NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról"

Átírás

1 NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény 82. ában meghatározott jogkörében eljárva a költségvetési zárszámadásról a következő rendeletet alkotja. 1. (1)Az önkormányzat Képviselőtestülete a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást ezen rendelet kiegészítő mellékletének 1, 29. számú mellékleteiben foglaltaknak megfelelően: jóváhagyja. a) e Ft bevétellel b) e Ft kiadással (2)Az önkormányzat bevételeit forrásonként, kiadásait jogcímenként az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (3)Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerveinek bevételi és kiadási előirányzatai teljesítését, támogatottságát és létszámadatait a 11., 12.,13., 14., 15., 16. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (4)A Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai teljesítését, támogatottságát és létszámadatait a 9.sz. melléklet, a szakfeladatonkénti bevételeit és kiadásait pedig a 10. sz.melléklet szerint hagyja jóvá. (5)Az önkormányzat az általa nyújtott lakásépítési kölcsön állományát és a évben kihelyezett kölcsönök összegét és célonkénti megoszlását a 19. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (6)Az önkormányzat az Európai Úniótól kapott támogatásokat és azok felhasználását önkormányzati szintre összesítve a 2/b. projektenként pedig a 25. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (7)Az önkormányzat pénzeszközátadásait, azon belül a támogatásértékü átadásokat, a szociálpolitikai juttatásokat, a civil és egyéb szervezeteknek nyújtott támogatásokat a 17. sz. mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá. 2. A Képviselőtestület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 3. (1) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2/a., és a 2/b. sz. melléklet szerint fogadja el. (2) A beruházási kiadásokhoz kapcsolódó felhalmozási hitelállományát és törlesztését az önkormányzat a 21. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 4. (1)A normatív állami hozzájárulások és normatív részesedés átengedett személyi jövedelemadó elszámolását és egyéb központi támogatások összegét a 3., 4.,és 5. számú mellékletekben foglaltak szerint fogadja el.

2 (2)Az önkormányzat a helyi adó és egyéb sajátos bevételek teljesítését az 6. sz. melléklet szerint fogadja el. (3)A pénzeszközátvételek teljesítési adatait a 7. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (4)Az önkormányzat finanszírozási műveletek egyenlegét a 26. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 5. Az önkormányzat a december 31ei állapot szerinti vagyonát a 27. és 28. számú melléklet, a mérlegben szereplő adatok alapján e Ftban állapítja meg. 6. A Képviselőtestület az önkormányzat helyesbített pénzmaradványát a 20. számú mellékletekben foglaltak szerint, eftban hagyja jóvá. 7. A Képviselőtestület a helyi kisebbségi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 23., 24. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 8. (1)A Képviselőtestület a lakosságnak nyújtott közvetett támogatásokat a 22/a, a városi sporttevékenységre 22/b. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (2)A Képviselőtestület többéves kihatással járó döntései pénzügyi konzenkvenciáit a 18.sz. melléklet szerint fogadja el. (1)Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2)A kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 9. Beke Imre sk polgármester Kalmár Erzsébet sk. címzetes főjegyző

3 Nádudvar város önkormányzatának konszolidált mérlege BEVÉTELEK 1.sz. melléklet adatok ezer Ftban 1. oldal Sorszám Bevételi jogcímek 2010.évi eredeti ei. mód.ei. teljesítés Teljesítés %a I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ,8 1. Intézményi működési bevételek , Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel , Egyéb sajátos bevétel , Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések , Fordított ÁFA miatti bevétel Kamat bevételek Működési célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről ,0 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (3.sz. kimut.) , Helyi adók ,0 * 2.2. Átengedett központi adók gépjárműadó , Mezőőri járulékok, pótlékok, bírságok , Talajterhelési díj ,8 II. TÁMOGATÁSOK, TÁM.ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK (1.sz. kimut.) ,1 1. Normatív állami hozzájárulás ,0 2. Központosított előirányzatok ,0 3. Normatív kötött felhasználású támogatások ,0 4. Fejlesztési célú támogatások (CÉDE, LEKI) ,0 5. Kiegészítések, visszatérítések ÖNHIKI ,0 6. VIS MAJOR támogatás ,0 7. Támogatásértékű műk.cél. pénze.átv. állh.belülről ,2 8. Támogatásértékű felh.cél. pénze.átv. állh.belülről III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK ,0 1. Tárgyi eszköz értékesítés ,2 2. Föld értékesítése 3. Önk. sajátos felhalmozási és tőkebevételei ,0 4. Felhalmozási célú pénze.átvétel államházt.kívülről ,0 IV. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSE ,9 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése ,9 2. Értékpapírok értékesítéséből származó bevételek V. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,3 FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,3 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,3 Nádudvar, 2011.április

4 Nádudvar város önkormányzatának konszolidált mérlege KIADÁSOK 1.sz. melléklet adatok ezer Ftban 2.oldal eredeti ei. mód. ei. teljesítés Teljesítés %a Sorszám Kiadási jogcímek I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 1. Önkormányzat összesített kiadása ,4 1.1 Személyi juttatások , Munkaadókat terhelő járulékok , Dologi és egyéb folyó kiadások , Társadalmi és szociálpolitikai juttatások (17.mell.) , Ellátottak egyéb juttatása , Speciális célú támogatások (17.sz.mellék.) , Egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre , Támogatásértékű működési kiadás (17.mellék) , Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) ,9 Ebből: 2. Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (9.sz. mell.) , Személyi juttatások , Munkaadókat terhelő járulékok , Dologi és egyéb folyó kiadások , Speciális célú támogatások , Társadalmi és szociálpolitikai juttatások , Egyéb pénzeszköz átadás államházt. kívülre , Támogatásértékű működési kiadás , Pénzügyi igazgatási kiadások Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) Általános Iskola működési kiadásai (11.sz. melléklet.) , Személyi juttatások , Munkaadókat terhelő járulékok , Dologi és egyéb folyó kiadások , Ellátottak egyéb juttatása , Pénzügyi igazgatási kiadások Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) ,0 4. Óvoda és Bölcsőde működési kiadásai (12.sz. melléklet) Személyi juttatások , Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások , Ellátottak egyéb juttatása 4.5. Pénzügyi igazgatási kiadások Átlagos statisztikai állományi létszám Általános Művelődési Központ működési kiad. (13.sz. mell.) , Személyi juttatások , Munkaadókat terhelő járulékok , Dologi és egyéb folyó kiadások , Ellátottak egyéb juttatása , Pénzügyi igazgatási kiadások Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) Szociális Szolgáltató Központ műk. kiad. (14.sz. mell) , Személyi juttatások , Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások , Támogatás értékű kiadások , Ellátottak egyéb juttatása 6.6. Pénzügyi igazgatási kiadások Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) Egészségügyi feladatok működési kiadásai (15.sz. mell) , Személyi juttatások , Munkaadókat terhelő járulékok , Dologi és egyéb folyó kiadások , Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) Ellátottak egyéb juttatása 7.6. Pénzügyi igazgatási kiadások II. TESTÜLETI HATÁSKÖRŰ KÖZPONTOSÍTOTT FELADATOK 1. Pályázati pénzalapok 2. Működési tartalék Felhalmozási céltartalék III. ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ,5 1. Beruházási kiadások ,9 2. Felújítási kiadások ,0 3. Felhalmozási célú átadások

5 Nádudvar város önkormányzatának konszolidált mérlege KIADÁSOK 1.sz. melléklet adatok ezer Ftban 4. Támogatás értékű felhalmozási kiadás 5. Felhalmozási célú hitelnyújtás Sorszám Kiadási jogcímek eredeti ei. mód. ei. teljesítés Teljesítés %a MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN: ,3 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN: ,0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,3 IV. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE ,9 V. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK ,1 1. Finanszírozási célú pénzügyi kiadások , Likviditási célú hitel visszafizetése , Hosszú lejáratú hitel visszafizetése , Egyéb finanszírozási kiadás 2. Finanszírozási célú pénzügyi bevételek , Fejlesztési hitelfelvétel , Működési hitelfelvétel , Egyéb finanszírozási bevétel KIADÁSI FŐÖSSZEG: ,3 BEVÉTELI FŐÖSSZEG: ,3

6 Nádudvar város önkormányzatának konszolidált mérlege KIADÁSOK 1.sz. melléklet adatok ezer Ftban

7 Megnevezés Int. működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatások, kiegészítések Bevételek eredeti ei. Megnevezés Kiadások évi eredeti ei. Ezer forintban! Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű bevételek Pénzmaradvány átadás Vis maior támogatás Támogatásértékű műk. kiadás Kiegészítő függő átfutó bevételek Ellátottak egyéb juttatása Működési célú kölcsön visszatérülése Speciális célú támogatások Átvett pénzeszközök államházt. kívülről Átvett pénzeszközök EU költségvetésből Kamatkiadások 393 Bevételek összesen Működési célú likvid hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel felvétele MINDÖSSZESEN Kiadási többlet I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) módosított ei. teljesítés Tartalékok Kiegyenlítő, függő átfutó kiadások módosított ei. 2/a.sz. melléklet teljesítés Társadalom és szociálpol. jutt Egyéb pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre Kiadások összesen Rövid lejáratú hitel visszafizetése MINDÖSSZESEN:

8 Megnevezés Bevételek Megnevezés Kiadások Ezer forintban! Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Felújítás Pénzügyi befektetések bevételei Fejlesztési és vis maior támogatás CÉDE, LEKI támogatás Intézményi beruházás Egyéb központi támogatás Ebből uniós projektek Központosított előirányzatokból támogatás Kerékpárút építés Támogatásértékű bevételek Belvízrendezés a Pacsirta utcán Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Scönherz út építés EU támogatás Városközpont funkcióbővítés Támogatási kölcsön visszatérülés Belvízrendezés a Petőfi utcán ÁFA visszatérülés, fordított ÁFA Szennyvízberuházás III Részvényvásárlás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalm. célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Tartalékok Felhalmozási célú kamat Kiegészítő, függő, átfutó kiadások Pályázati pénzalap Felhalmozási bevétel összesen: Fejlesztési célú likvid hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel felvétele II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) terv módosított ei. teljesítés Felhalmozási kiadás Hosszú lejáratú hitel visszafizetése: eredeti ei. 2/b.sz. melléklet módosított ei. teljesítés Pénzmaradvánnyal korrigált bevétel Felhalmozási kiadás összesen: Bevételi többlet

9 Az önkormányzat 2010.évi normatíva elszámolása intézményenként 3. sz. melléklet Ssz. Intézmény/normatíva megnevezése POLGÁRMESTERI HIVATAL Nádudvar, év igény lemondás/pótigény után 2010.tény Fajlagos Támogatás lemondás/p Fajlagos Támogatás Fajlagos Támogatás Mutató összeg összege ótigény Mutató összeg összege Mutató összeg összege Eltérés 1. Településüzemeltetési,igazgatási feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Okmányiroda működése Gyámügyi igazgatási feladatok Építésügyi igazgatási feladatok térségi Építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő 0 7. Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli és természetbeni szoc. feladatok Út a munkához pr.szerinti foglalkoztatás év közb igény év közb igény év közb igény 10. Folyékony hulladék ártalmatlanítása Társgazd.és infrastrukturális sz.elm.tel.önk fel Polgármesteri Hivatal összesen: ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Művelődési Ház könyvtár 1. Helyi közművelődési közgyüjteményi feladatok Művelődési Ház összesen: Művészeti Iskola 2. Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ág 8hó Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ág 4hó Alapfokú művészetoktatás képző, táncmúv. ágon 8hó Alapfokú művészetoktatás képző, táncmúv. ágon 4 hó Minősített alapfokú műv.okt.zeneműv.ágon 8 hó Minősített alapfokú műv.okt.más műv.ágon 8 hó Minősített alapfokú műv.okt.zeneműv.ágon 4 hó Minősített alapfokú műv.okt.más műv.ágon 4 hó Pedagógiai szakvizsga 6. Osztályfőnöki pótlék Művészeti Iskola összesen: Szakiskola Iskolai oktatás 910. évf. 8 hó Iskolai oktatás 9.10 évf. 4hó Magántanuló 8 hó Magántanuló 4 hó SNI Tartós és súlyos rendellenessége miatt 8 hó SNI Tartós és súlyos rendellenessége miatt 4 hó

10 Az önkormányzat 2010.évi normatíva elszámolása intézményenként 3. sz. melléklet 10. Szakmai elméleti képzés 8 hó Szakmai elméleti képzés 4 hó év lemondás/pótigény 2010.tény Fajlagos Támogatás lemondás/p Fajlagos Támogatás Fajlagos Támogatás Ssz. Intézmény/normatíva megnevezése Mutató összeg összege ótigény Mutató összeg összege Mutató összeg összege Eltérés 11. Szakmai gyakorlati képzés 910 évf.8hó Szakmai gyakorlati képzés 910 évf.4hó Szakmai gyakorlati képzés szakképzési évfoly.8hó Nádudvar, Szakmai gyakorlati képzés szakképzési évfoly. 4hó Általános hozzájárulás tankönyvvásárláshoz Ingyenes tankönyvellátás Pedagógiai szakvizsga 15. Osztályfőnöki pótlék 16. Érettségi és szakvizsga lebonyolítása 17. Szakmai informatika Szakiskola összesen: Kollégium 18. Kollégiumi nevelés8 hó Kollégiumi nevelés4hó Kollégiumi közokt.fel.sajátos nev. ig.gyerek 8 hó infó Kollégiumi közokt.fel.sajátos nev. ig.gyerek 4 hó infó Bejáró tanulói támogatás 8 hó Bejáró tanulói támogatás 4 hó Lakhatási feltételek teremtése 8 hó Lakhatási feltételek teremtése 4 hó Pedagógus szakvizsga Kollégium összesen: ÁMK normatív támogatása összesen: ÁLTALÁNOS ISKOLA Iskolai oktatás 14. évf. 8 hónapra számítva Iskolai oktatás 14 évf.4 hónapra számítva Iskolai oktatás 58 évf. 8 hónapra számítva Iskolai oktatás 58 évf.4 hónapra számítva Magántanuló 8 hó 0 0 Magántanuló 4 hó Halmozottan fogyatékos 8 hó Halmozottan fogyatékos 4 hó SNI Beszédfogy, enyhe értelmi fogy. 8 hó

11 Az önkormányzat 2010.évi normatíva elszámolása intézményenként 3. sz. melléklet SNI Beszédfogy, enyhe értelmi fogy. 4 hó SNI Tartós és súlyos rendellenessége miatt 8 hó SNI Tartós és súlyos rendellenessége miatt 4 hó Általános iskolai napközis foglalkozás 8 hó Általános iskolai napközis foglalkozás 4 hó Ssz. 8. Iskolaotthonos oktatás 8 hó Iskolaotthonos oktatás 4 hó év lemondás/pótigény 2010.tény Intézmény/normatíva megnevezése Nádudvar, Fajlagos Támogatás lemondás/p Fajlagos Támogatás Fajlagos Támogatás Mutató összeg összege ótigény Mutató összeg összege Mutató összeg összege Eltérés 9. Kedvezményes étkezés Kieg. hozzáj.gyvtben rész. ingyenes étkez. 56 évf Kedvezményes étkezés (szakiskola) Kedvezményes étkezés (kollégium) Ingyenes tankönyvellátás Általános hozzájárulás tankönyvvásárláshoz Pedagógiai szakszolgálat 8 hó Pedagógiai szakszolgálat 4 hó Pedagógiai szakvizsga 12 hó Osztályfőnöki pótlék 8 hó 17. Osztályfőnöki pótlék 4 hó Gyógypedagógiai pótlék 12 hó 18. szakmai informatika 12 hó Általános Iskolai támogatása összesen: NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDE 1. Óvodai nevelés 8 hónapra számítva Óvodai nevelés 4 hónapra számítva Bölcsődei ellátás Bölcsődei ingyenes étkeztetés Kedvezményes étkezés Halmozottan fogyatékos 8 hó Halmozottan fogyatékos 4 hó SNI Beszédfogy, enyhe értelmi fogy. 8 hó SNI Beszédfogy, enyhe értelmi fogy. 4 hó Pedagógus szakvizsga 9. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás Óvoda normatív támogatása összesen: SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Szoc.és gyermekjóléti alaphozzájárulás Otthonközeli ellátás szoc étkezés+házi segítségny Otthonközeli ellátás szoc étkezés+idősk.nappali ell Otthonközeli ellátás szoc étkezés

12 Az önkormányzat 2010.évi normatíva elszámolása intézményenként 3. sz. melléklet 3. Otthonközeli ellátás házi segítségnyújtás Otthonközeli ellátás időskorúak nappali intézményi ell Szociális továbbképzés SZSZK normatív támogatása összesen: év MINDÖSSZESEN: Nádudvar,

13 Szociális Szolgáltató Központ (Nádudvar) 2010.évi normatíva elszámolása 4. sz. melléklet év év lemondás pótigény után év tény 2010.év Ssz. Intézmény/normatíva megnevezése SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Fajlagos Támogatás Fajlagos Támogatás Fajlagos Támogatás Mutató összeg összege Mutató összeg összege Mutató összeg összege Eltérés 1. Szoc.és gyermekjóléti alaph Szociális étkeztetés+házi 2. segítségnyújtás Szociális étkeztetés+idősek nappali 3. ellátása Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Időskoruak nappali intézményi ell Szociális továbbképzés Nádudvar Támogatás összesen: Nádudvar,2011. március

14 Szociális Szolgáltató Központ (Tetétlen) 2010.évi normatíva elszámolása 4. sz. melléklet év lemondás pótigény év után év tény 2010.év Fajlagos Támogatás Fajlagos Támogatás Fajlagos Támogatás Ssz. Intézmény/normatíva megnevezése Mutató összeg összege Mutató összeg összege Mutató összeg összege Eltérés SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 1. Szoc.és gyermekjóléti alaph Szociális étkeztetés+házi segítségnyújtás Szociális étkeztetés+idősek nappali 3. ellátása Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Időskoruak nappali intézményi ell Szociális továbbképzés Tetétlen Támogatás összesen: Nádudvar,2011. március

15 Szociális Szolgáltató Központ (Bihardancsháza) 2010.évi normatíva elszámolása 4. sz. melléklet év év lemondás pótigény után év tény 2010.év Ssz. Intézmény/normatíva megnevezése Fajlagos Támogatás Fajlagos Támogatás Fajlagos Támogatás Mutató összeg összege Mutató összeg összege Mutató összeg összege Eltérés SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 1. Szoc.és gyermekjóléti alaph Szociális étkeztetés+házi 2. segítségnyújtás Szociális étkeztetés+idősek nappali ellátása Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Időskoruak nappali intézményi ell Szociális továbbképzés Bihard.h Összes támogatás: Nádudvar,2011. március

16 Szociális Szolgáltató Központ (Kiegészítő támogatás) 2010.évi normatíva elszámolása 4. sz. melléklet Nádudvar év év lemondás pótigény után év tény 2010.év Fajlagos Támogatás Fajlagos Támogatás Fajlagos Támogatás Ssz. Kiegészítő normatíva megnevezése Mutató összeg összege Mutató összeg összege Mutató összeg összege Eltérés 1. Családsegítés Gyermekjóléti feladat ellátás Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Időskoruak nappali intézményi ellátása Kieg.normatív tám.összesen: Tetétlen év év lemondás pótigény után év tény 2010.év Fajlagos Támogatás Fajlagos Támogatás Fajlagos Támogatás Ssz. Kiegészítő normatíva megnevezése Mutató összeg összege Mutató összeg összege Mutató összeg összege Eltérés 1. Családsegítés Gyermekjóléti feladat ellátás Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Időskoruak nappali intézményi ellátása Kieg.normatív tám.összesen: Bihardancsháza év év lemondás pótigény után év tény 2010.év Fajlagos Támogatás Fajlagos Támogatás Fajlagos Támogatás Ssz. Kiegészítő normatíva megnevezése Mutató összeg összege Mutató összeg összege Mutató összeg összege Eltérés 1. Családsegítés Gyermekjóléti feladat ellátás Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Időskoruak nappali intézményi ellátása Nádudvar,2011.március

17 Szociális Szolgáltató Központ (Kiegészítő támogatás) 2010.évi normatíva elszámolása 4. sz. melléklet Kieg.normatív tám.összesen: Összesen év év lemondás pótigény után év tény 2010.év Fajlagos Támogatás Fajlagos Támogatás Fajlagos Támogatás Ssz. Kiegészítő normatíva megnevezése Mutató összeg összege Mutató összeg összege Mutató összeg összege Eltérés 1. Családsegítés Gyermekjóléti feladat ellátás Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Időskoruak nappali intézményi ellátása Kieg.normatív tám.összesen: Nádudvar,2011.március

18 4. sz. melléklet támogatás Pedagógiai szakszolgálat: Nádudvar Logopédiai ellátás Megnevezés Ellátottak száma Nagyrábé Nádudvar Földes Bihartorda Bihardancsháza Mutatószám Fajlagos összeg Ftban Támogatás összege Ftban = = 6x7 Kétszeres támogatás januáraugusztus 34,5 14,2 14,9 4,7 68,3 Kétszeres támogatás szept. december 33,2 12,2 6,9 6,1 58, Gyógytestnevelés 0,0 Kétszeres támogatás januáraugusztus 35,7 20,8 56,5 Kétszeres támogatás szept. december 28,4 12,2 40, Nevelési tanácsadás Kétszeres támogatás januáraugusztus 42,2 22,6 12,5 4,8 82,1 Kétszeres támogatás szept. december 31,6 15,4 10,5 3,6 61,1 Összesen:

19 Az önkormányzat teljesített központi támogatásai 5.sz. melléklet adatok ezer Ftban Sorszám Jogcímek eredeti ei. módosított ei. teljesítés A teljesítés %a 1. Normatív állami támogatás , Lakosságszámhoz kötött támogatás , Feladatmutatóhoz kötött támogatás ,0 2. Központosított előirányzatok , Szakmai vizsgák támogatása , Bérpolitikai intézkedések püi hatása , Intézményi okt. ped. anyagi tám , Infrastruktúrális fejlesztés , Alapfokú műv. okt. támogatása , Közműfejlesztési támogatás , Közművelődési támogatás , Prémium évek program , Könyvtár érdek.növ. támogatás , Óvodáztatási támogatás , Sajátos közoktatási feladatok ellátása , EU Önerő Alap támogatás (kerékpárút) , Osztályfőnöki feladatok ellátása , Nyári gyermekétkeztetés , Esélyegyenlőségi felzárkóztatás , Közokt. inf. fejl. támogatás ,0 3. Kiegészítő támogatások , ÖNHIKI támogatás , Működőképtelen önk. egyéb támogatása 4. Normatív kötött felhalmozási támogatások , Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 4.2. Szociális továbbképzés, szakvizsga Pedagógiai szakszolgálat , Önki közfoglalkoztatás támogatása 4.5. Kiegészítő tám. egyes szociális feladatokhoz , Diáksporttal kapcsolatos fa. támogatása 5. Felhalmozási támogatások , VIS MAIOR támogatás , Iskolaberuházás címzett támogatása 5.3. CÉDE támogatás , LEKI támogatás ,0 KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: ,0

20 Az önkormányzat teljesített sajátos működési bevételei 6.sz. melléklet adatok ezer Ftban Sorszám Jogcímek eredeti ei. módosított ei. teljesítés Teljesítés %a 1. Helyi adók Vállalkozók kommunális adója , Helyi iparűzési adó , Idegenforgalmi adó ,4 2. Átengedett központi adó , SZJA helyben maradó része , SZJA jövedelemkülönbség mértéke , Gépjárműadó , Termőföld bérbeadásából származó bevétel Mezőőri járulék Pótlékok, bírságok Talajterhelési díj ,8 6. Egyéb sajátos bevételek Sajátos működési bevételek összesen: ,7

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Gönyű Község Önkormányzat 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Gönyű Község Önkormányzat 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1 számú melléklet Gönyű Község Önkormányzat 211. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím 29. évi tény 21. évi várható 211. évi előirányzat

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

Paks Város 2009. évi zárszámadása

Paks Város 2009. évi zárszámadása Paks Város 29. évi zárszámadása Tartalom (A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek.) I II III IA IB II.Aa II.Aa7 II.Ba II.b II.c II.d Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek

Részletesebben

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre:

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre: 1. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2007. évi vitelének szabályairól szóló 4/2007. (II.22.) KT. rendelethez

Részletesebben

Iktatószám: SZ/101/3/2012.

Iktatószám: SZ/101/3/2012. Iktatószám: SZ/101/3/2012. Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (III. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló I. Pénzügyi mérleg - Bevételek I.A Megnevezés.. változás tény eredeti ei. várható előirányzat % I. Működési bevételek 0 0 0 0 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (a 12/2012.(VI.29.), a 14/2012.(IX.11.), a 20/2012.(XI.15.),

Részletesebben

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról.

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember 18-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember 18-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. 23-387-041 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember

Részletesebben

Kisköre Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2011.(III. 03.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Kisköre Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2011.(III. 03.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kisköre Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2011.(III. 03.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez. 2. Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda

Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez. 2. Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda Az címrendje Szigetszentmiklós Város Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Cím száma Cím neve 1. Szigetszentmiklós Város a 1.1. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatalhoz tartozó

Részletesebben

SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012. (II.23.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012. (II.23.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012. (II.23.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Sáránd Község Önkormányzati Képviselő-testülete a

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés mellékletei

A 2009. évi költségvetés mellékletei A 2009. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 3. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként,

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK A rendelet kihirdetésének napja: Nagymányok, 2012. február 16. Nagymányok, 2012. február 16. Dr. Sebestyén István aljegyző NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012. (II.16.) számú

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 8/2008. (IX. 12.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 8/2008. (IX. 12.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2008. (IX. 12.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 8/2008. (IX. 12.) Ökt

Részletesebben

Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/214. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 214. évi költségvetéséről Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

I. Rendeletek 2. A Közgyűlés 2013. május 30-ai ülésén hozott határozatok 43

I. Rendeletek 2. A Közgyűlés 2013. május 30-ai ülésén hozott határozatok 43 Érdi III. évfolyam. 10. szám 2013. Június 6. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 18/2013. (VI.6.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város 2013. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 10/2009. (VIII. 13.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 10/2009. (VIII. 13.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.)

Részletesebben

1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 156 897

1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 156 897 1. melléklet: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételei -csoportok, kiemelt ok szerinti bontásban CÍM / ALCÍM 1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT B E V É T E L E K 2014. évi tervezett ei. I. SAJÁT BEVÉTELEK

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 1. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság

BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság 1. sz. melléklet a 6/212. (II.22.) önkormányzati rendelethez Isaszeg Város Önkormányzat 212. évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban sorszám megnevezés BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj,

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE 1.

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE 1. NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 5/( 08.) önkormányzati rendelete Nyírbátor Város Önkormányzata a évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályiról Nyírbátor Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Eredeti előirányzat. Bevételek mindösszesen: 1 843 594 2 340 818 2 061 986 88,09%

Eredeti előirányzat. Bevételek mindösszesen: 1 843 594 2 340 818 2 061 986 88,09% Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 1./49. sz. oldal II./1. sz. melléklet BEVÉTELEK I. Intézményi működési bevételek 219 687 301 307 254 185 84,36% II.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7./2013.(III.25.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről Balatonudvari Község Önkormányzatának

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 9/2007. (IV. 19.) önkormányzati RENDELETE a Tolna Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról

A Tolna Megyei Önkormányzat 9/2007. (IV. 19.) önkormányzati RENDELETE a Tolna Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról A Tolna Megyei Önkormányzat 9/2007. (IV. 19.) önkormányzati RENDELETE a Tolna Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés)

Részletesebben

Előterjesztés. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2008. évi költségvetési beszámolója

Előterjesztés. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2008. évi költségvetési beszámolója 1 Pusztaszabolcs Város Polgármestere Polgármesteri Hivatal 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002, 25/273-036, 25/271-833 Honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail:polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben