ki szeretne lépni. Minden más esetben utolsóként.. horderejű eseménykor, minimális alkalommal

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ki szeretne lépni. Minden más esetben utolsóként.. horderejű eseménykor, minimális alkalommal"

Átírás

1 Egyéni fejlesztési terv minta Általános rész Fejlesztési terv készítője: Fejlesztési tervért felelős személy neve: Kit Mikor Hogyan értesítek Egyéb Feljegyzések Projektmenedzser Projektben lévő fiatal Szóban és írásban ki szeretne lépni. Minden más esetben utolsóként.. Szakmai vezető Minden nagyobb Szóban Fejlesztési terv horderejű eseménykor, minimális alkalommal haladásáról beszámoló havonta írásban. hetente Mentor A projektben lévő Folyamatosan szóban fiatal háttérgondokkal küzd, kimaradása várható alkalmakként képzésről, munkából, támogató segítség kérése Pszichológus, Adott esemény családterapeuta, jogi függvényében saját tanácsadó hatáskörben. Szülő, gyám, gondozó Adott esemény függvényében saját hatáskörben Az egyéni fejlesztési tervben résztvevők: Szakmai vezető Szociális koordinátor Mentor Szóban. Szakmai vezető részére is feljegyzés. Írásban. Szakmai vezető részére is feljegyzés.

2 Általános információk: 1. Alapinformációk: Név: Lakcím: Telefonszám: /facebook: Szülő, gondozó, gyám, legközelebbi hozzátartozó neve elérhetőségei: 2. Előző tanulmányok: Melyik volt a legutóbbi iskola, ahol tanult? Mit tanult ott? Mikor fejezte be ott a tanulmányait? Szerzett e végzettséget? Szakma? 3. Munkatapasztalat Dolgozott-e korábban, ha igen mit? Szerette a munkát, amit csinált? 4. Hobbi, szabadidő: Hogyan tölti a szabadidejét? Milyen tevékenységeket kedvel? Hány közeli barátja van? Milyen jellegű szabadidős tevékenységen venne részt szívesen a program keretein belül? 5. Lakhatás: Szülőkkel lakik együtt? Intézmény keretein belül megoldott a lakhatása? Szeretne önálló lakhatásba kerülni? Önkormányzati lakást igényelt e már korábban? Rendelkezik e megélhetési/otthonteremtési támogatással? 6. Egészség Tud-e olyan egészségügyi problémáról, amire tekintettel kell lenni a szakma megválasztásánál? Került e kapcsolatba szenvedélybetegséggel?

3 7. Korábbi tanulmányai: Milyen jellegű tantárgyak voltak könnyűek/nehezek a számára? Befolyásolta e a tanulmányait az iskolai hiányzás? Legtöbbször miért hiányzott? Hogyan jött ki a csoporttársaival? Voltak e nehézségei írással/olvasással/számolással/beszéddel? Korábban felmentették e valami alól? Meg szokta beszélni a problémáit az iskolával/munkával kapcsolatban? 8. Jövőkép Hogyan képzeli el az életét 1/5/10 év múlva? Programból kilépve hogyan képzeli el az életét? Életútinterjú készítése: A fiatal a saját szemszögéből mondja el pár mondatban ( kb. 1 oldal ) néhány fontos eseményt az életéből kezdve a gyerekkorától. Másik életútinterjú közvetett személyek elmondása alapján: családsegítő és/vagy gyermekjóléti szolgálatok települési családgondozói, iskola, pedagógusok, a fiatal családja, gyermekotthoni elhelyezés esetén a gyám, gyámhivatal, szakértői és rehabilitációs bizottságok, nevelési tanácsadók, közeli barátok, pártfogói szolgálat A javaslat a programban: A kérdőív és a szóbeli interjún készült javaslatokat fel kell vezetni. A fiatal helye a programban: Képzés elsődlegesen parkgondozó vagy ECDL. Elsődlegesen foglalkoztatás. A fejlesztési szakaszok egyes területeken a következőképpen alakulnak: Képzési szakasz Munkába való elhelyezés szakasz Munkában benntartási szakasz

4 Képzési szakasz Fejlesztési területek a programban: 1. Önismeret, szociabilitás, érzelmek, viselkedéskultúra Felelős: szociális koordinátor A szociális koordinátorok az első meghallgatások kommunikáció alapján felmérik az indulási állapotot (szubjektív lesz) A következő szempontok alapján alakítják ki az induló állapotot: Az önértékelése reális vagy irreális. Tisztában van e az erősségeivel A saját magáról alkotott képe sokféle területre kiterjed (család, tanulás, barátok, munka) Elfogadja magát Barátságos nyílt vagy zárkózottabb típus Figyel mások véleményére. Aktív közösségi életet él Csoportjába beilleszkedett vagy nem alkalmazkodó Udvarias Ismeri az előírásokat és betartja Kritizálja mások értékrendjét Konfliktushelyzeteket teremt Érzelmileg ragaszkodik személyekhez Pozitívan vagy negatívan viszonyul a segítséghez 2. Kommunikáció Tudja, milyen módon fordulhat a szakemberekhez Céljait, indokait világosan, érthető módon fejezi ki, rendelkezik megfelelő szókinccsel Gondjai vannak a szóbeli/írásbeli kommunikációval 3. A választott képzés rendszere: Felelős: Mentor és szociális koordinátor A választott képzés ideális e a projekttag számára Ismer e tanulási technikákat? Adottságai megfelelnek az adott képzés elvégzéséhez Ismeri a képzés tananyagát

5 A képzés elvégzéséhez minden dokumentáció a rendelkezésére áll. Van-e olyan terület (tantárgy, műveltségi terület), ami miatt speciális segítségre szorul? Ennek a fejlesztéséhez szükséges e valamilyen speciális eszköz? Feljegyzések a projekttaggal kapcsolatban (minden információ, amelynek közlését a szakmai gárda fontosnak tartja) Fejlesztendő területek, fejlesztési feladatok és irányok a képzés 3/8 hónapjára. Kb 1 oldalban összefoglalva a közösen meghatározott, illetve előzetes tapasztalatok alapján a fejlesztési célok és területek havi bontásban. Mit tehet a képzésben résztvevő a fejlesztésért? A segítő szakemberek felsorolása, vállalt feladatokkal és határidőkkel. Kulcskompetencia fejlesztések során megszerzett kreditek felsorolása: Kredit megnevezése Kredit értéke Kredit megszerzésének pontos dátuma Pl.: Családterápiás csoport 2 pont július 1. Első szakasz értékelése a következő szempontok alapján: (Az értékelésben részt vesz: szakmai vezető, szociális koordinátor, mentor, családterapeuta, pszichológus) Mit tett a projektben résztvevő fiatal a kitűzött célok megvalósítása érdekében? Mit kell tennie a következő szakaszban a kitűzött célok megvalósítása érdekében? Mely készségei fejlődtek, melyek fejlesztendőek továbbra is? Mit tettek a megbízott szakemberek a célok megvalósítása érdekében?(módszerek, feladatok, eszközök, határidők) Mit kell tennie a szakembereknek a következő szakaszban a célok megvalósítása érdekében? Az értékelés a következő időszak fejlesztési tervében kezdő állapotként szerepel majd. Munkába való elhelyezés szakasz Feljegyzések a korábbi időszakról, értékelés valamint a képzésben részvevők esetében a vizsgaeredmények, gyakorlati helyről visszajelzések Általános információk:

6 Ismer munkahely keresési technikákat Önéletrajzzal rendelkezik Ismeri az állásinterjú technikáit Ismeri a munkaügyi szervezetek kapcsolódásait, elérhetőségeit Tisztában van a munka törvénykönyvének rá vonatkozó fejezeteivel Dolgozott e valamilyen munkakörben az elmúlt időszakban? Hogyan tölti a szabadidejét? Milyen tevékenységeket kedvel? Történt e változás a lakhatásában, szociális körülményeiben? Milyen nehézségei voltak saját elmondásai szerint a képzés során? Milyen sikerek, kudarcok érték az elmúlt időszakban? Elégedett volt e az elmúlt időszak eredményeivel? Változott e az elképzelése a vizsgák letétele után? Hiányzott e az elmúlt időszakban, legtöbbször miért hiányzott? Hogyan jött ki az oktatókkal, koordinátorával, mentorral, csoporttársaival? Munkahelyi elképzelései: új szakmát szeretne választani/minél hamarabb szeretne munkába állni? Írja le az elképzeléseit, mit vár a következő hónapoktól. Milyen dolgok változzanak meg, min szeretne változtatni. Fejlesztési területek a programban: Minden esetben a korábbi időszak értékeléséből kiindulni. 1.Önismeret, szociabilitás, érzelmek, viselkedéskultúra 2.Kommunikáció 3.Munkahely keresések Munkahely megnevezés e Az állás megtalálásána k formája Kapcsolatfelvéte l módja Pl. EPCOS Vas Népe Önéletrajz küldése Az írásbeli/szóbel i interjú időpontja október 12. teszt írás a munkáltató telephelyén Összegzett vélemény az állás megpályázásáró l Sikeres Munkaszerződés megkötésének dátuma/próbamunk a időpontja Kimenet: Elsődleges munkaerőpiac

7 4. A választott munka/állás/szakma felépítése: Felelős: Mentor és szociális koordinátor A választott munka ideális e a projekttag számára? Egészségügyileg alkalmas a munka megpályázására? Adottságai megfelelnek az adott munka elvégzéséhez? Ismeri a munka feltételeit? Az elhelyezkedéshez minden dokumentáció a rendelkezésére áll. Van e olyan terület a munkakeresésnél, ami miatt speciális segítségre szorul? Ennek a fejlesztéséhez szükséges e valamilyen speciális eszköz? Feljegyzések a projekttaggal kapcsolatban (minden információ, amelynek közlését a szakmai gárda fontosnak tartja) Fejlesztendő területek, fejlesztési feladatok és irányok a munkakeresés időszakára Kb. 1 oldalban összefoglalva a közösen meghatározott, illetve előzetes tapasztalatok alapján a fejlesztési célok és területek havi bontásban. Mit tehet az álláskereső fiatal a fejlesztésért? A segítő szakemberek felsorolása, vállalt feladatokkal és határidőkkel. Kulcskompetencia fejlesztések során megszerzett kreditek felsorolása: Kredit megnevezése Kredit értéke Kredit megszerzésének pontos dátuma Pl.: Családterápiás csoport 2 pont július 1. Második szakasz értékelése a következő szempontok alapján: (Az értékelésben részt vesz: szakmai vezető, szociális koordinátor, mentor, családterapeuta, pszichológus) Mit tett a projektben résztvevő fiatal a kitűzött célok megvalósítása érdekében? Mit kell tennie a következő szakaszban a kitűzött célok megvalósítása érdekében? Mely készségei fejlődtek, melyek fejlesztendőek továbbra is? Mit tettek a megbízott szakemberek a célok megvalósítása érdekében?(módszerek, feladatok, eszközök, határidők) Mit kell tennie a szakembereknek a következő szakaszban a célok megvalósítása érdekében? Az értékelés a következő időszak fejlesztési tervében kezdő állapotként szerepel majd. Munkában tartás szakasza

8 Feljegyzések a korábbi időszakról, értékelés valamint a képzésben részvevők esetében a vizsgaeredmények, gyakorlati helyről visszajelzések Általános információk: Választott munkahelyén beilleszkedett e maximálisan Munkaszerződésével, munkahelyi dokumentációival minden rendben van. Munkahelyén munkáját maximális teljesítménnyel végzi Ismeri a munkaügyi szervezetek kapcsolódásait, elérhetőségeit Tisztában van a munka törvénykönyvének rá vonatkozó fejezeteivel Jövedelmének beosztásáról rendelkezik e reális elképzelésekkel, kíván e elő takarékosságot rakni? Hogyan tölti a szabadidejét? Milyen tevékenységeket kedvel? Történt e változás a lakhatásában, szociális körülményeiben? Milyen nehézségei voltak saját elmondásai szerint a munkába kerülés során? Milyen sikerek, kudarcok érték az elmúlt időszakban? Elégedett volt e az elmúlt időszak eredményeivel? Változott e az elképzelése az első munkában töltött időszak után? Hiányzott e az elmúlt időszakban a munkahelyéről, legtöbbször miért hiányzott? Hogyan jött ki a főnökével, kollégáival? Munkahelyi elképzelései: új szakmát szeretne választani/előbbre lépések a munkában? Írja le az elképzeléseit, mit vár a következő hónapoktól. Milyen dolgok változzanak meg, min szeretne változtatni. Életpálya tervezése és vezetése Fejlesztési területek a programban: Minden esetben a korábbi időszak értékeléséből kiindulni. 1.Önismeret, szociabilitás, érzelmek, viselkedéskultúra 2.Kommunikáció Harmadik szakasz értékelése a következő szempontok alapján: ( Az értékelésben részt vesz: szakmai vezető, szociális koordinátor, mentor, családterapeuta, pszichológus) Mit tett a projektben résztvevő fiatal a kitűzött célok megvalósítása érdekében? Mely készségei fejlődtek? Mit tettek a megbízott szakemberek a célok megvalósítása érdekében?(módszerek, feladatok, eszközök, határidők)

9 Mit kell tennie a szakembereknek a helyes életpálya tervezése és vezetése érdekében? Utógondozási szakasz Fejlesztett területek kimenete: Életútinterjú lezárása. Változások a fiatal életében 1 oldalban a saját szemszögéből, 1 oldalban a környezet szemszögéből, 1 oldalban a támogató szakemberek részéről.

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv)

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Mentor neve: Mentor azonosítója: Tanuló neve: Tanuló azonosítója: Az Egyéni Fejlesztési Terv egy folyamatosan változó, a tanuló fejlődését regisztráló,

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Érvényes: 2008. január 1-től visszavonásig 1 Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992.

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT. Budapest, 2009. november 13.

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT. Budapest, 2009. november 13. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Hétpettyes Óvoda 1033 Budapest, Harrer Pál u.7. Szí-kör-Játék Tagóvoda 1032. Budapest, Solymár u.12-14 TH: 1032. Budapest,Törzs u.2 GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Budapest, 2009.

Részletesebben

Szinvavölgyi Alapfokú Művészeti Iskola. Gyakornoki Szabályzata

Szinvavölgyi Alapfokú Művészeti Iskola. Gyakornoki Szabályzata Szinvavölgyi Alapfokú Művészeti Iskola Gyakornoki Szabályzata Készítette: Timkó Gáborné Érvényes: 2013. szeptember 1. napjától 3535 Miskolc, Hegyalja út 203. OM azonosító: 101 626 A szabályzat létrehozásának

Részletesebben

19. sz. melléklet. Gyakornoki szabályzat

19. sz. melléklet. Gyakornoki szabályzat 19. sz. melléklet Gyakornoki szabályzat 1 Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról

Részletesebben

1. Fogalmak meghatározása

1. Fogalmak meghatározása Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

Az Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ

Az Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ Az Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ Gyakornoki Szabályzata 2007. Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ 1 Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat 1 Tartalomjegyzék 1. Fogalmak meghatározása... 3 2. A szabályzat területi, személyi hatálya... 3 3. A szabályzat időbeli hatálya... 4 4. A szabályzat módosítása... 4 5. A szabályzat

Részletesebben

1. Fogalmak meghatározása

1. Fogalmak meghatározása Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

A Szerb Antal Gimnázium

A Szerb Antal Gimnázium Szerb Antal Gimnázium 1 Gyakornoki Szabályzat A Szerb Antal Gimnázium Gyakornoki szabályzata Készült: 2007. november Cím: 1164 Budapest, Batthyány Ilona utca 12. 1 Szerb Antal Gimnázium 2 Gyakornoki Szabályzat

Részletesebben

SZMSZ 14. sz. melléklete

SZMSZ 14. sz. melléklete SZMSZ 14. sz. melléklete Hatályba lépés időpontja: 2008. augusztus 1. Heller Alajosné főigazgató Tartalomjegyzék 1. Fogalmak meghatározása... 3 2. A szabályzat területi, személyi hatálya... 4 3. A szabályzat

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthona GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

Komárom-Esztergom Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthona GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet A Komárom-Esztergom Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthona GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A szabályzat készült: 2014. augusztus 21. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

1. Fogalmak meghatározása

1. Fogalmak meghatározása Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola Budapest, 2008. július 1. P l á n k Tibor igazgató GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A közalkalmazottakról szóló 1992.

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT DARVAS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 2010 Darvas József Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 1 A közalkalmazottakról szóló 1992. évi

Részletesebben

Az Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola. Gyakornoki Szabályzata 2007.

Az Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola. Gyakornoki Szabályzata 2007. Az Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Gyakornoki Szabályzata 2007. Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY GYAKORNOKI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: GÁL GÁBOR IGAZGATÓ SZOLNOK 2007 1 A gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 1077 Budapest Dob u. 95. A Hatályos: 2008. január 1. 1 Tartalomjegyzék 1. Fogalmak meghatározása... 3 2. A szabályzat területi, személyi hatálya... 4 3. A szabályzat időbeli hatálya... 4 4. A szabályzat

Részletesebben

Hunyadi János Általános Iskola 2337 Délegyháza, Árpád u. 53.

Hunyadi János Általános Iskola 2337 Délegyháza, Árpád u. 53. Hunyadi János Általános Iskola 2337 Délegyháza, Árpád u. 53. GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi

Részletesebben

Gyakornoki Szabályzat

Gyakornoki Szabályzat Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Kerületi Nevelési Tanácsadó 1157 Budapest, Hartyán köz 3. Gyakornoki Szabályzat Készült: Budapest, 2009. augusztus 11. Elfogadva:

Részletesebben

1. Fogalmak meghatározása... 3. 2. A szabályzat területi, személyi hatálya... 4. 3. A szabályzat időbeli hatálya... 4. 4. A szabályzat módosítása...

1. Fogalmak meghatározása... 3. 2. A szabályzat területi, személyi hatálya... 4. 3. A szabályzat időbeli hatálya... 4. 4. A szabályzat módosítása... Tartalomjegyzék 1. Fogalmak meghatározása... 3 2. A szabályzat területi, személyi hatálya... 4 3. A szabályzat időbeli hatálya... 4 4. A szabályzat módosítása... 4 5. A szabályzat célja... 4 6. A gyakornok

Részletesebben

Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten. Gyakornoki Szabályzat. Készítette: Sebestyén Györgyi

Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten. Gyakornoki Szabályzat. Készítette: Sebestyén Györgyi Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten Gyakornoki Szabályzat Készítette: Sebestyén Györgyi 2014 1 Tartalom 1. Fogalmak... 3 2. A szabályzat területi hatálya... 3 3. A szabályzat személyi hatálya... 3 4.

Részletesebben

PÉTERFY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

PÉTERFY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Igazgatói példány "A jó tanító teszi a jó iskolát." Péterfy Sándor A PÉTERFY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Nagykanizsa 2007. 1 GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A közalkalmazottakról szóló 1992. évi

Részletesebben

A BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

A BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bárdos Lajos Általános Iskola OM azonosító: 037313 Cím: 2120 Dunakeszi, Iskola sétány 18. http: www.bardosiskola.hu ; e-mail bardos@bardosiskola.hu Telefon/fax: 27-341-204; Fehér épület : 27-341-004; gazdasági

Részletesebben

Munkaügyi- Közalkalmazotti Szabályzat 5/D sz. Melléklete

Munkaügyi- Közalkalmazotti Szabályzat 5/D sz. Melléklete Munkaügyi- Közalkalmazotti Szabályzat 5/D sz. Melléklete Gyakornoki Szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2600 Vác Kölcsey Ferenc u. 4. Tel./Fax.: (27)504-105 E-mail: bfi@bfi.vac.hu Egységes Szakmai Program 8. sz. melléklet BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola Gyakornoki szabályzat 2007. december Tartalomjegyzék 1. Fogalmak meghatározása... 2 2. A szabályzat területi, személyi hatálya...2 3. A szabályzat időbeli

Részletesebben

1. A fogalmak meghatározása 2. 2.3.4.5.A szabályzat területi, személyi, időbeli hatálya,a szabályzat módosítása, a szabályzat célja 3

1. A fogalmak meghatározása 2. 2.3.4.5.A szabályzat területi, személyi, időbeli hatálya,a szabályzat módosítása, a szabályzat célja 3 0 Tartalomjegyzék 1. A fogalmak meghatározása 2 2.3.4.5.A szabályzat területi, személyi, időbeli hatálya,a szabályzat módosítása, a szabályzat célja 3 6.A gyakornok felkészítésének szakaszai 4 7.A gyakornoki

Részletesebben