Óvodai hívogató 2015/2016. nevelési évre

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Óvodai hívogató 2015/2016. nevelési évre"

Átírás

1 1. Gyerek-Virág Napközi Otthonos Óvoda címe: 1082 Budapest, Baross u. 111/b., /Baross u / telefon: , , fax: honlap: óvodavezető: Dr. Gyurasitsné Puha Ibolya Óvodánk sokszínű játékot kínálva várja a világot megismerni vágyó gyermekeket. Négynégy óvodai csoportunk két azonos építészeti adottsággal rendelkező épületben (Baross u. 111/b és Baross u ) helyezkedik el. Óvodai férőhelyünk mindkét épületben 90 fő. Jól felszerelt tornatermünkben biztosítjuk a gyermekek mozgásfejlődését. A hangképzési zavarokkal küzdő gyermekek beszédfejlesztését 5 éves kortól, heti 2 alkalommal logopédus segíti. Nevelőmunkánkat a kompetencia alapú nevelés alapelveire építve, a nevelőtestület által írt saját pedagógiai program alapján végezzük. Nevelési célunk: Sokoldalú képességfejlesztéssel a játék, a művészetek és a mozgás eszközén keresztül alkalmazásképes tudás biztosításával hozzájárulni az egész személyiség fejlesztéséhez. Nevelőmunkánkban kiemelt szerepet kap a vizuális nevelés és a mozgásfejlesztés. Mindennapos nevelőmunkánkban fontosnak tartjuk a különböző kultúrákból érkező gyermekek szocializálódásának, nemzeti önazonosságának megsegítését. Az óvodai nevelés keretében végezzük a roma kulturális nevelést magyar nyelven, és szakértői bizottság szakértői véleménye alapján ellátjuk a különleges bánásmódot igénylő mozgásszervi fogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő sajátos nevelési igényű, integrálható gyermekek nevelését is. A tanulást a játék módszerével, sokoldalú tapasztalatszerzéssel, játékos tevékenységeken keresztül valósítjuk meg. Ingyenes szolgáltatás: katolikus hittan és református hittan. Szülői támogatást igénylő szolgáltatás: nyári táborozás, balett előkészítő, angol nyelvi előkészítő foglakozás, élményszerző kirándulások, színházi előadások. Nyílt napok: a Baross u. 111/b. sz. épületben: április 21. (kedd) óra között, a Baross u. 93. számú épületben: április 22. (szerda) óra között. A leendő óvodás gyermekek szülei részére szervezett szülői értekezlet időpontja: augusztus 25. (kedd) óra 1

2 2. Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda címe: 1089 Budapest, Bláthy Ottó u 35. telefon/fax : honlap: óvodavezető: Tavaszi Józsefné Óvodánk 1900-ban épült, régi téglaépület, Józsefváros munkásnegyedében a régi GANZ- MÁVAG gyár területén helyezkedik el. Az egyemeletes épületben, 5 csoportszobában 100 gyermek tölti vidám mindennapjait. Udvarunkon mozgásfejlesztő eszközök és nagy homokozó biztosítja a játék, a rendszeres testedzés lehetőségét. Intézményünkben főiskolát végzett pedagógusok a dajka nénik és a pedagógiai asszisztensek segítségével biztosítják a gyermekek zavartalan óvodai beilleszkedését és családias légkörben teremtik meg számunkra az érzelmi biztonságot. Kincskereső Néphagyományőrző Óvodai Programunk az érzelmi nevelésre építve aktív együttműködést kíván szülőktől, pedagógustól és gyermektől egyaránt. Fontosnak tartjuk a gyermekek ÉN-tudata mellett MAGYARSÁGTUDAT formálásukat is. A népi kultúra szépséget, örömöt, követendőt nyújt gyermekeink számára és jó alapul szolgál későbbi kultúrájuknak is. Olyan óvodai életteret szeretnénk biztosítani gyermekeinknek, ahol egészséges és szeretetet nyújtó környezetben, a néphagyományok gazdag eszköz- és hatásrendszerével az életkori sajátosságok figyelembevételével megvalósulhat a gyermekek harmonikus személyiség fejlesztése, az életre való testi, lelki és szociális felkészítés, a boldog gyermekkor, az önmegvalósítás lehetőségének megteremtése. Az óvodai nevelés keretében végezzük a roma kulturális nevelést magyar nyelven, és szakértői bizottság szakértői véleménye alapján ellátjuk a különleges bánásmódot igénylő autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő sajátos nevelési igényű, integrálható gyermekek nevelését is. Nyílt napok: március (hétfő-péntek) napokon, délelőtt óráig. Leendő óvodás gyermekek szülei részére szervezett szülői értekezlet időpontja: június 25. (csütörtök) óra 2

3 3. Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda címe: 1086 Budapest Csobánc u. 5. telefon: honlap: óvodavezető: Juhász Andrea Az óvoda jelenleg 4 csoporttal működik, csoportonként 25 gyermekkel. Csoportszobáink világosak, tágasak. Az udvaron fedett szín biztosítja esős időszakban a gyermekek levegőztetését, mely nyáron az óvodai élet fő helyszíne. A pedagógiai programunk célja: érdeklődő, nyitott, empatikus, derűs, kiegyensúlyozott, önmagát reálisan értékelő gyermekek nevelése. Szeretnénk elérni, hogy óvodásaink szívesen járjanak intézményünkbe, igényeljék a társakat, tudjanak kapcsolatot teremteni, és képesek legyenek elviselni a kudarcokat. Kiemelt szerepet játszik a speciális mozgásfejlesztés, csoportosan szervezett szenzomotoros terápia és a foci programok. Az óvodai nevelés keretében végezzük a roma kulturális nevelést magyar nyelven, és szakértői bizottság szakértői véleménye alapján ellátjuk a különleges bánásmódot igénylő beszédfogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelemvagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő sajátos nevelési igényű, integrálható gyermekek nevelését is. Szolgáltatások: speciális mozgásfejlesztés, egyéni fejlesztő foglalkozások tartása, logopédiai foglalkozások, foci programok, hittan, múzeumlátogatás, élményszerző kirándulások, iskolai tornatermek látogatása, részvétel óvodás sportversenyeken. Szülői támogatást igénylő programok: gyümölcsnapok, látogatás az állatkertbe, színház előadások, előadók meghívása az óvodába. Bensőséges érzelmi kapcsolat kialakítását segíti a szülős beszoktatás. A pedagógus a szülőkkel együttműködve elfogadással megértéssel fordul a gyermekek felé. Az érdeklődő szülőket szeretettel várjuk a nyílt napokra április án (kedd, szerda, csütörtök), óra között. A szülői értekezlet várható időpontja: augusztus 25. (kedd) óra 3

4 4. Napsugár Napközi Otthonos Óvoda címe: 1086 Budapest, Dankó utca 31. telefon: honlap: óvodavezető: Inotainé Sólyom Éva Óvodánkban, négy csoportban 90 gyermek elhelyezésére van lehetőség. Nevelőmunkánkat a Komplex prevenciós program alapján végezzük, amely a lehetőségek széles skáláját nyújtja a gyermekek egyénre szabott, sokoldalú személyiségfejlesztésének megvalósítására. Kiemelten kezeljük a gyermekek mozgásfejlesztését abból kiindulva, hogy a gyermek számára a mozgás öröm. Lehetőséget biztosítunk a mozgásra teremben, szabadban egyaránt. Alapelvünk, hogy a gyermek egyedi és önálló személyiség, ennek megfelelően szükségletei, igényei, érdeklődése, fejlődésének üteme sajátos, személyiségéből fakadó. Célunk, hogy érdeklődésének kielégítésére a gyermek keresse a tevékenykedés, a megismerés lehetőségeit, mely hosszú távon az igényes életvitel, a tudásvágy kialakulását alapozza meg. A hozzánk érkező gyermekek barátságos, otthonos környezetben ismerkednek önmagukkal és az őket körülvevő világgal. Napirendünkben a játék folyamatossága biztosítja a megszakítás nélküli tevékenykedést, ebbe épülnek az egyéni fejlesztési lehetőségek és a tanulási tevékenységek. Az óvodai nevelés keretében végezzük a roma kulturális nevelést magyar nyelven, és szakértői bizottság szakértői véleménye alapján ellátjuk a különleges bánásmódot igénylő értelmi fogyatékos, a beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos (értelmi és beszédfogyatékos) vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő sajátos nevelési igényű, integrálható gyermekek nevelését is. Szülők igénye szerint katolikus és református hitoktatásra van lehetőség. Nyílt napot április én (kedd, szerda) délelőtt óra között tartunk. Leendő óvodás gyermekek szülei részére szervezett szülői értekezlet időpontja: augusztus 25. (kedd) óra 4

5 5. Koszorú Napközi Otthonos Óvoda címe: 1086 Budapest, Koszorú utca telefon: honlap: óvodavezető: Bukovicsné Nagy Judit Óvodánk négy csoportjában összesen 80 fő gyermeket tudunk fogadni, csoportjainkat a gyermekek életkorára tekintettel alakítjuk ki. Az óvodai nevelés keretében végezzük a roma kulturális nevelést magyar nyelven, és szakértői bizottság szakértői véleménye alapján ellátjuk a különleges bánásmódot igénylő egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő sajátos nevelési igényű, integrálható gyermekek nevelését is. A szülők elégedettségének érdekében olyan óvodai életet kívánunk megvalósítani, amely magában foglalja az egészségtudatos magatartás kialakítását, az életre való testi, lelki és szociális felkészítést, a környezettel való harmonikus együttélést. Szeretnénk megfelelni a mai kor, a helyi sajátosságok, a közvetlen környezet és a szülők igényeinek. Sokszínű programjaink eredményeként óvodásaink testileg, lelkileg egészségesen fejlődnek. Óvodánk hagyományaihoz híven folytatja az egészséges életmódra nevelést. Helyi pedagógiai programunk címe: Egészségnevelés a Koszorú Óvodában. Meggyőződésünkké vált, hogy óvodás gyermekeink az életben majd úgy tudnak helytállni, ha megfelelő testi, mentális és szociális fejlettséggel rendelkeznek. Óvodapedagógusaink főiskolai végzettségűek, fejlesztőpedagógusunk egyénileg fejleszti a részképességben lemaradt gyermekeinket. Dajkáink jó segítői pedagógiai munkánknak. Tárgyi feltételeink, berendezéseink kielégítik a gyermekek balesetmentes és esztétikus neveléséhez szükséges elvárásokat. Ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások: logopédia, egyéni fejlesztés, hitoktatás. Bízunk abban, hogy munkánk eredményeképpen megfelelően felkészült gyermekek mennek kerületünk iskoláiba. Nyílt napok: április ig (hétfő-péntek) délelőtt óra között. Leendő óvodás gyermekek szülei részére szervezett szülői értekezlet időpontja: augusztus 26. (szerda) óra 5

6 6. Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda címe: 1081 Budapest, Kun utca 3. telefon/fax: honlap: óvodavezető: Husvéth Laura Óvodánk a II. János Pál pápa tér mellett, a Kun utcában helyezkedik el. Az egyemeletes épületünk 4 csoportjában felmenő rendszerben (kis, középső és nagy) 90 gyermek óvodai életét tudjuk biztosítani. A beiratkozottak életkorát, létszámát figyelembe véve előfordul, hogy részben osztott vagy osztatlan (vegyes) csoportot is kialakítunk. Játszóudvarunk fásbokros, az utcától teljesen védett, biztonságos és sokoldalú mozgáslehetőséget nyújt a gyermekeknek. Az alkalmazotti közösséget nagy szakmai tapasztalattal rendelkező óvodapedagógusok, szakképzett dajkák, illetve óvodatitkár alkotja. Az óvodai nevelés keretében végezzük a roma kulturális nevelést magyar nyelven, és szakértői bizottság szakértői véleménye alapján ellátjuk a különleges bánásmódot igénylő érzékszervi fogyatékos (gyengén látó), a beszédfogyatékos, a halmozottan fogyatékos (gyengén látó és beszédfogyatékos) vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő sajátos nevelési igényű, integrálható gyermekek nevelését is. Intézményünk hűen őrzi az óvodáskor alapvető, legelemibb tevékenységeit, ezért nálunk a legfontosabb a játék és a mozgás. A gyermeki kíváncsiság kielégítésére változatos tevékenységeket szervezünk, a mese-ének-rajzolás, verselés-mondókázás átszövi a mindennapokat. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek érzelmi biztonságban, nyugodt derűben, cselekvések által fejlődjenek a maguk üteme szerint. Mottónk: Amit hallok, azt elfelejtem, amit látok, arra emlékszem, amit megcsinálok, azt tudom. /kínai közmondás/ Nyílt napot tartunk: április án (szerda, csütörtök), óra között. Leendő óvodásaink szülőinek első szülői értekezlet időpontja: augusztus 27-én (csütörtök) óra 6

7 7. Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda címe: 1085 Budapest, Somogyi Béla utca telefon: honlap: óvodavezető: Aissou Erzsébet Óvodánk belső Józsefváros történelmi nevezetességű épületei között, a Palota-negyedben található, a Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolával közös épületben, de önálló kialakítással és vezetéssel. A 2001-ben kialakított és folyamatosan fejlesztett épületünkben 5 gyermekcsoport helyezhető el, összesen 120 gyermekkel. Óvodánkban két új játszóudvar került átadásra 2013-ban. Környezeti adottságainkat figyelembe véve a Nevelés Esztétikai Művészeti hatásokkal címen (NEKEM) dolgoztuk ki pedagógiai programunkat, mely garanciája a valóságos élet tevékeny megismerésének, a többoldalú érzékszervekre hatás által a gyermeki önkifejezésnek, a mindennapokban megvalósuló tehetséggondozásnak és a lemaradók felzárkóztatásának. Az óvodai nevelés keretében végezzük a roma kulturális nevelést magyar nyelven, és szakértői bizottság szakértői véleménye alapján ellátjuk a különleges bánásmódot igénylő beszédfogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő sajátos nevelési igényű, integrálható gyermekek nevelését is. Az egyéni és életkor-specifikus képességek figyelembe vételét, továbbá a nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozók önazonosságát segítő programjainkat, valamint a hagyományőrzést egységben kezeljük. Nyílt napok: április 14. (kedd) óra között, április 20. (hétfő) óra között. Az óvodánkba felvételt nyert gyermekek szüleinek szülői értekezlet időpontja: június 9. (kedd) délután óra 7

8 8. TÁ-TI-KA Napközi Otthonos Óvoda címe: 1088 Budapest, Rákóczi út 15. telefon: honlap: óvodavezető: dr. Tárnokiné Joó Ildikó Óvodánk Józsefváros Palota-negyedében található. A jól felszerelt, óvodának épült, ötcsoportos épületben 125 gyerek elhelyezésére van lehetőség. Az óvoda saját játszóudvarral rendelkezik. Az óvodai nevelés keretében végezzük a roma kulturális nevelést magyar nyelven, és szakértői bizottság szakértői véleménye alapján ellátjuk a különleges bánásmódot igénylő mozgásszervi fogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő sajátos nevelési igényű, integrálható gyermekek nevelését is. Óvodánk diabetes betegséggel rendelkező gyermekeket is fogad, akiket szintén integráltan nevelünk. Intézményünkben gyermekközpontú nevelés folyik. Önállóan gondolkodó, kreatív, érzelmileg kiegyensúlyozott, életkedvvel teli, felszabadult, de az ésszerű korlátozásokat is betartani tudó gyermekeket nevelünk. Egyéniségük és jogaik tiszteletben tartása mellett testileg, lelkileg és értelmileg folyamatosan fejlesztjük a hozzánk járó gyerekeket. Célunk a családi nevelés kiegészítése. Középpontban mindig a gyerekekben rejlő lehetőség, tehetség kibontakoztatását állítjuk, miközben igyekszünk számukra életkoruknak megfelelő szinten, meghatározó élményekben részesíteni őket. Fontosnak tartjuk az alapképességek (nagymozgás, kézügyesség, egyensúlyérzék, ritmusérzék, zenei képességek), valamint a különböző nevelési területek (anyanyelvi, érzelmi, értelmi, esztétikai és erkölcsi nevelés) fejlesztését. Szülői támogatást igénylő szolgáltatások: tartás javító gyerekjóga, ismerkedés az idegen nyelvvel (angol). Nyílt napot tartunk: április 23. (csütörtök) óráig. A leendő óvodás gyermekek szülei részére szervezett szülői értekezlet időpontja: június 11. (csütörtök) óra 8

9 9. Pitypang Napközi Otthonos Óvoda címe: 1087 Budapest Százados út 14. telefon/fax: , honlap: óvodavezető: Váradiné Orosz Ágnes Óvodánk négy csoportszobával rendelkezik. A gyermekek életkorát tekintve, az óvodai csoportok vegyesen kerülnek kialakításra. Az óvodai nevelés keretében szakértői bizottság szakértői véleménye alapján ellátjuk a különleges bánásmódot igénylő érzékszervi fogyatékos (nagyothalló) vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő sajátos nevelési igényű, integrálható gyermekek nevelését is. Pedagógiai programunk Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alapelve, hogy szeretetteljes, biztonságot adó, érzelmekben gazdag óvodai életet biztosítsunk a hozzánk járó gyermekeknek. Célunk a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatása, hogy gyermekeink a tevékenységeik, tapasztalataik során, játék közben szerzett ismeretekkel fejlődjenek. Kiemelt feladatunk az egészséges életmódra nevelés és a néphagyomány éltetése, a népszokások megőrzése. Kézműves szobánkban ismerkednek a gyermekek a természetes anyagokkal, a népi kismesterségekkel. Sok programot szervezünk óvodásainknak (szüret, fazekas műhely felkeresése, színházlátogatás stb.). Szülőkkel közös programjaink: játszódélután, Márton-nap, lecsó parti, egészségnap, kézműves délután, gyermeknap, évzáró, kirándulások. Nagy játszóudvarainkon, jól felszerelt tornaszobánkban a gyermekek sokat mozognak. Ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások: fejlesztő foglalkozás, logopédia, református-, katolikus hitoktatás. Szülői támogatást igénylő szolgáltatások (igény szerint): úszás, angol, karate, néptánc, zeneovi, foci. Szeretettel várjuk a leendő kis ovisokat és érdeklődő szüleiket nyílt napunkon: április 13-án (hétfő), délelőtt óráig, délután óráig. A leendő óvodás gyermekek szülei részére szervezett szülői értekezlet időpontja: augusztus 25. (kedd) óra 9

10 10. Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda címe: 1083 Budapest, Szigony u. 18., /Tömő u. 38/A./ telefon: , , honlap: óvodavezető: Matisz Lászlóné Óvodánk két épületben működik, melyekhez játszóudvarok tartoznak. Az óvodai nevelés keretében végezzük a roma kulturális nevelést magyar nyelven, és szakértői bizottság szakértői véleménye alapján ellátjuk a különleges bánásmódot igénylő érzékszervi fogyatékos (gyengénlátó), az értelmi fogyatékos, a beszédfogyatékos, a halmozottan fogyatékos (gyengén látó, értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos) vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő sajátos nevelési igényű, integrálható gyermekek nevelését is. Az epochális /szakaszos/ rendszerű óvodai pedagógiai programunk lényege, hogy az ismereteket nem tagoljuk szét, hanem a külső világ tevékeny megismerése (matematika és környezetismeret) 3 heti ciklusokra osztva váltja egymást. Kiemelt feladatunk az anyanyelvi nevelés, a beszédértés fejlesztése, az egészséges életmódra nevelés. Lehetőséget biztosítunk a változatos, sokoldalú, ismeretszerzésre, a játékos feladatmegoldásokra. A differenciált fejlesztés lehetőségét biztosítjuk csoporton belül, továbbá a fejlesztőpedagógusunk segítségével egyéni foglalkozás keretében, 5 éves kortól. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy gyermekeink környezetükben jól eligazodjanak, jó kapcsolatteremtő képességekkel rendelkezzenek. Rendszeresen szervezünk sétákat, kulturális programokat. Szivárvány-kuckó keretében minden szerdán délután óra között szeretettel várjuk a leendő óvodásokat és szüleiket közös játékra és az óvodával való ismerkedésre. Nyílt nap: április 27. (hétfő) , óra. A leendő óvodás gyermekek szülei részére szülői értekezlet időpontja: június 15. (hétfő) óra 10

11 11. Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda címe: 1086 Budapest, Szűz u. 2. telefon: , honlap: óvodavezető: Csabainé Lampert Ágnes Óvodánk Józsefváros szívében, a Horváth Mihály téri templom mögött található. Két épületben, hat csoportban (kicsi, középső és nagycsoport) fő gyermeket nevelünk. Az óvodai nevelés keretében végezzük a roma kulturális nevelést magyar nyelven, és szakértői bizottság szakértői véleménye alapján ellátjuk a különleges bánásmódot igénylő érzékszervi fogyatékos (nagyothalló) vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelemvagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő sajátos nevelési igényű, integrálható gyermekek nevelését is. A helyi sajátosságokat figyelembe véve a Komplex Prevenciós Óvodai Programot alkalmazzuk a gyermekek sokoldalú fejlesztéséhez, képességeik kibontakoztatásához. Pedagógiai programunk a gyermekek legfőbb tevékenységére a mással nem helyettesíthető játékra, mozgásra és a környezeti nevelésre épül. Családias, szeretetteljes légkörben megalapozzuk a gyermekek környezet iránti szeretetét, tiszteletét. Játszva tanítjuk őket tapasztalatszerezése, cselekvésre, figyelembe véve az érdeklődésüket, életkori sajátosságaikat. Óvodánk másodszor is elnyerte a Zöld Óvoda címet, 2011-ben Madárbarát Óvoda lettünk. Sokat játszunk, tornázunk, bogarászunk a szabad levegőn, nagy udvarunkon. Sok olyan külön programot is szervezünk, melyre a szülőket is várjuk (játszódélutánok, nyílt napok, egészségnap, stb.). Nyílt napok: április 23. (csütörtök) óra, óra. A leendő óvodás szülők részére szervezett szülői értekezlet várható időpontja: június 18. (csütörtök) óra 11

12 12. Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda címe: 1084 Budapest, Tolnai Lajos utca 7-9 telefon/fax: honlap: óvodavezető: Gyurkovics Miklósné Négy csoportos, 100 gyermekférőhelyes óvoda vagyunk. Csoportszobáink tágasak, jól felszereltek, eszközeinkkel, játékszereinkkel sokféle tartalmas tevékenységet biztosítunk a gyermekeink számára. Két udvarunk van eszközeink cseréje folyamatban van. A mozgásos tevékenység feltételeit nagy terület és számos játék (rollerek, biciklik stb.) biztosítja. Az óvodai nevelés keretében végezzük a roma kulturális nevelést magyar nyelven, és szakértői bizottság szakértői véleménye alapján ellátjuk a különleges bánásmódot igénylő beszédfogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő sajátos nevelési igényű, integrálható gyermekek nevelését is. Óvodai nevelésünk célja, hogy óvodásaink sokoldalú, harmonikus fejlődését, gyermeki személyiségük kibontakoztatását elősegítsük, az életkori és az egyéni sajátosságaik, valamint az eltérő fejlődési ütemük figyelembevételével. Programunk a Komplex Prevenciós Óvodai Program, kiemelt feladatunk a mozgásfejlesztés és legfőbb tevékenységnek a játékot tekintjük. Óvodai ünnepeink: Mikulás, karácsony, farsang, anyák napja, gyermeknap stb. Kulturális programjaink: múzeum, kiállítás, bábelőadás és zenei műsorok látogatása, óvodai sportversenyeken, rendezvényeken való részvétel. Közös programok a szülőkkel: játszódélután, munkadélután, kirándulás. Szülői támogatást igénylő szolgáltatások: úszás, balett oktatás, angol nyelvtanfolyamok. Nyílt napok: április én (kedd, szerda), óra. Leendő óvodás gyermekek szülei részére szülői értekezlet időpontja: augusztus 25-én (kedd) óra 12

13 Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda címe: 1089 Budapest, Vajda Péter utca 37. telefon/fax: , honlap: óvodavezető: Kakuja Klára 13. Többcélú intézményünk bölcsődei csoportjainak száma 6, férőhelyek száma 72 fő. Óvodai csoportjaink száma 6, férőhelyeink száma 144 fő, vegyes életkorú (3-5 éves korú) csoportjainkban csoportonként 24 fő gyermek ellátását biztosítjuk. Nevelésünkben nagy hangsúlyt kap az integráció, inklúzió, valamint a tehetséggondozás. Az óvodai nevelés keretében végezzük a roma kulturális nevelést magyar nyelven, és szakértői bizottság szakértői véleménye alapján ellátjuk a különleges bánásmódot igénylő beszédfogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő sajátos nevelési igényű, integrálható gyermekek nevelését is. Bölcsődénkben a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését végezzük. Katica Programunk célja óvodásaink sokoldalú, harmonikus fejlődésének biztosítása, személyiségük kibontakoztatása az életkori és egyéni sajátosságaik, valamint eltérő fejlődési ütemük figyelembevételével. Nevelésfilozófiánk, hogy hisszük minden gyermek egyedi, megismételhetetlen szociális lény, akinek joga van derűs, szeretetteljes légkörben, elfogadó környezetben, közösségben tevékenykedve megkapni mindazokat a fejlesztő hatásokat, melyek képességeinek lehető legteljesebb kifejlesztését szolgálja. Ingyenesen igénybe vehető szolgáltatás a katolikus hitoktatás és a református hitoktatás. Szülői támogatást igénylő szolgáltatások igény szerint: úszás, gyermektorna, igény alapján idegennyelv-oktatás. Nyílt napok: március 27. (péntek) és április 24. (péntek) 9.00 órától óráig. Leendő óvodások szülei számára szervezett szülői értekezlet ideje: augusztus 25. (kedd) óra 13

kispesti hívogató tájékoztató a kerületi óvodákról Kiadja: Kispest Önkormányzata, 2014. www.kispest.hu

kispesti hívogató tájékoztató a kerületi óvodákról Kiadja: Kispest Önkormányzata, 2014. www.kispest.hu kispesti hívogató tájékoztató a kerületi óvodákról Kiadja: Kispest Önkormányzata, 2014. www.kispest.hu KISPESTI ÓVODAI TÁJÉKOZTATÓ 2014. ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ ÓVODÁK Kispesti Arany Óvoda 4 Kispesti

Részletesebben

AZ ALSÓJÓZSAI KEREKERDŐ ÓVODA

AZ ALSÓJÓZSAI KEREKERDŐ ÓVODA AZ ALSÓJÓZSAI KEREKERDŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI Hivatalos elnevezése: Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Címe: 4225 Debrecen, Alsójózsai u. 13. Telefonszáma: (52) 386-129

Részletesebben

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T Ó V O D A PEDAGÓGIAI PROGRAM Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 034458 Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszám:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Egyetértését kinyilvánító:

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Egyetértését kinyilvánító: PEDAGÓGIAI PROGRAM DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 DOBOZ, DOBÓ U. 16. Intézmény OM - azonosítója: 028155 Készítette: Az intézmény nevelőtestülete Egyetértését kinyilvánító: Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

H E L Y I P E D A G Ó G I A I

H E L Y I P E D A G Ó G I A I Ó V O D A I N E V E L É S A M Ű V É S Z E T E K E S Z K Ö Z E I V E L H E L Y I P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A OM azonosító: 036785 Jóváhagyta: Hujber Jánosné óvodavezető 2013. augusztus 27. 1 T

Részletesebben

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSICSERGŐ ÓVODA 1149 Budapest Fráter György tér 12. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYI HÁTTÉR. 4 AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI.. 5 BEVEZETŐ. 6 1. NEVELÉSI KONCEPCIÓ, PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK..

Részletesebben

Hívogató 2010/2011 TÁJÉKOZTATÓ ÚJBUDA ÓVODÁIRÓL

Hívogató 2010/2011 TÁJÉKOZTATÓ ÚJBUDA ÓVODÁIRÓL Hívogató 2010/2011 TÁJÉKOZTATÓ ÚJBUDA ÓVODÁIRÓL Hívogató 2010/2011 Tájékoztató a leendő óvodás gyermekek szülei számára Újbuda óvodáiról Az Újbudai Pedagógiai Intézet kiadványa Készült a Budapest Főváros

Részletesebben

A FICÁNKA CSALÁDI ÓVODA ÉS NAPKÖZI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A FICÁNKA CSALÁDI ÓVODA ÉS NAPKÖZI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FICÁNKA CSALÁDI ÓVODA ÉS NAPKÖZI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Sajátos Nevelési Igényű gyermekek integrált nevelési feladataival egybeszerkesztve OM: 102950 FICÁNKA CSALÁDI ÓVODA 1237 Budapest Vadőr utca 38.

Részletesebben

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a Pedagógiai Programja Készítette: Ács Sándorné Székhelyintézmény vezető és a Tündérkert Keleti Óvoda Tagintézményvezetői Nyíregyháza, 2013. augusztus 01. I. BEVEZETŐ

Részletesebben

1. GONDOLATOK AZ ÓVODÁRÓL

1. GONDOLATOK AZ ÓVODÁRÓL 1. GONDOLATOK AZ ÓVODÁRÓL Az óvoda alapfeladata, funkciója az alapító okiratban és az OONAP-ban meghatározottak szerint, az óvodai nevelés. Az óvoda alapfeladatának ellátása 8 épületben 32 csoportban történik.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013.

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. 1 Tartalomjegyzék 1. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 8 2. A program célrendszere... 10 2.1. Alapvető célok... 10 2.2. Általános

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. OM azonosító: 028500 NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tiszaújváros, 2013. 08.30. Micskiné Bodó Erzsébet óvodavezető 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT MÓDOSÍTOTT PEDAGÓGIAI PROGRAM

MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT MÓDOSÍTOTT PEDAGÓGIAI PROGRAM MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT MÓDOSÍTOTT PEDAGÓGIAI PROGRAM BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KISKAKAS ÓVODA 1104 BUDAPEST, MÁDI UTCA 86/94. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 1 1. GYERMEKKÉPÜNK...

Részletesebben

DIMENZIÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

DIMENZIÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM DIMENZIÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM Változat Hatályba helyezve Változás 1.0 2008. Kiadás 2.0 2013. Kiadás Módosítva 1. 2009. Módosítva 2. 2013. Módosítva 3. 2014. 1 I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1. Alapadatok

Részletesebben

HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013-2018 KESZTHELYI ÉLETFA ÓVODA Keszthelyi Életfa Óvoda Intézmény OM - azonosítója: Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. (.) határozatszámon

Részletesebben

Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodájának. Pedagógiai Programja 2013.

Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodájának. Pedagógiai Programja 2013. Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodájának Pedagógiai Programja 2013. A Pedagógiai Program Jogszabályi Háttere 363/2012. (XII. 17.) Korm. Rendelete az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjáról 2011. évi CXC.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Igaz értékeink tetteinkben, gyermekeink mosolyában mutatkozik meg.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Igaz értékeink tetteinkben, gyermekeink mosolyában mutatkozik meg. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Igaz értékeink tetteinkben, gyermekeink mosolyában mutatkozik meg. 2013. 1 I. ÓVODÁNK... 3 1. AZ APRÓK HÁZA ÓVODA BEMUTATÁSA... 3 2. KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK... 4 3. GYERMEKKÉPÜNK...

Részletesebben

Bábolnai Százszorszép Óvoda helyi nevelési programja

Bábolnai Százszorszép Óvoda helyi nevelési programja Bábolnai Százszorszép Óvoda helyi nevelési programja 3. sz. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változat 2013. 2 Az intézmény adatai Az intézmény neve: Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Székhelye,

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Kiskunhalas OM:027803 Pedagógiai Program Nevelési Program 2013. március Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...4 I. AZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA...5 1. BEVEZETÉS...5

Részletesebben

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM I. PREAMBULUM Az iskola hivatalos neve: Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az iskola fenntartója: KLIK Budapesti IV. kerületi Tankerülete Működési

Részletesebben

Környezeti nevelés játékkal, mesével, Freinet elemekkel

Környezeti nevelés játékkal, mesével, Freinet elemekkel Környezeti nevelés játékkal, mesével, Freinet elemekkel Visszhang Óvoda Tihany 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK: TARTALOMJEGYZÉK:...2 A A pedagógiai program jogszabályi háttere: 3 Bevezető gondolatok,az óvoda bemutatása...3

Részletesebben

Integrált nevelési program ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves. gyermekek számára. Készítette: A nevelőtestület

Integrált nevelési program ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves. gyermekek számára. Készítette: A nevelőtestület Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget. Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel. Paulo Coelho Csoda-Bogár Ház Fejlesztő Óvoda ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves gyermekek számára Készítette:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

SUKORÓI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA. Készítette: a Sukorói Óvoda nevelőtestülete. 8096 Sukoró, Óvoda u. 2/b. Hatályos: 2013. szeptember 1.

SUKORÓI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA. Készítette: a Sukorói Óvoda nevelőtestülete. 8096 Sukoró, Óvoda u. 2/b. Hatályos: 2013. szeptember 1. SUKORÓI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA Készítette: a Sukorói Óvoda nevelőtestülete Átdolgozta: Viza Tiborné Intézményvezető Komlósi Lászlóné óvodapedagógus 8096 Sukoró, Óvoda u. 2/b Hatályos: 2013. szeptember

Részletesebben

ÓVODÁNK JELLEMZŐ ADATAI

ÓVODÁNK JELLEMZŐ ADATAI ÓVODÁNK JELLEMZŐ ADATAI Az óvoda hivatalos elnevezése: VÁRMELLÉKI ÓVODA Az óvoda székhelyének címe, telefonszáma: 9600 Sárvár, Várkerület 11. email címe: honlap címe: Tel: 95/320-009 varmellekiovoda@airplanet.hu

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MOZGÁS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ A KÖRNYEZETTUDATOSSÁG TÜKRÉBEN

PEDAGÓGIAI PROGRAM MOZGÁS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ A KÖRNYEZETTUDATOSSÁG TÜKRÉBEN Gyerekkuckó Óvoda OM:034623 1165 Budapest, Centenáriumi sétány 3. TELEPHELYEK 1162 Budapest Hermina u. 66-68. 1162 Budapest Hársfa u. 54-56. PEDAGÓGIAI PROGRAM MOZGÁS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ A KÖRNYEZETTUDATOSSÁG

Részletesebben

Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre

Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre 1 I. Az intézmény jellemző adatai: Intézmény neve: Százszorszép Művészeti Bázisóvoda Székhely címe: Békéscsaba Wlassics sétány 4/1. Telephely: Békéscsaba Pásztor u.

Részletesebben

A Lázár Ervin Általános Iskola nevelőtestületének Pedagógiai programja

A Lázár Ervin Általános Iskola nevelőtestületének Pedagógiai programja Lázár Ervin Általános Iskola - 1/210 - Nevelési program LÁZÁR ERVIN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM:034862 KLIK azonosító: 189009 web: http://www.lazaraltisk.hu, 36(1)369-3180; e-mail:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK - 2 -

TARTALOMJEGYZÉK - 2 - PIPITÉR ÓVODA FÄRBERKAMILLE KINDERGARTEN Szombathely, Bem József u. 9/C 9700 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készííttetttte:: Az óvoda nevellőttesttüllette Vélleményezésii jjogott gyakorolltt:: Szüllők Közössége

Részletesebben

I R Á N Y T Ű 2013/2014-es tanév

I R Á N Y T Ű 2013/2014-es tanév I R Á N Y T Ű 2013/2014-es tanév KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT Budapest 03 Tankerület kiadványa TARTALOM Jogszabályi háttér Bevezető Általános tájékoztató az oktatási intézményekről 3. oldal 7.

Részletesebben