SINOSZ Somogy Megyei Jelnyelvi Tolmácsszolgálat SZOLGÁLTATÁSI REND 2007.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SINOSZ Somogy Megyei Jelnyelvi Tolmácsszolgálat SZOLGÁLTATÁSI REND 2007."

Átírás

1 SINOSZ Somogy Megyei Jelnyelvi Tolmácsszolgálat SZOLGÁLTATÁSI REND

2 SZOLGÁLTATÁSI REND 1. A TOLMÁCSSZOLGÁLAT ELÉRHETİSÉGEI A tolmácsszolgálat mőködési területe: Somogy Megye Címe: 7400 Kaposvár, Irányi D. u.12. Tel/fax.: 82/ Szolgálatvezetı mobil: 06/ Diszpécser mobil: 06/ MSN: honlap: Skype: kaposvari.jelnyelvi.tolmacsszolg 2. TOLMÁCSOLÁSI TERÜLETEK 1. büntetıeljárás 2. polgári peres eljárás 3. szabálysértési ügyek 4. közigazgatósági hatósági eljárások 5. közjegyzıi okiratkészítése 6. egészségügy 7. felsıoktatás 8. szakképzés 9. foglalkoztatás 10. egyéni igény 11. rendezvény 12. szabadidı 13. konferencia 14. média 15. színház 16. egyház 17. személyi tolmácsolás 18. önálló életvitel támogatása 3. TOLMÁCSOLÁSI MÓDOK - magyar jelnyelv - jelesített magyar nyelv - szájról olvasás - speciális (pantomim, rajz) - taktilis kommunikáció - augmentatív kommunikáció - írásos kommunikáció 2

3 4. A SZOLGÁLAT TOLMÁCSAI, EGYÉB MUNKATÁRSAI ÉS ELÉRHETİSÉGEIK Tamás Angéla Tolmácsszolgálat vezetı Elérhetıség: 06/ Tolmácsolási területek: 1. büntetıeljárás 2. polgári peres eljárás 3. szabálysértési ügy 4. közigazgatási hatósági eljárás 5. közjegyzıi okirat elkészítése 6. egészségügy 8. szakképzés 9. foglalkoztatás 10. egyéni igény (szolgáltatás igénybevétele) 11. rendezvény 12. szabadidı 13. konferencia 16. egyház 18. önálló életvitel támogatása Ellátott térség: - Kaposvár és vonzáskörzete - Marcali és vonzáskörzete - Nagyatád és vonzáskörzete - Tab és vonzáskörzete - Fonyód és vonzáskörzete - Siófok és vonzáskörzete - Balatonföldvár és vonzáskörzete - Balatonboglár és vonzáskörzete - Csurgó és vonzáskörzete - Barcs és vonzáskörzete Laczina Árpádné Jelnyelvi tolmács Elérhetıség: 06/

4 Tolmácsolási területek: 6. egészségügy 8. szakképzés 9. foglalkoztatás 10. egyéni igény (szolgáltatás igénybevétele) 11. rendezvény 12. szabadidı 13. konferencia 16. egyház 18. önálló életvitel támogatása Ellátott térség: - Kaposvár és vonzáskörzete - Marcali és vonzáskörzete - Nagyatád és vonzáskörzete - Tab és vonzáskörzete - Fonyód és vonzáskörzete - Siófok és vonzáskörzete - Balatonföldvár és vonzáskörzete - Balatonboglár és vonzáskörzete - Csurgó és vonzáskörzete - Barcs és vonzáskörzete Zátrokné Vlasics Anita Diszpécser Elérhetıség: 06/ Tolmácsolási területek: 10. egyéni igény (szolgáltatás igénybevétele) 18. önálló életvitel támogatása Ellátott térség: - Kaposvár és vonzáskörzete 4

5 Solymossy Andrea Jelnyelvi tolmács Elérhetıség: 06/ Tolmácsolási területek: 1. büntetıeljárás 2. polgári peres eljárás 3. szabálysértési ügyek 4. közigazgatósági hatósági eljárások 5. közjegyzıi okiratkészítése 6. egészségügy 7. felsıoktatás 8. szakképzés 9. foglalkoztatás 10. egyéni igény 11. rendezvény 12. szabadidı 13. konferencia 14. média 15. színház 16. egyház 17. személyi tolmácsolás 18. önálló életvitel támogatása Ellátott térség: - Kaposvár és vonzáskörzete - Marcali és vonzáskörzete - Nagyatád és vonzáskörzete Brolly Péter Menedzser Elérhetıség: 20/ Tolmácsolási területek: Tolmácsolási munkát nem végez. Ellátott térség: Somogy Megye 5

6 5. TÉRÍTÉSMENTES TOLMÁCSOLÁSI HELYZETEK JEGYZÉKE Térítésmentes tolmácsolási helyzetek: - büntetıeljárás, szabálysértési eljárás és közigazgatási eljárás során történı tolmácsolás: azok a tolmácsolási esetek, amelyekben a perköltség a tolmácsolásra jogosult ügyfelet, mint vesztes félt terhelnék, valamint azok a közigazgatási eljárások, melyekben a tolmácsolás költsége az eljárást kezdeményezı, tolmácsolásra jogosult felet terhelnék - egyéni igény (szolgáltatás igénybevétele, vásárlások, banki ügyek, közüzemi szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyintézés, munkavállalással kapcsolatos ügyintézés, hivatali ügyintézés, szülıi értekezlet, lakógyőlésen való részvétel.) - foglalkoztatás: nem akkreditált foglalkoztatónál történı tolmácsolás, amennyiben azt a siket ügyfél kéri - óvodai nevelés, közoktatásban történı iskolai nevelés és oktatás, felsıoktatás, nem közoktatásban zajló képzés, tanfolyam során: 1. közép, vagy felsıfokú oktatásban költségtérítéses-, esti vagy levelezı képzésben 2. felsıoktatásban, szakoktatásban, nappali képzésben, de nem vizsgáztatás során 3. vagy egyéb, nem a közoktatási rendszerbe tartozó tanfolyamon vagy továbbképzésen - Önálló életvitel támogatása - Személyi tolmácsolás - Szabadidı, kulturális tevékenység (sportrendezvényen vagy kulturális rendezvényen történı egyéni részvétel) - Rendezvény (üzleti vagy szakmai rendezvényen való egyéni részvétel) - Egyházi tolmácsolás (egyéni szertartásokon való részvétel során) Költségtérítéses tolmácsolás helyzetek: Amennyiben a tolmácsolást halló ügyfél vagy intézmény rendeli meg, illetve ha a kapcsolat létrejöttében a halló fél vagy az intézmény érdekelt haszonszerzés céljából. Továbbá azok a tolmácsolási esetek, amelyekben a halló félt vagy intézményt jogszabály kötelezi. - Büntetıeljárás, szabálysértési eljárás és közigazgatási eljárás során történı tolmácsolás, ha a tolmácsot hivatalos szerv rendeli ki a19/2007 IRM vagy a 8/2007.ÖTM rendelet alapján - Szakmai vizsgáztatás szóbeli feleletnél illetve a felsıoktatásban történı szóbeli vizsgáztatás során a 29/2002.OM rendelet alapján 6

7 - Akkreditált rehabilitációs, kiemelt és védett foglalkoztatónál történı munkavállalással, munkavégzéssel kapcsolatos tolmácsolások - Médiatolmácsolás - Színházi tolmácsolás (amennyiben siket csoport számára történik a megrendelés) - Konferenciatolmácsolás (amennyiben a konferencia szervezıje a megrendelı) - Egyházi tolmácsolás (egyházi eseményeken több siket résztvevı számára) 6. ÜGYFÉLFOGADÁS A tolmácsszolgálat irodájában: Hétfı: Kedd: 9-13 Szerda: 9-13 Csütörtök: 9-13 Péntek: 9-13 ÜGYELETI IDİBEOSZTÁS A tolmácsszolgálat éjjel-nappal, hétvégén és ünnepnapokon is hívható száma: 06/ ; 06/ TOLMÁCS RENDELÉSÉNEK MÓDJA, A RENDELÉS VISSZAIGAZOLÁSA, A RENDELÉS LEMONDÁSA Egyéni megrendelık A megrendelés a teljesítés idıpontját megelızıen legalább 3 nappal történhet: - személyesen, - telefonon, - faxon, - ben, - MSN-en, - SMS-en, - Skype-on - webkamerán keresztül. Sürgıs esetben a szolgálat a megrendeléstıl számított 2 órán belül biztosít tolmácsot az ügyfél részére. Sürgıs esetnek tekintjük: 7

8 Közúti és egyéb balesetek Életveszélyes helyzetek, vészhelyzet (pl.: tőzvész) Ezekben az esetekben a diszpécser vagy a szakmai vezetı illetve az ügyeletes tolmács látja el a segélyhívásokat (mentı, rendırség, tőzoltó), valamint gondoskodik elérhetı tolmács kirendelésérıl a megrendeléstıl számított 2 órán belül. A személyes megrendelés a diszpécsernél vagy az ügyeletet ellátó tolmácsnál történik, szükség esetén a megyei szervezet titkáránál. Az MSN (Windows Messenger) csevegı programon keresztül történı megrendelések: Internetes hozzáféréssel lehetıség van arra, hogy a tolmácsmegrendeléseket MSN-en keresztül is leadják. Az így érkezett megrendeléseket minden esetben kinyomtatja szolgálatunk. Tájékoztatjuk Önöket, hogy a jelnyelvi tolmácsok elsısorban a személyesen érkezett ügyfelekkel történı ügyintézést végzik, illetve külsı helyszínen tolmácsolnak, ezért az MSN szolgáltatás folyamatosan nem mindig elérhetı. Elsısorban a diszpécseren keresztül lehet MSN-n tolmácsot rendelni. Türelmüket ezúton köszönjük! Minden megrendelés esetében a megrendelınek köteles közölnie az alábbi adatokat, melyeket a munkalapra felviszünk: 1. a tolmácsolás helyszíne, 2. ideje, 3. idıtartama, 4. típusa, 5. az ügyfél elérhetısége Minden megrendelésre a tolmácsszolgálat diszpécsere azonnali válaszüzenetet küld visszaigazolásként, továbbá lehetıség szerint 36 órán belül értesíti a megrendelıt a tolmácsolást ellátó jelnyelvi tolmács személyérıl. A visszaigazolás az alábbi csatornákon keresztül történik meg: telefon, SMS, fax, e- mail, MSN, Skype vagy postai úton. A visszaigazolás tartalmazza: a jelnyelvi tolmács nevét, a tolmácsolás helyszínét és idıpontját. A tolmácskirendelés során a szabad tolmács választás jogát alapelvként kezeljük, minden esetben igyekszünk figyelembe venni. A váratlan és sürgıs megrendelések esetén a tolmácsok személyérıl a szakmai vezetı jogosult dönteni. Nincs lehetıség választani. Az ügyeleti rend minden hónap elsı hetében a tolmácsszolgálat faliújságán olvasható heti bontásban. A heti rendszerességgel érkezı megrendeléseket a diszpécser minden héten pénteken összesítve egyezteti a jelnyelvi tolmács munkatársakkal. Egyéb esetekben, ha az igénylınek kifogása van a tolmács személyével kapcsolatban, nem fogadja el, akkor egy másik idıpontban van lehetıség kérni azt a tolmácsot, akihez ragaszkodik. Minden esetben meg kell várni, amíg a kért tolmács rendelkezésre tud állni. 8

9 A munkalap kiállítás menete Minden megrendelés rögzítése munkalapon történik, a munkalapot egy példányban a szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlen adatok feltüntetésével szükséges kitölteni. A munkalapot a megrendelı aláírásával látja el. Ennek hiányában a munkalap nem érvényes és a tolmácsnak nem számolható el. A rendelés lemondásának módja, a megrendelı kötelezettségei A megrendelınek kötelessége a tolmácsszolgálatot értesíteni: 1. a tolmácsolási helyzetben bekövetkezı változásokról (helyszín, idıpontváltozás stb.), 2. a tolmácsolási szituáció körülményeirıl (tolmácsolás típusa) 3. a megrendelt szolgáltatás lemondására az adott tolmácsolás elıtt 24 órával, de legkésıbb a tolmácsolás megkezdése elıtt 3 órával van lehetıség A fenti módosítás, lemondás, körülmény változás adatainak bejelentése történhet személyesen, telefonon, faxon, ben, MSN-en, SMS-en keresztül. Abban az esetben, ha az ügyfél nem jelenik meg a tolmácsolási helyszínen, a kirendelt tolmács 20 perc várakozási idı után hagyhatja el a helyszínt. A meghiúsult tolmácsolást jelenti a szakmai vezetınek, valamint a diszpécsernek. A munkalapot a szakmai vezetı leigazolja, majd a tényt belsı jegyzıkönyvben rögzíti. Intézményi megrendelık A szolgálatra beérkezı megrendelések során az alábbi információt vezetjük fel a megrendelı lapra: 1. a tolmácsolás helyszíne, 2. ideje, 3. idıtartama, 4. típusa, 5. a kapcsolattartó személy elérhetısége 6. a kifizetés módja 7. a térítési díj mértéke A megrendelés történhet személyesen, telefonon, faxon, ban, MSN-en, SMS-en, Skyp-on vagy webkamerán keresztül a szolgáltatás helyszínén és a megyei szervezet titkáránál. A teljesítés elızetes árajánlat elfogadása alapján történik, melyet szerzıdésben rögzítünk. 8. KÖLTSÉGTÉRÍTÉSES TOLMÁCSOLÁSOK DÍJSZABÁSA Díjszabás és fizetési feltételek: 9

10 - az igazságügyi és rendészeti miniszter ágazati irányítása alá tartozó közigazgatási hatósági eljárásokban közremőködı tolmácsok, jelnyelvi tolmácsok díjazásáról szóló 19/2007.(III.23.) IRM rendelet alapján a jelnyelvi tolmácsolás óradíja nettó Ft, - az önkormányzati és területfejlesztési miniszter ágazati irányítása alá tartozó közigazgatási hatósági eljárásokban közremőködı tolmácsok, jelnyelvi tolmácsok díjazásáról szóló 8/2007.(III.26.) ÖTM rendelet alapján a jelnyelvi tolmácsolás óradíja nettó Ft A többi esetben középiskolai oktatás, rendezvény, konferencia, média, színház, egyház tolmácsolási területek esetén a térítési díjak megállapodás alapján kerülnek elszámolásra. Minden esetben a megrendelı köteles téríteni az igénybevett szolgáltatás díját, annak teljesítése után, számla ellenében készpénzben, illetve átutalással 15 munkanapon belül. 9. ÉSZREVÉTELEK ÉS PANASZOK A tolmácsokkal és a teljesített tolmácsolásokkal kapcsolatban tapasztaltakat, észrevételeket, esetleges panaszaikat az alábbi módon és helyen jelezhetik a szolgálat és annak fenntartója felé. A szolgálat mőködése felett a felügyeletet a SINOSZ gyakorolja. A panaszt a szolgálat szakmai vezetıjéhez írásban lehet benyújtani. A szolgálathoz beérkezett panaszok kivizsgálása során a SINOSZ helyi szervezete (klub, helyi vagy megyei szervezte, stb.) véleményét ki kell kérni a bepanaszolt tolmács munkájáról, illetıleg a feleket is meg kell hallgatnia. A beérkezett panaszra írásban kell válaszolni, melynek tartalmaznia kell a foganatosított intézkedéseket. A panaszról illetıleg az ezzel kapcsolatos eljárásról, továbbá a válaszról tájékoztatni kell a fıtitkárt. Amennyiben a panaszt benyújtó a válasszal nem ért egyet, a szolgálatvezetıtıl kérhet eljárást, ebben az esetben ad hoc bizottság - melynek tagjai közül legalább egynek más megyében dolgozó tolmácsnak kell lennie- is alakítható, amelynek feladata a panasz kivizsgálása. A tolmácsszolgálat fenntartója: Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége 1068 Budapest, Benczúr u.21. Képviseletre jogosult személyek: - dr. Kósa Ádám országos elnök: - dr. Tapolczai Gergely fıtitkár: Tamás Angéla Szakmai vezetı 10

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT Tolna Megyei Siketek és Nagyothallók Egyesülete röviden: TOSINA Egyesület TOSINA Jelnyelvi és Kommunikációs Központ 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A tolmácsszolgálat elérhetőségei, ügyfélfogadás

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron Megyei Jelnyelvi Tolmácsszolgálat

Győr-Moson-Sopron Megyei Jelnyelvi Tolmácsszolgálat Győr-Moson-Sopron Megyei Jelnyelvi Tolmácsszolgálat Szolgáltatási rendje 2012-2015 1 Tartalomjegyzék 1, A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI JELNYELVI TOLMÁCSSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGEI:... 3 2, A TOLMÁCSSZOLGÁLAT ÁLTAL

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI JELNYELVI TOLMÁCSSZOLGÁLAT SZOLGÁLTATÁSI REND 2012-2015

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI JELNYELVI TOLMÁCSSZOLGÁLAT SZOLGÁLTATÁSI REND 2012-2015 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI JELNYELVI TOLMÁCSSZOLGÁLAT SZOLGÁLTATÁSI REND 2012-2015 Tartalomjegyzék 1, A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI JELNYELVI TOLMÁCSSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGEI:... 3 2, A TOLMÁCSSZOLGÁLAT ÁLTAL

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron Megyei Jelnyelvi Tolmácsszolgálat

Győr-Moson-Sopron Megyei Jelnyelvi Tolmácsszolgálat Győr-Moson-Sopron Megyei Jelnyelvi Tolmácsszolgálat Szolgáltatási rendje 2015-2018 Tartalomjegyzék 1, A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI JELNYELVI TOLMÁCSSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGEI... 3 2, ELLÁTÁSI TERÜLET... 3 3,

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI JELNYELVI TOLMÁCSSZOLGÁLAT SZOLGÁLTATÁSI REND 2015-2018

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI JELNYELVI TOLMÁCSSZOLGÁLAT SZOLGÁLTATÁSI REND 2015-2018 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI JELNYELVI TOLMÁCSSZOLGÁLAT SZOLGÁLTATÁSI REND 2015-2018 Tartalomjegyzék 1, A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI JELNYELVI TOLMÁCSSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGEI... 3 2, ELLÁTÁSI TERÜLET... 3 3,

Részletesebben

A VAS MEGYEI JELNYELVI TOLMÁCSSZOLGÁLAT SZOLGÁLTATÁSI REND 2015-2018

A VAS MEGYEI JELNYELVI TOLMÁCSSZOLGÁLAT SZOLGÁLTATÁSI REND 2015-2018 A VAS MEGYEI JELNYELVI TOLMÁCSSZOLGÁLAT SZOLGÁLTATÁSI REND 2015-2018 Tartalomjegyzék 1, A VAS MEGYEI JELNYELVI TOLMÁCSSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGEI... 3 2, ELLÁTÁSI TERÜLET... 3 3, ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ... 3 4,

Részletesebben

H I D JELNYEVI TOLMÁCSSZOLGÁLAT BUDAPEST

H I D JELNYEVI TOLMÁCSSZOLGÁLAT BUDAPEST HALLÁSSÉRÜLTEK IDENTITÁSÁÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET H I D JELNYEVI TOLMÁCSSZOLGÁLAT BUDAPEST SZOLGÁLTATÁSI REND Szolgáltatási rend HID Tolmácsszolgálat Budapest Módosítva: 2015.04.16. 52 1. A tolmácsszolgálat

Részletesebben

H I D JELNYEVI TOLMÁCSSZOLGÁLAT BUDAPEST

H I D JELNYEVI TOLMÁCSSZOLGÁLAT BUDAPEST HALLÁSSÉRÜLTEK IDENTITÁSÁÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET H I D JELNYEVI TOLMÁCSSZOLGÁLAT BUDAPEST SZOLGÁLTATÁSI REND Szolgáltatási rend HID Tolmácsszolgálat Budapest Módosítva: 2012-04-04 1. A tolmácsszolgálat

Részletesebben

H I D JELNYEVI TOLMÁCSSZOLGÁLAT BUDAPEST

H I D JELNYEVI TOLMÁCSSZOLGÁLAT BUDAPEST HALLÁSSÉRÜLTEK IDENTITÁSÁÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET H I D JELNYEVI SZOLGÁLAT BUDAPEST SZOLGÁLTATÁSI REND Szolgáltatási rend HID Tolmácsszolgálat Budapest Módosítva: 2009. május 1. A tolmácsszolgálat elérhetőségei:

Részletesebben

Leírás, hogyan lehet jelnyelvi tolmácsolást kérni. 2015-2018

Leírás, hogyan lehet jelnyelvi tolmácsolást kérni. 2015-2018 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Vas Megyei Jelnyelvi Tolmácsszolgálata Megyei Jelnyelvi Tolmácsszolgálat Tolmácsszolgálat jele Leírás, hogyan lehet jelnyelvi tolmácsolást kérni. 2015-2018 A siket

Részletesebben

H I D JELNYEVI TOLMÁCSSZOLGÁLAT BUDAPEST

H I D JELNYEVI TOLMÁCSSZOLGÁLAT BUDAPEST H I D JELNYEVI TOLMÁCSSZOLGÁLAT BUDAPEST Leírás, hogyan lehet jelnyelvi t kérni. 2015 A siket emberek nem hallanak. A siket emberek a kezükkel beszélgetnek. A kezekkel jeleket mutatnak. Ez a jelelés. Ez

Részletesebben

Szakmai ajánlás TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLİK SZÁMÁRA

Szakmai ajánlás TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLİK SZÁMÁRA NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Szakmai ajánlás TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLİK SZÁMÁRA Készítették: Helmeczi Erika és Falvai Rita 1 Tartalom: I.

Részletesebben

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2014.

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2014. HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2014. Jelen Szervezeti és Mőködési Szabáélyzatot jóváhagyta: a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 32/2014.(VIII.5.) számú határozatával

Részletesebben

ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2350 Alsónémedi, Fı út 58. Tel: 29/337-101 Fax: 29/337-250 ÉTKEZTETÉS SZAKMAI PROGRAM 2013 2 ÉTKEZTETÉS Szakmai programja 1./ Készült: 1./ az 1993 évi III. törvény a

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Fegyvernek és Vidéki Körzeti Takarékszövetkezet PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jelen szabályzatot a Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Igazgatósága a 99/2011.(09.28.) számú határozattal elfogadta,

Részletesebben

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Magyar Jelnyelvi Programiroda

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Magyar Jelnyelvi Programiroda Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Magyar Jelnyelvi Programiroda Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása 2008.II.félévétől 2009.I.félévéig terjedő időszakra pályázati program a számok

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A HORVÁTH ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 30/2007.(III.29.) sz. Képviselı-testületi határozattal jóváhagyott változat 2 1. SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 1/1.

Részletesebben

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program 2014.

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program 2014. HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2014. Jelen Szakmai Program jóváhagyta: a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 32/2014.(VIII.5.) számú határozatával 0 1 I. Intézményi adatok 1.

Részletesebben

Nemesrádó Község Önkormányzat képviselı-testülete 11/2006. (XII. 14.) számú rendelete

Nemesrádó Község Önkormányzat képviselı-testülete 11/2006. (XII. 14.) számú rendelete Nemesrádó Község Önkormányzat képviselı-testülete 11/2006. (XII. 14.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról 3/2007./III.1./ sz. 11/2007./XII.12./

Részletesebben

Közzétételi Szabályzat S Z A B Á L Y Z A T

Közzétételi Szabályzat S Z A B Á L Y Z A T 1/28. oldal S Z A B Á L Y Z A T a közérdekő adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjérıl és a közérdekő adatok közzétételének rendjérıl a VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Korlátolt Felelısségő

Részletesebben

Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ. Zirc SZERVEZETI ÉS

Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ. Zirc SZERVEZETI ÉS 1. számú melléklet Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ Zirc SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT - 2 - Tartalomjegyzék Cím: Oldalszám I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat MAROSHEGYI ÓVODA SZÉKESFEHÉRVÁR, RÁDIÓ U.1. Szervezeti és Mőködési Szabályzat Hatálya kiterjed a Maroshegyi Óvoda minden dolgozójára 2. oldal Bevezetı Az intézmény a jogszabályi elıírásoknak megfelelendı

Részletesebben

Tápióság Tápiószentmárton. Általános Iskola. Kubinyi Ágoston Általános Iskolája

Tápióság Tápiószentmárton. Általános Iskola. Kubinyi Ágoston Általános Iskolája Tápióság Tápiószentmárton Általános Iskola Kubinyi Ágoston Általános Iskolája Szervezeti és Mőködési Szabályzat OM azonosító: 201219 Készítette: Kiss Erika igazgató Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

KISZOMBOR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

KISZOMBOR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KISZOMBOR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET FOGYASZTÓVÉDELMI ÉS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Elfogadva a XI/4/2012. (12.19.) számú Igazgatósági határozat alapján. Tartalom I. Bevezetés... 3 1. A szabályzat célja...

Részletesebben

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú

Részletesebben

A projekt operatív szervezete: o Projektmenedzser o Intézményvezetık o Projekt asszisztens o Szakmai vezetık o Projektet megvalósító pedagógusok

A projekt operatív szervezete: o Projektmenedzser o Intézményvezetık o Projekt asszisztens o Szakmai vezetık o Projektet megvalósító pedagógusok Kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4/08/1 KMR pályázatban támogatott TÁMOP 3.1.4.08/1-2009-0014 reg. számú ÚJPEST PROJEKT Szervezeti és Mőködési Szabályzata

Részletesebben

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú

Részletesebben

a 2009. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához

a 2009. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához ÚTMUTATÓ a 2009. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához Általános tudnivalók A Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap (a továbbiakban: NYENYI vagy nyilvántartó lap) kiállítását

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA. kivonata a 16/2003. IHM rendelet alapján

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA. kivonata a 16/2003. IHM rendelet alapján ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA kivonata a 16/2003. IHM rendelet alapján Cyber Systems Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Hatályos: 2006.október 20.-tól A

Részletesebben

GÁBOR DÉNES FİISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

GÁBOR DÉNES FİISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA GÁBOR DÉNES FİISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA I. A Fıiskola létrehozásának célja, jogi személyiség Az információs társadalom építése iránti elkötelezettség által vezérelve, korszerő ismeretek létrehozása és közvetítése

Részletesebben