Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam es tanév 1. félév programjai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2013-2014-es tanév 1. félév programjai"

Átírás

1 Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam es tanév 1. félév programjai

2 Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány programtervezete es tanév 1. félév Gólyatábor szeptember 2-4. Regisztrációs nap (nappali) Első tanítási nap (nappali) Nyílt napok időpontjai ; ; 01.21; órától Szorgalmi időszak Őszi szünet Vizsgaidőszak Záróvizsga időszak Nappali tagozaton elmélet és szakmai gyakorlat Elmélet és nyelv Gyakorlat Ápolás és betegellátás szak szakirány I. évfolyam Ápolás és betegellátás szak szakirány II. évfolyam Ápolás és betegellátás szak szakirány III. évfolyam Ápolás és betegellátás szak szakirány IV. évfolyam Levelező tagozaton konzultáció és szakmai gyakorlat Konzultáció Gyakorlat Ápolás és betegellátás szak szakirány I. évfolyam Ápolás és betegellátás szak (Jászberény) szakirány I. évfolyam Ápolás és betegellátás szak (Jászberény is) szakirány I. évfolyam Ápolás és betegellátás szak (Jászberény is) szakirány II. évfolyam Ápolás és betegellátás szak (Jászberény) szakirány III. évfolyam Ápolás és betegellátás szak szakirány III. évfolyam Ápolás és betegellátás szak szakirány IV. évfolyam Nincs külső klinikai gyakorlat Egyéni időpontokban

3 Szakdolgozat beadási határidők záróvizsgára jelentkezőknek Szakdolgozat beadása: - a konzulensnek - a Tanulmányi Osztályra Ápolás és betegellátás szak ápoló szakirány Záróvizsga Diplomaátadó ünnepség Gyula, augusztus 27. Dr. Fodor Lajos egyetemi tanár intézetigazgató

4 TANTÁRGYFELOSZTÁS Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány as tanév, 1. félév I. évfolyam Kötelező tantárgyak: Elsősegélynyújtás I. Tantárgyak Tantárgyi kód Nappali tagozat Levelező tagozat Tantárgyi ea. gy. Kr. ea. gy. Kr. kód Gyj Dr. Beke Szilvia/ EAPBES162EN EAPBES162EL Kárász László Szociológia és szociálpolitikai alapok I K Dr. Velkey Gábor/ EAPBSO112SN EAPBSO112SL Homoki Andrea Orvosi latin I. EAPBLA122EN EAPBLA122EL Gyj Dr. Beke Szilvia Idegen nyelv I Gyj EAPBID120EN - Értékelés Tantárgyfelelős/oktató Dr. Kiss Csilla/ Pappné Princzinger Valéria (német) Csefkó Monika (angol) Priskin Gyula (angol) Dr. Máthé Ilona (angol) Boros Árpád (angol) Informatika I Gyj Dr. Szalay Zsigmond Gábor/ EAPBIF122EN EAPBIF122EL Borbola Gábor Élettan- kórélettan I. EAPBEL144EN EAPBEL144EL K Dr. Csomós Péter Anatómia I. EAPBAN143EN EAPBAN143EL K Dr. Szólics Alex Alkalmazott természettudományi ismeretek I K Dr. Fodor Lajos EAPBBÉ143EN EAPBBÉ143EL (Biokémia) Alkalmazott természettudományi ismeretek Gyj Dr. Fodor Lajos/ EAPBBG112EN EAPBBG112EL II. (Biológia- genetika) Dr. Csomós Péter Pszichológia I. (Általános és személyiség Gyj Dr. Rozsnyai Katalin EAPBPS112HN EAPBPS112HL pszichológia) Ápolástan alapjai I K Raskovicsné dr. Csernus Mariann/ EAPBÁA144EN EAPBÁA144EL Dr. Párduczné Szöllősi Andrea Alapozó klinikai gyakorlat I Gyj Dr. Párduczné Szöllősi Andrea EAPBAP132EN EAPBAP132EL 6 fő szakoktató X 30 óra 6 csop. X 30 óra gyakorlat Biofizikai- és munkavédelmi ismeretek I Gyj Dr. Csomós Péter/ EAPBMV111EN EAPBMV111EL (Munka és balesetvédelem) Dr. Beke Szilvia Filozófia- etika I. (Etika) Gyj Dr. Farkas Attila/ EAPBET111EN EAPBET111EL Dr. Párduczné Szöllősi Andrea

5 Tantárgy neve: Tantárgyfelelős neve: Oktató neve: Szak (szakirány) tagozat megnevezése Nappali Levelező Tantárgy jellege szakonként tagozatonként Elsősegélynyújtás I. 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Nincs. B B Dr. Beke Szilvia Kárász László Ea.+gyak. óraszáma nappali tagozat: EAPBES162EN levelező tagozat: EAPBES162EL Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai docens Oktató beosztása: mentőtiszt Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont Gyj Gyj 2 2. A félév érvényességének feltétele: A gyakorlati foglalkozások 90%-án való aktív részvétel és a kijelölt feladatok megfelelő szintű teljesítése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele : Legalább elégséges gyakorlati jegy elérése. 4. A tantárgy rövid tartalma : N: 1-2 L:1 A felnőtt alapszintű és kiterjesztett újraélesztése. N: 3 L:2 Csecsemő és gyermek újraélesztése. N: 4 L:3 Tömeges balesetek, katasztrófák. N: 5 L:4 Mellkasi fájdalom. N: 6 L:5 Belgyógyászati balesetek. N: 7 L:6 Leggyakoribb mérgezések. N: 8 L:7 Sebellátás, sérülések ellátása. N: 9-10 L:8 Műfogások, stabil oldalfektetés gyakorlása. N: L:9 A felnőtt alapszintű újraélesztés gyakorlata. N: L:10 Lélegeztetés eszköz nélkül és eszközzel. N: 15 L:10 A félautomata külső defibrillátor (AED) használata.

6 5. Számonkérés módja : Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: Az Országos Mentőszolgálat évi Alap- és Emeltszintű Újraélesztési Módszertani Ajánlása OMSZ Szervezési és Módszertani Osztálya (témafelelős: Dr. Tóth Zoltán), Gőbl G.: Oxiológia. Medicina Könyvkiadó, Budapest, Resuscitatio Hungarica A Magyar Resusciatatiós Társaság hivatalos lapja, 2006/ Resuscitatio Hungarica A Magyar Resusciatatiós Társaság hivatalos lapja, 2006/

7 Tantárgy neve: Szociológia és szociálpolitikai alapok I. Tantárgyfelelős neve: Dr. Velkey Gábor Oktató neve: Homoki Andrea Szak (szakirány) tagozat Ea.+gyak. megnevezése óraszáma Tantárgy jellege szakonként tagozatonként nappali tagozat: EAPSO112SN Tantárgyfelelős beosztása: Oktató beosztása: Összes óraszám levelező tagozat: EAPSO112SL Számonkérés módja adjunktus adjunktus Kreditpont Nappali B K 2 Levelező B K 2 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Nincs. 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali tagozaton: Aktív órai részvétel. Levelező tagozaton: Nincs. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges kollokviumi osztályzat elérése. 4. A tantárgy rövid tartalma: N: 1-2 L:1 - A szociológia tárgya, funkciói és ágazatai N: 3 L:2 - Az egyetemes szociológia rövid története N: 4 L:3 - A magyar szociológia története N: 5 L:4 - A szociológia módszertana N: 6-7 L:5 - Társadalmi egyenlőtlenség, szegénység N: 8 L:6 - Társadalmi szerkezet és rétegződés. N: 9-10 L:6 - Társadalmi mobilitás és vándorlás N: L:7 - A család fogalma és funkciói N: 13 L:7 - Oktatás, iskolai végzettség és műveltség N: L:8 - Életmód, életstílus, családi életstílusok

8 N: L:8 - Kultúra, értékek és normák, szocializáció N: L:9 - Deviáns viselkedés N: 20 L:10 - Vallás 5. Számonkérés módja: Kollokvium. Kollokviumi témakörök a fenti témakörökkel megegyeznek. 6. Irodalom: Kötelező: - Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Osiris Kiadó, Budapest, Ajánlott: - A kultúra szociológiája. (szerk.: Wessely Anna) Osiris-Láthatatlan Kollégium. Budapest, Albert J. Farkas J.: Környezetszociológia. Veszprémi Egyetemi Kiadó, Veszprém, Andorka R.: Merre tart a magyar társadalom? Lakitelek, Antológia Kiadó, Anthony G.: Szociológia. Osiris Kiadó, Budapest, Artner A.: Globalizáció alulnézetben. Napvilág Kiadó, Budapest, Az ifjúság helyzete és jövőképe. Adalékok az ifjúságszociológia elemzéséhez. (szerk.: Szretykó György) Comenius Bt. Kiadó, Pécs, Berey K. Farkas J. Krémer A.- Virányi P.: Település és városszociológia. Műegyetem Kiadó, Budapest, Bogár L.: Magyarország és a globalizáció. Osiris Kiadó, Budapest, Charles P.: Szervezetszociológia. Osiris Századvég Kiadó, Budapest, Ferge Zs.: Elszabaduló egyenlőtlenségek. Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, Budapest, Gazsó F. Laki L.: Fiatalok az újkapitalizmusban. Napvilág Kiadó, Budapest, Kolosi T.: A terhes babapiskóta. Osiris Kiadó, Budapest, Kozma T.: Bevezetés a nevelésszociológiába. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Ladányi J.: Szociális és etnikai konfliktusok. Tanulmányok a piacgazdasági átmenet időszakából ( ). Új Mandátum Kiadó, Budapest, Lengyel Gy. Szántó Z.: A gazdasági élet szociológiája. Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapest, Pierre B.: A társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődése. Gondolat Kiadó, Budapest, Pikó B.: Egészségszociológia. Új Mandátum Kiadó, Budapest, Spéder Zs.: A szegénység változó arcai. Tények és értelmezések. Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság Századvég Kiadó, Budapest, 2002.

9 - Szalai E.: Gazdasági elit és társadalom a magyarországi újkapitalizmusban. Aula Kiadó, Budapest, Szelényi I.: Városi társadalmi egyenlőtlenségek. Akadémiai Kiadó, Budapest, Szretykó Gy.: Változások a magyar társadalomban ( ). Szociológiai, politológiai tanulmányok. Villányi úti könyvek, Budapest, Utasi Á.: A bizalom hálója. Mikrotársadalmi kapcsolatok, szolidaritás. Új Mandátum Kiadó, Budapest, Tömegkultúra és tömegmanipuláció a modern társadalomban. A média és a művelődésszociológia új aspektusai. (szerk.: Szretykó Gy.) Comenius Bt. Kiadó, Pécs, 2005.

10 Tantárgy neve: Tantárgyfelelős neve: Oktató neve: Szak (szakirány) tagozat megnevezése Tantárgy jellege szakonként tagozatonként Orvosi latin I. Dr. Beke Szilvia Dr. Beke Szilvia Ea.+gyak. óraszáma nappali tagozat: EAPBLA222EN levelező tagozat: EAPBLA222EL Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai docens Oktató beosztása: főiskolai docens Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont Nappali B Gyj. 2 Levelező B Gyj A tantárgy felvételének előfeltétele: Nincs. 2. A félév érvényességének feltétele: Rendszeres óralátogatás, az otthoni írásbeli feladatok elvégzése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése. Dolgozatok 60%-os teljesítése. 4. A tantárgy rövid tartalma: A tantárgy célja: A latin nyelvi alapismeretek elsajátítása, az érdeklődés felkeltése a latin nyelv szépsége és értéke iránt. Felkészítés az anatómia, élettan, tantárgyak könnyebb "befogadására." A tantárgy rövid tartalma: N: 1-5 óra L: 1-3 óra: A latin nyelv szerepe az egészségtudományokon belül, klasszikus latin, orvosi latin eltérései. Szóanyag: Az emberi test főbb részei Nyelvtan: Latin szavak kiejtési szabályai, valamint a főnevek szótári alakja, főnevek nemei és azok jelentősége. N: 6-10 óra L: 4-8 óra Szóanyag: Anatómiai gyűjtőnevek, azok szótári jelölése Mozgásrendszer Nyelvtan: Főnevek ragozása, deklinációk és azok nyelvtani szerepe. Főnévragozás gyakorlása. N: 11-15; óra L: 9-12 óra Első zárthelyi dolgozat! Szóanyag: Légzőrendszer, keringési rendszer szavai Nyelvtan: Birtokos jelzős szerkezetek az orvosi latinban, nappalisok esetében következő órákon ezek gyakorlása előző anyag ismétlése. N:21-25; óra L:13-15 óra Második zárthelyi dolgozat! Szóanyag: emésztőrendszer szavai

11 Nyelvtan: Melléknevek és minőségjelzős szerkezetek az orvosi latinban nappalisok esetében következő órákon ezek gyakorlása. N: óra L:16-18 óra Szóanyag: kiválasztó és nemiszerv-rendszer; belső elválasztású mirigyek szavai Nyelvtan: prefixumok és suffixumok szerepe az orvosi latinban N: óra L:19-20 óra Szóanyag: központi és perifériás idegrendszer, érzékszervek szavai Nyelvtan: eddigi ismeretek összefoglalása és gyakorlása N: óra L: igény szerint A félévzáró zárthelyi dolgozatra való gyakorlás! Külön 1 óra a szemesztert lezáró dolgozat megírása! Zárthelyi dolgozatok súlyozása két kis zárthelyi átlaga képez egy jegyet és a nagy zárthelyi dolgozat egy másik jegyet ezen két jegy átlaga adja a végső gyakorlati jegyet! Valamennyi szervrendszer esetében a nyelvtani ismeretek gyakorlása (főnevek ragozása, birtokos és jelzős szerkezetek!), a hallgatók rendszeres, önálló munkára való ösztönzésével, folyamatos tanulással: 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: Kötelező: - Brencsán Orvosi Szótár szerk. Benjámin Katalin - Györkösy A.: Latin-Magyar szótár. Akadémiai Kiadó, Budapest, Györkösy A.: Magyar-Latin szótár. Akadémiai Kiadó, Budapest, Nagy J.: Orvosi latin nyelvi ismeretek. Medicina könyvkiadó, Budapest, Nagy J.: Orvosi latin szógyűjtemény. Medicina könyvkiadó, Budapest, 2007.

12 Tantárgy neve: Informatika I. Tantárgyfelelős neve: Dr. Szalay Zsigmond Gábor Tantárgyfelelős neve: Borbola Gábor Szak (szakirány) tagozat Ea.+gyak. megnevezése óraszáma Tantárgy jellege szakonként tagozatonként nappali tagozat: EAPBIF122EN levelező tagozat: EAPBIF122EL Tantárgyfelelős beosztása: egyetemi docens Tantárgyfelelős beosztása: informatika tanár Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont Nappali B Gyj 2 Levelező B Gyj 2 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Nincs. 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali tagozaton: Év közben két zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű teljesítése. Levelező tagozaton: Egy zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű teljesítése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Az elégséges gyakorlati jegy megszerzése, ehhez a zárthelyi dolgozatokban 60 %-os teljesítményszint szükséges. 4. A tantárgy rövid tartalma: A bevezető Informatika I. kurzus az Operációs rendszerek és az Internet szolgáltatásainak használatával ismerteti meg a hallgatót. Operációs rendszerek Nappali Levelező Leírás Az operációs rendszer fogalma, feladatai; csoportosításuk. Grafikus felületű operációs rendszerek gyakorlati használata. A munkaasztal és az ablakok részei, alapvető beállítások. Súgó használata Háttértárak és könyvtárak kezelése (létrehozása, másolása, mozgatása, törlése, átnevezése). Egyszerű szövegszerkesztési ismeretek Állományok jellemzői és állományműveletek (létrehozás, mentés-megnyitás, másolás, mozgatás, törlés, visszaállítás, átnevezés, nyomtatás, keresés, attribútumok, jogosultságok) Adatok biztonságos kezelése (lemezkarbantartás, archiválás). Tömörítési módszerek. Fájltömörítők használata Vírusok vírusvédelem (Tűzfal, vírusirtó használata) 11 Gyakorlati számonkérés

13 Internet Nappali Levelező Leírás Internet fontosabb szolgáltatásai, hálózati alapfogalmak Internetes böngésző programok használata (navigáció, letöltés). Kulcsszavas és tematikus keresés az Interneten Levelező rendszer felépítése, egy elterjedt levelezési rendszer működtetése, használata (levél küldés, fogadás, válasz küldése, továbbítás, törlés, mellékletek kezelése, címjegyzék kezelése). 18 Levelező rendszerre épülő szolgáltatások. Internetes kommunikációs szolgáltatások. 19 Gyakorlás, összetett feladatsor megoldása Gyakorlati számonkérés 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: Bodnár Zs.-Bodnár I.-Magyary Gy.: Az Internet használata. Kiskapu, Budapest, Csórián S.: Információ és kommunikáció. Kossuth Könyvkiadó Rt., Budapest, Kovácsné Cohner J.-G. Nagy J.-Ozsváth M.: Mit kell az ECDL vizsgához? Computerbooks, Budapest, Móricz A.: Levelezés az Interneten. Computerbooks, Budapest, Váradi Zs.: Az Európai Számítógép-használói Jogosítvány Vizsgafeladatai. Kossuth Kiadó, Budapest, 2003.

14 Tantárgy neve: Tantárgyfelelős neve: Oktató neve: Szak (szakirány) tagozat megnevezése Tantárgy jellege szakonként tagozatonként Élettan-kórélettan I. Dr. Csomós Péter Dr. Csomós Péter Ea.+gyak. óraszáma nappali tagozat: EAPBEL144EN levelező tagozat: EAPBEL144EL Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai docens Oktató beosztása: főiskolai docens Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont Nappali B K 4 Levelező B K 4 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Nincs. 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali tagozaton: Három, értékelhetően megírt évközi dolgozat. Az órákon való aktív részvétel, egy kiselőadás megtartása előre egyeztetett témakörben. Levelező tagozaton: Az órákon való aktív részvétel. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges kollokviumi osztályzat elérése szóbeli vizsga keretében. 4. A tantárgy rövid tartalma: Az ember és környezetét érintő hatásokra adott fiziológiás és kóros válaszreakciók élettani alapjainak sajátságai. N: 1-15 óra (L: 1-5 óra): A fiziológiás és kóros szabályozás sajátosságainak megismerése. 2 óra (1 óra) A sejthártya szerkezete és működése. 4 óra (1 óra) Az ingerlékeny struktúrák felépítése és működésük szabályozása. 4 óra (2 óra) Az egyes szervek szerepe a szervezet homeosztázisának fenntartásában. 2 óra (1 óra) Ismétlés 2 óra Első zárthelyi dolgozat! 1 óra N: óra (L: 6-11 óra): A szervezet egyes rendszereinek: vízterek, 1 óra (1 óra) a nedvkeringés, 1 óra (1 óra) a vér, 4 óra (2 óra) a szervezet védekező rendszere és az immunrendszer felépítése és működésének szabályozása, kórtana, 4 óra (2 óra)

15 Ismétlés 1 óra Második zárthelyi dolgozat! 1óra Hallgatók által megtartott kiselőadások előre egyeztetett témakörben 2 óra N: óra (L: óra): A szervezet egyes rendszereinek: a kardiovaszkuláris rendszer, 6 óra (2 óra) a légző szervrendszer, 4 óra (1 óra) a kiválasztó szervrendszer felépítése és működésének szabályozása, kórtana. 3 óra (1 óra) Ismétlés 2 óra Harmadik zárthelyi dolgozat! 1 óra 5. Számonkérés módja: Kollokvium. Kollokviumi témakörök: A tantárgyi tartalomnál szereplő témakörök. 6. Irodalom: -Az előadások ábraanyaga. -Brencsán Orvosi Szótár (szerk. Benjámin Katalin), Medicina Könyvkiadó, Budapest, Fonyó Attila: Az orvosi élettan tankönyve, Medicina Könyvkiadó, Budapest, Ormai Sándor: Élettan-kórélettan, Főiskolai tankönyv, Semmelweis Kiadó, Budapest, 2004.

16 Tantárgy neve: Tantárgyfelelős neve: Oktató neve: Szak (szakirány) tagozat megnevezése Tantárgy jellege szakonként tagozatonként Anatómia I. Dr. Szólics Alex Dr. Szólics Alex Ea.+gyak. óraszáma nappali tagozat: EAPBAN143EN Tantárgyfelelős beosztása: Oktató beosztása: Összes óraszám levelező tagozat: EAPBAN143EL Számonkérés módja tanársegéd tanársegéd Kreditpont Nappali B K 3 Levelező B K 3 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Nincs. 1. A félév érvényességének feltétele: Nappali tagozaton: Két, értékelhetően megírt évközi dolgozat. Levelező tagozaton: Nincs. 2. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges kollokviumi osztályzat elérése. 3. A tantárgy rövid tartalma: N: 1-2 L:1 Az anatómia rövid története, tárgya, felosztása és vizsgáló módszerei. N: 3-4 L:2 Az emberi test főbb szerkezeti elvei. N: 5-6 L:3 Sejttan - cytológia. N: 7-9 L:4 Humángenetikai alapismeretek. N: L:5 Ontogenezis - egyedfejlődés. N: L:6 Szövettan - hisztológia. N: L:7 Mozgásrendszer. N: L:8 Keringési rendszer. N: L:9 Légzőrendszer (gátorüreg, mellhártya). N: N:10

17 Emésztőrendszer. N: L:11 Hashártya. N: L:12 Vizeleti rendszer. N: L:13 A hasüreg tájékai. N: L:13 Nemi szervek (menstruációs ciklus, gát, emlő). N: L:13 Belső elválasztású mirigyek. N: L:14 Az APUD-rendszer. N: 43 L:14 Idegrendszer. N: 44 L:15 Érzékszervek. o N: 45 L:15 Bőr. 4. Számonkérés módja: Kollokvium. Kollokviumi témakörök: A tantárgyi tartalomnál szereplő témakörök. 5. Irodalom: Az előadáson elhangzottak. Hadházy Cs.: Szövettani gyakorlatok.. Jegyzet I. éves védőnő- és diplomás ápoló szakos hallgatók számára. DOTE, Egészségügyi Főiskolai Kar, Debrecen- Nyíregyháza-Gyula, Sobotta: Az ember anatómiájának atlasza 1-2. kötet. Semmelweis Kiadó, Budapest, Tarsoly E.: Funkcionális anatómia. Medicina Könyvkiadó, Budapest, Vajda J.-Csányi K.: Sectiones corporis humani Metszetanatómia. Abaevo Kiadó, Budapest, 1994.

18 Tantárgy neve: Alkalmazott természettudományi ismeretek I. (Biokémia) Tantárgyfelelős neve: Dr. Fodor Lajos Oktató neve: Dr. Fodor Lajos Szak (szakirány) tagozat Ea.+gyak. megnevezése óraszáma Tantárgy jellege szakonként tagozatonként nappali tagozat: levelező tagozat: EAPBBÉ112EN EAPBBÉ112EL Tantárgyfelelős beosztása: egyetemi tanár Oktató beosztása: egyetemi tanár Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont Nappali B Gyj 3 Levelező B Gyj 3 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Nincs. 2. A félév érvényességének feltétele: Egy zárthelyi dolgozat megírása 50%-os eredménnyel. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges kollokviumi osztályzat elérése. 4. A tantárgy rövid tartalma: Nappali tagozaton: A tantárgy általános célja: A tanulmányokhoz szervesen illeszkedő, az egészséges és kóros működések megértését segítő molekuláris szemlélet kialakítása. Biogén elemek és biomolekulák Fehérjék (aminosavak, peptidek, fehérjék felosztása, fehérjeanyagcsere zavarai) Lipidek (zsírsavak, triglicerid, koleszterin, lipoproteinek, zsírok emésztése és felszívódása) Máj biokémiai feladatai, hemosztázis Sav- bázis egyensúly szabályozása Vitaminok A klinikai laporatóriumi diagnosztika biokémiai háttere Levelező tagozaton: Az élőlények kémiai felépítése; biogén elemek és biomolekulák. Aminosavak és fehérjék; fehérjék diagnosztikai jelentősége. Szénhidrátok kémiai felépítése és felosztásuk; a sejtek energiatermelése; szénhidrátanyagcsere és kóros formái. Lipidek kémiai felépítése és felosztásuk; lipidanyagcsere és kóros formái. Nukleotidok (DNS, RNS) felépítése és élettani szerepük. Enzimek biokémiai szerepe; enzimvizsgálatok diagnosztikai jelentősége. Vitaminok biokémiai szerepe. A hemosztázis mechanizmusa és vizsgálata. A sav-bázis egyensúly kémiai alapjai és vizsgálata.

19 5. Számonkérés módja: Kollokvium. Kollokviumi témakörök: A tantárgyi tartalomnál szereplő témakörök. 6. Irodalom: Ábrahám S.: Funkcionális biokémia I-II. Veszprémi Egyetem, Veszprém, Ádám V.: Orvosi biokémia. Medicina Könyvkiadó, Budapest, Gaál Ö.: Biokémiai előadásvázlatok. Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar, Budapest, Sümegi B.: Biokémiai praktikum. Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Budapest, Felkészülés az előadások alapján, illetve az előadásokon megadott tankönyvrészletekből

20 Tantárgy neve: Alkalmazott természettudományi ismeretek II. (Biológia-genetika) Tantárgyfelelős neve: Dr. Fodor Lajos Oktató neve: Dr. Csomós Péter Szak (szakirány) tagozat Ea.+gyak. megnevezése óraszáma Tantárgy jellege szakonként tagozatonként nappali tagozat: levelező tagozat: EAPBBG112EN EAPBBG112EL Tantárgyfelelős beosztása: egyetemi tanár Oktató beosztása: főiskolai docens Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont Nappali B Gyj 2 Levelező B Gyj 2 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Nincs. 2. A félév érvényességének feltétele: Egy írásbeli dolgozat sikeres teljesítése. Az órákon való aktív részvétel. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: Citológia N: 1-7 óra L: 1-5 óra: A sejt általános jellemzése. A sejt membránrendszere. Sejthártya, sejtfal. 1 óra Receptorok, jelátvitel. Transzportfolyamatok, citózisok. 1 óra (L: 2 óra) A citoplazma. Az endoplazmatikus membránok, sejtorganellumok. 1 óra A sejtmag szerkezete és szerepe. 1 óra A sejtek osztódása, mitózis, meiózis. 1 óra (L: 2 óra) Replikáció, transzkripció, transzláció. 1óra Ivarsejtek kialakulása, megtermékenyítés. 1 óra (L: 1 óra) Genetika N: 8-15 óra L: 6-10 óra: Genetikai alapfogalmak, törvények. 2 óra (L: 1 óra) Az öröklésmenetek típusai. 2 óra (L: 1 óra) Nemhez kötött öröklődés, kapcsoltság, rekombináció. 1 óra (L: 1 óra) Mutáció. 2 óra (L: 2 óra) Humán genetika. 1 óra Külön 1 óra a szemesztert lezáró dolgozat megírása!

21 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: 1. Szabó Gábor: Sejtbiológia, Medicina Könyvkiadó, Budapest, Robert F. Weaver, Philip W. Hedrick: Genetika. Panem Kiadó, Budapest, Putnoki Péter, Hoffmann Gyula: Bevezetés a genetikába, Pécs, (http://ttk.pte.hu/biologia/genetika/atg/atg.htm) 4. Az előadások ábraanyaga.

22 Tantárgy neve: Pszichológia I. (Általános és személyiség pszichológia) Tantárgyfelelős neve: Dr. Rozsnyai Katalin Oktató neve: Dr. Rozsnyai Katalin Szak (szakirány) tagozat Ea.+gyak. megnevezése óraszáma Tantárgy jellege szakonként tagozatonként nappali tagozat: EAPBPS112HN levelező tagozat: EAPBPS112HL Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai docens Oktató beosztása: főiskolai docens Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont Nappali B Gyj 2 Levelező B Gyj 2 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Nincs. 2. A félév érvényességének feltétele: Egy zárthelyi dolgozat minimum elégséges szintű megoldása. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Elégséges gyakorlati jegy megszerzése, melyhez a zárthelyi dolgozat legalább 60 %-os teljesítése szükséges. 4. A tantárgy rövid tartalma: A bevezető pszichológiai tantárgy általános pszichológiai és személyiségpszichológiai témaköröket foglal magában. A pszichológia tárgya, kialakulása, helye a tudományok rendszerében és szakterületei. A pszichológia módszerei és fő irányzatai. N: 1-3. óra; L: 1-2. óra; A megismerő folyamatok: érzékelés, észlelés, figyelem, az aktiváció és a teljesítmény kapcsolata. Az emlékezés folyamata, a tárolás típusai. N: 4-5. óra; L: 3-4. óra; A tanulás alapfolyamatai, jellegzetes tanulási stílusok, technikák és stratégiák. A gondolkodás szerepe a megismerésben. A problémamegoldás folyamata. Az intelligencia fogalma, mérése, az IQ-értékek értelmezésének szempontjai. N: óra; L: 5-6. óra; A képzelet aktív és passzív típusai. A kreativitás. A motiváció fogalma, jellegzetes szükségleti körök. Az emóció fogalma, kialakulása, típusai és szerepe a viselkedés irányításában. N: óra; L: 7. óra; A személyiség fogalma, jellemzői és az önismeret kialakításának lehetőségei. Sigmund Freud pszichoanalitikus elmélete. N: óra; L: 8. óra; Behaviorizmus, tanuláselméletek

23 Humanisztikus elméletek: Rogers, C., Maslow, A. elképzelése és alkalmazásuk az ápolói munkában. N: óra; L: 9. óra; - Zárthelyi dolgozat. N: 20. óra; L: 10. óra. 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: Kötelező: Atkinson, R. L. - Atkinson, R. C. - Smith E. E. - Bem D. J. (2005): Pszichológia. Osiris Századvég, Budapest. Keményné Pálffy K. (2006): Alapozó pszichológia. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. Ajánlott: Bagdy E. - Klein S. (szerk.) (2006): Alkalmazott pszichológia. Edge 2000 Kiadó, Budapest. Carver, C. S.- Scheier, M. F.(2006): Személyiségpszichológia. Osiris Kiadó, Budapest. Pléh Cs. - Boross O. (szerk.) (2004): Bevezetés a pszichológiába. Osiris Kiadó, Budapest. Pszichológia. Mozgatórugóink. Hvg extra magazin 2013/3. szám. Séra L.(2001): Általános pszichológia. Comenius Bt., Pécs. Szakács F. - Kulcsár Zs. (szerk.) (2001): Személyiségelméletek. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest.

24 Tantárgy neve: Ápolástan alapjai I. Tantárgyfelelős neve: Raskovicsné dr. Csernus Mariann Tantárgyfelelős neve: Dr. Párduczné Szöllősi Andrea Szak (szakirány) tagozat Ea.+gyak. megnevezése óraszáma Tantárgy jellege szakonként tagozatonként nappali tagozat: EAPBAP144EN Tantárgyfelelős beosztása: Tantárgyfelelős beosztása: Összes óraszám levelező tagozat: EAPBAP144EL Számonkérés módja adjunktus adjunktus Kreditpont Nappali B K 4 Levelező B K 4 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Nincs. 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali tagozaton: Év közben két zárthelyi dolgozat megírása. A zárthelyi dolgozatokban 60 %-os teljesítmény elérése. A demonstrációs gyakorlatokon való 100%-os aktív részvétel. Levelező tagozaton: Nincs. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges kollokviumi osztályzat elérése. 4. A tantárgy rövid tartalma: N: 1-5 óra L: 1-3 óra: Az ápolás fogalmi rendszere: ember, környezet, egészség, ápolás; Az ápolási rendszerek és szervezeti formák alakulása a betegápolás története folyamán; Az ápolás meghatározása, filozófiája; Az egészségügyi ellátás rendszere; N: 6-8 óra L: 4-5 óra: Ápoláselméletek, ápolási modellek; Az ápolási folyamat, mint munkamódszer; Az ápolás tervezése, végrehajtása, értékelése; Az ápolási dokumentáció; N: 9-15 óra L: 6-8 óra: Az alapvető emberi szükségletek; A beteg megfigyelése. Szubjektív, objektív tünetek; N: óra L: óra: Kardinális tünetek megfigyelése Pihenés és mozgás szükséglete és kielégítése;

25 N: óra L: óra: A vizeletürítés szükséglete és kielégítése; A székletürítés szükséglete és kielégítése; N: óra L: óra: Higiénés szükségletek és kielégítésük; Decubitus. N: óra: Demonstrációs gyakorlat 5. Számonkérés módja: Kollokvium. 6. Irodalom: Kötelező: 1. Bokor N. (szerk.): Általános ápolástan és gondozástan. Medicina Könyvkiadó, Budapest, Nosza M. (szerk.): Ápolástani alapismeretek. Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Budapest, Potter, P. A. Perry, A. G.: Az ápolás elméleti és gyakorlati alapjai. Medicina Ajánlott: Könyvkiadó, Budapest, Pearson A.,Vaughan B.: Az ápolási gyakorlat modelljei. Medicina Könyvkiadó, Budapest, Walsh M.: Modellek a klinikai betegápolásban. Medicina Könyvkiadó, Budapest, Linda J. C.: Ápolási diagnózisok. Medicina, Budapest, Buda J.: A betegápolás története. POTE, Pécs, Szakmai folyóiratok: Ápolásügy. Nővér.

26 Tantárgy neve: Alapozó klinikai gyakorlat I. Tantárgyfelelős neve: Dr. Párduczné Szöllősi Andrea Szak (szakirány) tagozat Ea.+gyak. megnevezése óraszáma Tantárgy jellege szakonként tagozatonként nappali tagozat: EAPBAP132EN Tantárgyfelelős beosztása: Összes óraszám levelező tagozat: EAPBAP132EL Számonkérés módja adjunktus Kreditpont Nappali B Gyj 2 Levelező B Gyj 2 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Nincs. 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali tagozaton: A gyakorlatokon való 100%-os aktív részvétel, legalább elégséges osztályzat elérése a gyakorlóterületen. Egy ápolási anamnézis és 10 ápolási diagnózis elkészítése. Leadási határidő: december 12. Levelező tagozaton: Egy ápolási anamnézis és egy rövidtávú ápolási terv elkészítése. Leadási határidő: december A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: A gyakorlat célja: A hallgató fel tudja ismerni az ápoló felelősségét az alapvető egészségügyi ellátáson belül. Képes felismerni és értelmezni a páciens számára szükséges igényt, és önállóan, együttműködve reagálni, cselekedni. Képes az elméleti ismeretek gyakorlattá való átalakítására. Tegye alkalmassá a hallgatókat az ápolási- gondozási tevékenység pontos, szakszerű dokumentálására, az ápolási folyamatnak megfelelően. A gyakorlatok témakörei: - Az ápolási folyamat, mint munkamódszer: fázisai, alkalmazásának előnyei. - Az ápolás tervezése, végrehajtása, értékelése. - Az alapvető emberi szükségletek felmérése. - szubjektív, objektív tünetek, - a beteg megfigyelése, - ápolási probléma meghatározása. - Pihenés és mozgás szükséglete, kielégítése. - Táplálkozás, folyadék elektrolit egyensúly szükségletének kielégítése. - Higiénés szükségletek és kielégítésük. - Decubitus. - Az ápolási dokumentáció.

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam. 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam. 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 1 Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány programtervezete 2013-2014-es tanév

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 2. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 2. félév programjai Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai alapszak levelező tagozat II. évfolyam 2012-2013-as tanév 1. félév programjai Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2012/2013-as

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai alapszak levelező tagozat III. évfolyam 2012-2013-as tanév 1. félév programjai 1 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2012/2013-as

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány II. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány II. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai alapszak egészségturizmus-szervező szakirány II. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi

Részletesebben

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar Egészségügyi Gondozás és Prevenció Alapszak Védőnő Szakirány 2008/2009.

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar Egészségügyi Gondozás és Prevenció Alapszak Védőnő Szakirány 2008/2009. Debrecenii Egyetem Orvos- és Egészségtudományii Centrum Egészségügyii Kar Egészségügyii Gondozás és Prevenciió Allapszak Védőnő Szakiirány 2008/2009. 1 "Jön hozzád, ha esik, ha hó szakad, s mondja, hogy

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot.

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot. A nevelés történeti alapjai CGB1101 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár SP A hallgatók megismertetése

Részletesebben

Központi program a MASSZŐR szakképesítéshez

Központi program a MASSZŐR szakképesítéshez MUNKAANYAG NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Központi program a MASSZŐR szakképesítéshez 2011. Készült a Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából Jóváhagyási száma: 19635-6/2011/EAHUF MASSZŐR szakképesítés

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai A szociális professzió alapjai SPB1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 6 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+4 Kollokvium Bodnárné dr Kiss Katalin SP A hallgatók megismerkednek a szociális munka tárgyával,

Részletesebben

TEMATIKÁK ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV

TEMATIKÁK ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV TEMATIKÁK ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV Egészségfejlesztés ETVNT6001 2. elmélet, gyakorlat 2 1 elmélet, 1 gyakorlat gyakorlati jegy kötelező Alkalmazott Egészségtudományok Intézete

Részletesebben

TEMATIKÁK EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV

TEMATIKÁK EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV TEMATIKÁK EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV Bioetika ETAET6031 2. gyakorlat 1 1 gyakorlat gyakorlati jegy kötelező Elméleti Egészségtudományok Intézete Andrikné Prof.

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Társadalomismeret Tantárgy kódja CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.)

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Digitális kommunikáció I. GO1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 3+0 G Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens TI A hallgató legyen képes elvégezni a következő

Részletesebben

Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet. főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám

Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet. főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám A szóbeli kommunikáció Kódja: Társadalom és Vezetéstudományi Intézet Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám Összes óraszám Számonkérés módja Kreditpont

Részletesebben

Tantárgyleírások. Ápolás és betegellátás alapszak. Mentőtiszt szakirány

Tantárgyleírások. Ápolás és betegellátás alapszak. Mentőtiszt szakirány Tantárgyleírások Ápolás és betegellátás alapszak Mentőtiszt szakirány 1 Tantárgynevek Oldalszámok Kötelező tantárgyak 1. Ápolástan szakmai gyakorlat 1 2. Belgyógyászati ismeretek 2 3. Eset-rohamkocsi gyakorlat

Részletesebben

V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK. TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve

V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK. TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK TANTÁRGYLEÍRÁS Személyiségfejlesztő tréning Tantárgy kódja MH 1101 Kreditpont 5 Féléves kontakt óraszám 16 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika

Részletesebben

Egészségügyi Szervező Alapképzés

Egészségügyi Szervező Alapképzés DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR Ikt.sz.: 81-1/2007.eüsz. Egészségügyi Szervező Alapképzés KÉPZÉSI PROGRAM Egészségügyi ügyvitelszervező szakirány Egészségbiztosítás szakirány Nyíregyháza, 2007. május

Részletesebben

Központi program a FOGTECHNIKUS szakképesítéshez

Központi program a FOGTECHNIKUS szakképesítéshez NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Központi program a FOGTECHNIKUS szakképesítéshez 2011. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 1. Általános irányelvek 1 Készült a Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából Jóváhagyási

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Takács Tamara főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja SP

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Takács Tamara főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja SP KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve A jóléti ellátások rendszere IS1356 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K Előfeltétel (tantárgyi kód) IS1351 Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR ÁPOLÓ SZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ. 2005 szeptember

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR ÁPOLÓ SZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ. 2005 szeptember DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR ÁPOLÓ SZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ 2005 szeptember TARTALOMJEGYZÉK Ápoló Szak munkatársai Képzési feladatok és rendeleti szabályzása Kari Tanács által elfogadott

Részletesebben

A típusú tárgyak tantárgyleírásai

A típusú tárgyak tantárgyleírásai A típusú tárgyak tantárgyleírásai 1 2 TANTÁRGYLEÍRÁS Digitális kommunikáció, távoktatás PDB1000 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+4 - Dr. Dráviczki Sándor főiskolai

Részletesebben

TEMATIKÁK ORVOSI LABORATÓRIUMI ÉS KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKUS ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV

TEMATIKÁK ORVOSI LABORATÓRIUMI ÉS KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKUS ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV TEMATIKÁK ORVOSI LABORATÓRIUMI ÉS KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKUS ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV Funkcionális anatómia I. ETAET6024 2. elmélet, gyakorlat 2 2 elmélet, 1 gyakorlat kollokvium kötelező

Részletesebben

FEJLESZTŐ ÓVODAPEDAGÓGUS

FEJLESZTŐ ÓVODAPEDAGÓGUS SZENT ISTVÁN EGYETEM ALKALMAZOTT BÖLCSÉSZETI ÉS PEDAGÓGIAI KAR FEJLESZTŐ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK III. IV. FÉLÉV Szarvas 2014 2015 ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

Részletesebben

Emberi erőforrások alapképzési szak mintatanterve nappali képzés

Emberi erőforrások alapképzési szak mintatanterve nappali képzés Emberi erőforrások alapképzési szak mintatanterve nappali képzés tárgy kódja tantárgy neve tantárgy típusa előfeltétel számonkérés formája óraszám kredit E GY E GY AJ EEFAN0101K Matematikai alapok I. kötelező

Részletesebben

A KLINIKAI FOGÁSZATI HIGIÉNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA

A KLINIKAI FOGÁSZATI HIGIÉNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA Népjóléti Minisztérium A KLINIKAI FOGÁSZATI HIGIÉNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA 1995. Engedélyszám: 20310/95. 2 A klinikai fogászati higiénikus szakképesítés Szerkesztő: Petrók Jánosné Szerzők:

Részletesebben

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Társadalomismeret CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős

Részletesebben

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel: 06-66-524-700 Fax: 06-66-447-002x Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 2014/2015. tanév 1 A KÖTELEZŐ ÉS KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (Óra-és

Részletesebben