Cseppkő Óvoda Munkaterv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Cseppkő Óvoda Munkaterv"

Átírás

1 Cseppkő Óvoda Munkaterv 2014/2015. nevelési évre Budapest 2014.

2 TARTALOMJEGYZÉK Az óvoda működésének meghatározói...3 Meghatározó dokumentumok:...3 Helyzetelemzés...4 Személyi feltételek:...4 Tárgyi feltételek:...6 Gazdálkodási feltételek...6 Pedagógiai munka tervezése...7 A nevelési év kiemelt pedagógiai feladatai:...7 Pedagógiai feladatok megvalósítását segítő feltételrendszer...8 Az óvoda ellenőrzései terve Ellenőrzés, értékelés Az ellenőrzés módszerei: Elemzés, értékelés: A nevelési év rendje Hagyományok, ünnepek: Speciális szolgáltatások Partnerkapcsolatok működtetése A KAPCSOLATTARTÁS FORMÁI Partnereink INFORMÁCIÓÁRAMLÁS Tanügyi munka tervezése Munkáltatói és gazdálkodási tevékenység tervezése Mellékletek Gyermekvédelmi munkaterv Logopédiai munkaterv Gyógypedagógiai munkaterv Minőségfejlesztési munkaterv /2015 oldal 2

3 AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉNEK MEGHATÁROZÓI A 2013/2014-s nevelési év szeptember 01-től, augusztus 31-ig tart. MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK: Az alapító okirat. Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja. Pedagógiai Program Az óvoda éves munkaterve. Az óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata, és mellékletei. Az óvoda házirendje. Szakmai Protokoll. Alapító okirat, mely tartalmazza az óvoda legfontosabb jellemzőit. Biztosítja az óvoda nyilvántartásba vételét, jogszerű működését. Pedagógiai Program tartalmazza az óvoda nevelési alapelveit, azokat a nevelési feladatokat, tevékenységeket, amelyek biztosítják a gyermek személyiségének fejlődését, közösségi életre és az iskola megkezdésére történő felkészítését, a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek differenciált fejlesztését, fejlődésének segítését, sajátos nevelési igényű és tehetséges gyermekek gondozását, nevelését. Tartalmazza a minőségfejlesztési elveinket, feladatunkat. Óvodánk éves munkaterve, az óvoda hivatalos dokumentuma, amely az óvodai nevelési célok, feladatok megvalósításához időre beosztott cselekvési terve, a felelősök megjelölésével. Szabályozza időben és felelősökre lebontva az éves feladatokat. Az óvoda éves munkatervét, a nevelőtestület véleménye, javaslata alapján az óvodavezető készíti el. Véglegesítésére, elfogadására a tanévnyitó értekezleten kerül sor. Óvodánk működési kereteit, az óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a Házirend határozza meg. 2014/2015 oldal 3

4 HELYZETELEMZÉS SZEMÉLYI FELTÉTELEK: Az óvodában, ebben az évben jelentős személyi változások voltak. A családi körülmények változása miatt több óvodapedagógus is távozott, és volt, aki nem vállalta a különleges bánásmódú gyerekek nevelését és ezért ment el. Ebben a tanévben célunk egy stabil nevelőtestület kialakítása. Az új tanévben tejes létszámmal működik az óvoda: Óvodavezető: 1 fő Óvodapedagógus: 6 fő Dajka: 3 fő Takarító: 1 fő Gyógypedagógus, logopédus: 1 fő Pedagógiai asszisztens: 1 fő Karbantartó: 1 fő A HACCP vizsgát minden dajka letette. Minden dajka rendelkezik megfelelő szakképesítéssel. Az óvodapedagógusok megfelelő képzettséggel rendelkeznek, 1 fő pályakezdő óvodapedagógus konduktori végzetséggel tölti gyakornoki idejét. Több kolléga rendelkezik szakirányú továbbképzéssel. A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését, gondozását a logopédus és a gyógypedagógus segíti. A továbbképzési tervben részletezzük a képzési ütemezést. Az óvoda dolgozóinak száma összesen: 14 fő 2014/2015 oldal 4

5 Várható gyermeklétszám szeptemberben: Napocska csoport: Süni csoport: Méhecske csoport: 11 fő 14 fő 12 fő Várható létszám szeptember 1.-én: 37 fő Sajátos nevelési igényű gyermek: 9 fő 2014/2015 oldal 5

6 TÁRGYI FELTÉTELEK: Az óvoda helységeinek karbantartása befejeződött. A folyosónk és a tornatermünk újult meg ebben az évben. A labirintus szoba tornaszereinek áthelyezése az ebédlőbe folyamatban van, mivel így jobban ki tudjuk használni a területet a gyerekek fejlesztésében. A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben előírt eszköznormatívával rendelkezik az intézmény. Az óvoda tárgyi feltételei biztosítják a Pedagógiai Programban megfogalmazott célok, feladatok megvalósítását. Az eszközök esztétikusak, biztonságosak, korszerűek. Az óvodapedagógusok új számítógépet kapnak, és új gyors internet elérhetőségünk is lesz. Az óvoda körülményei, felszereltsége biztosítja mind a dolgozók, mind a gyermekek, és a szülők, nevelők kényelmét, szükségleteit. Az udvarunkra új játékeszközök beszerzése történt, mely eszközök biztosítják a gyermekek szabad mozgásban történ fejlesztését. GAZDÁLKODÁSI FELTÉTELEK Az óvoda gazdálkodására éves költségvetés áll rendelkezésre, melyet a fenntartó biztosít. Az intézmény működtetője a MOZAIK GSZ, mely intézmény biztosítja a pénzügyi szabályzatnak megfelelő működést, a gazdaságos üzemelést. A költségvetési kereten felül feladatunk: Külső forrás felkutatása: pályázati lehetőség, támogatók keresése. ezen területen az elmúlt években az intézmény nagy sikereket ért el. A hiányzások, betegségek idején a gyermekellátási feladatokat elsősorban belső átszervezéssel oldjuk meg. A karbantartási feladatokat heti 4 órában karbantartó, nagyobb feladatok esetében a MOZAIK GSZ szakembereinek segítségével oldjuk meg. 2014/2015 oldal 6

7 PEDAGÓGIAI MUNKA TERVEZÉSE A NEVELÉSI ÉV KIEMELT PEDAGÓGIAI FELADATAI: A cél az intézmény törvényes működésének megvalósítása, a magas és hatékony pedagógiai munka megvalósítása. Kiemelt feladatunk az integráció megvalósítása, fejlesztése, partnerközpontú működés megvalósítása. Gyakorlati feladatok: - SZMSZ mellékletek elkészítése, felülvizsgálata - Házirend felülvizsgálata, aktualizálása - Beszoktatás, újraszoktatás támogatása, segítése - Csoportok dokumentációs rendszerének aktualizálása - Intézményi dokumentációs rendszer felülvizsgálata, aktualizálása - Tűzvédelmi, munkavédelmi oktatás - Pályázati erőforrások felkutatása, kihasználása - A Köznevelési Törvényben meghatározott feladatok folyamatos áttekintése, megvalósítása - Egységes intézményi célok kialakítása, megvalósítása - Mérés-értékelés rendszer felülvizsgálata 2014/2015 oldal 7

8 PEDAGÓGIAI FELADATOK MEGVALÓSÍTÁSÁT SEGÍTŐ FELTÉTELRENDSZER Csoportbeosztás: Napocska: Süni Ézsiásné Mészáros Éva Szegi Zoltánné Rubint Szilvia Bécsy Andrea Méhecske Konyha Logopédus Gyógypedagógus Peller Pálné Perge Irén Éva Német Dóra Somodiné Hoffer Gabriella Mészáros Ágnes Gádor Zsuzsanna Krausz Katalin Feladat ellátási terv: Feladat -Szakmai továbbképzés szervezése a dolgozók részére - Civil partnerekkel való kapcsolattartás - Szülőkkel való kapcsolattartás - Integrációs feladatok koordinálása Felelős Krausz Katalin -Programok szervezése -Origami szakkör vezetése -Tornaszerek rendben tartása -Mozgásfejlesztés PEK torna - Bemutatók szervezése Ézsiásné Mészáros Éva 2014/2015 oldal 8

9 - Egészségnapok szervezése, lebonyolítása -Pályázatfigyelés, írás -Játéktároló rendben tartása -Mentálhigiénés feladatok ellátása -Leltározás, selejtezése segítése -Bemutatók szervezése, -Számítógépes rendszer felügyelete -Muzsika Hangjai program szervezése -Pályázatfigyelés, írás -Bábműsorok szervezése -Balesetmegelőzési feladatok -Integrációs feladatok megvalósításának segítése -Óvoda dekorálásának szervezése, irányítása -Jelek figyelemmel kísérése -Gyakornok mentorálása -Pályázatfigyelés, írás -Mese-tv elkészítése -Gyermektánc szervezése -Játéktároló rendbentartása -Óvodai dekoráció készítése -Pályázat figyelés, írás -Mozgásfejlesztő feladatok összeállítása, szervezése -Jelek felügyelete, pótlása Szegi Zoltánné Bécsy Andrea Perge Irén Éva Német Dóra -Bábműsorok szervezése -Játéktároló rendbentartása -Információ átadás koordinálása Danczák Árpádné A feladatok végrehajtásának ellenőrzését az intézmény vezetője ellenőrzi. 2014/2015 oldal 9

10 Az óvoda ellenőrzései terve Intézményvezető feladatainak ütemezése: Feladat Csoportok szervezése Nevelői értekezlet szervezése Munkaköri leírások aktualizálása Munkaterv elkészítése Csoportok napirendjének szervezése Gyermekvédelmi munkaterv elkészítése Szülői értekezletek szervezése Partnerközpontú működés szervezése Csoportlátogatás Napocska csoport Tájékozódó látogatás a csoportokban Gyakornoki feladatok ellenőrzése Koordinációs megbeszélés szervezése Új dolgozók beilleszkedésének ellenőrzése Statisztika elkészítése Egyéni fejlesztési tervek ellenőrzése Csoportlátogatás: Süni csoport Tájékozódó látogatás minden csoportban Integrációs megbeszélés szervezése Koordinációs megbeszélés szervezése Gyógypedagógusok ellenőrzése Csoportlátogatás: Méhecske csoport Tájékozódó látogatás a csoportokban Nevelés nélküli munkanap szervezése Fogászati, orvosi vizsgálat szervezése Koordinációs megbeszélés szervezése Pedagógia vélemények megbeszélése Adventi nyílt délután szervezése Tájékozódó látogatás a csoportokban Határidő Augusztus Szeptember Október November 2014/2015 oldal 10

11 Gyakornoki feladatok ellenőrzése Koordinációs megbeszélés szervezése Nevelő értekezlet szervezése Félévi munka értékelése Koordinációs megbeszélés szervezése Tanköteles gyermekek beiskolázásával kapcsolatos feladatok koordinálása Tájékoztató szervezése a Szülői közösség képviselői részére Szakmai bemutatók koordinálása Intézményi dokumentációk felülvizsgálata Csoportlátogatás: Napocska csoport Koordinációs megbeszélés szervezése Tájékozódó látogatás minden csoportban Szakmai bemutatók szervezése Szülői értekezlet szervezése Gyakornoki feladatok ellenőrzése Csoportlátogatás: Süni csoport Tájékozódó látogatás minden csoportban Gyógypedagógiai bemutató szervezése Tanköteles gyermekek névsorának elkészítése Szakvélemények elkészítése Csoportlátogatás: Méhecske csoport Koordinációs megbeszélés szervezése Tájékozódó látogatás minden csoportban Nevelői értekezlet szervezése Iskolai beiratkozások koordinálása Iskolalátogatás szervezése Óvodai nyílt nap szervezése December Január Február Március Április 2014/2015 oldal 11

12 Szakmai megbeszélés szervezése Óvodai beiratkozás szervezése Koordinációs megbeszélés szervezése Tájékozódó látogatás minden csoportban Pedagógiai vélemények elkészítése Csoportnaplók ellenőrzése Karbantartási munkák tervezése Nevelői értekezlet szervezése Éves értékelés elkészítése Iskolába menők orvosi vizsgálatának szervezése Gyakornoki munka ellenőrzése, értékelése Koordinációs megbeszélés szervezése Nyári szünet ügyelet szervezése Karbantartási feladatok Május Június Július 2014/2015 oldal 12

13 ELLENŐRZÉS, ÉRTÉKELÉS Cseppkő Óvoda Munkaterv Ellenőrzés területei: Szakmai-pedagógiai ellenőrzés Gazdálkodási ellenőrzés Munkáltatói jogkörből eredő ellenőrzés Tanügy igazgatási ellenőrzés Szakmai ellenőrzés célja: A cél minden esetben a pozitív értékek megkeresése, segítése, a kevésbé sikeres feladatok megvalósulásának segítése. Az innováció segítése. Területei: - Pedagógiai Program megvalósítása - A tervezett feladatok megvalósulása - Szervezeti egység megvalósulása - Elégedettség mérése - Az éves munkaterv feladatainak megvalósulása - Dokumentációs rendszer vezetésének megvalósulása - Továbbképzési feladatok megvalósulása Gazdálkodási ellenőrzés célja: Minden esetben az eredményes, gazdaságos és hatékony működés feltételeinek megvalósulása. Területei: - Vagyonvédelem - Eszközök és felszerelések rendeltetés szerinti használata - takarékos üzemeltetés megvalósítása 2014/2015 oldal 13

14 Munkáltatói jogkör ellenőrzési célja: Cseppkő Óvoda Munkaterv Az intézmény törvényes működtetésének megvalósulása, a színvonalas nevelőmunka munkáltatói feladatainak megvalósulása Területei: - Munkavégzés pontossága - Munkavégzés minősége - Munkaidő hatékony kihasználása - Továbbképzések megvalósulása - Az intézményi szabályzatok betartása Tanügy igazgatási ellenőrzés célja: Az intézmény törvényes működésének biztosítása. - Dokumentációs rendszer ellenőrzése /csoportos, intézményi/ - óvodai törzskönyv - Előjegyzési napló - Gyermekek mérése - Beiratkozással, beiskolázással kapcsolatos adminisztráció AZ ELLENŐRZÉS MÓDSZEREI: Dokumentumelemzés Tájékozódó látogatás Tematikus látogatás Megbeszélés Az ellenőrzés típusa: - Tervezett, előre megbeszélt alkalmak - Alkalomszerű tájékozódó - Beszámoló mely lehet szóbeli, írásbeli - Kérdőíves kutatás 2014/2015 oldal 14

15 ELEMZÉS, ÉRTÉKELÉS: Az értékelés célja, hogy az erősségek, fejlesztendő területek elemzését követően megvalósuljon a fejlődés. A szakmai ellenőrzés eredményeit, a megfogalmazott erősségeket, fejlesztendő területeket a munkatársakkal személyes beszélgetésen értékeli az óvodavezető. A fejlesztendő területre intézkedések megfogalmazását írásban rögzítjük. A nevelési év során az óvodavezető a pedagógusok munkáját legalább egy alkalommal írásban értékeli. Az ellenőrzés ezeken felül az SZMSZ szabályozza. 2014/2015 oldal 15

16 A NEVELÉSI ÉV RENDJE Cseppkő Óvoda Munkaterv A nevelési év szeptember 1-től augusztus 31.-ig tart. Az óvoda nyitvatartási rendje: Téli szünet időpontja: december 20.-tól január 2.-áig Nyári zárás időpontja: Nevelés nélküli munkanapok: augusztus 29. Témakör: Nevelési év előkészítése, munkaterv elfogadása, gyakornoki szabályzat elfogadása, új dogozók bemutatása, munkaköri leírások ismertetése, továbbképzési terv elfogadása, elsősegély nyújtási ismeretek október 31. Témakör: Tehetségazonosítás, játék szervezése, egyéni képességfejlesztés játékban december 22. Témakör: Félévi munka értékelése, nevelési feladatok megbeszélése, integráció, aktualitások április 2. Témakör: Mérés, értékelés, aktualitások. Pedagógus minősítési rendszer aktuálatásai június 19. Témakör: Éves értékelés, nyári élet megszervezése, aktualitások 2014/2015 oldal 16

17 Szülői értekezletek: A szülői értekezetek szervezésért az óvodavezető és a csoportos óvónők felelnek. Témakörök Időpont: Süni Napocska Méhecske október 7. Visszaszoktatás eredményei, részképesség mérés Február 3. Első félév eredményeinek megbeszélése, beiskolázással kapcsolatos feladatok, aktualitások Beszoktatás tapasztalatai, aktualitások, Visszaszoktatás eredményei, részképesség mérés részképesség mérés Az első félév Az első félév tapasztalatai, a tapasztalatai, a csoport fejlődése, csoport fejlődése, aktuális feladatok, aktuális feladatok, kérdések kérdések megbeszélése megbeszélése Koordinációs megbeszélések: Témakörök: a tervezett és tervezetlen feladatok megbeszélése, időszaki beszámolók, munkarendváltozások, csoportokkal, gyermekekkel kapcsolatos feladatok aktualizálása, Szervezése: havi egy alkalom minden hónap utolsó kedd 13 óra Részt vevők: óvodavezető, délelőttös óvónők, gyógypedagógusok Munkatársi értekezletek: Témakörök: aktuális feladatok, felmerülő kérdések, célok megbeszélése. Szervezése: minden hónap első kedd 13 óra Részt vevők: dajkák, konyhás, óvodavezető 2014/2015 oldal 17

18 HAGYOMÁNYOK, ÜNNEPEK: Esemény Időpont Felelős Bábelőadások november, december, Süni csoport május Nyílt napok december, április Napocska csoport Egészségnapok Napocska csoport Születésnapok, névnapok Havonta Csoportos óvónők Kézműves délutánok Méhecske csoport Állatok világnapja Október Csoportos óvónők Mikulás December Süni csoport Adventi készülődés December Napocska csoport Farsang Február Méhecske csoport Víz világnapja Március Csoportos óvónők Március 15. Március Méhecske csoport Húsvét Április Naocska csoport Föld napja Április Süni csoport Gyereknap Május Méhecske csoport Madarak és fák napja Május Méhecske csoport Közbiztonsági Nap Intézményvezető Nemzeti összetartozás Június Süni csoport napja Évzáró nyár ünnep Június Méhecske csoport 2014/2015 oldal 18

19 SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK Cseppkő Óvoda Munkaterv Mozgásfejlesztés: Mocorgó zenés bábos torna Mozgáskoordinációt fejlesztő foci Mozgáskoordinációt fejlesztő foglalkozások szervezése Alapozó terápia; PEK torna; Zenei foglalkozás: Muzsika hangjai Gyermek tánc Egészségvédelem: Sóterápia Egészségnapok Tehetségazonosítás: Kíváncsi láda segítségével 8 intelligencia terület mérése, tehetségsegítő programok szervezése Kézműves foglalkozás: Origami szakkör Szülői igények szerint a speciális tevékenységeink bővülhetnek. 2014/2015 oldal 19

20 PARTNERKAPCSOLATOK MŰKÖDTETÉSE Célunk: Kölcsönös bizalmon alapuló együttműködés kialakítása, melynek eredményeként hatékonyan tudjuk a nevelési feladatainkat megvalósítani. A KAPCSOLATTARTÁS FORMÁI - családlátogatás év elején, minden gyermeket egyszer meglátogatunk, probléma esetén évközben is, - - Szülői értekezlet - - fogadó órák szükség szerint - - nyílt nap - - játszó délután (évente egyszer-minden csoport), - - óvodai rendezvények - szakmai megbeszélések PARTNEREINK Szülői szervezet Pedagógiai szakmai szolgáltatások ellátására létrehozott intézmények Nevelési tanácsadó Általános iskolák Tanulási képességet vizsgáló szakértői bizottságok Óvodák Képző intézmények Gyermekotthonok Mozaik GSZ Fővárosi Önkormányzat Antanténusz tehetségtanács 2014/2015 oldal 20

21 Egyéb kapcsolatok: az óvodát segítőkkel szponzorok, vállalkozók, (óvodavezető) Autisták Országos Szövetsége Autizmus Alapítvány Magyar Origami Kör INFORMÁCIÓÁRAMLÁS Szülők részére napi tájékoztatás (ovi hírek faliújság), frissítésükről a felelősök gondoskodnak, Óvoda dolgozói részére: szükségszerinti megbeszélések, tájékoztatófüzet, mely megtekintés után aláírandó (nevelői szobában található), körlevél ben; Fontos aktuális teendők kifüggesztése (információs tábla), A továbbiakban minden kolleganő feladata és kötelessége a kapott információ pontos továbbadása, és feldolgozása önmaga számára. 2014/2015 oldal 21

22 TANÜGYI MUNKA TERVEZÉSE Cseppkő Óvoda Munkaterv A tanügy igazgatási feladatokat a törvényi szabályozásnak megfelelően szervezzük, ellenőrizzük, értékeljük. A tanügy igazgatási feladatokért az óvodapedagógusok és az óvodavezető felel. Feladatok: - Belső szabályozó dokumentumok felülvizsgálata, aktualizálása Felelős: óvodavezető Határidő: október - OM azonosítók, jelentések KIR, FOK aktualitás: Felelős: óvodavezető Határidő: október - Statisztika elkészítése Felelős: óvodavezető Határidő: október - Gyermekvédelmi feladatokhoz kapcsolódó tanügy igazgatási feladatok Felelős: óvodavezető Határidő: szeptember - Óvodás gyermekek előjegyzése Felelős: óvodavezető Határidő: folyamatos - Mulasztási napló vezetése Felelős: csoportos óvónők Határidő: folyamatos 2014/2015 oldal 22

23 - Csoportos dokumentumok elkészítése Felelős: csoportos óvónők, gyógypedagógusok Határidő: folyamatos - Szakértői vizsgálati anyagok, nevelési tanácsadó vizsgálati anyagok Felelős: csoportos óvónők, óvodavezető, gyógypedagógusok Határidő: folyamatos - Tanköteles gyermekek óvodai szakvéleményének elkészítése Felelős: csoportos óvónők, óvodavezető Határidő: március Pedagógiai vélemények elkészítése Felelős: csoportos óvónők, óvodavezető, gyógypedagógusok Határidő: december 15., május Életpálya modellel kapcsolatos aktuális feladatok Felelős: Intézményvezető Határidő: folyamatos 2014/2015 oldal 23

24 MUNKÁLTATÓI ÉS GAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉG TERVEZÉSE Célja: A törvényes és gazdaságos működés szervezésének hatékony megvalósítása. A munkáltatói ls gazdálkodási tevékenység szervezéséért az óvoda vezetője a felelős. Munkáltatói feladatok: - Személyi anyagok, dossziék ellenőrzése, aktualizálása - Egészségügyi vizsgálatok - Továbbképzési terv aktualizálása - Szabadságolási terv elkészítése - KIR FOK rendszer adatainak ellenőrzése, aktualizálása - OM azonosítók beszerzése, nyilvántartása Gazdasági feladatok: - Karbantartási munkálatok tervezése - Eszközök beszerzésének tervezése - Pályázatok nyilvántartása, megvalósítások szervezése - Adományok bevételezése, felhasználásnak koordinálása 2014/2015 oldal 24

25 MELLÉKLETEK 2014/2015 oldal 25

26 GYERMEKVÉDELMI MUNKATERV Cseppkő Óvoda Munkaterv Törvényi háttér: 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről évi LXXIX. törvény a közoktatásról évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet a nevelési oktatási intézmények működéséről Az Óvoda Nevelési Országos Alapprogramja (137/96.VIII.28.) Pedagógiai Program 1997.évi XXXI. Törvény 15/1998. NM rendelet /2012. VIII. 31. EMMI rendelet a nevelési oktatási intézmények működéséről 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvényhez évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról A gyermek és ifjúságvédelmi feladatok megszervezése és ellátása az intézményvezető feladata, és minden intézményben dolgozó munkatársra vonatkozik, mivel a gyermekvédelem a nevelőoktató munka szerves része. Az óvodapedagógusok kiemelt feladata, hogy minél korábban felismerjék a problémákat, hogy megtaláljuk a leghatékonyabb megoldást, és elkerüljük a súlyosabbá válást. A testi-lelki egészség megóvása érdekében a gyermekek védelmében kiemelt figyelmet fordítunk a teljes körű egészségnevelés megvalósulására. Az ezzel kapcsolatos feladataink: - egészséges táplálkozásra nevelés az egészség napokon - rendszeres mozgás szervezése - testi, lelki egészség fejlesztése a viselkedési függőségek megelőzése - a bántalmazás megelőzése, megfelelő kommunikációs gyakorlatok tanulása - baleset-megelőzés - megfelelő személyi higiéné kialakítása Az intézményben óvodapszichológusi segítséget kapunk. A pszichológussal való kapcsolattartás formái. - csoportlátogatás - egyéni fejlesztés - team megbeszélés 2014/2015 oldal 26

27 Az óvodapszichológus segítő feladata: - a testi, lelki, mentális egészség fejlesztése - sajátos nevelési igényű gyermekek mentális gondozása Az éves feladataink: szeptember Információgyűjtés a törvényi változásokról, jogszabályi lehetőségekről. A II. kerületi gyermekvédelmi hálóban dolgozó szakmai szolgálatok megkeresése október A II. kerületi rendőrkapitányság ovizsaru programjának bevezetése folyamatos Havi megbeszélés a pedagógusok, vezető, szükség esetén gondviselők között a gyermekvédelmi rendszerben levő gyermekek fejlődéséről, a szülőkkel való kapcsolattartásról, aktuális feladatokról folyamatos Pszichológiai segítség a gyermekeknek szükség esetén folyamatos Segítő családi nevelő funkciók, tevékenységek elősegítése november Levelező lista a hatékonyabb kommunikáció elősegítésére január Pedagógia munkát közvetlenül segítő munkatársak belső képzése, érzékenyítése 2014/2015 oldal 27

28 LOGOPÉDIAI MUNKATERV I. Logopédiai feladatkör A szakértői határozattal rendelkező, intenzív beszédterápiát igénylő gyermekek heti két alkalommal részesülnek logopédiai ellátásban. A szakmai hatékonyság érdekében az egy órán foglalkoztatott gyermekek száma 1-4 fő, a beszédhiba típusától és súlyosságától függően. A 45 perces foglalkozási időket a logopédus a gyermekek/tanulók beszédproblémájának függvényében bontja. Cél: Az egyéni szükségleteknek megfelelő logopédiai, gyógypedagógiai ellátás nyújtása a beszédhibás és beszédfogyatékos, sajátos nevelési igényű gyermek számára. II. Fejlesztési területek Mozgás fejlesztése: Mozgás terápia (Ayres terápia) Nagymozgások fejlesztése Egyensúlygyakorlatok Szem-kéz koordináció fejlesztése Szem-láb koordináció fejlesztése Finommotorika fejlesztése Testsémafejlesztés, testtudat fejlesztése Észlelésfejlesztés (percepciófejlesztés): Vizuális fejlesztés Az alaklátás és formaállandóság fejlesztése A tapintásos észlelés fejlesztése A térészlelés fejlesztése A hallási (auditív) észlelés fejlesztése A hangzási analízis-szintézis fejlesztése Ritmusérzékelés, sorrendiség észlelés fejlesztése 2014/2015 oldal 28

29 Verbális fejlesztés A beszédhez szükséges alapkészségek kialakítása A helyes kiejtés kialakítása a beszédszervek ügyesítése által Az olvasás- és írástanuláshoz szükséges alapkészségek fejlesztése, a már kialakult zavarok korrekciója III. Éves lebontás Szeptember Egységes óvodai szűrőeljárás lebonyolítása (SZÓLE) Szűrési tervek elkészítése, megszervezése Dokumentációk vezetésének egységesítése Órarend elkészítése, gyermekek beosztása a foglalkozásokra, a nevelők értesítése Szülői értekezleteken való részvétel SNI beszédfogyatékos gyermekek szakvéleményeinek áttekintése, ellátásuk megszervezése, egyéni fejlesztési tervek kidolgozása Az új tanév adminisztrációjának elvégzése: beiratkozások, forgalmi naplók vezetése, haladási naplók kitöltése, egyéni fejlődési lap vezetése Október Egyéni fejlesztési tervek, órarend készítése Naplók ellenőrzése (munkanaplók és forgalmi naplók) Prevenciós és intervenciós foglalkozások szervezése November Logopédiai Konzultáció a kerületi fogorvossal December Logopédiai vizsgálatok végzése és szakvélemények készítése a beiskolázásra váró gyermekekről Január Beiskolázással kapcsolatos teendők megbeszélése A logopédiai munkát lezáró minősítési szempontok megbeszélése Az első félévben foglalkoztatott gyermekek minősítése Féléves statisztika elkészítése 2014/2015 oldal 29

30 Február Előjegyzett tanulók felvétele Második félévi órarend elkészítése Szülői értekezleteken, fogadó órákon való részvétel Nevelők tájékoztatása a féléves munkáról Március A gyermek fejlődésének nyomon követése, megfelelő megfigyelési szempontsor alkalmazásával. Ennek rögzítése. Április Kontroll vizsgálatok elvégzése Május Nyári gyakorlási terv összeállítása Szülők, pedagógusok tájékoztatása a gyermekek terápiás fejlődéséről Terápiás tapasztalatok megbeszélése 2014/2015 oldal 30

31 GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKATERV Cseppkő Óvoda Munkaterv A ös tanévet kilenc sajátos nevelési igényű gyermekkel kezdjük. Egy gyermek a Napocska, három a Méhecske és öt a Süni csoportba jár. Közülük egy autizmus spektrum zavarral él, ketten értelmileg akadályozottak, egy kislány hallássérült, a többiek különböző beszédértési és beszédprodukciós zavarral élnek, valamint enyhe értelmi fogyatékos/tanulásban akadályozott gyermekek. Munkánk során kiemelten fontosnak tartjuk azt, hogy a gyermek egyéni szükségleteit vegyük alapul, amelyet csak részben biztosítunk egyéni fejlesztéssel, előnyben részesítjük a mikro- vagy kiscsoportos fejlesztéseket, a gyermek(ek) óvodai csoportjában történő integráló fejlesztést, valamint a szülők szakemberek együttműködését is. Ehhez szükséges a team-munka, amelyben az óvodapedagógusok, dajka nénik, gyógypedagógiai asszisztens és a gyógypedagógusok, valamint a szülők/gondviselők együttmunkálkodása jelenik meg. A gyermek életének a legfontosabb pontja az, hogy őt azonos elvárás-rendszer, biztonságos és bejósolható környezet fogadja az óvodában ehhez minden olyan segítséget megadunk, ami az ő fejlődését szolgálja. Feladatom a csoportokban dolgozókkal szorosan együttműködve és a munkájukat segítve a szociális készségek, alapkészségek, kommunikációs képesség fejlesztése, a biztonságos és egészséges tanulás feltételeinek megteremtése, valamint a problémás viselkedések megelőzésfeltételrendszerének kialakítása. Autizmussal élő gyermekek esetén az evidencia alapú fejlesztés biztosítása. Ehhez nélkülözhetetlen annak a szemléletnek az átadása, amely segítségével az autizmussal élő gyermek(ek) részére rendelkezésre állnak azok az eszközök és módszerek, amelyekkel az ő akadálymentesítését biztosítani tudjuk. Ilyen vizuális segédeszközök: kommunikációs kártyák, napirend, én-könyv, szabálykönyv, emlékeztető kártyák, további vizuális eszközök (a gyermek szükségletei szerint), amelyekkel az idő-tér struktúra láthatóvá tehető. Ezeknek a segédeszközöknek a használatának megtanítása mind a kollegák számára, mind a szülőnek és a gyermeknek a gyógypedagógus kiemelt feladata. Szükség esetén szociális történetekkel, a problémás viselkedéseknek megelőzésével a gyermek egyéni szükségleteinek megfelelő bánásmód. Mivel az óvodában integráltan történik a sajátos nevelési igényű gyermekek oktatása, nevelése, ezért az alábbi feladatokat folyamatosan meg kell valósítanunk: 2014/2015 oldal 31

32 - a beilleszkedés elősegítése, az együtthaladás biztosítása, - az egyéni értékek megismertetése önmagukkal és társaikkal, - sikerélményhez juttatás, - reális jövőkép kialakítás, - egészséges énkép és önbizalom kialakítása, - problémás viselkedések megelőzése, - sikeres megoldási stratégiák tanítása, - önállóságra nevelés Céljaink: - a sajátos nevelési igényű gyermekek törvényi előírásoknak megfelelő oktatása, nevelése - a gyermek szüleivel / gondviselőjével rendszeres kapcsolattartás, melynek formája igazodik az igényeikhez elsősorban ben, valamint autizmussal élő gyermek esetén a személyes naplója segítségével is, amelyben folyamatosan konzultálunk és nyomonkövethető gyermekük fejődése, tájékoztatást kapnak fejlesztésükről - az óvodapedagógusok segítése a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, viselkedéses nehézségeik megoldása területén - olyan módszerek és technikák alkalmazása a csoportokon belül, amelyek a mindennapi életet zökkenőmentessé teszik Kapcsolattartás: - szoros együttműködésben dolgozunk az intézmény többi dolgozójával - Korai Fejlesztő Központ - Autizmus Alapítvány - Vadaskert Alapítvány Hónapok szerinti bontásban: Szeptember - Megismerkedés a kollegákkal, a csoportokkal, a csoportok összetételének feltérképezése - Gyermekek szakértői véleményeinek végigtanulmányozása, ezekből az alap dokumentációk elkészítése - Kapcsolatfelvétel a logopédussal, más együttműködő szervezetekkel (pl. Korai Fejlesztő Központ) - Kapcsolatfelvétel a szülőkkel / gondviselőkkel - Megfigyelés a csoportokban történt megfigyelés adatainak rögzítése - Egyéni fejlesztési naplók megnyitása - Egyéni fejlesztési tervek elkészítése - Szülői értekezlet - Konzultációs, együttműködési lehetőségek megbeszélése, rögzítése, kapcsolattartási formák megjelölése - Óvodapedagógusokkal való folyamatos kapcsolattartás - Esetmegbeszélések 2014/2015 oldal 32

33 - Tanácsadás - Sajátos nevelési igényű gyermekek felmérése - Fejlődési kérdőívek kitöltetése (szülő) és kitöltése autizmussal élő gyermek(ek) esetén - Szociális viselkedési skála alapján felmérés autizmussal élő gyermek(ek) esetén Október November - December - A kapcsolattartás szülőkkel, szakemberekkel - Megbeszélés az óvodapedagógusokkal (havi rendszerességgel legalább egy alkalommal) - A felmérések és a szakértői bizottság javaslatai alapján az egyéni fejlesztési tervek elkészítése - Konzultáció az óvodapedagógusokkal - A Korai Fejlesztő Központba is járó gyermek foglalkozásán hospitálás a tapasztalatok alapján közös fejlődési ív tervezése - A foglalkozások órarend szerinti megtartása - A dokumentációk folyamatos vezetése - Szükség szerint vizuális és egyéb segédeszközök készítése - Egyénre és kiscsoportra szabott feladatok készítése - Munkatársaknak segítség- információnyújtás az autizmus spektrum zavarról Január - Kapcsolattartás: szülőkkel, szakemberekkel, partnerintézményekkel - Folyamatos konzultáció és monitorozás az óvodapedagógusokkal a gyermek(ek) fejlődéséről - Egyéni és kiscsoportos fejlesztések - Dokumentáció - Vizuális eszközök és játékok készítése - Szülősegítő / munkatárs segítő összejövetel autizmus témakörben - Az egyéni fejlesztési tervek értékelése - Félévi írásos dokumentáció elkészítése - A második félévre az új fejlesztési tervek elkészítése Február Március Április Május - Az előző félév munkájának folytatása, a monitorozás következtében előállt változtatásokkal - Folyamatos kapcsolattartás a szülőkkel, szakemberekkel, partnerintézményekkel - Egyéni és kiscsoportos fejlesztések - Dokumentációk folyamatos vezetése - Vizuális kommunikációs eszközök készítése - A szakértői bizottság vizsgálataihoz a dokumentációk előkészítése 2014/2015 oldal 33

Cseppkő Óvoda 1025 Bp. Cseppkő u. 74. tel: 06-1-336-2774. Munkaterv. 2013/2014. nevelési évre. Budapest 2013.

Cseppkő Óvoda 1025 Bp. Cseppkő u. 74. tel: 06-1-336-2774. Munkaterv. 2013/2014. nevelési évre. Budapest 2013. Cseppkő Óvoda 1025 Bp. Cseppkő u. 74. tel: 06-1-336-2774 Cseppkő Óvoda Munkaterv 2013/2014. nevelési évre Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK Az óvoda működésének meghatározói...3 Meghatározó dokumentumok:...3

Részletesebben

MUNKATERV 2014-2015 NEVELÉSI ÉV

MUNKATERV 2014-2015 NEVELÉSI ÉV ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. MUNKATERV NEVELÉSI ÉV 1 Az intézmény adatai: Telefonszám: 46/ 317-285 e-mail: sajoker.ovi@gmail.com Az intézmény

Részletesebben

MUNKATERV 2014-15. Budaörsi Kincskereső Óvoda

MUNKATERV 2014-15. Budaörsi Kincskereső Óvoda MUNKATERV 2014-15. Budaörsi Kincskereső Óvoda (2040 Budaörs, Szabadság út 64.) Az intézmény OM azonosítója: 202686 Intézményvezető: aláírás Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében: aláírás Alkalmazotti

Részletesebben

Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési év

Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési év Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési év - - 1 Az intézmény hivatalos elnevezése: BALATON ÓVODA Az intézmény pontos címe telefonszáma: H-1055 Budapest, Balaton u. 10. Telefon: 06-1-312-1415 e-mail:

Részletesebben

TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV

TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán u.23 T./F.: 29-341-544 e-mail: ovihir@monornet.hu TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV Készítette: Tulipán Óvoda nevelőtestülete 2013. augusztus 29-én

Részletesebben

DOROGI PETŐFI SÁNDOR ÓVODA MUNKATERVE

DOROGI PETŐFI SÁNDOR ÓVODA MUNKATERVE DOROGI PETŐFI SÁNDOR ÓVODA MUNKATERVE 0/0 Készítette: Varsányi Ildikó intézményvezető Elfogadta: az óvodai intézményegység nevelőtestülete 0 szeptember - jén a tanévnyitó értekezleten TARTALOMJEGYZÉK.

Részletesebben

Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzata

Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzata Ügyirat szám:ii/11/515/2013 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet és Működési Szabályzat hatálya 3.o. II. Az óvoda alaptevékenységét

Részletesebben

MUNKATERV 2012-2013. HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA

MUNKATERV 2012-2013. HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA MUNKATERV 2012-2013. HOLDFÉNY UTCAI ÓVODA SZÉKHELY: 2040 BUDAÖRS HOLDFÉNY U.31. OM AZONOSÍTÓ:201162 Intézmény OM- azonosítója: 201162 Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében: aláírás A dokumentum jellege:

Részletesebben

Egyetem téri Óvoda 2103 Gödöllő, Egyetem tér 14. Tel/fax: 06-28-422-071 OM: 032711 e-mail: egyovi@vipmail.hu honlap: www.ovi.extra.

Egyetem téri Óvoda 2103 Gödöllő, Egyetem tér 14. Tel/fax: 06-28-422-071 OM: 032711 e-mail: egyovi@vipmail.hu honlap: www.ovi.extra. Egyetem téri Óvoda 2103 Gödöllő, Egyetem tér 14. Tel/fax: 06-28-422-071 OM: 032711 e-mail: egyovi@vipmail.hu honlap: www.ovi.extra.hu EGYETEM TÉRI ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Legitimációs eljárás

Részletesebben

TARKARÉT ÓVODA. 2013/2014.évi munkaterve

TARKARÉT ÓVODA. 2013/2014.évi munkaterve TARKARÉT ÓVODA 2013/2014.évi munkaterve Tartalomjegyzék 1. Az intézménnyel kapcsolatos általános információk 2. Dolgozói adatok, munkaszervezés 3. Gyermekek létszámadatai 4. Az intézmény működési rendje

Részletesebben

Éves munkaterv MÁKSZEM ÓVODA 2013 / 2014. Ph. Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: Gyöngyösi Mária

Éves munkaterv MÁKSZEM ÓVODA 2013 / 2014. Ph. Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: Gyöngyösi Mária MÁKSZEM ÓVODA Éves munkaterv 2013 / 2014 Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 202684 Nevelőtestület nevében: Varga Szilvia Gyöngyösi Mária. aláírás Legitimációs eljárás Szülői Közösség nevében:

Részletesebben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Ügyirat szám: 350//2/2013. Kőbányai Hárslevelű Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1106 Budapest, Hárslevelű u. 5. 2013. Készítette: Antalics Hajnalka óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet és

Részletesebben

Dombóvári Gyermekvilág Óvoda 7200 Dombóvár III. utca 34.

Dombóvári Gyermekvilág Óvoda 7200 Dombóvár III. utca 34. Dombóvári Gyermekvilág Óvoda 7200 Dombóvár III. utca 34. MUNKATERV 2014/2015 Az alkalmazotti közösség és a nevelőtestület a munkatervet..%-ban elfogadta. Határozatszám:./201..(IX...) Intézmény OM - azonosítója:

Részletesebben

MUNKATERV 2014-2015. Mesekert Természetközeli Óvoda (Orosháza. Bajnok utca 17)

MUNKATERV 2014-2015. Mesekert Természetközeli Óvoda (Orosháza. Bajnok utca 17) MUNKATERV 2014-2015. Mesekert Természetközeli Óvoda (Orosháza. Bajnok utca 17) Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 202849 aláírás Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében: Szülői szervezet

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015.

MUNKATERV 2014/2015. MUNKATERV 2014/2015. Intézmény OM- azonosítója: 034457 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető: Egri Gyöngyi Legitimációs eljárás Szülői szervezet nevében: Volomné Bodnár Ilona Alkalmazotti közösség nevében:

Részletesebben

OM: 033092 MUNKATERV 2014/2015.

OM: 033092 MUNKATERV 2014/2015. OM: 033092 MUNKATERV 2014/2015. 1 Tartalomjegyzék tartalom oldalszám 1. Az intézménnyel kapcsolatos általános információk 3-5 2. Dolgozói adatok, munkaszervezés 6-8 3. A gyermekek létszámadatai 8-9 4.

Részletesebben

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában 1 Iktatószám: 323-I/2013 Kőbányai Aprók Háza Óvoda Tehetségpont Budapest Újhegyi sétány 5-7. 1108 Email: aprokovi@enternet.hu A 2012/2013-es nevelési év értékelése I. SZEMÉLYI FELTÉTELEK - Humánerőforrás

Részletesebben

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2014/2015. nevelési év Munkaterv

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2014/2015. nevelési év Munkaterv Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2014/2015. nevelési év Munkaterv OM azonosító: 027488 Készítette: Katus Györgyné Kalocsa, 2014. október Iktatószám:566/O/2014. Tartalom ÉVES ÓVODAI MUNKATERV 2014/2015....

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat KLAPKA ÓVODA BOCSKAI ÓVODA 2014. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat

Szervezeti és Működési Szabályzat KLAPKA ÓVODA BOCSKAI ÓVODA 2014. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat KLAPKA ÓVODA BOCSKAI ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzat 2014. Készítette: Végváriné Kékhegyi Erika intézményvezető T a r t a l o m j e g y z é k I. Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYUGATI VÁROSRÉSZI ÓVODA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYUGATI VÁROSRÉSZI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYUGATI VÁROSRÉSZI ÓVODA Intézmény OM azonosítója: 026993 Készítette: Dr. Battyáni Istvánné óvodavezető Legitimációs eljárás Érvényességet igazoló aláírások II/ 2014 határozatszámon

Részletesebben

A Meseház Óvoda 2012/2013. évi munkaterve

A Meseház Óvoda 2012/2013. évi munkaterve A nevelési év rendje: Első nap: 2012. szeptember 03. hétfő Utolsó nap: 2013. augusztus 31. Az óvoda zárva tartásának tervezett időpontja: 2013. június 28. Nyitás: 2013. július 29. A Munkaterv jogszabályi

Részletesebben

Testvérkék Ferences Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Módosított Változat

Testvérkék Ferences Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Módosított Változat Testvérkék Ferences Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Módosított Változat 2013. Készítette: Némedy Rita óvodavezető 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. Jogszabályi alapok, tartalmak 2.

Részletesebben

BEVEZETŐ. 1. A szervezeti és működési szabályzat célja. 2. A szervezeti és működési szabályzat hatálya

BEVEZETŐ. 1. A szervezeti és működési szabályzat célja. 2. A szervezeti és működési szabályzat hatálya BEVEZETŐ A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 25. (1) bekezdése alapján, az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket az intézmény szervezeti és működési

Részletesebben

JÁSZBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYÉNEK 2014/2015 ÉVES MUNKATERVE. OM azonosító: 035646. Jászberény, Bajcsy - Zs. u. 10.

JÁSZBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYÉNEK 2014/2015 ÉVES MUNKATERVE. OM azonosító: 035646. Jászberény, Bajcsy - Zs. u. 10. JÁSZBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYÉNEK 2014/2015 ÉVES MUNKATERVE OM azonosító: 035646 Jászberény, Bajcsy - Zs. u. 10. 1 Tartalomjegyzék 1. Az intézménnyel kapcsolatos általános információk 3 2. Dolgozói

Részletesebben

Tátika Napsugár Óvoda 2013-2014. nevelési év MUNKATERVE. Készítette: Kakuszi Imréné Óvodavezető

Tátika Napsugár Óvoda 2013-2014. nevelési év MUNKATERVE. Készítette: Kakuszi Imréné Óvodavezető : 278-21 26 Tátika Napsugár Óvoda 2013-2014. nevelési év MUNKATERVE Készítette: Kakuszi Imréné Óvodavezető 1 : 278-21 26 TARTALOMJEGYZÉK I. Működési terv..3. oldal Nevelési év rendje.3. oldal Fogadó órák

Részletesebben

Alsópáhoki Szivárvány Óvoda 8394. Alsópáhok Fő u. 41. Tel: 30/575 5143 MUNKATERV

Alsópáhoki Szivárvány Óvoda 8394. Alsópáhok Fő u. 41. Tel: 30/575 5143 MUNKATERV Alsópáhoki Szivárvány Óvoda 8394. Alsópáhok Fő u. 41. Tel: 30/575 5143 MUNKATERV A 2014/2015-ös nevelési évre Az intézmény neve: Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Az intézmény címe, telefonszáma: 8394 Alsópáhok

Részletesebben

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Intézmény OM azonosítója:027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 II. AZ INTÉZMÉNY,

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata a Képviselő testület 81/2015. (IV.23.) XI.ÖK határozata

PÁLYÁZAT. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata a Képviselő testület 81/2015. (IV.23.) XI.ÖK határozata Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata PÁLYÁZAT Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata a Képviselő testület 81/2015. (IV.23.) XI.ÖK határozata és a "Közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

ÉVES MUNKATERV VÁROSLŐDI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA 8445 VÁROSLŐD, KOLOSTOR U. 43. OM: 202664 2013/2014. NEVELÉSI ÉV. Városlőd, 2013-09-02

ÉVES MUNKATERV VÁROSLŐDI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA 8445 VÁROSLŐD, KOLOSTOR U. 43. OM: 202664 2013/2014. NEVELÉSI ÉV. Városlőd, 2013-09-02 VÁROSLŐDI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA 8445 VÁROSLŐD, KOLOSTOR U. 43. OM: 202664 ÉVES MUNKATERV 2013/2014. NEVELÉSI ÉV Városlőd, 2013-09-02 Készítette: Staub Ildikó Óvodavezető-helyettes TARTALOM 1. A 2013/2014

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 368/2011. (XII.31) Kormány rendelet az államháztartás működési rendjéről és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI

Részletesebben