Csákvár Nagyközség Ellenőrzési nyomvonala

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csákvár Nagyközség Ellenőrzési nyomvonala"

Átírás

1 Téma vagy feladat Sorszámmegnevezése Jogszabályok (belső, speciális) Előkészítő, koordináló, végrehajtó, Dokumentum Felelős, kötelezettségváll aló Határidő Ellenőrzés, érvényesítés Utalványozás, ellenjegyzés Pü-i teljesítés Könyvvezetésbe n való megjelenés A költségvetés tervezésének ellenőrzési nyomvonala 292/2009. Önkormányzati költségvetés koncepciójának (XII.19.) Korm.rend., Intézményi bevételek és kiadások tervezése, tervezési munka koordinálása az intézm. hivatal között Végleges költségvetés 292/2009. (XII.19.) Korm.rend., 292/2009. (XII.19.) Korm.rend., iroda.vez. pü-i Költségvetési javaslat, Költségvetési javaslat, Felelős: Felelős: Elemi költségvetés Felelős: Tárgyév febr. 28. Tárgyév nov. 30. a következő évre Tárgyév december 3 a következő évre s rendjében Az eredeti előirányzatokat a főkönyvben rögzíteni kell. Befektetett eszközök ellenőrzési nyomvonala Növekedés (vásárlás, átadás, felújítás stb.) Állománycsökkenés (értékcsökkenés, értékvesztés, selejt, hiány, stb.) Befektetett eszközök értékesítése,,, Pü-i Felelős: pü-i Bevételezési bizonylat, Üzembehelyezési jkv., Nyilvántartó lap, s rendje szerint Összesítő feladások, különféle jegyzőkönyvek Állománycsökken ési bizonylat és számla Écs: negyedévet követő 1 nap, Egyéb: évet s rendje szerint követő január 3 Kötelezettségváll aló:felelősségvál lalás rendje szerint Negyedévenként összesítő feladás a főkönyv felé. negyedévenként, illetve szükség szerint összesítő feladás a kőkönyv felé. Könyvvezetésben a bevétel megjelenik. Készletek, követelések, értékpapírok ellenőrzési nyomvonala, Állománynövekedés (vásárlás, átadás, felújítás, stb.) Állománycsökkenés (értékvesztés, selejt, hiány, stb.) Értékpapírok értékesítése Követelések, adósok, vevők nyilvántartásba vétele Adósok, vevők állományváltozása Különféle kapott kölcsönök, támogatások,,,,, Végreha jtó:pü-i. Bevételezési bizonylat, Nyilvántartó lap, Összesítő feladások, különféle jegyzőkönyvek Kiadási péntárbizonylat az értékpapír kivezetéséről Számla vagy nyugta, jegyzék. Szerződések s rendje szerint Écs, értékvesztés a negyedévet követő 1 nap, Egyéb: t.évet s rendje szerint követő január 3 s rendje szerint /évet s rendje szerint követő 1 nap s rendje szerint Negyedévenként összesítő feladás a kőkönyv felé. Negyedévenként, ill. szükség szerint összesítő feladás a könyvelés felé. Az nyilvántartásból ki kell vezetni. A a bevételt könyvelni kell. Az A az állományváltozást rögzíteni kell. Az nyilvántartásban is Pénzügyi elszámolások ellenőrzési nyomvonala 1

2 Pénzügyi elszámolások ellenőrzési nyomvonala Pénztári be- és kifizetések (XII.2) Pénzkezelési, (os) Bevételi és kiadási bizonylato k s rendje szerint. Pénztár Naponta, vagy időszakonként a főkönyvben a zárás alapján könyvelni kell. számlára befolyt bevételek és teljesített kiadások (XII.2) Utalványrendelet s rendje szerint. Naponta a banki kivonatok alapján a bevételeket és kiadásokat Kötelezettségek, szállítók ellenőrzési nyomvonala Szállítók nyilvántartásba vétele, Utalványrendelet ben Az nyilvántartásban a kötelezettségnövekedést, Szállítók állományváltozása, jegyzék. /évet s rendje szerint követő 1 nap ben A az állományváltozást rögzíteni kell. Munkavállalókkal, kapcsolatos kötelezettségek (növekedés, csökkenés) Különféle kölcsönök, támogatások, Szerződés, munka ügyi jegyző önkorm. Irodavez. jegyző végrehajt.: pü-i Határozat, jegyzőkönyv, Különféle szerződések, megállapodások Felelős:önkorm. s rendje szerint Felelős:önkorm. s rendje szerint ben ben Az nyilvántartásban is Az nyilvántartásban is Költségvetési kiadások ellenőrzési nyomvonala 2

3 Költségvetési kiadások ellenőrzési nyomvonala Személyi juttatások Személyi jellegű kiadások Korm.rend., Utalványrendelet, Bértabló Kötelez ettség-vállaló: s rendje szerint ben Munkaadót terhelő járulékok Korm.rend., SZJA tv, TB jogszab. az nyilvántartás alapján s rendje szerint ben Dologi kiadások Anyag, készlet beszerzés költségkénti, Utalványrend. Kiadási bizonylat s rendje szerint Szolgáltatási kiadások, Utalványrendelet, Kiadási bizonylat s rendje szerint Különféle dologi kiadások Beszerzéshez általános forgalmi adó kiadások,, ÁFA tv. Utalványrend. Kiadási bizonylat ÁFA analitika csopvez. s rendje szerint s rendje szerint Egyéb folyó kiadások, Utalványrend. Kiadási bizonylat s rendje szerint Ellátottak pénzbeli juttatásainak, Pénzkezelési Utalványrend. Kiadási bizonylat s rendje szerint Költségvetési bevételek ellenőrzési nyomvonala 3

4 Költségvetési bevételek ellenőrzési nyomvonala Működési bevételek Alaptevékenység, sajátos tevékenység bevétele, Számla, nyugta, s rendje szerint ben A bevételeket a A bevételhez általános forgalmi adó, ÁFA tv. Számla, nyugta, s rendje szerint ben A bevételeket a Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek A bevételhez általános forgalmi adó ÁFA tv. Számla, nyugta, bevételi bizonylat Számla, nyugta, bevételi bizonylat ben ben A bevételeket a A bevételeket a Támogatások, pénzforgalom nélküli bevételek Felügyeleti szervtől kapott költségvetési támogatás Előirányzat felhasználási terv ben A kapott támogatást a 4

5 Egyéb kapott támogatás (pályázat) Pénzforgalom nélküli bevételek Szerződések pü-i Pályázati szerződés Analitikus összesítő feladás s rendje szerint. Félévet/évet követő 15-ig ben ben A kapott támogatást a A feladások alapján a pénzforgalom nélküli bevételeket a Zárlati feladatok ellátásának ellenőrzési nyomvonala Havi zárlati feladatok számlák egyenlegeinek egyeztetése Pénztárjelentdatainak egyeztetése Havi ÁFA bevallás adatainak egyeztetése a tényleges befizetésekkel Az 1- Számlaosztályban könyvelt kiadások egyeztetése A számlákon könyvelt kiadások egyeztetése az átvez.számlákon elszámolt bvevételekkel és kiadásokkal Havi pénzforgalom egyeztetése Főkönyvi kivonat készítése Pénztárjelentés Áfa analitika, Áfa bevallás Főkönyvi kivonat alapján Felelős: pü-i dolg. Előirányzat felhasználási terv Főkönyvi kivonat hónapot követő 10-ig hónapot követő 10-ig hónapot követő 20-ig van Hónapot követő 15-ig Hónapot követő 15-ig Hónapot követő 10-ig 5

6 Negyedéves zárlati feladatok (a havi feladatokon túl) Negyedéves Áfa bevallás esetén a bevallás egyeztetése a tényleges befizetéssel Áfa analitika, Áfa bevallás követő 20-ig Beruházási és felújítási számlák egyeztetése az nyilvántartással az nyilvántartásból a könyvelés felé. követő 15-ig Függő, átfutó kiadások egyeztetése az nyilvántartásokkal az nyilvántartásból a könyvelés felé követő 15-ig Felhalmozási kötelezettségvállalás az nyilvántartásból a könyvelés felé követő 15-ig A kötelezettségvállalást a 0-s számlaosztályban Pénzeszközátadás kötelezettségvállalása az nyilvántartásból a könyvelés felé követő 15-ig A kötelezettségvállalást a 0-s számlaosztályban Működési célú kötelezettségvállalás az nyilvántartásból a könyvelés felé követő 15-ig A kötelezettségvállalást a 0-s számlaosztályban Állományváltozások (követelések, kötelezettségek, bef.püieszk, készletek, befejezetlen beruházások) Tervszerinti értékcsökkenés az nyilvántartásból a könyvelés felé az könyvelésből követő 15-ig követő 15-ig Az állományváltozást könyvelni kell. Az állományváltozást könyvelni kell. Féléves zárlati feladatok (a negyedéves feladatolon túlmenően) A közvetett kiadások szakfeladatra történő felosztása Előirányzatmódosítások, egyeztetése a könyvelésből mutatószámok alapján nyilvántartások Felelős: pü-i dolg. Félévet követő 31- ig Félévet követő 31- ig A felosztást Eltérés esetén a módosításokat Speciális éves zárlati feladatok (az általános zárlati feladatokon túlmenően) Terven felüli értékcsökkenés, értékvesztés, értékhelyesbítés, Különféle árfolyamkülönbözetek, az könyvelésből jegyzőkönyvek alapján az könyvelésből. Tárgyévet követő 31-ig Könyvelni kell Tárgyévet követő 31-ig Könyvelni kell 6

7 A "Beszámolás" ellenőrzési nyomvonala Féléves és éves beszámoló jelentés A könyvvezetés utóellenőrzése (főkönyv és analitikák) Főkönyvi kivonat egyeztetése Leltározás, egyeztetés Leltár jóváhagyása Leltárkészít. Leltárkészít. Végrehajtó: leltározó bizottság, pü-i Végrehajtó: leltározó bizottság Könyvelési naplók és könyvelési alapbizonylatok Könyvelési naplók és kivonat Leltárfelvételi ívek, kivonat és valamint a könyvelési alapbizonylat Leltár és bizonylatai Félévet/tárgyévet követő 31-ig Félévet/tárgyévet követő 31-ig Tárgyévet követő 31-ig Tárgyévet követő 31-ig püi püi püi püi Könyvviteli mérleg összeállítása, jóváhagyása Leltár, Mérleg s rendje szerint követő 31-ig Pénzforgalmi jelentés összeállítása jelentés s rendje szerint követő 31-ig 7

8 A jelentés tájékoztató adatai A munkáltató által levont és az adóhatóságnak átutalt SZJA összege A munkáltató által levont és az adógatóságnak átutalt munkavállalót terhelő egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék összege A munkáltató által levont és az adóhatóságnak átutalt munkavállalókat terhelő magánnyugdíji tagdíj összege A munkáltatót terhelő betegszabadsággal összefüggő kifizetések összege pénzbeni juttatásban részesített dolgozók száma Társadalombiztosítási és családtámogatási kifizetőhely által folyósított családi pótlék, táppénz, egyéb társadalombiztosítási ellátás összege Életbiztosítás és vagyonbiztosítás címén kiadásként elszámolt összeg 7. A munkáltató által levont munkavállalói járulék összege Személyi juttatásokra, munkaadókat terhelő járulékokra kamatkiadásokra vonatkozó költségszámításokhoz szükséges adatok A dologi kiadásokból az ÁFA-adóalap összege A valutaban lévő valutakészlet devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor - az egyéb dologi kiadások között - elszámolt árfolyamvesztesége, ill. - egyéb bevételek között - elszámolt árfolyamnyeresége A tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg 1 A tárgyévben elengedett követelések értéke 1 A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül a mérleg fordulónapot követő évben lejáró értékpapírok könyvszerinti értéke 8

9 A ek összeállítása A költségvetési szerv létszáma és személyi juttatásai SZMSZ A költségvetési előirányzatok és apénzforgalom egyeztetése Az immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása A normatív, a normatív kötött felhasználású állami hozzájárulás, a cél- és címzett támogatás, a központosított előirányzatok A letéti számla pénzforgalma A központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése 7. A követelések és kötelezettségek állományának alakulása A befektetett eszközök, követelések, készletek és értékpapírok értékvesztésének alakulása Az immateriális javak, tárgyi eszközök és tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékhelyesbítésének alakulása A tárgyi eszközök -az ingatlanok kivételével - és üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök tárgyévi nyitó bruttó értékének egyes ágazatok szerinti megoszlása Adósságszolgálat évenkénti alakulása 9

10 1 A kötelezettségvállalások állományának alakulása, elkülönítetten az EU támogatása prg-ra vonatkozók 1 Az intézményi költségvetés beszámolójának szöveges indoklása Mérleg, Szöveges beszámoló jelentés vagyongazd.fő munkatárs 1 Az előző költségvetési évben az ellenőrzés által feltárt hiánosságok módosításának szöveges indoklása Mérleg, Szöveges beszámoló jelentés 1 Az összeállított beszámoló jelentés egyeztetése az érintettekkel Az intézményi beszámoló 1 jelentés jóváhagyása Munkaügyi feladatok Közszolgálati jogviszonnyal, munkaviszonnyal összefüggő feladatok 292/2009. (XII.19.) SZMSZ pü-i bizottság, Előkészítés: munkaügyi főmunkatárs, önkorm. Ktv, Kjt., Mtv. irodavezető Mérleg, Szöveges beszámoló jelentés Zárszámadási rendelet esküokmány, munkaviszony beszámítás, adatfelvételi lap, kinevezés, munkaszerződés, átsorolás, tájékoztató Felelős: Felelős: önkorm. irodavezető Tárgyévet követő április 30-ig Vonatkozó jogszabályok szerint Nyilvántartások vezetése, adatszolgáltatások teljesítése KIR3 rendzser kezelése (távollétek, nem rendszeres kifizetések, változó munkabérek lejelentése/kizárólag hivatalra/) Előkészítés: munkaügyi főmunkatárs, önkorm. Ktv, Kjt., Mtv. irodavezető Előkészítés: munkaügyi főmunkatárs, önkorm. Ktv, Kjt., Mtv. irodavezető Személyügyi nyilvántartások (szabadság- és cafetéria közszolgálati alap változásjelentés, adóigazolásokkal kapcsolatos Vonatkozó jogszabályok KIR Felelős: önkorm. rendszer által dokumentumok irodavezető generált határidők Feladás a pénzügyi iroda felé, megbízási szerződések Felelős: önkorm. irodavezető Vonatkozó jogszabályok KIR rendszer által generált határidők 10

11 Szervezési, ügyviteli feladatok ellenőrzési nyomvonala Testületi ülések, rendezvények előkészítése SZMSZ ügyint., előadók, Előterjesztések, inditványok, önkorm. testületi anyagok, Felelős: jegyző Testületi ülések, rendezvények jegyzőkönyveinek és továbbítása SZMSZ ügyint. előadók, önkorm. könyvek, Felelős: jegyző Önkormányzati rendeletek kihirdetése, határozatok kézbesítése, végrehajtás figyelemmel kísérése SZMSZ ügyint. előadók, Rendeletek nyilvártartó lapja, önkorm. Átadási ívek Felelős: Ügyfélszolgálati teendők ellátása (lakások, föld bérbeadása, elidegenítése, birtokviták, szabálysértési ügyek vonatkozásában SZMSZ Beérkező és kimenő dokumentumok (ügyiratok) iktatása, irattározása, Iratkezelési selejtezése Szabályzat Postázási teendők SZMSZ üi-k. irodav. igazgatási főelőadó, önkorm. irodavezető ügyintézők. Községgazd. Irodavez. Aktuális nyilvántartások Felelős: jegyző Előadói ívek és munkanaplók, selejtezési jegyzőkönyv, statisztikák Nyilvántartások vezetése, Postautalványok, Tértivevények Felelős: önkorm. irodavezető Felelős: Községgazd. Irodavez. Pénztár Az nyilvántartást Szociális, népesség-nyilvántartási ügyek ellenőrzési nyomvonala Szociális feladatok Segélyekre benyújtott kérelmek előkészítése döntésre szoc.és gyámü. Előterjesztések Felelős: Az Segélyekről határozat készítése(a döntést követően), kikézbesítése szoc. és gyámü. Határozat Felelős: Az Munkanélküliek z ellátásból kikerültek nyilvántartása, intézményi elhelyezés, lakásfenntart. támogatás, térítési kedvezm., ápolási díj Rendszeres szociális segélyben, ápolási díjban részesülők nyilvántartása és adatszolgáltatások szoc.pol. szoc.pol. Aktuális nyilvántartások Aktuális nyilvántartások Felelős:. Felelős: Megállapítást követő hó 10. napig, Ellátások megszűnését követő 5 napon belül Az Az 7. Egészségügyi hozzájárulásra jogosító igazolványok kiadása, nyilvántartása, rehabilitációs ügyek A településen élő hajléktalanok nyilvántartása, ezzel összefüggő feladatok ellátása Mozgáskorlátozottak és egyéb fogyatékkal élők ügyeivel kapcsolatos feladatok (köz-i támog., gépkocsi szerzési támog., parkolási engedély, átalakítási támog.,) szoc.pol. szoc.pol Eü-i ellátásra jogosító Igazolvány Nyilvántartások vezetése, szoc.pol. és gyámügyi Nyilvántartások vezetése, Felelős: Felelős: Felelős:. Pénztár Az Az Az 11

12 Népesség-nyilvántartási feladatok Polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartása Anyakönyvi feladatok ellátása Ügyfélszolgálati feladatok ellátása, statisztikai adatszolgáltatás Hatósági, igazgatási tvek, Adatvédelmi tv, és ezekhez anyakönyvvez. anyakönyvvez. Igazgatási, adatvédelmi tvek, Igazgatási, titk.ea. adatvédelmi tvek jegyző Lakcím Népességnyilvántartás Anyakönyv Felelős: Felelős: Aktuális nyilvántartások Felelős: jegyző Pénztár Nyilvántartások folyamatos, naprakész vezetése Nyilvántartások folyamatos, naprakész vezetése Nyilvántartások folyamatos, naprakész vezetése Műszaki tevékenységek ellátása Építés és településfejlesztési tervezési munkák előkészítése, lebonyolítása Szakhatóságokkal, egyéb, jogszabályban előírt szervekkel egyeztetés Építésügyi, területfelhaszn. Engedélyezési elj. Bonyolítása Építésigazg.elj. Lefolytatása, telekalakítás eng. SZMSZ, KET, Építésügyi jogszab., Szak rend. SZMSZ, KET, Építésügyi jogszab., Szak rend. SZMSZ, KET, Építésügyi jogszab., Építés ellenőrzések, Szak szak közreműködés rend. SZMSZ, KET, Beruházással kapcsolatos Építésügyi ügyek szervezése, önk-i jogszab., lakások karbantartásával, Szak beruházásával kapcs. ügyek rend. Útügyi igazgatási feladatok, utak karbantartása, közművek Építésügyi panaszok, bejelentések kivizsgálása SZMSZ, KET, Építésügyi jogszab., Szak rend. SZMSZ, KET, Építésügyi jogszab., Szak rend. műsz. Műsz. műsz. Műsz. műsz. műsz. Műsz. műsz. Műsz. műsz. műsz. műsz. Aktuális nyilvántartások könyvek, Akt.nyilvánt. Feljegyzés, Határozat, Határozat jegyzőkönyv, nyilatkozat Tervek, jegyzőkönyvek, feljegyzések, nyilatkozatok Határozat, jegyzőkönyv, Feljegyzés Felelős: Felelős:. Felelős:. Felelős:. Felelős: Felelős: Felelős: könyv, Határozat, Levél, Felelős: Feljegyzés, Anyakönyvi, gyámügyi és egyéb igazgatási ügyek ellenőrzési nyomvonala Anyakönyvi feladatok Születési, házassági, halotti anyakönyv vezetése, anyakönyvi javítások, kivonatok kiadása Házasságkötést megelőző eljárás lebonyolítása, közreműköd házasságkötési eljárásoknál, külföldiek házasságkötésével kapcs.elj.-t bonyolítja Névmutatók vezetése, utólagos bejegyzések (névviselet, állampolgárság, válás, haláleset) rögzítése Családi jogállás rendezésével kapcsolatos feladatok, Igazgatással kapcs. Tv-ek,, Igazgatással kapcs. Tv-ek,, Igazgatással kapcs. Tv-ek,, Igazgatással kapcs. Tv-ek, anyakönyvvez. anyakönyvvez. anyakönyvvez. anyakönyvvez. Anyakönyv. Anyakönyvi kivonatok Anyakönyv. Anyakönyvi kivonatok Anyakönyv. Anyakönyvi kivonatok Anyakönyv. Anyakönyvi kivonatok Felelős: Felelős: Felelős: Felelős: 12

13 Ipari, kereskedelmi feladatok ellátása Üzletek működése, szeszes ital árusítása, kereskedelmi szálláshelyek, Hatósági, vendéglátóipari egységek igazgatási tvek, z erre működésével és osztálybasorolásával épülő kapcsolatos feladatok hagyatéki ügyintéző Szak engedélyek, telephelyengedély Felelős: ek Analitikus nyilvántartás vezetése. Hatósági igazolások, szak nyilatkozatok a szerencsejáték szervezéséről és működtetésről Telephely engedélyek kiadása Hatósági, igazgatási tvek, z erre épülő Hatósági, igazgatási tvek, z erre épülő hagyatéki Műsz. Hagyatéki Igazolás, Nyilatkozat, Telephely engedély Felelős: Felelős: Analitikus nyilvántartás vezetése. Analitikus nyilvántartás vezetése. Egyéb feladatok ellátása (adó- és értékbiz., vállalk.nyilvántart., közterület haszn., földügyi igazg., növényvéd., szőlőés borgazd., állategészségügy, vadkár, falusi turizmus) Köztisztasági feladatok ellátása (szemétszállítás, környezet védelme, állati hulladékgyűjtő udvar üzemeltetése) Hatósági, igazgatási tvek, z erre épülő Hatósági, igazgatási tvek, z erre épülő hagyatéki Határozat, jegyzőkönyv, Feljegyzés hagyatéki Levél, könyv, Feljegyzés Felelős: Felelős: Analitikus nyilvántartás vezetése. Szükséges nyilvántart. vezetése. Gyámügyi feladatok ellátása Gyámügyi igazgatással, a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok Gyermek- és ifj.véd.tv-ek, Szociális tvek, rendeletek, gyámü. Határozat, Felelős: igazg.hat. A közgyógyellátással kapcsolatos feladatok szoc.pol. Igazolvány Felelős: Vakok járadékának megállapítása, folyósítása, járadékokkal kapcsolatos feladatok ellátása Hadigondozottakkal kapcsolatos külön jogszabályban meghatározott feladatok ellátása Hadigondozott akról szóló jogszabályok szoc.pol. Felelős: Határozat Határozat Felelős:jegyző Analitika vezetése. Analitika vezetése. Éves statisztikai adatszolgáltatás, és ügyfélszolgálati teendők ellátása, speciális tv-ek szoc.pol. Adatközlő lapok, Felelős: Adóigazgatással kapcsolatos feladatok ellenőrzési nyomvonala A bevezetendő adój előkészítése Adótv-ek, adóügyi Végrehajtó: adóügyi előterjesztés Felelős: Helyi adók, a gépjárműadó kivetése, határozatok kiadása, méltányossági és részletfizetési kérelmekkel kapcsolatos feladatok Adótv-ek, adóügyi Végrehajtó: adóügyi Határozat Felelős: Adózással kapcsolatos bejelentések kivizsgálása, évközi változások átvezetése, adóigazolások kiadása, adatok gyűjtése (telekkönyvi). Adótv-ek, adóügyi Végrehajtó: adóügyi Igazolás, Felelős: 13

14 Helyszíni ellenőrzést végez az adóbevallások tekintetében Adótv-ek, adóügyi Végrehajtó: adóügyi Igazolás, Felelős: Adatszolgáltatás a költségvetés tervezéséhez, jelentés készítz államházt. közp-i szerve felé, adózás tárgykörébe tarozó elemzések Adótv-ek, adóügyi Végrehajtó: adóügyi Igazolás, jelentés, Felelős: Belső ellenőrzési tevékenység ellátása 193/200 Belső ellenőrzési kézikönyv (XI.2), karbantartása. FEUVE és Ellenőrzési nyomvonal és karbantartása Stratégiai és éves ellenőrzési tervek összeállítása, végrehajtása, a megvalósítás nyomonkövetése 199 évi XXXVIII. Tv 193/200 (XI.2) Vértes Többc. Önk. Kistérségi Társulás végrehajtó: irodavezetők Vértes Többc. Önk. Kistérségi Társulás Belső ellenőrzési Felelős: belső kézikönyv ellenőr FEUVE, Ellenőrzési nyomvonal Felelős: Stratégiai terv, Éves ellenőrzési terv, Felelős: Az ellenőrzési tevékenység megszervezése, végrehajtása (ellenőrzési prg., megbízólevél, ellenőrzöttek kiértesítése) az önkorm. által fenntartott intézményekre 193/200 Polgármesteri Hivatalra (XI.2) vonatkozóan. végrehajtó: belső ellenőr Vértes Többc. Önk. Ellenőrzési prg, Kistérségi Megbízólevél, Társulás Kiértesítés Felelős: Ellenőrzési jelentéstervezet, javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére 193/200 (XI.2) végrehajtó: belső ellenőr/vértes Többc. Önk. Kistérségi Jelentéstervezet, Társulás Záradék Felelős: belső ellenőr Az ellenőrzési jelentéstervezet megküldése az ellenőrzöttek felé, 193/200 egyeztető ill. záró (XI.2) megbeszélés lebonyolítása végrehajtó: belső ellenőr/vértes Többc. Önk. Jelentéstervezet, Kistérségi záradék, Társulás jegyzőkönyv Felelős: 7. Ellenőrzési jelentés és megküldése az ellenőrzötteknek vezetés számára 193/200 (XI.2) végrehajtó: belső ellenőr/vértes Többc. Önk. Kistérségi Társulás Jelentés Felelős: belső ellenőr 8. Ellenőrzések nyilvántartása, ellenőrzési dokumentumok kezelése, megőrzése 193/200 (XI.2) végrehajtó: belső Ellenőrzési ellenőr mappa Felelős: belső ellenőr 9. Összefoglaló jelentés készítése az éves elvégzett ellenőrzési feladatokról 193/200 (XI.2) Összefoglaló végrehajtó: belső jelentés, ellenőr Tájékoztató Felelős: belső ellenőr 10. Intézkedési tervek végrehajtásának nyomonkövetése, a szükséges utóellenőrzések lebonyolítása 193/200 (XI.2) végrehajtó: belső ellenőr/vértes Többc. Önk. Utóellenőrzéssel Kistérségi kapcsolatos Társulás dokumentumok Felelős: 1 Helyi adó, illetve a gépjárműadó beszedésének, könyvelésének, behajtásának ellenőrzése végrehajtó: belső ellenőr/vértes Többc. Önk. Kistérségi Társulás Jelentés Felelős: belső ellenőr Csákvár, 201 szeptember 29. Tóth Jánosné sk. 14

A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala

A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala Fejlesztési többletigények összeállítása Saját bevételek körének tervévre történı kialakítása 0998. (XII.30.) fejezet tervezési szabályai SZMSZ 7/998.

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok VII. Fejezet Könyvviteli zárlat Az Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő,

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok. A zárlati és egyeztetési feladatokról általában

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok. A zárlati és egyeztetési feladatokról általában VII. Fejezet Könyvviteli zárlat A könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő, - helyesbítő,

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai A kötelezettségvállalásokról év közben analitikus nyilvántartást kell vezetni. A gazdasági műveletek, illetve események hatását a kötelezettségvállalások folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásból

Részletesebben

MÉRLEG-SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK

MÉRLEG-SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK SZÁMVITELI POLTIKIKA 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. MÉRLEG-SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK TARTALOMJEGYZÉK 1. NYITÓ,

Részletesebben

SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK

SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK SZÁMVITELI POLITIKA 3. SZ. MELLÉKLETE BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK HATÁLYBA LÉPÉSE: 2013.01.01.

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015.

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. SZAMKÓ SZÁMVITELI BT 2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. Jogszabályi alap: 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet (Áhsz. módosítása) 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 300081 1051 17 05/00 038764 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1145 Budapest Columbus utca

Részletesebben

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása VII. Fejezet Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása 1. A könyvviteli zárási feladatok A Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén

Részletesebben

A TÁRSULÁS ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI. A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Ezer Ft-ban BEVÉTELBŐL

A TÁRSULÁS ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI. A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Ezer Ft-ban BEVÉTELBŐL Cím / szám 1.számú melléklete A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Cím megnevezése BEVÉTEL Ezer Ft-ban BEVÉTELBŐL KIADÁSBÓL KIADÁS Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási 1 Kistérségi

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

9. Év végén leltározás alapján kell a követelések állományát megállapítani, majd értékelni.

9. Év végén leltározás alapján kell a követelések állományát megállapítani, majd értékelni. 5. Amennyiben a szerv nem rendelkezik olyan nyilvántartási rendszerrel, melynek használatával egyegy gazdasági esemény hatása egyszerre jelenhet meg mind a főkönyvi, mind az analitikus nyilvántartásban,

Részletesebben

A tervezéssel kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal. 2. oldal

A tervezéssel kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal. 2. oldal Költségvetési szerv megnevezése: 10/1.számú táblázat A tervezéssel kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal 1. 1.1. 1. 1.3. A költségvetési javaslatához adatszolgáltatások Fejlesztési többletigények összeállítása

Részletesebben

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Az mérleg előírt tagolása ESZKÖZÖK Előző évi eltérések +- Tárgyévi beszámoló eltérések +- A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 114 617 2 114 617 1 953 461 1 953 461 I. Immateriális javak 731 731 1 193 1 193 II. Tárgyi

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeiről Kerekegyháza

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat ezer Ft ezer Ft 1. számú melléklet % 1 Személyi juttatások

Részletesebben

Készült: :36

Készült: :36 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala 4. sz. melléklet ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK A tervezésre ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési Az előirányzat felhasználásra ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési A beszámolásra ellenőrzési pontok

Részletesebben

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)...

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 597584 1051 01 02/00 246356 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1067 Budapest

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

A könyvviteli elszámolások műveletei. Könyvviteli nyitás számviteli elszámolása

A könyvviteli elszámolások műveletei. Könyvviteli nyitás számviteli elszámolása A könyvviteli elszámolások műveletei 3. számú melléklet Könyvviteli nyitás számviteli elszámolása 1. A mérleg számlák nyitása T1-4/491 K491/1-4 2. Mérleg szerinti eredmény átvezetése (egyenlegtől függően)

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak)

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak) MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Szükített lista elölapja 2014.09.09-án 11:29:57-kor készített szőkítés szempontjai Őrlap 01, 38, 98 MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 329343 1051 20 10/02 059899 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1088 Budapest

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére Tárgy: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása

Részletesebben

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban)

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) ... évi költségvetéséről Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) 5. sz. melléklet Sorszám Felvétel Lejárat Hitel állomány december 31-én

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról (Módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Szövege hatályos:

Részletesebben

T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása

T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása Az év végi zárlati tételek könyvelési rendje 1. Előirányzat számlák zárása a) kiadási előirányzatok közgazdasági osztályozás szerint T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái K 496 Előirányzatok

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 01/00 033495 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1015 Budapest

Részletesebben

Pécel város Önkormányzatának működési mérlege

Pécel város Önkormányzatának működési mérlege Pécel város Önkormányzatának működési mérlege z.3 jelű melléklet Bevétel Kiadás megnevezése Összeg megnevezése Összeg Intézményi müködési bevétel 77 644 Költségvetési címek müködési kiadásai Helyi adók

Részletesebben

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. -a alapján a 2008.

Részletesebben

MÁK program Készült: 2009.06.23 12 óra 18 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

MÁK program Készült: 2009.06.23 12 óra 18 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak) MÁK program Készült: 2009.06.23 12 óra 18 perc 1.Lap Az önkormányzati költségvetés és beszámoló ** összevont szektoros ** tábláinál alkalmazott nettósítás módszere ( 2008.2 ) Az adott szinten valamennyi

Részletesebben

Paulovicsné Takács Mária, Bézi Mária

Paulovicsné Takács Mária, Bézi Mária Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai Szervezeti egység Egység feladatai Vezető

Részletesebben

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás EU támogatással megvalósuló pályázatok Projekt megnevezése: TÁMOP 4.3.1/B-09 Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastrukturális fejlesztése A halmaji Körzeti Iskola és Óvoda rekonstrukciója,

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 02/01 264967 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012......

Részletesebben

Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete

Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Püski Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit)

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) 1 Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) I. Befektetett eszközök 11. Immateriális javak 113 Vagyoni értékű jogok 114 Szellemi termékek 118 Immateriális

Részletesebben

Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN

Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN Előkészítés az egyes feladatok tartalmi leírása njegyzés 1. Pályázat figyelés vezetői döntések előkészítése

Részletesebben

Év végi zárás és beszámoló készítési feladatok

Év végi zárás és beszámoló készítési feladatok Év végi zárás és beszámoló készítési feladatok 2016. december SZAMKÓ SZÁMVITELI BT 2462 Martonvásár Jókai u. 16. Tanulni annyi, mint ár ellen evezni; mihelyt abbahagyja az ember, visszacsúszik. /Johannes

Részletesebben

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL.

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A 2000. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete,,A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL Jóváhagyta: Pelle József azgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes visszavonás A Budapesti Módszertani Szociális Központ

Részletesebben

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd 34. melléklet a 7/2010. (IV.2..) önkormányzati rendelethez Települési Önkormányzat Lesenceistvánd önkormányzat mint önállóan gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok és felhasználás

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

... számjel. Szektor Fejezet Címrend ÁHT. Éves beszámoló Éves beszámoló

... számjel. Szektor Fejezet Címrend ÁHT. Éves beszámoló Éves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 802101 1051 20 2500 336139 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1132 Budapest

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZÁMLAREND

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZÁMLAREND 2. verzió AZ Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 16. függelék 2. melléklet AZ ÓBUDAI EGYETEM SZÁMLAREND BUDAPEST, 2013 Tartalomjegyzék I. Számlatükör...

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat pénzügyi helyzetéről

Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat pénzügyi helyzetéről Pusztaszabolcs Nagyközség Jegyzője Polgármesteri Hivatal 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002, 25/273-036, 25/271-833 Honlap: www.pusztaszabolcs.hu Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 11 i ülésére

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 11 i ülésére Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 11 i ülésére Tisztelt Képviselők! Az Vaszar Község Önkormányzat 2015. évi zárszámadásának elfogadásának megelőzően szükséges

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. szeptember 10 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. szeptember 10 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 10 -i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat költségvetésének és zárszámadásának előterjesztésekor előírt tájékoztató mérlegek

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 4/2014. (V.26.) önkormányzati rendelete

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 4/2014. (V.26.) önkormányzati rendelete Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 4/2014. (V.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztály Ügyrendjének ellenőrzési nyomvonala Operatív folyamatok ellenőrzési nyomvonala

Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztály Ügyrendjének ellenőrzési nyomvonala Operatív folyamatok ellenőrzési nyomvonala és Humánpolitikai Osztály jének ellenőrzési nyomvonala Operatív folyamatok ellenőrzési nyomvonala kötelezettségvállalás 1 Munkaerő felvétele 2 Megbízási szerződés 3 Szolgáltatások megrendelése 4 Anyag

Részletesebben

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28 Intézmény neve: Magyar Bányászati Hivatal Év: 27 Típus: Beszámolók Táblatípus : 2 27.2 éves beszámoló Készült : 28.5.28 Fejezet: 15 Szektor: 151 Törzsz: 381 Cím,alcím: 11 Magyar Bányászati és Földtani

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Szatymaz Község Képviselő-testületének. 7/2009. (IV.23. KT. rendelete. Szatymaz Községi Önkormányzat évi költségvetése egyszerűsített

Szatymaz Község Képviselő-testületének. 7/2009. (IV.23. KT. rendelete. Szatymaz Községi Önkormányzat évi költségvetése egyszerűsített Szatymaz Község Képviselő-testületének 7/2009. (IV.23. KT. rendelete Szatymaz Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetése egyszerűsített járól Szatymaz Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Önkormányzati költségvetési jelentés

Önkormányzati költségvetési jelentés Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala szerv, előirányzat megnevezése Önkormányzati költségvetési jelentés 1 2 5 4 0 2 3 0 0 0 3 3 0 0 0 2 2 0 0 6 szektor megye településtípus PIR-törzsszám év oldal Államháztartási

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZÁMLARENDJE (Hivatal, Helyi önkormányzat, Helyi nemzetiségi önkormányzat) Hatályos: 2013. március 1-jétől. S Z Á M L A R E N D Készült a számvitelről szóló 2000. évi

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Köröstarcsa Község Önkormányzata 2013. évi összevont könyvviteli mérlege (adatok ezer Ft-ban) ESZKÖZÖK 01 1. Alapítás-átszervezés aktivált e (111-ből,112-ből) 02 2. Kísérleti fejlesztés aktivált e (111-ből,112-ből)

Részletesebben

- 1 - KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 10/2010. (IV.21.) önkormányzati rendelete. a 2009. évi költségvetés teljesítéséről

- 1 - KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 10/2010. (IV.21.) önkormányzati rendelete. a 2009. évi költségvetés teljesítéséről - 1 - KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2010. (IV.21.) önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés teljesítéséről Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete az 1992. évi

Részletesebben

2011 Évközi beszámoló - MEGSZÜNTEKNEK

2011 Évközi beszámoló - MEGSZÜNTEKNEK A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 360023 1251 07 9100 861000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 8000 Székesfehérvár Seregélyesi

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím

Részletesebben

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak) MÁK PF.II. program Készült: 29.7.27 Önkormányzati költségvetési szervek 25. évi beszámolója (25.2. időszak) Az önkormányzati költségvetés és beszámoló 1.Lap ** összevont szektoros ** tábláinál alkalmazott

Részletesebben

Ambrózfalva Község Önkormányzati Képviselőtestületének 9/2015. (IV.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi gazdálkodásáról

Ambrózfalva Község Önkormányzati Képviselőtestületének 9/2015. (IV.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi gazdálkodásáról Ambrózfalva Község Önkormányzati Képviselőtestületének 9/2015. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról Ambrózfalva Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Államháztartási szakterület 2017. A tematika összeállítói Hajdics Antónia Amália (1. Fejezet) dr. Kokas Barbara,

Részletesebben

KIVONAT. a Társulási Tanács november 24-i soros ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT HATÁROZAT

KIVONAT. a Társulási Tanács november 24-i soros ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT HATÁROZAT Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa KIVONAT a Társulási Tanács 2016. november 24-i soros ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat!

Részletesebben

MÁK program Készült: 2011.03.21 12 óra 43 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

MÁK program Készült: 2011.03.21 12 óra 43 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123) 27715

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEIRÁS. LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére

MUNKAKÖRI LEIRÁS. LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére MUNKAKÖRI LEIRÁS LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére Beosztása: pénzügyi-gazdálkodási feladatokat ellátó köztisztviselő. Munkaideje: hétfőtől-csütörtökig 8 00 órától 16 30 óráig. pénteken 8 00 órától

Részletesebben

Főkönyvi kivonat nyersmérleg A könyvviteli zárlat során elvégzendő feladatok havi zárlathoz

Főkönyvi kivonat nyersmérleg A könyvviteli zárlat során elvégzendő feladatok havi zárlathoz 3.) Sorolja fel a könyvviteli zárlati teendőket! Ismertese a főkönyvi kivonat fogalmát, tartalmát és egyezőségeit! Mutassa be a mérleg és eredményszámlák zárását, a nyitást és a nyitás utáni rendező tételeket!

Részletesebben

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. Ü G Y R E N D 2011.év SZÁMVITELI OSZTÁLY A Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat GESZ

Részletesebben

egyházközség zárszámadása a évre költségvetése a évre

egyházközség zárszámadása a évre költségvetése a évre HAJDÚDOROGI FŐEGYHÁZMEGYE Esperesi kerület Egyházközség: Adószám: Parókus neve: Mellékelendő: Képviselőtestület határozatát tartalmazó jegyzőkönyv két példányban, pénztárnapló másolat egy példányban Beérkezési

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 31 Kozármisleny Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (VI.20.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006.(II.14.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(V.5) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Az analitikus (részletező) nyilvántartások formája, tartalma, vezetésének módja

Az analitikus (részletező) nyilvántartások formája, tartalma, vezetésének módja IV. Fejezet Az analitikus (részletező) nyilvántartások formája, tartalma, vezetésének módja 1. A IV. Fejezet 3. Az 1. számlaosztály részletező nyilvántartásaira vonatkozó közös szabályok cím alatti részének

Részletesebben

Kimutatás az önkormányzati vagyon 2006-2009. közötti változásáról

Kimutatás az önkormányzati vagyon 2006-2009. közötti változásáról 1. számú melléklet Kimutatás a költségvetés teljesítésének alakulásáról 2006-2009. Sorszám Megnevezés ezer Ft Tény Tény Változás 2 006 2 009 %-a 1 2 01. Személyi juttatások 549 306 537 139-2,2% 02. Munkaadókat

Részletesebben

... Intézmény Leltározási és leltárkészítési szabályzata

... Intézmény Leltározási és leltárkészítési szabályzata ... Intézmény Leltározási és leltárkészítési szabályzata 1. A Szabályzat 3. számú melléklete következő 3. számú mellékletre változik: "3. számú melléklet Leltározási ütemterv a 2016. évre 1. A leltározás

Részletesebben

Költségvetési szervek 2014. évi bevételei és kiadásai

Költségvetési szervek 2014. évi bevételei és kiadásai 1. melléklet Költségvetési szervek 2014. évi bevételei és kiadásai (ezer forintban) Erdőtarcsa Község Önkormányzata Bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Működési célú bevételek

Részletesebben

Számviteli változások és zárási feladatok az államháztartás szervezeteinél

Számviteli változások és zárási feladatok az államháztartás szervezeteinél Magyar Könyvvizsgálói Kamara Költségvetési Tagozata A természet mindig sikerültebb törvényeket szerkeszt, mint az emberek (Michel de Montaigne) Számviteli változások és zárási feladatok az államháztartás

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat vagyonmérlege június 30-án

Gyömrő Város Önkormányzat vagyonmérlege június 30-án Gyömrő Város Önkormányzat vagyonmérlege 2010. június 30-án ESZKÖZÖK Sorsz. 1. 2. 3. Vagyoni értékű 5 583 jogok 11 717 4. Szellemi28 termékek 493 85 249 5. 6. Nyitó Záró január 1. június 30. I. Immateriális

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010.(IV.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010.(IV.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010.(IV.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS bevételi főösszeg: 471.487.000 Ft kiadási főösszeg: 471.487.000 Ft bevételi főösszeg: 156.230.000 Ft kiadási főösszeg: 156.230.000 Ft ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI

Részletesebben

Egységes számlatükre

Egységes számlatükre Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola Egységes számlatükre Készült a 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet 16. melléklet alapján Érvényes: 2016. január 01-től 1 1. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

Részletesebben

Főkönyvi kivonat - nem részletezett

Főkönyvi kivonat - nem részletezett 1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11 IMMATERIÁLIS JAVAK 12 INGATLANOK ÉSINGATLANOKHOZ KAPCSOLÓDÓ VAGYONI JOGOK 13 MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK 14 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK 95821154,00 6287982 32941334,00

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése, szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése, szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése, szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai Titkárság A titkárság feladata a polgármester és a jegyző mellett az adminisztratív,

Részletesebben

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló -

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE évi. BEVÉTELEK Állami támogatás Intézményi működési bevétel 20

ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE évi. BEVÉTELEK Állami támogatás Intézményi működési bevétel 20 1. sz. melléklet 1. oldal ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE 2012.évi eredeti 2012.évi II. MEGNEVEZÉS előirányzat módosítás Teljesítés % BEVÉTELEK Állami támogatás Intézményi

Részletesebben

Önkormányzati költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. időszak)

Önkormányzati költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. időszak) MÁK PF.II. program Készült: 29.7.27 Önkormányzati költségvetési szervek 24. évi beszámolója (24.2. időszak) Az önkormányzati költségvetés és beszámoló 1.Lap ** összevont szektoros ** tábláinál alkalmazott

Részletesebben