BESZÁMOLÓ es év tevékenységéről. Eger, március

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ. 2011-es év tevékenységéről. Eger, 2012. március"

Átírás

1 GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT BESZÁMOLÓ 2011-es év tevékenységéről Eger, március

2 TARTALOMJEGYZÉK I. ADATOK ELEMZÉSE A KLIENSEKRE VONATKOZÓ ADATOK... 4 A Gyjk gondozásában álló gyermekek és családok száma a gyermekvédelmi gondoskodás típusai szerint év... 4 A családgondozás alatt álló gyermekek nemek szerinti megoszlása év... 7 A családgondozás alatt álló gyermekek korcsoport szerinti megoszlása év... 8 A családok felnőtt hozzátartozóinak nemek szerinti megoszlása év... 9 A felnőtt hozzátartozók korcsoport szerinti megoszlása év FORGALMI ADATOK Szakmai tevékenységek száma Az ügyeleti esetek megoszlása az elsődleges probléma típusa, az esetkezelés jellege és az ellátás formája szerint Az elsődleges probléma típusa szerinti megoszlás év Az ügyfelek esetkezelés jellege szerinti megoszlása év Az ügyfelek ellátás formája szerinti megoszlása év A családlátogatási esetek megoszlása az elsődleges probléma típusa, az esetkezelés jellege és az ellátás formája szerint Az elsődleges probléma típusa szerinti megoszlás év Az ügyfelek esetkezelés jellege szerinti megoszlása év Az ügyfelek ellátás formája szerinti megoszlása év AZ ESETEK MEGSZŰNÉSE Az esetek megszűnésének formája és száma év ELHELYEZÉSI ÉS FELÜLVIZSGÁLATI TÁRGYALÁSON VALÓ RÉSZVÉTEL KÖRNYEZETTANULMÁNYOK A környezettanulmányok száma az elkészítés tárgya szerint év ESETKONFERENCIÁK II. EGYÉB RENDEZVÉNYEK, SZOLGÁLTATÁSOK GYERMEKNAP JÁTSZÓHÁZ CSALÁDBARÁT DONOR JÁTSZÓHÁZ NYÁRI NAPKÖZI NYÁRI TÁBOR ŐSZI JÁTSZÓHÁZ KORREPETÁLÁS GYAKORLÓSOK FOGADÁSA

3 Gyakorlósok fogadása az intézmények szerint év LÁTHATÁS BIZTOSÍTÁSA MEDIÁCIÓ UTCAI ÉS LAKÓTELEPI SZOCIÁLIS MUNKA KÉSZENLÉTI ÜGYELET PSZICHOLÓGIAI ESETKEZELÉS III. SZEMÉLYI FELTÉTELEK ALAKULÁSA, KÉPZÉSEK, EGYÜTTMŰKÖDÉS ALAKULÁSA SZEMÉLYI FELTÉTELEK KÉPZÉSEK, TOVÁBBKÉPZÉSEK, KONFERENCIÁK, TANÁCSKOZÁSOK EGYÜTTMŰKÖDÉS ALAKULÁSA Kapcsolattartás az intézeten kívüli csoportokkal, szervezetekkel

4 Beszámoló a Gyermekjóléti Központ évi tevékenységéről I. Adatok elemzése 1. A kliensekre vonatkozó adatok A gyámhatóságokról és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. Törvény alapelve és célja többek között -, hogy az állam, a helyi önkormányzatok meghatározott ellátásokkal és intézkedésekkel segítsen és gondoskodjon a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről. Ezen feladatot november 1-je óta a Gyermekjóléti Szolgálat látja el. Jelenleg központunk a személyes gondoskodás keretébe tartozó alapellátás és a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedés védelembe vétel - alapján folytatja tevékenységét, s veszi ellátásba a veszélyeztetett gyermekeket és családjaikat, s gondozza az átmeneti nevelésbe vett gyermekek családját. Az éves adatok szerint összesen 438 gyermek állt családgondozás alatt, akik 249 családból kerültek ki. (1. sz. táblázat, 1. sz., 2. sz. diagram). Ez a év ugyanezen időszakához viszonyítva 52 gyermekkel jelent kevesebbet. 1. számú táblázat A Gyjk gondozásában álló gyermekek és családok száma a gyermekvédelmi gondoskodás típusai szerint év Gyermekvédelmi Gyermekek száma (fő) Családok száma gondoskodás típusa szerint év év év év 1.Alapellátás Védelembe vett Utógondozott Ideiglenes hat. elh. n.a. 1 n.a. 1 5.Á.N.GY.CS Tartós neveltek Összesen Megjegyzés: Á.N.GY.CS = Átmeneti nevelt gyermekek családjainak gondozása 4

5 5

6 A 438 gyermek közül 303 fő alapellátás, 79 fő védelembe vétel, és 3 fő utógondozás keretében részesült ellátásban, valamint 1 ideiglenes hatályú elhelyezett és 51 átmeneti nevelt gyermek családját gondoztuk, és 1 tartós nevelt gyermeket tartottunk nyilván. Az alapellátásban részesülő gyermekek száma a tavalyi évhez képest 33 fővel, a védelembe vettek száma pedig 8 fővel csökkent. A védelembe vett gyermekek számának csökkenése a Gyermekjóléti Központ felé jelzési kötelezettséggel bíró szervek, személyek által megemelkedett jelzések következménye. Ez egyben a Gyjk és a jelzőrendszer közötti szorosabb, együttműködőbb, rendszeres kapcsolattartáson alapuló viszonyt jelenti. Ennek érdekében idén is rendszeres esetmegbeszéléseket tartottunk a jelzőrendszer tagjainak közreműködésével. Ezzel még jobban elősegítettük, hogy a veszélyeztető tényezők jelentkezésénél központunkhoz forduljanak segítségért az érintett családok, akár közvetlenül, akár a jelző személy közvetítésével. Mindezen tényezők feltételezik a család és a családgondozó közötti hatékonyabb együttműködést, mely a preventív családgondozást segíti elő. Az átmeneti nevelt gyermekek száma 51 fő, amely arra utal, hogy a preventív szolgáltatások ellenére is több család esetében keletkezett olyan súlyos, az adott időszakban megoldhatatlan probléma, aminek következtében a gyermekek családból történő átmeneti elhelyezése vált szükségessé. Az összes gondozott gyermek közül 253 fiút és 185 leányt láttunk el 2011-ben (2.sz. táblázat, 3.sz. diagram). Majdnem minden korcsoportot érintő problémaként jelent meg az elvált szülő által való zaklatás, mely a gyermekelhelyezéssel, anyagi kérdésekkel, a szülők közötti lezáratlan problémákkal, családon belüli bántalmazással, láthatással, nem ritkán a bosszúvággyal voltak kapcsolatosak. A legtöbben a év közötti korcsoportból kerülnek ki: 176 fő (3. számú táblázat, 4. számú diagramm). Ezen korcsoportból gondozás alá vett gyermekek általában magatartási és viselkedési problémákkal küszködnek, gyakori a tankötelezettséget elmulasztók, csavargók, játékgépezők száma. Elmondható, hogy legtöbbjük egyszülős családban él, vagy szüleik súlyos, állandósult párkapcsolati problémával küzdenek. Az egyszülős családban élő gyermekek estében általában a hiányzó szülő az apa, így az édesanya kettős szülői szerepet lát el. A háztartásvezetésen kívül családfenntartói (gyakran másodállás vállalására is kényszerülnek) szereppel bír, valamint képviselnie kell a normál családmodellekben meglévő apai tekintélyt és kontrollt. Az anyára hárult többletfeladatok elvégzéséből kifolyólag nyilvánvalóan csökken a gyermekre, gyermeknevelésre fordítható figyelem, idő. Az ilyen típusú családokban nevelkedő gyermekek nagyobb számban sodródnak a negatív értékekkel rendelkező kortárscsoportok, a kriminalitás és a deviancia egyéb típusai felé. Elmondható, hogy ugyanilyen problémákkal gondoztuk a éves korcsoport gyermekeit is. A cél ennél a családoknál a kialakult veszélyeztető tényezők csökkentése, megszüntetése. 6

7 2. számú táblázat A családgondozás alatt álló gyermekek nemek szerinti megoszlása év Gyermekvédelmi Fiú Lány Összesen gondoskodás típusa év év év év év év 1.Alapellátás Védelembe vett Utógondozott Ideiglenes elh. n.a. 1 n.a Á.N.GY.CS Tartós neveltek Összesen

8 3. számú táblázat A családgondozás alatt álló gyermekek korcsoport szerinti megoszlása év Korcsoportok Fiú Leány Összesen év év év év év év 0 2 év év év év év Összesen

9 A 249 családban összesen 361 felnőtt hozzátartozó él, akik szintén családgondozás alatt állnak (4. sz. táblázat, 5 sz. diagram). A családlátogatások és az ügyfelekkel intézményünkben való találkozások alkalmával leggyakrabban a gyermekek magatartási- és teljesítményzavara jelent meg problémaként. Ennek hátterében mély, és hosszú ideje húzódó családi konfliktusok állnak. Sok hozzátartozó fordult segítségért családi-kapcsolati, gyermeknevelési problémáik megoldásának érdekében. Veszélyeztető tényezőként jelent meg a szülők gyermeknevelés szempontjából nem megfelelő életvitele, a gyermekek szülők által való fizikai és érzelmi elhanyagolása, a gyermekek családon belüli bántalmazása, a szülők szenvedélybetegsége. Megállapítható, hogy a hozzátartozók többségében nők (220 fő, 4. sz. táblázat, 5.sz. diagram), és a 25 40, éves korcsoportból kerülnek ki (159, 160 fő, 5. sz. táblázat). 4. számú táblázat A családok felnőtt hozzátartozóinak nemek szerinti megoszlása (fő) év Gyermekvédelmi Férfi Nő Összesen gondoskodás típusa év év év év év év 1.Alapellátásban Védelembe vett Ideiglenes hat. elh. n.a. 0 n.a. 1 n.a. 1 4.Utógondozott Á.N.GY.CS Tartós neveltek Összesen

10 10

11 5. számú táblázat A felnőtt hozzátartozók korcsoport szerinti megoszlása év (fő) Korcsoport Alapellátás Védelembe Ideiglenesen Utógondozás vett elhelyezett Á.N.GY.CS. Tartós nevelt Összesen n.a n.a n.a n.a X n.a Összesen n.a

12 2. Forgalmi adatok 2.1. Szakmai tevékenységek száma 2010-ben a családlátogatások száma összesen 847, évben 909, családgondozóként 113, havonta 76, egy családlátogatás ideje 55 perc. Az egy családgondozóra jutó esetszám évben 61, 2011-ben 55. Az ügyintézések száma évben 874, havi átlagban 73, családgondozóként 109, iskolai szociális munka során 328 esetben konzultáltunk a nevelési és oktatási intézmények pedagógusaival (gondozónő, óvodapedagógus, osztályfőnök, gyermekvédelmi felelős, intézményigazgató) a gyermekek érdekében. Az ügyeleten 1440 kliens jelent meg, családgondozóként 180, havonta átlagban 120, családgondozóként alkalommal nyújtottunk információt és 1641 esetben adtunk tanácsot klienseinknek. 12

13 2.2. Az ügyeleti esetek megoszlása az elsődleges probléma típusa, esetkezelés jellege és az ellátási forma szerint 6. számú táblázat Az elsődleges probléma típusa szerinti megoszlás év Esetek száma % Esetek száma % 1.Életviteli 71 4, ,2 2.Család-kapcs , ,4 3.Bántalmazás 31 1,8 12 0,8 4.Lelki-ment. 32 1,9 22 1,5 5.Gyermeknev , ,3 6.Anyagi 82 4,8 75 5,2 7.Foglalkozt. 19 1,1 5 0,3 8.Egészs.kár. 15 0,9 14 1,0 9.Ügyint. Segít ,1 64 4,4 10.Info. kérés 104 6,1 58 4,0 11.Lakásprob. 70 4,1 79 5,5 12.Tanul.i neh ,2 81 5,6 13.Láthatási , ,3 14.Magatart.-i , ,6 15.Szül.i elhany. 20 1,2 9 0,6 16.Gyerm.int. beill. nehézség 5 0,3 3 0,2 17.Szenv. bet. 5 0,3 1 0,1 Összesen

14 14

15 7. számú táblázat Az ügyfelek esetkezelés jellege szerinti megoszlása év Esetek száma % Esetek száma % 1. Info.nyújtás , ,5 2. Ügyint. segít , ,4 3. Segít. beszél , ,8 4. Tanácsadás 125 7,4 77 5,3 5. Közv.szolg.ba 15 0,9 8 0,6 6. Korrepetálás ,7 80 5,6 7. Kapcs. ügy , ,2 8. Mediáció 17 1,0 22 1,5 9. Krízisinterv. 11 0,6 4 0,3 10. Családi konz. 25 1,5 19 1,3 11. Konflik. kez. 18 1,1 7 0,5 Összesen ,0 15

16 8. számú táblázat Az ügyfelek ellátási forma szerinti megoszlása év Esetek száma % Esetek száma % 1.Alapellátás , ,3 2.Védelembe , ,1 3.Ideiglenes elh. n.a. n.a. n.a. n.a. 4.Á.N.Gy.Cs. 61 3,6 47 3,3 5.Tartós nevelt ,0 6.Utógondozás 3 0,2 2 0,1 7.Gondozás alatt nem állók , ,2 Összesen ,0% 16

17 2.3. A családlátogatási esetek megoszlása az elsődleges probléma típusa, esetkezelés jellege és az ellátási forma szerint 9. számú táblázat Az elsődleges probléma típusa szerinti megoszlás év Esetek száma % Esetek száma % 1.Életviteli , ,1 2.Család-kapcs , ,3 3.Bántalmazás 15 1,8 26 2,9 4.Lelki-ment. 5 0,6 5 0,6 5.Gyermeknev , ,1 6.Anyagi 52 6,1 20 2,2 7.Foglalkozt. 4 0,5 4 0,4 8.Egészs.kár. 5 0,6 11 1,2 9.Ügyint. Segít. 10 1,2 9 1,0 10.Info. kérés 13 1,5 12 1,3 11.Lakásprob. 29 3,4 23 2,5 12.Tanul.i neh. 39 4,6 36 4,0 13.Láthatási 23 2,7 12 1,3 14.Magatart.-i ,0 15.Szül.i elhany. 37 4,4 23 2,5 16.Gyerm.int. beill. nehézség 10 1,2 5 0,6 17.Szenv. bet. 7 0,8 0 0 Összesen ,0 17

18 18

19 10. számú táblázat Az ügyfelek esetkezelés jellege szerinti megoszlása év Esetek száma % Esetek száma % 1. Info.nyújtás 71 8,4 88 9,7 2. Ügyint. segít. 16 1,9 9 1,0 3. Segít. beszél , ,2 4. Tanácsadás , ,0 5. Közv.szolg.ba 0 0,0 1 0,1 6. Krizis Interv. 1 0, Családi konz. 6 0, Konflik. kez. 2 0, Környezet tan , ,6 10. Sikertelen cs , ,4 Összesen ,0% 19

20 11. számú táblázat Az ügyfelek ellátási forma szerinti megoszlása év Esetek száma % Esetek száma % 1. Alapellátás , ,0 2. Védelembe , ,0 3. Ideiglenes elh Á.N.Gy.Cs. 47 5,5 65 7,2 5. Tartós nevelt. 3 0,4 1 0,1 6. Utógondozás 2 0,2 1 0,1 7.Gondozás alatt nem állók , ,6 Összesen ,0% 20

21 3. Az esetek megszűnése 2011-ben a legtöbb eset /a ténylegesen lezártak közül/, tervezett befejezés, a más gyermekvédelmi ellátás GYJK- n belül ill. az elköltözés, illetékesség megszűnése, miatt szűnt meg. (64, 48, ill. 47). Az elmúlt évben az esetlezárás módjának még egy kategóriája jelentős mértékű: a nagykorúvá válás (25) (12. sz. táblázat). 12. számú táblázat Az esetek megszűnésének formája és száma év A megszűnés formája Esetszám év év 1.Egyoldalú befejezés a kliens részéről Egyoldalú bef. a szoc. munkás részéről Tervezett befejezés Tervezett bef. a kapcsolat fennmaradása Az intézmény másik csoportjához került Másik családsegítőhöz került A kliens halála Más gyermekvédelmi ell. GYJK-en belül Nagykorúvá válás Más gyermekvédelmi intézkedés Elköltözés/illetékesség megszűnése Egyéb 0 0 Összesen Elhelyezési és felülvizsgálati tárgyaláson való részvétel 87 alkalommal vettünk részt védelembe vétel éves felülvizsgálatán, egyéb gyámhatósági tárgyaláson és az átmeneti nevelésbe vett gyermekek nevelésének felülvizsgálata ügyében az Egységes Gyermekvédelmi Intézmény által szervezett elhelyezési értekezleteken. 21

22 5. Környezettanulmányok Elkészítésük a törvényben előirt hatóságok és szervek részére történt ben összesen 199, 2011-ben 182 esetben (13. sz. táblázat) ben a legtöbb környezettanulmányt jelzés következtében készítettük (113). Ezen felül védelembe vételi eljárás (22), gyermekelhelyezés (26), gyermektartásdíj (16), és gyermek kapcsolattartás (5) ügyben kerestük fel a családokat környezettanulmány készítése céljából. 13. számú táblázat A környezettanulmányok száma az elkészítés tárgya szerint év Környezettanulmány tárgya Elkészült környezettanulmány száma év év 1. Gyermekelhelyezés Gyermektartásdíj rendezése Gyermek kapcsolattartás Védelembe vételi eljárás Jelzés Összesen Esetkonferenciák A 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben foglaltaknak megfelelően 2011-ben 69 alkalommal esetmegbeszélést rendeztünk belső, szükség esetén külső szakemberek részvételével. 51 esetkonferenciát, 10 szakmaközi megbeszélést és 1 éves konferenciát tartottunk. Az esetkonferenciákon a rendeletben meghatározott, a gyermek és a család problémájában érintett illetékes szakemberek vettek részt, így gyermekorvos, családorvos, védőnő, osztályfőnök, gyermekvédelmi felelős, gyermekpszichiáter, pszichológus, gyámügyi ügyintéző, iskolaigazgató, óvónő, szülő, a Gyermekjóléti Központ és a Családsegítő Csoportok családgondozói. Az esetkonferenciát minden esetben a Gyermekjóléti Központ munkatársai kezdeményezték. 50 alkalommal a Családsegítő Intézet helységeiben rendeztük meg, 1 alkalommal más intézményben óvoda, iskola. Az esetkonferenciákat 10 kiskorú esetében az oktatási rendszerben történő bennmaradását célzó tevékenységek kidolgozásáért kezdeményeztük, melynek eredményeképpen a 5 kiskorú az adott 22

23 oktatási intézményben folytathatta tanulmányait a Gyjk, az érintett iskola, és a szülő által kölcsönösen kialakított feltételek mellett. 2 kiskorú esetében a kábítószerezés problémájának felszámolása érdekében hívtuk össze az érintetteket, mely megbeszélés eredményeként feltártuk az igénybe vehető speciális szolgáltatások és szolgáltatók elérhetőségét. Eredmény hosszabb távon várható. 24 esetben a család életében bekövetkezett veszélyeztető körülmények felszámolásának lehetőségeit kutattuk: 18 kiskorú esetében a nem megfelelő életkörülmények, valamint a szülők fizikai és érzelmi elhanyagolása ügyében, 5 kiskorú esetében a szülők együttműködés-képtelensége miatt kezdeményeztük a megbeszéléseket, szintén 1 gyermeket érintett az esetkonferencia, amikor is a kiskorú bántalmazta rendszeresen édesanyját. 7 kiskorúnál a helytelen nevelési attitűdből adódó gyermekbántalmazás megszüntetésének alternatíváit tártuk fel. 7 gyermek esetében agresszív magatartás, 1 kiskorú öngyilkossági kísérlete indokolta az esetmegbeszélés összehívását. Az esetmegbeszélések alkalmával a jelenlevő szakemberek és a Gyermekjóléti Központ munkatársai között konstruktív együttműködés alakult ki a gyermekek és családjaik problémájának enyhítése érdekében. II. Egyéb rendezvények, szolgáltatások 1. Gyermeknap játszóház Városi Gyermeknapi majális rendezvény részeként a Családsegítő Alapítvány képviseletében. Célcsoport: A Gyermeknapon résztvevő 3-14 éves gyermekek. Cél: Ajándékkészítés, közös játék. Eredmény: Kézügyesség fejlődése, szabadidő hasznos eltöltése. A játszóház vezetői: Nagyistók Anett és Gyarmati Györgyné 1 alkalom 43 fő részvételével 2. Gyermeknapi játszóház Az Egri Nők Egyesülete és a Családsegítő Intézet Gyermekjóléti Központja szervezésében. Célcsoport: A Gyermeknapon résztvevő 3-14 éves gyermekek. Cél: Ajándékkészítés, közös játék. Eredmény: Kézügyesség fejlődése, szabadidő hasznos eltöltése. A játszóház vezetői: Szente Edina és Gyarmati Györgyné 1 alkalom 29 fő részvételével 3. Családbarát Donor Nap játszóház TV Eger és a Magyar Vöröskereszt Heves Megyei Szervezete által szervezett rendezvény. Célcsoport: A rendezvényen résztvevő 3-14 éves gyermekek. Cél: Ajándékkészítés, közös játék. 23

24 Eredmény: Kézügyesség fejlődése, szabadidő hasznos eltöltése. A játszóház vezetői: Molnárné Kelemen Evelin, Nagyistók Anett és Gyarmati Györgyné. 1 alkalom 20 fő részvételével 4. Nyári tábor A Családsegítő Alapítvánnyal közös szervezésben, a Rotary Club támogatásával. Célcsoport: 7-14 éves gyermekek. Folyamatcél: A családok gyermek elhelyezési gondjainak enyhítése a nyári szünetben, kedvező térítési díj ellenében. Cél: A résztvevők számára változatos programok, kirándulások és foglalkozások szervezése, Balaton helytörténetének megismerése ben 6 napon keresztül 120 fő (20 fő/nap) vette igénybe ezt a szolgáltatást. A nyári napközi vezetői: Erős Andrea, Gyarmati Györgyné és Szente Edina. 5. Őszi játszóház Célcsoport: A Gyermekjóléti Központ által gondozott 7-14 éves gyermekek. Cél: Ajándékkészítés, közös játék. Eredmény: Kézügyesség fejlődése, szabadidő hasznos eltöltése. A játszóház vezetője: Perczéné Bocsi Orsolya, Nagyistók Anett és Szente Edina. 1 alkalom 10 fő részvételével 6. Korrepetálás Gondozott gyermekeink számára közismereti tárgyakból igény szerint végeztünk korrepetálást, valamennyi kolléga részvételével. Időtartam: Folyamatos. Célcsoport: Általános iskolai tanulók. Cél: Segítségnyújtás a tanuláshoz. Folyamatcél: Tanulók felzárkóztatása. Eredmény: Tanulmányi eredmény javulása. 7. Gyakorlósok fogadása 2011-ben összesen 117 fő töltötte gyakorlatát nálunk. A hallgatókat 6 felsőfokú oktatási intézményből (ELTE, SZTE, EKF, DE, AVKF, SZIE-JFK) fogadtuk.(14.sz. táblázat) 24

25 14. számú táblázat Gyakorlósok fogadása az intézmények szerint év Intézmények neve Gyakorlósok (fő) év év 1. EKF SZTE ELTE SZIE-JFK EKF szakképzés Debreceni Egyetem Matéria Bt Kossuth Zsuzsa Szakközépiskola Dimenzió Közhasznú Alapítvány 0 1 Összesen Láthatás biztosítása A Gyermekjóléti Központ jogerős bírósági vagy gyámhivatali határozat, végzés vagy mediációs megállapodás alapján minden hónap páratlan szombatján között, ill. előzetes egyeztetés után hétköznap tartottunk ügyeletet intézményünk központjában ben 195 fő, 2011-ben 143 fő részére biztosítottuk a kapcsolattartási ügyeletet. 9. Mediáció Az érintettek kérésére, illetőleg a gyámhivatal kezdeményezésére mediátoraink közreműködésével gyermekvédelmi közvetítői eljárást (mediáció) biztosítottunk, melynek célja a felek közötti konfliktusok feloldásának segítése, közöttük a megállapodás létrehozása, és annak mindkét fél részéről betartása. Ezen szolgáltatásunkat évben 8, 2011-ben 3 fő vette igénybe. 10. Utcai és lakótelepi szociális munka Az utcai és lakótelepi szociális munka célja a magatartásával testi, lelki, értelmi fejlődését veszélyeztető, a szabadidejét az utcán töltő, kallódó, csellengő gyermek segítése és a lakóhelyéről önkényesen eltávozó, vagy gondozója által a lakásból kitett, ellátás és felügyelet nélkül maradó gyermek felkutatása, lakóhelyére történő visszakerülésének elősegítése, szükség esetén átmeneti gondozásának vagy gyermekvédelmi gondoskodásban részesítésének kezdeményezése. 25

26 2010. évben 31, 2011-ben 74 gyermek részesült ebben az ellátási formában. 11. Készenléti ügyelet A készenléti szolgálat célja a gyermekjóléti központ nyitvatartási idején túl felmerülő krízishelyzetekben történő segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása. Az ügyelet április 1-től működik egy ingyenesen hívható, közismert telefonszám biztosításával úgy, hogy a készenlétben lévő munkatárs szakszerű segítséget tudjon nyújtani, vagy ilyen segítséget tudjon mozgósítani évben a készenléti ügyelet keretében 24 hívás került regisztrálásra. 12. Pszichológiai esetkezelés 2011-ben 77 fő, 25 férfi és 52 nő (nem halmozott adat) részesült pszichológiai ellátásban. 51-en új kliensként kértek segítséget. A segítséget kérők életkori megoszlása. 5 fő 6 évesnél fiatalabb 4 fő 7-13 éves 10 fő éves 22 fő éves 31 fő éves 4 fő éves 1 fő 62 évesnél idősebb A segítséget kérő felnőttek több mint 62%-a 36 fő nevel gyermeket, közülük 13-an házastársi (élettársi) kapcsolatban élve, 23-an egyedülállóként nevelik 18 év alatti gyermekeiket. A felnőttek közül 34 fő aktív kereső, 14 fő álláskereső, 3 fő nyugdíjas, 5 fő egyéb okból inaktív, 2 fő nem gyermek-és fiatalkorúként eltartott. A szolgáltatást igénybe vevők iskolai végzettség szerinti megoszlása: 5 fő tanköteles korúnál fiatalabb 10 fő általános iskola nyolc osztályánál kevesebb 10 fő általános iskola 8 osztálya 1fő általános iskola 10 osztálya 16 fő szakmunkásképző iskola, szakiskola 17 fő érettségizett 18 fő felsőfokú végzettség Összesen 326 beavatkozásra került sor: 149 pszichológiai tanácsadásra, 125 szupportív terápiára, 52 pszichológiai konzultációra, 7 családi konzultációra. 26

27 Leginkább lelki-mentális, gyermeknevelési, családi-kapcsolati és kapcsolattartási problémákban kerestek segítséget. III. Személyi feltételek alakulása, képzések, együttműködés alakulása 1. Személyi feltételek Központunknál 2011-ben a személyi feltételek december 31-i állapotnak megfelelően következőképpen alakultak: 1 fő központvezető 7 fő családgondozó 1 fő utcai szociális munkás 1 fő pszichológus 1 fő szociális asszisztens 2. Képzések, továbbképzések, konferenciák, tanácskozások január 25. KEF Tanácskozás Résztvevő: Molnárné Kelemen Evelin március 3. KEF Tanácskozás Résztvevő: Molnárné Kelemen Evelin március 17. KEF Pedagógus munkacsoport megbeszélés Résztvevő: Molnárné Kelemen Evelin március 28. SZETA fórum bűnügyi statisztika Részvevők: Balázs Zsuzsanna, Szente Edina, Nagyistók Anett és Fejes Attila 27

28 2011. április 6. Heves Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala által szervezet szociális konferencia Részvevők: Balázs Zsuzsanna, Gyarmati Györgyné Pappné Kormos Zsuzsanna és Fejes Attila április 12. Gyermekjóléti Központ éves tanácskozása. Résztvevők: Jelzőrendszer tagjai április 28. SZETA Szociopoly fórum Résztvevő: Szente Edina május 10. Esetmegbeszélő csoport módszertan. Résztvevők: Perczéné Bocsi Orsolya, Szente Edina és Fejes Attila május 8. Szakmai megbeszélés a kábítószerügyi szolgáltatások fejlesztéséért. Résztvevő: Perczéné Bocsi Orsolya, Nagyistók Anett és Fejes Attila május Országos Gyermekvédelmi Konferencia Résztvevő: Perczéné Bocsi Orsolya Helye: Budapest május 31. Konszenzus szakmai fórum Részvevők: Perczéné Bocsi Orsolya 28

29 2011. szeptember 5. KEF Tanácskozás Résztvevő: Molnárné Kelemen Evelin szeptember 8-9. Vakablak rendezvény Résztvevők: Molnárné Kelemen Evelin, Nagyistók Anett és Szente Edina szeptember 16. A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum által szervezett Tiszta élvezet regionális drogügyi konferencia. Részvevők: Molnárné Kelemen Evelin, Gyarmati Györgyné, Nagyistók Anett, Erős Andrea Szente Edina és Perczéné Bocsi Orsolya szeptember 22. KEF Tanácskozás Résztvevő: Molnárné Kelemen Evelin szeptember Egyenlő bánásmód hatóság diszkrimináció ellenes képzés Résztvevők: Molnárné Kelemen Evelin és Perczéné Bocsi Orsolya október 11. Krízishelyzetek és megoldások konferencia Résztvevők: Balázs Zsuzsanna, Pappné Kormos Zsuzsanna, Perczéné Bocsi Orsolya és Fejes Attila Helye: Hatvan október 12. Iskolai szegregáció SZETA fórum Részvevők: Balázs Zsuzsanna, Pappné Kormos Zsuzsanna, Gyarmati Györgyné, Szente Edina és Fejes Attila 29

30 2011. október 26. KEF tanácskozás Résztvevő: Molnárné Kelemen Evelin november 28. Esetmegbeszélő csoport Résztvevők: Perczéné Bocsi Orsolya és Fejes Attila november 30. KEF tanácskozás Résztvevő: Molnárné Kelemen Evelin 3. Együttműködés alakulása Intézményen belüli kapcsolatok A Gondozási Központokkal, Gondozói Házzal, alkalmanként, egy-egy eset kapcsán működtünk együtt. Az Északi Városrész Családsegítő és Információs Irodával és a Belvárosi Családsegítő Csoporttal gyakoribb, rendszeresebb kapcsolattartás alakult ki. 30

31 Intézményen kívüli kapcsolatok 15. sz. táblázat Kapcsolattartás az intézeten kívüli csoportokkal, szervezetekkel Intézmények: Együttműködés Együttműködés Eredmények Gyakorisága formája Egészségügyi, Folyamatos Jelzések Veszélyeztetettség Szociális és fogadása, küldése megelőzése, kialakult Családvédelmi Iroda Tájékoztatás, veszélyeztetettségi tényezők Gyámhatóság javaslat megszüntetése Hatósági eljárás lefolytatásához szükséges javaslat, tájékoztatás megküldése Egészségügyi, Folyamatos Jelzések, Veszélyeztetettség Szociális és felkérések megelőzése, kialakult Családvédelmi Iroda fogadása, küldése veszélyeztetettségi tényezők Gyámhivatal Tájékoztatás, megszüntetése javaslat Hatósági eljárás lefolytatásához szükséges javaslat, tájékoztatás megküldése Heves Megyei Folyamatos Tájékoztatás, Javaslat, tájékoztatás Kormányhivatal javaslat megküldése Szociális és Gyámügyi Hivatal Nevelési és Oktatási Folyamatos Jelzések Veszélyeztetettség Intézmények fogadása, küldése megelőzése, kialakult Tájékoztatás, veszélyeztetettségi tényezők javaslat megszüntetése 31

32 Oktatási, Kulturális, Folyamatos Jelzések Veszélyeztetettség Sport és Ifjúsági Iroda fogadása, küldése megelőzése, kialakult veszélyeztetettségi tényezők megszüntetése Családok Átmeneti Folyamatos Tájékoztatás, Kialakult veszélyeztetettségi Otthona javaslat tényezők megszüntetése Gyermekek Átmeneti Folyamatos Tájékoztatás, Kialakult veszélyeztetettségi Otthona javaslat tényezők megszüntetése Egészségügyi, Szükség és igény Jelzések Veszélyeztetettség Szociális és szerint fogadása, küldése, megelőzése, kialakult Családvédelmi Iroda lobbizás veszélyeztetettségi tényezők Szociális Csoport Tájékoztatás, megszüntetése javaslat Heves Megyei Folyamatos Jelzések Kialakult veszélyeztetettségi Önkormányzat fogadása, küldése tényezők megszüntetése Egységes Tájékoztatás, Gyermekvédelmi javaslat Intézménye Heves Megyei Folyamatos Jelzések Kialakult veszélyeztetettségi Rendőrkapitányság fogadása, küldése tényezők megszüntetése Tájékoztatás, javaslat Városi Védőnői Folyamatos Jelzések fogadása Veszélyeztetettség Szolgálat Tájékoztatás megelőzése, kialakult veszélyeztetettségi tényezők megszüntetése Mentálhigiénés Folyamatos Jelzések fogadása Veszélyeztetettség Csoport Tájékoztatás megelőzése, kialakult veszélyeztetettségi tényezők megszüntetése 32

33 Heves Megyei Markhót Ferenc Kórház Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet Heves Megyei Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó Heves Megyei Igazságügyi Hivatal Heves Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete Folyamatos Jelzések fogadása Tájékoztatás Veszélyeztetettség megelőzése, kialakult veszélyeztetettségi tényezők megszüntetése Szükség és igény Jelzések fogadása Veszélyeztetettség szerint Tájékoztatás megelőzése, kialakult veszélyeztetettségi tényezők megszüntetése Szükség és igény Jelzések fogadása Veszélyeztetettség szerint Tájékoztatás megelőzése, kialakult veszélyeztetettségi tényezők megszüntetése Szükség és igény Jelzések fogadása Veszélyeztetettség szerint Tájékoztatás megelőzése, kialakult veszélyeztetettségi tényezők megszüntetése Folyamatos Információnyújtás Veszélyeztetettség megelőzése, kialakult veszélyeztetettségi tényezők megszüntetése Rév Folyamatos Jelzések fogadása Veszélyeztetettség Szenvedélybeteg- Tájékoztatás megelőzése, kialakult segítő Szolgálat veszélyeztetettségi tényezők megszüntetése Városi Bíróság Szükség és igény KT KT Készítése, prevenció szerint Heves Megyei Szükség és igény Jelzések fogadása Munkaerő piaci információk Munkaügyi Központ szerint Tájékoztatás továbbítása Egri Kirendeltsége Nyufig Szükség és igény Tájékoztatás Tájékoztatás továbbítása szerint 33

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Encs és Térsége Szociális Társulás fenntartásában- által működtetett Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INÁNCS TELEPÜLÉSRŐL

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2015. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Intézmény székhelye: Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 51. Telefonszáma:06-20-920-8044 e-mail:gyjsznk@gmail.com facebook: Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat 2015. év Mórichida Készítette: Inhaizer Izabella családgondozó Szeresd, ne bántsd a gyermeket, Mosolygó kedvét el ne vedd. Légy hozzá nyájas, szíves, gyöngéd, S ha sír,

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól Ellátási terület, személyi feltételek Debrecen város északi része Székhely: 4032 Debrecen, Böszörményi

Részletesebben

AZ EGRI CSALÁDSEGÍTŐ INTÉZET MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT MUNKATERVÉNEK BEMUTATÁSA. Készítette: Pappné Kormos Zsuzsanna

AZ EGRI CSALÁDSEGÍTŐ INTÉZET MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT MUNKATERVÉNEK BEMUTATÁSA. Készítette: Pappné Kormos Zsuzsanna AZ EGRI CSALÁDSEGÍTŐ INTÉZET MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT MUNKATERVÉNEK BEMUTATÁSA Készítette: Pappné Kormos Zsuzsanna Módszertani Gyermekjóléti Központként célunk a megyében működő gyermekjóléti

Részletesebben

a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése

a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése Szakmai feladataink közül továbbra is a legfontosabbak: a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről. Tisztelt Képviselőtestület!

B E S Z Á M O L Ó. a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről. Tisztelt Képviselőtestület! Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ 9090 Pannonhalma, Bajcsy Zs.u. 25. B E S Z Á M O L Ó a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről Tisztelt Képviselőtestület!

Részletesebben

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége 7562 Segesd Szabadság tér 1. Tisztelt Képviselő Testület! A gyermekek védelméről

Részletesebben

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése 2. sz. melléklet II. fejezet Gyermekjóléti Szolgálat működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok. A gyermekjóléti szolgálat feladatai: 1997. évi XXXI. tv., a 235/1997 ( XII.17.) sz.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről BESZÁMOLÓ a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről Figéné Nádasdi Ágnes Intézményvezető A Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó. a szociális és gyermekjóléti feladatokra vonatkozó ellátási szerződések végrehajtásáról

ALPOLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó. a szociális és gyermekjóléti feladatokra vonatkozó ellátási szerződések végrehajtásáról BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a szociális és gyermekjóléti feladatokra vonatkozó ellátási szerződések végrehajtásáról Készítette: Szimoncsikné dr. Laza Margit

Részletesebben

MUNKATERV. 2012-es év tevékenységéről. Eger, 2012. március

MUNKATERV. 2012-es év tevékenységéről. Eger, 2012. március GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT MUNKATERV 2012-es év tevékenységéről Eger, 2012. március TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 2 1. Gyermekjóléti alapellátások célja... 2 2. Gyermekjóléti szolgáltatás... 2 3. Gyermekjóléti

Részletesebben

Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E. MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.)

Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E. MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.) Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.) A házirendben foglaltak biztosítják a Gyermekjóléti Központ szolgáltatásait

Részletesebben

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő 2014. évi szakmai beszámoló 2.napirend melléklet Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat az Alpokalja Kistérség szociális- és gyermekjóléti alapszolgáltatási

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2015

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2015 DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi tanácskozás 2015 A gyermekjóléti szolgáltatás célcsoportja Az ellátási területen élő gyermekek és szüleik, a veszélyeztetett gyermekek,

Részletesebben

A szociális munka lehetőségei a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatoknál

A szociális munka lehetőségei a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatoknál CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA SIÓFOK 2011.05.11. Takács Imre előadása A szociális munka lehetőségei a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatoknál 1. A TEREP ELVÁRÁSAI

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

negyedév Esztergom

negyedév Esztergom HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2014. 4.negyedév Esztergom Szolgálat neve: HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szolgálat székhelye: 2500 Esztergom, Aranyhegyi u 5. Telefon/fax: 06-33-415-435 Egyéb elérhetőségek :

Részletesebben

A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOK MŰKÖDÉSI ADATAI

A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOK MŰKÖDÉSI ADATAI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1696 A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOK MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében Katona Gergely Gyermekjóléti alapellátási főreferens Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

Szakmai beszámoló negyedév Esztergom

Szakmai beszámoló negyedév Esztergom HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szakmai beszámoló 2014. 2. negyedév Esztergom Szolgálat neve: HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szolgálat székhelye: 2500 Esztergom, Aranyhegyi u 5. Telefon/fax: 06-33-415-435 Egyéb

Részletesebben

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

Szakmai beszámoló negyedév Esztergom

Szakmai beszámoló negyedév Esztergom HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szakmai beszámoló 2014. 1. negyedév Esztergom Szolgálat neve: HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szolgálat székhelye: 2500 Esztergom, Aranyhegyi u 5. Telefon/fax: 06-33-415-435 Egyéb

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2014. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013.

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. Miről lesz szó az ellátási igények háttere bekerülési okok a bekerülők jellemzői a bent lévők

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/5/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

2. Szakmai tevékenység

2. Szakmai tevékenység Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő- és Gyermekjóléti Központjának 2015. évben Decs Nagyközségben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

2013. Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről. Kétpó

2013. Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről. Kétpó Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálata Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi tevékenységéről Kétpó 2013. Berettyó-Körös Többcélú

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 2012. évi működésről

Szakmai beszámoló a 2012. évi működésről H u m á n S z o l g á l t a t ó K ö z p o n t G y e r m e k é s c s a l á d v é d e l m i s z a k m a i e g y s é g G y e r m e k j ó l é t i S z o l g á l a t a Levelezési cím: H-2120 Dunakeszi, pf.:144

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2012. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOK MŰKÖDÉSI ADATAI

A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOK MŰKÖDÉSI ADATAI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1696 A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOK MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított 1997. XXXI. törvényben kapott felhatalmazás

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2014

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2014 DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi tanácskozás 2014 Célja: Gyermekjóléti szolgáltatás a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, családban

Részletesebben

Az osztályfőnök szerepe, lehetőségei a veszélyeztetett tanulók megsegítésében. Leiner Károly tanító, gyógypedagógus

Az osztályfőnök szerepe, lehetőségei a veszélyeztetett tanulók megsegítésében. Leiner Károly tanító, gyógypedagógus Az osztályfőnök szerepe, lehetőségei a veszélyeztetett tanulók megsegítésében Leiner Károly tanító, gyógypedagógus A veszélyeztetettség különböző szakterületek általi meghatározásai: Gyermekvédelmi definíció:

Részletesebben

A tankötelezettség teljesítéséről újra

A tankötelezettség teljesítéséről újra A tankötelezettség teljesítéséről újra 2012. március 22. dr. Rácz Julianna DMJV PH Családvédelmi Osztály vezetője Az iskola teendői igazolatlan mulasztás esetén a) első mulasztás: szülő értesítése b) ismételt

Részletesebben

A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOK MŰKÖDÉSI ADATAI

A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOK MŰKÖDÉSI ADATAI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1696 A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOK MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006

Közhasznúsági jelentés 2006 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2006 Nyíregyháza, 2007-04-02 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2005

Közhasznúsági jelentés 2005 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2005 Nyíregyháza, 2006-04-01. Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás

Részletesebben

J Ó GYA K O R L ATOK A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATNÁL. Előadó: Kósáné Cservenka Gabriella

J Ó GYA K O R L ATOK A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATNÁL. Előadó: Kósáné Cservenka Gabriella J Ó GYA K O R L ATOK A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATNÁL Előadó: Kósáné Cservenka Gabriella 1 Bevezetés A gyermekek védelmének a rendszere Gyermekjóléti Szolgáltatás Jó gyakorlatok a Gyermekjóléti Szolgálatnál

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

BESZÁMOLÓ. Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 4. napirend BESZÁMOLÓ Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére. Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére. Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG E L N Ö K E E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012. évi ellátásáról

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A gyermekjóléti szolgálat 2010-ben végzett munkájáról. Készítette: Keresztes Éva családgondozó

BESZÁMOLÓ. A gyermekjóléti szolgálat 2010-ben végzett munkájáról. Készítette: Keresztes Éva családgondozó BESZÁMOLÓ A gyermekjóléti szolgálat 2010-ben végzett munkájáról Készítette: Keresztes Éva családgondozó 1 Az önkormányzat kötelező feladatainak sorába tartozik a gyermekvédelem helyi ellátórendszerének

Részletesebben

Az elkövető kiskorú védelembe van-e véve?

Az elkövető kiskorú védelembe van-e véve? 1 Megelőző elrendelése vagy mellőzése Bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható v. vádolt a gyermek Elzárással is sújtható szabálysértés miatt szabálysértési eljárás alá vonták a gyermeket

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

Beszámoló a Térségi Családsegítő Szolgálat évi tevékenységéről Piliscsév területén

Beszámoló a Térségi Családsegítő Szolgálat évi tevékenységéről Piliscsév területén Beszámoló a Térségi Családsegítő Szolgálat 2015. évi tevékenységéről Piliscsév területén Tisztelt Képviselő Testület! A Családsegítő Szolgálat működését az 1993. évi III. tv, mely a szociális igazgatásról

Részletesebben

Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2200 Monor, Dobó István u. 6. Pf.: 1. Tel/fax: 06-29-411-037 E-mail: monorcsal@monornet.

Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2200 Monor, Dobó István u. 6. Pf.: 1. Tel/fax: 06-29-411-037 E-mail: monorcsal@monornet. Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2200 Monor, Dobó István u. 6. Pf.: 1. Tel/fax: 06-29-411-037 E-mail: monorcsal@monornet.hu Ikt. 086/2014 Címzett: Gomba Község Képviselő testülete Tárgy:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007

Közhasznúsági jelentés 2007 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2007 Nyíregyháza, 2008-05-26 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

Beszámoló. a gyermekjóléti szolgálat 2012. évi gyermekvédelmi tevékenységéről. 7. sz. melléklet

Beszámoló. a gyermekjóléti szolgálat 2012. évi gyermekvédelmi tevékenységéről. 7. sz. melléklet 7. sz. melléklet Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 5510 Dévaványa, Jéggyár u. 47. Telefon: 06/66 483-339 email: margareta@vivamail.hu 5525 Füzesgyarmat, Bethlen u. 9. Telefon:

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

A pedagógiai szakszolgálat szerepe a gyermekek veszélyeztetésének, bántalmazásának megelőzésében, feltárásában

A pedagógiai szakszolgálat szerepe a gyermekek veszélyeztetésének, bántalmazásának megelőzésében, feltárásában A pedagógiai szakszolgálat szerepe a gyermekek veszélyeztetésének, bántalmazásának megelőzésében, feltárásában Hargitai Enikő Éva Székesfehérvár, 2016. október 27. 2 Statisztikai adatok A bántalmazás/elhanyagolás

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Családsegítő Intézet Módszertani Gyermekjóléti Központ

Családsegítő Intézet Módszertani Gyermekjóléti Központ Családsegítő Intézet Módszertani Gyermekjóléti Központ SZAKMAI PROGRAM Családsegítő Intézet 3300 Eger, Kertész u. 3. Tel. (06-36) 784-825 E-mail: csskeger@chello.hu Családsegítő Intézet Módszertani Gyermekjóléti

Részletesebben

BESZÁMOLÓ ZSANAI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ ZSANAI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ ZSANAI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A gyermekjóléti szolgáltatás olyan speciális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-020 jegyzo@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016.

Részletesebben

A Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója 2008-as évről Told

A Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója 2008-as évről Told A Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója 2008-as évről Told A gyermekjóléti szolgálat feladata: A gyermeki jogok védelme minden olyan természetes és jogi személy kötelességi, aki a gyermek nevelésével, oktatásával,

Részletesebben

Házirend. Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva

Házirend. Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva Az intézmény nyitvatartási ideje: Házirend Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva Az intézmény telefonszáma: 06-28-742-083

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL KÉSZÍTETTE:KÁDÁR ANIKÓ 2016.05.27. B E R E T T Y Ó - K Ö R Ö S T Ö B B C É L Ú T Á R S U L Á S S Z O C I Á L I S S Z O L G Á L T A T Ó K Ö

Részletesebben

Szakmai ajánlás iskolai szociális munkás hálózat tervezéséhez

Szakmai ajánlás iskolai szociális munkás hálózat tervezéséhez Szakmai ajánlás iskolai szociális munkás hálózat tervezéséhez Javasolt iskolai szociális munkás alkalmazása a pályázatot megvalósító célterület azon településein, ahol a HHH-s gyerekek aránya eléri a 25%-ot,

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004. /VI. 25./ RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről Sármellék Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

KÖRÖSLADÁNYI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAMJA

KÖRÖSLADÁNYI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAMJA Körösladány Város Önkormányzat Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 5516 Körösladány, Wenckheim Béla u. 1. Tel./fax: 06-66/475-125 E-mail: klcssgyj@gmail.com

Részletesebben

Beszámoló a Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működéséről 2010. szeptember

Beszámoló a Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működéséről 2010. szeptember Beszámoló a Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működéséről 2010. szeptember A beszámoló főbb tartalmi pontjai: I. A Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti

Részletesebben

Gyermekjóléti szolgálat 2014 évi tevékenységéről. Várpalota város területén

Gyermekjóléti szolgálat 2014 évi tevékenységéről. Várpalota város területén Gyermekjóléti szolgálat 2014 évi tevékenységéről Várpalota város területén Gyermekjóléti szolgáltatás keretében Várpalota, Ősi, Öskü, Jásd, Tés ellátását végezzük. Szolgálatunk változatlan ügyfélfogadási

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ. Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálat Túrkeve, Széchenyi út 27

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ. Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálat Túrkeve, Széchenyi út 27 2.sz. Melléklet Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálat 5420 Túrkeve, Széchenyi út 27 Tel.:56-554-354 Kétpói telephely 5411 Kétpó, Almásy

Részletesebben

Családsegítő Intézet Módszertani Gyermekjóléti Központ. 2012. évi módszertani munkaterve

Családsegítő Intézet Módszertani Gyermekjóléti Központ. 2012. évi módszertani munkaterve Családsegítő Intézet Módszertani Gyermekjóléti Központ 2012. évi módszertani munkaterve 0 1. Célok, szakmai koncepció Módszertani Gyermekjóléti Központként - a szabályozásoknak megfelelően - célunk a megyében

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 A gyermekekről rengeteget tanulhatsz. Például azt, hogy mennyire vagy türelmes! Franklin P. Jones Készítette: Hornyákné Tóth Szabó Mária gyvf. Halász Lászlóné

Részletesebben

A védelembe vételi eljárások gyakorlata. Mentuszné dr. Terék Irén ÉMRÁH SZGYH Eger Június 2.

A védelembe vételi eljárások gyakorlata. Mentuszné dr. Terék Irén ÉMRÁH SZGYH Eger Június 2. A védelembe vételi eljárások gyakorlata Mentuszné dr. Terék Irén ÉMRÁH SZGYH Eger 2010. Június 2. Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (Gyvt.) 149/1997.

Részletesebben

1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira. (2011. 12. 31.-ei állapot) Korcsoport(év) ffi nő Összesen

1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira. (2011. 12. 31.-ei állapot) Korcsoport(év) ffi nő Összesen 1. sz. melléklet Füzesgyarmat Város Önkormányzat 2012. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatellátásának átfogó értékelése, a 2013. január 1-jétől hatályos 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 10. számú

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK FÜGGELÉK Gyermekvédelmi feladatok ellátásának terve Gyermekvédelmi felelős: 2 Az óvodában a gyermekvédelmi feladatok koordinálására gyermekvédelmi felelős tevékenykedik, aki munkáját a gyermekvédelmi törvényben

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő Testülete részére BESZÁMOLÓ

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő Testülete részére BESZÁMOLÓ Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Telephelye: 5515. Ecsegfalva, Ady E. ú. 5. Tel/fax: 66/487-024 email: ecsegfalvi.ono@gmail.com Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő

Részletesebben

A gyermekek védelmének helyi rendszere

A gyermekek védelmének helyi rendszere 1 Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IX.12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete "a gyermekek

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2010 2011 A gyermekekről rengeteget tanulhatsz. Például azt, hogy mennyire vagy türelmes! Franklin P. Jones Készítette: Hornyákné Tóth Szabó Mária gyvf. Halász Lászlóné

Részletesebben