Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam es tanév 1. félév programjai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai"

Átírás

1 alapszak egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam es tanév 1. félév programjai 1

2 Szent István Egyetem Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2013/2014-es tanév 1. félévének programterve alapszak egészségturizmus-szervező szakirány programterve Gólyatábor szeptember 2-4. Regisztrációs nap (nappali) Első tanítási nap (nappali) Nyílt napok időpontjai ; ; 01.21; órától Szorgalmi időszak Őszi szünet Vizsgaidőszak Záróvizsga időszak Nappali tagozaton elmélet és szakmai gyakorlat Elmélet és nyelv Gyakorlat szak Egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam szak Egészségturizmus-szervező szakirány Túraszervezés gyakorlat II. évfolyam szak szeptember (3 nap) Egészségturizmus-szervező szakirány Csoportos időpontokban III. évfolyam szak Egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam Záróvizsga felkészítés Egyéni időpontokban Levelező tagozaton konzultáció és szakmai gyakorlat Konzultáció Gyakorlat szak Egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam szak Egészségturizmus-szervező szakirány II. évfolyam szak Egészségturizmus-szervező szakirány III. évfolyam szak Egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam Záróvizsga felkészítés Túraszervezés gyakorlat október 5-6. Csoportos időpontokban Egyéni időpontokban 2

3 Szakdolgozat beadási határidők záróvizsgára jelentkezőknek Szakdolgozat beadása: - a konzulensnek - a Tanulmányi Osztályra szak egészségturizmus-szervező szakirány záróvizsga Diplomaátadó ünnepség Gyula, augusztus 27. Dr. Fodor Lajos egyetemi tanár intézetigazgató 3

4 szak egészségturizmus-szervező szakirány es tanév, 1. félév I. évfolyam Tantárgyak Tantárgyi Nappali tagozat Levelező tagozat kód Ea. Kr. Gy. Kr. Ea. Kr. Gy. Kr. Tantárgyi kód Értékelés Tantárgyfelelős/oktató Kötelező tantárgyak Egészségtani alapismeretek I. ESZBEA115HN ESZBEA115HL K Dr. Szólics Alex Európa tanulmányok I. ESZBEU113HN ESZBEU113HL K Dr. Gurzó Imre/ Dr. Turcsán Zsolt Pszichológia I. ESZBPS113HN ESZBPS113HL Gyj Dr. Rozsnyai Katalin Informatika I. ESZBIN123HN ESZBIN123HL Gyj Dr. Szalay Zsigmond Gábor/ Borbola Gábor Jogi ismeretek I. ESZBJO113HN ESZBJO113HL K Dr. Herbst Árpád Dr. Scheirich Gyula Személyiségfejlesztés I. ESZBSF113HN ESZBSF113HL Gyj Dr. Lányi Katalin/ Sándor Zita Matematikai és statisztikai ismeretek I. ESZBMS144HN 20 2 ESZBMS144HL Gyj Dr. Molnár István/ Dr. Szakács Attila Orvosi latin nyelv ESZBIL123HN ESZBIL123HL Gyj Dr. Beke Szilvia Idegen nyelv I. ESZBIN120HN 60 0 Gyj Dr. Kiss Csilla/ Dr. Máthé Ilona Boros Árpád Pappné Princzinger Valéria Kötelezően választható tantárgy ESZCSF123HN ESZCSF123HL Gyj Dr. Lányi Katalin/ Személyiségfejlesztés II. Dr. Nagy Zsuzsanna Mindösszesen:

5 Tantárgy neve: Egészségtani alapismeretek I. (Anatómia) Tantárgyi kód nappali ESZBEA115HN Tantárgyi kód levelező ESZBEA115HL Tantárgyfelelős neve: Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Szólics Alex tanársegéd Oktató neve: Oktató beosztása: Dr. Szólics Alex tanársegéd Szak (szakirány) tagozat megnevezése Tantárgy jellege szakonként Ea.+gyak. óraszáma Összes óraszám Számonkérés módja Kreditpont tagozatonként Nappali B K 5 Levelező B K 5 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Nincs. 2. A félév érvényességének feltétele: Egy zárthelyi dolgozat (tesztkérdések segítségével) legalább 60 %-os eredményességgel való teljesítése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges kollokvium elérése. 4. A tantárgy rövid tartalma: N: 1-4 L:1-2 Az anatómia története, tárgya, felosztása, vizsgáló módszerei. N:5-8 L:3-4 Alkattípusok, az emberi test szerkezete és szerveződése. Síkok, irányok, tájékozódás az emberi testen. N:9-13 L:5-6 A sejt és a szövetek. N:14-45 L:7-15 Az egyes szervrendszerek felépítése; egyéb belső szerveink anatómiája. Sportmozgások anatómiája, főbb izomcsoportok részvétele a mozgásokban: mozgásrendszer (csont és izomrendszer); Fontosabb csontok, izmok, ízületek vizsgálata. Izomrost típusok. A tüdő és a légutak anatómiája; a légzőrendszer; Légző izmok, légző mozgás, testmozgások kapcsolata. a szív és a keringés rendszere; A szív és a vérerek anatómiája nyirokrendszer; az emésztőrendszer; a vizeletkiválasztó rendszer; A nemek anatómiai különbségeinek jellemzői makroszkópos és mikroszkópos szinten. Nemi szervek; belsőelválasztású mirigyek rendszere; Az idegrendszer, az agy és a gerincvelő felépítése. érzékszervek. 5

6 5. Számonkérés módja: Kollokvium. Kollokviumi témakörök: A tantárgy rövid tartalmának témaköreihez igazodóan. 6. Irodalom: Donáth T.: Anatómiai nevek A-Z. Medicina, Budapest, Kiss F., Szentágothai J.: Az ember anatómiájának atlasza I-II. Medicina, Budapest, Netter F., H.: Atlas of human anatomy. Ciba-Geigy Limited, Basle, Tömböl T. (szerk.): Tájanatómia. Medicina, Budapest,

7 Tantárgy neve: Európa tanulmányok I. (Európaismeret) Tantárgyi kód nappali ESZBEU113HN Tantárgyi kód levelező ESZBEU113HL Tantárgyfelelős neve: Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Gurzó Imre főiskolai tanár Oktató neve: Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Turcsán Zsolt c. egyetemi tanár Tantárgy Számon- Szak (szakirány) tagozat megnevezése jellege szakonként Ea.+gyak. óraszáma Összes óraszám kérés módja Kreditpont tagozatonként Nappali B K 3 Levelező B K 3 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Nincs. 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali és levelező tagozaton: Rendszeres óralátogatás. Szóbeli vizsga. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges kollokviumi osztályzat elérése. 4. A tantárgy rövid tartalma: N.: 1-5, L.: 1-2: A társadalomtörténet elméleti kérdései. A társadalomtörténet-írás története. Az európai társadalomfejlődés sajátosságai. Ókori Európa. N.:6-10, L:3-4: Középkori Európa. A vallások szerepe Európa fejlődésében. N:11-15., L:5-6: Az újkori Európa. A feudális rendszert szétbomlasztó gazdasági átalakulások és a kapitalista társadalom kibontakozása. Az új európai gazdasági munkamegosztás hatása Európa társadalmi-politikai fejlődésére. N:16-20, L:7-8: A nők története harc a társadalmi egyenjogúsításért.a kelet-európai társadalmi fejlődés sajátosságai. A kapitalista átalakulás és annak társadalmi következményei. Az európai polgárság kezdeményezései. N:21-25, L:9: Az első világháborút követő gazdasági-társadalmi változások a kapitalista világban. A szocializmus egy zsákutcába vezető modernizációs kísérlet. A létező szocializmus és a társadalom átalakítása a Szovjetunióban és a második világháború utáni szocialista államokban. 7

8 N:26-30, L:10: Válaszúton a kapitalizmus. A globalizáció társadalmi következményei.rendszerváltás Magyarországon. 5. Számonkérés módja: Kollokvium. Irodalom: Kötelező: - Európa Krónika Kézikönyv. Magyar Könyvklub, Budapest, Friedell, E. (1998): Az újkori kultúra története II. Holnap Kiadó, Budapest. - Kaposi Z. (1996): A gazdasági folyamatok és a közgazdasági gondolkodás kapcsolata a 18. században. JPTE, Pécs. - Komáromy G. (szerk.) (1998): Történelem az Interneten. Kossuth Kiadó, Budapest. - Kovalcsik J. (1986): A kultúra csarnokai I-III. Művelődéskutató Intézet, Budapest. - Köteles L. (szerk.) (2001): Vallástörténeti szöveggyűjtemény. Magánkiadás, Gyula. - Köteles L. (2006): Európaismeret. CD. Magánkiadás, Gyula. - Köteles L. (2007): Magyarságismeret. CD. Magánkiadás, Gyula. - Kövér Gy. Gyáni G. (1998): Magyarország társadalomtörténete. (A reformkortól az I. világháborúig.) Osiris Kiadó, Budapest. Ajánlott: - Márki S. (2000): A középkor története. Laude Kiadó, Budapest, (utánnyomás). - Weber, M.: A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme. Gondolat Kiadó, Budapest,

9 Tantárgy neve: Pszichológia I. (Alapismeretek és személyiségpszichológia Tantárgyfelelős neve: Oktató neve: Szak (szakirány) tagozat megnevezése Tantárgyi kód nappali Dr. Rozsnyai Katalin Dr. Rozsnyai Katalin Tantárgy jellege szakonként tagozatonként ESZBPS113HN 9 Oktató beosztása: Ea.+gyak. óraszáma Összes óraszám Tantárgyi kód levelező ESZBPS113HL Számonkérés módja főiskolai docens főiskolai docens Kreditpont Nappali B Gyj 3 Levelező B Gyj 3 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Nincs. 2. A félév érvényességének feltétele: Egy zárthelyi dolgozat minimum elégséges szintű megoldása. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Elégséges gyakorlati jegy megszerzése, melyhez a zárthelyi dolgozat legalább 60 %-os teljesítése szükséges. 4. A tantárgy rövid tartalma: A bevezető pszichológiai tantárgy általános pszichológiai és személyiségpszichológiai témaköröket foglal magában. A pszichológia tárgya, kialakulása, helye a tudományok rendszerében és szakterületei. N: 1-3. óra; L: 1. óra; A pszichológia módszerei és fő irányzatai. N: 4-5. óra; L: 2. óra; A megismerő folyamatok: érzékelés, észlelés, figyelem, az aktiváció és a teljesítmény kapcsolata. Az emlékezés folyamata, a tárolás típusai. A tanulás alapfolyamatai, jellegzetes tanulási stílusok, technikák és stratégiák. N: 6-9. óra; L: 3-4. óra; A gondolkodás szerepe a megismerésben. A problémamegoldás folyamata. Az intelligencia fogalma, mérése, az IQ-értékek értelmezésének szempontjai. A képzelet aktív és passzív típusai. A kreativitás. A tehetség fő tényezői. N: óra; L: 5-6. óra; A motiváció fogalma, jellegzetes szükségleti körök. Az emóció fogalma, kialakulása, típusai és szerepe a viselkedés irányításában. N: óra; L: 7. óra A személyiség fogalma, jellemzői és az önismeret kialakításának lehetőségei. Sigmund Freud pszichoanalitikus elmélete. N: óra; L: 8. óra;

10 Behaviorizmus, tanuláselméletek. N: óra; Humanisztikus elméletek: Rogers, C., Maslow, A. elképzelése és alkalmazásuk az egészségturizmusban. N: óra; L: 9. óra; - Zárthelyi dolgozat. N: 30. óra; L:10. óra. 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: Kötelező: Atkinson, R. L. - Atkinson, R. C. - Smith E. E. - Bem D. J. (2005): Pszichológia. Osiris Századvég, Budapest. Keményné Pálffy K. (2006): Alapozó pszichológia. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. Ajánlott: Bagdy E. - Klein S. (szerk.) (2006): Alkalmazott pszichológia. Edge 2000 Kiadó, Budapest. Carver, C. S.- Scheier, M. F.(2006): Személyiségpszichológia. Osiris Kiadó, Budapest. Pléh Cs. - Boross O. (szerk.) (2004): Bevezetés a pszichológiába. Osiris Kiadó, Budapest. Pszichológia. Mozgatórugóink. Hvg extra magazin 2013/3. szám. Séra L.(2001): Általános pszichológia. Comenius Bt., Pécs. Szakács F. - Kulcsár Zs. (szerk.) (2001): Személyiségelméletek. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. 10

11 Tantárgy neve: Informatika I. (Információ, kommunikáció) Tantárgyi kód nappali ESZBIN123HN Tantárgyi kód levelező ESZBIN123HL Tantárgyfelelős neve: Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Szalay Zsigmond Gábor egyetemi docens Oktató neve: Oktató beosztása: Borbola Gábor informatika tanár Tantárgy Számon- Szak (szakirány) jellege Ea.+gyak. Összes Kreditkérés tagozat megnevezése szakonként óraszáma óraszám pont módja tagozatonként Nappali B Gyj 3 Levelező B Gyj 3 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Nincs. 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali tagozaton Év közben két zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű teljesítése. Levelező tagozaton Egy zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű teljesítése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Az elégséges gyakorlati jegy megszerzése, ehhez a zárthelyi dolgozatokban 60 %-os teljesítményszint szükséges. 4. A tantárgy rövid tartalma: A bevezető Informatika I. kurzus az Operációs rendszerek és az Internet szolgáltatásainak használatával ismerteti meg a hallgatót. Operációs rendszerek Nappali Levelező Leírás Az operációs rendszer fogalma, feladatai; csoportosításuk. Grafikus felületű operációs rendszerek gyakorlati használata. A munkaasztal és az ablakok részei, alapvető beállítások. Súgó használata Háttértárak és könyvtárak kezelése (létrehozása, másolása, mozgatása, törlése, átnevezése). Egyszerű szövegszerkesztési ismeretek Állományok jellemzői és állományműveletek (létrehozás, mentés-megnyitás, másolás, mozgatás, törlés, visszaállítás, átnevezés, nyomtatás, keresés, attribútumok, jogosultságok) Adatok biztonságos kezelése (lemezkarbantartás, archiválás). Tömörítési módszerek. Fájltömörítők használata Vírusok vírusvédelem (Tűzfal, vírusirtó használata) 16 Gyakorlati számonkérés 11

12 Internet Nappali Levelező Leírás Internet fontosabb szolgáltatásai, hálózati alapfogalmak Internetes böngésző programok használata (navigáció, letöltés). Kulcsszavas és tematikus keresés az Interneten Levelező rendszer felépítése, egy elterjedt levelezési rendszer működtetése, használata (levél küldés, fogadás, válasz küldése, továbbítás, törlés, mellékletek kezelése, címjegyzék kezelése) Levelező rendszerre épülő szolgáltatások. Internetes kommunikációs szolgáltatások Gyakorlás, összetett feladatsor megoldása Gyakorlati számonkérés 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: Steve Johnson: Microsoft Windows 7 Pontról Pontra, Budapest, Perfact-Pro, 2011 Bártfai Barnabás: Windows 7 mindenkinek, BBS-Info, 2010 Joyce Cox, Joan Preppernau: Windows 7 lépésről-lépésre, Szak Kiadó, 2009 Andy Rathbone:Tantusz könyvek - Windows 7, Panem Kiadó, 2009 Bártfai Barnabás: Számítógéphasználat mindenkinek, BBS-Info,

13 Tantárgy neve: Jogi ismeretek I. (Jogi alapismeretek) Tantárgyi kód nappali ESZBJO113HN Tantárgyi kód levelező ESZBJO113HL Tantárgyfelelős neve: Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Herbst Árpád egyetemi docens Oktató neve: Oktató beosztása: Dr. Scheirich Gyula c. főiskolai docens Tantárgy Számon- Szak (szakirány) jellege Ea.+gyak. Összes Kreditkérés tagozat megnevezése szakonként óraszáma óraszám pont módja tagozatonként Nappali B K 3 Levelező B K 3 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Nincs. 2. A félév érvényességének feltétele: Nincs. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Elégséges kollokviumi jegy megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: 1. Az állam- és jogtudományok tárgya, rendszere. A jogi kultúra. A társadalmi normák és a jog, a jog és erkölcs, a jog funkciói. 2. A jogforrások fogalma és fajai. A jogforrások hierarchiája. 3. A jog tagozódása. A jogrendszer fogalma és tagozódása. A jogág fogalma. Az egyes jogágak és a kapcsolódó fontosabb törvények. 4. A jogszabály fogalma és szerkezeti elemei. A jogszabályok érvényessége és hatályossága. 5. A jog érvényesülése, jogkövetés. A jogviszony fogalmi elemei (alanya, tárgya, szerkezete). A jogviszonyból eredő igények érvényesítése, jogvesztés, elévülés, el nem évülő igények. A jogi felelősség. A jog hatékonysága. 6. A jogalkalmazás fogalma. 7. Fontosabb alkotmánytani fogalmak (alkotmány, alkotmányosság, alkotmányozás). A Magyar Köztársaság Alkotmánya, az 1949.évi XX.törvény átfogó ismerete. Az állami szervek rendszerének modellje. Az országgyűlés szerepe és feladatköre, a kizárólagos törvényalkotási tárgyak. Köztársasági elnök jogállása. Kormány feladatköre, működése. 13

14 Az önkormányzatok. 8. Alkotmánybíróság. Magyar bíróságok szervezete és működése, általános eljárási ismeretek. Európai Közösség Bírósága. Az ügyészség szervezete és feladata. 9. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szablyairól szóló, 2004.évi CXL.törvény egyes rendelkezései: a törvény hatálya, ügyfél, jogutódlás, adatvédelem. Az eljárás megindítása, kérelem, képviselet, a tényállás tisztázása, a hatóság döntései a 71.., a döntés közlése, jogorvoslatok: ig, fellebbezés és az elbírálására jogosult szerv, a bírósági felülvizsgálat, végrehajtható döntések. 10. A Ptk., 1959.évi IV.törvény egyes rendelkezései: Jogképesség, cselekvőképesség. A jogi személyek. A jogi személyek egyes fajtái. A gazdasági társaság alapítása, képviselete, megszűnése. A szerződésre vonatkozó rendelkezések. A kártérítés általános szabályai. Adásvétel, csere. Az utazási szerződés. 11. Az utazási és az utazást közvetítő szerződésről a 214/1996./XII.23./ Korm.rendelet alapján. Az utazásszervező és a közvetítő tevékenységről a 213/1996./XII.23./ Korm.rendelet alapján. 12. A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról rendelkező 1992.évi LXIII.törvény egyes rendelkezései. 5. Számonkérés módja: Kollokvium - írásbeli dolgozat formájában. A kollokvium tematikáját is jelentik az pontban leírt témakörök. 6. Irodalom: - Balásházy M.: Jogi alaptan. Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Budapest, Heidinger, F.J.-Hubalek, A.-Pramberger, M.-Helyes I.-Sárközy P.: Bevezetés az Európai Unió jogába és nyelvezetébe. HVG-ORAC, Budapest, Kecskés L.-Lomnici Z.-Maczonkai M.: Az Európai Közösségek Bírósága. HVG- ORAC, Budapest, Petrétei J.-Tilk P.: Alkotmányjogi alapismeretek. Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Igazságügyi Ügyintéző Szak, Pécs,

15 Tantárgy neve: Személyiségfejlesztés I. (Viselkedéskultúra) Tantárgyi kód nappali ESZBSF113HN Tantárgyi kód levelező ESZBSF113HL Tantárgyfelelős neve: Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Lányi Katalin főiskolai docens Oktató neve: Oktató beosztása: Sándor Zita tanársegéd Szak (szakirány) tagozat megnevezése Tantárgy jellege szakonként Ea.+gyak. óraszáma Összes óraszám Számonkérés módja Kreditpont tagozatonként Nappali B Gyj 3 Levelező B Gyj 3 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Nincs. 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali és levelező tagozaton: Megadott szempontok szerinti szakmai önéletrajz, valamint hivatalos levél minimum elégséges szintű teljesítése. Tanórák minimum 75%-án való aktív részvétel. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: A szakmai önéletrajz és a hivatalos levél minimum elégséges jegyre történő elkészítése és határidőre történő beadása. Leadási határideje: december 11. Tanórák minimum 75%-án való aktív részvétel. 4. A tantárgy rövid tartalma A viselkedéskultúra tárgya, alapfogalmai. A kommunikáció fogalma, elemeim formái. A nonverbális kommunikáció szerepe az interakciókban. N: 1-3 óra; L: 1-3 óra Kapcsolatteremtési formák - köszöntési és megszólítási formák; - ismerkedési szabályok, bemutatkozás és bemutatás; - névjegy használata; - a meghívás protokollja; - telefonhasználat. A megjelenés kultúrája. N:4-6 óra; 7-9 óra; L:4-6 óra Főiskolás hallgatók viselkedéskultúrája - az alapvető intézményi, gyakorlati és rendezvényi magatartási elvárások. Munkahelyi viselkedéskultúra N:10-12 óra; L: 7-8 óra 15

16 Hivatalos szóbeli és írásos megnyilvánulások - önéletrajz készítése; - állás megpályázása; - hivatalos levél szerkesztése. N: óra; L: óra 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: Kötelező: Zsigmond Cs.: Viselkedéskultúra. EKTF Líceum Kiadó Eger, Lőcsei J.: Etikett és protokoll alapjai. Szókratész Külgazdasági Akadémia, Budapest, 2001 Ottlik K.: Protokoll. Viselkedéskultúra. Panoráma, Budapest, Ajánlott: - Bácskai I. (szerk.) Protokoll. Egyetemi jegyzet. Magyar Protokollosok Klubja Országos Egyesület, Budapest, Görög, I.: Mindennapi maceráink. Athenum Kiadó, Budapest, Görög I.: Protokoll- az életem. Athenum Kiadó, Budapest, Gyarmati I.: Egyházi protokoll. Athenum Kiadó, Budapest, Morrison, T.-Conaway, W. A.-Borden, G.A.: Meghajlás vagy kézfogás? Alexandra, Pécs,

17 Tantárgy neve: Matematikai és statisztikai ismeretek I. (Matematika) Tantárgyi kód nappali ESZBMS144HN Tantárgyi kód levelező ESZBMS144HL Tantárgyfelelős neve: Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Molnár István adjunktus Oktató neve: Oktató beosztása: Dr. Szakács Attila főiskolai tanár Tantárgy Számon- Szak (szakirány) tagozat megnevezése jellege szakonként Ea.+gyak. óraszáma Összes óraszám kérés módja Kreditpont tagozatonként Nappali B Gyj 4 Levelező B Gyj 4 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Nincs. 2. A félév érvényességének feltétele: Év közben 2 zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű teljesítése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Az elégséges gyakorlati jegy megszerzése, ehhez a zárthelyi dolgozatokban 60 %-os teljesítményszint szükséges. 4. A tantárgy rövid tartalma: A tantárgy keretében matematikai ismereteiket bővítik a hallgatók. Analízis N: 1-4 óra L:1-2 - Számsorozatok. Konvergencia, korlátosság, monotonitás. N: 5-8 óra L:3-4 - Pénzügyi számítások alapjai. Pénzáramlások jelenérték-számítása. - N: 9-12 óra L:5-6 - Egyváltozós valós függvények. Függvény-határérték. Folytonosság. - N: óra L:7-8 - Függvény deriváltja. Többszörösen deriválható függvények. - N: óra L: Függvényvizsgálat. Az első- és a másodrendű derivált szerepe a teljes függvényvizsgálatban. - N: óra L: Alkalmazások szélsőérték-feladatok megoldásában. Algebra lineáris programozás - N: óra L: Mátrix- és vektoraritmetika alapjai, alkalmazásai. - N: óra L:

18 - Elemi bázis-transzformáció alapjai és alkalmazásai. Lineáris egyenletrendszerek vizsgálata. - N: óra L: A lineáris programozás feladata, a megoldás alapgondolata. 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: Csernyák L. (szerk.): Analízis. Matematika üzemgazdászoknak sorozat. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Csernyák L. (szerk.): Operáció II. Matematika üzemgazdászoknak sorozat. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Ruttner E.: Matematikai és statisztikai ismeretek I. Analízis. Legfontosabb elméleti alapok feladatsorok. TSF Egészségügyi Fakultás, Gyula, Tóth I. (szerk.): Operációkutatás I. Matematika üzemgazdászoknak sorozat. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest,

19 Tantárgy neve: Tantárgyi kód nappali Tantárgyi kód levelező Orvosi latin nyelv ESZBIL123HN ESZBIL123HL Tantárgyfelelős neve: Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Beke Szilvia főiskolai docens Oktató neve: Oktató beosztása: Dr. Beke Szilvia főiskolai docens Tantárgy Számon- Szak (szakirány) jellege Ea.+gyak. Összes kérés Kredittagozat megnevezése szakonként óraszáma óraszám módja pont tagozatonként Nappali B Gyj 3 Levelező B Gyj 3 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Nincs. 2. A félév érvényességének feltétele: Rendszeres óralátogatás, az otthoni írásbeli feladatok elvégzése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése. Dolgozatok 60%-os teljesítése. 4. A tantárgy rövid tartalma: A tantárgy célja: A latin nyelvi alapismeretek elsajátítása, az érdeklődés felkeltése a latin nyelv szépsége és értéke iránt. Felkészítés az anatómia, élettan, tantárgyak könnyebb "befogadására." A tantárgy rövid tartalma: N: 1-5 óra L: 1-3 óra: A latin nyelv szerepe az egészségtudományokon belül, klasszikus latin, orvosi latin eltérései. Szóanyag: Az emberi test főbb részei Nyelvtan: Latin szavak kiejtési szabályai, valamint a főnevek szótári alakja, főnevek nemei és azok jelentősége. N: 6-10 óra L: 4-8 óra Szóanyag: Anatómiai gyűjtőnevek, azok szótári jelölése Mozgásrendszer Nyelvtan: Főnevek ragozása, deklinációk és azok nyelvtani szerepe. Főnévragozás gyakorlása. N: 11-15; óra L: 9-12 óra Első zárthelyi dolgozat! Szóanyag: Légzőrendszer, keringési rendszer szavai Nyelvtan: Birtokos jelzős szerkezetek az orvosi latinban, nappalisok esetében következő órákon ezek gyakorlása előző anyag ismétlése. N:21-25; óra L:13-15 óra Második zárthelyi dolgozat! Szóanyag: emésztőrendszer szavai Nyelvtan: Melléknevek és minőségjelzős szerkezetek az orvosi latinban nappalisok esetében következő órákon ezek gyakorlása. 19

20 N: óra L:16-18 óra Szóanyag: kiválasztó és nemiszerv-rendszer; belső elválasztású mirigyek szavai Nyelvtan: prefixumok és suffixumok szerepe az orvosi latinban N: óra L:19-20 óra Szóanyag: központi és perifériás idegrendszer, érzékszervek szavai Nyelvtan: eddigi ismeretek összefoglalása és gyakorlása N: óra L: igény szerint A félévzáró zárthelyi dolgozatra való gyakorlás! Külön 1 óra a szemesztert lezáró dolgozat megírása! Zárthelyi dolgozatok súlyozása két kis zárthelyi átlaga képez egy jegyet és a nagy zárthelyi dolgozat egy másik jegyet ezen két jegy átlaga adja a végső gyakorlati jegyet! Valamennyi szervrendszer esetében a nyelvtani ismeretek gyakorlása (főnevek ragozása, birtokos és jelzős szerkezetek!), a hallgatók rendszeres, önálló munkára való ösztönzésével, folyamatos tanulással: 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: Kötelező: - Györkösy A.: Latin-Magyar szótár. Akadémiai Kiadó, Budapest, Györkösy A.: Magyar-Latin szótár. Akadémiai Kiadó, Budapest, Nagy J.: Orvosi latin nyelvi ismeretek. Medicina könyvkiadó, Budapest, Nagy J.: Orvosi latin szógyűjtemény. Medicina könyvkiadó, Budapest, Brencsán Orvosi Szótár szerk. Benjámin Katalin 20

21 Tantárgy neve: Személyiségfejlesztés II. (Önismereti tréning) Tantárgyi kód nappali ESZCSF123HN Tantárgyi kód levelező ESZCSF123HL Tantárgyfelelős neve: Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Lányi Katalin főiskolai docens Oktató neve: Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Nagy Zsuzsanna főiskolai docens Tantárgy Számon- Szak (szakirány) tagozat megnevezése jellege szakonként Ea.+gyak. óraszáma Összes óraszám kérés módja Kreditpont tagozatonként Nappali C Gyj 3 Levelező C Gyj 3 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Nincs. 2. A félév érvényességének feltétele: A tréningen való aktív részvétel. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: - Minimum elégséges gyakorlati jegy megszerzése - Aktív részvétel - Egy választott célfeladat teljesítése 4. A tantárgy rövid tartalma: A Személyiségfejlesztés II tantárgy fő célja, hogy a hallgatók énképe kiteljesedjen, fokozottabb önismeretre tegyenek szert, helyzetgyakorlatok, illetve játékos- kreatív módszerek segítségével. Másodlagos célkitűzésként fontos, hogy a hallgatók érzelmeikkel nagyobb harmóniába kerüljenek, s ezáltal az önreflektivitás mértéke is fokozódjon. Mindezek mellett az együttműködési készség fokozása is lényeges célkitűzés. I. Ismerkedés, szerződéskötés II. Önismeret -,, Ismerd meg önmagad"! - Felettes- énünk: a normák és értékek integrálásának birodalma. - Énünk és védekezési mechanizmusaink. - Ösztön- énünk birodalma. - A belső párbeszédeink: párbeszéd önmagunkkal. - A tudatalattink világa. - Álmaink, elszólásaink, fantáziáink üzenete. - Érzelmeink világa. - Konfliktuskezelési stratégiáink. - A személyiség kincse: a kreativitás. - A bizalom fontossága emberi és professzionális kapcsolatainkban. 21

22 III. - Leválás, lezárás, értékelés - Közös élményeink összegzése. 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: Kötelező: - Berne, E.: Emberi játszmák. Háttér Kiadó, Budapest, Berne, E.: Sorskönyv. Háttér Kiadó, Budapest, Butler, P. E. : Párbeszéd önmagunkkal. Az önmegvalósítás nyelvének elsajátítása. Hunga-Print, Budapest, Csíkszentmihályi, M. : Flow. Az áramlat. A tökéletes élmény pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest Goleman, D. : Érzelmi intelligencia. Háttér Kiadó, Budapest, Mohás, L.: Mit tudsz önmagadról? Saxum, Budapest, Mohás, L. : Találkozás önmagunkkal. Móra Kiadó, Budapest, Mohás, L.: Ki vagy te? Saxum Kiadó, Budapest, Müller, P.: Szeretetkönyv. Alexandra Kiadó, Budapest, Rudas, J.(szerk.): Önismereti csoportok. Animula, Budapest, Releváns szakmai honlapok: - www. lelekbenotthon.hu - A lelki egészség megelőzése, létrehozása; a pszichiátriával, pszichoterápiával, pszichoanalízissel kapcsolatos informatív honlap. - www. psyichiatry. dote. hu Magyar Pszichiátriai Társaság Honlapja - www. pszichologia. hu Pszichológiai témájú ismeretterjesztő írások, kutatások. - www. önismeret. lap. hu 22

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány programtervezete 2013-2014-es tanév 1.

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány II. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány II. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai alapszak egészségturizmus-szervező szakirány II. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai alapszak levelező tagozat II. évfolyam 2012-2013-as tanév 1. félév programjai Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2012/2013-as

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány III. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány III. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai alapszak egészségturizmus-szervező szakirány III. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány II. évfolyam

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány II. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam. 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam. 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 1 Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány programtervezete 2013-2014-es tanév

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Anatómia TNB1111 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány III. évfolyam

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány III. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 2. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 2. félév programjai Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai alapszak levelező tagozat III. évfolyam 2012-2013-as tanév 1. félév programjai 1 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2012/2013-as

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Gazdálkodási és menedzsment alapszak tantárgyi tematikái

Gazdálkodási és menedzsment alapszak tantárgyi tematikái 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel: 06-66-524-700 Fax: 06-66-447-002 Gazdálkodási és menedzsment alapszak tantárgyi tematikái 2014/2015. tanév 1 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel: 06-66-524-700 Fax: 06-66-447-002

Részletesebben

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel: 06-66-524-700 Fax: 06-66-447-002x Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 2014/2015. tanév 1 A KÖTELEZŐ ÉS KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (Óra-és

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam. 2011-2012-es tanév 2. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam. 2011-2012-es tanév 2. félév programjai Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány III. évfolyam

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány III. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens Tantárgyfelelős intézet kódja TSI

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens Tantárgyfelelős intézet kódja TSI Anatómia I. TNB1111 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens 1. A tantárgy

Részletesebben

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai 1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai A TANTÁRGY NEVE Gazdasági ismeretek A MODUL SZÁMA, NEVE: 2655-06 Ügyviteli és munkaerő-piaci ismeretek, álláskeresési technikák TANTÁRGYFELELŐS:

Részletesebben

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai 1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai A TANTÁRGY NEVE Gazdasági ismeretek A MODUL SZÁMA, NEVE: 2655-06 Ügyviteli és munkaerő-piaci ismeretek, álláskeresési technikák TANTÁRGYFELELŐS:

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot.

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot. A nevelés történeti alapjai CGB1101 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár SP A hallgatók megismertetése

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR ÁLTALÁNOS SZOCIÁLIS MUNKÁS SZAK

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR ÁLTALÁNOS SZOCIÁLIS MUNKÁS SZAK DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR ÁLTALÁNOS SZOCIÁLIS MUNKÁS SZAK TÁJÉKOZTATÓ 2002 Az általános szociális munkás képzés. 1990-ben indult Nyíregyházán, az általános szociális munkás képzés. A

Részletesebben

Emberi erőforrások alapképzési szak mintatanterve nappali képzés

Emberi erőforrások alapképzési szak mintatanterve nappali képzés Emberi erőforrások alapképzési szak mintatanterve nappali képzés tárgy kódja tantárgy neve tantárgy típusa előfeltétel számonkérés formája óraszám kredit E GY E GY AJ EEFAN0101K Matematikai alapok I. kötelező

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár Tantárgyfelelős egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár Tantárgyfelelős egység kódja Szociológia TTB1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 5 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 2+2 Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár AK A szociológia történetének és fejlődésének bemutatásán keresztül

Részletesebben

Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet. főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám

Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet. főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám A szóbeli kommunikáció Kódja: Társadalom és Vezetéstudományi Intézet Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám Összes óraszám Számonkérés módja Kreditpont

Részletesebben

RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév

RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE I. félév tárgy kódja tantárgy neve tantárgy típusa előfeltétel számonkérés formája óraszám kredit E GY E GY AJ EEFAL150101K Matematikai alapok I. kötelező

Részletesebben