JELENTÉS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi ellenőrzéséről december

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről. 1029 2010. december"

Átírás

1 JELENTÉS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi ellenőrzéséről december

2 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám: V /27/29/2010. Témaszám: 966 Vizsgálat-azonosító szám: V0494 Az ellenőrzést felügyelte: Dr. Lóránt Zoltán főigazgató Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Dr. Sepsey Tamás főigazgató-helyettes Az ellenőrzést vezette: Péntek László irodavezető, főtanácsadó Az ellenőrzést végezték: Dr. Ernst László irodavezető, főtanácsadó Alexovics Ágota számvevő tanácsos Dr. Horváth Klára számvevő tanácsos Bíró Zsolt számvevő tanácsos A témához kapcsolódó eddig készített számvevőszéki jelentések: címe Jelentés Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről Jelentés a Magyar Köztársaság évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről sorszáma Függelék: a kötött felhasználású támogatások évi felhasználásának ellenőrzése a helyi önkormányzatokat a évben megillető normatív hozzájárulás igénylésének és elszámolásának ellenőrzése a helyi önkormányzatok beruházásaihoz és rekonstrukcióihoz nyújtott évi felhalmozási célú támogatások ellenőrzése Jelentés a helyi és a helyi kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0634 Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a címen is olvashatóak.

3 Jelentés a szakiskolai fejlesztési programra fordított pénzeszközök felhasználása eredményességének ellenőrzéséről Jelentés a kiemelt turisztikai célú beruházások ellenőrzéséről a helyi önkormányzatoknál Jelentés a sürgősségi betegellátó rendszer kialakítására, fejlesztésére fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről

4 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 15 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 20 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK Az Önkormányzat költségvetési és pénzügyi helyzete A tervezett költségvetési bevételek és kiadások alapján a költségvetési egyensúly, a költségvetési hiány alakulása, a hiány tervezett finanszírozási módja, valamint a költségvetési hiány megállapításának szabályszerűsége A teljesített költségvetési bevételek és kiadások alapján a pénzügyi egyensúly, a pénzügyi hiány alakulása, a pénzügyi hiány finanszírozása, az igénybe vett finanszírozási célú pénzügyi eszközök hatása a pénzügyi helyzet alakulására, az eladósodásra, valamint a fizetőképességre Az Önkormányzat felkészültsége az európai uniós források igénylésére, felhasználására, a támogatott célkitűzés megvalósítására, működtetésére, valamint az elektronikus közszolgáltatási feladatok ellátására Az európai uniós források igénybevételére, felhasználására, a támogatott célkitűzés megvalósítására, működtetésére történt felkészülés szabályozottságának, szervezettségének, valamint egy támogatási szerződésben foglalt célkitűzés megvalósításának, működtetésének eredményessége Az európai uniós forrásokra történő pályázatok benyújtására vonatkozó döntések összhangja fejlesztési célkitűzésekkel Az európai uniós forrásokhoz kapcsolódóan a pályázatfigyelés, a pályázatkészítés, valamint az európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztés lebonyolításának belső rendje, a végrehajtás és az ellenőrzés szervezettsége Egy támogatási szerződésben foglalt célkitűzés megvalósítása, működtetése Az elektronikus közszolgáltatás feltételeinek kialakítása A költségvetési gazdálkodás belső kontrolljai A költségvetés tervezés, a gazdálkodás és a zárszámadás készítés folyamatában végrehajtandó belső kontrollok kialakítása A belső kontrollok működtetése a költségvetés tervezés, a gazdálkodás, és a zárszámadás készítés folyamataiban A belső ellenőrzési kötelezettség teljesítése 69 1

5 4. Az ÁSZ korábbi ellenőrzési javaslatai alapján készített intézkedési terv végrehajtása, hasznosítása Az Önkormányzat gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzése során tett javaslatok végrehajtására tervezett intézkedések megvalósítása A zárszámadáshoz kapcsolódó (állami hozzájárulások, támogatások igénylésének és felhasználásának ellenőrzése), valamint a további vizsgálatok esetében a megállapítások, javaslatok alapján tett intézkedések A vagyongazdálkodással összefüggő egyes döntések szabályszerűsége 86 MELLÉKLETEK 1. számú Az Önkormányzat gazdálkodását meghatározó adatok, mutatószámok (1 oldal) 2. számú Az önkormányzati vagyon alakulása (1 oldal) 2/a. számú Az önkormányzati kötelezettségek alakulása (1 oldal) 3. számú Az Önkormányzat évi költségvetési előirányzatainak és évi pénzügyi teljesítéseinek alakulása (1 oldal) 4. számú Tanúsítvány az európai uniós forrásokkal támogatott célok és programok évi tervezett és teljesített adatairól (5 oldal) 4/a. számú 4/b. számú Tanúsítvány az európai uniós forrásokra között benyújtott pályázatokról, amelyek elbírálásáról az Önkormányzat meg nem kapott tájékoztatást (2 oldal) Tanúsítvány a években benyújtott és elutasított európai uniós pályázatokról (2 oldal) 5. számú Adatlap az európai uniós forrással támogatott GVOP Déldunántúli régió elektronikus közigazgatási szolgáltatásainak fejlesztése feladatról (3 oldal) 6. számú Dr. Páva Zsolt úr, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata polgármestere által tett észrevétel (12 oldal) 7. számú Dr. Páva Zsolt úr, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata polgármestere észrevételére adott válasz (4 oldal) 2

6 RÖVIDÍTÉSEK, MOZAIKSZAVAK JEGYZÉKE Törvények Áfa tv. Áht. ÁSZ tv. Eisz. tv. Gt. Jat. Kbt. Ötv. Ptk. Számv. tv. Rendeletek Áhsz. az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény az Állami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. törvény az elektronikus információszabadságról szóló évi XC. törvény a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény a jogalkotásról szóló évi XI. törvény a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény a számvitelről szóló évi C. törvény az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet Ámr. 1 az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet Ámr. 2 az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet Ber. a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet helyiség bérbeadási rendelet vagyongazdálkodási rendelet 1 vagyongazdálkodási rendelet 2 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet évi költségvetési rendelet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának 44/2005. (XI. 29.) számú rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások, a forgalomképes nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és a bérlőnek történő elidegenítésükről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának 29/2002. (V. 10.) számú rendelete az Önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának 40/2008. (XI. 26.) számú rendelete az Önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának 3/2005. (II. 15.) számú rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről 3

7 2006. évi költségvetési rendelet évi költségvetési rendelet évi költségvetési rendelet évi költségvetési rendelet évi költségvetési rendelet évi zárszámadási rendelet évi zárszámadási rendelet Szórövidítések Adóügyi osztály áfa APEH ÁROP ASP ÁSZ Egészség és Szociálpolitikai osztály Egyesített Egészségügyi Intézmények EIB EIB hitel EKF EKF projekt EKOP e-közszolgáltatás Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának 4/2006. (II. 22.) számú rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának 6/2007. (II. 20.) számú rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2/2008. (II. 20.) számú rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának 3/2009. (II. 16.) számú rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 15.) számú rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának 12/2006. (V. 5.) számú rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának 16/2007. (IV. 30.) számú rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri hivatal Pénzügyi Főosztályának Adóügyi Osztálya általános forgalmi adó Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal UMFT Államreform Operatív Program alkalmazás szolgáltató: olyan szolgáltató, amely interneten keresztül információs és feldolgozási szolgáltatásokat nyújt az önkormányzatok részére (angolul: Application Service Providing) Állami Számvevőszék Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri hivatal Humán Főosztályának Egészség és Szociálpolitikai Osztálya Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Egyesített Egészségügyi Intézményei Európai Beruházási Bank Európai Beruházási Banki hitel Európa Kulturális Fővárosa Európa Kulturális Fővárosa 2010 projekt UMFT Elektronikus Közigazgatás Operatív Program elektronikus közszolgáltatás 4

8 ellenőrzési nyomvonal Ellenőrzési osztály EU Önerő Alap FEUVE főjegyző Gazdaság bizottság gazdasági program Gazdasági, Tulajdonosi és Vállalkozási bizottság GESZ GKÖ Humán főosztály Informatikai osztály informatikai stratégia Integrált Szociális Intézmény ISPA ISPA projekt Jogi és Önkormányzati főosztály KEHI KKV Költségvetési bizottság Közgazdasági főosztály Közgyűlés Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri hivatalának január 1-től hatályos ellenőrzési nyomvonala (kiadta a főjegyző) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri hivatalának Ellenőrzési Osztálya a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi. CXXVII. törvény 5. számú mellékletének 12. pontja alapján központi költségvetési hozzájárulást biztosít a helyi önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik számára, azok európai uniós fejlesztési célú pályázatihoz szükséges saját forrás kiegészítésére folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának címzetes főjegyzője Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/2007. (IV. 5.) számú határozata a évekre vonatkozó gazdasági programjáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági, Tulajdonosi és Vállalkozási Bizottsága Gazdasági Ellátó és Szolgáltató Szervezet Pécsi Görög Kisebbségi Önkormányzat Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri hivatalának Humán Főosztálya Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri hivatalának Informatikai Osztálya Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 579/2006. (XII. 13.) számú határozatával elfogadott informatikai stratégiája Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Integrált Szociális Intézménye Instrument for Structural Policies for Pre-Accession (Strukturális Politikák Csatlakozás Előtti Eszköze) a város szennyvízcsatorna és ivóvízhálózat fejlesztését szolgáló projekt Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri hivatalának Jogi és Önkormányzati Főosztálya Kormányzati Ellenőrzési Hivatal Közép- és kisvállalkozások Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Költségvetési Bizottsága Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri hivatalának Közgazdasági Főosztálya Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 5

9 Közlekedési és Kommunális bizottság Központi menza KSH KvVM leltározási és leltárkészítési szabályzat Művelődési, Közoktatási és Sport főosztály Népjóléti bizottság OM Önkormányzat önköltségszámítás rendjére vonatkozó szabályzat pályázati szabályzat pályázási rend Pécs Holding Zrt. pénzgazdálkodási szabályzat pénzkezelési szabályzat Pénzügyi bizottság Pénzügyi főosztály PIK polgármester Polgármesteri hivatal Polgármesteri hivatal ügyrendje Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kommunális Bizottsága Középiskolai Központi Menza Központi Statisztikai Hivatal Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri hivatalának szeptember 1-től hatályos leltározási és leltárkészítési szabályzata (kiadta a főjegyző) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri hivatalának Művelődési, Közoktatási és Sport Főosztálya Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Népjóléti Bizottsága Oktatási Minisztérium Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri hivatalának február 1-től hatályos önköltségszámítás rendjére vonatkozó szabályzata (kiadta a főjegyző) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri hivatalának március 17-től hatályos pályázati szabályzata (kiadta a polgármester és a főjegyző) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri hivatalának január 25-től hatályos pályázási rendje (kiadta a polgármester és a főjegyző) Pécs Holding Városi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri hivatalának április 1-től hatályos pénzgazdálkodási szabályzata (kiadta az alpolgármester és a főjegyző) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri hivatalának július 1-től hatályos pénzkezelési szabályzata (kiadta a főjegyző) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri hivatalának Pénzügyi Főosztálya Pécsi Ingatlankezelő Vállalat Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának polgármestere Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri hivatalának március 15-től hatályos ügyrendje (kiadta a polgármester és a főjegyző) 6

10 PPP PTE PVV Zrt. RKÖ selejtezési szabályzat Sopianae projekt Stratégiai Tervezési osztály számlarend számviteli politika SZKÖ Társadalmi Kapcsolatok bizottság Társulás Tisztségviselői kabinet Tűzoltóság UKÖ ÚMFT Public Private Partnership közfeladatok megoldása a közszféra és a magántőke együttműködésével Pécsi Tudományegyetem Pécsi Városüzemeltetési és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pécsi Városi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri hivatalának szeptember 1-től hatályos felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata (kiadta a főjegyző) önkormányzati új utak építése, közutak és műtárgyak felújítása, valamint közlekedés biztonságát növelő forgalomtechnikai beavatkozások végrehajtása Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri hivatalának Stratégiai Tervezési Osztálya Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri hivatalának január 1-től hatályos számlarendje (kiadta a főjegyző) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri hivatalának január 1-től hatályos számviteli politikája (kiadta a polgármester és a főjegyző) Pécsi Szerb Kisebbségi Önkormányzat Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri hivatalának Tisztségviselői Kabinetje Pécs Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága Pécsi Ukrán Kisebbségi Önkormányzat Új Magyarország Fejlesztési Terv Városfejlesztési bizottság Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága Városfejlesztési főosztály Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri hivatalának Városfejlesztési Főosztálya évi költségvetési koncepció Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 573/2005. (XI. 24.) számú határozata az Önkormányzat évi költségvetési koncepciójáról 7

11

12 ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR 1. elektronikus szolgáltatási szint 2. elektronikus szolgáltatási szint 3. elektronikus szolgáltatási szint 4. elektronikus szolgáltatási szint európai uniós források eredményesség fejlesztési feladat (projekt) Az 1044/2005. (V. 11.) Korm. határozat alapján olyan információs, tájékoztató szolgáltatás, amely csak általános információkat közöl az adott üggyel kapcsolatos teendőkről és a szükséges dokumentumokról. Az 1044/2005. (V. 11.) Korm. határozat alapján olyan egyirányú kapcsolatot biztosító szolgáltatás, amely az 1. szinten túl biztosítja az adott ügy intézéséhez szükséges dokumentumok, nyomtatványok letöltését, és azok ellenőrzéssel, vagy ellenőrzés nélküli elektronikus kitöltését, amely esetben a dokumentumok benyújtása hagyományos úton történik. Az 1044/2005. (V. 11.) Korm. határozat alapján olyan kétirányú kapcsolatot biztosító szolgáltatás, amely közvetlen, vagy ellenőrzött kitöltésű dokumentum segítségével biztosítja az elektronikus adatbevitelt és a bevitt adatok ellenőrzését. Az ügy indításához, intézéséhez személyes megjelenés nem szükséges, de az ügyhöz kapcsolódó közigazgatási döntés (határozat, egyéb aktus) közlése, valamint a kapcsolódó illeték-, vagy díjfizetés hagyományos úton történik. Az 1044/2005. (V. 11.) Korm. határozat alapján olyan teljes közvetlen kétirányú ügyintézési folyamatot biztosító szolgáltatás, amikor az ügyhöz kapcsolódó közigazgatási döntés is elektronikus úton kerül közlésre, illetve a kapcsolódó illeték-, vagy díjfizetés elektronikus úton is intézhető. Az Európai Unió költségvetéséből, illetve az Európai Gazdasági Térség Európai Unión kívüli tagállamainak költségvetéséből származó támogatások, valamint a Svájci Hozzájárulás programból származó támogatás. Egy adott tevékenység céljai megvalósításának mértéke, a tevékenység szándékolt és tényleges hatása közötti kapcsolat. (Forrás: Ámr pont) Az a fejlesztési feladat, amely illeszkedik az Európai Unió, illetve a Nemzeti Fejlesztési Terv által támogatott programokhoz. Az Európai Unió, illetve a Nemzeti Fejlesztési Terv és az Új Magyarország Fejlesztési Terv által meghirdetett programokhoz kapcsolódó, támogatott projektek fejlesztési feladatok megvalósításához használhatók fel az európai uniós források. A fejlesztési feladat (projekt) tartalmilag és formailag részletesen kidolgozott, megfelelő pénzügyi háttérrel és végrehajtási ütemezéssel rendelkező fejlesztési terv. 9

13 fejlesztési célkitűzés hazai társfinanszírozás indikátor irányító hatóság kedvezményezett központi program Az önkormányzat által ellátott kötelező, vagy önként vállalt feladatok mennyiségi (minőségi) fejlesztésére vonatkozó terv. A mennyiségi fejlesztés megvalósulhat beszerzéssel, létesítéssel, bővítéssel, átalakítással. A központi költségvetési és az elkülönített állami pénzalapokból származó finanszírozás. A projekt megvalósulásának számszerűsíthető eredményei, mutató, jelzőszám, amelynek segítségével egy célkitűzés megvalósulásának adott szintjét lehet szemléltetni. Jelenthet egy felhasznált erőforrást, egy elért hatást, egy minőségi szintet, illetve valamilyen egyéb változást. A strukturális alapok és a Kohéziós alap forrásainak szabályszerű, hatékony és eredményes felhasználásához szükséges intézményrendszer felső eleme. Az irányító hatóság általános és átfogó felelősséget visel a programok, projektek hatékony és szabályszerű végrehajtásáért. Felelősségi köréből eredően ellenőrzi a közösségi, valamint a hazai jogszabályok betartását, koordinálja az európai uniós források szétosztásának folyamatát, irányítja az intézményrendszer, a statisztikai és a pénzügyi nyilvántartási rendszer működését. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Irányító Hatósága közreműködik az Operatív Program véglegesítésében, irányítja az Operatív Program Program-kiegészítő Dokumentum kidolgozását, és közreműködő szerepet vállal e dokumentumoknak az Európai Bizottsággal történő tárgyalásaiban. Az Irányító Hatóság részt vesz továbbá a költségvetési tervezésében, valamint közreműködő szervezetek bevonásával irányítja a meghirdetett pályázatok és a központi programok végrehajtását. Az a helyi önkormányzat, amely a támogatási szerződést kedvezményezettként aláírja, a projektet, illetve a központi programhoz kapcsolódó támogatott önkormányzati programot végrehajtja. Az ország egészére, több régióra, egy régióra vonatkozó, de mindenképpen az önkormányzat közigazgatási területén túlmutató program, amelynél a támogatott programok kiválasztása pályáztatás nélkül, előre meghatározott feltételrendszer szerint történik, a kedvezményezettek közvetlen megkeresésével. Az Európai Unió pénzügyi alapja a Kohéziós alap, a környezetvédelem és a közlekedés terén nyújt lehetőséget az egyes tagországoknak központi programok megvalósítására. 10

14 közreműködő szervezet lebonyolítás operatív program Nemzeti Fejlesztési Terv A közreműködő szervezetek az európai uniós támogatást elnyert kedvezményezettekkel a kapcsolattartó szervek. Feladatai: a támogatási szerződés mintától eltérő egyedi támogatási szerződés-tervezetek előzetes megküldése jóváhagyásra a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek; a projektek megvalósítása előrehaladásának nyomon követése, a támogatás kifizetésének engedélyezése, a folyamatba épített ellenőrzések (dokumentumalapú ellenőrzések és kockázatelemezésre alapozott helyszíni ellenőrzések) végzése, a projektek zárásával kapcsolatos feladatok ellátása, szabálytalanságkezelési rendszer kialakítása és működtetése; ellenőrzési nyomvonal készítése és folyamatos aktualizálása; az Egységes Monitoring Informatikai Rendszerben az adatok folyamatos rögzítése, az adatbázis naprakészségének és megbízhatóságának biztosítása; a beszámolók készítése és megküldése a miniszter és az Nemzeti Fejlesztési Ügynökség részére az akcióterv és az éves munkaterv megvalósításában történt előrehaladásról és a szükséges intézkedésekre vonatkozó javaslatokról. Az európai uniós források felhasználásával megvalósuló fejlesztésre irányuló műszaki, gazdasági (pénzügyi) tevékenységet magában foglaló szervezési, irányítási szolgáltatás. A szervezési szolgáltatás kiterjedhet a pályázatkészítésre, a közbeszerzési eljárás lebonyolításán keresztül a folyamatos műszaki ellenőrzésre, a pénzügyi elszámolásra, a műszaki átadás-átvételre, az üzembe helyezésre, illetve a fejlesztési folyamat egyes elemeire. Az Európai Bizottság által jóváhagyott, a Közösségi Támogatási Keret végrehajtására vonatkozó, több évre szóló intézkedésekhez kapcsolódó prioritások egységes rendszerét tartalmazó dokumentum. Helyzetelemzést, stratégiát a tervezett fejlesztési területek prioritásait, azok céljait és pénzügyi forrásaik megjelölését tartalmazó dokumentum, amelyet a Magyar Köztársaság készített az Európai Unió programozási irányelveinek, célkitűzéseinek megfelelően a fejlődésben lemaradó régiók fejlődésének és strukturális átalakulásának elősegítésére a kiemelt szükségletekre figyelemmel. A Nemzeti Fejlesztési Terv stratégiai fejezetének célja, hogy a közötti időszakra kijelölje a strukturális alapokból támogatható fejlesztéspolitikai célkitűzéseit és prioritásait. A strukturális alapok operatív programjai: Agrár- és Vidékfejlesztés Operatív Program (AVOP); Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP); Humán erőforrások fejlesztései Operatív Program (HEFOP); Környezetvédelem és infrastruktúra Operatív Program (KIOP); Regionális Fejlesztés Operatív Program (ROP). 11

15 prioritás program regionális program saját forrás stratégiai ingatlancsomag szabálytalanság Új Magyarország Fejlesztési Terv A közösségi támogatási kerettervben vagy támogatásban elfogadott stratégia valamely prioritása; ehhez rendelik hozzá az alapokból és egyéb pénzügyi eszközökből, valamint a tagállam megfelelő pénzügyi forrásaiból származó hozzájárulást, továbbá a meghatározott célok összességét. Ágazati vagy térségi fejlesztési célt megvalósító fejlesztési terv, mely több egymással összefüggő projekt útján, az érintettek együttműködése alapján valósul meg. Az ágazati és regionális prioritásokat egyaránt tartalmazó operatív program regionális prioritása, illetve támogatási konstrukciója. A kedvezményezett által a támogatott projekthez biztosított forrás, amelybe az államháztartás alrendszereiből nyújtott támogatás nem számítható be. Költségvetési szervek esetén a jóváhagyott előirányzat saját forrásnak minősül. Hét ingatlani kört magában foglaló ingatlan együttes, amely az Önkormányzat számára várospolitikai, vagy hosszabbtávú üzletpolitikai célból nélkülözhetetlen, kiemelkedő jelentőségű és hasznosítása erre tekintettel történhet. A jogszabályokban szereplő előírásoknak, illetve a támogatási szerződésben a felek által vállalt kötelezettségeknek a megsértése, amelyek eredményeképpen az Európai Közösség vagy a Magyar Köztársaság pénzügyi érdekei sérülnek, illetve sérülhetnek. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv célja a foglalkoztatás bővítése és a tartós növekedés feltételeinek megteremtése. Ennek érdekében között hat kiemelt területen indított el összehangolt állami és európai uniós fejlesztéseket: a gazdaságban, a közlekedésben, a társadalom megújulása érdekében, a környezet és az energetika területén, a területfejlesztésben és az államreform feladataival összefüggésben. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv operatív programjai: Államreform Operatív Program (ÁROP); Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP); Gazdaságfejlesztés Operatív Program (GOP); Környezet és Energia Operatív Program (KEOP); Közlekedés Operatív Program (KÖZOP); Dél-Alföldi Operatív Program (DAOP); Dél-Dunántúli Operatív Program (DDOP); Észak-Alföldi Operatív Program (ÉAOP); Észak-Magyarországi Operatív Program (ÉMOP); Közép-Dunántúli Operatív Program (KDOP); Közép-Magyarországi Operatív Program (KMOP); Nyugat-Dunántúli Operatív Program (NYDOP); Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP); Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP). 12

16 támogatási szerződés vagyonhasznosítók A strukturális alapok esetében az irányító hatóságnak, illetve a Kohéziós Alap esetében a közreműködő szervezeteknek a kedvezményezett önkormányzattal kötött szerződése, amely a támogatás felhasználásának részletes feltételeit tartalmazza. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében támogatott projektek esetében a támogatási szerződés a kedvezményezett és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség nevében eljáró közreműködő szervezet között jön létre. Nagyprojekt esetén a támogatási szerződést az Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ellenjegyzi. A támogatási szerződés képezi a megvalósítás nyomon követésének, finanszírozásának és ellenőrzésének alapját. A Polgármesteri hivatal, az Önkormányzat költségvetési szervei, az Önkormányzat gazdasági társaságai, az önkormányzati társulások. 13

17

18 JELENTÉS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének évi ellenőrzéséről BEVEZETÉS Az Ötv. 92. (1) bekezdése, az Állami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. törvény 2. (3) bekezdése, valamint az Áht. 120/A. (1) bekezdése alapján az önkormányzatok gazdálkodását az Állami Számvevőszék ellenőrzi. Az ellenőrzésre az Országgyűlés illetékes bizottságai részére is átadott, országosan egységes ellenőrzési program szerint került sor. Az Állami Számvevőszék a stratégiájában foglalt célkitűzéseknek megfelelően a helyi önkormányzatok költségvetési gazdálkodási rendszerének ellenőrzését a évben megújított, teljesítmény-ellenőrzési elemekkel kiegészített ellenőrzési program alapján folytatja a évben. Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy az Önkormányzat: milyen módon biztosította a költségvetési és a pénzügyi egyensúlyt a költségvetésében és annak teljesítése során, valamint változott-e a hiányzó bevételi források pótlásában a finanszírozási célú pénzügyi műveletek jelentősége, hatása; eredményesen készült-e fel a szabályozottság és a szervezettség terén az európai uniós források igénylésére és felhasználására, megvalósította, működtette-e a támogatott célkitűzést, továbbá biztosította-e az elektronikus közszolgáltatás feltételeit, a gazdálkodási adatok közzétételével a gazdálkodás nyilvánosságát; megfelelően kialakította-e és működtette-e a belső kontrollokat a költségvetés tervezés, a gazdálkodás és a zárszámadás készítés, valamint a belső ellenőrzés folyamatában, továbbá; megfelelően hasznosították-e a korábbi számvevőszéki ellenőrzések megállapításait, szabályszerűségi 1 és célszerűségi javaslatait. 1 A törvényi előírások betartásának elmulasztásakor a részletes megállapítások fejezetben egységesen a törvénysértés megjelölést alkalmazzuk, mivel az ÁSZ nem tehet különbséget a törvényi előírások között. 15

19 BEVEZETÉS Az ellenőrzés típusa: átfogó ellenőrzés, amely egy ellenőrzés keretében meghatározott területekre összpontosítva alkalmazza a szabályszerűségi, valamint a teljesítmény-ellenőrzés jellemzőit. Az ellenőrzött időszak: a költségvetési egyensúly és az európai uniós támogatás igénybevételére történt felkészülés ellenőrzése esetében a évek, a belső kontrollok kialakítása és működtetése tekintetében a év, az önkormányzatok gazdálkodási rendszerének évi átfogó ellenőrzéséről készített jelentésben rögzített javaslatok megvalósítását, hasznosítását, valamint a óta végzett további ellenőrzések során megfogalmazott javaslatok végrehajtása érdekében a I. negyedév közötti időszakban tett intézkedéseket ellenőriztük. Pécs Megyei Jogú Város lakosainak száma január 1-jén fő volt. A évi önkormányzati képviselő választást követően az Önkormányzat 41 tagú, a évi időközi polgármester választás után 40 tagú Közgyűlésének munkáját kilenc állandó bizottság segítette. Az Önkormányzat mellett a évi önkormányzati képviselő és polgármester választásokat követően kilenc 2 kisebbségi önkormányzat működött. A polgármester a május 10-én megtartott időközi polgármester választás óta tölti be tisztségét, a főjegyző személye az év óta változatlan. Az Önkormányzat feladatainak végrehajtása érdekében a évben 48, a évben 46 költségvetési intézményt működtetett, amelyekből a évben 17 önállóan gazdálkodó, a évben 16 önállóan működő és gazdálkodó volt. A feladatok ellátásában a évben 37, a évben 31 gazdasági társasága vett részt. Az Önkormányzat az éves költségvetési beszámolója szerint a évben millió Ft költségvetési bevételt ért el, és millió Ft költségvetési kiadást teljesített. A teljesített költségvetési bevételek 58,5 %-kal, a költségvetési kiadások 31,4 %-kal haladták meg a évben teljesített költségvetési bevételeket és kiadásokat a teljesített felhalmozási célú költségvetési bevételek és kiadások növekedése következtében. Az Önkormányzat december 31-én a könyvviteli mérleg szerint millió Ft értékű vagyonnal rendelkezett, amely 22,4%-kal magasabb a év végi állománynál. Az eszközök közül a tárgyi eszközök állománya a év végén millió Ft, a forgóeszközök állománya millió Ft volt. A tárgyi eszközök 20,3%-kal, a forgóeszközök pedig 118,3%-kal növekedtek a év végi állományhoz viszonyítva. A tárgyi eszközök növekedésén belül a beruházások, felújítások állománya több mint négyszeresére emelkedett, amelyből jelentős mértéket az ISPA-, az EKF- és a Sopianae projekthez kapcsolódó folyamatban lévő beruházások képviseltek. A forgóeszközökön belül a pénzeszközök állománya 106,7%-kal nőtt. A források közül a év végén a saját tőke millió Ft, a tartalék 8013 millió Ft, a kötelezettségek millió Ft összeget képviseltek. A saját tőke a jelentős mértékű beruházások következtében 10,5%-kal, a tartalékok a helyesbített pénzmaradvány emelkedése miatt 182,1%-kal növekedtek. A kötelezettségek állománya a évben kibocsátott 6000 millió Ft-os kötvény és a 9964 millió Ft EIB hitel felvétel hatására 2 Települési kisebbségi önkormányzatok: bolgár, cigány, görög, horvát, lengyel, német, ruszin, szerb, ukrán kisebbségi önkormányzat. 16

JELENTÉS. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről. 1026 2010. november

JELENTÉS. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről. 1026 2010. november JELENTÉS Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről 1026 2010. november 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport

Részletesebben

JELENTÉS. a Nógrád Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről. 1011 2010. augusztus

JELENTÉS. a Nógrád Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről. 1011 2010. augusztus JELENTÉS a Nógrád Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről 1011 2010. augusztus 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0936 2009. november

JELENTÉS. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0936 2009. november JELENTÉS Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről 0936 2009. november 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések

Részletesebben

JELENTÉS. Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről

JELENTÉS. Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről JELENTÉS Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről 1038 2011. január 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság

Részletesebben

JELENTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0931 2009. szeptember

JELENTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0931 2009. szeptember JELENTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről 0931 2009. szeptember 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0941 2009. november

JELENTÉS. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0941 2009. november JELENTÉS Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről 0941 2009. november 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Átfogó Ellenőrzési

Részletesebben

BEKESCSABA MECYEI JOCO V AROS POLGARMESTERE TOL Bekescsaba, Szenl Istvan ler 7.

BEKESCSABA MECYEI JOCO V AROS POLGARMESTERE TOL Bekescsaba, Szenl Istvan ler 7. BEKESCSABA MECYEI JOCO V AROS POLGARMESTERE TOL Bekescsaba, Szenl Istvan ler 7. /kl. SZ.: VII/. 208 120/0. E/oado : Tame Sfuber Eva Mel/.: ASZjelentes Postacim: 5601 PI 112. Telefon: (66) 523-80/ Telefox:

Részletesebben

SZÁMVEVİI JELENTÉS. a Bátaszék Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó. 2007. november

SZÁMVEVİI JELENTÉS. a Bátaszék Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó. 2007. november Tervezet! TOLNA MEGYEI ELLENİRZÉSI IRODA - SZEKSZÁRD SZÁMVEVİI JELENTÉS a Bátaszék Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenırzésérıl 2007. november 3. Önkormányzati és Területi

Részletesebben

JELENTÉS. a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről. 0650 2006.

JELENTÉS. a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről. 0650 2006. JELENTÉS a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről 0650 2006. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések

Részletesebben

JELENTÉS Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0527 2005. július 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről 0554 2005. november 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó

Részletesebben

JELENTÉS a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0507 2005. február 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3 Átfogó Ellenőrzések Főcsoport

Részletesebben

JELENTÉS. 13052 2013. július

JELENTÉS. 13052 2013. július JELENTÉS Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzata belső kontrollrendszerének kialakítása, valamint egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működése ellenőrzéséről 13052 2013. július Állami Számvevőszék

Részletesebben

JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0355 2003. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3 Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi. Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 13078 2013.

JELENTÉS. az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi. Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 13078 2013. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi ellenőrzéséről Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet 13078 2013. augusztus Állami Számvevőszék lktatószám: V-0043-020-005-036/2013.

Részletesebben

JELENTÉS. Göd Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1227 2012. április

JELENTÉS. Göd Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1227 2012. április JELENTÉS Göd Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1227 2012. április Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3109-021/2012. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám: V0560140 Az ellenőrzést

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15012 2015. március

JELENTÉS. az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15012 2015. március ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzéséről Budapest Főváros XIV. kerület Zugló 15012 2015. március Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0542-062/2014.

Részletesebben

JELENTÉS. a beruházásokhoz kapcsolódó adókedvezmények és támogatások ellenőrzéséről. 12102 2012. november

JELENTÉS. a beruházásokhoz kapcsolódó adókedvezmények és támogatások ellenőrzéséről. 12102 2012. november JELENTÉS a beruházásokhoz kapcsolódó adókedvezmények és támogatások ellenőrzéséről 12102 2012. november Állami Számvevőszék Iktatószám: V-2016-180/2012. Témaszám: 1039 Vizsgálat-azonosító szám: V0572 Az

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Magyar Aliarnkincstár működésének és gazdálkodásának. ellenőrzéséről. 14098 2014. június

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Magyar Aliarnkincstár működésének és gazdálkodásának. ellenőrzéséről. 14098 2014. június ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ' a Magyar Aliarnkincstár működésének és gazdálkodásának ellenőrzéséről 14098 2014. június Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0119-088/2014. Témaszám: 1154 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzatok vagyongazdálkodása ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 2014. június

JELENTÉS. az önkormányzatok vagyongazdálkodása ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 2014. június ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzéséről Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület 14080 2014. június Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0232-068/2014.

Részletesebben

JELENTÉS. a Debreceni Egyetem ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, működésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. a Debreceni Egyetem ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, működésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Debreceni Egyetem ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, működésének ellenőrzése 15071 2015. április Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0589-184/2014

Részletesebben

JELENTÉS. a helyi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről Német Nemzetiségi Önkormányzat Jánossomorja ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. a helyi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről Német Nemzetiségi Önkormányzat Jánossomorja ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a helyi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről Német Nemzetiségi Önkormányzat Jánossomorja 14011 2014. január Állami Számvevőszék lktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS. Velence Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1269 2012. április

JELENTÉS. Velence Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1269 2012. április JELENTÉS Velence Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1269 2012. április Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3091-020/2012. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám: V0560122 Az

Részletesebben

JELENTÉS. 13025 2013. március

JELENTÉS. 13025 2013. március JELENTÉS Kerepes Nagyközség Önkormányzata belső kontrollrendszerének kialakítása, valamint egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működése ellenőrzéséről 13025 2013. március Állami Számvevőszék

Részletesebben

JELENTÉS. 0450 2004. október

JELENTÉS. 0450 2004. október JELENTÉS a Budapest Főváros Önkormányzatánál a működési célú pénzeszközátadás rendszerének ellenőrzéséről Az önkormányzati gazdálkodás átfogó ellenőrzésének II. üteme 0450 2004. október 3. Önkormányzati

Részletesebben

JELENTÉS. Sásd Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1255 2012. április

JELENTÉS. Sásd Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1255 2012. április JELENTÉS Sásd Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1255 2012. április Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3077-017/2012. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám: V0560108 Az ellenőrzést

Részletesebben

JELENTÉS. Nagyatád Város Önkormányzata pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályosságának ellenőrzéséről. 13030 2013. május

JELENTÉS. Nagyatád Város Önkormányzata pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályosságának ellenőrzéséről. 13030 2013. május JELENTÉS Nagyatád Város Önkormányzata pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályosságának ellenőrzéséről 13030 2013. május Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0030-259-014/2013. Témaszám: 1069 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályosságának ellenőrzéséről LŐRINCI. 13094 2013. szeptember

JELENTÉS. az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályosságának ellenőrzéséről LŐRINCI. 13094 2013. szeptember JELENTÉS az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályosságának ellenőrzéséről LŐRINCI 13094 2013. szeptember Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0030-351-010/2013. Témaszám: 1069 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

JELENTÉS. a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának. Ujfehértó Város Roma Nemzetiségi Onkormányzata ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK / 00

JELENTÉS. a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának. Ujfehértó Város Roma Nemzetiségi Onkormányzata ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK / 00 ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről / 00 Ujfehértó Város Roma Nemzetiségi Onkormányzata 14143 20140 június Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0225-065/2014.

Részletesebben

JELENTÉS. 13035 2013. május

JELENTÉS. 13035 2013. május JELENTÉS Hernádkak Község Önkormányzata belső kontrollrendszerének kialakítása, valamint egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működése ellenőrzéséről 13035 2013. május Állami Számvevőszék

Részletesebben