BESZÁMOLÓ es év tevékenységéről. Eger, március

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ. 2011-es év tevékenységéről. Eger, 2012. március"

Átírás

1 GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT BESZÁMOLÓ 2011-es év tevékenységéről Eger, március

2 TARTALOMJEGYZÉK I. ADATOK ELEMZÉSE A KLIENSEKRE VONATKOZÓ ADATOK... 4 A Gyjk gondozásában álló gyermekek és családok száma a gyermekvédelmi gondoskodás típusai szerint év... 4 A családgondozás alatt álló gyermekek nemek szerinti megoszlása év... 7 A családgondozás alatt álló gyermekek korcsoport szerinti megoszlása év... 8 A családok felnőtt hozzátartozóinak nemek szerinti megoszlása év... 9 A felnőtt hozzátartozók korcsoport szerinti megoszlása év FORGALMI ADATOK Szakmai tevékenységek száma Az ügyeleti esetek megoszlása az elsődleges probléma típusa, az esetkezelés jellege és az ellátás formája szerint Az elsődleges probléma típusa szerinti megoszlás év Az ügyfelek esetkezelés jellege szerinti megoszlása év Az ügyfelek ellátás formája szerinti megoszlása év A családlátogatási esetek megoszlása az elsődleges probléma típusa, az esetkezelés jellege és az ellátás formája szerint Az elsődleges probléma típusa szerinti megoszlás év Az ügyfelek esetkezelés jellege szerinti megoszlása év Az ügyfelek ellátás formája szerinti megoszlása év AZ ESETEK MEGSZŰNÉSE Az esetek megszűnésének formája és száma év ELHELYEZÉSI ÉS FELÜLVIZSGÁLATI TÁRGYALÁSON VALÓ RÉSZVÉTEL KÖRNYEZETTANULMÁNYOK A környezettanulmányok száma az elkészítés tárgya szerint év ESETKONFERENCIÁK II. EGYÉB RENDEZVÉNYEK, SZOLGÁLTATÁSOK GYERMEKNAP JÁTSZÓHÁZ CSALÁDBARÁT DONOR JÁTSZÓHÁZ NYÁRI NAPKÖZI NYÁRI TÁBOR ŐSZI JÁTSZÓHÁZ KORREPETÁLÁS GYAKORLÓSOK FOGADÁSA

3 Gyakorlósok fogadása az intézmények szerint év LÁTHATÁS BIZTOSÍTÁSA MEDIÁCIÓ UTCAI ÉS LAKÓTELEPI SZOCIÁLIS MUNKA KÉSZENLÉTI ÜGYELET PSZICHOLÓGIAI ESETKEZELÉS III. SZEMÉLYI FELTÉTELEK ALAKULÁSA, KÉPZÉSEK, EGYÜTTMŰKÖDÉS ALAKULÁSA SZEMÉLYI FELTÉTELEK KÉPZÉSEK, TOVÁBBKÉPZÉSEK, KONFERENCIÁK, TANÁCSKOZÁSOK EGYÜTTMŰKÖDÉS ALAKULÁSA Kapcsolattartás az intézeten kívüli csoportokkal, szervezetekkel

4 Beszámoló a Gyermekjóléti Központ évi tevékenységéről I. Adatok elemzése 1. A kliensekre vonatkozó adatok A gyámhatóságokról és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. Törvény alapelve és célja többek között -, hogy az állam, a helyi önkormányzatok meghatározott ellátásokkal és intézkedésekkel segítsen és gondoskodjon a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről. Ezen feladatot november 1-je óta a Gyermekjóléti Szolgálat látja el. Jelenleg központunk a személyes gondoskodás keretébe tartozó alapellátás és a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedés védelembe vétel - alapján folytatja tevékenységét, s veszi ellátásba a veszélyeztetett gyermekeket és családjaikat, s gondozza az átmeneti nevelésbe vett gyermekek családját. Az éves adatok szerint összesen 438 gyermek állt családgondozás alatt, akik 249 családból kerültek ki. (1. sz. táblázat, 1. sz., 2. sz. diagram). Ez a év ugyanezen időszakához viszonyítva 52 gyermekkel jelent kevesebbet. 1. számú táblázat A Gyjk gondozásában álló gyermekek és családok száma a gyermekvédelmi gondoskodás típusai szerint év Gyermekvédelmi Gyermekek száma (fő) Családok száma gondoskodás típusa szerint év év év év 1.Alapellátás Védelembe vett Utógondozott Ideiglenes hat. elh. n.a. 1 n.a. 1 5.Á.N.GY.CS Tartós neveltek Összesen Megjegyzés: Á.N.GY.CS = Átmeneti nevelt gyermekek családjainak gondozása 4

5 5

6 A 438 gyermek közül 303 fő alapellátás, 79 fő védelembe vétel, és 3 fő utógondozás keretében részesült ellátásban, valamint 1 ideiglenes hatályú elhelyezett és 51 átmeneti nevelt gyermek családját gondoztuk, és 1 tartós nevelt gyermeket tartottunk nyilván. Az alapellátásban részesülő gyermekek száma a tavalyi évhez képest 33 fővel, a védelembe vettek száma pedig 8 fővel csökkent. A védelembe vett gyermekek számának csökkenése a Gyermekjóléti Központ felé jelzési kötelezettséggel bíró szervek, személyek által megemelkedett jelzések következménye. Ez egyben a Gyjk és a jelzőrendszer közötti szorosabb, együttműködőbb, rendszeres kapcsolattartáson alapuló viszonyt jelenti. Ennek érdekében idén is rendszeres esetmegbeszéléseket tartottunk a jelzőrendszer tagjainak közreműködésével. Ezzel még jobban elősegítettük, hogy a veszélyeztető tényezők jelentkezésénél központunkhoz forduljanak segítségért az érintett családok, akár közvetlenül, akár a jelző személy közvetítésével. Mindezen tényezők feltételezik a család és a családgondozó közötti hatékonyabb együttműködést, mely a preventív családgondozást segíti elő. Az átmeneti nevelt gyermekek száma 51 fő, amely arra utal, hogy a preventív szolgáltatások ellenére is több család esetében keletkezett olyan súlyos, az adott időszakban megoldhatatlan probléma, aminek következtében a gyermekek családból történő átmeneti elhelyezése vált szükségessé. Az összes gondozott gyermek közül 253 fiút és 185 leányt láttunk el 2011-ben (2.sz. táblázat, 3.sz. diagram). Majdnem minden korcsoportot érintő problémaként jelent meg az elvált szülő által való zaklatás, mely a gyermekelhelyezéssel, anyagi kérdésekkel, a szülők közötti lezáratlan problémákkal, családon belüli bántalmazással, láthatással, nem ritkán a bosszúvággyal voltak kapcsolatosak. A legtöbben a év közötti korcsoportból kerülnek ki: 176 fő (3. számú táblázat, 4. számú diagramm). Ezen korcsoportból gondozás alá vett gyermekek általában magatartási és viselkedési problémákkal küszködnek, gyakori a tankötelezettséget elmulasztók, csavargók, játékgépezők száma. Elmondható, hogy legtöbbjük egyszülős családban él, vagy szüleik súlyos, állandósult párkapcsolati problémával küzdenek. Az egyszülős családban élő gyermekek estében általában a hiányzó szülő az apa, így az édesanya kettős szülői szerepet lát el. A háztartásvezetésen kívül családfenntartói (gyakran másodállás vállalására is kényszerülnek) szereppel bír, valamint képviselnie kell a normál családmodellekben meglévő apai tekintélyt és kontrollt. Az anyára hárult többletfeladatok elvégzéséből kifolyólag nyilvánvalóan csökken a gyermekre, gyermeknevelésre fordítható figyelem, idő. Az ilyen típusú családokban nevelkedő gyermekek nagyobb számban sodródnak a negatív értékekkel rendelkező kortárscsoportok, a kriminalitás és a deviancia egyéb típusai felé. Elmondható, hogy ugyanilyen problémákkal gondoztuk a éves korcsoport gyermekeit is. A cél ennél a családoknál a kialakult veszélyeztető tényezők csökkentése, megszüntetése. 6

7 2. számú táblázat A családgondozás alatt álló gyermekek nemek szerinti megoszlása év Gyermekvédelmi Fiú Lány Összesen gondoskodás típusa év év év év év év 1.Alapellátás Védelembe vett Utógondozott Ideiglenes elh. n.a. 1 n.a Á.N.GY.CS Tartós neveltek Összesen

8 3. számú táblázat A családgondozás alatt álló gyermekek korcsoport szerinti megoszlása év Korcsoportok Fiú Leány Összesen év év év év év év 0 2 év év év év év Összesen

9 A 249 családban összesen 361 felnőtt hozzátartozó él, akik szintén családgondozás alatt állnak (4. sz. táblázat, 5 sz. diagram). A családlátogatások és az ügyfelekkel intézményünkben való találkozások alkalmával leggyakrabban a gyermekek magatartási- és teljesítményzavara jelent meg problémaként. Ennek hátterében mély, és hosszú ideje húzódó családi konfliktusok állnak. Sok hozzátartozó fordult segítségért családi-kapcsolati, gyermeknevelési problémáik megoldásának érdekében. Veszélyeztető tényezőként jelent meg a szülők gyermeknevelés szempontjából nem megfelelő életvitele, a gyermekek szülők által való fizikai és érzelmi elhanyagolása, a gyermekek családon belüli bántalmazása, a szülők szenvedélybetegsége. Megállapítható, hogy a hozzátartozók többségében nők (220 fő, 4. sz. táblázat, 5.sz. diagram), és a 25 40, éves korcsoportból kerülnek ki (159, 160 fő, 5. sz. táblázat). 4. számú táblázat A családok felnőtt hozzátartozóinak nemek szerinti megoszlása (fő) év Gyermekvédelmi Férfi Nő Összesen gondoskodás típusa év év év év év év 1.Alapellátásban Védelembe vett Ideiglenes hat. elh. n.a. 0 n.a. 1 n.a. 1 4.Utógondozott Á.N.GY.CS Tartós neveltek Összesen

10 10

11 5. számú táblázat A felnőtt hozzátartozók korcsoport szerinti megoszlása év (fő) Korcsoport Alapellátás Védelembe Ideiglenesen Utógondozás vett elhelyezett Á.N.GY.CS. Tartós nevelt Összesen n.a n.a n.a n.a X n.a Összesen n.a

12 2. Forgalmi adatok 2.1. Szakmai tevékenységek száma 2010-ben a családlátogatások száma összesen 847, évben 909, családgondozóként 113, havonta 76, egy családlátogatás ideje 55 perc. Az egy családgondozóra jutó esetszám évben 61, 2011-ben 55. Az ügyintézések száma évben 874, havi átlagban 73, családgondozóként 109, iskolai szociális munka során 328 esetben konzultáltunk a nevelési és oktatási intézmények pedagógusaival (gondozónő, óvodapedagógus, osztályfőnök, gyermekvédelmi felelős, intézményigazgató) a gyermekek érdekében. Az ügyeleten 1440 kliens jelent meg, családgondozóként 180, havonta átlagban 120, családgondozóként alkalommal nyújtottunk információt és 1641 esetben adtunk tanácsot klienseinknek. 12

13 2.2. Az ügyeleti esetek megoszlása az elsődleges probléma típusa, esetkezelés jellege és az ellátási forma szerint 6. számú táblázat Az elsődleges probléma típusa szerinti megoszlás év Esetek száma % Esetek száma % 1.Életviteli 71 4, ,2 2.Család-kapcs , ,4 3.Bántalmazás 31 1,8 12 0,8 4.Lelki-ment. 32 1,9 22 1,5 5.Gyermeknev , ,3 6.Anyagi 82 4,8 75 5,2 7.Foglalkozt. 19 1,1 5 0,3 8.Egészs.kár. 15 0,9 14 1,0 9.Ügyint. Segít ,1 64 4,4 10.Info. kérés 104 6,1 58 4,0 11.Lakásprob. 70 4,1 79 5,5 12.Tanul.i neh ,2 81 5,6 13.Láthatási , ,3 14.Magatart.-i , ,6 15.Szül.i elhany. 20 1,2 9 0,6 16.Gyerm.int. beill. nehézség 5 0,3 3 0,2 17.Szenv. bet. 5 0,3 1 0,1 Összesen

14 14

15 7. számú táblázat Az ügyfelek esetkezelés jellege szerinti megoszlása év Esetek száma % Esetek száma % 1. Info.nyújtás , ,5 2. Ügyint. segít , ,4 3. Segít. beszél , ,8 4. Tanácsadás 125 7,4 77 5,3 5. Közv.szolg.ba 15 0,9 8 0,6 6. Korrepetálás ,7 80 5,6 7. Kapcs. ügy , ,2 8. Mediáció 17 1,0 22 1,5 9. Krízisinterv. 11 0,6 4 0,3 10. Családi konz. 25 1,5 19 1,3 11. Konflik. kez. 18 1,1 7 0,5 Összesen ,0 15

16 8. számú táblázat Az ügyfelek ellátási forma szerinti megoszlása év Esetek száma % Esetek száma % 1.Alapellátás , ,3 2.Védelembe , ,1 3.Ideiglenes elh. n.a. n.a. n.a. n.a. 4.Á.N.Gy.Cs. 61 3,6 47 3,3 5.Tartós nevelt ,0 6.Utógondozás 3 0,2 2 0,1 7.Gondozás alatt nem állók , ,2 Összesen ,0% 16

17 2.3. A családlátogatási esetek megoszlása az elsődleges probléma típusa, esetkezelés jellege és az ellátási forma szerint 9. számú táblázat Az elsődleges probléma típusa szerinti megoszlás év Esetek száma % Esetek száma % 1.Életviteli , ,1 2.Család-kapcs , ,3 3.Bántalmazás 15 1,8 26 2,9 4.Lelki-ment. 5 0,6 5 0,6 5.Gyermeknev , ,1 6.Anyagi 52 6,1 20 2,2 7.Foglalkozt. 4 0,5 4 0,4 8.Egészs.kár. 5 0,6 11 1,2 9.Ügyint. Segít. 10 1,2 9 1,0 10.Info. kérés 13 1,5 12 1,3 11.Lakásprob. 29 3,4 23 2,5 12.Tanul.i neh. 39 4,6 36 4,0 13.Láthatási 23 2,7 12 1,3 14.Magatart.-i ,0 15.Szül.i elhany. 37 4,4 23 2,5 16.Gyerm.int. beill. nehézség 10 1,2 5 0,6 17.Szenv. bet. 7 0,8 0 0 Összesen ,0 17

18 18

19 10. számú táblázat Az ügyfelek esetkezelés jellege szerinti megoszlása év Esetek száma % Esetek száma % 1. Info.nyújtás 71 8,4 88 9,7 2. Ügyint. segít. 16 1,9 9 1,0 3. Segít. beszél , ,2 4. Tanácsadás , ,0 5. Közv.szolg.ba 0 0,0 1 0,1 6. Krizis Interv. 1 0, Családi konz. 6 0, Konflik. kez. 2 0, Környezet tan , ,6 10. Sikertelen cs , ,4 Összesen ,0% 19

20 11. számú táblázat Az ügyfelek ellátási forma szerinti megoszlása év Esetek száma % Esetek száma % 1. Alapellátás , ,0 2. Védelembe , ,0 3. Ideiglenes elh Á.N.Gy.Cs. 47 5,5 65 7,2 5. Tartós nevelt. 3 0,4 1 0,1 6. Utógondozás 2 0,2 1 0,1 7.Gondozás alatt nem állók , ,6 Összesen ,0% 20

21 3. Az esetek megszűnése 2011-ben a legtöbb eset /a ténylegesen lezártak közül/, tervezett befejezés, a más gyermekvédelmi ellátás GYJK- n belül ill. az elköltözés, illetékesség megszűnése, miatt szűnt meg. (64, 48, ill. 47). Az elmúlt évben az esetlezárás módjának még egy kategóriája jelentős mértékű: a nagykorúvá válás (25) (12. sz. táblázat). 12. számú táblázat Az esetek megszűnésének formája és száma év A megszűnés formája Esetszám év év 1.Egyoldalú befejezés a kliens részéről Egyoldalú bef. a szoc. munkás részéről Tervezett befejezés Tervezett bef. a kapcsolat fennmaradása Az intézmény másik csoportjához került Másik családsegítőhöz került A kliens halála Más gyermekvédelmi ell. GYJK-en belül Nagykorúvá válás Más gyermekvédelmi intézkedés Elköltözés/illetékesség megszűnése Egyéb 0 0 Összesen Elhelyezési és felülvizsgálati tárgyaláson való részvétel 87 alkalommal vettünk részt védelembe vétel éves felülvizsgálatán, egyéb gyámhatósági tárgyaláson és az átmeneti nevelésbe vett gyermekek nevelésének felülvizsgálata ügyében az Egységes Gyermekvédelmi Intézmény által szervezett elhelyezési értekezleteken. 21

22 5. Környezettanulmányok Elkészítésük a törvényben előirt hatóságok és szervek részére történt ben összesen 199, 2011-ben 182 esetben (13. sz. táblázat) ben a legtöbb környezettanulmányt jelzés következtében készítettük (113). Ezen felül védelembe vételi eljárás (22), gyermekelhelyezés (26), gyermektartásdíj (16), és gyermek kapcsolattartás (5) ügyben kerestük fel a családokat környezettanulmány készítése céljából. 13. számú táblázat A környezettanulmányok száma az elkészítés tárgya szerint év Környezettanulmány tárgya Elkészült környezettanulmány száma év év 1. Gyermekelhelyezés Gyermektartásdíj rendezése Gyermek kapcsolattartás Védelembe vételi eljárás Jelzés Összesen Esetkonferenciák A 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben foglaltaknak megfelelően 2011-ben 69 alkalommal esetmegbeszélést rendeztünk belső, szükség esetén külső szakemberek részvételével. 51 esetkonferenciát, 10 szakmaközi megbeszélést és 1 éves konferenciát tartottunk. Az esetkonferenciákon a rendeletben meghatározott, a gyermek és a család problémájában érintett illetékes szakemberek vettek részt, így gyermekorvos, családorvos, védőnő, osztályfőnök, gyermekvédelmi felelős, gyermekpszichiáter, pszichológus, gyámügyi ügyintéző, iskolaigazgató, óvónő, szülő, a Gyermekjóléti Központ és a Családsegítő Csoportok családgondozói. Az esetkonferenciát minden esetben a Gyermekjóléti Központ munkatársai kezdeményezték. 50 alkalommal a Családsegítő Intézet helységeiben rendeztük meg, 1 alkalommal más intézményben óvoda, iskola. Az esetkonferenciákat 10 kiskorú esetében az oktatási rendszerben történő bennmaradását célzó tevékenységek kidolgozásáért kezdeményeztük, melynek eredményeképpen a 5 kiskorú az adott 22

23 oktatási intézményben folytathatta tanulmányait a Gyjk, az érintett iskola, és a szülő által kölcsönösen kialakított feltételek mellett. 2 kiskorú esetében a kábítószerezés problémájának felszámolása érdekében hívtuk össze az érintetteket, mely megbeszélés eredményeként feltártuk az igénybe vehető speciális szolgáltatások és szolgáltatók elérhetőségét. Eredmény hosszabb távon várható. 24 esetben a család életében bekövetkezett veszélyeztető körülmények felszámolásának lehetőségeit kutattuk: 18 kiskorú esetében a nem megfelelő életkörülmények, valamint a szülők fizikai és érzelmi elhanyagolása ügyében, 5 kiskorú esetében a szülők együttműködés-képtelensége miatt kezdeményeztük a megbeszéléseket, szintén 1 gyermeket érintett az esetkonferencia, amikor is a kiskorú bántalmazta rendszeresen édesanyját. 7 kiskorúnál a helytelen nevelési attitűdből adódó gyermekbántalmazás megszüntetésének alternatíváit tártuk fel. 7 gyermek esetében agresszív magatartás, 1 kiskorú öngyilkossági kísérlete indokolta az esetmegbeszélés összehívását. Az esetmegbeszélések alkalmával a jelenlevő szakemberek és a Gyermekjóléti Központ munkatársai között konstruktív együttműködés alakult ki a gyermekek és családjaik problémájának enyhítése érdekében. II. Egyéb rendezvények, szolgáltatások 1. Gyermeknap játszóház Városi Gyermeknapi majális rendezvény részeként a Családsegítő Alapítvány képviseletében. Célcsoport: A Gyermeknapon résztvevő 3-14 éves gyermekek. Cél: Ajándékkészítés, közös játék. Eredmény: Kézügyesség fejlődése, szabadidő hasznos eltöltése. A játszóház vezetői: Nagyistók Anett és Gyarmati Györgyné 1 alkalom 43 fő részvételével 2. Gyermeknapi játszóház Az Egri Nők Egyesülete és a Családsegítő Intézet Gyermekjóléti Központja szervezésében. Célcsoport: A Gyermeknapon résztvevő 3-14 éves gyermekek. Cél: Ajándékkészítés, közös játék. Eredmény: Kézügyesség fejlődése, szabadidő hasznos eltöltése. A játszóház vezetői: Szente Edina és Gyarmati Györgyné 1 alkalom 29 fő részvételével 3. Családbarát Donor Nap játszóház TV Eger és a Magyar Vöröskereszt Heves Megyei Szervezete által szervezett rendezvény. Célcsoport: A rendezvényen résztvevő 3-14 éves gyermekek. Cél: Ajándékkészítés, közös játék. 23

24 Eredmény: Kézügyesség fejlődése, szabadidő hasznos eltöltése. A játszóház vezetői: Molnárné Kelemen Evelin, Nagyistók Anett és Gyarmati Györgyné. 1 alkalom 20 fő részvételével 4. Nyári tábor A Családsegítő Alapítvánnyal közös szervezésben, a Rotary Club támogatásával. Célcsoport: 7-14 éves gyermekek. Folyamatcél: A családok gyermek elhelyezési gondjainak enyhítése a nyári szünetben, kedvező térítési díj ellenében. Cél: A résztvevők számára változatos programok, kirándulások és foglalkozások szervezése, Balaton helytörténetének megismerése ben 6 napon keresztül 120 fő (20 fő/nap) vette igénybe ezt a szolgáltatást. A nyári napközi vezetői: Erős Andrea, Gyarmati Györgyné és Szente Edina. 5. Őszi játszóház Célcsoport: A Gyermekjóléti Központ által gondozott 7-14 éves gyermekek. Cél: Ajándékkészítés, közös játék. Eredmény: Kézügyesség fejlődése, szabadidő hasznos eltöltése. A játszóház vezetője: Perczéné Bocsi Orsolya, Nagyistók Anett és Szente Edina. 1 alkalom 10 fő részvételével 6. Korrepetálás Gondozott gyermekeink számára közismereti tárgyakból igény szerint végeztünk korrepetálást, valamennyi kolléga részvételével. Időtartam: Folyamatos. Célcsoport: Általános iskolai tanulók. Cél: Segítségnyújtás a tanuláshoz. Folyamatcél: Tanulók felzárkóztatása. Eredmény: Tanulmányi eredmény javulása. 7. Gyakorlósok fogadása 2011-ben összesen 117 fő töltötte gyakorlatát nálunk. A hallgatókat 6 felsőfokú oktatási intézményből (ELTE, SZTE, EKF, DE, AVKF, SZIE-JFK) fogadtuk.(14.sz. táblázat) 24

25 14. számú táblázat Gyakorlósok fogadása az intézmények szerint év Intézmények neve Gyakorlósok (fő) év év 1. EKF SZTE ELTE SZIE-JFK EKF szakképzés Debreceni Egyetem Matéria Bt Kossuth Zsuzsa Szakközépiskola Dimenzió Közhasznú Alapítvány 0 1 Összesen Láthatás biztosítása A Gyermekjóléti Központ jogerős bírósági vagy gyámhivatali határozat, végzés vagy mediációs megállapodás alapján minden hónap páratlan szombatján között, ill. előzetes egyeztetés után hétköznap tartottunk ügyeletet intézményünk központjában ben 195 fő, 2011-ben 143 fő részére biztosítottuk a kapcsolattartási ügyeletet. 9. Mediáció Az érintettek kérésére, illetőleg a gyámhivatal kezdeményezésére mediátoraink közreműködésével gyermekvédelmi közvetítői eljárást (mediáció) biztosítottunk, melynek célja a felek közötti konfliktusok feloldásának segítése, közöttük a megállapodás létrehozása, és annak mindkét fél részéről betartása. Ezen szolgáltatásunkat évben 8, 2011-ben 3 fő vette igénybe. 10. Utcai és lakótelepi szociális munka Az utcai és lakótelepi szociális munka célja a magatartásával testi, lelki, értelmi fejlődését veszélyeztető, a szabadidejét az utcán töltő, kallódó, csellengő gyermek segítése és a lakóhelyéről önkényesen eltávozó, vagy gondozója által a lakásból kitett, ellátás és felügyelet nélkül maradó gyermek felkutatása, lakóhelyére történő visszakerülésének elősegítése, szükség esetén átmeneti gondozásának vagy gyermekvédelmi gondoskodásban részesítésének kezdeményezése. 25

26 2010. évben 31, 2011-ben 74 gyermek részesült ebben az ellátási formában. 11. Készenléti ügyelet A készenléti szolgálat célja a gyermekjóléti központ nyitvatartási idején túl felmerülő krízishelyzetekben történő segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása. Az ügyelet április 1-től működik egy ingyenesen hívható, közismert telefonszám biztosításával úgy, hogy a készenlétben lévő munkatárs szakszerű segítséget tudjon nyújtani, vagy ilyen segítséget tudjon mozgósítani évben a készenléti ügyelet keretében 24 hívás került regisztrálásra. 12. Pszichológiai esetkezelés 2011-ben 77 fő, 25 férfi és 52 nő (nem halmozott adat) részesült pszichológiai ellátásban. 51-en új kliensként kértek segítséget. A segítséget kérők életkori megoszlása. 5 fő 6 évesnél fiatalabb 4 fő 7-13 éves 10 fő éves 22 fő éves 31 fő éves 4 fő éves 1 fő 62 évesnél idősebb A segítséget kérő felnőttek több mint 62%-a 36 fő nevel gyermeket, közülük 13-an házastársi (élettársi) kapcsolatban élve, 23-an egyedülállóként nevelik 18 év alatti gyermekeiket. A felnőttek közül 34 fő aktív kereső, 14 fő álláskereső, 3 fő nyugdíjas, 5 fő egyéb okból inaktív, 2 fő nem gyermek-és fiatalkorúként eltartott. A szolgáltatást igénybe vevők iskolai végzettség szerinti megoszlása: 5 fő tanköteles korúnál fiatalabb 10 fő általános iskola nyolc osztályánál kevesebb 10 fő általános iskola 8 osztálya 1fő általános iskola 10 osztálya 16 fő szakmunkásképző iskola, szakiskola 17 fő érettségizett 18 fő felsőfokú végzettség Összesen 326 beavatkozásra került sor: 149 pszichológiai tanácsadásra, 125 szupportív terápiára, 52 pszichológiai konzultációra, 7 családi konzultációra. 26

27 Leginkább lelki-mentális, gyermeknevelési, családi-kapcsolati és kapcsolattartási problémákban kerestek segítséget. III. Személyi feltételek alakulása, képzések, együttműködés alakulása 1. Személyi feltételek Központunknál 2011-ben a személyi feltételek december 31-i állapotnak megfelelően következőképpen alakultak: 1 fő központvezető 7 fő családgondozó 1 fő utcai szociális munkás 1 fő pszichológus 1 fő szociális asszisztens 2. Képzések, továbbképzések, konferenciák, tanácskozások január 25. KEF Tanácskozás Résztvevő: Molnárné Kelemen Evelin március 3. KEF Tanácskozás Résztvevő: Molnárné Kelemen Evelin március 17. KEF Pedagógus munkacsoport megbeszélés Résztvevő: Molnárné Kelemen Evelin március 28. SZETA fórum bűnügyi statisztika Részvevők: Balázs Zsuzsanna, Szente Edina, Nagyistók Anett és Fejes Attila 27

28 2011. április 6. Heves Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala által szervezet szociális konferencia Részvevők: Balázs Zsuzsanna, Gyarmati Györgyné Pappné Kormos Zsuzsanna és Fejes Attila április 12. Gyermekjóléti Központ éves tanácskozása. Résztvevők: Jelzőrendszer tagjai április 28. SZETA Szociopoly fórum Résztvevő: Szente Edina május 10. Esetmegbeszélő csoport módszertan. Résztvevők: Perczéné Bocsi Orsolya, Szente Edina és Fejes Attila május 8. Szakmai megbeszélés a kábítószerügyi szolgáltatások fejlesztéséért. Résztvevő: Perczéné Bocsi Orsolya, Nagyistók Anett és Fejes Attila május Országos Gyermekvédelmi Konferencia Résztvevő: Perczéné Bocsi Orsolya Helye: Budapest május 31. Konszenzus szakmai fórum Részvevők: Perczéné Bocsi Orsolya 28

29 2011. szeptember 5. KEF Tanácskozás Résztvevő: Molnárné Kelemen Evelin szeptember 8-9. Vakablak rendezvény Résztvevők: Molnárné Kelemen Evelin, Nagyistók Anett és Szente Edina szeptember 16. A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum által szervezett Tiszta élvezet regionális drogügyi konferencia. Részvevők: Molnárné Kelemen Evelin, Gyarmati Györgyné, Nagyistók Anett, Erős Andrea Szente Edina és Perczéné Bocsi Orsolya szeptember 22. KEF Tanácskozás Résztvevő: Molnárné Kelemen Evelin szeptember Egyenlő bánásmód hatóság diszkrimináció ellenes képzés Résztvevők: Molnárné Kelemen Evelin és Perczéné Bocsi Orsolya október 11. Krízishelyzetek és megoldások konferencia Résztvevők: Balázs Zsuzsanna, Pappné Kormos Zsuzsanna, Perczéné Bocsi Orsolya és Fejes Attila Helye: Hatvan október 12. Iskolai szegregáció SZETA fórum Részvevők: Balázs Zsuzsanna, Pappné Kormos Zsuzsanna, Gyarmati Györgyné, Szente Edina és Fejes Attila 29

30 2011. október 26. KEF tanácskozás Résztvevő: Molnárné Kelemen Evelin november 28. Esetmegbeszélő csoport Résztvevők: Perczéné Bocsi Orsolya és Fejes Attila november 30. KEF tanácskozás Résztvevő: Molnárné Kelemen Evelin 3. Együttműködés alakulása Intézményen belüli kapcsolatok A Gondozási Központokkal, Gondozói Házzal, alkalmanként, egy-egy eset kapcsán működtünk együtt. Az Északi Városrész Családsegítő és Információs Irodával és a Belvárosi Családsegítő Csoporttal gyakoribb, rendszeresebb kapcsolattartás alakult ki. 30

31 Intézményen kívüli kapcsolatok 15. sz. táblázat Kapcsolattartás az intézeten kívüli csoportokkal, szervezetekkel Intézmények: Együttműködés Együttműködés Eredmények Gyakorisága formája Egészségügyi, Folyamatos Jelzések Veszélyeztetettség Szociális és fogadása, küldése megelőzése, kialakult Családvédelmi Iroda Tájékoztatás, veszélyeztetettségi tényezők Gyámhatóság javaslat megszüntetése Hatósági eljárás lefolytatásához szükséges javaslat, tájékoztatás megküldése Egészségügyi, Folyamatos Jelzések, Veszélyeztetettség Szociális és felkérések megelőzése, kialakult Családvédelmi Iroda fogadása, küldése veszélyeztetettségi tényezők Gyámhivatal Tájékoztatás, megszüntetése javaslat Hatósági eljárás lefolytatásához szükséges javaslat, tájékoztatás megküldése Heves Megyei Folyamatos Tájékoztatás, Javaslat, tájékoztatás Kormányhivatal javaslat megküldése Szociális és Gyámügyi Hivatal Nevelési és Oktatási Folyamatos Jelzések Veszélyeztetettség Intézmények fogadása, küldése megelőzése, kialakult Tájékoztatás, veszélyeztetettségi tényezők javaslat megszüntetése 31

32 Oktatási, Kulturális, Folyamatos Jelzések Veszélyeztetettség Sport és Ifjúsági Iroda fogadása, küldése megelőzése, kialakult veszélyeztetettségi tényezők megszüntetése Családok Átmeneti Folyamatos Tájékoztatás, Kialakult veszélyeztetettségi Otthona javaslat tényezők megszüntetése Gyermekek Átmeneti Folyamatos Tájékoztatás, Kialakult veszélyeztetettségi Otthona javaslat tényezők megszüntetése Egészségügyi, Szükség és igény Jelzések Veszélyeztetettség Szociális és szerint fogadása, küldése, megelőzése, kialakult Családvédelmi Iroda lobbizás veszélyeztetettségi tényezők Szociális Csoport Tájékoztatás, megszüntetése javaslat Heves Megyei Folyamatos Jelzések Kialakult veszélyeztetettségi Önkormányzat fogadása, küldése tényezők megszüntetése Egységes Tájékoztatás, Gyermekvédelmi javaslat Intézménye Heves Megyei Folyamatos Jelzések Kialakult veszélyeztetettségi Rendőrkapitányság fogadása, küldése tényezők megszüntetése Tájékoztatás, javaslat Városi Védőnői Folyamatos Jelzések fogadása Veszélyeztetettség Szolgálat Tájékoztatás megelőzése, kialakult veszélyeztetettségi tényezők megszüntetése Mentálhigiénés Folyamatos Jelzések fogadása Veszélyeztetettség Csoport Tájékoztatás megelőzése, kialakult veszélyeztetettségi tényezők megszüntetése 32

33 Heves Megyei Markhót Ferenc Kórház Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet Heves Megyei Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó Heves Megyei Igazságügyi Hivatal Heves Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete Folyamatos Jelzések fogadása Tájékoztatás Veszélyeztetettség megelőzése, kialakult veszélyeztetettségi tényezők megszüntetése Szükség és igény Jelzések fogadása Veszélyeztetettség szerint Tájékoztatás megelőzése, kialakult veszélyeztetettségi tényezők megszüntetése Szükség és igény Jelzések fogadása Veszélyeztetettség szerint Tájékoztatás megelőzése, kialakult veszélyeztetettségi tényezők megszüntetése Szükség és igény Jelzések fogadása Veszélyeztetettség szerint Tájékoztatás megelőzése, kialakult veszélyeztetettségi tényezők megszüntetése Folyamatos Információnyújtás Veszélyeztetettség megelőzése, kialakult veszélyeztetettségi tényezők megszüntetése Rév Folyamatos Jelzések fogadása Veszélyeztetettség Szenvedélybeteg- Tájékoztatás megelőzése, kialakult segítő Szolgálat veszélyeztetettségi tényezők megszüntetése Városi Bíróság Szükség és igény KT KT Készítése, prevenció szerint Heves Megyei Szükség és igény Jelzések fogadása Munkaerő piaci információk Munkaügyi Központ szerint Tájékoztatás továbbítása Egri Kirendeltsége Nyufig Szükség és igény Tájékoztatás Tájékoztatás továbbítása szerint 33

Családsegítő Intézet Módszertani Gyermekjóléti Központ

Családsegítő Intézet Módszertani Gyermekjóléti Központ Családsegítő Intézet Módszertani Gyermekjóléti Központ SZAKMAI PROGRAM Családsegítő Intézet 3300 Eger, Kertész u. 3. Tel. (06-36) 784-825 E-mail: csskeger@chello.hu Családsegítő Intézet Módszertani Gyermekjóléti

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.6

Részletesebben

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április Átfogó értékelés Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről Budapest, 2013. április 1 Bevezetés 3 1. Demográfiai mutatók 4 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli,

Részletesebben

Beszámoló a Gondozási Központ, Báta településén végzett 2012 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról

Beszámoló a Gondozási Központ, Báta településén végzett 2012 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról 2. napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 17-i ülésére Beszámoló a Gondozási Központ, Báta településén végzett 2012 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására

Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására Előterjesztő : Ózd Város Önkormányzatának Jegyzője Előkészítő: Hatósági

Részletesebben

B e s z á m o l ó. Az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről. Doma Lajos.

B e s z á m o l ó. Az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről. Doma Lajos. B e s z á m o l ó Az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről Doma Lajos igazgatóhelyettes 1 Bevezetés Beszámolónk az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2013. május 22-én Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében tartott testületi ülésről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2013. május 22-én Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében tartott testületi ülésről. Jegyzőkönyv Készült: 2013. május 22-én Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében tartott testületi ülésről. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester Dr. Tarcali

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 43/2012. (V. 14.) KT. sz.

Részletesebben

A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (JSZSZGYK) 2014. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA Tartalomjegyzék I. SZAKMAI EGYSÉGEK TEVÉKENYSÉGE... 4 1. CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT (JSZSZGYK-CSK)... 4

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

Beszámoló a 2013. évi gyermekjóléti feladatok ellátásáról

Beszámoló a 2013. évi gyermekjóléti feladatok ellátásáról KAZINCBARCIKAI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Beszámoló a 2013. évi gyermekjóléti feladatok ellátásáról Készítette: István Zsolt igazgató Tátrai Ildikó intézményi egységvezető Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.7

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Gyermekvédelmi beszámoló 2013. év Az 1997. évi. XXXI. törvény 96.. (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

SZAKMAI PROGRAM DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 1. Az Intézményre vonatkozó általános adatok Az Intézmény neve: Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézménye Székhelye: 4032

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat 2014. évi gyermekvédelmi beszámolója Az 1997. évi. XXXI. törvény 96.. (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12320-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére.

8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12320-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére. 8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12320-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére. Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése Előterjesztő: Á

Részletesebben

Átfogó értékelés Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Átfogó értékelés Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 1. sz. melléklet Átfogó értékelés Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-2/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 24-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Eplény községben

Részletesebben

A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 2013. ÉVI ÉVES SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA

A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 2013. ÉVI ÉVES SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (JSZSZGYK) 2013. ÉVI ÉVES SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA Tartalomjegyzék I. SZAKMAI EGYSÉGEK TEVÉKENYSÉGE... 4 1. CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT (JSZSZGYK-CSK)...

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2015. május 13. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre. Készítette: Dobrosiné Ladjánszki Tímea intézményi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Gyermekjóléti egységes szerkezetbe foglalt SZAKMAI PROGRAMJA. Gyöngyös, 2014. február 1.

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Gyermekjóléti egységes szerkezetbe foglalt SZAKMAI PROGRAMJA. Gyöngyös, 2014. február 1. KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Gyermekjóléti egységes szerkezetbe foglalt SZAKMAI PROGRAMJA Gyöngyös, 2014. február 1. JOGI STÁTUSZ AZ INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE: Kistérségi Humán Szolgáltató Központ

Részletesebben

Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2012. év munkájáról Polgár település

Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2012. év munkájáról Polgár település Polgári Kistérség Többcélú Társulás Kistérségi Szolgáltató Központjának Gyermekjóléti Szolgálata Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2012. év munkájáról Polgár település Polgár városában a Gyermekjóléti

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. május 5-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. május 5-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. május 5-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 2014. évi átfogó értékelése.

Monostorpályi Község Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 2014. évi átfogó értékelése. Monostorpályi Község Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 2014. évi átfogó értékelése. Előterjesztés a 2015. május 22 -i Képviselő Testületi ülésre. Előterjesztő: Juhász

Részletesebben

Beszámoló. a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról

Beszámoló. a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról Gondozási Központ 7140 Bátaszék, Budai út 21. Tel.: 74/ 491-622; 74/ 591-113 Beszámoló a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 4 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása 4 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 4 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása 4 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 4 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása 4 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása

Részletesebben

Beszámoló az Alsózsolcai Gondozási Központ. 2013. évi munkájáról

Beszámoló az Alsózsolcai Gondozási Központ. 2013. évi munkájáról Emlékezz arra, hogy segíteni kell azokon, akik rászorulnak. Emlékezz arra, hogy önzetlen légy, fáradhatatlan, becsületes, igazmondó és önfeláldozó. Felejtsd el, ha félsz! Felejtsd el, ha gonosz indulataid

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló - átfogó értékelés - Zirc városban végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

BESZÁMOLÓ 2011. ÉVRŐL

BESZÁMOLÓ 2011. ÉVRŐL Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 06-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből A képviselő-testület Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 8/2012.

Részletesebben