Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén október 25-én órai kezdettel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. október 25-én 17.30 órai kezdettel"

Átírás

1 Jegyzıkönyv Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén október 25-én órai kezdettel Jelen vannak: Szathmáry Gergely polgármester dr. Tóth Balázs alpolgármester Herold István képviselı Kıhalmi Alajos képviselı Petneházy Gábor képviselı dr. Laukó Sándor jegyzı dr. Darvas Szilvia igazgatási tanácsos Szathmáry Gergely polgármester üdvözli a megjelenteket és megállapítja, hogy a Testület teljes létszámban van jelen, így 5 megjelent taggal határozatképes. A polgármester megállapítja, hogy a meghívók az SZMSZ-nek megfelelıen 5 nappal korábban lettek kiküldve az elıterjesztésekkel együtt. A Testület 5 egyhangú igen szavazattal a következı napirendet fogadja el: 1.) Közbiztonságot fokozó rendırségi változások lehetısége 2.) Hókotrás 3.) Fotó pályázat 4.) Agglomerációs települések érdekvédelmi szövetsége 5.) Sirály utcai ingatlan megoszthatóságának kérdése 6.) Vízellátó kút ügye 7.) Egyebek Napirend elıtti felszólalás: Szathmáry Gergely polgármester tájékoztatja a Testületet a folyamatban lévı ügyek alakulásáról. A következı témák kerülnek említésre: A közterület szépítı pályázat folyamatosan halad, az Amúr utca 90 %-os készenléti állapotban van, a patak takarítása szintén, a patak menti sétány %-os, a játszótéren pedig a megérkezett játszó eszközökhöz szükséges alapozás folyik. Itt a vállalkozó elérte az 50 %-os állapotot, tehát a részszámlázás megtörtént, ennek elszámolását benyújtottuk a ProRégióhoz. Tárgyaltam a Szılıszem Óvoda és Bölcsıde tulajdonosával. Sajnos egyelıre nem tudott túl sok bíztatót mondani, de jövıre várhatóan változni fognak az országos szabályozások, és akkor visszatérünk a kérdésre. Október 3-án országos átlag feletti részvétellel lezajlott a választás, a köszönı leveleket a választás utáni héten szétküldtük a lakosságnak. Megkezdıdött a nyári árvíz által megrongált áteresz rekonstrukciója, a második pillér átépítése van folyamatban. 1

2 Október 13-án lezajlott az ÉTV per elsı fordulója, melyben az ÉTV is benyújtotta keresetét. Az ügyben a jegyzı urat és engem tanúként fognak meghallgatni, ezért az ÉTV anyagismertetésénél mi nem lehettünk jelen. Október 14-én, mint arról mindannyian tudnak, megtartottuk az alakuló ülést. Október 20-án megjelent a közbeszerzési felhívás a Patak sétány útépítésével kapcsolatban. Október 21-én újjáalakult a Pilis- Buda-Zsámbéki Kistérségi Tanács. Sajnos nem tudott a Kistérségi Tanács elnököt választani, ezért 15 napon belül újra próbálkozunk. Október 22-én ismét fáklyás emlékséta keretében emlékeztünk az 56-os forradalomra. Remélem ebbıl hagyomány lesz! Október 25-én szedtük össze az elszámolási papírokat a közterület fejlesztési pályázathoz kapcsolódóan. Amint a banki visszaigazolások megérkeznek, benyújtjuk elszámolásra. A 0105/50.sz. ingatlanról elhelyeztük a hirdetményt az elektronikus kormányzati portálon. A Földhivatalban még egy kört kell futnunk a közigazgatási határ áthelyezésének ügyében. A Földhivatal eljárási díjként kb. 1,5 millió forintot szeretne kérni, arra hivatkozva, hogy minden egyes külterületi ingatlanra, mely új helyrajzi számot kap a közigazgatási határ változása miatt, egyenként Ft szolgáltatási díjat kell fizetni. Mivel az ügy 2008-as eredető, ez a jogszabály pedig 2010-es, ez ügyben vita van köztünk. A jegyzı úr és az ügyvéd dolgozik a fellebbezésen, mely a hét elején el fog menni. November 15-én zöldhulladék győjtés lesz, ahogy a hulladéknaptárban is benne van. Azoktól viszik el, akik rendelkeznek hulladékszállítási szerzıdéssel! Sokan, akiknek nincs ilyen, átcsempészik a zöldhulladékot a szomszédokhoz! Kérem, ha valakinek errıl tudomása van, jelezze! A kihelyezés módja a szokásos: 1 méter alatti ágak összekötözve, az egyéb zöldhulladék pedig zsákolva. Herold István képviselı: Ki kapott zöldhulladék-győjtı zsákot? Szathmáry Gergely polgármester: Ilyen zsák külön nincs Remeteszılısön, sem rendszeres zöldhulladék-győjtı járat. Herold István képviselı: Rózsaszín zsákok voltak régen. Szathmáry Gergely polgármester: A rózsaszín zsák a régi hulladékgyőjtı zsák, most már ezüst van. Külön pedig azért nincs rendszeres zöldhulladék-győjtés, mert az egy évvel ezelıtti felmérésünk azt mutatta, hogy mindenki megoldja komposztálás útján a zöldhulladék problémáját. Ilyen környezetben ez természetes is. Ez egyébként külön költséget is jelentene nekünk, hasonlóan ahhoz, ahogy a házhoz menı szelektívhulladékgyőjtés költségeit az önkormányzat állja. Mutafisz Dimoszné helyi lakos: Én szeretném, ha a ház elıtti 1 méteres sávban keletkezı zöldhulladékot amelynek összeszedése az én kötelességem az önkormányzat elvitetné! Szathmáry Gergely polgármester: Egy 2004-ben hozott helyi rendelet alapján az útszelvény közepéig, de maximum 10 méter szélességben, a terület tisztántartása az érintett ingatlantulajdonos feladata. Mutafisz Dimoszné helyi lakos: Hol van ez leírva, szeretném látni! Már nehogy az utcát is a lakosság takarítsa! 2

3 Szathmáry Gergely polgármester: Meg fogom adni a rendelet pontos számát, nem mi hoztuk a rendeletet. Úgy tudom, hogy ezt akkor egy országos rendelet nyomán hozták meg, nem tudom, hogy ez érvényben van-e még. Mi abban vagyunk érdekeltek, hogy a legnagyobb rend és tisztaság legyen. Az önkormányzat eddig is lekaszáltatta a Patak sétányt, ha kellett. Köszönjük azoknak, akik komolyan veszik az 1 métert. A közterületi takarításból származó zöldhulladék elszállítása kinek a feladata, jegyzı úr? Dr. Laukó Sándor jegyzı: Ahogy a hulladékszállítási szerzıdéssel nem rendelkezık szemetelését, és a szelektív hulladékgyőjtést is megoldotta az Önkormányzat, úgy ezt is meg fogjuk oldani. Szathmáry Gergely polgármester: Áthidaló javaslatként azt mondom, hogy adunk szürke zsákot erre a célra, és elviszi a szemetes. Kérem, hogy az érintett házak számát írják le nekünk! Jekli Imréné helyi lakos: Az elıttünk álló vadgesztenye lehullott levei vastag avart képeztek már, össze kellene már söpörni. 1. napirendi pont: Közbiztonságot fokozó rendırségi változások lehetısége Szathmáry Gergely polgármester ismerteti az elızetesen írásban kiosztott elıterjesztését. Dr. Tóth Balázs alpolgármester: A településıri szolgálat ebbe a koncepcióba valahogy integrálva lenne? Szathmáry Gergely polgármester: Nem, a településır nem hatóság, az ı feladata a hatóság munkájának segítése, ı a jegyzı úr megnyújtott keze. Rendszeresen közösen járırözik a körzeti megbízottal, heti 2-3 alkalommal éjszakáznak. A BM-nek lesz a hatásköre, hogy a településıri megbízatást meghosszabbítják-e. Majd a költségvetési törvényjavaslatból fog kiderülni, hogy van-e rá keret. Petneházy Gábor képviselı: Határozatlan idejő szerzıdés köttetett, mely minimum 1 évig érvényes, ez pedig januárban fog lejárni. Dr. Tóth Balázs alpolgármester: Szó volt róla, hogy a vállalkozók is beszállnak az alapítvány támogatásába. Én magánszemélyként is beszállnék ebbe, ha ezzel erısítjük a közbiztonságot! Petneházy Gábor képviselı: Azért volt elsısorban vállalkozókról szó, mert Horváth úr Budakeszin vállalkozói segítséggel szerzett be gépjármővet. Ezen kívül van kutya is. Ez a bevált modell, de bármilyen egyéb segítség is érdekli. Dr. Tóth Balázs alpolgármester: Budakeszin a vállalkozói réteg nagyon erıs, más lehetıségek vannak, mint nálunk! Szathmáry Gergely polgármester: Remeteszılıs és Nagykovácsi együtt, összefogva lépne fel ebben az ügyben. Szombatra hívtak össze minket, ott lesz a budaörsi parancsnok, valamint a budakeszi, a nagykovácsi parancsnok és mi is. Itt elmondják az elképzeléseiket és kijelöljük a prioritásokat, egyelıre kötelezettségek nélkül. A budakeszi Oktáviát kb. 2 millió forintból oldották meg, de azon már rajta volt a villogó, a matrica meg minden. 3

4 Petneházy Gábor képviselı: És ebbe a pénzbe belefért még motoros kapu a rendırırs bejáratára és egyebek is. Dr. Tóth Balázs alpolgármester: Kérem, hogy a megbeszélésen jelezzük az igényünket egy olyan koncepcióra, melyben szerepel a lakossági részvétel lehetısége is! Mutafisz Dimoszné helyi lakos: Nagyon fontos az, amirıl most szó van, hiszen legutóbb három helyen volt betörés a szomszédságomban! Jó lenne tudni, hogy nem csak a pénzt dobjuk ki! Egyelıre nem érzem magam egyedülálló, idıs emberként biztonságban! Véleményem szerint nem autóval kell járırözni, hanem gyalog, és fıleg éjjel! Szathmáry Gergely polgármester: Tisztázni szeretném azt, hogy a körzeti megbízott ill. a településır nekünk nem kerül pénzbe! A körzeti megbízott beosztási rendje szerint éjjeli járır heti 2-3 alkalommal van. A településır egymaga is szokott éjszaka járırözni, ennek köszönhetıen már két kerítésátvágós csapatot is elfogtak! A vendégmunkások november végén mennek el, addig sajnos még várható hasonló próbálkozás, de a településır, a körzeti megbízott, valamint a polgárırök is dolgoznak az ügyön. Mindig mindenhol azonban nem lehet jelen lenni. Mutafisz Dimoszné helyi lakos: Ez nem megnyugtató! A szomszédomhoz háromszor törtek be! Dr. Laukó Sándor jegyzı: És milyen megelızı intézkedést tett a kedves szomszéd ellene? Riasztó, kutya? Mutafisz Dimoszné helyi lakos: Ez egy hétvégi ház. Még több kamera nem lesz? Szathmáry Gergely polgármester: Minden tılünk telhetıt megteszünk, de azt senki nem merné megígérni, hogy nullára redukáljuk az esetek számát. Mindenható eszköz nincs. A Képviselı-testület 5 egyhangú igen szavazattal a következı határozatot hozza: 71/2010. (X.25.) Kt. határozat Tárgy: Közbiztonságot fokozó rendırségi változások lehetısége Remeteszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete kifejezi azon álláspontját, hogy a Remeteszılıs közbiztonságát is fokozó, a rendırségi jelenlétet növelı fejlesztéssel egyetért és felhatalmazza a polgármestert a következı álláspont képviselésére: Remeteszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete támogatja a Nagykovácsi-medencében szolgáló körzeti megbízottak számának növelését 1-rıl 3 fıre. Remeteszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete nem zárkózik el attól, hogy a Község közigazgatási területén belül Robotzsaru végpont kerüljön kialakításra. Remeteszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete támogatja azt a szándékot, hogy a Remeteszılıs, Nagykovácsi út 1. szám alatti lakótelepen a körzeti megbízottak számára két szolgálati lakás kerüljön leigénylésre a Budaörsi Rendırkapitányság és a Budakeszi Rendırırs részérıl. Remeteszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete egyetért azzal a szándékkal, hogy a Budakeszi Rendırırs a körzeti megbízottak számára szolgálati gépjármővet kíván vásárolni, közadakozásból. 4

5 Jelen határozat a Képviselı-testület elvi állásfoglalását tükrözi, így kötelezettségvállalásra nem hatalmazza fel az Önkormányzatot. Határidı: folyamatos Felelıs: polgármester Fenti határozatot a Testület 5 egyhangú igen szavazattal fogadta el. 2. napirendi pont: Hókotrás Szathmáry Gergely polgármester ismerteti az elızetesen írásban kiosztott elıterjesztését. Petneházy Gábor képviselı, a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozat Ellenırzı Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság támogatja a határozati javaslatot. Herold István képviselı: Tavaly már felvetettem, hogy jeepre szerelt hóekével talán mi magunk is meg tudnánk oldani a kisebb feladatokat. Ehhez kb. az egy éves hókotrási költség árából be lehetne szerezni az eszközöket. Petneházy Gábor képviselı: Elvileg egyetértünk, évek óta erıltetem saját, önkormányzati kommunális jármő beszerzését. A terepjáró kicsi, de már találtam olyan univerzális eurós gépeket, amelyek megfelelıek lennének. Idén viszont már lemaradtunk errıl, a tél pedig a nyakunkon van. Az ez évi költségvetésben nem volt a beszerzésre keret, erre legfeljebb a jövı évi költségvetés tárgyalásakor tudunk visszatérni. Nem tehetjük meg viszont, hogy nem készülünk fel a télre. Egy helyi vállalkozó elvállalta volna, de jelenleg még nincs meg a megfelelı eszközállománya a feladathoz. Az FKF Zrt. ajánlatánál tehát nincs jobb jelenleg. Szathmáry Gergely polgármester: A vállalkozó jelenleg nem tudja a szükséges beszerzést megoldani, a terepjáró nem bírná a meredek utcákat és a szóráshoz is több ember kellene. Sok logisztikai probléma van tehát. A terepjáró 1,5 millió forintba kerülne, de ehhez még sok járulékos költség is jönne. A kommunális jármő jó lenne, de nagyon drága. Használtan is 6-8 millió forint és ahhoz még két embert fel kéne, hogy vegyünk. Herold István képviselı: Kétség kívül ezzel most elkéstünk, de a jövıre nézve mégis ez utóbbi megoldást pártolnám. Dr. Laukó Sándor jegyzı: Éves szinten Ft volt sóval együtt a költsége a hókotrásnak. A másik oldal kb. 10 millió forint munkabérrel, géppel együtt. Herold István képviselı: Az a gépezet Ft volt, amit a Gábornak a múltkor említettem, áfával. Só, homok egyéb nélkül persze, de rajta volt a kotró. Petneházy Gábor képviselı: Ezeknek sajnos kicsi a munkaszélessége, nem forgatható a lapjuk. Ez azonban mindenképpen tovább gondolandó és megoldandó feladat. Annak idején azért adtam fel a kotrást, mert kb forintot vittem el érte, de nem jöttem ki belıle. Elıbb-utóbb kell az az univerzális eszköz. A szabad kapacitására építve vállalkozásba is vihetné az Önkormányzat. Szathmáry Gergely polgármester: Erre ki kell találni a megfelelı konstrukciót! Minden jó megoldásra nyitottak vagyunk. Állítólag lesz erre is egy pályázat. 5

6 Sulyok Imréné helyi lakos: A Galamb utca olyan kátyús, hogy tavaly a kotró nem is tette le a lapátot, idén letette, de a hó nagy része ottmaradt. Elıször az alapokat kellene megvizsgálni. A Galamb utca a legforgalmasabb utca. Még ısszel végig kellene menni az utcákon, és felmérni az állapotukat. Sok helyen a csatorna beton szegélye teljesen kiemelkedik. Tavaly a reklamálásomra Petneházy alpolgármester úr termıföldet küldött a kátyúk betemetésére! Ezt az utcát két évvel ezelıtt magánerıbıl csináltatta meg két lakó! Azóta lezajlott 4 építkezés itt, amelyek után forint úthasználati díjat szedett be az Önkormányzat, de ebbıl a pénzbıl egy fillér nem került ide vissza! Petneházy Gábor képviselı: Az idei évben a kátyúzásra részben darált aszfaltot használtunk fel, ez vissza tud tömörödni, és az ára negyede a murvának. Ezen kívül a meredekebb utcák alján felgyülemlett murvás hordalékot is felhasználtuk, de földdel nem kátyúztunk! Sajnos egyik sem az igazi. Igaza van, hogy az utcákat rendesen kéne megcsinálni, de van 7-8 km utcánk, amire nincs elegendı pénzünk! Szathmáry Gergely polgármester: Mindkét említett magánemberrel beszéltem, az ı véleményük eltér az Önétıl. Dr. Tóth Balázs alpolgármester: Van ismeretségem Németországban, meg lehetne próbálni onnan pl. testvérvárosi kapcsolatok révén szerezni jó állapotú használt gépet, akár adományként is. Szathmáry Gergely polgármester: Sokat fogunk még beszélni és számolni ez ügyben. Most térjünk vissza a szerzıdéshez. Herold István képviselı: A teljesítéseket ki igazolja? Szathmáry Gergely polgármester: Tavaly egy munkalappal és GPS- szel álltak ki, és kb. egy óra alatt megcsinálták a falut. A megrendelés telefonon történik, de ezzel sajnos volt már visszaélés, úgyhogy azóta szigorúbban vesszük a visszajelzést. Sulyok Imréné helyi lakos: Tavaly az elızı évekhez képest már csak minden második utcát szórtak meg! Ki ellenırzi ezt? Szathmáry Gergely polgármester: 2-3-szor magam mentem végig a kocsi után. Az van kiadva nekik, hogy csak a meredek utcákat kell szórniuk, azért, hogy a patakba ne menjen bele a só. De sokszor volt, hogy visszaküldjük ıket, mert nem csinálták meg jól a munkát. Nem közvélemény-kutatás alapján, hanem a helyi környezetvédelmi rendeletnek megfelelıen is az az utasítás, hogy a vízszintes utcákat csak tolják, a meredek utcákat pedig tolják és sózzák is. Ha kihagynak valamit, akkor visszarendeljük ıket, amiért plusz pénzt nem számíthatnak fel. Sulyok Imréné helyi lakos: A gond az, hogy nincs külön járda a Patak sétányon a gyalogosoknak! Szathmáry Gergely polgármester: Ez jogos, de ez egy másik kérdés, most a szerzıdés meghosszabbításáról kellene döntenünk. A Képviselı-testület 5 egyhangú igen szavazattal a következı határozatot hozza: 6

7 72/2010. (X.25.) Kt. határozat Tárgy: hókotrás Remeteszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a évi téli idıszakban a Fıvárosi Közterület-fenntartó Zrt.-t bízza meg a hóeltakarítás és a síkosság-mentesítés munkálataival. Remeteszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a Fıvárosi Közterület-fenntartó Zrt.-vel történı megállapodás megkötésére, a következı árakon: Hókotrás síkosságmentesítés: ,-Ft+ÁFA/óra Homokos szóróanyag: ,-Ft+ÁFA/m 3 Sós szóróanyag: ,-Ft+ÁFA/ m 3 A szerzıdéses összeg kifizetése a felhalmozás költségvetési jogcímen belül biztosított keret terhére történik. Határidı: november 15. Felelıs: polgármester Fenti határozatot a Testület 5 egyhangú igen szavazattal fogadta el. 3. napirendi pont: Fotó pályázat Szathmáry Gergely polgármester ismerteti az elızetesen írásban kiosztott elıterjesztését. Herold István képviselı: Melyik évben kellene kiadni? Szathmáry Gergely polgármester: Már most el kellene kezdeni győjteni a fotókat, és idén karácsonyra lehetne kész a évi naptár. Herold István képviselı: Három ehhez hasonló céges naptárat csináltunk, de már mind le is szállítottuk. Félek, hogy elég szőkös az idı, ezért javaslom, hogy konkrét, rövid határidıt szabjunk a győjtésre. A karácsony miatt mindenkinek elıbbre kell hozni a munkáit! Petneházy Gábor képviselı: Egyetértek, de minél több képbıl választhatunk, annál jobb. Szathmáry Gergely polgármester: A nyomda 1 hét, a tördelés egy nap. Akkor legyen konkrét határidı: november 18-a, és ha kell, összehívunk egy rendkívüli ülést. A szokásos hirdetı felületeken megjelenik, és aki feliratkozott a levelezı listára, azt külön is értesítjük. Melyik témában győjtsük? Petneházy Gábor képviselı: Én mindhárom témát javaslom, mert amit nem használunk fel most, az jó lesz jövıre. Dr. Tóth Balázs alpolgármester: Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy személyiségi jogokat sérthet, ha olyan képek is megjelennek, amiknek a rajta lévı személyek nem örülnének. Ezt vegyük bele a határozatba! A Képviselı-testület 5 egyhangú igen szavazattal a következı határozatot hozza: 7

8 73/2010. (X.25.) Kt. határozat Tárgy: Fotó pályázat Remeteszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy fotó pályázatot hirdet Remeteszılıs Község lakosai, ingatlantulajdonosai között, a következı témában: Remeteszılıs arca a négy évszakban Remeteszılıs története fotók a Község életébıl Remeteszılıs természeti szépségei Remeteszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhívja a pályázók figyelmét, hogy a beküldött fényképeknek meg kell felelniük a személyiségi jogok védelmének, tehát nem ábrázolhatnak felismerhetı, azonosítható személyeket. A nyertes fotókat a Képviselı-testület közösen választja ki. A nyertes fotót beküldıknek a Képviselı-testület egy-egy évi, a beküldött fotókból készült naptárat ajánl fel. Határidı: november 18. Felelıs: polgármester Fenti határozatot a Testület 5 egyhangú igen szavazattal fogadta el. 4. napirendi pont: Agglomerációs települések érdekvédelmi szövetsége Szathmáry Gergely polgármester ismerteti az elızetesen írásban kiosztott elıterjesztését. Herold István képviselı: Elıbb ismerjük meg a célokat! A Képviselı-testület 5 egyhangú igen szavazattal a következı határozatot hozza: 74/2010. (X.25.) Kt. határozat Tárgy: Agglomerációs települések érdekvédelmi szövetsége Remeteszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy nem zárkózik el a Gyál Város polgármestere által javasolt Agglomerációs Önkormányzati Érdekvédelmi Szövetség létrehozásától, de a végleges döntést csak a szövetség pontos céljainak és munkamódszereinek ismeretében, illetve a járulékos terhek nagyságának ismeretében hozza meg. Határidı: folyamatos Felelıs: polgármester Fenti határozatot a Testület 5 egyhangú igen szavazattal fogadta el. 8

9 5. napirendi pont: Sirály utcai ingatlan megoszthatóságának kérdése Szathmáry Gergely polgármester ismerteti az elızetesen írásban kiosztott elıterjesztését. Mutafisz Dimoszné helyi lakos: Mennyiért vennék meg a telek felét? Szathmáry Gergely polgármester: 19 millió forintért, de ehhez meg kell osztani a telket. A javasolt szakvélemény kb Ft-ból megoldható. Petneházy Gábor képviselı: A Helyi Építészi Szabályzat módosítását bármelyik ülés keretében megtehetjük, igaz? Erre a kisebb módosításra szükség lenne, mert a mostani szabályozás szerint a telek nem osztható meg szerintem, hiszen a minimális utcafronti szélesség nem érné el a 14 métert! Szathmáry Gergely polgármester: Van most is hasonló telek, a lényeg, hogy a vevık értelmesen beépíthetı telket szeretnének. A szakértınek azt kell megvizsgálnia, hogy ezekre a telkekre felépíthetı-e egy max. 200 m 2 -es ház. Mutafisz Dimoszné helyi lakos: Javaslom Csanády urat erre a feladatra. Szathmáry Gergely polgármester: Sajnos már idıs és nem vállal semmilyen feladatot. A Képviselı-testület 5 egyhangú igen szavazattal a következı határozatot hozza: 75/2010. (X.25.) Kt. határozat Tárgy: Sirály utcai önkormányzati ingatlan megoszthatóságának kérdése Remeteszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Sirály utca 31. szám alatti, 707 helyrajzi számú önkormányzati ingatlan megosztására vonatkozóan szakértıi véleményt kíván készíttetni, melyben a szakmailag elvárható tartalom mellett a következı kérdésekre is választ kíván kapni: A megosztás során létrehozható-e két olyan ingatlan, melynek beépíthetısége eléri a 200 m 2 -t, figyelembe véve a Helyi Építési Szabályzatról szóló 9/2004 (VI.7.) Kt. rendelet elıírásait? Az esetleges megosztás során hogyan biztosítható a létrejött ingatlanok megfelelı megközelíthetısége? Az esetleges megosztás után létrejövı telkekre milyen övezeti besorolást javasol, illetve milyen a jelenlegi szabályozásokkal koherens beépítési jellemzıket javasol? Remeteszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a szakvélemény elkészítésére Ft összeget különít el, a tartalékkeret terhére. A Képviselı-testület felkéri a jegyzıt és a polgármestert a szakvélemény elkészíttetésére. Határidı: november 30. Felelıs: jegyzı, polgármester Fenti határozatot a Testület 5 egyhangú igen szavazattal fogadta el. 9

10 6. napirendi pont: Vízellátó kút ügye Szathmáry Gergely polgármester ismerteti a vízellátó kút létesítésének elızményeit és az elızetesen írásban kiosztott elıterjesztését, majd hozzáteszi a következıket: A nagyjából egy éves engedélyezési eljárással párhuzamosan folyik a per a vízhálózat tulajdonjogának visszaszerzéséért. Ha meglesz a vízjogi létesítési engedély és a peres eljárás is lezárul a javunkra, akkor készen állnak a peremfeltételek arra, hogy elindítsuk a következı lépést az önálló vízellátó rendszer megvalósításáért. Valószínőleg szükség lesz egy szakmai befektetıre is, de alapvetıen önkormányzati többségi tulajdonú közmőves cég lesz szándékaink szerint az egész. Sulyok Imréné helyi lakos: Hogy fog mőködni ez a saját üzemeltetéső cég? Hány fıs személyzettel, milyen kiadásokkal? A vizet pl. minden nap be kell vizsgáltatni! Egy vizsgálat forint. Ha csak egy csepp eltérés is van, azonnal leállítják a kutat. Mennyibe fog kerülni az egész? Ebbıl valóban profitálhat az Önkormányzat? Mennyit kell a lakóknak fizetniük? Nem lett volna olcsóbb a budapesti hálózatra csatlakozni? Szathmáry Gergely polgármester: Régi kérdés ez a budapesti csatlakozás. Jelenleg nem diszponálunk a hálózatunk felett, nem a mi tulajdonunk! Egy kút esetében úgy mőködik a rendszer, hogy meleg tartalékként folyamatosan biztosítani kell a meglévı vízhálózatnak, ill. a Budapest felıl érkezı vízellátásnak a lehetıségét. Tehát ha valamiért a kút elromlik, akkor elzárják, és új csapot nyitnak. Jelenleg mi Duna vizet iszunk, ami sokkal kisebb szőrırétegen megy keresztül, és rengeteg klórt adnak hozzá. Amirıl mi beszélünk egy 200 méter mélyen lévı vízréteg, ami 40 méteres szőrın megy keresztül. Vízminıség szempontjából ennél jobb, biztonságosabb nincs. A minıséget automaták ellenırzik, a jelenleg minket is ellátó vízmő pedig alkalmazott nélkül mőködik, minden automatizált. A víz díjáról csak annyit, hogy míg a Telkiben élık 250 forintot fizetnek a víz köbméteréért, addig az ÉTV ugyanezért 500 forintot kért! A közte lévı 250 forintot valaki lenyeli! Szeretném, ha ez a haszon az Önkormányzatot gazdagítaná! Nem véletlen, hogy elsıként a vízmővekre csaptak le a privatizációk során! Természetesen szükség van szakmai befektetıre, de ha mi biztosítjuk a kvótát, ami önmagában is nagyon sokat ér, biztosítjuk a helyet és a hálózatot, akkor megfelelı alapunk van egy szakmai befektetıvel létrejövı kapcsolathoz. Ha megvan a vízjogi létesítési engedély, és pontosan tudjuk a kút mőszaki paramétereit, akkor már lehet árakról beszélni. Sulyok Imréné helyi lakos: Most is csak azt értettem a polgármester úr szavaiból, hogy az önkormányzatnak lesz haszna ebbıl, de mi van a lakossággal? Dr. Mészárosné Szakács Ágnes helyi lakos: Az önkormányzat a miénk! Szathmáry Gergely polgármester: És ki az önkormányzat, ha nem a lakosság? A hasznot mindannyiunk javára fordíthatjuk! Árcsökkenés is elképzelhetı. Petneházy Gábor képviselı: Azt azért fontos megjegyezni, hogy Telki és Budajenı határán saját víznyerı kút mőködik, ebbıl termelik meg maguknak a vizet. Sulyok Imréné helyi lakos: Nem, én tudom, hogy nem abból nyerik! Telki azt mondta, hogy sokba kerül a víz és lezárta, majd elment Tatára vagy Tatabányára fele árért. Szathmáry Gergely polgármester: Nem, az üzemeltetési jogot adta át, de ez nem keverendı össze a vízellátás helyével! De térjünk vissza a határozati javaslathoz! 10

11 Herold István képviselı: Nem sokallom a kért összeget, korrekt ár a Ft, de van más ajánlat is? Szathmáry Gergely polgármester: Az a helyzet, hogy van már egy alapterv, ami szellemi termék, erre az tervez rá, aki készítette. A Képviselı-testület 5 egyhangú igen szavazattal a következı határozatot hozza: Tárgy: Vízellátó kút ügye 76/2010. (X.25.) Kt. határozat Remeteszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség által KTVF: /2010. számon kiadott, a községi vízellátó kútra vonatkozó elvi vízjogi engedély alapján elvégzett geofizikai mérések eredményeinek ismeretében, a községi vízellátó kútra a vízjogi létesítési engedélyt meg kívánja kérni. Remeteszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az Aquifer Kft. (1041 Budapest, Károlyi István u ) bruttó Ft összegő, a vízjogi létesítési engedélyhez szükséges tervezési feladatokra és a dokumentáció összeállítására vonatkozó ajánlatát elfogadja, valamint felhatalmazza a polgármestert és a jegyzıt a megbízás kiadására, a vonatkozó szerzıdés megkötésére. Határidı: folyamatos Felelıs: polgármester Fenti határozatot a Testület 5 egyhangú igen szavazattal fogadta el. 7. napirendi pont: Egyebek a) Szathmáry Gergely polgármester bejelentése Szathmáry Gergely polgármester: Talán nem mindenki tudja, hogy én környezetvédelmi szakértı vagyok civilben, és mint ilyen, szoktam dolgozni a minisztériumnak is. Ehhez van egy saját cégem, a TRIGIR Kft., melynek én vagyok a vezetıje és egyetlen tagja is egyben. Ezt kötelességem bejelenteni. Kérem a Testületet, hogy járuljon hozzá eme tevékenységem folytatásához. Polgármesteri feladataim elvégzése után szoktam az ilyen jellegő munkáimat végezni, a két tevékenység nem megy egymás rovására. Petneházy Gábor képviselı: Én végigolvastam az ide vonatkozó, az összeférhetetlenségrıl szóló törvénycikket, és nem látok semmilyen kizáró okot. Ezért, mint a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozat Ellenırzı Bizottság elnöke is, úgy gondolom, hogy ahogy eddig is, úgy ezután is végezhetı ez a tevékenység. Dr. Tóth Balázs alpolgármester: Ha esetleg az Önkormányzat érdekeivel ütközı lenne a tevékenység, akkor arra odafigyelnénk mindannyian. 11

12 Mutafisz Dimoszné helyi lakos: Mi volt a helyzet akkor, amikor a régi jegyzı a korábbi polgármestert felszólította, hogy vagy a Közmő Társulat elnökségérıl vagy a polgármesterségrıl mondjon le? Ne szavazzátok meg csak úgy automatikusan, hanem nézzétek meg mindkét feladatkör munkaigényét, fontosságát stb.! Szathmáry Gergely polgármester: Óriási különbség, hogy valaki a Remeteszılısi Víz és Csatornamő Társulat elnöke, és egyben Remeteszılıs polgármestere, ill. hogy valaki polgármester és közben néha környezetvédelmi ügyekben szakvéleményt mond. Mutafisz Dimoszné helyi lakos: Értem, hogy itt nincs olyan összeférhetetlenség, de ki biztosít engem arról, hogy munkaidıben nem a privát munkáját végzi-e a polgármester úr? Szathmáry Gergely polgármester: Sok mindennel vádoltak már, pl. azzal, hogy 1,5 órás ebédszünetet tartok, amit egyébként. a kocsim hollétébıl ki lehet következtetni. Azt sem várhatom el mindenkitıl, hogy elhiggye, hogy idebent nem az egyéb ügyeimet intézem. Dr. Tóth Balázs alpolgármester: Giró úr említett két funkciója összefüggött egymással, ezért nem tölthette be egy személy. Jelen esetben polgármester úr két feladatköre között nincs semmiféle olyan párhuzam, kapcsolódás, mely kizárná egymást! Amennyiben egy adott önkormányzati projekttel kapcsolatban felmerülne az összeférhetetlenség, akkor neki is és a Testületnek is kötelessége lenne ezt jelezni, és a megfelelı lépéseket megtenni. Egyébként pedig képviselıi feladatunkból is adódik, hogy amennyiben bárki esetében észrevesszük, hogy nem látja el tisztességesen a feladatait, mert egyéb, privát dolgai elvonják ettıl, akkor ezt mi szóvá tesszük, és felszólítjuk arra, hogy változtasson magatartásán. Hogy hogyan vesszük ezt észre? Talán az a javaslat, hogy járjunk a sarkában, videózzunk, és két percenként ellenırizzük? Egy demokratikusan megválasztott polgármester és a Testület tagjai iránt azért elengedhetetlen egy alapvetı bizalom, e nélkül nem lehet dolgozni! Esetünkben ráadásul egy háromgyerekes családfırıl van szó, akit nem lehet elzárni attól a lehetıségtıl, hogy kiegészítse a nem olyan óriási fizetését, amennyiben nem megy a fıállása rovására! Dr. Laukó Sándor jegyzı: Az elmúlt négy évben együtt dolgoztatok, ti is és a falu is lemérhette a polgármester úr munkáját, mérlegelhette, hogy milyen eredményeket ért el az elmúlt idıszakban Remeteszılıs, ami nagyrészt az ı munkájának is köszönhetı. A falu nagyrésze, háromszoros többséggel ezért választotta meg! Dr. Tóth Balázs alpolgármester: Egyébként számtalanszor fordult elı, hogy ebédidıben is itt ette meg a szendvicsét, tehát aki mást állít, az hazudik. Herold István képviselı: Tegyük hozzá, hogy a szakértıi munkák alkalmi jellegőek, nem reggel 8-tól délután 5-ig tartó elfoglaltság! Kıhalmi Alajos képviselı: Ez a cég az elmúlt 4 évben is megvolt, mőködött, és nem okozott problémát! Mutafisz Dimoszné helyi lakos: 4 évvel ezelıtt is volt errıl szó? Szathmáry Gergely polgármester: Igen, volt! Szathmáry Gergely polgármester bejelenti érintettségét és saját elhatározásból nem szavaz. A Képviselı-testület 4 igen szavazattal a következı határozatot hozza: 12

13 77/2010. (X.25.) Kt. határozat Tárgy: Hozzájárulás gazdasági társaság vezetıi tisztségéhez Remeteszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az évi LXV. törvény 33/A (2) bekezdés b.) pontjának bb.) alpontja alapján hozzájárul ahhoz, hogy Szathmáry Gergely polgármester gazdasági társaság (Trigir Környezetvédelmi és Térinformatikai Kft.) vezetı tisztségviselıje legyen. Felelıs: jegyzı Határidı: folyamatos Fenti határozatot a Testület 4 egyhangú igen szavazattal fogadta el. Szathmáry Gergely polgármester érintettség miatt nem szavazott b) Lakossági kérdések Sulyok Imréné helyi lakos: Mivel kampányukban is hivatkoztak a képviselı urak a környezetvédelem fontosságára, szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy sok lakó olyan anyagok égetésével szennyezi a levegıt és a környezetet, ami komolyan veszélyezteti a falu élhetıségét. Kérem, hogy a 4 képviselı ossza fel egymás között a falu utcáit és járják végig hetente azokat, felmérve a problémákat! Kérem, vegyék komolyan a panaszunkat! Nem tudunk szellıztetni, nem tudunk teregetni! A másik kérdésem, hogy a falu melletti erdıbıl kitermelt fát miért nem osztották szét a falu rászorulói között? Engem sem kérdezett meg senki, hogy szükségem lenne-e rá! Ki vitte el a teherautónyi fát? Nem szeretném írásban beadni a panaszaimat, észrevételeimet, mert nem bízom abban, hogy akkor érdemben, megnyugtatóan foglalkoznak vele. Szeretném, ha a képviselı urak állandó, személyes jelenlétükkel foglalkoznának a lakosság problémáival! Ellene vagyok például a zárt, magas falú kerítéseknek is! Nem tudom, mit lehetne ez ellen a rossz tendencia ellen tenni? Ha a területet személyesen bejárnák, látnák, hogy mirıl beszélek. Ezt meg kellene tiltani! Dr. Tóth Balázs alpolgármester: Ha légszennyezettséggel kapcsolatos szabálysértésrıl beszélünk, akkor elıször bizonyítanunk kell a szabálysértés tényét, meg kell mérni, hogy milyen anyagot engedtek a levegıbe, milyen mértékben lépték túl a megengedett értéket. Mi is tudunk arról, hogy valaki szennyes pelenkákat dobál a tőzbe, de nem lehet tetten érni, mivel nincs jogunk belépni az ingatlanára. Jegyzıi hatáskörben el kell indítani egy szabálysértési eljárást, de megfoghatatlan! Fel kell jelenteni a szomszédot írásban, de ettıl mindenki fél. Szathmáry Gergely polgármester: Sajnos a jog nem alkalmas arra, hogy minden szomszéd-konfliktust kezeljen! Ezzel kapcsolatban már futottunk pár kört, a jegyzı úr kiküldött nem egy felszólítást is, de amíg nincs konkrét mérési eredmény a birtokunkban, nem lehet bizonyítani. Herold István képviselı: Én pl. szeretnék drasztikus változtatást elérni az égetési szabályozásban. Már ez is sokat jelentene, de hogy otthon a kályhába valaki mivel gyújt be, az ellenırizhetetlen. 13

14 Szathmáry Gergely polgármester: A fejekben is nagy változásra van szükség! Négy évszak van, ezzel együtt kell tudni élni, pl. hulló levelekkel is. Mindenkinek figyelmébe ajánlom a november 15-i zöldhulladék győjtést és a komposztálást! A kerítéssel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy egyetértek, de az építési törvény módosításakor sajnos kivették a kerítést az építési engedélyezés hatálya alól! Érthetetlen ez a gondolkodásmód, de nem tehetünk ellene. A fáról annyit, hogy a patakmeder tisztítónak az volt a dolga, hogy tisztítsa ki a medret és távolítsa el a hulladékot. Többségében veszélyes, beteg fákat vágtak ki. Aki akart, az kapott belıle, még segítettünk is odavinni neki, Petneházy Gáborral együtt hordtuk fel talicskával, meg kocsival. A pudvás főzfa főtıértéke egyébként kb. nulla. Ha tudtuk volna, hogy fafőtése is van a gáz mellett, akkor adunk, de errıl még nem maradt le senki. Petneházy Gábor képviselı: El kell mondani, hogy van fa bıven, több száz köbméter döglıdı, kivágandó fával rendelkezünk a patak parton. Az Önkormányzat nagyon szívesen felajánlja a lakosság részére. Egy kertészmérnök felméri az állományt, és a megjelölteket az igénylı saját felelısségére vághatja. De ez mind patak parti puhafa! Jekli Imréné helyi lakos: A főzfa, ha frissen vágják, jól hasad. Szathmáry Gergely polgármester: Más kérdés. Elterjedt, hogy egy vállalkozó teniszpályákat fog üzemeltetni a faluban. Nekem sikerült beszélnem vele, és megértetnem, hogy Remeteszılıs belterülete nem alkalmas egy ilyen vállalkozásra. A következı Helyi Építési Szabályzatunkban alaposan át kell majd gondolnunk, hogy mik azok a tevékenységek, amelyeket nem szabad beengednünk a belterületre. Kıhalmi Alajos képviselı: Közeledik a tél, jó lenne, ha a hirdetı táblákra feltennénk a figyelmeztetést, hogy a kerti csapok víztelenítésérıl gondoskodjanak a nyaralók tulajdonosai. Minden tavasszal 5-10 esetben fordul elı, hogy az egész területet le kell zárni, mert valaki elfelejtette. Ez ráadásul több tízezer forintba kerül évente. A másik gond, hogy sok útszakaszon óriási köveket raknak ki, amik a havazás beálltával komoly balesetveszélyt rejtenek. A harmadik dolog a kidılt közkút ügye. Szathmáry Gergely polgármester: Bejelentettem írásban az üzemeltetınek a problémát, de újból meg fogjuk tenni. Kıhalmi Alajos képviselı: A Patak sétányon nem csak levél halmozódott fel, hanem nyesedék, kerti szemét is. Nem tudom, kik hordják oda, de meg kell állítani ıket. Aki tudja, kik ezek, szóljanak nekik, mert ez közös érdekünk. Nem csak arról kell névtelen feljelentést tenni, hogy elvitték a fát! Nagyon sok munka volt kitisztítani a medret! A füstrıl meg annyit, hogy még az ünnepet sem tisztelte az, aki miatt az egész környék füstben úszott október 23-án. Ha a településır szolgálatban lett volna, én odamentem volna vele, és lefényképeztem volna. Jekli Imréné helyi lakos: Az erdészházi buszmegállónál a szegélykövek kifordultak, ezért mély árok keletkezett, ami miatt esıs idıben csak egészen távol tud megállni a busz, különben beborítaná vízzel a várakozókat. Nem tudom ez kinek a feladata, de meg kellene csinálni. Szathmáry Gergely polgármester: A buszmegálló fenntartása a BKV feladata. A hulladék egyébként szintén probléma a megállókban, mert kb. 2 nap alatt telepakolják. Herold István képviselı: Ne felejtsük el, hogy a Rácskitelepnél is van egy vékony deszkákkal befedett kút, ami balesetveszélyes lehet. Egyelıre föld takarja, de meg kell oldani! 14

15 Dr. Mészárosné Szakács Ágnes helyi lakos: A szurdok bejáratánál is van ilyen! Szathmáry Gergely polgármester: Több helyen is van, de azok rajta voltak a térképen, ez viszont nem. Dr. Tóth Balázs alpolgármester: Akkor ne elégedjünk meg azzal, hogy emlékeztetjük magunkat, hiszen ez most is közvetlen balesetveszélyt jelent, hanem tegyünk valamit! Szathmáry Gergely polgármester: Mindkettıt írásban jelentettük be, az üzemeltetı dolga lenne megcsinálni, de most újra felírtam magamnak. Kıhalmi Alajos képviselı: Voltak már itt, de nem találták a helyeket. Herold István képviselı: Szó volt a patakmeder tisztításról. Mielıtt teljesítés igazolásra kerülne sor, ne feledkezzünk meg arról, hogy a mederbe került betontömböket mi nem tudjuk kiszedni. Szathmáry Gergely polgármester: Még az ösvény sincs kész. A kivitelezık egyébként panaszkodnak, hogy este elhagyják a letisztított terepet, és másnap már ott van újra a hulladék. Dr. Mészáros Péter helyi lakos: A közbiztonsággal kapcsolatban, szerintem jobb megoldás a településır vagy a polgárır, aki helyi ember, mint egy körzeti megbízott, aki csak néhanéha bukkan fel nálunk. A hidaknál ki van írva, hogy kamerával megfigyelt terület, de talán jobb lenne egy rajzos tábla, ami a többi felirat mellett figyelemfelkeltıbb lenne. Lehetne még több kamerát is elhelyezni. Arra is kíváncsi lennék, hogy betörések után elkérte már valaha is valaki a kamerák felvételeit. Esetleg esemény után kéretlenül is el kellene mentenünk ezeket a felvételeket és felkínálni a rendırségnek, hátha segít. Szathmáry Gergely polgármester: Így járunk el, és igen már jelentkeztek, hogy elkérjék a felvételeket. Dr. Mészáros Péter helyi lakos: Még mindig a közbiztonsági témánál maradva, annak egyébként, hogy valaki elfogadhasson felajánlásokat, elég szigorú szabályai vannak. Akár autóról, akár pénzrıl, akár másról van szó. Ahhoz az önkormányzatnak pl. létre kellene hozni egy közbiztonsági alapítványt. Szathmáry Gergely polgármester: Budaörsnek megvan az alapítványa, ık valóban azon keresztül intézik ezeket a dolgokat. Dr. Mészáros Péter helyi lakos: A Sirály utca megosztásáról szeretném még kérdezni, hogy mikorra kell a geodétának elkészülnie? Szathmáry Gergely polgármester: A következı testületin már elıttünk lesz az anyag. Dr. Tóth Balázs alpolgármester: Javaslom, hogy mielıtt a mőszaki átadás-átvétel megvalósul, minden képviselı, akit érdekel a medertisztítás, jöjjön el a patakhoz, és tegye meg észrevételeit. Én szeretnék ott lenni. Petneházy Gábor képviselı: A polgármester úr napi kapcsolatban van a kivitelezıvel, minden nap megtesszük az észrevételeinket, és amit eddig kértünk, azt mindent megtettek. 15

16 Sulyok Imréné helyi lakos: Ki vezette az építési naplót, és ki volt a felelıs a Sirály utcai építkezésnél? Ott magánerı és önkormányzati pénz egyaránt volt benne. Szathmáry Gergely polgármester: A kivitelezı mővezetıje, ez az ı feladata volt. Sulyok Imréné helyi lakos: Azért kérdezem, mert szombaton azt vettem észre, hogy a késı délután a Királyka utca Patak sétány keresztezıdésében lerakott anyag másnap hajnalra eltőnt. Szathmáry Gergely polgármester: A konkrét eset ismerete nélkül csak általános elvként mondhatom, hogy a nagy teherautó sosem vitte fel az anyagot az út tetejére, hanem lerakta a Királyka utca és a Patak sétány keresztezıdésében, mert ott szélesebb a közterület, és onnan máshogy vitte tovább. Az egyébként számunkra érdektelen, hogy a kivitelezı hogyan gazdálkodik az építıanyagával, hiszen neki volt egy megadott mőszaki tartalmú feladata, ezt pedig teljesítette. Sulyok Imréné helyi lakos: Nekem ez furcsa logika, hiszen az az anyag ki lett fizetve, és senki nem állt ott, hogy ırizze! Szathmáry Gergely polgármester: Nekem meg az Ön gondolatmenete furcsa, hiszen a megadott mőszaki tartalmú feladathoz megadott mőszaki mennyiségek tartoznak. Ha ezt a feladatot a megadott mennyiséggel megvalósította, akkor nem teljesen értem, hogy ez a kérdés mire vonatkozik. Egyet mondhatok, a vállalkozó a szerzıdésben vállalt munkát, a szerzıdésben leírt mennyiséggel megvalósította. Dr. Tóth Balázs alpolgármester: Ha a vállalkozó tulajdonában lévı építıanyagot ellopták, akkor az az ı kára, mert az akkor még nem volt kifizetve! Egy beruházás akkor van kifizetve, amikor mőszaki tartalom szerint az átadás-átvétel megtörtént. Mutafisz Dimoszné helyi lakos: Korábban elıfordult, hogy közterület aszfaltozása közben a munkások felajánlották szolgálataikat és az aszfaltot magánszemélyeknek. Akkor a közösséget károsították meg, Sulyokné csak ezért gondolkodott így. Szathmáry Gergely polgármester: Valóban volt ilyen eset régen, de az még utólag is leellenırizhetı, hogy a megadott mennyiség valóban beépült-e ezekbe az útszerkezetekbe. Ráadásul a pályázati pénzekbıl épült létesítményeket a Pályázati Hatóság is ellenırzi! Sulyok Imréné helyi lakos: Hová tőnt el a hideg aszfalt a Madár utcából Szathmáry Gergely polgármester: Behordtuk, hogy ne lopják el. Sulyok Imréné helyi lakos: A tizedét polgármester úr! Szathmáry Gergely polgármester: Hölgyem! Természetesen még azt is tudom számlával igazolni, hogy a munkagép mennyit dolgozott, hogy felpakolja, ill. hogy a teherautó hányszor fordult. Sulyok Imréné helyi lakos: Bocsánatot kérek akkor, hogyha a 90 %-áról meg tudja mondani, hogy hová vitték! Szathmáry Gergely polgármester: A 100 %-át meg tudom mondani! 16

17 Sulyok Imréné helyi lakos: Nem, nem tudja, mert én a saját szememmel láttam, hogy csak fogyott, fogyott és sehol nem volt látszata, hogy felhasználták! Jelki Imréné helyi lakos: Miránk volt bízva, és mi ki is mentünk valahányszor odajött valaki. Bizony volt, aki talicskával vitte, volt, aki csak egy malteros kanállal vett belıle, de mind helyi lakos volt. Szathmáry Gergely polgármester: Ezekrıl az esetekrıl telefonon értesültünk, és én tudom, hogy a Madár utcában hova ment, de azt ki is kellett fizetni! És pontosan ezek miatt végül átvittük, hogy ne terheljük vele Piroska néniéket. Azóta egy elzárt telepen borítjuk le a hasonló aszfaltot, hogy hasonló anomáliák ne történjenek meg. Mutafisz Dimoszné helyi lakos: Sérelmezem azt, hogy az októberi fáklyás felvonulásról nem kaptunk idıben értesítést. Szomorúsággal töltött el az is. Hogy a megemlékezés helye nem volt méltó az ünnephez. Nagyon rendezetlen volt! És magának az ünnepnek a lebonyolítása, megszervezése sem tetszett. Nagyon sok gyerek volt kor Petneházy Gábor képviselı kimegy, de a Testület 4 fıvel továbbra is határozatképes. Szathmáry Gergely polgármester: A meghívók jóval korábban kint voltak, a levelek valóban nem voltak összesöpörve, a meghívó mindenkinek szólt, a gyerekeknek is, hiszen a nevelésük szempontjából nagyon fontos ez. Ráadásul ezek a gyerekek a szüleikkel jöttek, és jó hogy nem egy átpolitizált ünnep emléke marad meg bennük. Mutafisz Dimoszné helyi lakos: Ez eddig nem kritika volt, de meg kell hallgatni más véleményét is, és nem kell ráerıltetni a sajátját másokra. A kritika most következik: A játszótér a nagyfeszültség alatt van! A másik, hogy volt-e vízjogi engedély arra, hogy a patak tisztításakor megváltoztassák a medret? Szathmáry Gergely polgármester: Sajnos az áradáskor a mederbe dılt fa nem kért vízjogi engedélyt! Mi szándékosan nem változtattunk a patak medrén. Mutafisz Dimoszné helyi lakos: Ezt is kimagyarázza! Szathmáry Gergely polgármester: A játszótér nincs a 20 kilovoltos vezeték hatósugarában, egyébként 35 éve van ott játszótér. Ha viszont az Amúr utcáról beszélünk, akkor az nem játszótér, hanem közpark! Befüvesítettük, kitakarítottuk, jobb mintha rendezetlen dzsungel lenne kor Herold István képviselı kimegy, de a Testület 3 fıvel továbbra is határozatképes. Mutafisz Dimoszné helyi lakos: Csak az egyik felét csinálták meg! A pályázatokkal kapcsolatban annyit, hogy nem tudom, ez hogyan mőködik, mert az utóbbi két évben nem szívesen jöttem ide. Úgy éreztem, hogy nem hallgatnak meg. Amikor a pályázatokat eldöntitek, hogy a falu mely területét akarjátok fejleszteni, az minek alapján történik? Meg kellene bennünket is kérdezni errıl! Meg sem hallgattok. Amit a polgármester úr kitalál, abból semmit sem enged. Szathmáry Gergely polgármester: Azon az ülésen, amikor felvetettem, hogy egyáltalán pályázzunk-e vagy sem, azon itt tetszett lenni! Mielıtt a pályázatot benyújtottuk, a szőkös határidı miatt elektronikus úton szétküldtük az -eket és közvélemény kutatást tartottunk, ezt is tudom dokumentumokkal igazolni. Ilyen rövid idı alatt engedély köteles 17

18 tevékenységet nem lehetett csinálni, csakis olyan közterületi beavatkozásokat tudtunk végrehajtani, ami egy már meglévı objektumnak a rekonstrukciója: játszótér, patak menti ösvény, Amúr utcai park. Tehát nem új utakat törtünk, hanem a meglévı, már használatban lévı köztereket hoztuk és hozzuk jobb és biztonságosabb állapotba. Mutafisz Dimoszné helyi lakos: Egy évben kb. 12-szer jön össze a Testület, és miért van 12 hónapban 12-szer zárt ülés? Mit tud az Önkormányzat olyat beszélni, amit én nem hallgathatok meg? Ha pénzosztás van, miért ne tudjam meg, ha jutalomosztás van, miért ne tudjam meg? Ha a Testületnek akármit adnak, miért ne tudja meg a lakosság? A választás elıtti utolsó napon is zárt ülés volt. Mit tudtatok tárgyalni, amit én nem tudhattam meg? Én szeretném, ha most a 4 évrıl elszámolnátok! Jogom van tudni, hogy mire költöttétek az adómat 4 éven keresztül! Mennyi maradt a kasszában, miért nem tudhatom meg? Szathmáry Gergely polgármester: A zárt üléseken olyan témákat tárgyalunk, amiben személyes adatokról van szó, sokszor magánéleti problémákkal találkozunk, ami nem tartozik a közre! Itt elsısorban szociális jellegő kérdésekben szükséges dönteni. Egy-egy esetben, pl. az állami földek visszaigénylésére vonatkozóan volt zárt ülés, mivel még csak elıkészítésnél tartunk, és nem lenne jó, ha mindenféle mendemonda tévútra vinné a dolgot. Például emiatt nem tudnánk megigényelni a laktanya melletti állami területet. A pénzügyekrıl pedig azt tudom mondani, hogy mind a költségvetés, mind a negyedéves zárások, mind a zárszámadás nyilvános, abban az összes említett kérdésre választ lehet kapni bárkinek kor Petneházy Gábor és Herold István képviselık visszajönnek, így a Testület teljes létszámban jelen van és 5 fıvel határozatképes. Dr. Darvas Szilvia igazgatási tanácsos: A jogszabályok leírják pontosan, hogy mikor kell zárt ülést tartani! Ezekben az esetekben kutyakötelessége az Önkormányzatnak zárt ülést tartania! Petneházy Gábor képviselı: Ügyrendi javaslatot szeretnék tenni! Ez egy Testületi ülés és nem közmeghallgatás. Ma még van egy zárt ülésünk is, ahol számos fontos döntést kell meghoznunk, az idı pedig véges. A Képviselı-testület úgy dönt, hogy a továbbiakban zárt ülést tart, mivel a tárgyalandó napirendi pontok személyiségi jogokat és önkormányzati érdeket érintenek. Szathmáry Gergely polgármester kor bezárja a nyílt ülést és rövid szünet után zárt ülést rendel el. K.m.f Szathmáry Gergely polgármester dr. Laukó Sándor jegyzı 18

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2011. május 30-án 17.

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2011. május 30-án 17. Jegyzıkönyv Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2011. május 30-án 17.33 órai kezdettel Jelen vannak: Szathmáry Gergely polgármester dr. Tóth Balázs alpolgármester

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2009. július 15-én 17.

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2009. július 15-én 17. Jegyzıkönyv Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2009. július 15-én 17.40 órai kezdettel Jelen vannak: Szathmáry Gergely polgármester Petneházy Gábor alpolgármester

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17.

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17. Ügyszám: 9-31/2014. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2014. április 17. Szıc 2014 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Szıci Mővelıdési Ház Szıc, Kossuth L. u. 41. Az ülés idıpontja: 2014.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 2/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 18-án 15.30 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. május 27-én megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Berecz Pál képviselı Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 11/2008. (II.13.) kt. határozat: A 2008. február 13-ai ülés napirendjének elfogadása. 12/2008. (II.13.)

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı Jegyzıkönyvvezetı:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19.

J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19. J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19.) HATÁROZATOK SZÁMA: 1,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 31-én (hétfın) 14: 00 órakor tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester Fehér István

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon: 68/425-000. Fax: 68/526-331 5/2012.

Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon: 68/425-000. Fax: 68/526-331 5/2012. Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon: 68/425-000. Fax: 68/526-331 5/2012. JEGYZİKÖNYV Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v N A P I R E N D E T :

J e g y z ı k ö n y v N A P I R E N D E T : J e g y z ı k ö n y v Készült: Pereszteg Község Önkormányzati képviselı-testületének 2010. június 14-én tartott testületi ülésén. Jelen vannak: Práznek József polgármester, Zambóné Németh Ilona jegyzı,

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve március 08. rendkívüli ülés

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve március 08. rendkívüli ülés Felsılajos Község Önkormányzata II/33/6/2013. Képviselı-testületi ülés könyve 2013. március 08. rendkívüli ülés Az ülésen hozott rendelet száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. november 22-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester dr. Kiss Attila képviselı Miovecz

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 8/2012. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 3-án (kedden) 16.00 órai kezdettel a

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. október 13-án (szerdán) 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott alakuló ülésérıl.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2009. augusztus 13-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 1. napirendi pont: Vecsési Ügyfélszolgálati irodaépület létesítése projekt kivitelezıjének kiválasztása

Jegyzıkönyv. 1. napirendi pont: Vecsési Ügyfélszolgálati irodaépület létesítése projekt kivitelezıjének kiválasztása Jegyzıkönyv Készült: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. október 28-án megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Dabasi János, dr. Fekete Károly, Hanek Gábor, Jugovics Sándor, Lırincz

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl 562-4/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Az ülésen jelen vannak: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl

Részletesebben

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-17 /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. november 28-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 10-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v lkunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Ifj. Paulusz József Cseh János Marton

Részletesebben

2010. október 13. JEGYZİKÖNYV. Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselı-testületének október 13-án megtartott alakuló ülésérıl

2010. október 13. JEGYZİKÖNYV. Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselı-testületének október 13-án megtartott alakuló ülésérıl Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselı-testülete Szám: 12/2010. Határozatok száma: 49-58 /2010. Rendeletek száma: 9 /2010. JEGYZİKÖNYV 2010. október 13-án megtartott alakuló ülésérıl Napirendi

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-12/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 10-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. június 30-án 17.

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. június 30-án 17. Jegyzıkönyv Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. június 30-án 17.35 órai kezdettel Jelen vannak: Szathmáry Gergely polgármester Petneházy Gábor alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE SAJÓSZENTPÉTER VÁROS SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének a..) jegyzıkönyve, b.) napirendek: c.) rendeletek: 32., 33. d.) határozatai: 269., 270., 271.,

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. ifj. Kovács György elnök-helyettes, Kovács György képviselı

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. ifj. Kovács György elnök-helyettes, Kovács György képviselı Szám: IV.128-2/2015. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 25-én (szerdán) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott

Részletesebben

M E G H Í V Ó november 9. (kedd) napjára órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó november 9. (kedd) napjára órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (4) bekezdése alapján

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor,

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor, J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2007. június 28.-án 17 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester Tasi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. február 8-án - pénteken - de. 10,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl. A képviselı-testület rendkívüli

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. május 5-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 10/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 17-én 08.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 240-10/2012. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. szeptember 13. napján délután 16.00 órai kezdettel megtartott soron következı nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza,

Részletesebben

Az Ügyrendi és Sport Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv október 24.

Az Ügyrendi és Sport Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv október 24. Lajosmizse Város Önkormányzat Ügyrendi és Sport Bizottsága I/1209/33/2012. Az Ügyrendi és Sport Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv 2012. október 24. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 24/2012.

Részletesebben

Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl.

Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl. Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl december 2.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl december 2. Ügyszám: 15-147/2010. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2010. december 2. Nyirád 2010 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzata

Részletesebben

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testület JEGYİKÖNYV 2011. november 29. JEGYZİKÖNYV

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testület JEGYİKÖNYV 2011. november 29. JEGYZİKÖNYV 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 29-én 13 órakor megkezdett ülésén. Az ülés helye: Körjegyzıség, 8244. Dörgicse, Fı u. 16. Jelen vannak: Kis-Pál

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 05-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készület Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 26-án 11.30 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének rendkívüli ülésén november 19-én 8.

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének rendkívüli ülésén november 19-én 8. Jegyzıkönyv Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének rendkívüli ülésén 2009. november 19-én 8.23 órai kezdettel Jelen vannak: Szathmáry Gergely polgármester Petneházy Gábor alpolgármester

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2009. december 14-én tartott ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2009. december 14-én tartott ülésérıl. Jegyzıkönyv Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2009. december 14-én tartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme. Jelen vannak: Berente Imréné polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Nagyközség Önkormányzatának hivatalos helyiségében január 16-án. Brunner Istvánné. Sánta Mátyás. Karczagné Nagy Klára

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Nagyközség Önkormányzatának hivatalos helyiségében január 16-án. Brunner Istvánné. Sánta Mátyás. Karczagné Nagy Klára JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Nagyközség Önkormányzatának hivatalos helyiségében 2017. január 16-án. Jelen vannak : Horváth Sándor elnök Brunner Istvánné Sánta Mátyás Karczagné Nagy Klára Kiss Edit Laczikné

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 18/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 110-112. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 110/2011.(IX.27.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 45/2011 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 27-én megtartott nyílt testületi ülésén. Jelen voltak: 10 fı képviselı a jelenléti ív szerint (Pataki

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselı

JEGYZİKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselı 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselı-testületének 2011. január 04-i rendkívüli ülésérıl, amelyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Somogyvári

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. január 22-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. január 22-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 1/2008. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. január 22-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 1-2. TARTALOMJEGYZÉK 1/2008.(I.22.) PBH.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Javasolja az alábbi napirend tárgyalását:

Jegyzőkönyv. Javasolja az alábbi napirend tárgyalását: Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. április 3-án 8 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2008. november 10-én (hétfın) 08 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselı-testületi ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Csabdi Község Önkormányzat Könyvtár helyisége 2064 Csabdi, Szabadság

Részletesebben

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. július 16-án megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Tóth István Császár

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 14. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 14. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 118/2007. (X.31.) kt. határozat: A 2007. október 31-ei ülés napirendjének elfogadása. 119/2007. (X.31.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete. nyilvános ülésérıl. 2009. március 10. (1. ülés)

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete. nyilvános ülésérıl. 2009. március 10. (1. ülés) Ügyszám: 26-6/2009. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete nyilvános ülésérıl 2009. március 10. Nyirád 2009 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzatának

Részletesebben

MEGHÍVÓ július 17. (csütörtök) napjára du.17 órakor összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

MEGHÍVÓ július 17. (csütörtök) napjára du.17 órakor összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (4) bekezdése alapján a

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2009. július 2.

JEGYZİKÖNYV. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2009. július 2. Ügyszám: 26-14/2009. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2009. július 2. Nyirád 2009. 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzata

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. augusztus 9-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. február 27-én megtartott ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. február 27-én megtartott ülésérıl Jegyzıkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. február 27-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Fehér Norbert

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 7-én megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 7-én megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 7-én megtartott rendkívüli üléséről. Határozat Tárgya: száma: 96/2016.(IX.07.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. április 26-án 17.

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. április 26-án 17. Jegyzıkönyv Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. április 26-án 17.45 órai kezdettel Jelen vannak: Szathmáry Gergely polgármester Petneházy Gábor

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. szeptember 27- én 17.

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. szeptember 27- én 17. Jegyzıkönyv Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. szeptember 27- én 17.30 órai kezdettel Jelen vannak: Szathmáry Gergely polgármester Petneházy Gábor

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére Elıterjesztés 6. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére Tárgy: I.) Tájékoztatás a 2012. évi temetı üzemeltetéssel összefüggı bevételek és kiadások alakulásáról

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-4/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. február 3-án 9.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

- 2. KROKAVECZ LÁSZLÓ: az ismertetett formában támogathatónak tartja a határozat meghozatalát, az elızıekben elmondottak miatt.

- 2. KROKAVECZ LÁSZLÓ: az ismertetett formában támogathatónak tartja a határozat meghozatalát, az elızıekben elmondottak miatt. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. szeptember 27-én 16 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 1. számú szobája

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. június 21-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV. 145-6/2012. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. július 19-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 151/2007./XII.28./.kt.határozat: 152/2007./XII.28./kt.határozat: 153/2007./XII.28./kt.határozat: 154/2007./XII.28./kt.határozat:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. október 30-án 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI Alap Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Dóc Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. június 19-én megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl T a r t a l o m j e g y z é k Dóc Községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535-3/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. december 10-én (pénteken) 9 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott ü l é s

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat pályázat

Részletesebben

Aszód Város Önkormányzat Polgármesterétıl. Tisztelt Képviselı-testület!

Aszód Város Önkormányzat Polgármesterétıl. Tisztelt Képviselı-testület! Aszód Város Önkormányzat Polgármesterétıl /2009. Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS A hulladéktelep bezárása következtében beállt változásról, illetve a helyi környezet védelmérıl, a közterületek

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 17. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 17. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 17. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V Vanyarc Szirák Bér Községek Önkormányzatainak inek együttes ülésérıl 2012.augusztus

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. szeptember 13.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. szeptember 13. Ügyszám: 9-132/2012. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2012. szeptember 13. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Nyirád-Szıc Községek Körjegyzısége Nyirád, Szabadság u. 3.

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a képviselı-testületnek - a Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén január 25-én 17.

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén január 25-én 17. Jegyzıkönyv Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. január 25-én 17.35 órai kezdettel Jelen vannak: Szathmáry Gergely polgármester Petneházy Gábor alpolgármester

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK DECEMBER 10-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK DECEMBER 10-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. DECEMBER 10-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E Határozatszám: 351-352. 2 Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 17-ÉN TARTOTT

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 17-ÉN TARTOTT 1 Alap Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 17-ÉN TARTOTT SORON

Részletesebben

2013. évi. 2. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. január 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült

2013. évi. 2. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. január 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült 2013. évi 2. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült J E G Y Z İ K Ö NYV T Á R GY MUTATÓ Határozat/Rendelet száma Határozat/Rendelet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről Határozat száma: 88/2012.(VIII.29.) 89/2012.(VIII.29.) 90/2012.(VIII.29.) 91/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott képviselık közül 12 fı jelen van. A rendkívüli ülést megnyitja.

JEGYZİKÖNYV. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott képviselık közül 12 fı jelen van. A rendkívüli ülést megnyitja. JEGYZİKÖNYV Készült: A Képviselı-testület 2007. augusztus 15-i rendkívüli ülésérıl. Vecsés, Szent István tér 1. (Kezdés idıpontja: 15 óra) Jelen vannak: Balogh Csongor, Dabasi János, dr. Gerencsér Balázs,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 14/1/2007. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 46-51. TARTALOMJEGYZÉK 46/2007.(XI.12.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. január 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. január 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. január 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 1-2. TARTALOMJEGYZÉK 1/2011.(I.05.) ÖH. Pályázat

Részletesebben

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol:--

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol:-- J e g y z ı k ö n y v amely készült, a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2014. augusztus 25-én 16 óra 10 perctıl kezdıdıen, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 24/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 150-154. TARTALOMJEGYZÉK OK: 150/2011.(XII.19.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2011. augusztus 30.

JEGYZİKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2011. augusztus 30. JEGYZİKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2011. augusztus 30. V. JEGYZİKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 30. napján 9 órai kezdettel megtartott soros nyílt

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2004. október 21.-én 17 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i nyilvános ülésérıl. Jelen vannak: Kis József polgármester

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Jelen vannak: Kenéz István polgármester. Szentesné Szekér Piroska képviselı. Csöröncsics Zoltán

JEGYZİKÖNYV. Jelen vannak: Kenéz István polgármester. Szentesné Szekér Piroska képviselı. Csöröncsics Zoltán 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselı-testületének 2012. szeptember 10-i rendkívüli nyílt ülésérıl, amelyet a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Irodájában tartottak. Jelen vannak: Kenéz

Részletesebben

J E GY Z İ KÖ NY V. Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyaló 2010. március 16-án 14 30 perc

J E GY Z İ KÖ NY V. Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyaló 2010. március 16-án 14 30 perc J E GY Z İ KÖ NY V Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyaló 2010. március 16-án 14 30 perc Jelen vannak: Hirka Tamás, a bizottság elnöke Vrbovszki Viktor, a bizottság

Részletesebben

Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 86/2010. (V. 27.) önkormányzati határozata

Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 86/2010. (V. 27.) önkormányzati határozata Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 86/2010. (V. 27.) önkormányzati határozata Dr. Vida Sándor Ügyvédi Irodával kötendı megbízási keretszerzıdésrıl Lırinci Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Határozat száma 61/2012.(IX.13.) Tárgy 10/2012.

JEGYZİKÖNYV. Határozat száma 61/2012.(IX.13.) Tárgy 10/2012. 10/2012. JEGYZİKÖNYV Készült: Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének a 2012. szeptember 13-án 16,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl Határozat száma 61/2012.(IX.13.) 62/2012.(IX.13.) 63/2012.(IX.13.)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2011. január 19-én, 17 óra 15 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

napirendjei: Központi orvosi ügyeleti ellátás tárgyalása Nyéki Lajos és Nyékiné Kıszegi Krisztina kérelmének tárgyalása

napirendjei: Központi orvosi ügyeleti ellátás tárgyalása Nyéki Lajos és Nyékiné Kıszegi Krisztina kérelmének tárgyalása Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. június 12-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: Központi orvosi ügyeleti ellátás tárgyalása Nyéki Lajos és Nyékiné Kıszegi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2012. április 2. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 2-án 9.00 órai

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2011. május 2-án 17.

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2011. május 2-án 17. Jegyzıkönyv Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2011. május 2-án 17.32 órai kezdettel Jelen vannak: Szathmáry Gergely polgármester dr. Tóth Balázs alpolgármester

Részletesebben

HATÁROZATOK 2010.09.09.

HATÁROZATOK 2010.09.09. HATÁROZATOK 2010.09.09. 260/2010. (IX.09.) sz. KT határozat vis maior pályázat kivitelezésével a Kiszi-Kı Kft-t bízza meg bruttó 3.758. 750 Ft-ért. Határidı: 2010. szeptember 20. a szerzıdés aláírására

Részletesebben

Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl.

Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl. Készült: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Humánpolitikai Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Keserő Zoltán a Bizottság elnöke Hock János Bizottsági tag

Részletesebben