Cseppkő Óvoda 1025 Bp. Cseppkő u. 74. tel: Munkaterv. 2013/2014. nevelési évre. Budapest 2013.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Cseppkő Óvoda 1025 Bp. Cseppkő u. 74. tel: 06-1-336-2774. Munkaterv. 2013/2014. nevelési évre. Budapest 2013."

Átírás

1 Cseppkő Óvoda 1025 Bp. Cseppkő u. 74. tel: Cseppkő Óvoda Munkaterv 2013/2014. nevelési évre Budapest 2013.

2 TARTALOMJEGYZÉK Az óvoda működésének meghatározói...3 Meghatározó dokumentumok:...3 Helyzetelemzés...4 Személyi feltételek:...4 Tárgyi feltételek:...6 Gazdálkodási feltételek...6 Pedagógiai munka tervezése...7 A nevelési év kiemelt pedagógiai feladatai:...7 Pedagógiai feladatok megvalósítását segítő feltételrendszer...8 Az óvoda ellenőrzései terve Ellenőrzés, értékelés Az ellenőrzés módszerei: Elemzés, értékelés: A nevelési év rendje Hagyományok, ünnepek: Speciális szolgáltatások Partnerkapcsolatok működtetése A KAPCSOLATTARTÁS FORMÁI Partnereink INFORMÁCIÓÁRAMLÁS Tanügyi munka tervezése Munkáltatói és gazdálkodási tevékenység tervezése Mellékletek Gyermekvédelmi munkaterv Logopédiai munkaterv Gyógypedagógiai munkaterv Minőségfejlesztési munkaterv /2014 oldal 2

3 AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉNEK MEGHATÁROZÓI A 2013/2014-s nevelési év szeptember 01-től, augusztus 31-ig tart. MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK: Az alapító okirat. Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja. Pedagógiai Program Az óvoda éves munkaterve. Az óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata, és mellékletei. Az óvoda házirendje. Szakmai Protokoll. Alapító okirat, mely tartalmazza az óvoda legfontosabb jellemzőit. Biztosítja az óvoda nyilvántartásba vételét, jogszerű működését. Pedagógiai Program tartalmazza az óvoda nevelési alapelveit, azokat a nevelési feladatokat, tevékenységeket, amelyek biztosítják a gyermek személyiségének fejlődését, közösségi életre és az iskola megkezdésére történő felkészítését, a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek differenciált fejlesztését, fejlődésének segítését, sajátos nevelési igényű és tehetséges gyermekek gondozását, nevelését. Tartalmazza a minőségfejlesztési elveinket, feladatunkat. Óvodánk éves munkaterve, az óvoda hivatalos dokumentuma, amely az óvodai nevelési célok, feladatok megvalósításához időre beosztott cselekvési terve, a felelősök megjelölésével. Szabályozza időben és felelősökre lebontva az éves feladatokat. Az óvoda éves munkatervét, a nevelőtestület véleménye, javaslata alapján az óvodavezető készíti el. Véglegesítésére, elfogadására a tanévnyitó értekezleten kerül sor. Óvodánk működési kereteit, az óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a Házirend határozza meg. 2013/2014 oldal 3

4 HELYZETELEMZÉS SZEMÉLYI FELTÉTELEK: Az óvodában, ebben az évben jelentős személyi változások voltak. Három fő nyugállományba vonult. Három fő pedig másik munkahelyen folytatja tovább tevékenységét. A nyár folyamán 2 fő dajkát, egy fő gyógypedagógust, 1 fő logopédust, 1 fő óvodapedagógust vettünk fel. Az új tanévben tejes létszámmal működik az óvoda: Óvodavezető: 1 fő Óvodapedagógus: 6 fő Dajka: 4 fő Takarító: 1 fő Gyógypedagógus, logopédus: 1 fő Karbantartó: 1 fő Az óvodában egy fő dajka szakképesítése folyamatban van. A HACCP vizsgát minden dajka letette. Az óvodapedagógusok megfelelő képzettséggel rendelkeznek, 1 fő gyakornokként helyettesíti a GYES-en lévő kolléganőt. Több kolléga rendelkezik szakirányú továbbképzéssel. A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését, gondozását a logopédus és a gyógypedagógus segíti. A továbbképzési tervben részletezzük a képzési ütemezést. Az óvoda dolgozóinak száma összesen: 13 fő 2013/2014 oldal 4

5 Várható gyermeklétszám szeptemberben: Napocska csoport: Süni csoport: Méhecske csoport: Várható létszám szeptember 2.-én: 10 fő 10 fő 8 fő 28 fő Ebből: Bólyai Gyermekotthon: Breznó Gyermekotthon: Hűvösvölgy Gyermekotthon: Cseppkő Gyermekotthon: Családból: Sajátos nevelési igényű gyermek: 2 fő 4 fő 6 Fő 13 fő 3 fő 7 fő 2013/2014 oldal 5

6 TÁRGYI FELTÉTELEK: Az óvoda helységeinek karbantartása befejeződött. A csoportszobák parkettája megújulva várja a kis óvodásokat, a hátsó helyiségek biztonsága érdekében elkészült a rácsos lezárás. A mosdók tisztasági festése megtörtént. A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben előírt eszköznormatívával rendelkezik az intézmény. Az óvoda tárgyi feltételei biztosítják a Pedagógiai Programban megfogalmazott célok, feladatok megvalósítását. Az eszközök esztétikusak, biztonságosak, korszerűek. Az óvoda új mosógépet, számítógépet is beszerzett. Az óvoda körülményei, felszereltsége biztosítja mind a dolgozók, mind a gyermekek, és a szülők, nevelők kényelmét, szükségleteit. Az udvaron a fák korrekciója megtörtént, az árnyékolás megoldása a következő évek feladata. Az udvari játékok megfelelnek a biztonsági előírásoknak. Biztonságos, a gyermekek igényeihez igazodó felszereltséggel rendelkezik. GAZDÁLKODÁSI FELTÉTELEK Az óvoda gazdálkodására éves költségvetés áll rendelkezésre, melyet a fenntartó biztosít. Az intézmény működtetője a MOZAIK GSZ, mely intézmény biztosítja a pénzügyi szabályzatnak megfelelő működést, a gazdaságos üzemelést. A költségvetési kereten felül feladatunk: Külső forrás felkutatása: pályázati lehetőség, támogatók keresése. ezen területen az elmúlt években az intézmény nagy sikereket ért el. A hiányzások, betegségek idején a gyermekellátási feladatokat elsősorban belső átszervezéssel oldjuk meg. A karbantartási feladatokat heti 4 órában karbantartó, nagyobb feladatok esetében a MOZAIK GSZ szakembereinek segítségével oldjuk meg. A takarékos működés, működtetés minden dolgozó kötelezettsége. 2013/2014 oldal 6

7 PEDAGÓGIAI MUNKA TERVEZÉSE A NEVELÉSI ÉV KIEMELT PEDAGÓGIAI FELADATAI: A cél az intézmény törvényes működésének megvalósítása, a magas és hatékony pedagógiai munka megvalósítása. Kiemelt feladatunk az integráció megvalósítása, fejlesztése, partnerközpontú működés megvalósítása. Gyakorlati feladatok: - Pedagógiai Program felülvizsgálata - SZMSZ mellékletek elkészítése, felülvizsgálata - Házirend felülvizsgálata, aktualizálása - Beszoktatás, újraszoktatás támogatása, segítése - Csoportok dokumentációs rendszerének aktualizálása - Intézményi dokumentációs rendszer felülvizsgálata, aktualizálása - Tűzvédelmi, munkavédelmi oktatás - Pályázati erőforrások felkutatása, kihasználása - A Köznevelési Törvényben meghatározott feladatok folyamatos áttekintése, megvalósítása - Egységes intézményi célok kialakítása, megvalósítása - Mérés-értékelés rendszer felülvizsgálata 2013/2014 oldal 7

8 PEDAGÓGIAI FELADATOK MEGVALÓSÍTÁSÁT SEGÍTŐ FELTÉTELRENDSZER Csoportbeosztás: Napocska: Süni Méhecske Konyha Logopédus Gyógypedagógus Ézsiásné Mészáros Éva Busi Zsuzsanna Rubint Szilvia Solti Zoltánné Buga Boglárka Peller Pálné Szikora Hajnalka Szabó Andrea Rábai Attiláné Somodiné Hoffer Gabriella Gádor Zsuzsanna Krausz Katalin Feladat ellátási terv: Feladat Felelős A feladatot vállalom: -Szertár felügyelet -Programok szervezése -Üzenőfüzetek, hirdető tábla figyelemmel kísérése -hallgatók mentorálása -pályázatfigyelés, írás -Origami szakkör vezetése -Tornaszerek rendben tartása -Új kolléga mentorálása -Mozgásfejlesztés Ézsiásné Mészáros Éva 2013/2014 oldal 8

9 -Zenei nevelés szakmai képzés szervezése -Óvodai zenei alkalmak szervezése -Alapozó terápia bevezetése, belső képzés szervezése Busi Zsuzsanna -Minőségfejlesztési feladatok koordinálása -Hallgatók mentorálása -Pályázatfigyelés, írás -Leltározás, selejtezés -Gyógyszerszekrény felügyelete -Gyakornok mentorálása -Bemutatók szervezése, - szakmai koordinálása -Számítógépes rendszer felügyelete -Számítógép ismeretről képzés szervezése -zenés, táncos mozgásfejlesztés -Pályázatfigyelés, írás -Bábműsorok szervezése -Balesetmegelőzési feladatok -WEB oldal koordinálása Solti Zoltánné Buga Boglárka 2013/2014 oldal 9

10 -Óvoda dekorálása -Jelek figyelemmel kísérése -hallgatók mentorálása -Pályázatfigyelés, írás -Balesetmegelőzési feladatok -Játéktároló rendbentartása -Integrációs feladatok megvalósításának segítése -Gyakornok mentorálása -Játéktároló rendbentartása -Óvodai dekoráció készítése -Pályázat figyelés, írás -Szakmai képzés - szervezése dajkák részére -Jelek felügyelete, pótlása - Zenei képességfejlesztés -Alapozó terápia -GOH, GMP mérés - Kíváncsi láda mérés - Autizmus képzés Szikora Hajnalka Szabó Andrea Gádor Zsuzsanna Krausz Katalin A feladatok végrehajtásának ellenőrzését az intézmény vezetője ellenőrzi. 2013/2014 oldal 10

11 Az óvoda ellenőrzései terve Intézményvezető feladatainak ütemezése: Feladat Csoportok szervezése Nevelői értekezlet szervezése Munkaköri leírások aktualizálása Munkaterv elkészítése Csoportok napirendjének szervezése Gyermekvédelmi munkaterv elkészítése Pedagógia Program szakértése Szülői értekezletek szervezése Partnerközpontú működés szervezése Csoportlátogatás Napocska csoport Tájékozódó látogatás a csoportokban Gyakornoki feladatok ellenőrzése Koordinációs megbeszélés szervezése Új dolgozók beilleszkedésének ellenőrzése Statisztika elkészítése Egyéni fejlesztési tervek ellenőrzése Csoportlátogatás: Süni csoport Tájékozódó látogatás minden csoportban Integrációs megbeszélés szervezése Koordinációs megbeszélés szervezése Gyógypedagógusok ellenőrzése Csoportlátogatás: Méhecske csoport Tájékozódó látogatás a csoportokban Nevelés nélküli munkanap szervezése Fogászati, orvosi vizsgálat szervezése Koordinációs megbeszélés szervezése Pedagógia vélemények megbeszélése Óvodai nyílt nap szervezése Határidő Augusztus Szeptember Október November 2013/2014 oldal 11

12 Tájékozódó látogatás a csoportokban Gyakornoki feladatok ellenőrzése Koordinációs megbeszélés szervezése Nevelő értekezlet szervezése Félévi munka értékelése Koordinációs megbeszélés szervezése Tanköteles gyermekek beiskolázásával kapcsolatos feladatok koordinálása Tájékoztató szervezése a Szülői közösség képviselői részére Szakmai bemutatók koordinálása Intézményi dokumentációk felülvizsgálata Csoportlátogatás: Napocska csoport Koordinációs megbeszélés szervezése Tájékozódó látogatás minden csoportban Szakmai bemutatók szervezése Szülői értekezlet szervezése Gyakornoki feladatok ellenőrzése Csoportlátogatás: Süni csoport Tájékozódó látogatás minden csoportban Gyógypedagógiai bemutató szervezése Tanköteles gyermekek névsorának elkészítése Szakvélemények elkészítése Csoportlátogatás: Méhecske csoport Koordinációs megbeszélés szervezése Tájékozódó látogatás minden csoportban Nevelői értekezlet szervezése Iskolai beiratkozások koordinálása Iskolalátogatás szervezése Óvodai nyílt nap szervezése December Január Február Március Április 2013/2014 oldal 12

13 Szakmai megbeszélés szervezése Óvodai beiratkozás szervezése Koordinációs megbeszélés szervezése Tájékozódó látogatás minden csoportban Pedagógiai vélemények elkészítése Csoportnaplók ellenőrzése Karbantartási munkák tervezése Nevelői értekezlet szervezése Éves értékelés elkészítése Iskolába menők orvosi vizsgálatának szervezése Gyakornoki munka ellenőrzése, értékelése Koordinációs megbeszélés szervezése Nyári szünet ügyelet szervezése Karbantartási feladatok Május Június Július 2013/2014 oldal 13

14 ELLENŐRZÉS, ÉRTÉKELÉS Cseppkő Óvoda Munkaterv Ellenőrzés területei: Szakmai-pedagógiai ellenőrzés Gazdálkodási ellenőrzés Munkáltatói jogkörből eredő ellenőrzés Tanügy igazgatási ellenőrzés Szakmai ellenőrzés célja: A cél minden esetben a pozitív értékek megkeresése, segítése, a kevésbé sikeres feladatok megvalósulásának segítése. Az innováció segítése. Területei: - Pedagógiai Program megvalósítása - A tervezett feladatok megvalósulása - Szervezeti egység megvalósulása - Elégedettség mérése - Az éves munkaterv feladatainak megvalósulása - Dokumentációs rendszer vezetésének megvalósulása - Továbbképzési feladatok megvalósulása Gazdálkodási ellenőrzés célja: Minden esetben az eredményes, gazdaságos és hatékony működés feltételeinek megvalósulása. Területei: - Vagyonvédelem - Eszközök és felszerelések rendeltetés szerinti használata - takarékos üzemeltetés megvalósítása 2013/2014 oldal 14

15 Munkáltatói jogkör ellenőrzési célja: Cseppkő Óvoda Munkaterv Az intézmény törvényes működtetésének megvalósulása, a színvonalas nevelő munka munkáltatói feladatainak megvalósulása Területei: - Munkavégzés pontossága - Munkavégzés minősége - Munkaidő hatékony kihasználása - Továbbképzések megvalósulása - Az intézményi szabályzatok betartása Tanügy igazgatási ellenőrzés célja: Az intézmény törvényes működésének - Dokumentációs rendszer ellenőrzése /csoportos, intézményi/ - óvodai törzskönyv - Előjegyzési napló - Gyermekek mérése - Beiratkozással, beiskolázással kapcsolatos adminisztráció AZ ELLENŐRZÉS MÓDSZEREI: Dokumentumelemzés Tájékozódó látogatás Tematikus látogatás Megbeszélés Az ellenőrzés típusa: - Tervezett, előre megbeszélt alkalmak - Alkalomszerű tájékozódó - Beszámoló mely lehet szóbeli, írásbeli - Kérdőíves kutatás 2013/2014 oldal 15

16 ELEMZÉS, ÉRTÉKELÉS: Az értékelés célja, hogy az erősségek, fejlesztendő területek elemzését követően megvalósuljon a fejlődés. A szakmai ellenőrzés eredményeit, a megfogalmazott erősségeket, fejlesztendő területeket a munkatársakkal személyes beszélgetésen értékeli az óvodavezető. A fejlesztendő területre intézkedések megfogalmazását írásban rögzítjük. A nevelési év során az óvodavezető a pedagógusok munkáját legalább egy alkalommal írásban értékeli. Az ellenőrzés ezeken felül az SZMSZ szabályozza. 2013/2014 oldal 16

17 A NEVELÉSI ÉV RENDJE Cseppkő Óvoda Munkaterv A nevelési év szeptember 1-től augusztus 31.-ig tart. Az óvoda nyitvatartási rendje: Téli szünet időpontja: december 20.-tól január 2.-áig Nyári zárás időpontja: Nevelés nélküli munkanapok: augusztus 24. Témakör: Nevelési év előkészítése, munkaterv elfogadása, Pedagógiai program módosításának előkészítése, új dogozók bemutatása, munkaköri leírások ismertetése, november 22. Témakör: Tehetségazonosítás, tehetséggondozás, aktualitások január 24. Témakör: Félévi munka értékelése, nevelési feladatok megbeszélése, integráció, aktualitások Április 18. Témakör: Mérés, értékelés, aktualitások június 20. Témakör: Éves értékelés, nyári élet megszervezése, aktualitások 2013/2014 oldal 17

18 Szülői értekezletek: A szülői értekezetek szervezésért az óvodavezető és a csoportos óvónők felelnek. Témakörök Időpont: Süni Napocska Méhecske szeptember Beszoktatás, házirend, csoportok életrendje, tevékenységek Február Beiskolázási feladatok, első félév eredményei, programok, aktualitások Koordinációs megbeszélések: Témakörök: a tervezett és tervezetlen feladatok megbeszélése, időszaki beszámolók, munkarendváltozások, csoportokkal, gyermekekkel kapcsolatos feladatok aktualizálása, Szervezése: havi egy alkalom minden hónap utolsó hétfő 13 óra Részt vevők: óvodavezető, délelőttös óvónők, gyógypedagógusok Munkatársi értekezletek: Témakörök: aktuális feladatok, felmerülő kérdések, célok megbeszélése. Szervezése: minden hónap első hétfő 13 óra Részt vevők: dajkák, konyhás, óvodavezető HAGYOMÁNYOK, ÜNNEPEK: Esemény Időpont Felelős Bábelőadások november, december, Süni csoport május Nyílt napok december, április Méhecske Egészségnapok minden pénteken Süni 2013/2014 oldal 18

19 Születésnapok, névnapok Havonta Csoportos óvónők Játszós délutánok 2 alkalom/év Napocska Állatok világnapja Október Csoportos óvónők Mikulás December Méhecske Adventi készülődés December Napocska Farsang Február Süni Víz világnapja Március Csoportos óvónők Március 15. Március Minden csoport Húsvét Április Minden csoport Föld napja Április Minden csoport Gyereknap Május Méhecske Madarak és fák napja Május Süni Nemzeti összetartozás Június Busi Zsuzsanna napja Évzáró nyár ünnep Június Minden csoport 2013/2014 oldal 19

20 SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK Cseppkő Óvoda Munkaterv Mozgásfejlesztés: Alapozó terápia; PEK torna; Zenés, táncos mozgás Mocorgó bábos gyerektorna Zenei foglalkozás: Képességfejlesztő zenei játékok Egészségvédelem: Sóterápia Egészségnapok Tehetségazonosítás: Kíváncsi láda segítségével 8 intelligencia terület mérése Kézműves foglalkozás: Origami szakkör 2013/2014 oldal 20

21 PARTNERKAPCSOLATOK MŰKÖDTETÉSE Célunk: Kölcsönös bizalmon alapuló együttműködés kialakítása, melynek eredményeként hatékonyan tudjuk a nevelési feladatainkat megvalósítani. A KAPCSOLATTARTÁS FORMÁI - családlátogatás év elején, minden gyermeket egyszer meglátogatunk, probléma esetén évközben is, - - Szülői értekezlet - - fogadó órák szükség szerint - - nyílt nap - - játszó délután (évente egyszer-minden csoport), - - óvodai rendezvények - szakmai megbeszélések PARTNEREINK Szülői szervezet Pedagógiai szakmai szolgáltatások ellátására létrehozott intézmények Nevelési tanácsadó Általános iskolák Tanulási képességet vizsgáló szakértői bizottságok Óvodák Képző intézmények Gyermekotthonok Mozaik GSZ Fővárosi Önkormányzat Antanténusz tehetségtanács 2013/2014 oldal 21

22 Egyéb kapcsolatok: az óvodát segítőkkel szponzorok, vállalkozók, (óvodavezető) INFORMÁCIÓÁRAMLÁS Szülők részére napi tájékoztatás (ovi hírek faliújság), frissítésükről a felelősök gondoskodnak, Óvoda dolgozói részére: szükségszerinti megbeszélések, tájékoztatófüzet, mely megtekintés után aláírandó (nevelői szobában található), körlevél mailben; Fontos aktuális teendők kifüggesztése (információs tábla), A továbbiakban minden kolleganő feladata és kötelessége a kapott információ pontos továbbadása, és feldolgozása önmaga számára. 2013/2014 oldal 22

23 TANÜGYI MUNKA TERVEZÉSE Cseppkő Óvoda Munkaterv A tanügy igazgatási feladatokat a törvényi szabályozásnak megfelelően szervezzük, ellenőrizzük, értékeljük. A tanügy igazgatási feladatokért az óvodapedagógusok és az óvodavezető felel. Feladatok: - Belső szabályozó dokumentumok felülvizsgálata, aktualizálása Felelős: óvodavezető Határidő: október - OM azonosítók, jelentések KIR, FOK aktualitás: Felelős: óvodavezető Határidő: október - Statisztika elkészítése Felelős: óvodavezető Határidő: október - Gyermekvédelmi feladatokhoz kapcsolódó tanügy igazgatási feladatok Felelős: óvodavezető Határidő: szeptember - Óvodás gyermekek előjegyzése Felelős: óvodavezető Határidő: folyamatos - Mulasztási napló vezetése Felelős: csoportos óvónők Határidő: folyamatos - Csoportos dokumentumok elkészítése 2013/2014 oldal 23

24 Felelős: csoportos óvónők, gyógypedagógusok Határidő: folyamatos - Szakértői vizsgálati anyagok, nevelési tanácsadó vizsgálati anyagok Felelős: csoportos óvónők, óvodavezető, gyógypedagógusok Határidő: folyamatos - Tanköteles gyermekek óvodai szakvéleményének elkészítése Felelős: csoportos óvónők, óvodavezető Határidő: március Pedagógiai vélemények elkészítése Felelős: csoportos óvónők, óvodavezető, gyógypedagógusok Határidő: december 15., május /2014 oldal 24

25 MUNKÁLTATÓI ÉS GAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉG TERVEZÉSE Célja: A törvényes és gazdaságos működés szervezésének hatékony megvalósítása. A munkáltatói ls gazdálkodási tevékenység szervezéséért az óvoda vezetője a felelős. Munkáltatói feladatok: - Személyi anyagok, dossziék ellenőrzése, aktualizálása - Egészségügyi vizsgálatok - Továbbképzési terv aktualizálása - Szabadságolási terv elkészítése - KIR FOK rendszer adatainak ellenőrzése, aktualizálása - OM azonosítók beszerzése, nyilvántartása Gazdasági feladatok: - Karbantartási munkálatok tervezése - Eszközök beszerzésének tervezése - Pályázatok nyilvántartása, megvalósítások szervezése - Adományok bevételezése, felhasználásnak koordinálása 2013/2014 oldal 25

26 MELLÉKLETEK 2013/2014 oldal 26

27 GYERMEKVÉDELMI MUNKATERV Cseppkő Óvoda Munkaterv Törvényi háttér: 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről évi LXXIX. törvény a közoktatásról évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet a nevelési oktatási intézmények működéséről Az Óvoda Nevelési Országos Alapprogramja (137/96.VIII.28.) Pedagógiai Program 1997.évi XXXI. Törvény 15/1998. NM rendelet /2012. VIII. 31. EMMI rendelet a nevelési oktatási intézmények működéséről 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvényhez évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról A gyermek és ifjúságvédelmi feladatok megszervezése és ellátása az intézményvezető feladata, és minden intézményben dolgozó munkatársra vonatkozik, mivel a gyermekvédelem a nevelőoktató munka szerves része. Az óvodapedagógusok kiemelt feladata, hogy minél korábban felismerjék a problémákat, hogy megtaláljuk a leghatékonyabb megoldást, és elkerüljük a súlyosabbá válást. A testi-lelki egészség megóvása érdekében a gyermekek védelmében kiemelt figyelmet fordítunk a teljes körű egészségnevelés megvalósulására. Az ezzel kapcsolatos feladataink: - egészséges táplálkozásra nevelés az egészség napokon - rendszeres mozgás szervezése - testi, lelki egészség fejlesztése a viselkedési függőségek megelőzése - a bántalmazás megelőzése, megfelelő kommunikációs gyakorlatok tanulása - baleset-megelőzés - megfelelő személyi higiéné kialakítása Az intézményben óvodapszichológusi segítséget kapunk. A pszichológussal való kapcsolattartás formái. - csoportlátogatás - egyéni fejlesztés - team megbeszélés 2013/2014 oldal 27

28 Az óvodapszichológus segítő feladata: - a testi, lelki, mentális egészség fejlesztése - sajátos nevelési igényű gyermekek mentális gondozása Az éves feladataink: szeptember Információgyűjtés a törvényi változásokról, jogszabályi lehetőségekről. A II. kerületi gyermekvédelmi hálóban dolgozó szakmai szolgálatok megkeresése október A II. kerületi rendőrkapitányság ovizsaru programjának bevezetése folyamatos Havi megbeszélés a pedagógusok, vezető, szükség esetén gondviselők között a gyermekvédelmi rendszerben levő gyermekek fejlődéséről, a szülőkkel való kapcsolattartásról, aktuális feladatokról folyamatos Pszichológiai segítség a gyermekeknek szükség esetén folyamatos Segítő családi nevelő funkciók, tevékenységek elősegítése november Levelező lista a hatékonyabb kommunikáció elősegítésére január Pedagógia munkát közvetlenül segítő munkatársak belső képzése, érzékenyítése 2013/2014 oldal 28

29 LOGOPÉDIAI MUNKATERV Gádor Zsuzsanna logopédus Logopédiai feladatkör A szakértői határozattal rendelkező, intenzív beszédterápiát igénylő gyermekek heti két alkalommal részesülnek logopédiai ellátásban. A szakmai hatékonyság érdekében az egy órán foglalkoztatott gyermekek száma 1-4 fő, a beszédhiba típusától és súlyosságától függően. A 45 perces foglalkozási időket a logopédus a gyermekek/tanulók beszédproblémájának függvényében bontja. Cél: Az egyéni szükségleteknek megfelelő logopédiai, gyógypedagógiai ellátás nyújtása a beszédhibás és beszédfogyatékos, sajátos nevelési igényű gyermek számára. Fejlesztési területek Mozgás fejlesztése: Mozgás terápia (Ayres terápia) Nagymozgások fejlesztése Egyensúlygyakorlatok Szem-kéz koordináció fejlesztése Szem-láb koordináció fejlesztése Finommotorika fejlesztése Testsémafejlesztés, testtudat fejlesztése Észlelésfejlesztés (percepciófejlesztés): Vizuális fejlesztés Az alaklátás és formaállandóság fejlesztése A tapintásos észlelés fejlesztése A térészlelés fejlesztése A hallási (auditív) észlelés fejlesztése A hangzási analízis-szintézis fejlesztése 2013/2014 oldal 29

30 Verbális fejlesztés A beszédhez szükséges alapkészségek kialakítása A helyes kiejtés kialakítása a beszédszervek ügyesítése által Az olvasás- és írástanuláshoz szükséges alapkészségek fejlesztése, a már kialakult zavarok korrekciója Éves lebontás Szeptember Egységes óvodai szűrőeljárás lebonyolítása (SZÓLE) Szűrési tervek elkészítése, megszervezése Dokumentációk vezetésének egységesítése Órarend elkészítése, gyermekek beosztása a foglalkozásokra, a nevelők értesítése Szülői értekezleteken való részvétel SNI beszédfogyatékos gyermekek szakvéleményeinek áttekintése, ellátásuk megszervezése, egyéni fejlesztési tervek kidolgozása Az új tanév adminisztrációjának elvégzése: beiratkozások, forgalmi naplók vezetése, haladási naplók kitöltése, egyéni fejlődési lap vezetése Október Egyéni fejlesztési tervek készítése November Logopédiai nyílt nap szervezése az intézményben December Logopédiai vizsgálatok végzése és szakvélemények készítése a beiskolázásra váró gyermekekről Január Beiskolázással kapcsolatos teendők megbeszélése A logopédiai munkát lezáró minősítési szempontok megbeszélése Az első félévben foglalkoztatott gyermekek minősítése Féléves statisztika elkészítése Február 2013/2014 oldal 30

31 Előjegyzett tanulók felvétele Második félévi órarend elkészítése Szülői értekezleteken, fogadó órákon való részvétel Nevelők tájékoztatása a féléves munkáról Március A gyermek fejlődésének nyomon követése, megfelelő megfigyelési szempontsor alkalmazásával. Ennek rögzítése. Április Kontroll vizsgálatok elvégzése Május Nyári gyakorlási terv összeállítása Szülők, pedagógusok tájékoztatása a gyermekek terápiás fejlődéséről Terápiás tapasztalatok megbeszélése 2013/2014 oldal 31

32 GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKATERV Cseppkő Óvoda Munkaterv Óvodánkba jelenleg hét sajátos nevelési igényű gyermek jár. Egy gyermek a Méhecske, három a Süni és három a Napocska csoportba. Közülük egy Asperger-szindrómás, egy értelmileg akadályozott, a többiek különböző beszédértési és beszédprodukciós zavarral élnek, valamint enyhe értelmi fogyatékos/tanulásban akadályozott gyermekek. Munkánk során kiemelten fontosnak tartjuk azt, hogy a gyermek egyéni szükségleteit vegyük alapul, amelyet csak részben biztosítunk egyéni fejlesztéssel, előnyben részesítjük a mikro- vagy kiscsoportos fejlesztéseket, a gyermek(ek) óvodai csoportjában történő integráló fejlesztést, valamint a szülők szakemberek együttműködését is. Ehhez szükséges a team-munka, amelyben az óvodapedagógusok, dajka nénik, gyógypedagógiai asszisztens és a gyógypedagógusok, valamint a szülők/gondviselők együttmunkálkodása jelenik meg. A gyermek életének a legfontosabb pontja az, hogy őt azonos elvárás-rendszer, biztonságos és bejósolható környezet fogadja az óvodában ehhez minden olyan segítséget megadunk, ami az ő fejlődését szolgálja. Feladatom a csoportokban dolgozókkal szorosan együttműködve és a munkájukat segítve a szociális készségek, alapkészségek, kommunikációs képesség fejlesztése, a biztonságos és egészséges tanulás feltételeinek megteremtése, valamint a problémás viselkedések megelőzésfeltételrendszerének kialakítása. Autizmussal élő gyermekek esetén az evidencia alapú fejlesztés biztosítása. Ehhez nélkülözhetetlen annak a szemléletnek az átadása, amely segítségével, az autizmussal élő gyermek(ek) részére rendelkezésre állnak azok az eszközök és módszerek, amelyekkel az ő akadálymentesítését biztosítani tudjuk. Ilyen vizuális segédeszközök: kommunikációs kártyák, napirend, én-könyv, szabálykönyv, emlékeztető kártyák, további vizuális eszközök (a gyermek szükségletei szerint), amelyekkel az idő-tér struktúra láthatóvá tehető. Ezeknek a segédeszközöknek a használatának megtanítása mind a kollegák számára, mind a szülőnek és a gyermeknek a gyógypedagógus kiemelt feladata. Szükség esetén szociális történetekkel, a problémás viselkedéseknek megelőzésével a gyermek egyéni szükségleteinek megfelelő bánásmód. Mivel az óvodában integráltan történik a sajátos nevelési igényű gyermekek oktatása, nevelése, ezért az alábbi feladatokat folyamatosan meg kell valósítanunk: - a beilleszkedés elősegítése, az együtt haladás biztosítása, - az egyéni értékek megismertetése önmagukkal és társaikkal, - sikerélményhez juttatás, - reális jövőkép kialakítás, - egészséges énkép és önbizalom kialakítása, - problémás viselkedések megelőzése, 2013/2014 oldal 32

33 - sikeres megoldási stratégiák tanítása, - önállóságra nevelés Céljaink: - a sajátos nevelési igényű gyermekek törvényi előírásoknak megfelelő oktatása, nevelése - a gyermek szüleivel / gondviselőjével rendszeres kapcsolattartás, melynek formája igazodik az igényeikhez elsősorban ben, valamint autizmussal élő gyermek esetén a személyes naplója segítségével is, amelyben folyamatosan konzultálunk és nyomon követhető gyermekük fejődése, tájékoztatást kapnak fejlesztésükről - az óvodapedagógusok segítése a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, viselkedéses nehézségeik megoldása területén - olyan módszerek és technikák alkalmazása a csoportokon belül, amelyek a mindennapi életet zökkenőmentessé teszik Kapcsolattartás: Szoros együttműködésben dolgozunk az intézmény többi dolgozójával Korai Fejlesztő Központ Autizmus Alapítvány Vadaskert Alapítvány Hónapok szerinti bontásban: Szeptember Megismerkedés a kollegákkal, a csoportokkal, a csoportok összetételének feltérképezése Gyermekek szakértői véleményeinek végigtanulmányozása, ezekből az alap dokumentációk elkészítése Kapcsolatfelvétel a logopédussal, más együttműködő szervezetekkel (pl. Korai Fejlesztő Központ) Kapcsolatfelvétel a szülőkkel / gondviselőkkel Megfigyelés a csoportokban történt megfigyelés adatainak rögzítése Egyéni fejlesztési naplók megnyitása Egyéni fejlesztési tervek elkészítése Szülői értekezlet Konzultációs, együttműködési lehetőségek megbeszélése, rögzítése, kapcsolattartási formák megjelölése 2013/2014 oldal 33

34 Óvodapedagógusokkal való folyamatos kapcsolattartás Esetmegbeszélések Tanácsadás Sajátos nevelési igényű gyermekek felmérése Fejlődési kérdőívek kitöltetése (szülő) és kitöltése autizmussal élő gyermek(ek) esetén Szociális viselkedési skála alapján felmérés autizmussal élő gyermek(ek) esetén Október November - December A kapcsolattartás szülőkkel, szakemberekkel Megbeszélés az óvodapedagógusokkal (havi rendszerességgel legalább egy alkalommal) A felmérések és a szakértői bizottság javaslatai alapján az egyéni fejlesztési tervek elkészítése Konzultáció az óvodapedagógusokkal A Korai Fejlesztő Központba is járó gyermek foglalkozásán hospitálás a tapasztalatok alapján közös fejlődési ív tervezése A foglalkozások órarend szerinti megtartása A dokumentációk folyamatos vezetése Szükség szerint vizuális és egyéb segédeszközök készítése Egyénre és kiscsoportra szabott feladatok készítése Munkatársaknak segítség- információnyújtás az autizmus spektrum zavarról Január Kapcsolattartás: szülőkkel, szakemberekkel, partnerintézményekkel Folyamatos konzultáció és monitorozás az óvodapedagógusokkal a gyermek(ek) fejlődéséről Egyéni és kiscsoportos fejlesztések Dokumentáció Vizuális eszközök és játékok készítése Szülősegítő / munkatárs segítő összejövetel autizmus témakörben Az egyéni fejlesztési tervek értékelése Félévi írásos dokumentáció elkészítése A második félévre az új fejlesztési tervek elkészítése 2013/2014 oldal 34

Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési év

Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési év Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési év - - 1 Az intézmény hivatalos elnevezése: BALATON ÓVODA Az intézmény pontos címe telefonszáma: H-1055 Budapest, Balaton u. 10. Telefon: 06-1-312-1415 e-mail:

Részletesebben

TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV

TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán u.23 T./F.: 29-341-544 e-mail: ovihir@monornet.hu TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV Készítette: Tulipán Óvoda nevelőtestülete 2013. augusztus 29-én

Részletesebben

JÁSZBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYÉNEK 2014/2015 ÉVES MUNKATERVE. OM azonosító: 035646. Jászberény, Bajcsy - Zs. u. 10.

JÁSZBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYÉNEK 2014/2015 ÉVES MUNKATERVE. OM azonosító: 035646. Jászberény, Bajcsy - Zs. u. 10. JÁSZBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYÉNEK 2014/2015 ÉVES MUNKATERVE OM azonosító: 035646 Jászberény, Bajcsy - Zs. u. 10. 1 Tartalomjegyzék 1. Az intézménnyel kapcsolatos általános információk 3 2. Dolgozói

Részletesebben

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában 1 Iktatószám: 323-I/2013 Kőbányai Aprók Háza Óvoda Tehetségpont Budapest Újhegyi sétány 5-7. 1108 Email: aprokovi@enternet.hu A 2012/2013-es nevelési év értékelése I. SZEMÉLYI FELTÉTELEK - Humánerőforrás

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Vackor Óvoda Budapest, 1036 Árpád fejedelem útja 60. Tel: 388-67-53; E-mail: arpad-o@kszki.obuda.hu Mókus Tagóvoda Budapest, 1036 Mókus utca 1.Tel: 250.43-97; E-mail:

Részletesebben

Budapest, 2014. szeptember 01.

Budapest, 2014. szeptember 01. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat ikt: 65-1042-2014 Vackor Óvoda 1036. Budapest, Árpád fejedelem útja 60. Mókus tagóvoda 1033 Budapest, Mókus u.1. Budapest, 2014. szeptember 01. 1 Tartalomjegyzék 1. A Vackor

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 368/2011. (XII.31) Kormány rendelet az államháztartás működési rendjéről és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI

Részletesebben

A Meseház Óvoda 2012/2013. évi munkaterve

A Meseház Óvoda 2012/2013. évi munkaterve A nevelési év rendje: Első nap: 2012. szeptember 03. hétfő Utolsó nap: 2013. augusztus 31. Az óvoda zárva tartásának tervezett időpontja: 2013. június 28. Nyitás: 2013. július 29. A Munkaterv jogszabályi

Részletesebben

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Intézmény OM azonosítója:027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 II. AZ INTÉZMÉNY,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OROSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 266/2013. (X.31.) Kt. számú határozata alapján 2013. november

Részletesebben

Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6.

Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6. Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2011 július 20. Szülői szervezet véleményezésének dátuma: 2011. július 12. Fenntartóhoz

Részletesebben

Enyingi Szirombontogató Óvoda 2013/2014. évi munkaterve

Enyingi Szirombontogató Óvoda 2013/2014. évi munkaterve Enyingi Szirombontogató Óvoda 2013/2014. évi munkaterve Enyingi Szirombontogató Óvoda 8130 Enying, Vas G. u. 1. OM azonosító: 029915 Készítette: Tolnai Zsuzsanna 1 Tartalomjegyzék 1. Helyzetelemzés...

Részletesebben

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA ALBERTFALVAI ÓVODA Készítette: Khoórné Rápolthy Beáta Budapest, 2015.05.26. 1 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda

Részletesebben

Montessori Mária Kétnyelvű Óvoda és Bölcsőde 1214 Budapest, Akácfa u. 20. OM azonosító: 200175 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Montessori Mária Kétnyelvű Óvoda és Bölcsőde 1214 Budapest, Akácfa u. 20. OM azonosító: 200175 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Montessori Mária Kétnyelvű Óvoda és Bölcsőde 1214 Budapest, Akácfa u. 20. OM azonosító: 200175 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések...1 1. A szervezeti és működési

Részletesebben

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE 4177 FÖLDES, Rákóczi u. 11. : (54) 464 068 E-mail: juliovoneni@gmail.com Iktatószám: 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes Községi Napközi Otthonos

Részletesebben

Előterjesztés 5. Rostásné Rapcsák Renáta Intézményi referens. Az előterjesztést készítette: Muhariné Mayer Piroska aljegyző

Előterjesztés 5. Rostásné Rapcsák Renáta Intézményi referens. Az előterjesztést készítette: Muhariné Mayer Piroska aljegyző Előterjesztés 5. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. november 24-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás

Részletesebben

JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956

JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956 Jánoshidai Napsugár Óvoda Tel/Fax: 06-57-458-009, 012 5143 Jánoshida, Fő út 16. E-mail: napovi@pr.hu titkarsag.napovi@pr.hu JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes:

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata 1238. Budapest, Szitás utca 99. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM-azonosítója: 034717 Intézmény fenntartója: XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata 1 Bevezető Az intézmény

Részletesebben

Mesepalota Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Mesepalota Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata [] Mesepalota Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1. Általános rendelkezések 1. 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére, belső és külső

Részletesebben

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Jóváhagyta: Barcza Béláné óvodavezető 1 Tartalom Bevezetés... 4 Törvényi háttér... 5 Az intézmény jellemző adatai... 5 Helyzetelemzés: Óvodánk sajátos arculata...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. Készítette: Törő Krisztina Intézményvezető Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata, jogszabályi alapja

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2007. 2 Bevezető A Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2012. december 1 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi háttere... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata, hatálya,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Dorog Városi Óvoda 2014.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Dorog Városi Óvoda 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dorog Városi Óvoda 2014. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, feladatai, jogszabályi alapja 2.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Mesevár Óvoda

Szervezeti és Működési Szabályzat. Mesevár Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Mesevár Óvoda Mány 2013 Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 4 2. Az

Részletesebben

Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde. Szervezeti és Működési Szabályzat 2014.

Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde. Szervezeti és Működési Szabályzat 2014. Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzat 2014. 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA : 278-21 26 OM azonosító:034751. Tátika Napsugár Óvoda. 2014-2015.

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA : 278-21 26 OM azonosító:034751. Tátika Napsugár Óvoda. 2014-2015. Tátika Napsugár Óvoda 2014-2015. nevelési év MUNKATERVE Készítette: Kakuszi Imréné 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Működési terv... 3. oldal Nevelési év rendje... 3. oldal Fogadó órák rendje... 4. oldal Nyílt napok...

Részletesebben

Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre

Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre 1 I. Az intézmény jellemző adatai: Intézmény neve: Százszorszép Művészeti Bázisóvoda Székhely címe: Békéscsaba Wlassics sétány 4/1. Telephely: Békéscsaba Pásztor u.

Részletesebben

A Vasút a Gyermekekért Alapítvány Dunakeszi Óvodája. Szervezeti és Működési Szabályzat. OM Azonosító: 037267

A Vasút a Gyermekekért Alapítvány Dunakeszi Óvodája. Szervezeti és Működési Szabályzat. OM Azonosító: 037267 A Vasút a Gyermekekért Alapítvány Dunakeszi Óvodája Szervezeti és Működési Szabályzat OM Azonosító: 037267 A szabályzat érvényes: 2010.09.15-től Tartalom: 1. A szervezeti és működési szabályzat célja 2.

Részletesebben