Quicktionary II Használati utasítás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Quicktionary II Használati utasítás"

Átírás

1 Quicktionary II Használati utasítás Köszönjük, hogy termékünket választotta. Az elsı használat elıtt javasoljuk, hogy olvassa el a használati utasítást a biztonságos használat érdekében.

2 Az ön Quicktionary-II-je a következı elemekbıl áll. Kijelzı Kezelıgombok Beépített hangszóró Érzékelı Védıkupak Bekapcsoló gomb Elemfedı Elemtartó rész Flash memória 2

3 Fejhallgató csatlakozás PC csatlakozás ( nincs aktiválva) Infra Red ( nincs aktiválva) A Quicktionary II üzembehelyezése A) 1. Helyezze be az elemeket db AAA típusút. 3. Helyezze vissza az elemtartó fedelet. B) Védı eltávolítása Mielıtt szkennel, távolítsa el a védıkupakot az elektronikus szemrıl. A Quicktionary II használata A Quicktionary II nyomógombjai és alapvetı mőködése 7 db mőködtetı gomb található. Bekapcsoló. Adott opció jóváhagyása. Választás a listából vagy egy opcióból, aktiválja a kijelzett funkciót = aktív Térjen vissza a képernyıre vagy az elızı menüre, vagy aktiválja a szavak listáját a Quicktionary II menüvel Felfelé futtatás Lefelé futtatás 3

4 Jobbra mozgatás Aktiválja vagy ne = aktív Aktiválja/ kikapcsolja a fordítás inverzét A képernyı jobb felsı sarkában megjelenı ikon jelzi, hogy a készülék fordított állapotban van Dupla klikk: kijelzési mód Balra mozgatás Aktiválja/kikapcsolja = aktív Dupla klikk: kijelzés Menüpont kiválasztása 1. nyomógombokkal futassa a menüt ameddig megjelenik a kívánt menüpont. 2. Nyomja meg az A listából a kiválasztáshoz: 3. Futassa gombokat. Kiválasztás után. 4. Nyomja meg az Hibaüzenet Ha a mőködés közben hibaüzenet jelenik meg pl. túl gyorsan szkenneli be a szöveget, hibaüzenet jelenik meg. Az üzenet bezárásához nyomja meg a Szkennelés Szkennelési határ A Quicktionary II lehetıvé teszi 6 és 22 pont (8mm)-es nyomtatott szöveg szkennelését a legkülönbözıbb háttér kontrasztok esetén is -piros fehéren - fehér piroson - kék feketén - fekete fehéren 4

5 Szkennelés Ez a fejezet a szkennelés lépésrıl lépésre való mőveletét írja le. Quicktionary II üzembehelyezése Kapcsolja be a QII-t, vegye le a kupakot és nyomja meg a gombot Válassza ki a nyelvet Ha az ön QII-je több szótárt is tartalmaz, akkor válassza ki a kívánt nyelvet a gombokkal Egy piros fény jelenik meg a ceruza végén, jelezve, hogy kész a szkennelésre. Megjegyzés: A megjelenı fénynek villognia kell a szkennelés kezdetekor. Ha nem villog, kapcsolja ki, majd újra be. A készülék Angol-Magyar Magyar-Angol fordításra alkalmas MAGYARRÓL ANGOLRA SZKENNELÉS A készülékkel egy irányba tud automatikusan szöveget szkennelni (angolból magyarra), magyar nyelvbıl angol nyelvre pedig az Opticard funkció segítségével betőnként szkennelhet be magyar nyelvő szöveget. Az Opticard Az Opticard a Quiktonary II tokjának hátulján helyezkedik el. Opticard módban a karakterek bevitele lehetséges a karakterkódok segítségével. Az Opticard funkciót a szkennelt szöveg módosítására használhatja, valamint olyan karakterek bevitelére, amelyeket a készülék valamely okból (például nagy betőméret) nem ismer fel. Az Opticard használata: 1. Ha szöveget módosít a tartódobozt tartsa vízszintesen és az Opticard oldal nézzen felfelé, az Opticard felirat jobb oldalon. 2. Az Opticard gombot szkennelje be a funkció aktiválásához (bármely irányban). Ha az Opticard mód aktiválódott, a Quiktonary II hegye sokkal sőrőbben villog mint elıtte. 3. Lassan szkennelje be a kívánt betőt (bármely irányban), vagy cask gyengéden érintse meg a gombot a készülék hegyével. A bető megjelenik a kijelzın. 5

6 A következı lehetıségeket használhatja: Lower-Case Letters: kis bető bevitele: egyszerően szkennelje be a betőt. Upper-Case Letters: Nagybetős karakter beviteléhez szkennelje be a Shift gombot majd a kívánt betőt. CAPS LOCK: CAPS LOCK aktiválása/deaktiválása: szkennelje be a Shift gombot kétszer. Ctrl Key: Szkennelje be a Ctrl gombot majd a bető gombját. Ezzel speciális nyelvi karaktereket vihet be, pl. francia vagy német betőket. Ha pl. egy ékezetes betőt szeretne bevinni: szkennelje be a Ctrl gombot, majd a kívánt ékezetet, majd a megfelelı betőt. Ctrl + Shift: Nagy ékezetes bető beviteléhez szkennelje be a Ctrl gombot majd a, Shift gombot (vagy fordítva) végül szkennelje be a betőt is. Space: Üres hely beviteléhez szkennelje be a spc Delete: Az elızı karakter törléséhez szkennelje be a Shift gombot majd a del Ha befejezte a szkennést ezzel a funkcióval, szkennelje be az Opticard gombot a kilépéshez. Balkezeseknek Ha ön balkezes, akkor a következıket tegye. 1.) Nyomja meg a 2.) Futassa a Fı Menüig a gombbal, majd nyomja meg az 3.) Futtassa a PREFERENCES-ig, majd nyomja meg az 4.) Futtassa tovább, majd válasszon a jobb/bal opciónál, és nyomja meg az 5.) Amikor a Bal megjelenik, nyomja meg az A kijelzett szöveg ezután 180 fokban elfordul. 6.) A szótárhoz való visszatéréshez nyomja meg az gombot, majd az Szöveg szkennelése 1.) Kb. 1 cm-re az elsı szó elé helyezze a görgıt. 2.) A ceruza fok között legyen a szöveg felett és könnyedén érintse a lapot. 6

7 3.) Mozgassa a ceruzát az olvasás irányába. 4.) Ha végighaladt a szón vegye le a ceruzát. A fordítás megjelenik a képernyın. Nem jól bevitt szöveg Ha a szkennelt szöveg nem jó, akkor ismételje meg a szkennelést. Szótár használata Kapcsolja be a fordító ceruzát. A képernyın megjelenik, milyen nyelven szkenneljük be a szöveget. A beszkennelt szöveg után emelje le a papírról a QII-t. Megjelenik a fordítás. Képernyı A vagy gombok nyomásával a haladás irányát határozzuk meg. 7

8 A kiemelt szó fordítása jelenik meg alatta. Ha a hangszóró aktiválásra kerül, akkor az összes kiemelt szót kimondja. Megjegyzés: Ha egészen a hang ikonig megy balra, akkor a QII az egész sort kimondja. Újabb fordítást tud beszkennelni, ha a képernyıt letörli a Törlés gombbal. Belépés a szótárba Fordítási kijelzı Kifejezések Szótár használata Pl.: ha ön beszkenneli a walking szót, a Quicktionary II lehetıséget ad több kifejezésre. 8

9 MENÜ A Quicktionary II két menübıl áll. Quicktionary Menü Fı Menü A Quicktionary Menü négy opciós menüt tartalmaz. A Menü kijelzéséhez menjen a képernyıre, és nyomja meg az Az opciós menük a következık: Szótár, Preferencia, Segítség, Quicktionary II fımenüje A Szótár kiválasztásánál, ha megnyomja az gombot, a következı lehetıségek közül választhat.: Történet Ez az opció kiadja az utolsó lefordított szavak listáját. Szomszédos adatok Ez az opció kijelzi a kulcsszót, amit utoljára fordított, vagy a History-ban kiválasztott utolsó szót. Szótár kiválasztása Válassza ki a szótárt Menjen végig a listán, ameddig a kívánt szótárhoz elérkezik. Megjegyzés: A menü nyelve nem változik a szótár kiválasztásával. Történet letörlése Válassza ezt az opciót, h törölni kívánja a History-t. Fı Menü A Fı Menü tartalmaz plusz opciókat a Quicktionary II -nél. Ezeket az alkalmazásokat a menübıl tudja kiválasztani. Quicktionary Kijelzı megjelenítése ahhoz, hogy a szótárt használjuk Kapcsolat ellenırzése PC-n. 9

10 Preferenciák A szkennelés nyelve Használja ezt a funkciót a szkennelı nyelvének változtatására. 1. Nyelv kiválasztása 2. Futtassa, ameddig eléri a kívánt nyelvet, majd nyomja meg az Interface nyelve Angol Hangbeállítás A Hangbeállítás menüpontban tudja változtatni: Hangerı 1. Válassza ki a hangerıt 2. Használja a gombokat 3. Nyomja meg az Olvasás sebessége 1. Ezzel az opcióval ki tudja választani a kimondás sebességét. 2. Válassza ki a kívánt sebességet 3. Futtassa végig a kívánt sebességig a gombokkal. 4. Nyomja meg az Automatikus kikapcsolás A Quicktionary II automatikusan 60 mp után kikapcsol, ha semmilyen mővelet nem történik. 1. Automatikus kikapcsolás kiválasztása 2. Változtassa az automatikus kikapcsolás idejét a gombokkal. 3. Nyomja meg a Jobbos/Balos Ezt a gombot akkor használja, ha változtatni akar. 1. Válassza ki Jobbos/Balos 2. Futtassa végig a gombokkal. 3. Nyomja meg az 10

11 Menü típus Használja ezt az opciót, hogy meghatározza a Quicktionary II menüjét, csak szöveget, csak ikont, vagy szöveget és ikont jelenítsen meg. 1. Válassza ki a Menü típust. 2. Futtassa végig gombokkal. 3. Nyomja meg az Kontraszt 1. Válassza ki a kontraszt. 2. Futtassa végig gombokkal. 3. Nyomja meg az Információ Memória állapota Memória tömörítése Elem állapota Széria szám 11

12 Ezt a kezelési útmutatót a Btech Magyarország Kft adta ki bármiféle jótállás vállalása nélkül. A tipográfiai hibák, az aktuális információk pontatlansága, illetve a programok és/vagy a készülékek fejlesztése miatti javításokat és módosításokat a Btech Magyarország Kft. bármikor, elızetes figyelmeztetés nélkül végrehajtja. Ezek a módosítások a jelen kezelési útmutató késıbbi kiadásaiba kerülnek be. MEGFELELÉSI NYILATKOZAT EN A jelzés alapján a készülék megfelel az EU 1999/5/CE elıírásainak. A termék megfelel a 73/23/CEE, a kisfeszültségő berendezések mőködésére Vonatkozó biztonsági elıírásoknak. További információkért forduljon a forgalmazóhoz. MINİSÉGI TANÚSÍTVÁNY A 2/1984 (III.10.) BkM-IpM számú rendelet alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a készülék megfelel az általános mőszaki elıírásoknak. Az elektronikus termékeket ne dobja a háztartási hulladékok közé, ha elhasználódott. Ezt a készüléket a helyi környezetvédelmi elıírások szerint kell megsemmisíteni. A 151/2003. (IX.22) kormányrendelet alapján a bruttó Ft alatti termékekre csak 6 hónap szavatosságot kell biztosítania a gyártónak, forgalmazónak. Forgalmazó: Btech Magyarország KFT Budapest, Erzsébet királyné útja 56/b Tel: Fax: Ügyfélszolgálat: 12

ÜZEMELTETÉSI MEGJEGYZÉSEK

ÜZEMELTETÉSI MEGJEGYZÉSEK ÜZEMELTETÉSI MEGJEGYZÉSEK Köszönjük, hogy termékünket választotta. A készülék meghibásodásának elkerülése érdekében javasoljuk a következık betartását: 1. A készüléket ne tegyük ki nagy hımérséklet változásnak,

Részletesebben

Sa-6 Mini szőrıaudiométer

Sa-6 Mini szőrıaudiométer MEDIROLL Orvostechnikai Kft. 4025 Debrecen, Segner tér 1. (52) 533-737, 533-738 Fax: (52) 534-446 Használat utasítás Sa-6 Mini szőrıaudiométer FIGYELEM! A készülék szerzıi jogi védelmi kategóriák által

Részletesebben

GameCamera. Vadfigyelő kamera. HU Használati útmutató

GameCamera. Vadfigyelő kamera. HU Használati útmutató GameCamera Vadfigyelő kamera HU Használati útmutató Általános információk Használati útmutató Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. Csak a használati útmutatónak megfelelő módon használja ezt

Részletesebben

Felhasználói és telepítési útmutató

Felhasználói és telepítési útmutató Felhasználói és telepítési útmutató Első telepítés és alapfunkciók Útmutató ahhoz, hogy Ön a legtöbbet hozza ki Invitel IPTV szolgáltatásából Tartalomjegyzék 1. Bevezető 5 2. A távvezérlő használata 9

Részletesebben

A készülék biztonságos és megfelelő használata érdekében kérjük, olvassa el az útmutató Biztonsági információk fejezetét, mielőtt használatba venné a

A készülék biztonságos és megfelelő használata érdekében kérjük, olvassa el az útmutató Biztonsági információk fejezetét, mielőtt használatba venné a A készülék biztonságos és megfelelő használata érdekében kérjük, olvassa el az útmutató Biztonsági információk fejezetét, mielőtt használatba venné a készüléket. Használati útmutató A készülékhez az alábbi

Részletesebben

T-Home Sat TV-vevôegység. kezelési útmutatója

T-Home Sat TV-vevôegység. kezelési útmutatója T-Home Sat TV-vevôegység kezelési útmutatója Általános bemutatás Ez egy új generációs mûholdvevô készülék, amely beépített merevlemezzel rendelkezik. A kifejlesztett technológiai újításoknak köszönhetôen

Részletesebben

UPC Digitális Kábeltv Felhasználói kézikönyv Üzembehelyezési segédlet és használati útmutató

UPC Digitális Kábeltv Felhasználói kézikönyv Üzembehelyezési segédlet és használati útmutató UPC Digitális Kábeltv Felhasználói kézikönyv Üzembehelyezési segédlet és használati útmutató Tartalomjegyzék Bevezetés 7 Biztonsági előírások és környezettel kapcsolatos információk 8 1. UPC Digitális

Részletesebben

Első ismerkedés a SzeTi-vel

Első ismerkedés a SzeTi-vel Első ismerkedés a SzeTi-vel Üzembe helyezés, használati tudnivalók A szeti tartozékai: hálózati töltő, usb kábel a töltéshez és a számítógépes csatlakozáshoz, rövid használati utasítás papíron. A teljes

Részletesebben

Használati útmutató. Xperia SP C5302/C5303/C5306

Használati útmutató. Xperia SP C5302/C5303/C5306 Használati útmutató Xperia SP C5302/C5303/C5306 Tartalomjegyzék Xperia SP Használati útmutató...6 Első lépések...7 Erről a használati útmutatóról...7 Android mi ez és mire való?...7 Az eszköz áttekintése...7

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MFC-5890CN MFC-6490CW. Verzió 0 HUN

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MFC-5890CN MFC-6490CW. Verzió 0 HUN HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MFC-5890CN MFC-6490CW Verzió 0 HUN Ha fel szeretné hívni a vevőszolgálatot Kérjük, adja meg az alábbi információkat a későbbi beazonosításhoz: Típusszám: MFC-5890CN és MFC-6490CW (karikázza

Részletesebben

Tulajdonságok. r em-25/em-15

Tulajdonságok. r em-25/em-15 Használati Utasítás Köszönjük, hogy a Roland EM-25/EM-15 Kreatív Keyboard-ot választotta, amely kísérő automatikás hangszerként kiválóan alkalmas arra, hogy órákon át tartó, tiszta, gondtalan szórakozást

Részletesebben

sola Használati útmutató

sola Használati útmutató sola Használati útmutató Tartalomjegyzék Fontos tudnivalók...7 Android mi ez és mire való?...8 Alkalmazások...8 Első lépések...9 Összeszerelés...9 A telefon be- és kikapcsolása...10 Telepítő varázsló...11

Részletesebben

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Felhasználói kézikönyv Magyar 2010. június Az áthúzott, kerekes szemétgyűjtő-tartály azt jelenti, hogy az Európai Unión belül a készüléket élettartama végén szelektív gyűjtőhelyre

Részletesebben

Használati útmutató. ST21i/ST21a. tipo

Használati útmutató. ST21i/ST21a. tipo Használati útmutató ST21i/ST21a tipo Tartalomjegyzék Fontos tudnivalók...6 Android mi és miért?...7 Alkalmazások...7 Első lépések...8 Összeszerelés...8 A telefon be- és kikapcsolása...10 Telepítő varázsló...10

Részletesebben

Használati útmutató I. II.

Használati útmutató I. II. MEDIROLL Orvostechnikai Kft. 4025 DEBRECEN, Segner J. tér 1. Tel.:(52) 533-737, 533-738 Fax.: (52) 534-446 Rollingtone at-61 Használati útmutató I. II. I. A KÉSZÜLÉK ISMERTETÉSE II. ÜZEMBE-HELYEZÉSI, KARBANTARTÁSI

Részletesebben

HP Officejet 4300 All-in-One Series. Használati útmutató

HP Officejet 4300 All-in-One Series. Használati útmutató HP Officejet 4300 All-in-One Series Használati útmutató HP Officejet 4300 All-in-One series Felhasználói kézikönyv Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt található információk

Részletesebben

AR-5520N DIGITÁLIS TÖBBFUNKCIÓS RENDSZER HASZNÁLATI UTASÍTÁS

AR-5520N DIGITÁLIS TÖBBFUNKCIÓS RENDSZER HASZNÁLATI UTASÍTÁS TÍPUS: AR-556N AR-550N DIGITÁLIS TÖBBFUNKCIÓS RENDSZER HASZNÁLATI UTASÍTÁS TARTALOMJEGYZÉK A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT A KÉSZÜLÉK RÉSZEI ÉS FUNKCIÓIK... KEZELŐPANEL...6 BE- ÉS KIKAPCSOLÁS... 8 BEKAPCSOLÁS...8

Részletesebben

hp psc 2200 series all-in-one

hp psc 2200 series all-in-one all-in-one kezelési útmutató Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Minden jog fenntartva. A dokumentum bármely részének fénymásolása, újbóli el állítása vagy bármely más nyelvre történ fordítása a Hewlett-Packard

Részletesebben

Tablet PC. Kezelési útmutató. Ennek a kézikönyvnek egy része nem vonatkozhat Önre, ez a készülék szoftverétől függ.

Tablet PC. Kezelési útmutató. Ennek a kézikönyvnek egy része nem vonatkozhat Önre, ez a készülék szoftverétől függ. Tablet PC Kezelési útmutató Ennek a kézikönyvnek egy része nem vonatkozhat Önre, ez a készülék szoftverétől függ. Több információt a www.lark.com.pl oldal tartalmaz. A PDF formátum leolvasáshoz szükséges

Részletesebben

Tartalom. Bevezetés 2. Biztonsági kód 4. Audio rendszer, gyors áttekintő 6. Általános vezérlés 9. Audio rendszer működtetése 11

Tartalom. Bevezetés 2. Biztonsági kód 4. Audio rendszer, gyors áttekintő 6. Általános vezérlés 9. Audio rendszer működtetése 11 Tartalom Bevezetés 2 Biztonsági kód 4 Audio rendszer, gyors áttekintő 6 Általános vezérlés 9 Audio rendszer működtetése 11 Klímavezérlés, gyors áttekintő 19 Klímavezérlés 21 Navigációs rendszer, gyors

Részletesebben

SATEL CA10. LCD billentyuzettel. Felhasználói és üzembe helyezési kézikönyv

SATEL CA10. LCD billentyuzettel. Felhasználói és üzembe helyezési kézikönyv SATEL CA10 LCD billentyuzettel Felhasználói és üzembe helyezési kézikönyv A leírás fontossági és bonyolultsági sorrendben tartalmazza a készülékre vonatkozó elméleti és gyakorlati ismereteket. A gyakorlati

Részletesebben

A Nokia PT-3 zsebfényképezõgép Felhasználói kézikönyv. 9356923 2. kiadás

A Nokia PT-3 zsebfényképezõgép Felhasználói kézikönyv. 9356923 2. kiadás A Nokia PT-3 zsebfényképezõgép Felhasználói kézikönyv 9356923 2. kiadás MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A Nokia Hungary Kft, 1461 Budapest Pf. 392, mint a Nokia Mobile Phones (Keilalahdentie 4,02150 Espoo, Finland)

Részletesebben

STB-868. MPEG-2/4 H.264 SD/HD DVB-T vevőegység, FullHD Multimédia lejátszó. Használati útmutató

STB-868. MPEG-2/4 H.264 SD/HD DVB-T vevőegység, FullHD Multimédia lejátszó. Használati útmutató STB-868 MPEG-2/4 H.264 SD/HD DVB-T vevőegység, FullHD Multimédia lejátszó Használati útmutató Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 2 1.1 Biztonsági figyelmeztetések... 2 1.2 A doboz tartalma... 3 2. Alapvető

Részletesebben

MINISCAN 12. DMX512 Controller. Kezelési útmutató

MINISCAN 12. DMX512 Controller. Kezelési útmutató MINISCAN 12 DMX512 Controller Kezelési útmutató ISMERTETÉS: A vezérlő alkalmas 12 darab, egyenként maximum 16 csatornás, bármilyen típusú DMX-512-es egység vezérlésére (scanner, moving head, stroboszkóp),

Részletesebben

Golden Media Spark (Reloaded, Triplex, One) Használati útmutató

Golden Media Spark (Reloaded, Triplex, One) Használati útmutató Golden Media Spark (Reloaded, Triplex, One) Használati útmutató SW v.1.2.32 2012.01.20 (W.V) TARTALOMJEGYZÉK 1. Biztonsági előírások... 4 2. Bevezetés... 5 3. Jellemzők... 5 4. A távirányító... 6 5. Előlap...

Részletesebben

Első lépések Compaq Notebook sorozat

Első lépések Compaq Notebook sorozat b Első lépések Compaq Notebook sorozat Dokumentum cikkszáma: 266551-212 2002. június Ez az útmutató ismerteti a hardver és szoftver üzembehelyezésével, a számítógép használatával és a problémák elhárításával

Részletesebben

A készülékben Lithium-Ion akkumulátor van. Tilos kitenni magas. A készüléket TILOS más töltıvel - ez vonatkozik autós töltıre is használni

A készülékben Lithium-Ion akkumulátor van. Tilos kitenni magas. A készüléket TILOS más töltıvel - ez vonatkozik autós töltıre is használni Satlink WS-6902 Antenna Beállító Mőszer Kezelési Útmutató Kérjük olvassa el figyelmesen a kezelési útmutatót mielıtt a mőszert használatba venné. Fontos: az akkumulátor hosszú élettartamának megırzése

Részletesebben

TomTom Start 20-as sorozatú referencia útmutató

TomTom Start 20-as sorozatú referencia útmutató TomTom Start 20-as sorozatú referencia útmutató Tartalom A doboz tartalma 6 A doboz tartalma... 6 Ezt olvassa el először! 7 A készülék autóba szerelése... 7 Bekapcsolás és kikapcsolás... 7 Beállítás...

Részletesebben

Biztonsági előírások. HD digitális vevőkészülék a TARR Kft hálózatában való alkalmazásra INTEK HD

Biztonsági előírások. HD digitális vevőkészülék a TARR Kft hálózatában való alkalmazásra INTEK HD Biztonsági előírások Ez a termék megfelel a nemzetközi szabványoknak. A készülék használatbavétele előtt kérjük figyelmesen olvassa el a kezelési utasítást és őrizze azt meg. Tápfeszültség AC 90-250, 50/60Hz

Részletesebben

Nokia 3230 Felhasználói útmutató. 9234644 1. kiadás HU

Nokia 3230 Felhasználói útmutató. 9234644 1. kiadás HU Nokia 3230 Felhasználói útmutató 9234644 1. kiadás HU MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT NOKIA CORPORATION kizárólagos felelõsségére kijelenti, hogy az RM-51-es készülék mindenben megfelel az alapvetõ követelményeknek,

Részletesebben