KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉVI 1. MÓDOSÍTÁSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2010. ÉVI 1. MÓDOSÍTÁSA"

Átírás

1 E X! É p í t é s z i r o d a K f t Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉVI 1. MÓDOSÍTÁSA a településszerkezeti terv és a szabályozási terv módosításának alátámasztó munkarészei törzsszám : GJ-0901K Szolnok, november 30.

2 E X! É p í t é s z i r o d a K f t Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉVI 1. MÓDOSÍTÁSA alátámasztó munkarészek tervezők : településrendezés, művi értékvédelem : Gutman József okl. építészmérnök, városép. okl. szakm. É /2004, TT /2006 közúti közlekedés : Orgovány László okl. építőmérnök TRk-T vízellátás, csapadékvíz- és szennyvíz-hálózat, belvíz : Kun Csaba okl. építőmérnök TV-T gázellátás: Horváth Lajos okl. gépészmérnök TE-T elektromos ellátás : Egervári László vill. üzemmérnök, okl. gépészmérnök TE-T környezetalakítás, tájrendezés, természeti értékvédelem : Buella Mónika okl. táj- és kertépítész mérnök TK/ /12 2

3 E X! É p í t é s z i r o d a K f t Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉVI 1. MÓDOSÍTÁSA alátámasztó munkarészek Tartalomjegyzék Bevezetés A módosítás céljai Biológiai aktivitásérték.. 19 Alátámasztó munkarészek Közlekedési vizsgálat és javaslat Közművesítési vizsgálat és javaslat Hírközlési vizsgálat és javaslat.. 30 Tájrendezési, táji-természeti értékvédelmi vizsgálat és javaslat 30 Környezetalakítási vizsgálat és javaslat. 31 Környezeti vizsgálat Örökségvédelmi hatástanulmány A területrendezési terv(ek) és a településszerkezeti terv összhangját igazoló térkép és leírás (számítás).. 34 Tervrajzok jegyzéke : Megyei területfelhasználás Megyei övezetek A tervezett módosításokkal érintett területek M01 M02 Á01 3

4 E X! É p í t é s z i r o d a K f t Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) Karcag Város településrendezési terveinek és helyi építési szabályzatának évi 1. módosítása 1 Bevezetés 1.1 A módosítás céljai Karcag Város Önkormányzata a helyi építési szabályozást július 04-én alkotta meg, legutóbbi módosítását pedig 2009-ben határozta el. A településrendezési tervek illetve a helyi építési szabályzat módosítására ennek alapján 2009-ben két alkalommal került sor. A jelen dokumentációban tárgyalt módosítással kapcsolatosan a településfejlesztési koncepció aktualizálása nem vált szükségessé. A rendezési célok és az érintett terület : Kereskedelmi-szolgáltató gazdasági létesítmények elhelyezését lehetővé tévő építési szabályozás kialakítása a 0699/9 helyrajzi számú földrészlet (jelenlegi kisvárosias lakóterületen). A rendezés alá vont terület a megjelölt településrészt magába foglaló telektömb : 4

5 Kereskedelmi-szolgáltató gazdasági létesítmények elhelyezését lehetővé tévő építési szabályozás kialakítása a 7295/1, 7295/2 és 7325/2 helyrajzi számú földrészleteken (jelenlegi ipari gazdasági területen). A rendezés alá vont terület a megjelölt településrészt magába foglaló telektömb : Kereskedelmi-szolgáltató gazdasági létesítmények elhelyezését lehetővé tévő építési szabályozás kialakítása a 2491 és 2489/2 helyrajzi számú földrészleteken (jelenlegi falusias lakóterületen). A rendezés alá vont terület a megjelölt településrészt magába foglaló telektömb : 5

6 Kereskedelmi-szolgáltató gazdasági létesítmények elhelyezését lehetővé tévő építési szabályozás kialakítása az 507/2 helyrajzi számú földrészleten (jelenlegi erdőterületen). A rendezés alá vont terület a megjelölt településrészt magába foglaló területegység : Kereskedelmi-szolgáltató gazdasági létesítmények elhelyezését lehetővé tévő építési szabályozás kialakítása az 510 és 511 helyrajzi számú földrészleteken (jelenlegi erdő- és falusias lakóterületen). A rendezés alá vont terület : 6

7 Ipari gazdasági létesítmények elhelyezését lehetővé tévő építési szabályozás kialakítása a 4549/32 helyrajzi számú földrészlet egy részén (jelenlegi zöldterületen). A rendezés alá vont terület a megjelölt településrészt magába foglaló telektömb : Önálló gépkocsi-tárolók létesítését lehetővé tévő építési szabályozás (kereskedelmiszolgáltató területi besorolás) kialakítása a 2425/6 helyrajzi számú földrészlet nyugati részén és a 2523/1 helyrajzi számú földrészlet érintett részén (jelenlegi falusias lakóterületen illetve közlekedési területen). A rendezés alá vont terület a megjelölt településrészt magába foglaló telektömb : 7

8 A Madarasi út melletti kerékpárút Berekfürdő irányába elágazó szakasza nyomvonalának kijelölése (jelenleg is közúti közlekedési területen). A rendezés alá vont terület a megjelölt nyomvonallal érintett területegység : Az egykori 5376 helyrajzi számú földrészleten (az ipari parkban) kialakított telkek egyikén (speciális adottsága miatt) az e területen (Gip-2 jelű építési övezetben) előírt 5,0 m-es előkert méretének csökkentése 0,0 m-re (jelenleg is ipari gazdasági területen), továbbá e területen 200 m 2 területű telek kialakíthatóságának biztosítása közműlétesítmények elhelyezése céljából. A rendezés alá vont terület a megjelölt településrészt magukba foglaló telektömbök : 8

9 A megengedett legnagyobb építménymagasság módosítása 4,80 m-ről 12,00 m-re a Püspökladányi út - Szivárvány utca vasút által határolt tömbben (jelenleg is kereskedelmi-szolgáltató gazdasági területen). A rendezés alá vont terület a megjelölt telektömb : A megengedett legnagyobb építménymagasság módosítása 9,50 m-ről 16,00 m-re az Ipari Parkban, a Gip-1 jelű építési övezetben (jelenleg is ipari gazdasági területen), és a beépíthetőség megengedett mértékének növelése 40 %-ról 50 %-ra. A rendezés alá vont terület a megjelölt településrészt magukba foglaló telektömb : 9

10 Ady E. utca Kacsóh P. utca között utcanyitás A rendezés alá vont terület : a tervezett nyomvonallal érintett telektömb : Megengedett legkisebb építménymagasság megállapítása a településközpont vegyes (Vt- jelű építési övezetbe sorolt) területeken. A rendezés alá vont, Vt- jelű építési övezetbe sorolt telektömbök : 10

11 Az 5350/1, 5350/3, 5350/4, 01120/4 és 01120/5 helyrajzi számú földrészletek besorolása Gksz-1 jelű övezetbe (kereskedelmi-szolgáltató gazdasági területbe) a jelenlegi Gip-1 jelű építési övezet (ipari gazdasági terület) helyett, valamint a belterületi határ módosítása úgy, hogy a 01120/4 és 01120/5 helyrajzi számú, kivett művelési ágú földrészletek belterületbe kerülhessenek. A rendezés alá vont terület a megjelölt településrészt magába foglaló telektömb : Különszintű vasúti csomópont kialakítása. A rendezés alá vont terület a tervezett nyomvonal által érintett településrész : 11

12 Különszintű vasúti csomópont kialakítása. A rendezés alá vont terület a tervezett nyomvonal által érintett településrész : Településközpont vegyes terület kialakítása a Kossuth L. utca Löwy S. utca Kacsóh P. utca Széchenyi sugárút által határolt területen. A rendezés alá vont területek a megjelölt településrészt magukba foglaló telektömbök : 12

13 Sertéstelep besorolása különleges mezőgazdasági területbe (a jelenlegi falusias lakóterület illetve mezőgazdasági terület helyett). A rendezés alá vont terület a megjelölt telektömb : Mezőgazdasági raktárbázis besorolása különleges mezőgazdasági területbe (a jelenlegi mezőgazdasági terület helyett). A rendezés alá vont terület a megjelölt telektömb : 13

14 Állattartó telep besorolása különleges mezőgazdasági területbe (a jelenlegi mezőgazdasági terület helyett). A rendezés alá vont terület a megjelölt telektömb : Állattartó telep besorolása különleges mezőgazdasági területbe (a jelenlegi mezőgazdasági terület helyett). A rendezés alá vont terület a megjelölt telektömb : 14

15 Az infrastruktúrával megfelelően ellátott kisvénkerti területek besorolása falusias lakóterületbe (a jelenlegi kertes mezőgazdasági helyett), továbbá e területeken a meglévő utak szélesítési lehetőségének biztosítása érdekében 6,0 m-es előkert (kötelező építési vonal) előírása. A rendezés alá vont terület a megjelölt településrészt magába foglaló területegység : A 2022 helyrajzi számú földrészlet átsorolása Lk-2 jelű építési övezetbe a szomszédos telkekhez hasonlóan (a jelenlegi Lk-8 jelű építési övezet helyett). A rendezés alá vont terület a megjelölt településrészt magába foglaló telektömb : 15

16 A 1823, 1824, 1825 és 1826 helyrajzi számú földrészletek átsorolása Lk-2 jelű építési övezetbe a szomszédos telkekhez hasonlóan (a jelenlegi Lk-6 jelű építési övezet helyett). A rendezés alá vont terület a megjelölt településrészt magába foglaló telektömb : Mezőgazdasági üzemi létesítmény besorolása különleges mezőgazdasági területbe (a jelenlegi mezőgazdasági terület helyett). A rendezés alá vont terület a megjelölt településrészt magába foglaló telektömb : 16

17 A megengedett legnagyobb beépíthetőség 60 %-ra növelése a 2858/1 helyrajzi számú telken (és közvetlen környezetében), jelenlegi Gksz-1 jelű építési övezetben. A rendezés alá vont terület a megjelölt településrészt magába foglaló telektömb : Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület kialakítása a 3715, 3716/2, 3716/3, 3716/4 és 3716/5 helyrajzi számú földrészleteken a jelenlegi beépítési paraméterek megtartása mellett (a jelenlegi kisvárosias lakóterületen, Lk-2 és Lk-4 jelű építési övezetekben). A rendezés alá vont terület a megjelölt településrészt magába foglaló telektömb : 17

18 Zöldterület (közpark) kialakítása a 3919/5 és 3918/2 helyrajzi számú földrészleteken (a jelenlegi településközpont vegyes területen, Vt-2 jelű építési övezetben). A rendezés alá vont terület a megjelölt településrészt magába foglaló telektömb : Zöldterület (közpark) és közúti közlekedési terület (közút közterület) kialakítása a 6927/3 helyrajzi számú földrészleten (a jelenlegi településközpont vegyes területen, Vt-1 jelű építési övezetben, köztér közterületen). A rendezés alá vont terület a megjelölt településrészt magába foglaló telektömb : 18

19 Megjegyzések : - A 7. településrendezési cél megvalósításától, tehát kis méretű, önállóan és maradéktalanul (100 %-ig) beépíthető garázstelkek kialakítását lehetővé tévő helyi szabályozás megalkotásától a települési önkormányzat az alábbi megfontolások miatt elállt : = ilyen helyi szabályozást a magasabb szintű jogszabályok Karcag Város viszonylatában nem tesznek lehetővé, = ilyen szabályozás előnytelen településszerkezet kialakulásához vezetne. - A 11. településrendezési cél a évi 2. módosítás során megvalósult. 1.2 Biológiai aktivitásérték A 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendeletben foglaltak szerint az egyes területek számított biológiai aktivitásértéke a tervezett módosítások során az alábbiak szerint változik (differenciált számítás a területhasználaton belüli különböző felületminőségek alapján) : a rendezési cél sorszáma biológiai aktivitásérték a módosítás előtt biológiai aktivitásérték a módosítás után változás , ,394 49, ,65 1,98 0, ,771 1,386-0, ,511 15,394-4, , ,574-6, ,957 2,628-5, ,2176 0, , ,192 0,184-0, ,04 5,355 0, , ,4167-3, ,8695 6,2125-9, ,464 1, , ,88 17, ,69 43,6-1, ,768 33,92-0, ,206 62,64-1, ,82 128,76-33, ,295 59,8-1, ,522 4,7415 4,2195 összesen 707, ,4919 3,9471 Egyéb tervezett módosítás a biológiai aktivitás értékét érdemben nem befolyásolja. A fentiek alapján a tervezett módosítás megfelel az Étv. 8. (2) bek. b) pontjában foglalt előírásnak, miszerint a biológiai aktivitás értéke az átminősítés során nem csökkenhet. 19

20 E X! É p í t é s z i r o d a K f t Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) Karcag Város településrendezési terveinek és helyi építési szabályzatának évi 1. módosítása 2 Alátámasztó munkarészek 2.1 Közlekedési vizsgálat és javaslat 1. rendezési cél A terület a 0846 helyrajzi számú Kisújszállási útról, a hatályos útügyi műszaki előírások megfelelően kiszolgálható. 2. rendezési cél Az érintett területek a szomszédos utakról megfelelően kiszolgálhatóak. 3. rendezési cél A terület a 2488 helyrajzi számú helyi közútról tárható fel. Amennyiben a későbbiek során a j. országos közútról történő megközelítés is szükségessé válik, úgy az esetleges új útcsatlakozás kiépítésére a vonatkozó előírások alapján, a külterületi jellegnek megfelelően, a közlekedés-biztonsági létesítmények megvalósításával és a kerékpárút figyelembevételével kerülhet sor. 4., 5. és 6. rendezési célok Az érintett területek a szomszédos utakról megfelelően kiszolgálhatóak. 8. rendezési cél A meglévő út bővítése, a jelenlegi csomópont átalakítása előre láthatólag nem válik szükségessé. 9. rendezési cél A kitűzött célok előre láthatólag nem befolyásolják a terület kialakult forgalmi rendjét. A tervezett vasúti felüljáró megvalósítása (ld. 15. rendezési cél) jelentősen javíthatja az ipari park és a város belterületei közötti közlekedés feltételeit, biztonságát. 10. rendezési cél A megengedett legnagyobb építménymagasság tervezett növelése előre láthatólag növeli a terület beépítésének intenzitását, ami az e területen érintő forgalom növekedését is előidézheti. E forgalom a jelenleg rendelkezésre álló illetve tervezett közlekedési létesítmények (ld. 15. rendezési cél) által biztonságosan kiszolgálható. 20

21 11. rendezési cél Az érintett területek a szomszédos utakról megfelelően, a már kialakult közlekedési rend megtartásával kiszolgálhatóak. Új útcsatlakozás létesítése a 4. számú országos főközlekedési úthoz előre láthatólag nem szükséges. Megjegyzés : A 11. településrendezési cél a évi 2. módosítás során megvalósult. 12. rendezési cél A rendezési cél azon lakótelkek megközelítési lehetőségeinek javítása, amelyeket jelenleg kizárólag délről, az Ady E. utca felől szűk, helyenként csupán 4,5-5,5 m széles közterületen át közelíthetők meg. Ennek érdekében északról, a Kacsóh P. utca felől tárják fel a tömbbelsőt, egy 12 m széles útszakasz kialakításával. A régi út nem szűnik ugyan meg, de annak mérete miatt az új útszakasz voltaképpen zsákutcaként fog működni. A helyi közlekedési probléma ezzel megfelelő megoldást nyer. 13. rendezési cél A tervezett módosítás a városközpontban nem érinti a kialakult közlekedési rendszert. 14. rendezési cél Az érintett területek a szomszédos utakról megfelelően kiszolgálhatóak. 15. és 16. rendezési célok A tervezett felüljárók kialakítására a tervezett nagysebességű vasút megvalósíthatósága érdekében kerül sor. A felüljárók tervezése, hatósági egyeztetése folyamatban van. A felüljárók a 4-es számú főközlekedési utat is mentesítik a keresztező városi forgalomtól, forgalomtechnikai és balesetvédelmi szempontból is javítják a vasúttól északra illetve délre fekvő városrészek közötti közlekedési lehetőségeket, a város általános közlekedési rendszerének, hálózatának érdemi módosítását nem igénylik. 17. rendezési cél Az érintett területek a szomszédos utakról megfelelően kiszolgálhatóak, a terület forgalmának érdemi növekedése nem várható. 18., és 21. rendezési célok A tervezett módosítások nem teszik szükségessé a kialakult közlekedési rendszer módosítását. 22. rendezési cél A kitűzött rendezési cél elérése, tehát a zártkertek helyén lakóterületek kialakítása közlekedési szempontból két jelentős akadályba ütközik. Egyfelől a terület belső útjai nem megfelelő kialakításúak : szélességűek (4,5-7,0 m), így sem közútként, sem magánútként nem felelnek meg a hatályos előírásoknak, és az új lakóterület beépülésével a közlekedési igényeket sem fogják megfelelően kiszolgálni, illetve a közvilágítás és egyéb szükséges létesítmények is hiányoznak. Másfelől e területet a város belső részeitől elválasztja a Karcag-Tiszafüredi vasútvonal, így a terület megközelítéséhez vasúti kereszteződésen kell átkelni. Az utak szélesítéséhez szükséges területeket a városi Önkormányzat nem új közterületek kijelölésével (szabályozási vonalak meghatározásával), hanem 6,0 m 21

22 méretű előkert és kötelező építési vonal előírásával kívánja biztosítani. Ez a megoldás valóban biztosítja a szükséges, legalább 12,0 m széles útépítési területek beépítetlenségét és későbbi felhasználhatóságát, de ezúton is felhívjuk a figyelmet arra, hogy kényszer-intézkedéshez (kisajátításhoz) nem nyújt kellő jogi alapot. A közlekedési létesítmények megvalósítására a szükséges terület megszerzését követően, a jelentkező igényekhez igazodóan, szakaszosan kerülhet sor. A Karcag-Tiszafüredi vasútvonalon a forgalom jelenleg ismételten megindult. A Liget úti vasúti átjáró kialakítását a rendezési cél tükrében célszerű felülvizsgálni. A megfelelő szélességű kiszolgáló utak kialakítására kínálkozó lehetőségek vizsgálata: A városrész jelenlegi közlekedési rendszere (az utak fehérrel jelölve): A városrészt délről határoló (2937 helyrajzi számú) út szélessége - szükség szerint kiegészítve az ezzel északi oldalon szomszédos árok földrészletekkel - megfelelő, vagy csekély kiegészítéssel megfelelővé tehető. A Liget úti vasúti átjárótól az ezen úthoz vezető (2944, 2942/4 és 2943 helyrajzi számú) utak szélessége szintén megfelelő. A városrész közlekedési rendszerének várható problémáit a jelenlegi, belső utak elégtelen szélessége okozza. Ez a szélesség jellemzően 5,50 8,00 m között változik, míg az OTÉK vonatkozó (26. (2) bekezdésben részletezett) előírása szerint az ilyen, ún. kiszolgáló utak számára (egyéb jogszabályi előírás híján) legalább 12,00 m széles építési területet kell biztosítani. A szükséges útszélesség biztosítására és a térszerkezeti átalakulás elősegítésére az alábbi lehetőségek nyílnak: 22

23 1. A meglévő utak szélességének növelése, egy új útszakasz létesítése (az új illetve szélesítendő utak kék sraffozással jelölve): A megoldás előnyei: - a másik lehetőségnél jóval kevesebb terület igénybevételét teszi szükségessé (az új útszakaszok illetve az útszélesítések megvalósításához kb. 2,0 ha területre van szükség), - a meglévő közmű-infrastruktúra (víz- és elektromos hálózat, közvilágítás) vélhetően, legalább átmenetileg felhasználható. A megoldás hátrányai: - az út-szélesítés számos (a meglévő, szélesítendő utak határához közel lévő) épületet, kerti építményt érint, ami a szükséges terület igénybevételét jelentősen megdrágíthatja vagy éppen megakadályozhatja, - a városrész keleti és nyugati szélein lévő telektömbök nem oszthatóak, így lakóterületen szokatlanul (jellemzően kb. 130 m) mély telkek alakulnak ki, ami vélhetően visszaveti az e területek iránti keresletet, - a meglévő közmű-infrastruktúra bizonyára kapacitás-bővítésre illetve nyomvonalkorrekcióra szorul, - az út- illetve közműfejlesztések gátolhatják azon ingatlanok használatát, amelyek csak az érintett útszakaszon keresztül közelíthetőek meg. 2. Új utak létesítése a meglévők többségének változatlanul hagyása mellett: (az új illetve szélesítendő utak kék sraffozással jelölve): 23

24 A megoldás előnyei: - az új infrastruktúra (út- és közmű-hálózat) a meglévőtől függetlenül, az ingatlanok folyamatos, zavartalan használata mellett, a távlati igényeknek figyelembe vételével építhető ki, - a meglévő közmű-infrastruktúra (víz, elektromos hálózat, közvilágítás) átmenetileg is felhasználható, hosszabb távon is megtartható változatlan formában, - a városrész keleti és nyugati szélein lévő telektömbök a belső tömbökhöz hasonlóan oszthatóak. A megoldás hátrányai: - a másik lehetőségnél jóval több terület igénybevételét teszi szükségessé (az új útszakaszok illetve az útszélesítések megvalósításához kb. 3,7 ha területre van szükség), - az új infrastruktúra kiépítése vélhetően komoly ráfordítást igényel, csupán nagy érdeklődés illetve építési szándék esetén lehet racionális. A tervezett szabályozás a két bemutatott lehetőség bármelyikének megvalósítását lehetővé teszi. A terület fejlesztésének megindulása előtt célszerű lenne a város által preferált megoldás kiválasztása. A választást a tényleges igények felmérésére, részletes ráfordítás-prognózisra, a műszaki ütemezési lehetőségek vizsgálatára és a potenciális források feltárására javasoljuk alapozni. 23. és 24. rendezési célok Az érintett területek a szomszédos utakról megfelelően kiszolgálhatóak. 24

25 25. rendezési cél A tervezett módosítás nem teszi szükségessé a kialakult közlekedési rendszer módosítását. 26., 27., 28. és 29. rendezési célok A tervezett módosítások nem teszik szükségessé a kialakult közlekedési rendszer módosítását, a terület forgalmának érdemi növekedése nem várható. A 12. és 22. rendezési célok (utcanyitás illetve -bővítés) esetén javasolt útmintakeresztszelvény : A tervezett módosítások nem generálnak vagy szüntetnek meg jelentős mennyiségű, a településre irányuló forgalmat. A település közlekedési hálózata nem szorul módosításra vagy kiegészítésre sem a tervezett TRT-módosítások miatt, sem egyéb okból. 2.2 Közművesítési vizsgálat és javaslat 1. rendezési cél Vízellátás: Jelenleg a területen nincs közüzemi vízellátás, de a keleti oldalon bevezethető a városból a víz. A konkrét igények tudatában lesz látható, hogy kell-e a kapcsolódási ponttól bővíteni a jelenlegi rendszert. Szennyvízelvezetés: Nincs szennyvíz-hálózat a területen. A keleti oldalon kiépíthető a rendszer úgy, hogy rácsatlakozhasson a legközelebbi meglévő városi gravitációs szennyvízhálózatra. A konkrét igények tudatában lesz látható, hogy kell-e a kapcsolódási ponttól bővíteni a jelenlegi rendszert. Gázellátás: A telek dél-keleti és déli oldalán középnyomású gázvezetékek haladnak, tehát a terület ellátható földgázzal. Csapadékvíz-elvezetés: 25

26 A terület nyugati oldalán húzódik egy belvíz csatorna, ahová csapadékvíz vezethető. A csatorna elég rossz állapotú, de jelenleg is szállít. Csapadékvizet a Kisújszállási útra is lehetne vezetni, az ottani árkok rekonstruálása esetén. Villamos energiaellátás: A terület mellett helyezkedik el a karcagi 120/20kV-os transzformátor alállomás. A területen létesülő kereskedelmi-szolgáltató gazdasági létesítmények villamos energiaellátása a területen húzódó 20kV-os légvezetékekről leágazó vezeték és transzformátor állomás(-ok) kiépítésével megoldható. 2. és 3. rendezési célok Az érintett terület közművekkel jelenleg megfelelően ellátott, megoldatlan problémáról nincs tudomásunk. 4. rendezési cél Vízellátás: A területen a közüzemi vízellátás megoldható, a telek északi, nyugati és délnyugati oldalán is vízvezetékek haladnak. Pontos igények tudatában lehet a kapacitást vizsgálni, de valószínűleg ez nem jelent problémát. Szennyvízelvezetés: Jelenleg a területen áthalad egy gravitációs szennyvíz vezeték, illetve az északi határon az út túloldalán nyomott vezeték is halad a közeli szennyvíz-tisztító telep felé. A terület így ráköthető a városi hálózatra. Gázellátás: A telek nyugati oldalán, a Keleti utcában és az északi oldalán középnyomású gázvezeték halad, tehát a terület ellátható földgázzal. Csapadékvíz-elvezetés: A terület nyugati és dél-nyugati részén is főgyűjtő csatorna halad, amelybe a telken összegyűjtött csapadékvíz belevezethető. Villamos energiaellátás: A területen a villamos energiaellátás a meglévő villamos hálózat bővítésével megoldható. 5. rendezési cél Vízellátás: A területen a közüzemi vízellátás megoldható, a telek déli és nyugati oldalán is vízvezetékek haladnak. Pontos igények tudatában lehet a kapacitást vizsgálni, de valószínűleg ez nem jelent problémát. Szennyvízelvezetés: Jelenleg a területen áthalad egy nyomott szennyvíz vezeték a déli részen, illetve a keleti oldalon a Keleti utcában gravitációs vezeték is halad. A terület így rácsatlakoztatható a városi hálózatra. Gázellátás: A telek nyugati oldalán, a Keleti utcában és a déli oldalán középnyomású gázvezeték halad, tehát a terület ellátható földgázzal. Csapadékvíz-elvezetés: A terület déli, nyugati és keleti részén is főgyűjtő csatorna halad, amelybe a telken összegyűjtött csapadékvíz belevezethető. Villamos energiaellátás: A területen a villamos energiaellátás a meglévő 20kV-os hálózatról transzformátor állomás(-ok) létesítésével oldható meg. 26

27 6. rendezési cél Vízellátás: A területen a közüzemi vízellátás megoldható, a Kisújszállási úton haladó két nyomóvezetékről, vagy a 4555 helyrajzi számú útról, ahol szintén van nyomóvezeték. Pontos igények tudatában lehet majd a kapacitást vizsgálni, hogy szükséges lesz-e hálózat-bővítés. Szennyvízelvezetés: A Kisújszállási úton halad egy dél-nyugatra tartó gravitációs vezeték, illetve egy észak-keletre haladó nyomott szennyvíz-vezeték. A terület így ráköthető a városi hálózatra. Gázellátás: A Kisújszállási úton középnyomású gázvezeték halad, tehát a terület ellátható földgázzal. Csapadékvíz-elvezetés: Az összegyűjtött csapadékvizet a területtől nyugatra fekvő agyagnyerő gödörbe lehet vezetni, vagy el kell szikkasztani. A közműhálózatra átemelőn keresztül lehet csatlakozni. Villamos energiaellátás: A területen a villamos energiaellátás a meglévő villamos hálózat és transzformátor kapacitás növelésével oldható meg. 8. rendezési cél A kitűzött cél közművesítési problémát nem vet fel. 9., 10. és 11. rendezési célok Az érintett terület közművekkel jelenleg megfelelően ellátott, megoldatlan problémáról nincs tudomásunk. 12. rendezési cél Az új utcaszakasz lehetővé fogja tenni a tömbbelsőben lévő telkek közművel történő megfelelő ellátását (a 2.1 fejezetben javasolt út-mintakeresztszelvény szerint). Villamos energiaellátás: Az új utca nyitása során új vezetékhálózat és közvilágítási hálózat a meglévő hálózat bővítésével létesíthető. 13. és 14. rendezési célok Az érintett terület közművekkel jelenleg megfelelően ellátott, megoldatlan problémáról nincs tudomásunk. 15. és 16 rendezési célok A megfelelő megvilágítás a meglévő elektromos hálózatok bővítésével megoldható. Az új közlekedési létesítményekről a csapadékvíz a jelenleg is kiépített közművekre való csatlakozással megoldható. Egyéb közművesítési problémát a kitűzött rendezési cél nem vet fel. 17. és 18. rendezési célok Az érintett terület közművekkel jelenleg megfelelően ellátott, megoldatlan problémáról nincs tudomásunk. 27

28 19. rendezési cél Vízellátás: A területen a közüzemi vízellátás nem megoldott. A közművet a Kisújszállási útról a telepre bevezető úton keresztül be lehet vezetni a városból a konkrét igények meghatározása után, de valószínűleg a meglévő egyedi vízellátás esetlegesen szükséges rekonstrukciója a megoldás, amennyiben növekszik a vízigény. Szennyvízelvezetés: A városi gravitációs rendszerre a Kisújszállási útról a telepre bevezető úton keresztül rácsatlakoztatható, de valószínűleg a meglévő egyedi közműpótló esetlegesen szükséges rekonstrukciója a megoldás, ha a kapacitás-növelés igénye felmerül. Gázellátás: A terület nagy kapacitással ellátott. Csapadékvíz-elvezetés: A teleptől keletre a 0699/9 helyrajzi számú terület mellett észak-déli irányba húzódó belvíz csatorna alkalmas lehet befogadónak. A teleptől új árkot kell nyitni a csatornáig. Jelenleg nyílt árkok vannak a telep körül, ott elszikkad a csapadékvíz, befogadója nincs. Villamos energiaellátás: A terület rendelkezik megfelelő villamos energiaellátást biztosító villamos hálózattal. 20. rendezési cél Vízellátás: A területen a közüzemi vízellátás nem megoldott. Saját vízellátással rendelkezik. Szennyvízelvezetés: Egyedi szennyvíz-kezelés van a területen, ha szükséges, ezt kell fejleszteni. Csapadékvíz-elvezetés: A terület keleti oldalán halad egy csapadékvíz-elvezető árok, amelybe a telken összegyűjtött csapadék belevezethető. Gázellátás: Szükség esetén tartályos rendszerrel biztosítható. Villamos energiaellátás: A terület rendelkezik megfelelő villamos energiaellátást biztosító villamos hálózattal. 21. rendezési cél Vízellátás: A területen a közüzemi vízellátás nem megoldott. Saját vízellátással rendelkezik. A városi rendszer nagyon messze van ahhoz, hogy gazdaságosan csatlakoztatható legyen, így bővítési igény esetén a saját rendszer fejlesztendő. Szennyvízelvezetés: Egyedi szennyvíz-kezelés van a területen, ha szükséges ezt kell fejleszteni. A városi rendszer nagyon messze van ahhoz, hogy ésszerű költségekkel csatlakoztatható legyen. 28

29 Csapadékvíz-elvezetés: A terület nyugati oldalán halad a 0446 helyrajzi számú csatorna, amelybe a telken összegyűjtött csapadék belevezethető. Villamos energiaellátás: A terület rendelkezik megfelelő villamos energiaellátást biztosító villamos hálózattal. 22. rendezési cél Vízellátás: A területen a közüzemi vízellátás megoldott a Madarasi útról. Szennyvízelvezetés: Jelenleg nincs kiépítve a hálózat, de a Madarasi úti gravitációs rendszerre rácsatlakoztatható. A területen valószínűleg szennyvíz-átemelő létesítése válik szükségessé. Gázellátás: A területre bevezethető a középnyomású gáz a Madarasi útról. Csapadékvíz-elvezetés: A Madarasi úton haladó főgyűjtő nyílt árkú csatornába a területen összegyűjtött csapadékvíz elméletileg belevezethető, várhatóan nagy költségekkel. Másik lehetséges megoldás a helyben történő szikkasztás. Villamos energiaellátás: A terület rendelkezik megfelelő villamos energiaellátást biztosító villamos hálózattal, melyet esetleg át kell építeni az új utcahálózati kialakításnak megfelelően. A területen kialakítandó utcákban a közművek elhelyezhetőek a 2.1 fejezetben javasolt út-mintakeresztszelvény szerint. 23. és 24. rendezési célok Az érintett terület közművekkel jelenleg megfelelően ellátott, megoldatlan problémáról nincs tudomásunk. A tervezett módosítások nem érintik a meglévő fontosabb közműlétesítményeket, nem teszik szükségessé új, településszerkezeti jelentőségű közműlétesítmények megvalósítását. 25., 26., 27., 28. és 29. rendezési célok Az érintett területek közművekkel jelenleg megfelelően ellátottak, megoldatlan problémáról nincs tudomásunk. A tervezett módosítások nem érintik a meglévő fontosabb közműlétesítményeket, nem teszik szükségessé új, településszerkezeti jelentőségű közműlétesítmények megvalósítását. A település közműhálózatának terve nem szorul módosításra vagy kiegészítésre sem a tervezett TRT-módosítások miatt, sem egyéb okból. 29

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Településszerkezeti terv (módosítás 2005.) Megállapította

Részletesebben

Hatályos OTrT (Jelen tervezés terv alapja) Ország szerkezeti terv (hatályos településrendezési terv alapja)

Hatályos OTrT (Jelen tervezés terv alapja) Ország szerkezeti terv (hatályos településrendezési terv alapja) I I. 1. 5. A területrendezési tervvel való összhang igazolása Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-től hatályos Bács-Kiskun

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE jóváhagyva a 124/2005. (XI. 24.) számú határozattal 2010. február 11.

Részletesebben

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 5. melléklet az 57/2016.(XI.4.) kt. számú határozathoz A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott

Részletesebben

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ VIZSGÁLATA Őcsény

Részletesebben

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ MUNKARÉSZ A településrendezési tervek készítése során figyelembe kell venni a magasabb szintű területrendezési tervek szabályozásait.

Részletesebben

TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE

TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE A település tervezése során a 2008. évi L. törvénnyel módosított 2003. évi XXVI. törvénnyel jóváhagyott Országos Területrendezési Terv és a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Részletesebben

TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE Jóváhagyva Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Szikra Zoltán Egyéni Vállalkozó 5300 Karcag, Jókai utca 22. T.sz.:2/2017 TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Elfogadva: Tiszatenyő Község Önkormányzata.../2017 (...)

Részletesebben

ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Településszerkezeti terv törzsszám : GJ-0315 Szolnok, 2005. november

Részletesebben

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata VAJA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata a 2003. évi XXVI. törvény 2013. évi CCXXIX. törvénnyel megállapított rendelkezései alapján Nyíregyháza

Részletesebben

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban OTrT) országos ket, területfelhasználási

Részletesebben

TISZASZENTIMRE (ÚJSZENTGYÖRGY) KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

TISZASZENTIMRE (ÚJSZENTGYÖRGY) KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 TISZASZENTIRE (ÚJSZENTGYÖRGY) KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Településszerkezeti terv (jóváhagyott) Szolnok,

Részletesebben

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata NYÍRBOGÁT NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata a 2003. évi XXVI. törvény 2013. évi CCXXIX. törvénnyel megállapított rendelkezései alapján

Részletesebben

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA Mezőlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének a az 57/2009 (VIII. 27.) önkormányzati határozattal elfogadott áról 2015. október 2 MEGRENDELŐ:

Részletesebben

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA SZERKEZETI TERV LEÍRÁS a 251 sz. főút és a 2502 j. ök. út építési területére megnevezésű Szerkezeti tervlaphoz 1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 1. 1. A területfelhasználás Beépítésre nem szánt területek KÖu

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín a településszerkezeti terv belterületi részletén jelölve lakóterület helyett gazdasági terület 3.1. TELEPÜLÉSTERVEZÉS, TÁJRENDEZÉS Lakóterület helyett kereskedelmi

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A módosítások településen elfoglalt helyét a mellékelt A-1 jelű átnézeti rajz tartalmazza. 1. sz módosítás A módosítandó terület

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata VAJA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata 1 1.) A Megyei Területrendezési Terv Vaja várost érintő elhatározásai

Részletesebben

3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA 3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-től hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

II.1.5. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

II.1.5. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben

Ország szerkezeti terv Hatályos OTrT (hatályos megyei terv alapja) Vízgazdálkodási térség 398,7

Ország szerkezeti terv Hatályos OTrT (hatályos megyei terv alapja) Vízgazdálkodási térség 398,7 5. A t e r ü l e t r e n d e z é s i t e r v v e l v a l ó ö s s z h a n g i g a z o l á s a Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12- tıl hatályos

Részletesebben

KISLŐD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA A 088 ÉS 093 HRSZ-Ú INGATLANOK VONATKOZÁSÁBAN

KISLŐD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA A 088 ÉS 093 HRSZ-Ú INGATLANOK VONATKOZÁSÁBAN KISLŐD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA A 088 ÉS 093 HRSZ-Ú INGATLANOK VONATKOZÁSÁBAN Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének a az 17/2004. (II. 28.) önkormányzati határozattal

Részletesebben

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A módosítások településen elfoglalt helyét a mellékelt A-1 jelű átnézeti rajz tartalmazza! 1. sz módosítás A módosítandó terület

Részletesebben

T P. Msz: Németh Gyula TT Lakiné Oláh Renáta. Miklósi Attila K1d-1/ Felelős vezetőtervező: Segédtervező: Közlekedés:

T P. Msz: Németh Gyula TT Lakiné Oláh Renáta. Miklósi Attila K1d-1/ Felelős vezetőtervező: Segédtervező: Közlekedés: T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96/418 373; Fa: 96/418 699; E mail: talent_plan@arrabonet.hu Enese Rendezési Terv módosítás Msz: 16081

Részletesebben

ARCHITEX É p í t é s z K f t JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK. tsz.: 213/15

ARCHITEX É p í t é s z K f t JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK. tsz.: 213/15 ARCHITEX É p í t é s z K f t S z o l n o k, Verseghy park 8. telefon: 56/789-307 telefax: 56/789-327 e-mail: architex@architexkft.hu JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK

Részletesebben

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ TÉRKÉPEK ÉS LEÍRÁSOK

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ TÉRKÉPEK ÉS LEÍRÁSOK A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ TÉRKÉPEK ÉS LEÍRÁSOK A tervhierarchia legmagasabb szintjén az Országos Területrendezési Terv áll, melyet az Országgyűlés a 2003.:

Részletesebben

Bölcske elkerülő út - Áttekintő nézet a módosításról

Bölcske elkerülő út - Áttekintő nézet a módosításról Módosítással érintett terület 1. sz. melléklet Bölcske elkerülő út - Áttekintő nézet a módosításról 1 2. sz. melléklet A módosítás alá vont terület hatályos szerkezeti és szabályozási terv kivonata Településszerkezeti

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2016. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Módosítások 2016. I. KÜLZETLAP Újfehértó Város Településrendezési Tervének - módosításához

Részletesebben

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014 P-ART Stúdió Kft 4400 Nyíregyháza, Legyező út 78/3 E-mail: veresis55@gmailcom Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Törzsszám: /2014

Részletesebben

Törzsszám: P1/2014. Felelős tervező

Törzsszám: P1/2014. Felelős tervező PALOTÁS Számítástechnikai és Területrendezési Betéti Társaság 4026. Debrecen Bethlen u. 36-38 Telefon: (52) 427-329, Mobil: (30) 9833-022 E-mail: cpalotas@mail.datanet.hu TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV ÉS BEÉPÍTÉSI

Részletesebben

HAJDÚSÁMSON VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

HAJDÚSÁMSON VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV HAJDÚSMSON VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 471. SZ. ÚT VÁROSBÓL NYÍRADONY FELÉ KIVEZETÕ SZAKASZA MELLETTI KERÉKPÁRÚT NYOMVONALVEZETÉSÉVEL KAPCSOLATOS MÓDOSÍTÁSA I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó LENGYEL ÉPÍTÉSZ MŰTEREM KFT. 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 21. 1/2. Telefon / fax: (52) 425 428, (52) 532 896 E-mail: lengyel @ lengyelepitesz.t-online.hu Debrecen, 41. számú vrk. Debrecen-Nagykereki vasútvonal

Részletesebben

RAJZI SZABÁLYOZÁSI ELEMEK Nem települési döntési szint FELÜLETEK Települési döntési szint HATÁRVONALAK... polgármester I. rendű közlekedési célú közterület II. rendű közlekedési célú közterület (belterületen

Részletesebben

4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A TELEPÜLÉSSZEREZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSO LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A rendezési terv módosítása során 12 terület módosítására kerül sor. A módosítani kívánt területek

Részletesebben

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A módosítások településen elfoglalt helyét a mellékelt A-1 jelű átnézeti rajz tartalmazza! 1. sz módosítás A módosítandó terület

Részletesebben

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS GYOMAENDRİD (0897/4 HRSZ-Ú TERÜLET) TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ LEÍRÁS

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS GYOMAENDRİD (0897/4 HRSZ-Ú TERÜLET) TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ LEÍRÁS A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS GYOMAENDRİD (0897/4 HRSZ-Ú TERÜLET) TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ LEÍRÁS Békéscsaba, 2011. május Az Országos és Békés Megyei Területrendezési Tervek

Részletesebben

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 -

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 - T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96/418 373; Fax: 96/418 699; E mail: talent_plan@arrabonet.hu VÉRTESKETHELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

Részletesebben

Tornyospálca község településrendezési terv módosítását megalapozó TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

Tornyospálca község településrendezési terv módosítását megalapozó TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV P-ART Stúdió Kft Nyíregyháza Legyező u. 78/3 4400 E-mail: veresis55@gmail.com Tornyospálca község településrendezési terv módosítását megalapozó TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Törzsszám:2/2015 1 Településrendezési

Részletesebben

JOBAHÁZA. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció január TH

JOBAHÁZA. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció január TH JOBAHÁZA Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. január TH-14-02-02 2 Jobaháza településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. Környezetalakítás 3.4. Közlekedés 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

Településrendezési Tervének módosítása

Településrendezési Tervének módosítása Sajóbábony város Településrendezési Tervének módosítása Térségi tervekkel való összhang igazolása Országos Területrendezési Terv (2003. évi XXVI. törvény) Az Ország Szerkezeti Terve a rendezés alá vont

Részletesebben

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 FEKETEERDŐ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 2 Feketeerdő településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. Közlekedés 3.4. Környezetalakítás 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

T A L E N T P L A N Győrújbarát Településrendezési eszközök módosítása Véleményezési dokumentáció Msz: október

T A L E N T P L A N Győrújbarát Településrendezési eszközök módosítása Véleményezési dokumentáció Msz: október T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11.; Tel: 96/418 373; Fa: 96/418 699; E mail:talent_plan@arrabonet.hu Győrújbarát Településrendezési eszközök

Részletesebben

A törvény jelentősége:

A törvény jelentősége: Magó Erzsébet osztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály 2012. április 26. Az Agglomerációs törvény (továbbiakban: Törvény) 2005. szeptember 1-én lépett hatályba. A törvény

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

- a fenti pontoknak eleget tesznek az új lakó vegyes gazdasági és üdülőterületek kijelölése.

- a fenti pontoknak eleget tesznek az új lakó vegyes gazdasági és üdülőterületek kijelölése. 5. melléklet a /2014. (..) önkormányzati határozathoz A területrendezési tervvel való összhang igazolása A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési

Részletesebben

Településrendezési Tervének módosításához

Településrendezési Tervének módosításához Nagyecsed Város Településrendezési Tervének módosításához Országos, kiemelt t érségi és megyei övezet ek t erület i lehatárolása G a z d a s á g i t e r ü l e t e k - 2016 T ervező: Art Vital T ervező,

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Az 58/2015. (IV. 28.) Kt. határozat 2. sz. e BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSÁT MÓDOSÍTÓ DOKUMENTUM 1. A hatályos településszerkezeti leírás 5. fejezet (5) bekezdés e) pontja

Részletesebben

Az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvény (OTrT) évi felülvizsgálatának módosítási javaslatai

Az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvény (OTrT) évi felülvizsgálatának módosítási javaslatai Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (OTrT) 2013. évi felülvizsgálatának módosítási javaslatai 2013. szeptember 18. Az Ország Szerkezeti Terve meghatározza: 1. az1000 ha-nálnagyobb

Részletesebben

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 RÁBAPATONA Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 2 Rábapatona Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ egyszerűsített egyeztetési eljáráshoz

KIEGÉSZÍTŐ VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ egyszerűsített egyeztetési eljáráshoz TÁJOLÓ-TERV Területrendezési, Környezetvédelmi és Közigazgatásfejlesztési Kft. BALATONAKARATTYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (Balatonakarattya 143/2016. (IX.14.) önk. határozat 1. mellékletét

Részletesebben

Ceglédbercel Község Önkormányzatának /2016. () sz. önkormányzati határozata

Ceglédbercel Község Önkormányzatának /2016. () sz. önkormányzati határozata Ceglédbercel Község Önkormányzatának /2016. () sz. önkormányzati határozata Ceglédbercel Község Településszerkezeti terve módosításáról az M4 gyorsforgalmi út M0 és Cegléd közötti szakaszán 1. Ceglédbercel

Részletesebben

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

Tiszakanyár Község Településrendezési Tervének módosításához

Tiszakanyár Község Településrendezési Tervének módosításához Tiszakanyár Község Településrendezési Tervének módosításához O r s z á go san, kiemelt t é rs é g i és m e gyei ö v e ze te k te r ü l et i l e h a táro l á sa Zöldterü letek 2016. Tervező: Urban D imen

Részletesebben

EGERVÁR. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV módosítása. 2011. november

EGERVÁR. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV módosítása. 2011. november EGERVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV módosítása 2011. november

Részletesebben

A r t V i t a l Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. Településrendezési Csoport CÍMLAP

A r t V i t a l Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. Településrendezési Csoport CÍMLAP CÍMLAP Kántorjánosi Község Településrendezési Tervének - módosításához - M3-as autópálya Kántorjánosit érintő szakasza 2008. KÜLZETLAP Kántorjánosi Község Településrendezési Tervének - módosításához -

Részletesebben

I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA

I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA Polgár Város jelenleg hatályos Településszerkezeti tervét 87/2002.(X.03.) sz. határozatával hagyta jóvá az önkormányzat képviselő-testülete. Többszöri módosítást

Részletesebben

Területrendezési (területi) tervezés

Területrendezési (területi) tervezés A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEZÉS KÖZÚTI VONATKOZÁSAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁRA Vezető területrendező tervező: Faragó Péter Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

REGIOPLAN KÓPHÁZA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 41. ) Győr, 2016.

REGIOPLAN KÓPHÁZA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 41. ) Győr, 2016. REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu KÓPHÁZA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA (314/2012.(XI.8.) Korm.

Részletesebben

REGIOPLAN CSORNA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 42. )

REGIOPLAN CSORNA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 42. ) REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu CSORNA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA (314/2012.(XI.8.) Korm.

Részletesebben

1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA

1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA 1. CÍMLAP TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE K-1 JELŰ KORSZERŰSÉGI FELÜLVIZSGÁLATA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA Megrendelő: Tállya község Önkormányzata Tállya Rákóczi utca 34. 3907 Tervező:

Részletesebben

REGIOPLAN FERTŐD HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 42. )

REGIOPLAN FERTŐD HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 42. ) REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu FERTŐD HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

MÁGOCS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS MÁRCIUS HÓ HÜBNER TERVEZŐ KFT 7621 PÉCS, JÁNOS U. 8.

MÁGOCS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS MÁRCIUS HÓ HÜBNER TERVEZŐ KFT 7621 PÉCS, JÁNOS U. 8. MÁGOCS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS 2016. MÁRCIUS HÓ HÜBNER TERVEZŐ KFT 7621 PÉCS, JÁNOS U. 8. 1 MÁGOCS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS TERVEZŐ TELEPÜLÉSTERVEZÉS HÜBNER TERVEZŐ KFT

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A KözOP-3.2/C-08-11 pályázattal épülő VESZPRÉM-MÁRKÓ-BÁND HIVATÁSFORGALMI ÉS KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI KERÉKPÁRÚT ENGEDÉLYEZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES

Részletesebben

M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e

M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e Képviselő-testület telektulajdonos kérelmére kezdeményezte a településrendezési eszközök módosítását 16/2016.(II.10.) Kt. sz. határozatában. A határozat értelmében

Részletesebben

. számú előterjesztés. Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész ELŐTERJESZTÉS

. számú előterjesztés. Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész ELŐTERJESZTÉS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Pf: 5. Telefon: 85/501-003 E-mail: polghiv@marcali.hu Fax: 85/501-055 Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész. számú

Részletesebben

DOMBIRATOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK. 20/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA

DOMBIRATOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK. 20/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA DOMBIRATOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 20/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA Megbízó Dombiratos község Önkormányzata Bojczán Endre Péter polgármester

Részletesebben

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Ipari területek övezeti előírásainak módosítása Térségi övezetek lehatárolása dokumentáció Tervező: ART VITAL Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft.

Részletesebben

FÜRGED TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

FÜRGED TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FÜRGED TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 48/2009. (VI.17.) határozattal elfogadott Településszerkezeti terv 8/2009. (VI.22.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA Megbízó Fürged

Részletesebben

PÁZMÁNDFALU. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció március TH

PÁZMÁNDFALU. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció március TH PÁZMÁNDFALU Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2016. március TH-16-02-03 2 Pázmándfalu Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban A Területrendezés (1996. évi XXI. Törvény (Tftv.) alapján): A területrendezés az országra, illetve térségeire

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 28-i ülésére Tárgy: Helyi építési szabályzat és a mellékletét képező szabályozási terv módosításának folyamatában a véleményezési

Részletesebben

T P. Msz: Németh Gyula TT Lakiné Oláh Renáta. Miklósi Attila K1d-1/ Felelős vezetőtervező: Segédtervező: Közlekedés:

T P. Msz: Németh Gyula TT Lakiné Oláh Renáta. Miklósi Attila K1d-1/ Felelős vezetőtervező: Segédtervező: Közlekedés: T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96/418 373; Fa: 96/418 699; E mail: talent_plan@arrabonet.hu Győrújbarát Rendezési Terv módosítás

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

Területrendezési szabályozás változása

Területrendezési szabályozás változása Területrendezési szabályozás változása Magó Erzsébet osztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály 2014. április 15. Előzmények Országos Területrendezési Tervről szóló 2003.

Részletesebben

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 100/2013.(IX.17.) SZ. ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS ALAPJÁN 314 / 2012. (XI.8.) KORM. RENDELET 41. SZERINTI EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

Változtatási jegyzék

Változtatási jegyzék Változtatási jegyzék Fonyód Város településrendezési eszközeinek módosításához Jsz.: 50-1947/2016 VÁLTOZTATÁSI JEGYZÉK TARTALMA: 1. Fonyódi piac és vásárcsarnok fejlesztése. 2. Lakóterület fejlesztés az

Részletesebben

D Á N Y TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA KIEGÉSZÍTÉS AZ ALÁTÁMASZTÓ ÉS JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEKHEZ

D Á N Y TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA KIEGÉSZÍTÉS AZ ALÁTÁMASZTÓ ÉS JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEKHEZ D Á N Y TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA KIEGÉSZÍTÉS AZ ALÁTÁMASZTÓ ÉS JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEKHEZ A 4,5,11,12,13 HRSZ. INGATLANOK TERÜLETÉRE VONATKOZÓAN KÖZIGAZGATÁSI EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 E-mail: provinciaterv@gmail.com

Részletesebben

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2015. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Teljes eljárás - Előzetes tájékoztatási dokumentáció KÜLZETLAP Rétközberencs Község

Részletesebben

Módosító indítvány sorszáma. Érintett szelvény. Kovács László és Valek Piroska. 5. 3f-4. Indítvány rövid tartalma, helyszíne

Módosító indítvány sorszáma. Érintett szelvény. Kovács László és Valek Piroska. 5. 3f-4. Indítvány rövid tartalma, helyszíne Módosító indítvány sorszáma Érintett szelvény 5. 3f-4 Indítványozó Kovács László és Valek Piroska átnézeti térkép Indítvány rövid tartalma, helyszíne 39287 hrsz-ú közpark területfelhasználási módjának

Részletesebben

MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MISKOLC DÉLI IPARI PARK MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése MISKOLC Miskolc Déli Ipari Park (MIDIP) elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as

Részletesebben

SUKORÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

SUKORÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA SUKORÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA a 034/11, 034/12 és 034/28-as hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan 2015. május A településfejlesztési koncepcióról,

Részletesebben

T P TT K1d-1/ TK Energia-közmű tervező, Hírközlési tervező:

T P TT K1d-1/ TK Energia-közmű tervező, Hírközlési tervező: T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96 418 373 Fa: 96 418 699 email: talent_plan@arrabonet.hu Győrzámoly Településrendezési eszközök Módosítása

Részletesebben

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat?

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Dr. Tompai Géza főosztályvezető Belügyminisztérium, Területrendezési és Településügyi Főosztály 2011. 1 Helyi és térségi érdekek A településrendezés helyi közügy

Részletesebben

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság H-3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1., Pf.: 6. Tel.: (48) , Fax: (48)

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság H-3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1., Pf.: 6. Tel.: (48) , Fax: (48) Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság H-3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1., Pf.: 6. Tel.: (48) 506-000, Fax: (48) 506-001 info.anp@t-online.hu www.anp.hu Szerencs Város Önkormányzata Szerencs Rákóczi út 89.

Részletesebben

3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA 3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen igazolás a 19/2011.(XI.29.) számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun megyei területrendezési

Részletesebben

JAKABSZÁLLÁS Településrendezési eszközeinek szennyvíz-elvezetési és tisztítási beruházásokkal kapcsolatos módosítása

JAKABSZÁLLÁS Településrendezési eszközeinek szennyvíz-elvezetési és tisztítási beruházásokkal kapcsolatos módosítása É P Í T É S Z M Ű H E L Y K F T 6000. Kecskemét, Wesselényi u. 1. Felelős tervező: Szilberhorn Erzsébet TT 1/É-03-0105 Telefon, fax: 76/ 482 916 E-mail: szil@epiteszmuhely.hu Levélcím: 6001 Kecskemét Pf

Részletesebben

TATA, szőnyeggyári sziget - Berta malom SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

TATA, szőnyeggyári sziget - Berta malom SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK LT-PLAN BT. Tatabánya, Tátra u. 1/A Munkaszám: 6/2016. TATA, szőnyeggyári sziget - Berta malom SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA - 2016 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK Tervező: László Tibor okl. építészmérnök

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐ ÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E 20543 11

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete a Budapest, XXIII. kerület Helsinki út Hold u. MÁV vasútvonal által határolt terület szabályozási tervéről

Részletesebben

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZMÓDOSÍTÁS JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA - 14/2008 (III. 21.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT (46/2003.

Részletesebben

Átnézeti térkép Kivonat az érvényben lévő szabályozási tervből Kivonat az érvényben lévő szerkezeti tervből

Átnézeti térkép Kivonat az érvényben lévő szabályozási tervből Kivonat az érvényben lévő szerkezeti tervből 18. 2d-2 Páfrány úti URÁN Társasgarázs A Páfrány út 543/1 hrsz-ú ingatlan beépítési %-nak növelése 70%-ra (Páfrány úti garázstelep). nem nem igen A kérést méltányolandó, az övezetben a beépítési lehetőséget

Részletesebben

REGIOPLAN SOPRON MJ VÁROS SOPRONBÁNFALVA ÉS SOPRONBÁNFALVA-KUTYAHEGY SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSA

REGIOPLAN SOPRON MJ VÁROS SOPRONBÁNFALVA ÉS SOPRONBÁNFALVA-KUTYAHEGY SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSA REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu SOPRON MJ VÁROS SOPRONBÁNFALVA ÉS SOPRONBÁNFALVA-KUTYAHEGY SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben