Május 1 a munka ünnepe

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Május 1 a munka ünnepe"

Átírás

1 XII. évfolyam 5. szám Május 1 a munka ünnepe Manapság május 1-e az emberekben kellemes emlékeket kelt (majális, napsütés, pihenés), de tudjuk-e, hogy a munka ünnepének eredete véres eseményekhez, politikai küzdelmekhez nyúlik vissza. Az eredendő problémát az jelentette, hogy a XIX. sz. elején a munkások napi órát dolgoztak, s csak az 1830-as években vetődött fel először az a gondolat, hogy a munkaidőt csökkenteni kellene. A gondolat a reformok hazájában, Angliában fogant meg, s az értelmiség és a middle class tagjai mellett a gyártulajdonos Robert Owen is támogatta ezt a javaslatot. Maga Owen bizonyította is, hogy 10-10,5 órás munkaidő mellett is nyereségesen képes működni egy üzem. Egyébként az is a munkaidő csökkentését siettette, hogy egyre bonyolultabb gépezeteket állítottak munkába, s ezekkel dolgozni, ezekre koncentrálni napi órában egyre nehézkesebbé vált. Mindezek ellenére Angliában is csak 1847-ben látott napvilágot az a törvény, mely a 10 órás munkanap bevezetéséről intézkedett. Ez volt az első alkalom, hogy az állam beavatkozott a gazdaságba. Angliában azonban csak az 1870-es évekre vált általánossá a 10 órás munkaidő. Idővel más államokban is meghonosodott az új munkarend, sőt 1868-ban az Egyesült Államok egész területén az állami alkalmazásban álló munkások munkaidejét már 8 órára csökkentették le. Európában ez sokkal nehézkesebben ment ban az I. Internacionálé genfi kongresszusán ugyan az alábbi alapelvet fogadták el: A kongreszszus a nyolcórás munkanap bevezetését az első lépésnek tekinti a munkásosztály felszabadulása felé., a határozat továbbra is csak a kongresszusok témája maradt, a törvényhozást nem érintette. Az 1873-as gazdasági válság hatására a munkanélküliség fokozódott, s ez is egyre inkább sürgette a munkaidő csökkentését. (Ugyanis a munkaidő csökkentésével többen juthatnának munkához, s a munkanélküliség csökkenésével a társadalmi feszültségek is enyhülnének.) Ennek hatására egyre gyakoribbá váltak világszerte, de főként az USA-ban a sztrájkok, melyeket gyakran karhatalmi erővel közömbösítettek (pl. Pittsburg, 1877.) 1881-ben megalakult az Amerikai Munkásszövetség is, melynek tagjai az 1882-es clevelandi kongresszuson az alábbi megállapításra jutottak: a nyolcórás munkaidő több munkaalkalmat, megnövekedett béreket... több örömöt és gazdagságot biztosít azoknak, akik ezt a gazdagságot létrehozzák. Ez megteremtené a művelődés szükséges előfeltételeit és javítaná a tömegek kulturális helyzetét. Csökkentené a bűnözést és az iszákosságot.... Növelné a termelést és növelné s tömegek fogyasztóképességét. is. Az októberi kongresszuson már olyan határozat született, hogy a nyolcórás munkaidő követelésének alátámasztására május elsejére általános sztrájkot hirdetnek. Ezen a napon mintegy 350 ezer munkás lépett sztrájkba, de Millwaukee-ban a kivezényelt rendőrség a tömegbe lőtt, s kilenc holttest maradt a helyszínen. Chicagóban a sztrájk hatástalanításához sztrájktörőket alkalmaztak, s a munkások, valamint a sztrájktörőket védő rendőrök közti konfliktus május 3-án sortűzhöz vezetett, melynek 4 ember esett áldozatául. A helyi anarchista vezetők a Haymarket Square-re tiltakozó nagygyűlést hívtak össze, de itt váratlanul bomba robbant, mely egy rendőrtiszt halálát okozta. Megtorlásul 8 anarchista vezetőt állítottak bíróság elé, s koholt (bizonyítatlan) vádak alapján el is ítélték őket november 11-én az elítéltek közül négyet ki is végeztek. Később, 1892-ben beigazolódott, hogy az ítélet hamis volt, s az életben maradottak kegyelmet is kaptak ban az Amerikai Munkásszövetség St. Louis-i kongresszusán elhatározták, hogy május elsején emléktüntetéseket rendeznek, s a tüntetéseket nemzetközi szintre emelik. Az 1880-as évek végére Angliában, Franciaországban, Belgiumban szintén természetes igénnyé vált a nyolcórás munkaidő bevezetése. (folytatás a 2. oldalon...)

2 2 (folytatás az 1. oldalról...) július 14-én pedig Párizsban megalakult a II. Internacionálé, ahol az alábbi határozatot fogadták el: Nagy nemzetközi tüntetést kell szervezni egy időpontban, oly módon, hogy a munkások egy meghatározott napon egyidejűleg valamennyi országban, minden nagyvárosban terjesszék a képviseleti szervek elé azt a követelést, hogy törvényesen csökkentsék a napi munkaidőt nyolc órára... Figyelembe véve, hogy az American Federation of Labor St. Louisban 1888-ban rendezett évi kongresszusán már határozatot hozott hasonló tüntetés rendezésére május elsejére, ezt a dátumot kell elfogadni a nemzetközi tüntetés időpontjaként. Bár a konkrét kivitelezést illetően voltak még viták (általános sztrájkot hirdessenek, Mint várható volt, a kormányváltás időszakában csökkent az érdekegyeztetés intenzitása. A Vasúti Érdekegyeztető Tanácsban ugyan kisebb de az érintettek számára nem elhanyagolható jelentőségű ügyek voltak napirenden: A Kollektív Szerződés módosítása Készenlétet követően újabb készenlét csak 7,6 (a hét utolsó munkanapján 6) óra elteltével rendelhető el. A módosításra a hétfőtől péntekig folyamatos készenlétben lévők érdekében került sor annak érdekében, hogy a napi munkavégzést követően a készenlétet az érintettek azonnal megkezdhessék. Még mindig az orvosik A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségi alkalmassági követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről szóló rendelet alkalmazása során tapasztalható anomáliák csak nem akarnak csökkeni. Bár az illetékesek letették a nagyesküt, hogy márciusra a rend helyre áll, nem így lett. Március hónapban is közel félszáz munkavállalónak kellett állásidőn lenni az időben elcsúszó 29-es vizsgálat miatt. Részükre a kiesett műszakpótlék kompenzálására született megállapodás meghosszabbításra került. Munkásszállás csere Évek óta tartó folyamat végére kerül pont azzal, hogy bezárják a Budapest: Kelenföldi út 16, Aszódi út 18-20, Soroksári út 113, Fék utca 3, Kerepesi út 2-14, Alkotás utca 2, Kámfor utca, Makk utca 12, Nagytétényi út 11, Bicske: Csákvári út 2, Állomás épület, Érd: Tolmács út Dunakeszi : VÉT HÍREK Állomás sétány, Pestlőrinc: Honvéd út vasúti munkásszállóit. A leromlott állapotú, alacsony komfortfokozatú szállók helyett az érintett munkavállalók május hónapban új helyre (Budapest X. ker. Maglódi úti, és a IX. ker. Koppány utca Soroksári út sarkán lévő munkásszálló) költözhetnek. Az új szállók kétségtelenül alkalmasabbak a munka utáni fáradalmak kipihenésére. A szobák 2-3 ágyasak. Minden szobában van hűtőszekrény, hideg-meleg vizes mosdókagyló. Közös konyha, főzési, melegítési lehetőséggel, közös társalgó TV- vel, egy darab közös használatú számítógép Internetcsatlakozással, dohányzó helyiség, nyilvános telefon, mosó-szárító gép, heti rendszeres takarítás biztosított. Az eddigieknél lényegesen jobb körülmények ellenére többeknek (elsősorban a Budapesten kívüli szállókon élőknek) okoz nehézséget az új helyzet. A Budapestre költözőknek növekvő utazási költségekkel, esetenként hosszabb munkába járási idővel kell számolniuk. Gondjaik megoldására a PVDSz különböző kezdeményezésekkel fordult a munkáltató felé. Többek között kezdeményeztük, hogy számukra a munkáltató tegye lehetővé a VBKJ jegyzésük módosítását, annak érdekében, hogy utazási bérletük elszámolható legyen. vagy ne, egységes legyen-e a megemlékezés, vagy vegyék figyelembe a helyi, országos viszonyokat stb.), ám az együttes megemlékezés és közös fellépés igénye általánossá vált. Magyarországon május elsejéről először szintén 1890-ben emlékeztek meg. A 110 évvel ezelőtti tömegtüntetésről a korabeli sajtó így számolt be: A csapatok katonás rendben érkeztek. Zárt sorban a város minden részéből, a liget határán kibontják a zászlót, magasra emelik a jelszavakat hirdető táblákat, melyekről a párizsi kongresszus három nyolcasa sötétlik: 8 óra munka, 8 óra szórakozás, 8 óra alvás. De csak a szimbólum egyforma, az alakok, melyek a zászló mögött vonulnak, nagyon különbözők. A legérdekesebb munkástípusok merülnek fül a néző szemei előtt hosszú menetben. Jő egy csoport, komoly, meglett alakok, egyszerű vasárnapló munkásöltöny, nagy szakáll, csontos arc, vörös kokárda, német szó. Kétségkívül valamely gyár munkásai. Aztán jő egy másik áradat. Elől büszkén lobog a trikolor, s a háromszín mögött néhány díszmagyar öltönyös kucsmás ember feszít. Ki ne találná ki, hogy ezek a csizmadiák. Díszmagyar és szocializmus! - ilyen is csak magyar földön terem. Új felhő jő. Néhány ezer nagy nemzeti színű kokárda... A derék asztalossegédek. A szabók óriási fehér selyemzászlóval. Ők már előrehaladottabbak elvekben. Mind fekete szalonkabátban.... S mögöttük ott vonulnak a gyűrött gombakalapot, kopott vászonkitlit, nyűtt csizmát viselők, kisebb kültelki gyárak munkásai, akik talán tényleg alig értik, hogy mi is történik, de bíznak valami csodában, ami helyzetükön segít. Akadozik a ruhaellátás Az elmúlt időszakban megszaporodtak szakszervezetünkhöz érkezett bejelentések, hogy akadozik kollégáink ellátása az időszerű és jogosan járó munkaruházattal. Mindezt a VÉT-en is szóvá tettük, ahol a munkáltató a közbeszerzések során jelentkező nehézségekkel magyarázta a történéseket. Az elhangzottakra a PVDSz kifejtette, hogy a közbeszerzési nehézségekkel összefüggő magyarázkodás elfogadhatatlan és sürgős cselekvést kért a munkáltatótól. Csökkentett létszámmal történő tolatás Előrehaladott tárgyalások zajlanak az állomási és vonali tolatószemélyzet csökkentett létszámmal történő foglalkoztatása tárgyában. Abban egyetértés van, hogy a csökkentett létszámmal történő tolatás a vonatkozó szakmai utasítások betartásával nem veszélyeztetheti a tolatásban részt vevő munkavállalók testi épségét. A munkáltató hajlik annak elismerésére is, hogy ha a szabályozott létszámnormától eltérően az adott munkavégzéshez kevesebb munkavállaló áll rendelkezésre, a csökkentett létszámmal történő munkavégzés okozta terhelést anyagilag is méltányolni kell és nem válhat parttalanná. A meghatározott teljes tolatói létszámtól eltérni csak abban az esetben lehetséges, ha a munkavállalói oldalon felmerült ok miatt (pl.: előző hó 23-át követően kért szabadság, betegség, érdekképviseleti kikérő, állampolgári kötelezettség teljesítése stb.), a munkavállaló helyére történő pótlólagos vezénylés a munkáltató számára többlet költséget okozna. A teljes tolatói létszámtól való eltérés a (vonali) tolatásvezetői feladatokat ellátó munkavállaló számára legfeljebb három (3) egymást követő szolgálatban lehetséges és ezért többletdíjazás illeti meg. Ennek mértékéről még folynak az egyeztetések. A húszezret már rég elhagytuk, közelítünk a tizenkilenchez A MÁV Zrt. létszáma március végén fő volt és ez 27 fővel több a tervezetnél. (folytatás a 3. oldalon...)

3 3 (folytatás a 2. oldalról...) I-III. hóban 184 fő munkaviszonya szűnt meg, és 79 új munkaviszony létesült. A munkaviszony megszűnések jogcímei az alábbiak voltak: 15 főnek nyugdíjazással, 63 főnek munkáltatói rendes felmondással, 65 főnek közös megegyezéssel, 41 főnek egyéb módon (határozott idejű szerződés lejár, próbaidő lejár, stb.) történő munkaviszony megszűnés következtében szűnt meg a munkaviszonya. A létszám összetételét vizsgálva megállapítható, hogy az összes munkavállaló 65,9 %-a ( fő) fizikai munkakörben foglalkoztatott. A fizikai foglalkoztatottak 86,5 %-a ( fő) férfi munkavállaló, az fő női fizikai munkavállaló jelentős része (1.629 fő) a Pályavasúti Üzletágnál, elsősorban forgalmi munkakörben foglalkoztatott. A nemek szerinti összetételt vizsgálva, a férfi munkavállalók száma ( fő) teszi ki az összes foglalkoztatottak 76,6 %-át. A folyamatosan csökkenő létszám egyre többet dolgozik. A túlórák száma az első negyedévben 37 százalékkal nőtt a tavalyi év azonos időszakához képest, de növekedett a készenléti órák (5,8 %) száma is. Létszámalakulás az első negyedévben (fő): Üzleti tervezési egység megnevezés Túlórák alakulása az első negyedévben: Záró létszám III. hó terv tény eltérés Pályavasúti Üzletág központi irányítás Budapest Területi központ Debrecen Területi Központ Miskolc Területi központ Pécs Területi központ Szeged területi központ Szombathely Területi központ Üzemirányító Központ Pályalétesítményi központ és Hosszúsíngyártó egység TEB központ és ügyviteli szolg.egység Pályavasúti Üzletág Személyszállítási keskenynyomközű vasút Pályavasút Üzletág (Szszáll. kesk.nyomk.-vel együtt) összesen Funkcionális egységek MÁV Zrt. összes foglalkoztatott Megnevezés 2009.I.-III. hó (e.óra) I.-III. hó (e.óra) Eltérés tény-bázis bázis tény óra % Pályavasút 104,7 143,4 38,7 37,0 Funkcionális szervezetek 2,3 3,3 1,0 43,5 MÁV összesen 107,0 146,7 39,7 37,1 Enzsöl Róbert érdekvédelmi társelnök Üléseztek az Autonómok Szakszervezeti szövetségünk Tagszervezeti Tanácsa a parlamenti választásokat követően kialakult helyzetet vitatta meg. I. Magyarország válságban van. A pénzügyi és gazdasági krízis sok ezer munkahelyet szüntetett meg, mára már 11,8 %-os a munkanélküliségi ráta. A változások elsősorban a munkavállalókat és családjaikat sújtották, sokaknál szinte kilátástalan helyzet alakult ki. Pozitív változás inkább csak 2011-ben várható legkorábban, esetleg 2010 utolsó negyedévében. A helyzet súlyos. Az idei évre szóló megállapodásban az Országos Érdekegyeztető Tanács szereplői a helyi bértárgyalásokra a nettó keresetek reálértékének megőrzését ajánlották. (Viszonyításul: 2003-ra 4,5 %-os reálbér növekedést ajánlott a testület. Akkor más volt a helyzet.) II. Ilyen előzményekkel, különös fénytörésben zajlottak a parlamenti választások. Az Autonóm Szakszervezetek Szövetsége az elmúlt évtizedekben sem, most sem és a jövőben sem köt megállapodást politikai pártokkal. Utóbbiak érték- és érdekrendszerének alapját a hatalomhoz való viszony határozza meg és ez változékonnyá teszi politikájukat, hitvallásukat. Az Autonóm Szakszervezetek Szövetségénél érdekvédelmi alapértékként kezelendő a törvényes foglalkoztatás és biztonság, a kollektív szerződés, a tisztes bér és a kapcsolódó béren kívüli javadalmazás, mert ezek biztosíthatják az emberhez méltó megélhetést. Mindezek nem függnek a választási ciklusoktól. III. A társadalmi párbeszéd a magyar demokrácia alapja. Nyilatkozni is fontos róla, gyakorolni még inkább. Magyarországon két évtizede működik az Országos Érdekegyeztető Tanács (néha más néven), ahol kilenc munkáltatói érdekképviselet, hat szakszervezeti konföderáció, valamint a N Y I L A T K O Z A T A vita eredményeként megszületett nyilatkozat továbbra is az érdekegyeztető tárgyalások fontossága mellett tört lándzsát: mindenkori kormány tárgyal. Tárgyal, egyeztet minden olyan kérdésben, amely érinti a munkavállalók élet- és munkakörülményeit, a kisebb-nagyobb közösségek dolgait. A testület munkája segítette a társadalmi béke megtartását, a normatív munkaügyi kapcsolatok kialakítását, országos és helyi szinten egyaránt. Nélküle a felsoroltak másként alakultak volna. IV. A parlamenti választások befejeződtek és megszülettek az eredmények. Heteken belül új parlament és új kormány alakul. Munkánkat folytatni kell. Nem foglaljuk felsorolásba a munkavállalók helyzetét, érdekeit, mert ezek köztudomásúak. Ezért nem sorolunk javaslatokat, követeléseket és elvárásokat. Az Autonóm Szakszervezetek Szövetsége eddig is, most is és a jövőben is partnernek tekinti a mindenkori kormányt, függetlenül a világnézeti és politikai alapállások különbözőségeitől. Ez a partnerség azonban csak viszonossági alapon működik. A munkáltatói és a munkavállalói érdekképviseletek, valamint a kormány együttes felelőssége a társadalmi párbeszéd országos szintjének hatékony és eredményes működtetése az Országos Érdekegyeztető Tanácsban. A partnerség, a törvényesség, a tárgyalási felelősség képezik a társadalom szolgálatának alapját. Mindezekért az Autonóm Szakszervezetek Szövetsége javasolja, hogy az új kormány megalakulásával kezdődjön párbeszéd és tárgyalás az Országos Érdekegyeztető Tanácsban a munkavállalók helyzetéről, a gazdasági folyamatokról és a mindezeket érintő, nagymértékben befolyásoló kormányzati tervekről. Nincs más választásunk, mint a tárgyalás. Budapest, április 29. Autonóm Szakszervezetek Szövetsége Tagszervezeti Tanácsa

4 4 Mottó: Jog-seg-élj-vele! későbbiekben azt a munkavállaló terhére a munkáltató nem kívánja figyelembe venni. 2./ amikor kifejezetten kilátásba is kell helyezni a figyelmeztetésben, hogy ismétlődés esetén súlyosabb munkajogi következményeket kíván alkalmazni a munkáltató. Ez utóbbi esetben a munkaügyi jogvita kezdeményezésének lehetőségére záradékban ki kell oktatni a munkavállalót. Arra tekintettel, hogy a figyelmeztetés mondja az Útmutató: egyik esetben sem minősül munkáltatói intézkedésnek, sem az Mt., sem pedig a KSZ szerinti hátrányos jogkövetkezménynek, azaz nem fegyelmi, azt a munkáltató intézkedések nyilvántartásába nem szabad bejegyezni, de 3 évig az iratot meg kell őrizni. Az előzőekben foglaltak alapján jogsegélyszolgálatunk arra hívja fel az érintettek figyelmét, hogy a megőrzési kötelezettségre is tekintettel függetlenül attól, hogy a figyelmeztetés melyik módját alkalmazza a munkáltató amennyiben az nem tényszerű, tartalmilag nem helytálló vagy sérti a munkavállaló személyiségi jogait, emberi méltóságát, attól függetlenül, hogy tartalmaze jogérvényesítés lehetőségére való kioktatási záradékot, azzal szemben mindenkor célszerű egyeztetést és annak eredménytelensége esetén munkaügyi jogvitát kezdeményezni. Ugyanis anélkül, hogy ironizálni kívánnánk soha nem lehetünk biztosak abban hogy a munkáltató záradékot nem tartalmazó figyelmeztetést is, valóban nem kívánja egy későbbi felelőségre vonás stb. során értékelni vagy azt felhasználni. Ami magát a munkáltatói figyelmeztetés jogalapját illeti, nos, álljon itt annak lényegi összefoglalása a MÁV Zrt. esetében: A munka megszervezésének és irányításának feladataiból eredően a munkáltatót külön jogszabályi vagy kollektív szerződéses rendelkezés hiányában is megilleti a figyelmeztetés joga.(nem minősül hátrányos jogkövetkezménynek!). Ez a jog egyben a munkát irányító személy kötelessége is mind a munkavállalók összessége, mind az egyes munkavállalók tekintetében.(mt (3) bek). 1 Előző április havi számunkban ráirányítottuk a figyelmet az új Polgári Törvénykönyv (Ptk.) szakaszos hatálybalépése folytán napjával hatályba lépő Mt. változásokra. Ezzel kapcsolatban az Alkotmánybíróság 436/B/AB határozata alapján, amely a évi CXX törvényt (Ptk.) és annak hatálybalépésről és végrehajtásáról szóló évi XV. törvényt (Ptké.) megsemmisítette, fel kell hívni olvasóink figyelmét arra is, hogy az áprilisi számban ismertetett Munka Törvénykönyve változásai 1. napjával nem lépnek hatályba. Ezen túlmenően az is megemlítést igényel még, hogy az áprilisi számunkban nem említett, a Munka Törvénykönyve 11. (4) bekezdése és 177. (2) bekezdése, melynek hatálybalépése április 1. napjával már megtörtént, az egyes szociális és munkaügyi tárgyú törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló XXXIX törvénye alapján, vonatkozásában jelenleg automatikusan még nem történt meg annak hatályon kívül helyezése, azaz e szabályok jelen pillanatban még hatályosak az Mt.-ben. Május havi számunkban célszerűnek látjuk ugyanakkor felhívni tagjaink és az olvasóink figyelmét a munkáltató által alkalmazható a gyakorlatban egyes területeken előszeretettel és nem is jelentéktelen mértékben alkalmazott ún. munkáltatói írásbeli figyelmeztetésekkel kapcsolatos ismeretekre. A MÁV Értesítő 49. számában a MÁV Zrt. vonatkozásában a /1996. IJI szám alatt Útmutató jelent meg a munkáltató által alkalmazott írásbeli figyelmeztetéssel kapcsolatos eljárásokhoz megnevezéssel, amely többek között a következőket írja: E körbe tartozik, hogy a munkáltató jogosult, sőt a vasút veszélyes üzem jellegéből következően köteles is az előírásoknak meg nem felelő munkavégzés kiküszöbölése, illetőleg megelőzése érdekében a munkavállaló figyelmét hátrányos jogkövetkezménynek nem minősülő formában felhívni. A felhívás (figyelmeztetés) kétféle módját ismerteti az Útmutató: 1./ amikor a 1 Dr. Várkonyi Péter Humán Hírek 2002/7. Segítség kérés Dr. Jog Ász 06-30/ Mottó: Gyógyszerekre nincs mindig szükség, de a gyógyulásba vetett hitre igen. Bence fiúnk halmozottan fogyatékos vak kisfiú. Családunkban neveljük, ápoljuk kilenc éve. Gyermekünk gyógyítási költsége igen magas (tápszer, gyógyszer). Ezek a kiadások hatalmas anyagi terhet rónak a családunkra. Gyermekünk életminőségét valószínűleg igen nagymértékben javítana egy őssejt beavatkozás. Gyermekünk ápolási, illetve gyógyítási költségeinek finanszírozásához kérnénk segítséget. Szíves segítségüket előre is megköszönöm! Kereskedelmi és Hitelbank, Számlaszám: Kocsis Attiláné Tisztelettel: Kocsis Attila (Alapítványunk a beteg gyermek családját évek óta, rendszeresen segíti. a szerk) Rövid hírek Előbb megkapja pénzét a MÁV A MÁV-START Zrt. már áprilisa és júniusa között hozzájuthat ahhoz a mintegy 22 milliárd forint költségtérítéshez, amelyet eredetileg a jövő év első felében terveztek kifizetni számára, ezzel az idei költségtérítés nagysága nem változik - közölte a Közlekedési Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium (KHEM) az MTI érdeklődésére annak kapcsán, hogy módosult az erről szóló kormányrendelet. A Magyar Közlönyben megjelent kormányrendelet módosítása szerint a MÁV- START számára a 2010-re előirányzott költségtérítésből 144 milliárd forint 763 millió forintot kifizetnek az idén, a korábban tervezett 122 milliárd 400 millió forint helyett. A KHEM az MTI érdeklődésére közölte, hogy a kormányrendelet módosítása lehetővé teszi, hogy a 2010-re szóló, de eredetileg a jövő év első felére ütemezett 22 milliárd forintnyi költségtérítéshez hamarabb hozzájusson a MÁV-START Zrt. A változtatást a MÁV-START KHEM által elfogadott, 2010 plusz 3 éves üzleti tervének megvalósítása, a várható gazdasági körülmények, a személyszállító vasúttársaság finanszírozási helyzetének megnyugtató rendezése, a vállalatcsoport működőképességének fenntartása indokolták. A MÁV korábbi tájékoztatása szerint személyszállításra a kormány 2007-ben 136,3 milliárd forint, 2008-ban 157 milliárd, 2009-ben 163,4 milliárd forint költségtérítést adott, 2010-ben erre a célra 148 milliárd forintot irányoztak elő. Bliccelőkkel szembeni követelést adna el a MÁV Közbeszerzési pályázaton adna túl másfélmilliárdos, jegy- és bérlet nélkül utazókkal szembeni követelésén a vasúttársaság - írta a Magyar Hírlap. Másfél milliárd forint követelését próbálja értékesíteni közbeszerzési pályázaton a MÁV-Start Zrt., ekkor összeget blicceltek el az utasok 2007 eleje és 2009 vége között - olvasható a Magyar Hírlap számában. Tavaly év végén már meghirdetett a társaság egy hasonló tendert, az azonban érvénytelenül zárult. Az összeghez ugyanakkor a lap szerint sikeres pályázat esetén sem jut hozzá teljes egészében a MÁV: azt, hogy a vételár a követelés összegének mekkora részét teszi ki, a tender alatt határozzák majd meg. Az ebből származó bevételeket a vállalat működési célokra fordítja - közölték a lappal. A bliccelés a budapesti elővárosi közlekedésben jelenik meg a legnagyobb arányban, ezért vezették be többek között a peronkapus rendszert a fővárosi pályaudvarokon, illetve a szigorúbb ellenőrzéseket a vonatokon.

5 5 Rövid hírek Rövid hírek Rövid hírek A MÁV eladja a székesfehérvári MÁV Vagon Kft.-t A MÁV Zrt. értékesíti a székesfehérvári székhelyű MÁV Vagon Vasúti Jármű Gyártó és Javító Kft.-t nyilvános egyfordulós pályázaton, a felhívás több napilapban jelent meg. A MÁV Zrt. közölte, hogy a MÁV csoport járműjavítási igényeit a MÁV-Gépészet Zrt. ki tudja elégíteni, az eladásra felkínált társaság árbevételeinek 90 százaléka pedig már nem a MÁV-csoport tagjaitól származik. A társasági részesedés megtartása nem szükséges sem a MÁV-csoport stratégiai céljainak eléréséhez, sem a napi működéshez. Az értékesítés során a MÁV Zrt. a lekötött eszközeit kívánja felszabadítani és forgóeszközzé konvertálni - közölte a MÁV Zrt. A pályázati felhívás szerint a mintegy 244 millió forint jegyzett tőke 90 százaléka a MÁV Zrt., 10 százaléka a MÁV Vagyonkezelő Zrt. tulajdonában van, ajánlatot a társaság 100 százalékos üzletrészére, vagy a 100 százalékos üzletrészre és az ingatlanra lehet beadni június 17-éig. Mikor lehet GSM-R a MÁV-nál? Mikor léphetnek végre zavartalanul, biztonságosan kapcsolatba egymással a mozdonyvezetők, a pályán vagy akár az állomásokon dolgozók? Erre egyelőre nehéz lenne válaszolni, hisz az ezt lehetővé tevő rendszer beszerzésének pályáztatásához már 2006-ban hozzálátott a MÁV, de a hosszú tárgyalásnak csak egy-két közbeszerzési döntőbizottsági határozat meg némi pénzbüntetés lett az eredménye, s újabb pályázat várható. A vasúttársaság arra számít, hogy az új eljárás még idén lezárulhat és az év végéig sor kerülhet a szerződések megkötésére is. Bár az előzmények alapján az sem lenne meglepő, ha újabb éveket kellene várni rá. Pedig a rendszer mielőbbi bevezetése annál inkább jó lenne, mert Global System for Mobile Communications-Rail(way) (GSM-R) forgalomirányító rendszere biztonságosabbá és gördülékenyebbé tenné a vasúti forgalmat. Napjainkban a vasúttársaságok szerte a világban analóg rendszerű rádiókapcsolaton vagy a sínek mellé fektetett kábelhálózaton keresztül kommunikálnak, ezt váltaná fel a borsos árú GSM-R rendszer. Feltéve, ha a MÁV és a kormányzat nem tétlenkedik sokat, ellenkező esetben elúszik több tíz milliárd forint, hisz a beruházás nagy részét Brüsszel állná. A pénznek, a biztonságnak tehát elég érvnek kellene lennie ahhoz, hogy a döntéshozók felülemelkedjenek a különböző időt rabló érdekeik érvényesítésén. A MÁV után a lengyel vasút is bevásárol TRAXX-okból Tizenegy TRAXX villanymozdony szállításáról állapodott meg a Bombardier Transportation és a lengyel Koleje Mazowieckie vasúttársaság. A szerződés értéke 41 millió euró (mostani árfolyamon 10,9 milliárd forint). A szerződésben a vasúttársaság dolgozóinak betanítása, valamint négy évi karbantartás is benne van. A mozdonyok leszállítására várhatóan 2011 nyarán kerül sor, derül ki az mfor.hu-hoz eljuttatott közleményből. A 160 kilométer/óra végsebességű új, két vezetőfülkés TRAXX P160 DC villanymozdonyok a lengyel vasúttársaság kétszintes vasúti kocsijait vontatják majd húzó/toló üzemmódban. A Koleje Mazowieckie jelenleg 37 darab, szintén a Bombardier által gyártott kétszintes vasúti kocsit üzemeltet rendszeresen a napi személyforgalomban. A TRAXX-okból eddig 1450 darabot rendeltek európai vasúti cégek, köztük a MÁV Trakció Zrt. is - a magyar vállalat 25 ilyen mozdonyt vásárolt 21,5 milliárd forintért. Itt az új szupervonat - hazánk is beszáll a gyártásba Hamarosan elkészül a Stadler első emeletes vonata, amely gyártásában a svájci cég szolnoki üzeme is szerepet fog kapni, tudta meg az mfor.hu. A MÁV néhány éve már fontolgatta, hogy double deckereket vásárol az elővárosi vonalakra, a tervet azonban egyelőre jegelték. Pedig pályázókból nem lenne hiány - a Stadler mellett az Alstom és a Bombardier is bejelentkezne a több tízmilliárd forintos üzletért. Június negyedikén gördül ki a Stadler alternheimi üzeméből a cég Dosto névre hallgató emeletes vonatának első példánya. Az új járművekből először a svájci Svájci Szövetségi Vasút (SBB) kap majd, amely várhatóan től állítja forgalomba a szerelvényeket. Szolnokot is beveszik a buliba A Dostók gyártásában a svájci cég szolnoki üzeme is részt fog venni, ahol a kocsiszekrények egyes komponenseit állítják majd elő 2010 októberétől, mondta el az mfor.hu kérdésére Kiss Csaba, a Stadler Trains Magyarország Kft. kommunikációs vezetője. A Stadler eddig összesen 101 darab Dosto leszállítására nyert el megbízást. Igaz, a megrendelések többsége házuk tájáról érkezett: az SBB 50, a berni S-Bahn rendszert működtető BLS AG pedig 28 emeletes vonatot vásárolt. Emellett a Berlin Brandenburg Közlekedési Szövetség egyes vasútvonalait üzemeltető BeNEX és az ausztriai távolsági személyszállítással foglalkozó Westbahn Management is bejelentkezett a Dostókért - előbbi 16, utóbbi hét darabot fog majd futtatni. MÁV: álmodozások kora Néhány éve egyébként a MÁV-nál hivatalosan is felmerült, hogy kimondottan emeletes villamos motorvonatok beszerzésére írnak ki tendert. A vasúttársaság az akkori tervek szerint harminc plusz harminc darab, ülőhelyes vonatot vásárolt volna, amelyeket Budapest elővárosi forgalmában vetett volna be. A pályázatot természetesen azóta sem írták ki, és az idén mintegy 40 milliárd forinttal megvágott MÁV pénzügyi helyzetét látva erre egyenlőre nincs is túl sok esély. Hogy mikor lesz, az feltehetően nagyban függ majd attól, mennyire tekinti szívügyének a hamarosan hivatalba lépő új kormány a vasúttársaság helyzetének rendezését. Az mindenesetre pozitívum, hogy a Közlekedési Operatív Program (KözOp) 753 milliárd forint forrást biztosít vasúti fejlesztésekre 2007 és 2013 között. Ezekből elsősorban a hazánkon áthaladó pán-európai korridorok és az elővárosi közlekedés fejlesztését lehet finanszírozni. Ezen belül új járművek, például emeletes vonatok beszerzése is lehetővé válna. Négymilliárdba is kerülhet darabja Ez persze nem lenne olcsó mulatság: az SBB mintegy egymilliárd, a BLS félmilliárd svájci frankot, a Westbahn pedig 110 millió eurót fizetett a Dostókért - azaz egy vonatért átlagosan millió frankot (mai árfolyamon 3,3-4 millliárd forintot) kellett letenni az asztalra. A MÁV által az elmúlt nyolc évben vett vonatok ennél azért lényegesen olcsóbbak voltak: a 2003-ban vásárolt 13 új Desiro beszerzési költsége darabonként 2,3, a ben vett további tíz új Desiro vételára pedig 2,5 millió euró volt. A Bombardier Talentjei karbantartás nélkül egyenként 4,5 millió euróba kerültek, a Stadler Flirtökért pedig 4,7, illetve 4,8 millió eurót (mai árfolyamon 1,3 millárd forintot) pengetett le anno a vasúttársaság. A Stadler egyébként már jelezte, hogy nem hagyná ki az emeletes vonatokra kiírt MÁV-tendert, mint ahogy az Alstom és a Bombardier sem - a kanadai cég double deckereit 2006 őszén már le is tesztelhették a magyar utasok. Képzett operatõr családi események és rendezvények videofelvétel készítését vállalja. Tel.: 06-20/

6 6 Lassan itt a NYÁR és minden ami vele jár... Montenegró A montenegrói vendégház az idén is várja a nyaralókat a tavalyi árakon. Vendégszobák és apartmanok kiadók Montenegróban! Petrováctól 3 km-re a tengerparttól 800 m-re! Magyar családnál! Árak: Vendégszobák (2db) előszezon: 5 euro/fő/éj főszezon: 6 euro/fő/éj Apartmanok (5 db 4 ágyas) előszezon: 24 euro/apartman/éj főszezon: 29 euro/apartman/éj A szálláshely vonattal is jól megközelíthető. (Sutomore vasútállomás 11 km) Érdeklődni: Kádár Antal Tel: 20/ cím: Balatonlellén vízparthoz, központhoz közeli 2 szobás (2-2 ágyas) saját udvarral rendelkező nyaraló kiadó. Érd: (PVDSz telefonnal rendelkezők ingyen hívhatnak!) Az Explorer Vasutas Világjáró Klub 2010 évi programterve Erdély gyógyüdüléssel (E-pénztárból adókedvezménnyel finanszírozható!) (8200 Ft tól) (idegenvezetővel a szokásos kirándulásokkal) Sziciliai Nyaralás + *ETNA- Tivoli - Vatikán ( Ft tól) (Patti, bungalókban, és Mobilhome-okban) tól egyéni utazással is! Bolgár Tengerpart (Sozopol, szobákban vagy apartmanokban) ( Ft tól) től egyéni utazással is! Horvát Tengerpart (Brac) (9700 Ft tól) (2-8 ágyas apartmanokban) től egyéni utazással is! Velence - *Róma (5900 Ft-tól) (csak Velence is) Prága - Karlovy Vary (4900 Ft) Prága - Karlovy Vary + *Krakkó - Wieliczka (E-pénztárból adókedvezménnyel finanszírozható!) (6900 Ft) Salzburg - Svájc (E-pénztárból adókedvezménnyel finanszírozható!) (8300 Ft) (*Salzburg - Kandersteg - Bern, Tell Vilmos emléktúra) Benelux körút (7700 Ft tól) (Brüsszel, Luxemburg, Salzburg) Szlovénia, Postojna (E-pénztárból adókedvezménnyel finanszírozható!) (5700 Ft) (Postojnai cseppkőbarlang, Ljubljana városnézés) Horvát Tengerpart II. (Brac) (9700 Ft + 75 ) (2-8 ágyas apartmanokban) honlapjainkon Postán: EVVK 2730 Albertirsa Temesvári u. 10 Telefonon: a es vasúti telefonon, kedden: 9-14 h-ig, Szo-Va: 9-20 h ig a / es vezetékes számon, hétköznap h után illetve hétvégén a 06 30/ , 06 30/ mobil számokon, napközben. 5% kedvezmény gyermekeknek, több útra valamint a 2010 március 15-ig jelentkezőknek. A Vasutas Egészségpénztárból való részleges finanszírozásra külön szabályok vonatkoznak. A részletekről kérjük, érdeklődjenek elérhetőségeinken. Hirdetéseinket a PVDSz támogatta Best Western Hotel Aquarell**** A Best Western Hotel Aquarell, 10% kedvezményt biztosít közvetlen foglalás esetén bármely, Ön és/vagy kollégái által választott, szabadidős csomagajánlatunkból, amennyiben június 30-ig írásban foglalnak és foglaláskor a BWHA jelszóra hivatkoznak. Szállodánk üdülési csekk elfogadó hely. Aktuális ajánlataink elérhetők a hu/hu/wellness-csomagajanlatok.html linken. Reméljük hamarosan Vendégeink között üdvözölhetjük Önöket! Best Western Hotel Aquarell**** H-2700 Cegléd, Fürdő út 24. Tel.: (06) 53/ Fax: (06) 53/

7 7 Lassan itt a NYÁR és minden ami vele jár... A MÁV FKG Kft. az Üzemi Tanáccsal egyetértésben az alábbiakban adja meg az abádszalóki oktatási és szabadidő centrumában a évre érvényes turnusbeosztást, valamint térítési díjakat. Abádszalók TÉRÍTÉSI DÍJAK szállás étkezés összesen MÁV FKG Kft. felnőtt munkavállaló: Ft Ft Ft gyermeke:* Ft Ft Ft TURNUSBEOSZTÁS ÉVRE 01. turnus: június 28. július turnus: július 05. július turnus: július 12 - július turnus: július 19. július turnus: július 26. augusztus turnus: augusztus augusztus turnus: augusztus augusztus turnus: augusztus augusztus turnus: augusztus 23. augusztus évtől az üdülési csekkeket és meleg étkezési utalványokat az Oktatási és Szabadidő Centrumban az itt közölt turnusokra elfogadják. Az Oktatási és Szabadidő Centrum címe: 5241 Abádszalók, Attila u. 11. Telefon: 59/ Létesítménygondnok: Fábián Gáborné 30/ A kft. ügyintézője: Simonyi Albertné humán ellátásvezető, telefon: 57/ A térítési díjak szempontjából a MÁV FKG felnőtt munkavállalójával egy tekintet alá esik a MÁV FKG. felnőtt munkavállalójának házastársa, továbbá a MÁV FKG. Kft. nyugdíjasa és házastársa. A férőhelyek száma: 7 szoba, melyből 2 szoba 4 férőhelyes, 5 szoba 3 férőhelyes (pótágyazható). A férőhelyek számára figyelemmel egy turnusban 23 fő pihenhet. A kis ház 3 férőhelyes. Nyaraljon Balatonalmádiban! MÁV felnőtt munkavállaló, egyéb MÁV Kft. munkavállalója: Ft Ft Ft - gyermeke:* Ft Ft Ft Idegen - felnőtt: Ft Ft Ft - gyermek:* Ft Ft Ft * A gyermekek 14 éves korig értendők. Sátorhely: - MÁV FKG Kft. Munkavállalója és gyermeke: 900 Ft/fő/nap - egyéb /egyéb MÁV-os, idegen/: Ft/fő/nap Kisház: - MÁV FKG Kft. munkavállalója: Ft/fő/nap - gyermeke:* 900 Ft/fő/nap - egyéb /egyéb MÁV-os, idegen/: Ft/fő/nap Megjegyzés: sátorhely, illetve a kisház igénybevétele esetén napi egyszeri étkezés kötelező. ÉTKEZÉS MÁV FKG Kft. MÁV FKG Kft. felnőtt munkavállaló: felnőtt munkavállaló gyermeke* /2.000 Ft/ /1.600 Ft/ reggeli: 350 Ft/fő 350 Ft/fő ebéd: Ft/fő 900 Ft/fő vacsora: 350 Ft/fő 350 Ft/fő MÁV munkavállaló, MÁV munkavállaló, egyéb egyéb MÁV Kft. munkavállalója MÁV Kft. munkavállaló gyermeke /2.800 Ft/ /2.400 Ft/ reggeli: 500 Ft/fő 400 Ft/fő ebéd: Ft/fő Ft/fő vacsora: 500 Ft/fő 500 Ft/fő Idegen felnőtt: Idegen gyermek:* /3.700 Ft/ /2.900 Ft/ reggeli: 750 Ft/fő 600 Ft/fő ebéd: Ft/fő Ft/fő vacsora: 750 Ft/fő 700 Ft/fő Idegenforgalmi adó 18 éven felülieknek: 300,-Ft/fő/éjszaka Valamennyi ár az ÁFÁ-val együtt értendő. /Az ÁFA mértéke 25 %/ Legyen szó kikapcsolódásról az év bármely szakában, a Ramada hotel & Resort Lake Balaton mindig szívesen látja Önt, és kedves családját a vendégei között. Szállodánk Balatonalmádiban, a Bajcsy Zsilinszky utca 14. alatt található. Saját stranddal rendelkezünk, számtalan szolgáltatásaink az Ön rendelkezésére állnak, így szállodánk rendelkezik bárral, étteremmel, wellness részleggel is. Kedvezményes ajánlatunk, mely csak szakszervezeti tagsággal vehető igénybe, a december 20-ig terjedő időszakban: Ajánlatunk: Szállás félpanziós ellátással, kétágyas szobai elhelyezéssel, vasárnaptól, péntekig terjedő öt éjszakai időtartamra, Ft/kétágyas szoba/5 éj árral. Kérjük, foglalásakor hivatkozzon a szakszervezeti tagságára, illetve az erről szóló igazolást az üdülése megkezdésekor feltétlenül hozza magával. Szállodánk elérhetőségei, ahol szívesen állunk kedves vendégeink rendelkezésére, és melyeken a szíves megrendeléseit fogadjuk: Ramada Hotel & Resort Lake Balaton, Balatonalmádi, Bajcsy Zsilinszky u. 14. Telefon: , Fax:

8 8 Személyre szólóan! A gyorsabb kommunikáció érdekében lehetõség van közvetlenül, tisztségviselõink részére névre szólóan is t küldeni. A konkrét címek megtalálhatóak a hív6sz! címû cikkünkben, lapunk 11. oldalán. A hatékonyabb ügyintézés érdekében további üzenet küldése lehetséges az alábbi szolgáltatásaink körében: Telefon: Biztosítás: Alapítvány: Jogsegély: Arra kérünk minden tagtársunkat, partnerünket, hogy éljen ezzel az új lehetõséggel. - a szerk - KIZÁRÓLAG PVDSZ TAGOKNAK! Akarsz a PVDSz több ezres hívócsoportján belül ingyen telefonálni? Vagy kedvezményesen mobil telefonkészüléket vásárolni? Ha igen - és még nem vagy tagunk - akkor lépj be a PVDSz-be és mindez teljesül! A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete ( PVDSz ) a tagjai részére kedvezményes mobiltelefon üzemeltetésrõl és vásárlásról kötött szerzõdést. A havidíjas elõfizetés illetve kedvezményes készülék vásárlása esetén, 24 hónapos hûségnyilatkozat aláírása szükséges. Egy tag maximum 5 db elõfizetést igényelhet, akár a családtagjainak is! A havi elõfizetési díj (SIM kártyánként) mindössze Ft (ez nettó ár!) és ez teljes mértékben le is beszélhetõ. Ez a lebeszélhetõség a hálózaton belüli, és más belföldi mobil és belföldi vezetékes hálózatok elõfizetõi felé indított hívásokra használható fel. Az igényeket legalább egy havi - PVDSz tagság - után tudjuk teljesíteni. A PVDSz hívócsoport egy olyan egységes szolgáltatást valósít meg, melyet minden tagja ingyenesen vehet igénybe a hívócsoport összes tagjával történõ kapcsolattartás keretén belül. A PVDSz hívócsoport -on belüli szolgáltatás havidíja kötelezõen 300 Ft (ez nettó ár!), ami csak az elõfizetéssel együtt rendelhetõ meg. Tehát aki tagja a PVDSz hívócsoport - nak, az mindössze havi 300 Ft-ért egész hónapban korlátlanul és díjmentesen telefonálhat a hívócsoporton belüli tagokkal (munkatársakkal, családtagokkal, stb). A szolgáltatás kizárólag belföldön vehetõ igénybe, nemzetközi barangolás esetén a díjazás a Partner 3 díjcsomag szerint történik. A kedvezményekkel csökkentett percdíjak szerzõdés aláírásakor a következõk (amelyek nettó árak): Egy nap. Képek a falon, Hangodat hallom. Egy fénykép a falon, Igazadat tudom. Tudom és vallom: a tűz még lobog, hit, remény s akarat Áthozza hangodat. A tűz még lobog. Elvetett magvad szép, s lassan sarjad, S ezt Te is látod. Bihary Ferenc PÖKKÖP az interneten: Hívásirányok Percdíjak A percdíjak például dominó esetén átlagosan. Hálózaton belüli hívás esetén minden idõben 12,00 Ft 25,00 Ft Belföldi, vezetékes hálózatba történõ hívás esetén minden idõben 12,00 Ft 25,00 Ft Belföldi, más mobil hálózatba történõ hívás esetén minden idõben 22,00 Ft 35,00 Ft munkanapokon 12,00 Ft 25,00 Ft Hangpostás felhívása esetén 07:00 és óra között egyéb idõben Díjmentes! SMS küldés T-Mobile magyarországi hálózatába 18,00 Ft/db 30,00 Ft/db SMS küldés Pannon, ill. vezetékes hálózatba 20,00 Ft/db 35,00 Ft/db SMS küldés Vodafone hálózatba 20,00 Ft/db 40,00 Ft/db SMS küldés külföldi hálózatba 45,00 Ft/db 56,00 Ft/db Egyéb idõ: Munkanapokon 16:00 és 07:00, illetve munkaszüneti- és ünnepnapokon 0:00 és 24:00 óra között. (A forgalmi díjak mérése másodpercben történik és minden megkezdett hívás díjköteles.) Aki sok SMS-t szokott írni havonta, az mindössze 200 Ft-ért kaphat még plusz 50 db SMS-t, de ezt csak a hálózaton belül lehet felhasználni. Ehhez a szolgáltatáshoz a PVDSz még kedvezményes mobil telefonkészülék vásárlást is biztosít, akár kamatmentes részletfizetésre is. A készülékek a szolgáltató honlapján az akciós árlista Elõfizetés (24 hónap) oszlopaiból válaszhatóak ki, igény szerint. Az elõfizetések ( SIM kártyák ), illetve a telefon készülékek megrendelése kizárólag a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezetén keresztül történik. Bõvebb felvilágosításért Szentgyörgyi Mihályhoz lehet fordulni, munkanapokon 9-14 óráig, a es vasútüzemi telefonszámon. Illetve a címre üzenetet, megrendelést lehet küldeni. szemisa

9 9 PÁLYÁZAT A PVDSz úgy véli, hogy nem haszontalan, ha felhívjuk itt és most tagjaink és olvasóink figyelmét a Szociális és Munkaügyi Minisztérium pályázati felhívására, mert amennyiben remélhetni kívánjuk, hogy tagjainkat személyesen nem is, de tágabb környezetüket (család, barátok, ismerősök stb.) a téma sajnos érdemben is érintheti: Pályázat lakhatási támogatásra a szeptember 30-át követően önálló lakhatását elveszített, kiskorú gyermeket nevelő személyek részére A Szociális és Munkaügyi Minisztérium, illetve a Hajléktalanokért Közalapítvány megbízásából és támogatásával minden régióban pályázati támogatás igényelhető a szeptember 30-át követően kilakoltatott, azaz önálló lakhatását elveszített, kiskorú (18 év alatti) gyermeket nevelő családok önálló lakhatásának elősegítésére. Előreláthatólag országosan összesen mintegy család lesz támogatható. Az pályázhat, aki nagykorú és önálló lakhatását (saját tulajdon, vagy önkormányzati bérlet) szeptember 30-át követően veszítette el és az együttköltözőknek legalább egy 18 év alatti gyermek áll gondozásuk alatt és önálló lakhatása jelenleg nem biztosított - azaz nem rendelkezik beköltözhető saját tulajdonú lakással, vagy önkormányzati bérlakással és az együttköltözők egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 3,5-szörösét (azaz Ft/fő-t) és vállalja a támogatás folyósításának teljes idejére a támogató intézménnyel való együttműködést, az erre vonatkozó együttműködési megállapodást megköti. A támogatás mértéke A támogatás mértéke - az együttköltözők számától függetlenül - egy lakásbérlet esetében legfeljebb összesen Ft. A teljes támogatás havi egyenlő, vagy csökkenő részletekben legalább 6 hónapon, de legfeljebb 12 hónapon keresztül nyújtható. A támogatás kizárólag lakásbérleti, albérleti díjra, a lakásbérlet, albérlet egy összegű tartós lekötésére, kauciójára fordítható. A támogatás havi összege a havi bérleti díj összege (rezsiköltségek nélkül), de legfeljebb havi 50 ezer Ft, amely havonta közvetlenül a kérelmező részére kerül kifizetésre abban az esetben, ha az együttműködést betartja. A pályázat benyújtható április 28-tól folyamatosan, de legkésőbb szeptember 30-ig. A pályázó személyek a pályázatot kizárólag a pályázati kiírásban megjelölt, a támogatandó lakásbérlet fekvése szerinti településen lévő, vagy ennek hiányában az e településhez legközelebb lévő szociális segítő szervezetnél (mentor szervezetnél) nyújthatják be személyesen. A részletes pályázati felhívás és adatlap régiónként a következő honlap-címekről tölthetőek le: Régió 1. Közép- Magyarország 2. Nyugat- Dunántúl 3. Közép- Dunántúl A régióban található megyék Budapest Pest 4. Dél-Dunántúl Somogy Tolna Baranya 5. Észak- Magyarország Gy r-moson-sopron Vas Zala Veszprém Komárom-Esztergom Fejér Nógrád Heves Borsod-Abaúj-Zemplén 6. Észak-Alföld Jász-Nagykun-Szolnok Hajdú-Bihar Szabolcs-Szatmár-Bereg 7. Dél-Alföld Bács-Kiskun Csongrád Békés Honlap címe, ahonnan a pályázati dokumentáció letölthet illetve Összefogás Közalapítvány/Krízis Alap Pályázati tanácsadó neve telefonszáma címe Bényei Zoltán 06 20/ Gy ri Péter 06 1/ Pinke Mónika 06 1/ Horváth Olga Stankovics Erika 06 94/ / / / t-online.hu Zsabka Attila 06 20/ voroskereszt.hu Goldmann Tamás Kelemen Adél 06 20/ / Boronkai József 06 46/ voroskereszt.hu Blaskó Szilvia 06 30/ Régiók/Dél-Alföldi Régió oldal Sz csné Garas Tímea 06 70/

10 10 Pénzét másra költse, mint az utca fûtésre! Tudta, hogy háza ajtóinak, ablakainak réseit összeadva egy focilabda méretû lyukat is kiadhatnak? Svéd bemarásos ablakszigeteléssel: 15-20%-kal kisebb lesz a fûtésszámlája Télen melegebb (2-5 C), nyáron hûvösebb lesz a háza Jóval csendesebb lesz otthona, mivel az ablakszigetelés kiváló hangszigetelõ Emellett nem engedi be házába többé a port, homokot így kevesebbet kell takarítania Nem lesz többé huzatos a lakás Egy átlagos ház szigetelése ft A jelenlegi gázárak mellett ez kevesebb, mint 1 év alatt megtérül A beépített anyagra 7 év garanciát vállalunk Festéskor kiszedhetõ Évtizedek óta alkalmazott svéd szilikon technológia NE AZ UTCÁT FÛTSE, HÁZÁT SZIGETELJE! Egyeztessen idõpontot, MOST! Érd.: 06-70/ A hó-nap kérdése - Hogy hívják a fáradt zselét? - Üldögél. A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete 2000-ben azzal a céllal alapította meg az Alapítvány a Pályavasutasokért elnevezésû alapítványt, hogy a nehéz élethelyzetbe került vasutas munkavállalókat segíteni tudja. Az ország, a vállalat gazdasági és szociális helyzetébõl fakadóan azonban egyre több munkavállaló kerül egyre nehezebb élethelyzetbe, ezáltal az alapítványhoz is egyre több kérelem érkezik. Fontos kiemelni, hogy az alapítványnak egyetlen bevételi forrása van, mely csupán a személyi jövedelemadó egy százalékának felajánlásaiból adódik össze, tehát minden vasutas munkavállalónak oda kéne figyelni az adóbevallás elkészítésekor, hogy mirõl is nyilatkozik! Éves szinten egy korlátozott összeg áll a Kuratórium rendelkezésére, hogy azt szétossza a rászorulók körében. Volna Az alapítvánnyal szemben viszont a PÖKKÖP egy szolidaritás elvén mûködõ vagyonközösség. A nehéz és váratlan élethelyzetekben akkor is segítséget nyújt, ha folyamatos tagdíjfizetés mellett, a tagnak a segély folyósításához nincs fedezet az egyéni számlája egyéni részén. És ez fontos! Ezt csak az tudja, aki bajba került. A PÖKKÖP tagságon kívül az öngondoskodás további lehetõsége, a PVDSz által a tagjai számára kínált baleset és életbiztosítás is! (Bõvebben lapunk utolsó oldalán) Az Alapítvány Kuratóriumához érkezett kérelmek között rengeteg olyan nehéz élethelyzetbe került munkavállaló van, aki ha a PÖKKÖP-nek, vagy éppen a biztosításnak is tagja lett volna (!) az alapítvány szerény anyagi segítségén kívül akkor ennyi, vagy annyi pénzt kaphatott volna (!): Íme egy példa: férjem sajnos 9 hónapig súlyos beteg volt egyik kórházból a másikra járt, és annyira eladósodtunk, hogy a temetést is kölcsönből tudtam fedezni, mivel én akkor nem kaptam meg egy fillért sem, most állapítottak meg szociális segélyt PÖKKÖP: Ha a férj tag: Betegségi segély: Ft Kórházi, szanatóriumi segély: Ft Gyógyszer segély: Ft Temetési segély: Ft Összesen: Ft Ha a feleség tag: Ápolási segély: Gyógyszer segély: Temetési segély: Összesen: Ft Ft Ft Ft BIZTOSÍTÁS: A csomag B csomag Betegségi kórházi ápolás Ft/nap Ft/nap legalább 5 nap elérése után 5-25 nap között naponta Betegségi műtéti térítés Ft Ft súlyossági fok szerint, a biztosítási összeg %-a Kritikus betegségek bekövetkezése Ft Ft szívinfarktus, rákos megbetegedés, agyi érkatasztrófa, koszorúér áthidalási műtét (by-pass), szervátültetés, veseelégtelenség Életbiztosítás Ft Ft bármely okból bekövetkező halál esetén A hó-nap vicce A szégyellős cowboy srác bemegy a bárba és meglát egy takaros lányt a pultnál üldögélni. Be akar vágódni nála, de nem tudja, hogyan kezdje a beszélgetést. Iszonyú zavarban ácsorog egy darabig, aztán fegyvert ránt, lelő mindenkit a bárban a lányon kívül, majd odamegy hozzá: Mit csinál egy ilyen csinos lány egyedül egy bárban? A hó-nap bölcsessége A nagy embereket nem szerencséjük, hanem erényes életük alapján kell megítélni. Pénzügyi szolgáltatás Hívd Sziklási Vincét a 06-30/ as telefonszámon. Webcím:

11 11 Május 1-jétől ismét számos ponton módosultak a munkaügyi jogszabályok: a legfontosabb változások érintik a gyermekgondozási ellátásokat, a korlátozott cselekvőképességű munkavállalókat, az utazási költségtérítéssel kapcsolatos jogszabályokat, továbbá módosultak a felmondási tilalmak is. A változások jelentős része az új Polgári Törvénykönyv (Ptk.) hatályba lépéséhez kapcsolódott volna, ám az új Ptk. az Alkotmánybíróság döntése nyomán, május 1-jével nem lépett hatályba, a hozzá kapcsolódó munkaügyi szabályok azonban igen, ami a BDO Magyarország könyvvizsgáló, adó- és pénzügyi tanácsadó cég munkaügyi szaktanácsadója szerint, akár jogalkalmazási problémákat is okozhat. Május 1-jétől átalakultak a gyermekgondozási ellátások, melynek következtében a gyes két évre csökkent, a gyed jogosultsághoz szükséges munkaviszony ideje pedig 180 napról 365-re emelkedett a április 30-a után született gyermekek esetében. Ez utóbbi Változott a gyes, utazási költségtérítés, felmondás szabályozása a gyakorlatban azt jelenti, hogy a kismamának legalább 365 nap munkaviszonnyal kell rendelkeznie ahhoz, hogy kapjon terhességigyermekágyi segélyt (tgyás), majd gyedet. Ugyanakkor a munkajogi felmondási védelem továbbra is a gyermek hároméves koráig illeti meg a szülők közül azt, aki a fizetés nélküli szabadságot utoljára igénybe vette. A felmondási védelem az örökbefogadást megelőző úgynevezett gondozási időszak kezdetétől számított hat hónapig, illetve ha a gyermek a hat hónap letelte előtt kikerül a gondozásból, a kötelező gondozás időtartama alatt védi azt a munkavállalót, aki a szülők döntése alapján a gyermek nevelésében nagyobb szerepet vállal. Az utazási költségtérítés mértékét illetően, a napi munkába járással és a hazautazással kapcsolatos költségeket kell megkülönböztetnünk. A munkáltató által fizetett napi munkába járással és hazautazással kapcsolatos költségtérítés, a bérlet vagy menetjegy árának legalább 86 százaléka, azzal, hogy a munkáltató által fizetett hazautazással kapcsolatos költségtérítés idén legfeljebb havi 30 ezer forint lehet. Az Alkotmánybíróság április 26-ai döntése nyomán, május 1-jén nem lépett életbe az új Ptk. I. és II. Azáltal, hogy a Ptk. mégsem lépett életbe, viszont a rá épülő munkaügyi szabályok megváltoztatásra kerültek, akár jogalkalmazási problémák is előfordulhatnak majd, arról nem is beszélve, hogy a jogbiztonságnak és a következetes jogalkalmazásnak alapfeltétele, hogy a különböző egymásra épülő szabályok koherensek legyenek - emelte ki a BDO Magyarország munkaügyi szaktanácsadója. hív6sz! A gyorsabb és rugalmasabb ügyintézés érdekében ismételten közöljük a tisztségviselõink közvetlen! telefonszámait és címeit: KÖZPONTI TELEFONSZÁMAINK: Enzsöl Róbert érdekvédelmi társelnök Nagy Miklós szervezeti és gazdálkodási társelnök Járási Kinga gazdasági alelnök Szentgyörgyi Mihály PML alelnök (fax/üzenetrögz.) Hegedûs István TEB alelnök és Káré István TEB referens Tislér Gábor forgalmi alelnök Kanzler Ferenc szervezési referens Dr. Laboda József jogtanácsos Fehérné Ragcsák Andrea irodavezetõ (üzemi tel./fax/üz.rögz.) Matáv automata fax városi fax/üzenetrögzítõ TERÜLETI KÉPVISELÕINK TELEFONSZÁMAI Budapest Viszló Titusz /fax/üz.rögz: Vas István /fax/üz.rögz: Bátori István /fax: Debrecen: Papp Zoltán /fax/üz.rögz: Horváth Imre /fax/üz.rögz: Miskolc Osztermann József /fax/üz.rögz: Kolozsvári Sándor /fax/üz.rögz: Pécs Walter János /fax/üz.rögz: Puszpán János /fax: Tislér Gábor /fax/üz.rögz: Bihary Ferenc fax: Szeged Dani Erika /fax: Dobák Zoltán /fax: Szombathely Hanzmann Károly /fax/üz.rögz: Budai Zoltán fax/üz.rögz Záhony Lippai Tibor /fax: cím: vagy A hó-nap esete A csónakázó tó tulajdonosa büszkén nézi a csónakokat és vizibicikliket, amint ringatóznak a tó felszínén. Észreveszi, hogy a 9-es hajó már régóta kint van, ezért elkezdi visszahívni. Kilences hajó, kilences hajó, azonnal térjen vissza! De főnök, nekünk csak nyolc hajónk van. Hatos, hatos, csak nincs valami probléma? hu.morzsák Mindig finomabb eszközt válassz, mert többet érsz el ésszel, mint erőszakkal. Az erény nyugalmával párosult akarat az, mely szelíd hatalommal munkálva állítja elő a jót, s hárítja el a gonoszat. Amit megtakarítunk, olyan, mintha megkerestük volna. A túl merev elvek életveszélyesek tudnak lenni. Szívünknek időt kell hagyni, s eszünket nyitva kell tartani oly tapasztalt emberek tanácsai előtt, akik okos tervvel gondoskodnak szerencsénkről. PÖKKÖP Felvilágosítás munkanapokon 9 00 és között az alábbi telefonszámokon: 06-37/ (fax/üz.rögzítõ) vasútüzemi: ; (fax/üz.rögzítõ)

Újra elnök áll a PVDSz élén

Újra elnök áll a PVDSz élén XII. évfolyam 6. szám Újra elnök áll a PVDSz élén A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete május 18-án rendkívüli közgyűlést tartott. A szakszervezet legfőbb döntéshozó szerve módosította alapszabályát, és

Részletesebben

HÉZAG NÉLKÜL TÖBB SZOLIDARITÁST! vasútnál van és nekünk ez kell, hogy fájjon és nálunk ennek figyelembe vétele kötelezõ!

HÉZAG NÉLKÜL TÖBB SZOLIDARITÁST! vasútnál van és nekünk ez kell, hogy fájjon és nálunk ennek figyelembe vétele kötelezõ! 2009. június 200 009. június XI.. évfolyam 6.. szám A kormány munkajövedelmeket érintõ, 2010-es adóelképzeléseit pozitív lépésként értékelik és a sok-sok egyéb területet érintõ kedvezõtlen változás mellett

Részletesebben

Kollektív vita. a jövőbeni tárgyalások folytatásának ütemezésről és tartalmáról.

Kollektív vita. a jövőbeni tárgyalások folytatásának ütemezésről és tartalmáról. XI. évfolyam 11. szám Kollektív vita Lapzártakor még tart a kollektív vita, melyet az öt reprezentatív szakszervezet indított a közösségi közlekedés átalakítását érintő kérdésekben. A vitát demonstrációk,

Részletesebben

Töretlenül előre. Mi lesz itt. 2009. október. 1998. október 15-én, 11 évvel ezelõtt alakult meg a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete!

Töretlenül előre. Mi lesz itt. 2009. október. 1998. október 15-én, 11 évvel ezelõtt alakult meg a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete! XI. évfolyam 10. szám Töretlenül előre Mottó: Ha csak azt tesszük, ami nem esik nehezünkre, soha nem leszünk sikeresek. Abból tudhatjuk, hogy jó úton vagyunk a sikeres élet felé, ha az út, amelyen járunk

Részletesebben

009. április. Megemlékezés keretében, a PVDSz elnöksége felkereste Hatvanban Járási Ferenc síremlékét.

009. április. Megemlékezés keretében, a PVDSz elnöksége felkereste Hatvanban Járási Ferenc síremlékét. 2009. április 200 009. április XI.. évfolyam 4.. szám Tudjuk, hogy a gyász személyes tapasztalat. Vannak, akik hamarabb túljutnak a veszteség okozta bánaton, és akadnak, akiknek hosszabb idõre van szükségük.

Részletesebben

HÉZAG NÉLKÜL. Ülésezett a VEB. tóhíresztelések megalapozottságáról is, miszerint a MÁV csoport idei költségtámogatásának

HÉZAG NÉLKÜL. Ülésezett a VEB. tóhíresztelések megalapozottságáról is, miszerint a MÁV csoport idei költségtámogatásának 2009. május 200 009. május XI.. évfolyam 5.. szám Ülésezett a VEB tóhíresztelések megalapozottságáról is, miszerint a MÁV csoport idei költségtámogatásának csökkentése várható. A PVDSz is kifejtette, hogy

Részletesebben

Találkozó a szakszervezeti vezetőkkel

Találkozó a szakszervezeti vezetőkkel XII. évfolyam 9. szám Találkozó a szakszervezeti vezetőkkel Újra érték lesz vasutasnak lenni Szarvas Ferenc, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója kedden, második munkanapján, a MÁV reprezentatív szakszervezeteinek

Részletesebben

Legyen Ön is tulajdonos!

Legyen Ön is tulajdonos! 2008. június 200 008. június X. évfolyam 6. szám Többek érdeklõdését felkeltette a kormányfõ által év elején bejelentett új tulajdonosi program, melynek alapján jelentõs kedvezmény biztosításával 100 százalékos

Részletesebben

Nincs többé félelem, nincs többé fájdalom!

Nincs többé félelem, nincs többé fájdalom! XII. évfolyam 10. szám Már 12 éve Semmilyen szél sem kedvező annak, aki nem tudja, milyen kikötőbe tart. (Seneca) 1998. október 15-én (már 12 éve ) 23 alapító tag befogta a jó szelet, hogy ennek segítségével

Részletesebben

A 2008. évi munkaerõ-piaci folyamatok jellemzése

A 2008. évi munkaerõ-piaci folyamatok jellemzése 2009. február 200 009. február XI.. évfolyam 2.. szám A 2008. évi munkaerõ-piaci folyamatok jellemzése A világgazdasági válság kedvezõtlen foglalkoztatási hatásaként értékelhetõ, hogy 2008 utolsó két hónapjában

Részletesebben

Május 1. A munkások és a munka ünnepe

Május 1. A munkások és a munka ünnepe 2011. MÁJUS 2011. május XIII. évfolyam 5. szám A munka ünnepe a nemzetközi munkásmozgalmak által kiharcolt, minden év május 1-jén tartandó ünnepség, hivatalos állami szabadnap, mely a munkások által elért

Részletesebben

HÉZAG NÉLKÜL. Nyilván az összefogás jegyében! 2. Szakszervezetünk a két másik reprezentatív vasutas szakszervezettel együtt

HÉZAG NÉLKÜL. Nyilván az összefogás jegyében! 2. Szakszervezetünk a két másik reprezentatív vasutas szakszervezettel együtt 2007. november 2007. november IX. évfolyam 11. szám Újságunk tartalmából Ki hogyan (nem) dolgozik ez év végén? Az üzemvitellel közvetlenül össze nem függõ tevékenységet ellátó munkavállalók év végi tevékenységi

Részletesebben

Nőtt a bérünk, de nem eléggé!

Nőtt a bérünk, de nem eléggé! XII. évfolyam 3. szám Nőtt a bérünk, de nem eléggé! Mint minden év márciusában, most is közzé tesszük azt az összehasonlító táblázatot, mely a teljes munkaidőben foglalkoztatottak bruttó átlagkeresetét

Részletesebben

KÖZÖS NYILATKOZAT. 2010. december. XII. évfolyam 12. szám

KÖZÖS NYILATKOZAT. 2010. december. XII. évfolyam 12. szám XII. évfolyam 12. szám Egyeztettünk November 29-én a PVDSz székhelyén találkozóra gyűltek össze a vasutas szakszervezetek. A találkozón a PVDSz mellett részt vett a Vasutasok Szakszervezete, a Mozdonyvezetők

Részletesebben

Csak fogyunk, csak fogyunk

Csak fogyunk, csak fogyunk XII. évfolyam 2. szám Csak fogyunk, csak fogyunk 2009-ben tovább csökkent a MÁV Zrt. létszáma. Az év során összességében 1.427 fő vasúti munkaviszonya szűnt meg, mely tíz százalékkal kevesebb ugyan, mint

Részletesebben

Tüntetések, tárgyalások milyen lesz az új Mt.?

Tüntetések, tárgyalások milyen lesz az új Mt.? 2011. OKTÓBER 2011. október XIII. évfolyam 10. szám 13 éves a PVDSz Úgy álljunk meg az életben, akár a sziklaszírt a tengerben; ne engedjük, hogy a szüntelen hullámverés megingasson bennünket. (Hazrat

Részletesebben

HÉZAG NÉLKÜL. a PVDSz tagjának lenni. Íme: 1. Magas szintû szakmai érdekvédelem, foglalkozásbiztonság

HÉZAG NÉLKÜL. a PVDSz tagjának lenni. Íme: 1. Magas szintû szakmai érdekvédelem, foglalkozásbiztonság 2007. október 2007. október IX. évfolyam 10. szám Újságunk tartalmából Beindulnak a bértárgyalások Október végéhez közeledve mint minden évben, most is minden szinten megkezdõdnek a tárgyalások a jövõ

Részletesebben

2012. FEBRUÁR 2012. FEBRUÁR

2012. FEBRUÁR 2012. FEBRUÁR 2012. FEBRUÁR 2012. február XIV. évfolyam 2. szám VÉT HÍREK Elhúzódó tárgyalások Még február elején is tartott a huzavona: Hogyan induljanak neki a vasutasok a 2012-es évnek. Részmegállapodások születtek

Részletesebben

Nyári tárgyalások a minisztériumban

Nyári tárgyalások a minisztériumban X. évfolyam 9. szám Nyári tárgyalások a minisztériumban Nem sok lehetõséget adtak a nyári szabadságokra az újjá alakult Közlekedési Hírközlési és Energiaügyi Minisztériumban a szakszervezeteknek. A VSZ,

Részletesebben

HÉZAG NÉLKÜL. A kör sarokpontjai

HÉZAG NÉLKÜL. A kör sarokpontjai 2007. szeptember 2007. szeptember IX. évfolyam 9. szám A kör sarokpontjai Márciusban 14 vasúti mellékvonalat szüntetett meg a MÁV, azóta Volán-buszok szállítják (vagy nem) a vonat nélkül maradt települések

Részletesebben

Tovább folyik az Egészségmegőrző Program

Tovább folyik az Egészségmegőrző Program XVI. évfolyam 6. szám Kollektív Szerződés módosítás A Vasúti Érdekegyeztető Tanács ülésén ismét kisebb korrekciókra került sor a Kollektív Szerződésünkben. A munkáltató a VSz és a VDSzSz támogatásával

Részletesebben

Példás összefogás a vasutas árvíz károsultakért

Példás összefogás a vasutas árvíz károsultakért XII. évfolyam 7. szám Példás összefogás a vasutas árvíz károsultakért A PVDSz Elnöksége tájékoztatja a tagjait, hogy központi költségvetéséből az árvíz-károsultak megsegítésére átutalást teljesített az

Részletesebben

Teljesen új életünk van?

Teljesen új életünk van? XII. évfolyam 1. szám Teljesen új életünk van? Szinte teljesen újra kell tanulnunk az adótörvényeket: itt a szuperbruttósított szja és a vagyonadó, a béren kívüli juttatások nagy részét adó alá vonták,

Részletesebben

A menetrend szűkítés következményei

A menetrend szűkítés következményei 2012. MÁJUS 2012. május XIV. évfolyam 5. szám VÉT HÍREK Május közepén még nem kezdődtek tárgyalások a július 1-én hatályba lépő új Munka törvénykönyve miatt szükségessé váló Kollektív Szerződés módosításokról.

Részletesebben

Megállapodás a MÁV-THERMIT Kft-nél

Megállapodás a MÁV-THERMIT Kft-nél XII. évfolyam 4. szám Megemlékezés Április 10-én volt két éve, hogy szakszervezetünk alapító elnöke, Járási Ferenc eltávozott közülünk. Ez a gyertya most érted égjen, Ki fent laksz már a magas égben. Ki

Részletesebben

Kollektív Szerződés módosítása

Kollektív Szerződés módosítása XV. évfolyam 6. szám A Vasúti Érdekegyeztető Tanács májusi ülésén a Kollektív Szerződés módosítása, a különbözeti vizsgákkal kapcsolatos tapasztalatok értékelése, a MÁV Szolgáltató Központ megalakulása

Részletesebben

2012-ben drágább lesz autózni, cigizni, fűteni

2012-ben drágább lesz autózni, cigizni, fűteni 2012. JANUÁR 2012. január XIV. évfolyam 1. szám 2012-ben drágább lesz autózni, cigizni, fűteni Több szempontból is megdrágul az élet az idei évben, többe kerül például autózni, cigizni és fűteni, mint

Részletesebben

Mi is ott voltunk. 2011. november. XIII. évfolyam 11. szám. Hiába volt minden? Informális egyeztetések,

Mi is ott voltunk. 2011. november. XIII. évfolyam 11. szám. Hiába volt minden? Informális egyeztetések, 2011. NOVEMBER 2011. november XIII. évfolyam 11. szám Parlament előtt az új Munka Törvénykönyve Hiába volt minden? Informális egyeztetések, munkáltatói szervezetekkel, szakértőkkel folytatott tárgyalások,

Részletesebben

HÉZAG NÉLKÜL. A vasutassztrájk kommunikációjában mind a MÁV, mind a munkát beszüntetõ VDSZSZ vétett hibákat. A szakszervezet

HÉZAG NÉLKÜL. A vasutassztrájk kommunikációjában mind a MÁV, mind a munkát beszüntetõ VDSZSZ vétett hibákat. A szakszervezet 2008. március 200 008. március X. évfolyam 3. szám Március 15. A MÁV jövõje a tét Irreális követelések és Gaskó István gátlástalansága az idei sztrájk jellemzõje. A VDSZSZ elnöke által szajkózott ígéretet

Részletesebben

BÉRHELYZET. Gárdonyi Géza: Szeptember. Csalatkoznunk kellett... 2013. szeptember. XV. évfolyam 9. szám

BÉRHELYZET. Gárdonyi Géza: Szeptember. Csalatkoznunk kellett... 2013. szeptember. XV. évfolyam 9. szám 2013. SZEPTEMBER 2013. szeptember XV. évfolyam 9. szám Gárdonyi Géza: Szeptember Elnémult a rigó. Az esteli csöndben az ősz bogár szomorú pri-pri dala szól már. A távoli szőlőkben panaszolja szüntelen:

Részletesebben