KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE"

Átírás

1 EURÓPAI PARLAMENT Petíciós Bizottság KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Marianne van Eck holland állampolgár által benyújtott 0564/2012. számú petíció egy holland gyermek nevelőszülői gondozására vonatkozó engedély németországi kiadásával kapcsolatos adminisztratív problémákról 1. A petíció összefoglalása A petíció benyújtója, aki Németországban lakik, Hollandiában élő lányának egyetértésével engedélyt kapott arra, hogy nevelőszülőként gondozza unokáját. Ezt az engedélyt egy holland bíróság 2011 áprilisában adta ki. A petíció benyújtója beszámol arról, hogy számos adminisztratív jellegű, határokon átnyúló problémát tapasztalt, és nem érti, hogy miért nincs következetes szabályozás a gyermekek jólétét érintő területen. Emellett rámutat, hogy sem a holland, sem a német hatóságok nem hoztak jogerős ítéletet a gyermekgondozási támogatás ügyében, valamint hogy kénytelen volt ügyvédhez fordulni, hogy segítsen neki a rengeteg papírmunka elvégzésében. Ezért kéri az Európai Parlamentet, hogy avatkozzon közbe, és biztosítsa, hogy egyértelmű szabályokat vezessenek be az olyan kiskorú uniós polgárokra vonatkozóan, akiket a saját tagállamuktól eltérő tagállamban helyeznek el nevelőszülőknél. 2. Elfogadhatóság Elfogadhatónak nyilvánítva: szeptember 14. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént. 3. A Bizottságtól kapott válasz: január 30. A petíció benyújtója Németországban élő holland állampolgár. Egy 4 éves gyermek CM\ doc PE v02-00 Egyesülve a sokféleségben

2 nagyanyja. A gyermek szüleinek különválásával kapcsolatos különböző problémák miatt a holland bíróságok a gyermeket a holland ifjúságvédelmi hivatal (Bureau Jeugdzorg) felügyelete alá helyezték ( ondertoezichtstelling (OTS). A petíció benyújtója sikeresen fellebbezett a holland ifjúságvédelmi hivatal azon kérelme ellen, hogy a gyermeket ideiglenesen intézményi gondozásba adják Hollandiában arra az időre, amíg holland nevelőszülőket találnak számára. A petíció benyújtója kérte, hogy a gyermeket nála és a gyermek mostohanagyapjánál mint nevelőszülőknél helyezzék el, határokon átnyúló elhelyezési eljárással. A petíció benyújtója július 25-én Hollandiában átvette a gyermeket, hogy az nála és a gyermek mostohanagyapjánál, Németországban éljen. A petíció benyújtója felpanaszolja, hogy a holland és a német hatóságok által lefolytatott eljárások során nehézségekbe és késedelmekbe ütközött. A petíció benyújtásának idején a határokon átnyúló elhelyezési eljárás még folyamatban volt. A petíció benyújtója aggódik amiatt, hogy az eljárások lezárása előtt unokájának szülei kérhetik a gyermek Hollandiába való visszavitelét. Ezenfelül rámutat, hogy a holland és a német hatóságok nem hoztak végleges határozatot gyermekgondozási támogatás folyósításáról. A petíció benyújtója idézi a holland és a német hatóságok különböző határozatait a gyermek felügyeleti jogával és elhelyezésével kapcsolatban. E határozatokat és az egyéb idevágó jogi iratokat nem csatolta a petícióhoz. Következésképpen nem egyértelmű az események pontos sorrendje, a határozatok tartalma és annak konkrét indokai sem, hogy miért nem volt lehetséges lezárni a gyermeknek a petíció benyújtójánál való németországi elhelyezésére irányuló eljárásokat. A Bizottság ezért a konkrét esetben nem tud részletes véleményt alkotni, csupán általános tájékoztatást nyújthat a gyermek más tagállambeli nevelőszülőknél való elhelyezésére alkalmazandó jogi keretről. A szülői felelősségre és felügyeletre vonatkozó uniós családjog közös joghatósági szabályokra, valamint az ítéletek más tagállamokban történő elismerésére és végrehajtására korlátozódik. E területen a legfontosabb uniós jogi eszköz a 2201/2003/EK rendelet (a Brüsszel IIa. rendelet ). A rendelet 56. cikke állapítja meg a gyermek másik tagállamban való elhelyezésére vonatkozó egyedi szabályokat. A gyermek külföldön való elhelyezése igen érzékeny kérdés, amire az Európai Unió Bíróságának egy közelmúltbeli ítélete (C-92/12 PPU. sz., Health Service Executive ügy, EBHT 2012., I-0000 o.) is rámutatott. Annak érdekében, hogy az elhelyezés a gyermek érdekeit a legjobban szolgálja, mind a származási tagállam hatóságainak, mind az elhelyezés szerinti tagállam ( a fogadó tagállam ) hatóságainak egyedi eljárásokat kell követnie. Ezen eljárások betartásának elmulasztása alapul szolgálhat arra, hogy a fogadó tagállam ne ismerje el a származás szerinti tagállam által hozott elhelyezési határozatot (ld. a Brüsszel IIa. rendelet 23. cikkének g) pontját). Sürgős esetben a fogadó tagállam hatóságai a rendelet 20. cikkével összhangban ideiglenes intézkedést hozhatnak a már az adott tagállamban tartózkodó gyermek vonatkozásában. A követendő eljárások attól függnek, hogy a fogadó tagállamban a gyermekek országon belüli elhelyezése esetében szükség van-e közhatósági beavatkozásra vagy sem. Amennyiben közhatóságok beavatkozása szükséges, a Brüsszel IIa. rendelet értelmében joghatósággal rendelkező bíróság (azaz a rendelet 8. cikkének (1) bekezdése értelmében rendszerint a gyermek szokásos tartózkodási helye szerinti bíróság) konzultációt folytat a fogadó tagállam központi hatóságával vagy más hatáskörrel rendelkező hatóságával, és az elhelyezésről csak akkor hozhat ítéletet, amennyiben e hatóság az elhelyezéshez hozzájárult (ld. a rendelet 56. cikkének (1) és (2) bekezdését). A rendelet 56. cikkének (3) bekezdése értelmében az eljárás részletei tekintetében a fogadó tagállam nemzeti joga irányadó. Németországban a nemzetközi családi jogi eljárásról szóló törvény ( Internationales PE v /5 CM\ doc

3 Famlienrechtsverfahrensgesetz ) szakasza részletezi a konzultációs és a hozzájárulási eljárást azon esetekre, amelyekben a német jog szerint ezen eljárásokat kell alkalmazni. A gyermekek határon átnyúló németországi elhelyezéséről, különösen a német jog szerint alkalmazandó eljárásokról további tájékoztatás a központi hatóság alábbi honlapján található, amelyet a Brüsszel IIa. rendelet németországi alkalmazásának támogatására hoztak létre: services/hkue/pla cement children/placement children node.html? nnn=true A petíció benyújtója szerint a határon átnyúló elhelyezésre irányuló eljárások folyamatban vannak. Ez magyarázat lehet arra, hogy a holland és a német hatóságok miért nem tudtak még végleges határozatot hozni a gyermekgondozási támogatás folyósításáról. Összegzés Uniós és nemzeti szinten egyértelmű szabályok érvényesek egy gyermek határokon átnyúló németországi nevelőszülőknél való elhelyezésére vonatkozóan. Az alkalmazott eljárásokra és a holland és a német hatóságok által hozott határozatokra vonatkozó dokumentáció hiányában a Bizottságnak nem áll módjában részletes tájékoztatást nyújtani a Petíciós Bizottság számára a konkrét eset értékelésére. A Bizottság azonban a petíció benyújtója által szolgáltatott információk alapján úgy ítéli meg, hogy ebben az esetben nincs szükség konkrét intézkedésre. 4. A Bizottságtól kapott válasz (REV): szeptember 29. A Bizottság e petícióra vonatkozó első válasza nyomán a petíció benyújtója benyújtotta a holland és a német hatóságok előtt zajló eljárások dokumentációit annak lehetővé tétele érdekében, hogy a Bizottság részletesen értékelhesse az esetet a Petíciós Bizottság számára. A petíció benyújtója által szolgáltatott dokumentáció alapján a gyermek szüleinek különválása után, 2009-ben a hágai családügyi bíróság elrendelte, hogy a gyermeket a Haaglandeni Ifjúságvédelmi Hivatal gondozásába kell adni áprilisában a családügyi bíróság a Haaglandeni Ifjúságvédelmi Hivatal általi gondozás időtartamát 2012 márciusáig meghosszabbította, és engedélyezte, hogy a Hivatal a gyermeket nevelőszülőknél helyezze el. A gyermeket ekkor anyjának hozzájárulásával Németországban, a petíció benyújtójánál, anyai nagyanyjánál helyezték el. A gyermek 2011 júliusában Hollandiából Németországba utazott, és azóta a petíció benyújtójával él. A gyermek németországi elhelyezésére még azelőtt került sor, hogy 2201/2003/EK rendelet (a Brüsszel IIa. rendelet) a kiskorúak másik tagállamban való elhelyezését szabályozó 56. cikke szerinti eljárás lezárult volna márciusában a német hatóságok tájékoztatták a holland hatóságokat, hogy nem járulnak hozzá a gyermek a Brüsszel IIa. rendelet szerinti, németországi elhelyezéséhez, mivel a holland hatóságok nem nyújtották be a szükséges dokumentációt, és különösen mivel az elhelyezéssel járó költségek elfogadásának kérdését nem tisztázták. A német hatóságok ugyanakkor arra kérték a holland hatóságokat, hogy a Brüsszel IIa. rendelet értelmében nyújtsanak be új kérelmet. A Haaglandeni Ifjúságvédelmi Hivatal 2012 februárjában felkérte a hágai családjogi bíróságot, hogy ismételten hosszabbítsa meg a gyermek gondozásának időtartamát. A bíróság 2012 márciusában megállapította, hogy nem rendelkezik hatáskörrel az ügy elbírálására, CM\ doc 3/5 PE v02-00

4 mivel a gyermek 2011 júliusa óta Németországban él. Ezzel párhuzamosan a petíció benyújtója 2011-ben és 2012-ben a német gyermekjóléti hatóságoknál (a Rheingau-Taunus körzeti tanácsnál) gyermekgondozási támogatást igényelt. A német hatóságok január 14-én adták ki határozatukat, amelyben megállapították, hogy gyermekgondozási támogatás csak annak a személynek adható, aki a gyermek feletti felügyeleti jogot gyakorolja. A német hatóságok elutasították a petíció benyújtójának gyermekgondozási támogatás irányi igényét, mivel a gyermek felügyeleti jogával nem ő, hanem továbbra is szülei rendelkeznek. A német jog szerint a gyermek szülei nem igényelhetnek gyermekgondozási támogatást, mivel nem Németországban élnek. A német hatóságok azt javasolták a petíció benyújtójának, hogy a németországi családjogi bíróságokon kérje megítélni saját részére a gyermek felügyeleti jogát, és jelezte, hogy amennyiben a petíció benyújtója megkapja a gyermek feletti felügyeleti jogot, ismét kérelmezheti a gyermekgondozási támogatást. A petíció benyújtója január 18-án elindította Németországban a gyermek feletti felügyeleti jog megszerzésére irányuló eljárást. A felügyeleti eljárással foglalkozó német családjogi bíróság május 28-án a gyermek érdekében ideiglenes intézkedést fogadott el, és a petíció benyújtóját a gyermek további gondviselőjének jelölte ki a felügyeleti jog alábbi területeire vonatkozóan: intézkedési jogosultság egészségügyi kérdésekben; gyermekgondozási támogatás igényléséhez való jog; a gyermek útlevelének meghosszabbítására irányuló kérelem benyújtásához való jog. A határozatban foglaltak szerint a határozat azonnal jogerőre lépett. A német családjogi bíróság május 28-i határozata értelmében a petíció benyújtója bizonyos területeken rendelkezik a gyermek feletti felügyeleti jogokkal, és különösen feljogosították arra, hogy gyermekgondozási támogatást igényeljen. A petíció benyújtója ezért ismét igényelheti a német hatóságoknál a gyermekgondozási támogatást. A Bizottság tudatában van annak, hogy a Brüsszel IIa. rendelet a gyermek másik tagállamban való elhelyezéséről szóló 56. cikkének nemzeti hatóságok általi alkalmazása nehézségeket okozott 1. A jelzett problémák áthidalása céljából a Bizottság meg fogja vizsgálni egy olyan, közös és egységes eljárás alkalmazhatóságát, amely lehetővé teszi a gyermekek másik tagállamban való elhelyezésére vonatkozó rendelkezések gyorsabb és hatékonyabb alkalmazását. Összegzés A petíció benyújtója által szolgáltatott információk alapján a petíció benyújtója május 28. óta bizonyos területeken rendelkezik a gyermek feletti felügyeleti jogokkal, ideértve a gyermekgondozási támogatás igényléséhez való jogot. A petíció benyújtója szabadon igényelheti a német hatóságoknál a gyermekgondozási támogatást. A Bizottság ennélfogva úgy ítéli meg, hogy e konkrét ügyben nem kell lépéseket tennie. 1 A Bizottság jelentése a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, november 27-i 2201/2003/EK tanácsirendelet alkalmazásáról,com(2014)0225, PE v /5 CM\ doc

5 CM\ doc 5/5 PE v02-00

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Petíciós Bizottság 16.12.2014 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Anthony Webb brit állampolgár által benyújtott 0895/2011. számú petíció a szociális biztonsági rendszerek

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.4.15. COM(2014) 225 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK a házassági ügyekben és a szülői

Részletesebben

Dr. Somfai Balázs: Kapcsolattartás az új Brüsszel II. rendelet tükrében

Dr. Somfai Balázs: Kapcsolattartás az új Brüsszel II. rendelet tükrében Dr. Somfai Balázs: Kapcsolattartás az új Brüsszel II. rendelet tükrében Az Európai Tanács 1999 őszén különleges ülést tartott Tamperében (Finnország). Az ülésen helyt adtak a bírósági határozatok kölcsönös

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Petíciós Bizottság 19.06.2009 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: A Zsák Ferenc Tibor, magyar állampolgár által a Kelet-magyarországi Természetvédelmi Társaság nevében, benyújtott,

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Petíciós Bizottság 27.2.2013 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: a Jamie Andrew Ewing brit állampolgár által a Finca Moyano nevében benyújtott 1378/2009. számú petíció Gaucín-völgyében

Részletesebben

kis értékű követelések európai eljárásának alkalmazásához

kis értékű követelések európai eljárásának alkalmazásához Gyakorlati útmutató a kis értékű követelések európai eljárásának alkalmazásához a kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről szóló, 2007. július 11-i 861/2007/EK európai parlamenti és tanácsi

Részletesebben

Útmutató az új Brüsszel II Rendelet alkalmazásához. www.europa.eu.int/civiljustice

Útmutató az új Brüsszel II Rendelet alkalmazásához. www.europa.eu.int/civiljustice HU Útmutató az új Brüsszel II Rendelet alkalmazásához www.europa.eu.int/civiljustice B evezetés A szabadság, biztonság és igazságosság térsége az Európai Unióban segíti az emberek mindennapi életét, amikor

Részletesebben

1. SZ. MUNKADOKUMENTUM

1. SZ. MUNKADOKUMENTUM EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 5.9.2012 1. SZ. MUNKADOKUMENTUM az alapvető jogok helyzetéről Magyarországon: normák és gyakorlatok (az EP 2012. február 16-i

Részletesebben

(Jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2014.5.27. L 158/1 I (Jogalkotási aktusok) RENDELETEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 536/2014/EU RENDELETE (2014. április 16.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek klinikai vizsgálatairól és a

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 883/2004/EK RENDELETE (2004. április 29.) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 883/2004/EK RENDELETE (2004. április 29.) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról 2004R0883 HU 01.05.2010 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 883/2004/EK RENDELETE

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Petíciós Bizottság 30.10.2013 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Hammann német állampolgár által, az Euro Media Trade GmbH nevében benyújtott 1550/2012. számú petíció arról,

Részletesebben

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Orig. EN

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Orig. EN EURÓPAI BIZOTTSÁG ADÓÜGYI ÉS VÁMUNIÓS FŐIGAZGATÓSÁG Vámpolitika, jogszabályok, vámtarifa Vámjogszabályok Brüsszel, 2013. február 15. Taxud/A/2 EG (2013) 404977 TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Orig. EN EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

A TANÁCS 2009/50/EK IRÁNYELVE

A TANÁCS 2009/50/EK IRÁNYELVE 2009.6.18. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 155/17 IRÁNYELVEK A TANÁCS 2009/50/EK IRÁNYELVE (2009. május 25.) a harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából

Részletesebben

Gyakorlati Útmutató Az Európai Végrehajtható Okiratról Szóló Rendelet Alkalmazásához

Gyakorlati Útmutató Az Európai Végrehajtható Okiratról Szóló Rendelet Alkalmazásához HU Gyakorlati Útmutató Az Európai Végrehajtható Okiratról Szóló Rendelet Alkalmazásához http://ec.europa.eu/civiljustice/ Európai Igazságügyi Hálózat polgári és kereskedelmi ügyekben Előszó magánszemélyek

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM

EURÓPAI BIZOTTSÁG BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM Útmutató az Európai Unió állami támogatási, közbeszerzési és belső piaci szabályainak az általános gazdasági

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Módosított javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. a növényvédő szerek forgalomba hozataláról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Módosított javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. a növényvédő szerek forgalomba hozataláról AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 11.3.2008 COM(2008) 93 végleges 2006/0136 (COD) Módosított javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a növényvédő szerek forgalomba hozataláról (előterjesztő:

Részletesebben

A TANÁCS 1408/71/EGK RENDELETE

A TANÁCS 1408/71/EGK RENDELETE 1971R1408 HU 28.04.2006 006.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1408/71/EGK RENDELETE (1971. június 14.) a

Részletesebben

Plenárisülés-dokumentum. 8.7.2014 cor01 HELYESBÍTÉS

Plenárisülés-dokumentum. 8.7.2014 cor01 HELYESBÍTÉS EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum 8.7.2014 cor01 HELYESBÍTÉS az Európai Parlament által 2014. április 16-án az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok alapszabályáról

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1071/2009/EK RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1071/2009/EK RENDELETE 2009.11.14. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 300/51 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1071/2009/EK RENDELETE (2009. október 21.) a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak

Részletesebben

A szülői szabadságról kötött, keretmegállapodás

A szülői szabadságról kötött, keretmegállapodás A szülői szabadságról kötött, felülvizsgált keretmegállapodás Az ESZSZ értelmezési útmutatója European Trade Union Confederation (ETUC) HUNGARIAN A szülői szabadságról kötött, felülvizsgált keretmegállapodás

Részletesebben

Tansegédlet a Ket.-novellából eredő jogszabály-módosításokhoz a gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás területén

Tansegédlet a Ket.-novellából eredő jogszabály-módosításokhoz a gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás területén Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Tansegédlet a Ket.-novellából eredő jogszabály-módosításokhoz a gyermekvédelmi

Részletesebben

(Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK

(Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK 2011.2.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 48/1 I (Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/7/EU IRÁNYELVE (2011. február 16.) a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes

Részletesebben

L 375/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.12.23.

L 375/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.12.23. L 375/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.12.23. A TANÁCS 2004/114/EK IRÁNYELVE (2004. december 13.) a harmadik országok állampolgárai tanulmányok folytatása, diákcsere, javadalmazás nélküli gyakorlat,

Részletesebben

2013.6.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 181/15

2013.6.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 181/15 2013.6.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 181/15 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 608/2013/EU RENDELETE (2013. június 12.) a szellemi tulajdonjogok vámhatósági érvényesítéséről és az 1383/2003/EK tanácsi

Részletesebben

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (első tanács) 2012. július 5. *

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (első tanács) 2012. július 5. * A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (első tanács) 2012. július 5. * Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés Fizetésképtelenségi eljárás 1346/2000/EK rendelet Az 5. cikk (1) bekezdése Időbeli hatály Olyan államban

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére. egyes gyermekvédelmi és gyámügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére. egyes gyermekvédelmi és gyámügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 6068-1/2006-SZMM. TERVEZET ELŐ TERJESZTÉS a Kormány részére egyes gyermekvédelmi és gyámügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról Budapest, 2006. november Az előterjesztés

Részletesebben

Emberi Jogok Európai Bírósága. Kérdések és Válaszok

Emberi Jogok Európai Bírósága. Kérdések és Válaszok Emberi Jogok Európai Bírósága Kérdések és Válaszok Kérdések és Válaszok MI AZ EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGA? A Kérdések és válaszok anyagát a Bíróság Hivatala készítette, és az nem köti a Bíróságot. Rendeltetése,

Részletesebben

Response to Vulnerability in Asylum

Response to Vulnerability in Asylum Projektjelentés Response to Vulnerability in Asylum ENSZ Menekültügyi Főbiztosság Közép-Európai Regionális Képviselete Budapest, 2013. A dokumentum általános terjesztésre készült. Minden jog fenntartva.

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A NEMZETI HATÓSÁGOKNAK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKKAL A JOGSZABÁLYTERVEZETEKRŐL FOLYTATOTT KONZULTÁCIÓJÁHOZ

ÚTMUTATÓ A NEMZETI HATÓSÁGOKNAK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKKAL A JOGSZABÁLYTERVEZETEKRŐL FOLYTATOTT KONZULTÁCIÓJÁHOZ ÚTMUTATÓ A NEMZETI HATÓSÁGOKNAK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKKAL A JOGSZABÁLYTERVEZETEKRŐL FOLYTATOTT KONZULTÁCIÓJÁHOZ HU ÚTMUTATÓ A NEMZETI HATÓSÁGOKNAK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKKAL A JOGSZABÁLYTERVEZETEKRŐL

Részletesebben

A Kúria Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Jogi Irodájának Hírlevele 2014. február 28. V. évfolyam 2. szám

A Kúria Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Jogi Irodájának Hírlevele 2014. február 28. V. évfolyam 2. szám A Kúria Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Jogi Irodájának Hírlevele 2014. február 28. V. évfolyam 2. szám EURÓPAI UNIÓS JOGI KÖZLEMÉNYEK... 3 KÖZZÉTETT ELŐZETES DÖNTÉSHOZATAL IRÁNTI KÉRELMEK...3 BÜNTETŐ

Részletesebben