Vízvédelmi-vízgazdálkodás:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vízvédelmi-vízgazdálkodás:"

Átírás

1 1. II. félévre vonatkozó környezeti adatok Kenderesre vonatkozóan a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség adatai alapján I. Vízvédelmi-vízgazdálkodás: Ipari üzemek szennyvízkibocsátása Kenderes település területén technológiai szennyvizet, közvetlenül felszíni befogadóba kibocsátó ipari üzem nem mőködik. Települési és kommunális szennyvizek kibocsátása A település közigazgatási területén két szennyvízkibocsátó üzemel, amelyek tisztított települési illetve tisztított kommunális szennyvizet bocsátanak ki felszíni befogadóba. Kenderes Települési Szennyvíztisztító telep (Kenderes, külterület, hrsz.: 0230/10) Engedélyes: Kenderes Város Vízmő (5331 Kenderes, Szent I. út 56.) Kibocsátott szennyvíz: települési szennyvíz. A szennyvíztisztító telep T/6141 vízikönyvi számon, a 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet szerinti érvényes vízjogi üzemeltetési engedély szerint üzemel. II. félév vonatkozásában szennyvízbírság kiszabására a Felügyelıség részérıl nem került sor, a szennyvíztisztító telep káros vízszennyezést nem okozott. Fenyves Otthon JNKSZM Fogyatékosok Otthona szennyvíztisztító ((Kenderes-Bánhalma, külterület, hrsz.: 0272/3)

2 2 Engedélyes: Fenyves Otthon JNKSZM Fogyatékosok Otthona (5324 Bánhalma, Tanya 34.) Kibocsátott szennyvíz: kommunális szennyvíz. A szennyvíztisztító telep HB/1137 vízikönyvi számon, a 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet szerinti érvényes vízjogi üzemeltetési engedély szerint üzemel. II. félév vonatkozásában szennyvízbírság kiszabására a Felügyelıség részérıl nem került sor, a szennyvíztisztító telep káros vízszennyezést nem okozott. Belvíz és önözı csatornahálózat vízminısége A Kakat fıcsatorna vízminıségére vonatkozóan II. félévére vízminıségi adatokkal nem rendelkezünk. A település bel- és külterületi csapadékvíz elvezetésével, a belvíz és öntözı csatornahálózat vízminıségével kapcsolatosan javasoljuk a csatornák kezelıinek megkeresését. Felszín alatti vizek állapota Talajvizek, rétegvizek állapota A VKI monitoring (felszín alatti vizekre vonatkozóan) keretében a Felügyelıség a térségben nem végez vizsgálatokat. Felügyelıségünk a vízjogi engedélyekben kötelezıen elıírt gyakorisággal vizsgálandó talajvíz kutak vízvizsgálati eredményeit tartja nyilván. Ezen kutak az adott területen végezett tevékenységek során történt szennyezések nyomon követésére szolgálnak. Ezek alábbiak: AGIP Hungária Zrt.: üzemanyagtöltı állomás Air-Service Rt.: Kenderesi repülıtér MOL Nyrt: Kisújszállás gázüzem és a Kis-38 gáztermelı kút közötti vezetéklyukadás (TPH szennyezés) MOL Nyrt: gázüzem (használtvíz szikkasztás és kármentesítés/szénhidrogén szennyezés) Kenderes Kft.: 0249/ hrsz.: tehenészeti telep, üzemanyag töltı Kenderes Kft.: 308 hrsz.: sertéstelep A település felszín alatti vizeinek mennyiségi és minıségi állapotáról javasoljuk a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságot megkeresni, ezen adatokkal az Igazgatóság rendelkezik. Felhívjuk a figyelmet, hogy Kenderes település a KÖTI-KÖVIZG által készített vízgyőjtı-gazdálkodási tervben a 2-18 Nagykunság tervezési alegységbe tartozik. Az alegységre vonatkozó ütemtervek, munkaprogramok és jelentıs vízgazdálkodási kérdések megtalálhatók az Igazgatóság honlapján a oldalon, továbbá a honlapon.

3 3 II. Levegıtisztaság-védelem: II. félévére nem rendelkezünk adatokkal. III. Hulladékgazdálkodás: A Kenderes településen keletkezı hulladékok körére és mennyiségére vonatkozó adatokat a Hulladékgazdálkodási Információs Rendszerbıl (HIR) lehet kinyerni. A HIR rendszerbe adatszolgáltatásra kötelezett ügyfelek körét a 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet határozza meg. A hulladékkeletkezéssel és kezeléssel kapcsolatos adatokat a honlapon több évre visszamenıleg is lehetıség van lekérdezni, a honlap nyilvános, mindenki által hozzáférhetı.

4 4 A. évi HIR adatok szerint Kenderes településrıl kg EWC települési szilárd hulladék került beszállításra a Kétpói Regionális Lerakóra.

5 5 A. évben adatot szolgáltató ügyfelek által HT lapon jelentett keletkezett hulladékok. Lekérd ezés neve: Keletkezett hulladékok Év Adatszolgáltató név Adatszolg áltató telephely település név Hulladé kkód ENI Hungaria Zrt. Kenderes ENI Hungaria Zrt. Kenderes ENI Hungaria Zrt. Kenderes Kenderes Hulladék Homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó hulladék keverékek csomagolási hulladékok Veszél yes? igen Fizikai megjelenés i forma iszapszerő 21-25% Keletk ezett menny iség [kg] 100 igen szilárd 8 igen szilárd 2 igen szilárd 820 Kenderes Veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadékok igen folyékony 600 Kenderes Olajat tartalmazó hulladékok igen folyékony Kenderes Veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek igen szilárd 2730 Kenderes Kenderes Kenderes Egyéb szigetelıanyagok, amelyek veszélyes anyagból állnak vagy azokat tartalmazzák PCB-ket tartalmazó építkezési és bontási hulladékok (pl. PCB-ket tartalmazó szigetelıanyag, PCB-ket tartalmazó gyanta-alapú padozat, PCB-ket tartalmazó leszigetelt ablak, PCB-ket tartalmazó kondenzátorok) Elemek és akkumulátorok, amelyek között , vagy a igen szilárd 180 igen szilárd 230 igen szilárd 25

6 6 kódszám alatt felsorolt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók Apáczai Csere János Általános Kenderes Iskola igen szilárd 25 Kenderesi Mgtsz Kenderes Veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok igen szilárd 29 Kenderesi Mgtsz Kenderes Egyéb szőrıpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek) igen szilárd 114 Kenderesi Mgtsz Kenderes igen folyékony 938 Kenderesi Mgtsz Kenderes igen szilárd 94 Kenderesi Mgtsz Kenderes igen szilárd 114 Kenderesi Mgtsz Kenderes Termékként tovább nem használható gumiabroncsok nem szilárd 670 Kenderesi Mgtsz Kenderes Olajszőrık igen szilárd 109 Kenderesi Mgtsz Kenderes Ólomakkumulátorok igen szilárd 540 Kenderesi Mgtsz Kenderes Vas és acél nem szilárd 1400 Kenderesi Mgtsz Kenderes Egyéb hulladékok, amelyek győjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez igen szilárd 7795 kötött a fertızések elkerülése érdekében Kenderes igen folyékony 2100 Kenderes igen szilárd 240 Kenderesi Szakiskola, Középiskola És Kollégium Kenderesi Szakiskola, Középiskola És Kollégium Kenderes igen szilárd 140 Kenderes Olajszőrık igen szilárd 140 Kenderes Ólomakkumulátorok igen szilárd 1440 Kenderes Kenderes igen folyékony 255 igen szilárd 14

7 7 Kenderesi Szakiskola, Középiskola És Kollégium Kenderesi Szakiskola, Középiskola És Kollégium Kenderes Masonite Magyarország Kft. Kenderes Masonite Magyarország Kft. Kenderes igen szilárd 29 Kenderes Olajszőrık igen szilárd 4 Szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítıanyagok hulladékai igen szilárd 160 igen folyékony 100 Masonite Magyarország Kft. Kenderes Fém nem szilárd 1500 Masonite Magyarország Kft. Kenderes igen szilárd 450 Masonite Magyarország Kft. Kenderes igen szilárd 190 Masonite Magyarország Kft. Kenderes PCB-ket tartalmazó transzformátorok és kondenzátorok igen szilárd 130 Masonite Magyarország Kft. Kenderes Ólomakkumulátorok igen szilárd 140 Masonite Magyarország Kft. Kenderes Azbesztet tartalmazó építıanyagok igen szilárd 40 Masonite Magyarország Kft. Kenderes Fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok igen szilárd 70 Masonite Magyarország Kft. Kenderes Kéménysöprésbıl származó hulladékok nem szilárd 1210 Középtiszai Mg. Zrt. Kenderes Középtiszai Mg. Zrt. Kenderes Olaj-víz szeparátorokból származó iszapok igen Középtiszai Mg. Zrt. Kenderes Középtiszai Mg. Zrt. Kenderes szőrıanyagok (ideértve a közelebbrıl nem meghatározott olajszőrıket), törlıkendık, védıruházat igen folyékony 4000 iszapszerő 11-15% 80 igen szilárd 305 igen szilárd 420 Középtiszai Mg. Zrt. Kenderes Olajszőrık igen szilárd 90 Középtiszai Mg. Zrt. Kenderes Veszélyes anyagokat tartalmazó használatból kivont berendezések, amelyek különböznek tıl ig felsorolt tételektıl igen szilárd 20

8 8 Középtiszai Mg. Zrt. Kenderes Középtiszai Mg. Zrt. Kenderes Egyéb hulladékok, amelyek győjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertızések elkerülése érdekében Egyéb hulladékok, amelyek győjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertızések elkerülése érdekében igen szilárd 4 igen szilárd 6 Középtiszai Mg. Zrt. Kenderes Hulladékká vált állati szövetek nem szilárd Állati ürülék, vizelet és trágya (beleértve a szennyezett Középtiszai Mg. Zrt. Kenderes szalmát), elkülönítve győjtött és nem folyékony nem a képzıdés helyén kezelt folyékony hulladék 00 (hígtrágya) Középtiszai Mg. Zrt. Kenderes Állati ürülék, vizelet és trágya (beleértve a szennyezett szalmát), elkülönítve győjtött és nem a képzıdés helyén kezelt folyékony hulladék (hígtrágya) nem szilárd Középtiszai Mg. Zrt. Kenderes Közelebbrıl nem meghatározott hulladékok nem szilárd Kenderes Biogáz Kft. Kenderes Kenderes Biogáz Kft. Kenderes Jnszm Fogyatékosok Otthona Bánhalma Kenderes Nagyk.Onkorm.Kepv.Test. Kenderes Állati és növényi hulladék anaerob kezelésébıl származó folyadék Állati és növényi hulladék anaerob kezelésébıl származó kirothasztott anyag Egyéb hulladékok, amelyek győjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertızések elkerülése érdekében Kenderes Települési szennyvíz tisztításából származó iszapok nem nem nem folyékony szilárd igen szilárd 35 iszapszerő 11-15%

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 74.511-1-/11. Ea: dr. Balthazár Éva Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A Multigrade Kft.

Részletesebben

5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet

5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. -a (2) bekezdésének a) pontjában

Részletesebben

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása hulladékgazdálkodási terve. 2011-2016. évekre

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása hulladékgazdálkodási terve. 2011-2016. évekre 1. sz. melléklet Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása hulladékgazdálkodási terve 2011-2016. évekre K o m l ó 2 0 11. Készítette: Kádas Miklós Környezetvédelmi szakért Engedély száma: SZKV-hu/02-1195

Részletesebben

II. 2.) A szállítható nem veszélyes hulladékok megnevezése, EWC kódja és mennyisége:

II. 2.) A szállítható nem veszélyes hulladékok megnevezése, EWC kódja és mennyisége: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

EWC kódok Engedély veszélyes hulladék tárolására

EWC kódok Engedély veszélyes hulladék tárolására 07 01 03* halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok 07 01 04* egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok 07 02 03* halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és

Részletesebben

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV BESZÁMOLÓ II.

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV BESZÁMOLÓ II. Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távirda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

Részletesebben

Zalaszántó település. Helyi Hulladékgazdálkodási Terve. MEGRENDELŐ: Zalaszántó Község Önkormányzata 1-018/2011. VÉGH SZILÁRD OKL.

Zalaszántó település. Helyi Hulladékgazdálkodási Terve. MEGRENDELŐ: Zalaszántó Község Önkormányzata 1-018/2011. VÉGH SZILÁRD OKL. Zalaszántó település MEGRENDELŐ: Zalaszántó Község Önkormányzata 1-018/2011. VÉGH SZILÁRD OKL. KÖRNYEZETMÉRNÖK TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 ELİZMÉNYEK... 5 1. A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség 1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 79236-1-1/211. Tárgy: Nem veszélyes hulladék szállítási engedélyké- El adó: dr. Séra Judit (jogi) relem. Maknics

Részletesebben

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 19/2004. (10. 29.) sz. rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv kihirdetésérıl

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 19/2004. (10. 29.) sz. rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv kihirdetésérıl Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 19/2004. (10. 29.) sz. rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv kihirdetésérıl Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete A hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Belsısárd Község Önkormányzati Képviselı-testületének 16/2004.(IX.23.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl

Belsısárd Község Önkormányzati Képviselı-testületének 16/2004.(IX.23.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl Belsısárd Község Önkormányzati Képviselı-testületének 16/2004.(IX.23.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl Belsısárd Község Önkormányzati Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

B L A U T E C H Humán- és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft

B L A U T E C H Humán- és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft B L A U T E C H Humán- és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft Veszprém, Hársfa u. 39. Tel: (88) 590-050 Fax: (88) 590-059 Honlap: www.blautech.hu E-mail cím: mail@blautech.hu A Környezetvédelmi és Területfejlesztési

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2005. (II.10.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2005. (II.10.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2005. (II.10.) r e n d e l e t e Csorvás nagyközség helyi hulladékgazdálkodási tervérıl Csorvás Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C fsz. 3. Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C fsz. 3. Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu

Részletesebben

M85 gyorsforgalmi út Pereszteg- Sopron- országhatár közötti szakasz KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY

M85 gyorsforgalmi út Pereszteg- Sopron- országhatár közötti szakasz KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY M85 gyorsforgalmi út Pereszteg- Sopron- országhatár közötti szakasz KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY OKTF-KP/2015-3/2015. ügyiratú hiánypótlási felhívása alapján összeállított HIÁNYPÓTLÁSI DOKUMENTÁCIÓ Megbízó:

Részletesebben

Melléklet. a veszélyes hulladékok jegyzéke

Melléklet. a veszélyes hulladékok jegyzéke Melléklet a veszélyes jegyzéke Kitöltési útmutató: Felhívjuk figyelmét, hogy a táblázat a veszélyes teljes körére kiterjed. A táblázat betűtípusait, betűméretét stb. kérjük ne változtassa meg, különben

Részletesebben

Beszámoló és felülvizsgálat a 2004. év júniusában elkészült

Beszámoló és felülvizsgálat a 2004. év júniusában elkészült Beszámoló és felülvizsgálat a 2004. év júniusában elkészült Tolna város, Bogyiszló és Fácánkert községek közös helyi hulladékgazdálkodási terve címő dokumentumról Készítette: ALISCA Terra Regionális Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Dr. Hornyák Margit A hulladékgazdálkodás alapfogalmai és jogi vonatkozások. 1.1. A hulladék és a veszélyes hulladék fogalma

Dr. Hornyák Margit A hulladékgazdálkodás alapfogalmai és jogi vonatkozások. 1.1. A hulladék és a veszélyes hulladék fogalma Dr. Hornyák Margit A hulladékgazdálkodás alapfogalmai és jogi vonatkozások 1.1. A hulladék és a veszélyes hulladék fogalma Az eddig fellelt, legkorábbról származó magyar nyelvő, hulladékkezeléssel kapcsolatos

Részletesebben

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet. a hulladékok jegyzékéről. (módosította a 22/2004. (XII. 11.) KvVM rendelet)

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet. a hulladékok jegyzékéről. (módosította a 22/2004. (XII. 11.) KvVM rendelet) 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a jegyzékéről (módosította a 22/2004. (XII. 11.) KvVM rendelet) A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. -a (2) bekezdésének b)

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2. FELÜLVIZSGÁLATA

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2. FELÜLVIZSGÁLATA ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2. FELÜLVIZSGÁLATA 2011. december TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS...5 2. A FELÜLVIZSGÁLAT ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEI...5 2.1. A Helyi Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálatának

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2009.(IX.04.) és a 16/2009.(IX.29.) rendeletével módosított

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2009.(IX.04.) és a 16/2009.(IX.29.) rendeletével módosított Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2009.(IX.04.) és a 16/2009.(IX.29.) rendeletével módosított 2/2006. (II. 10.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1747-5/2012. Tárgy: A LAB-NYÚL Kft. alsótoldi telepének korszerűsítése,

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 832/2014. Iktatószám: 64504/2014. Ügyintéző: Görög Annamária Bálint Zsuzsánna Mellékletek: 1. sz. melléklet: zajkibocsátási határérték

Részletesebben

1.OÓ Engedélyes: Majoros Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

1.OÓ Engedélyes: Majoros Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZÉP-DUNÁNTÚ-LI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 20910/2014. Iktatószám: 3393/2015. Ugyintéző: Bujdosó Juliam~a Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély HATÁROZAT 1.OÓ Engedélyes:

Részletesebben

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft.

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. ISO 9001 környezeti károk felszámolása és a felszín alatti vizek és ivóvízbázisok védelme érdekében javasolt szakmai programja ISO 14001 MINTAVEVİ NAT-1-1016/2003 H-9025

Részletesebben

Helyi Hulladékgazdálkodási Terve

Helyi Hulladékgazdálkodási Terve Alsónémedi Nagyközség Helyi Hulladékgazdálkodási Terve 2010 2015 Készült: Alsónémedi, 2010. május Készítette: Czafrangó Ágnes környezetvédelmi elıadó 1 Tartalomjegyzék A tervkészítés általános adatai...

Részletesebben

NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK

NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK File név: PAKSII_KHT_17_Nemradiohull 1/36 File név: PAKSII_KHT_17_Nemradiohull 2/36 TARTALOMJEGYZÉK 17 NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK... 5 17.1 Jogszabályi háttér... 5 17.2 A hulladék

Részletesebben

WAG Logisztika Kft. által szállítható veszélyes hulladékok EWC listája

WAG Logisztika Kft. által szállítható veszélyes hulladékok EWC listája WAG Logisztika Kft. által szállítható veszélyes hulladékok EWC listája EWC kódszám Megnevezés 2 Mezőgazdasági, kertészeti, vízkultúrás termelésből, erdőgazdaságból, vadászatból, halászatból, élelmiszer

Részletesebben

MUNKAANYAG. Hadabásné Szigethy Gyöngyi. Környezetvédelmi és vízügyi igazgatási ismeretek. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Hadabásné Szigethy Gyöngyi. Környezetvédelmi és vízügyi igazgatási ismeretek. A követelménymodul megnevezése: Hadabásné Szigethy Gyöngyi Környezetvédelmi és vízügyi igazgatási ismeretek A követelménymodul megnevezése: Általános környezetvédelmi feladatok A követelménymodul száma: 1214-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI? FŐFELÜGYELŐSÉG

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI? FŐFELÜGYELŐSÉG - 1 ~L1 [:~hi1 [0 ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI? FŐFELÜGYELŐSÉG Ikíoo3s:um: OKTF-KP/350-8!20 15 )~imie:o: Dózsa Tibor Tórp: 1Iulladékgazdálkodást engedély HATÁROZAT Az Országos Környezetvédelmi

Részletesebben