Különös közzétételi lista

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Különös közzétételi lista"

Átírás

1 Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tantárgyfelosztáshoz. 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége. 3. Az országos mérések eredményei évenként feltüntetve. 4. Az intézmény lemorzsolódási és évismétlési mutatói. 5. A volt tanítványok kilencedik évfolyamon elért eredményei. 6. Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége. 7. A hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai. 8. A 2010/2011 évi iskolai tanév rendje. 9. Iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban tanulók létszáma. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tantárgyfelosztáshoz Sorszám Tanított tantárgy a 2010/2011. tantárgyfelosztás alapján Végzettség 1. kémia: 7 8.; informatika: 5. -Tanárképző Főiskola, mat.- kémia szakos ált. isk. tanár -Tanárképző Főiskola, számtech. szakos ált. isk. tanár -BME, közokt. vez osztály - Tanítóképző Főiskola, könyvtár szakkoll. 3. angol: 4., 5., 6.,8.. - Tanárképző Főiskola, angol - mat. szakos ált. isk. tanár matematika: 5., napközi - Tanítóképző Főiskola 5. földrajz: 6 8.; biológia: 8.; - Tanárképző Főiskola, biol. - földrajz szakos ált. isk. tanár természetismeret: 5., matematika, rajz: 1 2.; testnevelés: Tanítóképző Főiskola, könyvtár szakkoll. 7. testnevelés: Egyetem, testnevelő, középisk. tanár - Euro English középfokú nyelvizsga: angol nyelv osztály - Tanítóképző Főiskola: testnevelés szakkoll osztály - Tanítóképző Főiskola, rajz és pedagógia szakkoll osztály - Tanítóképző Főiskola, testnevelés szakkoll

2 11. magyar nyelv és irodalom: 5 7.; történelem: 6. 8., - Tanárképző Főiskola, magyar-tört. szakos ált. isk. tanár - ELTE, magyar nyelv és irodalom szakos középisk. tanár - ELTE, társadalom- és állampolgári ism. szakos tanár + szakvizsgázott középisk. tanár - tanügyigazgatási szakértő osztály - Tanítóképző Főiskola, orosz szakkoll. 13. magyar nyelv és irodalom: 5 6., - Tanárképző Főiskola, magyar-tört. szakos ált. isk. tanár történelem:5. 6., osztály - Tanítóképző Főiskola, népművelés szakkoll - C típusú középfokú nyelvvizsga: német nyelv 15. matematika: 5 8.; fizika: Tanárképző Főiskola, mat.- fizika szakos ált. isk. tanár 16. német: 6 8.; - Tanítóképző Főiskola, technika szakkoll. - C típusú középfokú nyelvvizsga: német nyelv - Számítógép kezelő, 500 órás informatikai átképző tf osztály - Tanítóképző Főiskola, ének-zene szakkoll. 18. napközi - Tanítóképző Főiskola, technika szakkoll. - Pázmány Péter Katolikus Egyetem, ált isk. katolikus hittanár 19. magyar, matematika: 3 4.; rajz, tech.: Tanítóképző Főiskola: 20. angol: Egyetem, angol szakos középisk. tanár - C típusú középfokú nyelvvizsga: olasz nyelv 21. angol: 4., 5., 7. -Tanítóképző Főiskola, óvónői szak -Tanítóképző Főiskola, könyvtár szakkoll. - BME: közokt. vez. - C típusú középfokú nyelvvizsga: angol nyelv 22. angol: 5 8., testnevelés: 5. - Tanárképző Főiskola, orosz testnevelés ált. isk. tanár - ELTE Főisk. Kar, angol szakos ált. isk. nyelvtanár 23. testnevelés: 6 7., természetismeret: 6.; biológia: 7., gyógytestnevelés: Tanítóképző Főiskola: testnevelés szakkoll. - Tanárképző Főiskola:, biológia szakos ált. isk. tanár - Tanárképző Főiskola, testnevelés szakos ált. isk. tanár - Semmelweis Egyetem, gyógytestnevelő-középisk. tanár 24. magyar nyelv és irodalom: 5 8.; etika: 7. - Tanárképző Főiskola, magy.-orosz szakos ált. isk. tanár 25. technika: Tanítóképző Főiskola, technika szakkoll. - Tanárképző Főiskola, technika szakos ált. iskolai tanár

3 - Semmelweis Egyetem, Mentálhigiénés és szervezetfejlesztő szakember + pegagógus szakvizsga osztály - Tanítóképző Főiskola, technika szakkoll osztály - Tanítóképző Főiskola, magyar műveltségi ter. 28. ének: Tanítóképző Főiskola, ének-zene szakkoll. - Tanárképző Főiskola, ének-zene szakos ált isk. tanár 29. rajz: 5 8.; földrajz: 6 8., médiaismeret: 8. - Tanárképző Főiskola, földrajz-rajz szakos ált. isk. tanár - C típusú középfokú nyelvvizsga: angol nyelv 30. napközi - Tanárképző Főiskola történelem szak, és szociálpedagógus, gyermek és ifjúságvédelmi nevelőtanári spec. koll. 31. ének: Tanítóképző Főiskola, népművelés- ének- zene szakkoll. - BME: közokt. vez. 32. matematika: 6., 8.; fizika: 7 8.; inform.: Tanárképző Főiskola, mat.-fizika szakos ált. isk. tanár - Számítógép kezelő 500 órás informatikai átképző tf. - ECDL osztály - Tanítóképző Főiskola, óvoda pedagógus és ált isk. tanító magyar műveltségi terület néprajz 120 órás spec. koll. romológia 120 órás spec. koll osztály - Tanítóképző Főiskola, rajz szakkoll. 35. matematika: 7 8.; informatika: 4 8.; könyvtár - Tanárképző Főiskola, mat.-orosz szakos ált. isk. tanár - Tanárképző Főiskola, számítástech. szakos ált. isk. tanár - Egyetem, mat.szakos középisk. tanár - Egyetem, könyvtáros tanár - ELTE, Szakvizsgázott pedagógus osztály - Tanítóképző Főiskola, ének-zene szakkoll. - ELTE Gyógyp. Főisk. Kar, beszédfejlesztő 37. magyar: Tanítóképző Főiskola, könyvtár szakkoll.

4 A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége Segítők száma Feladatkör Iskolai végzettség 1 Iskolatitkár Érettségi 1 Irodai adminisztrátor Főiskola 1 Fűtő karbantartó Szakmunkásvizsga 2 Takarító Szakmunkásvizsga 4 Takarító 8 általános Az országos mérések eredményei 6. évfolyam matematika 6. évfolyam szövegértés iskolai átlaga országos átlag községek átlaga iskolai átlaga országos átlag községek átlaga évfolyam matematika 8. évfolyam szövegértés iskolai átlaga országos átlag községek átlaga iskolai átlaga országos átlag községek átlaga

5 Az intézmény lemorzsolódási és évismétlési mutatói Tanév 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Évismétlés Évismétlés Évismétlés Évismétlés Évismétlés Évismétlés Évismétlés Évismétlés 2006/ / / / A tanulók lemorzsolódása intézményünkben nem jellemző, a fenti táblázat az évismétlők számát tartalmazza. A volt tanítványok kilencedik évfolyamon elért eredményei. Mivel a középiskolák nem küldik vissza tanítványaink eredményeit (az adatok száma nem éri el a végzett diákok számának 15 %-át), ezért nincsenek értékelésre alkalmas információink. Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége II.félév A tanulók az iskola által meghirdetett alábbi szakkörökön, és felzárkóztató foglalkozásokon vehetnek részt. HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK 5 óra 6.óra Matematika 1. (Bendáné K. Márta) 6.óra Matematika 2 (Gerstenbrand Györgyné) 6.óra Énekkör (Pittlikné Bóta Judit) Furulya (Burger Rita) Színjátszó szk. (Farkas Zsolt) Dráma-színjátszó (Fézlerné Murányi Mária) Angol szk. (Karancsiné Hegedűs Gabriella) Mese szakkör (Bendáné K. Márta) Énekkör (Pittlikné Bóta Judit) Furulya (Burger Rita) Tömegsport

6 6.óra Történelem fz. (Gerlei Istvánné) Matematika fz. (Gombosné Branda Éva) 6.óra 6.óra 6.óra 7.óra 7.óra 7.óra Matematika (Gombosné Branda Éva) Magyar fz. (Kereskényi Jánosné) Matematika szk. (Rakovicsné Erdősi Katalin) Újságíró szk. Knonné Gyenes Annamária) Gyógytestnevelés Sportkör alsós kézi (Brinyiczki András) Angol fz. (Karancsiné Hegedűs Gabriella) Sportkör rugby (Brinyiczki András) Tömegsport 8.óra 8.óra Újságíró szk. (Knonné Gyenes Annamária) Gyógytestnevelés Sportkör lány kézi (Brinyiczki András) Gyógytestnevelés 9. óra Gyógytestnevelés Sportkör lányfoci (Brinyiczki András) Gyógytestnevelés Az alsó tagozaton minden osztálytanító az osztályában rendszeres felzárkóztatást tart. A hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai A házi feladattal kapcsolatos szabályozást az iskola pedagógiai programja tartalmazza.

7 A 2010/2011-es tanév rendje 1. A tanév rendje: - Szeptember 01. (szerda) első tanítási nap - Őszi szünet: november Őszi szünetet megelőző utolsó tanítási nap október 29, a szünet utáni első tanítási nap november 8. - A téli szünet december ig tart. - Téli szünetet megelőző utolsó tanítási nap december 21. (iskolánkban december 20.), a szünet utáni első tanítási nap január 3. - A tavaszi szünet április ig tart. - Tavaszi szünetet megelőző utolsó tanítási nap április 20., a szünet utáni első tanítási nap április 27. (iskolánkban április 28.) - Június 15. (szerda) utolsó tanítási nap. - A tényleges tanítási napok száma 183. Őrbottyánban a felső és az alsó tagozaton egyaránt a hétfői napok délutánját hagyjuk szabadon tagozati megbeszélések céljából. 2. Munkaszüneti napok Nemzeti ünnep: október 23. (szombat) Pihenőnap: december 24. (péntek) Karácsony: december 25. (szombat) Karácsony: december 26. (vasárnap) Újév: január 1. (szombat) Nemzeti ünnep: március 15. (kedd), Húsvét: április 25. (hétfő), Pünkösd: június 13. (hétfő), Államalapítás ünnepe: augusztus 20. (szombat) Szombati munkanapok: december 11. Várható még: március 19. (szombat) 3. Az öt tanítás nélküli munkanap felhasználása Nevelőtestületi értekezlet Témák: Pedagógia program átdolgozása, SzMSz aktualizálása Időpont: december 11. (szombat) 8 óra

8 Tantestületi szakmai nap Időpont: december 21. (kedd) Kisnémedi: Falukarácsony Kvassay verseny Időpont: március 16. (szerda) 9 óra Nevelőtestületi értekezlet: Témák: Differenciált óravezetés, Új lehetőségek a tanulás módszertanban Időpont: április 27. (szerda) 8 óra DÖK nap Kisnémedi: Diáknap Időpont: június 15. (szerda) 8 óra Kompetenciamérés A minden évben a 4., 6., 8., és 10. évfolyamokon megrendezett kompetenciamérés napja május 25. lesz. Osztályok száma, a tanulók létszáma a 2010/2011-es tanévben Osztály Létszám Osztályfőnök neve megnevezése 1. a 22 Stipka Katalin 1. b 19 Bendáné Kocsis Márta 1. c 22 Fézlerné Murányi Mária 2. a 18 Szabóné Bóta Edit 2. b 20 Galbosné Pataki Ildikó 2. c 21 Gerstenbrand Györgyné 3. a 23 Mayer Balázs 3. b 22 Gulyásné Rónavári Márta 3. c 26 Kovács Lászlóné 4. a 18 Burger Rita 4. b 20 Csikné Kovács Marianna 4. c 18 Tóth Györgyi 5. a 23 Gerlei Istvánné 5. b 21 Brinyiczki András 5.c 25 Borsós Hajnalka

9 6. a 21 Kerekes László 6. b 23 Bollog Melinda 6. c 23 Greff Tünde 7. a 23 Knonné Gyenes Annamária 7. b 18 Mukáné Békési Andrea 8. a 22 Tomcsányiné Gyenes Györgyi 8. b 27 Pálinkóné Filip Márta Kisnémedi Turza Jánosné Kisnémedi Hegedűs Andrásné

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Epreskerti Általános Iskola 4030 Debrecen, Epreskert u. 80. OM: 200020 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 10 sz. melléklete a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján 1. A pedagógusok

Részletesebben

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Ssz. Végzettség Tanított tantárgyak 1. 2. 3. szakvizsgázott

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

Különös közzétételi lista. Az oktatási és kultúrális miniszter 32/2008. (XI. 24.) OKM rendeletének 4. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Különös közzétételi lista. Az oktatási és kultúrális miniszter 32/2008. (XI. 24.) OKM rendeletének 4. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé: Különös közzétételi lista Az oktatási és kultúrális miniszter 32/2008. (XI. 24.) OKM rendeletének 4. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé: ÓVODA Óvodapedagógusok száma Óvodapedagógusok iskolai végzettsége,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Karcagi Nagykun Református Általános Iskola 5300 Karcag, Kálvin u. 2. : 59/503 206 Fax: 59/400 577 E-mail: anna.ilona@freemail.hu OM azonosító: 035861 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA PILISJÁSZFALUI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA PILISJÁSZFALUI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 032451 Igazgató: Péter Éva 2080 Pilisjászfalu, Bécsi út 33. +Fax: (26) 375-168 e-mail: dozsagyisi@gmail.com honlap: www.dozsasuli.hu KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA PILISJÁSZFALUI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Végzettség, szakképzettség, tantárgyfelosztás 1. főiskola, tanító, angol

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Kossuth Lajos Általános Iskola és Óvoda Fényeslitke Fényeslitke, Iskola u. 1. Közzétételi Lista OM azonosító: 033481 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

KŐBÁNYAI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS SZAKSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

KŐBÁNYAI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS SZAKSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KŐBÁNYAI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS SZAKSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási és Kulturális Miniszter által kiadott 32/2008. (XI.24.)

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es tanév KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es tanév Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola Kétsoprony 1 KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-as tanév Óvoda 1. Óvodapedagógusok száma: 4 fő 2. Óvoda pedagógusok iskolai

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2013/2014

Különös közzétételi lista 2013/2014 Különös közzétételi lista 2013/2014 Lorántffy Zsuzsanna Református Általános Iskola 3458 Tiszakeszi, Községháza u. 16. 1. A tanulói jogviszony létesítésének és megszüntetésének feltételei A közoktatásról

Részletesebben

Baktay Ervin Gimnázium Különös közzétételi lista

Baktay Ervin Gimnázium Különös közzétételi lista Baktay Ervin Gimnázium Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához képesítés végzettség tanított tantárgyak nyelvtanár

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda OM azonosító: 027803 6400 Kiskunhalas, Áchim András u. 1. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. számú melléklet a 11/1994.

Részletesebben

A Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani. Intézmény és Általános Iskola. Különös közzétételi lista

A Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani. Intézmény és Általános Iskola. Különös közzétételi lista Józsefvárosi EGYMI Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola A Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola Különös közzétételi lista ph Jenei

Részletesebben

a nevelési oktatási intézmények részére

a nevelési oktatási intézmények részére K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére Melléklet a 32/2008. (XI.24.)OKM rendelethez 10 számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA SZENT BENEDEK KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 036589 9500 Celldömölk, József A. u. 1. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon 2721 Pilis, Kossuth L. u. 31. Telefon: 29/696-120-121-122-123-127-129 Fax: 29/696-120-124 E-mail: pkastely@freemail.hu KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista T I S Z A C S E G E I Á L T A L Á N O S M Ű V E L Ő D É S I K Ö Z P O N T Tiszacsegei Általános Művelődési Központ Fekete István Általános Iskolája Levélcím: 4066 Tiszacsege, Fő út 95 Tel/Fax: 52/588-054

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ 2014/15. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ 2014/15. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ 2014/15. TANÉV 11/1994. (VI.) MKM rendelet A nevelési-oktatási intézmények működéséről 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.) MKM rendelethez 188 Különös

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Ssz. Beosztása Végzettsége, szakképesítése 1. igazgató 1., pedagógia, technika speckoll. 2. közoktatási vezető 2. igazgatóhelyettes 1. földrajz szakos

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév. Madocsai Általános Iskola. /A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet (10. pont, 23. ) szerint:/

Közzétételi lista 2014/2015. tanév. Madocsai Általános Iskola. /A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet (10. pont, 23. ) szerint:/ Közzétételi lista 2014/2015. tanév Madocsai Általános Iskola /A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet (10. pont, 23. ) szerint:/ 1/a Felvételi lehetőségek I. A tanulók felvétele, a tanulói jogviszony keletkezése

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség 1. Főiskola: tanító népművelés-technika szakkollégium Szakvizsga Tantárgyfelosztás: 2010/2011. I. félév 1.A osztály osztályfőnöke Magyar HHH fejlesztés Felzárkóztatás:

Részletesebben

A Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat közzétételi listája

A Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat közzétételi listája A Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat közzétételi listája 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tantárgyak

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015 BUDAPEST XVIII. KERÜLETI VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÉNEK-ZENEI NYELVI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 1181 Budapest, Vörösmarty utca 64. 06-1-291-5312 www.vmzene.hu OM: 035322

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014. október 1.

Különös közzétételi lista 2014. október 1. Különös közzétételi lista 2014. október 1. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége: Sorszám 1. 2. Munkakör Végzettség Tanító: 7 fő 7 fő tanító ( tanítóképző főiskola ) Tanár általános iskolában:

Részletesebben