Cseppkő Óvoda Munkaterv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Cseppkő Óvoda Munkaterv"

Átírás

1 Cseppkő Óvoda Munkaterv 2014/2015. nevelési évre Budapest 2014.

2 TARTALOMJEGYZÉK Az óvoda működésének meghatározói...3 Meghatározó dokumentumok:...3 Helyzetelemzés...4 Személyi feltételek:...4 Tárgyi feltételek:...6 Gazdálkodási feltételek...6 Pedagógiai munka tervezése...7 A nevelési év kiemelt pedagógiai feladatai:...7 Pedagógiai feladatok megvalósítását segítő feltételrendszer...8 Az óvoda ellenőrzései terve Ellenőrzés, értékelés Az ellenőrzés módszerei: Elemzés, értékelés: A nevelési év rendje Hagyományok, ünnepek: Speciális szolgáltatások Partnerkapcsolatok működtetése A KAPCSOLATTARTÁS FORMÁI Partnereink INFORMÁCIÓÁRAMLÁS Tanügyi munka tervezése Munkáltatói és gazdálkodási tevékenység tervezése Mellékletek Gyermekvédelmi munkaterv Logopédiai munkaterv Gyógypedagógiai munkaterv Minőségfejlesztési munkaterv /2015 oldal 2

3 AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉNEK MEGHATÁROZÓI A 2013/2014-s nevelési év szeptember 01-től, augusztus 31-ig tart. MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK: Az alapító okirat. Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja. Pedagógiai Program Az óvoda éves munkaterve. Az óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata, és mellékletei. Az óvoda házirendje. Szakmai Protokoll. Alapító okirat, mely tartalmazza az óvoda legfontosabb jellemzőit. Biztosítja az óvoda nyilvántartásba vételét, jogszerű működését. Pedagógiai Program tartalmazza az óvoda nevelési alapelveit, azokat a nevelési feladatokat, tevékenységeket, amelyek biztosítják a gyermek személyiségének fejlődését, közösségi életre és az iskola megkezdésére történő felkészítését, a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek differenciált fejlesztését, fejlődésének segítését, sajátos nevelési igényű és tehetséges gyermekek gondozását, nevelését. Tartalmazza a minőségfejlesztési elveinket, feladatunkat. Óvodánk éves munkaterve, az óvoda hivatalos dokumentuma, amely az óvodai nevelési célok, feladatok megvalósításához időre beosztott cselekvési terve, a felelősök megjelölésével. Szabályozza időben és felelősökre lebontva az éves feladatokat. Az óvoda éves munkatervét, a nevelőtestület véleménye, javaslata alapján az óvodavezető készíti el. Véglegesítésére, elfogadására a tanévnyitó értekezleten kerül sor. Óvodánk működési kereteit, az óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a Házirend határozza meg. 2014/2015 oldal 3

4 HELYZETELEMZÉS SZEMÉLYI FELTÉTELEK: Az óvodában, ebben az évben jelentős személyi változások voltak. A családi körülmények változása miatt több óvodapedagógus is távozott, és volt, aki nem vállalta a különleges bánásmódú gyerekek nevelését és ezért ment el. Ebben a tanévben célunk egy stabil nevelőtestület kialakítása. Az új tanévben tejes létszámmal működik az óvoda: Óvodavezető: 1 fő Óvodapedagógus: 6 fő Dajka: 3 fő Takarító: 1 fő Gyógypedagógus, logopédus: 1 fő Pedagógiai asszisztens: 1 fő Karbantartó: 1 fő A HACCP vizsgát minden dajka letette. Minden dajka rendelkezik megfelelő szakképesítéssel. Az óvodapedagógusok megfelelő képzettséggel rendelkeznek, 1 fő pályakezdő óvodapedagógus konduktori végzetséggel tölti gyakornoki idejét. Több kolléga rendelkezik szakirányú továbbképzéssel. A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését, gondozását a logopédus és a gyógypedagógus segíti. A továbbképzési tervben részletezzük a képzési ütemezést. Az óvoda dolgozóinak száma összesen: 14 fő 2014/2015 oldal 4

5 Várható gyermeklétszám szeptemberben: Napocska csoport: Süni csoport: Méhecske csoport: 11 fő 14 fő 12 fő Várható létszám szeptember 1.-én: 37 fő Sajátos nevelési igényű gyermek: 9 fő 2014/2015 oldal 5

6 TÁRGYI FELTÉTELEK: Az óvoda helységeinek karbantartása befejeződött. A folyosónk és a tornatermünk újult meg ebben az évben. A labirintus szoba tornaszereinek áthelyezése az ebédlőbe folyamatban van, mivel így jobban ki tudjuk használni a területet a gyerekek fejlesztésében. A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben előírt eszköznormatívával rendelkezik az intézmény. Az óvoda tárgyi feltételei biztosítják a Pedagógiai Programban megfogalmazott célok, feladatok megvalósítását. Az eszközök esztétikusak, biztonságosak, korszerűek. Az óvodapedagógusok új számítógépet kapnak, és új gyors internet elérhetőségünk is lesz. Az óvoda körülményei, felszereltsége biztosítja mind a dolgozók, mind a gyermekek, és a szülők, nevelők kényelmét, szükségleteit. Az udvarunkra új játékeszközök beszerzése történt, mely eszközök biztosítják a gyermekek szabad mozgásban történ fejlesztését. GAZDÁLKODÁSI FELTÉTELEK Az óvoda gazdálkodására éves költségvetés áll rendelkezésre, melyet a fenntartó biztosít. Az intézmény működtetője a MOZAIK GSZ, mely intézmény biztosítja a pénzügyi szabályzatnak megfelelő működést, a gazdaságos üzemelést. A költségvetési kereten felül feladatunk: Külső forrás felkutatása: pályázati lehetőség, támogatók keresése. ezen területen az elmúlt években az intézmény nagy sikereket ért el. A hiányzások, betegségek idején a gyermekellátási feladatokat elsősorban belső átszervezéssel oldjuk meg. A karbantartási feladatokat heti 4 órában karbantartó, nagyobb feladatok esetében a MOZAIK GSZ szakembereinek segítségével oldjuk meg. 2014/2015 oldal 6

7 PEDAGÓGIAI MUNKA TERVEZÉSE A NEVELÉSI ÉV KIEMELT PEDAGÓGIAI FELADATAI: A cél az intézmény törvényes működésének megvalósítása, a magas és hatékony pedagógiai munka megvalósítása. Kiemelt feladatunk az integráció megvalósítása, fejlesztése, partnerközpontú működés megvalósítása. Gyakorlati feladatok: - SZMSZ mellékletek elkészítése, felülvizsgálata - Házirend felülvizsgálata, aktualizálása - Beszoktatás, újraszoktatás támogatása, segítése - Csoportok dokumentációs rendszerének aktualizálása - Intézményi dokumentációs rendszer felülvizsgálata, aktualizálása - Tűzvédelmi, munkavédelmi oktatás - Pályázati erőforrások felkutatása, kihasználása - A Köznevelési Törvényben meghatározott feladatok folyamatos áttekintése, megvalósítása - Egységes intézményi célok kialakítása, megvalósítása - Mérés-értékelés rendszer felülvizsgálata 2014/2015 oldal 7

8 PEDAGÓGIAI FELADATOK MEGVALÓSÍTÁSÁT SEGÍTŐ FELTÉTELRENDSZER Csoportbeosztás: Napocska: Süni Ézsiásné Mészáros Éva Szegi Zoltánné Rubint Szilvia Bécsy Andrea Méhecske Konyha Logopédus Gyógypedagógus Peller Pálné Perge Irén Éva Német Dóra Somodiné Hoffer Gabriella Mészáros Ágnes Gádor Zsuzsanna Krausz Katalin Feladat ellátási terv: Feladat -Szakmai továbbképzés szervezése a dolgozók részére - Civil partnerekkel való kapcsolattartás - Szülőkkel való kapcsolattartás - Integrációs feladatok koordinálása Felelős Krausz Katalin -Programok szervezése -Origami szakkör vezetése -Tornaszerek rendben tartása -Mozgásfejlesztés PEK torna - Bemutatók szervezése Ézsiásné Mészáros Éva 2014/2015 oldal 8

9 - Egészségnapok szervezése, lebonyolítása -Pályázatfigyelés, írás -Játéktároló rendben tartása -Mentálhigiénés feladatok ellátása -Leltározás, selejtezése segítése -Bemutatók szervezése, -Számítógépes rendszer felügyelete -Muzsika Hangjai program szervezése -Pályázatfigyelés, írás -Bábműsorok szervezése -Balesetmegelőzési feladatok -Integrációs feladatok megvalósításának segítése -Óvoda dekorálásának szervezése, irányítása -Jelek figyelemmel kísérése -Gyakornok mentorálása -Pályázatfigyelés, írás -Mese-tv elkészítése -Gyermektánc szervezése -Játéktároló rendbentartása -Óvodai dekoráció készítése -Pályázat figyelés, írás -Mozgásfejlesztő feladatok összeállítása, szervezése -Jelek felügyelete, pótlása Szegi Zoltánné Bécsy Andrea Perge Irén Éva Német Dóra -Bábműsorok szervezése -Játéktároló rendbentartása -Információ átadás koordinálása Danczák Árpádné A feladatok végrehajtásának ellenőrzését az intézmény vezetője ellenőrzi. 2014/2015 oldal 9

10 Az óvoda ellenőrzései terve Intézményvezető feladatainak ütemezése: Feladat Csoportok szervezése Nevelői értekezlet szervezése Munkaköri leírások aktualizálása Munkaterv elkészítése Csoportok napirendjének szervezése Gyermekvédelmi munkaterv elkészítése Szülői értekezletek szervezése Partnerközpontú működés szervezése Csoportlátogatás Napocska csoport Tájékozódó látogatás a csoportokban Gyakornoki feladatok ellenőrzése Koordinációs megbeszélés szervezése Új dolgozók beilleszkedésének ellenőrzése Statisztika elkészítése Egyéni fejlesztési tervek ellenőrzése Csoportlátogatás: Süni csoport Tájékozódó látogatás minden csoportban Integrációs megbeszélés szervezése Koordinációs megbeszélés szervezése Gyógypedagógusok ellenőrzése Csoportlátogatás: Méhecske csoport Tájékozódó látogatás a csoportokban Nevelés nélküli munkanap szervezése Fogászati, orvosi vizsgálat szervezése Koordinációs megbeszélés szervezése Pedagógia vélemények megbeszélése Adventi nyílt délután szervezése Tájékozódó látogatás a csoportokban Határidő Augusztus Szeptember Október November 2014/2015 oldal 10

11 Gyakornoki feladatok ellenőrzése Koordinációs megbeszélés szervezése Nevelő értekezlet szervezése Félévi munka értékelése Koordinációs megbeszélés szervezése Tanköteles gyermekek beiskolázásával kapcsolatos feladatok koordinálása Tájékoztató szervezése a Szülői közösség képviselői részére Szakmai bemutatók koordinálása Intézményi dokumentációk felülvizsgálata Csoportlátogatás: Napocska csoport Koordinációs megbeszélés szervezése Tájékozódó látogatás minden csoportban Szakmai bemutatók szervezése Szülői értekezlet szervezése Gyakornoki feladatok ellenőrzése Csoportlátogatás: Süni csoport Tájékozódó látogatás minden csoportban Gyógypedagógiai bemutató szervezése Tanköteles gyermekek névsorának elkészítése Szakvélemények elkészítése Csoportlátogatás: Méhecske csoport Koordinációs megbeszélés szervezése Tájékozódó látogatás minden csoportban Nevelői értekezlet szervezése Iskolai beiratkozások koordinálása Iskolalátogatás szervezése Óvodai nyílt nap szervezése December Január Február Március Április 2014/2015 oldal 11

12 Szakmai megbeszélés szervezése Óvodai beiratkozás szervezése Koordinációs megbeszélés szervezése Tájékozódó látogatás minden csoportban Pedagógiai vélemények elkészítése Csoportnaplók ellenőrzése Karbantartási munkák tervezése Nevelői értekezlet szervezése Éves értékelés elkészítése Iskolába menők orvosi vizsgálatának szervezése Gyakornoki munka ellenőrzése, értékelése Koordinációs megbeszélés szervezése Nyári szünet ügyelet szervezése Karbantartási feladatok Május Június Július 2014/2015 oldal 12

13 ELLENŐRZÉS, ÉRTÉKELÉS Cseppkő Óvoda Munkaterv Ellenőrzés területei: Szakmai-pedagógiai ellenőrzés Gazdálkodási ellenőrzés Munkáltatói jogkörből eredő ellenőrzés Tanügy igazgatási ellenőrzés Szakmai ellenőrzés célja: A cél minden esetben a pozitív értékek megkeresése, segítése, a kevésbé sikeres feladatok megvalósulásának segítése. Az innováció segítése. Területei: - Pedagógiai Program megvalósítása - A tervezett feladatok megvalósulása - Szervezeti egység megvalósulása - Elégedettség mérése - Az éves munkaterv feladatainak megvalósulása - Dokumentációs rendszer vezetésének megvalósulása - Továbbképzési feladatok megvalósulása Gazdálkodási ellenőrzés célja: Minden esetben az eredményes, gazdaságos és hatékony működés feltételeinek megvalósulása. Területei: - Vagyonvédelem - Eszközök és felszerelések rendeltetés szerinti használata - takarékos üzemeltetés megvalósítása 2014/2015 oldal 13

14 Munkáltatói jogkör ellenőrzési célja: Cseppkő Óvoda Munkaterv Az intézmény törvényes működtetésének megvalósulása, a színvonalas nevelőmunka munkáltatói feladatainak megvalósulása Területei: - Munkavégzés pontossága - Munkavégzés minősége - Munkaidő hatékony kihasználása - Továbbképzések megvalósulása - Az intézményi szabályzatok betartása Tanügy igazgatási ellenőrzés célja: Az intézmény törvényes működésének biztosítása. - Dokumentációs rendszer ellenőrzése /csoportos, intézményi/ - óvodai törzskönyv - Előjegyzési napló - Gyermekek mérése - Beiratkozással, beiskolázással kapcsolatos adminisztráció AZ ELLENŐRZÉS MÓDSZEREI: Dokumentumelemzés Tájékozódó látogatás Tematikus látogatás Megbeszélés Az ellenőrzés típusa: - Tervezett, előre megbeszélt alkalmak - Alkalomszerű tájékozódó - Beszámoló mely lehet szóbeli, írásbeli - Kérdőíves kutatás 2014/2015 oldal 14

15 ELEMZÉS, ÉRTÉKELÉS: Az értékelés célja, hogy az erősségek, fejlesztendő területek elemzését követően megvalósuljon a fejlődés. A szakmai ellenőrzés eredményeit, a megfogalmazott erősségeket, fejlesztendő területeket a munkatársakkal személyes beszélgetésen értékeli az óvodavezető. A fejlesztendő területre intézkedések megfogalmazását írásban rögzítjük. A nevelési év során az óvodavezető a pedagógusok munkáját legalább egy alkalommal írásban értékeli. Az ellenőrzés ezeken felül az SZMSZ szabályozza. 2014/2015 oldal 15

16 A NEVELÉSI ÉV RENDJE Cseppkő Óvoda Munkaterv A nevelési év szeptember 1-től augusztus 31.-ig tart. Az óvoda nyitvatartási rendje: Téli szünet időpontja: december 20.-tól január 2.-áig Nyári zárás időpontja: Nevelés nélküli munkanapok: augusztus 29. Témakör: Nevelési év előkészítése, munkaterv elfogadása, gyakornoki szabályzat elfogadása, új dogozók bemutatása, munkaköri leírások ismertetése, továbbképzési terv elfogadása, elsősegély nyújtási ismeretek október 31. Témakör: Tehetségazonosítás, játék szervezése, egyéni képességfejlesztés játékban december 22. Témakör: Félévi munka értékelése, nevelési feladatok megbeszélése, integráció, aktualitások április 2. Témakör: Mérés, értékelés, aktualitások. Pedagógus minősítési rendszer aktuálatásai június 19. Témakör: Éves értékelés, nyári élet megszervezése, aktualitások 2014/2015 oldal 16

17 Szülői értekezletek: A szülői értekezetek szervezésért az óvodavezető és a csoportos óvónők felelnek. Témakörök Időpont: Süni Napocska Méhecske október 7. Visszaszoktatás eredményei, részképesség mérés Február 3. Első félév eredményeinek megbeszélése, beiskolázással kapcsolatos feladatok, aktualitások Beszoktatás tapasztalatai, aktualitások, Visszaszoktatás eredményei, részképesség mérés részképesség mérés Az első félév Az első félév tapasztalatai, a tapasztalatai, a csoport fejlődése, csoport fejlődése, aktuális feladatok, aktuális feladatok, kérdések kérdések megbeszélése megbeszélése Koordinációs megbeszélések: Témakörök: a tervezett és tervezetlen feladatok megbeszélése, időszaki beszámolók, munkarendváltozások, csoportokkal, gyermekekkel kapcsolatos feladatok aktualizálása, Szervezése: havi egy alkalom minden hónap utolsó kedd 13 óra Részt vevők: óvodavezető, délelőttös óvónők, gyógypedagógusok Munkatársi értekezletek: Témakörök: aktuális feladatok, felmerülő kérdések, célok megbeszélése. Szervezése: minden hónap első kedd 13 óra Részt vevők: dajkák, konyhás, óvodavezető 2014/2015 oldal 17

18 HAGYOMÁNYOK, ÜNNEPEK: Esemény Időpont Felelős Bábelőadások november, december, Süni csoport május Nyílt napok december, április Napocska csoport Egészségnapok Napocska csoport Születésnapok, névnapok Havonta Csoportos óvónők Kézműves délutánok Méhecske csoport Állatok világnapja Október Csoportos óvónők Mikulás December Süni csoport Adventi készülődés December Napocska csoport Farsang Február Méhecske csoport Víz világnapja Március Csoportos óvónők Március 15. Március Méhecske csoport Húsvét Április Naocska csoport Föld napja Április Süni csoport Gyereknap Május Méhecske csoport Madarak és fák napja Május Méhecske csoport Közbiztonsági Nap Intézményvezető Nemzeti összetartozás Június Süni csoport napja Évzáró nyár ünnep Június Méhecske csoport 2014/2015 oldal 18

19 SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK Cseppkő Óvoda Munkaterv Mozgásfejlesztés: Mocorgó zenés bábos torna Mozgáskoordinációt fejlesztő foci Mozgáskoordinációt fejlesztő foglalkozások szervezése Alapozó terápia; PEK torna; Zenei foglalkozás: Muzsika hangjai Gyermek tánc Egészségvédelem: Sóterápia Egészségnapok Tehetségazonosítás: Kíváncsi láda segítségével 8 intelligencia terület mérése, tehetségsegítő programok szervezése Kézműves foglalkozás: Origami szakkör Szülői igények szerint a speciális tevékenységeink bővülhetnek. 2014/2015 oldal 19

20 PARTNERKAPCSOLATOK MŰKÖDTETÉSE Célunk: Kölcsönös bizalmon alapuló együttműködés kialakítása, melynek eredményeként hatékonyan tudjuk a nevelési feladatainkat megvalósítani. A KAPCSOLATTARTÁS FORMÁI - családlátogatás év elején, minden gyermeket egyszer meglátogatunk, probléma esetén évközben is, - - Szülői értekezlet - - fogadó órák szükség szerint - - nyílt nap - - játszó délután (évente egyszer-minden csoport), - - óvodai rendezvények - szakmai megbeszélések PARTNEREINK Szülői szervezet Pedagógiai szakmai szolgáltatások ellátására létrehozott intézmények Nevelési tanácsadó Általános iskolák Tanulási képességet vizsgáló szakértői bizottságok Óvodák Képző intézmények Gyermekotthonok Mozaik GSZ Fővárosi Önkormányzat Antanténusz tehetségtanács 2014/2015 oldal 20

21 Egyéb kapcsolatok: az óvodát segítőkkel szponzorok, vállalkozók, (óvodavezető) Autisták Országos Szövetsége Autizmus Alapítvány Magyar Origami Kör INFORMÁCIÓÁRAMLÁS Szülők részére napi tájékoztatás (ovi hírek faliújság), frissítésükről a felelősök gondoskodnak, Óvoda dolgozói részére: szükségszerinti megbeszélések, tájékoztatófüzet, mely megtekintés után aláírandó (nevelői szobában található), körlevél ben; Fontos aktuális teendők kifüggesztése (információs tábla), A továbbiakban minden kolleganő feladata és kötelessége a kapott információ pontos továbbadása, és feldolgozása önmaga számára. 2014/2015 oldal 21

22 TANÜGYI MUNKA TERVEZÉSE Cseppkő Óvoda Munkaterv A tanügy igazgatási feladatokat a törvényi szabályozásnak megfelelően szervezzük, ellenőrizzük, értékeljük. A tanügy igazgatási feladatokért az óvodapedagógusok és az óvodavezető felel. Feladatok: - Belső szabályozó dokumentumok felülvizsgálata, aktualizálása Felelős: óvodavezető Határidő: október - OM azonosítók, jelentések KIR, FOK aktualitás: Felelős: óvodavezető Határidő: október - Statisztika elkészítése Felelős: óvodavezető Határidő: október - Gyermekvédelmi feladatokhoz kapcsolódó tanügy igazgatási feladatok Felelős: óvodavezető Határidő: szeptember - Óvodás gyermekek előjegyzése Felelős: óvodavezető Határidő: folyamatos - Mulasztási napló vezetése Felelős: csoportos óvónők Határidő: folyamatos 2014/2015 oldal 22

23 - Csoportos dokumentumok elkészítése Felelős: csoportos óvónők, gyógypedagógusok Határidő: folyamatos - Szakértői vizsgálati anyagok, nevelési tanácsadó vizsgálati anyagok Felelős: csoportos óvónők, óvodavezető, gyógypedagógusok Határidő: folyamatos - Tanköteles gyermekek óvodai szakvéleményének elkészítése Felelős: csoportos óvónők, óvodavezető Határidő: március Pedagógiai vélemények elkészítése Felelős: csoportos óvónők, óvodavezető, gyógypedagógusok Határidő: december 15., május Életpálya modellel kapcsolatos aktuális feladatok Felelős: Intézményvezető Határidő: folyamatos 2014/2015 oldal 23

24 MUNKÁLTATÓI ÉS GAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉG TERVEZÉSE Célja: A törvényes és gazdaságos működés szervezésének hatékony megvalósítása. A munkáltatói ls gazdálkodási tevékenység szervezéséért az óvoda vezetője a felelős. Munkáltatói feladatok: - Személyi anyagok, dossziék ellenőrzése, aktualizálása - Egészségügyi vizsgálatok - Továbbképzési terv aktualizálása - Szabadságolási terv elkészítése - KIR FOK rendszer adatainak ellenőrzése, aktualizálása - OM azonosítók beszerzése, nyilvántartása Gazdasági feladatok: - Karbantartási munkálatok tervezése - Eszközök beszerzésének tervezése - Pályázatok nyilvántartása, megvalósítások szervezése - Adományok bevételezése, felhasználásnak koordinálása 2014/2015 oldal 24

25 MELLÉKLETEK 2014/2015 oldal 25

26 GYERMEKVÉDELMI MUNKATERV Cseppkő Óvoda Munkaterv Törvényi háttér: 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről évi LXXIX. törvény a közoktatásról évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet a nevelési oktatási intézmények működéséről Az Óvoda Nevelési Országos Alapprogramja (137/96.VIII.28.) Pedagógiai Program 1997.évi XXXI. Törvény 15/1998. NM rendelet /2012. VIII. 31. EMMI rendelet a nevelési oktatási intézmények működéséről 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvényhez évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról A gyermek és ifjúságvédelmi feladatok megszervezése és ellátása az intézményvezető feladata, és minden intézményben dolgozó munkatársra vonatkozik, mivel a gyermekvédelem a nevelőoktató munka szerves része. Az óvodapedagógusok kiemelt feladata, hogy minél korábban felismerjék a problémákat, hogy megtaláljuk a leghatékonyabb megoldást, és elkerüljük a súlyosabbá válást. A testi-lelki egészség megóvása érdekében a gyermekek védelmében kiemelt figyelmet fordítunk a teljes körű egészségnevelés megvalósulására. Az ezzel kapcsolatos feladataink: - egészséges táplálkozásra nevelés az egészség napokon - rendszeres mozgás szervezése - testi, lelki egészség fejlesztése a viselkedési függőségek megelőzése - a bántalmazás megelőzése, megfelelő kommunikációs gyakorlatok tanulása - baleset-megelőzés - megfelelő személyi higiéné kialakítása Az intézményben óvodapszichológusi segítséget kapunk. A pszichológussal való kapcsolattartás formái. - csoportlátogatás - egyéni fejlesztés - team megbeszélés 2014/2015 oldal 26

27 Az óvodapszichológus segítő feladata: - a testi, lelki, mentális egészség fejlesztése - sajátos nevelési igényű gyermekek mentális gondozása Az éves feladataink: szeptember Információgyűjtés a törvényi változásokról, jogszabályi lehetőségekről. A II. kerületi gyermekvédelmi hálóban dolgozó szakmai szolgálatok megkeresése október A II. kerületi rendőrkapitányság ovizsaru programjának bevezetése folyamatos Havi megbeszélés a pedagógusok, vezető, szükség esetén gondviselők között a gyermekvédelmi rendszerben levő gyermekek fejlődéséről, a szülőkkel való kapcsolattartásról, aktuális feladatokról folyamatos Pszichológiai segítség a gyermekeknek szükség esetén folyamatos Segítő családi nevelő funkciók, tevékenységek elősegítése november Levelező lista a hatékonyabb kommunikáció elősegítésére január Pedagógia munkát közvetlenül segítő munkatársak belső képzése, érzékenyítése 2014/2015 oldal 27

28 LOGOPÉDIAI MUNKATERV I. Logopédiai feladatkör A szakértői határozattal rendelkező, intenzív beszédterápiát igénylő gyermekek heti két alkalommal részesülnek logopédiai ellátásban. A szakmai hatékonyság érdekében az egy órán foglalkoztatott gyermekek száma 1-4 fő, a beszédhiba típusától és súlyosságától függően. A 45 perces foglalkozási időket a logopédus a gyermekek/tanulók beszédproblémájának függvényében bontja. Cél: Az egyéni szükségleteknek megfelelő logopédiai, gyógypedagógiai ellátás nyújtása a beszédhibás és beszédfogyatékos, sajátos nevelési igényű gyermek számára. II. Fejlesztési területek Mozgás fejlesztése: Mozgás terápia (Ayres terápia) Nagymozgások fejlesztése Egyensúlygyakorlatok Szem-kéz koordináció fejlesztése Szem-láb koordináció fejlesztése Finommotorika fejlesztése Testsémafejlesztés, testtudat fejlesztése Észlelésfejlesztés (percepciófejlesztés): Vizuális fejlesztés Az alaklátás és formaállandóság fejlesztése A tapintásos észlelés fejlesztése A térészlelés fejlesztése A hallási (auditív) észlelés fejlesztése A hangzási analízis-szintézis fejlesztése Ritmusérzékelés, sorrendiség észlelés fejlesztése 2014/2015 oldal 28

29 Verbális fejlesztés A beszédhez szükséges alapkészségek kialakítása A helyes kiejtés kialakítása a beszédszervek ügyesítése által Az olvasás- és írástanuláshoz szükséges alapkészségek fejlesztése, a már kialakult zavarok korrekciója III. Éves lebontás Szeptember Egységes óvodai szűrőeljárás lebonyolítása (SZÓLE) Szűrési tervek elkészítése, megszervezése Dokumentációk vezetésének egységesítése Órarend elkészítése, gyermekek beosztása a foglalkozásokra, a nevelők értesítése Szülői értekezleteken való részvétel SNI beszédfogyatékos gyermekek szakvéleményeinek áttekintése, ellátásuk megszervezése, egyéni fejlesztési tervek kidolgozása Az új tanév adminisztrációjának elvégzése: beiratkozások, forgalmi naplók vezetése, haladási naplók kitöltése, egyéni fejlődési lap vezetése Október Egyéni fejlesztési tervek, órarend készítése Naplók ellenőrzése (munkanaplók és forgalmi naplók) Prevenciós és intervenciós foglalkozások szervezése November Logopédiai Konzultáció a kerületi fogorvossal December Logopédiai vizsgálatok végzése és szakvélemények készítése a beiskolázásra váró gyermekekről Január Beiskolázással kapcsolatos teendők megbeszélése A logopédiai munkát lezáró minősítési szempontok megbeszélése Az első félévben foglalkoztatott gyermekek minősítése Féléves statisztika elkészítése 2014/2015 oldal 29

30 Február Előjegyzett tanulók felvétele Második félévi órarend elkészítése Szülői értekezleteken, fogadó órákon való részvétel Nevelők tájékoztatása a féléves munkáról Március A gyermek fejlődésének nyomon követése, megfelelő megfigyelési szempontsor alkalmazásával. Ennek rögzítése. Április Kontroll vizsgálatok elvégzése Május Nyári gyakorlási terv összeállítása Szülők, pedagógusok tájékoztatása a gyermekek terápiás fejlődéséről Terápiás tapasztalatok megbeszélése 2014/2015 oldal 30

31 GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKATERV Cseppkő Óvoda Munkaterv A ös tanévet kilenc sajátos nevelési igényű gyermekkel kezdjük. Egy gyermek a Napocska, három a Méhecske és öt a Süni csoportba jár. Közülük egy autizmus spektrum zavarral él, ketten értelmileg akadályozottak, egy kislány hallássérült, a többiek különböző beszédértési és beszédprodukciós zavarral élnek, valamint enyhe értelmi fogyatékos/tanulásban akadályozott gyermekek. Munkánk során kiemelten fontosnak tartjuk azt, hogy a gyermek egyéni szükségleteit vegyük alapul, amelyet csak részben biztosítunk egyéni fejlesztéssel, előnyben részesítjük a mikro- vagy kiscsoportos fejlesztéseket, a gyermek(ek) óvodai csoportjában történő integráló fejlesztést, valamint a szülők szakemberek együttműködését is. Ehhez szükséges a team-munka, amelyben az óvodapedagógusok, dajka nénik, gyógypedagógiai asszisztens és a gyógypedagógusok, valamint a szülők/gondviselők együttmunkálkodása jelenik meg. A gyermek életének a legfontosabb pontja az, hogy őt azonos elvárás-rendszer, biztonságos és bejósolható környezet fogadja az óvodában ehhez minden olyan segítséget megadunk, ami az ő fejlődését szolgálja. Feladatom a csoportokban dolgozókkal szorosan együttműködve és a munkájukat segítve a szociális készségek, alapkészségek, kommunikációs képesség fejlesztése, a biztonságos és egészséges tanulás feltételeinek megteremtése, valamint a problémás viselkedések megelőzésfeltételrendszerének kialakítása. Autizmussal élő gyermekek esetén az evidencia alapú fejlesztés biztosítása. Ehhez nélkülözhetetlen annak a szemléletnek az átadása, amely segítségével az autizmussal élő gyermek(ek) részére rendelkezésre állnak azok az eszközök és módszerek, amelyekkel az ő akadálymentesítését biztosítani tudjuk. Ilyen vizuális segédeszközök: kommunikációs kártyák, napirend, én-könyv, szabálykönyv, emlékeztető kártyák, további vizuális eszközök (a gyermek szükségletei szerint), amelyekkel az idő-tér struktúra láthatóvá tehető. Ezeknek a segédeszközöknek a használatának megtanítása mind a kollegák számára, mind a szülőnek és a gyermeknek a gyógypedagógus kiemelt feladata. Szükség esetén szociális történetekkel, a problémás viselkedéseknek megelőzésével a gyermek egyéni szükségleteinek megfelelő bánásmód. Mivel az óvodában integráltan történik a sajátos nevelési igényű gyermekek oktatása, nevelése, ezért az alábbi feladatokat folyamatosan meg kell valósítanunk: 2014/2015 oldal 31

32 - a beilleszkedés elősegítése, az együtthaladás biztosítása, - az egyéni értékek megismertetése önmagukkal és társaikkal, - sikerélményhez juttatás, - reális jövőkép kialakítás, - egészséges énkép és önbizalom kialakítása, - problémás viselkedések megelőzése, - sikeres megoldási stratégiák tanítása, - önállóságra nevelés Céljaink: - a sajátos nevelési igényű gyermekek törvényi előírásoknak megfelelő oktatása, nevelése - a gyermek szüleivel / gondviselőjével rendszeres kapcsolattartás, melynek formája igazodik az igényeikhez elsősorban ben, valamint autizmussal élő gyermek esetén a személyes naplója segítségével is, amelyben folyamatosan konzultálunk és nyomonkövethető gyermekük fejődése, tájékoztatást kapnak fejlesztésükről - az óvodapedagógusok segítése a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, viselkedéses nehézségeik megoldása területén - olyan módszerek és technikák alkalmazása a csoportokon belül, amelyek a mindennapi életet zökkenőmentessé teszik Kapcsolattartás: - szoros együttműködésben dolgozunk az intézmény többi dolgozójával - Korai Fejlesztő Központ - Autizmus Alapítvány - Vadaskert Alapítvány Hónapok szerinti bontásban: Szeptember - Megismerkedés a kollegákkal, a csoportokkal, a csoportok összetételének feltérképezése - Gyermekek szakértői véleményeinek végigtanulmányozása, ezekből az alap dokumentációk elkészítése - Kapcsolatfelvétel a logopédussal, más együttműködő szervezetekkel (pl. Korai Fejlesztő Központ) - Kapcsolatfelvétel a szülőkkel / gondviselőkkel - Megfigyelés a csoportokban történt megfigyelés adatainak rögzítése - Egyéni fejlesztési naplók megnyitása - Egyéni fejlesztési tervek elkészítése - Szülői értekezlet - Konzultációs, együttműködési lehetőségek megbeszélése, rögzítése, kapcsolattartási formák megjelölése - Óvodapedagógusokkal való folyamatos kapcsolattartás - Esetmegbeszélések 2014/2015 oldal 32

33 - Tanácsadás - Sajátos nevelési igényű gyermekek felmérése - Fejlődési kérdőívek kitöltetése (szülő) és kitöltése autizmussal élő gyermek(ek) esetén - Szociális viselkedési skála alapján felmérés autizmussal élő gyermek(ek) esetén Október November - December - A kapcsolattartás szülőkkel, szakemberekkel - Megbeszélés az óvodapedagógusokkal (havi rendszerességgel legalább egy alkalommal) - A felmérések és a szakértői bizottság javaslatai alapján az egyéni fejlesztési tervek elkészítése - Konzultáció az óvodapedagógusokkal - A Korai Fejlesztő Központba is járó gyermek foglalkozásán hospitálás a tapasztalatok alapján közös fejlődési ív tervezése - A foglalkozások órarend szerinti megtartása - A dokumentációk folyamatos vezetése - Szükség szerint vizuális és egyéb segédeszközök készítése - Egyénre és kiscsoportra szabott feladatok készítése - Munkatársaknak segítség- információnyújtás az autizmus spektrum zavarról Január - Kapcsolattartás: szülőkkel, szakemberekkel, partnerintézményekkel - Folyamatos konzultáció és monitorozás az óvodapedagógusokkal a gyermek(ek) fejlődéséről - Egyéni és kiscsoportos fejlesztések - Dokumentáció - Vizuális eszközök és játékok készítése - Szülősegítő / munkatárs segítő összejövetel autizmus témakörben - Az egyéni fejlesztési tervek értékelése - Félévi írásos dokumentáció elkészítése - A második félévre az új fejlesztési tervek elkészítése Február Március Április Május - Az előző félév munkájának folytatása, a monitorozás következtében előállt változtatásokkal - Folyamatos kapcsolattartás a szülőkkel, szakemberekkel, partnerintézményekkel - Egyéni és kiscsoportos fejlesztések - Dokumentációk folyamatos vezetése - Vizuális kommunikációs eszközök készítése - A szakértői bizottság vizsgálataihoz a dokumentációk előkészítése 2014/2015 oldal 33

Cseppkő Óvoda 1025 Bp. Cseppkő u. 74. tel: 06-1-336-2774. Munkaterv. 2013/2014. nevelési évre. Budapest 2013.

Cseppkő Óvoda 1025 Bp. Cseppkő u. 74. tel: 06-1-336-2774. Munkaterv. 2013/2014. nevelési évre. Budapest 2013. Cseppkő Óvoda 1025 Bp. Cseppkő u. 74. tel: 06-1-336-2774 Cseppkő Óvoda Munkaterv 2013/2014. nevelési évre Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK Az óvoda működésének meghatározói...3 Meghatározó dokumentumok:...3

Részletesebben

Cseppkő Óvoda Munkaterv

Cseppkő Óvoda Munkaterv Cseppkő Óvoda Munkaterv 2015/2016. nevelési évre Budapest 2015. TARTALOMJEGYZÉK Az óvoda működésének meghatározói...3 Meghatározó dokumentumok:...3 Helyzetelemzés...4 Személyi feltételek:...4 Tárgyi feltételek:...5

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ , Különös közzétételi lista

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ ,   Különös közzétételi lista ALSÓVÁROSI ÓVODA 2600 Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ 317-092, e-mail: forteovi@vipmail.hu Különös közzétételi lista Az intézmény neve, székhelye: Vác Város Önkormányzat Képviselő- testületének Alsóvárosi

Részletesebben

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( )

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( ) Rozmis Attiláné Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak (2015.09.01.) Az elmúlt és az idei évben több ponton is megváltozott a köznevelést

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2014-2015. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

Éves Önértékelési Terv os nevelési év

Éves Önértékelési Terv os nevelési év Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14 Tel: 52/273-180, e-mail: ovodavezeto@egyovig.hu www.egyovig.hu OM azonosító: 200463 Éves Önértékelési Terv 2015-16-os nevelési év 1 2

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / 20167 NEVELÉSI ÉVRE Készült: A Nemzeti Köznevelési Törvény végrehajtásáról szóló 229./2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23. (1) (2) alapján Az intézmény adatai: Székhely óvoda:

Részletesebben

A Tóth Antal EGYMI munkaterve a 2013/2014-es tanévre

A Tóth Antal EGYMI munkaterve a 2013/2014-es tanévre A Tóth Antal EGYMI munkaterve a 2013/2014-es tanévre A munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok: A 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

MUNKATERV LOGOPÉDIAI INTÉZET

MUNKATERV LOGOPÉDIAI INTÉZET Térségi Humánsegítő Szolgálat Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Nevelési Tanácsadó, Intézet Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya OM azonosító: 200199 5502 Gyomaendrőd, Fő u. 2. Telefon/fax

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK FÜGGELÉK Gyermekvédelmi feladatok ellátásának terve Gyermekvédelmi felelős: 2 Az óvodában a gyermekvédelmi feladatok koordinálására gyermekvédelmi felelős tevékenykedik, aki munkáját a gyermekvédelmi törvényben

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (módosításokkal!) Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 (VIII.28) Kormány rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról I. fejezet 23. (1-2) bekezdés 2015-2016 nevelési évhez A Nemzeti Erőforrás Miniszter

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A KKZKÁI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 1. Az önértékelés alapját képező szabályok Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA OM 032736 : 2600 Vác, Nyár u.1. /: 27 / 315-419 E-mail: kisvacovi@gmail.com KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA Intézmény neve: Kisvác-Középvárosi Óvoda Intézmény

Részletesebben

Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján

Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. A felvételi lehetőség A felvételnél a tanulók felvételéről az igazgató dönt. Az elutasító döntés

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap 4..sz. MELLÉKLET. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

KERTVÁROSI ÓVODA. Intézmény OM azonosítója:027000

KERTVÁROSI ÓVODA. Intézmény OM azonosítója:027000 Intézmény OM azonosítója:027000 HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2016 A PEDAGÓGUS SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ NEVELŐ és OKTATÓ MUNKÁT KÖZVETLENÜL SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTTAKRA VONATKOZÓ HELYI ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÉRVÉNYES: 2016. OKTÓBER 01-TŐL Jóváhagyta:. Barcza Béláné intézményvezető MÓDOSÍTÁS: 0. 2016. OKTÓBER 01. Az Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok

Részletesebben

OM azonosító:

OM azonosító: A Szombathelyi Szűrcsapó Óvoda a pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó a OM azonosító: 036473 Készítette: óvodavezető

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

AKTUÁLIS FELADATAINK. Vezetői, pedagógusi feladatok A 2014-2015-ös nevelési év tükrében

AKTUÁLIS FELADATAINK. Vezetői, pedagógusi feladatok A 2014-2015-ös nevelési év tükrében AKTUÁLIS FELADATAINK Vezetői, pedagógusi feladatok A 2014-2015-ös nevelési év tükrében "Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait. Ő azt hiszi, csak játszik. De mi már

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat

Helyi értékelési szabályzat SZÁZHALOMBATTAI ÖNKORMÁNYZAT SZÁZHALOMBATTAI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA OM: 032791 2440 Százhalombatta Posta köz.4. 1 Helyi értékelési szabályzat Hatályos: 2016. október 1. 2 A Százhalombattai Százszorszép Óvoda

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Óbudai Almáskert Óvoda Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Az Óbudai Almáskert Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: Orgovány Kölcsey u.1. 76/

Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: Orgovány Kölcsey u.1. 76/ Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 202188 6077 Orgovány Kölcsey u.1. 76/376-378 email: orgovoda@freemail.hu Különös közzétételi lista a 2016/2017 nevelési évről A kormány 229/2012

Részletesebben

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: /

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: / KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/576-530; 28/576-531 mobil: +36 20/824 59 89 e-mail: ovoda.dompol@invitel.hu NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017. NEVELÉSI ÉV

Részletesebben

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére --------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 0kksa09 ---------- csoport részére a 2015/2016-os nevelési évre ---------------------------------------------

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Kölyöksziget Óvoda. Értékelési szabályzat október 1.

Kölyöksziget Óvoda. Értékelési szabályzat október 1. Kölyöksziget Óvoda Értékelési szabályzat 2016.október 1. 1. A értékelési szabályzat készítése, elfogadása, hatálybalépése Intézményünk helyi értékelési szabályzata a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendeletnek

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálata Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága 7100 Szekszárd, Szent István tér 15-17. Telefon/Fax: (74)510-188. Pf. 217. Ikt.szám:

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s 1 O vodai Belso O ne rte kele s Inte zme nyi o ne rte kele s TARTALOMJEGYZÉK 1. Intézményi alapdokumentumok alapján történő önértékelés... 3 1. Alapító okirat... 3 2 2. Pedagógiai program:... 7 3. SZMSZ...

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u. 50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 E-mail: napsugar@mail.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési - Oktatási Intézmény Beszámoló a 2013-2014-es nevelési

Részletesebben

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 Pápa, Fő tér 6. (fax): 06-89/324-852 E-mail: sztistvan@sztistvan-papa.sulinet.hu Bankszámlaszám: OTP 11748045-20018896 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit A Zöld Titkok Kastélyóvodája Minõségirányítási Programja végrehajtásának értékelése 2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit óvodavezetõ 2 Az 1993. évi LXXIX.törvény a közoktatásról 40. (11) alapján

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé: Az óvoda megnevezése:

Részletesebben

Városközponti Óvoda. Helyi Értékelési Szabályzata

Városközponti Óvoda. Helyi Értékelési Szabályzata Városközponti Óvoda Helyi Értékelési Szabályzata A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Részletesebben

MUNKATERVE. Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézménye. Összeállította: A 2014/2015.

MUNKATERVE. Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézménye. Összeállította: A 2014/2015. Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézménye MUNKATERVE A 2014/2015. tanévre Összeállította: Radványi Csaba Elfogadta: a 2014. augusztus 27-én Debrecenben tartott nevelőtestületi

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) tanév

SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) tanév SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) 2015-2016. tanév 0 Összeállították: Aknai Dóra Orsolya Bálint Zsuzsanna Beke Anita Gombor Zsuzsa

Részletesebben

Söjtöri Óvoda. helyi értékelési szabályzata

Söjtöri Óvoda. helyi értékelési szabályzata Söjtöri Óvoda helyi értékelési szabályzata Készítette: Csányiné Rácz Eszter óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. A helyi értékelési szabályzat készítése, elfogadása, hatályba lépése... 3 2. Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Kisgyermekgondozó, -nevelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 61 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698 Készült a 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet előírásai szerint Hatályos: 2016. október 01.-től Cegléd, 2016. szeptember

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Tájékoztató az Óvoda-iskola átmenetet segítő program indításáról Mohács, 2013. október 16 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési

Részletesebben

Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI

Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Kovácsné Bögödi Beáta 2011. 02.28. EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Szolnok Városi Óvodák

Részletesebben

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31.

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993 Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. A Gyáli Liliom Óvoda gyakornoki szabályzata. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 21. -a és a 326/2013.

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

A Jó gyakorlat mentori és adaptációs terve. Az átadás folyamata

A Jó gyakorlat mentori és adaptációs terve. Az átadás folyamata Gyurkovics Tibor Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény SZÉKHELY: 1172 Budapest XVII., Naplás u. 60. SZÉKHELY: és FAX 257-0562, IGAZGATÓ: 253-6733 E-mail:

Részletesebben

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2014/2015-ös nevelési évre

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2014/2015-ös nevelési évre A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2014/2015-ös nevelési évre Tartalom 1.A nevelési év rendje a 2014/2015-ös nevelési évre 2. Speciális nevelési feladataink 3. A 2014/2015-ös év

Részletesebben

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ 5600 Békéscsaba, Lenkey u.12. Tel.: 66/645-686, 66/324-462 email: lenkeyovi@t-online.hu Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016 NEVELÉSI ÉV Ikt.sz. 107/2015 A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ :

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ : Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/541-434 :37/541-433 : polgarmester@kerekharaszt.hu /2016. Előkészítésben közreműködött: Ludányi Brigitta köznevelési referens

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Klebelsberg Intézményfenntartó Központ-189020 Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 1041 Budapest, Venetiáner u. 26. Tel./fax: 369-3384 E-mail: ujpest@egymi.sulinet.hu

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

Az integrációs program célja:

Az integrációs program célja: INTEGRÁCIÓS PROGRAM Az integrációs program célja: Az óvoda körzetében élő valamennyi 3 éves HHH gyermek beóvodázása. Valamennyi 3 7 éves HHH gyermeknek megfelelő minőségű tudatos nevelő fejlesztő munkával

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017 NEVELÉSI ÉV Ikt.sz. 136/2016 A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde 8124 Káloz, Óvoda u. 2. Tel.: 25-506-405 OM azonosító: 029998 Különös közzétételi lista: Bölcsődei gondozók: 2 fő Bölcsődei kisegítő: 1 fő Óvodapedagógusok száma: 9 fő

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

A ÉVI TANFELÜGYELETI LÁTOGATÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE (TÁMOP-3.1.8)

A ÉVI TANFELÜGYELETI LÁTOGATÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE (TÁMOP-3.1.8) A 2015. ÉVI TANFELÜGYELETI LÁTOGATÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE (TÁMOP-3.1.8) A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény KÜLSŐ értékelése saját célok mentén.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

ÓVODAI GYAKORNOKI SZABÁLYZAT. Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola

ÓVODAI GYAKORNOKI SZABÁLYZAT. Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola ÓVODAI GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola 1 A szabályzat létrehozásának jogalapját képezi a 2011. évi CXC. tv a köznevelésről és módosításai, a 326/2013. (VIII. 30.)

Részletesebben

TÓCÓSKERTI ÓVODA. Hatályos: év október hó 1. napjától

TÓCÓSKERTI ÓVODA. Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT TÓCÓSKERTI ÓVODA Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától A Tócóskerti Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben