Csákvár Nagyközség Ellenőrzési nyomvonala

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csákvár Nagyközség Ellenőrzési nyomvonala"

Átírás

1 Téma vagy feladat Sorszámmegnevezése Jogszabályok (belső, speciális) Előkészítő, koordináló, végrehajtó, Dokumentum Felelős, kötelezettségváll aló Határidő Ellenőrzés, érvényesítés Utalványozás, ellenjegyzés Pü-i teljesítés Könyvvezetésbe n való megjelenés A költségvetés tervezésének ellenőrzési nyomvonala 292/2009. Önkormányzati költségvetés koncepciójának (XII.19.) Korm.rend., Intézményi bevételek és kiadások tervezése, tervezési munka koordinálása az intézm. hivatal között Végleges költségvetés 292/2009. (XII.19.) Korm.rend., 292/2009. (XII.19.) Korm.rend., iroda.vez. pü-i Költségvetési javaslat, Költségvetési javaslat, Felelős: Felelős: Elemi költségvetés Felelős: Tárgyév febr. 28. Tárgyév nov. 30. a következő évre Tárgyév december 3 a következő évre s rendjében Az eredeti előirányzatokat a főkönyvben rögzíteni kell. Befektetett eszközök ellenőrzési nyomvonala Növekedés (vásárlás, átadás, felújítás stb.) Állománycsökkenés (értékcsökkenés, értékvesztés, selejt, hiány, stb.) Befektetett eszközök értékesítése,,, Pü-i Felelős: pü-i Bevételezési bizonylat, Üzembehelyezési jkv., Nyilvántartó lap, s rendje szerint Összesítő feladások, különféle jegyzőkönyvek Állománycsökken ési bizonylat és számla Écs: negyedévet követő 1 nap, Egyéb: évet s rendje szerint követő január 3 Kötelezettségváll aló:felelősségvál lalás rendje szerint Negyedévenként összesítő feladás a főkönyv felé. negyedévenként, illetve szükség szerint összesítő feladás a kőkönyv felé. Könyvvezetésben a bevétel megjelenik. Készletek, követelések, értékpapírok ellenőrzési nyomvonala, Állománynövekedés (vásárlás, átadás, felújítás, stb.) Állománycsökkenés (értékvesztés, selejt, hiány, stb.) Értékpapírok értékesítése Követelések, adósok, vevők nyilvántartásba vétele Adósok, vevők állományváltozása Különféle kapott kölcsönök, támogatások,,,,, Végreha jtó:pü-i. Bevételezési bizonylat, Nyilvántartó lap, Összesítő feladások, különféle jegyzőkönyvek Kiadási péntárbizonylat az értékpapír kivezetéséről Számla vagy nyugta, jegyzék. Szerződések s rendje szerint Écs, értékvesztés a negyedévet követő 1 nap, Egyéb: t.évet s rendje szerint követő január 3 s rendje szerint /évet s rendje szerint követő 1 nap s rendje szerint Negyedévenként összesítő feladás a kőkönyv felé. Negyedévenként, ill. szükség szerint összesítő feladás a könyvelés felé. Az nyilvántartásból ki kell vezetni. A a bevételt könyvelni kell. Az A az állományváltozást rögzíteni kell. Az nyilvántartásban is Pénzügyi elszámolások ellenőrzési nyomvonala 1

2 Pénzügyi elszámolások ellenőrzési nyomvonala Pénztári be- és kifizetések (XII.2) Pénzkezelési, (os) Bevételi és kiadási bizonylato k s rendje szerint. Pénztár Naponta, vagy időszakonként a főkönyvben a zárás alapján könyvelni kell. számlára befolyt bevételek és teljesített kiadások (XII.2) Utalványrendelet s rendje szerint. Naponta a banki kivonatok alapján a bevételeket és kiadásokat Kötelezettségek, szállítók ellenőrzési nyomvonala Szállítók nyilvántartásba vétele, Utalványrendelet ben Az nyilvántartásban a kötelezettségnövekedést, Szállítók állományváltozása, jegyzék. /évet s rendje szerint követő 1 nap ben A az állományváltozást rögzíteni kell. Munkavállalókkal, kapcsolatos kötelezettségek (növekedés, csökkenés) Különféle kölcsönök, támogatások, Szerződés, munka ügyi jegyző önkorm. Irodavez. jegyző végrehajt.: pü-i Határozat, jegyzőkönyv, Különféle szerződések, megállapodások Felelős:önkorm. s rendje szerint Felelős:önkorm. s rendje szerint ben ben Az nyilvántartásban is Az nyilvántartásban is Költségvetési kiadások ellenőrzési nyomvonala 2

3 Költségvetési kiadások ellenőrzési nyomvonala Személyi juttatások Személyi jellegű kiadások Korm.rend., Utalványrendelet, Bértabló Kötelez ettség-vállaló: s rendje szerint ben Munkaadót terhelő járulékok Korm.rend., SZJA tv, TB jogszab. az nyilvántartás alapján s rendje szerint ben Dologi kiadások Anyag, készlet beszerzés költségkénti, Utalványrend. Kiadási bizonylat s rendje szerint Szolgáltatási kiadások, Utalványrendelet, Kiadási bizonylat s rendje szerint Különféle dologi kiadások Beszerzéshez általános forgalmi adó kiadások,, ÁFA tv. Utalványrend. Kiadási bizonylat ÁFA analitika csopvez. s rendje szerint s rendje szerint Egyéb folyó kiadások, Utalványrend. Kiadási bizonylat s rendje szerint Ellátottak pénzbeli juttatásainak, Pénzkezelési Utalványrend. Kiadási bizonylat s rendje szerint Költségvetési bevételek ellenőrzési nyomvonala 3

4 Költségvetési bevételek ellenőrzési nyomvonala Működési bevételek Alaptevékenység, sajátos tevékenység bevétele, Számla, nyugta, s rendje szerint ben A bevételeket a A bevételhez általános forgalmi adó, ÁFA tv. Számla, nyugta, s rendje szerint ben A bevételeket a Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek A bevételhez általános forgalmi adó ÁFA tv. Számla, nyugta, bevételi bizonylat Számla, nyugta, bevételi bizonylat ben ben A bevételeket a A bevételeket a Támogatások, pénzforgalom nélküli bevételek Felügyeleti szervtől kapott költségvetési támogatás Előirányzat felhasználási terv ben A kapott támogatást a 4

5 Egyéb kapott támogatás (pályázat) Pénzforgalom nélküli bevételek Szerződések pü-i Pályázati szerződés Analitikus összesítő feladás s rendje szerint. Félévet/évet követő 15-ig ben ben A kapott támogatást a A feladások alapján a pénzforgalom nélküli bevételeket a Zárlati feladatok ellátásának ellenőrzési nyomvonala Havi zárlati feladatok számlák egyenlegeinek egyeztetése Pénztárjelentdatainak egyeztetése Havi ÁFA bevallás adatainak egyeztetése a tényleges befizetésekkel Az 1- Számlaosztályban könyvelt kiadások egyeztetése A számlákon könyvelt kiadások egyeztetése az átvez.számlákon elszámolt bvevételekkel és kiadásokkal Havi pénzforgalom egyeztetése Főkönyvi kivonat készítése Pénztárjelentés Áfa analitika, Áfa bevallás Főkönyvi kivonat alapján Felelős: pü-i dolg. Előirányzat felhasználási terv Főkönyvi kivonat hónapot követő 10-ig hónapot követő 10-ig hónapot követő 20-ig van Hónapot követő 15-ig Hónapot követő 15-ig Hónapot követő 10-ig 5

6 Negyedéves zárlati feladatok (a havi feladatokon túl) Negyedéves Áfa bevallás esetén a bevallás egyeztetése a tényleges befizetéssel Áfa analitika, Áfa bevallás követő 20-ig Beruházási és felújítási számlák egyeztetése az nyilvántartással az nyilvántartásból a könyvelés felé. követő 15-ig Függő, átfutó kiadások egyeztetése az nyilvántartásokkal az nyilvántartásból a könyvelés felé követő 15-ig Felhalmozási kötelezettségvállalás az nyilvántartásból a könyvelés felé követő 15-ig A kötelezettségvállalást a 0-s számlaosztályban Pénzeszközátadás kötelezettségvállalása az nyilvántartásból a könyvelés felé követő 15-ig A kötelezettségvállalást a 0-s számlaosztályban Működési célú kötelezettségvállalás az nyilvántartásból a könyvelés felé követő 15-ig A kötelezettségvállalást a 0-s számlaosztályban Állományváltozások (követelések, kötelezettségek, bef.püieszk, készletek, befejezetlen beruházások) Tervszerinti értékcsökkenés az nyilvántartásból a könyvelés felé az könyvelésből követő 15-ig követő 15-ig Az állományváltozást könyvelni kell. Az állományváltozást könyvelni kell. Féléves zárlati feladatok (a negyedéves feladatolon túlmenően) A közvetett kiadások szakfeladatra történő felosztása Előirányzatmódosítások, egyeztetése a könyvelésből mutatószámok alapján nyilvántartások Felelős: pü-i dolg. Félévet követő 31- ig Félévet követő 31- ig A felosztást Eltérés esetén a módosításokat Speciális éves zárlati feladatok (az általános zárlati feladatokon túlmenően) Terven felüli értékcsökkenés, értékvesztés, értékhelyesbítés, Különféle árfolyamkülönbözetek, az könyvelésből jegyzőkönyvek alapján az könyvelésből. Tárgyévet követő 31-ig Könyvelni kell Tárgyévet követő 31-ig Könyvelni kell 6

7 A "Beszámolás" ellenőrzési nyomvonala Féléves és éves beszámoló jelentés A könyvvezetés utóellenőrzése (főkönyv és analitikák) Főkönyvi kivonat egyeztetése Leltározás, egyeztetés Leltár jóváhagyása Leltárkészít. Leltárkészít. Végrehajtó: leltározó bizottság, pü-i Végrehajtó: leltározó bizottság Könyvelési naplók és könyvelési alapbizonylatok Könyvelési naplók és kivonat Leltárfelvételi ívek, kivonat és valamint a könyvelési alapbizonylat Leltár és bizonylatai Félévet/tárgyévet követő 31-ig Félévet/tárgyévet követő 31-ig Tárgyévet követő 31-ig Tárgyévet követő 31-ig püi püi püi püi Könyvviteli mérleg összeállítása, jóváhagyása Leltár, Mérleg s rendje szerint követő 31-ig Pénzforgalmi jelentés összeállítása jelentés s rendje szerint követő 31-ig 7

8 A jelentés tájékoztató adatai A munkáltató által levont és az adóhatóságnak átutalt SZJA összege A munkáltató által levont és az adógatóságnak átutalt munkavállalót terhelő egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék összege A munkáltató által levont és az adóhatóságnak átutalt munkavállalókat terhelő magánnyugdíji tagdíj összege A munkáltatót terhelő betegszabadsággal összefüggő kifizetések összege pénzbeni juttatásban részesített dolgozók száma Társadalombiztosítási és családtámogatási kifizetőhely által folyósított családi pótlék, táppénz, egyéb társadalombiztosítási ellátás összege Életbiztosítás és vagyonbiztosítás címén kiadásként elszámolt összeg 7. A munkáltató által levont munkavállalói járulék összege Személyi juttatásokra, munkaadókat terhelő járulékokra kamatkiadásokra vonatkozó költségszámításokhoz szükséges adatok A dologi kiadásokból az ÁFA-adóalap összege A valutaban lévő valutakészlet devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor - az egyéb dologi kiadások között - elszámolt árfolyamvesztesége, ill. - egyéb bevételek között - elszámolt árfolyamnyeresége A tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg 1 A tárgyévben elengedett követelések értéke 1 A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül a mérleg fordulónapot követő évben lejáró értékpapírok könyvszerinti értéke 8

9 A ek összeállítása A költségvetési szerv létszáma és személyi juttatásai SZMSZ A költségvetési előirányzatok és apénzforgalom egyeztetése Az immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása A normatív, a normatív kötött felhasználású állami hozzájárulás, a cél- és címzett támogatás, a központosított előirányzatok A letéti számla pénzforgalma A központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése 7. A követelések és kötelezettségek állományának alakulása A befektetett eszközök, követelések, készletek és értékpapírok értékvesztésének alakulása Az immateriális javak, tárgyi eszközök és tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékhelyesbítésének alakulása A tárgyi eszközök -az ingatlanok kivételével - és üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök tárgyévi nyitó bruttó értékének egyes ágazatok szerinti megoszlása Adósságszolgálat évenkénti alakulása 9

10 1 A kötelezettségvállalások állományának alakulása, elkülönítetten az EU támogatása prg-ra vonatkozók 1 Az intézményi költségvetés beszámolójának szöveges indoklása Mérleg, Szöveges beszámoló jelentés vagyongazd.fő munkatárs 1 Az előző költségvetési évben az ellenőrzés által feltárt hiánosságok módosításának szöveges indoklása Mérleg, Szöveges beszámoló jelentés 1 Az összeállított beszámoló jelentés egyeztetése az érintettekkel Az intézményi beszámoló 1 jelentés jóváhagyása Munkaügyi feladatok Közszolgálati jogviszonnyal, munkaviszonnyal összefüggő feladatok 292/2009. (XII.19.) SZMSZ pü-i bizottság, Előkészítés: munkaügyi főmunkatárs, önkorm. Ktv, Kjt., Mtv. irodavezető Mérleg, Szöveges beszámoló jelentés Zárszámadási rendelet esküokmány, munkaviszony beszámítás, adatfelvételi lap, kinevezés, munkaszerződés, átsorolás, tájékoztató Felelős: Felelős: önkorm. irodavezető Tárgyévet követő április 30-ig Vonatkozó jogszabályok szerint Nyilvántartások vezetése, adatszolgáltatások teljesítése KIR3 rendzser kezelése (távollétek, nem rendszeres kifizetések, változó munkabérek lejelentése/kizárólag hivatalra/) Előkészítés: munkaügyi főmunkatárs, önkorm. Ktv, Kjt., Mtv. irodavezető Előkészítés: munkaügyi főmunkatárs, önkorm. Ktv, Kjt., Mtv. irodavezető Személyügyi nyilvántartások (szabadság- és cafetéria közszolgálati alap változásjelentés, adóigazolásokkal kapcsolatos Vonatkozó jogszabályok KIR Felelős: önkorm. rendszer által dokumentumok irodavezető generált határidők Feladás a pénzügyi iroda felé, megbízási szerződések Felelős: önkorm. irodavezető Vonatkozó jogszabályok KIR rendszer által generált határidők 10

11 Szervezési, ügyviteli feladatok ellenőrzési nyomvonala Testületi ülések, rendezvények előkészítése SZMSZ ügyint., előadók, Előterjesztések, inditványok, önkorm. testületi anyagok, Felelős: jegyző Testületi ülések, rendezvények jegyzőkönyveinek és továbbítása SZMSZ ügyint. előadók, önkorm. könyvek, Felelős: jegyző Önkormányzati rendeletek kihirdetése, határozatok kézbesítése, végrehajtás figyelemmel kísérése SZMSZ ügyint. előadók, Rendeletek nyilvártartó lapja, önkorm. Átadási ívek Felelős: Ügyfélszolgálati teendők ellátása (lakások, föld bérbeadása, elidegenítése, birtokviták, szabálysértési ügyek vonatkozásában SZMSZ Beérkező és kimenő dokumentumok (ügyiratok) iktatása, irattározása, Iratkezelési selejtezése Szabályzat Postázási teendők SZMSZ üi-k. irodav. igazgatási főelőadó, önkorm. irodavezető ügyintézők. Községgazd. Irodavez. Aktuális nyilvántartások Felelős: jegyző Előadói ívek és munkanaplók, selejtezési jegyzőkönyv, statisztikák Nyilvántartások vezetése, Postautalványok, Tértivevények Felelős: önkorm. irodavezető Felelős: Községgazd. Irodavez. Pénztár Az nyilvántartást Szociális, népesség-nyilvántartási ügyek ellenőrzési nyomvonala Szociális feladatok Segélyekre benyújtott kérelmek előkészítése döntésre szoc.és gyámü. Előterjesztések Felelős: Az Segélyekről határozat készítése(a döntést követően), kikézbesítése szoc. és gyámü. Határozat Felelős: Az Munkanélküliek z ellátásból kikerültek nyilvántartása, intézményi elhelyezés, lakásfenntart. támogatás, térítési kedvezm., ápolási díj Rendszeres szociális segélyben, ápolási díjban részesülők nyilvántartása és adatszolgáltatások szoc.pol. szoc.pol. Aktuális nyilvántartások Aktuális nyilvántartások Felelős:. Felelős: Megállapítást követő hó 10. napig, Ellátások megszűnését követő 5 napon belül Az Az 7. Egészségügyi hozzájárulásra jogosító igazolványok kiadása, nyilvántartása, rehabilitációs ügyek A településen élő hajléktalanok nyilvántartása, ezzel összefüggő feladatok ellátása Mozgáskorlátozottak és egyéb fogyatékkal élők ügyeivel kapcsolatos feladatok (köz-i támog., gépkocsi szerzési támog., parkolási engedély, átalakítási támog.,) szoc.pol. szoc.pol Eü-i ellátásra jogosító Igazolvány Nyilvántartások vezetése, szoc.pol. és gyámügyi Nyilvántartások vezetése, Felelős: Felelős: Felelős:. Pénztár Az Az Az 11

12 Népesség-nyilvántartási feladatok Polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartása Anyakönyvi feladatok ellátása Ügyfélszolgálati feladatok ellátása, statisztikai adatszolgáltatás Hatósági, igazgatási tvek, Adatvédelmi tv, és ezekhez anyakönyvvez. anyakönyvvez. Igazgatási, adatvédelmi tvek, Igazgatási, titk.ea. adatvédelmi tvek jegyző Lakcím Népességnyilvántartás Anyakönyv Felelős: Felelős: Aktuális nyilvántartások Felelős: jegyző Pénztár Nyilvántartások folyamatos, naprakész vezetése Nyilvántartások folyamatos, naprakész vezetése Nyilvántartások folyamatos, naprakész vezetése Műszaki tevékenységek ellátása Építés és településfejlesztési tervezési munkák előkészítése, lebonyolítása Szakhatóságokkal, egyéb, jogszabályban előírt szervekkel egyeztetés Építésügyi, területfelhaszn. Engedélyezési elj. Bonyolítása Építésigazg.elj. Lefolytatása, telekalakítás eng. SZMSZ, KET, Építésügyi jogszab., Szak rend. SZMSZ, KET, Építésügyi jogszab., Szak rend. SZMSZ, KET, Építésügyi jogszab., Építés ellenőrzések, Szak szak közreműködés rend. SZMSZ, KET, Beruházással kapcsolatos Építésügyi ügyek szervezése, önk-i jogszab., lakások karbantartásával, Szak beruházásával kapcs. ügyek rend. Útügyi igazgatási feladatok, utak karbantartása, közművek Építésügyi panaszok, bejelentések kivizsgálása SZMSZ, KET, Építésügyi jogszab., Szak rend. SZMSZ, KET, Építésügyi jogszab., Szak rend. műsz. Műsz. műsz. Műsz. műsz. műsz. Műsz. műsz. Műsz. műsz. műsz. műsz. Aktuális nyilvántartások könyvek, Akt.nyilvánt. Feljegyzés, Határozat, Határozat jegyzőkönyv, nyilatkozat Tervek, jegyzőkönyvek, feljegyzések, nyilatkozatok Határozat, jegyzőkönyv, Feljegyzés Felelős: Felelős:. Felelős:. Felelős:. Felelős: Felelős: Felelős: könyv, Határozat, Levél, Felelős: Feljegyzés, Anyakönyvi, gyámügyi és egyéb igazgatási ügyek ellenőrzési nyomvonala Anyakönyvi feladatok Születési, házassági, halotti anyakönyv vezetése, anyakönyvi javítások, kivonatok kiadása Házasságkötést megelőző eljárás lebonyolítása, közreműköd házasságkötési eljárásoknál, külföldiek házasságkötésével kapcs.elj.-t bonyolítja Névmutatók vezetése, utólagos bejegyzések (névviselet, állampolgárság, válás, haláleset) rögzítése Családi jogállás rendezésével kapcsolatos feladatok, Igazgatással kapcs. Tv-ek,, Igazgatással kapcs. Tv-ek,, Igazgatással kapcs. Tv-ek,, Igazgatással kapcs. Tv-ek, anyakönyvvez. anyakönyvvez. anyakönyvvez. anyakönyvvez. Anyakönyv. Anyakönyvi kivonatok Anyakönyv. Anyakönyvi kivonatok Anyakönyv. Anyakönyvi kivonatok Anyakönyv. Anyakönyvi kivonatok Felelős: Felelős: Felelős: Felelős: 12

13 Ipari, kereskedelmi feladatok ellátása Üzletek működése, szeszes ital árusítása, kereskedelmi szálláshelyek, Hatósági, vendéglátóipari egységek igazgatási tvek, z erre működésével és osztálybasorolásával épülő kapcsolatos feladatok hagyatéki ügyintéző Szak engedélyek, telephelyengedély Felelős: ek Analitikus nyilvántartás vezetése. Hatósági igazolások, szak nyilatkozatok a szerencsejáték szervezéséről és működtetésről Telephely engedélyek kiadása Hatósági, igazgatási tvek, z erre épülő Hatósági, igazgatási tvek, z erre épülő hagyatéki Műsz. Hagyatéki Igazolás, Nyilatkozat, Telephely engedély Felelős: Felelős: Analitikus nyilvántartás vezetése. Analitikus nyilvántartás vezetése. Egyéb feladatok ellátása (adó- és értékbiz., vállalk.nyilvántart., közterület haszn., földügyi igazg., növényvéd., szőlőés borgazd., állategészségügy, vadkár, falusi turizmus) Köztisztasági feladatok ellátása (szemétszállítás, környezet védelme, állati hulladékgyűjtő udvar üzemeltetése) Hatósági, igazgatási tvek, z erre épülő Hatósági, igazgatási tvek, z erre épülő hagyatéki Határozat, jegyzőkönyv, Feljegyzés hagyatéki Levél, könyv, Feljegyzés Felelős: Felelős: Analitikus nyilvántartás vezetése. Szükséges nyilvántart. vezetése. Gyámügyi feladatok ellátása Gyámügyi igazgatással, a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok Gyermek- és ifj.véd.tv-ek, Szociális tvek, rendeletek, gyámü. Határozat, Felelős: igazg.hat. A közgyógyellátással kapcsolatos feladatok szoc.pol. Igazolvány Felelős: Vakok járadékának megállapítása, folyósítása, járadékokkal kapcsolatos feladatok ellátása Hadigondozottakkal kapcsolatos külön jogszabályban meghatározott feladatok ellátása Hadigondozott akról szóló jogszabályok szoc.pol. Felelős: Határozat Határozat Felelős:jegyző Analitika vezetése. Analitika vezetése. Éves statisztikai adatszolgáltatás, és ügyfélszolgálati teendők ellátása, speciális tv-ek szoc.pol. Adatközlő lapok, Felelős: Adóigazgatással kapcsolatos feladatok ellenőrzési nyomvonala A bevezetendő adój előkészítése Adótv-ek, adóügyi Végrehajtó: adóügyi előterjesztés Felelős: Helyi adók, a gépjárműadó kivetése, határozatok kiadása, méltányossági és részletfizetési kérelmekkel kapcsolatos feladatok Adótv-ek, adóügyi Végrehajtó: adóügyi Határozat Felelős: Adózással kapcsolatos bejelentések kivizsgálása, évközi változások átvezetése, adóigazolások kiadása, adatok gyűjtése (telekkönyvi). Adótv-ek, adóügyi Végrehajtó: adóügyi Igazolás, Felelős: 13

14 Helyszíni ellenőrzést végez az adóbevallások tekintetében Adótv-ek, adóügyi Végrehajtó: adóügyi Igazolás, Felelős: Adatszolgáltatás a költségvetés tervezéséhez, jelentés készítz államházt. közp-i szerve felé, adózás tárgykörébe tarozó elemzések Adótv-ek, adóügyi Végrehajtó: adóügyi Igazolás, jelentés, Felelős: Belső ellenőrzési tevékenység ellátása 193/200 Belső ellenőrzési kézikönyv (XI.2), karbantartása. FEUVE és Ellenőrzési nyomvonal és karbantartása Stratégiai és éves ellenőrzési tervek összeállítása, végrehajtása, a megvalósítás nyomonkövetése 199 évi XXXVIII. Tv 193/200 (XI.2) Vértes Többc. Önk. Kistérségi Társulás végrehajtó: irodavezetők Vértes Többc. Önk. Kistérségi Társulás Belső ellenőrzési Felelős: belső kézikönyv ellenőr FEUVE, Ellenőrzési nyomvonal Felelős: Stratégiai terv, Éves ellenőrzési terv, Felelős: Az ellenőrzési tevékenység megszervezése, végrehajtása (ellenőrzési prg., megbízólevél, ellenőrzöttek kiértesítése) az önkorm. által fenntartott intézményekre 193/200 Polgármesteri Hivatalra (XI.2) vonatkozóan. végrehajtó: belső ellenőr Vértes Többc. Önk. Ellenőrzési prg, Kistérségi Megbízólevél, Társulás Kiértesítés Felelős: Ellenőrzési jelentéstervezet, javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére 193/200 (XI.2) végrehajtó: belső ellenőr/vértes Többc. Önk. Kistérségi Jelentéstervezet, Társulás Záradék Felelős: belső ellenőr Az ellenőrzési jelentéstervezet megküldése az ellenőrzöttek felé, 193/200 egyeztető ill. záró (XI.2) megbeszélés lebonyolítása végrehajtó: belső ellenőr/vértes Többc. Önk. Jelentéstervezet, Kistérségi záradék, Társulás jegyzőkönyv Felelős: 7. Ellenőrzési jelentés és megküldése az ellenőrzötteknek vezetés számára 193/200 (XI.2) végrehajtó: belső ellenőr/vértes Többc. Önk. Kistérségi Társulás Jelentés Felelős: belső ellenőr 8. Ellenőrzések nyilvántartása, ellenőrzési dokumentumok kezelése, megőrzése 193/200 (XI.2) végrehajtó: belső Ellenőrzési ellenőr mappa Felelős: belső ellenőr 9. Összefoglaló jelentés készítése az éves elvégzett ellenőrzési feladatokról 193/200 (XI.2) Összefoglaló végrehajtó: belső jelentés, ellenőr Tájékoztató Felelős: belső ellenőr 10. Intézkedési tervek végrehajtásának nyomonkövetése, a szükséges utóellenőrzések lebonyolítása 193/200 (XI.2) végrehajtó: belső ellenőr/vértes Többc. Önk. Utóellenőrzéssel Kistérségi kapcsolatos Társulás dokumentumok Felelős: 1 Helyi adó, illetve a gépjárműadó beszedésének, könyvelésének, behajtásának ellenőrzése végrehajtó: belső ellenőr/vértes Többc. Önk. Kistérségi Társulás Jelentés Felelős: belső ellenőr Csákvár, 201 szeptember 29. Tóth Jánosné sk. 14

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL Jóváhagyta: Pelle József azgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes visszavonás A Budapesti Módszertani Szociális Központ

Részletesebben

A tervezéssel kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal. 2. oldal

A tervezéssel kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal. 2. oldal Költségvetési szerv megnevezése: 10/1.számú táblázat A tervezéssel kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal 1. 1.1. 1. 1.3. A költségvetési javaslatához adatszolgáltatások Fejlesztési többletigények összeállítása

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK 138/2011. (XII.15.) ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK (BELSŐ KONTROLLRENDSZER) Budapest, 2011. TARTALOM Bevezető 3 1. A hatálya...4 2. Belső kontrollrendszer és az ellenőrzési nyomvonalak tartalma 4 3. Ellenőrzési

Részletesebben

Folyamatba épített Előzetes és Utólagos Vezetői Ellenőrzés (FEUVE) Tartalomjegyzék

Folyamatba épített Előzetes és Utólagos Vezetői Ellenőrzés (FEUVE) Tartalomjegyzék 4. számú függelék Folyamatba épített Előzetes és Utólagos Vezetői Ellenőrzés (FEUVE) Tartalomjegyzék 4.1 A VMKI gazdasági folyamatábrái 4.2 A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje 4.3 A VMKI Beszámolási

Részletesebben

1.Polgármesteri Titkárság: Titkársági osztályvezető polgármesteri titkárnő közművelődési szakreferens gépkocsi-vezető

1.Polgármesteri Titkárság: Titkársági osztályvezető polgármesteri titkárnő közművelődési szakreferens gépkocsi-vezető 1.Polgármesteri Titkárság: Titkársági osztályvezető polgármesteri titkárnő közművelődési szakreferens gépkocsi-vezető Titkársági osztályvezető Szervezi és koordinálja az önkormányzat és hivatala sajtótevékenységét.

Részletesebben

Dorog Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Dorog Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Dorog Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Dorog Város Képviselő- testülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38.. (1) bekezdésében, az államháztartás működési

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK

POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK INÁNCS Község Önkormányzata POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta a Képviselő-testület 179/2010. (XII.24.) számú határozatával. Hatályos: 2011. január 3. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Kerekegyháza Város Polgármesteri Hivatal. Gazdasági szervezetének ÜGYRENDJE

Kerekegyháza Város Polgármesteri Hivatal. Gazdasági szervezetének ÜGYRENDJE Kerekegyháza Város Polgármesteri Hivatal Gazdasági szervezetének ÜGYRENDJE Készült: Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet /továbbiakban: Ámr./ 17. (5) bekezdése

Részletesebben

A Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek munkaköri leírásai

A Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek munkaköri leírásai A Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek munkaköri leírásai A jegyző ( aljegyző) munkaköri leírása 1. Képviselő-testületek és bizottságok működéséhez kapcsolódó feladatok: 1 2. számú

Részletesebben

Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA

Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA Érvényes: 2006. december

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata. Jászdózsa

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata. Jászdózsa Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Jászdózsa Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A költségvetési szerv neve: Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Székhelye:

Részletesebben

5/2010. sz. Szabályzat PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK

5/2010. sz. Szabályzat PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK 5/2010. sz. Szabályzat PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta: - Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 158/2010. (VIII. 03) számú határozatával,

Részletesebben

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0126

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0126 ÁROP-1.A.5-2013-2013-0126 Ismertető a felelősségi rendszerekről 2014.09.01. Készítette: Noesis Innovációs Központ Közhasznú Nonprofit Kft. POLGÁRDI ÖNKORMÁNYZAT Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 2 Felelősségi

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Gazdasági ügyrendje. a gazdasági szervezet gazdálkodással összefüggő feladataira

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Gazdasági ügyrendje. a gazdasági szervezet gazdálkodással összefüggő feladataira Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Gazdasági ügyrendje a gazdasági szervezet gazdálkodással összefüggő feladataira Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes

Részletesebben

Számlarend. Önállóan működő és gazdálkodó. Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLAREND. Érvényes: 2013.

Számlarend. Önállóan működő és gazdálkodó. Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLAREND. Érvényes: 2013. Önállóan működő és gazdálkodó SZÁMLAREND Érvényes: 2013. január 01-től 1 TARTALOMJEGYZÉK Számlarend ELŐSZÓ... 4 I. SZÁMLAREND célja, tartalma, KÖVETELMÉNYRENDSZERE... 4 1. A Számlarend célja... 4 2. A

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. április 26-i ülésére

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. április 26-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011.(II.4.) önkormányzati

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések SÁTORALJAÚJHELYI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete polgármesteri hivatalt hozott létre az Önkormányzat

Részletesebben

PROJEKTDOKUMENTÁCIÓ Szakértői tanulmány

PROJEKTDOKUMENTÁCIÓ Szakértői tanulmány CIGÁND VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA PROJEKTDOKUMENTÁCIÓ Szakértői tanulmány Kapcsolódó ÁROP részterületek: ÁROP 2.h) Készítette: Közigazgatási Igazgatósága A projekt az Európai Unió Támogatásával,

Részletesebben

I. FÜGGELÉK EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÜGYRENDJE

I. FÜGGELÉK EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÜGYRENDJE I. FÜGGELÉK EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÜGYRENDJE 1 ADÓ IRODA Általános feladatok 1./ Eger Megyei Jogú Város Jegyzője (a továbbiakban: önkormányzati adóhatóság) hatáskörébe tartozó

Részletesebben

DUNASZEGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DUNASZEGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DUNASZEGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2015. február 1-től 1 Tartalomjegyzék I. fejezet... 3 A Közös Önkormányzati Hivatal azonosító adatai, jogállása, felügyelete

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÜGYRENDJÉRŐL

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÜGYRENDJÉRŐL 4/2008. ( XI.03.) számú POLGÁRMESTERI- JEGYZŐI KÖZÖS UTASÍTÁS Kiadva Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 374/2008. (VIII.28.) számú határozatában kapott felhatalmazás alapján EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI

Részletesebben

3. függelék az Enyingi Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéhez ENYINGI POLGÁRMESTERI HIVATAL MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK 1. Aljegyző 1. Kapcsolattartás a civil szervezetekkel. 2. Koordinálja és figyelemmel kíséri a

Részletesebben

DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSA

DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSA DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSA gazdasági szervezetének ÜGYRENDJE Készült: a többszörösen módosított 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet előírásai alapján alapján. Tartalom:

Részletesebben

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata ( Ügyrend ) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 84-86. alapján Nagycenk Pereszteg

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZÜGYI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZÜGYI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE 14/2011. sz. Szabályzat POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZÜGYI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala gazdasági pénzügyi feladatait ellátó szervezeti egységének (pénzügyi

Részletesebben

Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal ÜGYREND a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal gazdasági szervezetének gazdálkodással összefüggő feladataira

Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal ÜGYREND a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal gazdasági szervezetének gazdálkodással összefüggő feladataira Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal ÜGYREND a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal gazdasági szervezetének gazdálkodással összefüggő feladataira Hatályos: 2014. január 1-től Jóváhagyom: Készítette:

Részletesebben

A HIVATAL SZERVEZETI EGYSÉGEINEK FELADATAI I. ELLENŐRZÉSI OSZTÁLY

A HIVATAL SZERVEZETI EGYSÉGEINEK FELADATAI I. ELLENŐRZÉSI OSZTÁLY A HIVATAL SZERVEZETI EGYSÉGEINEK FELADATAI I. ELLENŐRZÉSI OSZTÁLY 3. melléklet 1. A Hivatalnál és az Önkormányzat működésével kapcsolatos feladatokra vonatkozóan belső ellenőrzés végzése stratégiai, illetve

Részletesebben

Téti Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Téti Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Téti Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 84-86.. alapján Nagycenk- Pereszteg-Fertőboz

Részletesebben

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 84-86.. alapján Nagycenk- Pereszteg-Fertőboz

Részletesebben

SZABÁLYZAT A KŐSZEGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL MŰKÖDÉSI RENDJÉRŐL

SZABÁLYZAT A KŐSZEGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL MŰKÖDÉSI RENDJÉRŐL SZABÁLYZAT A KŐSZEGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL MŰKÖDÉSI RENDJÉRŐL [Elfogadva Bozsok Község Önkormányzatának Képviselő- testülete 164/2012. (XII. 13.), Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben