Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL"

Átírás

1 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL Jóváhagyta: Pelle József azgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes visszavonás

2 A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (továbbiakban: BMSZKI) Ellenőrzési nyomvonalát az alábbiak határozom meg: 1. Az Ellenőrzési nyomvonal fogalma Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Bkr.) rendelkezéseinek megfelelően: az Ellenőrzési nyomvonal a költségvetési szerv működési folyamatainak szöveges, vagy táblázatba foglalt, vagy folyamatábrákkal szemléltetett leírása, amely tartalmazza különösen a felelősségi és információs szinteket és kapcsolatokat, irányítási és ellenőrzési folyamatokat, lehetővé téve azok nyomon követését és utólagos ellenőrzését. 2. A BMSZKI jának kötelezettsége az Ellenőrzési nyomvonal kialakítása során Az köteles elkészíteni majd karbantartani a BMSZKI Ellenőrzési nyomvonalát, amely a működési folyamatok szöveges, vagy táblázatba foglalt, vagy folyamatábrákkal szemléltetett leírása. 3. Az Ellenőrzési nyomvonal jelentősége a BMSZKI működésében Az Ellenőrzési nyomvonal a folyamatokra vonatkozó egyes tevékenységeket, a tevékenységek jogi alapját, felelősét, ellenőrzését, nyomon követését, a kapcsolódó dokumentumokat öleli fel: a BMSZKI működésének, egyes tevékenységeinek egymásra épülő eljárásrendjeit egységes folyamatként mutatja, teljes egészében tartalmazza az ellenőrzési pontok (típusok) összességét, kialakításával valamennyi tevékenység, valamennyi szereplő, funkció együttes koordinálására kerül sor, valamennyi résztvevő számára írott és átlátható formában válik (követendő eljárásként) feladattá az eljárások és módszerek betartása, miközben a referenciák, dokumentumtípusok és maguk az eljárások is standardizáltakká válnak, megmutatja a folyamatba épített ellenőrzési rendszer esetleges hiányosságait, így felgyorsítja az irányítás folyamatainak megfelelő átalakítását, és ezzel a működtetés színvonalának, a nyújtott szolgáltatásoknak az értéknövekedését segíti elő. 4. Az Ellenőrzési nyomvonal jelentősége a felelősségi szintek területén Az Ellenőrzési nyomvonal egy standardot jelent, eljárások együttesét, amelyek alapján meghatározhatók valamennyi folyamatban a felelősök, az ellenőrzési pontok. Segítségével könnyen és gyorsan azonosítható a hibás működés, a hozzá tartozó felelős. 2

3 Megmutatja, hogy a teljes folyamat minősége az egyes résztevékenységekért felelős közreműködőkön is múlik. 5. Az Ellenőrzési nyomvonal jelentősége az együttműködés erősítése területén A különböző szervezeti egységek kapcsolatában nagyobb rugalmasság, jobb együttműködés, koordináció várható az Ellenőrzési nyomvonal kialakításától. Az Ellenőrzési nyomvonal a teljes feladat ellátására kiterjed, vagyis a működtetés jobbításának fontos eszköze. 6. Az Ellenőrzési nyomvonal jelentősége a BMSZKI működési területén A megbízható Ellenőrzési nyomvonal kialakításának jelentősége abban áll, hogy segítségével feltérképezhető az összes folyamatban rejlő működési kockázat. A hibásan kialakított nyomvonal gátolhatja a folyamatok pontos ismeretét, így a működtetését. Az ellenőrzési pontok elégtelensége vagy az átfedések kialakulása működési zavarokhoz vezethet. Ennek kiküszöbölése érdekében a érvényesülését rendszeres időszakonként át kell tekinteni. 7. Az Ellenőrzési nyomvonal elkészítése A nyomvonal készítésének kötelezettsége felöleli a BMSZKI tevékenységét jellemző összes folyamatot. A működési folyamatok a célkitűzések elérése érdekében kerülnek kialakításra, és ennek megfelelően kell a BMSZKI-t működtetni. A nyomvonalat ezekhez a működési folyamatokhoz kell hozzárendelni. A megfelelő irányítási szinteken folyó szabályozott tevékenységek részletes információkat nyújtanak az egyes tevékenységekre vonatkozó eseményekről, műveletekről, a műveletekben résztvevőkről, a felelősségeikről, a tranzakciókról, a folyamatot kísérő dokumentumokról. A szabályszerűen vezetett és dokumentált folyamatok megmutatják a művelettel kapcsolatos információkat, a művelet időpontját, a feladat ellátásának módját, az alátámasztó (beérkező és kimenő) dokumentumokat. A nyomvonal kialakítása a BMSZKI teljes tevékenységére vonatkozik, a BMSZKI struktúráját szervezeti egységeit jellemző működési folyamatokkal, illetve a folyamatokat működtető folyamatgazdákkal együtt, vagyis azon személyekkel, akik elsődlegesen felelősek az adott folyamat végrehajtásáért. 3

4 8. Az egyes eseményekkel kapcsolatos Ellenőrzési nyomvonal kialakításának gyakorlati megvalósítása A BMSZKI gazdálkodásának, működési sajátosságainak fyelembe vételével szükséges a nyomvonalat kialakítani. Rendszeres időközönként a már érvényben lévő nyomvonalakat felül kell vizsgálni, folyamatosan aktualizálni kell. A felülvizsgálatért és folyamatos aktualizálásért felelős a BMSZKI ja A nyomvonal kialakításának első lépése a folyamatok és folyamatgazdák azonosítása. A működési folyamatokat a főfolyamatok mentén kell csoportosítani, majd a főfolyamatokat részfolyamatokká kell bontani. A működési folyamatok szabályozottságára lehet alapozni az ellenőrzési pontok, nyomvonalak elkészítését. A felmérés alapján meghatározott kockázati prioritások fyelembe vételével történt a nyomvonal kialakítása. A belső ellenőrzéssel egyeztetett, az ellenőrzési tapasztalatok alapján a kockázatos területek megfelelő sorrendiséget kapnak. A nyomvonal kialakításának feladatát támogatják a belső ok, dokumentációk, egyéb információk, a lezárt ellenőrzésekkel kapcsolatos jelentésekben tett megállapítások, javaslatok, illetve az elkészített intézkedési tervek felhasználása. A nyomvonal kialakítása során különféle ellenőrzési pontokat kell beiktatni. Az ellenőrzési pontok a következők: szervezeti egységeknél lévő ellenőrzési pontok jóváhagyási ellenőrzési pontok i ellenőrzési pontok működési ellenőrzési pontok hozzáférési ellenőrzési pontok megszakítási ellenőrzési pontok 9. Az Ellenőrzési nyomvonal kialakításánál alkalmazott táblarendszer Az eseményekre vonatkozó táblarendszer elsősorban az információs szinteket, a kapcsolódásokat, az irányítási és ellenőrzési folyamatokat tartalmazza. A táblarendszer fejlécének adatai, melyet valamennyi esemény leírásánál egységesen használunk: sorszám tevékenység, feladat 4

5 jogszabályi alap előkészítés keletkező dokumentum felelős/kötelezettségvállaló határidő ellenőrzés/érvényesítés utalványozás/ellenjegyzés pénzügyi teljesítés könyvvezetésben való megjelenés A táblázatok elkészítése során hivatkozunk az érvényben lévő okra a táblázatok egyes rovatain belül. A táblarendszer az egyes eseményekkel kapcsolatosan a teljes folyamatot írja le, vagyis a tervezéstől a végrehajtáson át a beszámolás fázisá, megjelölve a folyamatot és a felelőst, ellenőrzési pontot, a dokumentumokat (adatbázist), amelyet az adott folyamat használ és az ezekért való felelősségeket. Az eseménycsoportok, mint alapfolyamatok esetében az egyes szakaszokhoz hozzárendelhető az adott tevékenység felelőse (ellenőrzési pont), a beérkező dokumentum típusa, valamint a tevékenység következtében előálló és már a következő feladat inputját képező dokumentum jellege. 10. Záró rendelkezések 1. Az Ellenőrzési nyomvonal az aláírásával lép hatályba. 2. Az Ellenőrzési nyomvonal hatálybalépésével a én hatályba lépett Ellenőrzési nyomvonal hatályát veszti. 3. A szolgáltatási azgatóhelyettes köteles gondoskodni arról, hogy a ban foglalt előírásokat az érintett munkatársak megismerjék és annak tényét a 2. sz. mellékletében aláírásukkal azolják. Budapest, április 30. Melléklet: 1. számú melléklet: a tevékenységek ellenőrzési nyomvonala 2. számú melléklet: megismerési nyilatkozat Pelle József azgató 5

6 A költségvetés tervezésének Ellenőrzési nyomvonala 1. számú mellélet Ssz. Feladat Jogszab. alap Előkészítés Keletk.dok. Felelős Teljesítés szakmai azolása Bevételek és kiadások tervezése Költségvetési javaslat elkészítése évi CXCV. tv. illetve a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet évi CXCV. tv. illetve a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet Előkészítő Csoport Előkészítő Csoport. Jóváhagyó: Bev./Kiad. javaslat Költségvetési javaslat ) Határidő Ell./Érvény. Ut./Ellenj. Pü.telj. Könyvvezetés Főpolgárm esteri Hiv. által közölt Főpolgárm esteri Hiv. által közölt 3. Végleges költségvetés évi CXCV. tv. illetve a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet Elemi költségvetés Főpolgárm esteri Hiv. által közölt Az eredeti előirányzatokat a könyvelésben könyvelni kell. 4. Előirányzat felhasználás fyelése évi CXCV. tv. illetve a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet csoport Havi pénzforgalmi jelentés Pénzügyi és Csoportve zető, illetve minden hó 08. csoport 5. Előirányzat módosítás kezdeményezé se Fővárosi Önkormányza tnál évi CXCV. tv. illetve a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet csoport Havi pénzforgalmi jelentés Pénzügyi és csoportvez ető Szükség csoport Az előirányzat módosítást a könyvelésben könyvelni kell 6

7 6. Intézményi saját hatáskörű előirányzat módosítás Csoport Pénzmaradvány felügyeleti szervi jóváhagyása Pénzügyi és Csoportve zető Jóváhagyás kézhezvéte le, Az előirányzat módosítást a könyvelésben könyvelni kell Befektetett eszközök Ellenőrzési nyomvonala Ssz. Feladat Jogszab. alap Előkészítés Keletk.dok. Felelős Állománynövekedés (vásárlás, beruh., felújítás, stb.) Állomány csökkenés (értékcsökken és, értékvesztés, selejt, hiány, stb.) Leltározás, leltár egyeztetés Értékelési évi CXCV. tv. illetve a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet Értékelési évi CXCV. tv. illetve a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, Leltározási Műszaki és gazd. ellátó csop.vez Pü.és Csop.vez. könyvelő Műszaki és gazd. ellátó csop.vez Pü.és Csop.vez. könyvelő Előkészítő tárgyi e. és készletgazdálkodó Csoport Bevételezési bizonylat, Üzembehelyezési jkv. Nyilvántartó karton Sztg.pr.i nyilv.t. Összesítő feladások, EcoSTAT program nyilvántartásai Eszköz, készlet leltári listák, kivonat és nyilvántartásai valamint a könyvelési alapbizonylatok Műszaki és gazd. ellátó csop.vez Kötelezett ségvállaló: szabályza t Gazd. Ell. Kötelezett ségvállaló: szabályza t Gazdaság i Teljesítés szakmai azolása s i s i s i Határidő Ell./Érvény. Ut./Ellenj. Pü.telj. Könyvvezetés Folyamato s Écs: negyedévet 15. nap Egyéb: évet január 31 Leltározás i negyedévenként összesítő feladás a könyvelés felé negyedévenként, illetve szükség összesítő feladás a könyvelés felé Analitikus könyvelés, feladás a könyvelés felé 7

8 Készletek, követelések Ellenőrzési nyomvonala Ssz. Feladat Jogszab. alap Előkészítés Keletk.dok. Felelős Teljesítés szakmai azolása Állománynövekedés (vásárlás, átvétel, felújítás, stb.) Állomány csökkenés (értékvesztés, selejt, hiány, stb.) Készletek, értékesítése Követelések adósok, vevők nyilvántartásb a vétele 5. Adósok, vevők Értékelési Értékelési Értékelési Értékelési Értékelési raktáros Műsz aki és gazd ell. csop. raktáros, tárgyi eszköz és készletgazdálkodó Műszaki és gazd.ell.csop. raktáros tárgyi eszköz és készletgazdálkodó csop. Vez. Pénzügyi. Pénzügyi Bevételezési bizonylat sztg.program Összesítő feladások, sztg. program Készletcsökkenési bizonylat és számla kiállítása számla vagy bevételi pénztárbizonylat Összesítő feladás, jegyzék elkészítése Műszaki és gazd ell. Csoport Kötelezett ségvállaló: Műszaki és gazd.ell.cs op.vez. Műszaki és gazd.ellát ó Pénzügyi, pénztáros si si si si si Határidő Ell./Érvény. Ut./Ellenj. Pü.telj. Könyvvezetés folyamato s Negyedévet/ évet 15. si si si si negyedévenként összesítő feladás a könyvelés felé negyedévenként, illetve szükség összesítő feladás a könyvelés felé Az nyilvántartásból ki kell vezetni. A könyvelésben a bevételt könyvelni kell. Az nyilvántartásban könyvelni kell. A könyvelésben az állományváltozást 8

9 6. Állományváltozása Különféle kapott támogatások, adományok Értékelési Adománykezelési. Pénzügyi, pályázati elszámoló. Szerződések, pályázati dokumentációk elkészítése si nap Szükség, utalványozás: si könyvelni kell Az nyilvántartásban és könyvelésben könyvelni kell. Pénzkezelés Ellenőrzési nyomvonala Ssz. Feladat Jogszab. alap Előkészítés Keletk.dok. Felelős Teljesítés szakmai azolása Pénztári be és kifizetések Bankszámlára befolyt bevételek és teljesített kiadások Pénzkezelési. Pénzkezelési. Központi pénztáros Pü. és Csop.vez.. központi pénztáros könyvelő, Pü. és Csop.vez.. Bevételi és kiadási pénztárbizonylat kiállítása Egyszerűsített utalványrendelet kiállítása Felelős: központi pénztáros Kötelezett ségvállaló: Felelős: könyvelő, Kötelezett ségvállaló si si Határidő Ell./Érvény. Ut./Ellenj. Pü.telj. Könyvvezetés si si Naponta, vagy időszakonként a főkönyvben a pénztárzárás alapján könyvelni kell Naponta a banki kivonatok alapján a bevételeket és kiadásokat könyvelni kell 9

10 Pénztári bevételek azokban a szervezeti egységekben ahol szállásdíj és térítési díj beszedése is történik Pénztári bevételek azokban a szervezeti egységekben ahol térítési díj beszedése történik A bevételhez kapcsolódó általános forgalmi adó Pénztári kiadások Kifizetés a központi pénztárból Lakhatási támogatások, dolgozókhoz kacsolódó költségtérítése k, vásárlási előleg kiadás, Pénzkezelési. Pénzkezelési. ÁFA tv. Pénzkezelési Eco Stat rendszer pénzügy moduljában történik a számlázás, a pénztárbizonylato k nyomtatása, a pénztárjelentés nyomtatása, valamint a pénztárzárás. Szervezeti egys. pénztárosa Pénztárbizonylato k kiállítása, időszaki pénztárjelentés vezetése (kézi módszer) szervezeti egys. pénztárosa Pénzügyi, könyelő, Pü. És Csop.vez. Pénzügyi központi pénztáros Kp. számlák és a bevételi pénztárbizonyla t, Befizetett térítési díjak és előírások egyeztetése a főkönyvvel. Időszaki pénztárjelentés, térítési díj kartonok vezetése Pénztárbizonyla tok, időszaki pénztárjelentés, térítési díj kartonok vezetése egyeztetése Számla, nyugta, bevételi pénztárbizonylat kiállítása, nyilvántartás rendszer pénzügy moduljában. Kiadási pénztárbizonyla t, pénztárjelentés Szervezeti egység je Szervezeti egység je Pénzügyi és Pénzügyi és si si si folyamato s folyamato s, áfa bevallás tárgyhóna pot 20-a folyamato s Ált. pénztárellenőr /pénzügyi Ált. pénztárellenőr /pénzügyi ált. pénztárellenőr Érvényesítés: pénzügyi Pénzügyi /G azdasági Pénzügyi csop.vez/ga zdasági si Pénzügyi /G azdasági Szervezeti egység je Szervezeti egység je Időszaki pénztárjelentés, EcoStat program pénzügyi moduljában való megjelenítés Térítési díj kartonok, időszaki pénztárjelentés, EcoStat pénzügyi modul Áfa analitika, EcoStat redszer Kiadásokat megalapozómeglap ozó dokumentumok egyeztetése, Eco Stat rendszer 10

11 7. majd elszámolás. Készpénzes vásárlások bejövő számláinak kezelése Pénztári kiadások a szervezeti egységekben A telephelyeken kiadásként csak a bevételek bankszámlára történő befizetése jelentkezhet. Pénzkezelési Szervezeti egységek pénztárosai Kiadási pénztárbizonyla t, időszaki pénztárjelentés. Szervezeti egység je si folyamato s ált. pénztárellenőr Pénzügyi /G azdasági Kiadások illetve a bankszámlán megjelenő pénzforgalom könyvelése az EcoStat rendszer pénzügyi moduljában Ssz. Feladat Jogszab. alap Szállítók nyilvántartásba vétele Munkavállalókkal kapcsolatos kötelezettségek (növekedés, csökkenés) évi CXCV. tv. illetve a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet SZMSZ évi CXCV. tv. illetve a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet Kötelezettségek, szállítók Ellenőrzési nyomvonala Előkészítés Keletk.dok. Felelős Teljesítés szakmai azolása Pénzügyi, könyvelő, Pénzügyi és Csop.vez.. könyvelő,, pénzügyi Bér-és munkaügyi Munkaügyi Csop.vez. Bér-és munkaügyi Egyszerűsített utalványrendelet, kötelezettségváll. EcoStat modul Különféle szerződések elkészítése Pénzügyi Kötelezettségvállaló: gazdálkodási Munkaügyi csoport Határidő Ell./Érvény. Ut./Ellenj. Pü.telj. Könyvvezetés Szükség Munkaügyi csop.vez Az nyilvántartásban a kötelezettségnövekedést könyvelni kell A munkavállalókkal kapcsolatos kötelezettségváltozásokat a KIR 3 Munkaügyi és Bérszámfejtő programban rögzíteni kell 11

12 3. A személyi juttatásokra, munkaadókat terhelő járulékokra vonatkozó költségszámításokhoz szükséges kiegészítő adatok Bér-és munkaügyi Bér-és munkaügyi Bérszámfejtés feladásai Munkaügyi csoport Szükség Munkaügyi KIR3 Munkaügyiés bérszámfejtő rendszerben rögzíteni kell a személyi juttatásokra, munkaadókat terhelő járulékokra vonatkozó adatokat Költségvetési kiadások Ellenőrzési nyomvonala Ssz. Feladat Jogszab. alap Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok. SZJA tv. TB. jogszab. Személyi juttatások Előkészítés Keletk.dok. Felelős Teljesítés szakmai azolása Előkészítő Bér-és munkaügyi Munkaügyi Csoport Bér-és munkaügyi Munkaügyi Csoport Bér-és munkaügyi bérszámfejtés Összesítő feladás az nyilvántartás alapján Bér-és munkaügyi Bér-és munkaügyi szerin szerin Határidő Ell./Érvény. Ut./Ellenj. Pü.telj. Könyvvezetés folyamatos A kiadásokat a könyvelésben, az EcoStat moduljában könyvelni kell. A kiadásokat a könyvelésben, az EcoStat moduljában könyvelni kell.. 12

13 Dologi kiadások Ssz. Feladat Jogszab. alap Előkészítés Keletk.dok. Felelős Teljesítés szakmai 1. Anyag, készlet beszerzés költségkénti készletgazdálkodási, készletgazdálkodási Utalványrendelet, Kiadási pénztárbizonylat Kiállítása, raktár bevételezési bizonylat kiállítása készletgazdálkodási azolása Határidő Ell./Érvény. Ut./Ellenj. Pü.telj. Könyvvezetés Folyama-tos A kiadásokat a könyvelésben könyvelni kell az EcoStat rendszerben, a készletrevételt a megfeleő sztg-s program Szolgáltatási kiadások Különféle dologi kiadások Beszerzéshez kapcsolódó általános forgalmi adó kiadások ÁFA tv. könyvelő, könyvelő, pénzügyi, csop.vez Egyszerűsített utalványrendelet, Kiadási pénztárbizonylat kiállítása Egyszerűsített utalványrendelet, Kiadási pénztárbizonylat kiállítása ÁFA analitika Folyama-tos Folyama-tos Folyama-tos, áfa bevallás tárgyhónapot 20-a Pü. és Csop.vez., érvényesítés: A kiadásokat a könyvelésben könyvelni kell. A kiadásokat a könyvelésben az EcoStat rendszer könyvelni kell. Áfa bevallás benyújtása 13

14 5. Egyéb folyó kiadások 6. Beszerzések lebonyolítása, szolgáltatások énybevétele 7. Közbeszerzések előkészítése, ényfelmérés, ajánlatkérés 8. Ajánlatok bírálata Közbeszerzési és beszerzés lebonyolításának a, 2011évi CVIII. Tv.., Közbeszerzési és beszerzés lebonyolításának a 2011évi CVIII. Tv.., Közbeszerzési és beszerzés lebonyolításának 9. Szerződéskötés 2011évi CVIII. Tv.., Közbeszerzési és beszerzés lebonyolításának 10. Statisztikai jelentés 2011évi CVIII. Tv.., Pénzügyi, pü. Pü. És Számv.Csop.vez. Pénzügyi, könyvelő műszaki, anyaggazdálkodási, tárgyi e és készletgazdálkodó, készletgazdálkodási Műszaki és gazdasági ellátó készletgazd. Ügyintéző, pü. műszaki Műszaki és gazdasági ellátó csoportvez. műszaki műszaki Műszaki és gazd. ellátó Pü és számv. Csop.vez. gazdasági műszaki Egsz.utalvány rendelet, Kiadási pénztárbizonylat kiállítása Megrendelés, számla Közbeszerzési terv, ajánlatkérés, ajánlatok Bíráló Bizottság létrehozása Felelős: Műszaki és gazd. ellátó Felelős: Műszaki és gazd. ellátó Felelős: szerződés Felelős: Jelentés elkészítése Felelős: Műszaki és gazd. ellátó Folyama-tos Folyama-tos A kiadásokat a könyvelésben az EcoStat rendszer könyvelni kell. Beszerezési terv, megrendelés, szerződés, amit az EcoStat rendszerben rögzíteni kell Folyama-tos Közbeszerzési terv folyamatos Jegyzőkönyv készítése 2011évi CVIII. Tv.., Tárgyévet Szerződést az Eco Stat rendszerben rögzíteni szükséges 14

15 készítése 11. Kiküldetési ktg-k 12. Reprezentáció énybevétele 13. Gépjárművek üzemeltetése Közbeszerzési és beszerzés lebonyolításának Kiküldetési évi CXVIII. Tv.(SZJA) Reprezentációs kiadások a évi CXVIII. Tv., Gépjármű üzemletetési Műszaki és gazdasági ellátó csoportvez. műszaki pénzügyi, csop.vez Pénzügyi, Előkészítő/Igénylő, szervezeti egységek i gépjármű és anyagazdálkodási Műszaki és anyaggazd. gépjármű és anyaggzadálkodási Kiküldetési rendelvény, kiküldetési elszámolás, kiadási pénztárbizonylat Számla, kiadási pénztárbizonylat Menetlevél, gépjármű üzemanyag elszámolás Felelős: Pénzügyi és Csop.vez. Felelős: Műszaki és anyaggazdálkodási május 31. Folyama-tos Folyama-tos A kiküldetési ktg-ket az Eco Stat rendszerben könyvelni kell A reprezentációs kiadásokról nyilvántartást kell vezetni, a kiadásokat a KIR3 rendszerben rögzíteni kell A gépjármű üzemanyag elszámolásról nyilvántartás vzetése, a gépjárművekkel kapcs. kiadásokat az Eco Stat rendszerben könyvelni kell 15

16 Költségvetési bevételek Ellenőrzési nyomvonala Szervezeti működési bevételek Sorszám Feladat Jogszab. alap Előkészítés Keletk.dok. Felelős Határidő Ell./Érvény 1 2. Alaptevékenység, sajátos tevékenység bevétele A bevételhez kapcsolódó általános forgalmi adó, Térítési díj Korm. r. ÁFA tv. Pénzügyi Pü.és Csop.vez., pénztáros, pénzkezeléssel megbízott Pénzügyi, könyvelő, Pü. És Pénzügyi, könyvelő, Számla, nyugta, bevételi pénztárbizonylat kiállítása, térítési díj karton vezetése Számla, nyugta, bevételi pénztárbizonylat kiállítása, nyilvántartás Felelős: Pénzügyi, központi pénztáros, ált. pénztárellenőr Felelős: csoport Folyamato s Folyamato s. si si Ut./Ellenj. Pü.telj. Könyvvezetés si si A bevételeket a könyvelésben az EcoStat rendszerben könyvelni kell, a térítési díjakat térítési díj kartonon vezetni kell A bevételeket a könyvelésben az Eco Stat rendszerben könyvelni kell. 3. Szálláshely értékesítése, Önköltségszámítási telephely, pénzügyi Pü. És Pénzügyi, könyvelő, Számla, bevételi pénztárbizonylat, szerződés Felelős: csoport si si A bevételeket a könyvelésben az Eco Stat rendszerben könyvelni kell. 4. Továbbszámlázott szolgáltatások, Önköltségszámítási Pénzügyi, könyvelő, Pü. És Pénzügyi, Számla, nyugta, bevételi pénztárbizonylat kiállítása, nyilvántartás Felelős: csoport si si A bevételeket a könyvelésben az Eco Stat rendszerben könyvelni kell. 16

17 könyvelő, Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Ssz. Feladat Jogszab. alap Előkészítés Keletk.dok. Felelős Határidő Ell./Érvény. Ut./Ellenj. Pü.telj. Könyvvezetés 1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek. Pénzügyi Pénzügyi és Csop.vez. Gazd.. Számla, nyugta, bevételi pénztárbizonylat kiállítása A bevételeket a könyvelésben az EcoStat rendszerben könyvelni kell. 2. A bevételhez kapcsolódó általános forgalmi adó ÁFA tv. Pénzügyi, könyvelő, Pénzügyi és Csop.vez. Pénzügyi, könyvelő, Számla, nyugta, bevételi pénztárbizonylat kiállítása, áfa analitika A bevételeket a könyvelésben az EcoStat rendszerben könyvelni kell. Támogatások, pénzforgalom nélküli bevételek Ssz. Feladat Jogszab. alap Felügyeleti 1 szervtől évi kapott CXCV. tv. költségvetési illetve a támogatás 368/2011. (XII.31.) Korm. Előkészítés Keletk.dok. Felelős Határidő Ell./Érvény. Ut./Ellenj. Pü.telj. Könyvvezetés könyvelő Pénzügyi és Csop. Vez. Előirányzat felhasználás A kapott támogatást a könyvelésben az EcoStat rendszerben könyvelni kell. 17

18 rendelet 2 Egyéb kapott támogatás (pályázat) évi CXCV. tv. illetve a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet könyvelő, pénzügyi pályázati elszámoló Pénzügyi és könyvelő, pénzügyi pályázati elszámoló Pályázati szerződés, támogatási szerződés, pályázati felelős A kapott támogatást a könyvelésben az Eco Stat rendszerben könyvelni kell. 3 Pénzforgalom nélküli bevételek évi CXCV. tv. illetve a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet könyvelő Pénzügyi és Analitikus nyilvántartás, összesítő feladás, előirányzat felhasználás tárgyévet hónap 15- A feladások alapján a pénzforgalom nélküli bevételeket a könyvelésben könyvelni kell. Ssz. Feladat Jogszab. alap Bankszámlák 1. egyenlegeinek egyeztetése A BMSZKI zárlati feladatai ellátásának Ellenőrzési nyomvonala Havi zárlati feladatok Előkészítés Keletk.dok. Felelős Határidő Ell./Érvény. Ut./Ellenj. Pü.telj. Könyvvezetés Pénzügyi. Csop.vez. Főkönyvi kivonat készítése Pénzügyi Hónapot 08-, Az egyeztetésnek 18

19 2. A pénztárjelentés adatainak egyeztetése központi pénztáros, pénzügyi ált. pénztárellenőr ált.pénztárellenőr Pénztárjelentés elkészítése Központi Pénztáros Hónapot 08-, Az egyeztetésnek 3. Havi ÁFA bevallás esetén a bevallás adatainak egyeztetése a tényleges befizetéssel Pénzügyi, könyvelő. Végrehajtó könyvelő Áfa analitika, ÁFA bevallás elkészítése könyvelő Hónapot 20-, Az egyeztetésnek Az 1-5 számlaosztályban könyvelt kiadások egyeztetése a 7- es számlaosztályban elszámolt kiadásokkal A pénzforgalmi számlákon könyvelt kiadások egyeztetése az átvez. számlákon elsz. bev.kiad. Havi pénzforgalom egyeztetése.. könyvelő. könyvelő könyvelő Pénzügyi és. könyvelő Főkönyvi kivonat alapján Előirányzat felhasználás Főkönyvi kivonat könyelő, Hónapot 15- Hónapot 08- Hónapot 08-,,, Az egyeztetésnek Az egyeztetésnek Az egyeztetésnek Negyedéves zárlati feladatok (a havi zárlati feladatokon túlmenően) 19

20 Ssz. Feladat Jogszab. alap Államháztartással 1. szemben elszámolt adók. (rehab., cégautó) adatainak egyeztetése a tényleges befizetéssel 2. Beruházási és felújítási számlák egyeztetése az nyilvántartással Előkészítés Keletk.dok. Felelős Határidő Ell./Érvény. Ut./Ellenj. Pü.telj. Könyvvezetés Pénzügyi, bér-és munkaügyi. könyvelő könyvelő könyvelő 01-es bevallás, nyilv.t. Összesítő feladás az nyilvántar-tásból a könyvelés felé, Munkaügyi Csoportveztő, Negyedévet hónap 20- Negyedévet hónap 15- Az egyeztetésnek Az egyeztetésnek 3. Függő, átfutó kiadások egyeztetése az nyilvántartásokkal könyvelő könyvelő Összesítő feladás az nyilvántar-tásból a könyvelés felé, Negyedévet hónap 15- Az egyeztetésnek. 4. Felhalmozási kötelezettség-vállalás könyvelő könyvelő Összesítő feladás az nyilvántartásból a főkvi könyv. felé, Negyedévet hónap 15- A kötelezettségvállalást könyvelni kell. 5. Működési célú kötelezettség-vállalás könyvelő könyvelő Összesítő feladás az nyilvántar-tásból a könyvelés felé, Negyedévet hónap 15- A kötelezettségvállalást könyvelni kell. 6. Állomány változások (követelések, kötelezettségek, bef. pü. eszközök, készletek, befejezetlen beruházások). könyvelő könyvelő Összesítő feladás az nyilvántar-tásból a könyvelés felé, Negyedévet hónap 15- Az állományváltozást könyvelni kell 20

21 7. Tervi értékcsökkenés, gazdálkodási ea.. Összesítő feladás az könyvelésből, Negyedévet hónap 15- Az állományváltozást könyvelni kell Speciális éves zárlati feladatok (az általános zárlati feladatokon túlmenően) Ellenőrzési nyomvonala Ssz. Feladat Jogszab. alap Előkészítés Keletk.dok. Felelős Határidő Ell./Érvény. Ut./Ellenj. Pü.telj. Könyvvezetés könyvelő 1. Vállalkozási Felosztás, Félévet tevékenység arányosítás A ktgfelosztást költségeinek Csop.vez. összesítő könyvelni kell, hónap 20- könyvelő i 2. Terven felüli értékcsökkenés, értékvesztés, értékhelyesbítés (esetleges), Értékelési tárgyi eszköz és készletgazdálkodó Csop.vez. készletgazdálkodási, könyvelő Összesítő feladás az könyvelésből Tárgy-évet A könyvelésben az Eco Stat rendszerben könyvelni kell A Szervezeti beszámolás Ellenőrzési nyomvonala Éves beszámoló jelentés Ssz. Feladat Jogszab. alap Előkészítés Keletk.dok. Felelős Határidő Ell./Érvény. Ut./Ellenj. Pü.telj. Könyvvezetés könyvelő A könyvvezetés Könyvelési naplók, Tárgy-évet utóellenőrzése, kartonok és 1. (főkönyv és könyvelési alapbizonylatok Csop.vez. csoport analitikák) könyvelő 21

22 2. 3. Főkönyvi kivonat egyeztetése Leltározás, egyeztetés,, Leltár-készítési könyvelő Koordináló könyvelő könyvelő, Tárgyi eszköz és készletgazdálkodó. Csop.vez.Műszaki és gazd. ell.. Tárgyi eszköz és készletgazdálkodó, Könyvelési naplók, kartonok és kivonat Leltárfelvé-teli ívek, kivonat és nyilvántartás, valamint a könyvelési alapbizonylat csoport csoport, Műszaki és gazdasági ellátó csoport Tárgy-évet Tárgyévet 4. Leltár jóváhagyása leltárkészítési, selejtezési Tárgyi eszköz és készletgazdálkodó Műszaki és gazd. ellátó Végrehajtó Tárgyi eszköz és készletgazdálkodó Leltár és bizonylatai Műszaki és gazdasági ellátó csoport Tárgy-évet 5. Könyvviteli mérleg összeállítása, jóváhagyása,, évi CXCV. tv. illetve a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet könyvelő, csop.. Főkönyvi kivonat leltár, mérleg Tárgyévet Jóváhagyó: Pénzforgalmi jelentés összeállítása A tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg (esetleges), évi CXCV. tv. illetve a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, : könyvelő, csop.. Pénzügyi. Főkönyvi kivonat, pénzforgalmi jelentés (80-as űrlap) Főkönyvi kivonat, nyilvántartás, Pénzforgalmi jelentés melléklete Tárgyévet hónap 15- Tárgyévet Jóváhagyó: Jóváhagyó: A behajthatatlan követelésként leírt összegeket a könyvekből ki kell vezetni az Eco Stat rendszer 22

23 8. A tárgyévben elengedett követelések értéke (esetleges), Pénzügyi. Főkönyvi kivonat, nyilvántartás, Pénzforgalmi jelentés melléklete Tárgyévet Jóváhagyó: A behajthatatlan követelésként leírt összegeket a könyvekből ki kell vezetni az EcoStat rendszer 9. Előirányzatmaradvány összeállítása, Pénzügyi, könyvelő. Főkönyvi kivonat, nyilvántartás, előirányzat maradvány kimutatás táblázat Tárgy-évet Jóváhagyó: Ssz. 1. Feladat Az Intézmény létszáma és személyi juttatásai Jogszab. alap SZMSZ,. A szöveges beszámoló elkészítése Előkészítés Keletk.dok. Felelős Határidő Ell./Érvény. Ut./Ellenj. Pü.telj. Könyvvezetés Bér- és munkaügyi Munkaügyi Bér- és munkaügyi Főkönyvi kivonat, Létszámjelentés, nyilvántartás, kiegészítő melléklet Munkaügyi Csoport Tárgy-évet 2. A költségvetési előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése, Korm. r., Pénzügyi és Főkönyvi kivonat, nyilvántartás, kiegészítő melléklet csop.vez Tárgy-évet 3. Az immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása, tárgyi eszköz és készletgazdálkodó, könyvelő Pénzügyi és, Műszaki és gazd. ell. csop.vez Főkönyvi kivonat, nyilvántartás, kiegészítő melléklet csop.vez Tárgy-évet A felügyeleti szerv év végi, Pénzügyi Főkönyvi kivonat, Tárgy-évet 23

24 4. maradvány elszámolási számlájának forgalma 5. A központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése, és Pénzügyi és nyilvántartás, kiegészítő melléklet Főkönyvi kivonat, nyilvántartás, kiegészítő melléklet. csop.vez Tárgy-évet 6. A követelések és kötelezettségek állományának alakulása, Pénzügyi és Főkönyvi kivonat, nyilvántartás, kiegészítő melléklet csop.vez Tárgyévet. 7. A befektetett eszk., követelések, készletek és értékpapírok értékvesztésének alakulása (esetleges), Pénzügyi és Főkönyvi kivonat, nyilvántartás, kiegészítő melléklet csop.vez Tárgyévet Az immateriális javak, tárgyi eszközök ás tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékhelyesbítésé-nek alakulása (esetleges) A kötelezettség-vállalások állományának alakulása Az Intézményi költségvetés beszámolójának szöveges indoklása,,, Pénzügyi és Pénzügyi és Pénzügyi és Főkönyvi kivonat, nyilvántartás, kiegészítő melléklet Főkönyvi kivonat, nyilvántartás, kiegészítő melléklet Mérleg, Szöveges beszámoló jelentés csop.vez csop.vez Tárgyévet Tárgy-évet Tárgy-évet hónap Az előző költségvetési évben az ellenőrzés által feltárt hiányosságok módosításainak szöveges indoklása,. Pénzügyi és csop.vez Mérleg, Szöveges beszámoló jelentés Tárgy-évet hónap Az összeállított beszámoló jelentés egyeztetése az érintettekkel,. Pénzügyi és csop.vez Mérleg, Szöveges beszámoló jelentés Tárgy-évet hónap 20-24

Szervezeti és Működési Szabályzat 1. sz. melléklet. Folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés rendszere: I.

Szervezeti és Működési Szabályzat 1. sz. melléklet. Folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés rendszere: I. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. sz. melléklet Folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés rendszere: I. FEUVE szabályzat II. ellenőrzési nyomvonal III. kockázatkezelési szabályzat

Részletesebben

SZ-NK-20 SZABÁLYZAT A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERÉNEK SZABÁLYZATA

SZ-NK-20 SZABÁLYZAT A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERÉNEK SZABÁLYZATA Kanizsai Dorottya Kórház 8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8. Tel.: 06-93/502-000, T.fax: 06-93/502-064 SZ-NK-20 SZABÁLYZAT A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS

Részletesebben

BELSŐ KONTROLLRENDSZER

BELSŐ KONTROLLRENDSZER BELSŐ KONTROLLRENDSZER 4.számú függelék A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Belső kontrollrendszerét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), az államháztartásról

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE (FEUVE rendszer)

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE (FEUVE rendszer) Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 69 Az ügyrend 2. számú melléklete A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE (FEUVE rendszer) A FEUVE

Részletesebben

BELSŐ KONTROLLRENDSZER

BELSŐ KONTROLLRENDSZER BELSŐ KONTROLLRENDSZER Tura Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala BELSŐ KONTROLLRENDSZER Érvényes: 2010. augusztus 5 -től Jóváhagyta:... jegyző 3 BELSŐ KONTROLLRENDSZER Tura Város Önkormányzat

Részletesebben

BELSŐ KONTROLLRENDSZER

BELSŐ KONTROLLRENDSZER BELSŐ KONTROLLRENDSZER E L Ő S Z Ó Az államháztartási belső pénzügyi ellenőrzési (ÁBPE) rendszer EU-konform átalakítása az elmúlt években megtörtént. Új jogszabályok születtek, illetve meglévők módosultak.

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Gazdasági ügyrendje. a gazdasági szervezet gazdálkodással összefüggő feladataira

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Gazdasági ügyrendje. a gazdasági szervezet gazdálkodással összefüggő feladataira Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Gazdasági ügyrendje a gazdasági szervezet gazdálkodással összefüggő feladataira Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes

Részletesebben

Folyamatba épített Előzetes és Utólagos Vezetői Ellenőrzés (FEUVE) Tartalomjegyzék

Folyamatba épített Előzetes és Utólagos Vezetői Ellenőrzés (FEUVE) Tartalomjegyzék 4. számú függelék Folyamatba épített Előzetes és Utólagos Vezetői Ellenőrzés (FEUVE) Tartalomjegyzék 4.1 A VMKI gazdasági folyamatábrái 4.2 A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje 4.3 A VMKI Beszámolási

Részletesebben

M EGHÍVÓ. 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének./2005. (.) Kgy. rendelete az átmeneti gazdálkodás 2006. évi szabályairól (atmenr)*

M EGHÍVÓ. 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének./2005. (.) Kgy. rendelete az átmeneti gazdálkodás 2006. évi szabályairól (atmenr)* BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK E LNÖKE M EGHÍVÓ Szám: 2285-5/2005. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécs, Papnövelde u. 5. szám alatti Dísztermében 2005. december 15-én (csütörtökön)

Részletesebben

Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA

Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA Érvényes: 2006. december

Részletesebben

Számlarend. Önállóan működő és gazdálkodó. Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLAREND. Érvényes: 2013.

Számlarend. Önállóan működő és gazdálkodó. Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLAREND. Érvényes: 2013. Önállóan működő és gazdálkodó SZÁMLAREND Érvényes: 2013. január 01-től 1 TARTALOMJEGYZÉK Számlarend ELŐSZÓ... 4 I. SZÁMLAREND célja, tartalma, KÖVETELMÉNYRENDSZERE... 4 1. A Számlarend célja... 4 2. A

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Könyvvezetési kötelezettség és számviteli politika... 5 3. Általános rész... 6 3.1. A számviteli politika

Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Könyvvezetési kötelezettség és számviteli politika... 5 3. Általános rész... 6 3.1. A számviteli politika Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Könyvvezetési kötelezettség és számviteli politika... 5 3. Általános rész... 6 3.1. A számviteli politika fogalma... 6 3.2. Értelmező rendelkezések és fogalmak... 7

Részletesebben

NYÁRLŐRINC. 2009. évre

NYÁRLŐRINC. 2009. évre NYÁRLŐRINC község önkormányzatának SZÁMVITELI POLITIKÁJA a pénzügyi-gazdálkodási szabályzatokkal 2009. évre Nyárlőrinc Községi Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATALA MINT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV A számvitelről

Részletesebben

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása Ercsi polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése című ÁROP 1.A.2/A-2008-0116. számon regisztrált európai uniós projekt szervezetfejlesztési feladatok ellátása keretében Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás

Részletesebben

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai A kötelezettségvállalásokról év közben analitikus nyilvántartást kell vezetni. A gazdasági műveletek, illetve események hatását a kötelezettségvállalások folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásból

Részletesebben

NYÁRLŐRINC. 2010. évtől

NYÁRLŐRINC. 2010. évtől NYÁRLŐRINC község önkormányzatának SZÁMVITELI POLITIKÁJA a pénzügyi-gazdálkodási szabályzatokkal 2010. évtől Nyárlőrinc Községi Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATALA MINT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV A számvitelről

Részletesebben

BIZONYLATI REND ÉS ALBUM

BIZONYLATI REND ÉS ALBUM MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 1051 Budapest, Arany János utca 1. BIZONYLATI REND ÉS ALBUM Hatályos: 2013. január 01. napjától Jóváhagyta: Dr. Monok István főigazgató ph. BIZONYLATI

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Tét Város Polgármesteri hivatal részére Tét Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tét város Polgármesteri hivatal ügyrendje G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T Ü G Y R

Részletesebben

BIZONYLATI SZABÁLYZAT

BIZONYLATI SZABÁLYZAT NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA BIZONYLATI SZABÁLYZAT (a Gazdálkodási szabályzat 9. sz. melléklete) Elfogadva 2009. április 7-én 2 1. Általános rész A Nyíregyházi Főiskola bizonylati rendjét a számvitelről

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata. Jászdózsa

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata. Jászdózsa Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Jászdózsa Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A költségvetési szerv neve: Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Székhelye:

Részletesebben

DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSA

DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSA DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSA gazdasági szervezetének ÜGYRENDJE Készült: a többszörösen módosított 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet előírásai alapján alapján. Tartalom:

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. Szabályzatkészítési kötelezettség... 3 1.2. A költségvetési szervek belső kontrollrendszere... 3 1.3.

Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. Szabályzatkészítési kötelezettség... 3 1.2. A költségvetési szervek belső kontrollrendszere... 3 1.3. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. Szabályzatkészítési kötelezettség... 3 1.2. A költségvetési szervek belső kontrollrendszere... 3 1.3. A szabályzat hatálya... 4 2. Folyamatba épített, előzetes és

Részletesebben

a költségvetés végrehajtásának munkamegosztásáról és a felelősségvállalás rendjéről

a költségvetés végrehajtásának munkamegosztásáról és a felelősségvállalás rendjéről a költségvetés végrehajtásának munkamegosztásáról és a felelősségvállalás rendjéről Mely létrejött egyrészről a Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal (5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. továbbiakban: Hivatal),

Részletesebben

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Ü G Y R E N D A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztálya gazdálkodással összefüggő

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E

GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E Hatályos: 2011. március 30-től 1 A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás gazdasági szervezetének feladatait az államháztartásról szóló, többször módosított

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA SZÁMVITELI POLITIKA (a Gazdálkodási szabályzat 1. sz. melléklete) 2012. JÚNIUS 26. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...3 1. Bevezető rendelkezések...3 2. A Főiskola tevékenységének

Részletesebben

II. fejezet: Szervezeti felépítés... 8. 1. Az ÚSZF jelenlegi munkavállalói szerkezete...8 2. A költségvetési szerv vezetése és a vezetők feladatai...

II. fejezet: Szervezeti felépítés... 8. 1. Az ÚSZF jelenlegi munkavállalói szerkezete...8 2. A költségvetési szerv vezetése és a vezetők feladatai... ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az Újpest Önkormányzat Szociális Foglalkoztatója Szervezeti és működési szabályzata Az Újpest Önkormányzat Szociális Foglalkoztatója

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Anyag-, eszköz és készletgazdálkodási szabályzat

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Anyag-, eszköz és készletgazdálkodási szabályzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Anyag-, eszköz és készletgazdálkodási szabályzat Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától. Érvényes visszavonásig. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei SZÁMVITELI POLITIKA

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei SZÁMVITELI POLITIKA Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes visszavonásig Tartalomjegyzék I. Általános rész... 3

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzata PÁLYÁZATTAL, TÁMOGATÁSSAL ÉS EURÓPAI UNIÓS FORRÁS MEGSZERZÉSÉVEL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉG SZABÁLYZATA

Apátfalva Község Önkormányzata PÁLYÁZATTAL, TÁMOGATÁSSAL ÉS EURÓPAI UNIÓS FORRÁS MEGSZERZÉSÉVEL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉG SZABÁLYZATA Apátfalva Község Önkormányzata PÁLYÁZATTAL, TÁMOGATÁSSAL ÉS EURÓPAI UNIÓS FORRÁS MEGSZERZÉSÉVEL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉG SZABÁLYZATA TARTALOM BEVEZETÉS...3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 I. PÁLYÁZAT ELŐKÉSZÍTÉSÉNEK

Részletesebben