A TALAJTERHELÉSI DIJJAL KAPCSOLATOS HELYI SZABÁLYOK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TALAJTERHELÉSI DIJJAL KAPCSOLATOS HELYI SZABÁLYOK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL"

Átírás

1 FELSZSOLCA VÁROS KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK 10/2004. (VIII.27.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TALAJTERHELÉSI DIJJAL KAPCSOLATOS HELYI SZABÁLYOK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL Felszsolca Város Képvisel-testülete a környezetterhelési díjról szóló évi LXXXIX. törvény (továbbiakban Köt.) 21. (2) bekezdésében, illetve a 26. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a talajterhelési díjjal kapcsolatos eljárási és adatszolgáltatási szabályok, valamint díjkedvezmények helyi szabályozására a következ rendeletet alkotja. A RENDELET HATÁLYA 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed Felszsolca Város közigazgatási területén arra a környezethasználóra, aki a helyi vízgazdálkodási szabályok hatósági engedélyhez kötött környezethasználata során környezet terhelésével járó anyagot bocsát a környezetbe(továbbiakban: kibocsátó.) (2) A talajterhelési díj fizetési kötelezettség azt az (1) bekezdés szerinti kibocsátót terheli, aki a m3szakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és a helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést alkalmaz. A TALAJTERHELÉSI DÍJ MÉRTÉKÉNEK, ALAPJÁNAK MEGHATÁROZÁSA 2. (1) A talajterhelési díj mértékét, alapját a Köt. 12. határozza meg. (2) Felszsolca város területére vonatkozó területérzékenységi szorzó 3, a veszélyeztetési szorzó 1. A DÍJ MEGFÍZETÉSE, DÍJFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG BEVALLÁSA, ADATSZOLGÁLTATÁS 3. (1) A kibocsátó a díjfizetési kötelezettségrl évente, a tárgyévet követ év március 31-éig tesz bevallást. [Köt. 20. (1)] (2) A bevallást az önkormányzati adóhatósághoz kell benyújtani önadózás útján az e célra rendszeresített nyomtatványon. (3) A negyedévi díjelleget a negyedév utolsó napjáig kell megfizetni a tárgyévet megelz évre bevallott, a tényleges éves díj negyedévének megfelel összegben. (4) A díjat az Önkormányzat Talajterhelési díj beszedési számlája javára kell befizetni..

2 (5) Felszsolca Város Jegyzje (a továbbiakban Jegyz) részére a szolgáltató a kibocsátók azonosítása, ellenrzése érdekében adatszolgáltatásra köteles az alábbiak szerint: a) A víz szolgáltatója : - minden év február 28. napjáig a kibocsátók részére az elz évben szolgáltatott, az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott, valamint a locsolási célú felhasználásra figyelembe vett vízmennyiségrl - a közcsatornára való rákötésekrl, a rákötést követ hó 5. napjáig b) A folyékony hulladék elszállítására feljogosított közszolgáltató: - a kibocsátók szennyvíztárolójából az elz évben szállított folyékony hulladék mennyiségérl, minden év február 28. napjáig. ELJÁRÁSI SZABÁLYOK 4. A talajterhelési díj megfizetésére, bevallására, az ehhez kapcsolódó jogkövetkezményekre, a megállapításhoz és a beszedéshez való jog elévülésére, pénzügyi ellenrzésére, valamint végrehajtására a Köt.-ben nem szabályozott kérdésekben az adózás rendjérl szóló évi XCII törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. DÍJMENTESSÉGEK MEGÁLLAPÍTÁSA 5. (1) Rászorultsági alapon mentesül a díjfizetési kötelezettség alól az a háztartásában egyedül él személy, aki a) idskorúak járadékában, vagy b) rendszeres szociális segélyben részesül. (2) Mentességre való jogosultságáról a kibocsátó a bejelentés megtételével, illetve a bevallással egyidej3leg az (1) bekezdés szerinti jogosultság megjelölésével tárgyévre vonatkozóan tesz nyilatkozatot. ZÁRÓ, ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK 6. (1) E rendelet október 1-jén lép hatályba. (2) E rendeletben nem szabályozottakra a Köt., valamint az adózás rendjérl szóló évi. XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni (3) A IV. negyedévben fizetend díjelleg magállapítása a évi tényleges igazolható kibocsátási adatok alapján önadózással történik. (4) A kibocsátó bejelentési kötelezettségét els alkalommal e rendelet hatályba lépésétl számított 30 napon belül az e célra rendszeresített nyomtatványon köteles teljesíteni. Az adóhatóság a bejelentés alapján a díj fizetésére kötelezettet nyilvántartásba veszi. 2

3 (5) október 15. napjáig a jegyz részére adatot szolgáltat - a víz szolgáltatja a kibocsátók számára évben szolgáltatott, az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott, illetve a locsolási célú felhasználásra figyelembe vett vízmennyiségrl - a folyékony hulladék elszállítására feljogosított szervezet a kibocsátók szennyvíztárolójából évben elszállított folyékony hulladék mennyiségérl. (6) A talajterhelésre kötelezett kibocsátó évben a törvény alapján megállapított talajterhelési díj 20%-át évben 40%-át, évben 50%-át, évben 75%-át, évben 90%-át, évtl 100% -át köteles megfizetni. [Köt. 27. (1)]. N A G Y JÓZSEF S.K. F E H É R ATTILA S.K. jegyz0 polgármester 3

4 I N D O K L Á S Az Országgy3lés elz évben elfogadta a környezetterhelési díjról szóló évi LXXXIX. törvényt, amely felhatalmazza a települési önkormányzatokat, hogy rendeletükben állapítsák meg a talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási eljárási szabályokat, valamint a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó talajterhelési díjra vonatkozóan a rászoruló lakossági kibocsátó díjfizetési kötelezettségre adható díjkedvezményt, illetve mentességet. Ez a kötelezettség az önkormányzatokat július 1-jei hatállyal terheli. A környezet érdekében minden környezethasználót arra kell késztetni, hogy kössön rá a kiépített közcsatornára. Ezt a célkit3zést a törvény gazdasági szabályozóeszközzel, a talajterhelési díj bevezetésével kívánja elérni. A talajterhelési díj fizetésére azok kötelezettek, akik a rendelkezésre álló közcsatornára nem kötnek rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést alkalmaznak. A díj alapja a szolgáltatott vízmennyiség. A díj mértékének kiszámításához a díjalapot a törvényben meghatározott egységdíjjal - mely jelenleg 120 Ft/m 3,- valamint a szintén jogszabályilag rögzített területérzékenységi és veszélyeztetési szorzókkal kell megszorozni. A díj teljes mértékét csak 2009-ben fogja elérni. Felszsolca közigazgatási területén hozzávetlegesen 500 olyan ingatlan van, amelyek számára m3szakilag rendelkezésre áll közcsatorna, mégsem kötöttek arra rá. Felszsolca, július 8. N A G Y JÓZSEF jegyz0 4

5 TALAJTERHELÉSI DÍJ BEVALLÁS 200. év A Felszsolca Város Képvisel-testületének.. számú rendelet alapján 1. Díjfizetésre kötelezett (kibocsátó) neve:.... magánszemély esetén: születési helye, ideje:.. anyja neve:. 1. Címe, székhelye : 2. Adószáma azonosító jele:.. 3. Bankszámla száma : 4. Gazdálkodó szervezet esetén statisztikai számjele: 5. Ingatlan címe : Helyrajzi száma:. 6. Talajterhelési díj alapja: a) 200. évben kibocsátó által fogyasztott teljes vízmennyiség m 3 /év Díjalap csökkent tényezk: b) ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiség.... m 3 /év c) locsolási célú felhasználás: m 3 /év d) szennyvíztárolóból elszállított számlákkal igazolt mennyiség, melyet olyan arra feljogosított szervezet szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi elírások szerinti elhelyezését igazolja.. m 3 /év Díjalap = a - (b+c+d).. m 3 /év a. önkormányzati rendeletben foglalt mentesség, kedvezmény. Díjfizetési alap ( A ) m 3 /év Éves talajterhelési díj 8.1 Díjfizetési alap (A).. m Talajterhelési díj mértéke ( E) 120,- Ft m Területérzékenységi szorzó (T) 3,0 8.4 Veszélyeztetettségi szorzó ( V) 1,0 5

6 8.5 Tárgyévi terhelési díj összege ( AxExTxV)...Ft évre.százalék, összege : Ft 8. Fizetend0 talajterhelési díj kiszámítása 200 évben fizetend összeg (8.6) Ft Tárgyévben ellegként befizetett összeg Március 31-ig még fizetend összeg Visszaigényelhet összeg : Ft 9. Díjel0leg megállapítása 200 évi összeg : (8.6) Díjelleg 200 év március év június év szeptember év december 31. Kelt :. (cégszer3 ) aláírás 6

12/2009( XII.11.) R E N D E L E T E. a talajterhelési díjról

12/2009( XII.11.) R E N D E L E T E. a talajterhelési díjról KÓPHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2009( XII.11.) R E N D E L E T E a talajterhelési díjról Kópháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003.

Részletesebben

Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (IX.18.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról. A rendelet hatálya

Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (IX.18.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról. A rendelet hatálya Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (IX.18.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestülete a környezetterhelési

Részletesebben

Fertőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról és a talajterhelési díj megállapításáról

Fertőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról és a talajterhelési díj megállapításáról Fertőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete a helyi adókról és a talajterhelési díj megállapításáról Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Készült a 2012. március 7. napján tartandó képviselő-testületi ülésre.

Készült a 2012. március 7. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI A L P O L G Á R M E S T E R E ÖNKORMÁNYZATÁNAK Készült a 2012. március 7. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Tárgy: Javaslat a talajterhelési díjról szóló rendelet

Részletesebben

2003. évi LXXXIX. törvény. a környezetterhelési díjról 1

2003. évi LXXXIX. törvény. a környezetterhelési díjról 1 2003. évi LXXXIX. törvény 1 A környezet és természet védelme, terhelésének mérséklése, a környezethasználóknak a környezet és természet megóvását szolgáló tevékenységre való ösztönzése, valamint a környezet-

Részletesebben

HETES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT. 12/2008/XII. 9/számú. r e n d e l e t e. a talajterhelési díj bevezetéséről

HETES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT. 12/2008/XII. 9/számú. r e n d e l e t e. a talajterhelési díj bevezetéséről HETES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 12/2008/XII. 9/számú r e n d e l e t e a talajterhelési díj bevezetéséről Hetes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete(a továbbiakban:

Részletesebben

Tájékoztatás helyi adóügyekkel kapcsolatban

Tájékoztatás helyi adóügyekkel kapcsolatban Tájékoztatás helyi adóügyekkel kapcsolatban Az önkormányzati adóhatóság a helyi adók (magánszemélyek kommunális adója, iparűzési adó) valamint a gépjárműadó és talajterhelési díj tekintetében biztosítja

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV 2004. június 24-én

JEGYZ KÖNYV 2004. június 24-én Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2004. június 24-én megtartott üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2006. (III. 30.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ CÉLÚ HASZNÁLATÁRÓL

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2006. (III. 30.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ CÉLÚ HASZNÁLATÁRÓL SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2006. (III. 30.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ CÉLÚ HASZNÁLATÁRÓL Hatályos: 2013. augusztus 29-től Sávoly Község Önkormányzatának

Részletesebben

MEGHÍVÓ. 3. Falugondnok beszámolója, természetbeni ellátások- házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés. Előadó Tanyagondnok

MEGHÍVÓ. 3. Falugondnok beszámolója, természetbeni ellátások- házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés. Előadó Tanyagondnok Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart 2013.október 29-én

Részletesebben

Beszámoló. az adózás 2013. évi és 2014. I. negyedévi helyzetéről. Készítette: Szekeres Zsuzsanna Közgazdasági irodavezető. 2014.

Beszámoló. az adózás 2013. évi és 2014. I. negyedévi helyzetéről. Készítette: Szekeres Zsuzsanna Közgazdasági irodavezető. 2014. Beszámoló az adózás 2013. évi és 2014. I. negyedévi helyzetéről Készítette: Szekeres Zsuzsanna Közgazdasági irodavezető 2014. május BEVEZETÉS Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felé,

Részletesebben

É R T E S Í T É S. a helyi adókban és egyéb adókban, a gépjárműadóban a 2014.évben teljesítendő adókötelezettségekről.

É R T E S Í T É S. a helyi adókban és egyéb adókban, a gépjárműadóban a 2014.évben teljesítendő adókötelezettségekről. Tarján Község Jegyzőjétől 2831.Tarján Rákóczi u 39. É R T E S Í T É S a helyi adókban és egyéb adókban, a gépjárműadóban a 2014.évben teljesítendő adókötelezettségekről. Értesítem a Tisztelt Adózókat,

Részletesebben

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított Helyi adókról szóló 34/2005.(XII.14.) számú rendelete egységes szerkezetben

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított Helyi adókról szóló 34/2005.(XII.14.) számú rendelete egységes szerkezetben Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított Helyi adókról szóló 34/2005.(XII.14.) számú rendelete egységes szerkezetben Nagytarcsa Község Önkormányzat a költségvetésben meghatározott

Részletesebben

Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012. (VI.29.) rendelete az idegenforgalmi adóról

Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012. (VI.29.) rendelete az idegenforgalmi adóról Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012. (VI.29.) rendelete az idegenforgalmi adóról Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (IV.1. ) önkormányzati rendelete (egységes szerkezet)

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (IV.1. ) önkormányzati rendelete (egységes szerkezet) Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (IV.1. ) önkormányzati rendelete (egységes szerkezet) a települési szilárd és folyékony hulladék elszállításáról, közszolgáltatás biztosításáról

Részletesebben

ADÓÜGY. Elérhetőség. 3175 Nagylóc, Március 15. tér 4. Telefon: 32/343-343 / 108 mellék Fax: (32) 343-189. e-mail: nagyloc@profinter.

ADÓÜGY. Elérhetőség. 3175 Nagylóc, Március 15. tér 4. Telefon: 32/343-343 / 108 mellék Fax: (32) 343-189. e-mail: nagyloc@profinter. ADÓÜGY Elérhetőség 3175 Nagylóc, Március 15. tér 4. Telefon: 32/343-343 / 108 mellék Fax: (32) 343-189 e-mail: nagyloc@profinter.hu Ügytípus Magánszemélyek kommunális adója Helyi iparűzési adó Termőföld

Részletesebben

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben)

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képvisel-testületének 6/1991.(V.16.) rendelete az idegenforgalmi adóról 1

Balatonkenese Város Önkormányzata Képvisel-testületének 6/1991.(V.16.) rendelete az idegenforgalmi adóról 1 Balatonkenese Város Önkormányzata Képvisel-testületének 6/1991.(V.16.) rendelete az idegenforgalmi adóról 1 (egységes szerkezetben a 11/1991.(V.29.), a 2/1993.(I.28.), a 20/1993. (XII.16.), 27/1995. (XII.15.),

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa Gy. út 150-152. 23-387-041

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa Gy. út 150-152. 23-387-041 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa Gy. út 150-152. 23-387-041 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. október 30-i

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 29-i ülésére. Tisztelt Képviselő testület!

ELŐTERJESZTÉS Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 29-i ülésére. Tisztelt Képviselő testület! H ALIMB A K Ö ZS É G Ö N K O R MÁ N Y ZAT A P O L G Á R M E S T E R 8452 HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 503-420 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/ 58-7/2014. Előterjesztő: Tóbel János polgármester Készítette:

Részletesebben

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.30.) önkormányzati rendelete a befogadóba nem vezetett háztartási szennyvíz begyűjtéséről

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.30.) önkormányzati rendelete a befogadóba nem vezetett háztartási szennyvíz begyűjtéséről Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.30.) önkormányzati rendelete a befogadóba nem vezetett háztartási szennyvíz begyűjtéséről Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS Környezetvédelem szabályairól 28/2004.(VII.14.) rendelet Balatonkenese Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testületének 28/2004.(VII.14.) rendelete a helyi környezetvédelem szabályairól (Egységes szerkezetben

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Pátka Község Önkormányzata 2/2014 (II.5.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy alkossa meg rendeletét!

POLGÁRMESTERE. Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy alkossa meg rendeletét! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZATÁNAK Tárgy: Javaslat a telekadóról szóló rendelet megalkotására Tisztelt Képviselő-testület! A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.)

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2013. augusztus 29. Hatályos: 2013. január 1-jétől

Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2013. augusztus 29. Hatályos: 2013. január 1-jétől Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2013. augusztus 29. Hatályos: 2013. január 1-jétől Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának helyi adókról szóló 58/2002. (XII.27.) számú rendelete

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzatának képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2004. (XII. 27.) önkormányzati rendelete. A helyi adókról 1

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2004. (XII. 27.) önkormányzati rendelete. A helyi adókról 1 Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2004. (XII. 27.) önkormányzati rendelete A helyi adókról (egységes szerkezetbe foglalva 202. január 2., hatályos 202. január -től) Révfülöp Nagyközség

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

Romonya Község Önkormányzatának 7/2011. (XII.30.) sz. rendelete MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Romonya Község Önkormányzatának 7/2011. (XII.30.) sz. rendelete MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Romonya Község Önkormányzatának 7/2011. (XII.30.) sz. rendelete MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A Község Önkormányzatának Képviselőtestülete - a helyi adókról szóló 1990. évi C.

Részletesebben