Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam es tanév 1. félév programjai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2013-2014-es tanév 1. félév programjai"

Átírás

1 Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam es tanév 1. félév programjai

2 Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány programtervezete es tanév 1. félév Gólyatábor szeptember 2-4. Regisztrációs nap (nappali) Első tanítási nap (nappali) Nyílt napok időpontjai ; ; 01.21; órától Szorgalmi időszak Őszi szünet Vizsgaidőszak Záróvizsga időszak Nappali tagozaton elmélet és szakmai gyakorlat Elmélet és nyelv Gyakorlat Ápolás és betegellátás szak szakirány I. évfolyam Ápolás és betegellátás szak szakirány II. évfolyam Ápolás és betegellátás szak szakirány III. évfolyam Ápolás és betegellátás szak szakirány IV. évfolyam Levelező tagozaton konzultáció és szakmai gyakorlat Konzultáció Gyakorlat Ápolás és betegellátás szak szakirány I. évfolyam Ápolás és betegellátás szak (Jászberény) szakirány I. évfolyam Ápolás és betegellátás szak (Jászberény is) szakirány I. évfolyam Ápolás és betegellátás szak (Jászberény is) szakirány II. évfolyam Ápolás és betegellátás szak (Jászberény) szakirány III. évfolyam Ápolás és betegellátás szak szakirány III. évfolyam Ápolás és betegellátás szak szakirány IV. évfolyam Nincs külső klinikai gyakorlat Egyéni időpontokban

3 Szakdolgozat beadási határidők záróvizsgára jelentkezőknek Szakdolgozat beadása: - a konzulensnek - a Tanulmányi Osztályra Ápolás és betegellátás szak ápoló szakirány Záróvizsga Diplomaátadó ünnepség Gyula, augusztus 27. Dr. Fodor Lajos egyetemi tanár intézetigazgató

4 TANTÁRGYFELOSZTÁS Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány as tanév, 1. félév I. évfolyam Kötelező tantárgyak: Elsősegélynyújtás I. Tantárgyak Tantárgyi kód Nappali tagozat Levelező tagozat Tantárgyi ea. gy. Kr. ea. gy. Kr. kód Gyj Dr. Beke Szilvia/ EAPBES162EN EAPBES162EL Kárász László Szociológia és szociálpolitikai alapok I K Dr. Velkey Gábor/ EAPBSO112SN EAPBSO112SL Homoki Andrea Orvosi latin I. EAPBLA122EN EAPBLA122EL Gyj Dr. Beke Szilvia Idegen nyelv I Gyj EAPBID120EN - Értékelés Tantárgyfelelős/oktató Dr. Kiss Csilla/ Pappné Princzinger Valéria (német) Csefkó Monika (angol) Priskin Gyula (angol) Dr. Máthé Ilona (angol) Boros Árpád (angol) Informatika I Gyj Dr. Szalay Zsigmond Gábor/ EAPBIF122EN EAPBIF122EL Borbola Gábor Élettan- kórélettan I. EAPBEL144EN EAPBEL144EL K Dr. Csomós Péter Anatómia I. EAPBAN143EN EAPBAN143EL K Dr. Szólics Alex Alkalmazott természettudományi ismeretek I K Dr. Fodor Lajos EAPBBÉ143EN EAPBBÉ143EL (Biokémia) Alkalmazott természettudományi ismeretek Gyj Dr. Fodor Lajos/ EAPBBG112EN EAPBBG112EL II. (Biológia- genetika) Dr. Csomós Péter Pszichológia I. (Általános és személyiség Gyj Dr. Rozsnyai Katalin EAPBPS112HN EAPBPS112HL pszichológia) Ápolástan alapjai I K Raskovicsné dr. Csernus Mariann/ EAPBÁA144EN EAPBÁA144EL Dr. Párduczné Szöllősi Andrea Alapozó klinikai gyakorlat I Gyj Dr. Párduczné Szöllősi Andrea EAPBAP132EN EAPBAP132EL 6 fő szakoktató X 30 óra 6 csop. X 30 óra gyakorlat Biofizikai- és munkavédelmi ismeretek I Gyj Dr. Csomós Péter/ EAPBMV111EN EAPBMV111EL (Munka és balesetvédelem) Dr. Beke Szilvia Filozófia- etika I. (Etika) Gyj Dr. Farkas Attila/ EAPBET111EN EAPBET111EL Dr. Párduczné Szöllősi Andrea

5 Tantárgy neve: Tantárgyfelelős neve: Oktató neve: Szak (szakirány) tagozat megnevezése Nappali Levelező Tantárgy jellege szakonként tagozatonként Elsősegélynyújtás I. 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Nincs. B B Dr. Beke Szilvia Kárász László Ea.+gyak. óraszáma nappali tagozat: EAPBES162EN levelező tagozat: EAPBES162EL Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai docens Oktató beosztása: mentőtiszt Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont Gyj Gyj 2 2. A félév érvényességének feltétele: A gyakorlati foglalkozások 90%-án való aktív részvétel és a kijelölt feladatok megfelelő szintű teljesítése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele : Legalább elégséges gyakorlati jegy elérése. 4. A tantárgy rövid tartalma : N: 1-2 L:1 A felnőtt alapszintű és kiterjesztett újraélesztése. N: 3 L:2 Csecsemő és gyermek újraélesztése. N: 4 L:3 Tömeges balesetek, katasztrófák. N: 5 L:4 Mellkasi fájdalom. N: 6 L:5 Belgyógyászati balesetek. N: 7 L:6 Leggyakoribb mérgezések. N: 8 L:7 Sebellátás, sérülések ellátása. N: 9-10 L:8 Műfogások, stabil oldalfektetés gyakorlása. N: L:9 A felnőtt alapszintű újraélesztés gyakorlata. N: L:10 Lélegeztetés eszköz nélkül és eszközzel. N: 15 L:10 A félautomata külső defibrillátor (AED) használata.

6 5. Számonkérés módja : Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: Az Országos Mentőszolgálat évi Alap- és Emeltszintű Újraélesztési Módszertani Ajánlása OMSZ Szervezési és Módszertani Osztálya (témafelelős: Dr. Tóth Zoltán), Gőbl G.: Oxiológia. Medicina Könyvkiadó, Budapest, Resuscitatio Hungarica A Magyar Resusciatatiós Társaság hivatalos lapja, 2006/ Resuscitatio Hungarica A Magyar Resusciatatiós Társaság hivatalos lapja, 2006/

7 Tantárgy neve: Szociológia és szociálpolitikai alapok I. Tantárgyfelelős neve: Dr. Velkey Gábor Oktató neve: Homoki Andrea Szak (szakirány) tagozat Ea.+gyak. megnevezése óraszáma Tantárgy jellege szakonként tagozatonként nappali tagozat: EAPSO112SN Tantárgyfelelős beosztása: Oktató beosztása: Összes óraszám levelező tagozat: EAPSO112SL Számonkérés módja adjunktus adjunktus Kreditpont Nappali B K 2 Levelező B K 2 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Nincs. 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali tagozaton: Aktív órai részvétel. Levelező tagozaton: Nincs. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges kollokviumi osztályzat elérése. 4. A tantárgy rövid tartalma: N: 1-2 L:1 - A szociológia tárgya, funkciói és ágazatai N: 3 L:2 - Az egyetemes szociológia rövid története N: 4 L:3 - A magyar szociológia története N: 5 L:4 - A szociológia módszertana N: 6-7 L:5 - Társadalmi egyenlőtlenség, szegénység N: 8 L:6 - Társadalmi szerkezet és rétegződés. N: 9-10 L:6 - Társadalmi mobilitás és vándorlás N: L:7 - A család fogalma és funkciói N: 13 L:7 - Oktatás, iskolai végzettség és műveltség N: L:8 - Életmód, életstílus, családi életstílusok

8 N: L:8 - Kultúra, értékek és normák, szocializáció N: L:9 - Deviáns viselkedés N: 20 L:10 - Vallás 5. Számonkérés módja: Kollokvium. Kollokviumi témakörök a fenti témakörökkel megegyeznek. 6. Irodalom: Kötelező: - Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Osiris Kiadó, Budapest, Ajánlott: - A kultúra szociológiája. (szerk.: Wessely Anna) Osiris-Láthatatlan Kollégium. Budapest, Albert J. Farkas J.: Környezetszociológia. Veszprémi Egyetemi Kiadó, Veszprém, Andorka R.: Merre tart a magyar társadalom? Lakitelek, Antológia Kiadó, Anthony G.: Szociológia. Osiris Kiadó, Budapest, Artner A.: Globalizáció alulnézetben. Napvilág Kiadó, Budapest, Az ifjúság helyzete és jövőképe. Adalékok az ifjúságszociológia elemzéséhez. (szerk.: Szretykó György) Comenius Bt. Kiadó, Pécs, Berey K. Farkas J. Krémer A.- Virányi P.: Település és városszociológia. Műegyetem Kiadó, Budapest, Bogár L.: Magyarország és a globalizáció. Osiris Kiadó, Budapest, Charles P.: Szervezetszociológia. Osiris Századvég Kiadó, Budapest, Ferge Zs.: Elszabaduló egyenlőtlenségek. Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, Budapest, Gazsó F. Laki L.: Fiatalok az újkapitalizmusban. Napvilág Kiadó, Budapest, Kolosi T.: A terhes babapiskóta. Osiris Kiadó, Budapest, Kozma T.: Bevezetés a nevelésszociológiába. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Ladányi J.: Szociális és etnikai konfliktusok. Tanulmányok a piacgazdasági átmenet időszakából ( ). Új Mandátum Kiadó, Budapest, Lengyel Gy. Szántó Z.: A gazdasági élet szociológiája. Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapest, Pierre B.: A társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődése. Gondolat Kiadó, Budapest, Pikó B.: Egészségszociológia. Új Mandátum Kiadó, Budapest, Spéder Zs.: A szegénység változó arcai. Tények és értelmezések. Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság Századvég Kiadó, Budapest, 2002.

9 - Szalai E.: Gazdasági elit és társadalom a magyarországi újkapitalizmusban. Aula Kiadó, Budapest, Szelényi I.: Városi társadalmi egyenlőtlenségek. Akadémiai Kiadó, Budapest, Szretykó Gy.: Változások a magyar társadalomban ( ). Szociológiai, politológiai tanulmányok. Villányi úti könyvek, Budapest, Utasi Á.: A bizalom hálója. Mikrotársadalmi kapcsolatok, szolidaritás. Új Mandátum Kiadó, Budapest, Tömegkultúra és tömegmanipuláció a modern társadalomban. A média és a művelődésszociológia új aspektusai. (szerk.: Szretykó Gy.) Comenius Bt. Kiadó, Pécs, 2005.

10 Tantárgy neve: Tantárgyfelelős neve: Oktató neve: Szak (szakirány) tagozat megnevezése Tantárgy jellege szakonként tagozatonként Orvosi latin I. Dr. Beke Szilvia Dr. Beke Szilvia Ea.+gyak. óraszáma nappali tagozat: EAPBLA222EN levelező tagozat: EAPBLA222EL Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai docens Oktató beosztása: főiskolai docens Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont Nappali B Gyj. 2 Levelező B Gyj A tantárgy felvételének előfeltétele: Nincs. 2. A félév érvényességének feltétele: Rendszeres óralátogatás, az otthoni írásbeli feladatok elvégzése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése. Dolgozatok 60%-os teljesítése. 4. A tantárgy rövid tartalma: A tantárgy célja: A latin nyelvi alapismeretek elsajátítása, az érdeklődés felkeltése a latin nyelv szépsége és értéke iránt. Felkészítés az anatómia, élettan, tantárgyak könnyebb "befogadására." A tantárgy rövid tartalma: N: 1-5 óra L: 1-3 óra: A latin nyelv szerepe az egészségtudományokon belül, klasszikus latin, orvosi latin eltérései. Szóanyag: Az emberi test főbb részei Nyelvtan: Latin szavak kiejtési szabályai, valamint a főnevek szótári alakja, főnevek nemei és azok jelentősége. N: 6-10 óra L: 4-8 óra Szóanyag: Anatómiai gyűjtőnevek, azok szótári jelölése Mozgásrendszer Nyelvtan: Főnevek ragozása, deklinációk és azok nyelvtani szerepe. Főnévragozás gyakorlása. N: 11-15; óra L: 9-12 óra Első zárthelyi dolgozat! Szóanyag: Légzőrendszer, keringési rendszer szavai Nyelvtan: Birtokos jelzős szerkezetek az orvosi latinban, nappalisok esetében következő órákon ezek gyakorlása előző anyag ismétlése. N:21-25; óra L:13-15 óra Második zárthelyi dolgozat! Szóanyag: emésztőrendszer szavai

11 Nyelvtan: Melléknevek és minőségjelzős szerkezetek az orvosi latinban nappalisok esetében következő órákon ezek gyakorlása. N: óra L:16-18 óra Szóanyag: kiválasztó és nemiszerv-rendszer; belső elválasztású mirigyek szavai Nyelvtan: prefixumok és suffixumok szerepe az orvosi latinban N: óra L:19-20 óra Szóanyag: központi és perifériás idegrendszer, érzékszervek szavai Nyelvtan: eddigi ismeretek összefoglalása és gyakorlása N: óra L: igény szerint A félévzáró zárthelyi dolgozatra való gyakorlás! Külön 1 óra a szemesztert lezáró dolgozat megírása! Zárthelyi dolgozatok súlyozása két kis zárthelyi átlaga képez egy jegyet és a nagy zárthelyi dolgozat egy másik jegyet ezen két jegy átlaga adja a végső gyakorlati jegyet! Valamennyi szervrendszer esetében a nyelvtani ismeretek gyakorlása (főnevek ragozása, birtokos és jelzős szerkezetek!), a hallgatók rendszeres, önálló munkára való ösztönzésével, folyamatos tanulással: 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: Kötelező: - Brencsán Orvosi Szótár szerk. Benjámin Katalin - Györkösy A.: Latin-Magyar szótár. Akadémiai Kiadó, Budapest, Györkösy A.: Magyar-Latin szótár. Akadémiai Kiadó, Budapest, Nagy J.: Orvosi latin nyelvi ismeretek. Medicina könyvkiadó, Budapest, Nagy J.: Orvosi latin szógyűjtemény. Medicina könyvkiadó, Budapest, 2007.

12 Tantárgy neve: Informatika I. Tantárgyfelelős neve: Dr. Szalay Zsigmond Gábor Tantárgyfelelős neve: Borbola Gábor Szak (szakirány) tagozat Ea.+gyak. megnevezése óraszáma Tantárgy jellege szakonként tagozatonként nappali tagozat: EAPBIF122EN levelező tagozat: EAPBIF122EL Tantárgyfelelős beosztása: egyetemi docens Tantárgyfelelős beosztása: informatika tanár Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont Nappali B Gyj 2 Levelező B Gyj 2 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Nincs. 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali tagozaton: Év közben két zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű teljesítése. Levelező tagozaton: Egy zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű teljesítése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Az elégséges gyakorlati jegy megszerzése, ehhez a zárthelyi dolgozatokban 60 %-os teljesítményszint szükséges. 4. A tantárgy rövid tartalma: A bevezető Informatika I. kurzus az Operációs rendszerek és az Internet szolgáltatásainak használatával ismerteti meg a hallgatót. Operációs rendszerek Nappali Levelező Leírás Az operációs rendszer fogalma, feladatai; csoportosításuk. Grafikus felületű operációs rendszerek gyakorlati használata. A munkaasztal és az ablakok részei, alapvető beállítások. Súgó használata Háttértárak és könyvtárak kezelése (létrehozása, másolása, mozgatása, törlése, átnevezése). Egyszerű szövegszerkesztési ismeretek Állományok jellemzői és állományműveletek (létrehozás, mentés-megnyitás, másolás, mozgatás, törlés, visszaállítás, átnevezés, nyomtatás, keresés, attribútumok, jogosultságok) Adatok biztonságos kezelése (lemezkarbantartás, archiválás). Tömörítési módszerek. Fájltömörítők használata Vírusok vírusvédelem (Tűzfal, vírusirtó használata) 11 Gyakorlati számonkérés

13 Internet Nappali Levelező Leírás Internet fontosabb szolgáltatásai, hálózati alapfogalmak Internetes böngésző programok használata (navigáció, letöltés). Kulcsszavas és tematikus keresés az Interneten Levelező rendszer felépítése, egy elterjedt levelezési rendszer működtetése, használata (levél küldés, fogadás, válasz küldése, továbbítás, törlés, mellékletek kezelése, címjegyzék kezelése). 18 Levelező rendszerre épülő szolgáltatások. Internetes kommunikációs szolgáltatások. 19 Gyakorlás, összetett feladatsor megoldása Gyakorlati számonkérés 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: Bodnár Zs.-Bodnár I.-Magyary Gy.: Az Internet használata. Kiskapu, Budapest, Csórián S.: Információ és kommunikáció. Kossuth Könyvkiadó Rt., Budapest, Kovácsné Cohner J.-G. Nagy J.-Ozsváth M.: Mit kell az ECDL vizsgához? Computerbooks, Budapest, Móricz A.: Levelezés az Interneten. Computerbooks, Budapest, Váradi Zs.: Az Európai Számítógép-használói Jogosítvány Vizsgafeladatai. Kossuth Kiadó, Budapest, 2003.

14 Tantárgy neve: Tantárgyfelelős neve: Oktató neve: Szak (szakirány) tagozat megnevezése Tantárgy jellege szakonként tagozatonként Élettan-kórélettan I. Dr. Csomós Péter Dr. Csomós Péter Ea.+gyak. óraszáma nappali tagozat: EAPBEL144EN levelező tagozat: EAPBEL144EL Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai docens Oktató beosztása: főiskolai docens Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont Nappali B K 4 Levelező B K 4 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Nincs. 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali tagozaton: Három, értékelhetően megírt évközi dolgozat. Az órákon való aktív részvétel, egy kiselőadás megtartása előre egyeztetett témakörben. Levelező tagozaton: Az órákon való aktív részvétel. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges kollokviumi osztályzat elérése szóbeli vizsga keretében. 4. A tantárgy rövid tartalma: Az ember és környezetét érintő hatásokra adott fiziológiás és kóros válaszreakciók élettani alapjainak sajátságai. N: 1-15 óra (L: 1-5 óra): A fiziológiás és kóros szabályozás sajátosságainak megismerése. 2 óra (1 óra) A sejthártya szerkezete és működése. 4 óra (1 óra) Az ingerlékeny struktúrák felépítése és működésük szabályozása. 4 óra (2 óra) Az egyes szervek szerepe a szervezet homeosztázisának fenntartásában. 2 óra (1 óra) Ismétlés 2 óra Első zárthelyi dolgozat! 1 óra N: óra (L: 6-11 óra): A szervezet egyes rendszereinek: vízterek, 1 óra (1 óra) a nedvkeringés, 1 óra (1 óra) a vér, 4 óra (2 óra) a szervezet védekező rendszere és az immunrendszer felépítése és működésének szabályozása, kórtana, 4 óra (2 óra)

15 Ismétlés 1 óra Második zárthelyi dolgozat! 1óra Hallgatók által megtartott kiselőadások előre egyeztetett témakörben 2 óra N: óra (L: óra): A szervezet egyes rendszereinek: a kardiovaszkuláris rendszer, 6 óra (2 óra) a légző szervrendszer, 4 óra (1 óra) a kiválasztó szervrendszer felépítése és működésének szabályozása, kórtana. 3 óra (1 óra) Ismétlés 2 óra Harmadik zárthelyi dolgozat! 1 óra 5. Számonkérés módja: Kollokvium. Kollokviumi témakörök: A tantárgyi tartalomnál szereplő témakörök. 6. Irodalom: -Az előadások ábraanyaga. -Brencsán Orvosi Szótár (szerk. Benjámin Katalin), Medicina Könyvkiadó, Budapest, Fonyó Attila: Az orvosi élettan tankönyve, Medicina Könyvkiadó, Budapest, Ormai Sándor: Élettan-kórélettan, Főiskolai tankönyv, Semmelweis Kiadó, Budapest, 2004.

16 Tantárgy neve: Tantárgyfelelős neve: Oktató neve: Szak (szakirány) tagozat megnevezése Tantárgy jellege szakonként tagozatonként Anatómia I. Dr. Szólics Alex Dr. Szólics Alex Ea.+gyak. óraszáma nappali tagozat: EAPBAN143EN Tantárgyfelelős beosztása: Oktató beosztása: Összes óraszám levelező tagozat: EAPBAN143EL Számonkérés módja tanársegéd tanársegéd Kreditpont Nappali B K 3 Levelező B K 3 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Nincs. 1. A félév érvényességének feltétele: Nappali tagozaton: Két, értékelhetően megírt évközi dolgozat. Levelező tagozaton: Nincs. 2. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges kollokviumi osztályzat elérése. 3. A tantárgy rövid tartalma: N: 1-2 L:1 Az anatómia rövid története, tárgya, felosztása és vizsgáló módszerei. N: 3-4 L:2 Az emberi test főbb szerkezeti elvei. N: 5-6 L:3 Sejttan - cytológia. N: 7-9 L:4 Humángenetikai alapismeretek. N: L:5 Ontogenezis - egyedfejlődés. N: L:6 Szövettan - hisztológia. N: L:7 Mozgásrendszer. N: L:8 Keringési rendszer. N: L:9 Légzőrendszer (gátorüreg, mellhártya). N: N:10

17 Emésztőrendszer. N: L:11 Hashártya. N: L:12 Vizeleti rendszer. N: L:13 A hasüreg tájékai. N: L:13 Nemi szervek (menstruációs ciklus, gát, emlő). N: L:13 Belső elválasztású mirigyek. N: L:14 Az APUD-rendszer. N: 43 L:14 Idegrendszer. N: 44 L:15 Érzékszervek. o N: 45 L:15 Bőr. 4. Számonkérés módja: Kollokvium. Kollokviumi témakörök: A tantárgyi tartalomnál szereplő témakörök. 5. Irodalom: Az előadáson elhangzottak. Hadházy Cs.: Szövettani gyakorlatok.. Jegyzet I. éves védőnő- és diplomás ápoló szakos hallgatók számára. DOTE, Egészségügyi Főiskolai Kar, Debrecen- Nyíregyháza-Gyula, Sobotta: Az ember anatómiájának atlasza 1-2. kötet. Semmelweis Kiadó, Budapest, Tarsoly E.: Funkcionális anatómia. Medicina Könyvkiadó, Budapest, Vajda J.-Csányi K.: Sectiones corporis humani Metszetanatómia. Abaevo Kiadó, Budapest, 1994.

18 Tantárgy neve: Alkalmazott természettudományi ismeretek I. (Biokémia) Tantárgyfelelős neve: Dr. Fodor Lajos Oktató neve: Dr. Fodor Lajos Szak (szakirány) tagozat Ea.+gyak. megnevezése óraszáma Tantárgy jellege szakonként tagozatonként nappali tagozat: levelező tagozat: EAPBBÉ112EN EAPBBÉ112EL Tantárgyfelelős beosztása: egyetemi tanár Oktató beosztása: egyetemi tanár Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont Nappali B Gyj 3 Levelező B Gyj 3 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Nincs. 2. A félév érvényességének feltétele: Egy zárthelyi dolgozat megírása 50%-os eredménnyel. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges kollokviumi osztályzat elérése. 4. A tantárgy rövid tartalma: Nappali tagozaton: A tantárgy általános célja: A tanulmányokhoz szervesen illeszkedő, az egészséges és kóros működések megértését segítő molekuláris szemlélet kialakítása. Biogén elemek és biomolekulák Fehérjék (aminosavak, peptidek, fehérjék felosztása, fehérjeanyagcsere zavarai) Lipidek (zsírsavak, triglicerid, koleszterin, lipoproteinek, zsírok emésztése és felszívódása) Máj biokémiai feladatai, hemosztázis Sav- bázis egyensúly szabályozása Vitaminok A klinikai laporatóriumi diagnosztika biokémiai háttere Levelező tagozaton: Az élőlények kémiai felépítése; biogén elemek és biomolekulák. Aminosavak és fehérjék; fehérjék diagnosztikai jelentősége. Szénhidrátok kémiai felépítése és felosztásuk; a sejtek energiatermelése; szénhidrátanyagcsere és kóros formái. Lipidek kémiai felépítése és felosztásuk; lipidanyagcsere és kóros formái. Nukleotidok (DNS, RNS) felépítése és élettani szerepük. Enzimek biokémiai szerepe; enzimvizsgálatok diagnosztikai jelentősége. Vitaminok biokémiai szerepe. A hemosztázis mechanizmusa és vizsgálata. A sav-bázis egyensúly kémiai alapjai és vizsgálata.

19 5. Számonkérés módja: Kollokvium. Kollokviumi témakörök: A tantárgyi tartalomnál szereplő témakörök. 6. Irodalom: Ábrahám S.: Funkcionális biokémia I-II. Veszprémi Egyetem, Veszprém, Ádám V.: Orvosi biokémia. Medicina Könyvkiadó, Budapest, Gaál Ö.: Biokémiai előadásvázlatok. Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar, Budapest, Sümegi B.: Biokémiai praktikum. Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Budapest, Felkészülés az előadások alapján, illetve az előadásokon megadott tankönyvrészletekből

20 Tantárgy neve: Alkalmazott természettudományi ismeretek II. (Biológia-genetika) Tantárgyfelelős neve: Dr. Fodor Lajos Oktató neve: Dr. Csomós Péter Szak (szakirány) tagozat Ea.+gyak. megnevezése óraszáma Tantárgy jellege szakonként tagozatonként nappali tagozat: levelező tagozat: EAPBBG112EN EAPBBG112EL Tantárgyfelelős beosztása: egyetemi tanár Oktató beosztása: főiskolai docens Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont Nappali B Gyj 2 Levelező B Gyj 2 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Nincs. 2. A félév érvényességének feltétele: Egy írásbeli dolgozat sikeres teljesítése. Az órákon való aktív részvétel. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: Citológia N: 1-7 óra L: 1-5 óra: A sejt általános jellemzése. A sejt membránrendszere. Sejthártya, sejtfal. 1 óra Receptorok, jelátvitel. Transzportfolyamatok, citózisok. 1 óra (L: 2 óra) A citoplazma. Az endoplazmatikus membránok, sejtorganellumok. 1 óra A sejtmag szerkezete és szerepe. 1 óra A sejtek osztódása, mitózis, meiózis. 1 óra (L: 2 óra) Replikáció, transzkripció, transzláció. 1óra Ivarsejtek kialakulása, megtermékenyítés. 1 óra (L: 1 óra) Genetika N: 8-15 óra L: 6-10 óra: Genetikai alapfogalmak, törvények. 2 óra (L: 1 óra) Az öröklésmenetek típusai. 2 óra (L: 1 óra) Nemhez kötött öröklődés, kapcsoltság, rekombináció. 1 óra (L: 1 óra) Mutáció. 2 óra (L: 2 óra) Humán genetika. 1 óra Külön 1 óra a szemesztert lezáró dolgozat megírása!

21 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: 1. Szabó Gábor: Sejtbiológia, Medicina Könyvkiadó, Budapest, Robert F. Weaver, Philip W. Hedrick: Genetika. Panem Kiadó, Budapest, Putnoki Péter, Hoffmann Gyula: Bevezetés a genetikába, Pécs, (http://ttk.pte.hu/biologia/genetika/atg/atg.htm) 4. Az előadások ábraanyaga.

22 Tantárgy neve: Pszichológia I. (Általános és személyiség pszichológia) Tantárgyfelelős neve: Dr. Rozsnyai Katalin Oktató neve: Dr. Rozsnyai Katalin Szak (szakirány) tagozat Ea.+gyak. megnevezése óraszáma Tantárgy jellege szakonként tagozatonként nappali tagozat: EAPBPS112HN levelező tagozat: EAPBPS112HL Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai docens Oktató beosztása: főiskolai docens Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont Nappali B Gyj 2 Levelező B Gyj 2 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Nincs. 2. A félév érvényességének feltétele: Egy zárthelyi dolgozat minimum elégséges szintű megoldása. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Elégséges gyakorlati jegy megszerzése, melyhez a zárthelyi dolgozat legalább 60 %-os teljesítése szükséges. 4. A tantárgy rövid tartalma: A bevezető pszichológiai tantárgy általános pszichológiai és személyiségpszichológiai témaköröket foglal magában. A pszichológia tárgya, kialakulása, helye a tudományok rendszerében és szakterületei. A pszichológia módszerei és fő irányzatai. N: 1-3. óra; L: 1-2. óra; A megismerő folyamatok: érzékelés, észlelés, figyelem, az aktiváció és a teljesítmény kapcsolata. Az emlékezés folyamata, a tárolás típusai. N: 4-5. óra; L: 3-4. óra; A tanulás alapfolyamatai, jellegzetes tanulási stílusok, technikák és stratégiák. A gondolkodás szerepe a megismerésben. A problémamegoldás folyamata. Az intelligencia fogalma, mérése, az IQ-értékek értelmezésének szempontjai. N: óra; L: 5-6. óra; A képzelet aktív és passzív típusai. A kreativitás. A motiváció fogalma, jellegzetes szükségleti körök. Az emóció fogalma, kialakulása, típusai és szerepe a viselkedés irányításában. N: óra; L: 7. óra; A személyiség fogalma, jellemzői és az önismeret kialakításának lehetőségei. Sigmund Freud pszichoanalitikus elmélete. N: óra; L: 8. óra; Behaviorizmus, tanuláselméletek

23 Humanisztikus elméletek: Rogers, C., Maslow, A. elképzelése és alkalmazásuk az ápolói munkában. N: óra; L: 9. óra; - Zárthelyi dolgozat. N: 20. óra; L: 10. óra. 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: Kötelező: Atkinson, R. L. - Atkinson, R. C. - Smith E. E. - Bem D. J. (2005): Pszichológia. Osiris Századvég, Budapest. Keményné Pálffy K. (2006): Alapozó pszichológia. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. Ajánlott: Bagdy E. - Klein S. (szerk.) (2006): Alkalmazott pszichológia. Edge 2000 Kiadó, Budapest. Carver, C. S.- Scheier, M. F.(2006): Személyiségpszichológia. Osiris Kiadó, Budapest. Pléh Cs. - Boross O. (szerk.) (2004): Bevezetés a pszichológiába. Osiris Kiadó, Budapest. Pszichológia. Mozgatórugóink. Hvg extra magazin 2013/3. szám. Séra L.(2001): Általános pszichológia. Comenius Bt., Pécs. Szakács F. - Kulcsár Zs. (szerk.) (2001): Személyiségelméletek. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest.

24 Tantárgy neve: Ápolástan alapjai I. Tantárgyfelelős neve: Raskovicsné dr. Csernus Mariann Tantárgyfelelős neve: Dr. Párduczné Szöllősi Andrea Szak (szakirány) tagozat Ea.+gyak. megnevezése óraszáma Tantárgy jellege szakonként tagozatonként nappali tagozat: EAPBAP144EN Tantárgyfelelős beosztása: Tantárgyfelelős beosztása: Összes óraszám levelező tagozat: EAPBAP144EL Számonkérés módja adjunktus adjunktus Kreditpont Nappali B K 4 Levelező B K 4 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Nincs. 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali tagozaton: Év közben két zárthelyi dolgozat megírása. A zárthelyi dolgozatokban 60 %-os teljesítmény elérése. A demonstrációs gyakorlatokon való 100%-os aktív részvétel. Levelező tagozaton: Nincs. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges kollokviumi osztályzat elérése. 4. A tantárgy rövid tartalma: N: 1-5 óra L: 1-3 óra: Az ápolás fogalmi rendszere: ember, környezet, egészség, ápolás; Az ápolási rendszerek és szervezeti formák alakulása a betegápolás története folyamán; Az ápolás meghatározása, filozófiája; Az egészségügyi ellátás rendszere; N: 6-8 óra L: 4-5 óra: Ápoláselméletek, ápolási modellek; Az ápolási folyamat, mint munkamódszer; Az ápolás tervezése, végrehajtása, értékelése; Az ápolási dokumentáció; N: 9-15 óra L: 6-8 óra: Az alapvető emberi szükségletek; A beteg megfigyelése. Szubjektív, objektív tünetek; N: óra L: óra: Kardinális tünetek megfigyelése Pihenés és mozgás szükséglete és kielégítése;

25 N: óra L: óra: A vizeletürítés szükséglete és kielégítése; A székletürítés szükséglete és kielégítése; N: óra L: óra: Higiénés szükségletek és kielégítésük; Decubitus. N: óra: Demonstrációs gyakorlat 5. Számonkérés módja: Kollokvium. 6. Irodalom: Kötelező: 1. Bokor N. (szerk.): Általános ápolástan és gondozástan. Medicina Könyvkiadó, Budapest, Nosza M. (szerk.): Ápolástani alapismeretek. Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Budapest, Potter, P. A. Perry, A. G.: Az ápolás elméleti és gyakorlati alapjai. Medicina Ajánlott: Könyvkiadó, Budapest, Pearson A.,Vaughan B.: Az ápolási gyakorlat modelljei. Medicina Könyvkiadó, Budapest, Walsh M.: Modellek a klinikai betegápolásban. Medicina Könyvkiadó, Budapest, Linda J. C.: Ápolási diagnózisok. Medicina, Budapest, Buda J.: A betegápolás története. POTE, Pécs, Szakmai folyóiratok: Ápolásügy. Nővér.

26 Tantárgy neve: Alapozó klinikai gyakorlat I. Tantárgyfelelős neve: Dr. Párduczné Szöllősi Andrea Szak (szakirány) tagozat Ea.+gyak. megnevezése óraszáma Tantárgy jellege szakonként tagozatonként nappali tagozat: EAPBAP132EN Tantárgyfelelős beosztása: Összes óraszám levelező tagozat: EAPBAP132EL Számonkérés módja adjunktus Kreditpont Nappali B Gyj 2 Levelező B Gyj 2 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Nincs. 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali tagozaton: A gyakorlatokon való 100%-os aktív részvétel, legalább elégséges osztályzat elérése a gyakorlóterületen. Egy ápolási anamnézis és 10 ápolási diagnózis elkészítése. Leadási határidő: december 12. Levelező tagozaton: Egy ápolási anamnézis és egy rövidtávú ápolási terv elkészítése. Leadási határidő: december A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: A gyakorlat célja: A hallgató fel tudja ismerni az ápoló felelősségét az alapvető egészségügyi ellátáson belül. Képes felismerni és értelmezni a páciens számára szükséges igényt, és önállóan, együttműködve reagálni, cselekedni. Képes az elméleti ismeretek gyakorlattá való átalakítására. Tegye alkalmassá a hallgatókat az ápolási- gondozási tevékenység pontos, szakszerű dokumentálására, az ápolási folyamatnak megfelelően. A gyakorlatok témakörei: - Az ápolási folyamat, mint munkamódszer: fázisai, alkalmazásának előnyei. - Az ápolás tervezése, végrehajtása, értékelése. - Az alapvető emberi szükségletek felmérése. - szubjektív, objektív tünetek, - a beteg megfigyelése, - ápolási probléma meghatározása. - Pihenés és mozgás szükséglete, kielégítése. - Táplálkozás, folyadék elektrolit egyensúly szükségletének kielégítése. - Higiénés szükségletek és kielégítésük. - Decubitus. - Az ápolási dokumentáció.

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2015-2016-os tanév 1. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2015-2016-os tanév 1. félév programjai Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam 2015-2016-os tanév 1. félév programjai Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány programtervezete 2015-2016-os tanév 1.

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező I. évfolyam 2012-2013-as tanév 1. félév programjai Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány programtervezete 2012-2013-as tanév 1. félév

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2011-2012-es tanév 2. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2011-2012-es tanév 2. félév programjai Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam 2015-2016-os tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam 2015-2016-os tanév 1. félév programjai alapszak egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam 2015-2016-os tanév 1. félév programjai 1 Szent István Egyetem Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2015/2016-os tanév 1. félévének

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2013-2014-es tanév 2. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2013-2014-es tanév 2. félév programjai Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam. 2015-2016-os tanév 1. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam. 2015-2016-os tanév 1. félév programjai Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam 2015-2016-os tanév 1. félév programjai 1 Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány programtervezete 2015-2016-os tanév

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2014-2015-ös tanév 2. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2014-2015-ös tanév 2. félév programjai Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2012-2013-as tanév 2. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2012-2013-as tanév 2. félév programjai Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat I. évfolyam 2015-2016-os tanév 1. félév programjai

Szociális munka alapszak levelező tagozat I. évfolyam 2015-2016-os tanév 1. félév programjai alapszak levelező tagozat I. évfolyam 2015-2016-os tanév 1. félév programjai 1 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi Campus 2015/2016-os tanév 1. félévének

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai alapszak egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 1 Szent István Egyetem Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2013/2014-es tanév 1. félévének

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Követelmények: Gyakorlati foglalkozásokon való aktív részvétel, zárthelyi dolgozat teljesítése

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Követelmények: Gyakorlati foglalkozásokon való aktív részvétel, zárthelyi dolgozat teljesítése Ápolástan CG1005 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Gyakorlati foglalkozásokon való aktív részvétel, zárthelyi dolgozat teljesítése Félévközi jegyet a zárthelyi dolgozat eredménye adja. Zárthelyi dolgozat,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése A tanárjelölt személyiségfejlesztése PDB2304L Meghirdetés féléve 4. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 6 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár A kurzus

Részletesebben

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek CGB1203 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné dr. Kiss Katalin főiskolai docens A tantárgyfelelős

Részletesebben

Az egészségügyi gondozás és prevenció alapszak MINTATANTERVE 2006/2007

Az egészségügyi gondozás és prevenció alapszak MINTATANTERVE 2006/2007 Az egészségügyi gondozás és prevenció alapszak MINTATANTERVE 2006/2007 1 EF30003 Anatómia I. # kollokvium 42 28 3+2 köt. 1 EF30001 Biokémia I. (Kémiai, biokémiai általános alapfogalmak) #& kollokvium 14

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) -

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Konzultációs óraszám 8 Minősített aláírás Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Az óra tréning jelleggel zajlik. A kurzus teljesítésének feltétele a foglalkozáson

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2.

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2. Társadalomtudományi kutatások 2. PDB1702 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy PDB1005 Évközi tanulmányi követelmények: Empirikus vizsgálat adatfelvétele és az adatok statisztikai feldolgozása.

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 2 Tantárgyi struktúra és óraszámok A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 11. évfolyam

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8 Minősített aláírás Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Az kurzus

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Kontakt óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Kontakt óraszám (elm.+gyak. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája CGF1301L Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Kontakt óraszám (elm.+gyak.) 9 - Tantárgyfelelős neve: Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Tantárgy oktatója: A kurzus

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I.

KÖVETELMÉNYEK /I. Közösségi szociális munka SPB1209 Kreditpont: 3 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Gyakorlati jegy SPB1121 Követelmény: Két zárthelyi dolgozat. Gyakorlati jegy. Zh: 2016. okt. 19. 8-9., nov. 30. 8-9. Kötelező,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése A tanárjelölt személyiségfejlesztése TKB1207 Meghirdetés féléve 2. Konzultációs óraszám 6 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár API A kurzus tréning

Részletesebben

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning CB3063 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi kód) - Spanyol Ágnes tanársegéd-gyakornok SP A tréning

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2015/16. tanév 1. félév. Dr. Margitics Ferenc. főiskolai tanár. Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet

KÖVETELMÉNYEK. 2015/16. tanév 1. félév. Dr. Margitics Ferenc. főiskolai tanár. Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 1. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés Tantárgy neve Bevezetés a pszichológiába

Részletesebben

2. Griffin, E. (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. (1-3., 7-8., 20., 35. fejezet) Harmat.

2. Griffin, E. (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. (1-3., 7-8., 20., 35. fejezet) Harmat. A tanácsadás kommunikációs alapja SPF1306 FKF1101 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dudás Marianna, főiskolai tanársegéd Évközi tanulmányi követelmények: Zárthelyi dolgozat (Ideje: 2016. október 20. és

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája CGF1301 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve: Dr. Margitics Ferenc

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata)

Részletesebben

Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak képalkotó diagnosztikai analitika szakirány. minta - tanterve

Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak képalkotó diagnosztikai analitika szakirány. minta - tanterve Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak képalkotó diagnosztikai analitika szakirány minta - tanterve Elfogadta az Egészségügyi Kar Kari Tanács

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. CG1046 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Minősített aláírás CG1045 Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr. Figula

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz kapcsolódóan

3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz kapcsolódóan 11. évfolyam BIOLÓGIA 1. Az emberi test szabályozása Idegi szabályozás Hormonális szabályozás 2. Az érzékelés Szaglás, tapintás, látás, íz érzéklés, 3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz

Részletesebben

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés KÖVETELMÉNYEK Differenciált fejlesztés pszichológiája SPB 2301 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi

Részletesebben

1. félév. 15 45 5fgy 42. 15 45 5fgy 44

1. félév. 15 45 5fgy 42. 15 45 5fgy 44 Tantárgy 1. félév 2. félév Oldalszám E. Sz. Gy. V. E. Sz. Gy. V. Klinikai biokémia I. 11 6 5fgy 12 Klinikai biokémia II. 10 6 K 13 Pathológia I. 33 45 K 14 Pathológia II. 49 45 Sz 17 Klinikai Fiziológia

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Alkalmazott pszichológia MD1005 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve: Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Nagy Edit főiskolai docens Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus AK Zárthelyi dolgozat írása az

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a vizsgaidőszak

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Statisztika 1. Tantárgyi útmutató

Statisztika 1. Tantárgyi útmutató Módszertani Intézeti Tanszék Nappali tagozat Statisztika 1. Tantárgyi útmutató 2015/16 tanév II. félév 1/6 Tantárgy megnevezése: Statisztika 1. Tantárgy kódja: STAT1KAMEMM Tanterv szerinti óraszám: 2+2

Részletesebben

2016/2017. tanév I. (őszi) félév. Neptun kódja: JK 10201M (régi KÖZIGAZGATÁSI JOG 1.

2016/2017. tanév I. (őszi) félév. Neptun kódja: JK 10201M (régi KÖZIGAZGATÁSI JOG 1. TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER 2016/2017. tanév I. (őszi) félév TANTÁRGY NEVE Neptun kódja: JK 10201M (régi KÖZIGAZGATÁSI JOG 1. hálóterv szerint JK 10201) Társfeltétele: JK 10101 Helye a mintatantervben:

Részletesebben

A modulok oktatási programja. II. fejezet A MODULOK OKTATÁSI PROGRAMJA

A modulok oktatási programja. II. fejezet A MODULOK OKTATÁSI PROGRAMJA A modulok oktatási programja II. fejezet A MODULOK OKTATÁSI PROGRAMJA 49 Ápoló képzés 50 A modulok oktatási programja TÁRSADALOMISMERETEK (0.1.1.2.) A modul célja A tanuló megismertetése a társadalom,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Gyermekvédelem az iskolában CSM1002, 1002L Meghirdetés féléve 1 Heti kontaktóraszám (elm. + 1-0 gyak.) kollokvium A hazai és a nemzetközi gyermekvédelem fejlődési tendenciáinak és törvénykezési folyamatának

Részletesebben

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar - Tanárképző Intézet Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tantárgy megnevezése Beveztés a pszichológiába

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája INM1013L Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak) Számonkérés módja Gy Tantárgyfelelős neve Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár Tantárgy oktatója:

Részletesebben

Pénzügyi számvitel 1.

Pénzügyi számvitel 1. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Pénzügyi számvitel 1. Pénzügyi és számviteli felsőoktatási szakképzés Államháztartási szakirány Nonprofit szakirány Pénzintézeti szakirány Vállalkozási szakirány Nappali tagozat 2015/2016.

Részletesebben

12. évfolyam esti, levelező

12. évfolyam esti, levelező 12. évfolyam esti, levelező I. ÖKOLÓGIA EGYED FELETTI SZERVEZŐDÉSI SZINTEK 1. A populációk jellemzése, növekedése 2. A populációk környezete, tűrőképesség 3. Az élettelen környezeti tényezők: fény hőmérséklet,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Szakmai identitás fejlesztése

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Szakmai identitás fejlesztése Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 2 Konzultációs óraszám 6 Mai Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének

Részletesebben

Tagozatkód: 05. Szakiskola 3 éves szakképzés

Tagozatkód: 05. Szakiskola 3 éves szakképzés SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ Tagozatkód: 05 Szakiskola 3 éves szakképzés A képzést azoknak a nyolcadikosoknak ajánljuk, akik szeretnek idős emberekkel vagy gyermekotthonban elhelyezett gyerekekkel foglalkozni,

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak védőnő szakirány. minta - tanterve

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak védőnő szakirány. minta - tanterve Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak védőnő szakirány minta - tanterve Elfogadta az Egészségügyi Kar Kari Tanács a 36/2012. sz. határozatával Elfogadta a Miskolci

Részletesebben

0407 EGÉSZSÉGÜGY ÁGAZAT

0407 EGÉSZSÉGÜGY ÁGAZAT 0407 EGÉSZSÉGÜGY ÁGAZAT Képzési idő: 4+1 év Szakmai oktatás célja: Megalapozott, széleskörű elméleti ismeretekkel és i képességekkel, készségekkel rendelkező egészségügyi szakemberek képzése. A tanuló

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének forrásai) Tantárgy neve: Tantárgy kódja: PDB 1103

KÖVETELMÉNYEK. A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének forrásai) Tantárgy neve: Tantárgy kódja: PDB 1103 Tantárgy kódja: PDB 1103 Kreditpont: 3 Tantárgyfelelős neve és beosztása: Tantárgy oktatója és beosztása: Tantárgy oktatójának elérhetősége: 2230 A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember. Pszichológia

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember. Pszichológia NYME-SEK Természettudományi és Mőszaki Kar Mősz. Inf. és Gazdaságtud. Intézet TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember Pszichológia Ipari termék- és formatervezı alapszak nappali tagozat

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai identitás fejlesztése. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai identitás fejlesztése. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár Szakmai identitás fejlesztése TKM1013L Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 6 Minősített aláírás Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár A kurzus tréning jelleggel zajlik. A tréningen való részvétel kötelező.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében (május 10.) írásbeli gyakorlati

Részletesebben

Informatika szóbeli vizsga témakörök

Informatika szóbeli vizsga témakörök KECSKEMÉTI MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6000 Kecskemét, Szolnoki út 31., Telefon: 76/480-744, Fax: 487-928 KANDÓ KÁLMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA 6000 Kecskemét, Bethlen

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Szakmai önismeret és kompetenciafejlesztés I.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Szakmai önismeret és kompetenciafejlesztés I. KÖVETELMÉNYEK Szakmai önismeret és kompetenciafejlesztés I. TAB1215 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Minősített aláírás Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár A kurzus tréning jelleggel

Részletesebben

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE. Heti óraszám elmélet

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE. Heti óraszám elmélet MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE Tantárgy kódja Tantárgy neve, kurzushirdetı tanszék, tanszékvezetı/kurzushirdetı Heti óraszám elmélet Heti óraszám - gyakorlat Vizsgaforma Kredit

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz II. évfolyam GI szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz LEVELEZŐ Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szervezeti magatartás és vezetés Tanszék:Vállalkozás

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Takács Tamara főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja SP

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Takács Tamara főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja SP KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve A jóléti ellátások rendszere IS1356 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K Előfeltétel (tantárgyi kód) IS1351 Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

BIOLÓGIA OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK (2016)

BIOLÓGIA OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK (2016) BIOLÓGIA OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK (2016) 1 Biológia tantárgyból mindhárom évfolyamon (10.-11.-12.) írásbeli és szóbeli vizsga van. A vizsga részei írásbeli szóbeli Írásbeli Szóbeli

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. c. tárgy tanulmányozásához

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. c. tárgy tanulmányozásához SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel alapjai c. tárgy tanulmányozásához Felsőoktatási szakképzés Gazdaságinformatikus szak Levelező tagozat 2016/2017. tanév I. félév A tantárgy rövid

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam. 2015-2016-os tanév 1. félév programjai

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam. 2015-2016-os tanév 1. félév programjai alapszak levelező tagozat II. évfolyam 2015-2016-os tanév 1. félév programjai Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi Campus 2015/2016-os tanév 1. félévének programterve

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Teljesítmény és erőforrás controlling

Teljesítmény és erőforrás controlling IV. évfolyam GM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Teljesítmény és erőforrás controlling 2012/2013 2. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Kontaktórák száma: Teljesítmény

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 383-8480 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 III. évfolyam Pénzügy és Számvitel Szak, Számvitel szakirány TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a Számviteli sajátosságok tantárgy tanulmányozásához

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév KÖVETELMÉNYEK 2014/15/2. félév Tantárgy neve Oktatási rendszerek és gazdaság PDB1601L Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Kollokvium PDB1005 Tantárgyfelelős neve

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja Szociális gondoskodás története B1401L Meghirdetés féléve 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) koll Tantárgyfelelős neve és beosztása Tantárgy oktatója és beosztása A tantárgy elsajátításának célja: Annak

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja A gyermekvédelem intézményrendszere PDB2123L Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + 1+0 gyak.) Koll. PDB1006, PDB1009, PDB1204 Tantárgyfelelős neve és beosztása és beosztása A hallgatók

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz IV. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szolgáltatás menedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szolgáltatás menedzsment Tanszék: Tantárgyfelelős

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYRENDSZER Élelmiszermérnök szak (levelező tagozat) IV. évf. 2009/2010. tanév I. félév

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYRENDSZER Élelmiszermérnök szak (levelező tagozat) IV. évf. 2009/2010. tanév I. félév TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYRENDSZER Élelmiszermérnök szak (levelező tagozat) IV. évf. 2009/2010. tanév I. félév 1. TANTÁRGY CÍME: ÉLELMISZERIPARI MŰVELETEK 3. TANTÁRGY KÓDJA: LEMAT205 ELMÉLET 9+0 GYAKORLAT 0+5

Részletesebben

Felkészülés: Berger Józsefné Az ember című tankönyvből és Dr. Lénárd Gábor Biologia II tankönyvből.

Felkészülés: Berger Józsefné Az ember című tankönyvből és Dr. Lénárd Gábor Biologia II tankönyvből. Minimum követelmények biológiából Szakkközépiskola és a rendes esti gimnázium számára 10. Évfolyam I. félév Mendel I, II törvényei Domináns-recesszív öröklődés Kodomináns öröklődés Intermedier öröklődés

Részletesebben

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK Ápolásetika ÁB I. 53.

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK Ápolásetika ÁB I. 53. Dr. Antalfi Bálint Ápolásetika ÁB I. 53. 55. 17-18 Prof. Dr. Barkai László Gyógyszertan ÁB II, ESZ II. FRK 206. 55. Dr. Berkő Péter Szülészet-nőgyógyászat I. EGP II. 77. Szülészet-nőgyógyászati és szakápolástani

Részletesebben

CSALÁDSZOCIOLÓGIA. Универзитет у Нобом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику Суботица Штросмајерова 11

CSALÁDSZOCIOLÓGIA. Универзитет у Нобом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику Суботица Штросмајерова 11 Универзитет у Нобом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику Суботица Штросмајерова 11 Újvidéki Tudományegyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Szabadka Strossmayer utca 11. CSALÁDSZOCIOLÓGIA

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COOLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam

Részletesebben

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája A tantárgy típusa Tantárgy

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL. tanulmányokhoz III. ÉVFOLYAM PÉNZÜGY-SZÁMVITEL SZAK BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vezetői számvitel Tanszék: Számvitel

Részletesebben

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak Indított szakirányok: védőnő Képzési terület: orvos és egészségtudományi Képzési ág: egészségtudományi Képzési ciklus: alapképzés, BSc. Képzési forma (tagozat):

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ KONTROLLING. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ KONTROLLING. tanulmányokhoz IV. évfolyam Pénzügy és számvitel szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ KONTROLLING tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: KONTROLLING Tanszék: SZÁMVITEL INTÉZETI

Részletesebben

2390-06 Masszázs alapozás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2390-06 Masszázs alapozás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Ön azt a feladatot kapta a munkahelyén, hogy készítsen kiselőadást a sejtek működésének anatómiájáról - élettanáról! Előadása legyen szakmailag alátámasztva, de a hallgatók számára érthető!

Részletesebben

Neptun kódja: J30301M NEMZETKÖZI KÖZJOG 1. Előfeltétele: 20302M Helye a mintatantervben: 3. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter

Neptun kódja: J30301M NEMZETKÖZI KÖZJOG 1. Előfeltétele: 20302M Helye a mintatantervben: 3. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter TANTÁRGY NEVE: Neptun kódja: J30301M NEMZETKÖZI KÖZJOG 1. Előfeltétele: 20302M Helye a mintatantervben: 3. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter Szak: JOGÁSZ Oktatás nyelve: magyar Tárgy besorolása:

Részletesebben

Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába

Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába (Készítette: Osváth Katalin tanácsadó szakpszichológus) Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. ÁPRILIS. 01. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001

Részletesebben

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK ANGOL NYELVBŐL 1. Szak megnevezése: Jogi felsőoktatási szakképzés, levelező 2. A tantárgy

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tevékenységmenedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tevékenységmenedzsment. tanulmányokhoz II. évfolyam GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tevékenységmenedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2015/2016) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Tevékenységmenedzsment Tanszék: Vállalkozások

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Az EU. társadalompolitikai rendszere

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Az EU. társadalompolitikai rendszere Az EU. társadalompolitikai rendszere B1406L Kreditpont 4 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) K B1407 1. A tantárgy elsajátításának célja: A szociális ellátások, a hozzájutás feltételrendszerének és a segítségnyújtás

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Teljesítmény és erőforrás elemzés. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Teljesítmény és erőforrás elemzés. tanulmányokhoz IV. évfolyam PSZ Számvitel szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Teljesítmény és erőforrás elemzés tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Teljesítmény és

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment Szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Logisztika tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Logisztika Tárgy Neptun kódja: LOGI1K0MPZC

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan Felsőoktatási Szakképzés TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan Tanév: 2015/2016. II. A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan Tanszék: Közgazdasági Tanszék Tantárgyfelelős neve:

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév antárgy megnevezése antárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

2015 2016-OS TANÉVBEN ÉRVÉNYES TANTÁRGYI PROGRAM LATIN NYELV I., LATIN NYELV II.

2015 2016-OS TANÉVBEN ÉRVÉNYES TANTÁRGYI PROGRAM LATIN NYELV I., LATIN NYELV II. 2015 2016-OS TANÉVBEN ÉRVÉNYES TANTÁRGYI PROGRAM LATIN NYELV I., LATIN NYELV II. Tantárgy teljes neve: Latin nyelv I., Latin nyelv II. Képzés: gyógyszerész-tudományi osztatlan képzés Munkarend: nappali

Részletesebben

II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. 2012/2013 I. félév

II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. 2012/2013 I. félév II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel alapjai 2012/2013 I. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Számvitel alapjai Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó modul része Kontaktórák

Részletesebben