Az új típusú pedagógus-továbbképzések kínálata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az új típusú pedagógus-továbbképzések kínálata"

Átírás

1 Az új típusú pedagógus-továbbképzések kínálata TÁMOP 3.1.5/ Országjáró tájékoztató rendezvénysorozat

2 Miről lesz szó? A folyamatos szakmai fejlődés értelmezése Egyéni és az intézményi érdekek, oktatáspolitikai célok Az új továbbképzések jellegzetességei Az a bizonyos gyakorlati hatás Várható új képzések Hasznosítás, beépülés - a reflektív pedagógus Intézményen belüli és intézmények közötti tudásmegosztás A horizontális vagy hálózati tanulás értelmezése és jelentősége A pedagógusok szakmai fejlődésének támogató rendszere

3 Bevezetés Minden óvoda/iskola olyan jó, mint amilyen jók a benne dolgozó pedagógusok. A pedagógus nem a képzésnek kitett áldozat, hanem saját szakmai fejlődésének felelős irányítója. A pedagógus szakma szólókarrier. A pedagógus szerepe nem az, hogy tanítson (Sir Ken Robinson) Ha nem a tanítás, akkor mi a szerepe? a gyermekek különbözőségének tiszteletben tartása és figyelembe vétele az emberi életet, a társadalmat mozgásban tartó kíváncsiság és kreativitás kiprovokálása és/vagy fenntartása; olyan helyzet teremtése, amelyben megtörténik a tanulás már az intézményben az információk közötti eligazodás segítése

4 A folyamatos szakmai fejlődés értelmezése A szakmai fejlődésbe beletartozik minden természetes tanulási tapasztalat és azok a tudatos és tervezett tevékenységek, amelyeknek az a direkt vagy indirekt céljuk, hogy az egyén, a csoport vagy az intézmény hasznára váljanak, és amelyek hozzájárulnak a csoportban / osztályban folyó munka minőségének javulásához. Olyan folyamat, amelyben a pedagógusok a változások aktív szereplőiként egyedül vagy másokkal áttekintik, megújítják és elmélyítik a nevelés és az oktatás morális célja iránti elkötelezettségüket. Kritikus magatartással szerzik meg azt a tudást, készségeket és azt az érzelmi intelligenciát, amelyek a gyerekekkel, fiatalokkal és a kollégákkal való közös gondolkodás, tervezés és munkálkodás alapfeltételei a pedagógus pálya minden szakaszában. (Day, 1999)

5 Egyéni és az intézményi érdekek, oktatáspolitikai célok Intézményi továbbképzési program A március 15-éig elkészítendő program az elkövetkező öt tanévre szól, felülvizsgálatára évente egyszer kerülhet sor. Ennek alapján készül a beiskolázási terv az adott tanévre. Mindkettőnek összhangban kell lennie az intézmény pedagógiai programjával. A fenntartó dönt arról, hogy milyen képzéseket támogat, ezzel az eszközzel érvényesítheti az oktatáspolitikai prioritásokat. A továbbképzési programnak az intézmény érdekeit és a pedagógus szakmai fejlődési szükségleteit kell tükröznie. Az egyéni szükségletek meghatározásában segít az életpályához kapcsolódó szakmai fejlődési terv, amelynek összeállítása a pedagógus, a vezető és a szaktanácsadó közös feladata.

6 Képzésfejlesztés a projektben Új típusú pedagógus-továbbképzések fejlesztése OFI: fejlesztés, benyújtás akkreditációra, képzők felkészítése EDUCATIO: fejlesztés, benyújtás akkreditációra, a képzések megvalósulásának biztosítása Részfeladatok: Hazai és külföldi gyakorlat feltárása A továbbképzési kínálat vizsgálata, hiányterületek azonosítása Igényfelmérés az intézményi felületen Fejlesztés előkészítése és megkezdése

7 Az új továbbképzések jellegzetességei 1. Kulcsszavak: Intézménybe kihelyezett Folyamatba ágyazott Blended Moduláris Követő támogatást tartalmazó

8 Az új továbbképzések jellegzetességei 2. Intézménybe kihelyezett Jelentős hatása lehet a gyakorlat változására, egységesedésére Pénz- és időkímélő, kényelmes megoldás Folyamatba ágyazott képzés (lehet egyben kihelyezett) Legalább 2-4 hétig a gyakorlatban próbálják ki a tanult módszereket, eljárásokat, közben lehetőségük van egymással és a képzővel is konzultálni (online formában). Ebben a szakaszban általában valamilyen feladatot kell a képzés résztvevőinek párban, kiscsoportban kooperálva megoldaniuk. A kipróbálási szakaszt mindig megelőzi és követi is egy-egy jelenléti képzési szakasz.

9 Az új továbbképzések jellegzetességei 3. Blended képzés Kevert, azaz jelenléti (kontaktórás), illetve távoktatásos környezetben megvalósuló képzés, amely szintén aktív részvételre, együttműködésre és kommunikációra épül. A számonkérés is történhet a távoktatási környezetben. Tapasztalatok a próbaképzéseken a Moodle szerepe Használják az előzetes motiváció- és a meglévő tudás feltárására Minden segédanyag megtalálható a Moodle felületen A képzési napok közötti a kommunikáció ott folyik Számos feladatot oda kell feltölteni, véleményezni, ott kell megoldani Segítségkérés, képzői tutorálás (online bíztatás, segítségnyújtás, feladatok bekérése és értékelése)

10 Az új továbbképzések jellegzetességei 4. Tapasztalatok a próbaképzéseken Moodle szerepe Használják az előzetes motiváció- és a meglévő tudás feltárására Minden segédanyag megtalálható a Moodle felületen A képzési napok közötti a kommunikáció ott folyik Számos feladatot oda kell feltölteni, véleményezni, ott kell megoldani Segítségkérés, képzői tutorálás (online bíztatás, segítségnyújtás, feladatok bekérése és értékelése)

11 Az új továbbképzések jellegzetességei 5. Moduláris képzés Olyan képzési szerkezet, amelyben egyes képzési részek (modulok, tematikai egységek) választhatók, illetve kiválthatók. Várhatóan ilyenek lesznek a tantárgyi képzések (általános és középiskola) Kiváltható = pl. tantárgyi képzések közös 12 órája Ilyen pl. A módszertani eszköztár bővítése. Aktív tanulás haladóknak Választható modulok: projekt, disputa, kutatás alapú tanulás Követő támogatás A képzés indítója biztosítja a felkészítőkön, képzőkön keresztül legalább egy hónapig, főként a Moodle felületen. Segíti a felkészítésen tanultak mélyebb megértését és alkalmazását. Lehetőséget ad az egymástól való tanulásra.

12 Vezetőképzések, pedagógus életpálya Vezető-továbbképzések Óvoda- és iskolavezetőknek külön 3*30 óra: alapmodul és 2 ráépülő, választható modul. Blended képzés 1. modul: Új elvárások az intézményvezetőkkel szemben 2. modul: Intézményen belüli és intézmények közötti tudásmenedzsment 3. modul: Intézményi innováció, szervezetfejlesztés, változáskezelés, személyiség- és készségfejlesztés A pedagógusok folyamatos szakmai fejlődésének támogatása Akkreditálás előtt álló, 30 órás blended képzés Nem csak a minősítésre készít fel: Mentálhigiéné, erőforrások Kompetenciaszintek azonosítása Minősítő eljárás, portfólió készítés Támogató rendszer megismerése Karrier-célok megfogalmazása

13 Horizontális (nem tantárgyi) képzések Már akkreditált képzések: A reflektív pedagógus szerep és az aktív tanulás gyakorlata Generációk közötti kommunikáció a XXI. század iskolájában Fejlesztő értékelés a gyakorlatban Stressz, kiégés a pedagóguspályán - megküzdési stratégiák A közösségi szolgálat élményszerű megvalósítása a középiskolában Nevelőtestületi pedagógiai napok: külön óvoda, iskola (nem akkreditált, 6 órás) Fejlesztés alatt álló képzések A testi-lelki egészségre nevelés (óvoda, általános iskola) A módszertani eszköztár bővítése. Aktív tanulás haladóknak Médiatudatosságra nevelés A felnőttképzés módszertana Óvodapedagógusok szakmai megújító képzése Tanítók szakmai megújító képzése Jogtudatosság az iskolában és az online térben

14 További horizontális képzések A gyermekirodalom szerepe az olvasóvá nevelésben Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése Konfliktuskezelés Erkölcsi nevelés Tanuló-megismerés Szövegértés, szöveg-feldolgozás, szövegalkotás (ált. alsó és felső tagozat külön) A tanulás tanítása (általános és középiskola külön. Az ált. isk. szétbomlik alsós és felsős modulra) A testi-lelki egészségre nevelés (ált isk. felső tagozat)

15 Horizontális képzések: digitális kompetencia fejlesztése Számítógép alkalmazási lehetőségei a tanítás-tanulási folyamatban I. Számítógép alkalmazási lehetőségei a tanítás-tanulási folyamatban II. IKT eszközök alkalmazása az óvodás/kisiskolás korban IKT eszközök alkalmazása a szaktárgyi oktatásban Sulinet portál (kontakt és blended) IKT kompetenciafejlesztés lehetőségei továbbképzés a közoktatás irányításában és szervezésében dolgozó szakemberek számára (kontakt és blended) Interaktív táblák és tanulói válaszadó rendszerek pedagógiai alkalmazása Tanulói tevékenységek támogatása interaktív IKT eszközökkel

16 Továbbképzések szervezése Továbbképzési igények felmérése: szaktanacsado.educatio.hu Képzésszervezés iskolataska.educatio.hu

17 Informatikai támogató rendszerek Képzésszervező PedAkkred - PTR Tananyagszerkesztő Továbbképzési tananyagok fejlesztése Akkreditáció támogatása Online tanulási környezet etanterem Tananyag lejátszása Kommunikációs eszközök Közös munkaterület Egyéb alkalmazások Elérés biztosítása a képzés után Nyomon követhetőség

18 Fejlesztés alatt álló tantárgyi, szakmai megújító képzések Magyar Történelem Matematika Fizika Kémia Biológia Vizuális kultúra Ének-zene Életvitel Informatika 30 órás blended képzések (2 jelenléti nap, közötte távoktatás) Belső fejlesztés: közös 12 óra K+F: speciális tantárgyi tartalom Folynak a próbaképzések

19 A tantárgyi képzések tartalma Jelenléti (kontaktórás) nap 8 óra Tanfolyam nyitása: elvárások, célok, munkamódszerek, követelmények. A pedagógus-életpályamodell 1. Kompetenciaterületek Portfólió Tantervi változások. Tantárgyi sajátosságok 1. Távoktatás, folyamatba ágyazott 15 óra A pedagógusok munkáját meghatározó jogszabályok Pedagógus életpálya 2. Háromszintű tartalmi szabályozás A tanítás tervezése Tantárgyi implementáció, speciális fókusszal 2. (Kiemelt fejlesztési területek, kulcskompetenciák) Jelenléti (kontaktórás) nap 7 óra Korszerű szakmódszertani megoldások (felfedeztető tanulás, fejlesztő értékelés ) A reflektív pedagógiai gyakorlat Tudásmegosztás a tantestületben és azon túl

20 Hasznosítás, beépülés - a reflektív pedagógus A szakmai fejlődés alapvető célja a csoportfolyamatok befolyásolása, a tanulás és a nevelés eredményességének javítása. Reflektív magatartás - felelősség Az alkalmazott módszerek hatásának követése, mérése; A folyamatok irányítása. A pedagógus nem tanít, hanem tudatosan éli meg feladatát Tiszteletben tartja és figyelembe veszi a gyermekek különbözőségét, Olyan helyzeteket teremt, amelyekben megtörténik a tanulás már az intézményben. Kiprovokálja és/vagy fenntartja minden egyes gyermek kíváncsiságát és kreativitását. Ezt segíti a képzésbe épített követő támogatás, a képzésen részt vett pedagógusok műhelye pl. a pedagógiai intézet szervezésében, valamint az öntevékeny szakmai hálózatok, illetve remélhetőleg a szaktanácsadók, tantárgygondozók is. Érdemes megismerkedni a tanórakutatás módszertanával.

21 Intézményen belüli és intézmények közötti tudásmegosztás Intézményen belül, egymástól lehet a legtöbbet tanulni Informális szakmai beszélgetés Műhelymunka, belső innováció Projekttervezés és kivitelezés Kölcsönös óralátogatás Bemutató óra Belső képzés Munkaközösségi megbeszélés Mentorálás Kritikus barát módszer Peer coaching vagy szakmai tandem Kutatásban, külső projektben való közös részvétel Az intézményvezető és a munkaközösség-vezetők külön felelőssége: Rendszeres alkalmak, módszerek, kultúra megteremtése. Az egyéni, speciális tudás megosztása ennek épp úgy szerves része, mint a továbbképzésen tanultak vagy egy konferencián hallottak továbbadása.

22 A horizontális vagy hálózati tanulás Egyenrangú, általában nem egy munkahelyen dolgozó felek vagy több intézmény között mehet végbe, közös szakmai céllal zárt, erre a célra alakult hosszú távú együttműködés keretében, vagy laza, változó hálózatban, amelyben mindenki addig vesz részt, amíg azt hasznosnak találja. Kerete lehet egy közös projekt, egy online szakmai fórum vagy akár egy levelezőlista is. Szeretnénk ezt hosszú távon is támogatni online közösségek működtetésével.

23 A pedagógusok szakmai fejlődésének támogató rendszere Azoknak az elemeknek a rendszere, amelyek hatására a pedagógus munka minősége egyéni, intézményi és társadalmi szinten javulhat; hozzájárulnak ahhoz, hogy minden egyes gyermek intézményi pályafutása sikeresebb, tanulása eredményesebb legyen, hogy megszerezzék és megőrizzék az egész életen át tartó tanulásra való képességet és hajlandóságot. A támogató rendszer TÁMOP keretében megvalósuló elemei szaktanácsadói fejlesztő célú támogatás és a továbbképzések hasznosulásának segítése (beépülés és multiplikáció) mentor-gyakornok program A folyamatos szakmai fejlődés legfőbb kellékei a pedagógus reflektív magatartása, kreativitása és kíváncsisága.

24 Köszönöm figyelmüket!

A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2015. évi SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATA

A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2015. évi SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATA A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2015. évi SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATA (Általános iskolák, középiskolák, szakiskolák, kollégiumok, művészeti iskolák és szakszolgálati intézmények részére) Tisztelt Intézményvezetők,

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi

Részletesebben

Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat IKT. Stratégia

Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat IKT. Stratégia Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat IKT Stratégia Helyzetelemzés 1. Szaktantermek és felszereltségük, egyéb tanári munkavégzést segítő digitális

Részletesebben

TISZAVASVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA

TISZAVASVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA TISZAVASVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM HELYI TANTERV 2012 1 TARTALOMJEGYZÉK Az iskola tantárgyi rendszere, óraterve... 3 Az iskola évfolyamain az elkövetkező tanévekben az alábbiak alapján folyik

Részletesebben

A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2014. évre szóló SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATA

A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2014. évre szóló SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATA A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2014. évre szóló SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATA Tisztelt Intézményvezetők, Kollégák! A pedagógiai szakmai szolgáltatások nyújtásának/igénybevételének módját, lehetőségeit a 48/2012.

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv PEDAGÓGIAI-SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYEK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv PEDAGÓGIAI-SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYEK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv PEDAGÓGIAI-SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYEK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi,

Részletesebben

Balmazújváros Általános Iskola Pedagógiai program

Balmazújváros Általános Iskola Pedagógiai program Balmazújváros Általános Iskola Pedagógiai program 2013. szeptember 10. 1 2013. március 28. Még nincs igazítva 1. Az iskola nevelési programja...3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

1. számú melléklet: Alkalmazottak 2. számú melléklet: Továbbképzések 3. számú melléklet: Tanulmányi, sport eredmények 4. számú melléklet.

1. számú melléklet: Alkalmazottak 2. számú melléklet: Továbbképzések 3. számú melléklet: Tanulmányi, sport eredmények 4. számú melléklet. Kéésszzíítteettttee:: Forrrraiinéé Kósszzó Györrgyii iigazzgattó 2010.. augusszzttuss 23.. I. HELYZETÉRTÉKELÉS 1. BEVEZETŐ 2. SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEK 2. 1. Személyi feltételek 2. 2. Tárgyi feltételek

Részletesebben

Az akkreditált tanfolyami képzések gyakorlati megvalósulásának és minőségbiztosítási eljárásainak vizsgálata

Az akkreditált tanfolyami képzések gyakorlati megvalósulásának és minőségbiztosítási eljárásainak vizsgálata Az akkreditált tanfolyami képzések gyakorlati megvalósulásának és minőségbiztosítási eljárásainak vizsgálata Javaslatgyűjtemény a pedagógus-továbbképzés helyi szintű minőségbiztosítási és szakmai ellenőrzési

Részletesebben

A vasvári Béri Balogh Ádám Gimnázium, Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola Pedagógiai Programja. (a módosításokkal egységes szerkezetben)

A vasvári Béri Balogh Ádám Gimnázium, Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola Pedagógiai Programja. (a módosításokkal egységes szerkezetben) A vasvári Béri Balogh Ádám Gimnázium, Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola Pedagógiai Programja (a módosításokkal egységes szerkezetben) 2 Tartalomjegyzék a pedagógiai programhoz Tartalomjegyzék a pedagógiai

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez A gyermekvédelmi szakellátási intézményekben,

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Oktatási Hivatal. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Szerkesztői előszó A 2012/2013. év során az Oktatási Hivatal szakértői csoportja a TÁMOP-3.1.5/12 kiemelt uniós projekt keretében kidolgozta

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Harmadik, javított kiadás Oktatási Hivatal Kiegészítés

Részletesebben

A szociális kompetenciák fejlesztésére épülő alternatív, alapfokú kerettanterv általános iskolai intézmények számára

A szociális kompetenciák fejlesztésére épülő alternatív, alapfokú kerettanterv általános iskolai intézmények számára A szociális kompetenciák fejlesztésére épülő alternatív, alapfokú kerettanterv általános iskolai intézmények számára alkotószerkesztő: Dobos Orsolya Andóné Nagy Katalin Csirmaz Erzsébet Esztergomi Katalin

Részletesebben

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. rész

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. rész A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. rész A Cecei Általános Iskola érvényben levő pedagógiai programjának felhasználásával összeállította és szerkesztette: Király

Részletesebben

Az intézmény stratégia

Az intézmény stratégia Az intézmény stratégia A. Az intézményi háttér A stratégiát meghatározó intézményi dokumentumok: - szakmai alapdokumentum - Pedagógiai Program és mellékletei - SZMSZ és mellékletei - IMIP és mellékletei

Részletesebben

Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule PEDAGÓGIAI PROGRAM B.) HELYI TANTERV

Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule PEDAGÓGIAI PROGRAM B.) HELYI TANTERV Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule PEDAGÓGIAI PROGRAM B.) HELYI TANTERV 2013 Tartalomjegyzék B.) HELYI TANTERV 1. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások,

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS PEDAGÓGIAI PROGRAM Fertőszentmiklós, 2013. március 27. Szántó Zoltán igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1 ISKOLÁNKRÓL... 5 2 NEVELÉSI PROGRAM... 7 2.1 PEDAGÓGIAI

Részletesebben

A SZONEK Királyegyházai Általános Iskola és Óvoda Tagintézményének INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA

A SZONEK Királyegyházai Általános Iskola és Óvoda Tagintézményének INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA A SZONEK Királyegyházai Általános Iskola és Óvoda Tagintézményének INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA Bevezetés Az oktatási informatikai stratégia célja olyan, a korszerű tudásalapú társadalom követelményeinek megfelelő

Részletesebben

Az Úri. Szent Imre Általános Iskola. helyi tanterve

Az Úri. Szent Imre Általános Iskola. helyi tanterve 1. sz. melléklet Az Úri Szent Imre Általános Iskola helyi tanterve 1. Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok az 1 4. évfolyamon a 2013. szeptember 1-jétől érvényes kerettantervek

Részletesebben

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális Pedagógiai Kutató és Szolgáltató Központ kialakítása pedagógusképző intézmények együttműködésére TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0002 13. alprojekt: Módszertani

Részletesebben

Árpád Fejedelem Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Árpád Fejedelem Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Árpád Fejedelem Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Intézményi Minőségirányítási Program Készült: 2010 Intézményi Minőségirányítási Program

Részletesebben

Országos tanfelügyelet

Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános iskolai tájékoztató anyag. KÉZIKÖNYV ÁLTALÁNOS

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Mottó: S ha az értelmet tekintve igaz az, hogy egész életünkben abból táplálkozunk, amit gyermekkorunkban gyűjtöttünk s az egész élet csak arra való, hogy a gyermekkori benyomásokat feldolgozzuk, még inkább

Részletesebben

A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok

A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok Bevezetés Mielőtt a tehetséggondozásra felkészítő pedagógusképzés

Részletesebben

Pedagógiai program. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Balassagyarmat Hétvezér u. 26.

Pedagógiai program. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Balassagyarmat Hétvezér u. 26. 2013 Pedagógiai program Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Balassagyarmat Hétvezér u. 26. A pedagógiai program legitimációja A pedagógiai program hatálya: A Mikszáth Kálmán Gimnázium,

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS RENDSZERE

AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS RENDSZERE AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS RENDSZERE FELHASZNÁLT SZAKMAI ANYAGOK TÁMOP-3.1.8 A tanulói teljesítménymérés rendszerének fejlesztése Az intézményi külső és belső értékelési rendszerek fejlesztése A Magyar

Részletesebben

Országos tanfelügyelet

Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁK SZÁMÁRA Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott alapfokú művészeti iskolai tájékoztató anyag.

Részletesebben