Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén október 25-én órai kezdettel

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. október 25-én 17.30 órai kezdettel"

Átírás

1 Jegyzıkönyv Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén október 25-én órai kezdettel Jelen vannak: Szathmáry Gergely polgármester dr. Tóth Balázs alpolgármester Herold István képviselı Kıhalmi Alajos képviselı Petneházy Gábor képviselı dr. Laukó Sándor jegyzı dr. Darvas Szilvia igazgatási tanácsos Szathmáry Gergely polgármester üdvözli a megjelenteket és megállapítja, hogy a Testület teljes létszámban van jelen, így 5 megjelent taggal határozatképes. A polgármester megállapítja, hogy a meghívók az SZMSZ-nek megfelelıen 5 nappal korábban lettek kiküldve az elıterjesztésekkel együtt. A Testület 5 egyhangú igen szavazattal a következı napirendet fogadja el: 1.) Közbiztonságot fokozó rendırségi változások lehetısége 2.) Hókotrás 3.) Fotó pályázat 4.) Agglomerációs települések érdekvédelmi szövetsége 5.) Sirály utcai ingatlan megoszthatóságának kérdése 6.) Vízellátó kút ügye 7.) Egyebek Napirend elıtti felszólalás: Szathmáry Gergely polgármester tájékoztatja a Testületet a folyamatban lévı ügyek alakulásáról. A következı témák kerülnek említésre: A közterület szépítı pályázat folyamatosan halad, az Amúr utca 90 %-os készenléti állapotban van, a patak takarítása szintén, a patak menti sétány %-os, a játszótéren pedig a megérkezett játszó eszközökhöz szükséges alapozás folyik. Itt a vállalkozó elérte az 50 %-os állapotot, tehát a részszámlázás megtörtént, ennek elszámolását benyújtottuk a ProRégióhoz. Tárgyaltam a Szılıszem Óvoda és Bölcsıde tulajdonosával. Sajnos egyelıre nem tudott túl sok bíztatót mondani, de jövıre várhatóan változni fognak az országos szabályozások, és akkor visszatérünk a kérdésre. Október 3-án országos átlag feletti részvétellel lezajlott a választás, a köszönı leveleket a választás utáni héten szétküldtük a lakosságnak. Megkezdıdött a nyári árvíz által megrongált áteresz rekonstrukciója, a második pillér átépítése van folyamatban. 1

2 Október 13-án lezajlott az ÉTV per elsı fordulója, melyben az ÉTV is benyújtotta keresetét. Az ügyben a jegyzı urat és engem tanúként fognak meghallgatni, ezért az ÉTV anyagismertetésénél mi nem lehettünk jelen. Október 14-én, mint arról mindannyian tudnak, megtartottuk az alakuló ülést. Október 20-án megjelent a közbeszerzési felhívás a Patak sétány útépítésével kapcsolatban. Október 21-én újjáalakult a Pilis- Buda-Zsámbéki Kistérségi Tanács. Sajnos nem tudott a Kistérségi Tanács elnököt választani, ezért 15 napon belül újra próbálkozunk. Október 22-én ismét fáklyás emlékséta keretében emlékeztünk az 56-os forradalomra. Remélem ebbıl hagyomány lesz! Október 25-én szedtük össze az elszámolási papírokat a közterület fejlesztési pályázathoz kapcsolódóan. Amint a banki visszaigazolások megérkeznek, benyújtjuk elszámolásra. A 0105/50.sz. ingatlanról elhelyeztük a hirdetményt az elektronikus kormányzati portálon. A Földhivatalban még egy kört kell futnunk a közigazgatási határ áthelyezésének ügyében. A Földhivatal eljárási díjként kb. 1,5 millió forintot szeretne kérni, arra hivatkozva, hogy minden egyes külterületi ingatlanra, mely új helyrajzi számot kap a közigazgatási határ változása miatt, egyenként Ft szolgáltatási díjat kell fizetni. Mivel az ügy 2008-as eredető, ez a jogszabály pedig 2010-es, ez ügyben vita van köztünk. A jegyzı úr és az ügyvéd dolgozik a fellebbezésen, mely a hét elején el fog menni. November 15-én zöldhulladék győjtés lesz, ahogy a hulladéknaptárban is benne van. Azoktól viszik el, akik rendelkeznek hulladékszállítási szerzıdéssel! Sokan, akiknek nincs ilyen, átcsempészik a zöldhulladékot a szomszédokhoz! Kérem, ha valakinek errıl tudomása van, jelezze! A kihelyezés módja a szokásos: 1 méter alatti ágak összekötözve, az egyéb zöldhulladék pedig zsákolva. Herold István képviselı: Ki kapott zöldhulladék-győjtı zsákot? Szathmáry Gergely polgármester: Ilyen zsák külön nincs Remeteszılısön, sem rendszeres zöldhulladék-győjtı járat. Herold István képviselı: Rózsaszín zsákok voltak régen. Szathmáry Gergely polgármester: A rózsaszín zsák a régi hulladékgyőjtı zsák, most már ezüst van. Külön pedig azért nincs rendszeres zöldhulladék-győjtés, mert az egy évvel ezelıtti felmérésünk azt mutatta, hogy mindenki megoldja komposztálás útján a zöldhulladék problémáját. Ilyen környezetben ez természetes is. Ez egyébként külön költséget is jelentene nekünk, hasonlóan ahhoz, ahogy a házhoz menı szelektívhulladékgyőjtés költségeit az önkormányzat állja. Mutafisz Dimoszné helyi lakos: Én szeretném, ha a ház elıtti 1 méteres sávban keletkezı zöldhulladékot amelynek összeszedése az én kötelességem az önkormányzat elvitetné! Szathmáry Gergely polgármester: Egy 2004-ben hozott helyi rendelet alapján az útszelvény közepéig, de maximum 10 méter szélességben, a terület tisztántartása az érintett ingatlantulajdonos feladata. Mutafisz Dimoszné helyi lakos: Hol van ez leírva, szeretném látni! Már nehogy az utcát is a lakosság takarítsa! 2

3 Szathmáry Gergely polgármester: Meg fogom adni a rendelet pontos számát, nem mi hoztuk a rendeletet. Úgy tudom, hogy ezt akkor egy országos rendelet nyomán hozták meg, nem tudom, hogy ez érvényben van-e még. Mi abban vagyunk érdekeltek, hogy a legnagyobb rend és tisztaság legyen. Az önkormányzat eddig is lekaszáltatta a Patak sétányt, ha kellett. Köszönjük azoknak, akik komolyan veszik az 1 métert. A közterületi takarításból származó zöldhulladék elszállítása kinek a feladata, jegyzı úr? Dr. Laukó Sándor jegyzı: Ahogy a hulladékszállítási szerzıdéssel nem rendelkezık szemetelését, és a szelektív hulladékgyőjtést is megoldotta az Önkormányzat, úgy ezt is meg fogjuk oldani. Szathmáry Gergely polgármester: Áthidaló javaslatként azt mondom, hogy adunk szürke zsákot erre a célra, és elviszi a szemetes. Kérem, hogy az érintett házak számát írják le nekünk! Jekli Imréné helyi lakos: Az elıttünk álló vadgesztenye lehullott levei vastag avart képeztek már, össze kellene már söpörni. 1. napirendi pont: Közbiztonságot fokozó rendırségi változások lehetısége Szathmáry Gergely polgármester ismerteti az elızetesen írásban kiosztott elıterjesztését. Dr. Tóth Balázs alpolgármester: A településıri szolgálat ebbe a koncepcióba valahogy integrálva lenne? Szathmáry Gergely polgármester: Nem, a településır nem hatóság, az ı feladata a hatóság munkájának segítése, ı a jegyzı úr megnyújtott keze. Rendszeresen közösen járırözik a körzeti megbízottal, heti 2-3 alkalommal éjszakáznak. A BM-nek lesz a hatásköre, hogy a településıri megbízatást meghosszabbítják-e. Majd a költségvetési törvényjavaslatból fog kiderülni, hogy van-e rá keret. Petneházy Gábor képviselı: Határozatlan idejő szerzıdés köttetett, mely minimum 1 évig érvényes, ez pedig januárban fog lejárni. Dr. Tóth Balázs alpolgármester: Szó volt róla, hogy a vállalkozók is beszállnak az alapítvány támogatásába. Én magánszemélyként is beszállnék ebbe, ha ezzel erısítjük a közbiztonságot! Petneházy Gábor képviselı: Azért volt elsısorban vállalkozókról szó, mert Horváth úr Budakeszin vállalkozói segítséggel szerzett be gépjármővet. Ezen kívül van kutya is. Ez a bevált modell, de bármilyen egyéb segítség is érdekli. Dr. Tóth Balázs alpolgármester: Budakeszin a vállalkozói réteg nagyon erıs, más lehetıségek vannak, mint nálunk! Szathmáry Gergely polgármester: Remeteszılıs és Nagykovácsi együtt, összefogva lépne fel ebben az ügyben. Szombatra hívtak össze minket, ott lesz a budaörsi parancsnok, valamint a budakeszi, a nagykovácsi parancsnok és mi is. Itt elmondják az elképzeléseiket és kijelöljük a prioritásokat, egyelıre kötelezettségek nélkül. A budakeszi Oktáviát kb. 2 millió forintból oldották meg, de azon már rajta volt a villogó, a matrica meg minden. 3

4 Petneházy Gábor képviselı: És ebbe a pénzbe belefért még motoros kapu a rendırırs bejáratára és egyebek is. Dr. Tóth Balázs alpolgármester: Kérem, hogy a megbeszélésen jelezzük az igényünket egy olyan koncepcióra, melyben szerepel a lakossági részvétel lehetısége is! Mutafisz Dimoszné helyi lakos: Nagyon fontos az, amirıl most szó van, hiszen legutóbb három helyen volt betörés a szomszédságomban! Jó lenne tudni, hogy nem csak a pénzt dobjuk ki! Egyelıre nem érzem magam egyedülálló, idıs emberként biztonságban! Véleményem szerint nem autóval kell járırözni, hanem gyalog, és fıleg éjjel! Szathmáry Gergely polgármester: Tisztázni szeretném azt, hogy a körzeti megbízott ill. a településır nekünk nem kerül pénzbe! A körzeti megbízott beosztási rendje szerint éjjeli járır heti 2-3 alkalommal van. A településır egymaga is szokott éjszaka járırözni, ennek köszönhetıen már két kerítésátvágós csapatot is elfogtak! A vendégmunkások november végén mennek el, addig sajnos még várható hasonló próbálkozás, de a településır, a körzeti megbízott, valamint a polgárırök is dolgoznak az ügyön. Mindig mindenhol azonban nem lehet jelen lenni. Mutafisz Dimoszné helyi lakos: Ez nem megnyugtató! A szomszédomhoz háromszor törtek be! Dr. Laukó Sándor jegyzı: És milyen megelızı intézkedést tett a kedves szomszéd ellene? Riasztó, kutya? Mutafisz Dimoszné helyi lakos: Ez egy hétvégi ház. Még több kamera nem lesz? Szathmáry Gergely polgármester: Minden tılünk telhetıt megteszünk, de azt senki nem merné megígérni, hogy nullára redukáljuk az esetek számát. Mindenható eszköz nincs. A Képviselı-testület 5 egyhangú igen szavazattal a következı határozatot hozza: 71/2010. (X.25.) Kt. határozat Tárgy: Közbiztonságot fokozó rendırségi változások lehetısége Remeteszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete kifejezi azon álláspontját, hogy a Remeteszılıs közbiztonságát is fokozó, a rendırségi jelenlétet növelı fejlesztéssel egyetért és felhatalmazza a polgármestert a következı álláspont képviselésére: Remeteszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete támogatja a Nagykovácsi-medencében szolgáló körzeti megbízottak számának növelését 1-rıl 3 fıre. Remeteszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete nem zárkózik el attól, hogy a Község közigazgatási területén belül Robotzsaru végpont kerüljön kialakításra. Remeteszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete támogatja azt a szándékot, hogy a Remeteszılıs, Nagykovácsi út 1. szám alatti lakótelepen a körzeti megbízottak számára két szolgálati lakás kerüljön leigénylésre a Budaörsi Rendırkapitányság és a Budakeszi Rendırırs részérıl. Remeteszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete egyetért azzal a szándékkal, hogy a Budakeszi Rendırırs a körzeti megbízottak számára szolgálati gépjármővet kíván vásárolni, közadakozásból. 4

5 Jelen határozat a Képviselı-testület elvi állásfoglalását tükrözi, így kötelezettségvállalásra nem hatalmazza fel az Önkormányzatot. Határidı: folyamatos Felelıs: polgármester Fenti határozatot a Testület 5 egyhangú igen szavazattal fogadta el. 2. napirendi pont: Hókotrás Szathmáry Gergely polgármester ismerteti az elızetesen írásban kiosztott elıterjesztését. Petneházy Gábor képviselı, a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozat Ellenırzı Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság támogatja a határozati javaslatot. Herold István képviselı: Tavaly már felvetettem, hogy jeepre szerelt hóekével talán mi magunk is meg tudnánk oldani a kisebb feladatokat. Ehhez kb. az egy éves hókotrási költség árából be lehetne szerezni az eszközöket. Petneházy Gábor képviselı: Elvileg egyetértünk, évek óta erıltetem saját, önkormányzati kommunális jármő beszerzését. A terepjáró kicsi, de már találtam olyan univerzális eurós gépeket, amelyek megfelelıek lennének. Idén viszont már lemaradtunk errıl, a tél pedig a nyakunkon van. Az ez évi költségvetésben nem volt a beszerzésre keret, erre legfeljebb a jövı évi költségvetés tárgyalásakor tudunk visszatérni. Nem tehetjük meg viszont, hogy nem készülünk fel a télre. Egy helyi vállalkozó elvállalta volna, de jelenleg még nincs meg a megfelelı eszközállománya a feladathoz. Az FKF Zrt. ajánlatánál tehát nincs jobb jelenleg. Szathmáry Gergely polgármester: A vállalkozó jelenleg nem tudja a szükséges beszerzést megoldani, a terepjáró nem bírná a meredek utcákat és a szóráshoz is több ember kellene. Sok logisztikai probléma van tehát. A terepjáró 1,5 millió forintba kerülne, de ehhez még sok járulékos költség is jönne. A kommunális jármő jó lenne, de nagyon drága. Használtan is 6-8 millió forint és ahhoz még két embert fel kéne, hogy vegyünk. Herold István képviselı: Kétség kívül ezzel most elkéstünk, de a jövıre nézve mégis ez utóbbi megoldást pártolnám. Dr. Laukó Sándor jegyzı: Éves szinten Ft volt sóval együtt a költsége a hókotrásnak. A másik oldal kb. 10 millió forint munkabérrel, géppel együtt. Herold István képviselı: Az a gépezet Ft volt, amit a Gábornak a múltkor említettem, áfával. Só, homok egyéb nélkül persze, de rajta volt a kotró. Petneházy Gábor képviselı: Ezeknek sajnos kicsi a munkaszélessége, nem forgatható a lapjuk. Ez azonban mindenképpen tovább gondolandó és megoldandó feladat. Annak idején azért adtam fel a kotrást, mert kb forintot vittem el érte, de nem jöttem ki belıle. Elıbb-utóbb kell az az univerzális eszköz. A szabad kapacitására építve vállalkozásba is vihetné az Önkormányzat. Szathmáry Gergely polgármester: Erre ki kell találni a megfelelı konstrukciót! Minden jó megoldásra nyitottak vagyunk. Állítólag lesz erre is egy pályázat. 5

6 Sulyok Imréné helyi lakos: A Galamb utca olyan kátyús, hogy tavaly a kotró nem is tette le a lapátot, idén letette, de a hó nagy része ottmaradt. Elıször az alapokat kellene megvizsgálni. A Galamb utca a legforgalmasabb utca. Még ısszel végig kellene menni az utcákon, és felmérni az állapotukat. Sok helyen a csatorna beton szegélye teljesen kiemelkedik. Tavaly a reklamálásomra Petneházy alpolgármester úr termıföldet küldött a kátyúk betemetésére! Ezt az utcát két évvel ezelıtt magánerıbıl csináltatta meg két lakó! Azóta lezajlott 4 építkezés itt, amelyek után forint úthasználati díjat szedett be az Önkormányzat, de ebbıl a pénzbıl egy fillér nem került ide vissza! Petneházy Gábor képviselı: Az idei évben a kátyúzásra részben darált aszfaltot használtunk fel, ez vissza tud tömörödni, és az ára negyede a murvának. Ezen kívül a meredekebb utcák alján felgyülemlett murvás hordalékot is felhasználtuk, de földdel nem kátyúztunk! Sajnos egyik sem az igazi. Igaza van, hogy az utcákat rendesen kéne megcsinálni, de van 7-8 km utcánk, amire nincs elegendı pénzünk! Szathmáry Gergely polgármester: Mindkét említett magánemberrel beszéltem, az ı véleményük eltér az Önétıl. Dr. Tóth Balázs alpolgármester: Van ismeretségem Németországban, meg lehetne próbálni onnan pl. testvérvárosi kapcsolatok révén szerezni jó állapotú használt gépet, akár adományként is. Szathmáry Gergely polgármester: Sokat fogunk még beszélni és számolni ez ügyben. Most térjünk vissza a szerzıdéshez. Herold István képviselı: A teljesítéseket ki igazolja? Szathmáry Gergely polgármester: Tavaly egy munkalappal és GPS- szel álltak ki, és kb. egy óra alatt megcsinálták a falut. A megrendelés telefonon történik, de ezzel sajnos volt már visszaélés, úgyhogy azóta szigorúbban vesszük a visszajelzést. Sulyok Imréné helyi lakos: Tavaly az elızı évekhez képest már csak minden második utcát szórtak meg! Ki ellenırzi ezt? Szathmáry Gergely polgármester: 2-3-szor magam mentem végig a kocsi után. Az van kiadva nekik, hogy csak a meredek utcákat kell szórniuk, azért, hogy a patakba ne menjen bele a só. De sokszor volt, hogy visszaküldjük ıket, mert nem csinálták meg jól a munkát. Nem közvélemény-kutatás alapján, hanem a helyi környezetvédelmi rendeletnek megfelelıen is az az utasítás, hogy a vízszintes utcákat csak tolják, a meredek utcákat pedig tolják és sózzák is. Ha kihagynak valamit, akkor visszarendeljük ıket, amiért plusz pénzt nem számíthatnak fel. Sulyok Imréné helyi lakos: A gond az, hogy nincs külön járda a Patak sétányon a gyalogosoknak! Szathmáry Gergely polgármester: Ez jogos, de ez egy másik kérdés, most a szerzıdés meghosszabbításáról kellene döntenünk. A Képviselı-testület 5 egyhangú igen szavazattal a következı határozatot hozza: 6

7 72/2010. (X.25.) Kt. határozat Tárgy: hókotrás Remeteszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a évi téli idıszakban a Fıvárosi Közterület-fenntartó Zrt.-t bízza meg a hóeltakarítás és a síkosság-mentesítés munkálataival. Remeteszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a Fıvárosi Közterület-fenntartó Zrt.-vel történı megállapodás megkötésére, a következı árakon: Hókotrás síkosságmentesítés: ,-Ft+ÁFA/óra Homokos szóróanyag: ,-Ft+ÁFA/m 3 Sós szóróanyag: ,-Ft+ÁFA/ m 3 A szerzıdéses összeg kifizetése a felhalmozás költségvetési jogcímen belül biztosított keret terhére történik. Határidı: november 15. Felelıs: polgármester Fenti határozatot a Testület 5 egyhangú igen szavazattal fogadta el. 3. napirendi pont: Fotó pályázat Szathmáry Gergely polgármester ismerteti az elızetesen írásban kiosztott elıterjesztését. Herold István képviselı: Melyik évben kellene kiadni? Szathmáry Gergely polgármester: Már most el kellene kezdeni győjteni a fotókat, és idén karácsonyra lehetne kész a évi naptár. Herold István képviselı: Három ehhez hasonló céges naptárat csináltunk, de már mind le is szállítottuk. Félek, hogy elég szőkös az idı, ezért javaslom, hogy konkrét, rövid határidıt szabjunk a győjtésre. A karácsony miatt mindenkinek elıbbre kell hozni a munkáit! Petneházy Gábor képviselı: Egyetértek, de minél több képbıl választhatunk, annál jobb. Szathmáry Gergely polgármester: A nyomda 1 hét, a tördelés egy nap. Akkor legyen konkrét határidı: november 18-a, és ha kell, összehívunk egy rendkívüli ülést. A szokásos hirdetı felületeken megjelenik, és aki feliratkozott a levelezı listára, azt külön is értesítjük. Melyik témában győjtsük? Petneházy Gábor képviselı: Én mindhárom témát javaslom, mert amit nem használunk fel most, az jó lesz jövıre. Dr. Tóth Balázs alpolgármester: Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy személyiségi jogokat sérthet, ha olyan képek is megjelennek, amiknek a rajta lévı személyek nem örülnének. Ezt vegyük bele a határozatba! A Képviselı-testület 5 egyhangú igen szavazattal a következı határozatot hozza: 7

8 73/2010. (X.25.) Kt. határozat Tárgy: Fotó pályázat Remeteszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy fotó pályázatot hirdet Remeteszılıs Község lakosai, ingatlantulajdonosai között, a következı témában: Remeteszılıs arca a négy évszakban Remeteszılıs története fotók a Község életébıl Remeteszılıs természeti szépségei Remeteszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhívja a pályázók figyelmét, hogy a beküldött fényképeknek meg kell felelniük a személyiségi jogok védelmének, tehát nem ábrázolhatnak felismerhetı, azonosítható személyeket. A nyertes fotókat a Képviselı-testület közösen választja ki. A nyertes fotót beküldıknek a Képviselı-testület egy-egy évi, a beküldött fotókból készült naptárat ajánl fel. Határidı: november 18. Felelıs: polgármester Fenti határozatot a Testület 5 egyhangú igen szavazattal fogadta el. 4. napirendi pont: Agglomerációs települések érdekvédelmi szövetsége Szathmáry Gergely polgármester ismerteti az elızetesen írásban kiosztott elıterjesztését. Herold István képviselı: Elıbb ismerjük meg a célokat! A Képviselı-testület 5 egyhangú igen szavazattal a következı határozatot hozza: 74/2010. (X.25.) Kt. határozat Tárgy: Agglomerációs települések érdekvédelmi szövetsége Remeteszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy nem zárkózik el a Gyál Város polgármestere által javasolt Agglomerációs Önkormányzati Érdekvédelmi Szövetség létrehozásától, de a végleges döntést csak a szövetség pontos céljainak és munkamódszereinek ismeretében, illetve a járulékos terhek nagyságának ismeretében hozza meg. Határidı: folyamatos Felelıs: polgármester Fenti határozatot a Testület 5 egyhangú igen szavazattal fogadta el. 8

9 5. napirendi pont: Sirály utcai ingatlan megoszthatóságának kérdése Szathmáry Gergely polgármester ismerteti az elızetesen írásban kiosztott elıterjesztését. Mutafisz Dimoszné helyi lakos: Mennyiért vennék meg a telek felét? Szathmáry Gergely polgármester: 19 millió forintért, de ehhez meg kell osztani a telket. A javasolt szakvélemény kb Ft-ból megoldható. Petneházy Gábor képviselı: A Helyi Építészi Szabályzat módosítását bármelyik ülés keretében megtehetjük, igaz? Erre a kisebb módosításra szükség lenne, mert a mostani szabályozás szerint a telek nem osztható meg szerintem, hiszen a minimális utcafronti szélesség nem érné el a 14 métert! Szathmáry Gergely polgármester: Van most is hasonló telek, a lényeg, hogy a vevık értelmesen beépíthetı telket szeretnének. A szakértınek azt kell megvizsgálnia, hogy ezekre a telkekre felépíthetı-e egy max. 200 m 2 -es ház. Mutafisz Dimoszné helyi lakos: Javaslom Csanády urat erre a feladatra. Szathmáry Gergely polgármester: Sajnos már idıs és nem vállal semmilyen feladatot. A Képviselı-testület 5 egyhangú igen szavazattal a következı határozatot hozza: 75/2010. (X.25.) Kt. határozat Tárgy: Sirály utcai önkormányzati ingatlan megoszthatóságának kérdése Remeteszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Sirály utca 31. szám alatti, 707 helyrajzi számú önkormányzati ingatlan megosztására vonatkozóan szakértıi véleményt kíván készíttetni, melyben a szakmailag elvárható tartalom mellett a következı kérdésekre is választ kíván kapni: A megosztás során létrehozható-e két olyan ingatlan, melynek beépíthetısége eléri a 200 m 2 -t, figyelembe véve a Helyi Építési Szabályzatról szóló 9/2004 (VI.7.) Kt. rendelet elıírásait? Az esetleges megosztás során hogyan biztosítható a létrejött ingatlanok megfelelı megközelíthetısége? Az esetleges megosztás után létrejövı telkekre milyen övezeti besorolást javasol, illetve milyen a jelenlegi szabályozásokkal koherens beépítési jellemzıket javasol? Remeteszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a szakvélemény elkészítésére Ft összeget különít el, a tartalékkeret terhére. A Képviselı-testület felkéri a jegyzıt és a polgármestert a szakvélemény elkészíttetésére. Határidı: november 30. Felelıs: jegyzı, polgármester Fenti határozatot a Testület 5 egyhangú igen szavazattal fogadta el. 9

10 6. napirendi pont: Vízellátó kút ügye Szathmáry Gergely polgármester ismerteti a vízellátó kút létesítésének elızményeit és az elızetesen írásban kiosztott elıterjesztését, majd hozzáteszi a következıket: A nagyjából egy éves engedélyezési eljárással párhuzamosan folyik a per a vízhálózat tulajdonjogának visszaszerzéséért. Ha meglesz a vízjogi létesítési engedély és a peres eljárás is lezárul a javunkra, akkor készen állnak a peremfeltételek arra, hogy elindítsuk a következı lépést az önálló vízellátó rendszer megvalósításáért. Valószínőleg szükség lesz egy szakmai befektetıre is, de alapvetıen önkormányzati többségi tulajdonú közmőves cég lesz szándékaink szerint az egész. Sulyok Imréné helyi lakos: Hogy fog mőködni ez a saját üzemeltetéső cég? Hány fıs személyzettel, milyen kiadásokkal? A vizet pl. minden nap be kell vizsgáltatni! Egy vizsgálat forint. Ha csak egy csepp eltérés is van, azonnal leállítják a kutat. Mennyibe fog kerülni az egész? Ebbıl valóban profitálhat az Önkormányzat? Mennyit kell a lakóknak fizetniük? Nem lett volna olcsóbb a budapesti hálózatra csatlakozni? Szathmáry Gergely polgármester: Régi kérdés ez a budapesti csatlakozás. Jelenleg nem diszponálunk a hálózatunk felett, nem a mi tulajdonunk! Egy kút esetében úgy mőködik a rendszer, hogy meleg tartalékként folyamatosan biztosítani kell a meglévı vízhálózatnak, ill. a Budapest felıl érkezı vízellátásnak a lehetıségét. Tehát ha valamiért a kút elromlik, akkor elzárják, és új csapot nyitnak. Jelenleg mi Duna vizet iszunk, ami sokkal kisebb szőrırétegen megy keresztül, és rengeteg klórt adnak hozzá. Amirıl mi beszélünk egy 200 méter mélyen lévı vízréteg, ami 40 méteres szőrın megy keresztül. Vízminıség szempontjából ennél jobb, biztonságosabb nincs. A minıséget automaták ellenırzik, a jelenleg minket is ellátó vízmő pedig alkalmazott nélkül mőködik, minden automatizált. A víz díjáról csak annyit, hogy míg a Telkiben élık 250 forintot fizetnek a víz köbméteréért, addig az ÉTV ugyanezért 500 forintot kért! A közte lévı 250 forintot valaki lenyeli! Szeretném, ha ez a haszon az Önkormányzatot gazdagítaná! Nem véletlen, hogy elsıként a vízmővekre csaptak le a privatizációk során! Természetesen szükség van szakmai befektetıre, de ha mi biztosítjuk a kvótát, ami önmagában is nagyon sokat ér, biztosítjuk a helyet és a hálózatot, akkor megfelelı alapunk van egy szakmai befektetıvel létrejövı kapcsolathoz. Ha megvan a vízjogi létesítési engedély, és pontosan tudjuk a kút mőszaki paramétereit, akkor már lehet árakról beszélni. Sulyok Imréné helyi lakos: Most is csak azt értettem a polgármester úr szavaiból, hogy az önkormányzatnak lesz haszna ebbıl, de mi van a lakossággal? Dr. Mészárosné Szakács Ágnes helyi lakos: Az önkormányzat a miénk! Szathmáry Gergely polgármester: És ki az önkormányzat, ha nem a lakosság? A hasznot mindannyiunk javára fordíthatjuk! Árcsökkenés is elképzelhetı. Petneházy Gábor képviselı: Azt azért fontos megjegyezni, hogy Telki és Budajenı határán saját víznyerı kút mőködik, ebbıl termelik meg maguknak a vizet. Sulyok Imréné helyi lakos: Nem, én tudom, hogy nem abból nyerik! Telki azt mondta, hogy sokba kerül a víz és lezárta, majd elment Tatára vagy Tatabányára fele árért. Szathmáry Gergely polgármester: Nem, az üzemeltetési jogot adta át, de ez nem keverendı össze a vízellátás helyével! De térjünk vissza a határozati javaslathoz! 10

11 Herold István képviselı: Nem sokallom a kért összeget, korrekt ár a Ft, de van más ajánlat is? Szathmáry Gergely polgármester: Az a helyzet, hogy van már egy alapterv, ami szellemi termék, erre az tervez rá, aki készítette. A Képviselı-testület 5 egyhangú igen szavazattal a következı határozatot hozza: Tárgy: Vízellátó kút ügye 76/2010. (X.25.) Kt. határozat Remeteszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség által KTVF: /2010. számon kiadott, a községi vízellátó kútra vonatkozó elvi vízjogi engedély alapján elvégzett geofizikai mérések eredményeinek ismeretében, a községi vízellátó kútra a vízjogi létesítési engedélyt meg kívánja kérni. Remeteszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az Aquifer Kft. (1041 Budapest, Károlyi István u ) bruttó Ft összegő, a vízjogi létesítési engedélyhez szükséges tervezési feladatokra és a dokumentáció összeállítására vonatkozó ajánlatát elfogadja, valamint felhatalmazza a polgármestert és a jegyzıt a megbízás kiadására, a vonatkozó szerzıdés megkötésére. Határidı: folyamatos Felelıs: polgármester Fenti határozatot a Testület 5 egyhangú igen szavazattal fogadta el. 7. napirendi pont: Egyebek a) Szathmáry Gergely polgármester bejelentése Szathmáry Gergely polgármester: Talán nem mindenki tudja, hogy én környezetvédelmi szakértı vagyok civilben, és mint ilyen, szoktam dolgozni a minisztériumnak is. Ehhez van egy saját cégem, a TRIGIR Kft., melynek én vagyok a vezetıje és egyetlen tagja is egyben. Ezt kötelességem bejelenteni. Kérem a Testületet, hogy járuljon hozzá eme tevékenységem folytatásához. Polgármesteri feladataim elvégzése után szoktam az ilyen jellegő munkáimat végezni, a két tevékenység nem megy egymás rovására. Petneházy Gábor képviselı: Én végigolvastam az ide vonatkozó, az összeférhetetlenségrıl szóló törvénycikket, és nem látok semmilyen kizáró okot. Ezért, mint a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozat Ellenırzı Bizottság elnöke is, úgy gondolom, hogy ahogy eddig is, úgy ezután is végezhetı ez a tevékenység. Dr. Tóth Balázs alpolgármester: Ha esetleg az Önkormányzat érdekeivel ütközı lenne a tevékenység, akkor arra odafigyelnénk mindannyian. 11

12 Mutafisz Dimoszné helyi lakos: Mi volt a helyzet akkor, amikor a régi jegyzı a korábbi polgármestert felszólította, hogy vagy a Közmő Társulat elnökségérıl vagy a polgármesterségrıl mondjon le? Ne szavazzátok meg csak úgy automatikusan, hanem nézzétek meg mindkét feladatkör munkaigényét, fontosságát stb.! Szathmáry Gergely polgármester: Óriási különbség, hogy valaki a Remeteszılısi Víz és Csatornamő Társulat elnöke, és egyben Remeteszılıs polgármestere, ill. hogy valaki polgármester és közben néha környezetvédelmi ügyekben szakvéleményt mond. Mutafisz Dimoszné helyi lakos: Értem, hogy itt nincs olyan összeférhetetlenség, de ki biztosít engem arról, hogy munkaidıben nem a privát munkáját végzi-e a polgármester úr? Szathmáry Gergely polgármester: Sok mindennel vádoltak már, pl. azzal, hogy 1,5 órás ebédszünetet tartok, amit egyébként. a kocsim hollétébıl ki lehet következtetni. Azt sem várhatom el mindenkitıl, hogy elhiggye, hogy idebent nem az egyéb ügyeimet intézem. Dr. Tóth Balázs alpolgármester: Giró úr említett két funkciója összefüggött egymással, ezért nem tölthette be egy személy. Jelen esetben polgármester úr két feladatköre között nincs semmiféle olyan párhuzam, kapcsolódás, mely kizárná egymást! Amennyiben egy adott önkormányzati projekttel kapcsolatban felmerülne az összeférhetetlenség, akkor neki is és a Testületnek is kötelessége lenne ezt jelezni, és a megfelelı lépéseket megtenni. Egyébként pedig képviselıi feladatunkból is adódik, hogy amennyiben bárki esetében észrevesszük, hogy nem látja el tisztességesen a feladatait, mert egyéb, privát dolgai elvonják ettıl, akkor ezt mi szóvá tesszük, és felszólítjuk arra, hogy változtasson magatartásán. Hogy hogyan vesszük ezt észre? Talán az a javaslat, hogy járjunk a sarkában, videózzunk, és két percenként ellenırizzük? Egy demokratikusan megválasztott polgármester és a Testület tagjai iránt azért elengedhetetlen egy alapvetı bizalom, e nélkül nem lehet dolgozni! Esetünkben ráadásul egy háromgyerekes családfırıl van szó, akit nem lehet elzárni attól a lehetıségtıl, hogy kiegészítse a nem olyan óriási fizetését, amennyiben nem megy a fıállása rovására! Dr. Laukó Sándor jegyzı: Az elmúlt négy évben együtt dolgoztatok, ti is és a falu is lemérhette a polgármester úr munkáját, mérlegelhette, hogy milyen eredményeket ért el az elmúlt idıszakban Remeteszılıs, ami nagyrészt az ı munkájának is köszönhetı. A falu nagyrésze, háromszoros többséggel ezért választotta meg! Dr. Tóth Balázs alpolgármester: Egyébként számtalanszor fordult elı, hogy ebédidıben is itt ette meg a szendvicsét, tehát aki mást állít, az hazudik. Herold István képviselı: Tegyük hozzá, hogy a szakértıi munkák alkalmi jellegőek, nem reggel 8-tól délután 5-ig tartó elfoglaltság! Kıhalmi Alajos képviselı: Ez a cég az elmúlt 4 évben is megvolt, mőködött, és nem okozott problémát! Mutafisz Dimoszné helyi lakos: 4 évvel ezelıtt is volt errıl szó? Szathmáry Gergely polgármester: Igen, volt! Szathmáry Gergely polgármester bejelenti érintettségét és saját elhatározásból nem szavaz. A Képviselı-testület 4 igen szavazattal a következı határozatot hozza: 12

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. november 29-én 19.

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. november 29-én 19. Jegyzıkönyv Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. november 29-én 19.05 órai kezdettel Jelen vannak: Szathmáry Gergely polgármester dr. Tóth Balázs

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2011. február 28-án 17.

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2011. február 28-án 17. Jegyzıkönyv Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2011. február 28-án 17.35 órai kezdettel Jelen vannak: Szathmáry Gergely polgármester Herold István képviselı

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2009. március 30-án 17.

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2009. március 30-án 17. Jegyzıkönyv Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2009. március 30-án 17.30 órai kezdettel Jelen vannak: Szathmáry Gergely polgármester Petneházy Gábor

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. szeptember 27- én 17.

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. szeptember 27- én 17. Jegyzıkönyv Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. szeptember 27- én 17.30 órai kezdettel Jelen vannak: Szathmáry Gergely polgármester Petneházy Gábor

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen vannak: Kis József polgármester

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen vannak: Kis József polgármester J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2005. június 29.-én 15 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. Jelen vannak: Kis József polgármester Tasi Kálmán

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 11817/2006. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Önkormányzat Képviselı-testület 2006. január 24. napján 14.00 órakor megtartott ülésén.

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Önkormányzat Képviselı-testület 2006. január 24. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. JEGYZİKÖNYV Készült Polgárdi Város Önkormányzat Képviselı-testület 2006. január 24. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme Jelen vannak: Borbély István

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. szeptember 14- én megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. november 28-án tartott ülésének jegyzıkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 15/2011. (XII. 01.) 2011. évi költségvetés módosítása

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. május 28-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. május 28-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó J E G Y Z İ K Ö N Y V Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. május 28-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó Tárgy: 1./. Általános Iskola és Óvoda hatékonyabb mőködésérıl szóló szakértıi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl 1 J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl Jelen vannak: Giesz János polgármester dr. Kovács László alpolgármester dr. Nagy István alpolgármester Bakány János képviselı

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. szeptember 10-én 14 órakor megtartott ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. szeptember 10-én 14 órakor megtartott ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. szeptember 10-én 14 órakor megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme. (2351 Alsónémedi,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2007. november 29-én tartott, k ö z m e g h a l l- g a t á s s a l egybekötött ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2008. november 4-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2008. november 4-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 24/2008. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2008. november 4-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 134-141. Rendeletek száma: 23-24. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. január 16. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott soron következı nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. január 20-ai testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. január 20-ai testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv 1 Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. január 20-ai testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: - 2009. évi költségvetés I. fordulós tárgyalása - Teljesítménykövetelmény

Részletesebben

Dörgicse Község Önkormányzat Képviselı-testülete JEGYİKÖNYV 2011. december 13. közmeghallgatás JEGYZİKÖNYV

Dörgicse Község Önkormányzat Képviselı-testülete JEGYİKÖNYV 2011. december 13. közmeghallgatás JEGYZİKÖNYV 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Dörgicse Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. december 13-án 13 órakor megkezdett testületi ülésén és 17 órakor megtartott közmeghallgatásán. Az ülés helye: Körjegyzıség,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 4536-2/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. a vásárokról és piacokról szóló 4/2005. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. a vásárokról és piacokról szóló 4/2005. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2/2011.(

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az elızı testületi ülés óta eltelt idıszak fontosabb eseményeirıl

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: a lırinci Közösségi Házban Lırinci Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2009. július 14-i rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Víg Zoltán polgármester Sárosi Károly alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó J E G Y Z İ K Ö N Y V Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó Tárgy: Hatsz.: 1./ A 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2008./IV.24./

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. december 08-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. december 08-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 16/2008. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. december 08-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 66-75 TARTALOMJEGYZÉK 66/2008.(XII. 08.)

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 344/2010. (12. 20.) sz. önkormányzati határozat... 2

TARTALOMJEGYZÉK. 344/2010. (12. 20.) sz. önkormányzati határozat... 2 NAPIREND: TARTALOMJEGYZÉK 344/2010. (12. 20.) sz. önkormányzati határozat... 2 NAPIREND: 3 NAPIREND ELİTT: A HELYBEN KÖZSZOLGÁLTATÁST NYÚJTÓ SZERVEZETEK (TŐZOLTÓSÁG, RENDİRSÉG, VOLÁNBUSZ RT., DAKÖV KFT.,

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 30-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 30-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl 01/218-32/2011. JEGYZİKÖNYV 2011. november 30-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Dr. Pintér György polgármester,

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 22-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 22-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 22-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: - Tájékoztatás az elızı testületi ülés óta eltelt idıszak fontosabb

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl. 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 16-os sz. terem. Jelen vannak: Cservenák Pál Miklós

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalában 2010. február 10-én a Pénzügyi Bizottság ülésén.

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalában 2010. február 10-én a Pénzügyi Bizottság ülésén. Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalában 2010. február 10-én a Pénzügyi Bizottság ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Feró István Ferenc elnök Szabó András Déry

Részletesebben

7. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI. 59/2007. (V.17.) kt. határozat: A 2007. május 17-i ülés napirendjének elfogadása.

7. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI. 59/2007. (V.17.) kt. határozat: A 2007. május 17-i ülés napirendjének elfogadása. 7. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 59/2007. (V.17.) kt. határozat: A 2007. május 17-i ülés napirendjének elfogadása. 60/2007. (V.17.) kt. határozat: Napirend elıtti beszámoló elfogadása. 61/2007. (V.17.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/1/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 10-16. Rendeletek száma: 3-5. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben