Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL"

Átírás

1 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL Jóváhagyta: Pelle József azgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes visszavonás

2 A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (továbbiakban: BMSZKI) Ellenőrzési nyomvonalát az alábbiak határozom meg: 1. Az Ellenőrzési nyomvonal fogalma Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Bkr.) rendelkezéseinek megfelelően: az Ellenőrzési nyomvonal a költségvetési szerv működési folyamatainak szöveges, vagy táblázatba foglalt, vagy folyamatábrákkal szemléltetett leírása, amely tartalmazza különösen a felelősségi és információs szinteket és kapcsolatokat, irányítási és ellenőrzési folyamatokat, lehetővé téve azok nyomon követését és utólagos ellenőrzését. 2. A BMSZKI jának kötelezettsége az Ellenőrzési nyomvonal kialakítása során Az köteles elkészíteni majd karbantartani a BMSZKI Ellenőrzési nyomvonalát, amely a működési folyamatok szöveges, vagy táblázatba foglalt, vagy folyamatábrákkal szemléltetett leírása. 3. Az Ellenőrzési nyomvonal jelentősége a BMSZKI működésében Az Ellenőrzési nyomvonal a folyamatokra vonatkozó egyes tevékenységeket, a tevékenységek jogi alapját, felelősét, ellenőrzését, nyomon követését, a kapcsolódó dokumentumokat öleli fel: a BMSZKI működésének, egyes tevékenységeinek egymásra épülő eljárásrendjeit egységes folyamatként mutatja, teljes egészében tartalmazza az ellenőrzési pontok (típusok) összességét, kialakításával valamennyi tevékenység, valamennyi szereplő, funkció együttes koordinálására kerül sor, valamennyi résztvevő számára írott és átlátható formában válik (követendő eljárásként) feladattá az eljárások és módszerek betartása, miközben a referenciák, dokumentumtípusok és maguk az eljárások is standardizáltakká válnak, megmutatja a folyamatba épített ellenőrzési rendszer esetleges hiányosságait, így felgyorsítja az irányítás folyamatainak megfelelő átalakítását, és ezzel a működtetés színvonalának, a nyújtott szolgáltatásoknak az értéknövekedését segíti elő. 4. Az Ellenőrzési nyomvonal jelentősége a felelősségi szintek területén Az Ellenőrzési nyomvonal egy standardot jelent, eljárások együttesét, amelyek alapján meghatározhatók valamennyi folyamatban a felelősök, az ellenőrzési pontok. Segítségével könnyen és gyorsan azonosítható a hibás működés, a hozzá tartozó felelős. 2

3 Megmutatja, hogy a teljes folyamat minősége az egyes résztevékenységekért felelős közreműködőkön is múlik. 5. Az Ellenőrzési nyomvonal jelentősége az együttműködés erősítése területén A különböző szervezeti egységek kapcsolatában nagyobb rugalmasság, jobb együttműködés, koordináció várható az Ellenőrzési nyomvonal kialakításától. Az Ellenőrzési nyomvonal a teljes feladat ellátására kiterjed, vagyis a működtetés jobbításának fontos eszköze. 6. Az Ellenőrzési nyomvonal jelentősége a BMSZKI működési területén A megbízható Ellenőrzési nyomvonal kialakításának jelentősége abban áll, hogy segítségével feltérképezhető az összes folyamatban rejlő működési kockázat. A hibásan kialakított nyomvonal gátolhatja a folyamatok pontos ismeretét, így a működtetését. Az ellenőrzési pontok elégtelensége vagy az átfedések kialakulása működési zavarokhoz vezethet. Ennek kiküszöbölése érdekében a érvényesülését rendszeres időszakonként át kell tekinteni. 7. Az Ellenőrzési nyomvonal elkészítése A nyomvonal készítésének kötelezettsége felöleli a BMSZKI tevékenységét jellemző összes folyamatot. A működési folyamatok a célkitűzések elérése érdekében kerülnek kialakításra, és ennek megfelelően kell a BMSZKI-t működtetni. A nyomvonalat ezekhez a működési folyamatokhoz kell hozzárendelni. A megfelelő irányítási szinteken folyó szabályozott tevékenységek részletes információkat nyújtanak az egyes tevékenységekre vonatkozó eseményekről, műveletekről, a műveletekben résztvevőkről, a felelősségeikről, a tranzakciókról, a folyamatot kísérő dokumentumokról. A szabályszerűen vezetett és dokumentált folyamatok megmutatják a művelettel kapcsolatos információkat, a művelet időpontját, a feladat ellátásának módját, az alátámasztó (beérkező és kimenő) dokumentumokat. A nyomvonal kialakítása a BMSZKI teljes tevékenységére vonatkozik, a BMSZKI struktúráját szervezeti egységeit jellemző működési folyamatokkal, illetve a folyamatokat működtető folyamatgazdákkal együtt, vagyis azon személyekkel, akik elsődlegesen felelősek az adott folyamat végrehajtásáért. 3

4 8. Az egyes eseményekkel kapcsolatos Ellenőrzési nyomvonal kialakításának gyakorlati megvalósítása A BMSZKI gazdálkodásának, működési sajátosságainak fyelembe vételével szükséges a nyomvonalat kialakítani. Rendszeres időközönként a már érvényben lévő nyomvonalakat felül kell vizsgálni, folyamatosan aktualizálni kell. A felülvizsgálatért és folyamatos aktualizálásért felelős a BMSZKI ja A nyomvonal kialakításának első lépése a folyamatok és folyamatgazdák azonosítása. A működési folyamatokat a főfolyamatok mentén kell csoportosítani, majd a főfolyamatokat részfolyamatokká kell bontani. A működési folyamatok szabályozottságára lehet alapozni az ellenőrzési pontok, nyomvonalak elkészítését. A felmérés alapján meghatározott kockázati prioritások fyelembe vételével történt a nyomvonal kialakítása. A belső ellenőrzéssel egyeztetett, az ellenőrzési tapasztalatok alapján a kockázatos területek megfelelő sorrendiséget kapnak. A nyomvonal kialakításának feladatát támogatják a belső ok, dokumentációk, egyéb információk, a lezárt ellenőrzésekkel kapcsolatos jelentésekben tett megállapítások, javaslatok, illetve az elkészített intézkedési tervek felhasználása. A nyomvonal kialakítása során különféle ellenőrzési pontokat kell beiktatni. Az ellenőrzési pontok a következők: szervezeti egységeknél lévő ellenőrzési pontok jóváhagyási ellenőrzési pontok i ellenőrzési pontok működési ellenőrzési pontok hozzáférési ellenőrzési pontok megszakítási ellenőrzési pontok 9. Az Ellenőrzési nyomvonal kialakításánál alkalmazott táblarendszer Az eseményekre vonatkozó táblarendszer elsősorban az információs szinteket, a kapcsolódásokat, az irányítási és ellenőrzési folyamatokat tartalmazza. A táblarendszer fejlécének adatai, melyet valamennyi esemény leírásánál egységesen használunk: sorszám tevékenység, feladat 4

5 jogszabályi alap előkészítés keletkező dokumentum felelős/kötelezettségvállaló határidő ellenőrzés/érvényesítés utalványozás/ellenjegyzés pénzügyi teljesítés könyvvezetésben való megjelenés A táblázatok elkészítése során hivatkozunk az érvényben lévő okra a táblázatok egyes rovatain belül. A táblarendszer az egyes eseményekkel kapcsolatosan a teljes folyamatot írja le, vagyis a tervezéstől a végrehajtáson át a beszámolás fázisá, megjelölve a folyamatot és a felelőst, ellenőrzési pontot, a dokumentumokat (adatbázist), amelyet az adott folyamat használ és az ezekért való felelősségeket. Az eseménycsoportok, mint alapfolyamatok esetében az egyes szakaszokhoz hozzárendelhető az adott tevékenység felelőse (ellenőrzési pont), a beérkező dokumentum típusa, valamint a tevékenység következtében előálló és már a következő feladat inputját képező dokumentum jellege. 10. Záró rendelkezések 1. Az Ellenőrzési nyomvonal az aláírásával lép hatályba. 2. Az Ellenőrzési nyomvonal hatálybalépésével a én hatályba lépett Ellenőrzési nyomvonal hatályát veszti. 3. A szolgáltatási azgatóhelyettes köteles gondoskodni arról, hogy a ban foglalt előírásokat az érintett munkatársak megismerjék és annak tényét a 2. sz. mellékletében aláírásukkal azolják. Budapest, április 30. Melléklet: 1. számú melléklet: a tevékenységek ellenőrzési nyomvonala 2. számú melléklet: megismerési nyilatkozat Pelle József azgató 5

6 A költségvetés tervezésének Ellenőrzési nyomvonala 1. számú mellélet Ssz. Feladat Jogszab. alap Előkészítés Keletk.dok. Felelős Teljesítés szakmai azolása Bevételek és kiadások tervezése Költségvetési javaslat elkészítése évi CXCV. tv. illetve a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet évi CXCV. tv. illetve a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet Előkészítő Csoport Előkészítő Csoport. Jóváhagyó: Bev./Kiad. javaslat Költségvetési javaslat ) Határidő Ell./Érvény. Ut./Ellenj. Pü.telj. Könyvvezetés Főpolgárm esteri Hiv. által közölt Főpolgárm esteri Hiv. által közölt 3. Végleges költségvetés évi CXCV. tv. illetve a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet Elemi költségvetés Főpolgárm esteri Hiv. által közölt Az eredeti előirányzatokat a könyvelésben könyvelni kell. 4. Előirányzat felhasználás fyelése évi CXCV. tv. illetve a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet csoport Havi pénzforgalmi jelentés Pénzügyi és Csoportve zető, illetve minden hó 08. csoport 5. Előirányzat módosítás kezdeményezé se Fővárosi Önkormányza tnál évi CXCV. tv. illetve a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet csoport Havi pénzforgalmi jelentés Pénzügyi és csoportvez ető Szükség csoport Az előirányzat módosítást a könyvelésben könyvelni kell 6

7 6. Intézményi saját hatáskörű előirányzat módosítás Csoport Pénzmaradvány felügyeleti szervi jóváhagyása Pénzügyi és Csoportve zető Jóváhagyás kézhezvéte le, Az előirányzat módosítást a könyvelésben könyvelni kell Befektetett eszközök Ellenőrzési nyomvonala Ssz. Feladat Jogszab. alap Előkészítés Keletk.dok. Felelős Állománynövekedés (vásárlás, beruh., felújítás, stb.) Állomány csökkenés (értékcsökken és, értékvesztés, selejt, hiány, stb.) Leltározás, leltár egyeztetés Értékelési évi CXCV. tv. illetve a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet Értékelési évi CXCV. tv. illetve a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, Leltározási Műszaki és gazd. ellátó csop.vez Pü.és Csop.vez. könyvelő Műszaki és gazd. ellátó csop.vez Pü.és Csop.vez. könyvelő Előkészítő tárgyi e. és készletgazdálkodó Csoport Bevételezési bizonylat, Üzembehelyezési jkv. Nyilvántartó karton Sztg.pr.i nyilv.t. Összesítő feladások, EcoSTAT program nyilvántartásai Eszköz, készlet leltári listák, kivonat és nyilvántartásai valamint a könyvelési alapbizonylatok Műszaki és gazd. ellátó csop.vez Kötelezett ségvállaló: szabályza t Gazd. Ell. Kötelezett ségvállaló: szabályza t Gazdaság i Teljesítés szakmai azolása s i s i s i Határidő Ell./Érvény. Ut./Ellenj. Pü.telj. Könyvvezetés Folyamato s Écs: negyedévet 15. nap Egyéb: évet január 31 Leltározás i negyedévenként összesítő feladás a könyvelés felé negyedévenként, illetve szükség összesítő feladás a könyvelés felé Analitikus könyvelés, feladás a könyvelés felé 7

8 Készletek, követelések Ellenőrzési nyomvonala Ssz. Feladat Jogszab. alap Előkészítés Keletk.dok. Felelős Teljesítés szakmai azolása Állománynövekedés (vásárlás, átvétel, felújítás, stb.) Állomány csökkenés (értékvesztés, selejt, hiány, stb.) Készletek, értékesítése Követelések adósok, vevők nyilvántartásb a vétele 5. Adósok, vevők Értékelési Értékelési Értékelési Értékelési Értékelési raktáros Műsz aki és gazd ell. csop. raktáros, tárgyi eszköz és készletgazdálkodó Műszaki és gazd.ell.csop. raktáros tárgyi eszköz és készletgazdálkodó csop. Vez. Pénzügyi. Pénzügyi Bevételezési bizonylat sztg.program Összesítő feladások, sztg. program Készletcsökkenési bizonylat és számla kiállítása számla vagy bevételi pénztárbizonylat Összesítő feladás, jegyzék elkészítése Műszaki és gazd ell. Csoport Kötelezett ségvállaló: Műszaki és gazd.ell.cs op.vez. Műszaki és gazd.ellát ó Pénzügyi, pénztáros si si si si si Határidő Ell./Érvény. Ut./Ellenj. Pü.telj. Könyvvezetés folyamato s Negyedévet/ évet 15. si si si si negyedévenként összesítő feladás a könyvelés felé negyedévenként, illetve szükség összesítő feladás a könyvelés felé Az nyilvántartásból ki kell vezetni. A könyvelésben a bevételt könyvelni kell. Az nyilvántartásban könyvelni kell. A könyvelésben az állományváltozást 8

9 6. Állományváltozása Különféle kapott támogatások, adományok Értékelési Adománykezelési. Pénzügyi, pályázati elszámoló. Szerződések, pályázati dokumentációk elkészítése si nap Szükség, utalványozás: si könyvelni kell Az nyilvántartásban és könyvelésben könyvelni kell. Pénzkezelés Ellenőrzési nyomvonala Ssz. Feladat Jogszab. alap Előkészítés Keletk.dok. Felelős Teljesítés szakmai azolása Pénztári be és kifizetések Bankszámlára befolyt bevételek és teljesített kiadások Pénzkezelési. Pénzkezelési. Központi pénztáros Pü. és Csop.vez.. központi pénztáros könyvelő, Pü. és Csop.vez.. Bevételi és kiadási pénztárbizonylat kiállítása Egyszerűsített utalványrendelet kiállítása Felelős: központi pénztáros Kötelezett ségvállaló: Felelős: könyvelő, Kötelezett ségvállaló si si Határidő Ell./Érvény. Ut./Ellenj. Pü.telj. Könyvvezetés si si Naponta, vagy időszakonként a főkönyvben a pénztárzárás alapján könyvelni kell Naponta a banki kivonatok alapján a bevételeket és kiadásokat könyvelni kell 9

10 Pénztári bevételek azokban a szervezeti egységekben ahol szállásdíj és térítési díj beszedése is történik Pénztári bevételek azokban a szervezeti egységekben ahol térítési díj beszedése történik A bevételhez kapcsolódó általános forgalmi adó Pénztári kiadások Kifizetés a központi pénztárból Lakhatási támogatások, dolgozókhoz kacsolódó költségtérítése k, vásárlási előleg kiadás, Pénzkezelési. Pénzkezelési. ÁFA tv. Pénzkezelési Eco Stat rendszer pénzügy moduljában történik a számlázás, a pénztárbizonylato k nyomtatása, a pénztárjelentés nyomtatása, valamint a pénztárzárás. Szervezeti egys. pénztárosa Pénztárbizonylato k kiállítása, időszaki pénztárjelentés vezetése (kézi módszer) szervezeti egys. pénztárosa Pénzügyi, könyelő, Pü. És Csop.vez. Pénzügyi központi pénztáros Kp. számlák és a bevételi pénztárbizonyla t, Befizetett térítési díjak és előírások egyeztetése a főkönyvvel. Időszaki pénztárjelentés, térítési díj kartonok vezetése Pénztárbizonyla tok, időszaki pénztárjelentés, térítési díj kartonok vezetése egyeztetése Számla, nyugta, bevételi pénztárbizonylat kiállítása, nyilvántartás rendszer pénzügy moduljában. Kiadási pénztárbizonyla t, pénztárjelentés Szervezeti egység je Szervezeti egység je Pénzügyi és Pénzügyi és si si si folyamato s folyamato s, áfa bevallás tárgyhóna pot 20-a folyamato s Ált. pénztárellenőr /pénzügyi Ált. pénztárellenőr /pénzügyi ált. pénztárellenőr Érvényesítés: pénzügyi Pénzügyi /G azdasági Pénzügyi csop.vez/ga zdasági si Pénzügyi /G azdasági Szervezeti egység je Szervezeti egység je Időszaki pénztárjelentés, EcoStat program pénzügyi moduljában való megjelenítés Térítési díj kartonok, időszaki pénztárjelentés, EcoStat pénzügyi modul Áfa analitika, EcoStat redszer Kiadásokat megalapozómeglap ozó dokumentumok egyeztetése, Eco Stat rendszer 10

11 7. majd elszámolás. Készpénzes vásárlások bejövő számláinak kezelése Pénztári kiadások a szervezeti egységekben A telephelyeken kiadásként csak a bevételek bankszámlára történő befizetése jelentkezhet. Pénzkezelési Szervezeti egységek pénztárosai Kiadási pénztárbizonyla t, időszaki pénztárjelentés. Szervezeti egység je si folyamato s ált. pénztárellenőr Pénzügyi /G azdasági Kiadások illetve a bankszámlán megjelenő pénzforgalom könyvelése az EcoStat rendszer pénzügyi moduljában Ssz. Feladat Jogszab. alap Szállítók nyilvántartásba vétele Munkavállalókkal kapcsolatos kötelezettségek (növekedés, csökkenés) évi CXCV. tv. illetve a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet SZMSZ évi CXCV. tv. illetve a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet Kötelezettségek, szállítók Ellenőrzési nyomvonala Előkészítés Keletk.dok. Felelős Teljesítés szakmai azolása Pénzügyi, könyvelő, Pénzügyi és Csop.vez.. könyvelő,, pénzügyi Bér-és munkaügyi Munkaügyi Csop.vez. Bér-és munkaügyi Egyszerűsített utalványrendelet, kötelezettségváll. EcoStat modul Különféle szerződések elkészítése Pénzügyi Kötelezettségvállaló: gazdálkodási Munkaügyi csoport Határidő Ell./Érvény. Ut./Ellenj. Pü.telj. Könyvvezetés Szükség Munkaügyi csop.vez Az nyilvántartásban a kötelezettségnövekedést könyvelni kell A munkavállalókkal kapcsolatos kötelezettségváltozásokat a KIR 3 Munkaügyi és Bérszámfejtő programban rögzíteni kell 11

12 3. A személyi juttatásokra, munkaadókat terhelő járulékokra vonatkozó költségszámításokhoz szükséges kiegészítő adatok Bér-és munkaügyi Bér-és munkaügyi Bérszámfejtés feladásai Munkaügyi csoport Szükség Munkaügyi KIR3 Munkaügyiés bérszámfejtő rendszerben rögzíteni kell a személyi juttatásokra, munkaadókat terhelő járulékokra vonatkozó adatokat Költségvetési kiadások Ellenőrzési nyomvonala Ssz. Feladat Jogszab. alap Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok. SZJA tv. TB. jogszab. Személyi juttatások Előkészítés Keletk.dok. Felelős Teljesítés szakmai azolása Előkészítő Bér-és munkaügyi Munkaügyi Csoport Bér-és munkaügyi Munkaügyi Csoport Bér-és munkaügyi bérszámfejtés Összesítő feladás az nyilvántartás alapján Bér-és munkaügyi Bér-és munkaügyi szerin szerin Határidő Ell./Érvény. Ut./Ellenj. Pü.telj. Könyvvezetés folyamatos A kiadásokat a könyvelésben, az EcoStat moduljában könyvelni kell. A kiadásokat a könyvelésben, az EcoStat moduljában könyvelni kell.. 12

13 Dologi kiadások Ssz. Feladat Jogszab. alap Előkészítés Keletk.dok. Felelős Teljesítés szakmai 1. Anyag, készlet beszerzés költségkénti készletgazdálkodási, készletgazdálkodási Utalványrendelet, Kiadási pénztárbizonylat Kiállítása, raktár bevételezési bizonylat kiállítása készletgazdálkodási azolása Határidő Ell./Érvény. Ut./Ellenj. Pü.telj. Könyvvezetés Folyama-tos A kiadásokat a könyvelésben könyvelni kell az EcoStat rendszerben, a készletrevételt a megfeleő sztg-s program Szolgáltatási kiadások Különféle dologi kiadások Beszerzéshez kapcsolódó általános forgalmi adó kiadások ÁFA tv. könyvelő, könyvelő, pénzügyi, csop.vez Egyszerűsített utalványrendelet, Kiadási pénztárbizonylat kiállítása Egyszerűsített utalványrendelet, Kiadási pénztárbizonylat kiállítása ÁFA analitika Folyama-tos Folyama-tos Folyama-tos, áfa bevallás tárgyhónapot 20-a Pü. és Csop.vez., érvényesítés: A kiadásokat a könyvelésben könyvelni kell. A kiadásokat a könyvelésben az EcoStat rendszer könyvelni kell. Áfa bevallás benyújtása 13

14 5. Egyéb folyó kiadások 6. Beszerzések lebonyolítása, szolgáltatások énybevétele 7. Közbeszerzések előkészítése, ényfelmérés, ajánlatkérés 8. Ajánlatok bírálata Közbeszerzési és beszerzés lebonyolításának a, 2011évi CVIII. Tv.., Közbeszerzési és beszerzés lebonyolításának a 2011évi CVIII. Tv.., Közbeszerzési és beszerzés lebonyolításának 9. Szerződéskötés 2011évi CVIII. Tv.., Közbeszerzési és beszerzés lebonyolításának 10. Statisztikai jelentés 2011évi CVIII. Tv.., Pénzügyi, pü. Pü. És Számv.Csop.vez. Pénzügyi, könyvelő műszaki, anyaggazdálkodási, tárgyi e és készletgazdálkodó, készletgazdálkodási Műszaki és gazdasági ellátó készletgazd. Ügyintéző, pü. műszaki Műszaki és gazdasági ellátó csoportvez. műszaki műszaki Műszaki és gazd. ellátó Pü és számv. Csop.vez. gazdasági műszaki Egsz.utalvány rendelet, Kiadási pénztárbizonylat kiállítása Megrendelés, számla Közbeszerzési terv, ajánlatkérés, ajánlatok Bíráló Bizottság létrehozása Felelős: Műszaki és gazd. ellátó Felelős: Műszaki és gazd. ellátó Felelős: szerződés Felelős: Jelentés elkészítése Felelős: Műszaki és gazd. ellátó Folyama-tos Folyama-tos A kiadásokat a könyvelésben az EcoStat rendszer könyvelni kell. Beszerezési terv, megrendelés, szerződés, amit az EcoStat rendszerben rögzíteni kell Folyama-tos Közbeszerzési terv folyamatos Jegyzőkönyv készítése 2011évi CVIII. Tv.., Tárgyévet Szerződést az Eco Stat rendszerben rögzíteni szükséges 14

15 készítése 11. Kiküldetési ktg-k 12. Reprezentáció énybevétele 13. Gépjárművek üzemeltetése Közbeszerzési és beszerzés lebonyolításának Kiküldetési évi CXVIII. Tv.(SZJA) Reprezentációs kiadások a évi CXVIII. Tv., Gépjármű üzemletetési Műszaki és gazdasági ellátó csoportvez. műszaki pénzügyi, csop.vez Pénzügyi, Előkészítő/Igénylő, szervezeti egységek i gépjármű és anyagazdálkodási Műszaki és anyaggazd. gépjármű és anyaggzadálkodási Kiküldetési rendelvény, kiküldetési elszámolás, kiadási pénztárbizonylat Számla, kiadási pénztárbizonylat Menetlevél, gépjármű üzemanyag elszámolás Felelős: Pénzügyi és Csop.vez. Felelős: Műszaki és anyaggazdálkodási május 31. Folyama-tos Folyama-tos A kiküldetési ktg-ket az Eco Stat rendszerben könyvelni kell A reprezentációs kiadásokról nyilvántartást kell vezetni, a kiadásokat a KIR3 rendszerben rögzíteni kell A gépjármű üzemanyag elszámolásról nyilvántartás vzetése, a gépjárművekkel kapcs. kiadásokat az Eco Stat rendszerben könyvelni kell 15

16 Költségvetési bevételek Ellenőrzési nyomvonala Szervezeti működési bevételek Sorszám Feladat Jogszab. alap Előkészítés Keletk.dok. Felelős Határidő Ell./Érvény 1 2. Alaptevékenység, sajátos tevékenység bevétele A bevételhez kapcsolódó általános forgalmi adó, Térítési díj Korm. r. ÁFA tv. Pénzügyi Pü.és Csop.vez., pénztáros, pénzkezeléssel megbízott Pénzügyi, könyvelő, Pü. És Pénzügyi, könyvelő, Számla, nyugta, bevételi pénztárbizonylat kiállítása, térítési díj karton vezetése Számla, nyugta, bevételi pénztárbizonylat kiállítása, nyilvántartás Felelős: Pénzügyi, központi pénztáros, ált. pénztárellenőr Felelős: csoport Folyamato s Folyamato s. si si Ut./Ellenj. Pü.telj. Könyvvezetés si si A bevételeket a könyvelésben az EcoStat rendszerben könyvelni kell, a térítési díjakat térítési díj kartonon vezetni kell A bevételeket a könyvelésben az Eco Stat rendszerben könyvelni kell. 3. Szálláshely értékesítése, Önköltségszámítási telephely, pénzügyi Pü. És Pénzügyi, könyvelő, Számla, bevételi pénztárbizonylat, szerződés Felelős: csoport si si A bevételeket a könyvelésben az Eco Stat rendszerben könyvelni kell. 4. Továbbszámlázott szolgáltatások, Önköltségszámítási Pénzügyi, könyvelő, Pü. És Pénzügyi, Számla, nyugta, bevételi pénztárbizonylat kiállítása, nyilvántartás Felelős: csoport si si A bevételeket a könyvelésben az Eco Stat rendszerben könyvelni kell. 16

17 könyvelő, Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Ssz. Feladat Jogszab. alap Előkészítés Keletk.dok. Felelős Határidő Ell./Érvény. Ut./Ellenj. Pü.telj. Könyvvezetés 1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek. Pénzügyi Pénzügyi és Csop.vez. Gazd.. Számla, nyugta, bevételi pénztárbizonylat kiállítása A bevételeket a könyvelésben az EcoStat rendszerben könyvelni kell. 2. A bevételhez kapcsolódó általános forgalmi adó ÁFA tv. Pénzügyi, könyvelő, Pénzügyi és Csop.vez. Pénzügyi, könyvelő, Számla, nyugta, bevételi pénztárbizonylat kiállítása, áfa analitika A bevételeket a könyvelésben az EcoStat rendszerben könyvelni kell. Támogatások, pénzforgalom nélküli bevételek Ssz. Feladat Jogszab. alap Felügyeleti 1 szervtől évi kapott CXCV. tv. költségvetési illetve a támogatás 368/2011. (XII.31.) Korm. Előkészítés Keletk.dok. Felelős Határidő Ell./Érvény. Ut./Ellenj. Pü.telj. Könyvvezetés könyvelő Pénzügyi és Csop. Vez. Előirányzat felhasználás A kapott támogatást a könyvelésben az EcoStat rendszerben könyvelni kell. 17

18 rendelet 2 Egyéb kapott támogatás (pályázat) évi CXCV. tv. illetve a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet könyvelő, pénzügyi pályázati elszámoló Pénzügyi és könyvelő, pénzügyi pályázati elszámoló Pályázati szerződés, támogatási szerződés, pályázati felelős A kapott támogatást a könyvelésben az Eco Stat rendszerben könyvelni kell. 3 Pénzforgalom nélküli bevételek évi CXCV. tv. illetve a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet könyvelő Pénzügyi és Analitikus nyilvántartás, összesítő feladás, előirányzat felhasználás tárgyévet hónap 15- A feladások alapján a pénzforgalom nélküli bevételeket a könyvelésben könyvelni kell. Ssz. Feladat Jogszab. alap Bankszámlák 1. egyenlegeinek egyeztetése A BMSZKI zárlati feladatai ellátásának Ellenőrzési nyomvonala Havi zárlati feladatok Előkészítés Keletk.dok. Felelős Határidő Ell./Érvény. Ut./Ellenj. Pü.telj. Könyvvezetés Pénzügyi. Csop.vez. Főkönyvi kivonat készítése Pénzügyi Hónapot 08-, Az egyeztetésnek 18

19 2. A pénztárjelentés adatainak egyeztetése központi pénztáros, pénzügyi ált. pénztárellenőr ált.pénztárellenőr Pénztárjelentés elkészítése Központi Pénztáros Hónapot 08-, Az egyeztetésnek 3. Havi ÁFA bevallás esetén a bevallás adatainak egyeztetése a tényleges befizetéssel Pénzügyi, könyvelő. Végrehajtó könyvelő Áfa analitika, ÁFA bevallás elkészítése könyvelő Hónapot 20-, Az egyeztetésnek Az 1-5 számlaosztályban könyvelt kiadások egyeztetése a 7- es számlaosztályban elszámolt kiadásokkal A pénzforgalmi számlákon könyvelt kiadások egyeztetése az átvez. számlákon elsz. bev.kiad. Havi pénzforgalom egyeztetése.. könyvelő. könyvelő könyvelő Pénzügyi és. könyvelő Főkönyvi kivonat alapján Előirányzat felhasználás Főkönyvi kivonat könyelő, Hónapot 15- Hónapot 08- Hónapot 08-,,, Az egyeztetésnek Az egyeztetésnek Az egyeztetésnek Negyedéves zárlati feladatok (a havi zárlati feladatokon túlmenően) 19

20 Ssz. Feladat Jogszab. alap Államháztartással 1. szemben elszámolt adók. (rehab., cégautó) adatainak egyeztetése a tényleges befizetéssel 2. Beruházási és felújítási számlák egyeztetése az nyilvántartással Előkészítés Keletk.dok. Felelős Határidő Ell./Érvény. Ut./Ellenj. Pü.telj. Könyvvezetés Pénzügyi, bér-és munkaügyi. könyvelő könyvelő könyvelő 01-es bevallás, nyilv.t. Összesítő feladás az nyilvántar-tásból a könyvelés felé, Munkaügyi Csoportveztő, Negyedévet hónap 20- Negyedévet hónap 15- Az egyeztetésnek Az egyeztetésnek 3. Függő, átfutó kiadások egyeztetése az nyilvántartásokkal könyvelő könyvelő Összesítő feladás az nyilvántar-tásból a könyvelés felé, Negyedévet hónap 15- Az egyeztetésnek. 4. Felhalmozási kötelezettség-vállalás könyvelő könyvelő Összesítő feladás az nyilvántartásból a főkvi könyv. felé, Negyedévet hónap 15- A kötelezettségvállalást könyvelni kell. 5. Működési célú kötelezettség-vállalás könyvelő könyvelő Összesítő feladás az nyilvántar-tásból a könyvelés felé, Negyedévet hónap 15- A kötelezettségvállalást könyvelni kell. 6. Állomány változások (követelések, kötelezettségek, bef. pü. eszközök, készletek, befejezetlen beruházások). könyvelő könyvelő Összesítő feladás az nyilvántar-tásból a könyvelés felé, Negyedévet hónap 15- Az állományváltozást könyvelni kell 20

21 7. Tervi értékcsökkenés, gazdálkodási ea.. Összesítő feladás az könyvelésből, Negyedévet hónap 15- Az állományváltozást könyvelni kell Speciális éves zárlati feladatok (az általános zárlati feladatokon túlmenően) Ellenőrzési nyomvonala Ssz. Feladat Jogszab. alap Előkészítés Keletk.dok. Felelős Határidő Ell./Érvény. Ut./Ellenj. Pü.telj. Könyvvezetés könyvelő 1. Vállalkozási Felosztás, Félévet tevékenység arányosítás A ktgfelosztást költségeinek Csop.vez. összesítő könyvelni kell, hónap 20- könyvelő i 2. Terven felüli értékcsökkenés, értékvesztés, értékhelyesbítés (esetleges), Értékelési tárgyi eszköz és készletgazdálkodó Csop.vez. készletgazdálkodási, könyvelő Összesítő feladás az könyvelésből Tárgy-évet A könyvelésben az Eco Stat rendszerben könyvelni kell A Szervezeti beszámolás Ellenőrzési nyomvonala Éves beszámoló jelentés Ssz. Feladat Jogszab. alap Előkészítés Keletk.dok. Felelős Határidő Ell./Érvény. Ut./Ellenj. Pü.telj. Könyvvezetés könyvelő A könyvvezetés Könyvelési naplók, Tárgy-évet utóellenőrzése, kartonok és 1. (főkönyv és könyvelési alapbizonylatok Csop.vez. csoport analitikák) könyvelő 21

22 2. 3. Főkönyvi kivonat egyeztetése Leltározás, egyeztetés,, Leltár-készítési könyvelő Koordináló könyvelő könyvelő, Tárgyi eszköz és készletgazdálkodó. Csop.vez.Műszaki és gazd. ell.. Tárgyi eszköz és készletgazdálkodó, Könyvelési naplók, kartonok és kivonat Leltárfelvé-teli ívek, kivonat és nyilvántartás, valamint a könyvelési alapbizonylat csoport csoport, Műszaki és gazdasági ellátó csoport Tárgy-évet Tárgyévet 4. Leltár jóváhagyása leltárkészítési, selejtezési Tárgyi eszköz és készletgazdálkodó Műszaki és gazd. ellátó Végrehajtó Tárgyi eszköz és készletgazdálkodó Leltár és bizonylatai Műszaki és gazdasági ellátó csoport Tárgy-évet 5. Könyvviteli mérleg összeállítása, jóváhagyása,, évi CXCV. tv. illetve a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet könyvelő, csop.. Főkönyvi kivonat leltár, mérleg Tárgyévet Jóváhagyó: Pénzforgalmi jelentés összeállítása A tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg (esetleges), évi CXCV. tv. illetve a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, : könyvelő, csop.. Pénzügyi. Főkönyvi kivonat, pénzforgalmi jelentés (80-as űrlap) Főkönyvi kivonat, nyilvántartás, Pénzforgalmi jelentés melléklete Tárgyévet hónap 15- Tárgyévet Jóváhagyó: Jóváhagyó: A behajthatatlan követelésként leírt összegeket a könyvekből ki kell vezetni az Eco Stat rendszer 22

23 8. A tárgyévben elengedett követelések értéke (esetleges), Pénzügyi. Főkönyvi kivonat, nyilvántartás, Pénzforgalmi jelentés melléklete Tárgyévet Jóváhagyó: A behajthatatlan követelésként leírt összegeket a könyvekből ki kell vezetni az EcoStat rendszer 9. Előirányzatmaradvány összeállítása, Pénzügyi, könyvelő. Főkönyvi kivonat, nyilvántartás, előirányzat maradvány kimutatás táblázat Tárgy-évet Jóváhagyó: Ssz. 1. Feladat Az Intézmény létszáma és személyi juttatásai Jogszab. alap SZMSZ,. A szöveges beszámoló elkészítése Előkészítés Keletk.dok. Felelős Határidő Ell./Érvény. Ut./Ellenj. Pü.telj. Könyvvezetés Bér- és munkaügyi Munkaügyi Bér- és munkaügyi Főkönyvi kivonat, Létszámjelentés, nyilvántartás, kiegészítő melléklet Munkaügyi Csoport Tárgy-évet 2. A költségvetési előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése, Korm. r., Pénzügyi és Főkönyvi kivonat, nyilvántartás, kiegészítő melléklet csop.vez Tárgy-évet 3. Az immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása, tárgyi eszköz és készletgazdálkodó, könyvelő Pénzügyi és, Műszaki és gazd. ell. csop.vez Főkönyvi kivonat, nyilvántartás, kiegészítő melléklet csop.vez Tárgy-évet A felügyeleti szerv év végi, Pénzügyi Főkönyvi kivonat, Tárgy-évet 23

24 4. maradvány elszámolási számlájának forgalma 5. A központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése, és Pénzügyi és nyilvántartás, kiegészítő melléklet Főkönyvi kivonat, nyilvántartás, kiegészítő melléklet. csop.vez Tárgy-évet 6. A követelések és kötelezettségek állományának alakulása, Pénzügyi és Főkönyvi kivonat, nyilvántartás, kiegészítő melléklet csop.vez Tárgyévet. 7. A befektetett eszk., követelések, készletek és értékpapírok értékvesztésének alakulása (esetleges), Pénzügyi és Főkönyvi kivonat, nyilvántartás, kiegészítő melléklet csop.vez Tárgyévet Az immateriális javak, tárgyi eszközök ás tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékhelyesbítésé-nek alakulása (esetleges) A kötelezettség-vállalások állományának alakulása Az Intézményi költségvetés beszámolójának szöveges indoklása,,, Pénzügyi és Pénzügyi és Pénzügyi és Főkönyvi kivonat, nyilvántartás, kiegészítő melléklet Főkönyvi kivonat, nyilvántartás, kiegészítő melléklet Mérleg, Szöveges beszámoló jelentés csop.vez csop.vez Tárgyévet Tárgy-évet Tárgy-évet hónap Az előző költségvetési évben az ellenőrzés által feltárt hiányosságok módosításainak szöveges indoklása,. Pénzügyi és csop.vez Mérleg, Szöveges beszámoló jelentés Tárgy-évet hónap Az összeállított beszámoló jelentés egyeztetése az érintettekkel,. Pénzügyi és csop.vez Mérleg, Szöveges beszámoló jelentés Tárgy-évet hónap 20-24

AZ ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL

AZ ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL AZ ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL 1. Az ellenőrzési nyomvonal fogalma Az Ámr. rendelkezése szerint az ellenőrzési nyomvonal A Polgármesteri Hivatal tervezési, pénzügyi lebonyolítási folyamatainak, valamint ellenőrzési

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal ellenőrzési nyomvonala

A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal ellenőrzési nyomvonala SZMSZ 6. sz. melléklete (Nyt.sz.: 1/6/2009.) Nyugat-dunántuli Regionális Államigazgatási Hivatal A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal ellenőrzési nyomvonala Az államháztartás működési

Részletesebben

A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala

A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala Fejlesztési többletigények összeállítása Saját bevételek körének tervévre történı kialakítása 0998. (XII.30.) fejezet tervezési szabályai SZMSZ 7/998.

Részletesebben

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE 8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE A Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét

Részletesebben

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai A kötelezettségvállalásokról év közben analitikus nyilvántartást kell vezetni. A gazdasági műveletek, illetve események hatását a kötelezettségvállalások folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásból

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok VII. Fejezet Könyvviteli zárlat Az Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő,

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok. A zárlati és egyeztetési feladatokról általában

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok. A zárlati és egyeztetési feladatokról általában VII. Fejezet Könyvviteli zárlat A könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő, - helyesbítő,

Részletesebben

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása VII. Fejezet Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása 1. A könyvviteli zárási feladatok A Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén

Részletesebben

SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK

SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK SZÁMVITELI POLITIKA 3. SZ. MELLÉKLETE BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK HATÁLYBA LÉPÉSE: 2013.01.01.

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala 4. sz. melléklet ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK A tervezésre ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési Az előirányzat felhasználásra ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési A beszámolásra ellenőrzési pontok

Részletesebben

Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01

Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01 Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01 2153-06 Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek alkalmazása az államháztartásban Az államháztartás szervezetei beszámolási és

Részletesebben

MÉRLEG-SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK

MÉRLEG-SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK SZÁMVITELI POLTIKIKA 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. MÉRLEG-SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK TARTALOMJEGYZÉK 1. NYITÓ,

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALA

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALA SZMSZ 6. sz. melléklete DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL ELLENŐRZÉSI NYOMVONALA 1. Az ellenőrzési nyomvonal fogalma Az Ámr. rendelkezése az ellenőrzési nyomvonal az intézmény tervezési,

Részletesebben

A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata

A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata VI. Fejezet A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet (továbbiakban Kormányrendelet) több helyen is hivatkozik

Részletesebben

Csákvár Nagyközség Ellenőrzési nyomvonala

Csákvár Nagyközség Ellenőrzési nyomvonala Téma vagy feladat Sorszámmegnevezése Jogszabályok (belső, speciális) Előkészítő, koordináló, végrehajtó, Dokumentum Felelős, kötelezettségváll aló Határidő Ellenőrzés, érvényesítés Utalványozás, ellenjegyzés

Részletesebben

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Az mérleg előírt tagolása ESZKÖZÖK Előző évi eltérések +- Tárgyévi beszámoló eltérések +- A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 114 617 2 114 617 1 953 461 1 953 461 I. Immateriális javak 731 731 1 193 1 193 II. Tárgyi

Részletesebben

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015.

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. SZAMKÓ SZÁMVITELI BT 2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. Jogszabályi alap: 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet (Áhsz. módosítása) 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

PROJEKTDOKUMENTÁCIÓ Szakértői tanulmány

PROJEKTDOKUMENTÁCIÓ Szakértői tanulmány CIGÁND VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA PROJEKTDOKUMENTÁCIÓ Szakértői tanulmány Kapcsolódó ÁROP részterületek: ÁROP 2.h) Készítette: Közigazgatási Igazgatósága A projekt az Európai Unió Támogatásával,

Részletesebben

9. Év végén leltározás alapján kell a követelések állományát megállapítani, majd értékelni.

9. Év végén leltározás alapján kell a követelések állományát megállapítani, majd értékelni. 5. Amennyiben a szerv nem rendelkezik olyan nyilvántartási rendszerrel, melynek használatával egyegy gazdasági esemény hatása egyszerre jelenhet meg mind a főkönyvi, mind az analitikus nyilvántartásban,

Részletesebben

Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége

Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége 7562 Segesd, Szabadság tér 1. 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51. 7543 Beleg, Kossuth u.97. Telefon:82/733-402 Telefax:82/598-001 E-mail: segesd@latsat.hu 3/2012.

Részletesebben

Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztály Ügyrendjének ellenőrzési nyomvonala Operatív folyamatok ellenőrzési nyomvonala

Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztály Ügyrendjének ellenőrzési nyomvonala Operatív folyamatok ellenőrzési nyomvonala és Humánpolitikai Osztály jének ellenőrzési nyomvonala Operatív folyamatok ellenőrzési nyomvonala kötelezettségvállalás 1 Munkaerő felvétele 2 Megbízási szerződés 3 Szolgáltatások megrendelése 4 Anyag

Részletesebben

T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása

T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása Az év végi zárlati tételek könyvelési rendje 1. Előirányzat számlák zárása a) kiadási előirányzatok közgazdasági osztályozás szerint T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái K 496 Előirányzatok

Részletesebben

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2014-2018. ÉVEK IDŐSZAKÁRA SZÓLÓ BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVÉHEZ SZÜKSÉGES KOCKÁZATELEMZÉS A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről

Részletesebben

KUNSZENTMÁRTONI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

KUNSZENTMÁRTONI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 3. sz. melléklet A KUNSZENTMÁRTONI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT A (SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSI RENDJE) Jelen szabályzat elkészítésénél az alábbi jogszabályok előírásait vettük figyelembe: 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

- a nyilvántartás mellett el kell helyezni a kölcsönszerződés másolatát is,

- a nyilvántartás mellett el kell helyezni a kölcsönszerződés másolatát is, - a nyilvántartás mellett el kell helyezni a kölcsönszerződés másolatát is, - a kölcsön törlesztésekre vonatkozóan alkalmazni kell a Bevételek analitikus nyilvántartási füzetét, mely segítségével nyomon

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL JUHÁSZ LEJLA OKLEVELES PÉNZÜGYI REVIZOR H-6763 SZATYMAZ, KOSSUTH U.79/B. BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL Ellenőrzött szerv : Csanytelek Községi

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Szeghalom, Szabadság tér 4-8. sz. Ügyszám: 16-19/2009/1. ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Az ellenőrzésre a Társulás 2009. évi ellenőrzési munkaterve alapján került sor. Az ellenőrzés

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

1/2016. (VI. 30.) kancellári utasítás. a Budapesti Gazdasági Egyetem. leltározási és leltárkészítési munkáiról

1/2016. (VI. 30.) kancellári utasítás. a Budapesti Gazdasági Egyetem. leltározási és leltárkészítési munkáiról 1/2016. (VI. 30.) kancellári utasítás a Budapesti Gazdasági Egyetem leltározási és leltárkészítési munkáiról Budapest, 2016. június 30. (2016. július 1. napjától hatályos változat) A Budapesti Gazdasági

Részletesebben

MÁK program Készült: 2009.06.23 12 óra 18 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

MÁK program Készült: 2009.06.23 12 óra 18 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak) MÁK program Készült: 2009.06.23 12 óra 18 perc 1.Lap Az önkormányzati költségvetés és beszámoló ** összevont szektoros ** tábláinál alkalmazott nettósítás módszere ( 2008.2 ) Az adott szinten valamennyi

Részletesebben

... Intézmény Leltározási és leltárkészítési szabályzata

... Intézmény Leltározási és leltárkészítési szabályzata ... Intézmény Leltározási és leltárkészítési szabályzata 1. A Szabályzat 3. számú melléklete következő 3. számú mellékletre változik: "3. számú melléklet Leltározási ütemterv a 2016. évre 1. A leltározás

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 300081 1051 17 05/00 038764 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1145 Budapest Columbus utca

Részletesebben

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Elvégeztem Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát.

Részletesebben

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás EU támogatással megvalósuló pályázatok Projekt megnevezése: TÁMOP 4.3.1/B-09 Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastrukturális fejlesztése A halmaji Körzeti Iskola és Óvoda rekonstrukciója,

Részletesebben

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. Ü G Y R E N D 2011.év SZÁMVITELI OSZTÁLY A Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat GESZ

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29.

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. M U N K A T E R V 2013.04.01-től PÉNZÜGYI CSOPORT 1.) OTP felé a névváltozás lejelentése,

Részletesebben

Kockázatok a költségvetési szervek gazdálkodási és számviteli elszámolásaiban

Kockázatok a költségvetési szervek gazdálkodási és számviteli elszámolásaiban SZAMKÓ SZÁMVITELI BT 2462 Martonvásár Jókai u. 16. Kockázatok a költségvetési szervek gazdálkodási és számviteli elszámolásaiban Mit érdemes a belső ellenőrzésnek vizsgálnia 2016. október 17. " A törvényt

Részletesebben

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak)

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak) MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Szükített lista elölapja 2014.09.09-án 11:29:57-kor készített szőkítés szempontjai Őrlap 01, 38, 98 MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11

Részletesebben

A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata

A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata VI. Fejezet A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata Az Intézmény vonatkozásában a főkönyvi könyvelés melletti analitikus nyilvántartás szükségességének indoklása a korábbiakban már

Részletesebben

Számítógépes könyvelés és analitika készítése

Számítógépes könyvelés és analitika készítése 54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző Számítógépes könyvelés és analitika készítése FONTOS: - Az útmutató áttekintése (vállalkozási tev., számlatükör, számviteli politika, program követelmények) - Az

Részletesebben

A TÁRSULÁS ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI. A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Ezer Ft-ban BEVÉTELBŐL

A TÁRSULÁS ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI. A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Ezer Ft-ban BEVÉTELBŐL Cím / szám 1.számú melléklete A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Cím megnevezése BEVÉTEL Ezer Ft-ban BEVÉTELBŐL KIADÁSBÓL KIADÁS Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási 1 Kistérségi

Részletesebben

- forgóeszközök között kimutatott pénzeszközök analitikus nyilvántartása,

- forgóeszközök között kimutatott pénzeszközök analitikus nyilvántartása, - forgóeszközök között kimutatott pénzeszközök analitikus nyilvántartása, - pénzeszközök analitikus nyilvántartása, - idegen pénzeszközök analitikus nyilvántartása, - végleges pénzeszközátadás államháztartáson

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT 1. sz. melléklet SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

GONDOZÁSI KÖZPONT 1. sz. melléklet SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE GONDOZÁSI KÖZPONT GONDOZÁSI KÖZPONT 1. sz. melléklet SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE GAZDASÁGI SZERVEZET ALAPSZOLGÁLTATÁS Étkeztetés Házi segítségnyújtás Nappali ellátást nyújtó intézmények SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁS Átmeneti

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosító száma, megnevezése: 2142-06 Pénzügyi és könyvvezetési alapfeladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A

Részletesebben

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak) MÁK PF.II. program Készült: 29.7.27 Önkormányzati költségvetési szervek 25. évi beszámolója (25.2. időszak) Az önkormányzati költségvetés és beszámoló 1.Lap ** összevont szektoros ** tábláinál alkalmazott

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. -a alapján a 2008.

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása

Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása 1. függelék Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél 2015. évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása Tárgy Cél Módszer Megállapítás / Intézkedési terv készítésére köteles javaslat annak

Részletesebben

kiadott Leltározási Leltározási szabályzat/, a leltárak megfelelő

kiadott Leltározási Leltározási szabályzat/, a leltárak megfelelő Makói Kistérség Többcélú Társulása Ellenőrzési tervjavaslat i belső i terv Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja sor szá m 1. Település Ellenőrzött szerv Ellenőrizendő folyamatok Ambrózfalva

Részletesebben

Nyilvántartott tételek száma: 20 A nyilvántartás tartalmi jellemzője a változások követésének módja szerint 4 Állapot Papíralapú 5

Nyilvántartott tételek száma: 20 A nyilvántartás tartalmi jellemzője a változások követésének módja szerint 4 Állapot Papíralapú 5 megnevezése: Pályázati adatlapok Saját elhatározás Oktatási, kulturális Nem hatósági Nyilvántartott tételek száma: 20 A nyilvántartás tartalmi jellemzője a változások követésének módja szerint 4 Állapot

Részletesebben

Készült: :36

Készült: :36 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk a segédlet használatához A segédlet az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet XIII. fejezete

Részletesebben

Számlarend. Alkalmazási kör: Füzesgyarmat Város Önkormányzata valamennyi költségvetési szerve

Számlarend. Alkalmazási kör: Füzesgyarmat Város Önkormányzata valamennyi költségvetési szerve Számlarend Alkalmazási kör: Füzesgyarmat Város Önkormányzata valamennyi költségvetési szerve Számlarend Tartalomjegyzék I. Általános rész... 1 1. A Számlarend célja... 1 2. A Számlarenddel szembeni követelmények...

Részletesebben

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 11 i ülésére

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 11 i ülésére Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 11 i ülésére Tisztelt Képviselők! Az Vaszar Község Önkormányzat 2015. évi zárszámadásának elfogadásának megelőzően szükséges

Részletesebben

Pécel város Önkormányzatának működési mérlege

Pécel város Önkormányzatának működési mérlege Pécel város Önkormányzatának működési mérlege z.3 jelű melléklet Bevétel Kiadás megnevezése Összeg megnevezése Összeg Intézményi müködési bevétel 77 644 Költségvetési címek müködési kiadásai Helyi adók

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZÁMLAREND

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZÁMLAREND 2. verzió AZ Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 16. függelék 2. melléklet AZ ÓBUDAI EGYETEM SZÁMLAREND BUDAPEST, 2013 Tartalomjegyzék I. Számlatükör...

Részletesebben

Leltározási és leltárkészítési szabályzatát, Eszközök és források értékelési szabályzatát, Selejtezési és hasznosítási szabályzatát, Házipénztár és pénzkezelési szabályzatát, Bizonylati szabályzatát, Önköltségszámítási

Részletesebben

Az analitikus (részletező) nyilvántartások formája, tartalma, vezetésének módja

Az analitikus (részletező) nyilvántartások formája, tartalma, vezetésének módja IV. Fejezet Az analitikus (részletező) nyilvántartások formája, tartalma, vezetésének módja 1. A IV. Fejezet 3. Az 1. számlaosztály részletező nyilvántartásaira vonatkozó közös szabályok cím alatti részének

Részletesebben

Önkormányzati költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. időszak)

Önkormányzati költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. időszak) MÁK PF.II. program Készült: 29.7.27 Önkormányzati költségvetési szervek 24. évi beszámolója (24.2. időszak) Az önkormányzati költségvetés és beszámoló 1.Lap ** összevont szektoros ** tábláinál alkalmazott

Részletesebben

Községi Önkormányzat Balatonberény

Községi Önkormányzat Balatonberény Községi Önkormányzat Balatonberény A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 92/A.. (3) bekezdése szerinti 2011. évi önkormányzati közzététele ESZKÖZÖK költségveté si 21. melléklet a 10./2012.(05.03

Részletesebben

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk a segédlet használatához A segédlet az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet XV. fejezete

Részletesebben

Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete

Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Püski Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására

Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására A megállapodás létrejött egyrészről a Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1. (Törzsszám: 810870;

Részletesebben

Szűcs és Társa Könyvvizsgáló, Gazdasági Tanács-ADÓ Kft Szolnok Csokonai út 16. I. 3. Kamarai nyilvántartási szám: adószám:

Szűcs és Társa Könyvvizsgáló, Gazdasági Tanács-ADÓ Kft Szolnok Csokonai út 16. I. 3. Kamarai nyilvántartási szám: adószám: Szűcs és Társa Könyvvizsgáló, Gazdasági Tanács-ADÓ Kft. 5000 Szolnok Csokonai út 16. I. 3. Kamarai nyilvántartási szám: 000974 adószám: 11279770-3-16 Könyvvizsgálói értékelés Szajol Község Önkormányzata

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a megállapodások kiegészítéséről, aláírásáról gondoskodjon. M E G Á L L A P O D Á S

A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a megállapodások kiegészítéséről, aláírásáról gondoskodjon. M E G Á L L A P O D Á S 183/2007. (XI. 8.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Veszprémi Petőfi Színház és a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala közötti a munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERVE

STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERVE Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Intézményi Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzés 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4., E-mail: vinati2@t-online.hu Tel. szám: 514-772, 20-823-98-47, 823-98-02 Iktatószám:

Részletesebben

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL.

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A 2000. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete,,A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Reprezentációs kiadások szabályzata Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes visszavonásig A Budapesti Módszertani

Részletesebben

Almáskert Napköziotthonos Óvoda

Almáskert Napköziotthonos Óvoda Almáskert Napköziotthonos Óvoda A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA Hatályba lépés időpontja: 2006. május 1. Készítette: Kiss Róbertné óvodavezető I. Bevezetés

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 01/00 033495 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1015 Budapest

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 02/01 264967 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012......

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS ELLENŐRZÉSI JELENTÉS A Fővárosi Bíróság 2010. évi költségvetési beszámolójának ellenőrzése Az vizsgálatot végezte: Az ellenőrzött szervezeti egység: Fővárosi Bíróság Belső Ellenőrzési Osztály Fővárosi

Részletesebben

A tervezéssel kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal. 2. oldal

A tervezéssel kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal. 2. oldal Költségvetési szerv megnevezése: 10/1.számú táblázat A tervezéssel kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal 1. 1.1. 1. 1.3. A költségvetési javaslatához adatszolgáltatások Fejlesztési többletigények összeállítása

Részletesebben

Előterjesztés Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 26-i ülésére

Előterjesztés Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 26-i ülésére Előterjesztés Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i ülésére Tisztelt Képviselők! Az önkormányzat 2014. évi zárszámadásának elfogadását megelőzően szükséges a Vaszari Közös

Részletesebben

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Szállítólevél B. 10-70/A/V. r.sz. G01. 2. Bevételi előírások és bevételek analitikus nyilvántartó lapja C. 318-29.

Részletesebben

B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI

B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Bevételi pénztárbizonylat FORRÁS SQL C01. 2. Kiadási pénztárbizonylat FORRÁS SQL C02. 3. Napi

Részletesebben

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)...

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 597584 1051 01 02/00 246356 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1067 Budapest

Részletesebben

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

Főkönyvi kivonat nyersmérleg A könyvviteli zárlat során elvégzendő feladatok havi zárlathoz

Főkönyvi kivonat nyersmérleg A könyvviteli zárlat során elvégzendő feladatok havi zárlathoz 3.) Sorolja fel a könyvviteli zárlati teendőket! Ismertese a főkönyvi kivonat fogalmát, tartalmát és egyezőségeit! Mutassa be a mérleg és eredményszámlák zárását, a nyitást és a nyitás utáni rendező tételeket!

Részletesebben

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban)

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) ... évi költségvetéséről Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) 5. sz. melléklet Sorszám Felvétel Lejárat Hitel állomány december 31-én

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.03.) rendelete alapján

ELŐTERJESZTÉS. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.03.) rendelete alapján ELŐTERJESZTÉS. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.03.) rendelete alapján A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2010.11.22 A napirendet

Részletesebben

Szatymaz Község Képviselő-testületének. 7/2009. (IV.23. KT. rendelete. Szatymaz Községi Önkormányzat évi költségvetése egyszerűsített

Szatymaz Község Képviselő-testületének. 7/2009. (IV.23. KT. rendelete. Szatymaz Községi Önkormányzat évi költségvetése egyszerűsített Szatymaz Község Képviselő-testületének 7/2009. (IV.23. KT. rendelete Szatymaz Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetése egyszerűsített járól Szatymaz Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 329343 1051 20 10/02 059899 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1088 Budapest

Részletesebben

2013. évi mérleg kiegészítő szöveges melléklete

2013. évi mérleg kiegészítő szöveges melléklete 7. melléklet a../2014. (.) önkormányzati rendelethez 2013. évi mérleg kiegészítő szöveges melléklete 1.) Bevezetés Az államháztartásról szóló 2012. évi CXCV. törvény 91.. értelmében a képviselő-testület

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete november 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete november 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. november 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: 132/2015.(XI.26.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzat 2016. évi éves ellenőrzési

Részletesebben

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd 34. melléklet a 7/2010. (IV.2..) önkormányzati rendelethez Települési Önkormányzat Lesenceistvánd önkormányzat mint önállóan gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok és felhasználás

Részletesebben

M U N K A T E R V 2011.

M U N K A T E R V 2011. BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. M U N K A T E R V 2011. PÉNZÜGYI OSZTÁLY 1./ 2010. évi beszámoló elkészítéséhez vevő-, szállító

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZÁMLARENDJE (Hivatal, Helyi önkormányzat, Helyi nemzetiségi önkormányzat) Hatályos: 2013. március 1-jétől. S Z Á M L A R E N D Készült a számvitelről szóló 2000. évi

Részletesebben

Pénzkezelési szabályzat ellenőrzési nyomvonala

Pénzkezelési szabályzat ellenőrzési nyomvonala ellenőrzési nyomvonala 1 Bevételek befizetése a bankba (50.000,- Ft felett) 2 Banki egyeztetés, adatszolgáltatás 3 Záró pénzkészlet 500.000,- Ft-ot meghaladó összegének befizetése a bankba 4 átadása 5

Részletesebben

Kimutatás az önkormányzati vagyon 2006-2009. közötti változásáról

Kimutatás az önkormányzati vagyon 2006-2009. közötti változásáról 1. számú melléklet Kimutatás a költségvetés teljesítésének alakulásáról 2006-2009. Sorszám Megnevezés ezer Ft Tény Tény Változás 2 006 2 009 %-a 1 2 01. Személyi juttatások 549 306 537 139-2,2% 02. Munkaadókat

Részletesebben