XV. kerület. Óvodai Kalauz 2015/2016. Csokonai Kulturális és Sportközpont Dokumentumtár és Információs Központ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XV. kerület. Óvodai Kalauz 2015/2016. Csokonai Kulturális és Sportközpont Dokumentumtár és Információs Központ"

Átírás

1 XV. kerület Óvodai Kalauz 2015/2016 Csokonai Kulturális és Sportközpont Dokumentumtár és Információs Központ

2 ÓVODAI KALAUZ 2015/2016 Kedves Szülők! Tisztelt Olvasónk! Tavasszal nemcsak a természet újul meg, ez az évszak jelenti sok más dolognak is a kezdetét. Ilyenkor kell eldönteni, melyik óvodába járjon majd gyermekünk, mint ahogy a nagyobbak iskolaválasztása is erre az időszakra esik. A kerületben számtalan intézmény, felkészült szakember várja Önöket! Óvodai kalauz kiadványunkkal az óvodás korú gyermekeknek és szüleiknek próbálunk a segítségére sietni. Csokorba gyűjtöttük a kerületi óvodákat, azok sajátosságait, programjait, szabadidős foglalkozásait és a nyílt napokat, amikor ellátogathatnak egy-egy intézménybe, hogy könnyebb legyen gyermekük számára a legideálisabb óvodát megtalálni! Idén az óvodáktól kért és kapott anyagot csak szerkesztettük, de bízunk benne, hogy kiadványunk jól használható, és elnyeri bizalmát! Üdvözlettel: Csokonai Művelődési Központ Dokumentumtár és Információs Központ munkatársai Mozdonyvezető Óvoda 1155 Budapest, Mozdonyvezető u Telefon: honlap: sites.google.com/site/mozdonyveze toovodahonlapja Óvodavezető: Hovanyecz Katalin Rákospalota zöldövezetében 8 csoporttal működik óvodánk. Nagyméretű, gondozott, virágos udvarunk van, a gyermekek mozgásigényének megfelelő játékterületekkel. Madárbarát kertünk a természet egy szeletét varázsolja udvarunkra. Speciális csoportjaink: - Diétás csoportunk cukorbeteg, lisztérzékeny és halmozott ételallergiás gyermekeket integráltan nevel. - Logopédia csoportunk megkésett beszédfejlődésű, gyermekek komplex logopédiai fejlesztését és mozgásterápiáját látja el. - Hagyományőrző óvodánkban a gyermekek a tradicionális kultúra értékeivel ismerkednek. Hagyományaink: szüreti mulatság, zöldnapi ünnepeink, Márton-nap, ünnepélyek, családi napok, ovi-nap. NYÍLT NAP: április 21. Játékos fejlesztő programjaink: néptánc, sakk, ovi-foci, ovi-karate, angol, hittan. Sokat kirándulunk, madarászkodunk, múzeumokat látogatunk és úszunk. Parajdi sókőből száraz sószobát alakítottunk ki, mely gyermekeink egészségének megőrzését és immunrendszerük erősítését biztosítja. Szeretettel várjuk új óvodásainkat és szüleiket a nyílt napunkon!

3 ÓVODAI ÓVODAI KALAUZ KALAUZ 2015/ /2016 ÓVODAI ÓVODAI KALAUZ KALAUZ 2015/ /2016 Ákombákom Óvoda Óvoda 1155 Budapest, 1155 Budapest, Tóth I. Tóth u. 98. I. u. 98. Telefon: Telefon: honlap: honlap: Óvodavezető: Óvodavezető: Kissné Kissné Zachar Zachar Piroska Piroska Az Ákombákom Az Ákombákom Óvoda Óvoda két tagóvodája két tagóvodája különböző különböző telephelyen telephelyen működik. működik. Az óvoda Az óvoda azon kevés azon intézmények kevés intézmények egyike egyike Budapesten, Budapesten, ami kertvárosi ami kertvárosi környezetben, környezetben, nagy családként, nagy családként, két csoporttal két csoporttal működik. működik. Úgy gondoljuk, Úgy gondoljuk, ez az ez adottság az adottság már már önmagában önmagában is szerencsés. is szerencsés. Ehhez Ehhez társulnak társulnak a harmonikusan a harmonikusan együtt együtt dolgozó, dolgozó, lelkes lelkes kollégák. kollégák. Férőhelyünk Férőhelyünk 50 fő, 50 ez fő, csoportonként ez csoportonként gyermek gyermek elhelyezését elhelyezését teszi lehetővé. teszi lehetővé. A A csoportok csoportok számából számából adódóan adódóan nincsenek nincsenek homogén homogén csoportok, csoportok, kicsik kicsik és nagyok és nagyok együtt együtt nevelődnek. nevelődnek. Ákombákom Óvoda Óvoda (Patyolat (Patyolat Tagóvoda) Tagóvoda) 1155 Budapest, 1155 Budapest, Patyolat Patyolat u u Tel.: Tel.: honlap: honlap: Tagóvoda-vezető: Lassu-Veverka Lassu-Veverka Fruzsina Fruzsina Az óvoda Az óvoda épületeit épületeit és udvarát és udvarát 2013-ban 2013-ban újították újították fel és fel 1 csoporttal és 1 csoporttal bővült bővült is. Így is. Így jelenleg jelenleg óvodánk óvodánk 5 csoporttal 5 csoporttal működik, működik, melyben melyben 125 gyermek 125 gyermek befogadására befogadására van van lehetőség. lehetőség. Van a Van csoportok a csoportok között között homogén homogén és vegyes és vegyes csoport csoport is, az összetétel is, az összetétel évről évről évre változik. évre változik. Mindkét Mindkét óvodánk óvodánk épületei épületei földszintesek, földszintesek, nagy játszóudvarral, nagy játszóudvarral, virágos virágos előkerttel előkerttel és és tágas, világos tágas, világos csoportszobával csoportszobával rendelkeznek. rendelkeznek. Kertvárosban, Kertvárosban, nyugodt, nyugodt, csendes csendes helyen helyen várjuk várjuk a gyerekeket. a gyerekeket. NYÍLT NYÍLT NAP: NAP: április április óra 9-12 óra NYÍLT NYÍLT NAP: NAP: április április óra 9-12 óra

4 ÓVODAI ÓVODAI KALAUZ KALAUZ 2015/ /2016 ÓVODAI ÓVODAI KALAUZ KALAUZ 2015/ /2016 Hartyán-Árendás Összevont Óvoda Óvoda Budapest, Budapest, Hartyán-köz Hartyán-köz Telefon: Telefon: , , honlap: honlap: Óvodavezető: Balogh Balogh Ildikó Ildikó Pedagógiai Pedagógiai küldetésünk küldetésünk alapja: alapja: Lehet Lehet a gyermeket a gyermeket könyvből könyvből nevelni, nevelni, de de minden minden gyermekhez gyermekhez más könyv más könyv kell. kell. (T.Gordon) (T.Gordon) Célunk: Célunk: Minden Minden egyes egyes gyermekben gyermekben megtalálni megtalálni az az értéket, értéket, és erre és építve erre építve fejleszteni fejleszteni a személyiségét. a Pedagógusaink feladata feladata a kisgyermek a kisgyermek nevelése nevelése során: során: - elfogadni - elfogadni őt olyannak, őt olyannak, amilyen amilyen - biztosítani - biztosítani bizalmunkról bizalmunkról minden minden cselekedetében - elnyerni - elnyerni bizalmát bizalmát - erősíteni - erősíteni öntudatát öntudatát - elismerni - elismerni igyekezetét igyekezetét - irányítani - irányítani a társak a társak felé felé - apró - lépésenként apró lépésenként képességeit képességeit fejleszteni fejleszteni - felismerni - felismerni erősségeit, erősségeit, kedvező kedvező adottságaira adottságaira építeni építeni Óvodánk, Óvodánk, programunk programunk sajátosságai: sajátosságai: Óvodánkban Óvodánkban az oktató az oktató nevelő nevelő munka munka a Lépésről a Lépésről lépésre lépésre óvodafejlesztő óvodafejlesztő program program szerint szerint folyik, folyik, mely mely nemzetközi nemzetközi szinten szinten elismert elismert és és működő működő módszer módszer adaptációja. adaptációja. - a - nevelés a nevelés tevékenységközpontú, projekt projekt rendszerben rendszerben tanulunk: tanulunk: Amit Amit hallok hallok elfelejtem, elfelejtem, Amit látok Amit látok megismerem, megismerem, Amit csinálok Amit csinálok megtanulom. megtanulom. (ősi bölcsesség) (ősi bölcsesség) - az - esztétikus, az esztétikus, kreatívan kreatívan elrendezett elrendezett környezet környezet a gyermekek a gyermekek életkori életkori sajátosságaihoz és a és tevékenységközpontú a neveléshez neveléshez igazodik igazodik (kuckóktevékenységközpontok (kuckók- a csoportszobában) a a - napi a élethez, napi élethez, a szabályokhoz a szabályokhoz piktogramokat, jelöléseket jelöléseket használunk használunk a - napot a napot reggel reggel beszélgető beszélgető körrel körrel indítjuk indítjuk dráma - dráma és szituációs és szituációs játékokkal játékokkal tesszük tesszük még érdekesebbé, még érdekesebbé, vonzóbbá vonzóbbá a játékos a játékos tanulást, tanulást, felszabadítva felszabadítva a szorongásokat, a kibontakoztatva a kreativitást a kreativitást - a - szülők a szülők egyéni egyéni beszélgetés beszélgetés során során tájékozódhatnak gyermekük gyermekük fejlődéséről, fejlődéséről, a a szükséges szükséges tennivalókról, tennivalókról, szakmai szakmai segítségnyújtás lehetőségeiről lehetőségeiről - speciális - speciális programunkat programunkat lehetőség lehetőség van az van iskolában az iskolában a Lépésről a Lépésről lépésre lépésre osztályban osztályban folytatni folytatni - alapítványunk - alapítványunk Ép Lélek Ép Lélek Egészséges Egészséges Test (É.L.E.T.) Test (É.L.E.T.) segíti segíti a gyermekek a gyermekek minél minél korszerűbb, korszerűbb, egészségesebb egészségesebb környezetben környezetben való nevelését való nevelését Speciális Speciális szolgáltatásaink: saját - 60 saját nm60 2 -es nmtornatermünkben 2 -es tudjuk tudjuk biztosítani biztosítani a mozgásfejlesztést a játszószobában - fejlesztőpedagógus speciális speciális eszközökkel eszközökkel segíti segíti munkánkat munkánkat szükség - szükség szerint szerint logopédus, logopédus, pszichológus pszichológus foglalkozik foglalkozik a gyerekekkel a gyerekekkel Igény Igény szerinti szerinti térítéses térítéses szolgáltatásaink: korcsolya, korcsolya, úszás, úszás, zenés zenés tánc, játékos tánc, játékos német német és angol és angol nyelv, nyelv, kirándulás, kirándulás, ovis foci, ovis foci, bábszínház bábszínház látogatás látogatás Ajánljuk Ajánljuk óvodánkat óvodánkat mindenkinek, mindenkinek, akinek akinek fontos, fontos, hogy hogy részese részese lehessen lehessen gyermeke gyermeke fejlesztésének. NYÍLT NYÍLT NAP: NAP: Hartyán Hartyán Óvoda: Óvoda: április április 18. (szombat) 18. (szombat) 9-11 óra 9-11 óra Árendás Árendás Óvoda: Óvoda: április április és és óra óra

5 ÓVODAI ÓVODAI KALAUZ KALAUZ 2015/ /2016 Micimackó Óvoda Óvoda Budapest, Budapest, Kontyfa Kontyfa u. 1. u. 1. Telefon: Telefon: honlap: honlap: Óvodavezető: Veress Veress Szilvia Szilvia Mottó: Mottó: A Földet A Földet nem nagyapáinktól nem örököltük, örököltük, hanem hanem unokáinktól unokáinktól kaptuk kaptuk kölcsön. kölcsön. Óvodánk Óvodánk 8 csoportjában 8 csoportjában közel közel 200 kisgyermeknek 200 biztosítunk biztosítunk férőhelyet. férőhelyet. A csoportok A csoportok összetétele összetétele azonos azonos korú gyermekekből korú áll. Kiemelt áll. Kiemelt feladatunk feladatunk a környezeti a környezeti nevelés, nevelés, melyben melyben nemcsak nemcsak a természet a természet védelmére védelmére kívánjuk kívánjuk nevelni nevelni a gyermekeket, a gyermekeket, hanem hanem a a környezettel környezettel való együttélésre, való együttélésre, környezeti környezeti kultúrára kultúrára is. Sokszínű is. Sokszínű tevékenységgel és és élménnyel élménnyel alapozzuk alapozzuk meg gyermekeink meg gyermekeink természetbarát szemléletét. szemléletét. Óvodánk Óvodánk kétszer kétszer nyerte nyerte el a ZÖLD el a ZÖLD ÓVODA ÓVODA címet. címet. Környezeti Környezeti nevelésünk nevelésünk szinterei: szinterei: csoportszobák természetsarok, kisállat kisállat élőhely, élőhely, óvodai óvodai udvar, udvar, kirándulóhelyeink, családi családi kirándulások, kirándulások, múzeumok, múzeumok, erdei erdei tábor. tábor. Óvónőink Óvónőink a családdal a családdal szorosan szorosan együttműködnek, ezzel ezzel segítik segítik a a gyermekek gyermekek harmonikus harmonikus személyiségfejlődésétfejlődését. Fontos Fontos számunkra, számunkra, hogy hogy a a személyiség- szülőkkel szülőkkel korrekt, korrekt, partneri partneri kapcsolatunk kapcsolatunk legyen. legyen. Hagyományaink: nyílt nyílt napok, napok, családi családi nap, szülők nap, szülők bálja, bálja, külön külön foglakozások. foglakozások. Intézményünk a szomszédos a szomszédos Kontyfa Kontyfa iskolával iskolával kitűnő kitűnő kapcsolatot kapcsolatot ápol, ápol, immár immár 35 éve. 35 éve. Gyakran Gyakran rendezünk rendezünk szakmai szakmai tapasztalatcserét, óra-, óra-, illetve illetve foglalkozáslátogatást. Így a Így gyermekeknek a könnyebbséget jelent, jelent, hogy hogy egy olyan egy olyan tanító tanító néni fogadja néni fogadja őket az őket iskolában, az iskolában, akit már akit ismernek. már ismernek. Szeretettel Szeretettel várjuk várjuk az érdeklődő az érdeklődő családokat! családokat! NYÍLT NYÍLT NAP: NAP: április április óra óra ÓVODAI ÓVODAI KALAUZ KALAUZ 2015/ /2016 Molnár Molnár Viktor Viktor Óvoda Óvoda Budapest, Budapest, Molnár Molnár V. u V. u Telefon/fax: Telefon/fax: honlap: honlap: Óvodavezető: Hajas Hajas Lászlóné Lászlóné helyettes: helyettes: Solymosi Solymosi Tamásné Tamásné Mottónk: Mottónk: A gyermekek A gyermekek akkor akkor a legkomolyabbak, a amikor amikor játszanak. játszanak. Olyankor Olyankor tanulják, tanulják, hogy mi hogy is az mi az is az élet. az élet. Pedagógiai Pedagógiai programunk programunk a Komplex a Komplex esztétikai esztétikai nevelés nevelés az óvodában, az óvodában, mely mely a családias, a családias, vidám vidám gyermekkor gyermekkor jegyében jegyében készült. készült. Kiemelt Kiemelt nevelési nevelési területünk területünk még még a testi a testi nevelés nevelés az és egészséges az egészséges életmódra életmódra nevelés, nevelés, valamint valamint a sajátos a sajátos nevelési nevelési igényű igényű és a beszédhibás és a beszédhibás gyermekek gyermekek speciális speciális nevelése. nevelése. Óvodánk Óvodánk arculata: arculata: csoportok csoportok száma: száma: 8, személyi 8, személyi és és tárgyi tárgyi feltételek feltételek adottak, adottak, jól felszerelt, jól felszerelt, nagy nagy játszóudvar, játszóudvar, műfüves műfüves pálya, pálya, tornaszoba. tornaszoba. Amit Amit nyújtunk: nyújtunk: - biztonságos, - biztonságos, derűs derűs légkör légkör - gyermekközpontú - nevelés nevelés - a gyermeki - a gyermeki személyiség személyiség kibontakoztatása - sikerélmény - sikerélmény biztosítása biztosítása - egészséges - egészséges énkép, énkép, önbizalom önbizalom kialakítása kialakítása - óvoda-család - óvoda-család együttes együttes nevelőmunkája Hagyományaink: szülős szülős beszoktatás; beszoktatás; kirándulások kirándulások szervezése; szervezése; Viktor Viktor napi szüreti napi szüreti mulatság; mulatság; gyermeknap; gyermeknap; nagycsoportosok hete; hete; sportversenyeken, kerületi kerületi rendezvényeken való részvétel. való részvétel. Szabadidős Szabadidős foglalkozások: úszás, úszás, karate, karate, ovis-torna, ovis-torna, kölyök-aerobic, sakk, sakk, angol, angol, foci. foci. NYÍLT NYÍLT NAP: NAP: április április 16. (csütörtök) 16. (csütörtök) óra óra

6 ÓVODAI ÓVODAI KALAUZ KALAUZ 2015/ /2016 Mosolykert Óvoda Óvoda Budapest, Budapest, Kavicsos Kavicsos köz 6. köz 6. Telefon/fax: Telefon/fax: honlap: honlap: Óvodavezető: Turóczyné Turóczyné Ungvári Ungvári Edit Edit helyettes: helyettes: Majorné Majorné Sebestyén Sebestyén Irén Irén Óvodánk Óvodánk - elsőként - elsőként az Újpalotai az Újpalotai lakótelepen lakótelepen től től várja várja a gyermekeket. a gyermekeket. Intézményünk 6 csoporttal 6 csoporttal működik, működik, 150 fő 150 befogadására fő befogadására van lehetőség. van lehetőség. Minden Minden csoportunk csoportunk vegyes vegyes életkorú. életkorú. Fakultatív Fakultatív programjaink: játékos játékos angol angol nyelvoktatás, nyelvoktatás, úszás, úszás, korcsolya korcsolya és hittan. és hittan. A csoportjainkhoz A fedett fedett terasz terasz tartozik, tartozik, így rossz így rossz idő esetén idő esetén is levegőzhetnek is a a gyerekek. gyerekek. Játszóudvarunk jól jól felszerelt felszerelt mozgásfejlesztő eszközökkel, eszközökkel, így így lehetőség lehetőség van van a 3-7-éves a 3-7-éves gyermekek gyermekek sokoldalú sokoldalú fejlesztéséhez. Nevelési Nevelési programunkban kiemelt kiemelt szerepe szerepe van a van mozgásfejlesztésnek: a a gyermeknek a gyermeknek megfelelő megfelelő mozgásteret, mozgásteret, helyszínt, helyszínt, eszközt,- eszközt,- időt biztosítunk időt biztosítunk arra, arra, hogy hogy szabadon szabadon kipróbálhassák a különböző a különböző mozgásformákat. További További kiemelt kiemelt feladatunk feladatunk az anyanyelvi az anyanyelvi nevelés, nevelés, a gyermekek a gyermekek kommunikációs képességének fejlesztése. fejlesztése. Az óvodában Az óvodában a a beszédkapcsolatok kialakulásának alapja alapja az az óvónő óvónő és a és gyermek a gyermek közötti közötti szeretetteljes szeretetteljes viszony, viszony, a jó a jó csoportlégkör. Ezek Ezek ismeretében ismeretében a továbbiakban a továbbiakban tudatosan tudatosan csiszoljuk, csiszoljuk, formáljuk formáljuk az az esetleges esetleges beszédhibáikat. NYÍLT NYÍLT NAP: NAP: április április óra óra ÓVODAI ÓVODAI KALAUZ KALAUZ 2015/ /2016 Mosolykert Óvoda Óvoda (Páskom (Páskom Tagóvoda) Tagóvoda) Budapest, Budapest, Páskom Páskom park park Tel./fax: Tel./fax: honlap: honlap: Óvodavezető: Turóczyné Turóczyné Ungvári Ungvári Edit Edit helyettes: helyettes: Dormoski Dormoski Gizella Gizella Nevelési Nevelési programunkban kiemelt kiemelt szerepet szerepet szántunk szántunk az egészséges az egészséges életmódra életmódra való való felkészítésnek, amit amit lehetővé lehetővé tesznek tesznek az óvoda az óvoda adottságai adottságai és a és pedagógusok a pedagógusok elhivatottsága. Fakultatív Fakultatív programjaink: játékos játékos angol angol nyelvoktatás, nyelvoktatás, úszás, úszás, korcsolya korcsolya és hittan. és hittan. A programok A programok a mindennapi a mindennapi óvodai óvodai életünk életünk szerves szerves részévé részévé váltak. váltak. Alkalomszerűen kirándulásokat szervezünk: szervezünk: voltunk voltunk a soroksári a soroksári tangazdaságban, Nagykarácsonyban, a Mikulás-házban, a repülőtéren, repülőtéren, a Budakeszi a Budakeszi Vadasparkban. Ünnepeink Ünnepeink az óvodában: az óvodában: Mikulás, Mikulás, karácsony, karácsony, farsang, farsang, anyák anyák napja, napja, évzáró. évzáró. Gyermeknapkor közösen közösen barkácsolunk barkácsolunk a gyerekekkel a gyerekekkel és családtagjaikkal. és Rendszeresen részt részt veszünk veszünk a kerületi a kerületi játékos játékos vetélkedőkön, óvodás óvodás olimpián, olimpián, melyeken melyeken vidáman vidáman és sikeresen és sikeresen szerepelünk. szerepelünk. Alapítványunk áprilisától áprilisától működik működik a szülők a szülők segítségével. segítségével januárjában januárjában alapítványi alapítványi támogatásból támogatásból jött jött létre létre a Somadrin-sószoba. a A A kruppos, kruppos, felső felső légúti légúti megbetegedésekre érzékeny érzékeny gyerekek gyerekek hetente hetente kétszer, kétszer, beosztás beosztás alapján alapján látogatják, látogatják, igazodva igazodva az óvodai óvodai foglalkozásokhoz. Több Több udvari udvari játékot játékot is alapítványi is alapítványi pénzből pénzből tudtunk tudtunk megvásárolni. Mindezen Mindezen tevékenységeink megvalósulásávavalósulásával biztosítjuk biztosítjuk gyermekeink gyermekeink harmonikus harmonikus személyiségfejlődését, az az meg- óvodáskor óvodáskor végére végére az iskolaérettség az elérését. elérését. NYÍLT NYÍLT NAP: NAP: április április óra óra

7 ÓVODAI ÓVODAI KALAUZ KALAUZ 2015/ /2016 ÓVODAI ÓVODAI KALAUZ KALAUZ 2015/ /2016 Palotai Palotai Vadvirág Vadvirág Óvoda Óvoda (Aulich (Aulich Óvoda) Óvoda) Budapest, Budapest, Aulich Aulich L. utca L utca Telefon: Telefon: , , fax: fax: honlap: honlap: Óvodavezető: Óvodavezető: Nedoba Nedoba Katalin Katalin Óvodai Óvodai nevelőmunkánk nevelőmunkánk során során abból abból indulunk indulunk ki, hogy ki, hogy a gyermek a gyermek alapvető alapvető és és legfontosabb legfontosabb tevékenysége tevékenysége a játék, a játék, mely mely egyszerre egyszerre örömforrás örömforrás és egyben és egyben a a személyiség személyiség fejlesztés fejlesztés eszköze. eszköze. Játék során Játék során fejlődik fejlődik a gyermekek a gyermekek mozgása, mozgása, az értelmi az értelmi képességeik, képességeik, a nyelvi a nyelvi kifejező kifejező készségük. készségük. A játék A játék lehetőséget lehetőséget ad a ad viselkedési a viselkedési szabályok szabályok megismerésére, megismerésére, a és a játékban játékban fejlődnek fejlődnek a gyermekek a gyermekek társas társas kapcsolatai. kapcsolatai. Kiemelt Kiemelt nevelési nevelési területünk területünk a mozgás, a mozgás, mely a mely 3-7 éves a 3-7 gyermekek éves gyermekek lételeme, lételeme, minden minden képességfejlesztés, képességfejlesztés, minden minden további további fejlődés fejlődés alapja. alapja. Fontosnak Fontosnak tartjuk tartjuk a családokkal a családokkal való szoros való szoros kapcsolatot, kapcsolatot, a rendszeres a rendszeres tájékoztatást, tájékoztatást, információcserét. információcserét. Nyitott Nyitott óvoda óvoda vagyunk, vagyunk, ami azt ami azt jelenti, jelenti, hogy hogy a szülők a szülők bármikor, bármikor, előzetes előzetes egyeztetés egyeztetés után bejöhetnek után bejöhetnek a a csoportba csoportba és és betekinthetnek betekinthetnek gyermekük gyermekük és az egész az egész csoport csoport óvodai óvodai életébe. életébe. A rendelkezésre A rendelkezésre álló álló speciális speciális mozgásfejlesztő mozgásfejlesztő eszközök eszközök lehetővé lehetővé teszik, teszik, hogy hogy a gyermekek a gyermekek szabadon szabadon kísérletezhessenek kísérletezhessenek és eközben és eközben testüket testüket a térben a térben számtalan számtalan módon módon érzékelhessék. érzékelhessék. Ennek Ennek során során nem nem csak csak mozgásuk mozgásuk fejlődik, fejlődik, hanem hanem érzelmi érzelmi életük életük is is kiegyensúlyozottabbá válik, válik, magabiztosabbak magabiztosabbak lesznek. lesznek. Óvodánk Óvodánk 5 csoporttal 5 csoporttal működik. működik. Nevelési Nevelési céljainkat céljainkat vegyes vegyes életkorú életkorú csoportokban csoportokban valósítjuk valósítjuk meg. Ennek meg. Ennek előnye, előnye, hogy az hogy új az gyermekek új gyermekek könnyebben könnyebben szoknak szoknak be az be az oviba, oviba, hiszen hiszen látják, látják, hogy a hogy nagyok a nagyok milyen milyen jól érzik jól magukat, érzik magukat, és ők szívesen és ők szívesen segítenek segítenek a kisebbeknek. a kisebbeknek. Óvodánk Óvodánk felvállalta felvállalta a sajátos a sajátos nevelési nevelési igényű igényű gyermekek gyermekek nevelését, nevelését, ezen belül ezen is belül az is az autizmus autizmus spektrum spektrum zavarral zavarral küzdő küzdő gyermekek gyermekek fejlesztését, fejlesztését, akiknek akiknek a nevelését a nevelését utazó gyógypedagógus utazó gyógypedagógus és gyógypedagógiai és gyógypedagógiai asszisztens asszisztens segíti. segíti. Úgy gondoljuk, Úgy gondoljuk, hogy hogy nevelési nevelési programunk programunk megvalósításával megvalósításával mindent mindent megteszünk megteszünk azért, azért, hogy a hogy gyerekek a gyerekek testileg, testileg, lelkileg lelkileg kiegyensúlyozottan kiegyensúlyozottan fejlődjenek, fejlődjenek, és 6-7 és éves 6-7 éves korukra korukra a vidám a vidám óvodai óvodai évek után évek érettek után érettek legyenek legyenek az iskolai az iskolai élet megkezdésére. élet megkezdésére. NYÍLT NYÍLT NAP: NAP: április április 23. csütörtök 23. csütörtök 9-11 óra 9-11 óra DOKUMENTUMTÁR ÉS INFORMÁCIÓS ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT KÖZPONT DOKUMENTUMTÁR ÉS INFORMÁCIÓS ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT KÖZPONT

8 ÓVODAI ÓVODAI KALAUZ KALAUZ 2015/ /2016 ÓVODAI ÓVODAI KALAUZ KALAUZ 2015/2016 Palotai Mozdonyvezető Vadvirág Óvoda Óvoda (Mézes Tagóvoda) 1155 Budapest, Mozdonyvezető u Budapest, Telefon: 1155 Wesselényi utca 29. Telefon: honlap: sites.google.com/site/mozdonyveze honlap: toovodahonlapja Tagóvoda-vezető: Óvodavezető: Juhász Hovanyecz Ferencné Katalin Kiemelt Rákospalota nevelési zöldövezetében területünk a 8 csoporttal környezet működik megismerésére-felfedezésére óvodánk. való törekvés Nagyméretű, és a környezetvédelem. gondozott, virágos udvarunk van, a gyermekek mozgásigényének A környezet megfelelő megismerése játékterületekkel. elősegíti, Madárbarát hogy a gyermekek kertünk tapasztalatokat a természet egy szerezzenek szeletét varázsolja az őket körülvevő udvarunkra. közvetlen,- és tágabb értelemben vett természeti, társadalmi környezetről. Mivel a természet megismerését, a természet védelmére nevelést az Speciális csoportjaink: óvodás korban kell megalapoznunk, célunk, hogy az életkoruknak megfelelő - Diétás csoportunk cukorbeteg, lisztérzékeny és tájékozódást és eligazodást nyújtsunk a környezettel való aktív kapcsolat tevékeny halmozott ételallergiás gyermekeket integráltan kialakításához. nevel. A környezeti - Logopédia nevelés tartalma csoportunk három megkésett témakörben beszédfejlődésű, alapjainak gyermekek megismerése, komplex logopédiai valósul meg az óvodában: - a természet - jelenségek, fejlesztését kapcsolatok és mozgásterápiáját a természetben, látja el. - természet-és - Hagyományőrző környezetvédelem óvodánkban alapjai. a gyermekek a tradicionális kultúra értékeivel ismerkednek. Hagyományaink: szüreti mulatság, A mindennapjainkat zöldnapi meghatározza a ünnepeink, Márton-nap, ünnepélyek, környezettudatos családi napok, ovi-nap. magatartás, verseinket, dalanyagunkat és játékainkat az évszakok váltakozásához Játékos fejlesztő igazítjuk, programjaink: kihangsúlyozzuk néptánc, a sakk, "Jeles ovi-foci, Zöld Ünnepek" ovi-karate, adta angol, lehetőségeket. hittan. Sokat kirándulunk, madarászkodunk, Sokat múzeumokat kirándulunk, látogatunk megfigyeljük és úszunk. a természet kincseit, Parajdi változásait, sókőből száraz ismerkedünk sószobát tágabb alakítottunk környezetünkkel. ki, mely gyermekeink egészségének megőrzését és immunrendszerük erősítését A Mézes biztosítja. óvoda 3 csoporttal működik, 2013 óta új, korszerű műfüves pályával, ahol a gyerekeket Szeretettel és szüleiket várjuk új sokféle óvodásainkat sportolási és szüleiket és szabadidős a nyílt tevékenységgel napunkon! várjuk. NYÍLT NYÍLT NAP: NAP: április április 24. péntek óra Rákospalotai Napsugár Hetedhét Összevont Óvoda Óvoda (Klapka (Nádastó Óvoda) 2. Tagóvoda) Budapest, Klapka Nádastó Gy. park u Telefon/fax: Telefon: honlap: Óvodavezető: Végváriné Nagyné Pácza Kékhegyi Erika Erika helyettes: Bokáné Bogya Balogh Ibolya Zsuzsa Óvodánk Az kertvárosi óvoda 4 csoportos, környezetben vegyes épült, és homogén amely egyszerre csoporttal nyújt működik. biztonságot, jó levegőt, nyugalmat, mégis jó a megközelíthetősége. Óvodai gyermekférőhelyünk száma 100 fő. Napsugár Nevelési céljainkat vegyes életkorú csoportokban valósítjuk meg. Életünk ritmusát az évszakok, bennük a hétköznapok és jeles Összevont napok váltakozásai Óvoda adják. Időkerekünk folyamatos, rugalmas, az egyénhez, a gyermeki (Nádastó szükségletekhez 1. Tagóvoda) igazított. Kiemelt feladatunknak tekintjük a hagyományőrzést, a népi kismesterségekkel való ismerkedést. Mindezek megvalósítását segíti, hogy óvodánkban egy jól felszerelt kézműves műhelyt alakítottunk ki, ahol szakszerű irányítás mellett gyakorolhatják a 1156 Budapest, Nádastó park 1. Telefon: honlap: Óvodavezető: Nagyné Pácza Erika helyettes: Haskó Józsefné gyermekek Az óvoda az 6 csoportos, alapvető vegyes fogásokat, és homogén anyagok csoporttal használatát működik. (agyagozás, batikolás, Mindkét nemezelés, óvodában szövés, fonás). nevelési programunk: Fontos Képességfejlesztés számunkra a mindennapos játékkal, mesével, mese, mozgással. vers, éneklés, Az óvodákban környezettudatosságra lehetőség van különfoglalkozásokra való nevelés, a délutáni az egészséges időszakban, életmód a szülők szokásainak igényei alapján. kialakítása, formálása, és nem utolsó sorban Lehetséges a gyermek elsődleges választások: és legfontosabb német, angol, tevékenysége, sakk, a játék. néptánc, sportfoglalkozások, melynek árát a szülők Nélkülözhetetlennek térítik. tartjuk a családokkal való szoros kapcsolatot, a rendszeres tájékoztatást. Korcsolya Nyitott és úszásoktatás óvoda vagyunk, az intézményekben ami azt jelenti, hogy a szülők bármikor, előzetes egyeztetés térítésmentesen után bejöhetnek biztosított. a csoportba és betekinthetnek gyermekük és az egész csoport életébe. NYÍLT NAP: április 15. Beiratkozás: május 4-8-ig DOKUMENTUMTÁR DOKUMENTUMTÁR ÉS INFORMÁCIÓS ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT KÖZPONT DOKUMENTUMTÁR DOKUMENTUMTÁR ÉS INFORMÁCIÓS ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT KÖZPONT

9 ÓVODAI ÓVODAI KALAUZ KALAUZ 2015/ /2016 ÓVODAI ÓVODAI KALAUZ KALAUZ 2015/ /2016 Rákospalotai Kertvárosi Óvoda Óvoda Intézményünk Intézményünk a Rákospalotai a Rákospalotai Kertvárosi Kertvárosi Összevont Összevont Óvoda Óvoda augusztus augusztus 1-én jött 1-én létre, jött egy létre, egy székhely székhely és 2 tagóvodával. és 2 tagóvodával. Ezáltal Ezáltal az intézményi az intézményi szakmai szakmai munka munka mozgástere mozgástere nagymértékben nagymértékben bővült, bővült, mivel az mivel óvodai az óvodai nevelés nevelés három három óvodai óvodai épületben épületben valósul valósul meg. meg. Óvodaképünk, Óvodaképünk, Gyermekképünk: Óvodai Óvodai nevelésünk nevelésünk gyermekközpontú, befogadó. befogadó. A gyermek A gyermek személyiségének kibontakoztatására törekszünk, törekszünk, biztosítva biztosítva mindenki mindenki számára számára az egyenlő az egyenlő hozzáférést. hozzáférést. Mindezek Mindezek tudatában tudatában alakítjuk alakítjuk külső, külső, belső környezetünket, belső környezetünket, ami családias, ami családias, értékeket, értékeket, érzelmeket érzelmeket közvetítő, közvetítő, mert a mert gyermekek a gyermekek személyiségfejlődését meghatározza meghatározza az őket az körülvevő őket körülvevő személyi személyi és tárgyi és tárgyi környezet. környezet. Küldetésnyilatkozatunk: Óvodánk Óvodánk szakmailag szakmailag önálló önálló intézmény, intézmény, a családi a családi nevelést nevelést kiegészítve kiegészítve végzi nevelő végzi nevelő munkáját. munkáját. Vállalja Vállalja a 3-7 éves a 3-7 gyermekek éves gyermekek nevelését, nevelését, fejlesztését fejlesztését az iskolába az iskolába lépésig. lépésig. Fontos Fontos számunkra, számunkra, hogy: hogy: - örömteli, - örömteli, boldog boldog éveket éveket biztosítsunk biztosítsunk óvodásaink óvodásaink számára, számára, - igényesen, - igényesen, felkészülten, felkészülten, minden minden lehetőséget lehetőséget kihasználva kihasználva dolgozzunk, dolgozzunk, - a szülőkkel - a szülőkkel kialakított kialakított partnerkapcsolatot tovább tovább mélyítsük. mélyítsük. NYÍLT NYÍLT NAP: NAP: Vácrátót Vácrátót téri Tagóvoda téri Tagóvoda április április Szövőgyár utcai utcai Székhelyóvoda Budapest, Budapest, Szövőgyár Szövőgyár u. 24. u. 24. Telefon: Telefon: honlap: honlap: Intézményvezető: Balla Balla Béláné Béláné helyettes: helyettes: Pásztor Pásztor Beáta Beáta Csoportok Csoportok száma: száma: Vegyes Vegyes és homogén és homogén csoportokkal csoportokkal működik. működik. Régi Régi Fóti Fóti úti úti Tagóvoda Budapest, Budapest, Régi Régi Fóti út Fóti 14. út 14. Telefon: Telefon: honlap: honlap: Tagóvoda-vezető: Magyar Magyar Tamásné Tamásné Csoportok Csoportok száma: száma: Vegyes Vegyes életkorú életkorú csoportokkal csoportokkal működik. működik. Régi Régi fóti úti fóti Tagóvoda úti Tagóvoda április április Szövőgyár Szövőgyár utcai utcai Székhelyóvoda április április A Szövőgyár A Szövőgyár utcai utcai Székhelyóvodában, és a Vácrátót és a Vácrátót téri Tagóvodában téri Tagóvodában 9 órától, 9 órától, a Régi a Fóti Régi úti Fóti úti Tagóvodában Tagóvodában órától órától fél órás fél tájékoztatót órás tájékoztatót tartunk tartunk a kedves a kedves Szülőknek. Szülőknek. A nap A során nap során látogatható látogatható lesz az lesz összes az összes csoport. csoport. Kérjük, Kérjük, hogy a hogy a csoportlátogatásra papucsot, papucsot, váltócipőt váltócipőt hozzanak hozzanak magukkal! magukkal! Vácrátót téri téri Tagóvoda Budapest, Budapest, Vácrátót Vácrátót tér tér Telefon: Telefon: honlap: honlap: Tagóvoda-vezető: Ambrus Ambrus Károlyné Károlyné Csoportok Csoportok száma: száma: Vegyes Vegyes és homogén és homogén életkorú életkorú csoportokkal csoportokkal működik. működik. DOKUMENTUMTÁR ÉS ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT KÖZPONT DOKUMENTUMTÁR ÉS ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT KÖZPONT

10 ÓVODAI KALAUZ 2015/2016 Rákospalotai Hetedhét Óvoda (Klapka Óvoda) 1154 Budapest, Klapka Gy. u. 27. Telefon/fax: honlap: Óvodavezető: Végváriné Kékhegyi Erika helyettes: Bokáné Balogh Zsuzsa Óvodánk kertvárosi környezetben épült, amely egyszerre nyújt biztonságot, jó levegőt, nyugalmat, mégis jó a megközelíthetősége. Óvodai gyermekférőhelyünk száma 100 fő. Nevelési céljainkat vegyes életkorú csoportokban valósítjuk meg. Életünk ritmusát az évszakok, bennük a hétköznapok és jeles napok váltakozásai adják. Időkerekünk folyamatos, rugalmas, az egyénhez, a gyermeki szükségletekhez igazított. Rákospalotai Kiemelt feladatunknak tekintjük a hagyományőrzést, a népi kismesterségekkel való ismerkedést. Mindezek megvalósítását segíti, hogy óvodánkban egy jól felszerelt kézműves műhelyt alakítottunk ki, ahol szakszerű irányítás mellett gyakorolhatják a gyermekek az alapvető fogásokat, anyagok használatát (agyagozás, batikolás, nemezelés, szövés, fonás). Fontos számunkra a mindennapos mese, vers, éneklés, környezettudatosságra való nevelés, az egészséges életmód szokásainak kialakítása, formálása, és nem utolsó sorban a gyermek elsődleges és legfontosabb tevékenysége, a játék. Nélkülözhetetlennek tartjuk a családokkal való szoros kapcsolatot, a rendszeres tájékoztatást. Nyitott óvoda vagyunk, ami azt jelenti, hogy a szülők bármikor, előzetes egyeztetés után bejöhetnek a csoportba és betekinthetnek gyermekük és az egész csoport életébe. Szabadidős foglalkozások térítésmentesen: nagycsoportosoknak kézműves foglalkozás, néptánc heti 1 alkalommal. Igény szerinti térítéses foglalkozások: színházi előadás, kiállítás, múzeumlátogatás, karate, mozgásfejlesztő torna /TSMT/, sakk, foci, úszás, angol. Célunk, olyan biztonságot adó, családias légkör kialakítása, melyben ésszerű szabályok mellett szabadon fejlődhet a gyermekek önállósága, kreativitása, problémamegoldó képessége. NYÍLT NAPOK: ÓVODAI KALAUZ 2015/ április Komatálazás április György napi bárány kihajtás április Májusfa állítás Minden kedves érdeklődőt sok szeretettel várunk! Hetedhét Óvoda (Bocskai Tagóvoda) Budapest, Bocskai u. 65. Telefon/fax: honlap: Tagóvoda-vezető: Czabayné Csóka Annamária Óvodánkat családi házból alakították ki, két nagy és egy kis foglalkoztatóban tevékenykednek gyermekeink. Családias légkörben, otthonos környezetben telnek mindennapjaink. Óvodai gyermekférőhelyünk száma 62 fő. Kiemelt nevelési területünk a mozgásfejlesztés. Amit nyújtunk: - A gyerekek sokoldalú, harmonikus fejlesztése az általános ismeretanyagot kiegészítve a kézműves tevékenységek változatos eszközrendszerével. - Érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes óvodai légkör megteremtése. - Kreatív tevékenységek során alapkészségeik, kézügyességük, megfigyelőképességük, esztétikai ízlésük fejlesztése. - Készségek, jártasságok megalapozása, amelyek képessé teszik az együttélésre, felkészítik az iskolai életmód elfogadására.

11 ÓVODAI KALAUZ 2015/2016 Óvodánkban a legfőbb nevelési eszköz a játék. Ezen kívül az óvodai élet tartalmát az évszakok és ünnepek körforgása, és az ehhez kapcsolódó versek, mesék és mondókák, dalok és énekes játékok adják. A gyermekek számára sokféle tevékenységet szervezünk csoporton belül és csoportok között. Minden döntésünkben, cselekedetünkben a gyermekek szempontjai az elsődlegesek. Miért a Bocskai óvoda? A család után az óvoda az első olyan szintér ahol a gyermek szocializálódik, itt tanulja meg először, hogyan kell másokhoz alkalmazkodnia, itt szerzi meg első barátait, itt éli meg az élet fontos pillanatait, ezért fontos hogy ez olyan közegben történjen, ahol a gyermekek érdeke mindenek felett áll. Szabadidős foglalkozások térítésmentesen: nagycsoportosoknak kézműves foglalkozás, bevezetés az agyagozás technikájába. Igény szerinti térítéses foglalkozások: színházi előadás, kiállítás, múzeumlátogatás. ÓVODAI KALAUZ 2015/2016 Pestújhelyi Óvoda Óvodánk két telephelyen működik, kertvárosi környezetben, családi házak között helyezkednek el. Nyolc csoportban integrált óvodai nevelés folyik, amit telephelyenként két fejlesztésre alkalmas szoba segít. Az integrált nevelés a környezetben megnőtt igény kielégítésére került az óvoda nevelési feladatai közé. Az egészséges gyermekek nevelése szempontjából kedvező a gyermekek integrálása, a különbözőség elfogadtatása, a közös játék és egyéb tevékenységek során. A sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek társadalomba való zökkenőmentes beilleszkedését nagymértékben segítheti a kellő időben megkezdett speciális nevelés, fejlesztés. Fontosnak tartjuk, hogy az integrált óvodai nevelésben csak annak az egészséges kisgyermeknek szabad részt vennie, akinek szülei teljes mértékben elfogadják a különbözőséget, empátiával fordulnak a sérült emberek felé. Gyakorlatban is alkalmazzuk az egymástól való tanulás elvét, tevékenységünket a szülők pozitívan értékelik és támogatják. Az a határozott véleményünk, hogy a kis intézmények biztosítják legjobban a gyermekek fejlődését és fejlesztését szolgáló koncepciók megvalósítását. A kis csoportlétszám nagyobb lehetőséget ad az egyéni fejlesztésre, felzárkóztatásra, az új kezdeményezések, elképzelések, módszerek bevezetésére. Gyermekképünk Nagy bátorság másnak az életébe beleavatkozni, másokat nevelni. A családdal együttműködve fejlesztjük a gyerekeket, elfogadjuk az egyéniséget, a különbözőséget. Úgy gondoljuk, hogy szívvel berendezett, virágokkal, gyermekmunkákkal díszített óvodába kell a gyerekeket nem beszoktatni, hanem befogadni. NYÍLT NAP: április Minden kedves érdeklődőt sok szeretettel várunk!

12 Pestújhelyi Óvoda (Manóvár Óvoda) 1158 Bp., József A. u Telefon: honlap: Óvodavezető: Csörgőné Bánhalmi Éva helyettes: Vincze Viktória Célunk a befogadó, inkluzív óvodai nevelés megvalósítása, azaz egészséges gyermekeket együtt nevelni sajátos nevelési igényű gyermekekkel. Mi már megértettük, hogy első lépés a szemléletváltás: amikor belülről jön az elfogadás, természetes a segítségnyújtás, akkor lehetséges az akadályok, az úttorlaszok" felszámolása. A második lépés, ráébredni arra, hogy az első és legfontosabb a gyermek és családja, akiknek támogatásra, segítségre, de leginkább elfogadásra van szükségük. ÓVODAI KALAUZ 2015/2016 Olyan óvodát hívtunk életre, ahol lehetőség nyílik az esélyegyenlőség megvalósítására, ahol az egészséges gyermekek természetes, mindennapi dologként élhetik meg a különbözőséget, az elfogadást, a segítségnyújtás örömét. Ahol nem az a kérdés, miért vagy te más, mint én?", hanem az miben tudok segíteni neked?" NYÍLT NAP: április 11., 25. (szombat) óra ÓVODAI KALAUZ 2015/2016 Pestújhelyi Óvoda (Bújócska Óvoda) 1158 Budapest, Őrjárat u. 9. Telefon: honlap: Óvodavezető: Csörgőné Bánhalmi Éva Tagóvoda vezető: Vojtku Attiláné Pestújhely árnyas fái közt áll 4 csoportos óvodánk. Kellemes környezetben, napfényes, vidám csoportszobákban, tágas, sok mozgáslehetőséget biztosító udvarunkon tartalmas óvodai élet várja a kicsiket. Fő nevelési területeink: az anyanyelvi nevelés és az egészséges életmódra nevelés. Hetenkénti élményszerző napunkon kézműves foglalkozás, táncház vagy bábműsor várja a gyerekeket. Az őszt Tök-buli -val búcsúztatjuk, karácsonykor jó hangulatú együttlétet szervezünk. A farsangi mulatságot a húsvéti készülődés követi a sorban. Az Évzáró, a nagyokat búcsúztató Kerty Party, majd az Ovis napok programsorozat zárja a nevelési évet. Programjainkkal a közös Európa elvárásainak is eleget teszünk: nevelési módszereinkkel elősegítjük, hogy a gyermekek felnőve készen álljanak a változásra, helytálljanak idegen környezetben, kommunikatív készségük fejlett legyen, tartalmas emberi kapcsolatokat tudjanak kialakítani, magatartásuk etikus legyen, látásmódjuk kritikus legyen, egészséges életvitelt alakítsanak ki, s képesek legyenek a különbözőség elfogadására, esztétikus produktumok előállítására. NYÍLT NAP: április óra

13 Dokumentumtár és Információs Központ 1153 Budapest, Bocskai utca (Hubay Jenő Zeneiskolai épülete) Programajánló április óra - író-olvasó találkozó Varró Dániellel május óra - gyermekirodalmi könyvajánló és vásár június Helytörténeti tábor gyermekeknek augusztus Könyvmoly-tábor gyermekeknek Nyitva tartás Hétfő: 9:00-16:00 Kedd: 9:00 19:00 Szerda: 9:00 16:00 Csütörtök: 9:00 19:00 Péntek: 9:00 16:00 Telefon/fax: +36 (1) Honlap: Facebook oldal:

XV. kerület Óvodai Kalauz 2015/2016 Csokonai Kulturális és Sportközpont Dokumentumtár és Információs Központ

XV. kerület Óvodai Kalauz 2015/2016 Csokonai Kulturális és Sportközpont Dokumentumtár és Információs Központ XV. kerület Óvodai Kalauz 2015/2016 Csokonai Kulturális és Sportközpont Dokumentumtár és Információs Központ Kedves Szülők! Tisztelt Olvasónk! Tavasszal nemcsak a természet újul meg, ez az évszak jelenti

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA

BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA A Szentesi Felsőpárti Óvoda öt óvodából áll: Intézményvezető: Geréné Dunaháti-Vas Márta (megbízása: 2013. augusztus 16-tól 2018. augusztus 15-ig szól) Int. vez.

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12.

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. A feladatok ellátásában közreműködők: Csoport neve, összetétele életkor szerint

Részletesebben

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL. KAPOSVÁR 2009 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Hivatalos elnevezés: Petőfi Sándor Központi Óvoda Az intézmény címe: 7400. Kaposvár, Petőfi u.20 OM azonosító: 033759

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann különkiadás A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann Szeretettel várjuk a szülőket tájékoztató szülői értekezletre 2016. jan. 27 - én, szerdán 18 órakor,,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

Óvodánk pedagógiai programjáról. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket (Mk. 10,14)

Óvodánk pedagógiai programjáról. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket (Mk. 10,14) BEMUATKOZUNK 2011. szeptemberétől lehetőségünk nyílt arra, hogy a szülők számára, akik a gyermekeiket vallási és világnézeti meggyőződésük alapján hitben kívánják nevelni, felajánljuk óvodánkban a keresztyén

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert Pedagógiai Program Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda ADATLAP Az óvoda neve: Rövidített neve: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert

Részletesebben

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22.

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. Intézmény OM - azonosítója: 030871 Készítette: a Faragó Utcai Óvoda nevelőtestülete Legitimációs eljárás

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda. A Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda bemutatása

Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda. A Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda bemutatása Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda Címe: 8900 Zalaegerszeg, Űrhajós utca 2. Elérhetősége: Tel./fax: 92/598-725; 596-726 Óvodavezető: Békefiné Bertók Andrea Óvodavezető-helyettes: Goldfinger Zoltánné, Szabados

Részletesebben

ALBERTFALVAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

ALBERTFALVAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM ALBERTFALVAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 2 Tartalomjegyzék JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 5 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI... 6 1. KÖSZÖNTŐ... 7 2. BEVEZETŐ... 9 2.1. HITVALLÁSUNK... 9 2.2. GYERMEKKÉP... 10 2.3. ÓVODAKÉP...

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS ÓVODA 1119 BUDAPEST, PAJKOS U. 35. Az intézmény OM azonosítója: 034459 Intézményvezető: Csályiné Schön Mária Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában. 2017.04.05. ha találkozol egy autista gyerekkel vagy emberrel,ne feledd ők egy kicsit másképp

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program CSOPORTNAPLÓJA Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre 1 Az óvoda bélyegzője

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

A GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT

A GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT BESZÁMOLÓ BÖLCSŐDE A GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT Kft. működéséről 2011. szeptember 01-től 2012. augusztus 31-ig Készítette: Szabó Istvánné Óvodavezető Ezen beszámolónk intézményünk 2011. szeptember

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM

TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÉS VILONYAI TAGÓVODÁJA 2013. 1 TARTALOM ADATLAPOK 3 I. BEVEZETÉS 6. II. GYERMEKKÉP 7. III. BEMUTATKOZÁS 8 IV. ÓVODA

Részletesebben

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre Szeptember Programok Befogadási terv alapján új gyerekek fogadása, folyamatosan Telephelyvezetői megbeszélés Nevelési Tanácsadó részképesség felmérés

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető Százhalombattai Kipp-Kopp Óvoda Éves programjaink, ünnepeink, megemlékezések, hagyományok,

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / 20167 NEVELÉSI ÉVRE Készült: A Nemzeti Köznevelési Törvény végrehajtásáról szóló 229./2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23. (1) (2) alapján Az intézmény adatai: Székhely óvoda:

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni /Véghelyi Balázs/ 1 Az óvoda hivatalos elnevezése: BALATONVILÁGOSI SZIVÁRVÁNY ÓVODA Az óvoda pontos

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2014/2015. nevelési évre. Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2014/2015. nevelési évre. Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2014/2015. nevelési évre Készítette: Munkaközösség vezető Éves programjaink, ünnepeink, megemlékezések, hagyományok, zöldnapok, szabadidős tevékenységek Munkaközösség

Részletesebben

Gyere velem oviba! Oroszlány Város Óvodái 2012

Gyere velem oviba! Oroszlány Város Óvodái 2012 Gyere velem oviba! Oroszlány Város Óvodái 2012 Kedves Szülők! Az óvodába lépés fontos esemény a család számára. Érthető, hogy izgalommal telnek ezek az első napok, hetek, amikor a kisgyermek először válik

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Egregyi Tagintézménye, Hévíz, Zrínyi út 151 IDŐPONT 2011-2012 tanév, 2012. 08. 31. Az idei tanévben

Részletesebben

Ősszel a táj piros, sárga

Ősszel a táj piros, sárga A tervezés időszaka: 2016. 09. 01. - 11. 30. Ősszel a táj piros, sárga Jeles nap, ünnep, Munkatársi értekezlet A pedagógiai év első félév programjai, felelősök hozzárendelése. Szeptember 07. Együttes (felnőtt).

Részletesebben

Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés

Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Konzulens tanár: Dr. Makai Katalin Készítette: Uri Kovács Lászlóné Mottó: Thomas Gordon idézetét választottam, mely azt gondolom teljes mértékben,

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAMKÍNÁLATA nevelési évre

SZAKMAI PROGRAMKÍNÁLATA nevelési évre SZAKMAI PROGRAMKÍNÁLATA 2016-2017. nevelési évre FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJA Kedves Kollégák! SZAKMAI PROGRAMKÍNÁLAT a 2016/2017-es nevelési évre Szeretettel ajánljuk az érdeklődők figyelmébe a 2016

Részletesebben

Óvodai hívogató 2015/2016. nevelési évre

Óvodai hívogató 2015/2016. nevelési évre 1. Gyerek-Virág Napközi Otthonos Óvoda címe: 1082 Budapest, Baross u. 111/b., /Baross u. 91-93./ telefon: 334-3920, 333-5592, fax: 323-1295 e-mail: gyerekvirag.ovoda@gmail.com honlap: www.gyerek-viragovoda.hu

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére --------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 0kksa09 ---------- csoport részére a 2015/2016-os nevelési évre ---------------------------------------------

Részletesebben

BÉKÉSI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM

BÉKÉSI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM BÉKÉSI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 Intézményünk adatai Neve: Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Címe: 5630 Békés, Baky utca 4. Telefon/fax: 06 66 411 680 Fenntartója: Békési

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) CSÁMIÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodánk a Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Tartalom Bevezető..3.old. 1. Gyermekkép...4.old. 2. Óvodakép 5.old. 3. Nevelési cél.7.old. 4. Az óvodai nevelés általános feladatai.8.old.

Részletesebben

Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI

Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Kovácsné Bögödi Beáta 2011. 02.28. EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Szolnok Városi Óvodák

Részletesebben

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BUDAPEST XXIII. KERÜLETI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYÖNGYHALÁSZOK - TEHETSÉGPONT Cím: 1237 Budapest, Soroksár-Újtelep Nyír u. 22. Tel.: 283-13-82 E-mail: fiai@feketei-bpny.sulinet.hu

Részletesebben

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN Petránné Képes Gizella Óvodavezető, közoktatási szakértő, tréner Miskolci Batsányi János Óvoda Kisgyermekkori nevelés támogatása

Részletesebben

Egészséges életmódra nevelés, egészségnevelés a röszkei Százholdas Pagony Óvodában

Egészséges életmódra nevelés, egészségnevelés a röszkei Százholdas Pagony Óvodában Egészséges életmódra nevelés, egészségnevelés a röszkei Százholdas Pagony Óvodában Felépítés 1. A SZHPÓ nevelés-oktatás területeinek általános folyamatábrája 2. A kisgyermek útja 3-6, 7 éves korig a SZHPÓ-ban

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Helyzetkép II. A program felépítése

TARTALOMJEGYZÉK Helyzetkép II. A program felépítése TARTALOMJEGYZÉK sorszám Megnevezés Oldalszám Bevezető 5 I. Helyzetkép 6 1. Óvodánk bemutatása 6 2. Az óvoda személyi és tárgyi feltételei 7 II. A program felépítése 8 1. Gyermekképünk 8 2. Óvodaképünk

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

DUNAÚJVÁROSI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA DUNAÚJVÁROSI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Dunaújvárosi Óvoda nevelőtestülete Dunaújváros, Pajtás u. 2. Hatályos: 2013. szeptember 1. 2013. 1 Tartalomjegyzék I.BEVEZETÉS... 3 Helyzetelemzés...

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM

Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény OM - azonosítója: 200771 Intézményvezető:.. neve Legitimációs eljárás

Részletesebben

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016.

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. 2 Tartalomjegyzék Bevezető 1. Óvodánk sajátossága, pedagógusképünk, kapcsolatrendszerünk 1.1 Küldetésünk 1.2

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai 2. Helyzetkép 2. 1. Gyermekképünk 2. 2. Óvodaképünk, jövőképünk 2. 3. Pedagógusképünk, küldetésünk 2. 4. Az óvoda személyi feltételei 2. 5. Az óvoda tárgyi

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAMKÍNÁLATA nevelési évre

SZAKMAI PROGRAMKÍNÁLATA nevelési évre SZAKMAI PROGRAMKÍNÁLATA 2015-2016. nevelési évre FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJA Kedves Kollégák! SZAKMAI PROGRAMKÍNÁLAT a 2015/2016-os nevelési évre A 2015 2016-os nevelési évre szóló továbbképzési kínálatunkat

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

OROSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA 5900 OROSHÁZA LEHEL U. 23

OROSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA 5900 OROSHÁZA LEHEL U. 23 1 TARTALOM BEKÖSZÖNTŐ... 3 HELYI NEVELÉSI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSÁNAK INDOKLÁSA... 4 ÓVODA ADATAI... 6 AZ ÓVODA BEMUTATÁSA... 8 ERŐSSÉGEINK ÉS SAJÁTOSSÁGAINK... 14 J Ö V Ő K É P Ü N K... 22 Ó V O D A K É P

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2012/2013.

Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2012. szeptember 1. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár

Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár Rendezvény megnevezése Időpontja Helyszíne Szervezője 2015.01.109:00-13:00 Harsányi Zsuzsa grafikus kiállítása 2015.01.16-02.23 Háza és Magyar Kultúra

Részletesebben

Tatabányai Egyesített Bölcsődék. Szakmai Programja

Tatabányai Egyesített Bölcsődék. Szakmai Programja Tatabányai Egyesített Bölcsődék 2800 Tatabánya, Mártírok útja 27. Tatabányai Egyesített Bölcsődék Szakmai Programja A nevelésben a kisgyermekkor sokkal fontosabb a következő éveknél. Amit ez a kor elront,

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: /

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: / KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/576-530; 28/576-531 mobil: +36 20/824 59 89 e-mail: ovoda.dompol@invitel.hu NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017. NEVELÉSI ÉV

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év CSOPORTNAPLÓ a projektszemléletû óvodai élethez... csoport.../... nevelési év Tartalom: A csoportnapló törvényi háttere..................................................... 2 A csoportnapló megnyitása

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

Ősz HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN. Csokonai úti óvoda rendezvényei. Erőforrás Anyagi Humán.

Ősz HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN. Csokonai úti óvoda rendezvényei. Erőforrás Anyagi Humán. Csokonai úti rendezvényei 3.2.8. HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN Hagyomány, jeles nap, ünnep Hadd nézzek kis tenyeredbe! Beszokatás: - Aprók napja Hatá ridő 10.15. ajándé-kok

Részletesebben

tut Beszprémy Katalin

tut Beszprémy Katalin A népi hagyományok oktatásának fontossága az iskolarendszerben tut Beszprémy Katalin A népi kézművesség megmaradásának záloga a mesterségbeli tudás hiteles átadása a felnövekvő nemzedékek számára, ami

Részletesebben

Tehetséggondozás, személyiségfejlesztés. Nyugodt légkör, barátságos környezet. programok Népi hagyományok megismerése

Tehetséggondozás, személyiségfejlesztés. Nyugodt légkör, barátságos környezet. programok Népi hagyományok megismerése Mottó: Minden ország támasza, talpköve a tiszta erkölcs. /Berzsenyi Dániel/ Az iskolaválasztás a családok számára fontos, felelősségteljes döntés, amely meghatározza a gyermek további fejlődését. E fontos

Részletesebben

Környezeti nevelés munkaközösség. munkaterv. 2014 /2015. nevelési év

Környezeti nevelés munkaközösség. munkaterv. 2014 /2015. nevelési év Környezeti nevelés munkaterv 2014 /2015. nevelési év Készítette: vezető Környezeti nevelés környezeti nevelés et vezeti: ben 14 fő vesz részt. 1. 2. Ökrösné Kara Judit 3. Molnárné Oros Csilla 4. Háló Éva

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)?

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? 1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? a) a gyermekem sok verset, éneket tanuljon 0 0,0% b) érezze jól magát az óvodában 19 70,4% c) minél többet játsszon 11 40,7% d) barátokat,

Részletesebben

Alsós munkaközösség munkaterve

Alsós munkaközösség munkaterve Alsós munkaközösség munkaterve 2013-2014. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJÁNAK Intézkedési terve (2004-2006) A kerületi gyermek és ifjúsági korosztályok fölmérése 1. A fizikai teljesítőképesség, biológiai

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 SPORTÁGVÁLASZTÓ 1-4. évfolyam Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 A tantárgy tanulásának legfontosabb feladata és ja, hogy a gyermekeket megismertesse a sportolási kel, bepillantást nyújtson a sport világába,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL S Ü N I Ó V O D Á K 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. OM: 034481 PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL Készítette: Kovács Zsuzsa Érvényes: 2013. szeptember 01-től Készült: 5/2 eredeti példányban

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Badacsonytomaj, 2015. március Tisztelettel: Krisztin N. Lászlóné igazgató

Tisztelt Szülők! Badacsonytomaj, 2015. március Tisztelettel: Krisztin N. Lászlóné igazgató Tisztelt Szülők! Gyermekük hamarosan betölti a bűvös életkort, iskolás lesz. Önök is, gyermekük is örömteli várakozással, izgalommal, s talán némi szorongással néznek a jövendő és az első tanévnyitó elébe.

Részletesebben

Bukovicsné Nagy Judit közreműködésével az intézmény nevelőtestülete. OM azonosító:

Bukovicsné Nagy Judit közreműködésével az intézmény nevelőtestülete. OM azonosító: 1 Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvoda OM azonosító: 034 388 1084 Bp. Tolnai Lajos u. 7-9. : 210-0086; fax.: 210-0086 E-mail: egyesitett.jvovoda@gmail.com

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben