Május 1 a munka ünnepe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Május 1 a munka ünnepe"

Átírás

1 XII. évfolyam 5. szám Május 1 a munka ünnepe Manapság május 1-e az emberekben kellemes emlékeket kelt (majális, napsütés, pihenés), de tudjuk-e, hogy a munka ünnepének eredete véres eseményekhez, politikai küzdelmekhez nyúlik vissza. Az eredendő problémát az jelentette, hogy a XIX. sz. elején a munkások napi órát dolgoztak, s csak az 1830-as években vetődött fel először az a gondolat, hogy a munkaidőt csökkenteni kellene. A gondolat a reformok hazájában, Angliában fogant meg, s az értelmiség és a middle class tagjai mellett a gyártulajdonos Robert Owen is támogatta ezt a javaslatot. Maga Owen bizonyította is, hogy 10-10,5 órás munkaidő mellett is nyereségesen képes működni egy üzem. Egyébként az is a munkaidő csökkentését siettette, hogy egyre bonyolultabb gépezeteket állítottak munkába, s ezekkel dolgozni, ezekre koncentrálni napi órában egyre nehézkesebbé vált. Mindezek ellenére Angliában is csak 1847-ben látott napvilágot az a törvény, mely a 10 órás munkanap bevezetéséről intézkedett. Ez volt az első alkalom, hogy az állam beavatkozott a gazdaságba. Angliában azonban csak az 1870-es évekre vált általánossá a 10 órás munkaidő. Idővel más államokban is meghonosodott az új munkarend, sőt 1868-ban az Egyesült Államok egész területén az állami alkalmazásban álló munkások munkaidejét már 8 órára csökkentették le. Európában ez sokkal nehézkesebben ment ban az I. Internacionálé genfi kongresszusán ugyan az alábbi alapelvet fogadták el: A kongreszszus a nyolcórás munkanap bevezetését az első lépésnek tekinti a munkásosztály felszabadulása felé., a határozat továbbra is csak a kongresszusok témája maradt, a törvényhozást nem érintette. Az 1873-as gazdasági válság hatására a munkanélküliség fokozódott, s ez is egyre inkább sürgette a munkaidő csökkentését. (Ugyanis a munkaidő csökkentésével többen juthatnának munkához, s a munkanélküliség csökkenésével a társadalmi feszültségek is enyhülnének.) Ennek hatására egyre gyakoribbá váltak világszerte, de főként az USA-ban a sztrájkok, melyeket gyakran karhatalmi erővel közömbösítettek (pl. Pittsburg, 1877.) 1881-ben megalakult az Amerikai Munkásszövetség is, melynek tagjai az 1882-es clevelandi kongresszuson az alábbi megállapításra jutottak: a nyolcórás munkaidő több munkaalkalmat, megnövekedett béreket... több örömöt és gazdagságot biztosít azoknak, akik ezt a gazdagságot létrehozzák. Ez megteremtené a művelődés szükséges előfeltételeit és javítaná a tömegek kulturális helyzetét. Csökkentené a bűnözést és az iszákosságot.... Növelné a termelést és növelné s tömegek fogyasztóképességét. is. Az októberi kongresszuson már olyan határozat született, hogy a nyolcórás munkaidő követelésének alátámasztására május elsejére általános sztrájkot hirdetnek. Ezen a napon mintegy 350 ezer munkás lépett sztrájkba, de Millwaukee-ban a kivezényelt rendőrség a tömegbe lőtt, s kilenc holttest maradt a helyszínen. Chicagóban a sztrájk hatástalanításához sztrájktörőket alkalmaztak, s a munkások, valamint a sztrájktörőket védő rendőrök közti konfliktus május 3-án sortűzhöz vezetett, melynek 4 ember esett áldozatául. A helyi anarchista vezetők a Haymarket Square-re tiltakozó nagygyűlést hívtak össze, de itt váratlanul bomba robbant, mely egy rendőrtiszt halálát okozta. Megtorlásul 8 anarchista vezetőt állítottak bíróság elé, s koholt (bizonyítatlan) vádak alapján el is ítélték őket november 11-én az elítéltek közül négyet ki is végeztek. Később, 1892-ben beigazolódott, hogy az ítélet hamis volt, s az életben maradottak kegyelmet is kaptak ban az Amerikai Munkásszövetség St. Louis-i kongresszusán elhatározták, hogy május elsején emléktüntetéseket rendeznek, s a tüntetéseket nemzetközi szintre emelik. Az 1880-as évek végére Angliában, Franciaországban, Belgiumban szintén természetes igénnyé vált a nyolcórás munkaidő bevezetése. (folytatás a 2. oldalon...)

2 2 (folytatás az 1. oldalról...) július 14-én pedig Párizsban megalakult a II. Internacionálé, ahol az alábbi határozatot fogadták el: Nagy nemzetközi tüntetést kell szervezni egy időpontban, oly módon, hogy a munkások egy meghatározott napon egyidejűleg valamennyi országban, minden nagyvárosban terjesszék a képviseleti szervek elé azt a követelést, hogy törvényesen csökkentsék a napi munkaidőt nyolc órára... Figyelembe véve, hogy az American Federation of Labor St. Louisban 1888-ban rendezett évi kongresszusán már határozatot hozott hasonló tüntetés rendezésére május elsejére, ezt a dátumot kell elfogadni a nemzetközi tüntetés időpontjaként. Bár a konkrét kivitelezést illetően voltak még viták (általános sztrájkot hirdessenek, Mint várható volt, a kormányváltás időszakában csökkent az érdekegyeztetés intenzitása. A Vasúti Érdekegyeztető Tanácsban ugyan kisebb de az érintettek számára nem elhanyagolható jelentőségű ügyek voltak napirenden: A Kollektív Szerződés módosítása Készenlétet követően újabb készenlét csak 7,6 (a hét utolsó munkanapján 6) óra elteltével rendelhető el. A módosításra a hétfőtől péntekig folyamatos készenlétben lévők érdekében került sor annak érdekében, hogy a napi munkavégzést követően a készenlétet az érintettek azonnal megkezdhessék. Még mindig az orvosik A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségi alkalmassági követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről szóló rendelet alkalmazása során tapasztalható anomáliák csak nem akarnak csökkeni. Bár az illetékesek letették a nagyesküt, hogy márciusra a rend helyre áll, nem így lett. Március hónapban is közel félszáz munkavállalónak kellett állásidőn lenni az időben elcsúszó 29-es vizsgálat miatt. Részükre a kiesett műszakpótlék kompenzálására született megállapodás meghosszabbításra került. Munkásszállás csere Évek óta tartó folyamat végére kerül pont azzal, hogy bezárják a Budapest: Kelenföldi út 16, Aszódi út 18-20, Soroksári út 113, Fék utca 3, Kerepesi út 2-14, Alkotás utca 2, Kámfor utca, Makk utca 12, Nagytétényi út 11, Bicske: Csákvári út 2, Állomás épület, Érd: Tolmács út Dunakeszi : VÉT HÍREK Állomás sétány, Pestlőrinc: Honvéd út vasúti munkásszállóit. A leromlott állapotú, alacsony komfortfokozatú szállók helyett az érintett munkavállalók május hónapban új helyre (Budapest X. ker. Maglódi úti, és a IX. ker. Koppány utca Soroksári út sarkán lévő munkásszálló) költözhetnek. Az új szállók kétségtelenül alkalmasabbak a munka utáni fáradalmak kipihenésére. A szobák 2-3 ágyasak. Minden szobában van hűtőszekrény, hideg-meleg vizes mosdókagyló. Közös konyha, főzési, melegítési lehetőséggel, közös társalgó TV- vel, egy darab közös használatú számítógép Internetcsatlakozással, dohányzó helyiség, nyilvános telefon, mosó-szárító gép, heti rendszeres takarítás biztosított. Az eddigieknél lényegesen jobb körülmények ellenére többeknek (elsősorban a Budapesten kívüli szállókon élőknek) okoz nehézséget az új helyzet. A Budapestre költözőknek növekvő utazási költségekkel, esetenként hosszabb munkába járási idővel kell számolniuk. Gondjaik megoldására a PVDSz különböző kezdeményezésekkel fordult a munkáltató felé. Többek között kezdeményeztük, hogy számukra a munkáltató tegye lehetővé a VBKJ jegyzésük módosítását, annak érdekében, hogy utazási bérletük elszámolható legyen. vagy ne, egységes legyen-e a megemlékezés, vagy vegyék figyelembe a helyi, országos viszonyokat stb.), ám az együttes megemlékezés és közös fellépés igénye általánossá vált. Magyarországon május elsejéről először szintén 1890-ben emlékeztek meg. A 110 évvel ezelőtti tömegtüntetésről a korabeli sajtó így számolt be: A csapatok katonás rendben érkeztek. Zárt sorban a város minden részéből, a liget határán kibontják a zászlót, magasra emelik a jelszavakat hirdető táblákat, melyekről a párizsi kongresszus három nyolcasa sötétlik: 8 óra munka, 8 óra szórakozás, 8 óra alvás. De csak a szimbólum egyforma, az alakok, melyek a zászló mögött vonulnak, nagyon különbözők. A legérdekesebb munkástípusok merülnek fül a néző szemei előtt hosszú menetben. Jő egy csoport, komoly, meglett alakok, egyszerű vasárnapló munkásöltöny, nagy szakáll, csontos arc, vörös kokárda, német szó. Kétségkívül valamely gyár munkásai. Aztán jő egy másik áradat. Elől büszkén lobog a trikolor, s a háromszín mögött néhány díszmagyar öltönyös kucsmás ember feszít. Ki ne találná ki, hogy ezek a csizmadiák. Díszmagyar és szocializmus! - ilyen is csak magyar földön terem. Új felhő jő. Néhány ezer nagy nemzeti színű kokárda... A derék asztalossegédek. A szabók óriási fehér selyemzászlóval. Ők már előrehaladottabbak elvekben. Mind fekete szalonkabátban.... S mögöttük ott vonulnak a gyűrött gombakalapot, kopott vászonkitlit, nyűtt csizmát viselők, kisebb kültelki gyárak munkásai, akik talán tényleg alig értik, hogy mi is történik, de bíznak valami csodában, ami helyzetükön segít. Akadozik a ruhaellátás Az elmúlt időszakban megszaporodtak szakszervezetünkhöz érkezett bejelentések, hogy akadozik kollégáink ellátása az időszerű és jogosan járó munkaruházattal. Mindezt a VÉT-en is szóvá tettük, ahol a munkáltató a közbeszerzések során jelentkező nehézségekkel magyarázta a történéseket. Az elhangzottakra a PVDSz kifejtette, hogy a közbeszerzési nehézségekkel összefüggő magyarázkodás elfogadhatatlan és sürgős cselekvést kért a munkáltatótól. Csökkentett létszámmal történő tolatás Előrehaladott tárgyalások zajlanak az állomási és vonali tolatószemélyzet csökkentett létszámmal történő foglalkoztatása tárgyában. Abban egyetértés van, hogy a csökkentett létszámmal történő tolatás a vonatkozó szakmai utasítások betartásával nem veszélyeztetheti a tolatásban részt vevő munkavállalók testi épségét. A munkáltató hajlik annak elismerésére is, hogy ha a szabályozott létszámnormától eltérően az adott munkavégzéshez kevesebb munkavállaló áll rendelkezésre, a csökkentett létszámmal történő munkavégzés okozta terhelést anyagilag is méltányolni kell és nem válhat parttalanná. A meghatározott teljes tolatói létszámtól eltérni csak abban az esetben lehetséges, ha a munkavállalói oldalon felmerült ok miatt (pl.: előző hó 23-át követően kért szabadság, betegség, érdekképviseleti kikérő, állampolgári kötelezettség teljesítése stb.), a munkavállaló helyére történő pótlólagos vezénylés a munkáltató számára többlet költséget okozna. A teljes tolatói létszámtól való eltérés a (vonali) tolatásvezetői feladatokat ellátó munkavállaló számára legfeljebb három (3) egymást követő szolgálatban lehetséges és ezért többletdíjazás illeti meg. Ennek mértékéről még folynak az egyeztetések. A húszezret már rég elhagytuk, közelítünk a tizenkilenchez A MÁV Zrt. létszáma március végén fő volt és ez 27 fővel több a tervezetnél. (folytatás a 3. oldalon...)

3 3 (folytatás a 2. oldalról...) I-III. hóban 184 fő munkaviszonya szűnt meg, és 79 új munkaviszony létesült. A munkaviszony megszűnések jogcímei az alábbiak voltak: 15 főnek nyugdíjazással, 63 főnek munkáltatói rendes felmondással, 65 főnek közös megegyezéssel, 41 főnek egyéb módon (határozott idejű szerződés lejár, próbaidő lejár, stb.) történő munkaviszony megszűnés következtében szűnt meg a munkaviszonya. A létszám összetételét vizsgálva megállapítható, hogy az összes munkavállaló 65,9 %-a ( fő) fizikai munkakörben foglalkoztatott. A fizikai foglalkoztatottak 86,5 %-a ( fő) férfi munkavállaló, az fő női fizikai munkavállaló jelentős része (1.629 fő) a Pályavasúti Üzletágnál, elsősorban forgalmi munkakörben foglalkoztatott. A nemek szerinti összetételt vizsgálva, a férfi munkavállalók száma ( fő) teszi ki az összes foglalkoztatottak 76,6 %-át. A folyamatosan csökkenő létszám egyre többet dolgozik. A túlórák száma az első negyedévben 37 százalékkal nőtt a tavalyi év azonos időszakához képest, de növekedett a készenléti órák (5,8 %) száma is. Létszámalakulás az első negyedévben (fő): Üzleti tervezési egység megnevezés Túlórák alakulása az első negyedévben: Záró létszám III. hó terv tény eltérés Pályavasúti Üzletág központi irányítás Budapest Területi központ Debrecen Területi Központ Miskolc Területi központ Pécs Területi központ Szeged területi központ Szombathely Területi központ Üzemirányító Központ Pályalétesítményi központ és Hosszúsíngyártó egység TEB központ és ügyviteli szolg.egység Pályavasúti Üzletág Személyszállítási keskenynyomközű vasút Pályavasút Üzletág (Szszáll. kesk.nyomk.-vel együtt) összesen Funkcionális egységek MÁV Zrt. összes foglalkoztatott Megnevezés 2009.I.-III. hó (e.óra) I.-III. hó (e.óra) Eltérés tény-bázis bázis tény óra % Pályavasút 104,7 143,4 38,7 37,0 Funkcionális szervezetek 2,3 3,3 1,0 43,5 MÁV összesen 107,0 146,7 39,7 37,1 Enzsöl Róbert érdekvédelmi társelnök Üléseztek az Autonómok Szakszervezeti szövetségünk Tagszervezeti Tanácsa a parlamenti választásokat követően kialakult helyzetet vitatta meg. I. Magyarország válságban van. A pénzügyi és gazdasági krízis sok ezer munkahelyet szüntetett meg, mára már 11,8 %-os a munkanélküliségi ráta. A változások elsősorban a munkavállalókat és családjaikat sújtották, sokaknál szinte kilátástalan helyzet alakult ki. Pozitív változás inkább csak 2011-ben várható legkorábban, esetleg 2010 utolsó negyedévében. A helyzet súlyos. Az idei évre szóló megállapodásban az Országos Érdekegyeztető Tanács szereplői a helyi bértárgyalásokra a nettó keresetek reálértékének megőrzését ajánlották. (Viszonyításul: 2003-ra 4,5 %-os reálbér növekedést ajánlott a testület. Akkor más volt a helyzet.) II. Ilyen előzményekkel, különös fénytörésben zajlottak a parlamenti választások. Az Autonóm Szakszervezetek Szövetsége az elmúlt évtizedekben sem, most sem és a jövőben sem köt megállapodást politikai pártokkal. Utóbbiak érték- és érdekrendszerének alapját a hatalomhoz való viszony határozza meg és ez változékonnyá teszi politikájukat, hitvallásukat. Az Autonóm Szakszervezetek Szövetségénél érdekvédelmi alapértékként kezelendő a törvényes foglalkoztatás és biztonság, a kollektív szerződés, a tisztes bér és a kapcsolódó béren kívüli javadalmazás, mert ezek biztosíthatják az emberhez méltó megélhetést. Mindezek nem függnek a választási ciklusoktól. III. A társadalmi párbeszéd a magyar demokrácia alapja. Nyilatkozni is fontos róla, gyakorolni még inkább. Magyarországon két évtizede működik az Országos Érdekegyeztető Tanács (néha más néven), ahol kilenc munkáltatói érdekképviselet, hat szakszervezeti konföderáció, valamint a N Y I L A T K O Z A T A vita eredményeként megszületett nyilatkozat továbbra is az érdekegyeztető tárgyalások fontossága mellett tört lándzsát: mindenkori kormány tárgyal. Tárgyal, egyeztet minden olyan kérdésben, amely érinti a munkavállalók élet- és munkakörülményeit, a kisebb-nagyobb közösségek dolgait. A testület munkája segítette a társadalmi béke megtartását, a normatív munkaügyi kapcsolatok kialakítását, országos és helyi szinten egyaránt. Nélküle a felsoroltak másként alakultak volna. IV. A parlamenti választások befejeződtek és megszülettek az eredmények. Heteken belül új parlament és új kormány alakul. Munkánkat folytatni kell. Nem foglaljuk felsorolásba a munkavállalók helyzetét, érdekeit, mert ezek köztudomásúak. Ezért nem sorolunk javaslatokat, követeléseket és elvárásokat. Az Autonóm Szakszervezetek Szövetsége eddig is, most is és a jövőben is partnernek tekinti a mindenkori kormányt, függetlenül a világnézeti és politikai alapállások különbözőségeitől. Ez a partnerség azonban csak viszonossági alapon működik. A munkáltatói és a munkavállalói érdekképviseletek, valamint a kormány együttes felelőssége a társadalmi párbeszéd országos szintjének hatékony és eredményes működtetése az Országos Érdekegyeztető Tanácsban. A partnerség, a törvényesség, a tárgyalási felelősség képezik a társadalom szolgálatának alapját. Mindezekért az Autonóm Szakszervezetek Szövetsége javasolja, hogy az új kormány megalakulásával kezdődjön párbeszéd és tárgyalás az Országos Érdekegyeztető Tanácsban a munkavállalók helyzetéről, a gazdasági folyamatokról és a mindezeket érintő, nagymértékben befolyásoló kormányzati tervekről. Nincs más választásunk, mint a tárgyalás. Budapest, április 29. Autonóm Szakszervezetek Szövetsége Tagszervezeti Tanácsa

4 4 Mottó: Jog-seg-élj-vele! későbbiekben azt a munkavállaló terhére a munkáltató nem kívánja figyelembe venni. 2./ amikor kifejezetten kilátásba is kell helyezni a figyelmeztetésben, hogy ismétlődés esetén súlyosabb munkajogi következményeket kíván alkalmazni a munkáltató. Ez utóbbi esetben a munkaügyi jogvita kezdeményezésének lehetőségére záradékban ki kell oktatni a munkavállalót. Arra tekintettel, hogy a figyelmeztetés mondja az Útmutató: egyik esetben sem minősül munkáltatói intézkedésnek, sem az Mt., sem pedig a KSZ szerinti hátrányos jogkövetkezménynek, azaz nem fegyelmi, azt a munkáltató intézkedések nyilvántartásába nem szabad bejegyezni, de 3 évig az iratot meg kell őrizni. Az előzőekben foglaltak alapján jogsegélyszolgálatunk arra hívja fel az érintettek figyelmét, hogy a megőrzési kötelezettségre is tekintettel függetlenül attól, hogy a figyelmeztetés melyik módját alkalmazza a munkáltató amennyiben az nem tényszerű, tartalmilag nem helytálló vagy sérti a munkavállaló személyiségi jogait, emberi méltóságát, attól függetlenül, hogy tartalmaze jogérvényesítés lehetőségére való kioktatási záradékot, azzal szemben mindenkor célszerű egyeztetést és annak eredménytelensége esetén munkaügyi jogvitát kezdeményezni. Ugyanis anélkül, hogy ironizálni kívánnánk soha nem lehetünk biztosak abban hogy a munkáltató záradékot nem tartalmazó figyelmeztetést is, valóban nem kívánja egy későbbi felelőségre vonás stb. során értékelni vagy azt felhasználni. Ami magát a munkáltatói figyelmeztetés jogalapját illeti, nos, álljon itt annak lényegi összefoglalása a MÁV Zrt. esetében: A munka megszervezésének és irányításának feladataiból eredően a munkáltatót külön jogszabályi vagy kollektív szerződéses rendelkezés hiányában is megilleti a figyelmeztetés joga.(nem minősül hátrányos jogkövetkezménynek!). Ez a jog egyben a munkát irányító személy kötelessége is mind a munkavállalók összessége, mind az egyes munkavállalók tekintetében.(mt (3) bek). 1 Előző április havi számunkban ráirányítottuk a figyelmet az új Polgári Törvénykönyv (Ptk.) szakaszos hatálybalépése folytán napjával hatályba lépő Mt. változásokra. Ezzel kapcsolatban az Alkotmánybíróság 436/B/AB határozata alapján, amely a évi CXX törvényt (Ptk.) és annak hatálybalépésről és végrehajtásáról szóló évi XV. törvényt (Ptké.) megsemmisítette, fel kell hívni olvasóink figyelmét arra is, hogy az áprilisi számban ismertetett Munka Törvénykönyve változásai 1. napjával nem lépnek hatályba. Ezen túlmenően az is megemlítést igényel még, hogy az áprilisi számunkban nem említett, a Munka Törvénykönyve 11. (4) bekezdése és 177. (2) bekezdése, melynek hatálybalépése április 1. napjával már megtörtént, az egyes szociális és munkaügyi tárgyú törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló XXXIX törvénye alapján, vonatkozásában jelenleg automatikusan még nem történt meg annak hatályon kívül helyezése, azaz e szabályok jelen pillanatban még hatályosak az Mt.-ben. Május havi számunkban célszerűnek látjuk ugyanakkor felhívni tagjaink és az olvasóink figyelmét a munkáltató által alkalmazható a gyakorlatban egyes területeken előszeretettel és nem is jelentéktelen mértékben alkalmazott ún. munkáltatói írásbeli figyelmeztetésekkel kapcsolatos ismeretekre. A MÁV Értesítő 49. számában a MÁV Zrt. vonatkozásában a /1996. IJI szám alatt Útmutató jelent meg a munkáltató által alkalmazott írásbeli figyelmeztetéssel kapcsolatos eljárásokhoz megnevezéssel, amely többek között a következőket írja: E körbe tartozik, hogy a munkáltató jogosult, sőt a vasút veszélyes üzem jellegéből következően köteles is az előírásoknak meg nem felelő munkavégzés kiküszöbölése, illetőleg megelőzése érdekében a munkavállaló figyelmét hátrányos jogkövetkezménynek nem minősülő formában felhívni. A felhívás (figyelmeztetés) kétféle módját ismerteti az Útmutató: 1./ amikor a 1 Dr. Várkonyi Péter Humán Hírek 2002/7. Segítség kérés Dr. Jog Ász 06-30/ Mottó: Gyógyszerekre nincs mindig szükség, de a gyógyulásba vetett hitre igen. Bence fiúnk halmozottan fogyatékos vak kisfiú. Családunkban neveljük, ápoljuk kilenc éve. Gyermekünk gyógyítási költsége igen magas (tápszer, gyógyszer). Ezek a kiadások hatalmas anyagi terhet rónak a családunkra. Gyermekünk életminőségét valószínűleg igen nagymértékben javítana egy őssejt beavatkozás. Gyermekünk ápolási, illetve gyógyítási költségeinek finanszírozásához kérnénk segítséget. Szíves segítségüket előre is megköszönöm! Kereskedelmi és Hitelbank, Számlaszám: Kocsis Attiláné Tisztelettel: Kocsis Attila (Alapítványunk a beteg gyermek családját évek óta, rendszeresen segíti. a szerk) Rövid hírek Előbb megkapja pénzét a MÁV A MÁV-START Zrt. már áprilisa és júniusa között hozzájuthat ahhoz a mintegy 22 milliárd forint költségtérítéshez, amelyet eredetileg a jövő év első felében terveztek kifizetni számára, ezzel az idei költségtérítés nagysága nem változik - közölte a Közlekedési Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium (KHEM) az MTI érdeklődésére annak kapcsán, hogy módosult az erről szóló kormányrendelet. A Magyar Közlönyben megjelent kormányrendelet módosítása szerint a MÁV- START számára a 2010-re előirányzott költségtérítésből 144 milliárd forint 763 millió forintot kifizetnek az idén, a korábban tervezett 122 milliárd 400 millió forint helyett. A KHEM az MTI érdeklődésére közölte, hogy a kormányrendelet módosítása lehetővé teszi, hogy a 2010-re szóló, de eredetileg a jövő év első felére ütemezett 22 milliárd forintnyi költségtérítéshez hamarabb hozzájusson a MÁV-START Zrt. A változtatást a MÁV-START KHEM által elfogadott, 2010 plusz 3 éves üzleti tervének megvalósítása, a várható gazdasági körülmények, a személyszállító vasúttársaság finanszírozási helyzetének megnyugtató rendezése, a vállalatcsoport működőképességének fenntartása indokolták. A MÁV korábbi tájékoztatása szerint személyszállításra a kormány 2007-ben 136,3 milliárd forint, 2008-ban 157 milliárd, 2009-ben 163,4 milliárd forint költségtérítést adott, 2010-ben erre a célra 148 milliárd forintot irányoztak elő. Bliccelőkkel szembeni követelést adna el a MÁV Közbeszerzési pályázaton adna túl másfélmilliárdos, jegy- és bérlet nélkül utazókkal szembeni követelésén a vasúttársaság - írta a Magyar Hírlap. Másfél milliárd forint követelését próbálja értékesíteni közbeszerzési pályázaton a MÁV-Start Zrt., ekkor összeget blicceltek el az utasok 2007 eleje és 2009 vége között - olvasható a Magyar Hírlap számában. Tavaly év végén már meghirdetett a társaság egy hasonló tendert, az azonban érvénytelenül zárult. Az összeghez ugyanakkor a lap szerint sikeres pályázat esetén sem jut hozzá teljes egészében a MÁV: azt, hogy a vételár a követelés összegének mekkora részét teszi ki, a tender alatt határozzák majd meg. Az ebből származó bevételeket a vállalat működési célokra fordítja - közölték a lappal. A bliccelés a budapesti elővárosi közlekedésben jelenik meg a legnagyobb arányban, ezért vezették be többek között a peronkapus rendszert a fővárosi pályaudvarokon, illetve a szigorúbb ellenőrzéseket a vonatokon.

5 5 Rövid hírek Rövid hírek Rövid hírek A MÁV eladja a székesfehérvári MÁV Vagon Kft.-t A MÁV Zrt. értékesíti a székesfehérvári székhelyű MÁV Vagon Vasúti Jármű Gyártó és Javító Kft.-t nyilvános egyfordulós pályázaton, a felhívás több napilapban jelent meg. A MÁV Zrt. közölte, hogy a MÁV csoport járműjavítási igényeit a MÁV-Gépészet Zrt. ki tudja elégíteni, az eladásra felkínált társaság árbevételeinek 90 százaléka pedig már nem a MÁV-csoport tagjaitól származik. A társasági részesedés megtartása nem szükséges sem a MÁV-csoport stratégiai céljainak eléréséhez, sem a napi működéshez. Az értékesítés során a MÁV Zrt. a lekötött eszközeit kívánja felszabadítani és forgóeszközzé konvertálni - közölte a MÁV Zrt. A pályázati felhívás szerint a mintegy 244 millió forint jegyzett tőke 90 százaléka a MÁV Zrt., 10 százaléka a MÁV Vagyonkezelő Zrt. tulajdonában van, ajánlatot a társaság 100 százalékos üzletrészére, vagy a 100 százalékos üzletrészre és az ingatlanra lehet beadni június 17-éig. Mikor lehet GSM-R a MÁV-nál? Mikor léphetnek végre zavartalanul, biztonságosan kapcsolatba egymással a mozdonyvezetők, a pályán vagy akár az állomásokon dolgozók? Erre egyelőre nehéz lenne válaszolni, hisz az ezt lehetővé tevő rendszer beszerzésének pályáztatásához már 2006-ban hozzálátott a MÁV, de a hosszú tárgyalásnak csak egy-két közbeszerzési döntőbizottsági határozat meg némi pénzbüntetés lett az eredménye, s újabb pályázat várható. A vasúttársaság arra számít, hogy az új eljárás még idén lezárulhat és az év végéig sor kerülhet a szerződések megkötésére is. Bár az előzmények alapján az sem lenne meglepő, ha újabb éveket kellene várni rá. Pedig a rendszer mielőbbi bevezetése annál inkább jó lenne, mert Global System for Mobile Communications-Rail(way) (GSM-R) forgalomirányító rendszere biztonságosabbá és gördülékenyebbé tenné a vasúti forgalmat. Napjainkban a vasúttársaságok szerte a világban analóg rendszerű rádiókapcsolaton vagy a sínek mellé fektetett kábelhálózaton keresztül kommunikálnak, ezt váltaná fel a borsos árú GSM-R rendszer. Feltéve, ha a MÁV és a kormányzat nem tétlenkedik sokat, ellenkező esetben elúszik több tíz milliárd forint, hisz a beruházás nagy részét Brüsszel állná. A pénznek, a biztonságnak tehát elég érvnek kellene lennie ahhoz, hogy a döntéshozók felülemelkedjenek a különböző időt rabló érdekeik érvényesítésén. A MÁV után a lengyel vasút is bevásárol TRAXX-okból Tizenegy TRAXX villanymozdony szállításáról állapodott meg a Bombardier Transportation és a lengyel Koleje Mazowieckie vasúttársaság. A szerződés értéke 41 millió euró (mostani árfolyamon 10,9 milliárd forint). A szerződésben a vasúttársaság dolgozóinak betanítása, valamint négy évi karbantartás is benne van. A mozdonyok leszállítására várhatóan 2011 nyarán kerül sor, derül ki az mfor.hu-hoz eljuttatott közleményből. A 160 kilométer/óra végsebességű új, két vezetőfülkés TRAXX P160 DC villanymozdonyok a lengyel vasúttársaság kétszintes vasúti kocsijait vontatják majd húzó/toló üzemmódban. A Koleje Mazowieckie jelenleg 37 darab, szintén a Bombardier által gyártott kétszintes vasúti kocsit üzemeltet rendszeresen a napi személyforgalomban. A TRAXX-okból eddig 1450 darabot rendeltek európai vasúti cégek, köztük a MÁV Trakció Zrt. is - a magyar vállalat 25 ilyen mozdonyt vásárolt 21,5 milliárd forintért. Itt az új szupervonat - hazánk is beszáll a gyártásba Hamarosan elkészül a Stadler első emeletes vonata, amely gyártásában a svájci cég szolnoki üzeme is szerepet fog kapni, tudta meg az mfor.hu. A MÁV néhány éve már fontolgatta, hogy double deckereket vásárol az elővárosi vonalakra, a tervet azonban egyelőre jegelték. Pedig pályázókból nem lenne hiány - a Stadler mellett az Alstom és a Bombardier is bejelentkezne a több tízmilliárd forintos üzletért. Június negyedikén gördül ki a Stadler alternheimi üzeméből a cég Dosto névre hallgató emeletes vonatának első példánya. Az új járművekből először a svájci Svájci Szövetségi Vasút (SBB) kap majd, amely várhatóan től állítja forgalomba a szerelvényeket. Szolnokot is beveszik a buliba A Dostók gyártásában a svájci cég szolnoki üzeme is részt fog venni, ahol a kocsiszekrények egyes komponenseit állítják majd elő 2010 októberétől, mondta el az mfor.hu kérdésére Kiss Csaba, a Stadler Trains Magyarország Kft. kommunikációs vezetője. A Stadler eddig összesen 101 darab Dosto leszállítására nyert el megbízást. Igaz, a megrendelések többsége házuk tájáról érkezett: az SBB 50, a berni S-Bahn rendszert működtető BLS AG pedig 28 emeletes vonatot vásárolt. Emellett a Berlin Brandenburg Közlekedési Szövetség egyes vasútvonalait üzemeltető BeNEX és az ausztriai távolsági személyszállítással foglalkozó Westbahn Management is bejelentkezett a Dostókért - előbbi 16, utóbbi hét darabot fog majd futtatni. MÁV: álmodozások kora Néhány éve egyébként a MÁV-nál hivatalosan is felmerült, hogy kimondottan emeletes villamos motorvonatok beszerzésére írnak ki tendert. A vasúttársaság az akkori tervek szerint harminc plusz harminc darab, ülőhelyes vonatot vásárolt volna, amelyeket Budapest elővárosi forgalmában vetett volna be. A pályázatot természetesen azóta sem írták ki, és az idén mintegy 40 milliárd forinttal megvágott MÁV pénzügyi helyzetét látva erre egyenlőre nincs is túl sok esély. Hogy mikor lesz, az feltehetően nagyban függ majd attól, mennyire tekinti szívügyének a hamarosan hivatalba lépő új kormány a vasúttársaság helyzetének rendezését. Az mindenesetre pozitívum, hogy a Közlekedési Operatív Program (KözOp) 753 milliárd forint forrást biztosít vasúti fejlesztésekre 2007 és 2013 között. Ezekből elsősorban a hazánkon áthaladó pán-európai korridorok és az elővárosi közlekedés fejlesztését lehet finanszírozni. Ezen belül új járművek, például emeletes vonatok beszerzése is lehetővé válna. Négymilliárdba is kerülhet darabja Ez persze nem lenne olcsó mulatság: az SBB mintegy egymilliárd, a BLS félmilliárd svájci frankot, a Westbahn pedig 110 millió eurót fizetett a Dostókért - azaz egy vonatért átlagosan millió frankot (mai árfolyamon 3,3-4 millliárd forintot) kellett letenni az asztalra. A MÁV által az elmúlt nyolc évben vett vonatok ennél azért lényegesen olcsóbbak voltak: a 2003-ban vásárolt 13 új Desiro beszerzési költsége darabonként 2,3, a ben vett további tíz új Desiro vételára pedig 2,5 millió euró volt. A Bombardier Talentjei karbantartás nélkül egyenként 4,5 millió euróba kerültek, a Stadler Flirtökért pedig 4,7, illetve 4,8 millió eurót (mai árfolyamon 1,3 millárd forintot) pengetett le anno a vasúttársaság. A Stadler egyébként már jelezte, hogy nem hagyná ki az emeletes vonatokra kiírt MÁV-tendert, mint ahogy az Alstom és a Bombardier sem - a kanadai cég double deckereit 2006 őszén már le is tesztelhették a magyar utasok. Képzett operatõr családi események és rendezvények videofelvétel készítését vállalja. Tel.: 06-20/

6 6 Lassan itt a NYÁR és minden ami vele jár... Montenegró A montenegrói vendégház az idén is várja a nyaralókat a tavalyi árakon. Vendégszobák és apartmanok kiadók Montenegróban! Petrováctól 3 km-re a tengerparttól 800 m-re! Magyar családnál! Árak: Vendégszobák (2db) előszezon: 5 euro/fő/éj főszezon: 6 euro/fő/éj Apartmanok (5 db 4 ágyas) előszezon: 24 euro/apartman/éj főszezon: 29 euro/apartman/éj A szálláshely vonattal is jól megközelíthető. (Sutomore vasútállomás 11 km) Érdeklődni: Kádár Antal Tel: 20/ cím: Balatonlellén vízparthoz, központhoz közeli 2 szobás (2-2 ágyas) saját udvarral rendelkező nyaraló kiadó. Érd: (PVDSz telefonnal rendelkezők ingyen hívhatnak!) Az Explorer Vasutas Világjáró Klub 2010 évi programterve Erdély gyógyüdüléssel (E-pénztárból adókedvezménnyel finanszírozható!) (8200 Ft tól) (idegenvezetővel a szokásos kirándulásokkal) Sziciliai Nyaralás + *ETNA- Tivoli - Vatikán ( Ft tól) (Patti, bungalókban, és Mobilhome-okban) tól egyéni utazással is! Bolgár Tengerpart (Sozopol, szobákban vagy apartmanokban) ( Ft tól) től egyéni utazással is! Horvát Tengerpart (Brac) (9700 Ft tól) (2-8 ágyas apartmanokban) től egyéni utazással is! Velence - *Róma (5900 Ft-tól) (csak Velence is) Prága - Karlovy Vary (4900 Ft) Prága - Karlovy Vary + *Krakkó - Wieliczka (E-pénztárból adókedvezménnyel finanszírozható!) (6900 Ft) Salzburg - Svájc (E-pénztárból adókedvezménnyel finanszírozható!) (8300 Ft) (*Salzburg - Kandersteg - Bern, Tell Vilmos emléktúra) Benelux körút (7700 Ft tól) (Brüsszel, Luxemburg, Salzburg) Szlovénia, Postojna (E-pénztárból adókedvezménnyel finanszírozható!) (5700 Ft) (Postojnai cseppkőbarlang, Ljubljana városnézés) Horvát Tengerpart II. (Brac) (9700 Ft + 75 ) (2-8 ágyas apartmanokban) honlapjainkon Postán: EVVK 2730 Albertirsa Temesvári u. 10 Telefonon: a es vasúti telefonon, kedden: 9-14 h-ig, Szo-Va: 9-20 h ig a / es vezetékes számon, hétköznap h után illetve hétvégén a 06 30/ , 06 30/ mobil számokon, napközben. 5% kedvezmény gyermekeknek, több útra valamint a 2010 március 15-ig jelentkezőknek. A Vasutas Egészségpénztárból való részleges finanszírozásra külön szabályok vonatkoznak. A részletekről kérjük, érdeklődjenek elérhetőségeinken. Hirdetéseinket a PVDSz támogatta Best Western Hotel Aquarell**** A Best Western Hotel Aquarell, 10% kedvezményt biztosít közvetlen foglalás esetén bármely, Ön és/vagy kollégái által választott, szabadidős csomagajánlatunkból, amennyiben június 30-ig írásban foglalnak és foglaláskor a BWHA jelszóra hivatkoznak. Szállodánk üdülési csekk elfogadó hely. Aktuális ajánlataink elérhetők a hu/hu/wellness-csomagajanlatok.html linken. Reméljük hamarosan Vendégeink között üdvözölhetjük Önöket! Best Western Hotel Aquarell**** H-2700 Cegléd, Fürdő út 24. Tel.: (06) 53/ Fax: (06) 53/

7 7 Lassan itt a NYÁR és minden ami vele jár... A MÁV FKG Kft. az Üzemi Tanáccsal egyetértésben az alábbiakban adja meg az abádszalóki oktatási és szabadidő centrumában a évre érvényes turnusbeosztást, valamint térítési díjakat. Abádszalók TÉRÍTÉSI DÍJAK szállás étkezés összesen MÁV FKG Kft. felnőtt munkavállaló: Ft Ft Ft gyermeke:* Ft Ft Ft TURNUSBEOSZTÁS ÉVRE 01. turnus: június 28. július turnus: július 05. július turnus: július 12 - július turnus: július 19. július turnus: július 26. augusztus turnus: augusztus augusztus turnus: augusztus augusztus turnus: augusztus augusztus turnus: augusztus 23. augusztus évtől az üdülési csekkeket és meleg étkezési utalványokat az Oktatási és Szabadidő Centrumban az itt közölt turnusokra elfogadják. Az Oktatási és Szabadidő Centrum címe: 5241 Abádszalók, Attila u. 11. Telefon: 59/ Létesítménygondnok: Fábián Gáborné 30/ A kft. ügyintézője: Simonyi Albertné humán ellátásvezető, telefon: 57/ A térítési díjak szempontjából a MÁV FKG felnőtt munkavállalójával egy tekintet alá esik a MÁV FKG. felnőtt munkavállalójának házastársa, továbbá a MÁV FKG. Kft. nyugdíjasa és házastársa. A férőhelyek száma: 7 szoba, melyből 2 szoba 4 férőhelyes, 5 szoba 3 férőhelyes (pótágyazható). A férőhelyek számára figyelemmel egy turnusban 23 fő pihenhet. A kis ház 3 férőhelyes. Nyaraljon Balatonalmádiban! MÁV felnőtt munkavállaló, egyéb MÁV Kft. munkavállalója: Ft Ft Ft - gyermeke:* Ft Ft Ft Idegen - felnőtt: Ft Ft Ft - gyermek:* Ft Ft Ft * A gyermekek 14 éves korig értendők. Sátorhely: - MÁV FKG Kft. Munkavállalója és gyermeke: 900 Ft/fő/nap - egyéb /egyéb MÁV-os, idegen/: Ft/fő/nap Kisház: - MÁV FKG Kft. munkavállalója: Ft/fő/nap - gyermeke:* 900 Ft/fő/nap - egyéb /egyéb MÁV-os, idegen/: Ft/fő/nap Megjegyzés: sátorhely, illetve a kisház igénybevétele esetén napi egyszeri étkezés kötelező. ÉTKEZÉS MÁV FKG Kft. MÁV FKG Kft. felnőtt munkavállaló: felnőtt munkavállaló gyermeke* /2.000 Ft/ /1.600 Ft/ reggeli: 350 Ft/fő 350 Ft/fő ebéd: Ft/fő 900 Ft/fő vacsora: 350 Ft/fő 350 Ft/fő MÁV munkavállaló, MÁV munkavállaló, egyéb egyéb MÁV Kft. munkavállalója MÁV Kft. munkavállaló gyermeke /2.800 Ft/ /2.400 Ft/ reggeli: 500 Ft/fő 400 Ft/fő ebéd: Ft/fő Ft/fő vacsora: 500 Ft/fő 500 Ft/fő Idegen felnőtt: Idegen gyermek:* /3.700 Ft/ /2.900 Ft/ reggeli: 750 Ft/fő 600 Ft/fő ebéd: Ft/fő Ft/fő vacsora: 750 Ft/fő 700 Ft/fő Idegenforgalmi adó 18 éven felülieknek: 300,-Ft/fő/éjszaka Valamennyi ár az ÁFÁ-val együtt értendő. /Az ÁFA mértéke 25 %/ Legyen szó kikapcsolódásról az év bármely szakában, a Ramada hotel & Resort Lake Balaton mindig szívesen látja Önt, és kedves családját a vendégei között. Szállodánk Balatonalmádiban, a Bajcsy Zsilinszky utca 14. alatt található. Saját stranddal rendelkezünk, számtalan szolgáltatásaink az Ön rendelkezésére állnak, így szállodánk rendelkezik bárral, étteremmel, wellness részleggel is. Kedvezményes ajánlatunk, mely csak szakszervezeti tagsággal vehető igénybe, a december 20-ig terjedő időszakban: Ajánlatunk: Szállás félpanziós ellátással, kétágyas szobai elhelyezéssel, vasárnaptól, péntekig terjedő öt éjszakai időtartamra, Ft/kétágyas szoba/5 éj árral. Kérjük, foglalásakor hivatkozzon a szakszervezeti tagságára, illetve az erről szóló igazolást az üdülése megkezdésekor feltétlenül hozza magával. Szállodánk elérhetőségei, ahol szívesen állunk kedves vendégeink rendelkezésére, és melyeken a szíves megrendeléseit fogadjuk: Ramada Hotel & Resort Lake Balaton, Balatonalmádi, Bajcsy Zsilinszky u. 14. Telefon: , Fax:

8 8 Személyre szólóan! A gyorsabb kommunikáció érdekében lehetõség van közvetlenül, tisztségviselõink részére névre szólóan is t küldeni. A konkrét címek megtalálhatóak a hív6sz! címû cikkünkben, lapunk 11. oldalán. A hatékonyabb ügyintézés érdekében további üzenet küldése lehetséges az alábbi szolgáltatásaink körében: Telefon: Biztosítás: Alapítvány: Jogsegély: Arra kérünk minden tagtársunkat, partnerünket, hogy éljen ezzel az új lehetõséggel. - a szerk - KIZÁRÓLAG PVDSZ TAGOKNAK! Akarsz a PVDSz több ezres hívócsoportján belül ingyen telefonálni? Vagy kedvezményesen mobil telefonkészüléket vásárolni? Ha igen - és még nem vagy tagunk - akkor lépj be a PVDSz-be és mindez teljesül! A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete ( PVDSz ) a tagjai részére kedvezményes mobiltelefon üzemeltetésrõl és vásárlásról kötött szerzõdést. A havidíjas elõfizetés illetve kedvezményes készülék vásárlása esetén, 24 hónapos hûségnyilatkozat aláírása szükséges. Egy tag maximum 5 db elõfizetést igényelhet, akár a családtagjainak is! A havi elõfizetési díj (SIM kártyánként) mindössze Ft (ez nettó ár!) és ez teljes mértékben le is beszélhetõ. Ez a lebeszélhetõség a hálózaton belüli, és más belföldi mobil és belföldi vezetékes hálózatok elõfizetõi felé indított hívásokra használható fel. Az igényeket legalább egy havi - PVDSz tagság - után tudjuk teljesíteni. A PVDSz hívócsoport egy olyan egységes szolgáltatást valósít meg, melyet minden tagja ingyenesen vehet igénybe a hívócsoport összes tagjával történõ kapcsolattartás keretén belül. A PVDSz hívócsoport -on belüli szolgáltatás havidíja kötelezõen 300 Ft (ez nettó ár!), ami csak az elõfizetéssel együtt rendelhetõ meg. Tehát aki tagja a PVDSz hívócsoport - nak, az mindössze havi 300 Ft-ért egész hónapban korlátlanul és díjmentesen telefonálhat a hívócsoporton belüli tagokkal (munkatársakkal, családtagokkal, stb). A szolgáltatás kizárólag belföldön vehetõ igénybe, nemzetközi barangolás esetén a díjazás a Partner 3 díjcsomag szerint történik. A kedvezményekkel csökkentett percdíjak szerzõdés aláírásakor a következõk (amelyek nettó árak): Egy nap. Képek a falon, Hangodat hallom. Egy fénykép a falon, Igazadat tudom. Tudom és vallom: a tűz még lobog, hit, remény s akarat Áthozza hangodat. A tűz még lobog. Elvetett magvad szép, s lassan sarjad, S ezt Te is látod. Bihary Ferenc PÖKKÖP az interneten: Hívásirányok Percdíjak A percdíjak például dominó esetén átlagosan. Hálózaton belüli hívás esetén minden idõben 12,00 Ft 25,00 Ft Belföldi, vezetékes hálózatba történõ hívás esetén minden idõben 12,00 Ft 25,00 Ft Belföldi, más mobil hálózatba történõ hívás esetén minden idõben 22,00 Ft 35,00 Ft munkanapokon 12,00 Ft 25,00 Ft Hangpostás felhívása esetén 07:00 és óra között egyéb idõben Díjmentes! SMS küldés T-Mobile magyarországi hálózatába 18,00 Ft/db 30,00 Ft/db SMS küldés Pannon, ill. vezetékes hálózatba 20,00 Ft/db 35,00 Ft/db SMS küldés Vodafone hálózatba 20,00 Ft/db 40,00 Ft/db SMS küldés külföldi hálózatba 45,00 Ft/db 56,00 Ft/db Egyéb idõ: Munkanapokon 16:00 és 07:00, illetve munkaszüneti- és ünnepnapokon 0:00 és 24:00 óra között. (A forgalmi díjak mérése másodpercben történik és minden megkezdett hívás díjköteles.) Aki sok SMS-t szokott írni havonta, az mindössze 200 Ft-ért kaphat még plusz 50 db SMS-t, de ezt csak a hálózaton belül lehet felhasználni. Ehhez a szolgáltatáshoz a PVDSz még kedvezményes mobil telefonkészülék vásárlást is biztosít, akár kamatmentes részletfizetésre is. A készülékek a szolgáltató honlapján az akciós árlista Elõfizetés (24 hónap) oszlopaiból válaszhatóak ki, igény szerint. Az elõfizetések ( SIM kártyák ), illetve a telefon készülékek megrendelése kizárólag a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezetén keresztül történik. Bõvebb felvilágosításért Szentgyörgyi Mihályhoz lehet fordulni, munkanapokon 9-14 óráig, a es vasútüzemi telefonszámon. Illetve a címre üzenetet, megrendelést lehet küldeni. szemisa

9 9 PÁLYÁZAT A PVDSz úgy véli, hogy nem haszontalan, ha felhívjuk itt és most tagjaink és olvasóink figyelmét a Szociális és Munkaügyi Minisztérium pályázati felhívására, mert amennyiben remélhetni kívánjuk, hogy tagjainkat személyesen nem is, de tágabb környezetüket (család, barátok, ismerősök stb.) a téma sajnos érdemben is érintheti: Pályázat lakhatási támogatásra a szeptember 30-át követően önálló lakhatását elveszített, kiskorú gyermeket nevelő személyek részére A Szociális és Munkaügyi Minisztérium, illetve a Hajléktalanokért Közalapítvány megbízásából és támogatásával minden régióban pályázati támogatás igényelhető a szeptember 30-át követően kilakoltatott, azaz önálló lakhatását elveszített, kiskorú (18 év alatti) gyermeket nevelő családok önálló lakhatásának elősegítésére. Előreláthatólag országosan összesen mintegy család lesz támogatható. Az pályázhat, aki nagykorú és önálló lakhatását (saját tulajdon, vagy önkormányzati bérlet) szeptember 30-át követően veszítette el és az együttköltözőknek legalább egy 18 év alatti gyermek áll gondozásuk alatt és önálló lakhatása jelenleg nem biztosított - azaz nem rendelkezik beköltözhető saját tulajdonú lakással, vagy önkormányzati bérlakással és az együttköltözők egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 3,5-szörösét (azaz Ft/fő-t) és vállalja a támogatás folyósításának teljes idejére a támogató intézménnyel való együttműködést, az erre vonatkozó együttműködési megállapodást megköti. A támogatás mértéke A támogatás mértéke - az együttköltözők számától függetlenül - egy lakásbérlet esetében legfeljebb összesen Ft. A teljes támogatás havi egyenlő, vagy csökkenő részletekben legalább 6 hónapon, de legfeljebb 12 hónapon keresztül nyújtható. A támogatás kizárólag lakásbérleti, albérleti díjra, a lakásbérlet, albérlet egy összegű tartós lekötésére, kauciójára fordítható. A támogatás havi összege a havi bérleti díj összege (rezsiköltségek nélkül), de legfeljebb havi 50 ezer Ft, amely havonta közvetlenül a kérelmező részére kerül kifizetésre abban az esetben, ha az együttműködést betartja. A pályázat benyújtható április 28-tól folyamatosan, de legkésőbb szeptember 30-ig. A pályázó személyek a pályázatot kizárólag a pályázati kiírásban megjelölt, a támogatandó lakásbérlet fekvése szerinti településen lévő, vagy ennek hiányában az e településhez legközelebb lévő szociális segítő szervezetnél (mentor szervezetnél) nyújthatják be személyesen. A részletes pályázati felhívás és adatlap régiónként a következő honlap-címekről tölthetőek le: Régió 1. Közép- Magyarország 2. Nyugat- Dunántúl 3. Közép- Dunántúl A régióban található megyék Budapest Pest 4. Dél-Dunántúl Somogy Tolna Baranya 5. Észak- Magyarország Gy r-moson-sopron Vas Zala Veszprém Komárom-Esztergom Fejér Nógrád Heves Borsod-Abaúj-Zemplén 6. Észak-Alföld Jász-Nagykun-Szolnok Hajdú-Bihar Szabolcs-Szatmár-Bereg 7. Dél-Alföld Bács-Kiskun Csongrád Békés Honlap címe, ahonnan a pályázati dokumentáció letölthet illetve Összefogás Közalapítvány/Krízis Alap Pályázati tanácsadó neve telefonszáma címe Bényei Zoltán 06 20/ Gy ri Péter 06 1/ Pinke Mónika 06 1/ Horváth Olga Stankovics Erika 06 94/ / / / t-online.hu Zsabka Attila 06 20/ voroskereszt.hu Goldmann Tamás Kelemen Adél 06 20/ / Boronkai József 06 46/ voroskereszt.hu Blaskó Szilvia 06 30/ Régiók/Dél-Alföldi Régió oldal Sz csné Garas Tímea 06 70/

10 10 Pénzét másra költse, mint az utca fûtésre! Tudta, hogy háza ajtóinak, ablakainak réseit összeadva egy focilabda méretû lyukat is kiadhatnak? Svéd bemarásos ablakszigeteléssel: 15-20%-kal kisebb lesz a fûtésszámlája Télen melegebb (2-5 C), nyáron hûvösebb lesz a háza Jóval csendesebb lesz otthona, mivel az ablakszigetelés kiváló hangszigetelõ Emellett nem engedi be házába többé a port, homokot így kevesebbet kell takarítania Nem lesz többé huzatos a lakás Egy átlagos ház szigetelése ft A jelenlegi gázárak mellett ez kevesebb, mint 1 év alatt megtérül A beépített anyagra 7 év garanciát vállalunk Festéskor kiszedhetõ Évtizedek óta alkalmazott svéd szilikon technológia NE AZ UTCÁT FÛTSE, HÁZÁT SZIGETELJE! Egyeztessen idõpontot, MOST! Érd.: 06-70/ A hó-nap kérdése - Hogy hívják a fáradt zselét? - Üldögél. A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete 2000-ben azzal a céllal alapította meg az Alapítvány a Pályavasutasokért elnevezésû alapítványt, hogy a nehéz élethelyzetbe került vasutas munkavállalókat segíteni tudja. Az ország, a vállalat gazdasági és szociális helyzetébõl fakadóan azonban egyre több munkavállaló kerül egyre nehezebb élethelyzetbe, ezáltal az alapítványhoz is egyre több kérelem érkezik. Fontos kiemelni, hogy az alapítványnak egyetlen bevételi forrása van, mely csupán a személyi jövedelemadó egy százalékának felajánlásaiból adódik össze, tehát minden vasutas munkavállalónak oda kéne figyelni az adóbevallás elkészítésekor, hogy mirõl is nyilatkozik! Éves szinten egy korlátozott összeg áll a Kuratórium rendelkezésére, hogy azt szétossza a rászorulók körében. Volna Az alapítvánnyal szemben viszont a PÖKKÖP egy szolidaritás elvén mûködõ vagyonközösség. A nehéz és váratlan élethelyzetekben akkor is segítséget nyújt, ha folyamatos tagdíjfizetés mellett, a tagnak a segély folyósításához nincs fedezet az egyéni számlája egyéni részén. És ez fontos! Ezt csak az tudja, aki bajba került. A PÖKKÖP tagságon kívül az öngondoskodás további lehetõsége, a PVDSz által a tagjai számára kínált baleset és életbiztosítás is! (Bõvebben lapunk utolsó oldalán) Az Alapítvány Kuratóriumához érkezett kérelmek között rengeteg olyan nehéz élethelyzetbe került munkavállaló van, aki ha a PÖKKÖP-nek, vagy éppen a biztosításnak is tagja lett volna (!) az alapítvány szerény anyagi segítségén kívül akkor ennyi, vagy annyi pénzt kaphatott volna (!): Íme egy példa: férjem sajnos 9 hónapig súlyos beteg volt egyik kórházból a másikra járt, és annyira eladósodtunk, hogy a temetést is kölcsönből tudtam fedezni, mivel én akkor nem kaptam meg egy fillért sem, most állapítottak meg szociális segélyt PÖKKÖP: Ha a férj tag: Betegségi segély: Ft Kórházi, szanatóriumi segély: Ft Gyógyszer segély: Ft Temetési segély: Ft Összesen: Ft Ha a feleség tag: Ápolási segély: Gyógyszer segély: Temetési segély: Összesen: Ft Ft Ft Ft BIZTOSÍTÁS: A csomag B csomag Betegségi kórházi ápolás Ft/nap Ft/nap legalább 5 nap elérése után 5-25 nap között naponta Betegségi műtéti térítés Ft Ft súlyossági fok szerint, a biztosítási összeg %-a Kritikus betegségek bekövetkezése Ft Ft szívinfarktus, rákos megbetegedés, agyi érkatasztrófa, koszorúér áthidalási műtét (by-pass), szervátültetés, veseelégtelenség Életbiztosítás Ft Ft bármely okból bekövetkező halál esetén A hó-nap vicce A szégyellős cowboy srác bemegy a bárba és meglát egy takaros lányt a pultnál üldögélni. Be akar vágódni nála, de nem tudja, hogyan kezdje a beszélgetést. Iszonyú zavarban ácsorog egy darabig, aztán fegyvert ránt, lelő mindenkit a bárban a lányon kívül, majd odamegy hozzá: Mit csinál egy ilyen csinos lány egyedül egy bárban? A hó-nap bölcsessége A nagy embereket nem szerencséjük, hanem erényes életük alapján kell megítélni. Pénzügyi szolgáltatás Hívd Sziklási Vincét a 06-30/ as telefonszámon. Webcím:

11 11 Május 1-jétől ismét számos ponton módosultak a munkaügyi jogszabályok: a legfontosabb változások érintik a gyermekgondozási ellátásokat, a korlátozott cselekvőképességű munkavállalókat, az utazási költségtérítéssel kapcsolatos jogszabályokat, továbbá módosultak a felmondási tilalmak is. A változások jelentős része az új Polgári Törvénykönyv (Ptk.) hatályba lépéséhez kapcsolódott volna, ám az új Ptk. az Alkotmánybíróság döntése nyomán, május 1-jével nem lépett hatályba, a hozzá kapcsolódó munkaügyi szabályok azonban igen, ami a BDO Magyarország könyvvizsgáló, adó- és pénzügyi tanácsadó cég munkaügyi szaktanácsadója szerint, akár jogalkalmazási problémákat is okozhat. Május 1-jétől átalakultak a gyermekgondozási ellátások, melynek következtében a gyes két évre csökkent, a gyed jogosultsághoz szükséges munkaviszony ideje pedig 180 napról 365-re emelkedett a április 30-a után született gyermekek esetében. Ez utóbbi Változott a gyes, utazási költségtérítés, felmondás szabályozása a gyakorlatban azt jelenti, hogy a kismamának legalább 365 nap munkaviszonnyal kell rendelkeznie ahhoz, hogy kapjon terhességigyermekágyi segélyt (tgyás), majd gyedet. Ugyanakkor a munkajogi felmondási védelem továbbra is a gyermek hároméves koráig illeti meg a szülők közül azt, aki a fizetés nélküli szabadságot utoljára igénybe vette. A felmondási védelem az örökbefogadást megelőző úgynevezett gondozási időszak kezdetétől számított hat hónapig, illetve ha a gyermek a hat hónap letelte előtt kikerül a gondozásból, a kötelező gondozás időtartama alatt védi azt a munkavállalót, aki a szülők döntése alapján a gyermek nevelésében nagyobb szerepet vállal. Az utazási költségtérítés mértékét illetően, a napi munkába járással és a hazautazással kapcsolatos költségeket kell megkülönböztetnünk. A munkáltató által fizetett napi munkába járással és hazautazással kapcsolatos költségtérítés, a bérlet vagy menetjegy árának legalább 86 százaléka, azzal, hogy a munkáltató által fizetett hazautazással kapcsolatos költségtérítés idén legfeljebb havi 30 ezer forint lehet. Az Alkotmánybíróság április 26-ai döntése nyomán, május 1-jén nem lépett életbe az új Ptk. I. és II. Azáltal, hogy a Ptk. mégsem lépett életbe, viszont a rá épülő munkaügyi szabályok megváltoztatásra kerültek, akár jogalkalmazási problémák is előfordulhatnak majd, arról nem is beszélve, hogy a jogbiztonságnak és a következetes jogalkalmazásnak alapfeltétele, hogy a különböző egymásra épülő szabályok koherensek legyenek - emelte ki a BDO Magyarország munkaügyi szaktanácsadója. hív6sz! A gyorsabb és rugalmasabb ügyintézés érdekében ismételten közöljük a tisztségviselõink közvetlen! telefonszámait és címeit: KÖZPONTI TELEFONSZÁMAINK: Enzsöl Róbert érdekvédelmi társelnök Nagy Miklós szervezeti és gazdálkodási társelnök Járási Kinga gazdasági alelnök Szentgyörgyi Mihály PML alelnök (fax/üzenetrögz.) Hegedûs István TEB alelnök és Káré István TEB referens Tislér Gábor forgalmi alelnök Kanzler Ferenc szervezési referens Dr. Laboda József jogtanácsos Fehérné Ragcsák Andrea irodavezetõ (üzemi tel./fax/üz.rögz.) Matáv automata fax városi fax/üzenetrögzítõ TERÜLETI KÉPVISELÕINK TELEFONSZÁMAI Budapest Viszló Titusz /fax/üz.rögz: Vas István /fax/üz.rögz: Bátori István /fax: Debrecen: Papp Zoltán /fax/üz.rögz: Horváth Imre /fax/üz.rögz: Miskolc Osztermann József /fax/üz.rögz: Kolozsvári Sándor /fax/üz.rögz: Pécs Walter János /fax/üz.rögz: Puszpán János /fax: Tislér Gábor /fax/üz.rögz: Bihary Ferenc fax: Szeged Dani Erika /fax: Dobák Zoltán /fax: Szombathely Hanzmann Károly /fax/üz.rögz: Budai Zoltán fax/üz.rögz Záhony Lippai Tibor /fax: cím: vagy A hó-nap esete A csónakázó tó tulajdonosa büszkén nézi a csónakokat és vizibicikliket, amint ringatóznak a tó felszínén. Észreveszi, hogy a 9-es hajó már régóta kint van, ezért elkezdi visszahívni. Kilences hajó, kilences hajó, azonnal térjen vissza! De főnök, nekünk csak nyolc hajónk van. Hatos, hatos, csak nincs valami probléma? hu.morzsák Mindig finomabb eszközt válassz, mert többet érsz el ésszel, mint erőszakkal. Az erény nyugalmával párosult akarat az, mely szelíd hatalommal munkálva állítja elő a jót, s hárítja el a gonoszat. Amit megtakarítunk, olyan, mintha megkerestük volna. A túl merev elvek életveszélyesek tudnak lenni. Szívünknek időt kell hagyni, s eszünket nyitva kell tartani oly tapasztalt emberek tanácsai előtt, akik okos tervvel gondoskodnak szerencsénkről. PÖKKÖP Felvilágosítás munkanapokon 9 00 és között az alábbi telefonszámokon: 06-37/ (fax/üz.rögzítõ) vasútüzemi: ; (fax/üz.rögzítõ)

12 12 Alapítvány a Pályavasutasokért Mottó: Aki kapni akar, tanuljon meg adni! Lao-Ce A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete (PVDSz) 2000-ben megalapította, az Alapítvány a Pályavasutasokért alapítványt. Az alapítvány célja, hogy az amúgy is nehéz anyagi körülmények között élõ pályavasúti munkavállalókat a rendkívüli élethelyzetekben támogassa! Az alapítvány támogatásáért elsõsorban PVDSz tagok pályázhatnak. Az alapítvány kuratóriuma három havonként tartott ülésein bírálja el a beérkezett kérelmeket, pályázatokat. A benyújtott pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia: a kérelmezõ adatait a kérelem rövid indoklását, valamint az indoklást alátámasztó dokumentumokat a munkáltató kereseti igazolását (házas- illetve élettárs kereset igazolását is!) az igényelt összeget a gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának fénymásolata, vagy iskolalátogatási bizonyítvány Az alapítvány számlaszáma: OTP Bank Zrt , Adószám: Cím: 1142 Bp., Teleki Blanka u Tel./fax/üz.rögzítõ: 06-1/ ; vasútüzemi: tel./fax/üz.rögzítõ: TÉGED IS ÉRHET BALESET! Széleskörû szolgáltatás rendkívül alacsony díjért! A PVDSz tagok részére! SZOLGÁLTATÁSOK A csomag B csomag 600 Ft/hó 800 Ft/hó Életbiztosítás bármely okból bekövetkezõ halál esetén Ft Ft Baleseti halál esetén plusz! Ft Ft Baleseti rokkantság már 1%-tól 100%-ig arányosan Ft Ft Közlekedési baleseti maradandó egészségkárosodás már 1%-tól 100%-ig arányosan Ft Ft Baleseti csonttörés csonttörés, csontrepedés esetén Ft Ft Baleseti égés legalább II.fokú, a testfelület min. 5%-ára kiterjedõ égés esetén Ft Ft Baleseti múlékony sérülés 28 napot meghaladó baleseti táppénz esetén Ft Ft Baleseti kórházi napi térítés legalább 5 nap elérése után - az 1-50 nap között - naponta Ft Ft Betegségi kórházi ápolás legalább 5 nap elérése után - az 5-25 nap között - naponta Ft Ft Baleseti mûtét esetén, súlyossági fok szerint, a biztosítási összeg %-a Ft Ft Betegségi mûtéti térítés esetén, súlyossági fok szerint, a biztosítási összeg %-a Ft Ft Kritikus betegségek bekövetkezése esetén, szívinfarktus, rákos megbetegedés, agyi érkatasztrófa, koszorúér áthidalási mûtét (by-pass), szervátültetés, veseelégtelenség Ft Ft BELÉPÉSI FELTÉTELEK: - PVDSz tagsági viszony - a tag rendelkezzen lakossági folyószámlával - a belépési korhatár 18 éves kortól 60 éves korig terjed, kivéve aki nyugellátásban illetve nyugdíjszerû ellátásban részesül - családtag is beléphet EGYÉB TUDNIVALÓK: - ez egy csomag, 12 szolgáltatással - belépés után azonnal indul a biztosítási védelem (kivéve a betegségi kockázatoknál 1 hónap, a kritikus betegségeknél pedig 3 hónap a várakozási idõ) BÕVEBB FELVILÁGOSÍTÁST a PVDSz RÁADÁS! Ezen kívül a szakszervezetünk által létrehozott alapítvány a Munka törvénykönyve a, valamint a MÁV Zrt. Kollektív Szerzõdésének 68. -ban foglaltak alapján megtéríti a PVDSz-tagok kártérítési kötelezettségét, amennyiben a munkáltató eljárás keretében kártérítési összeget állapít meg és szab ki. - a biztosítás kiterjed a munkaidõre, illetve azon kívül a nap 24 órájára, és a világ országaira - a belépés rendkívül egyszerû, hiszen nem kell több helyen is ügyintézni, ugyanis a PVDSz mindent elintéz - a kárrendezés is a PVDSz-en keresztül történik - a kifizetett biztosítási összegek teljes mértékben adó és járulékmentesek - a kifizetett biztosítási összegeket saját címre vagy folyószámlára utalja a biztosító - az éves befizetett összegrõl adóigazolást adunk, amely csökkenti a tag adóalapját - folyamatos biztosítási díjfizetés szükséges a biztosítás fenntartása érdekében és a es telefonszámain lehet kérni és kapni, hétköznap óra között. A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezetének havi lapja Kiadja a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete Felelõs kiadó és fõszerkesztõ: Nagy Miklós (tel.: ) Tervezõszerkesztõ: Györgyné Pekár Éva Szerkesztõség: 1142 Bp. Teleki Blanka u Telefon/fax/üz.rögzítõ: 06-1/ , vasútüzemi tel./fax/üz.rögzítõ: , és Internet: Meg nem rendelt kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza, az anyagok rövidítésének jogát fenntartjuk! Nyomás: Pannónia-Print Kft., 1139 Budapest, Frangepán u Tel.:

2012. december 2012. december

2012. december 2012. december NAPTÁR KÜLÖN FILE 7 8 Közzéteszi: Tislér Gábor KMVB PVDSz tag A hideg munkakörnyezet mint egészségkárosító tényező. Kedves Kollégák! Beköszöntött a hideg évszak. A hideg munkakörnyezet bizonyítottan egészségkárosító

Részletesebben

Kedves Uvaterv -es Vendégeink!

Kedves Uvaterv -es Vendégeink! Kedves Uvaterv -es Vendégeink! A TIHANYI ÜDÜLŐ - a 2012-es évben is várja a pihenni, nyaralni vágyó vendégeket. Az üdülési program lehetőséget ad : - rövidebb, hosszabb időszak, - csak szállás, - szállás

Részletesebben

(1) R 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) R 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete../2015. (.) rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló, 29/2009.( IX.30.) számú rendelet

Részletesebben

Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/1999. (IV.28.) Kt. számú rendelete

Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/1999. (IV.28.) Kt. számú rendelete Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/1999. (IV.28.) Kt. számú rendelete A köztisztviselők által választható, béren kívüli juttatások rendszeréről A köztisztviselők jogállásáról szóló

Részletesebben

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG MUNKAJOG A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pálháza Város Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről Pálháza Város Önkormányzat

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk!

Tisztelt Partnerünk! Budapest, 2014. szeptember 11. Tisztelt Partnerünk! TÁJÉKOZTATÓ AZ ÚJ MASZ MOBIL FLOTTÁVAL KAPCSOLATOS DÍJAKRÓL ÉS TEENDŐKRŐL! A MASZ és a Telenor között új Keretszerződés jött létre komplex mobil távközlési

Részletesebben

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások Szeged, 2013. április 8.

Részletesebben

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról A Kormány foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 43. (4) bekezdésében

Részletesebben

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról amelyet megkötöttek egyrészről a MÁV-TRAKCIÓ Zrt., mint munkáltató (továbbiakban: Munkáltató),másrészről a jelen megállapodás aláíróiként

Részletesebben

A Pannon GSM szerződés esetén kedvezményes készülék beszerzésére is van lehetőség az alábbiak szerint (2 év hűség nyilatkozattal).

A Pannon GSM szerződés esetén kedvezményes készülék beszerzésére is van lehetőség az alábbiak szerint (2 év hűség nyilatkozattal). Szabolcs Szatmár - Bereg Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Szakkórháza Gazdasági Igazgató 4321 Nagykálló, Szabadság tér 13., Pf. 18. Tel: (42) 563-800, Fax.: (42) 563-890 E-mail: mpsz@kallokorhaz.hu Web:

Részletesebben

ÜDÜLÉS 2007. TÁJÉKOZTATÓ A 2007. ÉVI KEDVEZMÉNYES GYÓGYÜDÜLÉSRŐL

ÜDÜLÉS 2007. TÁJÉKOZTATÓ A 2007. ÉVI KEDVEZMÉNYES GYÓGYÜDÜLÉSRŐL ÜDÜLÉS 2007. TÁJÉKOZTATÓ A 2007. ÉVI KEDVEZMÉNYES GYÓGYÜDÜLÉSRŐL Az üdülést igénybe veheti: a Szövetség tagsága, a tagok hozzátartozói (férj, feleség, élettárs és maximum két nem nagykorú unoka), valamint

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Háztartási nagygépek energiamegtakarítást eredményező cseréje alprogram. Pályázat kódszáma: HGCS-2014. 2014. szeptember 25.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Háztartási nagygépek energiamegtakarítást eredményező cseréje alprogram. Pályázat kódszáma: HGCS-2014. 2014. szeptember 25. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Háztartási nagygépek energiamegtakarítást eredményező cseréje alprogram Pályázat kódszáma: HGCS-2014. 2014. szeptember 25. 1 1. Előzmények a pályázat célja A pályázatkiírás célja energiamegtakarítást

Részletesebben

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása:

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása: Tisztelt Flotta Ügyfelünk! I. Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük a flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük a Üzleti Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

HÉZAG NÉLKÜL. Viszont a legalacsonyabb Norvégiában (2,21) és Svédországban (2,33) volt. Az OECD átlag 3,12-rõl 3,39-re nõtt 2005-re.

HÉZAG NÉLKÜL. Viszont a legalacsonyabb Norvégiában (2,21) és Svédországban (2,33) volt. Az OECD átlag 3,12-rõl 3,39-re nõtt 2005-re. 2008. április 200 008. április X. évfolyam 4. szám Európai bérekért! Európai bérekért! A bérek és a fizetések tekintetében Magyarország az utolsó helyre szorult, a jövedelmekre kivetett adók tekintetében

Részletesebben

45t. számú előterjesztés

45t. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 45t. számú előterjesztés Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére az idősek üdültetéséről szóló pályázati kiírásról I. Tartalmi összefoglaló

Részletesebben

MTSZSZ TELENOR FLOTTA TÁJÉKOZTATÓ

MTSZSZ TELENOR FLOTTA TÁJÉKOZTATÓ MTSZSZ TELENOR FLOTTA TÁJÉKOZTATÓ Három kedvezményes tarifánk a követező: Minimum, Gazdaságos és Korlátlan tarifacsomag Minimum tarifa Új, alacsony havidíjú csomagunk, amely kizárólag új előfizetéssel,

Részletesebben

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon Munkaerőpiaci i rendszer Magyarországon Támogatás Feltételek Célcsoport formája mértéke % időtartama (hó) továbbfoglalkoztatá si kötelezettség nettó létsz. növelési kötelezettség felmond tilalom mindenkire

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai szeptember FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai szeptember FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. szeptemberében az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

Hatályba lépés: április 26.

Hatályba lépés: április 26. Vodafone Magyarország Zrt. LAKOSSÁGI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2017. április 26. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Lakossági Általános Szerződési Feltételek változásairól. I.

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1 Jogszabályi háttér: - 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 19-20/A. -ai, - 149/1997. IX.10.) Korm. rendelet (Gyer.) - 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet -

Részletesebben

A Balatonra utazó magyar háztartások utazási szokásai

A Balatonra utazó magyar háztartások utazási szokásai A ra utazó magyar háztartások utazási szokásai Összeállította a Magyar Turizmus Rt. a A Magyar Turizmus Rt. megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság 2000 októberében vizsgálta a magyar

Részletesebben

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület 1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006 1. Gyermekjóléti alapellátások Az intézmény fenntartója önkormányzat a) egyház, egyházi intézmény alapítvány, közalapítvány egyesület egyéni

Részletesebben

1. a. Telefonszolgáltatást tartalmazó Színvilág díjcsomaghoz tartozó díjmentes kiegészítő Start Plusz szolgáltatás

1. a. Telefonszolgáltatást tartalmazó Színvilág díjcsomaghoz tartozó díjmentes kiegészítő Start Plusz szolgáltatás 3. sz. melléklet - Telefonszolgáltatáshoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások és kábel telefonszolgáltatás forgalmi díjak 1. a. Telefonszolgáltatást tartalmazó zínvilág díjcsomaghoz tartozó díjmentes

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv 2013.07.18-tól visszavonásig érvényes (Jelen esélyegyenlőségi terv egységes szerkezetbe foglalt belső dokumentum, összhangban a KMOP-1.5.2-2008-0020 azonosítószámú pályázati projekt

Részletesebben

Zöld Béka vendégház 4200 Hajdúszoboszló Tessedik S. u. 28.

Zöld Béka vendégház 4200 Hajdúszoboszló Tessedik S. u. 28. Zöld Béka vendégház 4200 Hajdúszoboszló Tessedik S. u. 28. SZOBA ÁRAK: ELŐ ÉS UTÓSZEZONBAN Erkélyes thai szoba 2 fő részére 2013.május 01.- június 01.-ig 2013. augusztus 29.- december 31.-ig 7000 Ft/ éj

Részletesebben

A MÁV Zrt. Kollektív Szerződésének HELYI FÜGGELÉKE

A MÁV Zrt. Kollektív Szerződésének HELYI FÜGGELÉKE SZERVEZETI EGYSÉG NEVE A MÁV Zrt. Kollektív Szerződésének HELYI FÜGGELÉKE (egységes szerkezetben) IRATMINTA a MÁV Zrt. Kollektív Szerződésének 2012. augusztus 1. napjától hatályos szövegéhez 2 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIII. évfolyam 12. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2012. OKTÓBER 11. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI ZMJVK 158/2012. (X.10.) sz. hat. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

Új lehetőségek a civilek számára. Morvay Levente

Új lehetőségek a civilek számára. Morvay Levente Új lehetőségek a civilek számára Morvay Levente Civil törvény főbb szabályozási területei Szervezeti formák Működés keretei Letétbe helyezés Civil Információs Portál Közhasznú jogállás szabályozása Nemzeti

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei :

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei : SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve Tervdokumentáció részei : I/1. számú melléklet: I/2. számú melléklet: I/3. számú melléklet:

Részletesebben

A munkaviszony létrejötte és megszűnése

A munkaviszony létrejötte és megszűnése A munkaviszony létrejötte és megszűnése a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu

Részletesebben

TERVEZET. A Kormány. / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

TERVEZET. A Kormány. / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 1. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai augusztus FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai augusztus FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. augusztusában az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Az új Munka Törvénykönyve Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Általános magatartási követelmények Az adott helyzetben általában elvárható magatartás ÚJ! Jóhiszeműség és tisztesség

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés bevezető mondata és a c) pontjának első mondata, valamint e) pontja az alábbiak szerint módosul:

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés bevezető mondata és a c) pontjának első mondata, valamint e) pontja az alábbiak szerint módosul: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 5/2010. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról szóló 45/2006.(XII.13.)

Részletesebben

KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ

KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ Bp. II. ker. Önkormányzat KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ 2015 / 2016 TANÉV Alulírott kérem, hogy kiskorú gyermekek (gyermekeim) nevelésének elősegítéséhez szíveskedjék részünkre kedvezményes étkezési térítési

Részletesebben

Üzleti Lehetőség: Üdülési Franchise Üzemeltetők Részére

Üzleti Lehetőség: Üdülési Franchise Üzemeltetők Részére Üzleti Lehetőség: Üdülési Franchise Üzemeltetők Részére Egy befektetési lehetőség, amelyben befektetése egy év alatt nem csak megtérül, hanem évről évre megsokszorozódik! A Holiday Magyar Country Club

Részletesebben

A Fidesz társadalompolitikájának csődje. Sajtótájékoztató 2012. 02.07.

A Fidesz társadalompolitikájának csődje. Sajtótájékoztató 2012. 02.07. A Fidesz társadalompolitikájának csődje Sajtótájékoztató 2012. 02.07. Soha ennyi szegény ember nem volt Magyarországon, mint most! Közel 4 millió ember él a létminimum alatt! Legalább 50 ezer gyermek éhezik!

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Vállalkozói Fórum Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2014. október 21. Az Európai

Részletesebben

Lakhatási program Nyíregyházán

Lakhatási program Nyíregyházán Lakhatási program Nyíregyházán Szoboszlai Katalin elnök, szociális munkás Szervezeti organogram Periféria Egyesület Közgyűlés Elnökség Felügyelő Bizottság Szociális Szolgáltató Központ Utcai Szociális

Részletesebben

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások - Óvodáztatási támogatás - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Intézményi étkezési térítési díj Óvodáztatási támogatás Visszatekintés

Részletesebben

BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA

BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Cím: Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Adószám: 15492526-1-42 Törzsszám: 492 522 BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Hatályos: 2017. január 01-től

Részletesebben

A Kollektív Szerződés alkalmazásának elősegítése

A Kollektív Szerződés alkalmazásának elősegítése TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT A Kollektív Szerződés alkalmazásának elősegítése A vasúttársaságoknál alkalmazott Kollektív Szerződések ismertetése KSZ kötési technikák és szabályozási kérdések Előadó:

Részletesebben

2017. évi CAFETERIA-SZABÁLYZAT

2017. évi CAFETERIA-SZABÁLYZAT 2017. évi CAFETERIA-SZABÁLYZAT a Cserepes Sori Piac Piac KFT. cafeteria-rendszeréről Hatályba lépés: 2017. január 01. Jóváhagyta: Rácz Attila ügyvezető igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1. Választható

Részletesebben

1. A Kollektív Szerződés hatálya. 4. A Kollektív Szerződés felmondása. 64. A munkavállaló nem munkabalesetből eredő halála esetén járó juttatás

1. A Kollektív Szerződés hatálya. 4. A Kollektív Szerződés felmondása. 64. A munkavállaló nem munkabalesetből eredő halála esetén járó juttatás A MÁV-GÉPÉSZET ZRT. KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE EGYES PONTJAINAK VÉGLEGESÍTÉSE A MÁV-GÉPÉSZET Zrt. mint munkáltató, valamint az aláíró szakszervezetek a 2009. december 21-én aláírt Kollektív Szerződésben az 1.

Részletesebben

Best Doctors Egészségbiztosítások. Egészség határok nélkül

Best Doctors Egészségbiztosítások. Egészség határok nélkül Best Doctors Egészségbiztosítások Egészség határok nélkül Tartalom Best Doctors bemutatása Pannónia termék koncepciók Díjak Partnerek Vállalati adózási tudnivalók Sajtómegjelenések 2 Best Doctors - szakértők

Részletesebben

A Rendelet 18/A. (1) bekezdés d) pontja az alábbiak szerint módosul: a) fennálló hátralékát a bérbeadó, vagy a szolgáltató felé rendezte,

A Rendelet 18/A. (1) bekezdés d) pontja az alábbiak szerint módosul: a) fennálló hátralékát a bérbeadó, vagy a szolgáltató felé rendezte, 1 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2016.(VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról

Részletesebben

Beruházás-statisztika

Beruházás-statisztika OSAP 1576 Beruházás-statisztika Egészségügyi ágazat Önkormányzatok és önállóan jelentő egészségügyi szolgáltatók 2011 Önkormányzatok és önállóan jelentő egészségügyi szolgáltatók beruházási és felújítási

Részletesebben

A Munkaügy a közoktatásban című kézikönyv összes eddig megjelent köteteinek tartalomjegyzéke ( )

A Munkaügy a közoktatásban című kézikönyv összes eddig megjelent köteteinek tartalomjegyzéke ( ) A Munkaügy a közoktatásban című kézikönyv összes eddig megjelent köteteinek tartalomjegyzéke (2012 2016) Lezárva: 2016. szeptember A A foglalkoztatást meghatározó jogszabályok A 1 A nemzeti köznevelési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS GÖDÖLLŐ VÁROS JEGYZŐJE. a Képviselő-testület szeptember 15-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS GÖDÖLLŐ VÁROS JEGYZŐJE. a Képviselő-testület szeptember 15-én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS JEGYZŐJE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. szeptember 15-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat egyes üres önkormányzati tulajdonú lakások költségelvű lakbér fizetés melletti bérbeadási

Részletesebben

Erzsébet Üdülőközpont és Tábor Zánka

Erzsébet Üdülőközpont és Tábor Zánka Központi szállodaépület (nyitva: június 15 - augusztus 29.) Az üdülőközpont 2012-ben felújított központi épületében több szinten helyezkednek el a szálláshelyek, melyek 1, 2 és 3 ágyasak. Ezek a szobák

Részletesebben

2013. ÉVI ÜDÜLÉSI LEHETŐSÉGEK

2013. ÉVI ÜDÜLÉSI LEHETŐSÉGEK BÁNYA-, ENERGIA- ÉS IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE 1068 Budapest, Városligeti fasor 46-48. 2013. ÉVI ÜDÜLÉSI LEHETŐSÉGEK BALATONFÖLDVÁRI ÜDÜLŐ, Spúr István u. 31. Az üdülő Balatonföldvár központjában, a

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A kérelmező neve: Születési helye, ideje: Anyja neve: Családi állapota: Lakcíme:.. Tartózkodási helye:. TAJ száma:. Bankszámlaszám:.

Részletesebben

A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA

A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA A Marcali Városi Kulturális Központ kiküldetési rendjét a 1992.évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, a személyi jövedelemadóról

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Önkormányzati lakás bérbevételére. Igénylő neve:... (születési név)... (születési hely, idő)... (anyja neve)...

PÁLYÁZAT. Önkormányzati lakás bérbevételére. Igénylő neve:... (születési név)... (születési hely, idő)... (anyja neve)... 1. sz. melléklet PÁLYÁZAT Önkormányzati lakás bérbevételére Igénylő neve:......... (születési név).... (születési hely, idő).... (anyja neve)... Állampolgársága:.. amennyiben nem magyar állampolgár, tartózkodási

Részletesebben

A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER

A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER Központi Statisztikai Hivatal Szegedi főosztálya Kocsis-Nagy Zsolt főosztályvezető Bruttó hazai termék (GDP) 2012 Dél-Alföld gazdasági

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Ügyintéző: Farkas Ildikó Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatal 9. sz. Iroda Fadd, Dózsa György u. 12. Ügyfélfogadás

Részletesebben

ÓBUDAI EGYETEM ÜDÜLÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ÓBUDAI EGYETEM ÜDÜLÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÓBUDAI EGYETEM ÜDÜLÉSI TÁJÉKOZTATÓ Budapest, 2013. Tisztelt Kolléganők / Kollégák! Az Óbudai Egyetem meghirdeti 2012. nyári üdülésre Balatonszepezd és Zamárdi üdülőket. Az üdültetésben valamennyi dolgozónk

Részletesebben

2/2004. (I. 15.) FMM rendelet. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól

2/2004. (I. 15.) FMM rendelet. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 41/A. ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján

Részletesebben

2. Az ösztöndíj fedezetét a Képviselő-testület éves költségvetésében e célra elkülöníti.

2. Az ösztöndíj fedezetét a Képviselő-testület éves költségvetésében e célra elkülöníti. Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 0/2009. (VII.6.) Kt. rendelete felsőoktatási intézményekben tanuló fiatalok ösztöndíjáról (egységes szerkezetbe foglalva 202. február 6. ) Révfülöp

Részletesebben

Összefoglaló a 2013. április 9-én megtartott Vagyonbizottsági ülésről

Összefoglaló a 2013. április 9-én megtartott Vagyonbizottsági ülésről MAGYAR VEGYIPARI, ENERGIAIPARI ÉS ROKON SZAKMÁKBAN DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE 1068 Budapest, Benczúr u.45. 1406 Budapest, Pf.29. Telefon: 4612-400; Fax: 4612-499; E-mail: mail@vdsz.hu, www.vdsz.hu

Részletesebben

ADATLAP. Egyéni vállalkozó fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP. Egyéni vállalkozó fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához Ügyiratszám: /20. Érkezett: Ügyintéző: ADATLAP Egyéni vállalkozó fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a)

Részletesebben

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása F.3. számú függelék Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása Hatályos: 2015.07.07. 1/5. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. 1. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Fogyasztóvédelemi

Részletesebben

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA Az aktív korúak ellátását a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény szabályozza, a 33.. 37/G. -ig. Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci

Részletesebben

A KÉRELEM mellékletét képezi az ADATLAP

A KÉRELEM mellékletét képezi az ADATLAP A KÉRELEM mellékletét képezi az ADATLAP Cím: DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE ADÓÜGYI OSZTÁLY 4001 Debrecen, Pf. 110. Kálvin tér 11. www.debrecen.hu Tel. : 52/517-700 Fax : 52/517-712 Ügyiratszám:

Részletesebben

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Díjbeszedő Faktorház Zrt. Budapest A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos: 2011. augusztus 22. A Díjbeszedő Faktorház Zrt. panaszkezelési szabályzata A Díjbeszedő Faktorház Zrt.

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Hatályos:2009. március 27. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 30/2001.(IX.28.) Ök. számú rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról

Részletesebben

A rendelet hatálya. A lakásbérlet általános szabályai

A rendelet hatálya. A lakásbérlet általános szabályai Lábatlan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2007. (IV. 25.) számú rendelete feltételeiről Lábatlan Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A megfelelő tételekhez szükséges a KK 18., 23., 25., 27. és az MK 95. számú állásfoglalásainak ismerete. MUNKAJOG 1. A Munka

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

START T kegarancia Zrt. www.startgarancia.hu

START T kegarancia Zrt. www.startgarancia.hu Hírlevél 2010. július 1 Hírlevél 2011. március Hírlevél 2011. március 2 173 MILLIÁRD FORINTOS KERETÖSSZEG AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATAIBAN A 2011. évi vállalkozásfejlesztést célzó

Részletesebben

Foglalását kérem a piknik@piknik.hu e-mail címen írja meg

Foglalását kérem a piknik@piknik.hu e-mail címen írja meg PIKNIK WELLNESS ÉS KONFERENCIA HOTEL *** & PIKNIK APARTMANOK Siófok, Honvéd u. 73. Szobaáraink 2013: áraink Forintban egy főre, egy éjszakára értendőek Normál kétágyas szobában (2 fő +1 pótágy): 9720 Ft/fő/éj,

Részletesebben

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft OBB Előadás Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. 2015.10.27 Munkaviszony létesítése Munkaszerződés teljesítése (jogok és kötelezettségek, mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól) Munkaszerződés

Részletesebben

Bodnár Sándor 4150, Püspökladány, Toldi u.10. Adószám: 47773275-2-29. Beszámoló

Bodnár Sándor 4150, Püspökladány, Toldi u.10. Adószám: 47773275-2-29. Beszámoló Bodnár Sándor 4150, Püspökladány, Toldi u.10. Adószám: 47773275-2-29 Beszámoló a Püspökladány város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrendszerinti helyi személyszállítási tevékenységről,

Részletesebben

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet 2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet a felnőttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 4. (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

K I V O N A T ÁSZF: ...

K I V O N A T ÁSZF: ... K I V O N A T a NetKábel Kft hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET november 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET november 17-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 224/2016. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2016. november 17-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Főváros Szabó Ervin

Részletesebben

@ +- :L o (ol. IAA.e_JJ.

@ +- :L o (ol. IAA.e_JJ. @ +- :L o (ol. IAA.e_JJ. BUDAPEST FÓV ÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: javaslat nyugdíjasok üdültetésére pályázat kiírása Tisztelt Népjóléti Bizottság! Budapest Főváros X. Kerület

Részletesebben

számfejtett ágazati pótlékhoz A nem állami szociális fenntartóknak kizárólag az Mt. alapján foglalkoztatottak után jár a támogatás.

számfejtett ágazati pótlékhoz A nem állami szociális fenntartóknak kizárólag az Mt. alapján foglalkoztatottak után jár a támogatás. Gyakran ismétlődő kérdések a nem állami szociális fenntartók ágazati pótlék támogatásával kapcsolatban 1. Kérdés: A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló kormányrendelet

Részletesebben

Tantárgyi tematika. 6. hét: A munkaügyi kapcsolatok a részvételi jogok, a szakszervezetek jogai, a kollektív szerződés, a sztrájkjog, a munkaügyi vita

Tantárgyi tematika. 6. hét: A munkaügyi kapcsolatok a részvételi jogok, a szakszervezetek jogai, a kollektív szerződés, a sztrájkjog, a munkaügyi vita Tantárgyi tematika Tantárgy neve Munkajogi és tb. alapismeretek Neptun kódja: I1:MUJ Képzés- tagozat: Igazságügyi igazgatási képzés levelező tagozat Tantárgy kreditszáma: 8 kredit Tantárgyfelelős: Dr.

Részletesebben

PIKNIK WELLNESS ÉS KONFERENCIA HOTEL *** & PIKNIK APARTMANOK

PIKNIK WELLNESS ÉS KONFERENCIA HOTEL *** & PIKNIK APARTMANOK PIKNIK WELLNESS ÉS KONFERENCIA HOTEL *** & PIKNIK APARTMANOK Szobaáraink 2013: áraink Forintban egy főre, egy éjszakára értendőek Normál kétágyas szobában (2 fő +1 pótágy): 9720 Ft/fő/éj, -10% kedvezmény

Részletesebben

Drávatamási Önkormányzatának 4/2006 (V.2.) rendelete a Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

Drávatamási Önkormányzatának 4/2006 (V.2.) rendelete a Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Drávatamási Önkormányzatának 4/2006 (V.2.) rendelete a Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Drávatamási Önkormányzatának Képviselőtestülete a köztisztviselők

Részletesebben

Tartalom. Kérdés: Javaslat: Megjegyzés:

Tartalom. Kérdés: Javaslat: Megjegyzés: 1 Tartalom Kérdés:... 1 Javaslat:... 1 Megjegyzés:... 1 Villanyszerelőknek korlátlan... 2 Lakosságnak, korlátlan... 5 Villanyszerelőknek, lakosságnak másodperc alapú... 8 Kérdés: Hogy, hol lehet szerződést

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2013. április 8. TÁMOP

Részletesebben

ÓBUDAI EGYETEM ÜDÜLÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ÓBUDAI EGYETEM ÜDÜLÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÓBUDAI EGYETEM ÜDÜLÉSI TÁJÉKOZTATÓ Budapest, 2015. Tisztelt Kolléganők / Kollégák! Az Óbudai Egyetem meghirdeti 2015. nyári üdülésre Balatonszepezd és Zamárdi üdülőket. Az üdültetésben valamennyi dolgozónk

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

Pályázati formanyomtatvány Kollégiumi felvétel elbírálásáról 2015-2016 / I. félév Testnevelési Egyetem (TF) Kerezsi Endre Kollégium Diákbizottság

Pályázati formanyomtatvány Kollégiumi felvétel elbírálásáról 2015-2016 / I. félév Testnevelési Egyetem (TF) Kerezsi Endre Kollégium Diákbizottság ITT TűZZE ÖSSZE! Pályázati formanyomtatvány Kollégiumi felvétel elbírálásáról 2015-2016 / I. félév Testnevelési Egyetem (TF) Kerezsi Endre Kollégium Diákbizottság Felhívjuk valamennyi pályázó figyelmét

Részletesebben

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE EGYSÉGES SZOLIDARITÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ALAP (ESZSZA) SZABÁLYZAT

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE EGYSÉGES SZOLIDARITÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ALAP (ESZSZA) SZABÁLYZAT VASUTASOK SZAKSZERVEZETE EGYSÉGES SZOLIDARITÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ALAP (ESZSZA) SZABÁLYZAT A Vasutasok Szakszervezete XVII. Kongresszusa által módosított Alapszabálya V. fejezet 4.a alpontjának harmadik

Részletesebben

TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR. A pályázat benyújtásának végső határideje: 2012. május 1. Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet:

TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR. A pályázat benyújtásának végső határideje: 2012. május 1. Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet: A MUNKA ÉS A MAGÁNÉLET ÖSSZEHANGOLÁSÁT SEGÍTŐ HELYI KEZDEMÉNYEZÉSEK ALTERNATÍV NAPPALI GYERMEKELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK LÉTREHOZÁSÁNAK TÁMOGATÁSA TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR A pályázat benyújtásának kezdő dátuma:

Részletesebben

műszakpótlék szabályozása (140) köztulajdonban álló munkáltató (172-177)

műszakpótlék szabályozása (140) köztulajdonban álló munkáltató (172-177) Munkavállalói jogot sért Keresetcsökkenéssel jár Egyéb, munkavállalókra hátrányos Szakszervezeti jogot sért Egyéb kollektív jogot sért Nagyon súlyos munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP adatgyűjtői, kérdezői munkakör elnyerésének esélyét növelő programra

JELENTKEZÉSI LAP adatgyűjtői, kérdezői munkakör elnyerésének esélyét növelő programra JELENTKEZÉSI LAP adatgyűjtői, kérdezői munkakör elnyerésének esélyét növelő programra Tisztelt Jelentkező! Kérjük, gondosan töltse ki ezt a Jelentkezési Lapot kézzel, majd szkennerje be és PDF formátumban

Részletesebben

Hatályba lépés: január 06.

Hatályba lépés: január 06. Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2017. január 06. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Üzleti

Részletesebben

I. 2014. január 1-től életbe lépett, a MunBér14 programot érintő jogszabály-változások, hatásuk a programra

I. 2014. január 1-től életbe lépett, a MunBér14 programot érintő jogszabály-változások, hatásuk a programra MUN v14.0130 Ez a verzió adatbázis módosításokat hajt végre, ezért először csak egyetlen munkahelyről szabad indítani (a windows tálcán se legyen letéve a program)! Ha ez a feltétel nem teljesül, a program

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 Tartalomjegyzék 3 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 11 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 13 A) A törvény hatálya 13 1. A törvény tárgyi hatálya 14 2. A törvény területi

Részletesebben