Vízvédelmi-vízgazdálkodás:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vízvédelmi-vízgazdálkodás:"

Átírás

1 2010. I félévre vonatkozó környezeti adatok Kenderesre vonatkozóan a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség adatai alapján I. Vízvédelmi-vízgazdálkodás: Ipari ek szennyvízkibocsátása Kenderes település területén technológiai szennyvizet, közvetlenül felszíni befogadóba kibocsátó ipari nem mőködik. Települési és kommunális szennyvizek kibocsátása A település közigazgatási területén két szennyvízkibocsátó el, amelyek tisztított települési illetve tisztított kommunális szennyvizet bocsátanak ki felszíni befogadóba. Kenderes Települési Szennyvíztisztító telep (Kenderes, külterület, hrsz.: 0230/10) Engedélyes: Kenderes Város Vízmő (5331 Kenderes, Szent I. út 56.) Kibocsátott szennyvíz: települési szennyvíz. A szennyvíztisztító telep T/6141 vízikönyvi számon, a 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet szerinti érvényes vízjogi eltetési engedély szerint el I félév vonatkozásában szennyvízbírság kiszabására a Felügyelıség részérıl nem került sor, a szennyvíztisztító telep káros vízszennyezést nem okozott. Fenyves Otthon JNKSZM Fogyatékosok Otthona szennyvíztisztító ((Kenderes- Bánhalma, külterület, hrsz.: 0272/3) Engedélyes: Fenyves Otthon JNKSZM Fogyatékosok Otthona (5324 Bánhalma, Tanya 34.) Kibocsátott szennyvíz: kommunális szennyvíz. A szennyvíztisztító telep HB/1137 vízikönyvi számon, a 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet szerinti érvényes vízjogi eltetési engedély szerint el I félév vonatkozásában szennyvízbírság kiszabására a Felügyelıség részérıl nem került sor, a szennyvíztisztító telep káros vízszennyezést nem okozott. Belvíz és önözı csatornahálózat vízminısége A Kakat fıcsatorna vízminıségére vonatkozóan 2010 I. félévére vízminıségi adatokkal nem rendelkezünk.

2 A település bel- és külterületi csapadékvíz elvezetésével, a belvíz és öntözı csatornahálózat vízminıségével kapcsolatosan javasoljuk a csatornák kezelıinek megkeresését. Felszín alatti vizek állapota Talajvizek, rétegvizek állapota A VKI monitoring (felszín alatti vizekre vonatkozóan) keretében a Felügyelıség a térségben nem végez vizsgálatokat. Felügyelıségünk a vízjogi engedélyekben kötelezıen elıírt gyakorisággal vizsgálandó talajvíz kutak vízvizsgálati eredményeit tartja nyilván. Ezen kutak az adott területen végezett tevékenységek során történt szennyezések nyomon követésére szolgálnak. Ezek alábbiak: AGIP Hungária Zrt.: anyagtöltı állomás Air-Service Rt.: Kenderesi repülıtér MOL Nyrt: Kisújszállás gáz és a Kis-38 gáztermelı kút közötti vezetéklyukadás (TPH szennyezés) MOL Nyrt: gáz (használtvíz szikkasztás és kármentesítés/szénhidrogén szennyezés) Kenderes Kft.: 0249/ hrsz.: tehenészeti telep, anyag töltı Kenderes Kft.: 308 hrsz.: sertéstelep A település felszín alatti vizeinek mennyiségi és minıségi állapotáról javasoljuk a Közép- Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságot megkeresni, ezen adatokkal az Igazgatóság rendelkezik. Felhívjuk a figyelmet, hogy Kenderes település a KÖTI-KÖVIZG által készített vízgyőjtıgazdálkodási tervben a 2-18 Nagykunság tervezési alegységbe tartozik. Az alegységre vonatkozó ütemtervek, munkaprogramok és jelentıs vízgazdálkodási kérdések megtalálhatók az Igazgatóság honlapján a oldalon, továbbá a honlapon. II. Levegıtisztaság-védelem: A levegı védelmérıl szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet hatálya alá esı légszennyezı telephelyek eltek az éves légszennyezés mértéke (LM) bejelentések alapján.

3 KTJ ÜZEMELTETİ TELEPHELY CÍM TECHNOLÓGIA KAPACITÁS Kenderes I Kenderes 2006 Kft. kerület Villamos energia termelı Kenderes I. kerület gabonaszárítás B t 4-es fıút mellett szárítóval és gabonatisztítás Külterület villamos energia termelés 1 MW Középiskola És iskola Szent István út 27. melegvíz ellátás 465 kw Kollégium Középtiszai Mg. Zrt. Biodízel Külterület 0278/8 tüzelés hrsz. 15 m3gáz/ó Masonite Magyarország Faipari Kastély főtés m3/év Kft. Masonite Magyarország asztalosipari termékek Faipari Kastély 0 t/év oldószer Kft. festése MOL Magyar Olaj- és Gáz Gázipari külterület kazánház 650 kw MOL Magyar Olaj- és Gáz Gázipari külterület gázelıkészítés 1230 kw Talajvíz Vidra Kft. Külterület talajvíztisztítás 4 m3 víz/nap sztrippelı A fenti telephelyek kibocsátásait az alábbi táblázat tartalmazza:

4 4 KTJ ÜZEMELTETİ TELEPHELY TELEPHELY CÍME FORRÁS FORRÁS NEVE MAGASSÁG (M) ANYAG ANYAGNEV Kenderes 2006 Kft. Kenderes I. kerület Kenderes Biogáz Kft iskola iskola iskola Kenderes I. kerület 4-es fıút mellett P1 porleválasztó ciklon kürtıje Külterület P1 gázmotor kémény I Szilárd anyag Külterület P1 gázmotor kémény I. 6 2 Szén-monoxid Külterület P1 gázmotor kémény I. 6 3 Külterület P1 gázmotor kémény I. 6 7 Szilárd anyag Külterület P1 gázmotor kémény I SZÉN-DIOXID Külterület Külterület Külterület Külterület Külterület Szent István út 27. Szent István út 27. Szent István út 27. P2 P2 P2 P2 P2 gázmotor kémény II. gázmotor kémény II. gázmotor kémény II. gázmotor kémény II. gázmotor kémény II Szén-monoxid 6 3 P1 kazán kémény Szilárd anyag SZÉN-DIOXID P1 kazán kémény 7 2 Szén-monoxid P1 kazán kémény 7 3 Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség

5 iskola iskola Szent István út 27. Szent István út Masonite Magyarország Kft. Faipari Kastély P Masonite Magyarország Kft. Faipari Kastély P Masonite Magyarország Kft. Faipari Kastély P Masonite Magyarország Kft. Faipari Kastély P Masonite Magyarország Kft. Faipari Kastély P1 P1 kazán kémény 7 7 Szilárd anyag P1 kazán kémény SZÉN-DIOXID kémény I. kémény I. kémény I. kémény I. kémény I Szén-monoxid Szilárd anyag SZÉN-DIOXID Masonite Magyarország Kft. Faipari Kastély P13 hılégfúvó I Masonite Magyarország Kft. Faipari Kastély P13 hılégfúvó I Szén-monoxid Masonite Magyarország Kft. Faipari Kastély P13 hılégfúvó I Masonite Magyarország Kft. Faipari Kastély P13 hılégfúvó I Szilárd anyag Masonite Magyarország Kft. Faipari Kastély P13 hılégfúvó I SZÉN-DIOXID Masonite Magyarország Kft. Faipari Kastély P14 hılégfúvó II Masonite Magyarország Kft. Faipari Kastély P14 hılégfúvó II Szén-monoxid Masonite Magyarország Kft. Faipari Kastély P14 hılégfúvó II Masonite Magyarország Kft. Faipari Kastély P14 hılégfúvó II Szilárd anyag Masonite Magyarország Kft. Faipari Kastély P14 hılégfúvó II SZÉN-DIOXID Masonite Magyarország Kft. Faipari Kastély P15 vizes festıfal 7 7 Szilárd anyag Masonite Magyarország Kft. Faipari Kastély P15 vizes festıfal Toluol Masonite Magyarország Kft. Faipari Kastély P15 vizes festıfal Xilolok Masonite Magyarország Kft. Faipari Kastély P15 vizes festıfal Etil-benzol Masonite Magyarország Kft. Faipari Kastély P15 vizes festıfal 7 METOXI PROPIL-(2)- 261 ACETÁT

6 Masonite Magyarország Kft. Faipari Kastély P15 vizes festıfal Aceton Masonite Magyarország Kft. Faipari Kastély P15 vizes festıfal 7 Metil-etil-keton / butanon / Masonite Magyarország Kft. Faipari Kastély P15 vizes festıfal 7 Metil-izobutil-keton / metil-2-pentanon; izobutil-metil-keton / Masonite Magyarország Kft. Faipari Kastély P15 vizes festıfal 7 Etil-acetát / 321 ecetészter; ecetsavetil-észter / Masonite Magyarország Kft. Faipari Kastély P15 vizes festıfal Butil-acetát / ecetsavbutil-észter / Masonite Magyarország Kft. Faipari Kastély P15 vizes festıfal Izo-butil-acetát Masonite Magyarország Kft. Faipari Kastély P15 vizes festıfal Masonite Magyarország Kft. Faipari Kastély P Masonite Magyarország Kft. Faipari Kastély P Masonite Magyarország Kft. Faipari Kastély P Masonite Magyarország Kft. Faipari Kastély P Masonite Magyarország Kft. Faipari Kastély P Masonite Magyarország Kft. Faipari Kastély P Masonite Magyarország Kft. Faipari Kastély P Masonite Magyarország Kft. Faipari Kastély P Masonite Magyarország Kft. Faipari Kastély P Masonite Magyarország Kft. Faipari Kastély P2 szabászmőhely gázkazán kémény szabászmőhely gázkazán kémény szabászmőhely gázkazán kémény szabászmőhely gázkazán kémény szabászmőhely gázkazán kémény kémény II. kémény II. kémény II. kémény II. kémény II. 6 1 Etilén-glikol-monobutiléter / 2-butoxietanol;butil-glikol / 6 2 Szén-monoxid Szilárd anyag SZÉN-DIOXID Szén-monoxid Szilárd anyag SZÉN-DIOXID

7 Masonite Magyarország Kft. Faipari Kastély P Masonite Magyarország Kft. Faipari Kastély P Masonite Magyarország Kft. Faipari Kastély P Masonite Magyarország Kft. Faipari Kastély P Masonite Magyarország Kft. Faipari Kastély P3 kémény III. kémény III. kémény III. kémény III. kémény III Toluol Xilolok Etil-benzol Aceton METOXI PROPIL-(2)- ACETÁT Metil-etil-keton / 2- butanon / Metil-izobutil-keton / metil-2-pentanon; izobutil-metil-keton / Etil-acetát / ecetészter; ecetsavetil-észter / Butil-acetát / ecetsavbutil-észter / Izo-butil-acetát Etilén-glikol-monobutiléter / 2-butoxietanol;butil-glikol / 10 2 Szén-monoxid Szilárd anyag SZÉN-DIOXID

8 Masonite Magyarország Kft. Faipari Kastély P Masonite Magyarország Kft. Faipari Kastély P Masonite Magyarország Kft. Faipari Kastély P Masonite Magyarország Kft. Faipari Kastély P Masonite Magyarország Kft. Faipari Kastély P4 Gáz külterület P4 Gáz külterület P4 Gáz külterület P4 Gáz külterület P4 Gáz külterület P4 Gáz külterület P5 kémény szociális épület kémény szociális épület kémény szociális épület kémény szociális épület kémény szociális épület GYSZ:C GYSZ:C GYSZ:C GYSZ:C GYSZ:C GYSZ:C Szén-monoxid Szilárd anyag SZÉN-DIOXID Szén-monoxid Szilárd anyag SZÉN-DIOXID 12 1

9 9 Gáz külterület P5 Gáz külterület P5 Gáz külterület P5 Gáz külterület P5 GYSZ:C GYSZ:C GYSZ:C GYSZ:C Szén-monoxid 12 3 Gáz külterület P6 glikol regeneráló Szilárd anyag SZÉN-DIOXID Gáz külterület P6 glikol regeneráló 8 2 Szén-monoxid Gáz külterület P6 glikol regeneráló 8 3 Gáz külterület P6 glikol regeneráló 8 7 Szilárd anyag Gáz külterület P6 glikol regeneráló SZÉN-DIOXID Gáz külterület P7 gázmelegítı 5 1 Gáz külterület P7 gázmelegítı 5 2 Szén-monoxid Gáz külterület P7 gázmelegítı 5 3 Gáz külterület P7 gázmelegítı 5 7 Szilárd anyag Gáz külterület P7 gázmelegítı SZÉN-DIOXID

10 10 III. Hulladékgazdálkodás: A Kenderes településen keletkezı hulladékok körére és mennyiségére vonatkozó adatokat a Hulladékgazdálkodási Információs Rendszerbıl (HIR) lehet kinyerni. A HIR rendszerbe adatszolgáltatásra kötelezett ügyfelek körét a 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet határozza meg. A hulladékkeletkezéssel és kezeléssel kapcsolatos adatokat a honlapon több évre visszamenıleg is lehetıség van lekérdezni, a honlap nyilvános, mindenki által hozzáférhetı. Mivel a HIR rendszerben a évre vonatkozó adatszolgáltatások még nem kerültek lezárásra, így csak a. évre vonatkozóan tudunk keletkezési adatokkal szolgálni a csatolt táblázatok szerint. A. évi HIR adatok szerint Kenderes településrıl kg EWC települési szilárd hulladék került beszállításra a Kétpói Regionális Lerakóra.

11 11 A. évben adatot szolgáltató ügyfelek által HT lapon jelentett keletkezett hulladékok. Lekérd ezés neve: Keletkezett hulladékok Év Adatszolgáltató név Adatszolg áltató telephely település név Hulladé kkód ENI Hungaria Zrt. Kenderes ENI Hungaria Zrt. Kenderes ENI Hungaria Zrt. Kenderes Kenderes Hulladék Homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó hulladék keverékek azokkal szennyezett csomagolási hulladékok Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szőrıanyagok (ideértve a közelebbrıl nem meghatározott olajszőrıket), törlıkendık, védıruházat azokkal szennyezett csomagolási hulladékok Veszél yes? igen Fizikai megjelenés i forma iszapszerő 21-25% Keletk ezett menny iség [kg] 100 igen szilárd 8 igen szilárd 2 igen szilárd 820 Kenderes Veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadékok igen folyékony 600 Kenderes Olajat tartalmazó hulladékok igen folyékony Kenderes Veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek igen szilárd 2730 Kenderes Kenderes Kenderes Egyéb szigetelıanyagok, amelyek veszélyes anyagból állnak vagy azokat tartalmazzák PCB-ket tartalmazó építkezési és bontási hulladékok (pl. PCB-ket tartalmazó szigetelıanyag, PCB-ket tartalmazó gyanta-alapú padozat, PCB-ket tartalmazó leszigetelt ablak, PCB-ket tartalmazó kondenzátorok) Elemek és akkumulátorok, amelyek között , vagy a igen szilárd 180 igen szilárd 230 igen szilárd 25

12 12 kódszám alatt felsorolt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók Apáczai Csere János Általános Kenderes azokkal szennyezett Iskola csomagolási hulladékok igen szilárd 25 Kenderesi Mgtsz Kenderes Veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok igen szilárd 29 Kenderesi Mgtsz Kenderes Egyéb szőrıpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek) igen szilárd 114 Kenderesi Mgtsz Kenderes Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómő- és kenıolajok igen folyékony 938 Kenderesi Mgtsz Kenderes azokkal szennyezett igen szilárd 94 csomagolási hulladékok Kenderesi Mgtsz Kenderes Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szőrıanyagok (ideértve a közelebbrıl igen szilárd 114 nem meghatározott olajszőrıket), törlıkendık, védıruházat Kenderesi Mgtsz Kenderes Termékként tovább nem használható gumiabroncsok nem szilárd 670 Kenderesi Mgtsz Kenderes Olajszőrık igen szilárd 109 Kenderesi Mgtsz Kenderes Ólomakkumulátorok igen szilárd 540 Kenderesi Mgtsz Kenderes Vas és acél nem szilárd 1400 Kenderesi Mgtsz Kenderes Egyéb hulladékok, amelyek győjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez igen szilárd 7795 kötött a fertızések elkerülése érdekében Bánhalmai Mélyépitı Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, Kenderes Részvénytársaság hajtómő- és kenıolajok igen folyékony 2100 Bánhalmai Mélyépitı Kenderes azokkal szennyezett Részvénytársaság csomagolási hulladékok igen szilárd 240 Bánhalmai Mélyépitı Részvénytársaság Bánhalmai Mélyépitı Részvénytársaság Bánhalmai Mélyépitı Részvénytársaság Kenderes Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szőrıanyagok (ideértve a közelebbrıl nem meghatározott olajszőrıket), törlıkendık, védıruházat igen szilárd 140 Kenderes Olajszőrık igen szilárd 140 Kenderes Ólomakkumulátorok igen szilárd 1440 Kenderes Kenderes Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómő- és kenıolajok azokkal szennyezett igen folyékony 255 igen szilárd 14

13 13 Kenderes Masonite Magyarország Kft. Kenderes Masonite Magyarország Kft. Kenderes csomagolási hulladékok Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szőrıanyagok (ideértve a közelebbrıl nem meghatározott olajszőrıket), törlıkendık, védıruházat igen szilárd 29 Kenderes Olajszőrık igen szilárd 4 Szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítıanyagok hulladékai Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómő- és kenıolajok igen szilárd 160 igen folyékony 100 Masonite Magyarország Kft. Kenderes Fém csomagolási hulladékok nem szilárd 1500 Masonite Magyarország Kft. Kenderes azokkal szennyezett csomagolási hulladékok igen szilárd 450 Masonite Magyarország Kft. Kenderes Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szőrıanyagok (ideértve a közelebbrıl nem meghatározott olajszőrıket), törlıkendık, védıruházat igen szilárd 190 Masonite Magyarország Kft. Kenderes PCB-ket tartalmazó transzformátorok és kondenzátorok igen szilárd 130 Masonite Magyarország Kft. Kenderes Ólomakkumulátorok igen szilárd 140 Masonite Magyarország Kft. Kenderes Azbesztet tartalmazó építıanyagok igen szilárd 40 Masonite Magyarország Kft. Kenderes Fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok igen szilárd 70 Masonite Magyarország Kft. Kenderes Kéménysöprésbıl származó hulladékok nem szilárd 1210 Középtiszai Mg. Zrt. Kenderes Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómő- és kenıolajok Középtiszai Mg. Zrt. Kenderes Olaj-víz szeparátorokból származó iszapok igen Középtiszai Mg. Zrt. Kenderes Középtiszai Mg. Zrt. Kenderes azokkal szennyezett csomagolási hulladékok Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szőrıanyagok (ideértve a közelebbrıl nem meghatározott olajszőrıket), törlıkendık, védıruházat igen folyékony 4000 iszapszerő 11-15% 80 igen szilárd 305 igen szilárd 420 Középtiszai Mg. Zrt. Kenderes Olajszőrık igen szilárd 90 Középtiszai Mg. Zrt. Kenderes Veszélyes anyagokat tartalmazó használatból kivont berendezések, amelyek különböznek tıl ig felsorolt tételektıl igen szilárd 20

14 14 Középtiszai Mg. Zrt. Kenderes Középtiszai Mg. Zrt. Kenderes Egyéb hulladékok, amelyek győjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertızések elkerülése érdekében Egyéb hulladékok, amelyek győjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertızések elkerülése érdekében igen szilárd 4 igen szilárd 6 Középtiszai Mg. Zrt. Kenderes Hulladékká vált állati szövetek nem szilárd Állati ürülék, vizelet és trágya (beleértve a szennyezett Középtiszai Mg. Zrt. Kenderes szalmát), elkülönítve győjtött és nem folyékony nem a képzıdés helyén kezelt folyékony hulladék 00 (hígtrágya) Középtiszai Mg. Zrt. Kenderes Állati ürülék, vizelet és trágya (beleértve a szennyezett szalmát), elkülönítve győjtött és nem a képzıdés helyén kezelt folyékony hulladék (hígtrágya) nem szilárd Középtiszai Mg. Zrt. Kenderes Közelebbrıl nem meghatározott hulladékok nem szilárd Kenderes Biogáz Kft. Kenderes Kenderes Biogáz Kft. Kenderes Jnszm Fogyatékosok Otthona Bánhalma Kenderes Nagyk.Onkorm.Kepv.Test. Kenderes Állati és növényi hulladék anaerob kezelésébıl származó folyadék Állati és növényi hulladék anaerob kezelésébıl származó kirothasztott anyag Egyéb hulladékok, amelyek győjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertızések elkerülése érdekében Kenderes Települési szennyvíz tisztításából származó iszapok nem nem nem folyékony szilárd igen szilárd 35 iszapszerő 11-15%

Vízvédelmi-vízgazdálkodás:

Vízvédelmi-vízgazdálkodás: 1. II. félévre vonatkozó környezeti adatok Kenderesre vonatkozóan a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség adatai alapján I. Vízvédelmi-vízgazdálkodás: Ipari üzemek

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 74.511-1-/11. Ea: dr. Balthazár Éva Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A Multigrade Kft.

Részletesebben

HÉVÍZ VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATI DOKUMENTÁCIÓJA

HÉVÍZ VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATI DOKUMENTÁCIÓJA HÉVÍZ VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATI DOKUMENTÁCIÓJA KÉSZÍTETTE: BALATONI INTEGRÁCIÓS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2009. Tartalomjegyzék Bevezetés... 2 Helyzetértékelés aktualizálása...

Részletesebben

5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet

5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet 5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes mőszaki szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000.

Részletesebben

5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet

5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. -a (2) bekezdésének a) pontjában

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG 14/5691-9/2006 Tárgy: Engedély veszélyes hulladékok Előadó: Törőné Kovács Jolán begyűjtésére H A T Á R O Z A T Az Országos Környezetvédelmi,

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség Szám: 19.712-7-5/2011. Ea: Lovrityné Kiss Beáta Filakné Enyedi Andrea Novákné F. Kovács Hedvig dr. Ruzsáli Pál Tárgy: Alföld

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 423-422, 422-255, 375-111, 501-900 Fax: (06 56) 343-768 Postacím:

Részletesebben

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV BESZÁMOLÓ II.

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV BESZÁMOLÓ II. Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távirda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

Részletesebben

Belsısárd Község Önkormányzati Képviselı-testületének 16/2004.(IX.23.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl

Belsısárd Község Önkormányzati Képviselı-testületének 16/2004.(IX.23.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl Belsısárd Község Önkormányzati Képviselı-testületének 16/2004.(IX.23.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl Belsısárd Község Önkormányzati Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

II. 2.) A szállítható nem veszélyes hulladékok megnevezése, EWC kódja és mennyisége:

II. 2.) A szállítható nem veszélyes hulladékok megnevezése, EWC kódja és mennyisége: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

1. oldal, összesen: 6

1. oldal, összesen: 6 01 1 Veszélyes hulladékok adatai 3 4 5 EWCkód Megnevezés Mennyiség UN szám Vesz. o. Csomagolás ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, BÁNYÁSZATÁBÓL, KŐFEJTÉSBŐL, FIZIKAI ÉS KÉMIAI KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK 01 05

Részletesebben

B L A U T E C H Humán- és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft

B L A U T E C H Humán- és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft B L A U T E C H Humán- és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft Veszprém, Hársfa u. 39. Tel: (88) 590-050 Fax: (88) 590-059 Honlap: www.blautech.hu E-mail cím: mail@blautech.hu A Környezetvédelmi és Területfejlesztési

Részletesebben

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása hulladékgazdálkodási terve. 2011-2016. évekre

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása hulladékgazdálkodási terve. 2011-2016. évekre 1. sz. melléklet Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása hulladékgazdálkodási terve 2011-2016. évekre K o m l ó 2 0 11. Készítette: Kádas Miklós Környezetvédelmi szakért Engedély száma: SZKV-hu/02-1195

Részletesebben

Beadványában ügyiratszámunkra szíveskedjék hivatkozni! A határozat JOGERŐS: év: Hó: Nap: KÜJ: 100274390 KTJ: 100391089

Beadványában ügyiratszámunkra szíveskedjék hivatkozni! A határozat JOGERŐS: év: Hó: Nap: KÜJ: 100274390 KTJ: 100391089 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési iroda Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK

NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK File név: PAKSII_KHT_17_Nemradiohull 1/36 File név: PAKSII_KHT_17_Nemradiohull 2/36 TARTALOMJEGYZÉK 17 NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK... 5 17.1 Jogszabályi háttér... 5 17.2 A hulladék

Részletesebben

Városföld Község II. Hulladékgazdálkodási Terv 2011-2016. Egységes Szerkezetben 2012. június

Városföld Község II. Hulladékgazdálkodási Terv 2011-2016. Egységes Szerkezetben 2012. június Megbízó: Városföld Község Önkormányzata 6033 Városföld, Felszabadulás útja 35. ; Web: www.varosfold.hu Városföld Község II. Hulladékgazdálkodási Terv 2011-2016. Egységes Szerkezetben 2012. június Készítette:

Részletesebben

Zalaszántó település. Helyi Hulladékgazdálkodási Terve. MEGRENDELŐ: Zalaszántó Község Önkormányzata 1-018/2011. VÉGH SZILÁRD OKL.

Zalaszántó település. Helyi Hulladékgazdálkodási Terve. MEGRENDELŐ: Zalaszántó Község Önkormányzata 1-018/2011. VÉGH SZILÁRD OKL. Zalaszántó település MEGRENDELŐ: Zalaszántó Község Önkormányzata 1-018/2011. VÉGH SZILÁRD OKL. KÖRNYEZETMÉRNÖK TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 ELİZMÉNYEK... 5 1. A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2005. (II.10.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2005. (II.10.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2005. (II.10.) r e n d e l e t e Csorvás nagyközség helyi hulladékgazdálkodási tervérıl Csorvás Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Beszámoló és felülvizsgálat a 2004. év júniusában elkészült

Beszámoló és felülvizsgálat a 2004. év júniusában elkészült Beszámoló és felülvizsgálat a 2004. év júniusában elkészült Tolna város, Bogyiszló és Fácánkert községek közös helyi hulladékgazdálkodási terve címő dokumentumról Készítette: ALISCA Terra Regionális Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

1. számú melléklet. Városföld Község Környezetvédelmi Programja. Megbízás. és IGAZOLÁS Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamarai tagságról.

1. számú melléklet. Városföld Község Környezetvédelmi Programja. Megbízás. és IGAZOLÁS Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamarai tagságról. 1. számú melléklet Városföld Község Környezetvédelmi Programja Megbízás és IGAZOLÁS Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamarai tagságról (2 oldal) 2. számú melléklet Városföld Község Környezetvédelmi Programja

Részletesebben

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 19/2004. (10. 29.) sz. rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv kihirdetésérıl

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 19/2004. (10. 29.) sz. rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv kihirdetésérıl Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 19/2004. (10. 29.) sz. rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv kihirdetésérıl Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete A hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

EWC kódok Engedély veszélyes hulladék tárolására

EWC kódok Engedély veszélyes hulladék tárolására 07 01 03* halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok 07 01 04* egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok 07 02 03* halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C fsz. 3. Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C fsz. 3. Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség 1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 79236-1-1/211. Tárgy: Nem veszélyes hulladék szállítási engedélyké- El adó: dr. Séra Judit (jogi) relem. Maknics

Részletesebben

KÖRNYEZETFEJLESZTÉSI TERVEZİ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT

KÖRNYEZETFEJLESZTÉSI TERVEZİ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT KÖRNYEZETFEJLESZTÉSI TERVEZİ ÉS SZOLGÁLTATÓ H-7623 Pécs, József A.u.10/A Tel.:72/511-790 Tel./fax : 72/315-381 e-mail: mail@totalkft.hu www. totalkft.hu KFT Munkaszám : T-2004/18 PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 832/2014. Iktatószám: 64504/2014. Ügyintéző: Görög Annamária Bálint Zsuzsánna Mellékletek: 1. sz. melléklet: zajkibocsátási határérték

Részletesebben

Dr. Hornyák Margit A hulladékgazdálkodás alapfogalmai és jogi vonatkozások. 1.1. A hulladék és a veszélyes hulladék fogalma

Dr. Hornyák Margit A hulladékgazdálkodás alapfogalmai és jogi vonatkozások. 1.1. A hulladék és a veszélyes hulladék fogalma Dr. Hornyák Margit A hulladékgazdálkodás alapfogalmai és jogi vonatkozások 1.1. A hulladék és a veszélyes hulladék fogalma Az eddig fellelt, legkorábbról származó magyar nyelvő, hulladékkezeléssel kapcsolatos

Részletesebben