A tervezéssel kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal. 2. oldal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A tervezéssel kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal. 2. oldal"

Átírás

1 Költségvetési szerv megnevezése:

2 10/1.számú táblázat A tervezéssel kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal A költségvetési javaslatához adatszolgáltatások Fejlesztési többletigények összeállítása (pl. új létesítmények működtetése, beruházási, felújítási igények, új feladatok, bérfejlesztések stb.) Saját bevételek körének tervévre történő kialakítása Kiemelt kiadási előirányzatok igényének számítása, indoklása Áht, Ámr, PM tervezési körirat mint az 1. pont mint az 1. pont mint az 1. pont A Polgármesteri Hivatal Irodáitól a szükséges adatok bekérése. Az érintett irodavezetőnek kell áttekinteni a tervévre vonatkozó már megkötött saját bevételekre vonatkozó szerződéseket. Ezekhez hozzá kell számítani az előző évek alapján prognosztizálható további bevételeket. Az így megállapított saját bevételi volumen alkotja majd az önkormányzat tervévi saját bevételét. Az érintett irodavezetőnek kell áttekinteniük az előző évi tapasztalati adatok és az 1. pontban megtervezett saját bevételekhez kapcsolódó kiemelt kiadási előirányzatokat. Igényekről lista Kimutatás a tárgyévi és tervévi saját bevételekről Kimutatás a tárgyévi és tervévi kiadási előirányzatokról Szakmai irodavezetők Az előterjesztés leadási határidejét megelőzően legalább 15 irodavezető Ezek a feladatok itt így nem értelmezhetők. Itt az egyszemélyi felelős vezető jóváhagyása a helyes megjelölés. Ez a feladat itt nem értelmezhető. Helyette a javaslat ezen részének a megküldése a helyes megjelölés. Szakmai irodavezetők mint az 1.1. pontban irodavezető mint az 1.1. pontban mint az 1.1. pontban Szakmai irodavezetők mint az 1.1. pontban irodavezető mint az 1.1. pontban mint az 1.1. pontban oldal Nem értelmezhető mivel ezek az adatok nem jelennek meg a könyvelésben, de a benyújtott fejlesztési többletigényeket külön kell irattározni a későbbi ellenőrzések és tervezési feladatok miatt. Nem értelmezhető, mivel ezek az adatok nem jelennek meg a könyvelésben, de az önkormányzat költségvetésében megtervezett bevételek ismerete rendkívül fontos a tervévben történő előirányzatmódosítások kezelésénél. Ennek megfelelően rendkívül fontos ennek a dokumentációnak a visszakereshető Nem irattározása. értelmezhető mivel ezek az adatok nem jelennek meg a könyvelésben, de a költségvetési szerv költségvetésében megtervezett kiemelt kiadási előirányzatok kapcsolódását az egyes bevételi jogcímekhez feltétlenül ismerni kell a tervévi előirányzatmódosításokhoz, így ennél a feladatnál is rendkívül fontos a megfelelő irattározás.

3 10/1.számú táblázat A tervezéssel kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal Engedélyezett létszámkeret felülvizsgálata és a tervezési javaslathoz történő igazítása Az éves költségvetési javaslat mellett a további 2 év költségvetési kereteinek meghatározása (gördülő tervezés) Az intézményi költségvetési javaslathoz szöveges indoklás készítése Az 1. pont i javaslat Képviselő-testületi tárgyalásáig kért kiegészítő adatszolgáltatások e mint az 1. pont mint az 1. pont PM tervezési körirat mint az 1. pont 3. Elemi költségvetés elkészítése Áht, Ámr gondnok, pénzügyi ügyintéző A vezetőnek az pontok kialakított tervévi költségvetési javaslatot alapul véve el kell készíteni az önkormányzat további 2 évre vonatkozó költségvetési javaslatát, koncepcióját a tervezési útmutatókban megadott irányelvek alapján. Az pontokban kialakított javaslat alátámasztását szolgáló indoklás elkészítése Az adatkéréstől függően. Ezek általában eseti, sürgős feladatok. Itt előkészítés nem értelmezhető. A költségvetési rendelet elfogadását követően az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának és intézményeinek el kell készíteniük az elemi költségvetésüket. Ebben a megadott keretszámok szigorú betartása mellett az egyes részelőirányzatok kialakítását kell elvégezni. Kimutatás az engedélyezett létszámkeretről Kimutatás a további 2 év jellemző tervezési paramétereiről Szöveges indoklás A kért adatszolgáltatás A Magyar Államkincstár által megküldött program alapján elkészített elemi költségvetés Jegyző mint az 1.1. pontban Polgármester mint az 1.1. pontban mint az 1.1. pontban vezető vezető vezető, Szakmai irodavezetők vezető, vezető-helyettes Az 1.1. pontban meghatározott határidőt követően a leadás előtt 2-3 Az előlterjesztés leadását megelőző nap A Polgármester által megadott időpontban A Magyar Államkincstár által kért időpontban Jegyző mint az 1.1. pontban mint az 1.1. pontban Jegyző mint az 1.1. pontban mint az 1.1. pontban Jegyző mint az 1.1. pontban mint az 1.1. pontban Jegyző mint az 1.1. pontban mint az 1.1. pontban Nem értelmezhető mivel ezek az adatok nem jelennek meg a könyvelésben. mint az 1.4. pontban mint az 1.4. pontban mint az 1.4. pontban A elemi költségvetésből kell az előirányzatokat a könyvelésben rögzíteni. * N. É. = nem értelmezhető 3. oldal

4 10/ számú táblázat rendszer folyamata 1. Nyitás Pénztárkönyv vezetése 3. Bankszámla vezetése 4. Bérelszámolás Szt., Vhr., program leírás Szt., Vhr., számviteli szabályzatok Szt., Vhr., számviteli szabályzatok Szt., Vhr., gazdasági szabályzatok, Áht, Kjt, iroda nyitó kivonat Ügyintézők zárást követő nap irodavezető főkönyv iroda pénztárbizonylatok Pénztáros folymatos Pénztárellenőr foglaltak iroda utalványok, átutalási megbízás Ügyintéző folymatos irodavezető foglaltak iroda Fizetési jegyzék, MÁK bizonylat Ügyintéző havonta illetve igény hóközi számfejtés után irodavezető foglaltak készpénz átutalás, készpénz átutalás, készpénz analitika, főkönyv analitika, főkönyv analitika, főkönyv 5. Gazdasági műveletek kijelölése Szt., Vhr., számviteli szabályzatok gondnok, pénzügyi ügyintéző utalványrendelet Érvényesítő folymatos Ellenjegyző foglaltak főkönyv 6. Analitikák értékbeni és mennyiségi egyeztetése 7. Zárlati feladatok Szt., Vhr., számviteli szabályzatok Szt., Vhr., program leírás iroda Kimutatások, nyilvántartások Ügyintézők negyedévente ügyintézők analitika iroda záró kivonat Ügyintézők negyedévente ügyintézők főkönyv * N. É. = nem értelmezhető 3. oldal

5 Rendszeres személyi juttatások folyamata 10/3. számú táblázat 1. Személyi juttatások éves előirányzatainak tervezése Áht, Ktv, Ámr, PM tájékoztató Tényadatok számbavétele, önkormányzati keretszámok egyeztetése. Elemi költségvetés irodavezető Költségvetési rendeletnek megfelelően Jegyző n. é. n. é. n. é. Rendszeres személyi juttatás előirányzatainak terhére jogviszonyok létesítése, módosítása, megszüntetése kötelező adattartalommal és munkavállalónkénti nyilvántartási kötelezettséggel. Rögzítés a közszolgálati és közalkalmazotti nyilvántartásban. Ktv, Munka Törvénykönyv, BM tájékoztatók, Ktv, SZMSZ-ek, munkaköri leírások Béradatok folyamatos ellenőrzése, személyi anyagok felülvizsgálata, munkavállalókkal, munkáltatói jogkör gyakorlójával egyeztetés Kinevezés, kinevezés módosítása, átsorolás, jogviszony megszüntetési okirat, áthelyezés, kirendelés igazolások Személyzeti ügyintéző folyamatos Önkormányzati irodavezető n. é. munkaügyi analitika 3. Munkaügyi dokumentumok megküldése számfejtés céljából a MÁK részére KSH, BM, SZJA, Adózás rendjéről szóló törvény, Nyugdíjpénztárak előírásai Az adatszolgáltatáshoz szükséges adatok begyűjtése, ellenőrzése, bevalláshoz az adatok összegyűjtése, és továbbküldése a MÁK felé. Munkaügyi dokumentumok Személyzeti ügyintéző havonta Önkormányzati irodavezető n. é. n. é. munkaügyi analitika 4. Saját rendszerben történő bérszámfejtés KSH, BM, SZJA, Adózás rendjéről szóló törvény, Nyugdíjpénztárak előírásai Irodák által átadott dokumentumok gyűjtése IMI rendszer által kinyomtatott fizetési jegyzék Pénztáros havonta Pénztár ellenőre n. é. n. é. egyéni béranalitika 5. Beszámoló készítés. Áht, Ámr, Szt-vhr. gondnok, pénzügyi ügyintéző Költségvetési beszámoló ügyintézők félév, év vége irodavezetőhelyettes n. é. n. é. és analitikus nyilvántartások lezárása * N. É. = nem értelmezhető 4.oldal

6 10/4. számú táblázat Nem rendszeres személyi juttatások folyamata 1. Személyi juttatások éves előirányzatainak tervezése Áht, Ktv, Ámr, PM tájékoztató Tényadatok számbavétele Elemi költségvetés irodavezető Költségvetési rendeletnek megfelelően Jegyző Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások előirányzatainak terhére jutalmazási lehetőség biztosítása, kitüntetések adományozása. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai terhére jubileumi jutalom megállapítása. Személyhez kapcsolódó költségtérítések előirányzatai terhére ruházati költségtérítés, közlekedési költségtérítés, étkezési hozzájárulás mértékének megállapítása jogosultság feltételeinek meghatározása, fizetésének eljárási szabályai. Áht, Ktv, Ámr, PM tájékoztató Áht, Ktv, Ámr, PM tájékoztató Ktv., Munka Törvénykönyv, ÁHT, Közszolgálati szabályzat Adó- és Tb jogszabályok Elemi költségvetés előirányzatatinak és módosításainak figyelembevételével forrás meghatározása, elosztásainak döntés előkészítése, dokumentumokban való rögzítése. Alapbizonylatok elkészítése, megállapodások szerződések megkötése Elemi költségvetés forrásellenőrzése a kapcsolódó jogszabályok lehetőségeinek figyelembe vétele. Jutalmazási lista, kimutatás, igazolások Juttatást megállpító ügyirat, bel-és külföldi kiküldetés elrendelése, megállapodások, szerződések Közszolgálati szabályzat, költségtérítéseket megállpító ügyiratok Személyzeti ügyintéző folyamatos Jegyző Személyzeti ügyintéző, ügyintéző Személyzeti ügyintéző folyamatos Közszolgálati szabályzat Önkormányzati irodaveztő Önormányzati irodavezető munkaügyi analitika munkaügyi analitika, pézügyi analitika munkaügyi analitika, pézügyi analitika 5. Nem rendszeres személyi juttatások számfejtése rögzítése a pénzügyi nyilvántartásokban. KSH, BM, SZJA, Adózás rendjéről szóló törvény gondnok, pénzügyi ügyintéző Munkavállalónkénti fizetési jegyzék, összesített bérjegyzék Pénztáros havonta Pénztár-ellenőr átutalások könyvelésben a kifizetések rögzítése 6. Beszámoló készítés. Áht, Ámr, Szt-vhr. Analitika, főkönyv egyeztetése. Költségvetési beszámoló ügyintézők félév, év vége irodavezetőhelyettes és analitikus nyilvántartások lezárása * = nem értelmezhető 5.oldal

7 10/5. számú táblázat Külső személyi juttatások folyamata 1. Személyi juttatások éves előirányzatainak tervezése Áht, Ktv, Ámr, PM tájékoztató Tényadatok számbavétele Elemi költségvetés irodavezető Költségvetési rendeletnek megfelelően Jegyző n. é. n. é. n. é. Megbízási szerződések kötése. Az elvégzendő feladat pontos meghatározása, időtartama, díjazása, kötelezettségek és jogok meghatározása. Ptk., Munka Törvénykönyv, BM tájékoztatók, Ktv, SZMSZ, munkaköri leírások Elemi költségvetés előirányzatatinak és módosításainak figyelembevételével forrás meghatározása, elosztásainak döntés előkészítése, dokumentumokban való rögzítése. Megbízási szerződés Személyzeti ügyintéző Szerződés illetve folyamatos Önkormányzati irodavezető n. é. analitika 3. Megbízási díjak számfejtése, kifizetése. Béradatok nyilvántartása és őrzése. KSH, BM, SZJA, Adózás rendjéről szóló törvény, Nyugdíjpénztárak előírásai Megbízási szerződések érkeztetése, rögzítése. Megbízottankénti kifizetési jegyzék, könyvelési feadások, jövedelem és járulék igazolások. Pénztáros Szerződés illetve folyamatos hóközi Pénztár-ellenőr készpénz kifizetések könyvelésben a kifizetések rögzítése 4. Beszámoló készítés. Áht, Ámr, Szt-vhr. Analitika, főkönyv egyeztetése. Költségvetési beszámoló ügyintézők félév, év vége irodavezetőhelyettes n. é. n. é. és analitikus nyilvántartások lezárása gondnok, pénzügyi ügyintéző * n. é. = nem értelmezhető 6. oldal

8 Különféle szolgáltatások 10/6.számú táblázat Sorszám Tevékenységek Jogszabályi alap Előkészítés Keletkező dokumentum Felelősök Határidő Ellenőrzés 1. Igények bejelentése A költségvetés alapfeladatához kapcsolódó jogszabályok Igények összegyűjtése Igények bejelentése Az adott szervezeti egység folyamatos vezetője Jegyző foglaltak Megrendelések elkészítése, megküldése PTK, ISO egyezetések megrendelések Irodavezetők, ügyintézők folyamatos Irodavezetők foglaltak 3. A megrendelés visszaigazolása Ámr. visszaigazolt megrendelés Szolgáltató folyamatos Irodavezetők foglaltak 0. számlaosztályban, és analitikában a kötelezettségvállalás rögzítése 4. Szolgáltatások e, átvétele PTK, ISO átvétel megszervezése jegyzőkönyv, igazolás Adott szervezeti egység folyamatos érvényesítő foglaltak 5. Számla beérkezése szja, áfa törvény gondnok, pénzügyi ügyintéző bejövő számla Adott szervezeti egység folyamatos érvényesítő foglaltak szállítói analitika 6. Számla kiegyenlítése PTK szükséges igazolások, okmányok összegyűjtése, aláírások rögzítése számla és kapcsolódó dokumentumok ügyintéző számlán megjelölt fiezetési határidő ellenjegyző foglaltak átutalás, készpénzfizetés szállítói analitikában és a könyvelésben * = nem értelmezhető 7.oldal

9 10/7. számú táblázat Készletbeszerzés nem közbeszerzéssel Sorszám Tevékenységek Jogszabályi alap Előkészítés Keletkező dokumentum Felelősök Határidő Ellenőrzés 1. A költségvetési szerv egyes szervezeti egységei igényeinek felmérése körlevél kiadása körlevélre igények bejelentése gondnok folyamatos Önkormányzati irodavezető 3. Igények alapján megrendelések A megrendelés visszaigazolása PTK, ISO egyeztetések megrendelő gondnok Megrendelésektől függően Ámr. visszaigazolt megrendelés 4. Készletek beérkezése, átvétele PTK, ISO átvétel megszervezése szakmai igazolás Önkormányzati irodavezető Szállító folyamatos Gondnok igazolásra jogosult személy beérkezést követően érvényesítő 0. számlaosztályban a kötelezettségvállalás rögzítése költségként elszámolva a főkönyvben 5. Számla beérkezése szja, áfa törvény gondnok, pénzügyi ügyintéző bejövő számla érvényesítő folyamatos szakmai igazolást végző ügyintéző szállítói analitika 6. Számla kiegyenlítése PTK szükséges igazolások, okmányok összegyűjtése, aláírások rögzítése számla pénzügyi ügyintéző a számlán megjelölt fizetési határidő ellenjegyző átutalás szállítói analitikában és a könyvelésben * = nem értelmezhető 8. oldal

10 10/8. számú táblázat Felújítási folyamat nem közbeszerzéssel 1. Felújítási igények felmérése SzT Igények beérkezése Igények listája Megrendelés, költségvetés készítésre felkérés Ámr. egyeztető megbeszélés, helyszíni bejárás megrendelő Adott szervezeti egység vezetője Vagyongazd. irodavezető, vagyongazdálkodási ügyintézók folyamatos Polgármester, jegyző munkától függően 3. Szerződéskötés, megrendelés PTK,ISO egyeztetés szerződés és költségvetés Irodavezető munkától függően Jegyző 4. Felújítási folyamat bonyolítása, műszaki ellenőrzés ISO műszaki ellenőrzés jegyzőkönyvbe vagy építési naplóba bejegyzés Jegyző, Irodavezető Műszaki ellenőr munkától függően 0. számlaosztályban a kötelezettségvállalás rögzíteni kell 5. Műszaki átadási folyamat, igazolása SzT gondnok, pénzügyi ügyintéző átadás-átvételi jegyzőkönyv, szakmai igazolás Műszaki ellenőr munkától függően Vagyongazd. Irodavezető 6. Számla beérkezése Adótörvények bejövő számla Szakmai igazoló, műszaki ügyintéző folyamatos Szakmailag a műszaki ellenőrzésért felelős szállítói analitikában 7. Számla kiegyenlítése PTK szükséges igazolások, okmányok összegyűjtése, aláírások rögzítése számla érvényesítő számlán megjelölt fizetési határidő ellenjegyző átutalás szállítói analitikában és a könyvelésben * = nem értelmezhető 9. oldal

11 10/9. számú táblázat Beruházás közbeszerzéssel 1. Irodák és intézmények beruházási igény benyújtása önkormányzati éves költségvetés körlevél részletes éves költségvetés Szervezeti egységek vezetői, intézmények folyamatos Pályázat kiírása 3. Pályázat elbírálás 4. Nyertes ajánlattevővel szerződés megkötése kbt, közbeszerzési szabályzat kbt, közbeszerzési szabályzat éves költségvetés, az igények alapján ajánlatok alapján pályázati felhívás közlönyben, egyéb esetben legalább 3 árajánlat jegyzőkönyv közbeszerzési ügyintéző A közbeszerzési szabályzat nyertes ajánlata alapján szerződés közbeszerzési ügyintéző folyamatos Eljárás tipusától függően kbt. Alapján A kiírásban meghatározottak Település- és térségfejlesztési ügyintéző Település- és térségfejlesztési ügyintéző Jegyző Kötelezettségvállalá s nyilvántartás 5. szolgáltatás, beruházás e gondnok, pénzügyi ügyintéző szállítólevél Szállító folyamatos műszaki ellenőr analitika Számla beérkezése és előzetes rögzítése Számla ellenőrzése a pénzügyi irodán Szt. számla ellenőrzése a megrendelés és alapján a szükséges mellékletek,, aláírások.számla tartalom ellenőrzése utalványlapon igazolása Szakmai igazolást végző személy folyamatos Vagyongazd. Irodavezető érvényesítő folyamatos ellenjegyző 8. Átadás könyvelésre kontírozás, könyvelés ügyintéző folyamatos irodavezetőhelyettes 9. Átutalás elkészítése számlák alapján gépi átutalási megbízás ügyintéző folyamatos Pénügyi irodavezető Átutalási OTP-terminálom keresztül Banki átutalások ének feldolgozása a pénzintézet által megküldött számlakivonat alapján Nyilvántartásba vétel folóyszámlában könyvelt számla ügyintéző folyamatos számla alapján * = nem értelmezhető átutalt számlák és számlakivonat alapján számlakivonat főkönyi könyvelő folyamatos irodavezetőhelyettes könyvelésben könyvelt számla 10. oldal

12 10/10. számú táblázat Költségvetési beszámolás folyamata Sorszám Tevékenységek Jogszabályi alap Elökészítés Keletkezö dokumentum Felelösök Határidö Ellenörzés en való 1. A könyvvezetés utóellenörzése, (fökönyv és analitikák) Fökönyvi kivonat egyeztetése iroda iroda Könyvelési naplók és könyvelési alapbizonylatok Könyvelési naplók és fökönyvi kivonat Féléves és éves beszámoló jelentés A MÁk által megadott leadási határidö elött legalább 15 A Felügyelet által megadott leadási határidö elött legalább 15 Ellenjegyzés: Ellenjegyzés: 3. Leltározás, egyeztetés iroda Eszköz leltári listák, fökönyvi kivonat és analitikus nyilvántartásai valamint a könyvelési alapbizonylatok Ügyintézök Leltározási szabályzat Jegyzö Ellenjegyzés: 4. Leltár jóváhagyása 5. Könyvviteli mérleg összeállítása, jóváhagyása iroda Leltár és bizonylatai Fökönyvi kivonat leltár, mérleg Leltárellenör Leltározási szabályzat A MÁk által megadott leadási határidö elött legalább 15 irodavezetö Ellenjegyzés: Ellenjegyzés: 6. Pénzforgalmi jelentés összeállítása iroda pénzforgalmi jelentés A MÁk által megadott leadási határidö elött legalább 10 Ellenjegyzés: A pénzforgalmi jelentés tájékoztató adatai: 1. a munkáltató által levont és az adóhatóságnak átutalt szja. összege iroda Pénzforgalmi jel.melléklete Ellenjegyzés: 11. oldal

13 10/10. számú táblázat Sorszám Tevékenységek Jogszabályi alap Elökészítés Keletkezö dokumentum Felelösök Határidö Ellenörzés en való 7. a munkáltató által levont és az adóhatóságnak átutalt munkavállalót terhelö egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék összege iroda Pénzforgalmi jel.melléklete Féléves és éves beszámoló jelentés Ellenjegyzés: a munkáltató által levont és a MÁK által az adóhatóságnak átutalt munkavállalókat terhelö magán-nyugdíjpénztári tagdíj összege iroda Pénzforgalmi jel.melléklete Ellenjegyzés: A munkáltatót terhelö betegszabadsággal összefüggö kifizetések összege és a pénzbeni juttatásban részesített dolgozók száma iroda Pénzforgalmi jel.melléklete Ellenjegyzés: A társadalombiztosítási és családtámogatási kifizetöhely által folyósított családi pótlék, táppénz, egyéb társadalombiztosítási ellátás öszege iroda Pénzforgalmi jel.melléklete Ellenjegyzés: Életbiztosítás és vagyonbiztosítás címén kiadásként elszámolt összeg iroda Pénzforgalmi jel.melléklete Ellenjegyzés: A munkáltató által levont munkavállalói járulék összege iroda Pénzforgalmi jel.melléklete Ellenjegyzés: 1 oldal

14 10/10. számú táblázat Sorszám Tevékenységek Jogszabályi alap Elökészítés Keletkezö dokumentum Felelösök Határidö Ellenörzés en való A személyi juttatásokra, munkaadókat terhelö járulékokra a vonatkozó költségszámításokhoz szükséges kiegészítö adatok iroda Pénzforgalmi jel.melléklete Féléves és éves beszámoló jelentés Ellenjegyzés: A dologi kiadásokból 5%-os, 15%-os, 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege 10. A tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg iroda iroda Pénzforgalmi jel.melléklete Pénzforgalmi jel.melléklete Ellenjegyzés: Ellenjegyzés: A tárgyévben elengedett követelések értéke iroda Pénzforgalmi jel.melléklete Ellenjegyzés: 8. Elöirányzat-maradvány összeállítása iroda Pénzforgalmi jel.melléklete Ellenjegyzés: 9. A kiegészítö mellékletek összeállítása iroda A költségvetési szerv létszáma és személyi juttatásai iroda kiegészítö melléklet Ellenjegyzés: 9. A költségvetési elöirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése kiegészítö melléklet Ellenjegyzés: 13. oldal

15 10/10. számú táblázat Sorszám Tevékenységek Jogszabályi alap Elökészítés Keletkezö dokumentum Felelösök Határidö Ellenörzés en való Az immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása iroda kiegészítö melléklet Féléves és éves beszámoló jelentés Ellenjegyzés: A követelések és kötelezettségek állományának alakulása kiegészítö melléklet Ellenjegyzés: A kötelezettségvállalások állományának alakulása. iroda kiegészítö melléklet Ellenjegyzés: 10. A költségvetés beszámolójának szöveges indoklása iroda Mérleg, szöveges beszámoló jelentés Jegyzö Ellenjegyzés: 11. Az elözö költségvetési évben az ellenörzés által feltárt hiányosságok módosításainak szöveges indoklása iroda Mérleg, szöveges beszámoló jelentés irodavezetö Jegyzö Ellenjegyzés: 1 A beszámoló jelentés jóváhagyása iroda Mérleg, Pénzforgalmi jelentés, Kiegészítö mellékletek, irodavezetö Képviselötestület Ellenjegyzés: * N. É. = nem értelmezhetö 14. oldal

16 * n. é. = nem értelmezhető

A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala

A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala Fejlesztési többletigények összeállítása Saját bevételek körének tervévre történı kialakítása 0998. (XII.30.) fejezet tervezési szabályai SZMSZ 7/998.

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala 4. sz. melléklet ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK A tervezésre ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési Az előirányzat felhasználásra ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési A beszámolásra ellenőrzési pontok

Részletesebben

Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN

Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN Előkészítés az egyes feladatok tartalmi leírása njegyzés 1. Pályázat figyelés vezetői döntések előkészítése

Részletesebben

A Néprajzi Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzata. Felelős, kötelezettségvállaló. Keletkező dokumentum. ellenjegyzés-sel.

A Néprajzi Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzata. Felelős, kötelezettségvállaló. Keletkező dokumentum. ellenjegyzés-sel. Sorszám Tevékeység dokumetum ellejegyzés-sel Elleőrzés, érvéyesítés Utalváyozás ellejegyzés Köyvvezetésbe megjeleés I. KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉS I/1 Fejlesztési többletigéyek összeállítása (pl: beruházási,

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok VII. Fejezet Könyvviteli zárlat Az Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő,

Részletesebben

Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztály Ügyrendjének ellenőrzési nyomvonala Operatív folyamatok ellenőrzési nyomvonala

Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztály Ügyrendjének ellenőrzési nyomvonala Operatív folyamatok ellenőrzési nyomvonala és Humánpolitikai Osztály jének ellenőrzési nyomvonala Operatív folyamatok ellenőrzési nyomvonala kötelezettségvállalás 1 Munkaerő felvétele 2 Megbízási szerződés 3 Szolgáltatások megrendelése 4 Anyag

Részletesebben

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai A kötelezettségvállalásokról év közben analitikus nyilvántartást kell vezetni. A gazdasági műveletek, illetve események hatását a kötelezettségvállalások folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásból

Részletesebben

Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény 201/2016. (IV.28.) Tárgy: Javaslat együttműködési megállapodás jóváhagyására Kunszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta Lesi Árpád polgármester

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL JUHÁSZ LEJLA OKLEVELES PÉNZÜGYI REVIZOR H-6763 SZATYMAZ, KOSSUTH U.79/B. BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL Ellenőrzött szerv : Csanytelek Községi

Részletesebben

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása VII. Fejezet Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása 1. A könyvviteli zárási feladatok A Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén

Részletesebben

Készült: :36

Készült: :36 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok. A zárlati és egyeztetési feladatokról általában

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok. A zárlati és egyeztetési feladatokról általában VII. Fejezet Könyvviteli zárlat A könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő, - helyesbítő,

Részletesebben

... Intézmény Leltározási és leltárkészítési szabályzata

... Intézmény Leltározási és leltárkészítési szabályzata ... Intézmény Leltározási és leltárkészítési szabályzata 1. A Szabályzat 3. számú melléklete következő 3. számú mellékletre változik: "3. számú melléklet Leltározási ütemterv a 2016. évre 1. A leltározás

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzatának

Monostorpályi Község Önkormányzatának Monostorpályi Község Önkormányzatának KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSI ÉS BESZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA 2012.-től I. A költségvetési terv készítésére és a beszámoló összeállítására vonatkozó általános és speciális szabályok

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S M E G Á L L A P O D Á S 1 a munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjéről amely létrejött egyrészről Zalalövő Város Polgármesteri Hivatala (8999. Zalalövő, Szabadság tér l.) mint önállóan működő és

Részletesebben

Pénzkezelési szabályzat ellenőrzési nyomvonala

Pénzkezelési szabályzat ellenőrzési nyomvonala ellenőrzési nyomvonala 1 Bevételek befizetése a bankba (50.000,- Ft felett) 2 Banki egyeztetés, adatszolgáltatás 3 Záró pénzkészlet 500.000,- Ft-ot meghaladó összegének befizetése a bankba 4 átadása 5

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Államháztartási szakterület 2017. A tematika összeállítói Hajdics Antónia Amália (1. Fejezet) dr. Kokas Barbara,

Részletesebben

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Szállítólevél B. 10-70/A/V. r.sz. G01. 2. Bevételi előírások és bevételek analitikus nyilvántartó lapja C. 318-29.

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a megállapodások kiegészítéséről, aláírásáról gondoskodjon. M E G Á L L A P O D Á S

A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a megállapodások kiegészítéséről, aláírásáról gondoskodjon. M E G Á L L A P O D Á S 183/2007. (XI. 8.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Veszprémi Petőfi Színház és a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala közötti a munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

Igazgatók képviseleti jogosultsága

Igazgatók képviseleti jogosultsága Igazgatók képviseleti jogosultsága Az - az Igazgatóság döntési jogköre mellett - teljes jogkörrel gyakorolja a képviseleti jogát. Azok az általános ügyek, melyek nem igénylik az ság elnökének képviseletét,

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. áprilisi ülésére

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. áprilisi ülésére Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Aktuális gazdasági események

Aktuális gazdasági események Magyar Könyvvizsgáló Kamara Budapesti tagozata Nincs szükség arra, hogy az ember egy személyben tudjon mindent, de ismernie kell, hol és hogyan tudja bármelyik kérdésre megtalálni a választ. (Adam J. Jackson)

Részletesebben

A 1.. Bp., : ker. út... sz.

A 1.. Bp., : ker. út... sz. A honlapon fellelhető információkat a VIKTÓRIA TÁRSASHÁZ RENDSZER, mint társasház-kezelési modell dokumentációinak felhasználásával dolgoztuk fel. A rendszer dokumentáció fejlesztése folyamatos és a mindenkori

Részletesebben

Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 115/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. július 1-jei hatállyal a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

Részletesebben

A könyvviteli elszámolások műveletei. Könyvviteli nyitás számviteli elszámolása

A könyvviteli elszámolások műveletei. Könyvviteli nyitás számviteli elszámolása A könyvviteli elszámolások műveletei 3. számú melléklet Könyvviteli nyitás számviteli elszámolása 1. A mérleg számlák nyitása T1-4/491 K491/1-4 2. Mérleg szerinti eredmény átvezetése (egyenlegtől függően)

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesterétől. Előterjesztés

Kunfehértó Község Polgármesterétől. Előterjesztés Kunfehértó Község Polgármesterétől Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a részben önálló költségvetési szervei közötti munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága

Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága Az - az Igazgatóság döntési jogköre mellett - teljes jogkörrel gyakorolja a képviseleti jogát.

Részletesebben

Nyilvántartott tételek száma: 20 A nyilvántartás tartalmi jellemzője a változások követésének módja szerint 4 Állapot Papíralapú 5

Nyilvántartott tételek száma: 20 A nyilvántartás tartalmi jellemzője a változások követésének módja szerint 4 Állapot Papíralapú 5 megnevezése: Pályázati adatlapok Saját elhatározás Oktatási, kulturális Nem hatósági Nyilvántartott tételek száma: 20 A nyilvántartás tartalmi jellemzője a változások követésének módja szerint 4 Állapot

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosító száma, megnevezése: 2142-06 Pénzügyi és könyvvezetési alapfeladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A

Részletesebben

Leltározási és leltárkészítési szabályzatát, Eszközök és források értékelési szabályzatát, Selejtezési és hasznosítási szabályzatát, Házipénztár és pénzkezelési szabályzatát, Bizonylati szabályzatát, Önköltségszámítási

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek:

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek: INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített 14207 számú, az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzése Budapest Főváros IV. kerület Újpest című jelentéshez. Az ellenőrzés

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

a Képviselő-testülethez Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadására

a Képviselő-testülethez Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2311-2/2012. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes Nagyközség

Részletesebben

Folyamatba épített Előzetes és Utólagos Vezetői Ellenőrzés (FEUVE) Tartalomjegyzék

Folyamatba épített Előzetes és Utólagos Vezetői Ellenőrzés (FEUVE) Tartalomjegyzék 4. számú függelék Folyamatba épített Előzetes és Utólagos Vezetői Ellenőrzés (FEUVE) Tartalomjegyzék 4.1 A VMKI gazdasági folyamatábrái 4.2 A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje 4.3 A VMKI Beszámolási

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK 138/2011. (XII.15.) ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK (BELSŐ KONTROLLRENDSZER) Budapest, 2011. TARTALOM Bevezető 3 1. A hatálya...4 2. Belső kontrollrendszer és az ellenőrzési nyomvonalak tartalma 4 3. Ellenőrzési

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1600 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása

T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása Az év végi zárlati tételek könyvelési rendje 1. Előirányzat számlák zárása a) kiadási előirányzatok közgazdasági osztályozás szerint T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái K 496 Előirányzatok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Sass Bulcsú Ferenc E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

MÉRLEG-SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK

MÉRLEG-SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK SZÁMVITELI POLTIKIKA 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. MÉRLEG-SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK TARTALOMJEGYZÉK 1. NYITÓ,

Részletesebben

A Balassi Bálint Gimnázium

A Balassi Bálint Gimnázium A Balassi Bálint Gimnázium ELLENŐRZÉSI NYOMVONALA (217/1998. (XII. 30.) korm. r. 145/B alapján) A Szervezeti és Működési Szabályzat 3. számú melléklete Jóváhagyásról rendelkező képviselő-testületi határozat

Részletesebben

Gazdasági vezető képviseleti jogosultsága

Gazdasági vezető képviseleti jogosultsága Gazdasági vezető képviseleti jogosultsága Az - az Igazgatóság döntési jogköre mellett - teljes jogkörrel gyakorolja a képviseleti jogát. Azok az általános ügyek, melyek nem igénylik az igazgatóság elnökének

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

Részletesebben

Hatályba lépés: 2009. A Szent Pál Katolikus Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzatának 3. számú melléklete

Hatályba lépés: 2009. A Szent Pál Katolikus Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzatának 3. számú melléklete Szent Pál Katolikus Általános Iskola Cím: 5300 Karcag, Zádor út 3. Tel./Fax: 59/503-085 Mobil: 06-30/901-4655 E-mail: szentpalkarcag@szentpalkarcag.hu Web: www.szentpalkarcag.hu OM: 201341 Hatályba lépés:

Részletesebben

Számítógépes könyvelés és analitika készítése

Számítógépes könyvelés és analitika készítése 54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző Számítógépes könyvelés és analitika készítése FONTOS: - Az útmutató áttekintése (vállalkozási tev., számlatükör, számviteli politika, program követelmények) - Az

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete november 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete november 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. november 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: 132/2015.(XI.26.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzat 2016. évi éves ellenőrzési

Részletesebben

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A 2013. évi költségvetés összeállításánál a: 2012. évi CCIV. törvény Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl 2011. évi CLXXIX. törvény A

Részletesebben

Előterjesztő:Szitka Péter polgármester Dr. Szuromi Krisztina jegyző. Készítette:Dr.Battyányi Anita jogi szakreferens

Előterjesztő:Szitka Péter polgármester Dr. Szuromi Krisztina jegyző. Készítette:Dr.Battyányi Anita jogi szakreferens Előterjesztő:Szitka Péter polgármester Dr. Szuromi Krisztina jegyző Készítette:Dr.Battyányi Anita jogi szakreferens Tárgy: Javaslat a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2003. április 17. A gazdálkodás általános elvei A gazdálkodás célja: - az Egyesület alapszabályában

Részletesebben

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. ÁPRILIS 1-TŐL Készült a Közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai alapján 1. oldal, összesen: 10 DEBRECENI KÖZTERÜLET FELÜGYELET

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/ Ikt.sz:. /2017. 1. sz. Melléklet Polgár Város Önkormányzata és a Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/ 2 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészről

Részletesebben

Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására

Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására A megállapodás létrejött egyrészről a Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1. (Törzsszám: 810870;

Részletesebben

Költségvetési sajátosságok. Horányi Márton

Költségvetési sajátosságok. Horányi Márton Költségvetési sajátosságok Horányi Márton Tervezés (előirányzat kezelés) Dokumentálnunk szükséges: jóváhagyott, végleges, elemi költségvetést. És annak számvitellel azonos könyvelését. Nem szükséges papír

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 0003 28 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának. utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás

Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának. utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának módszertana, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás 2017. február 8. Győrffi Dezső Miskolci Egyetem 1 Kötelezettségvállalás

Részletesebben

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015.

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. SZAMKÓ SZÁMVITELI BT 2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. Jogszabályi alap: 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet (Áhsz. módosítása) 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet

Részletesebben

1/2016. (VI. 30.) kancellári utasítás. a Budapesti Gazdasági Egyetem. leltározási és leltárkészítési munkáiról

1/2016. (VI. 30.) kancellári utasítás. a Budapesti Gazdasági Egyetem. leltározási és leltárkészítési munkáiról 1/2016. (VI. 30.) kancellári utasítás a Budapesti Gazdasági Egyetem leltározási és leltárkészítési munkáiról Budapest, 2016. június 30. (2016. július 1. napjától hatályos változat) A Budapesti Gazdasági

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/1997. (II.10.) ör. sz. rendelete az önkormányzati biztosról

EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/1997. (II.10.) ör. sz. rendelete az önkormányzati biztosról EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 9/2005. (v.18.), az 1/2009. (I.30.) és a 11/2011. (III.25.) sz. rendeletekkel módosítva!) Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/1997. (II.10.) ör. sz. rendelete az

Részletesebben

December havi személyi juttatások elszámolása Ellenőrzések Elhatárolások Költségfelosztás Év végi rendezések

December havi személyi juttatások elszámolása Ellenőrzések Elhatárolások Költségfelosztás Év végi rendezések A 2015. évi főkönyvi zárás és a 2016. év nyitás feladatai www.griffsoft.hu 1 December havi személyi juttatások elszámolása Ellenőrzések Elhatárolások Költségfelosztás Év végi rendezések www.griffsoft.hu

Részletesebben

Pályázatkezelés eljárási rendje ellenőrzési nyomvonala. Pályázati szakasz

Pályázatkezelés eljárási rendje ellenőrzési nyomvonala. Pályázati szakasz ellenőrzési nyomvonala szakasz 1. 2. 3. 4. ok figyelése Projekt kinevezése Pályázatok, tartalmi összeállítása Pályázatok technikai előkészítése, mellékletek beszerzése Végrehajtó: igazgató PSZH anyag Pályázat,

Részletesebben

Csákvár Nagyközség Ellenőrzési nyomvonala

Csákvár Nagyközség Ellenőrzési nyomvonala Téma vagy feladat Sorszámmegnevezése Jogszabályok (belső, speciális) Előkészítő, koordináló, végrehajtó, Dokumentum Felelős, kötelezettségváll aló Határidő Ellenőrzés, érvényesítés Utalványozás, ellenjegyzés

Részletesebben

SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK

SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK SZÁMVITELI POLITIKA 3. SZ. MELLÉKLETE BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK HATÁLYBA LÉPÉSE: 2013.01.01.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 10/2014. (II. 13.) MÖK határozat Tárgy: Beszámoló a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kiegészítő költségvetési támogatásának felhasználásáról A Veszprém

Részletesebben

Balatoni Regionális Történeti. Kutatóintézet, Könyvtár. Kálmán Imre Emlékház. Siófok

Balatoni Regionális Történeti. Kutatóintézet, Könyvtár. Kálmán Imre Emlékház. Siófok Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház Siófok Szervezeti és Működési Szabályzat 1. számú melléklete Ügyrend Szabályzat Gazdálkodási melléklete Hatályos: 2016. október

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Ötvöskónyi Község Önkormányzata (képviseli Pusztai László polgármester, székhely: 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51. bankszámlaszám: 11743033-15570396- 00000000,

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Léh Községi Önkormányzat, valamint Léh Cigány Nemzetiségi Önkormányzat között a nemzetiségek jogairól szóló 2011.évi CLXXIX. törvény 80. -a értelmében 1. Általános szempontok

Részletesebben

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS 6. NAPIREND Ügyiratszám: 5/109/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Munkamegosztási megállapodás jóváhagyása a Tapolcai Közös Önkormányzati

Részletesebben

Ügyfeleink elvárásainak megfelelően rugalmasan vállaljuk könyveléssel, bérszámfejtésekkel kapcsolatos teendők elvégzését

Ügyfeleink elvárásainak megfelelően rugalmasan vállaljuk könyveléssel, bérszámfejtésekkel kapcsolatos teendők elvégzését Ügyfeleink elvárásainak megfelelően rugalmasan vállaljuk könyveléssel, bérszámfejtésekkel kapcsolatos teendők elvégzését "Kielégítõ, ha azt mondom, hogy ez egy könyvelõiroda és megkeressük önnek a legmegfelelõbb

Részletesebben

Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (VI.18.) önkormányzati rendelete

Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (VI.18.) önkormányzati rendelete Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (VI.18.) önkormányzati rendelete Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Kálló Község

Részletesebben

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. Ü G Y R E N D 2011.év SZÁMVITELI OSZTÁLY A Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat GESZ

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. november 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. november 28-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-8/2008. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. november 28-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 120/2008. (XI. 28.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzati

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS KIVONAT Mezősas községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 22-ei testületi üléséről: 4/2016. (02.22.) határozata a Román Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás elfogadásáról A Mezősas

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 1 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint a nemzetiségi jogokról

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009.(III. 19.) Kt. számú határozata

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009.(III. 19.) Kt. számú határozata TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009.(III. 19.) Kt. számú határozata a Tiszavasvári Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről című számvevői jelentésről,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29.

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. M U N K A T E R V 2013.04.01-től PÉNZÜGYI CSOPORT 1.) OTP felé a névváltozás lejelentése,

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a ), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről a Pogácsa és Tsa. Kft. (1028 Budapest, Aszú. utca 43/B., cj.: 01-09-667430), mint vállalkozó

Részletesebben

2016. évi Elemi költségvetés

2016. évi Elemi költségvetés Manolisz Glezosz 12. Évfolyamos Görögnyelv Oktató Iskola 2016. évi Elemi költségvetés Szöveges indoklás Budapest, 2016. január 20. Határozat száma: Intézmény vezető Általános indoklás A 2016. évi elemi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Sass Bulcsú Ferenc E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

Részletesebben

Iktsz.: 9. melléklet. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása

Iktsz.: 9. melléklet. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása Iktsz.: 9. melléklet EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása mely létrejött egyrészről név: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 8. képviselő: Dr. Kriza Ákos

Részletesebben

A Pénzügyi Főosztály feladatai

A Pénzügyi Főosztály feladatai PÉNZÜGYI FŐOSZTÁLY A Pénzügyi Főosztály feladatai a) a költségvetés tervezésével, az előirányzat felhasználását, és az intézményi hatáskörbe tartozó előirányzat-módosítással kapcsolatos feladatokat, b)

Részletesebben

1. A vállalkozási tevékenység

1. A vállalkozási tevékenység SZMSZ 3 A vállalkozási feladatok és közhasznú, vagy gazdasági társaságban részvételnek a részletes felsorolása, a feladatok forrásai 1. A vállalkozási tevékenység 1.1. A szerv vállalkozási tevékenységet

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat ezer Ft ezer Ft 1. számú melléklet % 1 Személyi juttatások

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS ELLENŐRZÉSI JELENTÉS A Fővárosi Bíróság 2010. évi költségvetési beszámolójának ellenőrzése Az vizsgálatot végezte: Az ellenőrzött szervezeti egység: Fővárosi Bíróság Belső Ellenőrzési Osztály Fővárosi

Részletesebben

Határozat: 216/2010.(V.27.) Kt.hat.

Határozat: 216/2010.(V.27.) Kt.hat. Határozat: 216/2010.(V.27.) Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2009. évi átfogó ellenőrzéséről készült jelentésben megfogalmazott hiányosságok

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése

A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése Személyi juttatások 14.518 Illetmény, illetménykieg.,13.havi 7.578 Képviselõk, Polgármester tiszteletdíja 6.122 Étkezési hozzájárulás 159 Közlekedési költségtérítés

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL

ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL 6. számú függelék BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL Készítette: Városgazdálkodási Iroda Budapest, 007. március 6. Jóváhagyta:. dr. Szeles Gábor jegyző

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

változtatás nélkül a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő Együttműködési Megállapodás szövegét. Felhatalmazza Dombi Imréné

változtatás nélkül a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő Együttműködési Megállapodás szövegét. Felhatalmazza Dombi Imréné Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S nemzetiségi együttműködési megállapodás elfogadására Tisztelt Képviselő-Testület! Ezúton terjesztem elő a

Részletesebben

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT Érvényes: 2014. július 1-től A beszerzések rendjéről szóló szabályzat A Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola

Részletesebben

Elszámolást alátámasztó dokumentumok (Az egyes elszámolható költségekhez, projektelem/tevékenység kategóriákhoz)

Elszámolást alátámasztó dokumentumok (Az egyes elszámolható költségekhez, projektelem/tevékenység kategóriákhoz) Elszámolást alátámasztó dokumentumok (Az egyes elszámolható költségekhez, projektelem/tevékenység kategóriákhoz) 1. Föld és ingatlan vásárlás Területszerzéssel kapcsolatos bizonylatok összesítıje Hatósági

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 0003 28 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

Naplófőkönyv zárása. A részletező nyilvántartások a következők (félkövér betűvel jelöltem, amit szakszervezet esetében el tudok képzelni):

Naplófőkönyv zárása. A részletező nyilvántartások a következők (félkövér betűvel jelöltem, amit szakszervezet esetében el tudok képzelni): Naplófőkönyv zárása Az egyszeres könyvvitel alap- és részletező nyilvántartásokból áll. (Kettős könyvvitel esetében a részletező nyilvántartásokat a főkönyvi számlák analitikája adja, így ezért nincs szükség

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához Általános rész: Név: FÜZESGYÓGY KFT. Képviseletre jogosult:

Részletesebben

Balatonfenyves Község Önkormányzatának. 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat évi költségvetéséről

Balatonfenyves Község Önkormányzatának. 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat évi költségvetéséről Balatonfenyves Község Önkormányzatának 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Balatonfenyves Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Kötelezettségvállalás, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés rendjének

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben