XV. kerület. Óvodai Kalauz 2015/2016. Csokonai Kulturális és Sportközpont Dokumentumtár és Információs Központ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XV. kerület. Óvodai Kalauz 2015/2016. Csokonai Kulturális és Sportközpont Dokumentumtár és Információs Központ"

Átírás

1 XV. kerület Óvodai Kalauz 2015/2016 Csokonai Kulturális és Sportközpont Dokumentumtár és Információs Központ

2 ÓVODAI KALAUZ 2015/2016 Kedves Szülők! Tisztelt Olvasónk! Tavasszal nemcsak a természet újul meg, ez az évszak jelenti sok más dolognak is a kezdetét. Ilyenkor kell eldönteni, melyik óvodába járjon majd gyermekünk, mint ahogy a nagyobbak iskolaválasztása is erre az időszakra esik. A kerületben számtalan intézmény, felkészült szakember várja Önöket! Óvodai kalauz kiadványunkkal az óvodás korú gyermekeknek és szüleiknek próbálunk a segítségére sietni. Csokorba gyűjtöttük a kerületi óvodákat, azok sajátosságait, programjait, szabadidős foglalkozásait és a nyílt napokat, amikor ellátogathatnak egy-egy intézménybe, hogy könnyebb legyen gyermekük számára a legideálisabb óvodát megtalálni! Idén az óvodáktól kért és kapott anyagot csak szerkesztettük, de bízunk benne, hogy kiadványunk jól használható, és elnyeri bizalmát! Üdvözlettel: Csokonai Művelődési Központ Dokumentumtár és Információs Központ munkatársai Mozdonyvezető Óvoda 1155 Budapest, Mozdonyvezető u Telefon: honlap: sites.google.com/site/mozdonyveze toovodahonlapja Óvodavezető: Hovanyecz Katalin Rákospalota zöldövezetében 8 csoporttal működik óvodánk. Nagyméretű, gondozott, virágos udvarunk van, a gyermekek mozgásigényének megfelelő játékterületekkel. Madárbarát kertünk a természet egy szeletét varázsolja udvarunkra. Speciális csoportjaink: - Diétás csoportunk cukorbeteg, lisztérzékeny és halmozott ételallergiás gyermekeket integráltan nevel. - Logopédia csoportunk megkésett beszédfejlődésű, gyermekek komplex logopédiai fejlesztését és mozgásterápiáját látja el. - Hagyományőrző óvodánkban a gyermekek a tradicionális kultúra értékeivel ismerkednek. Hagyományaink: szüreti mulatság, zöldnapi ünnepeink, Márton-nap, ünnepélyek, családi napok, ovi-nap. NYÍLT NAP: április 21. Játékos fejlesztő programjaink: néptánc, sakk, ovi-foci, ovi-karate, angol, hittan. Sokat kirándulunk, madarászkodunk, múzeumokat látogatunk és úszunk. Parajdi sókőből száraz sószobát alakítottunk ki, mely gyermekeink egészségének megőrzését és immunrendszerük erősítését biztosítja. Szeretettel várjuk új óvodásainkat és szüleiket a nyílt napunkon!

3 ÓVODAI ÓVODAI KALAUZ KALAUZ 2015/ /2016 ÓVODAI ÓVODAI KALAUZ KALAUZ 2015/ /2016 Ákombákom Óvoda Óvoda 1155 Budapest, 1155 Budapest, Tóth I. Tóth u. 98. I. u. 98. Telefon: Telefon: honlap: honlap: Óvodavezető: Óvodavezető: Kissné Kissné Zachar Zachar Piroska Piroska Az Ákombákom Az Ákombákom Óvoda Óvoda két tagóvodája két tagóvodája különböző különböző telephelyen telephelyen működik. működik. Az óvoda Az óvoda azon kevés azon intézmények kevés intézmények egyike egyike Budapesten, Budapesten, ami kertvárosi ami kertvárosi környezetben, környezetben, nagy családként, nagy családként, két csoporttal két csoporttal működik. működik. Úgy gondoljuk, Úgy gondoljuk, ez az ez adottság az adottság már már önmagában önmagában is szerencsés. is szerencsés. Ehhez Ehhez társulnak társulnak a harmonikusan a harmonikusan együtt együtt dolgozó, dolgozó, lelkes lelkes kollégák. kollégák. Férőhelyünk Férőhelyünk 50 fő, 50 ez fő, csoportonként ez csoportonként gyermek gyermek elhelyezését elhelyezését teszi lehetővé. teszi lehetővé. A A csoportok csoportok számából számából adódóan adódóan nincsenek nincsenek homogén homogén csoportok, csoportok, kicsik kicsik és nagyok és nagyok együtt együtt nevelődnek. nevelődnek. Ákombákom Óvoda Óvoda (Patyolat (Patyolat Tagóvoda) Tagóvoda) 1155 Budapest, 1155 Budapest, Patyolat Patyolat u u Tel.: Tel.: honlap: honlap: Tagóvoda-vezető: Lassu-Veverka Lassu-Veverka Fruzsina Fruzsina Az óvoda Az óvoda épületeit épületeit és udvarát és udvarát 2013-ban 2013-ban újították újították fel és fel 1 csoporttal és 1 csoporttal bővült bővült is. Így is. Így jelenleg jelenleg óvodánk óvodánk 5 csoporttal 5 csoporttal működik, működik, melyben melyben 125 gyermek 125 gyermek befogadására befogadására van van lehetőség. lehetőség. Van a Van csoportok a csoportok között között homogén homogén és vegyes és vegyes csoport csoport is, az összetétel is, az összetétel évről évről évre változik. évre változik. Mindkét Mindkét óvodánk óvodánk épületei épületei földszintesek, földszintesek, nagy játszóudvarral, nagy játszóudvarral, virágos virágos előkerttel előkerttel és és tágas, világos tágas, világos csoportszobával csoportszobával rendelkeznek. rendelkeznek. Kertvárosban, Kertvárosban, nyugodt, nyugodt, csendes csendes helyen helyen várjuk várjuk a gyerekeket. a gyerekeket. NYÍLT NYÍLT NAP: NAP: április április óra 9-12 óra NYÍLT NYÍLT NAP: NAP: április április óra 9-12 óra

4 ÓVODAI ÓVODAI KALAUZ KALAUZ 2015/ /2016 ÓVODAI ÓVODAI KALAUZ KALAUZ 2015/ /2016 Hartyán-Árendás Összevont Óvoda Óvoda Budapest, Budapest, Hartyán-köz Hartyán-köz Telefon: Telefon: , , honlap: honlap: Óvodavezető: Balogh Balogh Ildikó Ildikó Pedagógiai Pedagógiai küldetésünk küldetésünk alapja: alapja: Lehet Lehet a gyermeket a gyermeket könyvből könyvből nevelni, nevelni, de de minden minden gyermekhez gyermekhez más könyv más könyv kell. kell. (T.Gordon) (T.Gordon) Célunk: Célunk: Minden Minden egyes egyes gyermekben gyermekben megtalálni megtalálni az az értéket, értéket, és erre és építve erre építve fejleszteni fejleszteni a személyiségét. a Pedagógusaink feladata feladata a kisgyermek a kisgyermek nevelése nevelése során: során: - elfogadni - elfogadni őt olyannak, őt olyannak, amilyen amilyen - biztosítani - biztosítani bizalmunkról bizalmunkról minden minden cselekedetében - elnyerni - elnyerni bizalmát bizalmát - erősíteni - erősíteni öntudatát öntudatát - elismerni - elismerni igyekezetét igyekezetét - irányítani - irányítani a társak a társak felé felé - apró - lépésenként apró lépésenként képességeit képességeit fejleszteni fejleszteni - felismerni - felismerni erősségeit, erősségeit, kedvező kedvező adottságaira adottságaira építeni építeni Óvodánk, Óvodánk, programunk programunk sajátosságai: sajátosságai: Óvodánkban Óvodánkban az oktató az oktató nevelő nevelő munka munka a Lépésről a Lépésről lépésre lépésre óvodafejlesztő óvodafejlesztő program program szerint szerint folyik, folyik, mely mely nemzetközi nemzetközi szinten szinten elismert elismert és és működő működő módszer módszer adaptációja. adaptációja. - a - nevelés a nevelés tevékenységközpontú, projekt projekt rendszerben rendszerben tanulunk: tanulunk: Amit Amit hallok hallok elfelejtem, elfelejtem, Amit látok Amit látok megismerem, megismerem, Amit csinálok Amit csinálok megtanulom. megtanulom. (ősi bölcsesség) (ősi bölcsesség) - az - esztétikus, az esztétikus, kreatívan kreatívan elrendezett elrendezett környezet környezet a gyermekek a gyermekek életkori életkori sajátosságaihoz és a és tevékenységközpontú a neveléshez neveléshez igazodik igazodik (kuckóktevékenységközpontok (kuckók- a csoportszobában) a a - napi a élethez, napi élethez, a szabályokhoz a szabályokhoz piktogramokat, jelöléseket jelöléseket használunk használunk a - napot a napot reggel reggel beszélgető beszélgető körrel körrel indítjuk indítjuk dráma - dráma és szituációs és szituációs játékokkal játékokkal tesszük tesszük még érdekesebbé, még érdekesebbé, vonzóbbá vonzóbbá a játékos a játékos tanulást, tanulást, felszabadítva felszabadítva a szorongásokat, a kibontakoztatva a kreativitást a kreativitást - a - szülők a szülők egyéni egyéni beszélgetés beszélgetés során során tájékozódhatnak gyermekük gyermekük fejlődéséről, fejlődéséről, a a szükséges szükséges tennivalókról, tennivalókról, szakmai szakmai segítségnyújtás lehetőségeiről lehetőségeiről - speciális - speciális programunkat programunkat lehetőség lehetőség van az van iskolában az iskolában a Lépésről a Lépésről lépésre lépésre osztályban osztályban folytatni folytatni - alapítványunk - alapítványunk Ép Lélek Ép Lélek Egészséges Egészséges Test (É.L.E.T.) Test (É.L.E.T.) segíti segíti a gyermekek a gyermekek minél minél korszerűbb, korszerűbb, egészségesebb egészségesebb környezetben környezetben való nevelését való nevelését Speciális Speciális szolgáltatásaink: saját - 60 saját nm60 2 -es nmtornatermünkben 2 -es tudjuk tudjuk biztosítani biztosítani a mozgásfejlesztést a játszószobában - fejlesztőpedagógus speciális speciális eszközökkel eszközökkel segíti segíti munkánkat munkánkat szükség - szükség szerint szerint logopédus, logopédus, pszichológus pszichológus foglalkozik foglalkozik a gyerekekkel a gyerekekkel Igény Igény szerinti szerinti térítéses térítéses szolgáltatásaink: korcsolya, korcsolya, úszás, úszás, zenés zenés tánc, játékos tánc, játékos német német és angol és angol nyelv, nyelv, kirándulás, kirándulás, ovis foci, ovis foci, bábszínház bábszínház látogatás látogatás Ajánljuk Ajánljuk óvodánkat óvodánkat mindenkinek, mindenkinek, akinek akinek fontos, fontos, hogy hogy részese részese lehessen lehessen gyermeke gyermeke fejlesztésének. NYÍLT NYÍLT NAP: NAP: Hartyán Hartyán Óvoda: Óvoda: április április 18. (szombat) 18. (szombat) 9-11 óra 9-11 óra Árendás Árendás Óvoda: Óvoda: április április és és óra óra

5 ÓVODAI ÓVODAI KALAUZ KALAUZ 2015/ /2016 Micimackó Óvoda Óvoda Budapest, Budapest, Kontyfa Kontyfa u. 1. u. 1. Telefon: Telefon: honlap: honlap: Óvodavezető: Veress Veress Szilvia Szilvia Mottó: Mottó: A Földet A Földet nem nagyapáinktól nem örököltük, örököltük, hanem hanem unokáinktól unokáinktól kaptuk kaptuk kölcsön. kölcsön. Óvodánk Óvodánk 8 csoportjában 8 csoportjában közel közel 200 kisgyermeknek 200 biztosítunk biztosítunk férőhelyet. férőhelyet. A csoportok A csoportok összetétele összetétele azonos azonos korú gyermekekből korú áll. Kiemelt áll. Kiemelt feladatunk feladatunk a környezeti a környezeti nevelés, nevelés, melyben melyben nemcsak nemcsak a természet a természet védelmére védelmére kívánjuk kívánjuk nevelni nevelni a gyermekeket, a gyermekeket, hanem hanem a a környezettel környezettel való együttélésre, való együttélésre, környezeti környezeti kultúrára kultúrára is. Sokszínű is. Sokszínű tevékenységgel és és élménnyel élménnyel alapozzuk alapozzuk meg gyermekeink meg gyermekeink természetbarát szemléletét. szemléletét. Óvodánk Óvodánk kétszer kétszer nyerte nyerte el a ZÖLD el a ZÖLD ÓVODA ÓVODA címet. címet. Környezeti Környezeti nevelésünk nevelésünk szinterei: szinterei: csoportszobák természetsarok, kisállat kisállat élőhely, élőhely, óvodai óvodai udvar, udvar, kirándulóhelyeink, családi családi kirándulások, kirándulások, múzeumok, múzeumok, erdei erdei tábor. tábor. Óvónőink Óvónőink a családdal a családdal szorosan szorosan együttműködnek, ezzel ezzel segítik segítik a a gyermekek gyermekek harmonikus harmonikus személyiségfejlődésétfejlődését. Fontos Fontos számunkra, számunkra, hogy hogy a a személyiség- szülőkkel szülőkkel korrekt, korrekt, partneri partneri kapcsolatunk kapcsolatunk legyen. legyen. Hagyományaink: nyílt nyílt napok, napok, családi családi nap, szülők nap, szülők bálja, bálja, külön külön foglakozások. foglakozások. Intézményünk a szomszédos a szomszédos Kontyfa Kontyfa iskolával iskolával kitűnő kitűnő kapcsolatot kapcsolatot ápol, ápol, immár immár 35 éve. 35 éve. Gyakran Gyakran rendezünk rendezünk szakmai szakmai tapasztalatcserét, óra-, óra-, illetve illetve foglalkozáslátogatást. Így a Így gyermekeknek a könnyebbséget jelent, jelent, hogy hogy egy olyan egy olyan tanító tanító néni fogadja néni fogadja őket az őket iskolában, az iskolában, akit már akit ismernek. már ismernek. Szeretettel Szeretettel várjuk várjuk az érdeklődő az érdeklődő családokat! családokat! NYÍLT NYÍLT NAP: NAP: április április óra óra ÓVODAI ÓVODAI KALAUZ KALAUZ 2015/ /2016 Molnár Molnár Viktor Viktor Óvoda Óvoda Budapest, Budapest, Molnár Molnár V. u V. u Telefon/fax: Telefon/fax: honlap: honlap: Óvodavezető: Hajas Hajas Lászlóné Lászlóné helyettes: helyettes: Solymosi Solymosi Tamásné Tamásné Mottónk: Mottónk: A gyermekek A gyermekek akkor akkor a legkomolyabbak, a amikor amikor játszanak. játszanak. Olyankor Olyankor tanulják, tanulják, hogy mi hogy is az mi az is az élet. az élet. Pedagógiai Pedagógiai programunk programunk a Komplex a Komplex esztétikai esztétikai nevelés nevelés az óvodában, az óvodában, mely mely a családias, a családias, vidám vidám gyermekkor gyermekkor jegyében jegyében készült. készült. Kiemelt Kiemelt nevelési nevelési területünk területünk még még a testi a testi nevelés nevelés az és egészséges az egészséges életmódra életmódra nevelés, nevelés, valamint valamint a sajátos a sajátos nevelési nevelési igényű igényű és a beszédhibás és a beszédhibás gyermekek gyermekek speciális speciális nevelése. nevelése. Óvodánk Óvodánk arculata: arculata: csoportok csoportok száma: száma: 8, személyi 8, személyi és és tárgyi tárgyi feltételek feltételek adottak, adottak, jól felszerelt, jól felszerelt, nagy nagy játszóudvar, játszóudvar, műfüves műfüves pálya, pálya, tornaszoba. tornaszoba. Amit Amit nyújtunk: nyújtunk: - biztonságos, - biztonságos, derűs derűs légkör légkör - gyermekközpontú - nevelés nevelés - a gyermeki - a gyermeki személyiség személyiség kibontakoztatása - sikerélmény - sikerélmény biztosítása biztosítása - egészséges - egészséges énkép, énkép, önbizalom önbizalom kialakítása kialakítása - óvoda-család - óvoda-család együttes együttes nevelőmunkája Hagyományaink: szülős szülős beszoktatás; beszoktatás; kirándulások kirándulások szervezése; szervezése; Viktor Viktor napi szüreti napi szüreti mulatság; mulatság; gyermeknap; gyermeknap; nagycsoportosok hete; hete; sportversenyeken, kerületi kerületi rendezvényeken való részvétel. való részvétel. Szabadidős Szabadidős foglalkozások: úszás, úszás, karate, karate, ovis-torna, ovis-torna, kölyök-aerobic, sakk, sakk, angol, angol, foci. foci. NYÍLT NYÍLT NAP: NAP: április április 16. (csütörtök) 16. (csütörtök) óra óra

6 ÓVODAI ÓVODAI KALAUZ KALAUZ 2015/ /2016 Mosolykert Óvoda Óvoda Budapest, Budapest, Kavicsos Kavicsos köz 6. köz 6. Telefon/fax: Telefon/fax: honlap: honlap: Óvodavezető: Turóczyné Turóczyné Ungvári Ungvári Edit Edit helyettes: helyettes: Majorné Majorné Sebestyén Sebestyén Irén Irén Óvodánk Óvodánk - elsőként - elsőként az Újpalotai az Újpalotai lakótelepen lakótelepen től től várja várja a gyermekeket. a gyermekeket. Intézményünk 6 csoporttal 6 csoporttal működik, működik, 150 fő 150 befogadására fő befogadására van lehetőség. van lehetőség. Minden Minden csoportunk csoportunk vegyes vegyes életkorú. életkorú. Fakultatív Fakultatív programjaink: játékos játékos angol angol nyelvoktatás, nyelvoktatás, úszás, úszás, korcsolya korcsolya és hittan. és hittan. A csoportjainkhoz A fedett fedett terasz terasz tartozik, tartozik, így rossz így rossz idő esetén idő esetén is levegőzhetnek is a a gyerekek. gyerekek. Játszóudvarunk jól jól felszerelt felszerelt mozgásfejlesztő eszközökkel, eszközökkel, így így lehetőség lehetőség van van a 3-7-éves a 3-7-éves gyermekek gyermekek sokoldalú sokoldalú fejlesztéséhez. Nevelési Nevelési programunkban kiemelt kiemelt szerepe szerepe van a van mozgásfejlesztésnek: a a gyermeknek a gyermeknek megfelelő megfelelő mozgásteret, mozgásteret, helyszínt, helyszínt, eszközt,- eszközt,- időt biztosítunk időt biztosítunk arra, arra, hogy hogy szabadon szabadon kipróbálhassák a különböző a különböző mozgásformákat. További További kiemelt kiemelt feladatunk feladatunk az anyanyelvi az anyanyelvi nevelés, nevelés, a gyermekek a gyermekek kommunikációs képességének fejlesztése. fejlesztése. Az óvodában Az óvodában a a beszédkapcsolatok kialakulásának alapja alapja az az óvónő óvónő és a és gyermek a gyermek közötti közötti szeretetteljes szeretetteljes viszony, viszony, a jó a jó csoportlégkör. Ezek Ezek ismeretében ismeretében a továbbiakban a továbbiakban tudatosan tudatosan csiszoljuk, csiszoljuk, formáljuk formáljuk az az esetleges esetleges beszédhibáikat. NYÍLT NYÍLT NAP: NAP: április április óra óra ÓVODAI ÓVODAI KALAUZ KALAUZ 2015/ /2016 Mosolykert Óvoda Óvoda (Páskom (Páskom Tagóvoda) Tagóvoda) Budapest, Budapest, Páskom Páskom park park Tel./fax: Tel./fax: honlap: honlap: Óvodavezető: Turóczyné Turóczyné Ungvári Ungvári Edit Edit helyettes: helyettes: Dormoski Dormoski Gizella Gizella Nevelési Nevelési programunkban kiemelt kiemelt szerepet szerepet szántunk szántunk az egészséges az egészséges életmódra életmódra való való felkészítésnek, amit amit lehetővé lehetővé tesznek tesznek az óvoda az óvoda adottságai adottságai és a és pedagógusok a pedagógusok elhivatottsága. Fakultatív Fakultatív programjaink: játékos játékos angol angol nyelvoktatás, nyelvoktatás, úszás, úszás, korcsolya korcsolya és hittan. és hittan. A programok A programok a mindennapi a mindennapi óvodai óvodai életünk életünk szerves szerves részévé részévé váltak. váltak. Alkalomszerűen kirándulásokat szervezünk: szervezünk: voltunk voltunk a soroksári a soroksári tangazdaságban, Nagykarácsonyban, a Mikulás-házban, a repülőtéren, repülőtéren, a Budakeszi a Budakeszi Vadasparkban. Ünnepeink Ünnepeink az óvodában: az óvodában: Mikulás, Mikulás, karácsony, karácsony, farsang, farsang, anyák anyák napja, napja, évzáró. évzáró. Gyermeknapkor közösen közösen barkácsolunk barkácsolunk a gyerekekkel a gyerekekkel és családtagjaikkal. és Rendszeresen részt részt veszünk veszünk a kerületi a kerületi játékos játékos vetélkedőkön, óvodás óvodás olimpián, olimpián, melyeken melyeken vidáman vidáman és sikeresen és sikeresen szerepelünk. szerepelünk. Alapítványunk áprilisától áprilisától működik működik a szülők a szülők segítségével. segítségével januárjában januárjában alapítványi alapítványi támogatásból támogatásból jött jött létre létre a Somadrin-sószoba. a A A kruppos, kruppos, felső felső légúti légúti megbetegedésekre érzékeny érzékeny gyerekek gyerekek hetente hetente kétszer, kétszer, beosztás beosztás alapján alapján látogatják, látogatják, igazodva igazodva az óvodai óvodai foglalkozásokhoz. Több Több udvari udvari játékot játékot is alapítványi is alapítványi pénzből pénzből tudtunk tudtunk megvásárolni. Mindezen Mindezen tevékenységeink megvalósulásávavalósulásával biztosítjuk biztosítjuk gyermekeink gyermekeink harmonikus harmonikus személyiségfejlődését, az az meg- óvodáskor óvodáskor végére végére az iskolaérettség az elérését. elérését. NYÍLT NYÍLT NAP: NAP: április április óra óra

7 ÓVODAI ÓVODAI KALAUZ KALAUZ 2015/ /2016 ÓVODAI ÓVODAI KALAUZ KALAUZ 2015/ /2016 Palotai Palotai Vadvirág Vadvirág Óvoda Óvoda (Aulich (Aulich Óvoda) Óvoda) Budapest, Budapest, Aulich Aulich L. utca L utca Telefon: Telefon: , , fax: fax: honlap: honlap: Óvodavezető: Óvodavezető: Nedoba Nedoba Katalin Katalin Óvodai Óvodai nevelőmunkánk nevelőmunkánk során során abból abból indulunk indulunk ki, hogy ki, hogy a gyermek a gyermek alapvető alapvető és és legfontosabb legfontosabb tevékenysége tevékenysége a játék, a játék, mely mely egyszerre egyszerre örömforrás örömforrás és egyben és egyben a a személyiség személyiség fejlesztés fejlesztés eszköze. eszköze. Játék során Játék során fejlődik fejlődik a gyermekek a gyermekek mozgása, mozgása, az értelmi az értelmi képességeik, képességeik, a nyelvi a nyelvi kifejező kifejező készségük. készségük. A játék A játék lehetőséget lehetőséget ad a ad viselkedési a viselkedési szabályok szabályok megismerésére, megismerésére, a és a játékban játékban fejlődnek fejlődnek a gyermekek a gyermekek társas társas kapcsolatai. kapcsolatai. Kiemelt Kiemelt nevelési nevelési területünk területünk a mozgás, a mozgás, mely a mely 3-7 éves a 3-7 gyermekek éves gyermekek lételeme, lételeme, minden minden képességfejlesztés, képességfejlesztés, minden minden további további fejlődés fejlődés alapja. alapja. Fontosnak Fontosnak tartjuk tartjuk a családokkal a családokkal való szoros való szoros kapcsolatot, kapcsolatot, a rendszeres a rendszeres tájékoztatást, tájékoztatást, információcserét. információcserét. Nyitott Nyitott óvoda óvoda vagyunk, vagyunk, ami azt ami azt jelenti, jelenti, hogy hogy a szülők a szülők bármikor, bármikor, előzetes előzetes egyeztetés egyeztetés után bejöhetnek után bejöhetnek a a csoportba csoportba és és betekinthetnek betekinthetnek gyermekük gyermekük és az egész az egész csoport csoport óvodai óvodai életébe. életébe. A rendelkezésre A rendelkezésre álló álló speciális speciális mozgásfejlesztő mozgásfejlesztő eszközök eszközök lehetővé lehetővé teszik, teszik, hogy hogy a gyermekek a gyermekek szabadon szabadon kísérletezhessenek kísérletezhessenek és eközben és eközben testüket testüket a térben a térben számtalan számtalan módon módon érzékelhessék. érzékelhessék. Ennek Ennek során során nem nem csak csak mozgásuk mozgásuk fejlődik, fejlődik, hanem hanem érzelmi érzelmi életük életük is is kiegyensúlyozottabbá válik, válik, magabiztosabbak magabiztosabbak lesznek. lesznek. Óvodánk Óvodánk 5 csoporttal 5 csoporttal működik. működik. Nevelési Nevelési céljainkat céljainkat vegyes vegyes életkorú életkorú csoportokban csoportokban valósítjuk valósítjuk meg. Ennek meg. Ennek előnye, előnye, hogy az hogy új az gyermekek új gyermekek könnyebben könnyebben szoknak szoknak be az be az oviba, oviba, hiszen hiszen látják, látják, hogy a hogy nagyok a nagyok milyen milyen jól érzik jól magukat, érzik magukat, és ők szívesen és ők szívesen segítenek segítenek a kisebbeknek. a kisebbeknek. Óvodánk Óvodánk felvállalta felvállalta a sajátos a sajátos nevelési nevelési igényű igényű gyermekek gyermekek nevelését, nevelését, ezen belül ezen is belül az is az autizmus autizmus spektrum spektrum zavarral zavarral küzdő küzdő gyermekek gyermekek fejlesztését, fejlesztését, akiknek akiknek a nevelését a nevelését utazó gyógypedagógus utazó gyógypedagógus és gyógypedagógiai és gyógypedagógiai asszisztens asszisztens segíti. segíti. Úgy gondoljuk, Úgy gondoljuk, hogy hogy nevelési nevelési programunk programunk megvalósításával megvalósításával mindent mindent megteszünk megteszünk azért, azért, hogy a hogy gyerekek a gyerekek testileg, testileg, lelkileg lelkileg kiegyensúlyozottan kiegyensúlyozottan fejlődjenek, fejlődjenek, és 6-7 és éves 6-7 éves korukra korukra a vidám a vidám óvodai óvodai évek után évek érettek után érettek legyenek legyenek az iskolai az iskolai élet megkezdésére. élet megkezdésére. NYÍLT NYÍLT NAP: NAP: április április 23. csütörtök 23. csütörtök 9-11 óra 9-11 óra DOKUMENTUMTÁR ÉS INFORMÁCIÓS ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT KÖZPONT DOKUMENTUMTÁR ÉS INFORMÁCIÓS ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT KÖZPONT

8 ÓVODAI ÓVODAI KALAUZ KALAUZ 2015/ /2016 ÓVODAI ÓVODAI KALAUZ KALAUZ 2015/2016 Palotai Mozdonyvezető Vadvirág Óvoda Óvoda (Mézes Tagóvoda) 1155 Budapest, Mozdonyvezető u Budapest, Telefon: 1155 Wesselényi utca 29. Telefon: honlap: sites.google.com/site/mozdonyveze honlap: toovodahonlapja Tagóvoda-vezető: Óvodavezető: Juhász Hovanyecz Ferencné Katalin Kiemelt Rákospalota nevelési zöldövezetében területünk a 8 csoporttal környezet működik megismerésére-felfedezésére óvodánk. való törekvés Nagyméretű, és a környezetvédelem. gondozott, virágos udvarunk van, a gyermekek mozgásigényének A környezet megfelelő megismerése játékterületekkel. elősegíti, Madárbarát hogy a gyermekek kertünk tapasztalatokat a természet egy szerezzenek szeletét varázsolja az őket körülvevő udvarunkra. közvetlen,- és tágabb értelemben vett természeti, társadalmi környezetről. Mivel a természet megismerését, a természet védelmére nevelést az Speciális csoportjaink: óvodás korban kell megalapoznunk, célunk, hogy az életkoruknak megfelelő - Diétás csoportunk cukorbeteg, lisztérzékeny és tájékozódást és eligazodást nyújtsunk a környezettel való aktív kapcsolat tevékeny halmozott ételallergiás gyermekeket integráltan kialakításához. nevel. A környezeti - Logopédia nevelés tartalma csoportunk három megkésett témakörben beszédfejlődésű, alapjainak gyermekek megismerése, komplex logopédiai valósul meg az óvodában: - a természet - jelenségek, fejlesztését kapcsolatok és mozgásterápiáját a természetben, látja el. - természet-és - Hagyományőrző környezetvédelem óvodánkban alapjai. a gyermekek a tradicionális kultúra értékeivel ismerkednek. Hagyományaink: szüreti mulatság, A mindennapjainkat zöldnapi meghatározza a ünnepeink, Márton-nap, ünnepélyek, környezettudatos családi napok, ovi-nap. magatartás, verseinket, dalanyagunkat és játékainkat az évszakok váltakozásához Játékos fejlesztő igazítjuk, programjaink: kihangsúlyozzuk néptánc, a sakk, "Jeles ovi-foci, Zöld Ünnepek" ovi-karate, adta angol, lehetőségeket. hittan. Sokat kirándulunk, madarászkodunk, Sokat múzeumokat kirándulunk, látogatunk megfigyeljük és úszunk. a természet kincseit, Parajdi változásait, sókőből száraz ismerkedünk sószobát tágabb alakítottunk környezetünkkel. ki, mely gyermekeink egészségének megőrzését és immunrendszerük erősítését A Mézes biztosítja. óvoda 3 csoporttal működik, 2013 óta új, korszerű műfüves pályával, ahol a gyerekeket Szeretettel és szüleiket várjuk új sokféle óvodásainkat sportolási és szüleiket és szabadidős a nyílt tevékenységgel napunkon! várjuk. NYÍLT NYÍLT NAP: NAP: április április 24. péntek óra Rákospalotai Napsugár Hetedhét Összevont Óvoda Óvoda (Klapka (Nádastó Óvoda) 2. Tagóvoda) Budapest, Klapka Nádastó Gy. park u Telefon/fax: Telefon: honlap: Óvodavezető: Végváriné Nagyné Pácza Kékhegyi Erika Erika helyettes: Bokáné Bogya Balogh Ibolya Zsuzsa Óvodánk Az kertvárosi óvoda 4 csoportos, környezetben vegyes épült, és homogén amely egyszerre csoporttal nyújt működik. biztonságot, jó levegőt, nyugalmat, mégis jó a megközelíthetősége. Óvodai gyermekférőhelyünk száma 100 fő. Napsugár Nevelési céljainkat vegyes életkorú csoportokban valósítjuk meg. Életünk ritmusát az évszakok, bennük a hétköznapok és jeles Összevont napok váltakozásai Óvoda adják. Időkerekünk folyamatos, rugalmas, az egyénhez, a gyermeki (Nádastó szükségletekhez 1. Tagóvoda) igazított. Kiemelt feladatunknak tekintjük a hagyományőrzést, a népi kismesterségekkel való ismerkedést. Mindezek megvalósítását segíti, hogy óvodánkban egy jól felszerelt kézműves műhelyt alakítottunk ki, ahol szakszerű irányítás mellett gyakorolhatják a 1156 Budapest, Nádastó park 1. Telefon: honlap: Óvodavezető: Nagyné Pácza Erika helyettes: Haskó Józsefné gyermekek Az óvoda az 6 csoportos, alapvető vegyes fogásokat, és homogén anyagok csoporttal használatát működik. (agyagozás, batikolás, Mindkét nemezelés, óvodában szövés, fonás). nevelési programunk: Fontos Képességfejlesztés számunkra a mindennapos játékkal, mesével, mese, mozgással. vers, éneklés, Az óvodákban környezettudatosságra lehetőség van különfoglalkozásokra való nevelés, a délutáni az egészséges időszakban, életmód a szülők szokásainak igényei alapján. kialakítása, formálása, és nem utolsó sorban Lehetséges a gyermek elsődleges választások: és legfontosabb német, angol, tevékenysége, sakk, a játék. néptánc, sportfoglalkozások, melynek árát a szülők Nélkülözhetetlennek térítik. tartjuk a családokkal való szoros kapcsolatot, a rendszeres tájékoztatást. Korcsolya Nyitott és úszásoktatás óvoda vagyunk, az intézményekben ami azt jelenti, hogy a szülők bármikor, előzetes egyeztetés térítésmentesen után bejöhetnek biztosított. a csoportba és betekinthetnek gyermekük és az egész csoport életébe. NYÍLT NAP: április 15. Beiratkozás: május 4-8-ig DOKUMENTUMTÁR DOKUMENTUMTÁR ÉS INFORMÁCIÓS ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT KÖZPONT DOKUMENTUMTÁR DOKUMENTUMTÁR ÉS INFORMÁCIÓS ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT KÖZPONT

9 ÓVODAI ÓVODAI KALAUZ KALAUZ 2015/ /2016 ÓVODAI ÓVODAI KALAUZ KALAUZ 2015/ /2016 Rákospalotai Kertvárosi Óvoda Óvoda Intézményünk Intézményünk a Rákospalotai a Rákospalotai Kertvárosi Kertvárosi Összevont Összevont Óvoda Óvoda augusztus augusztus 1-én jött 1-én létre, jött egy létre, egy székhely székhely és 2 tagóvodával. és 2 tagóvodával. Ezáltal Ezáltal az intézményi az intézményi szakmai szakmai munka munka mozgástere mozgástere nagymértékben nagymértékben bővült, bővült, mivel az mivel óvodai az óvodai nevelés nevelés három három óvodai óvodai épületben épületben valósul valósul meg. meg. Óvodaképünk, Óvodaképünk, Gyermekképünk: Óvodai Óvodai nevelésünk nevelésünk gyermekközpontú, befogadó. befogadó. A gyermek A gyermek személyiségének kibontakoztatására törekszünk, törekszünk, biztosítva biztosítva mindenki mindenki számára számára az egyenlő az egyenlő hozzáférést. hozzáférést. Mindezek Mindezek tudatában tudatában alakítjuk alakítjuk külső, külső, belső környezetünket, belső környezetünket, ami családias, ami családias, értékeket, értékeket, érzelmeket érzelmeket közvetítő, közvetítő, mert a mert gyermekek a gyermekek személyiségfejlődését meghatározza meghatározza az őket az körülvevő őket körülvevő személyi személyi és tárgyi és tárgyi környezet. környezet. Küldetésnyilatkozatunk: Óvodánk Óvodánk szakmailag szakmailag önálló önálló intézmény, intézmény, a családi a családi nevelést nevelést kiegészítve kiegészítve végzi nevelő végzi nevelő munkáját. munkáját. Vállalja Vállalja a 3-7 éves a 3-7 gyermekek éves gyermekek nevelését, nevelését, fejlesztését fejlesztését az iskolába az iskolába lépésig. lépésig. Fontos Fontos számunkra, számunkra, hogy: hogy: - örömteli, - örömteli, boldog boldog éveket éveket biztosítsunk biztosítsunk óvodásaink óvodásaink számára, számára, - igényesen, - igényesen, felkészülten, felkészülten, minden minden lehetőséget lehetőséget kihasználva kihasználva dolgozzunk, dolgozzunk, - a szülőkkel - a szülőkkel kialakított kialakított partnerkapcsolatot tovább tovább mélyítsük. mélyítsük. NYÍLT NYÍLT NAP: NAP: Vácrátót Vácrátót téri Tagóvoda téri Tagóvoda április április Szövőgyár utcai utcai Székhelyóvoda Budapest, Budapest, Szövőgyár Szövőgyár u. 24. u. 24. Telefon: Telefon: honlap: honlap: Intézményvezető: Balla Balla Béláné Béláné helyettes: helyettes: Pásztor Pásztor Beáta Beáta Csoportok Csoportok száma: száma: Vegyes Vegyes és homogén és homogén csoportokkal csoportokkal működik. működik. Régi Régi Fóti Fóti úti úti Tagóvoda Budapest, Budapest, Régi Régi Fóti út Fóti 14. út 14. Telefon: Telefon: honlap: honlap: Tagóvoda-vezető: Magyar Magyar Tamásné Tamásné Csoportok Csoportok száma: száma: Vegyes Vegyes életkorú életkorú csoportokkal csoportokkal működik. működik. Régi Régi fóti úti fóti Tagóvoda úti Tagóvoda április április Szövőgyár Szövőgyár utcai utcai Székhelyóvoda április április A Szövőgyár A Szövőgyár utcai utcai Székhelyóvodában, és a Vácrátót és a Vácrátót téri Tagóvodában téri Tagóvodában 9 órától, 9 órától, a Régi a Fóti Régi úti Fóti úti Tagóvodában Tagóvodában órától órától fél órás fél tájékoztatót órás tájékoztatót tartunk tartunk a kedves a kedves Szülőknek. Szülőknek. A nap A során nap során látogatható látogatható lesz az lesz összes az összes csoport. csoport. Kérjük, Kérjük, hogy a hogy a csoportlátogatásra papucsot, papucsot, váltócipőt váltócipőt hozzanak hozzanak magukkal! magukkal! Vácrátót téri téri Tagóvoda Budapest, Budapest, Vácrátót Vácrátót tér tér Telefon: Telefon: honlap: honlap: Tagóvoda-vezető: Ambrus Ambrus Károlyné Károlyné Csoportok Csoportok száma: száma: Vegyes Vegyes és homogén és homogén életkorú életkorú csoportokkal csoportokkal működik. működik. DOKUMENTUMTÁR ÉS ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT KÖZPONT DOKUMENTUMTÁR ÉS ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT KÖZPONT

10 ÓVODAI KALAUZ 2015/2016 Rákospalotai Hetedhét Óvoda (Klapka Óvoda) 1154 Budapest, Klapka Gy. u. 27. Telefon/fax: honlap: Óvodavezető: Végváriné Kékhegyi Erika helyettes: Bokáné Balogh Zsuzsa Óvodánk kertvárosi környezetben épült, amely egyszerre nyújt biztonságot, jó levegőt, nyugalmat, mégis jó a megközelíthetősége. Óvodai gyermekférőhelyünk száma 100 fő. Nevelési céljainkat vegyes életkorú csoportokban valósítjuk meg. Életünk ritmusát az évszakok, bennük a hétköznapok és jeles napok váltakozásai adják. Időkerekünk folyamatos, rugalmas, az egyénhez, a gyermeki szükségletekhez igazított. Rákospalotai Kiemelt feladatunknak tekintjük a hagyományőrzést, a népi kismesterségekkel való ismerkedést. Mindezek megvalósítását segíti, hogy óvodánkban egy jól felszerelt kézműves műhelyt alakítottunk ki, ahol szakszerű irányítás mellett gyakorolhatják a gyermekek az alapvető fogásokat, anyagok használatát (agyagozás, batikolás, nemezelés, szövés, fonás). Fontos számunkra a mindennapos mese, vers, éneklés, környezettudatosságra való nevelés, az egészséges életmód szokásainak kialakítása, formálása, és nem utolsó sorban a gyermek elsődleges és legfontosabb tevékenysége, a játék. Nélkülözhetetlennek tartjuk a családokkal való szoros kapcsolatot, a rendszeres tájékoztatást. Nyitott óvoda vagyunk, ami azt jelenti, hogy a szülők bármikor, előzetes egyeztetés után bejöhetnek a csoportba és betekinthetnek gyermekük és az egész csoport életébe. Szabadidős foglalkozások térítésmentesen: nagycsoportosoknak kézműves foglalkozás, néptánc heti 1 alkalommal. Igény szerinti térítéses foglalkozások: színházi előadás, kiállítás, múzeumlátogatás, karate, mozgásfejlesztő torna /TSMT/, sakk, foci, úszás, angol. Célunk, olyan biztonságot adó, családias légkör kialakítása, melyben ésszerű szabályok mellett szabadon fejlődhet a gyermekek önállósága, kreativitása, problémamegoldó képessége. NYÍLT NAPOK: ÓVODAI KALAUZ 2015/ április Komatálazás április György napi bárány kihajtás április Májusfa állítás Minden kedves érdeklődőt sok szeretettel várunk! Hetedhét Óvoda (Bocskai Tagóvoda) Budapest, Bocskai u. 65. Telefon/fax: honlap: Tagóvoda-vezető: Czabayné Csóka Annamária Óvodánkat családi házból alakították ki, két nagy és egy kis foglalkoztatóban tevékenykednek gyermekeink. Családias légkörben, otthonos környezetben telnek mindennapjaink. Óvodai gyermekférőhelyünk száma 62 fő. Kiemelt nevelési területünk a mozgásfejlesztés. Amit nyújtunk: - A gyerekek sokoldalú, harmonikus fejlesztése az általános ismeretanyagot kiegészítve a kézműves tevékenységek változatos eszközrendszerével. - Érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes óvodai légkör megteremtése. - Kreatív tevékenységek során alapkészségeik, kézügyességük, megfigyelőképességük, esztétikai ízlésük fejlesztése. - Készségek, jártasságok megalapozása, amelyek képessé teszik az együttélésre, felkészítik az iskolai életmód elfogadására.

11 ÓVODAI KALAUZ 2015/2016 Óvodánkban a legfőbb nevelési eszköz a játék. Ezen kívül az óvodai élet tartalmát az évszakok és ünnepek körforgása, és az ehhez kapcsolódó versek, mesék és mondókák, dalok és énekes játékok adják. A gyermekek számára sokféle tevékenységet szervezünk csoporton belül és csoportok között. Minden döntésünkben, cselekedetünkben a gyermekek szempontjai az elsődlegesek. Miért a Bocskai óvoda? A család után az óvoda az első olyan szintér ahol a gyermek szocializálódik, itt tanulja meg először, hogyan kell másokhoz alkalmazkodnia, itt szerzi meg első barátait, itt éli meg az élet fontos pillanatait, ezért fontos hogy ez olyan közegben történjen, ahol a gyermekek érdeke mindenek felett áll. Szabadidős foglalkozások térítésmentesen: nagycsoportosoknak kézműves foglalkozás, bevezetés az agyagozás technikájába. Igény szerinti térítéses foglalkozások: színházi előadás, kiállítás, múzeumlátogatás. ÓVODAI KALAUZ 2015/2016 Pestújhelyi Óvoda Óvodánk két telephelyen működik, kertvárosi környezetben, családi házak között helyezkednek el. Nyolc csoportban integrált óvodai nevelés folyik, amit telephelyenként két fejlesztésre alkalmas szoba segít. Az integrált nevelés a környezetben megnőtt igény kielégítésére került az óvoda nevelési feladatai közé. Az egészséges gyermekek nevelése szempontjából kedvező a gyermekek integrálása, a különbözőség elfogadtatása, a közös játék és egyéb tevékenységek során. A sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek társadalomba való zökkenőmentes beilleszkedését nagymértékben segítheti a kellő időben megkezdett speciális nevelés, fejlesztés. Fontosnak tartjuk, hogy az integrált óvodai nevelésben csak annak az egészséges kisgyermeknek szabad részt vennie, akinek szülei teljes mértékben elfogadják a különbözőséget, empátiával fordulnak a sérült emberek felé. Gyakorlatban is alkalmazzuk az egymástól való tanulás elvét, tevékenységünket a szülők pozitívan értékelik és támogatják. Az a határozott véleményünk, hogy a kis intézmények biztosítják legjobban a gyermekek fejlődését és fejlesztését szolgáló koncepciók megvalósítását. A kis csoportlétszám nagyobb lehetőséget ad az egyéni fejlesztésre, felzárkóztatásra, az új kezdeményezések, elképzelések, módszerek bevezetésére. Gyermekképünk Nagy bátorság másnak az életébe beleavatkozni, másokat nevelni. A családdal együttműködve fejlesztjük a gyerekeket, elfogadjuk az egyéniséget, a különbözőséget. Úgy gondoljuk, hogy szívvel berendezett, virágokkal, gyermekmunkákkal díszített óvodába kell a gyerekeket nem beszoktatni, hanem befogadni. NYÍLT NAP: április Minden kedves érdeklődőt sok szeretettel várunk!

12 Pestújhelyi Óvoda (Manóvár Óvoda) 1158 Bp., József A. u Telefon: honlap: Óvodavezető: Csörgőné Bánhalmi Éva helyettes: Vincze Viktória Célunk a befogadó, inkluzív óvodai nevelés megvalósítása, azaz egészséges gyermekeket együtt nevelni sajátos nevelési igényű gyermekekkel. Mi már megértettük, hogy első lépés a szemléletváltás: amikor belülről jön az elfogadás, természetes a segítségnyújtás, akkor lehetséges az akadályok, az úttorlaszok" felszámolása. A második lépés, ráébredni arra, hogy az első és legfontosabb a gyermek és családja, akiknek támogatásra, segítségre, de leginkább elfogadásra van szükségük. ÓVODAI KALAUZ 2015/2016 Olyan óvodát hívtunk életre, ahol lehetőség nyílik az esélyegyenlőség megvalósítására, ahol az egészséges gyermekek természetes, mindennapi dologként élhetik meg a különbözőséget, az elfogadást, a segítségnyújtás örömét. Ahol nem az a kérdés, miért vagy te más, mint én?", hanem az miben tudok segíteni neked?" NYÍLT NAP: április 11., 25. (szombat) óra ÓVODAI KALAUZ 2015/2016 Pestújhelyi Óvoda (Bújócska Óvoda) 1158 Budapest, Őrjárat u. 9. Telefon: honlap: Óvodavezető: Csörgőné Bánhalmi Éva Tagóvoda vezető: Vojtku Attiláné Pestújhely árnyas fái közt áll 4 csoportos óvodánk. Kellemes környezetben, napfényes, vidám csoportszobákban, tágas, sok mozgáslehetőséget biztosító udvarunkon tartalmas óvodai élet várja a kicsiket. Fő nevelési területeink: az anyanyelvi nevelés és az egészséges életmódra nevelés. Hetenkénti élményszerző napunkon kézműves foglalkozás, táncház vagy bábműsor várja a gyerekeket. Az őszt Tök-buli -val búcsúztatjuk, karácsonykor jó hangulatú együttlétet szervezünk. A farsangi mulatságot a húsvéti készülődés követi a sorban. Az Évzáró, a nagyokat búcsúztató Kerty Party, majd az Ovis napok programsorozat zárja a nevelési évet. Programjainkkal a közös Európa elvárásainak is eleget teszünk: nevelési módszereinkkel elősegítjük, hogy a gyermekek felnőve készen álljanak a változásra, helytálljanak idegen környezetben, kommunikatív készségük fejlett legyen, tartalmas emberi kapcsolatokat tudjanak kialakítani, magatartásuk etikus legyen, látásmódjuk kritikus legyen, egészséges életvitelt alakítsanak ki, s képesek legyenek a különbözőség elfogadására, esztétikus produktumok előállítására. NYÍLT NAP: április óra

13 Dokumentumtár és Információs Központ 1153 Budapest, Bocskai utca (Hubay Jenő Zeneiskolai épülete) Programajánló április óra - író-olvasó találkozó Varró Dániellel május óra - gyermekirodalmi könyvajánló és vásár június Helytörténeti tábor gyermekeknek augusztus Könyvmoly-tábor gyermekeknek Nyitva tartás Hétfő: 9:00-16:00 Kedd: 9:00 19:00 Szerda: 9:00 16:00 Csütörtök: 9:00 19:00 Péntek: 9:00 16:00 Telefon/fax: +36 (1) Honlap: Facebook oldal:

KISPESTI ÓVODAI TÁJÉKOZTATÓ 2012

KISPESTI ÓVODAI TÁJÉKOZTATÓ 2012 KISPESTI ÓVODAI TÁJÉKOZTATÓ 2012 ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ ÓVODÁK Arany Óvoda 4 Árnyas Óvoda 6 Bóbita óvoda 8 Gyöngykagyló Óvoda 10 Hársfa Óvoda 12 Mese-vár Óvoda 14 Mézeskalács Óvoda 16 Napraforgó Óvoda

Részletesebben

kispesti hívogató tájékoztató a kerületi óvodákról Kiadja: Kispest Önkormányzata, 2014. www.kispest.hu

kispesti hívogató tájékoztató a kerületi óvodákról Kiadja: Kispest Önkormányzata, 2014. www.kispest.hu kispesti hívogató tájékoztató a kerületi óvodákról Kiadja: Kispest Önkormányzata, 2014. www.kispest.hu KISPESTI ÓVODAI TÁJÉKOZTATÓ 2014. ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ ÓVODÁK Kispesti Arany Óvoda 4 Kispesti

Részletesebben

ÓVODAHÍVOGATÓ 2012-2013. Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzatának tájékoztató kiadványa a városrész óvodáiról

ÓVODAHÍVOGATÓ 2012-2013. Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzatának tájékoztató kiadványa a városrész óvodáiról ÓVODAHÍVOGATÓ 2012-2013 Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzatának tájékoztató kiadványa a városrész óvodáiról ÓVODAHÍVOGATÓ 2012-2013 Kedves zuglói szülők! Gyermekük idén kilép az eddig megszokott,

Részletesebben

Óvodai hívogató 2015/2016. nevelési évre

Óvodai hívogató 2015/2016. nevelési évre 1. Gyerek-Virág Napközi Otthonos Óvoda címe: 1082 Budapest, Baross u. 111/b., /Baross u. 91-93./ telefon: 334-3920, 333-5592, fax: 323-1295 e-mail: gyerekvirag.ovoda@gmail.com honlap: www.gyerek-viragovoda.hu

Részletesebben

2013/2014. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT BÖLCSŐDÉK, ÓVODÁK, MŰKÖDTETETT ÁLTALÁNOS ISKOLÁK, KÖZÉPISKOLÁK,

2013/2014. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT BÖLCSŐDÉK, ÓVODÁK, MŰKÖDTETETT ÁLTALÁNOS ISKOLÁK, KÖZÉPISKOLÁK, I R Á N Y T Ű S Z Ü L Ő K N E K A Z I N T É ZM É N Y V Á L A S Z T Á S H O Z 2013/2014. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT BÖLCSŐDÉK, ÓVODÁK, MŰKÖDTETETT ÁLTALÁNOS ISKOLÁK, KÖZÉPISKOLÁK,

Részletesebben

IRÁNYTŰ. Tájékoztató a III. kerületi óvodákról. 2013/2014-es nevelési év

IRÁNYTŰ. Tájékoztató a III. kerületi óvodákról. 2013/2014-es nevelési év IRÁNYTŰ Tájékoztató a III. kerületi óvodákról 2013/2014-es nevelési év Budapest, III. ker. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási Osztályának kiadványa Tartalomjegyzék Bevezető...

Részletesebben

A VÁROSI ÓVODÁK HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA

A VÁROSI ÓVODÁK HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA A VÁROSI ÓVODÁK HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA Csákvári Judit intézményvezető Pápa, 2010. 1 1. Bevezetés Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról és annak 1996. évi módosítása a nevelőtestületekre

Részletesebben

Mindenki egyenlő, de nem egyforma.

Mindenki egyenlő, de nem egyforma. Mindenki egyenlő, de nem egyforma. Integrált pedagógiai Program Pestújhelyi Óvoda M a n ó v á r Ó v o d a, B ú j ó c s k a Ó v a o d Budapest, 2013. szeptember 01. Az óvoda adatai Az óvoda neve: Budapest

Részletesebben

BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK (1016 Budapest, Nyárs utca 2-4 sz.) PEDAGÓGIAI PROGRAM

BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK (1016 Budapest, Nyárs utca 2-4 sz.) PEDAGÓGIAI PROGRAM BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK (1016 Budapest, Nyárs utca 2-4 sz.) PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény OM - azonosítója: 032334 Intézményvezető:.. Katinszki Ferencné Legitimációs eljárás /2012. (.) határozatszámon

Részletesebben

IRÁNYTŰ. Tájékoztató a III. kerületi óvodákról. 2014/2015-ös nevelési év

IRÁNYTŰ. Tájékoztató a III. kerületi óvodákról. 2014/2015-ös nevelési év IRÁNYTŰ Tájékoztató a III. kerületi óvodákról 2014/2015-ös nevelési év Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási Osztályának kiadványa Tartalomjegyzék

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI PEDAGÓGIAI PROGRAM GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI PEDAGÓGIAI PROGRAM Gyöngyös, 2014 1 Minden gyermek egyedi, soha meg nem ismételhető csodája a teremtésnek, tiszteletreméltó egyéniség, hagyni kell szabadon kibontakozni, óvva, védve,

Részletesebben

Óbudai Információs Füzetek

Óbudai Információs Füzetek Óbudai Információs Füzetek IRÁNYTû Tájékoztató a III. kerületi óvodákról 2014/2015-ös nevelési év Budapest Fôváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási Osztályának

Részletesebben

ÓBUDAI INFORMÁCIÓS FÜZETEK IRÁNYTÛ TÁJÉKOZTATÓ A III. KERÜLETI ÓVODÁKRÓL 2015/2016-OS NEVELÉSI ÉV

ÓBUDAI INFORMÁCIÓS FÜZETEK IRÁNYTÛ TÁJÉKOZTATÓ A III. KERÜLETI ÓVODÁKRÓL 2015/2016-OS NEVELÉSI ÉV ÓBUDAI INFORMÁCIÓS FÜZETEK IRÁNYTÛ TÁJÉKOZTATÓ A III. KERÜLETI ÓVODÁKRÓL 2015/2016-OS NEVELÉSI ÉV BUDAPEST FÔVÁROS III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL OKTATÁSI OSZTÁLYÁNAK

Részletesebben

Óbudai Információs Füzetek

Óbudai Információs Füzetek Óbudai Információs Füzetek IRÁNYTû Tájékoztató a III. kerületi óvodákról 2015/2016-os nevelési év Budapest Fôváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási Osztályának

Részletesebben

BOCSKAI ÓVODA KLAPKA ÓVODA. Pedagógiai Program 2013.

BOCSKAI ÓVODA KLAPKA ÓVODA. Pedagógiai Program 2013. KLAPKA ÓVODA BOCSKAI ÓVODA Pedagógiai Program 2013. RÁKOSPALOTAI HETEDHÉT ÓVODA 1154. Budapest, Klapka György u. 27. Tel./ fax: 307-6374 e-mail: klapkaovi@freemail.hu Web: www.hetedhetovoda.hu OM azonosító:201554

Részletesebben

1. Az óvodaegységek adatai 4. 2. Gyermekkép, óvodakép 5

1. Az óvodaegységek adatai 4. 2. Gyermekkép, óvodakép 5 TARTALOM Bevezető 1. Az óvodaegységek adatai 4 2. Gyermekkép, óvodakép 5 2.1. Helyzetkép az óvodákról 5 2.2. Alapelveink 14 2.3. Gyermekképünk 14 2.4. Pedagógusképünk 14 3. Az óvodánk célja, feladata 15

Részletesebben

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T Ó V O D A PEDAGÓGIAI PROGRAM Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 034458 Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszám:

Részletesebben

Kedves Szülők! Sikeres iskolaválasztást kívánok magam és munkatársaim nevében! Bondor Mária intézményvezető

Kedves Szülők! Sikeres iskolaválasztást kívánok magam és munkatársaim nevében! Bondor Mária intézményvezető 2015 Kedves Szülők! Fontos és nehéz döntés előtt állnak azok a szülők, akiknek ez év tavaszán kell választaniuk hová, melyik iskolába írassák gyermeküket. Budapest XX. kerületében, Pesterzsébeten kilenc

Részletesebben

Óvodai Pedagógiai Program

Óvodai Pedagógiai Program Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája Óvodai Pedagógiai Program 2013. TARTALOM 1. A Helyi Nevelési Program jogi keretét meghatározó dokumentumok 2. Az Intézmény adatai 2.1. Helyzetelemzés, 2.2. Tagintézmények

Részletesebben

Hort PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 HORT

Hort PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 HORT Hort PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 HORT KÉSZÍTETTE: A Benedek Elek Hagyományőrző és Természetbarát Óvoda nevelőtestülete Csontosné Skrabák Éva Fabu Anna Márta Fain Józsefné Karczagné Nagy Klára Kerekné Aradi

Részletesebben

A csányi Napközi Otthonos Óvoda pedagógiai programja 2013.

A csányi Napközi Otthonos Óvoda pedagógiai programja 2013. Napközi Otthonos Óvoda 3015 Csány, Malom út 1. OM azonosító: 031 411 A csányi Napközi Otthonos Óvoda pedagógiai programja 2013. Készült: 2013.július 25. KÉSZÍTETTE: A csányi Napközi Otthonos Óvoda nevelőtestülete:

Részletesebben

H E L Y I P E D A G Ó G I A I

H E L Y I P E D A G Ó G I A I Ó V O D A I N E V E L É S A M Ű V É S Z E T E K E S Z K Ö Z E I V E L H E L Y I P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A OM azonosító: 036785 Jóváhagyta: Hujber Jánosné óvodavezető 2013. augusztus 27. 1 T

Részletesebben

Faragó Utcai Óvoda Helyi Óvodai Nevelési Programja

Faragó Utcai Óvoda Helyi Óvodai Nevelési Programja Faragó Utcai óvoda 4029 Debrecen, Faragó u.20-22. Tel/fax: 52/316-268 e-mail: faragoovi@vipmail.hu Faragó Utcai Óvoda Helyi Óvodai Nevelési Programja Intézmény OM azonosító: 030871 Iktatószám: 55-550/2010

Részletesebben

Mosolykert óvoda Budapest, Kavicsos köz 6. Helyi Óvodai Nevelési program

Mosolykert óvoda Budapest, Kavicsos köz 6. Helyi Óvodai Nevelési program Mosolykert óvoda Budapest, Kavicsos köz 6. Helyi Óvodai Nevelési program 1 Adatlap Az óvoda neve: Rövidített neve: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert Óvoda Székhelye:

Részletesebben

Kicsi vagyok én, majd megnövök én, apámnál is, anyámnál is nagyobb leszek én. Kicsi vagyok én, erıs leszek én, világ minden óriását földhöz vágom én.

Kicsi vagyok én, majd megnövök én, apámnál is, anyámnál is nagyobb leszek én. Kicsi vagyok én, erıs leszek én, világ minden óriását földhöz vágom én. 2011 Szabó Lırinc: Kicsi vagyok én (részlet) Kicsi vagyok én, majd megnövök én, apámnál is, anyámnál is nagyobb leszek én. Kicsi vagyok én, erıs leszek én, világ minden óriását földhöz vágom én. Kicsi

Részletesebben

OROSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA 5900 OROSHÁZA, LEHEL U. 23. OM azonosító: 028097 Tel: 68/412-916 e-mail:

OROSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA 5900 OROSHÁZA, LEHEL U. 23. OM azonosító: 028097 Tel: 68/412-916 e-mail: Tel: 68/412-916 1 Tel: 68/412-916 TARTALOM BEKÖSZÖNTŐ... 4 PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSÁNAK INDOKLÁSA... 6 ÓVODA ADATAI... 8 AZ ÓVODA BEMUTATÁSA... 10 ERŐSSÉGEINK ÉS SAJÁTOSSÁGAINK... 11 J Ö V Ő K É P

Részletesebben

17. Kiemelt figyelmet igénylő gyerekekkel való foglalkozás 68. 18. Az óvodai szakmai dokumentumok egymásra épülése 80. 19. Felhasznált irodalom 81.

17. Kiemelt figyelmet igénylő gyerekekkel való foglalkozás 68. 18. Az óvodai szakmai dokumentumok egymásra épülése 80. 19. Felhasznált irodalom 81. PEDAGÓGIAI PROGRAM Belváros - Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzat Bástya Óvoda 1056.Bp.Bástya u.4-6. E-mail cím: ovodabastya@gmail.com Honlap cím: www.bastya.netii.net TARTALOMJEGYZÉK 1.

Részletesebben

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Jóváhagyta: Barcza Béláné óvodavezető 1 Tartalom Bevezetés... 4 Törvényi háttér... 5 Az intézmény jellemző adatai... 5 Helyzetelemzés: Óvodánk sajátos arculata...

Részletesebben

XXII. KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA 1224 BUDAPEST, VII. UTCA 15. OM azonosító: 034772. iktatószám: PEDAGÓGIAI PROGRAM

XXII. KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA 1224 BUDAPEST, VII. UTCA 15. OM azonosító: 034772. iktatószám: PEDAGÓGIAI PROGRAM XXII. KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA 1224 BUDAPEST, VII. UTCA 15. iktatószám: PEDAGÓGIAI PROGRAM B E V E Z E T É S... 5 1. HELYZETKÉP... 6 2 1.1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 6 1.2. AZ EGYESÍTETT ÓVODA BEMUTATÁSA...

Részletesebben

HÍVOGAT AZ ÓVODA. Tájékoztató Székesfehérvár Óvodáiról

HÍVOGAT AZ ÓVODA. Tájékoztató Székesfehérvár Óvodáiról HÍVOGAT AZ ÓVODA Tájékoztató Óvodáiról Tartalomjegyzék: I. Bevezetı II. Megyei Jogú Város által fenntartott óvodák Árpád Úti Óvoda Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda Felsıvárosi Óvoda Gyöngyvirág Óvoda Hosszúsétatéri

Részletesebben