JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat november 11-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. november 11-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén."

Átírás

1 Ikt.szám: 117/27/2010. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat november 11-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. TARTALOMBÓL 167/2010. (XI.11.) ÖH. határozat: Jegyzőkönyv hitelesítő elfogadása 168/2010. (XI.11.) ÖH. határozat: Jelzálog szerződés aláírására szóló meghatalmazás visszavonása 169/2010. (XI.11.) ÖH. határozat: Felhatalmazás a Hajdú Takarék Takarékszövetkezettel való tárgyalásra 170/2010. (XI.11.) ÖH. határozat: Szennyvízcsatorna beruházás keretében történő ÁFA fizetési kötelezettség átvállalása 171/2010. (XI.11.) ÖH. határozat: A szociális alapszolgáltatások működtetésének átvétele a Kft-től 10/2010. (XI.11.) ÖR. sz. rendelet: Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása Kapják: 1. Hajdú-Bihar Megyei Közigazgatási Hivatal Debrecen 2. Községi Könyvtár 3. Polgármesteri Hivatal Irattár

2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat november 11-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. Jelen vannak: Szabó Lukács Imre polgármester Kocsis Zsolt alpolgármester Faragó Lajos képviselő Fehér Tiborné képviselő Keserü Ferenc képviselő Nagy Balázs képviselő Jelen volt még az ülésen: Jenei Attila jegyző valamint Nagy Tünde jegyzőkönyvvezető Szabó Lukács Imre polgármester: Üdvözlöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a testület határozatképes. Megkérdezem a testületi tagokat, ki vállalja a jegyzőkönyv-hitelesítői feladatot? Faragó Lajos képviselő: Én vállalom. Szabó Lukács Imre polgármester: A jegyzőkönyv hitelesítőjének Faragó Lajos képviselőt javaslom. Megkérdezem a testületet, egyet érte-e ezzel? 1. Napirend Különfélék 167/2010. (XI.11.) ÖH. sz. határozat: alapján a i rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítőjének Faragó Lajos képviselőt választja. Felkéri Faragó Lajost a jegyzőkönyv hitelesítésre. Felelős: Faragó Lajos képviselő Határidő: azonnal Szabó Lukács Imre polgármester: A meghívóban szereplő napirenden kívül lenne még pár téma, amiről beszélnünk kellene. A tegnapi ülésen felhatalmazást adott a testület részemre, hogy aláírjam az OTP Bank által elkészített jelzálogszerződést. Tájékoztatom a testületet, hogy mégsem írtam alá. Szeretnék egy újabb felhatalmazást a testülettől, hogy az önkormányzat a Hajdú Takarék Takarékszövetkezetnél nyisson számlát, az OTP-nél pedig szüntesse meg. Részletesen áttanulmányoztam az OTP szerződését, és túlzónak tartom a járulékok, költségek mértékét. Hétfőn találkoztam a Hajdú Takarék képviselőjével, elbeszélgettünk, és abban maradtunk, hogy amennyiben kedvezőbb feltételeket ajánl, mint az OTP bank, meggondolandó, hogy náluk nyissunk számlát. Hosszúpályi és Monostorpályi is a Takaréknál vezeti a számláját. Felhatalmazást kérek a testülettől,

3 hogy tárgyaljak ezzel kapcsolatosan a Hajdú Takarékkal. Előtte kérem, hogy a tegnapi határozatot helyezze hatályon kívül a testület. Aki ezzel egyetért, kézfelnyújtással jelezze. 168/2010. (XI.11.) ÖH. sz. határozat: alapján megtárgyalta a jelzálogszerződéssel kapcsolatos szóbeli előterjesztést és úgy döntött, hogy a 164/2010. (XI.10.) ÖH. sz. határozattal a polgármesternek adott felhatalmazást az OTP Bank NyRt-vel kötendő jelzálogszerződés aláírására, visszavonja. Felelős: Szabó Lukács polgármester Határidő: azonnal Szabó Lukács Imre polgármester: Felhatalmazást kérek a testülettől, hogy tárgyaljak a Hajdú Takarékkal az OTP-nél kedvezőbb feltételű számlavezetés érdekében. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelnyújtással jelezze. 169/2010. (XI.11.) ÖH. sz. határozat: alapján megtárgyalta az önkormányzat és a számlavezető hitelintézet között létrejött megállapodást, és úgy döntött, felhatalmazza a polgármestert, hogy kezdjen tárgyalást a Hajdú Takarék Takarékszövetkezettel az önkormányzat számlakezelésének előnyösebb feltételei érdekében. Felelős: Szabó Lukács polgármester Határidő: folyamatos Szabó Lukács Imre polgármester: Most voltam a Hosszúpályi Önkormányzatnál, ahol tájékoztattak a szennyvízberuházás kapcsán. A megvalósítási tervről benyújtotta a tervező cég a számlát. Ennek az önkormányzatunkra eső része kb. 5 millió forint, ez az önerő. Ezen túlmenően ki kell fizetni az I. forduló támogatása+önereje ÁFA-jának az önkormányzatra eső részét, ami forint. A Hosszúpályi és Monostorpályi Önkormányzatokkal történt megbeszélés alkalmával úgy egyeztünk meg, hogy a Hosszúpályi és a Monostorpályi Önkormányzat kifizeti az önkormányzatunk helyett az ÁFA-t, amit visszafizetünk részükre, esetleg még hitelt is felvesznek erre a célra. Jelenleg nem tudja bevállalni ezt az önkormányzat, ezért szükség van erre a lépésre. Aki egyetért ezzel a javaslattal, kérem, jelezze. 170/2010. (XI.11.) ÖH. sz. határozat: alapján megtárgyalta a Hosszúpályi, Monostorpályi és Hajdúbagos községek szennyvízelvezetési és tisztítási programjának előkészítése című projekt I. fordulójának keretében fizetendő Ft ÁFA (támogatás önerő = Ft, ennek ÁFA-ja: Ft) az önkormányzatra eső részének (

4 Ft) kifizetéséről szóló előterjesztést. A Hosszúpályi és Monostorpályi Önkormányzatokkal történt előzetes tárgyalás alapján hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Hosszúpályi Nagyközség és Monostorpályi Község Önkormányzata fizesse ki a Ft összegű ÁFA-t, annak finanszírozására szükség szerint hitelt vegyenek igénybe, melyet a Hajdúbagosi Önkormányzat megállapodás és tételes elszámolás után visszafizet az érintett önkormányzatoknak. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről szóló megállapodást szíveskedjen aláírni. Felelős: Szabó Lukács polgármester Határidő: folyamatos Szabó Lukács Imre polgármester: Nemesné Sőrés Erzsébet megkezdte a gazdasági átvilágítást az önkormányzatnál. Az ÖNHIKI-támogatás iránti kérelmünket nézte át először. Kiderült, hogy valószínűleg azért nem kaptuk meg a támogatást, mert nem jól lett összeállítva a költségvetés. Módosítani szükséges a költségvetést úgy, hogy a felhalmozási része egyensúlyban legyen, utána ismét beadhatjuk az egyéb ÖNHIKI-t. Keserü Ferenc képviselő: Hogy lehet, hogy ez nem derült ki korábban? Jenei Attila jegyző: Nem tudom. A kész támogatási kérelmet átnézte a könyvvizsgálónk, a Magyar Államkincstár debreceni munkatársával folyamatos kapcsolatot tartott fenn Terjékné Ági a pénzügyesünk, a kérelem át is ment a Regionális Kincstáron, azonban Budapesten már nem tartották megfelelőnek a kérelmet. Szabó Lukács Imre polgármester: Aki egyetért a rendeletmódosítással, kérem, szavazzon. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: HAJDÚBAGOS POLGÁRMESTERI HIVAL 10/2010. (XI.11.) számú rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2010. (III.10.) rendelet módosításáról 1. (1) A január 1-július 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatát érintő határozatainak átvezetése miatt az alaprendelet 3. (1) bekezdésében megállapított Költségvetési kiadási főösszegét E Ft-tal Költségvetési bevételi főösszegét E Ft-tal módosítja és az önkormányzat évi módosított költségvetési kiadási főösszegét E Ft-ban módosított költségvetési bevételi főösszegét E Ft-ban a hiány összegét E Ft-ban állapítja meg.

5 (2) A költségvetési kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat az alábbi jogcímenkénti megoszlásában állapítja meg: személyi jellegű juttatások munkaadókat terhelő járulék dologi kiadás egyéb folyó kiadások pénzmaradvány átadás támogatásértékű működési kiadás 170 működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés társadalom- és szociálpolitikai juttatás ellátottak pénzbeli juttatásai pénzforgalom nélküli kiadások kamatkiadások felújítás intézményi beruházási kiadások támogatásértékű felhalmozási kiadás felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi befektetések kiadásai EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai általános tartalék egyéb kiadások Ö S S Z E S E N (ezer Ft) 2. (1) a Hajdúbagos Polgármesteri hivatal a személyi juttatások előirányzatát E Ft-tal megemeli, a munkaadókat terhelő járulék előirányzatát 3500 E Ft-tal megemeli, dologi kiadások előirányzatát E Ft-tal megemeli, a általános tartalék előirányzatát E Fttal csökkenti, (2) a fentiek fedezetét az Önkormányzat által igényelt alábbi előirányzatok módosítása biztosítja: o a központosított előirányzat E Ft-tal megemeli, o normatív kötött felhasználású támogatás előirányzatát E Ft-tal megemeli, o Kiegészítő támogatás előirányzatát E Ft-tal megemeli, o felhalmozási célú pénzeszköz átvétel előirányzatát E Ft-tal csökkenti. o A z Önkormányzat által igénybe vehető hitel összegét E Ft-tal megemeli. 3. (1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Jenei Attila sk. jegyző Szabó Lukács Imre sk. polgármester

6 Szabó Lukács Imre polgármester: Most pedig térjünk át a napirendi pontra. 2. Napirend Az East-Audit ZRt. által készített belső ellenőrzési jelentés az önkormányzati szerződések vizsgálatáról Szabó Lukács Imre polgármester: Azért került napirendre, mivel még a végleges jelentést nem tárgyalta meg a testület. Írásban kértem tájékoztatást Jegyző Úrtól egy pár kérdésre, a levelet mindenki megkapta. Kérem Jegyző Urat, hogy most legyen szíves válaszolni a kérdéseimre. Jenei Attila jegyző: Kérdés volt, hogy a jelentés átvétele óta milyen lépések történtek a hiányosságok pótlására. Én most is állítom, hogy a jelentés tele van tárgyi tévedésekkel, ennek ellenére belátom, hogy voltak bajok pl. a szabályzatok elévülése. A közszolgálati szabályzatot azóta aktualizáltam. A Szervezeti és Működési Szabályzatot a novemberi rendes ülésre szeretném előterjeszteni. A pénzügyi szabályzat valójában egy szabályzatköteg, melynek aktualizálása folyamatban van. A személyemre vonatkozó kérdésre azt tudom mondani, hogy jelenleg a Pécsi Tudományegyetem hallgatója vagyok szeptember óta. Rugalmas munkaidőben dolgozom, a jelenléti ívet minden dolgozónak kötelező vezetnie. A költségtérítést egy megállapodás alapján kapom. Szabó Lukács Imre polgármester: Összesen 8 félév tandíját fizette ki az önkormányzat. Az előző polgármester úgy bontotta fel a tanulmányi szerződést, hogy lemondott az önkormányzat jogairól. Jenei Attila jegyző: A kötelezettségekről is lemondott, nem kell például kötelezően továbbfoglalkoztatnia engem az önkormányzatnak. Kocsis Zsolt alpolgármester: Az volt a szerződésben, hogy visszafizeti a szerződés keretében felvett összeget, amennyiben nem végzi el az iskolát. Jenei Attila jegyző: 2008-tól újra kezdtem az iskolát. Szabó Lukács Imre polgármester: Kértem a jegyző úr munkaköri leírását, mert tudni szerettem volna, hogy mikortól meddig tart a munkaideje. Ugyanis mondtam a jegyző úrnak, hogy 7.30-kor kezdődik a munkaidő, ha Debrecenben kell ügyet intéznie, szeretnék tudni róla. Fehér Tiborné képviselő: Hogyan vette fel a jegyző és a polgármester a költségtérírést? Jenei Attila jegyző: Utólagos elszámolással. Fehér Tiborné képviselő: 9 hónap után számoltatok el vele? Nagy Balázs képviselő: Láthatnánk a 2010-re szóló szerződést? Jenei Attila jegyző: Igen. Keserü Ferenc képviselő: A jegyző úrnak 4,5 év tanulmányi költségeit fizette ki az önkormányzat. Nem gondolja jegyző úr, hogy vissza kellene fizetnie a támogatást? Jenei Attila jegyző: Két tanulmányi szerződésről és két hallgatói jogviszonyról van szó. Az első hallgatói jogviszonyom megszűnt, majd újra kezdtem az iskolát. Szabó Lukács Imre polgármester: A dinnyefesztivál rendezéséhez 200 ezer forinttal járult hozzá a testület, viszont 457 ezer forintról nyújtottak be számlát.

7 Kocsis Zsolt alpolgármester: Jegyző úr volt az engedélyező a kifizetésre. Miért lett kifizetve a különbözet a 257 ezer forint? Jenei Attila jegyző: Az utalványrendeleten a polgármester is ellenjegyezte a kifizetést. Kocsis Zsolt alpolgármester: Nem írta alá a polgármester. Mivel a jegyző úr jelen volt az ülésen, tudja, hogy milyen döntés született. Miért bírálta felül a testület döntését? Jenei Attila jegyző: 210 ezer forint magára a rendezvényre szolgált, a többi pedig a vendégek, dolgozók étkeztetésére lett költve. Szabó Lukács Imre polgármester: Nem lett volna baj, ha a költségvetésben betervezett összeg terhére lett volna elköltve ez a pénz, de ez azon felül keletkezett. Hogyan gondolta ezt rendezni jegyző úr? Keserü Ferenc képviselő: Ha van egy kötelezettségvállalás, a pénztáros ki sem fizethette volna, nem volt rá fedezet. Szabó Lukács Imre polgármester: A pénztáros nem nézegetheti a költségvetés állandóan, ha valamit kifizet, azért van a jegyző és a polgármester, aki engedélyezi a kifizetést. Keserü Ferenc képviselő: De van utalványozó, ellenjegyző. A pénzügyi bizottság ülésén azt válaszolta jegyző úr, hogy nem kap semmilyen költségtérítést. Jenei Attila jegyző: Azt mondtam, hogy a munkábajárásra nem kaptam semmit. Szabó Lukács Imre polgármester: A megállapodás alapján napi 125 km-t tesz meg jegyző úr, amikor hivatalból intézkedik. Konklúzióként egy rövid történetet mondok el. Amikor földtulajdonosok képviselője voltam, bizalmi szavazást kértem. Akkor a jegyző úr képviselte azokat a földtulajdonosokat, akik nem voltak jelen a gyűlésen. A jegyző úr akkor nem adta meg részemre a bizalmat, én felálltam és elfogadtam a döntést. Most megkérdezem, hogy a jegyző úr megkéri-e a bizalmi szavazást maga ellen? Jenei Attila jegyző: Mi lesz a következménye? Szabó Lukács Imre polgármester: Azért mondtam el az előző történetet. Megkérdezem a testületet, hogy ki bízik a jegyző úrban? Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 nem szavazattal nem szavaz bizalmat Jenei Attila jegyzőnek. Jenei Attila jegyző: Gondolkodási időt kérek. Szabó Lukács Imre polgármester: Én azt javaslom, hogy felmondási idő nélkül és végkielégítés nélkül lehetőséget adunk a közös megegyezsére. A másik lehetőség, hogy fegyelmi eljárást indítunk a jegyző úr ellen, aminek a jegyző úrra nézve hátrányos következménye esetén 3 évig nem dolgozhat közszolgálati jogviszonyban. Faragó Lajos képviselő: Szerintem adjunk gondolkodási időt. Szabó Lukács Imre polgármester: Meddig kér gondolkodási időt? Jenei Attila jegyző: Hétfőig választ adok. Fehér Tiborné képviselő: Amíg az előző polgármester volt, tehettél volna valamit jegyző úr, ha megpróbáltál volna úgy dolgozni, ahogyan elvárták volna.

8 Kocsis Zsolt alpolgármester: Hiányzik az őszinteség. Még nem kaptam választ a kérdésemre. Szabó Lukács Imre polgármester: Ennek tükrében most nem tárgyalja a testület az East-Audit jelentését. Hétfőig kap gondolkodási időt jegyző úr. A kft-nél indított csődeljárásra tekintettel javaslom, hogy kezdjük meg az intézkedést annak érdekében, hogy az önkormányzat átvegye a kft. által ellátott feladatokat. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon. 171/2010. (XI.11.) ÖH. sz. határozat: alapján megtárgyalta a Falugondnokság Hajdúbagos Nonprofit Kft. által nyújtott szociális alapszolgáltatások (nappali ellátás, családsegítő szolgálat, étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás) további ellátásáról szóló előterjesztést, és úgy döntött, hogy az alapszolgáltatások önkormányzat által történő átvételével kapcsolatosan a polgármester kezdje meg a szükséges előkészítő intézkedéseket. Felelős: Szabó Lukács polgármester Határidő: folyamatos Szabó Lukács Imre polgármester: Amennyiben nincs több kérdés, az ülést bezárom. Hajdúbagos, november 11. Szabó Lukács Imre Polgármester Jenei Attila Jegyző Faragó Lajos Képviselő, Jegyzőkönyv hitelesítő

9 MELLÉKLETEK

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2012. szeptember 13. napján megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2012. szeptember 13. napján megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. Ikt. szám: 12-28/2012. HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL 4273 Hajdúbagos, Nagy u. 101. www.hajdubagos.hu E-mail: postmaster@hajdubagos.t-online.hu JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község

Részletesebben

Készült: 2 példányban példány. a.) jegyzőkönyve. b.) 74-83/2012.(VIII.27.) határozata. c.) 6/2012.(IX.04.) rendelete

Készült: 2 példányban példány. a.) jegyzőkönyve. b.) 74-83/2012.(VIII.27.) határozata. c.) 6/2012.(IX.04.) rendelete 231 13/2012.sz. Készült: 2 példányban példány 2012. augusztus 27-én 14. 00 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 74-83/2012.(VIII.27.) határozata c.) 6/2012.(IX.04.) rendelete Napirend:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 133/2011.(IX.14.) Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok térképi

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30-án tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 6/2013. (V. 01.) 2012. évi költségvetési rendelet módosítása

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 11. 28. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 198- /2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 23-án tartott n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen alkotott rendelet száma Tárgya 9/2015. (VI. 24.) 2015. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2013. 04. 25. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-17/2013. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. november 27-én tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. november 27-én tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 27-én tartott n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 16/2013. (XII. 02.) 2013. évi költségvetési

Részletesebben

J e g y ző kö ny v. A testület 3 igen szavazattal egyhangúlag megbízza Sipos Melindát a jegyzőkönyv-vezetéssel.

J e g y ző kö ny v. A testület 3 igen szavazattal egyhangúlag megbízza Sipos Melindát a jegyzőkönyv-vezetéssel. Deutsche Minderheitenselbstverwaltung der Stadt Miskolc mit Komitatsrecht Német Nemzetiségi Önkormányzat Levelezési cím: 3535 Miskolc, Bartók Béla út 54 80.050- /2014. J e g y ző kö ny v Készült: Miskolc

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-án tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 15/2012. (XI. 27.) Költségvetési rend. módosítása 16/2012.

Részletesebben

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből Jegyzőkönyv Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme (8392

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 1 a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Napirendi pontok:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 661-2/2013. JEGYZŐKÖNYV Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről Határozatok:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan hiányzik: Devecsery Ildikó Anikó

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan hiányzik: Devecsery Ildikó Anikó JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 26-án 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Kardos Sándor Tassi

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. június 26-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. június 26-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve 2014. június 26-án tartott n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 5/2014. (VI. 27.) 2014. évi költségvetési rendelet módosítása 6/2014. (VI. 27.) 2014. évi igazgatási szünet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. szeptember 12-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. szeptember 12-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. Ikt. szám: 6-17/2013. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. szeptember 12-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. TARTALOMBÓL

Részletesebben

Ügyszám: 246-2/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2014. február 5-én,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Javasolnám, lehet kicsit szokatlan, de olyan körülmények merültek fel, melyek indokolttá teszik a rendelet módosítását.

JEGYZŐKÖNYV. Javasolnám, lehet kicsit szokatlan, de olyan körülmények merültek fel, melyek indokolttá teszik a rendelet módosítását. Iktatószám: 705-6/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. napján 14:30 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott,

Részletesebben

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 2/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-4/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.4.) önkormányzati határozata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én de. 11 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Péteri Község Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2008. október 8-án 18,00 órakor tartott soron kívüli ülésén. A Képviselő-testület üléséről

Részletesebben

c./ határozatai, rendeletei: 177-187/2011., 19/2011.(XII.22.) R. ; 20/2011.(XII.31.) R. TÁRGYSOROZAT

c./ határozatai, rendeletei: 177-187/2011., 19/2011.(XII.22.) R. ; 20/2011.(XII.31.) R. TÁRGYSOROZAT Bököny Község Képviselő-testülete 2011. december 22-i rendes üléséről Ikt. szám: 644-23/2011. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai, rendeletei: 177-187/2011., 19/2011.(XII.22.) R. ; 20/2011.(XII.31.)

Részletesebben

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. augusztus 30. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. augusztus 30. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. 1 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 7/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. augusztus 30. napján (kedd) 16 30 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-37/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 14-én 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 14-én 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének 2011. február 14-én 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Rendelete: 2 Határozatai: 20-25 T á r g y s o r o z a t a 1.) Előterjesztés 2011.évi költségvetés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti ív szerint Vincze András címzetes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének, Serényfalva Község Képviselőtestületének, Hét Község Képviselő-testületének és Sajópüspöki Község Képviselőtestületének 2010. november

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2013. február 13. napján megtartott nyilvános testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban

Jegyzőkönyv. 2013. február 13. napján megtartott nyilvános testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2013. Jegyzőkönyv a 2013. február 13. napján megtartott nyilvános testületi ülésről Készült: 2 eredeti példányban 2 Jegyzőkönyv Készült: Sarród Község

Részletesebben