5527 Bucsa, Kossuth tér Kertészsziget, Kossuth u. 1. Tel.: 66/ Tel.: 66/ M E G H Í V Ó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "5527 Bucsa, Kossuth tér 6. 5526 Kertészsziget, Kossuth u. 1. Tel.: 66/585-520 Tel.: 66/494-022 M E G H Í V Ó"

Átírás

1 Bucsa Község Önkormányzat Kertészsziget Község Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R E P O L G Á R M E S T E R E 5527 Bucsa, Kossuth tér Kertészsziget, Kossuth u. 1. Tel.: 66/ Tel.: 66/ M E G H Í V Ó Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 30-án (pénteken) délután 14,00 órakor tartandó rendkívüli nyilvános együttes ülésére. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Napirendi pontok: 1./ Intézmény és Óvoda Alapító Okiratának módosítása Előadók: Kláricz János Kláricz Jánosné 2./ Intézmény és Óvoda 2011/2012 évi tanévre szóló tantárgyfelosztás jóváhagyása Előadók: Kláricz János Kláricz Jánosné Kérem az ülésen való szíves megjelenését. Kláricz János sk. Kláricz Jánosné sk. 1

2 1. napirendi pont Előterjesztés Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének, és Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 30-án (pénteken) délután 14,00 órakor tartandó rendkívüli nyilvános együttes ülésére Intézmény és Óvoda Alapító Okiratának módosítása Tisztelt Képviselő-testületek! A Intézmény és Óvoda igazgatója megkereséssel élt az önkormányzat felé azzal, hogy a tanévnyitó értekezleten az enyhe értelmi fogyatékosok ellátására merült fel igény. A kertészszigeti tagintézményben egy 4. osztályos, a bucsai intézményben két 1. osztályos tanulónál állapított meg a békéscsabai Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság enyhe értelmi fogyatékosságot. A tanulók fejlesztéséhez megfelelő végzettségű gyógypedagógusokkal mindkét intézmény rendelkezik, viszont normatíva felvételére akkor lesz jogosult az iskola, ha az ellátás október 1-ig bekerül az Alapító Okiratba. A véleményezések megtörténtek, a legitimációs jegyzőkönyvek elkészültek. A nevelőtestület, a diákönkormányzat, a szülői közösség, és az iskolaszék egyaránt támogatták az enyhe értelmi fogyatékos tanulók ellátását az óvodában és az iskolában is. A módosítás az Alapító Okirat 16. pontját érinti a következők szerint: Az Alapító Okirat 16. pontja: Az intézmény alaptevékenysége címszó alatt Az intézmény feladata továbbá iskolai nevelés és oktatás keretében: és az Az intézmény feladata továbbá óvodai nevelés keretében szövegrész kiegészül az enyhe értelmi fogyatékos tanulók ellátása kifejezéssel. Módosítás után: 16. Az intézmény alaptevékenysége: Az általános iskolában alapfokú nevelés-oktatás folyik. Az általános iskolában a tanuló az érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelően felkészül a középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra és a pályaválasztásra, valamint a társadalomba való beilleszkedésre. Az intézmény feladata továbbá iskolai nevelés és oktatás keretében: - A sajátos nevelési igényű (a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján testi, érzékszervi, enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, mozgássérült, több fogyatékosság esetén halmozottan fogyatékos; a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége, illetve a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő gyermekek iskolai nevelését is ellátja integrált formában). - A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók megsegítésére, képesség kibontakoztató foglalkozást, integrációs nevelést, oktatást szervez. 2

3 - Ellátja a nevelési tanácsadó szakvéleménye alapján beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek nevelését, oktatását is. - Az oktatáshoz kapcsolódó kiegészítő tevékenység a napközi-otthoni és tanulószobai ellátás. - A kertészszigeti tanulók számára a bucsai oktatási intézménybe történő naponkénti bejárás megszervezése menetrend szerinti autóbuszjárattal, és Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás által szerződés alapján biztosított iskolabusszal. Az intézmény feladata továbbá óvodai nevelés keretében: - Az intézmény óvodai nevelés keretében ellátja a sajátos nevelési igényű gyermekek közül a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a többi gyermekkel együtt nevelhető gyermekek óvodai nevelését is integrált formában. - A sajátos nevelési igényű (a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján testi, érzékszervi, enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, mozgássérült, több fogyatékosság esetén halmozottan fogyatékos; a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége, illetve a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő gyermekek óvodai nevelését is ellátja integrált formában). - A nevelési tanácsadó szakvéleménye alapján beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek óvodai nevelését. - A hátrányos helyzetű, és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek megsegítésére integrációs nevelést szervez. - Feladata továbbá az óvodai neveléshez kapcsolódóan a gyermekek szakszerű felügyelet melletti ellátása napközi otthonos rendszerben. Az Alapító Okirat további pontjai változatlanul maradnak. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda Alapító Okiratának módosítását elfogadni szíveskedjenek.../2011.(09.30.) sz. Képviselő-testületi határozat Intézmény és Óvoda Alapító Okiratának módosítása Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda Alapító Okiratát az e határozathoz csatolt melléklet szerinti részletezéssel elfogadja. Felelős: Kláricz János Koczka Istvánné iskola igazgató Határidő: azonnal../2011.(09.30.) sz. Képviselő-testületi határozat Intézmény és Óvoda Alapító Okiratának módosítása Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda Alapító Okiratát az e határozathoz csatolt melléklet szerinti részletezéssel elfogadja. Felelős: Kláricz Jánosné Koczka Istvánné iskola igazgató Határidő: azonnal 3

4 2. napirendi pont Előterjesztés Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének, és Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 30-án (pénteken) délután 14,00 órakor tartandó rendkívüli nyilvános együttes ülésére Intézmény és Óvoda 2011/2012 évi tanévre szóló tantárgyfelosztás jóváhagyása Tisztelt Képviselő-testület! A Intézmény és Óvoda igazgatója megküldte az önkormányzat részére a 2011/2011-es tanévre szóló tantárgyfelosztását, valamint a tantárgyfelosztást alátámasztó óratömeg számítást. A véglegesített tantárgyfelosztás az iskola által májusban kért óratömeghez képest (heti 466 óra) nem tartalmaz többletórát. A végleges óraszám heti 464,5 óra. Kérem a képviselőket, hogy a 2011/2012 évre szóló tantárgyfelosztást elfogadni szíveskedjenek. Kláricz Jánosné Kláricz János./2011.(09.30.) sz. Képviselő-testületi határozat Intézmény és Óvoda 2011/2012-es tanévre szóló tantárgyfelosztásának elfogadása Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda 2011/2012-es tanévre szóló tantárgyfelosztását a csatolt melléklet szerinti részletezéssel elfogadja. Felelős: Kláricz János Koczka Istvánné iskola igazgató Határidő: azonnal./2011.(09.30.) sz. Képviselő-testületi határozat Intézmény és Óvoda 2011/2012-es tanévre szóló tantárgyfelosztásának elfogadása Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda 2011/2012-es tanévre szóló tantárgyfelosztását a csatolt melléklet szerinti részletezéssel elfogadja. Felelős: Kláricz Jánosné Koczka Istvánné iskola igazgató Határidő: azonnal 4

5 Bucsa Község Önkormányzat POLGÁRMESTERE Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 30-án (pénteken) délután 14,15 órakor tartandó rendkívüli nyilvános ülésére Az ülés helye: Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Napirendi pontok: 1./ Döntés Bucsa Község Önkormányzatának a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatásra létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójához történő csatlakozásról Előadó: Kláricz János 2./ Döntés a Bucsa szennyvízcsatornázásához megkötött lakás-takarékpénztári szerződések számlanyitási és első havi betéti díjának Bucsa Község Önkormányzata általi megelőlegezéséről Előadó: Kláricz János Kérem az ülésen való szíves megjelenését. Kláricz János sk. 5

6 Előterjesztés 1. napirendi pont Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 30-án (pénteken) délután 14,15 órakor tartandó rendkívüli nyilvános ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A Nemzeti Erőforrás Minisztérium jóváhagyta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2012-es pályázati anyagát és intézkedett a közzétételről az Oktatási és Kulturális Közlönyben. A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. A 2011-es fordulóban települési önkormányzat és minden megyei önkormányzat csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez, amelynek köszönhetően összesen fő kapott támogatást. A pályázathoz való csatlakozás feltétele, hogy a képviselő-testület döntsön a pályázati fordulóhoz történő csatlakozásról, és a csatlakozási szándékról szóló Nyilatkozatot október 14-ig küldje meg a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Wekerle Sándor Alapkezelőnek. Amennyiben önkormányzatunk az elmúlt évhez hasonlóan csatlakozni kíván az ösztöndíjpályázat évi fordulójához, az alábbi határozat meghozatalát javaslom. Határozati javaslat../2011.(09.30.) sz. Képviselő-testületi határozat Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat rendszerében történő részvételről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójához. Felhatalmazza a Polgármestert a csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról szóló Nyilatkozat aláírására. Felelős: Kláricz János Határidő: október 14. Kláricz János 6

7 Előterjesztés 2. napirendi pont Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 30-án (pénteken) délután 14,15 órakor tartandó rendkívüli nyilvános ülésére Döntés a Bucsa szennyvízcsatornázásához megkötött lakás-takarékpénztári szerződések számlanyitási és első havi betéti díjának Bucsa Község Önkormányzata általi megelőlegezéséről Tisztelt Képviselő-testület! A Víziközmű Társulat létrehozásának ösztönzése érdekében a lakosságot érintő számlanyitási díj megelőlegezéséről a Képviselő-testület a július 13-án megtartott rendkívüli ülésén a 98/2011.(07.13.) KT számú határozatával elvi döntést hozott. A számlanyitási és az első havi betéti díjak összege összesen: Ft, amelyet Bucsa Község Önkormányzata a Fundamenta-Lakáskassza Zrt-nek átutal. Az egyösszegű átutalásról Bucsa Község Önkormányzata és a Fundamenta-Lakáskassza Zrt Megállapodás -t köt, melyet a képviselők részére megismerésre megküldök. Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy a számlanyitási és első havi betéti díjak megelőlegezéséről szóló képviselő-testületi határozatot hozzák meg. Kérem arról is hozzanak határozatot, hogy Megállapodás megszövegezésével egyetértenek, és felhatalmazzák a t a Fundamenta-Lakáskassza Zrt-vel megkötendő Megállapodás aláírására. 7 Kláricz János Határozati javaslat:../2011.(09.30.) Képviselő-testületi határozat Döntés a Bucsa szennyvízcsatornázásához megkötött lakás-takarékpénztári szerződések számlanyitási és első havi betéti díjának Bucsa Község Önkormányzata általi megelőlegezéséről Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az önkormányzat a Bucsa szennyvízcsatorna beruházáshoz kötött lakás-takarékpénztári szerződések számlanyitási díjat 4000 Ft, és az első havi betétet 2350 Ft díjat megelőlegezi és összesen Ft-ot a Fundamenta-Lakáskassza Zrt számlájára átutalja. Felelős: Kláricz János Határidő: értelem szerint

8 Bucsa Község Önkormányzat POLGÁRMESTERE Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 30-án (pénteken) délután 14,45 órakor tartandó rendkívüli zárt ülésére Az ülés helye: Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Napirendi pontok: 1./ Döntés az önkormányzat tulajdonában lévő a bucsai külterület 0243 hrsz.-ú 16,1973 ha területű, szántó művelési ágú 306,52 Ak értékű mezőgazdasági földterület haszonbérbe vételére érkezett ajánlatok elbírálásáról Előadó: Kláricz János Kérem az ülésen való szíves megjelenését. Kláricz János sk. 8

Készült: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 26-i nyilvános üléséről.

Készült: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 26-i nyilvános üléséről. SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: S. 4-82/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 26-i nyilvános üléséről. Helye: Salföld

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. augusztus 25-én tartott nyílt - képviselő-testületi ülésről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. augusztus 25-én tartott nyílt - képviselő-testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. augusztus 25-én tartott nyílt - képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Molnár Zoltán Juhász Imre Molnár Sándor

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 29-i ülésére Intézmények Alapító Okiratainak módosítására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 29-i ülésére Intézmények Alapító Okiratainak módosítására Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/Fax: (53) 360-010 Telefon: (53) 361-571 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Jegyzői Titkárság Az előterjesztést megtárgyalta:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2011. augusztus 04-i rendkívüli ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2011. augusztus 04-i rendkívüli ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2011. augusztus 04-i rendkívüli ülésén Hozott határozatok: 131/2011. (VIII.04.) - től 148/2011. (VIII.04.) - ig Hozott rendeletek: 17/2011.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ikt.szám: 188-10 /2012. JEGYZŐKÖNYV 10. Miháld Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. június 05.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ikt.szám: 188-10 /2012. JEGYZŐKÖNYV 10. Miháld Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. június 05. Ikt.szám: 188-10 /2012. JEGYZŐKÖNYV 10. Miháld Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. június 05. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma 32/2012.(VI.05.) 33/2012.(VI.05.) 34/2012.(VI.05.)

Részletesebben

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI. 2009. év

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI. 2009. év PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI 2009. év 1/2009.(I.16.) Patvarc Község szelektív hulladékgyűjtő szigeteinek megvalósításáról szóló 51/2008.(IX.22.) határozata módosításáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u. 59. 11-A/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 3-án 19.00 órai kezdettel

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 27. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /783-2/ 2011 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. december 9 i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Megállapodás elfogadása a többi gyermekkel,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére Tárgy: Javaslat a Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének, 2013. július 31. napján, 19,30 órakor tartott rendkívüli ülésének könyvéből. A Képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. szeptember hó 13-án

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. augusztus 22-én Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének rendkívüli ülésén 15.00 órakor, a Községháza tanácskozó termében. Jelen vannak: Darók Sándor, Gerhát

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. november 29eii ülésére Tárgy: Az Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete megszüntetése miatti egyéb döntések

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas Község Önkormányzatának Képviselőtestület üléséről 2009. március 30-án. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Borza Vilma,

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. szeptember 26-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. szeptember 26-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. szeptember 26-i ülésének jegyzőkönyvéből 186/2013. (IX. 26.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke (15 20 -kor érkezett)

Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke (15 20 -kor érkezett) Város Önkormányzat képviselő -testülete 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám:T-

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. május 25-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. május 25-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. május 25-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület félemeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata intézményi alapító okiratok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 30-i üléséről 83-96/2010. (08. 30.) ÖK. sz. határozat 9-10/2010. (IX. 10.) ÖK. sz. rendelet Készült: Ceglédbercel

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/688-1/2011/I. Tárgy: A Makói kistérség közoktatási intézkedési Üi.: Dr. Debrey Attila terve 2011-2017. évre Melléklet: Makó Város Önkormányzat

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 829/2008. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási intézmények

Részletesebben

2007. évi LXXXVII. törvény. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról

2007. évi LXXXVII. törvény. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról 2007. évi LXXXVII. törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról 1. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 12. -a a következő (6) bekezdéssel egészül

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vinczéné Szunyogh Judit SNI gyermek ellátása

Részletesebben

SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ

SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ 88/2005. (IX.29.) Kgy. h. A Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatói feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálásáról 3 89/2005. (IX.29.) Kgy.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők,

JEGYZŐKÖNYV. Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. november 07-én d: 14,00 órakor az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár tanácstermében, a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából.

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2008. évi forduló

Miskolc Megyei Jogú Város Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2008. évi forduló MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE ESZ.320.073-10/2007. Miskolc Megyei Jogú Város Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2008. évi forduló Összeállította: Jirkovszkyné Szép

Részletesebben

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 223-24/2013. iktatószám 24. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben