JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat szeptember 13. napján megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2012. szeptember 13. napján megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén."

Átírás

1 Ikt. szám: 12-28/2012. HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL 4273 Hajdúbagos, Nagy u JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat szeptember 13. napján megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. TARTALOMBÓL 132/2012. (IX. 13.) ÖH. sz. határozat: Jegyzőkönyv-hitelesítő választása, jegyzőkönyv-vezető felkérése 133/2012. (IX. 13.) ÖH. sz. határozat: Napirend elfogadása 134/2012. (IX. 13.) ÖH. sz. határozat: Hajdúbagos Község Önkormányzat évi költségvetésének I. féléves beszámolójának elfogadása 135/2012. (IX. 13.) ÖH. sz. határozat: Hosszúpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde Hajdúbagosi Tagintézményének 50 ezer forint összegű támogatása gyermekjátékok vásárlása céljából 136/2012. (IX. 13.) ÖH. sz. határozat: A Holtak Háza építése folyamatosságának biztosítása érdekében 3 millió forint átutalásának megszavazása 13/2012. (IX. 13.) ÖR rendelet: Hajdúbagos Község Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2012. (III. 08.) ÖR módosításáról Kapják: 1. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztály 2. Hajdúbagos Községi Könyvtár 3. Polgármesteri Hivatal Irattár

2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat szeptember 13. napján megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. Helye: Hajdúbagosi Polgármesteri Hivatal Jegyzőkönyv megnyitva: 17 óra 25 perc Jelen vannak: Szabó Lukács Imre polgármester Kocsis Zsolt alpolgármester Faragó Lajos képviselő Keserü Ferenc képviselő Nagy Balázs képviselő Nagy Károlyné képviselő Tanácskozási joggal meghívottak közül: Dr. Dászkál Tibor Ákos mb. jegyző Nemesné Sőrés Erzsébet gazdasági tanácsadó valamint dr. Vass Ilona vezető-főtanácsos Szabó Gyula Sándorné pénzügyi ügyintéző, vezető-főtanácsos dr. Rantal Katalin jegyzőkönyvvezető Szabó Lukács Imre polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a testület határozatképes. A mai ülés jegyzőkönyvezetőjének dr. Rantal Katalint és jegyzőkönyv-hitelesítőnek Nagy Károlyné képviselőt javaslom. Aki ezzel egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezze. 132/2012. (IX. 13.) ÖH. sz. határozat: Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szeptember 13-ai rendkívüli nyílt Képviselő-testületi üléséről készülő jegyzőkönyv hitelesítőjének Nagy Károlyné képviselőt választja, jegyzőkönyv-vezetőjének dr. Rantal Katalint kéri fel. Felkéri Nagy Károlyné képviselőt a jegyzőkönyv hitelesítésre, dr. Rantal Katalint a jegyzőkönyv vezetésére. Felelős: Nagy Károlyné képviselő Szabó Lukács Imre polgármester: Aki a napirendet elfogadja, kérem emelje fel a kezét. 133/2012. (IX. 13.) ÖH. sz. határozat: Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szeptember 13-ai rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülés napirendjét elfogadja. Felkéri a polgármestert a testületi ülés elfogadott napirend szerinti levezetésére.

3 1. Napirend Tájékoztató Hajdúbagos Község évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről. Szabó Lukács Imre polgármester: Tegnap a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Felkérem Keserü Ferenc elnököt, hogy tájékoztasson minket a döntésről. Keserü Ferenc képviselő: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta. El kell mondanom, hogy 10 éve, amióta a Pénzügyi Bizottság elnöke vagyok, még nem volt pozitív a mérleg. Ez a gazdaságosságot és a takarékosságot tükrözi. Az I. félévi beszámolót elfogadásra javaslom. Kocsis Zsolt alpolgármester: Köszönöm a pénzügy, az egész hivatal munkáját, a politikai döntéshozók is hozzájárultak ehhez. Nemesné Sőrés Erzsébet gazdasági tanácsadó: Sok minden kellett ehhez, de a bérmegtakarítás komoly tétel volt. Nincs tizenegy ember, csak négy vagy öt, ez mind megtakarítás. Ezek végzik el a munka dandárját. Szabó Lukács Imre polgármester: Csatlakozom alpolgármester úr által elmondottakhoz. Köszönöm a hivatal dolgozóinak, különösen a pénzügy munkáját, mely nagymértékben meghatározó volt. Kérem szavazzunk. Aki Hajdúbagos Község Önkormányzat évi költségvetésének I. féléves beszámolóját elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 134/2012. (IX. 13.) ÖH. sz. határozat: Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Hajdúbagos Község Önkormányzat évi költségvetésének I. féléves beszámolóját elfogadja. 2. Napirend Hajdúbagos Község Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2012. (III. 08.) ÖR módosításáról Szabó Lukács Imre polgármester: A pénzügyi bizottság szintén megtárgyalta. Az évközbeni változásokra tekintettel módosítani szükséges a költségvetési rendeletet. Aki egyetért a évi költségvetési rendelet módosításával, kérem emelje fel. Az elrendelt szavazást követően a Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozza: HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (IX. 13.) ÖR rendelete Hajdúbagos Község Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2012. (III. 08.) ÖR módosításáról Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az Államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 5., valamint az

4 államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 35 (5)-(6) bekezdéseiben foglaltakra tekintettel Hajdúbagos Község Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2012. (III. 08.) ÖR rendeletét (továbbiakban Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 2. A költségvetés főösszege, hiánya 1. A Rendelet 3. -sa helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetését ezer Ft költségvetési bevétellel ezer Ft költségvetési kiadással ezer Ft költségvetési hiánnyal ezer Ft finanszírozási kiadással ezer Ft finanszírozási bevétellel fogadja el. (2) A hiány összegéből e Ft a működési költségvetés hiánya, e Ft a felhalmozási költségvetés hiánya. A felhalmozási költségvetés bevétele forrását képezi a finanszírozási kiadásként megjelenő 9.695e Ft beruházási hiteltörlesztésnek, és e Ft kamatának. A felhalmozási költségvetésnek egyenlegében ezer forint hiánya van. (3) A Képviselő-testület a működési költségvetés egyensúlyának megteremtését külső forrás bevonásával biztosítja, amelynek fedezetére e Ft működési célú likvid hitel felvételét irányozza elő. (4) A Képviselő-testület felhalmozási költségvetés egyensúlyának biztosításához szintén külső forrás bevonását irányozza el, amelynek fedezete e Ft felhalmozási célú likvid hitel felvétele. A hitel összegéből e Ft UNIÓS forrással támogatott beruházáshoz, e Ft nem támogatott beruházáshoz kapcsolódik. 1. működési, felhalmozási előirányzatok (1) A bevételek összegéből eft a működési és eft a felhalmozási bevétel. (2) A 3. -ban jóváhagyott kiadások összegéből eFt a működési, fenntartási kiadások és e Ft a felhalmozási kiadások összege. Záró és vegyes rendelkezések Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Hajdúbagos, szeptember Szabó Lukács Imre polgármester Dr. Dászkál Tibor Ákos megbízott jegyző A rendelet kihirdetésre került. Hajdúbagos, Dr. Dászkál Tibor Ákos megbízott jegyző

5 3. Napirend Polgármesteri jelentés Szabó Lukács Imre polgármester: Ami a pereket illeti: Jenei Attila két pert indított az önkormányzattal szemben, a munkaügyi per a fegyelmi eljárással kapcsolatos, ítélethirdetés ezután várható. Nagy János munkaügyi pere hivatalból el lett halasztva. A csatornázásról: újabb fordulón vettünk részt. Zsuponyó Levente küldött egy levelet, mely szerint, ha a Belügyminisztérium önerő alapjára kívánunk pályázni, október 1-éig tehetjük meg. Az önerőt valamilyen módon igazolni kell. Utána kellene nézni a jogszabályban, hogy van-e határidő az önerőre és akkor testületi ülést kell összehívni a döntéshez. Ezen a tájékoztatón az rajzolódott ki, ha pl. az egyik felét bevállalná az önkormányzat, akkor a felének a felét kifizeti a Belügyminisztérium az önerő alapból, a másik felére a hitelt úgy vennénk fel, hogy az majd a vízdíjban kerülne megállapításra. A másik felére, amit a lakossággal szeretnénk megfizettetni, el kell dönteni, hogy LTP vagy közműfejlesztési hozzájárulás legyen. Az is vitatott, hogy mennyi lesz az önerő, mennyit kell biztosítanunk, mert most a támogatási szerződést 15%-kal írtuk alá. Ugyanakkor jogszabály is rendelkezett róla, hogy az önerő alap, a támogatás mértéke emelkedni fog. Hogyan lehet a lakosságot terhelni pl. LTP-vel, ami hosszú időre szól minimum négy maximum nyolc év -, ha nem tudjuk mennyi a teher. Mindaddig, amíg a kivitelezési szerződést nem kötjük meg, a támogatás mértékének az emelésére nem fog sor kerülni. Kérdés, hogy mekkora lesz a mérték: 95% vagy 90%? Ennek kellene utána nézni a 176/2012 (VII.28.) számú Kormány rendeletben vagy a Fejlesztési Ügynökségtől kell információt kérni. Dr. Dászkál Tibor Ákos megbízott jegyző: Szeretném felhívni a testület figyelmét, hogy a testület döntsön arról, hogy a két testületi döntés, ami jelenleg köti testületet, vagy hatályon kívül kell helyezni vagy módosítani vagy a szerint eljárni kell. 4. Napirend Különfélék Szabó Lukács Imre polgármester: Az iskolás gyerekekre sokat költöttünk. Ezzel szemben az óvodásokra nem sokat. Játékokat javítottunk, de most olyan játékok kellenének, amiket nem tudunk megcsinálni. Műanyag játékokra lenne szüksége az óvodának. Erre kérne az óvodavezető 50 ezer forintot. Úgy gondolom, hogy ez az 50 ezer forint megadható. Kocsis Zsolt alpolgármester: Sokat és jól dolgoznak az óvodában és ezt el is kell ismerni. Látszik az óvoda küllemén, a szülők összefogásán. Támogatom és többet is javasolnék. Nagy Károlyné képviselő: Ha ennyit kérnek, ennyit is kell adni. Szabó Lukács Imre polgármester: Aki egyetért azzal, hogy az óvoda kérését támogassuk és 50 ezer forint támogatást szavazzunk meg gyermekjátékok vásárlására, emelje fel a kezét. 135/2012. (IX. 13.) ÖH. sz. határozat: Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy gyermekjátékok vásárlása céljából 50 ezer forint pénzbeli támogatásban részesíti a Hosszúpályi Egységes Óvoda- Bölcsőde Hajdúbagosi Tagintézményét. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a kifizetésről a költségvetésben erre elkülönített keretből gondoskodjon.

6 Szabó Lukács Imre polgármester: A két millió forint a ravatalozó építéséhez elfogyott. A közadakozáshoz a bankszámla megnyitásra került a Hajdú Takarékban. Erre vonatkozó körlevelet kiküldjük. Mivel adakozások még nem érkeznek, csak egy-két hét múlva lesz felhasználható, azt javaslom, hogy szavazzunk meg egy keretösszeget, hogy mire beáll az esős idő a ravatalozó tető alá hozható legyen. Nagyobb kiadásként várható a zsindely, a padlóburkoló és a WC felszerelés. Erre kellene 3 millió forint keretösszeg, melyet minden befizetés csökkenteni fog. Ez az összeg elég ahhoz, hogy be legyen fejezve a ravatalozó. Aki egyetért azzal, hogy a Holtak Háza építése folyamatosságának biztosítása érdekében az önkormányzat utaljon át az e célra a Hajdú-Takarék Takarékszövetkezetnél megnyitott számlaszámra 3 millió forintot úgy, hogy a faluból beérkező adományok, amik szintén erre a számlára érkeznek, folyamatosan csökkentsék az átutalt összeget, és azok folyamatosan vissza legyenek utalva az önkormányzat számlájára, emelje fel a kezét. 136/2012. (IX. 13.) ÖH. sz. határozat: Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Holtak Háza építése folyamatosságának biztosítása érdekében az önkormányzat átutal az e célra a Hajdú-Takarék Takarékszövetkezetnél megnyitott számú számlaszámra 3 millió forintot úgy, hogy a faluból beérkező adományok folyamatosan csökkentik az átutalt összeget, melyek folyamatosan visszautalásra kerülnek az önkormányzat számlájára. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az átutalásról a költségvetésben erre elkülönített keretből gondoskodjon. Szabó Lukács Imre polgármester: Sokszor előfordul, hogy hiába szippantanak, nem fér a szennyvíz itt az udvarban meglévő aknába. Azt bővíteni kell. Az a kérdés, hogy bővítsük-e 10 x 2 méteresen. Azért ennyivel, mert így meg lehet oldani a befedést. Mivel több napirendi pont, más kérdés, hozzászólás nincs, az ülést bezárom. Jegyzőkönyv lezárva: 18 óra 40 perc Hajdúbagos, szeptember 13. Szabó Lukács Imre polgármester Dr. Dászkál Tibor Ákos mb. jegyző Nagy Károlyné képviselő, jegyzőkönyv-hitelesítő

7 MELLÉKLETEK

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 11. 28. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 198- /2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 23-án tartott n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen alkotott rendelet száma Tárgya 9/2015. (VI. 24.) 2015. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. augusztus 09-én de.7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatalban a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre

Részletesebben

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés 588-21 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: 15/2013. (X.15.) A szociális tűzifa juttatás szabályairól 16/2013. (X.25.) A 2012. évi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Javasolnám, lehet kicsit szokatlan, de olyan körülmények merültek fel, melyek indokolttá teszik a rendelet módosítását.

JEGYZŐKÖNYV. Javasolnám, lehet kicsit szokatlan, de olyan körülmények merültek fel, melyek indokolttá teszik a rendelet módosítását. Iktatószám: 705-6/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. napján 14:30 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. február 27-én a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu 1 JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Napirendi

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2013. 04. 25. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-17/2013. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Bugyiné Kökény Gizella

Jegyzőkönyv. Bugyiné Kökény Gizella Jegyzőkönyv Készült: Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. február 4-én 15 órai kezdettel megtartott soron következő testületi üléséről. Ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal Jászivány

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 9/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 20-án 11.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető,

JEGYZŐKÖNYV. Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. június 18-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve.

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. 11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Zákányszéki Lengyel téri és az Ó-temető

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 34

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 34 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 17/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének és az 1. napirendi pont tárgyalásánal Tabdi

Részletesebben

Béndek József polgármester: Simon Zoltán képviselő:

Béndek József polgármester: Simon Zoltán képviselő: Iktatószám: 2147 8 / 2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 12. napján 14:00 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének, Serényfalva Község Képviselőtestületének, Hét Község Képviselő-testületének és Sajópüspöki Község Képviselőtestületének 2010. november

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 14-én 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 14-én 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének 2011. február 14-én 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Rendelete: 2 Határozatai: 20-25 T á r g y s o r o z a t a 1.) Előterjesztés 2011.évi költségvetés

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. június 26-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. június 26-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve 2014. június 26-án tartott n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 5/2014. (VI. 27.) 2014. évi költségvetési rendelet módosítása 6/2014. (VI. 27.) 2014. évi igazgatási szünet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.sz.: 570-31/2014. Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én du. 15 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én - csütörtökön - de. 9,00 órakor megtartott n y i l v á n o s üléséről. A képviselő-testület ülésének

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27. napján megtartott képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 57/2014.(XI.27.) számú Képviselő-testületi 58/2014.(XI.27.)

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2008. május 14-én megtartott, rendkívüli nyílt ülésének

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2008. május 14-én megtartott, rendkívüli nyílt ülésének 200/19/2008. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2008. május 14-én megtartott, rendkívüli nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 9/2008. (V.14.) sz. Önkormányzati rendelet A 2008. évi költségvetés

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 504-4/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Szentbékkálla

Részletesebben

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülését. 2014. szeptember 25-én (csütörtök) du. 14 00 órára

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülését. 2014. szeptember 25-én (csütörtök) du. 14 00 órára H O S S Z Ú P Á L Y I N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 4 2 7 4 H o s s z ú p á l y i, S z a b a d s á g t é r 6. T e l : 5 2 / 3 7 5-5 1 1, 5 2 / 5 9 8-4

Részletesebben

11. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.07.17-én összehívott rendkívüli üléséről.

11. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.07.17-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338/11/2013. 11. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2013.07.17-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 30 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

3. számú JEGYZŐKÖNYV

3. számú JEGYZŐKÖNYV 3. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. február 04. napján 17 óra 35 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen

Részletesebben