Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam es tanév 1. félév programjai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai"

Átírás

1 alapszak egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam es tanév 1. félév programjai 1

2 Szent István Egyetem Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2013/2014-es tanév 1. félévének programterve alapszak egészségturizmus-szervező szakirány programterve Gólyatábor szeptember 2-4. Regisztrációs nap (nappali) Első tanítási nap (nappali) Nyílt napok időpontjai ; ; 01.21; órától Szorgalmi időszak Őszi szünet Vizsgaidőszak Záróvizsga időszak Nappali tagozaton elmélet és szakmai gyakorlat Elmélet és nyelv Gyakorlat szak Egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam szak Egészségturizmus-szervező szakirány Túraszervezés gyakorlat II. évfolyam szak szeptember (3 nap) Egészségturizmus-szervező szakirány Csoportos időpontokban III. évfolyam szak Egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam Záróvizsga felkészítés Egyéni időpontokban Levelező tagozaton konzultáció és szakmai gyakorlat Konzultáció Gyakorlat szak Egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam szak Egészségturizmus-szervező szakirány II. évfolyam szak Egészségturizmus-szervező szakirány III. évfolyam szak Egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam Záróvizsga felkészítés Túraszervezés gyakorlat október 5-6. Csoportos időpontokban Egyéni időpontokban 2

3 Szakdolgozat beadási határidők záróvizsgára jelentkezőknek Szakdolgozat beadása: - a konzulensnek - a Tanulmányi Osztályra szak egészségturizmus-szervező szakirány záróvizsga Diplomaátadó ünnepség Gyula, augusztus 27. Dr. Fodor Lajos egyetemi tanár intézetigazgató 3

4 szak egészségturizmus-szervező szakirány es tanév, 1. félév I. évfolyam Tantárgyak Tantárgyi Nappali tagozat Levelező tagozat kód Ea. Kr. Gy. Kr. Ea. Kr. Gy. Kr. Tantárgyi kód Értékelés Tantárgyfelelős/oktató Kötelező tantárgyak Egészségtani alapismeretek I. ESZBEA115HN ESZBEA115HL K Dr. Szólics Alex Európa tanulmányok I. ESZBEU113HN ESZBEU113HL K Dr. Gurzó Imre/ Dr. Turcsán Zsolt Pszichológia I. ESZBPS113HN ESZBPS113HL Gyj Dr. Rozsnyai Katalin Informatika I. ESZBIN123HN ESZBIN123HL Gyj Dr. Szalay Zsigmond Gábor/ Borbola Gábor Jogi ismeretek I. ESZBJO113HN ESZBJO113HL K Dr. Herbst Árpád Dr. Scheirich Gyula Személyiségfejlesztés I. ESZBSF113HN ESZBSF113HL Gyj Dr. Lányi Katalin/ Sándor Zita Matematikai és statisztikai ismeretek I. ESZBMS144HN 20 2 ESZBMS144HL Gyj Dr. Molnár István/ Dr. Szakács Attila Orvosi latin nyelv ESZBIL123HN ESZBIL123HL Gyj Dr. Beke Szilvia Idegen nyelv I. ESZBIN120HN 60 0 Gyj Dr. Kiss Csilla/ Dr. Máthé Ilona Boros Árpád Pappné Princzinger Valéria Kötelezően választható tantárgy ESZCSF123HN ESZCSF123HL Gyj Dr. Lányi Katalin/ Személyiségfejlesztés II. Dr. Nagy Zsuzsanna Mindösszesen:

5 Tantárgy neve: Egészségtani alapismeretek I. (Anatómia) Tantárgyi kód nappali ESZBEA115HN Tantárgyi kód levelező ESZBEA115HL Tantárgyfelelős neve: Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Szólics Alex tanársegéd Oktató neve: Oktató beosztása: Dr. Szólics Alex tanársegéd Szak (szakirány) tagozat megnevezése Tantárgy jellege szakonként Ea.+gyak. óraszáma Összes óraszám Számonkérés módja Kreditpont tagozatonként Nappali B K 5 Levelező B K 5 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Nincs. 2. A félév érvényességének feltétele: Egy zárthelyi dolgozat (tesztkérdések segítségével) legalább 60 %-os eredményességgel való teljesítése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges kollokvium elérése. 4. A tantárgy rövid tartalma: N: 1-4 L:1-2 Az anatómia története, tárgya, felosztása, vizsgáló módszerei. N:5-8 L:3-4 Alkattípusok, az emberi test szerkezete és szerveződése. Síkok, irányok, tájékozódás az emberi testen. N:9-13 L:5-6 A sejt és a szövetek. N:14-45 L:7-15 Az egyes szervrendszerek felépítése; egyéb belső szerveink anatómiája. Sportmozgások anatómiája, főbb izomcsoportok részvétele a mozgásokban: mozgásrendszer (csont és izomrendszer); Fontosabb csontok, izmok, ízületek vizsgálata. Izomrost típusok. A tüdő és a légutak anatómiája; a légzőrendszer; Légző izmok, légző mozgás, testmozgások kapcsolata. a szív és a keringés rendszere; A szív és a vérerek anatómiája nyirokrendszer; az emésztőrendszer; a vizeletkiválasztó rendszer; A nemek anatómiai különbségeinek jellemzői makroszkópos és mikroszkópos szinten. Nemi szervek; belsőelválasztású mirigyek rendszere; Az idegrendszer, az agy és a gerincvelő felépítése. érzékszervek. 5

6 5. Számonkérés módja: Kollokvium. Kollokviumi témakörök: A tantárgy rövid tartalmának témaköreihez igazodóan. 6. Irodalom: Donáth T.: Anatómiai nevek A-Z. Medicina, Budapest, Kiss F., Szentágothai J.: Az ember anatómiájának atlasza I-II. Medicina, Budapest, Netter F., H.: Atlas of human anatomy. Ciba-Geigy Limited, Basle, Tömböl T. (szerk.): Tájanatómia. Medicina, Budapest,

7 Tantárgy neve: Európa tanulmányok I. (Európaismeret) Tantárgyi kód nappali ESZBEU113HN Tantárgyi kód levelező ESZBEU113HL Tantárgyfelelős neve: Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Gurzó Imre főiskolai tanár Oktató neve: Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Turcsán Zsolt c. egyetemi tanár Tantárgy Számon- Szak (szakirány) tagozat megnevezése jellege szakonként Ea.+gyak. óraszáma Összes óraszám kérés módja Kreditpont tagozatonként Nappali B K 3 Levelező B K 3 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Nincs. 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali és levelező tagozaton: Rendszeres óralátogatás. Szóbeli vizsga. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges kollokviumi osztályzat elérése. 4. A tantárgy rövid tartalma: N.: 1-5, L.: 1-2: A társadalomtörténet elméleti kérdései. A társadalomtörténet-írás története. Az európai társadalomfejlődés sajátosságai. Ókori Európa. N.:6-10, L:3-4: Középkori Európa. A vallások szerepe Európa fejlődésében. N:11-15., L:5-6: Az újkori Európa. A feudális rendszert szétbomlasztó gazdasági átalakulások és a kapitalista társadalom kibontakozása. Az új európai gazdasági munkamegosztás hatása Európa társadalmi-politikai fejlődésére. N:16-20, L:7-8: A nők története harc a társadalmi egyenjogúsításért.a kelet-európai társadalmi fejlődés sajátosságai. A kapitalista átalakulás és annak társadalmi következményei. Az európai polgárság kezdeményezései. N:21-25, L:9: Az első világháborút követő gazdasági-társadalmi változások a kapitalista világban. A szocializmus egy zsákutcába vezető modernizációs kísérlet. A létező szocializmus és a társadalom átalakítása a Szovjetunióban és a második világháború utáni szocialista államokban. 7

8 N:26-30, L:10: Válaszúton a kapitalizmus. A globalizáció társadalmi következményei.rendszerváltás Magyarországon. 5. Számonkérés módja: Kollokvium. Irodalom: Kötelező: - Európa Krónika Kézikönyv. Magyar Könyvklub, Budapest, Friedell, E. (1998): Az újkori kultúra története II. Holnap Kiadó, Budapest. - Kaposi Z. (1996): A gazdasági folyamatok és a közgazdasági gondolkodás kapcsolata a 18. században. JPTE, Pécs. - Komáromy G. (szerk.) (1998): Történelem az Interneten. Kossuth Kiadó, Budapest. - Kovalcsik J. (1986): A kultúra csarnokai I-III. Művelődéskutató Intézet, Budapest. - Köteles L. (szerk.) (2001): Vallástörténeti szöveggyűjtemény. Magánkiadás, Gyula. - Köteles L. (2006): Európaismeret. CD. Magánkiadás, Gyula. - Köteles L. (2007): Magyarságismeret. CD. Magánkiadás, Gyula. - Kövér Gy. Gyáni G. (1998): Magyarország társadalomtörténete. (A reformkortól az I. világháborúig.) Osiris Kiadó, Budapest. Ajánlott: - Márki S. (2000): A középkor története. Laude Kiadó, Budapest, (utánnyomás). - Weber, M.: A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme. Gondolat Kiadó, Budapest,

9 Tantárgy neve: Pszichológia I. (Alapismeretek és személyiségpszichológia Tantárgyfelelős neve: Oktató neve: Szak (szakirány) tagozat megnevezése Tantárgyi kód nappali Dr. Rozsnyai Katalin Dr. Rozsnyai Katalin Tantárgy jellege szakonként tagozatonként ESZBPS113HN 9 Oktató beosztása: Ea.+gyak. óraszáma Összes óraszám Tantárgyi kód levelező ESZBPS113HL Számonkérés módja főiskolai docens főiskolai docens Kreditpont Nappali B Gyj 3 Levelező B Gyj 3 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Nincs. 2. A félév érvényességének feltétele: Egy zárthelyi dolgozat minimum elégséges szintű megoldása. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Elégséges gyakorlati jegy megszerzése, melyhez a zárthelyi dolgozat legalább 60 %-os teljesítése szükséges. 4. A tantárgy rövid tartalma: A bevezető pszichológiai tantárgy általános pszichológiai és személyiségpszichológiai témaköröket foglal magában. A pszichológia tárgya, kialakulása, helye a tudományok rendszerében és szakterületei. N: 1-3. óra; L: 1. óra; A pszichológia módszerei és fő irányzatai. N: 4-5. óra; L: 2. óra; A megismerő folyamatok: érzékelés, észlelés, figyelem, az aktiváció és a teljesítmény kapcsolata. Az emlékezés folyamata, a tárolás típusai. A tanulás alapfolyamatai, jellegzetes tanulási stílusok, technikák és stratégiák. N: 6-9. óra; L: 3-4. óra; A gondolkodás szerepe a megismerésben. A problémamegoldás folyamata. Az intelligencia fogalma, mérése, az IQ-értékek értelmezésének szempontjai. A képzelet aktív és passzív típusai. A kreativitás. A tehetség fő tényezői. N: óra; L: 5-6. óra; A motiváció fogalma, jellegzetes szükségleti körök. Az emóció fogalma, kialakulása, típusai és szerepe a viselkedés irányításában. N: óra; L: 7. óra A személyiség fogalma, jellemzői és az önismeret kialakításának lehetőségei. Sigmund Freud pszichoanalitikus elmélete. N: óra; L: 8. óra;

10 Behaviorizmus, tanuláselméletek. N: óra; Humanisztikus elméletek: Rogers, C., Maslow, A. elképzelése és alkalmazásuk az egészségturizmusban. N: óra; L: 9. óra; - Zárthelyi dolgozat. N: 30. óra; L:10. óra. 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: Kötelező: Atkinson, R. L. - Atkinson, R. C. - Smith E. E. - Bem D. J. (2005): Pszichológia. Osiris Századvég, Budapest. Keményné Pálffy K. (2006): Alapozó pszichológia. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. Ajánlott: Bagdy E. - Klein S. (szerk.) (2006): Alkalmazott pszichológia. Edge 2000 Kiadó, Budapest. Carver, C. S.- Scheier, M. F.(2006): Személyiségpszichológia. Osiris Kiadó, Budapest. Pléh Cs. - Boross O. (szerk.) (2004): Bevezetés a pszichológiába. Osiris Kiadó, Budapest. Pszichológia. Mozgatórugóink. Hvg extra magazin 2013/3. szám. Séra L.(2001): Általános pszichológia. Comenius Bt., Pécs. Szakács F. - Kulcsár Zs. (szerk.) (2001): Személyiségelméletek. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. 10

11 Tantárgy neve: Informatika I. (Információ, kommunikáció) Tantárgyi kód nappali ESZBIN123HN Tantárgyi kód levelező ESZBIN123HL Tantárgyfelelős neve: Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Szalay Zsigmond Gábor egyetemi docens Oktató neve: Oktató beosztása: Borbola Gábor informatika tanár Tantárgy Számon- Szak (szakirány) jellege Ea.+gyak. Összes Kreditkérés tagozat megnevezése szakonként óraszáma óraszám pont módja tagozatonként Nappali B Gyj 3 Levelező B Gyj 3 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Nincs. 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali tagozaton Év közben két zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű teljesítése. Levelező tagozaton Egy zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű teljesítése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Az elégséges gyakorlati jegy megszerzése, ehhez a zárthelyi dolgozatokban 60 %-os teljesítményszint szükséges. 4. A tantárgy rövid tartalma: A bevezető Informatika I. kurzus az Operációs rendszerek és az Internet szolgáltatásainak használatával ismerteti meg a hallgatót. Operációs rendszerek Nappali Levelező Leírás Az operációs rendszer fogalma, feladatai; csoportosításuk. Grafikus felületű operációs rendszerek gyakorlati használata. A munkaasztal és az ablakok részei, alapvető beállítások. Súgó használata Háttértárak és könyvtárak kezelése (létrehozása, másolása, mozgatása, törlése, átnevezése). Egyszerű szövegszerkesztési ismeretek Állományok jellemzői és állományműveletek (létrehozás, mentés-megnyitás, másolás, mozgatás, törlés, visszaállítás, átnevezés, nyomtatás, keresés, attribútumok, jogosultságok) Adatok biztonságos kezelése (lemezkarbantartás, archiválás). Tömörítési módszerek. Fájltömörítők használata Vírusok vírusvédelem (Tűzfal, vírusirtó használata) 16 Gyakorlati számonkérés 11

12 Internet Nappali Levelező Leírás Internet fontosabb szolgáltatásai, hálózati alapfogalmak Internetes böngésző programok használata (navigáció, letöltés). Kulcsszavas és tematikus keresés az Interneten Levelező rendszer felépítése, egy elterjedt levelezési rendszer működtetése, használata (levél küldés, fogadás, válasz küldése, továbbítás, törlés, mellékletek kezelése, címjegyzék kezelése) Levelező rendszerre épülő szolgáltatások. Internetes kommunikációs szolgáltatások Gyakorlás, összetett feladatsor megoldása Gyakorlati számonkérés 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: Steve Johnson: Microsoft Windows 7 Pontról Pontra, Budapest, Perfact-Pro, 2011 Bártfai Barnabás: Windows 7 mindenkinek, BBS-Info, 2010 Joyce Cox, Joan Preppernau: Windows 7 lépésről-lépésre, Szak Kiadó, 2009 Andy Rathbone:Tantusz könyvek - Windows 7, Panem Kiadó, 2009 Bártfai Barnabás: Számítógéphasználat mindenkinek, BBS-Info,

13 Tantárgy neve: Jogi ismeretek I. (Jogi alapismeretek) Tantárgyi kód nappali ESZBJO113HN Tantárgyi kód levelező ESZBJO113HL Tantárgyfelelős neve: Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Herbst Árpád egyetemi docens Oktató neve: Oktató beosztása: Dr. Scheirich Gyula c. főiskolai docens Tantárgy Számon- Szak (szakirány) jellege Ea.+gyak. Összes Kreditkérés tagozat megnevezése szakonként óraszáma óraszám pont módja tagozatonként Nappali B K 3 Levelező B K 3 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Nincs. 2. A félév érvényességének feltétele: Nincs. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Elégséges kollokviumi jegy megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: 1. Az állam- és jogtudományok tárgya, rendszere. A jogi kultúra. A társadalmi normák és a jog, a jog és erkölcs, a jog funkciói. 2. A jogforrások fogalma és fajai. A jogforrások hierarchiája. 3. A jog tagozódása. A jogrendszer fogalma és tagozódása. A jogág fogalma. Az egyes jogágak és a kapcsolódó fontosabb törvények. 4. A jogszabály fogalma és szerkezeti elemei. A jogszabályok érvényessége és hatályossága. 5. A jog érvényesülése, jogkövetés. A jogviszony fogalmi elemei (alanya, tárgya, szerkezete). A jogviszonyból eredő igények érvényesítése, jogvesztés, elévülés, el nem évülő igények. A jogi felelősség. A jog hatékonysága. 6. A jogalkalmazás fogalma. 7. Fontosabb alkotmánytani fogalmak (alkotmány, alkotmányosság, alkotmányozás). A Magyar Köztársaság Alkotmánya, az 1949.évi XX.törvény átfogó ismerete. Az állami szervek rendszerének modellje. Az országgyűlés szerepe és feladatköre, a kizárólagos törvényalkotási tárgyak. Köztársasági elnök jogállása. Kormány feladatköre, működése. 13

14 Az önkormányzatok. 8. Alkotmánybíróság. Magyar bíróságok szervezete és működése, általános eljárási ismeretek. Európai Közösség Bírósága. Az ügyészség szervezete és feladata. 9. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szablyairól szóló, 2004.évi CXL.törvény egyes rendelkezései: a törvény hatálya, ügyfél, jogutódlás, adatvédelem. Az eljárás megindítása, kérelem, képviselet, a tényállás tisztázása, a hatóság döntései a 71.., a döntés közlése, jogorvoslatok: ig, fellebbezés és az elbírálására jogosult szerv, a bírósági felülvizsgálat, végrehajtható döntések. 10. A Ptk., 1959.évi IV.törvény egyes rendelkezései: Jogképesség, cselekvőképesség. A jogi személyek. A jogi személyek egyes fajtái. A gazdasági társaság alapítása, képviselete, megszűnése. A szerződésre vonatkozó rendelkezések. A kártérítés általános szabályai. Adásvétel, csere. Az utazási szerződés. 11. Az utazási és az utazást közvetítő szerződésről a 214/1996./XII.23./ Korm.rendelet alapján. Az utazásszervező és a közvetítő tevékenységről a 213/1996./XII.23./ Korm.rendelet alapján. 12. A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról rendelkező 1992.évi LXIII.törvény egyes rendelkezései. 5. Számonkérés módja: Kollokvium - írásbeli dolgozat formájában. A kollokvium tematikáját is jelentik az pontban leírt témakörök. 6. Irodalom: - Balásházy M.: Jogi alaptan. Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Budapest, Heidinger, F.J.-Hubalek, A.-Pramberger, M.-Helyes I.-Sárközy P.: Bevezetés az Európai Unió jogába és nyelvezetébe. HVG-ORAC, Budapest, Kecskés L.-Lomnici Z.-Maczonkai M.: Az Európai Közösségek Bírósága. HVG- ORAC, Budapest, Petrétei J.-Tilk P.: Alkotmányjogi alapismeretek. Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Igazságügyi Ügyintéző Szak, Pécs,

15 Tantárgy neve: Személyiségfejlesztés I. (Viselkedéskultúra) Tantárgyi kód nappali ESZBSF113HN Tantárgyi kód levelező ESZBSF113HL Tantárgyfelelős neve: Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Lányi Katalin főiskolai docens Oktató neve: Oktató beosztása: Sándor Zita tanársegéd Szak (szakirány) tagozat megnevezése Tantárgy jellege szakonként Ea.+gyak. óraszáma Összes óraszám Számonkérés módja Kreditpont tagozatonként Nappali B Gyj 3 Levelező B Gyj 3 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Nincs. 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali és levelező tagozaton: Megadott szempontok szerinti szakmai önéletrajz, valamint hivatalos levél minimum elégséges szintű teljesítése. Tanórák minimum 75%-án való aktív részvétel. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: A szakmai önéletrajz és a hivatalos levél minimum elégséges jegyre történő elkészítése és határidőre történő beadása. Leadási határideje: december 11. Tanórák minimum 75%-án való aktív részvétel. 4. A tantárgy rövid tartalma A viselkedéskultúra tárgya, alapfogalmai. A kommunikáció fogalma, elemeim formái. A nonverbális kommunikáció szerepe az interakciókban. N: 1-3 óra; L: 1-3 óra Kapcsolatteremtési formák - köszöntési és megszólítási formák; - ismerkedési szabályok, bemutatkozás és bemutatás; - névjegy használata; - a meghívás protokollja; - telefonhasználat. A megjelenés kultúrája. N:4-6 óra; 7-9 óra; L:4-6 óra Főiskolás hallgatók viselkedéskultúrája - az alapvető intézményi, gyakorlati és rendezvényi magatartási elvárások. Munkahelyi viselkedéskultúra N:10-12 óra; L: 7-8 óra 15

16 Hivatalos szóbeli és írásos megnyilvánulások - önéletrajz készítése; - állás megpályázása; - hivatalos levél szerkesztése. N: óra; L: óra 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: Kötelező: Zsigmond Cs.: Viselkedéskultúra. EKTF Líceum Kiadó Eger, Lőcsei J.: Etikett és protokoll alapjai. Szókratész Külgazdasági Akadémia, Budapest, 2001 Ottlik K.: Protokoll. Viselkedéskultúra. Panoráma, Budapest, Ajánlott: - Bácskai I. (szerk.) Protokoll. Egyetemi jegyzet. Magyar Protokollosok Klubja Országos Egyesület, Budapest, Görög, I.: Mindennapi maceráink. Athenum Kiadó, Budapest, Görög I.: Protokoll- az életem. Athenum Kiadó, Budapest, Gyarmati I.: Egyházi protokoll. Athenum Kiadó, Budapest, Morrison, T.-Conaway, W. A.-Borden, G.A.: Meghajlás vagy kézfogás? Alexandra, Pécs,

17 Tantárgy neve: Matematikai és statisztikai ismeretek I. (Matematika) Tantárgyi kód nappali ESZBMS144HN Tantárgyi kód levelező ESZBMS144HL Tantárgyfelelős neve: Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Molnár István adjunktus Oktató neve: Oktató beosztása: Dr. Szakács Attila főiskolai tanár Tantárgy Számon- Szak (szakirány) tagozat megnevezése jellege szakonként Ea.+gyak. óraszáma Összes óraszám kérés módja Kreditpont tagozatonként Nappali B Gyj 4 Levelező B Gyj 4 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Nincs. 2. A félév érvényességének feltétele: Év közben 2 zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű teljesítése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Az elégséges gyakorlati jegy megszerzése, ehhez a zárthelyi dolgozatokban 60 %-os teljesítményszint szükséges. 4. A tantárgy rövid tartalma: A tantárgy keretében matematikai ismereteiket bővítik a hallgatók. Analízis N: 1-4 óra L:1-2 - Számsorozatok. Konvergencia, korlátosság, monotonitás. N: 5-8 óra L:3-4 - Pénzügyi számítások alapjai. Pénzáramlások jelenérték-számítása. - N: 9-12 óra L:5-6 - Egyváltozós valós függvények. Függvény-határérték. Folytonosság. - N: óra L:7-8 - Függvény deriváltja. Többszörösen deriválható függvények. - N: óra L: Függvényvizsgálat. Az első- és a másodrendű derivált szerepe a teljes függvényvizsgálatban. - N: óra L: Alkalmazások szélsőérték-feladatok megoldásában. Algebra lineáris programozás - N: óra L: Mátrix- és vektoraritmetika alapjai, alkalmazásai. - N: óra L:

18 - Elemi bázis-transzformáció alapjai és alkalmazásai. Lineáris egyenletrendszerek vizsgálata. - N: óra L: A lineáris programozás feladata, a megoldás alapgondolata. 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: Csernyák L. (szerk.): Analízis. Matematika üzemgazdászoknak sorozat. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Csernyák L. (szerk.): Operáció II. Matematika üzemgazdászoknak sorozat. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Ruttner E.: Matematikai és statisztikai ismeretek I. Analízis. Legfontosabb elméleti alapok feladatsorok. TSF Egészségügyi Fakultás, Gyula, Tóth I. (szerk.): Operációkutatás I. Matematika üzemgazdászoknak sorozat. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest,

19 Tantárgy neve: Tantárgyi kód nappali Tantárgyi kód levelező Orvosi latin nyelv ESZBIL123HN ESZBIL123HL Tantárgyfelelős neve: Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Beke Szilvia főiskolai docens Oktató neve: Oktató beosztása: Dr. Beke Szilvia főiskolai docens Tantárgy Számon- Szak (szakirány) jellege Ea.+gyak. Összes kérés Kredittagozat megnevezése szakonként óraszáma óraszám módja pont tagozatonként Nappali B Gyj 3 Levelező B Gyj 3 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Nincs. 2. A félév érvényességének feltétele: Rendszeres óralátogatás, az otthoni írásbeli feladatok elvégzése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése. Dolgozatok 60%-os teljesítése. 4. A tantárgy rövid tartalma: A tantárgy célja: A latin nyelvi alapismeretek elsajátítása, az érdeklődés felkeltése a latin nyelv szépsége és értéke iránt. Felkészítés az anatómia, élettan, tantárgyak könnyebb "befogadására." A tantárgy rövid tartalma: N: 1-5 óra L: 1-3 óra: A latin nyelv szerepe az egészségtudományokon belül, klasszikus latin, orvosi latin eltérései. Szóanyag: Az emberi test főbb részei Nyelvtan: Latin szavak kiejtési szabályai, valamint a főnevek szótári alakja, főnevek nemei és azok jelentősége. N: 6-10 óra L: 4-8 óra Szóanyag: Anatómiai gyűjtőnevek, azok szótári jelölése Mozgásrendszer Nyelvtan: Főnevek ragozása, deklinációk és azok nyelvtani szerepe. Főnévragozás gyakorlása. N: 11-15; óra L: 9-12 óra Első zárthelyi dolgozat! Szóanyag: Légzőrendszer, keringési rendszer szavai Nyelvtan: Birtokos jelzős szerkezetek az orvosi latinban, nappalisok esetében következő órákon ezek gyakorlása előző anyag ismétlése. N:21-25; óra L:13-15 óra Második zárthelyi dolgozat! Szóanyag: emésztőrendszer szavai Nyelvtan: Melléknevek és minőségjelzős szerkezetek az orvosi latinban nappalisok esetében következő órákon ezek gyakorlása. 19

20 N: óra L:16-18 óra Szóanyag: kiválasztó és nemiszerv-rendszer; belső elválasztású mirigyek szavai Nyelvtan: prefixumok és suffixumok szerepe az orvosi latinban N: óra L:19-20 óra Szóanyag: központi és perifériás idegrendszer, érzékszervek szavai Nyelvtan: eddigi ismeretek összefoglalása és gyakorlása N: óra L: igény szerint A félévzáró zárthelyi dolgozatra való gyakorlás! Külön 1 óra a szemesztert lezáró dolgozat megírása! Zárthelyi dolgozatok súlyozása két kis zárthelyi átlaga képez egy jegyet és a nagy zárthelyi dolgozat egy másik jegyet ezen két jegy átlaga adja a végső gyakorlati jegyet! Valamennyi szervrendszer esetében a nyelvtani ismeretek gyakorlása (főnevek ragozása, birtokos és jelzős szerkezetek!), a hallgatók rendszeres, önálló munkára való ösztönzésével, folyamatos tanulással: 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: Kötelező: - Györkösy A.: Latin-Magyar szótár. Akadémiai Kiadó, Budapest, Györkösy A.: Magyar-Latin szótár. Akadémiai Kiadó, Budapest, Nagy J.: Orvosi latin nyelvi ismeretek. Medicina könyvkiadó, Budapest, Nagy J.: Orvosi latin szógyűjtemény. Medicina könyvkiadó, Budapest, Brencsán Orvosi Szótár szerk. Benjámin Katalin 20

21 Tantárgy neve: Személyiségfejlesztés II. (Önismereti tréning) Tantárgyi kód nappali ESZCSF123HN Tantárgyi kód levelező ESZCSF123HL Tantárgyfelelős neve: Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Lányi Katalin főiskolai docens Oktató neve: Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Nagy Zsuzsanna főiskolai docens Tantárgy Számon- Szak (szakirány) tagozat megnevezése jellege szakonként Ea.+gyak. óraszáma Összes óraszám kérés módja Kreditpont tagozatonként Nappali C Gyj 3 Levelező C Gyj 3 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Nincs. 2. A félév érvényességének feltétele: A tréningen való aktív részvétel. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: - Minimum elégséges gyakorlati jegy megszerzése - Aktív részvétel - Egy választott célfeladat teljesítése 4. A tantárgy rövid tartalma: A Személyiségfejlesztés II tantárgy fő célja, hogy a hallgatók énképe kiteljesedjen, fokozottabb önismeretre tegyenek szert, helyzetgyakorlatok, illetve játékos- kreatív módszerek segítségével. Másodlagos célkitűzésként fontos, hogy a hallgatók érzelmeikkel nagyobb harmóniába kerüljenek, s ezáltal az önreflektivitás mértéke is fokozódjon. Mindezek mellett az együttműködési készség fokozása is lényeges célkitűzés. I. Ismerkedés, szerződéskötés II. Önismeret -,, Ismerd meg önmagad"! - Felettes- énünk: a normák és értékek integrálásának birodalma. - Énünk és védekezési mechanizmusaink. - Ösztön- énünk birodalma. - A belső párbeszédeink: párbeszéd önmagunkkal. - A tudatalattink világa. - Álmaink, elszólásaink, fantáziáink üzenete. - Érzelmeink világa. - Konfliktuskezelési stratégiáink. - A személyiség kincse: a kreativitás. - A bizalom fontossága emberi és professzionális kapcsolatainkban. 21

22 III. - Leválás, lezárás, értékelés - Közös élményeink összegzése. 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: Kötelező: - Berne, E.: Emberi játszmák. Háttér Kiadó, Budapest, Berne, E.: Sorskönyv. Háttér Kiadó, Budapest, Butler, P. E. : Párbeszéd önmagunkkal. Az önmegvalósítás nyelvének elsajátítása. Hunga-Print, Budapest, Csíkszentmihályi, M. : Flow. Az áramlat. A tökéletes élmény pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest Goleman, D. : Érzelmi intelligencia. Háttér Kiadó, Budapest, Mohás, L.: Mit tudsz önmagadról? Saxum, Budapest, Mohás, L. : Találkozás önmagunkkal. Móra Kiadó, Budapest, Mohás, L.: Ki vagy te? Saxum Kiadó, Budapest, Müller, P.: Szeretetkönyv. Alexandra Kiadó, Budapest, Rudas, J.(szerk.): Önismereti csoportok. Animula, Budapest, Releváns szakmai honlapok: - www. lelekbenotthon.hu - A lelki egészség megelőzése, létrehozása; a pszichiátriával, pszichoterápiával, pszichoanalízissel kapcsolatos informatív honlap. - www. psyichiatry. dote. hu Magyar Pszichiátriai Társaság Honlapja - www. pszichologia. hu Pszichológiai témájú ismeretterjesztő írások, kutatások. - www. önismeret. lap. hu 22

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam 2015-2016-os tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam 2015-2016-os tanév 1. félév programjai alapszak egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam 2015-2016-os tanév 1. félév programjai 1 Szent István Egyetem Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2015/2016-os tanév 1. félévének

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2015-2016-os tanév 1. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2015-2016-os tanév 1. félév programjai Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam 2015-2016-os tanév 1. félév programjai Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány programtervezete 2015-2016-os tanév 1.

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi

Részletesebben

Tantárgyi útmutató /NAPPALI félév

Tantárgyi útmutató /NAPPALI félév Tantárgy megnevezése Gazdasági jog alapjai I. Tantárgyi útmutató /NAPPALI 2011-2012 1. félév Tantárgy jellege/típusa: Egységes üzleti alapozó modul Kontaktórák száma: 24 Egyéni tanulási óra igény: 36 Vizsgajelleg:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat I. évfolyam 2015-2016-os tanév 1. félév programjai

Szociális munka alapszak levelező tagozat I. évfolyam 2015-2016-os tanév 1. félév programjai alapszak levelező tagozat I. évfolyam 2015-2016-os tanév 1. félév programjai 1 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi Campus 2015/2016-os tanév 1. félévének

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése A tanárjelölt személyiségfejlesztése PDB2304L Meghirdetés féléve 4. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 6 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár A kurzus

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) -

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Konzultációs óraszám 8 Minősített aláírás Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Az óra tréning jelleggel zajlik. A kurzus teljesítésének feltétele a foglalkozáson

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése A tanárjelölt személyiségfejlesztése TKB1207 Meghirdetés féléve 2. Konzultációs óraszám 6 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár API A kurzus tréning

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány programtervezete 2013-2014-es tanév 1.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Alkalmazott pszichológia MD1005 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve: Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár

Részletesebben

2016/2017. tanév I. (őszi) félév. Neptun kódja: JK 10201M (régi KÖZIGAZGATÁSI JOG 1.

2016/2017. tanév I. (őszi) félév. Neptun kódja: JK 10201M (régi KÖZIGAZGATÁSI JOG 1. TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER 2016/2017. tanév I. (őszi) félév TANTÁRGY NEVE Neptun kódja: JK 10201M (régi KÖZIGAZGATÁSI JOG 1. hálóterv szerint JK 10201) Társfeltétele: JK 10101 Helye a mintatantervben:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Kontakt óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Kontakt óraszám (elm.+gyak. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája CGF1301L Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Kontakt óraszám (elm.+gyak.) 9 - Tantárgyfelelős neve: Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Tantárgy oktatója: A kurzus

Részletesebben

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning CB3063 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi kód) - Spanyol Ágnes tanársegéd-gyakornok SP A tréning

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8 Minősített aláírás Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Az kurzus

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai identitás fejlesztése. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai identitás fejlesztése. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár Szakmai identitás fejlesztése TKM1013L Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 6 Minősített aláírás Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár A kurzus tréning jelleggel zajlik. A tréningen való részvétel kötelező.

Részletesebben

Jogi alapok TANTÁRGYI PROGRAM. Valamennyi szak Levelező és Távoktatás tagozat I.évfolyam. 2011/2012. tanév I. félév

Jogi alapok TANTÁRGYI PROGRAM. Valamennyi szak Levelező és Távoktatás tagozat I.évfolyam. 2011/2012. tanév I. félév Jogi alapok Valamennyi szak Levelező és Távoktatás tagozat I.évfolyam 2011/2012. tanév I. félév 1/5 Jogi alapok Valamennyi szak/levelező és Távoktatás tagozat/i. évfolyam 2011/2012 tanév I. félév A tantárgyat

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Szakmai önismeret és kompetenciafejlesztés I.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Szakmai önismeret és kompetenciafejlesztés I. KÖVETELMÉNYEK Szakmai önismeret és kompetenciafejlesztés I. TAB1215 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Minősített aláírás Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár A kurzus tréning jelleggel

Részletesebben

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar - Tanárképző Intézet Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tantárgy megnevezése Beveztés a pszichológiába

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája CGF1301 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve: Dr. Margitics Ferenc

Részletesebben

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés KÖVETELMÉNYEK Differenciált fejlesztés pszichológiája SPB 2301 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata)

Részletesebben

Matematikai alapok 1 Tantárgyi útmutató

Matematikai alapok 1 Tantárgyi útmutató Módszertani Intézeti Tanszék Gazdaságinformatikus szak nappali tagozat Matematikai alapok 1 Tantárgyi útmutató 2015/16 tanév II. félév 1/5 Tantárgy megnevezése Matematikai alapok 1 Tantárgy jellege/típusa:

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember. Pszichológia

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember. Pszichológia NYME-SEK Természettudományi és Mőszaki Kar Mősz. Inf. és Gazdaságtud. Intézet TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember Pszichológia Ipari termék- és formatervezı alapszak nappali tagozat

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam. 2015-2016-os tanév 1. félév programjai

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam. 2015-2016-os tanév 1. félév programjai alapszak levelező tagozat II. évfolyam 2015-2016-os tanév 1. félév programjai Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi Campus 2015/2016-os tanév 1. félévének programterve

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. CG1046 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Minősített aláírás CG1045 Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr. Figula

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató BGF PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató 2014/2015. tanév I. félév Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Matematikai alapok

Részletesebben

Informatika szóbeli vizsga témakörök

Informatika szóbeli vizsga témakörök KECSKEMÉTI MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6000 Kecskemét, Szolnoki út 31., Telefon: 76/480-744, Fax: 487-928 KANDÓ KÁLMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA 6000 Kecskemét, Bethlen

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Nagy Edit főiskolai docens Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus AK Zárthelyi dolgozat írása az

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató BGF PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató 2013/2014. tanév II. félév Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Matematikai alapok

Részletesebben

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK ANGOL NYELVBŐL 1. Szak megnevezése: Jogi felsőoktatási szakképzés, levelező 2. A tantárgy

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági matematika I. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági matematika I. tanulmányokhoz I. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági matematika I. tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016-os tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Gazdasági matematika I. (Analízis) Tanszék: Módszertani

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2011-2012-es tanév 2. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2011-2012-es tanév 2. félév programjai Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁS

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁS Tanmenet és tantárgyi követelmények a KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁS tantárgyhoz 2016/2017. tanév I. (őszi) félév Közigazgatás-szervező alapképzési szak (2015) NAPPALI és LEVELEZŐ tagozat Budapest, szeptember Postai

Részletesebben

Gazdasági jog alapjai

Gazdasági jog alapjai I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági jog alapjai 2013/2014. I. félév TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tantárgy megnevezése Gazdasági jog I. Tantárgy jellege/típusa: Egységes üzleti alapozó modul Kontaktórák száma:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében (május 10.) írásbeli gyakorlati

Részletesebben

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK NÉMET NYELVBŐL 1. Szak megnevezése: Jogi felsőoktatási szakképzés 2. A tantárgy neve:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Szakmai identitás fejlesztése

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Szakmai identitás fejlesztése Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 2 Konzultációs óraszám 6 Mai Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK OROSZ NYELVBŐL 1. Szak megnevezése: Jogi felsőoktatási szakképzés, levelező 2. A tantárgy

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2015/16. tanév 1. félév. Dr. Margitics Ferenc. főiskolai tanár. Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet

KÖVETELMÉNYEK. 2015/16. tanév 1. félév. Dr. Margitics Ferenc. főiskolai tanár. Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 1. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés Tantárgy neve Bevezetés a pszichológiába

Részletesebben

Gazdasági matematika 1 Tantárgyi útmutató

Gazdasági matematika 1 Tantárgyi útmutató Módszertani Intézeti Tanszék Emberi erőforrások, gazdálkodási és menedzsment, pénzügy és számvitel szakok nappali tagozat Gazdasági matematika 1 Tantárgyi útmutató 2016/17 tanév I. félév 1/5 Tantárgy megnevezése

Részletesebben

nappali tagozat Kötelező tárgyak

nappali tagozat Kötelező tárgyak Edutus Főiskola A 2014/2015. tanévtől beiratkozók számára. Turizmus és vendéglátás alapszak nappali és levelező tagozat nappali tagozat Kötelező tárgyak Minden hallgatónak kötelező teljesítenie e tantárgycsoport

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam. 2015-2016-os tanév 1. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam. 2015-2016-os tanév 1. félév programjai Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam 2015-2016-os tanév 1. félév programjai 1 Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány programtervezete 2015-2016-os tanév

Részletesebben

Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába

Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába (Készítette: Osváth Katalin tanácsadó szakpszichológus) Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. ÁPRILIS. 01. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a vizsgaidőszak

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány II. évfolyam 2015-2016-os tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány II. évfolyam 2015-2016-os tanév 1. félév programjai alapszak egészségturizmus-szervező szakirány II. évfolyam 2015-2016-os tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2015/2016-os tanév 1. félévének

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár Személyes hatékonyság fejlesztése INM2010L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 6 Minősített aláírás A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele

Részletesebben

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek CGB1203 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné dr. Kiss Katalin főiskolai docens A tantárgyfelelős

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás és Kommunikációtudomány 1.3 Intézet Kommunikáció, Közkapcsolatok

Részletesebben

Digitális írástudás 2012. március 13. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0068 Trambulin

Digitális írástudás 2012. március 13. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0068 Trambulin Digitális írástudás 2012. március 13. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0068 Trambulin Cél: A képzés célja, hogy a projekt résztvevői tudják kezelni a számítógépet és perifériáit, ismerjék a szoftvereket. Képessé

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár 2016-2017. 1I.félév Az erőszak pszichológiai kérdései CGB 1309 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele a

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági jog alapjai II.

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági jog alapjai II. TÁVOKTATÁS I. évfolyam II. félév TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági jog alapjai II. 2015/2016. II. félév 1 Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Gazdasági jog alapjai II. Tantárgyat tanszék gondozó Közgazdasági

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz I. évfolyam GM+PSZ szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti kommunikáció Tanszék: Vállalkozás és

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Jogi ismeretek. Készítette: Mohácsy Barnáné

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Jogi ismeretek. Készítette: Mohácsy Barnáné Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Jogi ismeretek Készítette: Mohácsy Barnáné Szakmai

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar 2013 A z igazságügyi igazgatási alapszak 6 féléves, 180 kredites képzés keretében olyan igazságügyi szervezők és ügyintézők képzését célozza, akik i, különösen

Részletesebben

PPKE ITK, 2014/2015 tanév. I. félév. Tantárgyi adatok és követelmények

PPKE ITK, 2014/2015 tanév. I. félév. Tantárgyi adatok és követelmények PPKE ITK, 2014/2015 tanév I. félév Tantárgyi adatok és követelmények Tantárgy neve: Óraszám: Lineáris algebra 2 óra előadás, kedd, 8-10, Simonyi terem 2 óra gyakorlat Honlap: digitus.itk.ppke.hu/~b_novak

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja Szociális gondoskodás története B1401L Meghirdetés féléve 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) koll Tantárgyfelelős neve és beosztása Tantárgy oktatója és beosztása A tantárgy elsajátításának célja: Annak

Részletesebben

Statisztika 1. Tantárgyi útmutató

Statisztika 1. Tantárgyi útmutató Módszertani Intézeti Tanszék Nappali tagozat Statisztika 1. Tantárgyi útmutató 2015/16 tanév II. félév 1/6 Tantárgy megnevezése: Statisztika 1. Tantárgy kódja: STAT1KAMEMM Tanterv szerinti óraszám: 2+2

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Teljesítmény és erőforrás elemzés. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Teljesítmény és erőforrás elemzés. tanulmányokhoz IV. évfolyam PSZ Számvitel szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Teljesítmény és erőforrás elemzés tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Teljesítmény és

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Alkalmazott Pszichológia Intézet

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági jog 2. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági jog 2. tanulmányokhoz I. évfolyam GM/PS szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági jog 2 tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2014/15 tavaszi félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Gazdasági jog 2 Tanszék: Közgazdasági Tanszéki Osztály

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudomány Képzési ciklus: szakirányú

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár 2015-2016. 1. félév Személyes hatékonyság fejlesztése INM2010L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 6 Minősített aláírás A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2016/2017. I. félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2016/2017. I. félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár NAPPALI KÖVETELMÉNYEK Inkluzív nevelés - attitűdformálás CGB 2003 Meghirdetés féléve 4,5 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Az órák tréning jelleggel, tömbösített formában

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz IV. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szolgáltatás menedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szolgáltatás menedzsment Tanszék: Tantárgyfelelős

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája INM1013L Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak) Számonkérés módja Gy Tantárgyfelelős neve Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár Tantárgy oktatója:

Részletesebben

Neptun kódja: J30301M NEMZETKÖZI KÖZJOG 1. Előfeltétele: 20302M Helye a mintatantervben: 3. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter

Neptun kódja: J30301M NEMZETKÖZI KÖZJOG 1. Előfeltétele: 20302M Helye a mintatantervben: 3. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter TANTÁRGY NEVE: Neptun kódja: J30301M NEMZETKÖZI KÖZJOG 1. Előfeltétele: 20302M Helye a mintatantervben: 3. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter Szak: JOGÁSZ Oktatás nyelve: magyar Tárgy besorolása:

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014.

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. AZ ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: Gazdálkodási és menedzsment szak (Gazdaságtudományi képzési terület, üzleti képzési ág) 2. AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék

KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék 2015/16. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék Személyiség és egészségpszichológia TKM 1012 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Szóbeli vagy írásbeli kollokvium.

Részletesebben

Tanmenet és tantárgyi követelmények a. Közigazgatási jog 1. tantárgyhoz. 2014/2015. tanév II. (tavaszi) félév

Tanmenet és tantárgyi követelmények a. Közigazgatási jog 1. tantárgyhoz. 2014/2015. tanév II. (tavaszi) félév Tanmenet és tantárgyi követelmények a tantárgyhoz 2014/2015. ta II. (tavaszi) félév Katasztrófavédelmi szakirány Tűzvédelmi és mentésirányítási szakirány Iparbiztonsági szakirány NAPPALI és LEVELEZŐ tagozat

Részletesebben

Tantárgyi program. Kontaktórák száma: Elmélet: 1 Gyakorlat: 1 Összesen 2

Tantárgyi program. Kontaktórák száma: Elmélet: 1 Gyakorlat: 1 Összesen 2 Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Fıiskolai Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti etikett és protokoll Tantárgy kódja: Tantárgy

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozási jogi ismeretek. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozási jogi ismeretek. tanulmányokhoz III. évfolyam GM szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozási jogi ismeretek tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2015/2016) őszi félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vállalkozási jogi ismeretek Tanszék:

Részletesebben

Alkalmazott matematika és módszerei I Tantárgy kódja

Alkalmazott matematika és módszerei I Tantárgy kódja Tantárgy neve Alkalmazott matematika és módszerei I Tantárgy kódja MTB1901 Meghirdetés féléve Kreditpont 4 Összóraszám (elm+gyak) + Számonkérés módja G Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz II. évfolyam GI szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz LEVELEZŐ Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szervezeti magatartás és vezetés Tanszék:Vállalkozás

Részletesebben

Tájékoztató és tematika POLGÁRI JOG című tantárgyból ( 2011/2012.)

Tájékoztató és tematika POLGÁRI JOG című tantárgyból ( 2011/2012.) Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Alkotmányjogi és Közigazgatási Jogi Tanszék Tájékoztató és tematika POLGÁRI JOG című tantárgyból ( 2011/2012.) A tájékoztató célja, hogy polgári jog

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. tanulmányokhoz II. évfolyam GM+PSZ szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Pszichológia tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Pszichológia Tanszék: BGF PSZK Vállalkozás és Emberi

Részletesebben

2003. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE. Műszaki Informatika és Villamos Intézet

2003. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE. Műszaki Informatika és Villamos Intézet S IQU IN Q UEEC C LESIE NS PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Műszaki Informatika és Villamos Intézet A VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE 2003. 1 A szak megnevezése:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016.II.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016.II.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár Inkluzív nevelés - attitűdformálás INM2011 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Minősített aláírás INM 2010 Az órák tréning jelleggel, tömbösített formában zajlanak.

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP. Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar. E GY L a f v sz. 2. Tantárgyfelelős tanszék Humántudományi és Kommunikáció Tanszék

TANTÁRGY ADATLAP. Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar. E GY L a f v sz. 2. Tantárgyfelelős tanszék Humántudományi és Kommunikáció Tanszék Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar TANTÁRGY ADATLAP A modul Heti óra Követelmény* Kredit Szemeszter E GY L a f v sz FXNASZPSZI Személyiség- és szociálpszichológia 1 1 * 2 2 2 1. Szak OMTN,

Részletesebben

A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom

A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A kommunikáció általános modellje 1.1.2. Információs és kommunikációs technológiák és rendszerek

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2013-2014-es tanév 2. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2013-2014-es tanév 2. félév programjai Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak Osztálymenedzsment A tantárgy típusa DF DD DS DC x II. Tantárgy felépítése

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Döntési módszerek

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Döntési módszerek III. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Döntési módszerek TÁVOKTATÁS Tanév 2014/2015 II- félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Döntési módszerek Tanszék: Matematika-Statisztika Tantárgyfelelős

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági jog alapjai II.

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági jog alapjai II. PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 I. évfolyam II. félév TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági jog alapjai II. 2014/2015. II. félév 1 Tantárgyi útmutató Tantárgy

Részletesebben

R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA

R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA Számítástechnika és informatika, Robotzsaru tantárgyakból a nappali tagozat részére 2009/2010 tanévtől A hallgatói

Részletesebben

Pénzügyi instrumentumok számvitele

Pénzügyi instrumentumok számvitele Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest Nappali tagozat MESTERSZAK Pénzügyi instrumentumok számvitele Tantárgyi útmutató 2014/2015 tanév tavaszi félév 1 Tantárgy megnevezése:

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója Pedagógiai tervezés és értékelés M1014 Kollokvium M1002L - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Egy házi dolgozat készítése 10.000 leütés terjedelemben. (Két megadott cím

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím:

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím: TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím: ACÉLSZERKEZETEK Tárgykód: PMKSTNE050 Heti óraszám 1 : 2 ea, 2 / 1 gy, 0 lab Kreditpont: 4 / 4 / 3 / 2 Szak(ok)/ típus 2 : Építőmérnök BSc / Gépészmérnök BSc.,

Részletesebben

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Back András 1 I. A Közszolgálati

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok:

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat):

Részletesebben