Etika kérdése. A Borealis etikai irányelve

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Etika kérdése. A Borealis etikai irányelve"

Átírás

1 Etika kérdése A Borealis etikai irányelve

2 2 Etika kérdése

3 Bevezetés magatartásforma, amelyet függetlenül attól, hogy hol végzi munkáját, vagy hogy milyen háttérrel rendelkezik, valamennyi alkalmazottunk követ napi munkája során. Ezt az irányelvet vállalati keretrendszerünk szerves részévé kell tennünk, Ön pedig felelős azért, hogy elolvassa és megismerje annak tartalmát. Részt kell vennie az ezzel kapcsolatos szakmai képzéseken, ahol jobban megismerheti az irányelvet és annak alkalmazási területeit. A Borealishoz csatlakozó valamennyi új alkalmazott részesül ilyen képzésben, a már régebb óta velünk dolgozó alkalmazottaink pedig folyamatosan vesznek részt képzéseken. Így mindannyian felkészülhetünk arra, hogy minden lépésünk az etikus magatartás jegyében történjen, és e tekintetben felelősséggel is tartozunk. There is no right way to do the wrong thing. Mark Garrett, Chief Executive A Borealis etikai irányelve az etikus üzletvitel iránti szilárd elkötelezettségünket tükrözi azon elkötelezettségünkét, amely múltunkból ered, és a mai napig minden lépésünket átszövi. Ez az etikai irányelv szorosan kapcsolódik vállalatunk értékeihez: Felelősség Tisztelet Kiváló teljesítmény Nimblicity (gyorsaság) Bizonyára emlékeznek arra, hogy a felelősség többek között azt is jelenti, hogy üzletvitelünket szigorú etikai normák szerint folytatjuk. Ezen irányelv célja, hogy segítséget nyújtson ebben az Ön számára. Előfordulhat, hogy lesznek olyan helyzetek, amikor az etikus magatartás érdekében le kell mondanunk egy-egy üzleti lehetőségről. Az is lehet, hogy mindez ellentétesnek tűnhet a Borealis rövid távú érdekével, hosszú távon azonban mindannyiunk előnyére válik, ha döntéseinket etikus módon hozzuk meg. Összességében, üzletvitelünk során négy alapvető lépésben biztosíthatjuk a szigorú etikai normák betartását: Ismerje meg etikai irányelvünket Alkalmazza azt a mindennapi helyzetekben Mindig igyekezzék helyesen cselekedni Ha nem tudja, mit tegyen, kérdezzen Nincs helyes módja a helytelen cselekedeteknek. Jó hírnevünk és további sikereink szempontjából elengedhetetlenül fontos az etikus üzletvitel. Mindannyian olyan vállalatnál szeretnénk dolgozni, amelyre büszkék lehetünk. Mark Garrett vezérigazgató 2013 Ha értékeinkkel összhangban végezzük munkánkat, biztosíthatjuk, hogy a Borealis etikai irányelve nem csupán papírra vetett szavak összessége, hanem olyan 3

4 4 Etika kérdése

5 Tartalomjegyzék A Borealis etikai irányelvének rövid ismertetése Értékeink gyakorlati alkalmazása Az etikus döntések meghozatalához alkalmazott keretrendszer Döntéshozatali folyamatábra Az etikai irányelv alkalmazása 5.1 Tudatosság és képzés 5.2 Az ajándékok és vendéglátás nyilvántartása 5.3 A jogszabályok megismerése 5.4 Kultúrák és jogszabályok ellentmondása 5.5 Az etikátlan magatartás jelentése 5.6 Tanúsítvány 5.7 Kivizsgálás és fegyelmi eljárás 5.8 Retorzió 5.9 A QuestionLine ügyfélszolgálat A legfontosabb etikai kérdésekre vonatkozó útmutató 6.1 Ahogy mi versenyzünk 6.2 Vesztegetés és korrupció 6.3 Ajándékok és vendéglátás 6.4 Érdekellentétek 6.5 A vállalati vagyon használata 6.6 A fontos adatok védelme 6.7 Politikai érintettség és hozzájárulások 6.8 Az emberi jogokra vonatkozó normák alkalmazása üzletvitelünk során 6.9 A környezetvédelemmel kapcsolatos felelősségünk 6.10 Egyéb kérdések Megbízottak, képviselők, tanácsadók, konzulensek és a Borealis képviseletében eljáró más külső felek Az értékpapírok kibocsátására vonatkozó szabályok betartása Részvényekkel és egyéb értékpapírokkal való kereskedés Az exportra vonatkozó korlátozások Kormányzati alkalmazottak vagy kormánytisztviselők alkalmazása Tiltott Kormányzati alkalmazottak vagy kormánytisztviselők alkalmazása Megengedett Kérdések és válaszok 5

6 1. A Borealis etikai irányelvének rövid ismertetése A keretrendszer Az etikai irányelv valamennyi Borealis alkalmazottra, illetve vállalatunk képviseletében eljáró valamennyi személyre vonatkozik. Ez az etikai irányelv szorosan kapcsolódik értékeinkhez: Felelősség; Tisztelet; Kiváló teljesítmény és Nimblicity (gyorsaság). Valamennyi alkalmazottunk felé elvárás, hogy tisztában legyen az etikai irányelvvel és mindennapi munkája során alkalmazza azt. Ha bármely Borealis alkalmazott nem tartja be az etikai irányelvet, az fegyelmi intézkedéshez, többek között akár elbocsátáshoz is vezethet. Az etikai irányelv betartására vonatkozó kötelezettségnek a külső felekkel létrejövő szerződésekben is szerepelnie kell. Az alkalmazottakat arra ösztönözzük, hogy az etikátlan magatartást mind felettesük, mind pedig a jogi osztály felé jelentsék. Ha útmutatásra van szüksége, vagy jelentést szeretne tenni, hívhatja a QuestionLine ügyfélszolgálatot a számon, vagy küldhet t az címre, illetve a ethics-contacts/ weboldalon. A kapott útmutatásra és a jelentéstételre a helyi jogszabályok korlátozásai vonatkozhatnak. Minden szabályszegés bejelentést bizalmasan kezelünk. A Borealis nem tolerálja azon alkalmazottak elleni retorziót, akik jóhiszeműen tettek jelentést szabályszegés vagy egy, az etikai irányelv gyanított megsértése kapcsán. 6 Etika kérdése Az irányelvvel kapcsolatos kérdések A vonatkozó jogszabályok betartása Bárhol is végezzük munkánkat, minden törvényt és rendeletet betartunk. Amennyiben úgy véljük, hogy ezen jogszabályok nem elégségesek vagy ellentmondásosak, célunk, hogy a vonatkozó jogszabályokban előírt alapvető kötelezettségeknél is szigorúbb etikai normákat tűzzünk magunk elé. Ahogy mi versenyzünk A Borealis elkötelezett az élénk, ugyanakkor jogszerű, tisztességes és etikus verseny mellett. Biztosítjuk, hogy üzleti gyakorlataink teljes mértékben megfeleljenek a versenytörvények előírásainak, bárhol is végezzük munkánkat. Nem létesítünk olyan kapcsolatot versenytársainkkal, amely során árak, piacok vagy ügyfelek kerülnek megvitatásra. Kizárólag termékeink és szolgáltatásaink kiválósága alapján folytatunk versenyt, és biztosítjuk, hogy az értékesítés során felhasznált anyagok, hirdetések és az egyéb kommunikációs eszközök pontosan és hűen tükrözzék termékeinket és szolgáltatásainkat. Vesztegetés Soha, semmilyen formában nem ajánlhat fel, adhat át, vehet át illetve fogadhat el vesztegetést. További útmutatásért arra vonatkozóan, hogy miként ismerheti fel az esetlegesen vesztegetésnek minősülő vagy annak látszatát keltő dolgokat, tekintse át az etikai irányelv Vesztegetés című fejezetében a figyelmeztető jeleket felsoroló keretes rész tartalmát. Ajándékok és vendéglátás Feltéve, hogy egy alkalmazott helyes értékítéletet és mértékletességet tanúsít, valamint, hogy az alkalmazott objektivitását semmi nem befolyásolja, a névleges értéket képviselő vagy mértékletes ajándékok, valamint egy üzleti kapcsolat érdekében történő, indokolt mértékű vendéglátás általában elfogadott.

7 Feltéve, hogy az ajándékot kapó fél nem érzi magát elkötelezve, és az ajándéknak nem célja, hogy a megajándékozott elkötelezve érezze magát, olyan ajándék, amely önmagában vagy egy tizenkét hónapos időszak alatt összességében nem haladja meg a 100 EUR összeget, felajánlható vagy elfogadható. Ezen rendelkezés érdekében, az egy vállalatnál dolgozó személyektől kapott ajándékok értékét összevonva kell számítani. A személyenként 100 EUR értéket meghaladó ajándékok, vendéglátás és szórakoztatás esetén alelnök vagy vezető alelnök jóváhagyása szükséges, továbbá, pontosan és megfelelő módon be kell jegyezni az ajándékokra és vendéglátásra vonatkozó nyilvántartásba. Vendéglátás felajánlására vagy elfogadására kizárólag a megszokott formában történő üzletvitel részeként kerülhet sor, feltéve, hogy az indokolt mértékű és mértékletes, valamint nem befolyásolja a vendégül látott fél objektivitását, és nem tűnhet a vendégül látott fél elkötelezése eszközének. Ha kétségei merülnek fel arra vonatkozóan, hogy a vendéglátás indokolt és mértékletes-e, kérjen előzetes jóváhagyást az Ön munkakörét felügyelő vezető alelnöktől. Az ajándékokra és vendéglátásra, többek között a legfontosabb kérdésekre, az indokolt mértékű vagy túlzott vendéglátásra, valamint a figyelmeztető jelekre vonatkozó további útmutatásért tekintse át az etikai irányelv Ajándékok és vendéglátás című fejezetét. Érdekellentétek Kerülnünk kell az esetleges érdekellentéteket, illetve, amennyiben elkerülhetetlenek, körültekintően kell kezelnünk ezeket. Minden esetben értesítenie kell felettesét, és nyíltan, megfelelő időben és őszintén meg kell beszélniük, továbbá írásban kell dokumentálnia ezeket. A Borealis alkalmazottaknak először minden esetben meg kell beszélniük a felettük álló vezető alelnökkel egy másik vállalat igazgatótanácsában vállalt esetleges részvételt, és az érdekellentétek elkerüléséhez bármely ilyen pozíció elfogadását megelőzően írásbeli jóváhagyást kell kérni a vezérigazgatótól. A Borealis alkalmazottaknak továbbá előre közölniük kell minden olyan külső felkérést, amely az alkalmazottnak a Borealisnál meglévő pozíciójával kapcsolatos lehet, és amelyre esetlegesen munkaideje alatt időt kell szánnia, és amely kapcsán az alkalmazott juttatást kaphat az őt felkérő szervezettől. A vállalati vagyon használata A vállalati vagyon használatának elsődleges célja a legitim vállalati üzletvitel. Az alkalmazottak nem használhatják fel a vállalat vagyonát személyes előny vagy cél érdekében, illetve nem adhatnak engedélyt nem a Borealis által alkalmazott, illetve felhatalmazott személy számára ennek használatára. A fontos adatok védelme Valamennyi alkalmazottnak meg kell tennie a megfelelő lépéseket az adatvédelem, valamint más személyek bizalmas adatainak védelme érdekében. Politikai érintettség és hozzájárulások Vállalatunk nem politikai szervezet. Nem teszünk felajánlásokat, sem készpénzben, sem egyéb más formában egyetlen politikai jelölt, politikai párt vagy olyan szervezet számára sem, amely politikai pártok vagy politikai ideológiák érdekeit hivatott szolgálni. Az emberi jogokra vonatkozó normák alkalmazása Mindent megteszünk annak érdekében, hogy vállalatunkon belül globális szinten felhívjuk a figyelmet az emberi jogokkal kapcsolatos kérdésekre. Minden olyan állítást komolyan veszünk, amely az emberi jogoknak hatáskörünkön belül történő nem megfelelő védelmével kapcsolatosak, illetve olyan esetekben, amelyekben e tekintetben felmerülhet felelősségünk. A környezetvédelemmel kapcsolatos felelősségünk A vállalat kiemelt figyelmet fordít valamennyi alkalmazottjának egészségére, biztonságára és védelmére, valamint a környezetvédelemre. A Responsible Care (körültekintés és felelősség) alapelv iránti elkötelezettségünk részeként célul tűztük ki, hogy e tekintetben vezető pozíciót mondhassunk magunkénak vállalati működésünk és termékeink környezetre gyakorolt hatását illetően azok teljes időtartama vagy életciklusa alatt. A környezetre hatást gyakorló folyamatokban érintett minden alkalmazottnak irányelveinkkel, normáinkkal, útmutatásainkkal és eljárásainkkal összhangban kell végeznie munkáját. Valamennyi Borealis alkalmazottat arra ösztönzünk, hogy tegye meg a szükséges lépéseket, akár közvetlenül, akár a vezetőség felé történő jelentés útján, amennyiben úgy véli, hogy a környezetvédelmi irányelvet, jogszabályokat vagy rendeleteket megsértik. Egyéb kérdések Amennyiben egy vállalat, szervezet vagy személy a Borealis képviseletében jár el, illetve indokoltan úgy tűnhet, hogy a Borealis képviseletében jár el, az adott vállalattól, szervezettől vagy személytől elvárjuk, hogy etikai irányelvünkkel összhangban végezze üzleti munkáját. 7

8 2. Értékeink gyakorlati alkalmazása Értékeink a felelősség, a tisztelet, a kiváló teljesítmény és a Nimblicity (gyorsaság) vezérlik minden lépésünket és üzletvitelünket. Ebből kifolyólag etikai irányelvünk szerves részét képezik. A felelősség azt jelenti, hogy minden egyes személy felel tetteiért. Mindez magától értetődik valamennyi üzleti döntésünk meghozatalakor és tevékenységeink során. A szigorú etikai normák szerint tanúsított magatartás alapja a felelősség vagyis felelősségteljes polgárként járunk el azokban a közösségekben, amelyekben üzleti tevékenységet folytatunk. Az alkalmazottak felelősek azért, hogy ismerjék a munkaköri feladataikra vonatkozó jogszabályokat. Az etikai irányelv útmutatást nyújt a vállalat, az alkalmazottak, valamint a nevünkben eljáró valamennyi külső fél felelősségeit illetően. A tisztelet e tekintetben azt jelenti, hogy az etikai irányelv valamennyi alkalmazottra, valamint a nevünkben eljáró külső félre vonatkozik. Tiszteletben tartjuk a szigorú etikai normák betartásának fontosságát, végezzük bárhol munkánkat. Tiszteletben tartjuk az alapvető emberi jogokat, valamint alkalmazottaink, ügyfeleink és beszállítóink, illetve azon közösségek sokszínűségét, amelyekben üzleti tevékenységet folytatunk. A kiváló teljesítmény azt jelenti, hogy amennyiben úgy véljük, hogy ezen jogszabályok nem elégségesek vagy ellentmondásosak, célunk, hogy a törvényben előírt alapvető kötelezettségeknél is szigorúbb etikai normákat tűzzünk magunk elé. A Nimblicity (gyorsaság) szellemében minden lehetőséget megragadunk, hogy növeljük az etikai irányelvvel kapcsolatos tudatosságot, így az napi üzleti döntéseink és intézkedéseink részévé válhat. A Nimblicity fogalmával kapcsolatos értékünket vállalatunk másik három értékével összhangban együtt kell alkalmaznunk a megfelelő lépések meghatározása során, különös tekintettel a felelősségre és a tiszteletre. Ezen irányelv kidolgozásához fontos segítséget nyújtottak a Borealis emberekre vonatkozó irányelvei is, amelyek célja a vállalat hosszú távú igényeinek történő megfelelés. A Borealis emberekre vonatkozó irányelvei olyan munkaviszonyt teremtenek, amely gondoskodik a vállalat és alkalmazottaink közötti kölcsönös elkötelezettségek egyensúlyáról. A Borealis emberekre vonatkozó első alapelve A Borealis ígéretet tesz az alábbiak biztosítására: Biztonságos, egészséges és professzionális munkahely, amely lehetőséget biztosít a sokszínűség kibontakozásához Ez a következőket jelenti: Egészségre és biztonságra vonatkozó normáink, etikai és minőségre vonatkozó irányelveink iránti elkötelezettség nemzetközi vállalati környezetünkön belül, amelyben nagyra értékeljük a gondolkodás sokszínűségét Ennek köszönhetően valamennyi alkalmazott: Odafigyel az egészséggel, biztonsággal és környezetvédelemmel (Health, Safety and Environment, HSE) kapcsolatos kérdésekre, illetve zéró toleranciát tanúsít ezek megsértése kapcsán, valamint ezen, etikára és minőségre vonatkozó eljárások szerint jár el, és tiszteletet tanúsít az eltérő nézőpontok iránt 8 Etika kérdése

9 3. Az etikus döntések meghozatalához alkalmazott keretrendszer Olyan esetekben, amelyekben egy kérdés vagy helyzet a nem egyértelmű kategóriába sorolható, használja az alábbi keretrendszert döntéshozatala során: Először is fel kell ismernie, hogy egy etikai problémával áll szemben Olyan dologra kérik, amelyről úgy gondolja, hogy esetleg nem helyénvaló? Egy kolléga, ügyfél vagy beszállító részéről történő esetlegesen jogszerűtlen vagy etikátlan magatartásról szerez tudomást? Mielőtt bármi tenne, gondolja át a dolgot Összegezze a problémát, amellyel Ön szerint szembesült. Egyértelmű? Tegye fel magának a kérdést, hogy Ön szerint miért jelent ez problémát? Vegye számba a lehetőségeit. Gondoljon végig minden fontos tényezőt és megfontolást. Érinthet más személyeket is? Beszéljen másokkal is, amennyiben az fontos lehet kérjen útmutatást a jogi osztálytól. Határozza meg, milyen lépéseket fog tenni Olvassa át újra az etikai irányelvet. Beszéljen az etikai irányelv többi fejezetében említett személyekkel is. Felmerül bármilyen jogi vagy pénzügyi megfontolás? Mérje fel a kockázatokat, illetve, hogy miként csökkentheti vagy küszöbölheti ki azokat. Ha már meghozta döntését: Tesztelje döntését Alkalmazza a Borealis értékeit döntéseire vonatkozóan összhangban állnak egymással? Beszéljen másokkal is keresse fel őket újra, és beszéljék át még egyszer, utoljára a dolgokat. Folytassa tovább Ismertesse döntését, és támassza alá megfelelő érvekkel. Gondoskodjon róla, hogy amennyiben szükséges, módosításra kerüljenek a standard működési eljárások is. 9

10 4. Döntéshozatali folyamatábra A döntéshozatali folyamatábra segítségével eldöntheti, hogy egy adott intézkedés helyes-e, amennyiben a Borealis etikai irányelvében nem találja a választ kérdésére: Tegye fel magának az alábbi kérdéseket: Igen Jogszerű? Nem/Nem vagyok biztos benne Ha igen: tegye fel magának az alábbi kérdést Állj ha nem/nem biztos benne: ne tegye meg az adott lépést, és forduljon a jogi osztályhoz további tanácsért és útmutatásért. Összhangban áll az értékekkel, az emberekre vonatkozó alapelvekkel és az etikai irányelvvel? Ha igen: tegye fel magának az alábbi kérdést Állj ha nem/nem biztos benne: ne tegye meg az adott lépést; ha szükséges, kérjen tanácsot és útmutatást. Nyugodt szívvel, szégyenkezés nélkül mesélném el a kollégáimnak, a családomnak és a barátaimnak, amit tettem? Ha igen: tegye fel magának az alábbi kérdést Állj ha nem/nem biztos benne: ne tegye meg az adott lépést; ha szükséges, kérjen tanácsot és útmutatást. Nem okozna kellemetlenséget a Borealisnak, ha megjelenne az újságokban? Ha igen: tegye fel magának az alábbi kérdést Állj ha nem/nem biztos benne: ne tegye meg az adott lépést; ha szükséges, kérjen tanácsot és útmutatást. Ez a helyes lépés? Egy nemzetközi vállalat alkalmazottjaként, tegye fel magának a kérdést, hogy miként tűnne a dolog globális kontextusban vagyis ebben az esetben is ugyanezeket a válaszokat adná? Ha igen: tegye fel magának az alábbi kérdést Állj ha nem/nem biztos benne: ne tegye meg az adott lépést; ha szükséges, kérjen tanácsot és útmutatást. igen valamennyi fenti kérdésre: hajtsa végre az adott lépést 10 Etika kérdése

11 5. Az etikai irányelv alkalmazása Ez az irányelv valamennyi Borealis alkalmazottra, illetve a vállalatunk képviseletében eljáró valamennyi személyre vonatkozik. A Borealis nevében eljáró valamennyi fél számára át kell adni az etikai irányelv egy példányát, és elvárjuk tőlük, hogy betartsák azt. Amennyiben az lehetséges, az etikai irányelv betartására vonatkozó kötelezettségnek a külső felekkel létrejövő szerződésekben is szerepelnie kell. 5.1 Tudatosság és képzés Az etikai irányelvet vállalat-szerte megszervezett szakmai képzések alkalmával ismertetjük meg a már meglévő alkalmazottakkal, az új alkalmazottak számára pedig az alapprogram részeként tartunk etikai képzést. Az etikával kapcsolatos tudatosságot rendszeres szakmai továbbképzések és workshop foglalkozások segítségével növeljük és tartjuk szinten. Ezek alkalmával megbeszéljük a fontos kérdéseket. Ezen képzéseket és a megbeszéléseket megfelelő szakmai tudással rendelkező etikai nagyköveteink tartják. A vezetők szintén közvetítik az etikai irányelvet beosztott csoportjaik felé. Megerősítjük azon kultúránkat, amely arra ösztönzi alkalmazottainkat, hogy megfelelő módon cselekedjenek, és bátran adjanak hangot indokoltan felmerülő aggályaiknak az etikai irányelvvel nem összhangban álló magatartás vagy döntések kapcsán. Ezen kettős célunk érdekében hoztuk létre a QuestionLine ügyfélszolgálatot. Ezen keresztül az alkalmazottak szükség esetén tanácsot és útmutatást kérhetnek, amint pedig azt az alábbiakban ismertetjük, az alkalmazottak ezen keresztül felhívhatják a vállalat figyelmét az etikai irányelvvel nem összhangban álló magatartásra. A Borealis szilárd etikai alapokkal rendelkezik. Valamennyi alkalmazott hozzájárul az általunk kitűzött szigorú normák fenntartásához. Ha nem biztos abban, hogy egy adott helyzetben mit tegyen, először beszéljen felettesével. Megbeszélheti a dolgot a jogi osztály, a belső ellenőrzési osztály vagy a humánerőforrás osztály munkatársaival, a felsővezetés bármely tagjával, illetve felhívhatja a QuestionLine ügyfélszolgálatot is. 11

12 A belső ellenőrzési osztály és a jogi osztály egy, a felügyeleti és végrehajtó tanács számára évente leadott etikai jelentésben összegzi az etikai irányelv alkalmazásának előrehaladását, valamint a jelentősebb, felvetődő problémákat. 5.2 Az ajándékok és vendéglátás nyilvántartása Valamennyi alkalmazott köteles pontosan feljegyezni az ajándékokat és a vendéglátást az ajándékokra és vendéglátásra vonatkozó nyilvántartásban 5.3 A jogszabályok megismerése Valamennyi Borealis alkalmazottnak ismernie kell a munkaköri feladataira vonatkozó alapvető jogi követelményeket. A Borealis mindehhez megfelelő forrást biztosít, többek között jogi továbbképzést és workshop foglalkozásokat, amelyek segítségével az alkalmazottak megismerhetik a munkájukra vonatkozó jogi követelményeket. 5.4 Kultúrák és jogszabályok ellentmondása A Borealis világszerte több országban folytat üzleti tevékenységet; a különböző kultúrák, jogszabályok és a politikai környezetek azonban jelentős mértékben eltérhetnek. Előfordulhat, hogy az etikai irányelv és a jogi követelmények ellentétesek egy adott ország helyi jogszabályaival vagy szokásaival. Amennyiben a helyi jogszabályok az etikai irányelvnél vagy az európai jogszabályoknál szigorúbb normákat szabnak meg, a helyi jogszabályokat kell alkalmazni. Ha a helyi jogszabályok vagy szokások egyéb módon kerülnek ellentmondásba az európai jogszabályokkal vagy az irányelvvel, forduljon a jogi osztályhoz. Ne feledje, pusztán azért, mert versenytársaink bizonyos helyen, bizonyos módon tesznek valamit, attól még a módszer nem válik jogszerűvé vagy etikai szempontból helyessé. 5.5 Az etikátlan magatartás jelentése Fontos, hogy valamennyien felelősséget vállaljunk annak biztosítása iránt, hogy az etikai irányelvben lefektetett normák betartásával az integritás többet jelentsen számunkra egyszerű szavaknál, és ezt a gyakorlatban is alkalmazzuk. Mindez azt jelenti, hogy amennyiben tudomást szerezne egy szabály megsértéséről, kifejezetten arra kérjük, hogy tegyen lépéseket, hiszen a dolgok figyelmen kívül hagyása egy etikátlan helyzet kialakulásához vezethet. Éppen ezért tehát valamennyien felelősek vagyunk az etikátlan magatartás jelentéséért. Az alkalmazottak felettesük vagy a jogi osztály felé egyaránt jelenthetik az ügyet. Lehetnek olyan helyzetek, amikor esetleg kellemetlennek érzi, hogy az ügyet felettesével beszélje meg. Ebben az esetben hívhatja a jogi osztályt, vagy küldhet t a QuestionLine ügyfélszolgálatnak az 5.9 fejezetben, alább ismertetett módokon. Minden jelentést bizalmasan kezelünk. 5.6 Tanúsítvány A 12-es vagy magasabb szinten dolgozó valamennyi alkalmazottnak, illetve a vezérigazgató döntése alapján más személyeknek is minden évben tanúsítvánnyal kell igazolniuk, hogy nincs tudomásuk az etikai irányelv előírásainak olyan megsértéséről, amelyet az etikai irányelv alapján még nem fedett fel, valamint, hogy elolvasták és tudomásul vették az etikai irányelvet. Amennyiben ezen tanúsítási folyamat ellentétes a helyi jogszabályokkal, a folyamatot ezen helyi jogszabályoknak megfelelően kell módosítani. 5.7 Kivizsgálás és fegyelmi eljárás Amennyiben az etikai irányelv megsértésének gyanúja merül fel, egy kijelölt csoport megfelelő módon kivizsgálja azt. Szükség esetén további funkciókat és külső segítséget is igénybe vesznek. Ha bármely Borealis alkalmazott nem tartja be az etikai irányelvet, az fegyelmi intézkedéshez, többek között akár elbocsátáshoz is vezethet. A külső felekkel megkötött szerződéseket felmondhatjuk. 5.8 Retorzió A Borealis nem tolerálja azon alkalmazottak elleni retorziót, akik jóhiszeműen tettek jelentést szabályszegés vagy egy, az etikai irányelv gyanított megsértése kapcsán. 5.9 QuestionLine ügyfélszolgálat A Borealis QuestionLine ügyfélszolgálata olyan forrást biztosít, ahol útmutatást kérhet, illetve ahol jelenthet az etikai irányelv megsértésével kapcsolatos bármely tényállást. Ezen útmutatások és a jelentéstétel hatásköre a helyi jogszabályoktól függően eltérő lehet. QuestionLine Etika kérdése

13 6. A legfontosabb etikai kérdésekre vonatkozó útmutató Bárhol is végezzük munkánkat, minden törvényt és rendeletet betartunk. Amennyiben ezek nem elegendőek vagy ellentmondásosak, célunk, hogy a vonatkozó jogszabályok alapvető követelményeinél is szigorúbb etikai normákat tűzzünk ki magunk elé. 6.1 Ahogy mi versenyzünk Helyzet: Mintegy száz országban vannak érvényben versenyés trösztellenes törvények szerte a világon, és szinte bizonyos, hogy ezek közül valamennyi olyan országban, ahol a Borealis üzletvitelt folytat. Ezen jogszabályok megsértésének következményei lehetnek: a vállalatra, valamint, egyes esetekben az érintett személyekre kiszabott jelentős összegű pénzbírság. Útmutatás: A Borealis elkötelezett az élénk, ugyanakkor jogszerű, tisztességes és etikus verseny mellett. Irányelvünk részeként biztosítjuk, hogy üzleti gyakorlataink teljes mértékben megfeleljenek a versenytörvények előírásainak, bárhol is végezzük munkánkat. 13

14 A szabályszegések következményei A versenytörvények megsértése, a Borealist, valamint egyes esetekben annak alkalmazottait az alábbiaknak teszi ki: Súlyos polgári és büntetőjogi következmények, többek között az érintett személyre kiszabott bírság, egyes országokban pedig akár börtönbüntetés; Az ügyfél vagy a törvénytelen magatartás miatt károsult más személyek által indított kártérítési per kockázata; és Negatív közvélemény és jó hírünkön esett csorba. Mindezek miatt ezen jogszabályok szándékos megsértését nem toleráljuk, a szabályok megsértése pedig fegyelmi intézkedést von maga után. A versenytörvényekkel kapcsolatos további információért kérjük, tekintse át a Borena/Jogi osztály weboldalán található, a versenytörvények betartására vonatkozó kézikönyvet. Ha kétségei lennének arra vonatkozóan, hogy egy helyzet vagy magatartás sértheti-e a versenytörvényeket, kérjen útmutatást a jogi osztálytól. Ügyfeleink: Minden ügyfelünkkel méltányos módon, függetlenségüket tiszteletben tartva bánunk. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy ügyfeleink az igényeiknek megfelelő legjobb termékeket és szolgáltatási színvonalat kapják. Nem próbáljuk megakadályozni, hogy ügyfeleink a Borealis termékeit az EU bármely területén értékesítsék. Nem korlátozzuk forgalmazóink kiskereskedelmi árainak meghatározásához való szabad jogát. Termékeink: Kizárólag termékeink és szolgáltatásaink kiválósága alapján folytatunk versenyt, és biztosítjuk, hogy az értékesítés során felhasznált anyagok, hirdetések és az egyéb kommunikációs eszközök pontosan és hűen tükrözzék termékeinket és szolgáltatásainkat. Versenytársaink: Nem létesítünk olyan kapcsolatot versenytársainkkal, amely során ár, piacok vagy ügyfelek kerülnek megvitatásra. Gondoskodunk arról, hogy a versenytársakkal való megbeszélések jogszerű célt szolgáljanak, például szakszervezeti események vagy teljesítményértékelés esetében, amelyek a jogi útmutatásoknak megfelelően kerültek megszervezésre. 14 Etika kérdése Törvényes eszközökkel figyeljük a piacot, kereskedelmi stratégiánkat pedig függetlenül, ezen piackutatási adatok tükrében határozzuk meg. Előfordulhat, hogy átadunk, illetve átveszünk olyan aggregált ipari adatokat, amelyek nem tartalmaznak vállalat-specifikus információkat, amennyiben ezeket az adatokat az adatvédelem biztosítása érdekében egy független külső fél állította össze. Nem veszünk át piaci információkat versenytársainktól. Alkalmanként előfordulhat, hogy sor kerül ezek megvásárlására egy versenytárstól vagy eladására egy versenytársnak, ám az ilyen esetekben történő információcsere szigorúan a lebonyolítandó tranzakcióhoz szükséges körülményekre korlátozódik. A versenytársakkal való kapcsolataink kialakítása és fenntartása, például egy vegyesvállalati megegyezés alapján, a jogi útmutatásoknak megfelelően történik. 6.2 Vesztegetés és korrupció Új korrupcióellenes rendelkezések az osztrák büntetőtörvénykönyvben: Az új rendelet új meghatározást tartalmaz a köztisztviselő fogalmára ( Amtsträger ) január 1-től a köztisztviselő nem csak olyan személyt jelent, aki egy állami kormányzat vagy önkormányzat, hatóság, nemzetközi szervezet vagy parlamenti tagok nevében vagy képviseletében végzi munkáját, hanem az 50%-ban vagy ennél nagyobb hányadban állami tulajdonú (Ausztria vagy egyéb országok tulajdonában álló) vállalatnál dolgozó személyt is. Mivel az IPIC a Borealis több mint 50%-ának tulajdonosa, 2013-tól a Borealis alkalmazottjai az osztrák büntetőtörvénykönyv korrupcióellenes rendelkezései szerint köztisztviselőnek számítanak. Kérjük, ne tévessze ezt szem elől, amikor olyan ajándékot vagy vendéglátást ajánlanak fel Önnek, amely nem az etikai irányelvvel összhangban álló, szokásos üzleti ebéd- vagy vacsorameghívást foglalja magában. Álláspont: A Borealis nem befolyásolható tisztességtelen módon üzleti kapcsolatai során, ezen kapcsolatokat pedig független és pártatlan, a szakmai elvárásoknak megfelelően, méltányos és tisztességes módon tartja fenn. Nem engedjük, hogy befolyást gyakoroljanak ránk, illetve mi sem próbáljuk pénzösszegek vagy bármely egyéb, értéket képviselő dolog többek között vállalati vendéglátás és ajándékok útján befolyásolni üzleti partnereinket. A Borealis vállalat elvárja, hogy üzleti tevékenységünk során valamennyi vonatkozó vesztegetés- és korrupcióellenes jogszabályt betartsunk. A szabályok betartását nem csak a Borealis alkalmazottaitól, hanem a nevünkben vagy képviseletünkben eljáró külső felek, többek között megbízottjaink, forgalmazóink, alvállalkozóink, konzulenseink stb. részéről is elvárjuk.

15 A vesztegetés a korrupció egyik formája. Meghatározás szerint bármilyen értéket képviselő dolog (általában pénzösszeg, egy ajándék, kölcsön, jutalom, szívesség vagy egyéb megfontolás) átadását vagy elfogadását jelenti, akár közvetlen, akár közvetett módon egy nem helyénvaló kereskedelmi, szerződéses, szabályozói vagy személyes előny megszerzésének ösztönzésére, illetve a becsületesség és a tisztességesség alapelveivel ellentétes befolyás gyakorlása céljából. Vesztegetés bármikor előfordulhat, azonban mind a magán- (kereskedelmi vállalatok között), mind pedig a közszférában (köztisztviselő megvesztegetése) törvénytelen magatartásnak minősül. A vesztegetés tárgya bármilyen értéket képviselő dolog lehet, például: Pénzösszeg/kölcsön/jutalom Ajándékok Vendéglátás Utazási és szállásköltségek kifizetése/megtérítése Jótékonysági adományok/társadalmi jellegű hozzájárulások Munkaviszony/ösztöndíj felajánlása Bármilyen egyéb szívesség Mit jelent a tisztességtelen előny? Minden olyan dolog, amely a Borealist, és ezen belül a Borealis alkalmazottait, valamint a nevünkben és képviseletünkben eljáró harmadik feleket nem illeti meg egyértelműen. Ez lehet áremelésre vonatkozó engedély, termékeink megvásárlásáról szóló döntés, egy szerződés, egy engedély megadásának, termékhasználat jóváhagyásának, kedvező bírósági döntés vagy vitarendezés stb. nem helyénvaló módon történő befolyásolása. Útmutatás: Soha nem tehet ígéretet, nem ajánlhat fel, adhat át, kérhet, fogadhat el vagy vehet át, sem közvetlen, sem közvetett módon pénzügyi jellegű vagy egyéb előnyt kedvező elbánásmód ellenében egy üzlet kimenetelének vagy bármilyen üzleti előny megszerzésének befolyásolása érdekében. Mindenkor be kell tartania az Önre és a vállalatra vonatkozó, valamennyi vesztegetés- és korrupcióellenes jogszabályt. Amennyiben nem így tesz, előfordulhat, hogy mind Önnek, mind a Borealisnak polgári és büntetőjogi következményekkel kell szembenéznie, amelyek jelentős összegű pénzbüntetéshez, börtönbüntetéshez, valamint a közjogi szerződéskötéstől való eltiltáshoz vezethetnek. Ha nem tartja be a szabályokat, azzal saját magát és a Borealist is kockázatnak teszi ki.!? Továbbá, ha nem tartja be a szabályokat, az fegyelmi intézkedéshez, többek között szükség esetén akár elbocsájtáshoz is vezethet. Ügymenetkönnyítő juttatások: Egyes országokban ügymenetkönnyítő juttatást várnak el bizonyos rutin kormányzati eljárások során tett intézkedésekért cserébe. Ezek az ügymenetkönnyítő juttatások általában kis összegű, köztisztviselők számára nem hivatalosan kifizetett díjak mindennaposnak számító kormányzati eljárások elvégzésének vagy felgyorsításának biztosítása érdekében. A Borealis nem ad és nem fogad el ügymenetkönnyítő juttatást. Ha ügymenetkönnyítő juttatás kifizetésére kérik: Magyarázza el, hogy az Ön számára jogi és vállalati szabályok tiltják ilyen jellegű díjak kifizetését Kérje, hogy beszélhessen a felettessel vagy egy másik felelős személlyel Kérjen hivatalos nyugtát minden teljesített kifizetésről Ne teljesítsen kifizetést Bizonyos, vészhelyzetnek számító szituációkban lehetnek olyan ritka kivételek, amikor egy személy biztonsága vagy szabadsága forog kockán. Ha lehetséges, kérjen útmutatás a jogi osztály munkatársaitól ilyen jellegű pénzösszeg kifizetése előtt. Egyéb esetben, amennyiben nem tud útmutatást kérni az intézkedés meghozatala előtt, közvetlenül utána jelentse az ügyet a felettesének és a jogi osztálynak. Ezzel biztosíthatja, hogy pontosan és megfelelő módon nyilvántartásba vegyük az esetet, és döntést hozhassunk a további szükséges lépéseket illetően, például jelenthetjük az esetet a helyi hatóságoknak. A vesztegetés- és korrupcióellenes jogszabályok alapján köztisztviselőnek számít többek között: Kormányzat vagy önkormányzat, illetve ezek bármely osztályának, hatóságának vagy szervének tisztviselői és alkalmazottai Állami tulajdonban lévő vagy állami irányítás alatt álló ( 50%) vállalatok alkalmazottjai Nemzetközi szervezetek tisztviselői vagy alkalmazottjai Egy kormányzat vagy kormányzati személy, illetve egy nemzetközi szervezet nevében vagy képviseletében hivatalos minőségben eljáró személy Bármely politikai párt, párttisztviselő vagy politikai posztok várományosai Bírók vagy egyéb bírósági tisztviselők Döntőbírók A fentiek közvetlen családtagjai!! 15

16 Figyelmeztető jelek korrupt tevékenység esetén Lehetnek bizonyos tevékenységek, amelyek felvethetik a gyanú lehetőségét egy olyan személy kapcsán, akivel a Borealis üzleti kapcsolatban állt, illetve üzleti kapcsolatba kíván lépni. Ezen kategóriák meghatározása közül néhány: Az adott személy által megadott hiányos, hamis vagy nem egyértelmű információk Kézpénzes tranzakciók vagy az adott személy üzleti tevékenységével nem összhangban álló kérések Olyan banki átutalások, amelyek nem állnak összhangban az adott személy üzleti tevékenységével Egy tranzakció oly módon történő módosítására vonatkozó kérés, amely befolyásolja a megszokott nyilvántartási rendet és/vagy jelentési kötelezettséget, illetve oly módon történő átstrukturálása, amelyet látszólag nem támaszt alá legitim üzleti cél Olyan szokatlan átutalás, illetve erre vonatkozó kérés, amely olyan országból vagy országban történik, amelyben szigorú banktitokra vonatkozó jogszabályok vagy gyenge pénzmosás elleni kontrollok vannak érvényben, illetve ahol elterjedt a bűnözés és/vagy a korrupció Az érintett személy nem hajlandó együttműködni a kért, személyazonosságot igazoló megfelelő dokumentumok rendelkezésre bocsájtásában Olyan személy, aki több bankszámlát nyit egy vagy több név alatt, és azt kéri, hogy a kifizetések teljesítése ezen számlákra elosztva vagy kis részletekben történjen Olyan külső félen (nem bankon) keresztül történő kifizetés, amely nem áll szerződéses viszonyban a Borealisszal Nagyobb összegek pénzesutalvány vagy csekk útján, illetve készpénzben történő kifizetése Amikor bizonyos jelek arra utalnak, hogy a személy nem saját nevében jár el, hanem a valós kedvezményezett személyazonosságát próbálja elfedni Nem ismert lakcímmel, levelezési címmel rendelkező, illetve hiányos vagy hamis adatokat megadó személyekkel történő tranzakciók Olyan tranzakciók amelyek fiktív társaságokon keresztül történnek, különös tekintettel az adóparadicsomnak számító országokban lévő társaságokra Több olyan személyt és vállalatot érintő tranzakciók, amelyek között nincs egyértelmű kapcsolat Olyan tranzakciók, amelyek során a pénzösszeg vagy vagyontárgyak konzulensen vagy képviselőn keresztül kerülnek átadásra egy köztisztviselő számára bizonyos kormányzati lépések érdekében Olyan konzulensek vagy képviselők munkájának igénybe vétele, akik szoros kapcsolatban állnak azon ország kormányzatával vagy valamely politikai pártjával, amelyben a Borealis üzleti tevékenységet folytat Kormánytisztviselők, politikai pártok tisztviselői, politikai posztok várományosai, ügyfelek vagy családjaik számára átadott ajándékok vagy egyéb jutalmak Kormánytisztviselők, vezető párttagok, ügyfelek vagy ezek családjai számára nyújtott fényűző vendéglátás Ügyfelek, kormánytisztviselők vagy ezek családjai számára kifizetett közvetett díjak A Borealis (vagy a Borealis képviselői) létesítményeinek legitim cél hiányában történő használata kormánytisztviselők/ügyfelek által Szokatlanul magas összegű megbízási díjak, megbízási szerződések vagy egyéb díjak iránti kérelem Szokatlan kifizetési módra vagy egy harmadik országba történő kifizetésre irányuló kérés egy megbízott vagy képviselő részéről Nem állandó, megbízási díj ellenében alkalmazott képviselő megbízása egy beszerzéssel kapcsolatos döntés előtt Indokolt vagy túlzott mértékű vendéglátás Az üzleti partnerek mértékletes és ésszerű keretek között történő vendéglátása a megszokott üzleti kapcsolatok részeként beleértve az indokolt mértékű költségekkel járó, alkalmankénti ebédeket is általában elfogadható. Aranyszabály, hogy a vendéglátás nem minősül mértékletesnek és indokoltnak, ha az az elkötelezettség látszatát vagy érzetét, illetve a vendégül látott fél részéről az elköteleződés érzetét kelti. A mindennapos sporteseményeken, színházlátogatáson és egyéb kulturális vagy társadalmi eseményeken való részvétel elfogadható, feltéve, hogy az adott esemény: Értékét tekintve mértékletes és indokolt, egyszeri eseménynek vagy egy egyéves időtartam alatt számított teljes értéknek minősül Nem tekinthető megvesztegetésnek vagy jutalomnak Nem ellentétes a helyi jogszabályokkal vagy etikai normákkal, beleértve a vendégül látott fél vállalatának etikai irányelveit is, amennyiben ezek az irányelvek szigorúbb szabályokat írnak elő, mint vállalatunk etikai irányelve Az üzlet vonatkozásában mellékesnek mondható, egyéb releváns üzleti indokkal történik, illetve tömeges eseménynek számít; és 16 Etika kérdése

17 Nem teremtene kellemetlen helyzetet sem a vállalat sem az alkalmazott számára, ha a vendéglátás ténye nyilvánosságra kerülne. Valamennyi költséget indokolt mértékű részletességgel, megfelelő módon nyilvántartásba kell venni, oly módon, hogy az pontosan tükrözze az adott költség valós jellegét és összegét. 6.3 Ajándékok és vendéglátás Téma: Ajándékok és vendéglátás nyújtása vagy elfogadása a mindennapos üzletvitel során elmélyítheti és bővítheti az üzleti kapcsolatokat, ám ugyanakkor érdekellentétet okozhat a személyes érdekek és a szakmai kötelességek között. Emellett pedig az ajándékok és a vendéglátás önmagukban is kimeríthetik a vesztegetés fogalmát. Felhasználhatóak egy szélesebb körű korrupciós tevékenység kapcsán, illetve az is előfordulhat, hogy egyszerűen azt a látszatot keltik, hogy vállalatunk tolerálja a megvesztegetést. Továbbá, az ajándékok és a vendéglátás megrengetheti mások bizalmát az Ön üzleti döntéseit illetően, aláássák a vezetőségbe és vállalatunkba vetett bizalmat, illetve méltánytalannak tűnhetnek más érdekelt felek szemében. Útmutatás: Alapelvként kijelenthető, hogy a nagyrabecsülés jeleként, névleges értékű ajándék elfogadása vagy átadása, illetve a Borealisról alkotott jobb benyomás érdekében termékeink és szolgáltatásaink vonzóbb megjelenítése, valamint fontos üzleti kapcsolatok létrehozása érdekében az ésszerű keretek között történő vendéglátás elfogadása vagy biztosítása nem helyteleníthető. Annak meghatározásához, hogy mi elfogadható és mi nem elfogadható, minden alkalmazottnak helyes értékítéletet és mértékletességet kell tanúsítania. Egy ajándék vagy vendéglátás elfogadása vagy felajánlása értéktől függetlenül amely a megajándékozott vagy vendégül látott félben az elköteleződés érzetét kelti, illetve úgy tűnhet, hogy egy üzleti kapcsolat elindítása vagy folytatása érdekében az elköteleződés érzetét kívánja kelteni a megajándékozott vagy vendégül látott félben, elfogadhatatlan, és mindenkor sérti etikai irányelvünket. A promóciós célú, névleges értékű dolgok átadása és átvétele elfogadható. Figyelembe véve ezen fejezetben ismertetett további útmutatást is, az ajándékok vagy vendéglátás nyújtásával vagy elfogadásával kapcsolatban a következő lépéseket kell követnie: Az alkalmazottak felajánlhatnak vagy elfogadhatnak olyan ajándékot vagy vendéglátást, amely önmagában vagy egy tizenkét hónapos időszak alatt összességében nem haladja meg a 100 EUR összeget. Ilyen esetekben nem köteles nyilvántartásba venni az ajándékot az ajándékokra és vendéglátásra vonatkozó nyilvántartásban. Ezen rendelkezés érdekében az egy vállalatnál dolgozó személyektől kapott ajándékok értékét összevonva kell számítani. Például, ha egy alkalmazott három alkalommal kap ajándékot vagy vendéglátást 50 EUR értékben ugyanazon ügyfél különböző alkalmazottaitól egy tizenkét hónapos időszak alatt, az 50 EUR-val meghaladja a határösszeget. Ilyen esetekben a megajándékozott félnek mindhárom ajándékot be kell jegyeznie az ajándékokra és vendéglátásra vonatkozó nyilvántartásba, mivel az összevonva számított teljes érték meghaladja a 100 EUR összeget egy tizenkét hónapos időszak alatt. Ezen irányelv szellemiségét sértheti a külső felektől, például beszállítótól vagy ügyféltől több alkalommal kapott ajándék vagy vendéglátás, hiszen az ilyen típusú ajándékozás vagy vendéglátás a Borealis részéről üzleti kapcsolat kialakítására vagy folytatására való elköteleződésének benyomását keltheti. A személyenként 100 EUR értéket meghaladó ajándékok, üzleti ebédek és vacsorák, valamint vendéglátás esetén egy alelnök vagy vezető alelnök jóváhagyása szükséges, továbbá, pontosan és megfelelő módon be kell jegyezni az ajándékokra és vendéglátásra vonatkozó nyilvántartásba. Vendéglátás esetén kérjük, csatolja a meghívó, a válaszlevél és az üzleti menetrend másolatát. A vendéglátás elfogadására kizárólag a megszokott üzletvitel részeként kerülhet sor, és feltéve, hogy az indokolt és mértékletes. Ha kétségei merülnek fel arra vonatkozóan, hogy a vendéglátás indokolt és mértékletes-e, kérjen előzetes jóváhagyást az Ön munkakörét felügyelő vezető alelnöktől. Minden olyan vendéglátáshoz, amely nem megszokott üzleti ebédnek vagy vacsorának minősül, megfelelő üzleti menetrend szükséges. Amikor vendéglátási eseményt például üzleti értekezletet szervez, gondoskodjon arról, hogy a helyszínt megfelelő és ésszerű érvek alapján választja ki (vagyis kerülje a tipikusan üdülőhelynek számító helyszíneket, hacsak nem merül fel logikus érv az adott földrajzi helyszínt illetően). A vendéglátási események során ne fizesse ki a vendégek utazási és szállásköltségeit. Ha Ön kap meghívást, győződjön meg róla, hogy a Borealis fizeti az Ön utazási és szállásköltségeit. Köztisztviselők számára nem ajánlható fel, illetve részükről nem fogadható el ajándék és vendéglátás az etikai felelős előzetes írásos engedélye nélkül. 17

18 Ajándékok átadása vagy meghívás elküldése során mindig a fogadó fél vállalatának címét használja, ne pedig az adott alkalmazottét. Bízza a fogadó fél vállalatára annak eldöntését, hogy ki kapja az ajándékot, illetve vegye igénybe a vendéglátást. Minden ajándék és meghívás esetén hangsúlyozza ki, hogy bízik abban, hogy az ajándékot vagy vendéglátást a fogadó fél vállalata kizárólag abban az esetben fogadja el, ha az összhangban áll az ajándékokra és vendéglátásra vonatkozó irányelveivel. Az ajándékokat és a vendéglátást csak a Borealis nevében ajánlhatja fel, saját nevében nem. Az ajándékok és vendéglátás felajánlására nyíltan, ne pedig titokban vagy olyan módon kerüljön sor, amely a tisztességtelen szándék látszatát kelti. Mi számít elfogadhatónak? Ön (vagy az Ön nevében eljáró személy) soha nem: Fogadhat el semmilyen értéket képviselő ajándékra vonatkozó ajánlatot (még vendéglátás formájában sem) olyan vállalattól, amely egy, a Borealis-al való szerződéskötéssel kapcsolatos tárgyalási időszakban, illetve pályázati időszakban van. Adhat, ígérhet, illetve ajánlhat fel kifizetést, ajándékot, vendéglátást vagy előnyt egy üzleti előny biztosításával vagy megszerzésével kapcsolatos szándékkal vagy elvárással. Adhat, ígérhet, illetve ajánlhat fel kifizetést, ajándékot vagy vendéglátást közhivatalnok számára egy rutin intézkedés megtétele vagy felgyorsítása céljából. Fogadhat el vagy kérhet, sem közvetlen, sem közvetett módon olyan külső fél részéről történő kifizetést vagy előnyt, amelyről tudja, illetve gyanítja, hogy tisztességtelen előny reményében került felajánlásra. Fogadhat el vagy kérhet, sem közvetlen, sem közvetett módon olyan külső fél részéről ajándékot vagy vendéglátást, amelyről tudja, illetve gyanítja, hogy a Borealis részéről várt tisztességtelen előny reményében kerül viszonzásképpen felajánlásra.? Egy tisztviselő megajándékozása vagy vendéglátása esetén:! Megengedett az etikai irányelvvel összhangban álló, szokásos üzleti ebéd- vagy vacsorameghívás. Egyéb esetben, köztisztviselő meghívásakor a Borealisnak igazolnia kell, hogy vagy tömeges eseményről van szó (azaz olyan kritériumoknak megfelelő meghívásról, amely nem köztisztviselőkkel vagyis a 150 legnagyobb ügyféllel/az adott régió összes ügyfelével kapcsolatos), vagy amennyiben a köztisztviselő részt vesz az eseményen, azzal a Borealis promóciós célokat ér el külső felek irányában. Amennyiben köztisztviselőt hív meg a Borealis-al való (üzleti) kapcsolat elmélyítése vagy kialakítása érdekében, illetve a Borealis népszerűsítése érdekében a köztisztviselő előtt, az vesztegetésnek minősül. Továbbá, az üzleti eseménnyel (vagyis prezentációkkal, üzemlátogatással) egybekötött VIP meghívások (vagyis esti szórakoztató programok vagy városnézés) kizárólag akkor ajánlhatók fel köztisztviselők számára, ha a meghívás szórakoztatást célzó része egyértelműen mellékesnek minősül az üzleti esemény vonatkozásában. Soha ne hívjon meg köztisztviselőt olyan VIP eseményre, amely nem rendelkezik egyértelmű üzleti vonatkozással. Amennyiben köztisztviselőt, és más vendégeket hív meg, valamennyi vendéggel egyformán bánjon, és gondoskodjon arról, hogy a köztisztviselőt nem részesíti különleges bánásmódban. Mindig szerezze be az etikai felelős előzetes írásbeli engedélyét, valamint minden egyéb szükséges vállalati engedélyt. A vendéglátással kapcsolatos részleteket, valamint a köztisztviselő meghívásának indokát minden esetben gondosan dokumentálja. 18 Etika kérdése

19 Fontos kérdések Egy ajándék vagy vendéglátás kapcsán mindig gondolja át az alábbi kérdéseket: Az adott ajándék vagy vendéglátás befolyásolhatja-e, illetve látszólag befolyásolhatja-e személyes objektivitásomat vagy annak a személynek az objektivitását, akit megajándékozok vagy vendégül látok? Befolyásolná-e személyes pártatlanságomat vagy annak a személynek a pártatlanságát, akit megajándékozok vagy vendégül látok, illetve keltheti-e ennek látszatát mások szemében? A vendéglátás magánjellegű célokból történik-e üzleti célok helyett? Például sor kerül-e majd üzleti dolgok megvitatására az eseményen, illetve csak nagyon korlátozott mértékben? Az ajándék vagy vendéglátás egyedinek vagy különlegesnek minősülhet? Problémát okozhat-e illetve kellemetlen helyzetbe hozná-e Önt, ha más alkalmazottak vagy külső felek előtt fel kellene fednie az ajándékot vagy a vendéglátást? Meghaladja-e az ajándék értéke a 100 EUR értéket személyenként és vállalatonként bármely tizenkét hónapos időszak során? Amennyiben a fenti kérdések bármelyikére azt válaszolta, hogy igen vagy talán, illetve külső felek úgy érezhetik, hogy igen vagy talán, akkor az adott ajándék vagy vendéglátás elfogadásával vagy felajánlásával minden bizonnyal megsérti etikai irányelvünket. Ha nem biztos benne, kérjen útmutatást felettesétől. Figyelmeztető jelek ajándékok és vendéglátás esetén Nem ajánlható fel, adható vagy vehető át/igénybe ajándék, vendéglátás vagy bármely értéket képviselő dolog, ha az: Bármilyen törvényt vagy rendeletet sért Készpénz vagy készpénznek megfelelő dolog (például ajándékutalvány, kölcsön, részvény vagy részvényopciók) Valamit valamiért, vagyis egy egyezmény olyan része, amely az ajándékért cserébe elvár valamit (még abban az esetben is, ha az ajándék kis értékű vagy 100 EUR összegnél kevesebb) Szexuális indíttatású, illetve egyéb módon sérti a Borealis kölcsönös tisztelet iránti elkötelezettségét Sérti irányelveinket vagy a fogadó fél vállalatának irányelveit Nem kerül megfelelő módon nyilvántartásba a Borealis számviteli nyilvántartásában (amely már önmagában is egyéb jogi és etikai kérdéseket vethet fel). 6.4 Érdekellentétek Szakszervezetek, munkaügyi szervezetek és szakmai szervezetek: A szakszervezetek, munkaügyi szervezetek és szakmai szervezetek többnyire olyan konstruktív és legitim célokat szolgálnak, amelyeket a vállalat mindenkor támogat. Bizonyos esetekben azonban ezen szervezetekben való részvétel érdekellentétet szülhet, illetve akár jogi kérdéseket például a versenytörvénnyel kapcsolatos problémákat is felvethet. Amennyiben az ilyen szervezetekben való érintettség érdekellentétet vet fel, azonnal beszélje meg a helyzetet felettesével és/vagy a jogtanácsossal. Téma: Érdekellentét akkor merül fel, amikor Ön olyan helyzetbe kerül, amelyben két vagy több egymással szemben álló érdek összeütközésbe kerül, és befolyásolja az objektív, elfogulatlan vagy független döntései meghozatalára való képességét. Üzleti környezetben érdekellentét jellemzően akkor fordul elő, ha egy alkalmazott vagy annak közvetlen családtagjai személyes tevékenysége ellentétes a vállalat üzleti céljával, kétségbe vonja a meghozott üzleti döntések minőségét, valamint az ezen döntéseket meghozó személy integritását. Érdekellentétnek számíthat az is, ha Ön külső felkérések miatt felhasználja a vállalat idejét/erőforrásait (kivéve azokat a feladatokat, amelyekre a Borealis kérte fel Önt), akár bizonyos események előkészítésével vagy azokon való részvétellel kapcsolatos munka, nem kizárólagosan beleértve az egyéb szakmai szervezetekben történő munkát (alkalmazotti egyesületek, ipari társulások stb.), iskolákban és egyetemeken történő előadások vagy külső szemináriumokon való prezentációk. 19

20 Útmutatás: Általános szabályként kerülnünk kell az esetleges érdekellentéteket, illetve, amennyiben elkerülhetetlenek, körültekintően kell kezelnünk ezeket. Minden esetben értesítenie kell felettesét, és nyíltan, megfelelő időben és őszintén meg kell beszélni, és írásban kell dokumentálni ezeket a későbbi áttekinthetőség céljából. Minden alkalmazottól elvárjuk, hogy körültekintően járjanak el a vállalati munkájuk során, valamint, hogy nyíltak és őszinték legyenek, amennyiben egy esetleges érdekellentét merül fel. A rokonokkal történő üzleti kapcsolat (beleértve a munkaerő-felvételt is), külső munkaviszony vagy tevékenységek, befektetések és a beszállítókkal történő, magánjellegű megállapodások érdekellentétet szülhetnek. Az alábbi fejezet olyan fontos kérdéseket fogalmaz meg, amelyek segítséget nyújthatnak annak megítélésében, hogy egy helyzet érdekellentétet jelent-e. Továbbá ismertetjük azon alkalmazottakra vonatkozó szabályokat, akik bármely más vállalat vagy szervezet igazgatótanácsában tevékenykednek, illetve erre felkérést kapnak. Fontos kérdések Annak megítéléséhez, hogy egy adott helyzet érdekellentétet jelenhet-e, tegye fel magának az alábbi fontos kérdéseket: Más Borealis alkalmazottak vagy egy külső szemlélő úgy gondolhatja-e, hogy az adott helyzet esetlegesen befolyásolja a vállalat számára végzett munkámat? Számomra vagy a családom számára kilátásban van-e bármilyen előny a Borealis-al üzleti kapcsolatban álló külső féllel való üzleti együttműködésemből kifolyólag, illetve fordítva? Befolyásolhatja-e a Borealisnál esetlegesen meghozandó bármely döntésemet? Kellemetlennek érezném-e, ha a Borealison belül bárki tudomást szerezne a helyzetről? Milyen látszatot keltene nem Borealis alkalmazottak, például egy másik Borealis ügyfél vagy beszállító előtt; felmerülhetne-e esetleg bennük a kérdés, hogy ők méltányos bánásmódban részesültek-e? Amennyiben a fenti kérdések bármelyikére azt válaszolta, hogy igen vagy talán illetve külső felek úgy érezhetik, hogy igen vagy talán, abban az esetben Ön érdekellentétben érintett. Egy másik vállalat igazgatótanácsában vállalt tevékenység A Borealis alkalmazottait esetenként arra kérhetik, hogy vállaljanak egy másik vállalat igazgatótanácsában való részvételt, amely érdekes fejlődési lehetőséget nyújthat az adott személy számára. Ugyanakkor ezen pozíciók bizonyos esetekben felvethetik az érdekellentét kérdését, jogi problémákat okozhatnak vagy befolyásolhatják az alkalmazott teljesítményét a Borealisnál vállalt munkaköri kötelezettségei kapcsán. Éppen ezért egy másik vállalat igazgatótanácsában való esetleges részvétel lehetőségét minden esetben beszélje meg a vezető alelnökkel, és kérjen engedélyt a Borealis vezérigazgatójától, mielőtt elfogadná a pozíciót. Az elvárt elkötelezettségek, valamint a kapott juttatások olyan tényezők lehetnek, amelyeket figyelembe vesznek az engedély megadásakor. Az alkalmazottak igazgatótanácsi tagságáról szóló nyilvántartást az etikai felelős őrzi. Ha az engedély kiadásra kerül, az alkalmazott megtarthatja igazgatói díját és/vagy az ennek kapcsán felmerülő költségei megtérítésére kapott összeget, ezen összegeket azonban minden évben az etikai felelős tudomására kell hoznia. Egy másik, olyan vállalat igazgatótanácsában való tagsági pozíció elfogadása, amely versenyben áll a Borealis-al, súlyos érdekellentétet vethet fel, ebből kifolyólag tilos. Ha a Borealis vállalaton kívüli tevékenységekben vesz részt, minden esetben gondoskodnia kell arról, hogy ezen külső tevékenységekre szánt ideje nem befolyásolja vagy rontja a Borealisnál betöltött munkaköri kötelezettségeinek ellátására való képességét. A külső igazgatótanácsban való részvétel vagy egyéb tevékenységek során nem használhatja fel a Borealis vagyonát és erőforrásait, illetve nem használhatja fel a Borealisnál végzett munkája során külső vállalatok érdekében begyűjtött, tulajdonjoghoz kötött információkat. Külső felkérések Csak úgy, mint amikor egy másik vállalat igazgatótanácsában lát el feladatokat (lásd fentebb), minden esetleges külső felkérést is előre meg kell beszélnie a vezető alelnökkel. Ilyen külső felkérés lehet többek között például az oktatási és képzési tevékenység, beszédek megtartására szóló felkérés stb. Ha a külső felkérést már elfogadta, kérje a vezérigazgató jóváhagyását. Ha az engedély kiadásra kerül, az alkalmazott megtarthatja a felkérés ellenében kapott díjazását és/vagy az ennek kapcsán felmerülő költségei megtérítésére kapott összeget, ezen összegeket azonban minden évben az etikai felelős tudomására kell hoznia. Más szóval, minden esetben engedélyt kell kérnie, ha: Egy külső felkérés a Borealisnál ellátott munkakörének követelményein túli erőfeszítést igényel Öntől, és munkaidő alatt kell előkészítenie az ezzel kapcsolatos munkát (közvetlen felettesétől kell engedélyt kérnie) Egy külső felkérés a külső féltől kapott díjazást vagy költségtérítést is magában foglal (a vezető alelnöktől kell jóváhagyást, a vezérigazgatótól pedig végleges engedélyt kérnie) 20 Etika kérdése

Etika kérdése. A Borealis etikai irányelve

Etika kérdése. A Borealis etikai irányelve Etika kérdése A Borealis etikai irányelve 2 Etika kérdése Bevezetés magatartásforma, amelyet függetlenül attól, hogy hol végzi munkáját, vagy hogy milyen háttérrel rendelkezik, valamennyi alkalmazottunk

Részletesebben

A Pfizer megvesztegetés és korrupció elleni nemzetközi üzleti alapelvei

A Pfizer megvesztegetés és korrupció elleni nemzetközi üzleti alapelvei A Pfizer megvesztegetés és korrupció elleni nemzetközi üzleti alapelvei A Pfizernél régóta fennálló szabályozás tiltja a megvesztegetést és korrupciót az Egyesült Államokban és külföldön végzett üzleti

Részletesebben

Csúszópénz- és korrupció-ellenes szabályzat

Csúszópénz- és korrupció-ellenes szabályzat 1 Csúszópénz- és korrupció-ellenes szabályzat A szabályzat célja A csúszópénz- és korrupció-ellenes szabályzat útmutatást ad az alkalmazottaknak és a szerződéses partnereknek, beszállítóknak, alvállalkozóknak,

Részletesebben

A Piros könyv Az üzleti magatartás szabályzata

A Piros könyv Az üzleti magatartás szabályzata A Piros könyv Az üzleti magatartás szabályzata A feddhetetlenség a legfontosabb. Úgy kell dolgoznunk a mindennapok során, hogy megfeleljünk azoknak a legmagasabb szintű etikai normáknak, amelyek elvárhatók

Részletesebben

Vállalati kultúránk elemi alapját a felelősségtudatos és tiszteletteljes, morális munkavégzés képezi.

Vállalati kultúránk elemi alapját a felelősségtudatos és tiszteletteljes, morális munkavégzés képezi. MAGATARTÁSI KÓDEX 2 ELŐSZÓ Vállalati kultúránk elemi alapját a felelősségtudatos és tiszteletteljes, morális munkavégzés képezi. Elkötelezettek vagyunk a fair, átlátható és tisztességes tényleges verseny

Részletesebben

DACHSER Üzletszabályzat

DACHSER Üzletszabályzat DACHSER Üzletszabályzat 1. Előszó A Dachser minden tevékenységének alapja a kötelező erejű szabályozások és a szabad akaratunkból vállalt kötelezettségek betartása mind országos, mind pedig nemzetközi

Részletesebben

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX 2012. április BEVEZETŐ A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 17. -ának (3) bekezdése

Részletesebben

AZ ÁRGUS-SECURITY KFT. CSÚSZÓPÉNZ- ÉS KORRUPCIÓ-ELLENES SZABÁLYZATA

AZ ÁRGUS-SECURITY KFT. CSÚSZÓPÉNZ- ÉS KORRUPCIÓ-ELLENES SZABÁLYZATA AZ ÁRGUS-SECURITY KFT. CSÚSZÓPÉNZ- ÉS KORRUPCIÓ-ELLENES SZABÁLYZATA I. A szabályzat célja Az ÁRGUS-SECURITY Kft. zéró toleranciát hirdet a csúszópénzzel és a korrupcióval kapcsolatosan. A csúszópénz- és

Részletesebben

Vesztegetésellenes szabályzat

Vesztegetésellenes szabályzat Vesztegetésellenes szabályzat Bevezetés Az RPC Group Plc (a Társaság ) a zéró tolerancia elvét alkalmazza a vesztegetés és a korrupció ellen üzleti tevékenységeiben az egész világon, a közületi és a magánszektorban

Részletesebben

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. tv (továbbiakban Bszt.

Részletesebben

DÁTUM: 2014. MÁRCIUS 17., 2.0 VERZIÓ ALVÁLLALKOZÓI NYILATKOZAT

DÁTUM: 2014. MÁRCIUS 17., 2.0 VERZIÓ ALVÁLLALKOZÓI NYILATKOZAT DÁTUM: 2014. MÁRCIUS 17., 2.0 VERZIÓ ALVÁLLALKOZÓI NYILATKOZAT 1 / 4 Tisztelt alvállalkozónk: A Sapa egy számos területen tevékenykedő nemzetközi ipari vállalatcsoport. A Sapa üzleti tevékenységében mélyen

Részletesebben

MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX AJÁNDÉKOKRÓL ÉS SZÓRAKOZÁSRÓL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ

MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX AJÁNDÉKOKRÓL ÉS SZÓRAKOZÁSRÓL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX AJÁNDÉKOKRÓL ÉS SZÓRAKOZÁSRÓL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ AJÁNDÉKOKRÓL ÉS SZÓRAKOZÁSRÓL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ Üzleti ajándékok felajánlása vagy az ehhez való hozzájutás gyakran a megfelelő mód

Részletesebben

Globális etikai kódex

Globális etikai kódex Globális etikai kódex Céltudatos teljesítmény Globális etikai kódex 3 Levél elnök-vezérigazgatónktól 4 A PepsiCo által képviselt értékek A teljesítményünk hátterében álló cél 5 Megfelelő üzletvitel 5 A

Részletesebben

CODE OF CONDUCT (ÜZLETI MAGATARTÁSKÓDEX

CODE OF CONDUCT (ÜZLETI MAGATARTÁSKÓDEX MAN CODE OF CONDUCT (ÜZLETI MAGATARTÁSKÓDEX) BESZÁLLÍTÓK ÉS ÜZLETI PARTNEREK SZÁMÁRA -1- TARTALOMJEGYZÉK Előszó..2 1. A társaság felelőssége.3 2. Átlátható üzleti kapcsolatok 3 3. Tisztességes piaci magatartás..4

Részletesebben

5.sz. melléklet Üzleti magatartás

5.sz. melléklet Üzleti magatartás 5.sz. melléklet Üzleti magatartás Útmutató a tisztességes üzleti tranzakciókhoz Tartalom I. Bevezetés 4 Megfelelő üzleti magatartás 5 1.1. Célkitűzések és témák 5 1.2. A megfelelő üzleti magatartás meghatározása

Részletesebben

A KNAUF MAGATARTÁSI KÓDEXE

A KNAUF MAGATARTÁSI KÓDEXE A KNAUF MAGATARTÁSI KÓDEXE Tisztelt munkavállalóink! Az elmúlt 80 év során a Knauf családi vállalkozásból az építőanyag-ipar egyik nemzetközi vezető szereplőjévé vált. Üzleti vállalkozásunk sikerének elengedhetetlen

Részletesebben

A Compass Group Etikai Kódexe

A Compass Group Etikai Kódexe A Compass Group Etikai Kódexe 1.2. kiadás A Compass Group etikai kódexe és az ENSZ Global Compact programja Mivel vállalatunk világszinten vezető szerepet tölt be ezen a területen, a legmagasabb szintű

Részletesebben

MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX MEGVESZTEGETÉSRŐL ÉS HELYTELEN KIFIZETÉSEKRŐL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ

MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX MEGVESZTEGETÉSRŐL ÉS HELYTELEN KIFIZETÉSEKRŐL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX MEGVESZTEGETÉSRŐL ÉS HELYTELEN KIFIZETÉSEKRŐL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ MEGVESZTEGETÉSRŐL ÉS HELYTELEN KIFIZETÉSEKRŐL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ A Magna tiltja az összes üzleti tevékenységében minden

Részletesebben

UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány. Összeférhetetlenségi szabályzat

UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány. Összeférhetetlenségi szabályzat UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány Összeférhetetlenségi szabályzat 1.1 Jelen dokumentum az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány Kuratóriumának jóváhagyásával jött létre 2012. szeptember 6-án. Cél 2.1 Jelen

Részletesebben

Korrupcióellenes kézikönyv

Korrupcióellenes kézikönyv Korrupcióellenes kézikönyv Mire kell ügyelned? Mit kell tenned? Tartalom Fő üzenet Fő üzenet 3 Bevezetés 4 A te felelősséged 5 A vezetők felelőssége 5 A Telenor Way 6 Korrupció elleni fellépés 8 Kenőpénz

Részletesebben

Kiadás / utolsó felülvizsgálat dátuma:

Kiadás / utolsó felülvizsgálat dátuma: 2016. október 1/6. oldal I. A CÉL Jelen szabályzat célja egyértelmű elvárások és követelmények megfogalmazása az akár kapott, akár nyújtott ajándékokról és szórakoztatásról (ezek közé étkezések és utazás

Részletesebben

ALCOA INC. KORRUPCIÓELLENES IRÁNYELV

ALCOA INC. KORRUPCIÓELLENES IRÁNYELV ALCOA INC. KORRUPCIÓELLENES IRÁNYELV a HÁTTÉR: Az Alcoa Inc. ( Alcoa ) és vezetése elkötelezett amellett, hogy világszerte összes tevékenységét etikusan, a vonatkozó jogszabályok betartásával végezze.

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX. Rába Járműipari Holding Nyrt.

ETIKAI KÓDEX. Rába Járműipari Holding Nyrt. Rába Járműipari Holding Nyrt. ETIKAI KÓDEX 9027 Győr, Martin u. 1. Postacím: 9002 Győr, Pf.: 50 Telefon: 06-96-622 600 Fax: 06-96-624 909 E-mail: raba@raba.hu www.raba.hu Tartalomjegyzék A kódex hatálya...3

Részletesebben

A PPG GLOBÁLIS KORRUPCIÓELLENES IRÁNYELVEI

A PPG GLOBÁLIS KORRUPCIÓELLENES IRÁNYELVEI PPG-alkalmazottként Öntől is elvárjuk, hogy elolvassa és betartsa a PPG globális korrupcióellenes irányelveit. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van az irányelvekkel vagy saját megfelelőségi kötelezettségeivel

Részletesebben

Magatartási kódex. SCA Magatartási kódex 1

Magatartási kódex. SCA Magatartási kódex 1 Magatartási kódex SCA Magatartási kódex 1 Vezérigazgatói üzenet Kedves Munkatársaim! A higiéniai és erdészeti ter- vállalata vagyunk, ezért üz- ségteljesen, a ránk vonatkozó nünk. A Magatartási kódex ehhez

Részletesebben

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE 2011 1. Az Etikai Kódex célja és alapelvei 1.1 A MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG (továbbiakban: MASZK) Etikai Kódexe a Közösség etikai önszabályozásának dokumentuma.

Részletesebben

Vesztegetés és korrupció elleni szabályzat (ajándékozást és vendéglátást is beleértve)

Vesztegetés és korrupció elleni szabályzat (ajándékozást és vendéglátást is beleértve) Vesztegetés és korrupció elleni szabályzat (ajándékozást és vendéglátást is beleértve) A Royal Mail Group szigorú zéró toleranciát alkalmaz a vesztegetéssel és korrupcióval kapcsolatban. Jelen szabályzat

Részletesebben

A tőzsdén jegyzett gazdálkodók könyvvizsgálatának specialitásai

A tőzsdén jegyzett gazdálkodók könyvvizsgálatának specialitásai A tőzsdén jegyzett gazdálkodók könyvvizsgálatának specialitásai Mádi-Szabó Zoltán 2010. november 18. és 22. AUDIT Tartalom A közérdeklődésre klődé számot tartó tó gazdálkodó dó fogalma Értékpapírt kibocsátó

Részletesebben

A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe

A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe Szerkesztette Grafikai koordináció Vállalati Kommunikáció Jóváhagyta Assicurazioni Generali S.p.A. Igazgatósága Milánó, 2011. december 16. Bevezető Az elmúlt

Részletesebben

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX 2014 Tartalomjegyzék Az Etikai Kódex alkalmazási köre... 3 Magatartás az Egyesületben, illetve azon kívül... 3 A jogszabályok betartása... 3 Kapcsolat

Részletesebben

A MAGYAR ACÉL- ÉS FÉMKERESKEDŐK EGYESÜLETE

A MAGYAR ACÉL- ÉS FÉMKERESKEDŐK EGYESÜLETE A MAGYAR ACÉL- ÉS FÉMKERESKEDŐK EGYESÜLETE Etikai kódexe Budapest, 2000. szeptember 2 A Magyar Acél- és Fémkereskedők Egyesületének Etikai kódexe 1. Általános rendelkezések 1.1. Bevezetés A Magyar Acél-

Részletesebben

Hatályos: 2014. december 18. napjától

Hatályos: 2014. december 18. napjától 21/2014. számú Igazgatósági Szabályzat Etikai Kódex K8. számú melléklet Ügyfél-tájékoztató a Takarékbank Zrt. által alkalmazott etikai előírásokról Hatályos: 2014. december 18. napjától 1. Az Etikai Kódex

Részletesebben

Ezen Magatartási szabályzat szerint kell eljárnunk

Ezen Magatartási szabályzat szerint kell eljárnunk Üzleti tevékenységünk minden területén a legmagasabb szintű etikai normák szerint dolgozunk Kivételes teljesítményünket etikus magatartással ötvözzük Márkanevünket tisztességre kell alapoznunk ahhoz, hogy

Részletesebben

DÁTUM: június 11. VONATKOZÓ IRÁNYELV ALKALMAZOTTAK

DÁTUM: június 11. VONATKOZÓ IRÁNYELV ALKALMAZOTTAK ELJÁRÁS SZÁMA: CP-103 OLDALSZÁM: 1/6 TÁRGY: ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGRE DÁTUM: 2015. június 11. VONATKOZÓ IRÁNYELV ALKALMAZOTTAK KIBOCSÁTOTTA: A. I. dupont ALKALMAZÁS: ÖSSZES TELEPHELY JÓVÁHAGYVA: M.H. Mitchell

Részletesebben

A Smiths Beszállítói üzleti etikai kódexe

A Smiths Beszállítói üzleti etikai kódexe A Smiths Beszállítói üzleti etikai kódexe A Smiths Group globális vállalatként a világ minden táján ügyfelekkel, részvényesekkel és beszállítókkal áll kapcsolatban. Ezek az érdekelt felek, valamint az

Részletesebben

2011 Április. Szállítói Etikai Szabályzat

2011 Április. Szállítói Etikai Szabályzat 2011 Április Szállítói Etikai Szabályzat BEVEZETÉS A magas etikai színvonalon folytatott üzleti tevékenység alapvető fontosságú a Sodexo számára. Ennek tükrében jött létre a Szállítói Etikai Szabályzat,

Részletesebben

Hatályos: 2014. december 18. napjától

Hatályos: 2014. december 18. napjától 21/2014. számú Igazgatósági Szabályzat Etikai Kódex KM9. számú melléklet Ügyfél-tájékoztató az etikai előírásokról Hatályos: 2014. december 18. napjától 1. Az Etikai Kódex célja A Takarékbank Zrt., a Takarékbank

Részletesebben

Etikai Szabályzat. Bevezetés

Etikai Szabályzat. Bevezetés Bevezetés Etikai Szabályzat Jelen szabályzatban az SIG-ra vonatkozó hivatkozások ugyanúgy vonatkoznak az ATCI és ATC vállalatokra is. A SIG Rt.-nek számos meghatározó alapelve és értéke van, amelyeket

Részletesebben

Hatályos: december 12.

Hatályos: december 12. 23/2015. számú közvetlen hatályú Igazgatósági Szabályzat a Takarékbank Zrt-vel összevont alapú felügyelet alá tartozó Társaság és a Takarékbank Zrt. részére. 23/2015. számú Igazgatósági Szabályzat Etikai

Részletesebben

Page 1 of 5 IPO / PRO / 001. Irányelvek száma IPO / PRO / 001. Kiadás kelte 2012. május 01. Issue: 1. Kapcsolódó utasítások IPR / PRO / 001-007

Page 1 of 5 IPO / PRO / 001. Irányelvek száma IPO / PRO / 001. Kiadás kelte 2012. május 01. Issue: 1. Kapcsolódó utasítások IPR / PRO / 001-007 Alpiq Csepeli Vállalatcsoport I ntegrált irányelvek Beszerzési Politika Irányelvek száma IPO / PRO / 001 Kiadás kelte 2012. május 01. Issue: 1 Kapcsolódó irányelvek Alpiq Etikai Elvek; IPO/HR/001; Kapcsolódó

Részletesebben

A BorsodChem Csoport Visszaélés Elleni Szabályzata. 2009. június

A BorsodChem Csoport Visszaélés Elleni Szabályzata. 2009. június A BorsodChem Csoport Visszaélés Elleni Szabályzata 2009. június 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA A BorsodChem Csoport az Etikai kódexben leírtaknak megfelelően elkötelezett a tisztességes és jogszerű működést biztosító

Részletesebben

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex Tartalom 1. Bevezető... 3 2. Az ANY Biztonsági Nyomda Etikai Kódexe... 4 2.1. Az Etikai Kódex alapelvei... 4 2.2. Az Etikai Kódex hatálya... 4 3. Az ANY Biztonsági

Részletesebben

Közbeszerzési etikai kódex TERVEZET

Közbeszerzési etikai kódex TERVEZET Közbeszerzési etikai kódex TERVEZET I. Általános rendelkezések 1. A kódex célja A közpénzek hatékony felhasználásának, a közvagyon védelmének, a közbeszerzési eljárások tisztasága előmozdítása érdekében

Részletesebben

Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata

Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata ELŐSZÓ Az adományszervezők számos területen, különböző országokban, és különböző körülmények között dolgoznak, de van néhány alapvető, közös értékük

Részletesebben

TISZTELT PARTNEREINK! A Sanofi szállítói magatartási kódexe

TISZTELT PARTNEREINK! A Sanofi szállítói magatartási kódexe TISZTELT PARTNEREINK! A Sanofi szállítói magatartási kódexe Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Globális Szerződés kezdeményezéséhez való csatlakozást követően a Sanofi kötelezettséget vállalt az ott rögzített

Részletesebben

Ügyfél-tájékoztató a Banküzlet Zrt. által alkalmazott etikai előírásokról

Ügyfél-tájékoztató a Banküzlet Zrt. által alkalmazott etikai előírásokról Ügyfél-tájékoztató a Banküzlet Zrt. által alkalmazott etikai előírásokról 2015.12.12 1. Az Etikai Kódex célja Az Etikai Kódex (a továbbiakban: Kódex) célja azon alapelvek összefoglalása és ismertetése,

Részletesebben

SZÁLLÍTÓI ETIKAI ELVEK

SZÁLLÍTÓI ETIKAI ELVEK 5 / 1.oldal SZÁLLÍTÓI ETIKAI ELVEK 1. AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOKNAK VALÓ MEGFELELÉS A jelen Szállítói etikai elvek (a továbbiakban Elvek ) rendelkezései mellett a Szállító köteles megfelelni a Szállítóra

Részletesebben

Az AGC Csoport Etikai Kódexe

Az AGC Csoport Etikai Kódexe Az AGC Csoport Etikai Kódexe Az AGC Csoport Etikai Kódexe A vállalati büszkeséggel párosuló fejlődésért és növekedésért Az AGC Csoport valamennyi tagjának, A környező üzleti világ nem marad változatlan

Részletesebben

KORRUPCIÓELLENES POLITIKA ÉS MEGFELELÉSI KÉZIKÖNYV

KORRUPCIÓELLENES POLITIKA ÉS MEGFELELÉSI KÉZIKÖNYV KORRUPCIÓELLENES POLITIKA ÉS MEGFELELÉSI KÉZIKÖNYV KORRUPCIÓELLENES POLITIKA ÉS MEGFELELÉSI KÉZIKÖNYV Coca-Cola Hellenic Bottling Company A.G. Turmstrasse 26, CH-6300, Zug, Switzerland T +41 41 726 01

Részletesebben

NSG Csoport Beszállítói etikai kódex

NSG Csoport Beszállítói etikai kódex Bevezető NSG Csoport Beszállítói etikai kódex Az NSG Csoport arra törekszik, hogy üzletvitelének az NSG Csoport Értékek és Elvek nyilatkozatban leírtaknak megfelelő professzionális, jogkövető és etikai

Részletesebben

Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvános Részvénytársaság (Synergon Informatika Nyrt.) és leányvállalatai ETIKAI KÓDEX

Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvános Részvénytársaság (Synergon Informatika Nyrt.) és leányvállalatai ETIKAI KÓDEX Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvános Részvénytársaság (Synergon Informatika Nyrt.) és leányvállalatai ETIKAI KÓDEX 6. kiadás 2009 04 08 Synergon Informatika Nyrt. vezérigazgató

Részletesebben

E T I K A I K Ó D E X E. I. Az Etikai Kódex célja és hatálya

E T I K A I K Ó D E X E. I. Az Etikai Kódex célja és hatálya A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZRT. E T I K A I K Ó D E X E I. Az Etikai Kódex célja és hatálya A piaci siker egyik kulcsa a vállalat céljait támogató és a munkatársak magatartásában is megnyilvánuló pozitív

Részletesebben

A BORSODCHEM CSOPORT VISSZAÉLÉS ELLENI SZABÁLYZATA

A BORSODCHEM CSOPORT VISSZAÉLÉS ELLENI SZABÁLYZATA A BORSODCHEM CSOPORT VISSZAÉLÉS ELLENI SZABÁLYZATA A BORSODCHEM CSOPORT VISSZAÉLÉS ELLENI SZABÁLYZATA 2015. JÚNIUS Jóváhagyta, Jiansheng Ding elnök-vezérigazgató A SZABÁLYZAT CÉLJA A BorsodChem Csoport

Részletesebben

Jövőkép, Küldetés, Stratégia és Értékek

Jövőkép, Küldetés, Stratégia és Értékek Jövőkép, Küldetés, Stratégia és Értékek Jövőképünk Vezető szerepet kívánunk betölteni a bevonatok területén, mindenkor kiváló minőségű, innovatív és fenntartható megoldásokat kínálunk, amelyekben ügyfeleink

Részletesebben

ALDI SÜD Vállalatcsoport. Code of Conduct Magatartáskódex

ALDI SÜD Vállalatcsoport. Code of Conduct Magatartáskódex ALDI SÜD Vállalatcsoport Code of Conduct Magatartáskódex ALDI SÜD Vállalatcsoport Code of Conduct Magatartáskódex 2015. október 2 Tartalom 3 Előszó 4 5. Tisztességes verseny 18 CR-alapelvek, Magatartáskódex

Részletesebben

GLS Cégcsoport Korrupcióellenes szabályzata

GLS Cégcsoport Korrupcióellenes szabályzata GLS Cégcsoport Korrupcióellenes szabályzata Bevezetés A bizalom, melyet az ügyfelek részéről a GLS Cégcsoport élvez, a cég egyik legnagyobb értéke. Mindannyiunknak dolgoznunk kell azon, hogy ezt megőrizzük.

Részletesebben

MINDEN NAP MINDENÜTT ALAPÉRTÉKEK. ETIKAI ÉS ÜZLETI magatartási kódex

MINDEN NAP MINDENÜTT ALAPÉRTÉKEK. ETIKAI ÉS ÜZLETI magatartási kódex MINDEN NAP MINDENÜTT ALAPÉRTÉKEK ETIKAI ÉS ÜZLETI magatartási kódex Üzenet William Meaney vezérigazgatótól Az Iron Mountain vállalatnál egyaránt nagyra értékeljük tisztességes és becsületes üzleti magatartásunk,

Részletesebben

Magatartási kódexünk. Helyes üzletvitel

Magatartási kódexünk. Helyes üzletvitel Magatartási kódexünk Helyes üzletvitel 1 Tartalomjegyzék A bizalom kultúrája 3 Helyes üzletvitel 4 Mit várunk el? 5 Mi történik, ha hangot adok aggályaimnak? 6 Milyen kötelességeink vannak az összeférhetetlenséggel

Részletesebben

Az Állatorvostudományi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Állatorvostudományi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata Az Állatorvostudományi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata III. kötet Hallgatói Jogok Gyakorlásának és Kötelességek Teljesítésének, valamint a Hallgatói Kérelmek Elbírálásának és a Jogorvoslatnak

Részletesebben

Holcim Hungária Zrt.

Holcim Hungária Zrt. Üzletviteli és etikai szabályzat Holcim Hungária Zrt. Tartalom 1. Bevezetés 1 2. Definíciók 1 2.1. Üzletviteli szabályzat 1 2.2. Érintett és érdekelt felek 1 2.3. Vállalati Társadalmi Felelôsségvállalás

Részletesebben

Célok. A munkatársaknak az alábbi alapelvek szerint kell eljárniuk:

Célok. A munkatársaknak az alábbi alapelvek szerint kell eljárniuk: A BÉFLEX ZRT. ÜZLETI ETIKAI KÓDEXE Célok A Béflex megalapítása óta a becsületesség, a tisztességes üzletvitel és a hatályos jogszabályok maradéktalan betartása jellemzi. A Béflex munkatársak támogatják

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2015. A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata a fenntarthatóság fontosságáról a szervezet és stratégiája számára

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2015. A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata a fenntarthatóság fontosságáról a szervezet és stratégiája számára Stratégia és analízis G4-1 A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata a fenntarthatóság fontosságáról a szervezet és stratégiája számára 3-4. Szervezeti profil G4-3 A szervezet neve 52. G4-4 Elsődleges

Részletesebben

Etikai Kódex. Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását.

Etikai Kódex. Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását. Etikai Kódex Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását. A bels ellen rzés olyan független, objektív bizonyosságot adó eszköz

Részletesebben

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA 1. Az Összeférhetetlenségi politika célja Jelen szabályzat célja az AXA Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Társaság) prudens működésének biztosítása,

Részletesebben

TÜV Rheinland InterCert Kft. Etikai kódex

TÜV Rheinland InterCert Kft. Etikai kódex TÜV Rheinland InterCert Kft. Etikai kódex EKX_4_0 1 / 7 (rev. 2012.04.01-től) 1. Az alapok A TÜV Rheinland (valamennyi, a TÜV Rheinland Berlin Brandenburg Pfalz e.v. kapcsolt vállalkozása és a TÜV Rheinland

Részletesebben

Megfelelőségi és etikai Forródrót

Megfelelőségi és etikai Forródrót Megfelelőségi és etikai Forródrót A CRH-nál mindannyian egyetértünk abban, hogy soha sincs jó üzleti ok arra, hogy a rossz dolgot tegyük. Ha valamilyen jogszabályba ütköző, etikátlan vagy veszélyes dolgot

Részletesebben

Magatartási kódex. www.gw-world.com

Magatartási kódex. www.gw-world.com Magatartási kódex www.gw-world.com Stand 07/12 DO_01_01_003_ZEN HU Előszó A Gebrüder Weiss (GW) olyan családi vállalkozás, mely generációk óta felelősséget vállal az etikai értékekért és azok közvetítéséért

Részletesebben

MAGYAR CEMENT-, BETON- ÉS MÉSZIPARI SZÖVETSÉG ÜZLETI ETIKAI SZABÁLYZAT

MAGYAR CEMENT-, BETON- ÉS MÉSZIPARI SZÖVETSÉG ÜZLETI ETIKAI SZABÁLYZAT MAGYAR CEMENT-, BETON- ÉS MÉSZIPARI SZÖVETSÉG ÜZLETI ETIKAI SZABÁLYZAT 1 Bevezetés A Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség (továbbiakban Szövetség) stratégiai céljait szigorú etikai és jogi elvárásoknak

Részletesebben

A HACC program, az igénybevev k jogai és kötelezettségei

A HACC program, az igénybevev k jogai és kötelezettségei Hungarian A HACC program, az igénybevev k jogai és kötelezettségei Az otthoni és közösségi gondozó (HACC) szolgálat széleskör támogatást nyújt törékeny id s és fogyatékkal él személyeknek, akik továbbra

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA. REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 17. sz. melléklete)

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA. REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 17. sz. melléklete) NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 17. sz. melléklete) Elfogadva: 2013. július 23., hatályba lép: 2013. július 25-én Módosítva: 2015. március

Részletesebben

ManpowerGroup Inc. Korrupcióellenes Szabályzat

ManpowerGroup Inc. Korrupcióellenes Szabályzat ManpowerGroup Inc. Korrupcióellenes Szabályzat Tartalomjegyzék KORRUPCIÓELLENES SZABÁLYZAT I. CÉL...3 IX. KÖNYVELÉSÜNKET ÉS FELJEGYZÉSEINKET PONTOSAN KELL VEZETNÜNK...7 II. JELEN SZABÁLYZAT MINDENKIRE

Részletesebben

A Kék könyv. A Pfizer üzleti magatartással kapcsolatos irányelveinek összefoglalója

A Kék könyv. A Pfizer üzleti magatartással kapcsolatos irányelveinek összefoglalója A Kék könyv A Pfizer üzleti magatartással kapcsolatos irányelveinek összefoglalója Az integritás segít elnyerni a szolgálatainkat igénybe vevő emberek bizalmát és tiszteletét. Kedves Munkatársunk! A Pfizernél

Részletesebben

Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ (OBDK) Betegjogi, Ellátottjogi, és Gyermekjogi Képviselőinek Etikai Kódexe

Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ (OBDK) Betegjogi, Ellátottjogi, és Gyermekjogi Képviselőinek Etikai Kódexe Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ (OBDK) Betegjogi, Ellátottjogi, és Gyermekjogi Képviselőinek Etikai Kódexe Budapest 2013. október I. A Kódex célja 1. Az Országos

Részletesebben

sorszám VERSENY VÁLLALKOZÓI KÉRDŐÍV

sorszám VERSENY VÁLLALKOZÓI KÉRDŐÍV sorszám VERSENY VÁLLALKOZÓI KÉRDŐÍV Kérdező aláírása:... igazolványszáma Jó napot kívánok. A TÁRKI munkatársa,. vagyok. A Gazdasági Versenyhivatal megbízásából szeretnék néhány kérdést feltenni Önnek.

Részletesebben

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail)

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) Megbízási szerződés Mely létrejött egyrészről ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) továbbiakban Megbízó, másrészről a Creative Soul Kft. Székhely: H-8230 Balatonfüred

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET Dr Sugár Dezső előadás a VISEGRÁDI NÉGYEK TALÁLKOZÓJÁRA MISKOLC, LILLAFÜRED 1 A KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET MUNKÁJÁNAK JOGI KERETEI EU irányelv egységes keretfeltételeket

Részletesebben

sorszám VERSENY VÁLLALKOZÓI KÉRDŐÍV 2003. október

sorszám VERSENY VÁLLALKOZÓI KÉRDŐÍV 2003. október sorszám VERSENY VÁLLALKOZÓI KÉRDŐÍV 2003. október Kérdező aláírása:... igazolványszáma Jó napot kívánok. A TÁRKI munkatársa,. vagyok. A Gazdasági Versenyhivatal megbízásából szeretnék néhány kérdést feltenni

Részletesebben

Magatartási kódex. .1 Tennivalók

Magatartási kódex. .1 Tennivalók Magatartási kódex Magatartási kódex A jelen dokumentum tartalmazza azokat a szabályokat, amelyeket az igazgatóknak, könyvvizsgálóknak, menedzsereknek, a Pirelli Csoport alkalmazottjainak, és általában

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

VÉGREHAJTÁSI INTÉZKEDÉSEK AZ EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELŐK PÉNZÜGYI ÉRDEKELTSÉGEKRE ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGRE VONATKOZÓ MAGATARTÁSI KÓDEXÉHEZ

VÉGREHAJTÁSI INTÉZKEDÉSEK AZ EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELŐK PÉNZÜGYI ÉRDEKELTSÉGEKRE ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGRE VONATKOZÓ MAGATARTÁSI KÓDEXÉHEZ VÉGREHAJTÁSI INTÉZKEDÉSEK AZ EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELŐK PÉNZÜGYI ÉRDEKELTSÉGEKRE ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGRE VONATKOZÓ MAGATARTÁSI KÓDEXÉHEZ AZ ELNÖKSÉG 2013. ÁPRILIS 15-I HATÁROZATA Fejezetek: 1. Hivatalos

Részletesebben

CIA CLUB. A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı

CIA CLUB. A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı CIA CLUB A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában Budapest, 2010 március 3. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı Belsı Ellenırökre vonatkozó etikai szabályok

Részletesebben

A Nestlé csoport üzleti etikai kódexének helyi alkalmazása

A Nestlé csoport üzleti etikai kódexének helyi alkalmazása A Nestlé csoport üzleti etikai kódexének helyi alkalmazása Bevezető Célkitűzés A Nestlé üzletvitelét a vállalat megalapítása óta az erkölcsi integritás, a becsületesség, a tisztességes üzletvitel és a

Részletesebben

Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György

Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György A VCA/SCC biztonsági, egészség- és környezetvédelmi ellenőrző listája a beszállítók és alvállalkozók SHE (safety, health, environment) értékelési és

Részletesebben

Vállalati honlapok és jelentések átláthatósága

Vállalati honlapok és jelentések átláthatósága Vállalati honlapok és jelentések átláthatósága Alexa Noémi Közép-európai Egyetem Etikus vállalati megjelenés és kommunikáció Hungarian Business Leaders Forum 2016. május 27. Internetes felületek Honlap

Részletesebben

Globális etikai kódex

Globális etikai kódex Céltudatos teljesítmény Globális etikai kódex 3 Levél elnök-vezérigazgatónktól 4 A PepsiCo által képviselt értékek A teljesítményünk hátterében álló cél 5 Megfelelő üzletvitel 5 A kódexszel kapcsolatos

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL

A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL 40/2007. (III. 27.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL BUDAPEST 2007 A Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 40/2007. (III. 27.) számú h a t

Részletesebben

Megbízási szerződés. 1 A Szerződés célja

Megbízási szerződés. 1 A Szerződés célja Megbízási szerződés Mely létrejött egyrészről ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám, nyilvántartási szám) (telefonszám) (e-mail) továbbiakban Megbízó, másrészről a Creative Soul Kft. Telephely:

Részletesebben

Felelős Beszerzési Szabályzat

Felelős Beszerzési Szabályzat Felelős Beszerzési Szabályzat Az Arriva csoport ügyfelei és munkavállalói előnyére felelős beszerzési szabályzatot fogalmaz meg. Mindezt gondos kiválasztással, beszállítóinkkal való együttműködéssel és

Részletesebben

Működési Kódex. Közös értékek szerint élni. Együtt értékeket teremteni. Deutsche

Működési Kódex. Közös értékek szerint élni. Együtt értékeket teremteni. Deutsche Működési Kódex. Közös értékek szerint élni. Együtt értékeket teremteni. Deutsche Telekom!" === Tartalom Előszó 4 Előzetes megjegyzések 6 A vállalatcsoport jövőképe, értékrendje 6 Megvalósítás 7 Alkalmazás

Részletesebben

2009. évi törvény. a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről

2009. évi törvény. a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről Tervezet! 2009. február 23. 2009. évi törvény a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről Az Országgyűlés kinyilvánítva elkötelezettségét a demokratikus, jogállami

Részletesebben

fogadó tagállam az a tagállam, amelyben egy ügyvéd az irányelvnek megfelelően ügyvédi gyakorlatot folytat;

fogadó tagállam az a tagállam, amelyben egy ügyvéd az irányelvnek megfelelően ügyvédi gyakorlatot folytat; Az ügyvédi hivatás gyakorlása az Európai Unión belül (folytatás) Ígéretünkhöz híven visszatérünk a Prókátor legutóbbi számában megjelent cikk témájához és megkíséreljük bemutatni az ügyvédi hivatás, a

Részletesebben

Üzleti etika kódex. Módosítva 2008 szeptemberében

Üzleti etika kódex. Módosítva 2008 szeptemberében Üzleti etika kódex Módosítva 2008 szeptemberében smi cofe A5 booklet aw_hun.indd 1 2/10/12 09:52:21 Üzleti etika kódex Kódexünk a Smiths Group a világ bármely részén működő minden üzletágára és minden

Részletesebben

A könyvvizsgáló kapcsolatrendszere. Kapcsolatrendszer elemei. Szabályozási háttér. Dr. Kántor Béla

A könyvvizsgáló kapcsolatrendszere. Kapcsolatrendszer elemei. Szabályozási háttér. Dr. Kántor Béla A könyvvizsgáló kapcsolatrendszere Dr. Kántor Béla 1 Kapcsolatrendszer elemei Tulajdonosok Menedzsment Igazgatóság, Felügyelő Bizottság (Igazgatótanács), Audit Bizottság Megbízó belső audit részlege Pénzügyi

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

Pénzmosás elleni szabályzat

Pénzmosás elleni szabályzat Pénzmosás elleni szabályzat A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben foglaltak értelmében az Euro Quattro Bróker Kft. köteles ügyfeleit

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

sorszám VERSENY-JOGÁSZ KÉRDŐÍV 2003. október

sorszám VERSENY-JOGÁSZ KÉRDŐÍV 2003. október sorszám VERSENY-JOGÁSZ KÉRDŐÍV 2003. október Kérdező aláírása:... igazolványszáma Jó napot kívánok. A TÁRKI munkatársa,. vagyok. A Gazdasági Versenyhivatal megbízásából szeretnék néhány kérdést feltenni

Részletesebben

Iránymutatások és ajánlások

Iránymutatások és ajánlások Iránymutatások és ajánlások Iránymutatások és ajánlások a hitelminősítő intézetekről szóló rendelet hatályáról 17 June 2013 ESMA/2013/720. Kelt: 2013. június 17. ESMA/2013/720 Tartalom I. Hatály 4 II.

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSHOZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSHOZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSHOZ A GENERIKUS GYÓGYSZERIPAR EGÉSZSÉGÜGYI SZAKEMBEREKNEK ÉS AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK KÖZZÉTÉTELÉRŐL SZÓLÓ TRANSZPARENCIA KÓDEXE

Részletesebben