DOMBÓVÁR VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DOMBÓVÁR VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE"

Átírás

1 DOMBÓVÁR VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE Pécs, április

2 Dombóvár város helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Zrt. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. fejezet A tervkészítés általános adatai... 3 I.1. A település bemutatása... 4 I.2. A helyi tervezés szükségességének bemutatása I.3. Tervezésbe bevont hatóságok, önkormányzatok és egyéb szervezetek II. fejezet A tervezési területen keletkezı, hasznosítandó vagy ártalmatlanítandó hulladékok mennyisége és eredete II.1. A keletkezı hulladékok típusa és éves mennyisége II.2. A felhalmozott hulladékok típusa és mennyisége II.3. A településre beszállított és onnan kiszállított hulladékok típusa és éves mennyisége II.4. A tervezési terület éves hulladékmérlegének bemutatása III. fejezet A hulladékkezeléssel kapcsolatos alapvetı mőszaki követelmények III. 1. A jogszabályokban meghatározott mőszaki követelmények és a területen folyó hulladékkezelésre elıírt követelmények ismertetése IV. fejezet Az egyes hulladéktípusokra vonatkozó speciális intézkedések V. fejezet A hulladékok kezelése, a kezelıtelepek és létesítmények, a kezelésre felhatalmazott vállalkozások V.1. Hulladékok győjtése és szállítása V.2. A települési szilárd hulladékgazdálkodás helyzetelemzésénél elıírtakon túl ismertetendı tényezık V.3. A települési folyékony hulladékkal való gazdálkodás helyzetelemzése V. 4. A települési szennyvíziszappal való gazdálkodás helyzetelemzése VI. fejezet Az elérendı hulladékgazdálkodási célok meghatározása VI.1. A hulladékkeletkezés csökkentési célkitőzései a tervezési területen, a tervidıszak végére várhatóan keletkezı hulladékok mennyisége és összetétele VI.2. Hulladékhasznosítási, ártalmatlanítási célkitőzések tervezése VII. fejezet A kijelölt célok elérését, illetve megvalósítását szolgáló cselekvési program VII.1. Módszerfejlesztési, intézményfejlesztési, ismeretterjesztı, szemlélet-formáló, tájékoztató, oktatási és kutatási-fejlesztési programok VII.2. Hulladékgazdálkodási cselekvési program VII.3. A tervezett intézkedések végrehajtásának sorrendje és határideje... 75

3 Dombóvár város helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Zrt. 3 I. fejezet A tervkészítés általános adatai Tervezési szint: Helyi Hulladékgazdálkodási terv Tolna megye Dombóvár Város A terv készítéséért felelıs: Dombóvár Város Önkormányzata A helyi hulladékgazdálkodási tervet készítette: MKM Consulting Zrt. (Pécs, 7621, Király utca 66. I. em. 101.) A tervezésben részt vett személyek: Leitol Csaba vezérigazgató Drescher László Közgazdász, vezérigazgató-helyettes Fülöp Zoltán Környezetmérnök Kiss Anna Környezetmérnök Bartha Júlia Közgazdász Simon Dóra Környezetmérnök Tervezési idıszak: közötti idıszak Tervezés báziséve: A településen keletkezı hulladékok mennyiségét tekintve a legfrissebb adatokat, azaz a év adatait szerepeltetjük. Dátum: április 29. A beszámoló jogszabályi indoka A Helyi Hulladékgazdálkodási Terv készítésének szükségességét a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény 37. (1) írja elı. A Helyi Hulladékgazdálkodási Terv 6 évre szól, melyrıl 2 évente beszámoló összeállítása szükséges az abban foglaltak végrehajtásáról.

4 Dombóvár város helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Zrt. 4 I.1. A település bemutatása I./1. táblázat A település jellemzı évi statisztikai adatai Település Dombóvár Terület [km 2 ] 78,48 Lakónépesség a január elején Lakásállomány a január elején Villamos energiát fogyasztó háztartás Vezetékes gázt fogyasztó háztartás Közüzemi vízvezeték hálózat [km] 120,7 Közüzemi vízhálózatba bekapcsolt lakás Lakosságnak szolgáltatott víz [1000 m 3 ] 670 Közüzemi szennyvízcsatorna hálózat [km] 41,0 Közüzemi szennyvízcsatorna hálózatba bekapcsolt lakás Dombóvár város Tolna megye délnyugati csücskében, mintegy 30 km-re a 61-es úton, Somogy megye székhelyétıl, Kaposvártól keletre fekszik. Baranya megye központjától, Pécstıl mintegy 45 km-re északra található. A harmadik legnagyobb város, a Tolna megyei megyeszékhely, Szekszárd, tıle keletre 65 km-re fekszik. A település a 61-es és a 611-es számú utakon keresztül közelíthetı meg. Dombóvár fontos vasúti csomópont, itt válik szét a Budapest-Gyékényes és Budapest-Pécs villamosított vasútvonal. Helyközi buszközlekedéssel is nagyon jól ellátott. Magyarország természetföldrajzi felosztása (MTA 1990) alapján Dombóvár Attalával, Dalmanddal, Döbröközzel, Gyulajjal, Kapospulával, Kurddal, Lápafıvel, Nakkal, Váronggal együtt Dél-Külsı-Somogyhoz tartozik. Ez a kistáj a Kapos balparti vízgyőjtıje, amelyre a széles, közel sík dombhátak és a közöttük É-D-i irányban húzódó, D felé kiszélesedı tágas völgyek a jellemzık. A területet behálózó csermelyek, patakok a Kapos folyóba torkollanak. A Kaposba folyó patakok közül a legjelentısebb a Konda-patak, ami a város területét kettészeli. Dombóvár éghajlata átmenet a Nyugat-Dunántúl és az Alföld éghajlata között. Hımérsékleti különbség a Kapos-völgy és a magasabb külsı-somogyi pannontábla hımérsékletjárásában

5 Dombóvár város helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Zrt. 5 mutatható ki. A fagyos napok száma kevesebb, mint az Alföldön, 90 körül mozog. A júliusi középhımérséklet C körül alakul. A napfénytartam is kedvezı, átlaga óra. Az évi átlagos csapadékmennyiség 32 év átlagában ( ) 713 mm, amely egyenletes eloszlás esetén mezıgazdasági termelés számára elegendı. Dombóvár környékére a jó minıségő csernozjom talaj jellemzı. Az alapkızet mésztartalmú lösz. A talaj szerkezete morzsalékos és lefelé világosodik. A település területe 78,48 km 2, a lakosság száma 2008 januárjában fı volt. A lakónépesség száma csökkenı tendenciát mutat, ami a születéshez képest a nagyobb mértékő halálozásnak köszönhetı. Ezt a mutatót erısíti a kivándorlás jelenléte. Az élveszületések száma kevesebb a halálozások számánál. A városban lakás található, vezetékes víz a lakások 100 %-ában van. A vezetékes gáz lakásban került bevezetésre, közüzemi szennyvízcsatorna hálózat 41,0 km hosszan került kiépítésre a településen. A közüzemi vízvezeték-hálózat 120,7 km. A villamos energiát fogyasztó háztartások száma A városban élı lakosság háztáji gazdálkodása a település szerkezethez igazodva csak a perem részeken, illetve a szılıhegyen jellemzı, de mértéke nem haladja meg a saját szükséglet kielégítésének igényét. Saját szükségleten felüli haszonállat tartást a Dalmand Zrt. végez. A sertés-tenyésztelep 2007 májusában kezdte meg mőködését, melynek éves kapacitása kb szülıpár kocasüldı. A legkorszerőbb technológiát alkalmazó létesítmény megfelel a legújabb Európai Uniós és hazai normáknak. Az 1.5 milliárd forint értékő zöldmezıs beruházás kivitelezése áprilisában kezdıdött és április végén fejezıdött be. A beruházás 20% értékben EU-s és nemzeti támogatásból valósult meg. 1. Dombóváron: Cég neve Agrár Béta Kft. I./2. táblázat A település nagyobb cégei Tevékenységi kör Mezıgazdaság

6 Dombóvár város helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Zrt. 6 Auguszt Vonóhorog Kft. AXIÁL Javító- és Kereskedelmi Szolgálgató Kft. BALUX Építı -és Szolgáltató Ipari Bt. Bella és Társa Kft. Bujáki Kft. Calendula Patika Bt. CSER Kft. Dalkia Energia Zrt. Dalmand Zrt. DMK Mőanyagipari Kft. Dombó - Ware Számítástechnikai Bt. Dombó-Coop Zrt. Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Dombóvár és Környéke Víz -és Csatornamő Kft. Dosis Alfa Gyógyszertári Bt. Eclair Kft. E-ON Dél-Dunántúli Áramszolg. Zrt. E-ON Gázszolgáltató Zrt. Gemenc Volán Rt. Gunaras Apartmanpark Kft. Gunaras Gyógyfürdı és Idegenforgalmi Zrt. Kékacél 93 Kerekedelmi és Szolgáltató Kft. Kereskedelmi és Hitelbank Rt. KIPSZER - TÜVA Kft. Kóré és Társa Vas-és Fémipari Kft. Alkatrészgyártó Mezıgazdasági gépek, gépalkatrészek gyártása Épület, híd, alagút, közmő, vezeték építése Fémszerkezetgyártás, fémmegmunkálás egészségügy energiaszolgáltató Mezıgazdasági tev. Mőanyaggyártás Számítástechnikai eszközök forgalmazása Élelmiszer egészségügy gumikereskedés Áramszolgáltató Gázszolgáltató Wellness, gyógyfürdı Víztermelés, kezelés, elosztás Vas- és acéláru kis- és nagyker. Bank, biztosítás, hitel Tüzihorganyzás, vasszerkezet gyártás fémmegmunkálás

7 Dombóvár város helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Zrt. 7 KRI-SA Fémszerkezetgyártó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Magyar Posta Zrt. MÁV CARGO Zrt. MÁV Vasútır Kft. MC Therm Kft. MOL Rt. Dombóvári Töltıállomás Nektár Élelmiszeripari Kft. OTP Bank Nyrt. Pasha Ipari és Kereskedelmi Kft. Pátria Nyomda Zrt. Nyomtatványbolt Penny Market Kft. PICIPÓ Sütıipari és Kereskedelmi Kft. Plastikplus Kft. PÖMAX Ipari és Kereskedelmi Kft. Raab Karcher Rába-Bell Kft. Raiffeisen Bank Rutin Kft. SHELL Dombóvári Töltıállomás SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft Széll Felületkezelı Kft. Szicília Kft. TAGE Kft. Tarr Kft. TA-X-ER Kft. T-GASZTRO Kft. Fémszerkezet gyártás Nemzeti postai tevékenység vasúti árufuvarozó személy és vagyonvédelem épületgépészet élelmiszeripar bank, hitel, biztosítás felsıruházat gyártása élelmiszer sütıipar mőanyag-feldolgozás csavargyártás és forgalmazás építıanyag; építıipar; építıipari gép; épületgépészet; főtéstechnika; nyílászáró; szaniteráru; szerszám; fémmegmunkálás bank, hitel, biztosítás Acélszerkezet-gyártás, szerelés, tervezés élelmiszer kisker. felületkezelés, festés, mázolás, tapétázás közterület, parkgondozás kábeltévé szolgáltatás építıipar, fémmegmunkálás vendéglátás

8 Dombóvár város helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Zrt. 8 TIEGEL Kft. Viessmann Technika Dombóvár Kft. Völgység-Hegyhát Tak.Szöv. WEBÉPKER Kft. turisztikai szolgáltatás épületgépészet, főtéstechnika takarékszövetkezet építıanyag kereskedelem 2. Kistérségben: Agro Attala Termelıcsoport Kósa-Kövécs Kft. Róna Kft. Bu-Da-Fu Kft. Gelencsér József vállalkozó Sajgó Csaba vállalkozó Döbröközi Mezıgazdasági Zrt. Interplus Kft. Kapos Itk. Kht. Kaposszekcsıi Mg. Zrt. Lakics és Társai Kft. NAGI-LIFT Kft. PET-HUNGARIA Kft. Remler-Csapó Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Sziko-Petrol Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Gyulaj Zrt. Völgyesi Benzinkút Üzemeltetı és Kiskereskedelmi Kft. Papp Sándor vállalkozó Integrál Kft. Mérvéll Kft. Agro- Tur 99 Kft. Pilic Kft. mezıgazdaság Mezıgazdaság Mezıgazdaság Anyagmozgatás, teherfuvarozás Mezıgazdaság mőanyagipari tev. Mezıgazdaság fémipar állateledel cipıgyártás autókereskedés erdı és vadgazdálkodás benzinkút gumiabroncs-szerelı, kereskedı használtcikk-kereskedés autóvillamosság mezıgazdasági termelı, szolgáltató és értékesítı

9 Dombóvár város helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Zrt. 9 A város 2 óvodával, 2 általános iskolával, 3 középiskolával rendelkezik. Ezen kívül a városban található 1 egyházi fenntartású és a megyei önkormányzat fenntartásában lévı speciális általános iskola. Az óvodai férıhelyek száma 700, amibıl 643 helyre járnak gyerekek, akikre 52 óvópedagógus felügyel. Az általános iskolákba 1495 gyerek jár, akikre 160 pedagógus felügyel. Az iskolai férıhelyek száma 4 831, ebbıl t töltenek be. A pedagógusok száma 411. A mővészeti iskolában 400 férıhelybıl 343-t töltöttek be, ahol 16 pedagógust alkalmaznak. A város könyvtárában kötet található. Idegenforgalmi szempontból meghatározó szerepet tölt be Dombóvár kiránduló helyei közül a város szélén található Nyerges-erdı, az országos jelentıségő tüskei horgásztavak, a több mint 6 hektár nagyságú, különbözı hıfokú medencékkel rendelkezı Gunaras Gyógy- és Strandfürdı, valamint az aprócska kis falu Várong, amely 25 km-re fekszik a településtıl. Itt lehetıség nyílik lovaglásra, kocsikázásra, horgászásra, pinceprogramokon való részvételre. A Gunaras Gyógy- és Strandfürdı egész évben várja a gyógyulni vágyókat. A Szigeterdı Természetvédelmi Parkban ısi tölgyek között helyezték el a Horvay János által készített Kossuthszoborcsoportot, mely hosszú ideig a Parlament elıtt állt. A mőemlékké nyilvánított alkotás az elsı magyar felelıs kormány tagjait ábrázolja. A város régi központjában, a mai Arany János téren az 1725-ben barokk stílusban épült, sajátságosan kéttornyú, kereszthajóval ellátott templom belsejében szép, barokk oltárok, valamint a ma már mőemlék szószék látható. Dombóvár kertvárosában az állatregényeirıl híres Fekete István emlékére, múzeumot alapítottak.

10 Dombóvár város helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Zrt. 10 I.2. A helyi tervezés szükségességének bemutatása A hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény értelmében az ország hulladékgazdálkodási stratégiai célkitőzései, továbbá az alapvetı hulladékgazdálkodási elvek érvényesítése érdekében (a hulladékkeletkezés megelızése, a hulladékok minél nagyobb arányú hasznosítása, a hulladékok szakszerő ártalmatlanítása) Országos Hulladékgazdálkodási Terv (továbbiakban: OHT) készítése szükséges. A közötti idıszakra szóló OHT-t a 110/2002. (XII.12.) OGY határozatával hirdették ki. Az OHT kihirdetését követıen arra építve Regionális Hulladékgazdálkodási Tervek készültek (15/2003. (XI.7.) KvVM rendelete,), majd ezzel összhangban helyi hulladékgazdálkodási terveket kell kidolgozni. A Hgt. 37. (1) bekezdése kimondja, hogy a különbözı szintő hulladékgazdálkodási terveket - kidolgozói - hat évre készítik el és 2 évente beszámolót állítanak össze az abban foglaltak végrehajtásáról. A as idıszakot követı OHT még nem született meg, ebbıl kifolyólag a helyi hulladékgazdálkodási tervben még nem tudtuk figyelembe venni az OHT célkitőzéseit, kikötéseit. Az elıbb említett okok miatt jelen hulladékgazdálkodási terv mielıbbi felülvizsgálata szükséges az új OHT létrejötte után. A helyi hulladékgazdálkodási tervek elsısorban az önkormányzatok által szolgáltatott adatokon alapulnak. A hiányzó adatok kapcsán megkeresésre kerültek: közszolgáltató vállalatok, a Közép-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelıség, egyéb hulladékgazdálkodásban illetékes szolgáltatók. A terv készítése során a Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Projekt legfrissebb változatát is felhasználták a terv készítıi (megvalósíthatósági tanulmány, pénzügyigazdasági elemzés). A helyi hulladékgazdálkodási terv elkészítése érdekében, összhangban a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvénnyel, illetve a 126/2003. (VIII.15.) kormányrendelet A hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeirıl rendelkezéseivel, figyelembe véve a 15/2003. (XI.7.) KvVM rendeletet A területi hulladékgazdálkodási tervekrıl, valamint a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által kiadott Segédlet a helyi hulladékgazdálkodási tervek készítéséhez elnevezéső dokumentumot, kérdıív készült, mely az illetékeseknek megküldésre került. A települési önkormányzat, a Dombóvár és Környéke Vízés Csatornamő Kft, az Öko-Dombó Kft, a KOVI-95 Kft. munkatársaival, valamint további

11 Dombóvár város helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Zrt. 11 illetékesekkel mind személyes, mind telefonos kapcsolattartás során az adatok egyeztetésre kerültek. Az adatok összegyőjtése után kezdıdött meg a meglévı adatok kiértékelése, a célok, prioritások meghatározása, illetve a célok elérését szolgáló cselekvési programok ütemtervének kialakítása. Az így elkészült helyi hulladékgazdálkodási tervet további egyeztetések után a települési önkormányzat fogadta el és hagyta jóvá.

12 Dombóvár város helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Zrt. 12 I.3. Tervezésbe bevont hatóságok, önkormányzatok és egyéb szervezetek A helyi hulladékgazdálkodási tervek kapcsán egyeztetésre került sor az illetékes települési önkormányzattal. A helyi hulladékgazdálkodási terv szorosan illeszkedik a térség regionális hulladékgazdálkodási kezdeményezéséhez. Jelen terv alapját képezı Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Projekt elkészítése során a következı egyeztetések lefolytatására került sor: Fejlesztési koncepció kialakítása ( ): egyeztetés a térség városainak, majd a kisebb településeinek bevonásával. Projekt elıkészítı tanulmánynak véleményeztetése (2002. szept.), véleményezı: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Környezettechnológiai fıosztálya Önkormányzati Együttmőködési Megállapodás megkötése (2003. aug.): Mecsek- Dráva Projekt által érintett települések kötelezettségvállalásával Társulási Tanács megalakítása (2004. márc.): Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Projekt iránt elkötelezett önkormányzatok egyeztetésének intézményesült formája a program megvalósításával, késıbbi mőködtetésével kapcsolatos kérdésekben. Mecsek-Dráva KEOP és KEOP projektek beadása januárfebruár Mecsek-Dráva KEOP pályázat elfogadása KvVM FI által októberében, majd az Európai Uniós Régiós Bizottsága által áprilisában (a Bizottsági határozat jelen terv készítésekor elıkészítés alatt volt) Mecsek-Dráva KEOP pályázat elfogadása KvVM FI által márciusában, majd az Európai Uniós Régiós Bizottság számára benyújtásra került áprilisában. A projekt elkészítése kapcsán számos kérdésben volt szükség hatósági egyeztetésre. Bevont hatóságok: Dél-Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelıség környezetvédelmi engedélyeztetés, IPPC Közép-Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelıség környezetvédelmi engedélyeztetés

13 Dombóvár város helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Zrt. 13 Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Tolna Megyei Intézet Miniszterelnöki Hivatal finanszírozás, projektbeszámoló Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága finanszírozás, projektmenedzsment KvVM szakmai fıosztályok program tartalmának szakmai egyeztetése KvVM által megbízott tanácsadó cégek tenderkiírás, regionális programok öszszehasonlító elemzése JASPERS (2008. augusztus április)

14 Dombóvár város helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Zrt. 14 II. fejezet A tervezési területen keletkezı, hasznosítandó vagy ártalmatlanítandó hulladékok mennyisége és eredete II.1. A keletkezı hulladékok típusa és éves mennyisége II.1.1 Nem veszélyes hulladékok A településen 2008-ban t/év települési szilárd hulladék keletkezett. Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamő Kft. által szolgáltatott adatok alapján 2008-ban Dombóváron a lakosság által felhasznált vízmennyiség m³ volt, ebbıl m³ lakossági szennyvíz és folyékony hulladék keletkezett a településen. Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamő Kft. által szolgáltatott adatok alapján szennyvíziszapból 837 t/év mennyiség keletkezik. Építési-bontási hulladék és egyéb inert hulladékból 2008-ban 25,4 tonnát győjtött be és szállított a kárászi lerakóra az Öko-Dombó Kft.. A KOVI-95 Kft. Dombóváron érvényes építési engedéllyel rendelkezı inert hulladéklerakót kíván üzembe helyezni várhatóan 2009 májusától. A lerakó befogadó összkapacitása m 3. II./1. táblázat A keletkezı nem veszélyes hulladékok és éves mennyiségük Hulladék Települési szilárd hulladék Települési folyékony hulladék Kommunális szennyvíziszap Építési-bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok Mennyiség (t/év) (m³/év) 837 (t/év) 25,4 (t/év)

15 Dombóvár város helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Zrt. 15 II.1.2. Szelektíven győjtött, kiemelten kezelendı hulladékáramok A kiemelten kezelendı hulladékok közül a településen az egészségügyi hulladékok mennyisége 32,7 tonna volt 2008-ban, melyet a Zöld Zóna Kft. szállít el Pécsre, majd a jogszabályban elıírt módon kezelik a hulladékot. Az állati hulladékot az önkormányzat győjti be a Béke útról nyíló Ötödik, Hatodik utca között, külterületen, elkerített és felügyelet alatt álló területen elhelyezett konténerben. Az ATEV Fehérje-feldolgozó Zrt. szállítja el és kezeli a jogszabályban elıírt módon, égetéssel. A begyőjtött mennyiség 31,5 t volt 2008-ban. Az elszállítás téli idıszakban heti 2, nyári idıszakban heti 3 alkalommal történik, de alkalmanként, amikor a szükség megkívánja ill. nagytestő állati hulladék esetén háztól történı szállítás is elıfordul. A gumi hulladék keletkezı mennyiségére nincsenek adatok. Győjtése az országos győjtı hálózathoz való csatlakozással történik. A településen hulladékolaj, akkumulátor, szárazelem, növényvédıszer és csomagolóeszközei, festékes göngyöleg és gyógyszer hulladék szelektív győjtésére van lehetıség. A begyőjtés a Dombóváron, az Erzsébet u alatt található hulladékudvarban történik. Elektromos és elektronikai hulladékból 32 m 3 /év begyőjtése történik, melyet az Elektro-Coord Magyarország Kht. szállít el. Akkumulátorból és szárazelembıl 0,12 tonna, festékes göngyölegbıl 0,2 tonna volt a begyőjtött mennyiség 2008-ban, melyet a Pécsi Környezetvédelmi Kft. szállít el. A hulladékudvar üzemeltetıje március 01-tıl az Öko-Dombó Kft. Dombóváron havonta történik zöldhulladék-győjtés. A győjtést a Öko-Dombó Környezet- és Hulladékgazdálkodási Kft. végzi és a zöldhulladékot a kárászi hulladéklerakóra szállítja. Egy héten keresztül tavasszal az Önkormányzat szervezésében valósul meg a lomtalanítás, melynél ugyancsak az Öko-Dombó Kft. szállítja el a hulladékot.

16 Dombóvár város helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Zrt. 16 II./2. táblázat: Az önkormányzat felelısségi körébe tartozó, a települési szilárd hulladéktól elkülönítetten győjtött, kiemelten kezelendı hulladékáramok és éves mennyiségük Hulladék Veszélyes hulladékok Nem veszélyes hulladékok Mennyiség (t/év) Hulladékolajok n.a. Akkumulátorok és szárazelemek 0,12 Elektromos és elektronikai hulladékok 32 m 3 Kiselejtezett gépjármővek n.a. Egészségügyi hulladékok 32,7 Állati eredető hulladékok 31,5 Növényvédı-szerek és csomagoló eszközeik n.a. Azbeszt - Egyéb hulladék (festékes göngyöleg, gyógyszer) 0,31 Csomagolási hulladékok összesen n.a. Gumi n.a. Egyéb hulladék - II.1.3. Csomagolási hulladékok Rendszeres szelektív győjtésre 28 győjtıpont áll rendelkezésre a városban. Valamennyi győjtıponton papír, mőanyag, és üveg hulladék szelektív győjtésére van lehetıség. A győjtıpontokról heti egyszeri alkalommal történik a hulladék elszállítása. Dombóvár város területén az alábbi szelektív hulladékgyőjtı szigetcsoportok találhatók: 1. Ady utcai ABC (517/4 hrsz-ú ingatlan) elıtti közterületen Az edényzetek rendeltetése: 2 db 1100 literes mőanyag szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 1 db 1100 literes papír szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 1 db 1100 literes üveg szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 2. Napsugár-Áruház (782/4 hrsz-ú ingatlan terület) elıtti közterületen Az edényzetek rendeltetése: 2 db 1100 literes mőanyag szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 1 db 1100 literes papír szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 1 db 1100 literes üveg szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 3. Népköztársaság úti Coop Maxi ABC (1075/1 hrsz-ú terület) melletti parkolóban

17 Dombóvár város helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Zrt. 17 Az edényzetek rendeltetése: 2 db 1100 literes mőanyag szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 1 db 1100 literes papír szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 1 db 1100 literes üveg szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 4. Újdombóvár Körforgalom III. utcai ABC (3519 hrsz-ú terület) melletti közterületen Az edényzetek rendeltetése: 2 db 1100 literes mőanyag szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 1 db 1100 literes papír szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 1 db 1100 literes üveg szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 5. Gyöngyvirág körúti ABC (2391/1 hrsz-ú ingatlan) elıtti területre Az edényzetek rendeltetése: 2 db 1100 literes mőanyag szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 1 db 1100 literes papír szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 1 db 1100 literes üveg szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 6. Gunarasi ABC (5174/2 hrsz-ú ingatlan) elıtti zöld területre (Csak idegenforgalmi szezonban.) Az edényzetek rendeltetése: 2 db 1100 literes mőanyag szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 1 db 1100 literes papír szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 1 db 1100 literes üveg szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 7. Gunaras Camping (5172/10 hrsz-ú terület) elıtti zöld területre (Csak idegenforgalmi szezonban.) Az edényzetek rendeltetése: 2 db 1100 literes mőanyag szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 1 db 1100 literes üveg szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 8. Kertváros, Tulipán u. 2. (2530 hrsz-ú terület) melletti zöld terület Az edényzetek rendeltetése: 1 db 1100 literes mőanyag szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 1db 1100 literes papír szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 1 db 1100 literes üveg szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 9. VI. utcai ABC melletti (3050/1 hrsz-ú terület melletti) zöld terület Az edényzetek rendeltetése: 1 db 1100 literes mőanyag szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 1db 1100 literes papír szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 1 db 1100 literes üveg szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet l0. Gorkij utcai üzletsor elıtt - Erkel F. u. sarok Az edényzetek rendeltetése: 1 db 1100 literes mőanyag szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 1db 1100 literes papír szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 1 db 1100 literes üveg szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 11. Dózsa György utca páros számú oldalán lévı közterületen (vendéglátó egység elıtt)

18 Dombóvár város helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Zrt. 18 Az edényzetek rendeltetése: 1 db 1100 literes mőanyag szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 1db 1100 literes papír szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 1 db 1100 literes üveg szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 12. Szılıhegyi ABC Gárdonyi utca Garay utca (6311 hrsz-ú ingatlan terület) Az edényzetek rendeltetése: 1 db 1100 literes mőanyag szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 1db 1100 literes papír szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 1 db 1100 literes üveg szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 13. Dombóvár Tüske, Gagarin utca 61 fkl út mentén balra lévı terület Az edényzetek rendeltetése: 1 db 1100 literes mőanyag szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 1 db 1100 literes papír szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 1 db 1100 literes üveg szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 14. Polgármesteri Hivatal, Szent István tér 1. számú épület udvara Az edényzetek rendeltetése: 1 db 1100 literes mőanyag szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 1 db 1100 literes papír szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 15. Polgármesteri Hivatal, Bezerédj u. 14. számú épület udvara Az edényzetek rendeltetése: 1 db 1100 literes mőanyag szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 1 db 1100 literes papír szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 16. Radnóti utca Erkel utca sarok Az edényzetek rendeltetése: 1 db 1100 literes mőanyag szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 1 db 1100 literes papír szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 1 db 1100 literes üveg szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 17. Vasútállomás, Baross G. tér Az edényzetek rendeltetése: 1 db 1100 literes mőanyag szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 1 db 1100 literes papír szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 1 db 1100 literes üveg szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 18. Gárdonyi tér Az edényzetek rendeltetése: 1 db 1100 literes mőanyag szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 1 db 1100 literes papír szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 1 db 1100 literes üveg szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 19. Madách utca Allende utca Molnár György utca Az edényzetek rendeltetése:

19 Dombóvár város helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Zrt db 1100 literes mőanyag szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 1 db 1100 literes papír szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 1 db 1100 literes üveg szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 20. Kertváros; Rozmaring tér Az edényzetek rendeltetése: 1 db 1100 literes mőanyag szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 1 db 1100 literes papír szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 1 db 1100 literes üveg szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 21. Tóth Ede utca Árpád utca sarok Az edényzetek rendeltetése: 1 db 1100 literes mőanyag szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 1 db 1100 literes papír szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 1 db 1100 literes üveg szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 22. Tüskei horgásztó, parkoló Az edényzetek rendeltetése: 1 db 1100 literes mőanyag szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 1 db 1100 literes papír szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 1 db 1100 literes üveg szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 23. Zalka Máté utca Az edényzetek rendeltetése: 1 db 1100 literes mőanyag szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 1 db 1100 literes papír szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 1 db 1100 literes üveg szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 24. JAM Csarnok, Gyár utca Az edényzetek rendeltetése: 1 db 1100 literes mőanyag szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 1 db 1100 literes papír szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 1 db 1100 literes üveg szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 25. Dombó Pál utca 2/c mögött Az edényzetek rendeltetése: 1 db 1100 literes mőanyag szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 1 db 1100 literes papír szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 1 db 1100 literes üveg szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 26. Allende utca Az edényzetek rendeltetése: 1 db 1100 literes mőanyag szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 1 db 1100 literes papír szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 1 db 1100 literes üveg szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 27. Tátika Harangvirág utca sarok Az edényzetek rendeltetése:

20 Dombóvár város helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Zrt db 1100 literes mőanyag szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 1 db 1100 literes papír szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 1 db 1100 literes üveg szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 28. Kórház utca (DMK) Az edényzetek rendeltetése: 1 db 1100 literes mőanyag szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 1 db 1100 literes papír szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet 1 db 1100 literes üveg szelektív hulladék győjtésére szolgáló edényzet A győjtıpontok mellett a lakosoknak házhoz menı győjtés keretében is lehetıségük nyílik már papír és mőanyag hulladékuk szelektálására: a 34/2002.(XII.12.) számú önkormányzati rendelet engedélyezi, hogy bármilyen zsákban a szelektív hulladékot a győjtés napján (minden hónap utolsó elıtti péntekén) kihelyezzék a lakosok hulladékgyőjtı edényzetük mellett. Az összegyőjtött hulladékot az Öko-Dombó Kft. szállítja el. Idıszakosan a helyi általános iskolákban papírgyőjtést szerveznek; 2008 ıszén például 14 tonna került begyőjtésre. 2 iskolában 1100 literes papír, 100 literes mőanyag és üveg hulladék győjtésére alkalmas edényzeteket helyeztek ki. A Polgármesteri Hivatalban is adott már a lehetısége a dolgozóknak a szelektív győjtésre: papírt, mőanyagot szelektálhatnak ily módon. II./3. táblázat A csomagolási hulladékok és éves mennyiségük (tonna/év) Szelektíven győjtött Hulladék mennyiség 2008-ban (tonna) Papír és karton csomagolási hulladék 18,2 Mőanyag csomagolási hulladék 20,7 Fa csomagolási hulladék - Fém csomagolási hulladék - Vegyes összetételő kompozit csomagolási hulladék - Egyéb, kevert csomagolási hulladék - Üveg csomagolási hulladék 11,1 Textil csomagolási hulladék - Összesen 50

21 Dombóvár város helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Zrt. 21 II.2. A felhalmozott hulladékok típusa és mennyisége A településen nem található felhalmozott hulladék. II.2.1. Nem veszélyes hulladékok A település területén nincs nem veszélyes felhalmozott hulladék. II.2.2. A területen felhalmozott, kiemelten kezelendı hulladékáramok A település területén nem található kiemelten kezelendı felhalmozott hulladék. II.2.3. Csomagolási hulladékok A település területén nem található csomagolási felhalmozott hulladék. II.3. A településre beszállított és onnan kiszállított hulladékok típusa és éves mennyisége II Nem veszélyes hulladékok A településrıl a szilárd hulladék kiszállításra kerül, mert a településen nem található hulladékkezelı telep. A hulladék begyőjtését és elszállítását az Öko-Dombó Kft. végzi. A keletkezı szilárd hulladék mennyisége a Kárászi hulladéklerakóra kerül kiszállításra m³/év kommunális szennyvíz kerül közcsatornán elvezetésre a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamő Kft. dombóvári szennyvíztisztító mővének telephelyére. Ugyanide érkezik még tengelyen beszállított szippantott szennyvíz Attaláról, Dalmandról, Döbröközbıl, Gyulajról, Kocsoláról, Kurdról, Csomáról és Dombóvárról, ez a beszállítás 2008-ban összesen m 3 volt. A településre nem történik szennyvíziszap be- és kiszállítás sem. A szennyvizet és a szippantott folyékony hulladékot a szolgáltató a helyi szennyvíztelepen kezeli. A szennyvíziszapot a komposztáló üzembe szállítják tengelyen hetente egyszer. Az építési-bontási hulladék lerakásra kerül.

22 Dombóvár város helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Zrt. 22 II./4. táblázat A településre beszállított és onnan kiszállított nem veszélyes hulladékok és éves mennyiségük Hulladék Településre beszállított (t/év) Településrıl kiszállított (t/év) Települési szilárd hulladék Települési folyékony hulladék m 3 0 Kommunális szennyvíziszap Építési-bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok 0 25,4 II.3.2. A településre beszállított és onnan kiszállított, kiemelten kezelendı hulladékáramok A kiemelten kezelendı hulladékáramok közül mindegyik kiszállításra kerül a településrıl. Az egészségügyi hulladékot a begyőjtı vállalkozás Pécsre szállítja, majd átadja a budapesti székhelyő vállalkozásnak kezelésre. Az állati hulladékot az ATEV Zrt. szállítja el és kezeli Solti feldolgozó üzemében. A hulladékolaj, akkumulátor, szárazelem, állati eredető hulladék, növényvédıszer és csomagolóeszközei, festékes göngyöleg és gyógyszer hulladék szintén kiszállításra kerül a településrıl. A zöldhulladék szintén az Öko-Dombó Kft. által kerül kiszállításra a településrıl. A zöldhulladék és a lomtalanítás alkalmával összegyőjtött hulladékot a kárászi lerakóra szállítják.

23 Dombóvár város helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Zrt. 23 II./5. táblázat: Az önkormányzat felelısségi körébe tartozó, a településre beszállított és onnan kiszállított, kiemelten kezelendı hulladékáramok és éves mennyiségük Hulladék Veszélyes hulladékok Nem veszélyes hulladékok Településre beszállított (t/év) Településrıl kiszállított (t/év) Hulladékolajok 0 n.a. Akkumulátorok és szárazelemek 0 0,12 Elektromos és elektronikai hulladékok - 32 m 3 Kiselejtezett gépjármővek - - Egészségügyi hulladékok 0 32,7 Állati eredető hulladékok 0 31,5 Növényvédı-szerek és csomagolóeszközeik 0 n.a. Azbeszt - - Egyéb hulladék (festékes göngyöleg, gyógyszer) 0 0,31 Csomagolási hulladékok összesen 0 50 Gumi - - Egyéb hulladék (zöldhulladék) 0 n.a. II Csomagolási hulladékok A településen papír, mőanyag és üveg hulladék rendszeres szelektív győjtésére a kihelyezett győjtıpontokon és a házhoz menı győjtések során kerül sor. Az összegyőjtött hulladékot a az Öko-Dombó Kft. szállítja el, így a településrıl kiszállításra kerül. A győjtıpontokról és a házhoz menı győjtés keretei között begyőjtött szelektív hulladék, valamint az iskolás és a Polgármesteri Hivatalban papír, mőanyag mennyisége a Pécsi válogatómőbe kerül kiszállításra.

24 Dombóvár város helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Zrt. 24 II./6. táblázat A településre beszállított és onnan kiszállított csomagolási hulladékok és éves mennyiségük Hulladék Településre beszállított Településrıl kiszállított (t/év) (t/év) Papír és karton csomagolási hulladék 0 18,2 Mőanyag csomagolási hulladék 0 20,7 Fa csomagolási hulladék - - Fém csomagolási hulladék - - Vegyes összetételő kompozit csomagolási hulladék - - Egyéb, kevert csomagolási hulladék - - Üveg csomagolási hulladék 0 11,1 Textil csomagolási hulladék - - Összesen 0 50 II.4. A tervezési terület éves hulladékmérlegének bemutatása II Nem veszélyes hulladékok II./7. táblázat A nem veszélyes hulladékok kezelési arányainak bemutatása (hulladékmérleg) Hulladék Hasznosítás Égetés Lerakás Egyéb kezelt t/év % t/év % t/év % t/év % Települési szilárd hulladék Települési folyékony hulladék m 3 /év 100 Kommunális szennyvíziszap t 100 Építési-bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok , Összesen ,

25 Dombóvár város helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Zrt. 25 II Kiemelten kezelendı hulladékáramok II./8. táblázat Hulladék Veszélyes hulladékok Az önkormányzat felelısségi körébe tartozó kiemelt hulladékáramok kezelési arányainak bemutatása (hulladékmérleg) Hasznosítás Égetés Lerakás Egyéb kezelt t/év % t/év % t/év % t/év % Hulladékolajok n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Akkumulátorok és szárazelemek n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,12 n.a. Elektromos és elektronikai hulladékok m Kiselejtezett gépjármővek Egészségügyi hulladékok , Állati eredető hulladékok , Növényvédı-szerek és csomagolóeszközeik n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Azbeszt Egyéb hulladék (festékes göngyöleg és gyógyszer) Nem veszélyes hulladékok n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0, Csomagolási hulladékok összesen Gumi Egyéb hulladék (zöldhulladék) n.a. n.a. n.a. n.a. 112,6 100 n.a. n.a.

26 Dombóvár város helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Zrt. 26 III. fejezet A hulladékkezeléssel kapcsolatos alapvetı mőszaki követelmények III. 1. A jogszabályokban meghatározott mőszaki követelmények és a területen folyó hulladékkezelésre elıírt követelmények ismertetése III/1. táblázat: Engedélyes neve A területen folyó, hulladékkezelésre kiadott környezetvédelmi hatósági engedélyesek megnevezése, címe, az engedély tárgya, száma Cím Telephely Tárgy Engedély száma Engedély érvényességi ideje Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamő Kft. Öko-Dombó Kft. Doszpod Bt. Zöld Zóna Környezetvédelmi Kft. Délkomp Kft Dombóvár, Berzsenyi u Dombóvár, Ady Endre u Attala, Ady Endre u Tokod, Kossuth L. u Pécs, Nyugati Ipari út / / / / /2006 Hulladékudvar Budapest, Lehel u. 59. Veszélyes hulladék telep Tokod Komposztáló telep Pécs Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság által kiadott vízjogi üzemeltetési engedély Közép-dunántúli KTVF által kiadott begyőjtési engedély Közép-dunántúli KTVF által kiadott begyőjtési engedély OKTVF által kiadott begyőjtési engedély OKTVF által kiadott országos szállítási engedély Közép-Duna-völgyi KTVF által kiadott begyőjtési és ártalmatlanítási engedély Közép-Duna-völgyi KTVF által kiadott ártalmatlanítási engedély Dél-dunántúli KTVF által kiadott hasznosítási engedély Rutin Építı Fémszer- Közép-dunántúli KTVF /200 8 Dombóvár, szennyvíztelep / / / / / január március október november szeptember december január március október 31.

27 Dombóvár város helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Zrt. 27 Engedélyes neve ipari Fıvállalkozó Vállalkozásszerv ezı És Kereskedelmi Kft Vida Fivérek Hörby Bt. Tar Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Cím Telephely Tárgy Dombóvár Bajcsy- Zsilinszky U Dombóvár Ivanich Antal U Dombóvár, Ivanich Antal u. 2. kezet gyártó telephely 7200 Dombóvár Bajcsy- Zsilinszky u Autóbontó 7200 Dombóvár Kórház u által kiadott begyőjtési engedély Közép-dunántúli KTVF által kiadott elıkezelési engedély Engedély száma /2006 OKTVF által kiadott országos begyőjtési engedély / /2008 OKTVF által kiadott országos begyőjtési engedély /2006 Engedély érvényességi ideje július szeptember április március 5.

28 Dombóvár város helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Zrt. 28 IV. fejezet Az egyes hulladéktípusokra vonatkozó speciális intézkedések Az Önkormányzat a következı hulladékkezeléssel kapcsolatos ill. környezetvédelmet érintı rendeleteket hozta: 7/1994.(V.1.) számú rendelet az Önkormányzatú tulajdonú víziközmővekbıl szolgáltatott ivóvíz, tovább biztosított szennyvízelvezetés, tisztítás és kezelés díjának megállapításáról 35/1999.(XI.30.) számú rendelet a települési folyékony hulladék szippantott szennyvíz- összegyőjtésére, elszállítására, elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról 8/1998.(II.24.) számú rendelete az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásáról 34/2002.(XII.12.) számú rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról 10/2004. (IV.19.) számú rendelete Dombóvár város helyi jelentıségő természeti értékeinek védelmérıl 33/2004.(VII.1.) számú rendelet a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról 54/2004.(IX.1.)számú rendelet a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl 39/2005. (VI.8.) számú rendelete a zajt okozó tevékenységek engedélyezésérıl 24/2007.(VI.6.) számú rendelete a közterületek, ingatlanok rendjérıl és a település köztisztaságáról 54/2008.(XII.19.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás legmagasabb díjáról

29 Dombóvár város helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Zrt. 29 V. fejezet A hulladékok kezelése, a kezelıtelepek és létesítmények, a kezelésre felhatalmazott vállalkozások V.1. Hulladékok győjtése és szállítása A település teljes területén a települési szilárd hulladékot az Öko-Dombó Kft. győjti be, és szállítja el a családi házas övezetekben heti egyszeri gyakorisággal, a lakótelepeken heti kétszeri alkalommal a Kárászi hulladéklerakóba július 15.-ig, majd annak bezárását követıen a Pécs-Kökényi települési szilárdhulladék-lerakóba. A lakossági szennyvíz elvezetését és kezelését a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamő Kft. által üzemeltetett helyi szennyvíztelepen végzik. A szippantott folyékony hulladékot a vízmő alvállalkozójaként a Doszpod és Társai Bt., Deli Kornél és Deák Zsolt vállalkozók győjtik be és szállítják a helyi telepre. A szennyvíziszapot a Délkomp Hulladékhasznosító és Környezetgazdálkodási Kft. (7634 Pécs, Nyugati ipari út 8.) veszi át és dolgozza fel (komposztálja). Az egészségügyi hulladék begyőjtésérıl a Zöld Zóna Környezetvédelmi Kft. gondoskodik. Az állati eredető hulladékot az önkormányzat győjti be és az ATEV Fehérjefeldolgozó Rt. szállítja el és kezeli égetéssel. A veszélyes hulladékok győjtésére a település hulladékudvarában van lehetıség. A hulladékudvarban hulladékolaj, akkumulátor, szárazelem, állati eredető hulladék, növényvédıszerek és eszközök, gyógyszer, festékes göngyöleg kerül begyőjtésre. A zöldhulladékot az Öko-Dombó Kft. győjti be és szállítja a kárászi hulladéklerakóra. Alkalmanként, megkeresésre, az utcára kihelyezett zöldhulladékot a KOVI-95 Kft. is elszállítja a Kárászi hulladéklerakóra. A csomagolási hulladék rendszeres szelektív győjtéséhez 28 győjtıpont van a városban. A győjtıpontokon papír, mőanyag, és üveg hulladék szelektív győjtésére van lehetıség. A győj-

30 Dombóvár város helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Zrt. 30 tıpontokon 1100 l-es konténerek állnak rendelkezésre. A településen elhelyezett győjtıpontokat az Öko-Dombó Kft. győjti be és adja át kezelésre a Biomark 2000 Kft.-nek. V./1. táblázat A nem veszélyes hulladékokat begyőjtı szervezetek Az alábbi táblázat szemlélteti az elmondottakat: Begyőj- Hulladék Begyőjtı, szállító neve Székhely (település) tött hulladékmennyi- Begyőjtı kapacitása (t/év) Begyőjtésre használt szállítóeszköz Kezelı megnevezése ség (t/év) Települési szilárd hulladék Települési folyékony hulladék Szennyvíz Öko-Dombó Kft. Deli Kornél, Doszpod és Társa Bt., Deák Zsolt Dombóvár és Környéke Vízés Csatornamő Kft. Dombóvár 5 618t/év n.a. n.a. Biokom Kft Dombóvár és Kaposszekcsı, Tengelyen elszállítás és Csatornamő Környéke Vízn.a. Attala m 3 /év Kft. Dombóvár és Dombóvár Környéke Víz m3/nap közcsatorna m 3 és Csatornamő Kft.

31 Dombóvár város helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Zrt. 31 V./2. táblázat A területen mőködı, egyéb kiemelt hulladékot begyőjtı szervezetek a tervezés idıpontjában Hulladék Begyőjtı, szállító neve Székhely (település) Begyőjtött hulladékmennyiség (t/év) Begyőjtı kapacitása (t/év) Begyőjtésre használt szállítóeszköz Átvevı kezelı megnevezése papír, mőanyag, Öko- Dombóvár 2000 Kft. Biomark 50 n.a. n.a. üveg Dombó Kft. zöldhulladék Öko- Dombóvár lerakó Kárászi 112,6 n.a. n.a. Dombó Kft. Hulladékolajok n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Pécsi Akkumulátorok Környezetvédelm és szárazelemek Pécs 0,12 n.a. n.a. n.a. i Kft. Elektro- Elektromos és Coord Budapest elektronikai hulladékok Magyarország Kht. 32 m 3 n.a. n.a. n.a. Egészségügyi hulladékok Zöld Zóna Tokod 32,7 n.a. n.a. n.a. Állati eredető ATEV Budapest Zrt. ATEV 31,5 n.a. n.a. hulladékok Zrt. Növényvédıszerek és csomagoló n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. eszközeik Azbeszt Pécsi Egyéb hulladék Környezetvédelm (festékes göngyöleg, gyógyszer) i Kft. Pécs 0,31 n.a. n.a. n.a.

32 Dombóvár város helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Zrt. 32 V.1.2. A területen folytatott hulladékkezelési (hasznosítási, ártalmatlanítási) tevékenység általános ismertetése, értékelése A folyékony hulladék kezelését a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamő Kft. végzi a dombóvári szennyvíztisztító telepén. A mechanikai tisztítás során a durva szennyezıdések eltávolítását 1 db gépi tisztítású síkrács és 1 db kézi tisztítású rács biztosítja a régi homokfogó rekeszeiben elhelyezve. Mindkét rács pálcaköze 12 mm. A keletkezı rácsszemét UNITECH-Barcs 3,5 m 3 -es konténerbe jut, ahonnan a kijelölt lerakóhelyre szállítják. A csatornarendszeren szállított ásványi jellegő anyagok eltávolítására tangenciális típusú homokfogókat telepítettek. A homoktól megtisztított szennyvíz a levegıztetett kiegyenlítıbe, a kúpos részbıl kiürített homok pedig a 15 m 2 -es, drénezett homokszikkasztóra távozik. Az átszőrıdött csurgalékvíz a győjtıcsatornába jut, a szikkasztott homokot a rácsszeméttel együtt szállítják el. A mőtárgy felvizi részére érkezik az elıkezelt szippantott szennyvíz. A mechanikailag kezelt szennyvíz mennyiségi-minıségi levegıztetett kiegyenlítése, I. lépcsıs tisztítása a V=480 m 3 -es kiegyenlítıben történik. Biológiai tisztítás az anoxikus medencében (denitrifikáló tér) kezdıdik, amelynek célja az ammónia-nitrogén eltávolítása, anoxikus asszimilatív átalakítással, a levegıztetı medencébıl visszaforgatott nitrátos elegy hatására. A V=380 m 3 térfogatú, speciálisan kialakított mőtárgyba az említett nitrátos recirkuláción és elıkezelt szennyvízen kívül az utóülepítı recirkulációs iszapja érkezik. A lassú kinetikájú folyamatok lezajlásának elısegítésére 2 db FLYGT , N=2,0 kw, n=1400 f/min teljesítményő keverı szolgál, a medencében teljes keverést megvalósítva. A denitrifikált szennyvíz túlfolyással a két vonalas kialakítású levegıztetıbe távozik. A mőtárgy ürítése csak mobil szivattyúval történhet. A levegıztetı medencék válaszfallal elkülönített, egyenként 1065 m 3 térfogatú, 4,5 m hasznos mélységő mőtárgyak. A denitrifikációs elegy érkezése mellett az elıkezelt szennyvíz és a recirkulációs iszap érkezı, egyesített vezetéke szállít, távozási oldalon vannak elhelyezve a nitrátos recirkulációt megvalósító 1-1 db FLYGT CP 3102 LT 441-es szivattyúk, Q=180m 3 /h, H=5 m, N=3,1 kw paraméterekkel, közös vezetékre szivattyúzva, az anoxikus medencébe

33 Dombóvár város helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Zrt. 33 torkollással. Győjtıvályú segítségével, a levegıztetett elegy az utóülepítıbe távozik. A mélylégbefúvásos levegıztetést NOPOL típusú gumimembrános elemek biztosítják, 348 db medencénként, a levegıt a fúvógépház biztosítja. Az utóülepítıbe a levegıztetett elegy egy Dorr típusú medence V=700 m 3 térfogattal, STENGEL fejeken át érkezik, sugárirányban haladva a bukóvályú irányába szétválik a medencefenékre lerakódó eleveniszapra és tisztított vízre. Az utóbbi a fertıtlenítıbe távozik, illetve egy leágazás segítségével az iszapprésház mosóvíz ellátását biztosítja. A kiülepedett iszapot VIZGÉP FKK 22-es kotró az ülepítı közepén elhelyezett iszapzsompba győjti, ahonnan gravitációs vezetéken a recirkulációs szivattyúgépházba távozik. A kotróhíd részét képezi az uszadékgyőjtı berendezés, felszín alá merülı győjtıedénnyel, flexibilis csatlakozással ellátott, csurgalékvíz csatornába vezetı csatlakozással. A híd meghajtását elektromos hajtómő végzi, a medenceperemen kialakított futópályán mozgó tömör gumikerék segítségével. Fertıtlenítı szakasz. A két ütemet kiszolgáló közös mőtárgy 71 m 3 -es hasznos térfogatú medencével, megkerülési lehetıséggel. A fertıtlenítıszer klórgáz adagolását ADVANCE 205 típusú, 2000 g/h kapacitású készülék végzi, mérve a klórhozamot. A klóroldatot továbbító ejector vízellátását l+l db Hidromechnaika FO-113-A típusú, Q=24 dm 3 /min kapacitású, H=34 m, N=1,5 kw-os szivattyú végzi. A klórpalackra telepített szabályzótól az ejectorig minden vezeték vákuum alatt van. A klórozó kézi üzemben vagy félautomatikus üzemben is alkalmazható. A klórozó helyiség szellızését TPMV-400-as ventillátor látja el, Q=600m 3 /h, p=390 Pa, N=0,37 kw. Recirkulációs és fölösiszap szivattyúház. A fúvógépházzal közös épületben elhelyezett, 2 db FLYGT CT 3127 MT 431, Q=162 m 3 /h, H=6m, N=4,7 kw jellemzıjő recirkulációs szivattyú, a nyomóágon elhelyezett visszacsapószelepekkel és 1 db IRA 22 típusú elektromágneses hozammérıvel. A levegıztetı medence leágazásain kívül a kiegyenlítıbe és a szippantott szennyvíz elıkezelıbe is megvalósult leágazás. A fölösiszap-szivattyú CT 3102 típusú, MT 430-as járókerékkel, Q=72 m 3 /h, H=10 m, N=3,1 kw teljesítménnyel. A sőrítıbe továbbított hozam mérésére mágneses hozammérıt telepítettek, Q=0-100 m 3 /h méréstartománnyal.

MARCALI VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI

MARCALI VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI MARCALI VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE Pécs, 2004. július Marcali város helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Kft. 2 I. fejezet A tervkészítés általános adatai Tervezési szint: Helyi

Részletesebben

ÖTVÖSKÓNYI KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI

ÖTVÖSKÓNYI KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖTVÖSKÓNYI KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE Pécs, 2004. július Ötvöskónyi község helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Kft. 2 I. fejezet A tervkészítés általános adatai Tervezési szint:

Részletesebben

BELEG KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI

BELEG KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI BELEG KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE Pécs, 2004. július Beleg község helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Kft. 2 I. fejezet A tervkészítés általános adatai Tervezési szint: Helyi Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2004. (09.20.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2004. (09.20.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2004. (09.20.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

Királyegyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004. (VIII.16.) rendelete. A helyi hulladékgazdálkodási terv kihirdetéséről

Királyegyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004. (VIII.16.) rendelete. A helyi hulladékgazdálkodási terv kihirdetéséről Királyegyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004. (VIII.16.) rendelete A helyi hulladékgazdálkodási terv kihirdetéséről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.) 35.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2004. (09.20.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2004. (09.20.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2004. (09.20.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2004. (IX. 24.) rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2004. (IX. 24.) rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási tervről Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2004. (IX. 24.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata A II/A. új depónia építési munkálata, háttérben az I. ütem K-i oldala Új építés

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata  A II/A. új depónia építési munkálata, háttérben az I. ütem K-i oldala Új építés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2014 A II/A. új depónia építési munkálata, háttérben az

Részletesebben

Sumony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004. (VIII.16.) rendelete. A helyi hulladékgazdálkodási terv kihirdetéséről

Sumony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004. (VIII.16.) rendelete. A helyi hulladékgazdálkodási terv kihirdetéséről Sumony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004. (VIII.16.) rendelete A helyi hulladékgazdálkodási terv kihirdetéséről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.) 35. (1)-(3)

Részletesebben

Szekszárd és környéke közös helyi hulladékgazdálkodási terve végrehajtásának beszámolója és felülvizsgálata

Szekszárd és környéke közös helyi hulladékgazdálkodási terve végrehajtásának beszámolója és felülvizsgálata Szekszárd és környéke közös helyi hulladékgazdálkodási terve végrehajtásának beszámolója és felülvizsgálata Készítette: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala ALISCA Terra Regionális Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 19/2010. (VI. 2.) sz. rendelete. Miskolc Megyei Jogú Város Helyi Hulladékgazdálkodási Tervérıl

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 19/2010. (VI. 2.) sz. rendelete. Miskolc Megyei Jogú Város Helyi Hulladékgazdálkodási Tervérıl MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 19/2010. (VI. 2.) sz. rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Helyi Hulladékgazdálkodási Tervérıl Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Szentkirály község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2005. (II.17.) ökt. r e n d e l e t e. a helyi hulladékgazdálkodási tervről.

Szentkirály község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2005. (II.17.) ökt. r e n d e l e t e. a helyi hulladékgazdálkodási tervről. Szentkirály község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2005. (II.17.) ökt. r e n d e l e t e a helyi hulladékgazdálkodási tervről. A Képviselő-testület a Hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII.

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 21/2004. (VII.23.) rendelete a. Balatonfüred Város Hulladékgazdálkodási Tervérıl

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 21/2004. (VII.23.) rendelete a. Balatonfüred Város Hulladékgazdálkodási Tervérıl Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2004. (VII.23.) rendelete a Balatonfüred Város Hulladékgazdálkodási Tervérıl a 44/2008. (XII.20.) önkormányzati rendelettel módosítva Balatonfüred

Részletesebben

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 36/2004. (XI. 11.) ÖR sz. rendelete. A helyi hulladék-gazdálkodási tervről

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 36/2004. (XI. 11.) ÖR sz. rendelete. A helyi hulladék-gazdálkodási tervről 1 Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 36/2004. (XI. 11.) ÖR sz. rendelete A helyi -gazdálkodási tervről 2 Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2004. (XI. 11.) ÖR.

Részletesebben

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Tervet ezen rendelet 1. sz. mellékletét képezı tervben hagyja jóvá.

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Tervet ezen rendelet 1. sz. mellékletét képezı tervben hagyja jóvá. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 10/2010. (IX. 20.) sz. önkormányzati rendelete a 2010-2015 évek közötti Helyi Hulladékgazdálkodási Terv kihirdetésérıl Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Zalaszántó település. Helyi Hulladékgazdálkodási Terve. MEGRENDELŐ: Zalaszántó Község Önkormányzata 1-018/2011. VÉGH SZILÁRD OKL.

Zalaszántó település. Helyi Hulladékgazdálkodási Terve. MEGRENDELŐ: Zalaszántó Község Önkormányzata 1-018/2011. VÉGH SZILÁRD OKL. Zalaszántó település MEGRENDELŐ: Zalaszántó Község Önkormányzata 1-018/2011. VÉGH SZILÁRD OKL. KÖRNYEZETMÉRNÖK TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 ELİZMÉNYEK... 5 1. A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV MEGALAPOZÁSA 3

TARTALOMJEGYZÉK I. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV MEGALAPOZÁSA 3 TARTALOMJEGYZÉK I. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV MEGALAPOZÁSA 3 Bevezetés...4 1. A tervkészítés általános adatai. 5 1.1. A tervezési szint és a település bemutatása 5 1.1.1. A tervezési szint és a bázis

Részletesebben

Helyi Hulladékgazdálkodási Terve

Helyi Hulladékgazdálkodási Terve Alsónémedi Nagyközség Helyi Hulladékgazdálkodási Terve 2010 2015 Készült: Alsónémedi, 2010. május Készítette: Czafrangó Ágnes környezetvédelmi elıadó 1 Tartalomjegyzék A tervkészítés általános adatai...

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV POLGÁRDI KISTÉRSÉG. 2004. Budapest. Központ: 1012 Budapest, Logodi u. 52.

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV POLGÁRDI KISTÉRSÉG. 2004. Budapest. Központ: 1012 Budapest, Logodi u. 52. Központ: 1012 Budapest, Logodi u. 52. Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 2004. Budapest

Részletesebben

Beszámoló és felülvizsgálat a 2004. év júniusában elkészült

Beszámoló és felülvizsgálat a 2004. év júniusában elkészült Beszámoló és felülvizsgálat a 2004. év júniusában elkészült Tolna város, Bogyiszló és Fácánkert községek közös helyi hulladékgazdálkodási terve címő dokumentumról Készítette: ALISCA Terra Regionális Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Sajószöged Község Önkormányzatának 6/2005./VI.30./sz. KT. rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervrıl a módosítással egységes szerkezetben

Sajószöged Község Önkormányzatának 6/2005./VI.30./sz. KT. rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervrıl a módosítással egységes szerkezetben Sajószöged Község Önkormányzatának 6/2005./VI.30./sz. KT. rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervrıl a módosítással egységes szerkezetben Sajószöged község Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi

Részletesebben

Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 14/2004. ( VIII.31.) számú önkormányzati rendelete

Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 14/2004. ( VIII.31.) számú önkormányzati rendelete Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2004. ( VIII.31.) számú önkormányzati rendelete Szekszárd és környéke közös helyi hulladékgazdálkodási tervrıl a 12/2009 (VIII.19.) számú rendelettel

Részletesebben

Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (VI. 28.) önkormányzati rendelete. A helyi hulladékgazdálkodási tervrıl

Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (VI. 28.) önkormányzati rendelete. A helyi hulladékgazdálkodási tervrıl Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/211. (VI. 28.) önkormányzati rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervrıl Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2005.(II.18.) RENDELETE A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVRŐL

NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2005.(II.18.) RENDELETE A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVRŐL NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2005.(II.18.) RENDELETE A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVRŐL Nyárlőrinc Község Önkormányzata a gazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.)

Részletesebben

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 19/2004. (10. 29.) sz. rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv kihirdetésérıl

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 19/2004. (10. 29.) sz. rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv kihirdetésérıl Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 19/2004. (10. 29.) sz. rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv kihirdetésérıl Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete A hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének. 11/2004.(X. 11.) számú. rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének. 11/2004.(X. 11.) számú. rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2004.(X. 11.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2005. (II.10.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2005. (II.10.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2005. (II.10.) r e n d e l e t e Csorvás nagyközség helyi hulladékgazdálkodási tervérıl Csorvás Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

B L A U T E C H Humán- és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft

B L A U T E C H Humán- és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft B L A U T E C H Humán- és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft Veszprém, Hársfa u. 39. Tel: (88) 590-050 Fax: (88) 590-059 Honlap: www.blautech.hu E-mail cím: mail@blautech.hu A Környezetvédelmi és Területfejlesztési

Részletesebben

FELÜLVIZSGÁLAT HOMOKHÁTI ÖNKORMÁNYZATOK KISTÉRSÉGFEJLESZTÉSI TÁRSULÁSA KÖZÖS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

FELÜLVIZSGÁLAT HOMOKHÁTI ÖNKORMÁNYZATOK KISTÉRSÉGFEJLESZTÉSI TÁRSULÁSA KÖZÖS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLAT HOMOKHÁTI ÖNKORMÁNYZATOK KISTÉRSÉGFEJLESZTÉSI TÁRSULÁSA KÖZÖS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2007. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 12 A) ÁLTALÁNOS ADATOK A HOMOKHÁTI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

Részletesebben

Belsısárd Község Önkormányzati Képviselı-testületének 16/2004.(IX.23.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl

Belsısárd Község Önkormányzati Képviselı-testületének 16/2004.(IX.23.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl Belsısárd Község Önkormányzati Képviselı-testületének 16/2004.(IX.23.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl Belsısárd Község Önkormányzati Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben