DOMBÓVÁR VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DOMBÓVÁR VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE"

Átírás

1 DOMBÓVÁR VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE Pécs, április

2 Dombóvár város helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Zrt. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. fejezet A tervkészítés általános adatai... 3 I.1. A település bemutatása... 4 I.2. A helyi tervezés szükségességének bemutatása I.3. Tervezésbe bevont hatóságok, önkormányzatok és egyéb szervezetek II. fejezet A tervezési területen keletkezı, hasznosítandó vagy ártalmatlanítandó hulladékok mennyisége és eredete II.1. A keletkezı hulladékok típusa és éves mennyisége II.2. A felhalmozott hulladékok típusa és mennyisége II.3. A településre beszállított és onnan kiszállított hulladékok típusa és éves mennyisége II.4. A tervezési terület éves hulladékmérlegének bemutatása III. fejezet A hulladékkezeléssel kapcsolatos alapvetı mőszaki követelmények III. 1. A jogszabályokban meghatározott mőszaki követelmények és a területen folyó hulladékkezelésre elıírt követelmények ismertetése IV. fejezet Az egyes hulladéktípusokra vonatkozó speciális intézkedések V. fejezet A hulladékok kezelése, a kezelıtelepek és létesítmények, a kezelésre felhatalmazott vállalkozások V.1. Hulladékok győjtése és szállítása V.2. A települési szilárd hulladékgazdálkodás helyzetelemzésénél elıírtakon túl ismertetendı tényezık V.3. A települési folyékony hulladékkal való gazdálkodás helyzetelemzése V. 4. A települési szennyvíziszappal való gazdálkodás helyzetelemzése VI. fejezet Az elérendı hulladékgazdálkodási célok meghatározása VI.1. A hulladékkeletkezés csökkentési célkitőzései a tervezési területen, a tervidıszak végére várhatóan keletkezı hulladékok mennyisége és összetétele VI.2. Hulladékhasznosítási, ártalmatlanítási célkitőzések tervezése VII. fejezet A kijelölt célok elérését, illetve megvalósítását szolgáló cselekvési program VII.1. Módszerfejlesztési, intézményfejlesztési, ismeretterjesztı, szemlélet-formáló, tájékoztató, oktatási és kutatási-fejlesztési programok VII.2. Hulladékgazdálkodási cselekvési program VII.3. A tervezett intézkedések végrehajtásának sorrendje és határideje... 75

3 Dombóvár város helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Zrt. 3 I. fejezet A tervkészítés általános adatai Tervezési szint: Helyi Hulladékgazdálkodási terv Tolna megye Dombóvár Város A terv készítéséért felelıs: Dombóvár Város Önkormányzata A helyi hulladékgazdálkodási tervet készítette: MKM Consulting Zrt. (Pécs, 7621, Király utca 66. I. em. 101.) A tervezésben részt vett személyek: Leitol Csaba vezérigazgató Drescher László Közgazdász, vezérigazgató-helyettes Fülöp Zoltán Környezetmérnök Kiss Anna Környezetmérnök Bartha Júlia Közgazdász Simon Dóra Környezetmérnök Tervezési idıszak: közötti idıszak Tervezés báziséve: A településen keletkezı hulladékok mennyiségét tekintve a legfrissebb adatokat, azaz a év adatait szerepeltetjük. Dátum: április 29. A beszámoló jogszabályi indoka A Helyi Hulladékgazdálkodási Terv készítésének szükségességét a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény 37. (1) írja elı. A Helyi Hulladékgazdálkodási Terv 6 évre szól, melyrıl 2 évente beszámoló összeállítása szükséges az abban foglaltak végrehajtásáról.

4 Dombóvár város helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Zrt. 4 I.1. A település bemutatása I./1. táblázat A település jellemzı évi statisztikai adatai Település Dombóvár Terület [km 2 ] 78,48 Lakónépesség a január elején Lakásállomány a január elején Villamos energiát fogyasztó háztartás Vezetékes gázt fogyasztó háztartás Közüzemi vízvezeték hálózat [km] 120,7 Közüzemi vízhálózatba bekapcsolt lakás Lakosságnak szolgáltatott víz [1000 m 3 ] 670 Közüzemi szennyvízcsatorna hálózat [km] 41,0 Közüzemi szennyvízcsatorna hálózatba bekapcsolt lakás Dombóvár város Tolna megye délnyugati csücskében, mintegy 30 km-re a 61-es úton, Somogy megye székhelyétıl, Kaposvártól keletre fekszik. Baranya megye központjától, Pécstıl mintegy 45 km-re északra található. A harmadik legnagyobb város, a Tolna megyei megyeszékhely, Szekszárd, tıle keletre 65 km-re fekszik. A település a 61-es és a 611-es számú utakon keresztül közelíthetı meg. Dombóvár fontos vasúti csomópont, itt válik szét a Budapest-Gyékényes és Budapest-Pécs villamosított vasútvonal. Helyközi buszközlekedéssel is nagyon jól ellátott. Magyarország természetföldrajzi felosztása (MTA 1990) alapján Dombóvár Attalával, Dalmanddal, Döbröközzel, Gyulajjal, Kapospulával, Kurddal, Lápafıvel, Nakkal, Váronggal együtt Dél-Külsı-Somogyhoz tartozik. Ez a kistáj a Kapos balparti vízgyőjtıje, amelyre a széles, közel sík dombhátak és a közöttük É-D-i irányban húzódó, D felé kiszélesedı tágas völgyek a jellemzık. A területet behálózó csermelyek, patakok a Kapos folyóba torkollanak. A Kaposba folyó patakok közül a legjelentısebb a Konda-patak, ami a város területét kettészeli. Dombóvár éghajlata átmenet a Nyugat-Dunántúl és az Alföld éghajlata között. Hımérsékleti különbség a Kapos-völgy és a magasabb külsı-somogyi pannontábla hımérsékletjárásában

5 Dombóvár város helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Zrt. 5 mutatható ki. A fagyos napok száma kevesebb, mint az Alföldön, 90 körül mozog. A júliusi középhımérséklet C körül alakul. A napfénytartam is kedvezı, átlaga óra. Az évi átlagos csapadékmennyiség 32 év átlagában ( ) 713 mm, amely egyenletes eloszlás esetén mezıgazdasági termelés számára elegendı. Dombóvár környékére a jó minıségő csernozjom talaj jellemzı. Az alapkızet mésztartalmú lösz. A talaj szerkezete morzsalékos és lefelé világosodik. A település területe 78,48 km 2, a lakosság száma 2008 januárjában fı volt. A lakónépesség száma csökkenı tendenciát mutat, ami a születéshez képest a nagyobb mértékő halálozásnak köszönhetı. Ezt a mutatót erısíti a kivándorlás jelenléte. Az élveszületések száma kevesebb a halálozások számánál. A városban lakás található, vezetékes víz a lakások 100 %-ában van. A vezetékes gáz lakásban került bevezetésre, közüzemi szennyvízcsatorna hálózat 41,0 km hosszan került kiépítésre a településen. A közüzemi vízvezeték-hálózat 120,7 km. A villamos energiát fogyasztó háztartások száma A városban élı lakosság háztáji gazdálkodása a település szerkezethez igazodva csak a perem részeken, illetve a szılıhegyen jellemzı, de mértéke nem haladja meg a saját szükséglet kielégítésének igényét. Saját szükségleten felüli haszonállat tartást a Dalmand Zrt. végez. A sertés-tenyésztelep 2007 májusában kezdte meg mőködését, melynek éves kapacitása kb szülıpár kocasüldı. A legkorszerőbb technológiát alkalmazó létesítmény megfelel a legújabb Európai Uniós és hazai normáknak. Az 1.5 milliárd forint értékő zöldmezıs beruházás kivitelezése áprilisában kezdıdött és április végén fejezıdött be. A beruházás 20% értékben EU-s és nemzeti támogatásból valósult meg. 1. Dombóváron: Cég neve Agrár Béta Kft. I./2. táblázat A település nagyobb cégei Tevékenységi kör Mezıgazdaság

6 Dombóvár város helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Zrt. 6 Auguszt Vonóhorog Kft. AXIÁL Javító- és Kereskedelmi Szolgálgató Kft. BALUX Építı -és Szolgáltató Ipari Bt. Bella és Társa Kft. Bujáki Kft. Calendula Patika Bt. CSER Kft. Dalkia Energia Zrt. Dalmand Zrt. DMK Mőanyagipari Kft. Dombó - Ware Számítástechnikai Bt. Dombó-Coop Zrt. Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Dombóvár és Környéke Víz -és Csatornamő Kft. Dosis Alfa Gyógyszertári Bt. Eclair Kft. E-ON Dél-Dunántúli Áramszolg. Zrt. E-ON Gázszolgáltató Zrt. Gemenc Volán Rt. Gunaras Apartmanpark Kft. Gunaras Gyógyfürdı és Idegenforgalmi Zrt. Kékacél 93 Kerekedelmi és Szolgáltató Kft. Kereskedelmi és Hitelbank Rt. KIPSZER - TÜVA Kft. Kóré és Társa Vas-és Fémipari Kft. Alkatrészgyártó Mezıgazdasági gépek, gépalkatrészek gyártása Épület, híd, alagút, közmő, vezeték építése Fémszerkezetgyártás, fémmegmunkálás egészségügy energiaszolgáltató Mezıgazdasági tev. Mőanyaggyártás Számítástechnikai eszközök forgalmazása Élelmiszer egészségügy gumikereskedés Áramszolgáltató Gázszolgáltató Wellness, gyógyfürdı Víztermelés, kezelés, elosztás Vas- és acéláru kis- és nagyker. Bank, biztosítás, hitel Tüzihorganyzás, vasszerkezet gyártás fémmegmunkálás

7 Dombóvár város helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Zrt. 7 KRI-SA Fémszerkezetgyártó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Magyar Posta Zrt. MÁV CARGO Zrt. MÁV Vasútır Kft. MC Therm Kft. MOL Rt. Dombóvári Töltıállomás Nektár Élelmiszeripari Kft. OTP Bank Nyrt. Pasha Ipari és Kereskedelmi Kft. Pátria Nyomda Zrt. Nyomtatványbolt Penny Market Kft. PICIPÓ Sütıipari és Kereskedelmi Kft. Plastikplus Kft. PÖMAX Ipari és Kereskedelmi Kft. Raab Karcher Rába-Bell Kft. Raiffeisen Bank Rutin Kft. SHELL Dombóvári Töltıállomás SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft Széll Felületkezelı Kft. Szicília Kft. TAGE Kft. Tarr Kft. TA-X-ER Kft. T-GASZTRO Kft. Fémszerkezet gyártás Nemzeti postai tevékenység vasúti árufuvarozó személy és vagyonvédelem épületgépészet élelmiszeripar bank, hitel, biztosítás felsıruházat gyártása élelmiszer sütıipar mőanyag-feldolgozás csavargyártás és forgalmazás építıanyag; építıipar; építıipari gép; épületgépészet; főtéstechnika; nyílászáró; szaniteráru; szerszám; fémmegmunkálás bank, hitel, biztosítás Acélszerkezet-gyártás, szerelés, tervezés élelmiszer kisker. felületkezelés, festés, mázolás, tapétázás közterület, parkgondozás kábeltévé szolgáltatás építıipar, fémmegmunkálás vendéglátás

8 Dombóvár város helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Zrt. 8 TIEGEL Kft. Viessmann Technika Dombóvár Kft. Völgység-Hegyhát Tak.Szöv. WEBÉPKER Kft. turisztikai szolgáltatás épületgépészet, főtéstechnika takarékszövetkezet építıanyag kereskedelem 2. Kistérségben: Agro Attala Termelıcsoport Kósa-Kövécs Kft. Róna Kft. Bu-Da-Fu Kft. Gelencsér József vállalkozó Sajgó Csaba vállalkozó Döbröközi Mezıgazdasági Zrt. Interplus Kft. Kapos Itk. Kht. Kaposszekcsıi Mg. Zrt. Lakics és Társai Kft. NAGI-LIFT Kft. PET-HUNGARIA Kft. Remler-Csapó Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Sziko-Petrol Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Gyulaj Zrt. Völgyesi Benzinkút Üzemeltetı és Kiskereskedelmi Kft. Papp Sándor vállalkozó Integrál Kft. Mérvéll Kft. Agro- Tur 99 Kft. Pilic Kft. mezıgazdaság Mezıgazdaság Mezıgazdaság Anyagmozgatás, teherfuvarozás Mezıgazdaság mőanyagipari tev. Mezıgazdaság fémipar állateledel cipıgyártás autókereskedés erdı és vadgazdálkodás benzinkút gumiabroncs-szerelı, kereskedı használtcikk-kereskedés autóvillamosság mezıgazdasági termelı, szolgáltató és értékesítı

9 Dombóvár város helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Zrt. 9 A város 2 óvodával, 2 általános iskolával, 3 középiskolával rendelkezik. Ezen kívül a városban található 1 egyházi fenntartású és a megyei önkormányzat fenntartásában lévı speciális általános iskola. Az óvodai férıhelyek száma 700, amibıl 643 helyre járnak gyerekek, akikre 52 óvópedagógus felügyel. Az általános iskolákba 1495 gyerek jár, akikre 160 pedagógus felügyel. Az iskolai férıhelyek száma 4 831, ebbıl t töltenek be. A pedagógusok száma 411. A mővészeti iskolában 400 férıhelybıl 343-t töltöttek be, ahol 16 pedagógust alkalmaznak. A város könyvtárában kötet található. Idegenforgalmi szempontból meghatározó szerepet tölt be Dombóvár kiránduló helyei közül a város szélén található Nyerges-erdı, az országos jelentıségő tüskei horgásztavak, a több mint 6 hektár nagyságú, különbözı hıfokú medencékkel rendelkezı Gunaras Gyógy- és Strandfürdı, valamint az aprócska kis falu Várong, amely 25 km-re fekszik a településtıl. Itt lehetıség nyílik lovaglásra, kocsikázásra, horgászásra, pinceprogramokon való részvételre. A Gunaras Gyógy- és Strandfürdı egész évben várja a gyógyulni vágyókat. A Szigeterdı Természetvédelmi Parkban ısi tölgyek között helyezték el a Horvay János által készített Kossuthszoborcsoportot, mely hosszú ideig a Parlament elıtt állt. A mőemlékké nyilvánított alkotás az elsı magyar felelıs kormány tagjait ábrázolja. A város régi központjában, a mai Arany János téren az 1725-ben barokk stílusban épült, sajátságosan kéttornyú, kereszthajóval ellátott templom belsejében szép, barokk oltárok, valamint a ma már mőemlék szószék látható. Dombóvár kertvárosában az állatregényeirıl híres Fekete István emlékére, múzeumot alapítottak.

10 Dombóvár város helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Zrt. 10 I.2. A helyi tervezés szükségességének bemutatása A hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény értelmében az ország hulladékgazdálkodási stratégiai célkitőzései, továbbá az alapvetı hulladékgazdálkodási elvek érvényesítése érdekében (a hulladékkeletkezés megelızése, a hulladékok minél nagyobb arányú hasznosítása, a hulladékok szakszerő ártalmatlanítása) Országos Hulladékgazdálkodási Terv (továbbiakban: OHT) készítése szükséges. A közötti idıszakra szóló OHT-t a 110/2002. (XII.12.) OGY határozatával hirdették ki. Az OHT kihirdetését követıen arra építve Regionális Hulladékgazdálkodási Tervek készültek (15/2003. (XI.7.) KvVM rendelete,), majd ezzel összhangban helyi hulladékgazdálkodási terveket kell kidolgozni. A Hgt. 37. (1) bekezdése kimondja, hogy a különbözı szintő hulladékgazdálkodási terveket - kidolgozói - hat évre készítik el és 2 évente beszámolót állítanak össze az abban foglaltak végrehajtásáról. A as idıszakot követı OHT még nem született meg, ebbıl kifolyólag a helyi hulladékgazdálkodási tervben még nem tudtuk figyelembe venni az OHT célkitőzéseit, kikötéseit. Az elıbb említett okok miatt jelen hulladékgazdálkodási terv mielıbbi felülvizsgálata szükséges az új OHT létrejötte után. A helyi hulladékgazdálkodási tervek elsısorban az önkormányzatok által szolgáltatott adatokon alapulnak. A hiányzó adatok kapcsán megkeresésre kerültek: közszolgáltató vállalatok, a Közép-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelıség, egyéb hulladékgazdálkodásban illetékes szolgáltatók. A terv készítése során a Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Projekt legfrissebb változatát is felhasználták a terv készítıi (megvalósíthatósági tanulmány, pénzügyigazdasági elemzés). A helyi hulladékgazdálkodási terv elkészítése érdekében, összhangban a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvénnyel, illetve a 126/2003. (VIII.15.) kormányrendelet A hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeirıl rendelkezéseivel, figyelembe véve a 15/2003. (XI.7.) KvVM rendeletet A területi hulladékgazdálkodási tervekrıl, valamint a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által kiadott Segédlet a helyi hulladékgazdálkodási tervek készítéséhez elnevezéső dokumentumot, kérdıív készült, mely az illetékeseknek megküldésre került. A települési önkormányzat, a Dombóvár és Környéke Vízés Csatornamő Kft, az Öko-Dombó Kft, a KOVI-95 Kft. munkatársaival, valamint további

11 Dombóvár város helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Zrt. 11 illetékesekkel mind személyes, mind telefonos kapcsolattartás során az adatok egyeztetésre kerültek. Az adatok összegyőjtése után kezdıdött meg a meglévı adatok kiértékelése, a célok, prioritások meghatározása, illetve a célok elérését szolgáló cselekvési programok ütemtervének kialakítása. Az így elkészült helyi hulladékgazdálkodási tervet további egyeztetések után a települési önkormányzat fogadta el és hagyta jóvá.

12 Dombóvár város helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Zrt. 12 I.3. Tervezésbe bevont hatóságok, önkormányzatok és egyéb szervezetek A helyi hulladékgazdálkodási tervek kapcsán egyeztetésre került sor az illetékes települési önkormányzattal. A helyi hulladékgazdálkodási terv szorosan illeszkedik a térség regionális hulladékgazdálkodási kezdeményezéséhez. Jelen terv alapját képezı Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Projekt elkészítése során a következı egyeztetések lefolytatására került sor: Fejlesztési koncepció kialakítása ( ): egyeztetés a térség városainak, majd a kisebb településeinek bevonásával. Projekt elıkészítı tanulmánynak véleményeztetése (2002. szept.), véleményezı: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Környezettechnológiai fıosztálya Önkormányzati Együttmőködési Megállapodás megkötése (2003. aug.): Mecsek- Dráva Projekt által érintett települések kötelezettségvállalásával Társulási Tanács megalakítása (2004. márc.): Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Projekt iránt elkötelezett önkormányzatok egyeztetésének intézményesült formája a program megvalósításával, késıbbi mőködtetésével kapcsolatos kérdésekben. Mecsek-Dráva KEOP és KEOP projektek beadása januárfebruár Mecsek-Dráva KEOP pályázat elfogadása KvVM FI által októberében, majd az Európai Uniós Régiós Bizottsága által áprilisában (a Bizottsági határozat jelen terv készítésekor elıkészítés alatt volt) Mecsek-Dráva KEOP pályázat elfogadása KvVM FI által márciusában, majd az Európai Uniós Régiós Bizottság számára benyújtásra került áprilisában. A projekt elkészítése kapcsán számos kérdésben volt szükség hatósági egyeztetésre. Bevont hatóságok: Dél-Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelıség környezetvédelmi engedélyeztetés, IPPC Közép-Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelıség környezetvédelmi engedélyeztetés

13 Dombóvár város helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Zrt. 13 Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Tolna Megyei Intézet Miniszterelnöki Hivatal finanszírozás, projektbeszámoló Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága finanszírozás, projektmenedzsment KvVM szakmai fıosztályok program tartalmának szakmai egyeztetése KvVM által megbízott tanácsadó cégek tenderkiírás, regionális programok öszszehasonlító elemzése JASPERS (2008. augusztus április)

14 Dombóvár város helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Zrt. 14 II. fejezet A tervezési területen keletkezı, hasznosítandó vagy ártalmatlanítandó hulladékok mennyisége és eredete II.1. A keletkezı hulladékok típusa és éves mennyisége II.1.1 Nem veszélyes hulladékok A településen 2008-ban t/év települési szilárd hulladék keletkezett. Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamő Kft. által szolgáltatott adatok alapján 2008-ban Dombóváron a lakosság által felhasznált vízmennyiség m³ volt, ebbıl m³ lakossági szennyvíz és folyékony hulladék keletkezett a településen. Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamő Kft. által szolgáltatott adatok alapján szennyvíziszapból 837 t/év mennyiség keletkezik. Építési-bontási hulladék és egyéb inert hulladékból 2008-ban 25,4 tonnát győjtött be és szállított a kárászi lerakóra az Öko-Dombó Kft.. A KOVI-95 Kft. Dombóváron érvényes építési engedéllyel rendelkezı inert hulladéklerakót kíván üzembe helyezni várhatóan 2009 májusától. A lerakó befogadó összkapacitása m 3. II./1. táblázat A keletkezı nem veszélyes hulladékok és éves mennyiségük Hulladék Települési szilárd hulladék Települési folyékony hulladék Kommunális szennyvíziszap Építési-bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok Mennyiség (t/év) (m³/év) 837 (t/év) 25,4 (t/év)

15 Dombóvár város helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Zrt. 15 II.1.2. Szelektíven győjtött, kiemelten kezelendı hulladékáramok A kiemelten kezelendı hulladékok közül a településen az egészségügyi hulladékok mennyisége 32,7 tonna volt 2008-ban, melyet a Zöld Zóna Kft. szállít el Pécsre, majd a jogszabályban elıírt módon kezelik a hulladékot. Az állati hulladékot az önkormányzat győjti be a Béke útról nyíló Ötödik, Hatodik utca között, külterületen, elkerített és felügyelet alatt álló területen elhelyezett konténerben. Az ATEV Fehérje-feldolgozó Zrt. szállítja el és kezeli a jogszabályban elıírt módon, égetéssel. A begyőjtött mennyiség 31,5 t volt 2008-ban. Az elszállítás téli idıszakban heti 2, nyári idıszakban heti 3 alkalommal történik, de alkalmanként, amikor a szükség megkívánja ill. nagytestő állati hulladék esetén háztól történı szállítás is elıfordul. A gumi hulladék keletkezı mennyiségére nincsenek adatok. Győjtése az országos győjtı hálózathoz való csatlakozással történik. A településen hulladékolaj, akkumulátor, szárazelem, növényvédıszer és csomagolóeszközei, festékes göngyöleg és gyógyszer hulladék szelektív győjtésére van lehetıség. A begyőjtés a Dombóváron, az Erzsébet u alatt található hulladékudvarban történik. Elektromos és elektronikai hulladékból 32 m 3 /év begyőjtése történik, melyet az Elektro-Coord Magyarország Kht. szállít el. Akkumulátorból és szárazelembıl 0,12 tonna, festékes göngyölegbıl 0,2 tonna volt a begyőjtött mennyiség 2008-ban, melyet a Pécsi Környezetvédelmi Kft. szállít el. A hulladékudvar üzemeltetıje március 01-tıl az Öko-Dombó Kft. Dombóváron havonta történik zöldhulladék-győjtés. A győjtést a Öko-Dombó Környezet- és Hulladékgazdálkodási Kft. végzi és a zöldhulladékot a kárászi hulladéklerakóra szállítja. Egy héten keresztül tavasszal az Önkormányzat szervezésében valósul meg a lomtalanítás, melynél ugyancsak az Öko-Dombó Kft. szállítja el a hulladékot.

16 Dombóvár város helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Zrt. 16 II./2. táblázat: Az önkormányzat felelısségi körébe tartozó, a települési szilárd hulladéktól elkülönítetten győjtött, kiemelten kezelendı hulladékáramok és éves mennyiségük Hulladék Veszélyes hulladékok Nem veszélyes hulladékok Mennyiség (t/év) Hulladékolajok n.a. Akkumulátorok és szárazelemek 0,12 Elektromos és elektronikai hulladékok 32 m 3 Kiselejtezett gépjármővek n.a. Egészségügyi hulladékok 32,7 Állati eredető hulladékok 31,5 Növényvédı-szerek és csomagoló eszközeik n.a. Azbeszt - Egyéb hulladék (festékes göngyöleg, gyógyszer) 0,31 Csomagolási hulladékok összesen n.a. Gumi n.a. Egyéb hulladék - II.1.3. Csomagolási hulladékok Rendszeres szelektív győjtésre 28 győjtıpont áll rendelkezésre a városban. Valamennyi győjtıponton papír, mőanyag, és üveg hulladék szelektív győjtésére van lehetıség. A győjtıpontokról heti egyszeri alkalommal történik a hulladék elszállítása. Dombóvár város területén az alábbi szelektív hulladékgyőjtı szigetcsoportok találhatók: 1. Ady utcai ABC (517/4 hrsz-ú ingatlan) elıtti közterületen Az edényzetek rendeltetése: 2 db 1100 literes mőanyag szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 1 db 1100 literes papír szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 1 db 1100 literes üveg szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 2. Napsugár-Áruház (782/4 hrsz-ú ingatlan terület) elıtti közterületen Az edényzetek rendeltetése: 2 db 1100 literes mőanyag szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 1 db 1100 literes papír szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 1 db 1100 literes üveg szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 3. Népköztársaság úti Coop Maxi ABC (1075/1 hrsz-ú terület) melletti parkolóban

17 Dombóvár város helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Zrt. 17 Az edényzetek rendeltetése: 2 db 1100 literes mőanyag szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 1 db 1100 literes papír szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 1 db 1100 literes üveg szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 4. Újdombóvár Körforgalom III. utcai ABC (3519 hrsz-ú terület) melletti közterületen Az edényzetek rendeltetése: 2 db 1100 literes mőanyag szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 1 db 1100 literes papír szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 1 db 1100 literes üveg szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 5. Gyöngyvirág körúti ABC (2391/1 hrsz-ú ingatlan) elıtti területre Az edényzetek rendeltetése: 2 db 1100 literes mőanyag szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 1 db 1100 literes papír szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 1 db 1100 literes üveg szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 6. Gunarasi ABC (5174/2 hrsz-ú ingatlan) elıtti zöld területre (Csak idegenforgalmi szezonban.) Az edényzetek rendeltetése: 2 db 1100 literes mőanyag szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 1 db 1100 literes papír szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 1 db 1100 literes üveg szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 7. Gunaras Camping (5172/10 hrsz-ú terület) elıtti zöld területre (Csak idegenforgalmi szezonban.) Az edényzetek rendeltetése: 2 db 1100 literes mőanyag szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 1 db 1100 literes üveg szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 8. Kertváros, Tulipán u. 2. (2530 hrsz-ú terület) melletti zöld terület Az edényzetek rendeltetése: 1 db 1100 literes mőanyag szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 1db 1100 literes papír szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 1 db 1100 literes üveg szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 9. VI. utcai ABC melletti (3050/1 hrsz-ú terület melletti) zöld terület Az edényzetek rendeltetése: 1 db 1100 literes mőanyag szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 1db 1100 literes papír szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 1 db 1100 literes üveg szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet l0. Gorkij utcai üzletsor elıtt - Erkel F. u. sarok Az edényzetek rendeltetése: 1 db 1100 literes mőanyag szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 1db 1100 literes papír szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 1 db 1100 literes üveg szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 11. Dózsa György utca páros számú oldalán lévı közterületen (vendéglátó egység elıtt)

18 Dombóvár város helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Zrt. 18 Az edényzetek rendeltetése: 1 db 1100 literes mőanyag szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 1db 1100 literes papír szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 1 db 1100 literes üveg szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 12. Szılıhegyi ABC Gárdonyi utca Garay utca (6311 hrsz-ú ingatlan terület) Az edényzetek rendeltetése: 1 db 1100 literes mőanyag szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 1db 1100 literes papír szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 1 db 1100 literes üveg szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 13. Dombóvár Tüske, Gagarin utca 61 fkl út mentén balra lévı terület Az edényzetek rendeltetése: 1 db 1100 literes mőanyag szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 1 db 1100 literes papír szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 1 db 1100 literes üveg szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 14. Polgármesteri Hivatal, Szent István tér 1. számú épület udvara Az edényzetek rendeltetése: 1 db 1100 literes mőanyag szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 1 db 1100 literes papír szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 15. Polgármesteri Hivatal, Bezerédj u. 14. számú épület udvara Az edényzetek rendeltetése: 1 db 1100 literes mőanyag szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 1 db 1100 literes papír szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 16. Radnóti utca Erkel utca sarok Az edényzetek rendeltetése: 1 db 1100 literes mőanyag szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 1 db 1100 literes papír szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 1 db 1100 literes üveg szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 17. Vasútállomás, Baross G. tér Az edényzetek rendeltetése: 1 db 1100 literes mőanyag szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 1 db 1100 literes papír szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 1 db 1100 literes üveg szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 18. Gárdonyi tér Az edényzetek rendeltetése: 1 db 1100 literes mőanyag szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 1 db 1100 literes papír szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 1 db 1100 literes üveg szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 19. Madách utca Allende utca Molnár György utca Az edényzetek rendeltetése:

19 Dombóvár város helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Zrt db 1100 literes mőanyag szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 1 db 1100 literes papír szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 1 db 1100 literes üveg szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 20. Kertváros; Rozmaring tér Az edényzetek rendeltetése: 1 db 1100 literes mőanyag szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 1 db 1100 literes papír szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 1 db 1100 literes üveg szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 21. Tóth Ede utca Árpád utca sarok Az edényzetek rendeltetése: 1 db 1100 literes mőanyag szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 1 db 1100 literes papír szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 1 db 1100 literes üveg szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 22. Tüskei horgásztó, parkoló Az edényzetek rendeltetése: 1 db 1100 literes mőanyag szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 1 db 1100 literes papír szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 1 db 1100 literes üveg szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 23. Zalka Máté utca Az edényzetek rendeltetése: 1 db 1100 literes mőanyag szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 1 db 1100 literes papír szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 1 db 1100 literes üveg szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 24. JAM Csarnok, Gyár utca Az edényzetek rendeltetése: 1 db 1100 literes mőanyag szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 1 db 1100 literes papír szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 1 db 1100 literes üveg szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 25. Dombó Pál utca 2/c mögött Az edényzetek rendeltetése: 1 db 1100 literes mőanyag szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 1 db 1100 literes papír szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 1 db 1100 literes üveg szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 26. Allende utca Az edényzetek rendeltetése: 1 db 1100 literes mőanyag szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 1 db 1100 literes papír szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 1 db 1100 literes üveg szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 27. Tátika Harangvirág utca sarok Az edényzetek rendeltetése:

20 Dombóvár város helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Zrt db 1100 literes mőanyag szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 1 db 1100 literes papír szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 1 db 1100 literes üveg szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 28. Kórház utca (DMK) Az edényzetek rendeltetése: 1 db 1100 literes mőanyag szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 1 db 1100 literes papír szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 1 db 1100 literes üveg szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet A győjtıpontok mellett a lakosoknak házhoz menı győjtés keretében is lehetıségük nyílik már papír és mőanyag hulladékuk szelektálására: a 34/2002.(XII.12.) számú önkormányzati rendelet engedélyezi, hogy bármilyen zsákban a szelektív hulladékot a győjtés napján (minden hónap utolsó elıtti péntekén) kihelyezzék a lakosok hulladékgyőjtı edényzetük mellett. Az összegyőjtött hulladékot az Öko-Dombó Kft. szállítja el. Idıszakosan a helyi általános iskolákban papírgyőjtést szerveznek; 2008 ıszén például 14 tonna került begyőjtésre. 2 iskolában 1100 literes papír, 100 literes mőanyag és üveg hulladék győjtésére alkalmas edényzeteket helyeztek ki. A Polgármesteri Hivatalban is adott már a lehetısége a dolgozóknak a szelektív győjtésre: papírt, mőanyagot szelektálhatnak ily módon. II./3. táblázat A csomagolási hulladékok és éves mennyiségük (tonna/év) Szelektíven győjtött Hulladék mennyiség 2008-ban (tonna) Papír és karton csomagolási hulladék 18,2 Mőanyag csomagolási hulladék 20,7 Fa csomagolási hulladék - Fém csomagolási hulladék - Vegyes összetételő kompozit csomagolási hulladék - Egyéb, kevert csomagolási hulladék - Üveg csomagolási hulladék 11,1 Textil csomagolási hulladék - Összesen 50

21 Dombóvár város helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Zrt. 21 II.2. A felhalmozott hulladékok típusa és mennyisége A településen nem található felhalmozott hulladék. II.2.1. Nem veszélyes hulladékok A település területén nincs nem veszélyes felhalmozott hulladék. II.2.2. A területen felhalmozott, kiemelten kezelendı hulladékáramok A település területén nem található kiemelten kezelendı felhalmozott hulladék. II.2.3. Csomagolási hulladékok A település területén nem található csomagolási felhalmozott hulladék. II.3. A településre beszállított és onnan kiszállított hulladékok típusa és éves mennyisége II Nem veszélyes hulladékok A településrıl a szilárd hulladék kiszállításra kerül, mert a településen nem található hulladékkezelı telep. A hulladék begyőjtését és elszállítását az Öko-Dombó Kft. végzi. A keletkezı szilárd hulladék mennyisége a Kárászi hulladéklerakóra kerül kiszállításra m³/év kommunális szennyvíz kerül közcsatornán elvezetésre a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamő Kft. dombóvári szennyvíztisztító mővének telephelyére. Ugyanide érkezik még tengelyen beszállított szippantott szennyvíz Attaláról, Dalmandról, Döbröközbıl, Gyulajról, Kocsoláról, Kurdról, Csomáról és Dombóvárról, ez a beszállítás 2008-ban összesen m 3 volt. A településre nem történik szennyvíziszap be- és kiszállítás sem. A szennyvizet és a szippantott folyékony hulladékot a szolgáltató a helyi szennyvíztelepen kezeli. A szennyvíziszapot a komposztáló üzembe szállítják tengelyen hetente egyszer. Az építési-bontási hulladék lerakásra kerül.

22 Dombóvár város helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Zrt. 22 II./4. táblázat A településre beszállított és onnan kiszállított nem veszélyes hulladékok és éves mennyiségük Hulladék Településre beszállított (t/év) Településrıl kiszállított (t/év) Települési szilárd hulladék Települési folyékony hulladék m 3 0 Kommunális szennyvíziszap Építési-bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok 0 25,4 II.3.2. A településre beszállított és onnan kiszállított, kiemelten kezelendı hulladékáramok A kiemelten kezelendı hulladékáramok közül mindegyik kiszállításra kerül a településrıl. Az egészségügyi hulladékot a begyőjtı vállalkozás Pécsre szállítja, majd átadja a budapesti székhelyő vállalkozásnak kezelésre. Az állati hulladékot az ATEV Zrt. szállítja el és kezeli Solti feldolgozó üzemében. A hulladékolaj, akkumulátor, szárazelem, állati eredető hulladék, növényvédıszer és csomagolóeszközei, festékes göngyöleg és gyógyszer hulladék szintén kiszállításra kerül a településrıl. A zöldhulladék szintén az Öko-Dombó Kft. által kerül kiszállításra a településrıl. A zöldhulladék és a lomtalanítás alkalmával összegyőjtött hulladékot a kárászi lerakóra szállítják.

23 Dombóvár város helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Zrt. 23 II./5. táblázat: Az önkormányzat felelısségi körébe tartozó, a településre beszállított és onnan kiszállított, kiemelten kezelendı hulladékáramok és éves mennyiségük Hulladék Veszélyes hulladékok Nem veszélyes hulladékok Településre beszállított (t/év) Településrıl kiszállított (t/év) Hulladékolajok 0 n.a. Akkumulátorok és szárazelemek 0 0,12 Elektromos és elektronikai hulladékok - 32 m 3 Kiselejtezett gépjármővek - - Egészségügyi hulladékok 0 32,7 Állati eredető hulladékok 0 31,5 Növényvédı-szerek és csomagolóeszközeik 0 n.a. Azbeszt - - Egyéb hulladék (festékes göngyöleg, gyógyszer) 0 0,31 Csomagolási hulladékok összesen 0 50 Gumi - - Egyéb hulladék (zöldhulladék) 0 n.a. II Csomagolási hulladékok A településen papír, mőanyag és üveg hulladék rendszeres szelektív győjtésére a kihelyezett győjtıpontokon és a házhoz menı győjtések során kerül sor. Az összegyőjtött hulladékot a az Öko-Dombó Kft. szállítja el, így a településrıl kiszállításra kerül. A győjtıpontokról és a házhoz menı győjtés keretei között begyőjtött szelektív hulladék, valamint az iskolás és a Polgármesteri Hivatalban papír, mőanyag mennyisége a Pécsi válogatómőbe kerül kiszállításra.

24 Dombóvár város helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Zrt. 24 II./6. táblázat A településre beszállított és onnan kiszállított csomagolási hulladékok és éves mennyiségük Hulladék Településre beszállított Településrıl kiszállított (t/év) (t/év) Papír és karton csomagolási hulladék 0 18,2 Mőanyag csomagolási hulladék 0 20,7 Fa csomagolási hulladék - - Fém csomagolási hulladék - - Vegyes összetételő kompozit csomagolási hulladék - - Egyéb, kevert csomagolási hulladék - - Üveg csomagolási hulladék 0 11,1 Textil csomagolási hulladék - - Összesen 0 50 II.4. A tervezési terület éves hulladékmérlegének bemutatása II Nem veszélyes hulladékok II./7. táblázat A nem veszélyes hulladékok kezelési arányainak bemutatása (hulladékmérleg) Hulladék Hasznosítás Égetés Lerakás Egyéb kezelt t/év % t/év % t/év % t/év % Települési szilárd hulladék Települési folyékony hulladék m 3 /év 100 Kommunális szennyvíziszap t 100 Építési-bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok , Összesen ,

25 Dombóvár város helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Zrt. 25 II Kiemelten kezelendı hulladékáramok II./8. táblázat Hulladék Veszélyes hulladékok Az önkormányzat felelısségi körébe tartozó kiemelt hulladékáramok kezelési arányainak bemutatása (hulladékmérleg) Hasznosítás Égetés Lerakás Egyéb kezelt t/év % t/év % t/év % t/év % Hulladékolajok n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Akkumulátorok és szárazelemek n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,12 n.a. Elektromos és elektronikai hulladékok m Kiselejtezett gépjármővek Egészségügyi hulladékok , Állati eredető hulladékok , Növényvédı-szerek és csomagolóeszközeik n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Azbeszt Egyéb hulladék (festékes göngyöleg és gyógyszer) Nem veszélyes hulladékok n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0, Csomagolási hulladékok összesen Gumi Egyéb hulladék (zöldhulladék) n.a. n.a. n.a. n.a. 112,6 100 n.a. n.a.

26 Dombóvár város helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Zrt. 26 III. fejezet A hulladékkezeléssel kapcsolatos alapvetı mőszaki követelmények III. 1. A jogszabályokban meghatározott mőszaki követelmények és a területen folyó hulladékkezelésre elıírt követelmények ismertetése III/1. táblázat: Engedélyes neve A területen folyó, hulladékkezelésre kiadott környezetvédelmi hatósági engedélyesek megnevezése, címe, az engedély tárgya, száma Cím Telephely Tárgy Engedély száma Engedély érvényességi ideje Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamő Kft. Öko-Dombó Kft. Doszpod Bt. Zöld Zóna Környezetvédelmi Kft. Délkomp Kft Dombóvár, Berzsenyi u Dombóvár, Ady Endre u Attala, Ady Endre u Tokod, Kossuth L. u Pécs, Nyugati Ipari út / / / / /2006 Hulladékudvar Budapest, Lehel u. 59. Veszélyes hulladék telep Tokod Komposztáló telep Pécs Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság által kiadott vízjogi üzemeltetési engedély Közép-dunántúli KTVF által kiadott begyőjtési engedély Közép-dunántúli KTVF által kiadott begyőjtési engedély OKTVF által kiadott begyőjtési engedély OKTVF által kiadott országos szállítási engedély Közép-Duna-völgyi KTVF által kiadott begyőjtési és ártalmatlanítási engedély Közép-Duna-völgyi KTVF által kiadott ártalmatlanítási engedély Dél-dunántúli KTVF által kiadott hasznosítási engedély Rutin Építı Fémszer- Közép-dunántúli KTVF /200 8 Dombóvár, szennyvíztelep / / / / / január március október november szeptember december január március október 31.

27 Dombóvár város helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Zrt. 27 Engedélyes neve ipari Fıvállalkozó Vállalkozásszerv ezı És Kereskedelmi Kft Vida Fivérek Hörby Bt. Tar Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Cím Telephely Tárgy Dombóvár Bajcsy- Zsilinszky U Dombóvár Ivanich Antal U Dombóvár, Ivanich Antal u. 2. kezet gyártó telephely 7200 Dombóvár Bajcsy- Zsilinszky u Autóbontó 7200 Dombóvár Kórház u által kiadott begyőjtési engedély Közép-dunántúli KTVF által kiadott elıkezelési engedély Engedély száma /2006 OKTVF által kiadott országos begyőjtési engedély / /2008 OKTVF által kiadott országos begyőjtési engedély /2006 Engedély érvényességi ideje július szeptember április március 5.

28 Dombóvár város helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Zrt. 28 IV. fejezet Az egyes hulladéktípusokra vonatkozó speciális intézkedések Az Önkormányzat a következı hulladékkezeléssel kapcsolatos ill. környezetvédelmet érintı rendeleteket hozta: 7/1994.(V.1.) számú rendelet az Önkormányzatú tulajdonú víziközmővekbıl szolgáltatott ivóvíz, tovább biztosított szennyvízelvezetés, tisztítás és kezelés díjának megállapításáról 35/1999.(XI.30.) számú rendelet a települési folyékony hulladék szippantott szennyvíz- összegyőjtésére, elszállítására, elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról 8/1998.(II.24.) számú rendelete az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásáról 34/2002.(XII.12.) számú rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról 10/2004. (IV.19.) számú rendelete Dombóvár város helyi jelentıségő természeti értékeinek védelmérıl 33/2004.(VII.1.) számú rendelet a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról 54/2004.(IX.1.)számú rendelet a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl 39/2005. (VI.8.) számú rendelete a zajt okozó tevékenységek engedélyezésérıl 24/2007.(VI.6.) számú rendelete a közterületek, ingatlanok rendjérıl és a település köztisztaságáról 54/2008.(XII.19.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás legmagasabb díjáról

29 Dombóvár város helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Zrt. 29 V. fejezet A hulladékok kezelése, a kezelıtelepek és létesítmények, a kezelésre felhatalmazott vállalkozások V.1. Hulladékok győjtése és szállítása A település teljes területén a települési szilárd hulladékot az Öko-Dombó Kft. győjti be, és szállítja el a családi házas övezetekben heti egyszeri gyakorisággal, a lakótelepeken heti kétszeri alkalommal a Kárászi hulladéklerakóba július 15.-ig, majd annak bezárását követıen a Pécs-Kökényi települési szilárdhulladék-lerakóba. A lakossági szennyvíz elvezetését és kezelését a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamő Kft. által üzemeltetett helyi szennyvíztelepen végzik. A szippantott folyékony hulladékot a vízmő alvállalkozójaként a Doszpod és Társai Bt., Deli Kornél és Deák Zsolt vállalkozók győjtik be és szállítják a helyi telepre. A szennyvíziszapot a Délkomp Hulladékhasznosító és Környezetgazdálkodási Kft. (7634 Pécs, Nyugati ipari út 8.) veszi át és dolgozza fel (komposztálja). Az egészségügyi hulladék begyőjtésérıl a Zöld Zóna Környezetvédelmi Kft. gondoskodik. Az állati eredető hulladékot az önkormányzat győjti be és az ATEV Fehérjefeldolgozó Rt. szállítja el és kezeli égetéssel. A veszélyes hulladékok győjtésére a település hulladékudvarában van lehetıség. A hulladékudvarban hulladékolaj, akkumulátor, szárazelem, állati eredető hulladék, növényvédıszerek és eszközök, gyógyszer, festékes göngyöleg kerül begyőjtésre. A zöldhulladékot az Öko-Dombó Kft. győjti be és szállítja a kárászi hulladéklerakóra. Alkalmanként, megkeresésre, az utcára kihelyezett zöldhulladékot a KOVI-95 Kft. is elszállítja a Kárászi hulladéklerakóra. A csomagolási hulladék rendszeres szelektív győjtéséhez 28 győjtıpont van a városban. A győjtıpontokon papír, mőanyag, és üveg hulladék szelektív győjtésére van lehetıség. A győj-

30 Dombóvár város helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Zrt. 30 tıpontokon 1100 l-es konténerek állnak rendelkezésre. A településen elhelyezett győjtıpontokat az Öko-Dombó Kft. győjti be és adja át kezelésre a Biomark 2000 Kft.-nek. V./1. táblázat A nem veszélyes hulladékokat begyőjtı szervezetek Az alábbi táblázat szemlélteti az elmondottakat: Begyőj- Hulladék Begyőjtı, szállító neve Székhely (település) tött hulladékmennyi- Begyőjtı kapacitása (t/év) Begyőjtésre használt szállítóeszköz Kezelı megnevezése ség (t/év) Települési szilárd hulladék Települési folyékony hulladék Szennyvíz Öko-Dombó Kft. Deli Kornél, Doszpod és Társa Bt., Deák Zsolt Dombóvár és Környéke Vízés Csatornamő Kft. Dombóvár 5 618t/év n.a. n.a. Biokom Kft Dombóvár és Kaposszekcsı, Tengelyen elszállítás és Csatornamő Környéke Vízn.a. Attala m 3 /év Kft. Dombóvár és Dombóvár Környéke Víz m3/nap közcsatorna m 3 és Csatornamő Kft.

31 Dombóvár város helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Zrt. 31 V./2. táblázat A területen mőködı, egyéb kiemelt hulladékot begyőjtı szervezetek a tervezés idıpontjában Hulladék Begyőjtı, szállító neve Székhely (település) Begyőjtött hulladékmennyiség (t/év) Begyőjtı kapacitása (t/év) Begyőjtésre használt szállítóeszköz Átvevı kezelı megnevezése papír, mőanyag, Öko- Dombóvár 2000 Kft. Biomark 50 n.a. n.a. üveg Dombó Kft. zöldhulladék Öko- Dombóvár lerakó Kárászi 112,6 n.a. n.a. Dombó Kft. Hulladékolajok n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Pécsi Akkumulátorok Környezetvédelm és szárazelemek Pécs 0,12 n.a. n.a. n.a. i Kft. Elektro- Elektromos és Coord Budapest elektronikai hulladékok Magyarország Kht. 32 m 3 n.a. n.a. n.a. Egészségügyi hulladékok Zöld Zóna Tokod 32,7 n.a. n.a. n.a. Állati eredető ATEV Budapest Zrt. ATEV 31,5 n.a. n.a. hulladékok Zrt. Növényvédıszerek és csomagoló n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. eszközeik Azbeszt Pécsi Egyéb hulladék Környezetvédelm (festékes göngyöleg, gyógyszer) i Kft. Pécs 0,31 n.a. n.a. n.a.

32 Dombóvár város helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Zrt. 32 V.1.2. A területen folytatott hulladékkezelési (hasznosítási, ártalmatlanítási) tevékenység általános ismertetése, értékelése A folyékony hulladék kezelését a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamő Kft. végzi a dombóvári szennyvíztisztító telepén. A mechanikai tisztítás során a durva szennyezıdések eltávolítását 1 db gépi tisztítású síkrács és 1 db kézi tisztítású rács biztosítja a régi homokfogó rekeszeiben elhelyezve. Mindkét rács pálcaköze 12 mm. A keletkezı rácsszemét UNITECH-Barcs 3,5 m 3 -es konténerbe jut, ahonnan a kijelölt lerakóhelyre szállítják. A csatornarendszeren szállított ásványi jellegő anyagok eltávolítására tangenciális típusú homokfogókat telepítettek. A homoktól megtisztított szennyvíz a levegıztetett kiegyenlítıbe, a kúpos részbıl kiürített homok pedig a 15 m 2 -es, drénezett homokszikkasztóra távozik. Az átszőrıdött csurgalékvíz a győjtıcsatornába jut, a szikkasztott homokot a rácsszeméttel együtt szállítják el. A mőtárgy felvizi részére érkezik az elıkezelt szippantott szennyvíz. A mechanikailag kezelt szennyvíz mennyiségi-minıségi levegıztetett kiegyenlítése, I. lépcsıs tisztítása a V=480 m 3 -es kiegyenlítıben történik. Biológiai tisztítás az anoxikus medencében (denitrifikáló tér) kezdıdik, amelynek célja az ammónia-nitrogén eltávolítása, anoxikus asszimilatív átalakítással, a levegıztetı medencébıl visszaforgatott nitrátos elegy hatására. A V=380 m 3 térfogatú, speciálisan kialakított mőtárgyba az említett nitrátos recirkuláción és elıkezelt szennyvízen kívül az utóülepítı recirkulációs iszapja érkezik. A lassú kinetikájú folyamatok lezajlásának elısegítésére 2 db FLYGT , N=2,0 kw, n=1400 f/min teljesítményő keverı szolgál, a medencében teljes keverést megvalósítva. A denitrifikált szennyvíz túlfolyással a két vonalas kialakítású levegıztetıbe távozik. A mőtárgy ürítése csak mobil szivattyúval történhet. A levegıztetı medencék válaszfallal elkülönített, egyenként 1065 m 3 térfogatú, 4,5 m hasznos mélységő mőtárgyak. A denitrifikációs elegy érkezése mellett az elıkezelt szennyvíz és a recirkulációs iszap érkezı, egyesített vezetéke szállít, távozási oldalon vannak elhelyezve a nitrátos recirkulációt megvalósító 1-1 db FLYGT CP 3102 LT 441-es szivattyúk, Q=180m 3 /h, H=5 m, N=3,1 kw paraméterekkel, közös vezetékre szivattyúzva, az anoxikus medencébe

33 Dombóvár város helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Zrt. 33 torkollással. Győjtıvályú segítségével, a levegıztetett elegy az utóülepítıbe távozik. A mélylégbefúvásos levegıztetést NOPOL típusú gumimembrános elemek biztosítják, 348 db medencénként, a levegıt a fúvógépház biztosítja. Az utóülepítıbe a levegıztetett elegy egy Dorr típusú medence V=700 m 3 térfogattal, STENGEL fejeken át érkezik, sugárirányban haladva a bukóvályú irányába szétválik a medencefenékre lerakódó eleveniszapra és tisztított vízre. Az utóbbi a fertıtlenítıbe távozik, illetve egy leágazás segítségével az iszapprésház mosóvíz ellátását biztosítja. A kiülepedett iszapot VIZGÉP FKK 22-es kotró az ülepítı közepén elhelyezett iszapzsompba győjti, ahonnan gravitációs vezetéken a recirkulációs szivattyúgépházba távozik. A kotróhíd részét képezi az uszadékgyőjtı berendezés, felszín alá merülı győjtıedénnyel, flexibilis csatlakozással ellátott, csurgalékvíz csatornába vezetı csatlakozással. A híd meghajtását elektromos hajtómő végzi, a medenceperemen kialakított futópályán mozgó tömör gumikerék segítségével. Fertıtlenítı szakasz. A két ütemet kiszolgáló közös mőtárgy 71 m 3 -es hasznos térfogatú medencével, megkerülési lehetıséggel. A fertıtlenítıszer klórgáz adagolását ADVANCE 205 típusú, 2000 g/h kapacitású készülék végzi, mérve a klórhozamot. A klóroldatot továbbító ejector vízellátását l+l db Hidromechnaika FO-113-A típusú, Q=24 dm 3 /min kapacitású, H=34 m, N=1,5 kw-os szivattyú végzi. A klórpalackra telepített szabályzótól az ejectorig minden vezeték vákuum alatt van. A klórozó kézi üzemben vagy félautomatikus üzemben is alkalmazható. A klórozó helyiség szellızését TPMV-400-as ventillátor látja el, Q=600m 3 /h, p=390 Pa, N=0,37 kw. Recirkulációs és fölösiszap szivattyúház. A fúvógépházzal közös épületben elhelyezett, 2 db FLYGT CT 3127 MT 431, Q=162 m 3 /h, H=6m, N=4,7 kw jellemzıjő recirkulációs szivattyú, a nyomóágon elhelyezett visszacsapószelepekkel és 1 db IRA 22 típusú elektromágneses hozammérıvel. A levegıztetı medence leágazásain kívül a kiegyenlítıbe és a szippantott szennyvíz elıkezelıbe is megvalósult leágazás. A fölösiszap-szivattyú CT 3102 típusú, MT 430-as járókerékkel, Q=72 m 3 /h, H=10 m, N=3,1 kw teljesítménnyel. A sőrítıbe továbbított hozam mérésére mágneses hozammérıt telepítettek, Q=0-100 m 3 /h méréstartománnyal.

DOMBÓVÁR 2010. Székesfehérvár

DOMBÓVÁR 2010. Székesfehérvár DOMBÓVÁR KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVHEZ 2010. Székesfehérvár DOMBÓVÁR KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVHEZ Készítette: JUGLANS ALBA Mérnöki Iroda Bt. Enyedi-Egyed

Részletesebben

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III.

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS JELLEMZİI Magyarországon évente közel 104 millió tonna hulladék képzıdik, melybıl kb. 4 millió tonna a települési szilárd hulladék, és kb. 20

Részletesebben

Gyomaendrıd Város Helyi Hulladékgazdálkodási Terve 2009-2014

Gyomaendrıd Város Helyi Hulladékgazdálkodási Terve 2009-2014 Gyomaendrıd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrıd, Szabadság tér 1. sz. GYOMAENDRİD VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2009 A Gyomaendrıdi Regionális Hulladékkezelı Mő bejárata A kompaktor Megbízó:

Részletesebben

126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet. a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeirıl. Általános rendelkezések

126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet. a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeirıl. Általános rendelkezések A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeirıl A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.

Részletesebben

TARANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2007. (VI. 7.) számú rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási tervről

TARANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2007. (VI. 7.) számú rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási tervről TARANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007. (VI. 7.) számú rendelete a helyi gazdálkodási tervről Tarany Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII.

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV POLGÁRDI KISTÉRSÉG. 2004. Budapest. Központ: 1012 Budapest, Logodi u. 52.

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV POLGÁRDI KISTÉRSÉG. 2004. Budapest. Központ: 1012 Budapest, Logodi u. 52. Központ: 1012 Budapest, Logodi u. 52. Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 2004. Budapest

Részletesebben

KONDOROS NAGYKÖZSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011 2016

KONDOROS NAGYKÖZSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011 2016 KONDOROS NAGYKÖZSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011 2016 KÉSZÍTETTE: SZIPORKA KFT. KAPOSVÁR, 2011 TARTALOMJEGYZÉK 1. A TERVKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS ADATAI...4 1.1 A tervkészítés elõzményei: 4 1.2 A tervkészítés

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata A II/A. új depónia építési munkálata, háttérben az I. ütem K-i oldala Új építés

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata  A II/A. új depónia építési munkálata, háttérben az I. ütem K-i oldala Új építés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2014 A II/A. új depónia építési munkálata, háttérben az

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 323. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2008. ( ) rendelete a települési folyékony hulladék szippantott szennyvíz összegyőjtésére,

Részletesebben

Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 14/2004. ( VIII.31.) számú önkormányzati rendelete

Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 14/2004. ( VIII.31.) számú önkormányzati rendelete Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2004. ( VIII.31.) számú önkormányzati rendelete Szekszárd és környéke közös helyi hulladékgazdálkodási tervrıl a 12/2009 (VIII.19.) számú rendelettel

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város

Sátoraljaújhely Város (A 43/2007/4721/II.28./számú határozat melléklete) Sátoraljaújhely Város és városrészeire (Károlyfalva, Rudabányácska, Széphalom), valamint a külterületi lakott városrészekre vonatkozó Helyi Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV ENYING VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSRÓL SZÓLÓ 2000. ÉVI 43. TÖRVÉNY 37. - A ÉRTELMÉBEN 2007. ÉVBEN ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓ Előzmények, általános bevezető A hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Zalaszántó település. Helyi Hulladékgazdálkodási Terve. MEGRENDELŐ: Zalaszántó Község Önkormányzata 1-018/2011. VÉGH SZILÁRD OKL.

Zalaszántó település. Helyi Hulladékgazdálkodási Terve. MEGRENDELŐ: Zalaszántó Község Önkormányzata 1-018/2011. VÉGH SZILÁRD OKL. Zalaszántó település MEGRENDELŐ: Zalaszántó Község Önkormányzata 1-018/2011. VÉGH SZILÁRD OKL. KÖRNYEZETMÉRNÖK TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 ELİZMÉNYEK... 5 1. A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

Részletesebben

Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (VI. 28.) önkormányzati rendelete. A helyi hulladékgazdálkodási tervrıl

Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (VI. 28.) önkormányzati rendelete. A helyi hulladékgazdálkodási tervrıl Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/211. (VI. 28.) önkormányzati rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervrıl Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

Bánk Település Hulladékgazdálkodási Tervének felülvizsgálati beszámoló dokumentációja

Bánk Település Hulladékgazdálkodási Tervének felülvizsgálati beszámoló dokumentációja Bánk Település Hulladékgazdálkodási Tervének felülvizsgálati beszámoló dokumentációja 2009. augusztus 28. I. Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatának indokoltsága A hulladékgazdálkodásról szóló 2000.

Részletesebben

Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 14./2004. (IX. 27.) sz. rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervrol

Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 14./2004. (IX. 27.) sz. rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervrol Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 14./2004. (IX. 27.) sz. rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervrol Kakucs Községi Önkormányzat Képviselo-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

Az innováció folyamata és eredményei. Pécs, 2009.10.13.

Az innováció folyamata és eredményei. Pécs, 2009.10.13. Az innováció folyamata és eredményei Pécs, 2009.10.13. 1 A BIOKOM Kft. 1994. december 1: Pécsi Köztisztasági és Útkarbantartó Vállalat Pécsi Kertészeti és Parképítı Vállalatot Pécsi Közterületfenntartó

Részletesebben

15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet. a területi hulladékgazdálkodási tervekrıl. 1. számú melléklet a 15/2003. (XI. 7.

15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet. a területi hulladékgazdálkodási tervekrıl. 1. számú melléklet a 15/2003. (XI. 7. A jogszabály 2010. április 2.napon hatályos állapota 15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet a területi hulladékgazdálkodási tervekrıl A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 34. -ának (5) bekezdésében

Részletesebben

15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet. a területi hulladékgazdálkodási tervekrıl

15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet. a területi hulladékgazdálkodási tervekrıl A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 34. -ának (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következıket rendelem el: 1. A területi hulladékgazdálkodási terveket e rendelet 1-7.

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről és a szelektív hulladékgyűjtésről

Részletesebben

Beszámoló és felülvizsgálat a 2004. év júniusában elkészült

Beszámoló és felülvizsgálat a 2004. év júniusában elkészült Beszámoló és felülvizsgálat a 2004. év júniusában elkészült Tolna város, Bogyiszló és Fácánkert községek közös helyi hulladékgazdálkodási terve címő dokumentumról Készítette: ALISCA Terra Regionális Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV MEGALAPOZÁSA 3

TARTALOMJEGYZÉK I. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV MEGALAPOZÁSA 3 TARTALOMJEGYZÉK I. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV MEGALAPOZÁSA 3 Bevezetés...4 1. A tervkészítés általános adatai. 5 1.1. A tervezési szint és a település bemutatása 5 1.1.1. A tervezési szint és a bázis

Részletesebben

Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (IX.12.) r e n d e l e t e

Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (IX.12.) r e n d e l e t e Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (IX.12.) r e n d e l e t e a települési folyékony hulladék győjtésére, szállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelezı helyi közszolgáltatásról

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről és a közszolgáltatás

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet

103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet A növényvédelemrıl szóló 2000. évi XXXV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 65. -ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - az egészségügyi, szociális és családügyi miniszterrel, valamint a környezetvédelmi

Részletesebben

Hulladékgazdálkodási társulási megállapodás

Hulladékgazdálkodási társulási megállapodás Hulladékgazdálkodási társulási megállapodás amely létrejött, egyrészrıl Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviselıje: Horváth István, másrészrıl

Részletesebben

Kálló Község Önkormányzata Képviselő testületének 6 /2010. (IV.13.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról

Kálló Község Önkormányzata Képviselő testületének 6 /2010. (IV.13.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról Kálló Község Önkormányzata Képviselő testületének 6 /2010. (IV.13.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35.. (3) bekezdésben

Részletesebben

TERVE 2014 HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI GÁDOROS NAGYKÖZSÉG. Gádoros Nagyközség Önkormányzata 5932 Gádoros, Kossuth u. 16. sz.

TERVE 2014 HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI GÁDOROS NAGYKÖZSÉG. Gádoros Nagyközség Önkormányzata 5932 Gádoros, Kossuth u. 16. sz. Gádoros Nagyközség Önkormányzata 5932 Gádoros, Kossuth u. 16. sz. GÁDOROS NAGYKÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2014 A Polgármesteri Hivatal épülete A felhagyott hulladéklerakó telep Megbízó: Gádoros

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 1.) Elıterjesztés az ivóvíz és csatornahasználat 2009. évi díjáról szóló rendelet elfogadására. Elıterjesztı: polgármester

Jegyzıkönyv. 1.) Elıterjesztés az ivóvíz és csatornahasználat 2009. évi díjáról szóló rendelet elfogadására. Elıterjesztı: polgármester Jegyzıkönyv Készült: Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. december 16-án 15 órától a körjegyzıség székhelyén megtartott nyílt ülésérıl Jelen vannak: jelenléti ív szerint. Frikker

Részletesebben

Mit kezdjünk a mechanikailag-biológiailag előkezelt hulladékkal? Előadó: Kövecses Péter városgazdálkodási igazgató GYŐR-SZOL Zrt

Mit kezdjünk a mechanikailag-biológiailag előkezelt hulladékkal? Előadó: Kövecses Péter városgazdálkodási igazgató GYŐR-SZOL Zrt Mit kezdjünk a mechanikailag-biológiailag előkezelt hulladékkal? Előadó: Kövecses Péter városgazdálkodási igazgató GYŐR-SZOL Zrt Egységes vállalatba beolvadó társaságok INSZOL Győri Vagyongazdálkodó és

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

!" #"!$ %& Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 E-mail: iroda@progressio.hu HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV ZALAEGERSZEG. 2004.

! #!$ %& Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 E-mail: iroda@progressio.hu HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV ZALAEGERSZEG. 2004. !" #"!$ %& Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 2004. Budapest HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Készítette: PROGRESSIO MÉRNÖKI

Részletesebben

Terv tervezete. László Tibor Zoltán főosztályvezető-helyettes. Budapest, 2013. november 14.

Terv tervezete. László Tibor Zoltán főosztályvezető-helyettes. Budapest, 2013. november 14. Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv tervezete László Tibor Zoltán főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. november 14. Miért van szükség az Országos Hulladékgazdálkodási Tervre? 1. Jogszabályi kötelezettség

Részletesebben

Az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések programszerő telepítését elısegítı mintaprojekt bemutatása

Az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések programszerő telepítését elısegítı mintaprojekt bemutatása Az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések programszerő telepítését elısegítı mintaprojekt bemutatása Harangozó Gábor fogalmazó KvVM Vízgazdálkodási Fıosztály Lajosmizse, 2010. május 11. Jogszabályi háttér:

Részletesebben

Sajószöged Község Önkormányzatának 6/2005./VI.30./sz. KT. rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervrıl a módosítással egységes szerkezetben

Sajószöged Község Önkormányzatának 6/2005./VI.30./sz. KT. rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervrıl a módosítással egységes szerkezetben Sajószöged Község Önkormányzatának 6/2005./VI.30./sz. KT. rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervrıl a módosítással egységes szerkezetben Sajószöged község Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére 1. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a hulladékkezelési

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 26-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 26-i ülésére 1. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 26-i ülésére Tárgy: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a hulladékkezelési

Részletesebben

H U LLADÉKGAZD Á L K O D Á S I TERV SZANK

H U LLADÉKGAZD Á L K O D Á S I TERV SZANK H ELYI H U LLADÉKGAZD Á L K O D Á S I TERV SZANK 2010-2016 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 5 1. A tervkészítés általános adatai... 9 1.1.Általános bevezetı... 9 1.1.1. A tervezési szint bemutatása... 9

Részletesebben

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L A módosításokkal: 14/2004. (VI. 16.) ÖR, 11/2007. (X.

Részletesebben

Szekszárd és környéke közös helyi hulladékgazdálkodási terve végrehajtásának beszámolója és felülvizsgálata

Szekszárd és környéke közös helyi hulladékgazdálkodási terve végrehajtásának beszámolója és felülvizsgálata Szekszárd és környéke közös helyi hulladékgazdálkodási terve végrehajtásának beszámolója és felülvizsgálata Készítette: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala ALISCA Terra Regionális Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Az adatszolgáltatás, és nyilvántartás tapasztalatai. Fekete Katalin 2009. április 22.

Az adatszolgáltatás, és nyilvántartás tapasztalatai. Fekete Katalin 2009. április 22. Az adatszolgáltatás, és nyilvántartás tapasztalatai Fekete Katalin 2009. április 22. A hulladékkezelési adatszolgáltatás,- és nyilvántartás tapasztalatai a települési szilárd hulladék fogalma TSZH-t érintő

Részletesebben

ELKÜLÖNÍTETT BEGYŰJTŐ ÉS KEZELŐ RENDSZEREK KIÉPÍTÉSE, A HASZNOSÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE

ELKÜLÖNÍTETT BEGYŰJTŐ ÉS KEZELŐ RENDSZEREK KIÉPÍTÉSE, A HASZNOSÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE ELKÜLÖNÍTETT BEGYŰJTŐ ÉS KEZELŐ RENDSZEREK KIÉPÍTÉSE, A HASZNOSÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE Célok a települési szilárd hulladék 40%-ának hasznosítása 2009ig, 50%-ának hasznosítása 2013 végéig a lerakott hulladék biológiailag

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2012. (XII.19.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2012. (XII.19.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2012. (XII.19.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről és a közszolgáltatás

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 18/2002 (XII.31.) rendelete

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 18/2002 (XII.31.) rendelete Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 18/2002 (XII.31.) rendelete A települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Vasmegyer Község Önkormányzata

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Óbudai Zöld Szabadegyetem Szabó Magdolna 2011. december 1. főtanácsadó Törvényi háttér Európa Tanácsi alapelvek, Környezeti akcióprogramok 1990. évi LXV. trv.

Részletesebben

ÖTVÖSKÓNYI KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI

ÖTVÖSKÓNYI KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖTVÖSKÓNYI KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE Pécs, 2004. július Ötvöskónyi község helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Kft. 2 I. fejezet A tervkészítés általános adatai Tervezési szint:

Részletesebben

Aszód Város Önkormányzat Polgármesterétıl. Tisztelt Képviselı-testület!

Aszód Város Önkormányzat Polgármesterétıl. Tisztelt Képviselı-testület! Aszód Város Önkormányzat Polgármesterétıl /2009. Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS A hulladéktelep bezárása következtében beállt változásról, illetve a helyi környezet védelmérıl, a közterületek

Részletesebben

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2010. (II. 12.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2010. (II. 12.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2010. (II. 12.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. (3) bekezdésben

Részletesebben

Önkormányzati eredetű állati hulladékok. Dr. Kiss Jenő vezérigazgató ATEV FEHÉRJEFELDOLGOZÓ ZRT. Budapest, 2009. április 08.

Önkormányzati eredetű állati hulladékok. Dr. Kiss Jenő vezérigazgató ATEV FEHÉRJEFELDOLGOZÓ ZRT. Budapest, 2009. április 08. Önkormányzati eredetű állati hulladékok Dr. Kiss Jenő vezérigazgató ATEV FEHÉRJEFELDOLGOZÓ ZRT. Budapest, 2009. április 08. Állati melléktermékek osztályozása Az 1774/2002/EK rendelet az állati hulladékokat

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Települési hulladék lerakók rekultivációja Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

21/2004. (VIII.17.) Nagyszénási Önkormányzati rendelet. A helyi hulladékgazdálkodási tervrıl

21/2004. (VIII.17.) Nagyszénási Önkormányzati rendelet. A helyi hulladékgazdálkodási tervrıl 21/2004. (VIII.17.) Nagyszénási Önkormányzati rendelet A helyi gazdálkodási tervrıl Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a gazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0 KEOP-1.1.1 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0 Rekultivációs programok Huba Bence igazgató Szombathely, 2010. 05. 11.

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2005. (II.10.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2005. (II.10.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2005. (II.10.) r e n d e l e t e Csorvás nagyközség helyi hulladékgazdálkodási tervérıl Csorvás Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Vízvédelmi-vízgazdálkodás:

Vízvédelmi-vízgazdálkodás: 1. II. félévre vonatkozó környezeti adatok Kenderesre vonatkozóan a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség adatai alapján I. Vízvédelmi-vízgazdálkodás: Ipari üzemek

Részletesebben

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. és 36..-aiban foglalt felhatalmazás alapján:

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. és 36..-aiban foglalt felhatalmazás alapján: Szakonyfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2005. (IV.29.) számú rendelete Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu települések közös gazdálkodási tervéről A gazdálkodásról szóló 2000. évi

Részletesebben

A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések

A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések A települési szilárdhulladék-fejlesztési stratégiában (20072016) meghatározottak szerint Farmasi Beatrix tanácsos KvVM Környezetgazdasági

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 10/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 10/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 10/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Nyirád 2010 Nyirád Község Önkormányzata

Részletesebben

BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (IV.24.) számú rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

A Rendelet 4. (5) bekezdése helyébe a

A Rendelet 4. (5) bekezdése helyébe a Esztergom Város Önkormányzata Képviselı- testületének 14/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete a települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatásról szóló 10/2004. (IV. 1.) esztergomi önkormányzati

Részletesebben

Elıterjesztés a december 13-án tartandó Képviselı-testületi ülésére

Elıterjesztés a december 13-án tartandó Képviselı-testületi ülésére Elıterjesztés a 2012. december 13-án tartandó Képviselı-testületi ülésére Tárgy: A települési szilárdhulladék, hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételi díjának megállapításáról Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 21/2004. (VII.23.) rendelete a. Balatonfüred Város Hulladékgazdálkodási Tervérıl

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 21/2004. (VII.23.) rendelete a. Balatonfüred Város Hulladékgazdálkodási Tervérıl Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2004. (VII.23.) rendelete a Balatonfüred Város Hulladékgazdálkodási Tervérıl a 44/2008. (XII.20.) önkormányzati rendelettel módosítva Balatonfüred

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. év november 26.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

MARCALI VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI

MARCALI VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI MARCALI VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE Pécs, 2004. július Marcali város helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Kft. 2 I. fejezet A tervkészítés általános adatai Tervezési szint: Helyi

Részletesebben

Az önkormányzati rendelet 10/A. -a kiegészül az alábbi (6) bekezdéssel:

Az önkormányzati rendelet 10/A. -a kiegészül az alábbi (6) bekezdéssel: SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /. (...) önkormányzati rendelete a települési szilárdhulladékokkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 11/2003. (V. 27.) számú

Részletesebben

Szentkirály község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2005. (II.17.) ökt. r e n d e l e t e. a helyi hulladékgazdálkodási tervről.

Szentkirály község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2005. (II.17.) ökt. r e n d e l e t e. a helyi hulladékgazdálkodási tervről. Szentkirály község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2005. (II.17.) ökt. r e n d e l e t e a helyi hulladékgazdálkodási tervről. A Képviselő-testület a Hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII.

Részletesebben

A hulladék begyőjtésére tett változtatási kísérletek, lépesek 1990-tıl a napjainkig a Szent István Egyetem Gödöllıi Campusán

A hulladék begyőjtésére tett változtatási kísérletek, lépesek 1990-tıl a napjainkig a Szent István Egyetem Gödöllıi Campusán A hulladék begyőjtésére tett változtatási kísérletek, lépesek 1990-tıl a napjainkig a Szent István Egyetem Gödöllıi Campusán A következıkben vázlatosan, a teljesség igénye nélkül megkíséreljük bemutatni

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 155. Melléklet: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2009. ( ) rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

FELÜLVIZSGÁLAT HOMOKHÁTI ÖNKORMÁNYZATOK KISTÉRSÉGFEJLESZTÉSI TÁRSULÁSA KÖZÖS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

FELÜLVIZSGÁLAT HOMOKHÁTI ÖNKORMÁNYZATOK KISTÉRSÉGFEJLESZTÉSI TÁRSULÁSA KÖZÖS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLAT HOMOKHÁTI ÖNKORMÁNYZATOK KISTÉRSÉGFEJLESZTÉSI TÁRSULÁSA KÖZÖS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2007. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 12 A) ÁLTALÁNOS ADATOK A HOMOKHÁTI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

Részletesebben

Regionális Operatív Program keretében benyújtandó pályázathoz szükséges elızetes döntések

Regionális Operatív Program keretében benyújtandó pályázathoz szükséges elızetes döntések 78. sz. elıterjesztés Egyszerő szótöbbség Elıterjesztés Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2008. március 27-i ülése VI. napirendi pontjához: Regionális Operatív Program keretében benyújtandó

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 9/2004. (VII.15.) R E N D E L E T E. a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről

NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 9/2004. (VII.15.) R E N D E L E T E. a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 9/2004. (VII.15.) R E N D E L E T E a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Tv. 35. (3) bekezdése alapján Nyírbátor Város Önkormányzat

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 13-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 13-i ülésére Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 13-i ülésére Tárgy: A 2009. évi Környezetvédelmi Nap program-tervezetének elfogadása Az elıterjesztést készítette: Földházi

Részletesebben

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Tervet ezen rendelet 1. sz. mellékletét képezı tervben hagyja jóvá.

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Tervet ezen rendelet 1. sz. mellékletét képezı tervben hagyja jóvá. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 10/2010. (IX. 20.) sz. önkormányzati rendelete a 2010-2015 évek közötti Helyi Hulladékgazdálkodási Terv kihirdetésérıl Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

BELEG KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI

BELEG KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI BELEG KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE Pécs, 2004. július Beleg község helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Kft. 2 I. fejezet A tervkészítés általános adatai Tervezési szint: Helyi Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

(1) A Rendelet a következő 5/ A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

(1) A Rendelet a következő 5/ A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki: Barcs Város Önkormányzatának 7/2014. (VI.19.)önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésről, a helyi közszolgáltatás kötelező igénybcvétcléri szóló 11/2004. (lil.26.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év május 24.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 29/2008. ( XI. 25.) KKÖT rendelete a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról /Egységes szerkezet/ Kiszombor Község

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A település szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

Részletesebben

Sajtoskál község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9 / 2004./ X II. 28. / számú rendelete

Sajtoskál község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9 / 2004./ X II. 28. / számú rendelete Sajtoskál község Önkormányzat Képviselı-testületének 9 / 2004./ X II. 28. / számú rendelete A települési szilárd hulladékra vonatkozó kötelezı közszolgáltatásról /EGYSÉGES SZERKEZET/ Sajtoskál község Önkormányzatának

Részletesebben

Dombóvár és térsége ivóvízminıség javító programja

Dombóvár és térsége ivóvízminıség javító programja Ivóvízminıség javítása kétfordulós pályázati konstrukció KEOP-2009-1.3.0 Dombóvár és térsége ivóvízminıség javító programja ELİZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Győrtelek Község Önkormányzatának. 12/2005. (VIII. 10.) rendelete. a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Győrtelek Község Önkormányzatának. 12/2005. (VIII. 10.) rendelete. a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Győrtelek Község Önkormányzatának 12/2005. (VIII. 10.) rendelete a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Győrtelek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének. 11/2004.(X. 11.) számú. rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének. 11/2004.(X. 11.) számú. rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2004.(X. 11.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

Európa szintű Hulladékgazdálkodás Európa szintű Hulladékgazdálkodás Víg András Környezetvédelmi üzletág igazgató Transelektro Rt. Fenntartható Jövő Nyitókonferencia 2005.02.17. urópa színtű hulladékgazdálkodás A kommunális hulladék, mint

Részletesebben

A LAKOSSÁGI SZELEKTÍV HULLADÉKGYŐJTÉS LEHETİSÉGEI NYÍREGYHÁZÁN

A LAKOSSÁGI SZELEKTÍV HULLADÉKGYŐJTÉS LEHETİSÉGEI NYÍREGYHÁZÁN ZÖLDSZEMLÉLET MINDEN NAPRA AVAGY A TÉRSÉGI HULLADÉK- GAZDÁLKODÁSI KFT. KÖRNYEZETVÉDELMI KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE Hajzerné Hajnal Tünde PR referens A LAKOSSÁGI SZELEKTÍV HULLADÉKGYŐJTÉS LEHETİSÉGEI NYÍREGYHÁZÁN

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2010. (III.11.) rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2010. (III.11.) rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2010. (III.11.) rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra

TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra Edelény Város környezeti állapotáról (talajról, felszíni- és felszín alatti vizekről, levegőtisztaság védelemről, zaj- és rezgésvédelemről)

Részletesebben

Szolgáltatási díj megállapításával kapcsolatos adatszolgáltatások tapasztalatai, elemzése, továbbá az OHKT-nak történő megfelelés

Szolgáltatási díj megállapításával kapcsolatos adatszolgáltatások tapasztalatai, elemzése, továbbá az OHKT-nak történő megfelelés Szolgáltatási díj megállapításával kapcsolatos adatszolgáltatások tapasztalatai, elemzése, továbbá az OHKT-nak történő megfelelés Juhász Zoltán Közszolgáltató Konferencia Balatonalmádi, 2017. október 18-20.

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2..

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2.. Szomor Község Önkormányzatának a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2002.(XII.12.) számú rendelete. ( egységes szerkezetben ) Szomor Község Képviselő-testülete

Részletesebben

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL Sajókápolna Község Önkormányzat Képviselőtestülete az egyes helyi közszolgáltatások

Részletesebben

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 36/2004. (XI. 11.) ÖR sz. rendelete. A helyi hulladék-gazdálkodási tervről

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 36/2004. (XI. 11.) ÖR sz. rendelete. A helyi hulladék-gazdálkodási tervről 1 Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 36/2004. (XI. 11.) ÖR sz. rendelete A helyi -gazdálkodási tervről 2 Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2004. (XI. 11.) ÖR.

Részletesebben

B L A U T E C H Humán- és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft

B L A U T E C H Humán- és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft B L A U T E C H Humán- és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft Veszprém, Hársfa u. 39. Tel: (88) 590-050 Fax: (88) 590-059 Honlap: www.blautech.hu E-mail cím: mail@blautech.hu A Környezetvédelmi és Területfejlesztési

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzatának. 5/1998. (IV. 8.) számú rendelete. a települési szilárd hulladék összegyőjtésérıl

Letenye Város Önkormányzatának. 5/1998. (IV. 8.) számú rendelete. a települési szilárd hulladék összegyőjtésérıl Letenye Város Önkormányzatának 5/1998. (IV. 8.) számú rendelete a települési szilárd hulladék összegyőjtésérıl ( módosításokkal egységes szerkezetben) Az egyes helyi közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl

Részletesebben

Egészséges, tiszta települések Akcióterv

Egészséges, tiszta települések Akcióterv KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Egészséges, tiszta települések Akcióterv 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma KEOP 1. Egészséges, tiszta települések 1.2. A prioritások

Részletesebben

Sumony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004. (VIII.16.) rendelete. A helyi hulladékgazdálkodási terv kihirdetéséről

Sumony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004. (VIII.16.) rendelete. A helyi hulladékgazdálkodási terv kihirdetéséről Sumony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004. (VIII.16.) rendelete A helyi hulladékgazdálkodási terv kihirdetéséről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.) 35. (1)-(3)

Részletesebben