z K f t JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK. tsz.: 213/15

ARCHITEX É p í t é s z K f t JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK. tsz.: 213/15 ARCHITEX É p í t é s z K f t S z o l n o k, Verseghy park 8. telefon: 56/789-307 telefax: 56/789-327 e-mail: architex@architexkft.hu JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK

Részletesebben

4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A TELEPÜLÉSSZEREZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSO LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A rendezési terv módosítása során 12 terület módosítására kerül sor. A módosítani kívánt területek

Részletesebben

A törvény jelentősége:

A törvény jelentősége: Magó Erzsébet osztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály 2012. április 26. Az Agglomerációs törvény (továbbiakban: Törvény) 2005. szeptember 1-én lépett hatályba. A törvény

Részletesebben

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 FEKETEERDŐ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 2 Feketeerdő településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 -

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 - T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96/418 373; Fax: 96/418 699; E mail: talent_plan@arrabonet.hu VÉRTESKETHELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Az 58/2015. (IV. 28.) Kt. határozat 2. sz. e BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSÁT MÓDOSÍTÓ DOKUMENTUM 1. A hatályos településszerkezeti leírás 5. fejezet (5) bekezdés e) pontja

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. Környezetalakítás 3.4. Közlekedés 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. Közlekedés 3.4. Környezetalakítás 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

EGERVÁR. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV módosítása. 2011. november

EGERVÁR. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV módosítása. 2011. november EGERVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV módosítása 2011. november

Részletesebben

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 RÁBAPATONA Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 2 Rábapatona Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban A Területrendezés (1996. évi XXI. Törvény (Tftv.) alapján): A területrendezés az országra, illetve térségeire

Részletesebben

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A KözOP-3.2/C-08-11 pályázattal épülő VESZPRÉM-MÁRKÓ-BÁND HIVATÁSFORGALMI ÉS KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI KERÉKPÁRÚT ENGEDÉLYEZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES

Részletesebben

Területrendezési (területi) tervezés

Területrendezési (területi) tervezés A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEZÉS KÖZÚTI VONATKOZÁSAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁRA Vezető területrendező tervező: Faragó Péter Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 100/2013.(IX.17.) SZ. ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS ALAPJÁN 314 / 2012. (XI.8.) KORM. RENDELET 41. SZERINTI EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA

1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA 1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA Megrendelő: Tállya község Önkormányzata Tállya Rákóczi utca 34. 3907 Tervező:

Részletesebben

DOMBIRATOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK. 20/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA

DOMBIRATOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK. 20/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA DOMBIRATOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 20/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA Megbízó Dombiratos község Önkormányzata Bojczán Endre Péter polgármester

Részletesebben

MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MISKOLC DÉLI IPARI PARK MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése MISKOLC Miskolc Déli Ipari Park (MIDIP) elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as

Részletesebben

FÜRGED TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

FÜRGED TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FÜRGED TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 48/2009. (VI.17.) határozattal elfogadott Településszerkezeti terv 8/2009. (VI.22.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA Megbízó Fürged

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 E-mail: provinciaterv@gmail.com

Részletesebben

Átnézeti térkép Kivonat az érvényben lévő szabályozási tervből Kivonat az érvényben lévő szerkezeti tervből

Átnézeti térkép Kivonat az érvényben lévő szabályozási tervből Kivonat az érvényben lévő szerkezeti tervből 18. 2d-2 Páfrány úti URÁN Társasgarázs A Páfrány út 543/1 hrsz-ú ingatlan beépítési %-nak növelése 70%-ra (Páfrány úti garázstelep). nem nem igen A kérést méltányolandó, az övezetben a beépítési lehetőséget

Részletesebben

SUKORÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

SUKORÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA SUKORÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA a 034/11, 034/12 és 034/28-as hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan 2015. május A településfejlesztési koncepcióról,

Részletesebben

REGIOPLAN SOPRON MJ VÁROS SOPRONBÁNFALVA ÉS SOPRONBÁNFALVA-KUTYAHEGY SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSA

REGIOPLAN SOPRON MJ VÁROS SOPRONBÁNFALVA ÉS SOPRONBÁNFALVA-KUTYAHEGY SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSA REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu SOPRON MJ VÁROS SOPRONBÁNFALVA ÉS SOPRONBÁNFALVA-KUTYAHEGY SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 28-i ülésére Tárgy: Helyi építési szabályzat és a mellékletét képező szabályozási terv módosításának folyamatában a véleményezési

Részletesebben

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat?

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Dr. Tompai Géza főosztályvezető Belügyminisztérium, Területrendezési és Településügyi Főosztály 2011. 1 Helyi és térségi érdekek A településrendezés helyi közügy

Részletesebben

1. ELŐZMÉNYEK 2. A TERVEZÉSI TERÜLET ADOTTSÁGAI

1. ELŐZMÉNYEK 2. A TERVEZÉSI TERÜLET ADOTTSÁGAI EGRI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3300 Eger, Dobó utca 18. Heves Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 10-09-021606 Tel.: 36/511-570 Fax: 36/411-890 E-mail: egriepir@egriepir.hu Munkaszám: 022010/2 1. ELŐZMÉNYEK MŰSZAKI

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE a helyi építési szabályzat módosításáról Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra)

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) A tervezett fejlesztés helyszíne (Forrás: maps.google.hu) Salgótarján, 2012. június 20.

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítások leírása. I. Ipari park további fejlesztési, bővítési területének (belterületbe vonandó terület) kijelölése

Településszerkezeti terv módosítások leírása. I. Ipari park további fejlesztési, bővítési területének (belterületbe vonandó terület) kijelölése Településszerkezeti terv módosítások leírása 294/2014.(IX.30.) Kt. határozat melléklete I. Ipari park további fejlesztési, bővítési területének (belterületbe vonandó terület) kijelölése Indoklás: A város

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐ ÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E 20543 11

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS. Tenk község településrendezési tervének módosításához

MŰSZAKI LEÍRÁS. Tenk község településrendezési tervének módosításához EGRI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3300 Eger, Dobó utca 18. Heves Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 10-09-021606 Tel.: 36/511-570 Fax: 36/411-890 E-mail: egriepir@egriepir.hu Munkaszám: 082007/13 MŰSZAKI LEÍRÁS

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete a Budapest, XXIII. kerület Helsinki út Hold u. MÁV vasútvonal által határolt terület szabályozási tervéről

Részletesebben

T P. Dunakiliti Településrendezési eszközök módosítása JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ

T P. Dunakiliti Településrendezési eszközök módosítása JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. ; Tel: 96/418 373 Fa: 96/418 699, E mail: talent_plan@arrabonet.hu www.talent plan.hu Dunakiliti Településrendezési

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 7/2013.(II.12.), 12/2013.(III.12.) ÉS A 16/2015.(II.11.) SZ.ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK ALAPJÁN 314 / 2012.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Oláh Károly E l ő t e r j e s z t é s Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

Részletesebben

TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ

TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ ELŐZETES ( ELSŐKÖRÖS ) VÉLEMÉNYKÉRÉS GYÖNGYÖS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, VALAMINT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ CÍME: TERVEZŐ:

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

Urbanisztika I. m á s o d i k e l ő a d á s. A terület-, és településrendezés dokumentumai, kapcsolata, a tervek rendszere, szerkezeti terv

Urbanisztika I. m á s o d i k e l ő a d á s. A terület-, és településrendezés dokumentumai, kapcsolata, a tervek rendszere, szerkezeti terv Urbanisztika I. m á s o d i k e l ő a d á s A terület-, és településrendezés dokumentumai, kapcsolata, a tervek rendszere, szerkezeti terv dr. Kovács Péter A terület-, és településrendezés dokumentumai

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ V. évfolyam 8. szám 1575 Ft 2008. augusztus 29. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Oldal Törvény 2008. évi L. tv. az Országos Területrendezési

Részletesebben

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Munkaszám. Rp.I.1136 P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

TELEPÜLÉSEK ZÖLDFELÜLETEINEK MENNYISÉGI ÉS MINŐSÉGI VIZSGÁLATA. Széchenyi István Egyetem - Győr

TELEPÜLÉSEK ZÖLDFELÜLETEINEK MENNYISÉGI ÉS MINŐSÉGI VIZSGÁLATA. Széchenyi István Egyetem - Győr TELEPÜLÉSEK ZÖLDFELÜLETEINEK MENNYISÉGI ÉS MINŐSÉGI VIZSGÁLATA Pesti Bálint Széchenyi István Egyetem - Győr Zöldfelületek Zöldfelületek, védelme, minősége Zöldfelületek mutatószámai, sokszínűsége CORINE

Részletesebben

KESZÜ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2014. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

KESZÜ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2014. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

érintett terület címe, önkormányzati képviselő Klebelsberg telep, 21843., 24844. hrsz.

érintett terület címe, önkormányzati képviselő Klebelsberg telep, 21843., 24844. hrsz. 1 2 3 5 6 Klebelsberg telep, 21843., 24844. Bajai út 25920. Lauer István Klebelsberg telep 21841/1. Szőregi tanyák 02423/1., 2. hrsz Subasa dűlő 2. kereskedelmi, gazdasági, szolgáltató övezet és védelmi

Részletesebben

LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG)

LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG) LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG) TERVEZŐ LUGOSI ÁGNES TT1-02-0141 PÉCS, 2013. JÚNIUS 30.

Részletesebben

I. Kerepes Város Településszerkezeti Terve Leírásának (továbbiakban:l) módosításáról szóló határozat 1. sz. melléklete.

I. Kerepes Város Településszerkezeti Terve Leírásának (továbbiakban:l) módosításáról szóló határozat 1. sz. melléklete. I. Kerepes Város Településszerkezeti Terve Leírásának (továbbiakban:l) módosításáról szóló határozat 1. sz. melléklete. 1.) Az L 2. fejezetében (A település igazgatási területe, a belterületi határ módosítás

Részletesebben

a Képviselő-testület 2015. december 17-i ülésének jegyzőkönyvéből

a Képviselő-testület 2015. december 17-i ülésének jegyzőkönyvéből Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT Kihagyva a kihagyandókat! a Képviselő-testület 2015. december 17-i ülésének jegyzőkönyvéből 154/2015.(XII.17.) ÖH Településszerkezeti terv módosítása Határozat Lajosmizse

Részletesebben

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 56/2012. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezõk névsora Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra.

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. TÁJÉKOZTATÓ Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. I. A területre jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban: Sajóbábony Település-rehabilitációs

Részletesebben

C E G L É D TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA. 2015. március

C E G L É D TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA. 2015. március C E G L É D TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA KÉPVISELŐTESTÜLETI ELŐTERJESZTÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2015. március PEST MEGYEI TERÜLET, TELEPÜLÉS, KÖRNYEZET TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT. BUDAPEST

Részletesebben

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Jóváhagyott dokumentáció - 2013. 10.29. SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1.2- jelű területegységhez kapcsolódó 2013. évi módosítás I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA II /A. BELTERÜLET

Részletesebben

A rendezés és fejlesztés viszonya Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. Törvény felülvizsgálata

A rendezés és fejlesztés viszonya Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. Törvény felülvizsgálata A rendezés és fejlesztés viszonya Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. Törvény felülvizsgálata Szaló Péter helyettes államtitkár 2013. október 8. A fejlesztés vagy rendezés dilemmája

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 38/2007. (XII. 21.) rendelettel módosított 32/2004. (IX. 27.) rendelete a Budapest, XVI. kerület Biztató út - Árpádföldi sor - HÉV vonal - (117579) hrsz. közterület

Részletesebben

RAVAZD. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08

RAVAZD. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08 RAVAZD Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08 2 Ravazd Község Településrendezési tervének módosítása Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához

Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához Gazdasági és közlekedési terek 2014 Előzetes tájékoztatási dokumentáció ART VITAL Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. 2014. Nagyhalász Város rendezési

Részletesebben

BÁBOLNA. Településrendezési tervmódosítás Véleményezési dokumentáció 2015. március TH-14-02-08

BÁBOLNA. Településrendezési tervmódosítás Véleményezési dokumentáció 2015. március TH-14-02-08 BÁBOLNA Településrendezési tervmódosítás Véleményezési dokumentáció 2015. március TH-14-02-08 2 BábolnaTelepülésrendezési tervmódosítás 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerinti teljes eljárás Aláírólap

Részletesebben

TANULMÁNYTERV (Településrendezési szerződés megalapozásához)

TANULMÁNYTERV (Településrendezési szerződés megalapozásához) TANULMÁNYTERV (Településrendezési szerződés megalapozásához) Derecske Város Településrendezési terv, Bold Agro Kft. tervezett beruházás rendezési tervi feltételeinek megteremtését célzó módosításához Az

Részletesebben

MIDIP MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MIDIP MISKOLC DÉLI IPARI PARK MIDIP MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése Miskolc Déli Ipari Park elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as autópálya

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról Lajosmizse Városának Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

GYŐRSÖVÉNYHÁZ. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag március TH

GYŐRSÖVÉNYHÁZ. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag március TH GYŐRSÖVÉNYHÁZ Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag 2016. március TH-15-02-16 2 Előzetes tájékoztatási anyag Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza... TT-1 08-0065/2006 vezető

Részletesebben

MELLÉKLET. A MOL Rt és az Alba-Seed Kft veszélyességi övezeteinek szerkezeti és szabályozási tervlapon való feltüntetése.

MELLÉKLET. A MOL Rt és az Alba-Seed Kft veszélyességi övezeteinek szerkezeti és szabályozási tervlapon való feltüntetése. MELLÉKLET SZ. MÓDOSÍTÁS TÁRGYA EGYÉB MEGJEGYZÉS ÉRVÉNYBEN LÉVŐ SZERKEZETI TERV KIVÁGAT ÉRVÉNYBEN LÉVŐ SZABÁLYOZÁSI TERV KIVÁGAT 1. A MOL Rt és az Alba-Seed Kft veszélyességi övezeteinek szerkezeti és szabályozási

Részletesebben

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ 1 Sz: 5/2015. ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet 37. szerinti dokumentáció) Tervező: Kiszelovics

Részletesebben

REGIOPLAN KECSKÉD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS

REGIOPLAN KECSKÉD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS Gyır, 2011.09. HÓ Msz.:Rp.I.189-2 Munkaszám: Rp.I.189-2 Pekkerné Szabó Piroska Felelıs tervezık: Településrendezés Tájrendezés, környezetalakítás okl. táj- és kertépítész okl. táj- és környezetrendezési

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! E L Ő T E R J E SZ T É S Készült a Képviselő-testület 2013. december 13-án tartandó ülésére Javaslat a településrendezési eszközök (településszerkezeti terv, szabályozási terv és helyi építési szabályzat)

Részletesebben

C E G L É D V Á R O S

C E G L É D V Á R O S C E G L É D V Á R O S TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A 03/24, 03/43 ÉS 0334/6 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN JÓVÁHAGYOTT

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV melléklet a../2014.( ) számú önkormányzati határozathoz DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROSPOLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSTERVEZÉSI OSZTÁLY Debrecen, Piac utca 20.sz. (52) 511-513, (52) 511-400, fax.: 511-575 e-mail:

Részletesebben

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 7/2005. (V. 27.) önkormányzati

Részletesebben

Véleményezési dokumentáció A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 41. szerinti egyszerűsített eljáráshoz.

Véleményezési dokumentáció A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 41. szerinti egyszerűsített eljáráshoz. HADAS ÉPÍTÉSZ MÉRNÖKI MŰVÉSZETI KFT. 3530 Miskolc, Rákóczi u. 15. Tel./fax: +36/46/356-763 www.hadas.hu; muterem@hadas.hu KISGYŐR Kisgyőr Helyi Építési Szabályzatának és szabályozási tervének módosítása

Részletesebben

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló a hatályos 21/2008.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról ARNÓT

Részletesebben

ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÍTETTE:

ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÍTETTE: TSZT MÓDOSÍTÁS ESZTERGOM, SZENTTAMÁS városrész TERÜLETÉRE VONATKOZÓ TELEÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÍTETTE: VÁROSRENDEZÉS KÖZLEKEDÉS URBAN-LIS STUDIÓ KFT.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29.

BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29. BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29. A településszerkezeti terv felépítése I. Bevezető II. Jóváhagyandó munkarész A terv leírása Rajzi

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2014.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2014.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

Településrendezési terv módosítása

Településrendezési terv módosítása 255/2013. (XII. 30.) számú Kt. határozattal és 26/2013.(XII.30) Önk. rendelettel Jóváhagyott anyag 2013. Megbízó: Tervező Nagymaros város Önkormányzat 2626 Nagymaros Fő tér 5. Pro Arch. Építész Stúdió

Részletesebben

Auer Jolán TÁJOLÓ-TERV Kft. 2014. március 13.

Auer Jolán TÁJOLÓ-TERV Kft. 2014. március 13. Auer Jolán TÁJOLÓ-TERV Kft. 2014. március 13. Európai Táj Egyezmény (2007. évi CXI. törvény ) 1.cikk f. a táj tervezése olyan céltudatos tevékenységet jelent, amelynek célja a táj fejlesztése, helyreállítása,

Részletesebben

A területrendezés alapjai

A területrendezés alapjai A területrendezés alapjai Urbánné Malomsoki Mónika SZIE GTK Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet 2009/2010. tanév őszi félév, levelező képzés Urbanne.Monika@gtk.szie.hu Tantárgy tematika

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2016.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 43/2003. (VIII. 28.) számú r e n d e l e t e Nyíregyháza Általános Rendezési Terve szabályozási előírások és szabályozási terv Tiszavasvári út Tagló utca 0518/33

Részletesebben

9023 Győr, Richter János u. 11. Tel: +36 96 418-373 Fax: +36 96 418-699 talent_plan@arrabonet.hu www.talent-plan.hu. Kisbajcs

9023 Győr, Richter János u. 11. Tel: +36 96 418-373 Fax: +36 96 418-699 talent_plan@arrabonet.hu www.talent-plan.hu. Kisbajcs T P TALENT-PLAN Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Győr, Richter János u. 11. Tel: +36 96 418-373 Fax: +36 96 418-699 talent_plan@arrabonet.hu www.talent-plan.hu Kisbajcs Szabályozási terv

Részletesebben

PATCA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. sz. MÓDOSÍTÁS

PATCA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. sz. MÓDOSÍTÁS PATCA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. sz. MÓDOSÍTÁS JSZ: 1/2007 JÓVÁHAGYVA A 23/2007. (IV. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ÉS A 6/2007. (IV. 28.) SZÁMÚ RENDELETTEL VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT 2007. JANUÁR 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére. Tárgy: Településrendezési eszközök (településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület részére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület részére. Tisztelt Képviselő-testület! Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Alpolgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (SZMSZ 17. (1) bek.). ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére Tárgy: A Fővárosi Szabályozási

Részletesebben

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v Településszerkezeti tervi leírás 97/2010. Kt.sz. határozat 103/2011. Kt. sz. határozat 2/2013.Kt. határozat 4/2015.

Részletesebben

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A közbenső véleményezési eljárás során 8 államigazgatási szerv tett véleményezési

Részletesebben

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Petőháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 62/2011. (V. 30.) Kt.

Részletesebben