Készült a március 7. napján tartandó képviselő-testületi ülésre.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készült a 2012. március 7. napján tartandó képviselő-testületi ülésre."

Átírás

1 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI A L P O L G Á R M E S T E R E ÖNKORMÁNYZATÁNAK Készült a március 7. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Tárgy: Javaslat a talajterhelési díjról szóló rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország Országgyűlése az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló és a kihirdetés napján hatályba lépett 2011.évi CCI törvény val módosította a környezetterhelési díjról szóló évi LXXXIX. törvény talajterhelési díjról szóló fejezetében a talajterhelési díj mértékét szabályozó 12. ( 3 ) bekezdését. A módosult jogszabályi változás értelmében február 01. napjától a talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 120 Ft/m3-ről Ft/m3-re módosult. A fentebb részletezett jogszabályi változás miatt szükségessé váh a Budapest Főváros XVI.kerületi Önkormányzat talajterhelési díjról szóló 34/2007. (XII. 3.) rendeletének módosítása is. Érmek kapcsán szükséges az új talajterhelési díj egységdíjának, az Ft/m3-nek a rendeletünkbe történő beépítése. A jogszabály módosulás kapcsán a talajterhelési díj mértékének emelkedéséből származóan az Önkormányzatnak ezen adónemből a adóévben többletbevétele nem fog származni, a díjnövekedés hatása a adóévben fog jelentkezni. Érmek az a magyarázata, hogy március 31-ig a évi talajterhelési díjról kell bevallást benyújtaniuk az adózóknak, amikor is még 120 Ft/m3 volt a talajterhelési díj mértéke. Az új, és megemelt díjjal számolt talajterhelési díjról bevallást az adózóknak majd csak március 31-ig kell tenniük. A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. -ában foglah előzetes hatásvizsgálat összefoglalása: A végrehajtás feltételei: A tervezet az Önkormányzat számára többletfeladatot nem jelent. A társadalmi hatások összefoglalása: A tervezetnek a társadalomra nincsen kimutatható hatása. Társadalmi költségek: A tervezet a társadalom számára nem jelent költséget. Költségvetési hatások: A tervezet hatására 2013 évben a költségvetés többlet bevételhez juthat. Egészségügyi hatások: Nincsenek kimutatható egészségügyi hatások. Környezeti hatások: Nincsenek kimutatható környezeti hatások. Az előterjesztést a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság tárgyalja.

2 Rendeleti javaslat: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testüfete megalkotja a /2012. (...) önkormányzati rendeletét a talajterhelési díjról szóló 34/2007. (XII. 3.) rendelet módosításáról. (elfogadása minősített szótöbbséget igényel az SZMSZ 18. (2) bekezdés a) pontja alapján) Budapest, február 23. Kovács-Raymund alpolgármester Láttam: Vncsm László jegyző Mellékletek: 1. melléklet: módosító rendelet-tervezet 2. melléklet: kéthasábos változat

3 Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2012. (...) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról szóló 34/2007. (XII. 3.) rendelet módosításáról Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló évi LXXXIX. törvény 26. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 21/A. (2) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: l. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatnak a talajterhelési díjról szóló 34/2007. (XII.3.) rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 3. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 1200 Ft/m''." A Rendelet pontjában az E: egységdíj (Ft/m^), 120 Ft/m^ szövegrész helyébe az E: egységdíj (Ft/m^), 1200 Ft/m^> szöveg lép. 3. Ez a rendelet március 12. napján lép hatályba és március 15. napján hatályát veszti. Ancsin László jegyző Kovács Péter polgármester

4 Általános indokolás Magyarország Országgyűlése az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló és a kihirdetés napján hatályba lépett 2011.évi CCI törvény val módosította a környezetterhelési díjról szóló évi LXXXIX. törvény talajterhelési díjról szóló fejezetében a talajterhelési díj mértékét szabályozó 12. ( 3 ) bekezdését! A módosult jogszabályi változás értelmében február 01. napjától a talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 120 Ft/m3-ről Ft/m3-re módosult. A fentebb részletezett jogszabályi változás miatt szükségessé vált a Budapest Főváros XVI.kerületi Önkormányzat talajterhelési díjról szóló 34/2007. (XII. 3.) rendeletének módosítása is. Ennek kapcsán szükséges az új talajterhelési díj egységdíjának, az Ft/m3-nek a rendeletünkbe történő beépítése, melynek jelen rendelet megalkotásával teszünk eleget. Részletes indokolás Az hoz: A 3. -hoz: A február 01-től hatályos talajterhelési díj mértékét szabályozza. Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

5 1. s%. m^uel^lé:h Budapest Főváros XVI. kerületi Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Önkormányzat 29/2009. (VI. 25.) a 16/2008. (V. 13.) rendelettel módosított 34/2007. (XII. 3.) rendelete.../2012. (...), 29/2009. (VI. 25.) a 16/2008. (V. 13.) rendelettel módosított 34/2007. (XII. 3.) rendelete a talajterhelési díjról a talajterhelési díjról (Egységes szerkezetben) (Egységes szerkezetben) Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a környezetterhelési díjról szóló évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktd.) 2l/A. (2) bekezdése és a 26. (4) bekezdése alapján a talajterhelési díjról a következő rendeletet alkotja: Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a környezetterhelési díjról szóló évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktd.) 2 l/a. (2) bekezdése és a 26. (4) bekezdése alapján a talajterhelési díjról a következő rendeletet alkotja: A rendelet hatálya A rendelet hatálya E rendelet hatálya kiterjed Budapest Főváros XVI. kerület közigazgatási területén minden természetes személyre, jogi személyre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki/amely a műszakilag rendelkezésre álló közcsatomára nem köt rá és a helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szenny víztározót is, E rendelet hatálya kiterjed Budapest Főváros XVI. kerület közigazgatási területén minden természetes személyre, jogi személyre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki/amely a műszakilag rendelkezésre álló közcsatomára nem köt rá és a helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is. ' Módosította: 16/2008. (V. 13.) L - Rendeletbe iktatta: 29/2009. (VI. 25.) 5.

6 alkalmaz. alkalmaz. A díjfizetési kötelezettség keletkezése és megszíínése A díjfizetési kötelezettség keletkezése és megszűnése (1) Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli. (1) Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli. (2) A díj megfizetésére az a környezethasználó köteles, aki (amely) az engedélyhez kötött környezethasználata során a környezet terhelésével járó anyagot bocsát a környezetbe (a továbbiakban: kibocsátó). (2) A díj megfizetésére az a környezethasználó köteles, aki (amely) az engedélyhez kötött környezethasználata során a környezet terhelésével járó anyagot bocsát a környezetbe (a továbbiakban: kibocsátó). (3) A talajterhelési díj fizetési kötelezettség annak a hónapnak az utolsó napján szűnik meg, amikor a kibocsátó a szennyvíz elvezetésére szerződést köt a közszolgáltatóval. (3) A talajterhelési díj fizetési kötelezettség annak a hónapnak az utolsó napján szűnik meg, amikor a kibocsátó a szennyvíz elvezetésére szerződést köt a közszolgáltatóval. A talajterhelési díj mértékének meghatározása A talajterhelési díj mértékének meghatározása (1) A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj e rendelet 3. (2) bekezdésében meghatározott alapja, a (3) bekezdésben (1) A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj e rendelet 3. (2) bekezdésében meghatározott alapja, a (3) bekezdésben ' Módosította: 16/2008. (V. 13.) 1. ^ Rendeletbe iktatta: 29/2009. (VI. 25.) 5.

7 meghatározott egységdíj, valamint a (4) bekezdésben meghatározott területérzékenységi szorzó határozza meg. A díj mértékét a díj alap, az egységdíj, a területérzékenységi szorzó szorzata határozza meg. meghatározott egységdíj, valamint a (4) bekezdésben meghatározott területérzékenységi szorzó határozza meg. A díj mértékét a díj alap, az egységdíj, a területérzékenységi szorzó szorzata határozza meg. (2) A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége, csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználására figyelembe vett víz mennyiségével. Mérési lehetőség hiányában a talajterhelési díj alapjának megállapításához szükséges víz átalányára az állami tulajdonú víziközmű igénybevételével összefüggő locsolási kedvezményről szóló 8/2000. (X. 18.) KöViM rendelet 1. számú mellékletében meghatározott átalánymennyiségek alapján Budapest Főváros XVI. kerület vonatkozásában egységesen 95 liter/fő/nap átalányt állapít meg Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzata. (2) A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége, csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználására figyelembe vett víz mennyiségével. Mérési lehetőség hiányában a talajterhelési díj alapjának megállapításához szükséges víz átalányára az állami tulajdonú víziközmü igénybevételével összefüggő locsolási kedvezményről szóló 8/2000. (X. 18.) KöViM rendelet 1. számú mellékletében meghatározott átalánymennyiségek alapján Budapest Főváros XVI. kerület vonatkozásában egységesen 95 liter/fő/nap átalányt állapít meg Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzata. (3) A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 120 Ft/ml (3) A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 1200 Ft/m\ (4) Budapest Főváros XVI. kerület szennyeződés érzékenységi besorolása a felszín alatti víz (4) Budapest Főváros XVI. kerület szennyeződés érzékenységi besorolása a felszín alatti víz

8 állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet mellékletében foglaltaknak megfelelően 'érzékeny' felszín alatti vízminőség védelmi terület. állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet mellékletében foglaltaknak megfelelően 'érzékeny' felszín alatti vízminőség védelmi terület. (5) A talajterhelési díj. alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja. (5) A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja. (6) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátó a törvény alapján megállapított talajterhelési díj évben 90 %-át, a évtől 100 %-át köteles megfizetni. (6) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátó a törvény alapján megállapított talajterhelési díj évben 90 %-át, a évtől 100 %-át köteles megfizetni. A díjfizetési kötelezettség bevallása, megfizetése A díjfizetési kötelezettség bevallása, megfizetése (1) A kibocsátó a talajterhelési díjat a tárgyévet követő év március 31 -éig vallja be és fizeti meg. (1) A kibocsátó a talajterhelési díjat a tárgyévet követő év március 31-éig vallja be és fizeti meg. (2) A talajterhelési díjat az Önkormányzat Talajterhelési díj számlájának" javára kell befizetni. (2) A talajterhelési díjat az Önkormányzat Talajterhelési díj számlájának" javára kell befizetni. (3) Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, aki külön jogszabályok szerint egyedi (3) Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, aki külön jogszabályok szerint egyedi

9 szennyvízelhelyezési kislétesítményt, illetve egyedi szennyvíztisztító kisberendezést alkalmaz és a kibocsátás közvetlen környezetében a kibocsácó által létesített megfigyelő objektumban a talajjal kapcsolatban lévő felszín alatti vízben a kibocsátó által évente vizsgált nitrát-, ammónium-, szulfát-, kloridtartalom egyik komponens tekintetében sem haladja meg 20%-kal évben, illetve a közcsatorna üzembe helyezését követő hónapban végzett alapállapot-felmérés keretében mért értékeket. szennyvízelhelyezési kislétesítményt, illetve egyedi szennyvíztisztító kisberendezést alkalmaz és a kibocsátás közvetlen környezetében a kibocsátó által létesített megfigyelő objektumban a talajjal kapcsolatban lévő felszín alatti vízben a kibocsátó által évente vizsgált nitrát-, ammónium-, szulfát-, kloridtartalom egyik komponens tekintetében sem haladja meg 20%-kal évben, illetve a közcsatorna üzembe helyezését követő hónapban végzett alapállapot-felmérés keretében mért értékeket. (4) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat az illetékes önkormányzati adóhatóság (Budapest Főváros XVI. kerület Jegyzője) látja el. (4) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat az illetékes önkormányzati adóhatóság (Budapest Főváros XVI. kerület Jegyzője) látja el. (5) A díj fizetési kötelezettség keletkezéséről, az adóhatóság által rendszeresített formanyomtatványon kell bevallást tenni. (5) A díj fizetési kötelezettség keletkezéséről, az adóhatóság által rendszeresített formanyomtatványon kell bevallást tenni. (6) Az talajterhelési díj fizetési kötelezettséget érintő változást annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell bejelenteni az önkormányzati adóhatóságnak. (6) Az talajterhelési díj fizetési kötelezettséget érintő változást annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell bejelenteni az önkormányzati adóhatóságnak.

10 (7) Ha a talajterhelési díj fizetésre kötelezett személy a bevallási kötelezettségét nem, vagy késedelmesen teljesíti és késedelmét nem menti ki, az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvényben meghatározott mulasztási bírságot fizet. (7) Ha a talajterhelési díj fizetésre kötelezett személy a bevallási kötelezettségét nem, vagy késedelmesen teljesíti és késedelmét nem menti ki, az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvényben meghatározott mulasztási bírságot fizet. (8) Az talajterhelési díj késedelmes megfizetése esetén az esedékesség napjától késedelmi pótlékot kell fizetni. (8) Az talajterhelési díj késedelmes megfizetése esetén az esedékesség napjától késedelmi pótlékot kell fizetni. (9)' Az önkormányzati adóhatóság rendszeresen ellenőrzi a talajterhelési díjjal összefüggő kötelezettségek teljesítését. (9)^ Az önkormányzati adóhatóság rendszeresen ellenőrzi a talajterhelési díjjal összefüggő kötelezettségek teljesítését. Adatszolgáltatás Adatszolgáltatás (1) A közszolgáltató helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díj megállapításához és ellenőrzéséhez szükséges adatokat a települési önkormányzat - fővárosban a kerületi önkormányzat rendelkezésére bocsátja. (1) A közszolgáltató helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díj megállapításához és ellenőrzéséhez szükséges adatokat a települési önkormányzat - fővárosban a kerületi önkormányzat rendelkezésére bocsátja. (2) Adatszolgáltatási kötelezettség terheli a vízmű üzemeltetését végző szolgáltatót a rendelet hatálya alá tartozó kibocsátóra vonatkozóan. A talajterhelési díj megállapításához szükséges adatok a következők: a) kibocsátó neve (2) Adatszolgáltatási kötelezettség terheli a vízmű üzemeltetését végző szolgáltatót a rendelet hatálya alá tartozó kibocsátóra vonatkozóan. A talajterhelési díj megállapításához szükséges adatok a következők: a) kibocsátó neve

11 b) kibocsátás helye, helyrajzi száma c) kibocsátott tárgyévi vízfogyasztása korrigálva a locsolási kedvezmény mennyiségével, valamint az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiséggel. b) kibocsátás helye, helyrajzi száma c) kibocsátott tárgyévi vízfogyasztása korrigálva a locsolási kedvezmény mennyiségével, valamint az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiséggel. (3) A közszolgáltató negyedévet követő hónap 15. napjáig adatot szolgáltat azon kibocsátókról, akik tárgynegyedévben szerződést kötöttek a szennyvíz elvezetésére. (3) A közszolgáltató negyedévet követő hónap 15. napjáig adatot szolgáltat azon kibocsátókról, akik tárgynegyedévben szerződést kötöttek a szennyvíz elvezetésére. A talajterhelési díjból származó bevételek felhasználása A talajterhelési díjból származó bevételek felhasználása (1) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díj Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának bevételét képezi. (1) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díj Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának bevételét képezi. (2) A kerületi önkormányzat a talajterhelési díjból származó bevételt a talaj, valamint a felszín alatti víz mennységi, minőségi védelmére használhatja fel. (2) A kerületi önkormányzat a talajterhelési díjból származó bevételt a talaj, valamint a felszín alatti víz mennységi, minőségi védelmére használhatja fel. (3) A (2) bekezdés szerinti felhasználásnak minősül különösen a csatomázás, a szennyvíztisztítás, a vízbázisvédelem, a települési monitoring kialakítása és (3) A (2) bekezdés szerinti felhasználásnak minősül különösen a csatomázás, a szennyvíztisztítás, a vízbázisvédelem, a települési monitoring kialakítása és

12 működtetése, a tartós környezetkárosodások kármentesítése, a potenciális és a tényleges szennyezőforrások szennyezésének megelőző, illetve utólagos műszaki védelme. működtetése, a tartós környezetkárosodások kármentesítése, a potenciális és a tényleges szennyezőforrások szennyezésének megelőző, illetve utólagos műszaki védelme. Értelmező rendelkezések Értelmező rendelkezések E rendelet alkalmazásában E rendelet alkalmazásában 1. Egyedi szennyvíz elhelyezési kislétesítmény: olyan létesítmény (építmény), amely a környezeti elemek terhelését csökkentve a települési szermyvizek nem közműves elvezetésére-tisztítására és elhelyezésére szolgál, a közműves szennyvízelvezetéssel és tisztítással egyenértékű környezetvédelmet és életminőséget biztosít. Az egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítmény a szennyezőanyagok lebontását energia-bevitel nélkül végzi. Technológiai elemei: az oldómedence, a kavics/homokszűrő(k), amelyek összességében lehetővé teszik - a földtani közegbe történő végső kibocsátás esetén - a növényzet és a talaj élővilága számára a tisztított szennyvizek maradék tápanyagtartalmának hasznosítását, vagy a felszíni vizekben történő ártalommentes elhelyezést. l.egyedi szennyvíz elhelyezési kislétesítmény: olyan létesítmény (építmény), amely a környezeti elemek terhelését csökkentve a települési szennyvizek nem közműves elvezetésére-tisztítására és elhelyezésére szolgál, a közműves szennyvízelvezetéssel és tisztítással egyenértékű környezetvédelmet és életminőséget biztosít. Az egyedi szennyvízelhelyezési kislétesítmény a szennyezőanyagok lebontását energia-bevitel nélkül végzi. Technológiai elemei: az oldómedence, a kavics/homokszűrő(k), amelyek összességében lehetővé teszik - a földtani közegbe történő végső kibocsátás esetén - a növényzet és a talaj élővilága számára a tisztított szennyvizek maradék tápanyagtartalmának hasznosítását, vagy a felszíni vizekben történő ártalommentes elhelyezést. 2. Egyedi szennyvíztisztító kisberendezés: olyan létesítmény (építmény), amely a települési 2. Egyedi szennyvíztisztító kisberendezés: olyan létesítmény (építmény), amely a települési

13 szennyvizek nem közműves elvezetésére-tisztítására és elhelyezésére szolgál, a közműves szennyvízelvezetéssel és- tisztítással egyenértékű környezetvédelmi megoldást biztosít. A szennyezőanyagok lebontását energia-bevitel.segítségével végző szennyvizek nem közműves elvezetésére-tisztítására és elhelyezésére szolgál, a közműves szennyvízelvezetéssel éstisztítással egyenértékű környezetvédelmi megoldást biztosít; A szennyezőanyagok lebontását energia-bevitel segítségével végző egyedi szennyvíztisztító kisberendezésnek biztosítania kell a szennyvizek szennyezőanyag-tartálmának külön jogszabályban előírt mértékű eltávolítását akár felszíni víz, akár a földtani közeg a befogadó. egyedi szennyvíztisztító kisberendezésnek biztosítania kell a szennyvizek szennyezőanyagtarfalmának külön jogszabályban előírt mértékű eltávolítását akár felszíni víz, akár a földtani közeg a befogadó. 3. Folyékony hulladék: a szennyvízelvezető hálózaton, illetve szennyvíztisztító telepen keresztül el nem vezetett szennyvíz, amely a) emberi tartózkodásra alkalmas épületek szennyvíztároló létesítményeinek és egyéb helyi közműpótló berendezéseinek ürítéséből, b) a nem közüzemi csatorna- és árokrendszerekből, valamint c) a gazdasági de nem termelési, technológiai eredetű tevékenységből származik. 3. Folyékony hulladék: a szennyvízelvezető hálózaton, illetve szennyvíztisztító telepen keresztül el nem vezetett szennyvíz, amely a) eniberi tartózkodásra alkalmas épületek szennyvíztároló létesítményeinek és egyéb helyi közműpótló berendezéseinek ürítéséből, b) a nem közüzemi csatorna- és árokrendszerekből, valamint c) a gazdasági de nem termelési, technológiai eredetű tevékenységből származik. 4. Folyékony hulladék elszállítására feljogosított szervezet: a környezetvédelmi hatóságnak a folyékony hulladék üzletszerű szállítására vonatkozó engedélyével rendelkező szervezet (kivéve az országba történő behozatalnak, kivitelnek, átszállításnak minősülű szállítást). 4.Folyékony hulladék elszállítására feljogosított szervezet: a környezetvédelmi hatóságnak a folyékony hulladék üzletszerű szállítására vonatkozó engedélyével rendelkező szervezet (kivéve az országba történő behozatalnak, kivitelnek, átszállításnak minősülű szállítást). 5. Háztartási szennyvíz: emberi S.Háztaríási szennyvíz: emberi

14 tartózkodás céljára szolgáló területről vagy szolgáltatásból származó szermyvíz, amely az emberi anyagcseréből és háztartási tevékenységből származik és nem minősül veszélyes hulladéknak. tartózkodás céljára szolgáló területről vagy szolgáltatásból származó szennyvíz, amely az emberi anyagcseréből és háztartási tevékenységből származik és nem rriinősül veszélyes hulladéknak. 6. Helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezés: az 500 m^/év mennyiséget meg nem haladó és kizárólag házi, kommunális szennyvíz szikkasztását szolgáló létesítmény megépítése, használatbavétele, átalakítása és megszüntetése. ó.helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezés: az 500 vciléw mennyiséget meg nem haladó és kizárólag házi, kommunális szennyvíz szikkasztását szolgáló létesítmény megépítése, használatbavétele, átalakítása és megszüntetése. 7. Talajterhelési díj számítása: TTD=ExAxT TTD: a fizetendő éves talajterhelési díj E: az egységdíj (Ft/m^), 120 Ft/m^ A: díjfizetési alap (m'^) T: területérzékenységi szorzó (Budapest Főváros XVI. kerület esetében: 1,5). Záró rendelkezések Talajterhelési díj számítása: TTD=ExAxT TTD: a fizetendő éves talajterhelési díj E: az egységdíj (Ft/m^), 1200 Ft/m^ A: díjfizetési alap (m^) T: területérzékenységi szorzó (Budapest Főváros XVI. kerület esetében: 1,5). é Záró rendelkezések 8. (1) E rendelet március 1. napján lép hatályba. (2) E rendelet március 1. napján lép hatályba, (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatnak a talajterhelési díjról szóló 22/2004. (VI. 30.) rendelete hatályát veszti. (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatnak a talajterhelési díjról szóló 22/2004. (VI. 30.) rendelete hatályát veszti.

15 (3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

16 ELŐZETES KIVONAT. a március 6-án (kedden) a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselőtestületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 4. számú ülésén készültjegyzőkönyvből NAPIREND: 4. Javaslat a talajterhelési díjról szóló rendelet módosítására Előterjesztő: Kovács Raymund alpolgármester Előadó: Szatmáry László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke HATÁROZAT:. 143/2012. (II. 28.) GPB Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága az alábbi rendeleti javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra j avasolj a: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a (...) önkormányzati rendeletét a talajterhelési díjról szóló 34/2007. (XII. 3.) rendelet módosításáról."

2003. évi LXXXIX. törvény. a környezetterhelési díjról 1

2003. évi LXXXIX. törvény. a környezetterhelési díjról 1 2003. évi LXXXIX. törvény 1 A környezet és természet védelme, terhelésének mérséklése, a környezethasználóknak a környezet és természet megóvását szolgáló tevékenységre való ösztönzése, valamint a környezet-

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestülete a környezetterhelési

Részletesebben

HETES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT. 12/2008/XII. 9/számú. r e n d e l e t e. a talajterhelési díj bevezetéséről

HETES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT. 12/2008/XII. 9/számú. r e n d e l e t e. a talajterhelési díj bevezetéséről HETES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 12/2008/XII. 9/számú r e n d e l e t e a talajterhelési díj bevezetéséről Hetes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete(a továbbiakban:

Részletesebben

Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (IX.18.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról. A rendelet hatálya

Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (IX.18.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról. A rendelet hatálya Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (IX.18.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

12/2009( XII.11.) R E N D E L E T E. a talajterhelési díjról

12/2009( XII.11.) R E N D E L E T E. a talajterhelési díjról KÓPHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2009( XII.11.) R E N D E L E T E a talajterhelési díjról Kópháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003.

Részletesebben

Fertőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról és a talajterhelési díj megállapításáról

Fertőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról és a talajterhelési díj megállapításáról Fertőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete a helyi adókról és a talajterhelési díj megállapításáról Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2006. (III. 30.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ CÉLÚ HASZNÁLATÁRÓL

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2006. (III. 30.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ CÉLÚ HASZNÁLATÁRÓL SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2006. (III. 30.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ CÉLÚ HASZNÁLATÁRÓL Hatályos: 2013. augusztus 29-től Sávoly Község Önkormányzatának

Részletesebben

Környezeti elemek védelme III. Vízvédelem

Környezeti elemek védelme III. Vízvédelem Globális környezeti problémák és fenntartható fejlődés modul Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdasá Környezeti elemek védelme III. Vízvédelem KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI

Részletesebben

Zsámbék Város Önkormányzat

Zsámbék Város Önkormányzat Zsámbék Város Önkormányzat Helyi adójogszabályok értelmezése és gyakorlati alkalmazása Zsámbék Város illetékességi területén 2012 Felhasznált jogszabályok: 1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy alkossa meg rendeletét!

POLGÁRMESTERE. Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy alkossa meg rendeletét! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZATÁNAK Tárgy: Javaslat a telekadóról szóló rendelet megalkotására Tisztelt Képviselő-testület! A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.)

Részletesebben

Hatályos: 2013. október 31-től

Hatályos: 2013. október 31-től Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010. (XII. 16) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról 13/2011.(XII.14.). 3/2012. (II.29.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. szeptember 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. szeptember 18-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS Környezetvédelem szabályairól 28/2004.(VII.14.) rendelet Balatonkenese Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testületének 28/2004.(VII.14.) rendelete a helyi környezetvédelem szabályairól (Egységes szerkezetben

Részletesebben

ADÓÜGY. Elérhetőség. 3175 Nagylóc, Március 15. tér 4. Telefon: 32/343-343 / 108 mellék Fax: (32) 343-189. e-mail: nagyloc@profinter.

ADÓÜGY. Elérhetőség. 3175 Nagylóc, Március 15. tér 4. Telefon: 32/343-343 / 108 mellék Fax: (32) 343-189. e-mail: nagyloc@profinter. ADÓÜGY Elérhetőség 3175 Nagylóc, Március 15. tér 4. Telefon: 32/343-343 / 108 mellék Fax: (32) 343-189 e-mail: nagyloc@profinter.hu Ügytípus Magánszemélyek kommunális adója Helyi iparűzési adó Termőföld

Részletesebben

Tájékoztatás helyi adóügyekkel kapcsolatban

Tájékoztatás helyi adóügyekkel kapcsolatban Tájékoztatás helyi adóügyekkel kapcsolatban Az önkormányzati adóhatóság a helyi adók (magánszemélyek kommunális adója, iparűzési adó) valamint a gépjárműadó és talajterhelési díj tekintetében biztosítja

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Drégelypalánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013.(XII. 17. önkormányzati r e n d e l e t e a helyi hulladékgazdálkodásról és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésének

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Pátka Község Önkormányzata 2/2014 (II.5.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben)

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2004. (II. 16.) ÖR.

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2004. (II. 16.) ÖR. C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2004. (II. 16.) ÖR. a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Záradék: Kihirdetés ideje:

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 71. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 71. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 71. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2014. május 29-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2014. (III. 26.) önkormányzati rendelete

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2014. (III. 26.) önkormányzati rendelete TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2014. (III. 26.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Told Község

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ikt. sz.: 06-5114-12/2007 Témafelelős: Baloghné Berezvai Csilla Tárgy: A környezetvédelem

Részletesebben

FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK

FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK Pethőhenye Község Önkormányzatának 9/2012(V.7.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról (egységes szerkezetben a 2/2013(III.7.), a 15/2013(IX.23.)

Részletesebben

5/2014.(I.31.) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatásról

5/2014.(I.31.) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatásról 5/2014.(I.31.) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatásról Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2014. (IV. 02.) önkormányzati rendelete

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2014. (IV. 02.) önkormányzati rendelete NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (IV. 02.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Nagykereki

Részletesebben

Vízminőségvédelem km18

Vízminőségvédelem km18 Vízminőségvédelem km18 2004/2005-es tanév I. félév 7. rész Dr. Zseni Anikó egyetemi adjunktus, SZE, MTK, ÉKI, Környezetmérnöki Tanszék A környezetvédelmi igazgatás 4 szintje 1. központi igazgatás: kormány,

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 29/2009. (XII.09.) számú RENDELETE

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 29/2009. (XII.09.) számú RENDELETE Zsámbék Város Képviselő-testületének 29/2009. (XII.09.) számú RENDELETE az idegenforgalmi adóról és egyes helyi adókról szóló rendeletek módosításáról I. Fejezet Idegenforgalmi adó Zsámbék Város Önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló helyi rendelet megalkotásáról Előadó: Csordás József polgármester

Jegyzőkönyv. 2. Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló helyi rendelet megalkotásáról Előadó: Csordás József polgármester Jegyzőkönyv Készült: Gyékényes Község Képviselő-testületének 2009. december 28. napján megtartott nyilvános képviselő- testületi ülésén Jelen vannak: Csordás József polgármester Települési képviselők -

Részletesebben

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.30.) önkormányzati rendelete a befogadóba nem vezetett háztartási szennyvíz begyűjtéséről

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.30.) önkormányzati rendelete a befogadóba nem vezetett háztartási szennyvíz begyűjtéséről Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.30.) önkormányzati rendelete a befogadóba nem vezetett háztartási szennyvíz begyűjtéséről Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított Helyi adókról szóló 34/2005.(XII.14.) számú rendelete egységes szerkezetben

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított Helyi adókról szóló 34/2005.(XII.14.) számú rendelete egységes szerkezetben Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított Helyi adókról szóló 34/2005.(XII.14.) számú rendelete egységes szerkezetben Nagytarcsa Község Önkormányzat a költségvetésben meghatározott

Részletesebben