JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat szeptember 12-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. szeptember 12-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén."

Átírás

1 Ikt. szám: 6-17/2013. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat szeptember 12-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. TARTALOMBÓL 109/2013. (IX.12.) ÖH. határozat: Jegyzőkönyvvezető felkérése és napirend elfogadása 110/2013. (IX.12.) ÖH. határozat: Tájékoztató Hajdúbagos Község Önkormányzatának évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 111/2013. (IX.12.) ÖH. határozat: Horty Miklós egészalakos szobrának állítása 112/2013. (IX.12.) ÖH. határozat: Hajdúbagos külterületén található zártkertek egy részének megvásárlása 113/2013. (IX.12.) ÖH. határozat: Közösségi Közlekedés pályázat kapcsán közútkezelői hozzájárulás megadása a VIATERV Magas- és Mélyépítő Tervező Kkt.-nek 114/2013. (IX.12.) ÖH. határozat: Fehér Tiborné óvodavezető vezetői pótlékának megállapítása 115/2013. (IX.12.) ÖH. határozat: Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás beadása 16/2013. (IX.12.) számú rendelete: Hajdúbagos Község Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.18.) ÖR. számú rendelet módosítása Kapják: 1. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debrecen 2. Községi Könyvtár 3. Polgármesteri Hivatal Irattár 1

2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 12-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén. Jelen vannak: Szabó Lukács Imre polgármester Kocsis Zsolt alpolgármester Faragó Lajos képviselő Fehér Tiborné képviselő Keserü Ferenc képviselő Nagy Balázs képviselő Nagy Károlyné képviselő Dr. Varga László Balázs jegyző Nemesné Sőrés Erzsébet tanácsadó Szabó Gyuláné pénzügyi ügyintéző valamint Lovász Judit jegyzőkönyvvezető Szabó Lukács Imre polgármester: Üdvözlöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a testület határozatképes. Jegyzőkönyvvezetőnek Lovász Juditot javaslom, valamint kérem, hogy a napirendi pontokat is fogadjuk le, mely kiegészül még 3 napirendi ponttal Kérem, szavazzunk. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 109/2013. (IX.12.) ÖH. sz. határozat: Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a i rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésről készülő jegyzőkönyvvezetőjének Lovász Juditot kéri fel, valamint az ülés napirendjét elfogadja azzal a feltétellel, hogy a még 3 napirendi ponttal kiegészül. Felkéri a polgármestert a testületi ülés elfogadott napirend szerint levezetésére. Felelős: Szabó Lukács Imre polgármester Lovász Judit jegyzőkönyvvezető Határidő: azonnal 1. Napirend Hajdúbagos Község Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.18.) ÖR. számú rendelet módosítása Előterjesztő: Szabó Lukács Imre polgármester Szabó Lukács Imre polgármester: Felkérem Szabó Gyuláné pénzügyi ügyintézőt, hogy foglalja össze miért szükséges a költségvetési rendelet módosítása Szabó Gyuláné pénzügyi ügyintéző: A évi költségvetéséről szóló rendeletünket azért kell módosítani, mivel időközben benyújtott pályázatok nem kerültek bele a költségvetési tervezetbe. Így az Ivóvízminőség-javítás Hajdúbagos című pályázatunk, a Faluközpont, piactér kialakítására kiírt pályázat, valamint az Idősek Otthona kémény építésének kiadása sem szerepelt. 2

3 Szabó Lukács Imre polgármester: Felkérem a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet a bizottság döntéséről. Keserü Ferenc Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a rendelet módosítását és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Szabó Lukács Imre polgármester: Amennyiben további hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozza: Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (IX. 12.) ÖR önkormányzati rendelete Hajdúbagos Község Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3./2013. (III.18.) ÖR módosításáról Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a helyi önkormányzatokról szóló évi CLXXXIX. törvény ban meghatározott feladatkörében eljárva, az Államháztartásról szóló évi CXCV.. törvény 5., valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról rendelkező, többször módosított 368/2012. (XII. 31.) Kormányrendeletben kapott felhatalmazás alapján Hajdúbagos Község Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.18.) ÖR rendeletét (továbbiakban Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 1. A Rendelet 3. -sa helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei évi költségvetését ezer Ft költségvetési bevétellel ezer Ft költségvetési kiadással ezer Ft költségvetési hiánnyal 0 ezer Ft finanszírozási kiadással, ezer Ft finanszírozási bevétellel fogadja el. 2. A Rendelet bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A 3. -ban jóváhagyott e Ft összegű költségvetési bevételek forrásonként megoszlását a rendelet 2.b-3b-4b-5b sz. melléklete tartalmazza. (2) A bevételek összegéből eft a működési és eft a felhalmozási bevétel. (3) A 3. -ban jóváhagyott kiadások összegéből eft a működési, fenntartási kiadások és eft a felhalmozási kiadások összege. 3

4 Záró és vegyes rendelkezések 2. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Hajdúbagos, szeptember 12. Szabó Lukács Imre polgármester Dr. Varga László Balázs jegyző A rendelet kihirdetésre kerül: Hajdúbagos, szeptember 13. Dr. Varga László Balázs jegyző 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 2. Napirend Tájékoztató Hajdúbagos Község Önkormányzatának évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Előterjesztő: Szabó Lukács Imre polgármester Szabó Lukács Imre polgármester: Ismételten felkérem Szabó Gyuláné pénzügyi ügyintézőt, hogy tartsa meg beszámolóját. Szabó Gyuláné pénzügyi ügyintéző: Pénzügyi helyzetünk stabil. Pályázatokhoz kértünk le előleget. A szigorú takarékosságnak eredménye, hogy az önkormányzat első féléves gazdálkodását, mint az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is tudtuk teljesíteni, ami az előterjesztésből is kiderül. Szabó Lukács Imre polgármester: Felkérem a Pénzügyi Bizottság elnökét mondja el döntésüket. Keserü Ferenc Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a évi költségvetésének I. félévi teljesítését és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Szabó Lukács Imre polgármester: Aki ezzel egyet ért, kérem, kézfeltartással jelezze. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 110/2013. (IX.12.) ÖH. sz. határozat: Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót, az abban foglaltakat elfogadja. Felelős: Szabó Lukács Imre polgármester Dr. Varga László Balázs jegyző Határidő: azonnal 3. Napirend Horty Miklós egészalakos szobrának állítása Előterjesztő: Szabó Lukács Imre polgármester Szabó Lukács Imre polgármester: Véleményem szerint a Horty téren felállíthatnák Horty Miklós szobrát. Előzetes tárgyalásokat folytattam az esetleges kivitelezőkkel. A legjobb árajánlatot nagyváradi szobrászoktól kaptam. Ők műkőből építik fel az alkotást és előre láthatólag Forintba fog kerülni. Ehhez kérem, a Képviselő-testület felhatalmazását. Faragó Lajos képviselő: Miért olyan sürgős a szobor elkészítése? A tereprendezés folytatódik? A szoborról tervet, vázlatot szeretnék látni. Szabó Lukács Imre polgármester: Teljes alakos lesz a szobor. A tereprendezés folytatódik időjárás függvénye, hogy be tudjuk e fejezni az idén. A szoborról készült vázlat megtekinthető, mely fénykép alapján kerül kiválasztásra. Kérem, szavazzunk. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 14

15 111/2013. (IX.12.) ÖH. sz. határozat: Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Horty Miklós egész alakos szobrát elkészítteti és Hajdúbagoson a Horty téren felállítja. A szobor elkészítésére Forintot irányoz elő. Felhatalmazza a polgármestert a szobor elkészítésére, munkadíjára, a szerződés megkötésére, valamint a szükséges anyag vásárlására. Felelős: Szabó Lukács Imre polgármester Határidő: azonnal 4. Napirend Hajdúbagos külterületén található zártkertek egy részének megvásárlása Előterjesztő: Szabó Lukács Imre polgármester Szabó Lukács Imre polgármester: május 1 napján megváltozik a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvény. Célszerűnek mutatkozik, hogy a homokbánya környékén lévő zártkerteket felvásároljuk és így bővíteni tudnánk a már meglévő bányánkat. A falu környéki zártkerteket is meg kellene vásárolni különösen azokat a részeket, ahol már a villanyhálózat kiépítésre került, ezáltal az önkormányzat tulajdonát tudnánk gyarapítani. Aki ezzel, egyet ért, kérem, szavazzunk. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 112/2013. (IX.12.) ÖH. sz. határozat: Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy meg kívánja vásárolni a homokbánya környéki és a falu környéki műveletlen zártkerti ingatlanokat. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy ezekre az ingatlanokra vételi ajánlatot tegyen, maximum 15.- Forint/m² áron. Ezen áron felül a megszerzés esetleges egyéb költségeit is vállalhatja. A költségvetésben erre a célra Forintot biztosít. Felelős: Szabó Lukács Imre polgármester Határidő: azonnal 5. Napirend Közösségi Közlekedés pályázat kapcsán közútkezelői hozzájárulás megadása a VIATERV Magas- és Mélyépítő Tervező Kkt.-nek Előterjesztő: Szabó Lukács Imre polgármester Szabó Lukács Imre polgármester: A buszmegállók és öblök tervezője elküldött egy útkezelői hozzájárulási kérelmet. A mi tulajdonunkat képezi, ezért hozzá kell járulnunk, hogy továbbra is a Nagy utca 137. alatt az új terveknek megfelelően buszforduló épülhessen. Kérem, szavazzunk. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 15

16 113/2013. (IX.12.) ÖH. sz. határozat: Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete közútkezelői hozzájárulás megadását megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 1., Hajdúbagos Község Önkormányzata közútkezelői hozzájárulást ad a VIATERV Magasés Mélyépítő Tervező Kkt. (4026 Debrecen, Csemete u. 1. 3/23.) kérelmező részére, a Török Róza felelős tervező által készített tervdokumentáció alapján a Hajdúbagos, Nagy u 137. szám alatti buszforduló engedélyezéséhez. 2., Jelen tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás nem mentesíti a kérelmezőt a szükséges szakhatósági hozzájárulások és egyéb engedélyek beszerzése alól. 3., Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse. Felelős: Szabó Lukács Imre polgármester Dr. Varga László Balázs jegyző Határidő: azonnal 6. Napirend Fehér Tiborné óvodavezető vezetői pótlékának megállapítása Előterjesztő: Szabó Lukács Imre polgármester Szabó Lukács Imre polgármester: Fehér Tiborné óvodavezető vezetői pótlékára a kötelezően előírt, a közoktatási törvény értelmében 40%-ot, azaz Forint illetményt állapítsunk meg. Kérem, szavazzunk. A Képviselő-testület 6 igen 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 114/2013. (IX.12.) ÖH. sz. határozat: Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Fehér Tiborné óvodavezetőnek szeptember 1-től 40%-os vezetői pótlékot állapít meg, melynek összege Forint. Felelős: Szabó Lukács Imre polgármester Határidő: azonnal 7. Napirend Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás beadása Előterjesztő: Szabó Lukács Imre polgármester Szabó Lukács Imre polgármester: Javaslom, hogy a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támadásra nyújtsuk be pályázatunkat. Aki ezzel egyet ért, kézfeltartással jelezze. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 16

17 115/2013. (IX.12.) ÖH. sz. határozat: Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be működőképessége megőrzése érdekében a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény 4. számú melléklet IV. pontja alapján, figyelemmel a megyei önkormányzati tartalékról és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló évi kiegészítő támogatásról szóló 39/2013. (VII. 31.) BM rendeletre. Felelős: Szabó Lukács Imre polgármester Dr. Varga László Balázs jegyző Határidő: Hajdúbagos, szeptember 12. Szabó Lukács Imre polgármester Dr. Varga László Balázs jegyző 17

18 MELLÉKLETEK 18

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2012. szeptember 13. napján megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2012. szeptember 13. napján megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. Ikt. szám: 12-28/2012. HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL 4273 Hajdúbagos, Nagy u. 101. www.hajdubagos.hu E-mail: postmaster@hajdubagos.t-online.hu JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község

Részletesebben

1/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat: Felelős: Fehér Tiborné képviselő Határidő: azonnal. 2/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat:

1/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat: Felelős: Fehér Tiborné képviselő Határidő: azonnal. 2/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat: 1/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat: Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013.01.10-i rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésről készülő jegyzőkönyvvezetőjének Lovász Juditot kéri fel,

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 23-án tartott n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen alkotott rendelet száma Tárgya 9/2015. (VI. 24.) 2015. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. augusztus 09-én de.7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatalban a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Javasolnám, lehet kicsit szokatlan, de olyan körülmények merültek fel, melyek indokolttá teszik a rendelet módosítását.

JEGYZŐKÖNYV. Javasolnám, lehet kicsit szokatlan, de olyan körülmények merültek fel, melyek indokolttá teszik a rendelet módosítását. Iktatószám: 705-6/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. napján 14:30 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu 1 JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Napirendi

Részletesebben

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés 588-21 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: 15/2013. (X.15.) A szociális tűzifa juttatás szabályairól 16/2013. (X.25.) A 2012. évi

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 11. 28. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 198- /2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Készült: 2 példányban példány. a.) jegyzőkönyve. b.) 74-83/2012.(VIII.27.) határozata. c.) 6/2012.(IX.04.) rendelete

Készült: 2 példányban példány. a.) jegyzőkönyve. b.) 74-83/2012.(VIII.27.) határozata. c.) 6/2012.(IX.04.) rendelete 231 13/2012.sz. Készült: 2 példányban példány 2012. augusztus 27-én 14. 00 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 74-83/2012.(VIII.27.) határozata c.) 6/2012.(IX.04.) rendelete Napirend:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 132 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 15-én megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: Dr. Szerencsés

Részletesebben

Szám: 284-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről.

Szám: 284-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről. Szám: 284-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. június 06. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. június 06. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. június 06. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. HÉSZ módosító rendelet kijavítása Előadó: dr. Kormányos László

Részletesebben

19/2008. számú 2008. szeptember 10-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

19/2008. számú 2008. szeptember 10-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. 19/2008. számú 2008. szeptember 10-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E (185-191/2008. (IX.10.) sz. Kth.) 17-18/2008.

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2013. szeptember 12-én. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2013. szeptember 12-én. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2013. szeptember 12-én megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TARTALOM: 44/2013.(IX.12.) számú képviselő-testületi határozat Tiszasas

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők,

JEGYZŐKÖNYV. Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. november 07-én d: 14,00 órakor az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár tanácstermében, a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. július 16-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2014. július 16. Határozat:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. Megnyitó, az ülés határozatképességének megállapítása, napirendre tett javaslat

TÁRGYSOROZAT. Megnyitó, az ülés határozatképességének megállapítása, napirendre tett javaslat Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. 11. 19.-én megtartott ülésének: A./ Jegyzőkönyve B./ Tárgysorozata C./ Határozata. 55-58 D./ Rendelete: 11-12 TÁRGYSOROZAT Megnyitó, az ülés határozatképességének

Részletesebben

Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívottak: Kovács Ildikó aljegyző és Pintér Dezsőné pénzügyi ügyintéző

Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívottak: Kovács Ildikó aljegyző és Pintér Dezsőné pénzügyi ügyintéző J e g y z ő k ö n y v : Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 24-én (szerdán) 14,00 órai kezdettel megtartott rendes üléséről. Az ülés helye: Salomvár önkormányzati épületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk Zajk, Iskola utca 1. Jelen vannak:

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2008. május 14-én megtartott, rendkívüli nyílt ülésének

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2008. május 14-én megtartott, rendkívüli nyílt ülésének 200/19/2008. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2008. május 14-én megtartott, rendkívüli nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 9/2008. (V.14.) sz. Önkormányzati rendelet A 2008. évi költségvetés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30. napján tartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30. napján tartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30. napján tartott üléséről Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND. 2. Beszámoló az Önkormányzat 2014. évi költségvetés végrehajtásának I félévi állásáról

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND. 2. Beszámoló az Önkormányzat 2014. évi költségvetés végrehajtásának I félévi állásáról JEGYZŐKÖNYV Száma: 17-90878-1 / 2014 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.szeptember 17.- én 17 órai kezdettel az Önkormányzati Hivatal Házasságkötő termében megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1/2015. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. január 26-án megtartott nyilvános testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. június 26-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. június 26-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve 2014. június 26-án tartott n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 5/2014. (VI. 27.) 2014. évi költségvetési rendelet módosítása 6/2014. (VI. 27.) 2014. évi igazgatási szünet

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 24-én megtartott, hangfelvétellel rögzített rendkívüli ülés jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. mely készült Makád község Képviselõ-testületének 2010. június 9-i ülésérõl a Makád és Lórév Körjegyzõségi Hivatalban - Makádon

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. mely készült Makád község Képviselõ-testületének 2010. június 9-i ülésérõl a Makád és Lórév Körjegyzõségi Hivatalban - Makádon J E G Y Z Õ K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselõ-testületének 2010. június 9-i ülésérõl a Makád és Lórév Körjegyzõségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Baski Mária Kocsis Tibor Márkus László

Részletesebben

Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 22/2010

Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 22/2010 Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 22/2010 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. szeptember 15-én megtartott ülésén felvett, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

Részletesebben