Elismerés a munkáért

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elismerés a munkáért"

Átírás

1 2006/ Elismerés a munkáért A március 15-ei nemzeti ünnep alkalmából Kóka János, gazdasági és közlekedési miniszter kitüntetéseket adományozott, melyekbõl az IPOSZ tisztségviselõi is részesültek Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt (polgári tagozat) kitüntetést kapott Rusa Attila, az Ipartestületek és Kisvállalkozók Jász-Nagykun-Szolnok megyei Területi Szövetség, valamint a Szolnok és Vidéke Ipartestület ügyvezetõ igazgatója az egyéni, valamint a kis- és középvállalkozók érdekében kifejtett példaértékû és magas színvonalú tevékenységének és a megyei munkaügyi tanácsban kifejtett munkájának elismeréséül. A Magyar Gazdaságért Díj a gazdaság és közlekedés érdekében végzett kimagasló, példamutató tevékenység, illetve életmû elismeréséért adományozható. Ezt vehette át a minisztertõl Zilahi Sándor szobafestõmester, az Ipartestületek Országos Szövetsége alelnöke, aki a kitüntetést megyei és régiós szinten az IPOSZ érdekeltségébe tartozó kis- és középvállalkozások folyamatos képviselete elismeréséül kapta. "A Közlekedésért" érdemérmet a közlekedési ágazat érdekében végzett magas színvonalú, eredményes munka elismeréséért Verbói László, a Várkert Kft. ügyvezetõ igazgatója, az Ipartestületek Nógrád megyei Szövetségének elnöke kapott. A Fémipari Vállalkozások Felemelkedésért Díjat az Országos Fémipari Ipartestület alapította tagjai részére, akik tevékenységükkel hozzájárultak az ország gazdasági felemelkedéshez és öregbítették a fémipari vállalkozások szakmai és társadalmi elismerését. A díj Bory Jenõ szobrászmûvész 1946-os szobrának kicsinyített kerámia másolata és az ehhez kapcsolódó oklevél. Az elismerést elsõként Végh Árpád budapesti mûszerészmester kapta, aki most lépet be ipargyakorlásának ötvenedik évébe.

2 2 Kommentár Ilona, Teréz és milliónyi mások Anyákról írok. Nemcsak kötelezõ volta miatt, hanem fõleg azért, mert igaztalannak tartom a nekik járó 365 nap eggyé sûrítését letudva ezzel a jogukat, az õket mindig megilletõ tisztelet, szeretet jelenlétét. Anya csak egy van, pedig számuk úgy hárommilliárd körüli, de tulajdonságuk, jellemük, anyaságuk alapja megegyezik. Életet adnak, felnevelnek minket, fogják a kezünket, míg csak tehetik, velünk maradnak halálunkig. Ilona Európa legbátrabb asszonya volt mondta róla a francia király ig viszszavezethetõ családfája történelmünk legdicsõbb nemzetségtáblája. E család adott az országnak hõs hadvezért, költõt és horvát bánt egy személyben, magyar fejedelmet és lefejezett vértanút, kinek fia 20 évi börtönélet után nevétõl is megfosztva megõrült, a családfának vége szakadt. E família egyetlen számon tartott nõ tagja 19 évesen férjhez ment, gyorsan megszülte egyetlen gyermekét, aki távol attól a helytõl, boldogtalanul feleségét néhány közös év után az élet, fiát a bécsi uralkodóház szakította el tõle megfogyatkozott környezetben 59 évesen halt meg. Zrínyi Ilona második férje a magyar szabadságért egy életen át harcoló Thököly Imre volt. A feleségeként védte három éven át Munkács várát. Árulás kényszerítette térdre. Egy osztrák generálisért cserébe férje után mehetett török földre. Ez most is a nyughelye. A mitológiai Niobé tucatnyi gyermekét az istenek haragja és irigysége vitte halálba. Egyet kíméltek meg és adtak neki oly hosszú életet, mint ameddig az elveszejtettek éltek volna. Van nekünk is legalább egy ilyen asszony, a Fájdalmak Anyja. Teréz anya proli volt a javából. Nélküle talán 48/49 sem alakult volna úgy, ahogy megtörtént. Születésérõl csak anyakönyvi kivonat szól, szüléseit és mind a hatuk halálát ugyancsak az anyakönyv õrizte meg. Táncsics Mihály élete társaként varrt, varrt, szült, bújtatta férjét, remegett a szeretetéért. Félt, hogy a valaha volt harcostársak, elvbarátok az eszmét feladva megélhetési állampolgárrá válva veszélybe sodorhatják a különben is minden egyezségtõl idegenkedõ Mihályt. S amikor a szabadság szimbóluma megvakult, pillanatnyi kétség sem volt: Teréz hûséges élettárs maradt. Az volt férjeura halálát követõen is. Nemcsak fél tucat leszármazottját kísérte végig saját golgotáján, de annyi megpróbáltatást együtt végig élõ férjét is. Teréz anya kínokkal és szeretettel vegyített életét egyedül fejezte be. A hercegkisasszony 17 évesen szerelmi házasságot kötött szabadságharcunk vérbefojtójával végig nem gondolva majdani anyósa korlátlan hatalmát. Szült három lányt és egy trónörököst, aki már apaként vitatott körülmények között halt meg. A forró szerelem hideg udvariassággá merevedett, a mindig mindent megfontoló uralkodó életében megjelent egy színésznõ, aki csodálatos palotát kapott ajándékba az Adria partján, Sissy viszont megtanult magyarul, szívébe zárta ezt a népet és fordítva. A magyar nemzet "lobbistája" sokat segített. 75 éve szoborral emlékezik a fõváros népe a "magyar királynéra". A királyasszony anyaként megsérült, feleségként megalázták, udvari személyként kaloda árnyékába kényszerült itthon otthon érezhette magát. Egy reszelõ szúrása hozott neki örök nyugalmat. A hely már mint e lap szelleme is megköveteli, essék szó egy iparos anyáról. Még poronty korában döbbent rá: a tbc erõsebb szeretett szülõjénél. Mostoha nevelte meg a fiú testvérek. Férjhez is ment az elsõ kérõhöz, élete minden szeretetét egyetlen fiára ontotta. Az országba akkor tört be a gazdasági világválság, amikor önállóvá váltak. A kisváros lakossága méltányolta szorgalmukat. A véletlen is segített, a mûhely és a lakás egybe tartozott: nyugalmuk alig volt. A harmincas évek derekán már állami pályázaton szerepeltek sikerrel. Hamar becsapott az önként vállalt háború szele, a férj egyre gyakrabban volt távol, messzi iskolában tanult az egyetlen, az asszony vállára egyre többet rakott a sors. A német megszállás tragédia-sorozatot hozott. A férjet ebéd közben állították fel, az internáltat a dunántúli cukorgyárból a vagon egyenesen a "fürdõbe" vitte. Szappan már nem kellett Az asszony ekkor volt elõször életében a határokon túl, bõröndöket gyártott koszt kvártéjért. Az egy szál utódnak egy konzervgyár jutott. Unta a közelítõ célt, hazaszökött. Az anyja fél év teltével nyitotta rá a nagykaput. 43 éven át édesanyám-kisfiam volt a megszólítás, meg a kapcsolat tartalma. A kis mûhelyt be kellett csukni, az állam vált a munkaadójukká. Az anya még nyugdíjasként is dolgozott, a fiú éjszakázott. Jött a kór, néhány heti gyöngülés és egy nagy sóhaj. Az anya látszólag elment. Gyakran beszélgettek utána is. S amikor a fiú gyógyult meg a lebírhatatlan mételybõl, megköszönte az anyja segítségét. Kisfiam, veled vagyok szóltak túlnan. Gergely György L. évfolyam Anyák Napja 2006 Mint minden évben úgy az idén is május elsõ vasárnapján ünnepeljük az Anyák Napját, amely "politika-mentes" ünnep, hisz õk elsõsorban édesanyák, nevelõanyák, nagymamák és dédmamák és csak ezen kívül "képviselik" vagy csak úgy "viselik" a jobb vagy baloldaliságot, mint egy "kiegészítõ" valamit! Köszöntöm mindnyájukat tisztelettel és szeretettel De most én rendhagyó módon köszöntöm a leendõ kismamákat is, akikkel naponta találkozom az utcán, a boltokban, hivatalokban, stb. Nagy tisztelettel tekintek rájuk! A mai száraz bikkfanyelv "terheseknek" degradálja õket, ám eleink még "áldott" állapotban lévõknek becézték a babát váró kismamákat! Szerintem is inkább e megtisztelõ jelzõvel kellene neveznünk õket, hisz õk a jövendõt hordozzák a szívük alatt! Akik a mai zûrzavaros világban arra vállalkoznak, hogy egy kisgyermeknek adnak életet, azokat a társadalom megkülönböztetett tiszteletével kellene övezni, mert az õ gyermekeik már az új évezred elsõ évtizedeiben növekednek és válnak felnõtté, nemzetünk és hazánk büszkeségeivé. Akik majd meglehet, hogy úgy tekintenek vissza ránk, mint gyermekkoruk óvó, vigyázó szüleire, hozzátartozóira, gondos nevelõikre vagy csupán életük szürke epizodistáira. F. Ágnes kismamákat köszöntõ versének záró soraival köszöntöm Anyák Napján a kisbabákat váró áldott állapotban lévõ kismamákat: "S megy fáradt, elnehezült testtel Melyben talán egy új Messiás költözött, S én könnyek közt suttogom az örök Igét: Áldott vagy Te az asszonyok között!" Németh Miklós nyugdíjas címfestõmester

3 2006/ MÁJUS 31. Az IPOSZ XVII. Közgyûlése és nemzetközi konferencia Az IPOSZ Országos Elnöksége május 31-re hívta össze közgyûlését, melyet egy napon rendez meg A magyar kézmûvesség az Európai Unióban címmel tartandó nemzetközi konferenciával. Az alábbiakban a napirendet ismertetjük, a rendezvény helyszíne: Hotel Touring, Budapest Nemzetközi konferencia A mandátumvizsgáló és szavazatszámláló bizottság jelentése A közgyûlés üdvözlése elõadó: Kurucz Zsigmond tiszteletbeli örökös elnök Kitüntetések átadása, az országos szakmunkás tanuló verseny helyezettjeinek díjazása, ügyrendi javaslatok Napirend 1/1. napirendi pont A vagyonkezelõ kuratórium beszámolója a 2005-ben végzett munkáról, ezen belül a évi pénzügyi terv teljesítésérõl és az ipartestületek közösen kezelt vagyonának tárgyévi alakulásáról elõadó: Faddi János, a vagyonkezelõ kuratórium elnöke 1/2. napirendi pont Javaslat a évi pénzügyi tervre és a évre elõirányzott pénzügyi keretösszegre elõadó: Faddi János, a vagyonkezelõ kuratórium elnöke 1/3. napirendi pont A vagyonkezelõ stratégiai bizottság beszámolója elõadó: dr. Nádai László, a bizottság elnöke 1.4. napirendi pont A vagyonkezelés hosszú távú mûködtetését átalakításokkal kapcsolatos feladatok a évre elõadó: Szûcs György elnök és a QualiTeam-Consult Kft. képviselõje Együttes vita, határozathozatal külön-külön Ebéd Napirend 2/1. napirendi pont Javaslat az IPOSZ alapszabályának, a közgyûlés ügyrendjének módosítására és az IPOSZ új tagdíjszabályzatának elfogadására elõadó: dr. Nádai László, alapszabály-szerkesztõ bizottság elnöke 2/2. napirendi pont Az IPOSZ Országos Elnökség beszámolója a évi költségvetés teljesítésérõl, javaslat a évi költségvetésre elõadó: Szûcs György elnök 2/3. napirendi pont A Magyar Kézmûvesség az Európai Unióban (versenyképesség növekedés, foglalkoztatás) A kézmûves családi és mikrovállalkozás a gazdaság és a társadalom tartópillére re címet viselõ IPOSZ program megvitatása. Az országos elnökség beszámolója a évi cselekvési program teljesítésérõl, javaslat a évi cselekvési programra. elõadók: Szûcs György elnök, Kassai Róbert, dr. Nádai László, Zilahi Sándor alelnökök 2/4. napirendi pont Az IPOSZ Felügyelõ Bizottságának beszámolója a 2005-ben végzett munkáról elõadó: Vonnák Sándor, a fb elnöke Együttes vita, ezt követõen határozathozatal külön-külön napirendenként Napirend A választási bizottság és a mandátumvizsgáló és szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása elõadó: Rácz Sándor, a választási bizottság elnöke Napirend Interpellációk Különfélék A közgyûlés zárása 2. A közgyûlés levezetõ elnökei: Az 1-es és a 2/1-es napirend: Szûcs György elnök 2/2, 2/3, 2/4-es, a 3-as, a 4-es napirend és a különfélék: dr. Nádai László alelnök

4 4 György, a vitéz és a reformer L. évfolyam Való igaz, a címben említett 303-ban mártírhalált halt dicsõ katonának, sokak mintaképének tekintett sárkányölõnek nem sok a köze az alábbiakhoz. Annyi azonban biztos, hogy a választások másnapján - György napján - munkába lépõ mindenképp új kormánynak legalább annyi bátorságra lesz szüksége a reformok megkezdéséhez, mint volt a késõbb Jézus-hívõ római parancsnoknak. E cikk megírásakor még minkét oldal ódzkodik kártyáit felfedni, mert a feltétlenül kedvezõtlen lépések talán befolyásolják a fülkében az oda még tétovázva belépõket. Lépni pedig kell A választási ígéretek egy/nagy részének sutba dobása talán csak a bigottokat lepi meg, a teendõk ennél komolyabbak, jövõ meghatározók. Magas az államháztartás hiánya, biceg a mûködése, más a receptje a két oldalnak. A jobb egyik fõ ideológusa szerint az azonnali pótköltségvetés mellett rugalmas, tehát az információs társadalom igényeinek megfelelõ közigazgatásra történõ átállás nélkülözhetetlen. Ugyanis csak így lehet figyelembe venni a globális és a helyi összefüggéseket. Arról már nem is szólva, hogy öt hónap áll csak rendelkezésükre a nemzetgazdaság irányának brüsszeli kívánalmak szerinti kidolgozására, az úgy nevezett konvergencia programra. S ekkor jön el az ideje, hogy pontot tegyenek a Nemzeti Fejlesztési Terv II. végére. Egy semleges szakértõ a térség államainak gyors fejlõdését veszi alapul, hiszen egy régió váltotta fel történelmileg rövid idõ alatt egyik társadalmi rendszer a másikkal. E lépéssorozatnak sok a vesztese, de hát nincs mögöttünk példa, sem jó, sem rossz, a magunk izzadtsága, hat kormánya, a kormányozni tudás alacsony szintje, az elit szûkössége, a most bimbózó polgárság, mind- mind a tõke hiánya mellett a tapasztalatok hiányára is utalnak. A között várhatóan beáramló töméntelen milliárd az éppen uralkodó kormányzati szféra tartós pozíciókat biztosíthat a maga számára. Közben mindenképp rendbe kell tenni a szénánkat. A rendszerváltó társállamok egyike sincs elõbb. Megvalósítandó az önkéntes alapon is nyugvó nyugdíjrendszer, az egészségügyi reform ( már nincs szükség handabandázásra), a mindenütt megerõsítendõ számonkérhetõség, illetve átláthatóság. Egy, a tengeren túl élõ magyar szakember úgy gondolja, az állami szolgáltatások egy részét fizetõvé kell tenni, mert 3,9 millió ember béradójából nem lehet a társadalom biztosítását a kívánatos szinten megtartani. Véleménye szerint 20-22%-os jövedelemadó mellett 42% lenne a bérjárulék, miközben a munkaadói teher 9 százalékponttal mérséklõdne, a munkavállalói öttel nõne. A szakértõk vitáznak, érvelnek, az ország lakossága már döntött. Oldjuk meg tehát a feladatokat közösen. G. Gy. A feltalálók észjárása A pszichológusok személyiségvizsgálati fegyvertára az utóbbi évtizedekben kibõvült. Az intelligencia hányados (IQ) mellé felzárkózott az érzelmi intelligencia (EQ), nemrég a boldogságra való képesség (BQ), legújabban pedig a kreativitási mutató, a (CQ). A feltalálók, mûvészek, mûszaki fejlesztõk, kutatók ez utóbbi dolgában jobban állnak a átlagembernél. De milyen is a feltalálói észjárás? Hogyan születnek a nem mindennapi ötletek? Bizonyos találmányok létrejöttéhez látszólag elegendõ egy egészen hétköznapi információ. Ez "bejut" a feltaláló agyába, ám ami onnan "kijön", az meglepõ, nem várt, nem köznapi. A bogáncs ihlette a tépõzár kitalálóját. A fenyõfa alakú illatosítók egy erdei séta közben fogalmazódtak meg a feltaláló vegyész fejében. Tallér József kreativitáskutató szerint az alkotó elme mûködése egyelõre rejtély, akár a kibernetika elméletének ama fekete doboza, ahová bemennek információk, kijönnek új információk, de hogy odabent mi történik, az nem tudható. Az alkotáslélektannal foglalkozó kutatók a mai napig nem tudtak egységes álláspontra jutni abban, hogy miként határozható meg a kreativitás. A korábban kidolgozott, kreativitást mérõ tesztek kizárólag azt vizsgálják, hogy mennyire találékony intellektuálisan az illetõ. A legújabb tézis a modern lélektan egyik meghatározó alakjának, az amerikai Carl Rogersnek a feltevéseivel mutat rokonságot, aki azt állítja, hogy a kreativitás, az új, eredeti megoldások létrehozásának képessége három személyiségvonáson alapszik. Az egyik az, hogy az ember önállóan alakítsa ki értékítéleteit, vagyis amikor egy új dolgot kitalál, a termék a fontos, és nem az, hogy mások mit szólnak hozzá. Ugyanakkor nyitottnak kell lennie az új ismeretekre, élményekre, és a játszás képességére is szükség van. A legújabb elképzelések fényében a kreativitás nem egyszerûen alkotóképesség, ahogyan ezt a leggyakrabban a közbeszédben értelmezzük. A kreativitás gondolkodásmódot, olyan gondolkodási képességet jelent, amellyel nem feltétlenül jár az, hogy az illetõ új tárgyat, mûvészeti alkotást vagy hétköznapi dolgot, például házat hoz létre. Olyan, velünk született képesség, amelynek - egyesek szerint - kibontakozását vagy hanyatlását környezetünk nagyban befolyásolja. A képesség csökkenésében nagy szerepet játszik az iskola, ahol a megtanult leckék, dogmatizált tudásanyag visszabiflázását értékelik a legtöbbre, és nem az eredeti gondolatokat. Ráadásul idõvel az alkalmazkodás kényszere is elnyomja ezt a képességünket. E gondolkodásmód, mint képesség három dologtól függ. Az egyik az intellektuális tényezõ: az egyén képes-e ötletek gyártására? A másik a motiváltság: mennyire akarja ezt a képességét használni? Nem utolsósorban gondolati függetlenség, bátorság is kell hozzá: képes-e az egyén szembeszállni a megszokással, a sablonokkal, van-e benne annyi érzelmi töltet, hogy megvalósítsa ötletét. A kreativitást hatékonyan mérõ teszt e három összetevõ együttesét méri. Igazán kreatívnak az nevezhetõ, akiben e három faktor összhangban van egymással. Habár a mérések azt a hipotézist támasztják alá, hogy a népesség mindössze két százalékában van meg ez a képesség kiemelkedõen, kreativitásunk folyamatos karbantartással fejleszthetõ. Erre nemcsak azért van szükség, mert egyre több az olyan szakma, amelyiknek a mûveléséhez nélkülözhetetlen a kreativitás, hanem azért is, mert az életminõségünket tehetjük jobbá, ha kreatívan gondolkodunk. Olyan változó környezetben élünk, amelyben gyakran, akár naponta kell új dolgokat kitalálnunk, váratlan helyzeteket megoldanunk. Hivatalos leveleket kell írnunk, meg kell tanulnunk az újabb és újabb számítógépes programok használatát, új szolgáltatásokat, termékeket kell kitalálnunk; de jól használható ez a képességünk akkor is, amikor munkát keresünk, vagy magánéleti válságba kerülünk. Vagyis a kreativitásra, a szemléletmódra nemcsak az alkotómûvészetben vagy a tudományos munkában, hanem az élet minden területén szükség van. Akinek magas a kreativitási kvóciense (CQ-ja), harmonikusabb életet él.

5 5 2006/ A 120 ÉVES OROSHÁZA ÉS VIDÉKE IPARTESTÜLET Kézmûves: a világ legszebb szava Az ipartestület megalakulását, az elmúlt 120 év történéseit elõdeikhez méltón akarták megünnepelni az orosháziak. A kor közismert, köztiszteletben álló iparosai, vállalkozói 1938ban és 1941-ben mutatkozhattak be utoljára. Az Orosháza és Vidéke Ipartestület elnöksége úgy érezte, a jubileumi alkalomra könyvet jelentet meg. Annál is inkább aktualitása volt a kötet születésének, mert az Orosházán eddig kiadott könyvek csak részben érintették az iparos társadalom hajdani és mai munkáját. Egységes, ennek a társadalmi rétegnek a sokoldalú tevékenységét feldolgozó mû még nem jelent meg. rosnak, bútorgyárosnak és az iparosok országos szövetsége elnökének is. Tudta: a világ legszebb szava a kézmûves. A mai, magyar, tenniakaró, tehetséges, kreatív kisiparosok is erre vágynak. Összevetett vállal erõs tud lenni sokaságunk zárta ünnepi köszöntõjét az országos elnök. Az orosházi múzeumban õrzött eredeti zászlót, amit Thék Endre adományozott az ipartestületnek, a történelmi egyházak képviselõi újraszentelték, majd Németh Béla, az Orosháza és Vidéke Ipartestület elnöke elevenített fel néhány sorsfordító évszámot az elmúlt 120 évbõl. Kiemelte 1885öt, amikor a boldogulás érdekében A kötetet márciusban mutatták be a 120 éves Orosháza és Vidéke Ipartestület díszgyûlésén. Szûcs György, az Ipartestületek Országos Szövetségének az elnöke az országban a 273 helyen mûködõ ipartestület és 48 ezer, magyarországi ipartestületi kisiparos nevében köszöntötte a házigazdákat. Elárulta, 37 olyan érdekképviseleti szervezetük mûködik, ahol az alapításkor használt név megmaradt. Történeti visszatekintésében emlékeztetett arra, hogy a kézmûves-iparos emberek amit kigondolnak, azt a kezükkel képesek is valóra váltani. A kreatív, tenniakaró magyar kisiparosságban van a magyar gazdaság ereje. Hazánkban fontos a gazdasági érdekképviselet. Az orosházi iparostársadalom büszkeségét, Thék Endrét külön kiemelte és méltatta, mondván õ az az ember, aki munkásságával példát adott az utódoknak, egyszerre tudott megmaradni egyszerû, orosházi ipa- életre hívták a helyi ipartestületet. Az elnök megemlékezett a hajdan volt, de már lebontott székházról, a világválság okozta iparoséletek hányadtatásáról, az ipartestületek államosításáról. Napjaink kihívása az európai uniós csatlakozás, ebben a helyzetben is az ipartestületi tagok közmegelége- désre teszik a dolgukat fogalmazott Németh Béla, majd az impozáns kivitelû kötet kapcsán elárulta, fennállásuk 120 éve ellenére a könyvkészítésben nem volt nagy gyakorlatuk. Ám a végeredmény önmagáért beszél! Az Isten áldja a tisztes ipart címû kötet 14 tagú szerzõgárdájának a bemutatása után dr. Szabó Ferenc fõszerkesztõ ajánlotta a családtörténetekkel gazdagított, 470 oldalas, rengeteg képpel illusztrált könyvet a jelenlévõk figyelmébe. Közismert, köztiszteletben álló iparosok, legalább 10 éve hivatásukat gyakorló vállalkozók kaptak bemutatkozási lehetõséget. Hosszas idõtöltés lesz e kötet olvasása. S közben rájön az olvasó, Orosházát számos tényezõ tette naggyá. Az orosházi parasztember tanulási és önképzési szándéka, a vasútmegnyitás után az iparosságnak, a kézmûvességnek a lehetõségekkel való élése. A reformkor idején Orosháza ipara még szegény volt, de ebben az idõben is sokoldalúságáról adott példát, a modern szakmák megjelenésével Orosháza méltó társa lett Szentesnek, Gyulának, Szarvasnak, Makónak. Ez a 120 év jövõbemutató gondolkodásra utal, amihez hozzátartozik az orosházi ipari szakképzés is. És ennek a feldolgozására még nem sok helyen vállalkoztak emelte ki a kötet érdemeit a fõszerkesztõ. S ahogy dr. Szabó Ferenc fogalmazott: azért is lesz kedves olvasmánya sokaknak e könyv, mert a tények erejével mutatja be a híres iparos családok, dinasztiák történetét, miközben erkölcsnemesítõ szerepet is betölt. Sok helyen a családi értékmegõrzés biztos pontja lesz az Isten áldja a tisztes ipart címû könyv. Csete Ilona A felvételeket Kecskeméti Krisztina készítette

6 6 L. évfolyam Részvétel a 10. Milánói Kézmûves Vásáron Zilahi Sándor alelnök és Akerlné Varró Zsuzsanna ügyvezetõ igazgató a múlt év végén részt vett a Milánói kézmûipari vásár megnyitóján. Ez volt az elsõ alkalom, amikor az IPOSZ képviselõi is jelen voltak e nemzetközi eseményen. A 10. nemzetközi kiállításon és vásáron mintegy 35 kiállító mutatkozott be több mint 500 m 2 -en. A Milánói Kézmûves Vásár az elmúlt 10 év alatt egyre növekvõ sikert tudhat magáénak mind az érdeklõdõk számának, mind a kiállított termékek minõségének tekintetében. A több mint 2,5 millió látogatójával a Milánói Kézmûves Vásár Európa legnagyobb vására, ahová egész Lombardiából, valamint Olaszország más részeirõl is jönnek vásárlók. A kiállítás hivatalos megnyitásán az IPOSZ delegációja mellett az olasz sajtó, illetve az olasz szervezetek (helyi és regionális önkormányzatok, kézmûvesipari szervezetek képviselõi, kereskedõk stb.) voltak jelen. A magyar stand megnyitóján alkalmunk nyílt megismerkedni az alábbi személyekkel, akik látva a magyar termékeket, a magyar standok színvonalát az elkövetkezendõ idõszakra vonatkozóan is felajánlották segítségüket. Roberto Formigoni, a Lombardiai Tartomány elnöke; Antonio Intiglietta, az AF Vásár Igazgatója; Korsós Tamás, a milánói magyar fõkonzul; továbbá szintén részt vett a megnyitón és igen jó kapcsolat alakult ki a Milánói ITD Hungary képviselõjével Soltész Magdolnával. Kinn tartózkodásunk ideje alatt alkalmunk nyílt hosszabban beszélgetni a képviselet vezetõjével, illetve a fõkonzul úrral is. A magyar standokat és a kiállított termékeket is együtt néztük végig, így a kiállítóknak is lehetõségük és módjuk nyílt arra, hogy közvetlenül elmondhassák a kiállítást megelõzõ szervezési munkálatok tapasztalatait. A kiállítók egybehangzó kérése volt, hogy az elkövetkezendõ idõben is biztosítson lehetõséget, illetve találjon módot arra az IPOSZ, hogy továbbra is részt tudjanak venni ezen a vásáron. Kiállítóktól beérkezett vélemények: Œ Cégünk, a Siptár és Társa Bt. idén 10 éves. Fõ profilunk az Iparmûvészeti Lektorátus által zsûrizett nõi felsõruházat, valamint kiegészítõk készítése. Ruháink kézzel festettek és rajzoltak, így két pontosan ugyanolyan Siptár ruhával lehetetlen "összetalálkozni" az utcán. Motívumvilágunk népmûvészeti forrásokból is merít, ezt ötvözzük a mai szabásvonalakkal, színösszeállítással, anyagfelhasználással. Jelenleg három saját üzlettel rendelkezünk, valamint kiterjedt viszonteladói hálózatunk van Nyíregyházától Kõszegig. Saját üzleteink: Már több éve részt veszünk az év végi Fiera Miláno-n, a milánói Nemzetközi Kézmûves Kiállítás és Vásár rendezvényen. Bár a Fiera-n való megjelenés költségei nem alacsonyak, mégis azt gondoljuk, hogy a nemzetközi piacon való megjelenés, a termékeink fogadtatásának felmérése a más kultúrkörhöz tartozó vásárlók körében az ilyen jellegû rendezvényeken a legkönnyebb. A évi kiállítást már viszonteladói kapcsolatok kiépítésére szántuk, az idén majd kiderül, milyen sikerrel. Fajáték készítéssel foglalkozunk. Saját termékeinkkel és kis mértékben hazai gyártók termékeivel egészítettük ki a kínálatunkat Milánóban. Külföldi vásárokkal kapcsolatban: a kisebb gyártóknak nehézséget okoz a nagy bekerülési költség, ezért a kereskedõk egyre jobban kiszorítják a gyártókat, készítõket a vásárokról. A kereskedõknek nem az az érdeke, hogy bármi áron magyar termék kerüljön a vásári asztalra, hanem a kereskedõi árrés. Így sok esetben a kínai termék kerül elõtérbe a magyar vásározók körében is. Nagy problémája a külföldi vásárok támogatási rendszere, mert ha már kap hozzájárulást a vásározó akkor miért kell ezt elõre finanszírozni, miért nem lehet annyival kevesebbet fizetni, hiszen elég nagy megterhelést jelent egy készítõ számára, hogy elõtte sokszor hónapokat készül egy ilyen vásárra. Egy külföldi vásár sokkal nagyobb jövedelemhez juttathatja a készítõket. Sajnos így is elõfordul, hogy valaki mínuszosra zárja a vásárt. Szerencsére mi elégedett vásározók köréhez tartozunk. Az is nagyon jó érzéssel töltött el bennünket, hogy Milánóban egy kicsit odafigyeltek ránk. Az IPOSZ-tól is meglátogattak bennünket. Néhány jó tanáccsal, ötletekkel és bíztatással segítették munkánkat, amit nagyon köszönünk! Pár mondatban ez lenne a véleményünk. Köszönjük érdeklõdésüket! Üdvözlettel: Nyisztor Zoltán és Nyisztor Zoltánné játékkészítõk, Dombóvár Buglyó Péter a B & B Cooper Kádáripari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ügyvezetõje: elsõ alkalommal voltam a rendszerváltás óta Olaszországban kiállításon és vásáron. Cégünk 7. éve exportál Olaszországba, de a vállalkozás bõvítése, fejlesztése megkívánja a vevõkör bõvítését is, ezért vettünk részt ezen a vásáron. A magyar kiállítási standok szép, nívós színfoltjai voltak a Milánói Kézmûves Vásárnak. Úgy gondolom mi magyar kiállítók méltóan képviseltük kishazánkat külhonban a nívós és minõségi kézmûves termékeinkkel. Nagy örömömre szolgált, hogy találkozhattam Korsós Tamás úrral, Magyarország milánói konzuljával, az ITDH milánói képviselõjével, Soltész Magdalénával illetve az IPOSZ részérõl Akerlné Varró Zsuzsanna ügyvezetõ igazgató asszonnyal és Zilahi Sándor alelnök úrral, kikkel rövid beszélgetést folytattam. Jó érzés volt az érdeklõdéseik, önzetlen segítségük és felajánlásaik, melyeket köszönettel elfogadtam, és nagyon örültem, hogy nemcsak itthon, de külföldön sem hagynak magunkra. A vásárral kapcsolatban az a tapasztalatom, hogy óriási lehetõsségek vannak, nem csak nekem, de más kézmûvesnek is. Köszönöm a fent említett személyeknek és az IPOSZ vezetõsségének az önzetlen segítséget. Buglyó Péter aranykoszorús kádármester

7 2006/ "Családbarát munkahely 2006" A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium és az ICSSZEM évrõl-évre díjazza az év családbarát munkahelyeit kis-, közép-, és nagyvállalat, valamint költségvetési és nonproifit szervezet kategóriákban. A hetedik alkalommal meghirdetett pályázat díjait március végén adták át a Magyar Tudományos Akadémia székházában. Kisvállalkozási kategóriában a budapesti Hacona Csomagolástechnológia Kft. nyert, az M.E.Trial Masters Kft. pedig oklevelet kapott. Nem könnyû megteremteni a megfelelõ egyensúlyt a munkahelyi elvárások és a családi élet között. Egy munkahely akkor válik családbaráttá, amikor a munkavállalót nem feladatát gépi monotonitással végzõ munkaerõnek tekinti. A pályázaton induló vállalkozások tisztában vannak azzal, hogy ahhoz, hogy valamit megköveteljenek (teljesítményt, kreativitást, megbízhatóságot, lojalitást) nekik is adniuk kell valamit (megfelelõ munkakörülményeket, bizonyos fokú rugalmasságot, megértést a családi kötelezettségekkel szemben, lehetõséget a szakmai továbbfejlõdésre, különbözõ extra juttatásokat). A hetedik éve töretlenül zajló program jó bizonyíték arra, hogy nem csupán illúzió az, hogy egy munkahely családbarát intézkedéseket hoz létre és vezet be úgy, hogy az egyben eszköze a szervezet fejlesztésének, a versenyképesség megtartásának és növelésének. A beérkezett pályázatok azt bizonyítják, hogy a munkáltatók körében érzékelhetõ a törekvés a családbarát intézkedések bevezetésére. A családi tulajdonban lévõ Hacona Kft ben alakult a magyar termékek csomagolási kultúrájának kialakításában való aktív részvételre, ingyenes szaktanácsadásra, csomagolási rendszerek megtervezésére, a korszerû csomagoláshoz szükséges gépek és anyagok biztosítására, szerviz és alkatrészellátásra. Tevékenységük jelenleg öt területre terjed ki. Saját fejlesztésû, magas mûszaki igényeknek megfelelõ, megjelenési formájukban teljesen új csomagológépeket gyártanak. Pack-Centrum néven kiskereskedelmi üzlethálózatot mûködtetnek, ahol fõleg kis- és középvállalkozások csomagolási feladataik megoldásához mintegy 1400 féle, kizárólag csomagolással kapcsolatos anyagot és kisgépet forgalmaznak. Katalógus alapján csomagolóanyagokat értékesítenek, Web áruházuk most áprilisban indult. Családi vállalkozás lévén cégünkben a nyugodt, bölcs, tapasztalatokban gazdag tudásháttér fiatal, dinamikus alkotóerõvel egészül ki kezdte a bemutatkozást Nagy Lajosné közgazdás, ügyvezetõ. Mûködésünk során igyekeztünk családias légkört és emberséges munkáltatói politikát kialakítani, s ez nálunk nem üres szavakat jelent, hanem konkrét, felmutatható gyakorlatot. Rólam azt tartják, hogy a megfontoltság mellett a célratörõ földön járás jellemez. A döntéseknél négy fõ szempontot mérlegelek: mit szeretnék elérni, milyen módszerekkel lehet azt megvalósítani, mit kell befektetni, és mit hoz az üzlet. Ügyvezetõ társam, a férjem gépészmérnök és közgazdász, erõssége az emberi kapcsolatok kialakítása, a munkahelyi vezetés és a stratégiai tervezés. Attila a fiatalabb fiunk szintén gépészmérnök, fõleg mûszaki kérdésekben jeleskedik, õ tervezi a vállalkozásunk által magas színvonalon gyártott csomagológépeket és gondoskodik a folyamatos fejlesztésrõl. Jelenleg a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem MBA képzésén vesz részt. Idõsebbik fiunk, Zoltán is gépészmérnök, a csomagolási és gépészeti ismereteken túl a kereskedelemben érzi igazán otthon magát, jelenleg a Budapesti Gazdasági Fõiskola külgazdasági szakán tanul. A döntések meghozatala elõtt néha éles vitákat folytatunk egymással, de utána teljes az egység, következetes szigorral, precizitással hajtjuk végre feladatainkat. Nálunk az alkalmazottak felvételénél kizárólag az adott munkakörre való alkalmasság számít, nem pedig a nem és a kor. Huszonöt dolgozónk közül tizennégy nõ, jelenleg egy kisgyermekes anyát hat órás munkaidõben, egy fogyatékos gyermekét ápoló édesanyát pedig négy órás munkaidõben foglalkoztatunk. Távollétük bizony néha fennakadásokat okoz a munkában, de még soha nem éreztettük velük szemben, hogy emiatt az állásuk veszélyben forogna. Az idén elõfordult, hogy több munkatársunk tartós betegség, vagy családon belüli betegápolás miatt egyszerre és huzamos idõre kiesett a munkából. Ilyen mérvû hiányzás már veszélyeztetné eredményes mûködésünket, ezért felvettünk egy teljes munkaidejû és egy négy órás alkalmazottat, hogy a legfontosabb területeken biztosítsuk a munka folyamatosságát. A férfiak és a nõk bérezése közt nincs különbség, az elvégzett feladat alapján azonos bérezést alkalmazunk. Valljuk, hogy kudarcot feldolgozni, új erõt meríteni, vagy sikert elérni csak rendezett családi háttérrel, összefogással, egymás segítésével lehet. A mi vállalkozásunk valóban egy példamutatóan mûködõ család vállalkozása, ezért a fegyelem, az igényesség, elõrehaladás, megértés és segítés a munkatársaink javára is érvényesül.

8 8 L. évfolyam Emléküket tisztelettel megõrizzük Halmi János szabómester, az Ipar Kiváló Mestere Hosszú tartalmas élete soron, szinte az utolsó napokig azon fáradozott, hogy az általa magas szinten képviselt, kiveszõben lévõ szakma megtartsa rangját, hogy a szakemberek továbbvigyék a korábban nemzetközi elismertségnek örvendõ, nagy szakmai tudás birtokában levõ magyar szabómesterek "stafétabotját". Oktatott, oktatott és oktatott! Évtizedek óta. Az õ munkássága nyomán jelent meg Magyarországon is a német Rundschau szabászati módszer, melynek alkalmazására több ezer szakembert tanított meg. A tanítványainak nagy része a szakma mesterévé vált, köszönhetõen János bácsi alapos gyakorlati és elméleti tanításának. Az ország minden területén oktatott, halálával nagy veszteség érte a nõi- férfi szabó szakmát. Mindannyian tiszteltük, becsültük mint szakembert, odaadó magas színtû tudásáért, és mint embert, aki halk szavával egyéniségével lenyûgözte a hallgatóságot. Tudását kezünkben, emlékét szívünkben õrizzük. BKIK Kézmûipari Tagozat Egy régi történettel kezdeném. Tanfolyamot tartottam, és sokszor és sokat emlegettem Halmi János bácsit a hallgatók elõtt. Egyszer János bácsi meglátogatott tanítás közben. Bemutattam a csoportnak. Az egyik hallgató felkiáltott: hát õ élõ személy? Nem legenda? Akkor még nem volt legenda. Õ maga volt a szakma doyenje. Valószínûleg még abból a generációból nõtte ki magát, amely vándorkönyvesként bejárta Európát és mindenhol megtanulta, amit lehetett. Azután mi, a következõ generáció, akik már nem mehettünk Európába tanulni, mi hozzá váltottunk vándorkönyvet, és jártunk a tiszta forráshoz, tanulni. Mert tanított. Nem csak a szó legszorosabb értelmében vett tanítás volt ez. Az is. És példa, tartás, szakmai büszkeség, szakmai erkölcs és szakmai gondozás. Mert gondoskodó Apánk volt és mindig mehettünk hozzá szakmai segítségért, tanácsért. Maximalista volt és minket is arra nevelt. Szakmai tanácsért mentem hozzá, de nem kaptam meg egyszerûen. Elõbb levizsgáztatott, hogy vajon a tanácsot, amit adni fog, tudom-e hasznosítani. Büszke voltam rá, hogy megfeleltem, a mesternek, akire bálványként néztem fel. Pedig nem volt az. Kedves volt, barátságos, szigorú, és elnézõ, és mindig mosolygott. Még akkor is, amikor már beteg volt, és mûtétek sora kötötte ágyhoz. Sokáig küzdött a halál ellen, de gyõzni nem gyõzhetett. Ma már valóban legendává lett és az is marad, amíg emlékezünk rá. Majoros Endréné nõi szabómester alábbiakban az õt méltató írásból idézünk. Hans Wenzler már gyermekkorában elkötelezte magát a gépészet mellett. Édesapja Bottighofenben mûködtetett egy szerszámgépgyártó üzemet, ahol már a II. Világháború nehéz éveiben sok mûszaki ismeretet adott át fiának. Ezt követték a mérnöki tanulmányok Zürichben és gyakorlati évek néhány Zürich közeli nagyvállalatnál. Amikor átvette édesapjától a hagyományos szerszámgépgyártó üzemet kõmegmunkáló gépek gyártásával kezdett foglalkozni. Korán felismerte, hogy az igényes nemzetközi megrendelések teljesítéséhez jól képzett szakemberekre van szükség. Az elõzõ évszázad 60-as éveiben tanmûhelyt alakított ki, ahol évente legalább 4 tanuló ismerkedett a gépészeti ismeretekkel. Ezt a mûhelyt bocsátotta önzetlenül a thurgau-i gépész mester szövetség rendelkezésére az évközi vizsgáztatáshoz. A thurgau-i Swissmechanik cégvezetésében több mint 40 éven keresztül tevékenykedett és egészen a haláláig tiszteletbeli tagként aktívan részt vett a A legendás szabó elment. 86 éves volt. Hetyke, kockás kalapjában, fürge léptekkel, mindig sietett fontos dolgai után. Nehéz volt bejutni mûhelyébe, gondterhelten lapozgatta a naptárát. Hát talán majd néhány hét múlva - nézett szemüvege fölött a vevõkre. Generációkat öltöztetett. Neve fogalom volt Budafokon. Tökéletes ruhát akarsz? Menj a Halmihoz. Õ a legjobb. És ezt mindenki tudta ben született. Szülei korai halála miatt árvaházban nevelkedett, ott tanulta meg a szakma alapjait. Elõször egy kiskunhalasi mesternél kezdte gyakorolni a szabó mesterséget, majd Pestre költözött ben megnõsült, ekkor lett budafoki lakos. Két lánya született. Egyik lányát fiatalon elveszítette, árván maradt unokáját õ nevelte fel és tanította ki a szabó szakmára, mint ahogyan engem is. Mûhelyét 1943-ban nyitotta meg a Promontor utcában, ahol negyven évig dolgozott. Amikor nyugdíjba vonult, a tanítás vált legfontosabbá számára. Valami olyat tudott, amit kevesen. Igazi mester volt szenvedélyesen szeretett szakmájának. Ezt a tudást adta át számtalan tanítványának, akik az ország számos városában dolgoznak, mind a mai napig. Amikor már nem tudott tanítani, tanácsokkal látta el a hozzáfordulókat. Kiváló munkáját és kiemelkedõ szabászati tudását sok kitüntetéssel honorálta a szakma. Gyászoló család õrzi emlékét, leánya, unokái és dédunokái búcsúznak tõle nehéz szívvel. Büszke vagyok rá, hogy Halmi János volt az édesapám. Halmi Ágnes HANS WENZLER, A SWISSMECHANIK ELNÖKÉNEK EMLÉKÉRE Hazai és nemzetközi gyászolók vettek végsõ búcsút Hans Wenzlertõl, a SWISS- MECHANIK elnökétõl, a kedves baráttól, a nagyvonalú vállalkozótól és lelkes gyûjtõtõl. A cég szakmai lapjában Max Rutishauser írt róla nekrológót, melyet Izsai Marianna fordított le. Lapunkhoz az OFI alelnöke, Borka Gyula közvetítésével jutott el, aki személyesen ismerte ezt a nagyszerû férfiút és tapasztalta tõle a magyar vasipari vállalkozások mindig segítõkész támogatását. Az szövetség munkájában. Szakmai ismereteit a régión kívül is szívesen megosztotta bárkivel. A svájci szakmai szövetség elnökeként és elnökségi tagjaként több mint húsz éven keresztül azon fáradozott, hogy minél jobb feltételeket teremtsen a szakma számára. Határainkon túl kapcsolatokat ápolt szakmabeli kollégákkal egész Európában. A munka és a szövetségekben való részvétel mellett kikapcsolódást a zene és a régi zeneszerszámok gyûjtése jelentett számára. Sok Bottighofen környéki barátja csodálhatta meg gramafonokból, verklikbõl és nagy vásári orgonákból álló gyûjteményét. Akkor volt Hans igazán boldog, mikor a ház nagyságú verkli megszólalt és gyermekkorára, a vásárokra emlékeztette.

9 2006/ Az APEH évi ellenõrzési irányelvei Az APEH elnöke 7003/2006. (AEÉ. 3.) irányelvében az ellenõrzési feladatok évi ellátásához - többek között - az alábbi ellenõrzési célokat határozta meg. Az újonnan alakuló vállalkozások közül ki kell szûrni az adóelkerülõ céllal alakuló vállalkozásokat. Kiemelt figyelmet kell fordítani a székhelyváltoztatók közül az adójogi szempontból kockázatot jelentõ cégek gyors, helyszíni vizsgálatára. Folytatni kell azon adózók ellenõrzését, akik áfa-kötelezettségük minimalizálása érdekében bevallásaikban nagy összegû fizetendõ adóval, nagy összegû levonható adót állítottak szembe. Folytatni kell a "számlázók-átszámlázók", értékesítési láncolatok felkutatását, valamint azon evázók vizsgálatát, akik az adózási mód adta lehetõségeket kihasználva nem valós költség-, jövedelem-átcsoportosítást hajtanak végre. A tartósan veszteségesek, a bevallás benyújtását rendszeresen elmulasztók, a több éven keresztül nullás bevallást adók kiemelt ellenõrzése. A vállalkozói szerzõdések munkajogi, illetve társadalombiztosítási szempontból történõ megfelelõ minõsítése, indokolt esetben a jogviszony átminõsítése, be nem jelentett alkalmazott esetében, a jogkövetkezmények mellett, az adók és járulékok utólagos megállapítása, tekintettel a meghirdetett moratóriumra. Az építõipari vállalkozásoknál a foglalkoztatás szabályszerûségének fokozott ellenõrzése. A számítástechnikai eszközök, alkatrészek, szoftverek forgalmazóinak vizsgálata. A korábban érvényesített adókedvezmények jogosságának felülvizsgálata az elévülési idõn belül A vagyongyarapodási vizsgálatok folytatása A magánszemélyek közül (az önadózóknál és munkáltatók által elszámolóknál egyaránt) kiemelt figyelmet kell fordítani a külön adózó jövedelmet szerzõkre; azokra, akik illetve azt követõen adókedvezményre jogosító biztosításukat 10 éven belül megszüntették; a lakáscélú hiteltörlesztés utáni adókedvezményt igénybe vevõk körére; az ingatlanértékesítésbõl származó jövedelem lakáscélú felhasználására, továbbá azokra, akiknek a bevallott jövedelme egymást követõ két éves bevallási idõszak tekintetében sem érte el a mindenkori minimálbért. Kiemelten kell vizsgálni a számla- és nyugtaadási kötelezettség teljesítését, különös tekintettel a piacokra és közterületekre, valamint a kötelezettségük teljesítését többször elmulasztókra. Fokozni kell a leltárfelvételeket és az áruk eredetének, bizonylattal való alátámasztottságának vizsgálatát. Tovább kell folytatni a fekete foglalkoztatás visszaszorítására irányuló ellenõrzéseket, különösen az adózás szempontjából kockázatos tevékenységekre vonatkozóan (például: kivitelezõ- építõipar, kereskedelmi-vendéglátás). Kiemelt figyelmet kell fordítani az építõipari beruházásokkal kapcsolatos adatszolgáltatások teljesítésére és azok valódiságára. Jövedelmezõségi szintek (a 7003/2006. /AEÉ. 3./APEH irányelv 1. sz. melléklete) Az adózó székhelye Gépjármû- Építõanyag- Egyéb szálláshely- (megye, illetvefõváros) javítás nagykeresk. szolgáltatás BARANYA M. 5% 3% 5% BÁCS-KISKUN 4% 3% 8% BÉKÉS M. 4% 3% 5% BORSOD-A-Z. 7% 5% 8% CSONGRÁD 5% 4% 8% FEJÉR M. 5% 4% 5% GYÕR-M.-S. 6% 4% 8% HAJDÚ-BIHAR 6% 4% 8% HEVES 5% 5% 8% KOMÁROM-E. 4% 3% 10% NÓGRÁD 3% 1% 2% PEST 8% 5% 10% SOMOGY 4% 4% 10% SZABOLCS-SZ.-B. 5% 3% 3% JÁSZ-N.-SZ, 4% 5% 10% TOLNA 3% 2% 2% VAS M. 3% 4% 8% VESZPRÉM 4% 4% 10% ZALA MEGYE 3% 4% 5% BUDAPEST 8% 5% 10% (Forrás: Adó és Ellenõrzési Értesítõ 2006/3. száma) Fokozottan ellenõrizni kell az adatszolgáltatások szabályszerûségét, tekintettel arra, hogy 2007-tõl megszûnik a munkáltatói adómegállapítás, és a munkavállalók adóját - amennyiben nem kívánnak önadózók lenni - az adóhatóság a munkáltatói adatszolgáltatás alapján fogja megállapítani. Kiemelten kell ellenõrizni az irányelv 1. számú mellékletében szereplõ tevékenységet végzõket, amenynyiben az árbevétel-arányos nyereségük 50%-kal kevesebb az egyes térségekre, gazdálkodási formákra tekintettel megállapított jövedelmezõségi mutató értékénél. Régi új módszerek az adóellenõrzésben Az adóellenõrzés tárháza bõvült. A bevált vizsgálati módszerek megmaradtak, egyes megszûnt ellenõrzési módok megváltozott formában ismét elõkerültek, és az adóellenõrzés eredményességét az elektronika is hatékonyan segíti. A minimálisan elvárható legkisebb jövedelmen alapuló ellenõrzés jogi háttere és szempontjai átalakultak elõtt az adóhatóság akkor szólíthatta fel a magánszemélyt az adóbevallásában közölt adatainak a kiegészítésére, ha a jövedelme nem érte el a pénzügyminiszteri irányelvben közzétett mértéket tõl a pénzügyminiszteri irányelven alapuló adóellenõrzés megszûnt. Ehelyett az adóhatóság azokat a magánszemélyeket szólíthatja fel a bevallásuk kiegészítésére, akiknek a bevallott jövedelme két, egymást követõ évben sem éri el a minimálbért.

10 10 Régi új módszerek az adóellenõrzésben Emellett évtõl az adóellenõrzés során ismét lehet viszonyítási alapként számított jövedelmezõségi mutatót alkalmazni. Az APEH ettõl az évtõl kezdve kiemelten ellenõrizi azokat az adózókat, akik/amelyek nem érik el az egyes térségekre, településekre jellemzõ szakmánkénti, tevékenységenkénti jövedelmezõségi mutatót. Ezeknél az adózóknál alkalmazandó kiemelt vizsgálati szempontokat, az adózás rendjérõl szóló törvény (Art.) szerint, az ellenõrzési irányelv tartalmazza. Az APEH évi ellenõrzési irányelveirõl, illetve egyes tevékenységek megyénként megállapított jövedelmezõségi szintjérõl e lapszám külön cikkben tájékoztat. Az éves ellenõrzési irányelvben szerepel, hogy a meghatározott jövedelmezõségi szintet el nem érõ, egyes tevékenységet végzõket - az építõanyag-nagykereskedelmet, a gépjármû-javítást folytatókat és az egyéb szálláshely-szolgáltatást, például falusi és fizetõvendéglátást nyújtókat ban milyen külön szempontok alapján kell ellenõrizni. Az éves bevalló egyéni vállalkozó évközi egyéb adókötelezettsége Az APEH honlapján, az éves bevallók évközi adókötelezettségére vonatkozó, "a 0619-es bevallás benyújtására kötelezettek körérõl és a speciális tudnivalókról" szóló, április 10-én megjelent tájékoztatóból az alábbi kivonatot közöljük, tekintettel arra, hogy a témára vonatkozóan több olvasói kérdés is érkezett. A tájékoztató az APEH honlapján teljes terjedelemben olvasható. "A 0619-es bevallást az éves bevallásra kötelezettnek (ideértve az eltérõ üzleti év szerint adózót és az egyéni vállalkozót is), valamint az elõtársaságnak kell benyújtani a kulturális járulékról, a rehabilitációs hozzájárulásról, az innovációs járulékelõlegrõl, valamint a szakképzési hozzájárulásról, ha ezen adónemek alanya és havi, negyedéves, féléves bevallási kötelezettsége van. Amennyiben az említett adózó ugyan alanya a 4 adónem valamelyikének, de az adott idõszakra nincs adófizetési kötelezettsége, a nullás bevallást is be kell adnia. Ha az adózó csak a szakképzési hozzájárulásnak az alanya, ezt a bevallást csak július 20-án köteles benyújtani, az elszámolást már a 0603-as számú bevalláson kell elvégeznie. (Az eva fizetését választó adózók a szakképzési hozzájárulást a 0643-as bevalláson vallják be.) A bevallást általános esetben az illetékes elsõfokú állami adóhatósághoz 1 példányban negyedévente a negyedévet követõ hó 20-áig kell benyújtani. A bevallási kötelezettséget bevallási nyomtatványon is lehet teljesíteni, a nyomtatvány beszerezhetõ a forgalmazóknál. A bevalláson szereplõ kötelezettségek tekintetében - ide nem értve a kulturális járulékot - a bizonylat csak az elõleg bevallás teljesítésére szolgál " Az ellenõrzési módszerek közül a becslés több alkalommal vita tárgyát képezte. Becslési eljárás alkalmazása esetén a bizonyítás az adóhatóság feladata. Az Alkotmánybíróság évben megállapította, hogy a becslés az adómegállapítás törvényes eszközének tekinthetõ. Megalapozatlannak találta, és elutasította a beadványt, amely szerint a becslési eljárás alkalmazása sérti az alkotmányos jogokat, és az adókötelezettség önkényes megállapítását teszi lehetõvé. Az áfára vonatkozóan az Art külön kimondja, hogy a levonható adót az adóhatóság becsléssel abban az esetben állapítja meg, ha a bizonylatok hiányát természeti, illetõleg az adózó érdekkörén kívül álló okból bekövetkezõ katasztrófa okozta. Ellenkezõ esetben az adóhatóság a levonható adót nem létezõnek tekinti. A közzétett bírósági esetek azt mutatják, hogy a bíróság - az adóhatósággal azonosan - a jövedelmet elõször is a bizonylatok alapján fogadja el, bizonylatok hiányában azonban a bíróság is becslésre alapozza a határozatát. L. évfolyam 2006-tól a becslés alkalmazási köre bõvült. Az új szabályok alapján az adóhatóságnak lehetõsége van, hogy például be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatása, a számla- nyugtaadási kötelezettség ismételt elmulasztása, vagy igazolatlan eredetû áru forgalmazása esetén, szakértõk bevonásával becsléssel állapítsa meg az adóalapot. A becslés szabályait az Art a tartalmazza. Az adókötelezettség teljesítésének utólagos vizsgálata egyszerûsített ellenõrzéssel is történhet, amely során az adóhatóság az adókötelezettség teljesítését különbözõ adatok, például az adatszolgáltatás és az adóbevallás adatainak egybevetésével ellenõrzi. Ezzel a módszerrel az elektronika segítségével rövid idõ alatt, nagy tömegû bevallás ellenõrzésére van lehetõség. Kapcsolódó anyag: Az APEH évi ellenõrzési irányelvei és az építõanyag-nagykereskedelem, a gépjármû-javítás és az egyéb szálláshely-szolgáltatás megyénkénti jövedelmezõségi mutatói. Lipótzy Istvánné Az egyéni vállalkozó adónaptára MÁJUS 12. Az elõzõ hónapban keletkezett fizetési kötelezettségek teljesítése a kifizetõ, a munkáltató által levont jövedelemadó, jövedelemadó-elõleg, tb-járulék, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék, baleseti járulék, vállalkozói járulék, egészségügyi hozzájárulás, munkaadói, munkavállalói járulék, a START kártyával rendelkezõkre vonatkozó 15 és/vagy 25%- os mértékû kötelezettség Az Art. 31. (2) bekezdésében meghatározott bevallás benyújtására áprilisától kötelezett havi, évközi bevallók és az ezt választó adózók I-III. hónapokra vonatkozó adatszolgáltatása (06081K) MÁJUS 15. A munkaadó adatszolgáltatása a START-kártyával foglalkoztatott személyrõl (2006K81) MÁJUS 20. ( 22.) A vállalkozási tevékenységet nem folytató, általános forgalmi adó fizetésére nem kötelezett magánszemély személyi jövedelemadó-bevallása, befizetése A tevékenységét 2005-ben megszüntetõ egyéni vállalkozó bevallása, az azóta keletkezett fizetési kötelezettség rendezése A magánszemély jövedelemadóját megállapító munkáltató adatszolgáltatása (M29/2005, 2005K32, 2005K37) A munkáltatói adómegállapítás elkészítése és átadása a magánszemélyek részére Az adóhatósági adómegállapítás elkészítése és postára adása MÁJUS 31. A évi iparûzési adó, a vállalkozók kommunális adójának bevallása, a befizetett adóelõleg és a tényleges adófizetési kötelezettség közötti különbözet pénzügyi rendezése (befizetés, visszaigénylés). Összeállította: L. I.-né

11 2006/ PÁLYÁZATI FIGYELÕ v PÁLYÁZAT FIGYELÕ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (KT-GYK/2006) Az Oktatási Minisztérium Alapkezelõ Igazgatósága PÁLYÁZATOT hirdet a Munkaerõpiaci Alap képzési alaprész központi keretébõl finanszírozandó 1-10 fõ alkalmazottal rendelkezõ és gyakorlati képzést folytató kisvállalkozások taneszköz-beszerzésének támogatására 1. A pályázat kiírója: Az Oktatási Minisztérium Alapkezelõ Igazgatósága (továbbiakban: OM Alapkezelõ) 2. A pályázat célja: Gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló eszközbeszerzéshez vissza nem térítendõ beruházási célú támogatás nyújtása olyan egyéni vállalkozásoknak, gazdálkodó szervezeteknek (továbbiakban: kisvállalkozásoknak), amelyek az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ szakképesítést nyújtó szakmákban tanulók gyakorlati képzésében jelentõs szerepet vállalnak. 3. A pályázók köre: Pályázatot nyújthatnak be a szakképzési hozzájárulásról és képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi LXXXVI. törvény hatálya alá tartozó, szakképzési hozzájárulási kötelezettségüket - a törvény 4. -a alapján - gyakorlati képzés megszervezésével teljesítõ hozzájárulásra kötelezett kisvállalkozások, melyek az állam által elismert szakképesítés megszerzéséhez szükséges gyakorlati képzést folytatnak, és megfelelnek az alábbi feltételeknek: alkalmazottainak száma a pályázat benyújtásakor legalább 1, de nem haladja meg a 10 fõt; az állam által elismert szakképesítés megszerzéséhez szükséges gyakorlati képzést az elmúlt 6 évet figyelembe véve legalább 3 éve folytatnak az adott szakmacsoporton belül; a 2005/2006 tanévben legalább egy tanuló gyakorlati képzését végzik, szakképzõ iskolával kötött együttmûködési megállapodás vagy tanulószerzõdés alapján, az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) szereplõ szakmá(k)ban; a 2005/2006 tanévre "Bejelentkezési/Változás bejelentési nyomtatvány"-t küldtek be a gyakorlati képzést folytatók OM Alapkezelõnél vezetett nyilvántartásába. 4. A pályázható tárgyi eszközök köre: A tanulók gyakorlati képzéséhez szükséges tárgyi eszközök, amelyek az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ szakképesítések központi programjaihoz elkészült eszközlistán (jegyzékben) szerepelnek, (vagy a képzésért felelõs szakképzõ iskola vezetõjének nyilatkozata alapján fontosak és nélkülözhetetlenek,) továbbá megfelelnek a számvitelrõl szóló évi C. tv. tárgyi eszközre vonatkozó meghatározásának. 5. A támogatás formája: A pályázható vissza nem térítendõ támogatás egy pályázó részére maximum illetve Ft a pályázati kiírásban foglaltak szerint, amelyet kizárólag a pályamûben meghatározott tárgyi eszköz(ök) beszerzésére lehet felhasználni. 6. A pénzügyi lebonyolítás módja: Az elnyert támogatási összeg 50%-a elõleg formában, utólagos elszámolási kötelezettséggel, a fennmaradó 50% az elszámolás elfogadását követõen, utófinanszírozott formában kerül kifizetésre. A részletes eljárásról a támogatási szerzõdés rendelkezik. Az eszközbeszerzéshez, beruházáshoz kapcsolódó ÁFA összegét a pályázó fizeti, mint önrészt. 7. A támogatás feltételei: Érvényes pályamû csak a jelen felhíváshoz tartozó, KT- GYK/2006 számú pályázat Pályázati Formanyomtatványának - számítógépes szövegszerkesztõvel történõ - kitöltésével készíthetõ el. A pályázattal kapcsolatos dokumentációkat az érdeklõdõ kisvállalkozások március 31-tõl térítésmentesen kérhetik az Ipartestületek Országos Szövetsége területi irodáitól, valamint letölthetik az IPOSZ honlapjáról: az OM Alapkezelõ honlapjáról: valamint az OM honlapjáról: A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást adnak: az IPOSZ területileg illetékes irodák munkatársai. 8. A pályázat benyújtása: Az elkészített pályamûveket 1 eredeti és 2 másolati példányban, külön-külön összefûzve, valamint CD adathordozón legkésõbb május 2-án (kedden) délután óráig lehet személyesen leadni vagy postai úton elsõbbséggel, tértivevényesen elküldeni a pályázat lebonyolításában közremûködõ Ipartestületek Országos Szövetsége Érdekképviseletét Segítõ Kht-hoz (1054 Budapest, Kálmán Imre u. 20.). (Postán feladott pályamû esetén a postabélyegzõ dátumának kell megfelelnie a határidõnek.) A késve benyújtott pályamûvek nem kerülnek értékelésre. 9. A pályázat értékelése: A pályamûvek formai értékelését az OM Alapkezelõ - az Ipartestületek Országos Szövetsége Érdekképviseletét Segítõ Kht bevonásával - végzi. Egyes gyakran elõforduló, a formai követelmények összességének figyelembe vétele szempontjából pótolható formai hiányosságok pótlására felszólításra, rövid határidõ mellett, egy alkalommal a kiíró lehetõséget biztosíthat. A formailag nem hiánypótolható, illetve hiánypótlás után sem elfogadható pályamûvek nem kerülnek tartalmi értékelésre. A pályamûvek tartalmi elbírálása a Pályázati Kiírásban részletezett értékelési szempontok alapján történik. A támogatott pályázókkal az oktatási miniszter döntése alapján az OM Alapkezelõ köt szerzõdést. A nyertes pályázók körének közzététele július 30- ig történik meg az OM Alapkezelõ honlapján. A támogatási elõlegek összegének kifizetésére a támogatási szerzõdések megkötésének, a támogatási összegek fennmaradó részének kifizetésére az elszámolások elfogadásának dátumától függõen kerül sor. Oktatási Minisztérium Alapkezelõ Igazgatósága

12 12 L. évfolyam Pályázati felhívás kis- és középvállalkozások mûszakitechnológiai háttere fejlesztésének támogatására Forrás kódja: GVOP A forrás érvényességének kezdete: péntek 09:18 A forrás érvényességének vége: szombat A támogatás célja A magyarországi székhelyû mikro-, kis- és középvállalkozások mûszaki-technológiai fejlesztése. Ennek érdekében célul tûzzük ki a fejlõdésre képes mikro-, kis- és középvállalkozások piaci pozícióinak, illetve versenyképességének javítását, technológiai korszerûsítését, innovatív képességének növelését. A támogatott pályázatok várható száma A támogatott pályázatok várható száma: 550 db. Kizáró okok Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, aki, vagy amely csõd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt áll; aki, vagy amely a támogatás iránti pályázat benyújtását megelõzõ három naptári éven belül az államháztartás alrendszereibõl juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerzõdésben vállalt kötelezettségét nem vagy csak részben teljesítette; akinek, vagy amelynek lejárt esedékességû, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett; akit, vagy amelyet a támogatás iránti pályázat benyújtását megelõzõ két naptári éven belül államigazgatási szerv határozatával vagy annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerõsen bírság megfizetésére kötelezett; aki, vagy amely nem felel meg az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 15. -ban elõírt, rendezett munkaügyi kapcsolatok törvényben meghatározott követelményeinek; akinek, vagy amelynek a jóváhagyott, utolsó éves beszámoló alapján saját tõkéje negatív volt; aki, vagy amely a beruházást, illetve a fejlesztést olyan ingatlanon kívánja megvalósítani, amely a pályázat benyújtásának idõpontjában nem per- és igénymentes (kivéve, ha a pályázó az igény jogosultja); akirõl, vagy amelyrõl hitelt érdemlõen bebizonyosodik, hogy a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor; aki, vagy amely nettó árbevételének több mint 50%-át mezõgazdasági tevékenység (TEÁOR szám: ) teszi ki; aki, vagy amely fejlesztési igénye az Európai Közösséget létrehozó szerzõdés (konszolidált verzió, 1997) 1. számú mellékletében (Annex I) szereplõ mezõgazdasági termékek termelésével, feldolgozásával (abban az esetben, ha a feldolgozás eredményeként az Annex I-ben szereplõ termék keletkezik) és értékesítésével - azaz mezõgazdasági termékek piacra való bevezetése, forgalomba hozatala (nagykereskedelem) - kapcsolatos beruházásokra irányul (ld. Pályázati Útmutató); aki, vagy amely fejlesztési igénye a hagyományos kézmûipari tevékenységre irányul (ld. Pályázati Útmutató); aki, vagy amely ezen pályázat (GVOP ) keretében 2006-ban már részesült támogatásban. (A kis és középvállalkozásokról, fejlõdésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény 4. -a alapján partner, vagy kapcsolódó vállalkozások egy vállalkozásnak minõsülnek); akinek, vagy amelynek a tevékenysége/projektje a környezetvédelmi elõírásoknak nem felel meg; aki, vagy amely nem rendelkezik a tevékenység folytatásához szükséges szakhatósági engedélyekkel; akinek, vagy amelynek a pályázatban szereplõ projektje ingatlan-, és/vagy részvény- és/vagy üzletrészvásárlást tartalmaz. Nem adható támogatás: mezõgazdasági fejlesztéshez; telekhatáron belüli infrastruktúraépítéshez, ingatlan építéshez, bõvítéshez, korszerûsítéshez, átalakításhoz, átépítéshez, felújításhoz; épületgépészeti fejlesztéshez (pl.: fûtéskorszerûsítés, klimatizálás, energetikai, villamos, világítási, gáz-, víz-, csatornahálózatok és rendszerek korszerûsítése; nyílászárók; vagyonvédelmi, biztonsági rendszerek beszerzése; lift, mozgólépcsõ beszerzése, üzembe helyezése); egyedi, kis értékû (50 ezer forint nettó egységár alatti) tárgyi eszköz beszerzéséhez; a projekt keretében beszerzendõ mûszaki gép, berendezés mûködtetéséhez közvetlenül nem kapcsolódó informatikai fejlesztéshez; gépjármû, felépítmény, pótkocsi, félpótkocsi beszerzéséhez; irodabútor, irodai gép, berendezés vásárlásához (pl.: irodai feladatok ellátásához szükséges fénymásoló, fax, telefon, nyomtató); kereskedelmi szálláshely fejlesztéséhez; saját elõállítású gépekhez. Nem részesülhet támogatásban az a projekt, amelynek keretében a pályázó a támogatás által megvalósított fejlesztés eredményét bérbeadási célra kívánja felhasználni. A támogatást a pályázat benyújtását megelõzõen megkezdett beruházásra nem lehet igényelni. A beruházás megkezdésének kritériumait a Pályázati Útmutató tartalmazza. A pályázat benyújtásának a pályázat - pályázó által igazolható - postai feladásának dátuma számít.

13 2006/ Támogatható tevékenységek és elszámolható költségek a) Támogatható tevékenységek: technológiai fejlesztéshez kapcsolódó beruházások. b) Elszámolható költségek: mûszaki gépek, berendezések beszerzése és/vagy gyártási licenc, gyártási know-how vásárlása. Az elszámolható költségekkel kapcsolatos feltételeket a Pályázati Útmutató szabályozza. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje A pályázat magyar nyelven, kizárólag a Projekt adatlapon nyújtható be. A Projekt adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható. A Projekt adatlap kitöltése kizárólag a GVOP IH által rendszeresített kitöltõ program alkalmazásával történhet. A kitöltõ program letölthetõ a honlapról vagy a Lendület portálról. A program lehetõvé teszi a Projekt adatlap elektronikus kitöltését, nyomtatását és adathordozóra mentését. A pályázatot a Pályázati Útmutatóban közölteknek megfelelõen hiánytalanul, azaz a Projekt adatlap minden kérdésére választ adva és az egyéb elõírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani. 1. A pályázatok benyújtása árpilis 3-tól május 5-ig lehetséges. A pályázatok benyújtása és elbírálása szakaszos. 2. A pályázatot (Projekt adatlap és mellékletei) 2 példányban (1 eredeti, 1 másolat) zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként, a Projekt adatlapot és a projekt részletes költségvetését további egy példányban elektronikus formában (CD lemezen) a következõ címre kell beküldeni: Gazdasági Versenyképesség Operatív Program Kódszám: GVOP Közremûködõ Szervezet: Magyar Vállalkozásfejlesztési Kht Budapest, Postafiók 684. Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a csomagon a "Magyar Vállalkozásfejlesztési Kht Budapest, Rb.:684." raktárbérleti címzést kell feltüntetni. 3. A Projekt adatlap és a Pályázati Útmutató a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium honlapjáról, illetve a Lendület portálról letölthetõ. Forrás jellege: beruházás jellegû Forrás méretének minimuma: Ft Forrás méretének maximuma: Ft Saját forrás méretének minimuma: 65 % A forrás típusa: Vissza nem térítendõ támogatás Fejlesztési cél: Befektetés-ösztönzés Gépi beruházás Infrastruktúra Vállalkozásfejlesztés 13 Mikor lesz eurónk? E téma két okból is idõszerûvé vált. Miniszterelnökünk bejelentette, véleményformáló népszavazást tart majd szükségesnek a bevezetéssel kapcsolatban. A többi párt egyelõre ezzel nem ért egyet. A másik indok, hogy az új kormánynak elsõ feladatai közé tartozik azon tervek kidolgozása, amik alapján képes megvalósítani a szükséges pénzügyi feltételeket a közös valuta 2010-ben történõ átvételére. Nem kizárt, hogy e feladatok egyike másika már az idén érinti a gazdaságot. Azt a választásoktól függetlenül tudjuk, hogy a gazdaság egy része példamutatóan fejlõdik, egyéb vonatkozásban sebektõl vérzik. Az a bizonyos 1992-ben aláírt maastrichti szerzõdés feltételeket szabott a közös fizetési eszköz bevezetésére. Ez bizony akkor sem volt teljesen érthetõ, hiszen a jól mûködõ német gazdaság mutatóit vették figyelembe. Hol van a tavalyi hó? Az EU kibõvült, legyünk õszinték: tehát meggyengült, alapítói különbözõ nehézségekkel küszködnek. Visszaesett gazdasági fejlõdésük üteme, munkátlanok milliói várják foglalkoztatásukat, háborúznak, távoli érdekeiket újabb, esetleges atomhatalom fenyegetheti. A közös alkotmányt több tagállam nem fogadta el, politológusok szerint a nem is távoli jövõben az EU már meszsze eltávolodik a születését megálmodó, létrehozó gondolatoktól. Érvényesek még e pontok? Gondolom, addig igen, amíg a megváltozott körülményekhez át nem igazítják õket. Az ezzel kapcsolatos munkák folynak. Szükség is van erre, mert az a képtelen helyzet állt elõ, miszerint az újonnan belépõknek olyan teljesítményeket kell(ene) felmutatni, amelyeke messze meghaladják néhány alapító gazdasági produktumait. A kelet és nyugatnémet márka 11 arányú átváltásának hatatása még ma sem múlt el. Az olasz exportot a líra leértékelésével segítette a kormány, majd egyéb úton kárpótolta az érintetteket. Az euróval ezt nem tehetik meg, az olasz gazdaság botladozik, a munkanélküliek számát milliókban mérik. S hogy még világosabb és elrettentõbb legyen a kép : az EU bruttó hazai termelésének, vagyis GDP-jének majd 3- ét adó országok nem teljesítik azokat a feltételeket, amiket tõlünk megkövetelnek, vagyis a már említett maastrichti elõírásokat. Dánia, Nagy Britannia és Svédország egyelõre nem tûzte napirendre az euró átvételét Az ír példát e hasábokon is szívesen emlegettem. Teljesítményük alig követhetõ, elmaradott országból az unió éltanulója lett. Az euróövezethez való csatlakozás azonban drágulási hullámmal járt együtt, a fejlõdés üteme a harmadára esett. A magyar gazdaság különben is kétarcú és ez növelné a csatlakozás nehézségeit.. Az euró 25-30%-kal erõsebb a dollárnál. A csatlakozás e vonatkozásban nem jelentene gondot, a dollárban folytatott kereskedelmünk azonban alaposan feladná a leckét. Az új kormánynak erõteljesebb pénzügyi politikát kell folytatni. Az eddiginél nagyobb erõfeszítéseket kell tennie a folyó fizetési mérleg, különösen a külkereskedelmi deficit kiiktatására. Ezt követõn az államháztartási hiányt kell megszüntetni és a modern államok szintjén kell az állami újraelosztást beállítani. Ez növelné a versenyszándékot. Az állam még mindig a paternalista korszakát éli, a kelleténél többet gondoskodik "fiairól". A mai 40%-unkat - az USAban 18%, az EU-ban 27-30%- 32%-ra kell szakértõk szerint módosítani. A versenyszférában dolgozók létszámát a mai 2.8 millióval szemben legalább 3.2 millióra kell emelni, mert mégis lehetetlen, hogy a versenyszféra egy dolgozója 3.5 embert tartson el. g.

14 14 L. évfolyam UEAPME Hírlevél Szociális partnerségi projekt az új tagállamokban Az európai szociális partnerek integrált programjáról 2006-ban a találkozók új sorozata kezdõdött meg, amelyeken a társadalmi párbeszéd fejleményeire és az országok gazdasági átalakulásáról készített részletes tanulmányok nyomon követésére összpontosítanak. Szlovákiában, Szlovéniában. Észtországban már lezajlottak a találkozók. Lettországban április végén lesz, a záró szemináriumot pedig Brüsszelben június én tartják. Regionális politika Itt az idõ a cselekvésre Februárban az UEAPME képviselõi találkoztak Hübner asszonnyal, az EU regionális politikáért felelõs biztosának kabinetfõnökével. A bizottság egyértelmûen kifejezte abbéli akaratát, hogy segíteni kívánja a kisvállalkozásokat és azok képviseleti szervezeteit a Strukturális Alapokhoz való hozzájutásban. Azonban, azt is hangsúlyozták, hogy az új tagállamok kisvállalkozói szervezetei általában nem precíz, pontosan meghatározható tevékenységekre tesznek javaslatokat hatóságaik számára. Ezért az UEAPME-t és tagszervezeteit arra kérik, hogy sokkal aktívabban járuljanak hozzá, kapcsolódjanak be a megbeszélésekbe. Ezt szem elõtt tartva az UEAPME kiküldött egy körlevelet a Strukturális Alapok ( ) már megkezdõdött programozásáról július 14-én fogadta el az Európai Bizottság a kohéziós politika reformjáról szóló jogszabályi javaslatait. Egy 336,1 billió euros kihelyezéssel ez a reform annak elérését célozza, hogy a strukturális akciók sokkal inkább az EU stratégiai prioritásaira irányuljanak és legyenek decentralizáltabbak, megvalósításukban pedig egyszerûbbek, átláthatóbbak és hatékonyabbak. A kkv-k jelentõsége megnõtt, a rendeletekben számos olyan intézkedés jelenik meg, melyek kifejezetten a kisvállalkozásokra irányulnak. Tekintettel a kkv-knak az EU jogalkotási folyamatába való növekvõ bevonására az UEAPME reaktiválni kívánja a Regionális Politika és Strukturális Alapok Munkacsoportját. A Munkacsoport: * Politikai iratokat készít és javaslatokat tesz a gyakorlati lépésekre, melyeket benyújt majd az európai intézményekhez; * Elõmozdítja a kkv-szervezetek által javasolt kezdeményezéseket; * Elkészíteni egy közös gyakorlati útmutatót annak érdekében, hogy segítse a kkv-szervezeteket akcióik megvalósításában; * Információ cserét kíván megvalósítani a nemzeti és regionális stratégiai tervekrõl, amelyek jelenleg elõkészület alatt vannak a tagállamokban. Az elsõ találkozó programja várhatóan a következõ elemeket foglalja magában: - A jogalkotási javaslatokról folyó tárgyalásokról meglévõ ismeretek felfrissítése (ESF és ERDF); A Strukturális Alapok Munkacsoport tagjai benyújthatnak egy közös pozíciós papírt az európai intézményekhez annak érdekében, hogy biztosítsák, hogy a kkv-k igényeit sokkal jobban figyelembe vegyék a as periódus során. - Az európai programok elemzése: JEREMIE, JASPERS, JESSICA; - Információcsere a tagállamokban a nemzeti és regionális tervekrõl folyó megbeszélések állásáról; - A tagállamokban kidolgozott legjobb gyakorlatok cseréje; - Felbecsülni, értékelni az európai vállalkozások elengedhetetlen szükségleteit a nemzeti programok kialakításánál: van-e szükség közösségi beavatkozásra? - A Stratégiai Útmutató értékelése (a bizottság közleménye) annak érdekében, hogy meghatározzuk azokat a prioritásokat, melyeket az Európai Bizottságnak és az Európa Parlamentnek fenn kell tartania. A Európai Parlament elsõ olvasatban elfogadta a szolgáltatási irányelvet Két év munka után az Európai Parlament elfogadta a szolgáltatási irányelvrõl szóló jelentés elsõ olvasatát. Az elfogadott szövegrõl elmondhatjuk, hogy a bizottság eredeti javaslatát nagymértékben átdolgozták. A cél azonban ugyanaz maradt: a szolgáltatások szabad nyújtásának útjában álló akadályok felszámolása. A parlament azt is világossá tette, hogy az irányelv nem fog változtatni a munkavállalók szociális jogain és nem fogja megváltoztatni a hatályban lévõ munkaügyi törvényi szabályozást. A módosított szöveget 391 igen szavazattal, 213 ellen szavazattal és 34 tartózkodással fogadták el. Ez a nagy többséggel való megszavazás erõsíti majd a parlament pozícióját a bizottsággal és a tanáccsal való késõbbi tárgyalásokban. A bizottság elnöke, Barroso már be is jelentette, hogy a bizottság felül kívánja bírálni eredeti javaslatát a parlament által elfogadott szöveg alapján. A "származási ország elvétõl" a "szolgáltatás nyújtás szabadságáig " A szolgáltatás nyújtás szabadságának szabálya lép a származási ország alapelve helyébe. Ez azt kívánja meg a tagállamoktól, hogy respektálják a szolgáltatás nyújtó szolgáltatás kínálásra vonatkozó jogát, és hogy garantálják a szolgáltatás nyújtónak "területükön belül a szabad bejutást és a szolgáltatási tevékenység szabad gyakorlását". Ez a garancia meg van erõsítve, alá van támasztva egy tilalommal, mely a szolgáltatásnyújtás szabadságának útjában álló számos akadályra vonatkozik. Például, általánosságban a jövõben nem lesz lehetséges annak megkövetelése a szolgáltatást nyújtótól, hogy nyisson egy irodát abban az országban, ahol õ/az átmenetileg szolgáltatást kíván nyújtani, valamint az sem lesz lehetséges, hogy megakadályozzák számára, hogy "bizonyos infrastruktúrákat" létesítsen

15 2006/ abban az országban. A szolgáltatást nyújtót nem kötelezhetik arra, hogy regisztráltassa magát egy szakmai testületnél és azt sem tilthatják meg számára, hogy a szokásos felszerelését használja a munkavégzés során. Emellett a tagállamok nem alkalmazhatnak olyan "a szolgáltatásnyújtó és annak igénybe vevõje között létrejött szerzõdésszerû megállapodásokat, melyek megakadályoznák vagy korlátoznák az önfoglalkoztatók általi szolgáltatás nyújtást". Ahhoz, hogy a szolgáltatások európai piacon belüli szabad mozgása - egy az Európai Közösség szerzõdése által lefektetett alapelv - valósággá váljék, ahhoz bizonyos korlátokat el kell mozdítani, például azon akadályokat, melyek megakadályoznak egy szolgáltatás nyújtót abban, hogy egy üzletet hozzon létre egy másik tagállamban, vagy hogy átmenetileg határokon átnyúlóan mûködjön. Így a szöveg egyrészrõl megtiltja a tagállamoknak, hogy akadályokat állítsanak a szolgáltatások szabad mozgásának útjába. De ezzel egyidõben szerzõdésileg elõír olyan területeket, melyek lehetõvé teszik a tagállamok számára, hogy nemzeti szabályokkal korlátozzák ezt a szabadságot. Ezek a területek a közigazgatás, a közbiztonság, a környezetvédelem és a közegészségügy. A tagállamok továbbra is alkalmazhatják saját szabályaikat a foglalkoztatás feltételeit illetõen, beleértve azokat, melyeket kollektív szerzõdéses megállapodásokban határoztak meg. Mindamellett a fenti indokoltságokat, mentségeket használó tagállamok által a határon átnyúlóan szolgáltatást nyújtókkal kapcsolatban elõírt követelményeiknek összhangban kell lenniük a szerzõdés alapelveivel: diszkrimináció-mentesség (például az állampolgárság alapján), szükségesség (közigazgatás, közbiztonság az egészség vagy a környezet védelme) és arányosság (a követelményeknek az elérendõ cél megvalósítására kell alkalmasnak lenniük). Végül, a most elfogadott szöveg megnyitja annak lehetõségét, hogy sor kerüljön a szolgáltatás nyújtásról szóló nemzeti szabályozások harmonizációjára öt évvel az irányelv hatályba lépését követõen. Mit fed le és mi az a terület, ami nincs lefedve a javasolt irányelv által A következõk szektorokat lefedi a javasolt irányelv: Olyan általános gazdasági érdekû szolgáltatások, mint például a postai szolgáltatások, a víz- és áramellátás, a hulladékkezelés az irányelv hatálya alá tartoznak. Oda tartoznak az olyan üzleti szolgáltatások, mint a vezetési tanácsadás, a tanúsítás és a tesztelés, az eszközgazdálkodás (ideértve az iroda fenntartást és a biztonsági szolgáltatást), a reklám tevékenység, a humánpolitikai szolgáltatások és a kereskedelmi ügynökök szolgáltatásai. Szinten alá tartoznak azon szolgáltatások, melyeket nyújtanak mind az üzleti világnak, mind a fogyasztóknak, ideértve az ingatlan szolgáltatásokat, az építészetet (beleértve az építészmérnöki szolgáltatásokat), a kereskedelmi tevékenységeket, a kereskedelmi vásárok szervezését, az autókölcsönzést és az utazási ügynökségeket. Ide tartoznak az olyan fogyasztói szolgáltatások, mint a turizmus, a szabadidõs tevékenységgel kapcsolatos szolgáltatások, a sportközpontok és a szórakoztató parkok. A következõ szektorokat nem fedi le a javasolt irányelv: A parlament arra szavazott, hogy mind a köz- mind a magán egészséggondozást kizárja az irányelv hatálya alól. 15 Azok az iparágak is ki vannak zárva, melyek saját, az adott szektorra jellemzõ speciális jogi szabályozással bírnak, pl. pénzügyi szolgáltatások, az elektronikus távközlési szolgáltatások és hálózatok, valamint a közlekedés. Egyéb az irányelv hatálya alól kizárt területek: jogi szolgáltatások, egészséggondozás, audiovizuális szolgáltatások, szerencsejátékok, lottó, valamint a közhatalom gyakorlásával kapcsolatos szakmák és tevékenységek (pl. jegyzõk), és az adóügyi szolgáltatások. A közérdekû szolgáltatások szintén ki lettek zárva. Mi a következõ lépés? Most a Miniszterek Tanácsán, mint a parlamenttel közös törvényalkotón a sor, hogy kialakítsa az irányelvvel és az Európai Parlament képviselõi által elfogadott módosításokkal kapcsolatos véleményét, Ha a Parlament valamenynyi módosítása elfogadható a tanács számára, akkor ebben a módosított formában kerül elfogadásra a jogszabály. Amennyiben a tanács elutasítja a parlament módosításainak valamelyikét is, vagy hozzá kívánja tenni a szöveghez saját módosítását, akkor a szöveg visszakerül második olvasásra a parlamenthez. A Európai Parlament megerõsítette a kisvállalkozói chartát A Dominique Vlasto (Európai Néppárt, francia) által készített jelentést, mely a Kisvállalkozások Európai Chartájának megvalósulásáról készült, február 19-én elsöprõ többséggel fogadta el a plenáris ülés. A jelentés számos konkrét javaslatot tartalmaz a Charta alkalmazásában meglévõ hiányosságok felszámolására. Egyebek között Vlasto aszszony a következõket javasolja: bizonyos törvényi kötelezettségek alól kapjanak mentességet a kis cégek; készítsen a bizottság hatástanulmányokat minden olyan új törvényalkotási javaslatáról, melyek kihatással lehetnek a kisvállalkozásokra; szükséges a kisvállalkozói kölcsön-garancia rendszerek megerõsítése, hisz azok nehezen találnak helyet maguknak a pénzügyi piacokon; társasági adó alóli mentesítés minden olyan pénzügyi támogatásnál, melyet közösségi programok keretén belül kapnak a kisvállalkozások, annak érdekében, hogy ezeknél a támogatásoknál elkerülhetõ legyen az adóverseny; a kisvállalkozásokat képviselõ szövetségeknek az európai szociális dialógusban való részvételének megerõsítése. "Az európai kisvállalkozások megérdemelnének egy dinamikus, látható és hatékony politikát, mely fejlesztené foglalkoztatási és gazdasági növekedési potenciáljukat ", mondta Vlasto asszony egy sajtótájékoztatón, majd így folytatta: "nem folytathatjuk, hogy ügyet sem veszünk a tagállamoknak és a bizottságnak a politikai kötelezettség vállalására, amelyet 2000-ben írt alá az Európa Tanács és amely 10 akciópontot tartalmaz a jogalkotás javítására, a vállalkozóiság fejlesztésére, a kisvállalkozások számára szükséges pszichés, pénzügyi és adminisztratív feltételek megteremtésére, hanem a pontokban vállalt kötelezettségeket azonnal konkrét politikai akciókká kell formálnunk". "Ezért az Európai Parlament ma egy világos politikai üzenetet fogalmazott meg: a kis cégek ügye európai prioritás kell, hogy legyen, mert Európát nem csak a nagy cégek számára építjük.".

16 16 L. évfolyam TÖRVÉNYES KISKAPUK Az ingatlan-bérbeadás évi adózása A magánszemély az ingatlan bérbeadása után adózhat egyéni vállalkozás keretében és azon kívül is. Az utóbbi esetben az ingatlan bérbeadásából származó jövedelemmel vagy az öszszevonandó jövedelem részeként, vagy külön adózó jövedelemként számol el. Az adózási formák közötti átjárás gyakoriságát is az szja-törvény szabályozza. Nem mindegy, hogy a magánszemély 2006-ban melyik adózási forma hatálya alá tartozik, mert ettõl függ, hogy az ingatlan-bérbeadásból származó egy millió forint feletti jövedelemre bevezetett 4%-os eho-t fizetnie kell-e. Az ingatlan-bérbeadás külön adózó jövedelem szabályai helyett az összevont adóalapra vonatkozó szabályok legalább négy egymást követõ adóévre választhatók. Általános szabály továbbá, hogy bevételnek számít minden, a bérbeadással kapcsolatos bevétel, a költségtérítés is. Ha a bérleti szerzõdés úgy szól, hogy a bérleti díj a rezsiköltséget is magában foglalja, és a közüzemi számlák mégis a bérlõ nevére szólhatnak, illetve ezeket õ fizeti, ez azt jelenti, hogy a rezsiköltséget kétszer fizetik meg. Ebben az esetben a bérlõ által kifizetett közüzemi díj is a bérbeadó jövedelmének minõsül, mivel bevételnek számít a magánszemély érdekében, más által teljesített kiadás is [szja-törvény 4. (2) bekezdés]. A bevétel elszámolásához bizonylat szükséges akkor is, ha sem a bérbeadó, sem a bérbevevõ nem vállalkozó, illetve nem áfás magánszemély. A lakás önkormányzatnak történõ bérbeadására 2005-tõl külön szabályok vonatkoznak, mely szerint az ebbõl származó jövedelmet egyik adózási formában sem terheli adó, ebben az esetben az egyéni vállalkozónak sem kell adót fizetnie, viszont e tevékenység kapcsán költség sem számolható el. Ha a bérbeadás adózása az összevonandó jövedelem szabályai szerint történik, az adóalap megállapítható tételes költségelszámolással vagy a 10%-os költséghányaddal. Az adót mindkét esetben az adótábla alapján kell kiszámítani. A 10%-os költséghányad alkalmazása esetén a bérbeadónak nincs szüksége a költség- elszámoláshoz bizonylatra, mert a bevétel 90%-a számít jövedelemnek. Tételes költségelszámolás esetén a kiadásokat a magánszemély is csak a nevére szóló bizonylat alapján számolhatja el, s ha a kifizetést számlaadásra kötelezett részére kell teljesíteni, a bizonylat alatt számlát kell érteni. A magánszemély az ingatlan bérbeadása esetén a külön adózó jövedelemre vonatkozó (74. ) szabályait is alkalmazhatja. Ennek az (1) bekezdése szerint, a termõföld-bérbeadásból származó bevételnek (ideértve a földjáradékot is) és más ingatlan bérbeadásából származó bevételnek az egésze jövedelem, amely után az adó mértéke 25%. Az (1) bekezdés nem vonatkozik arra az esetre, ha a magánszemély e tevékenységét egyéni vállalkozás keretében végzi, vagy ha fizetõ-vendéglátó tevékenységet folytató magánszemélyként a tételes átalányadózást választotta, valamint a falusi vendégfogadás esetében, ha e tevékenység adómentes. Az (1) bekezdés a falusi vendégfogadás adóköteles bevételébõl csak a szállásadás bevételére alkalmazandó. Már a szerzõdés megkötésekor érdemes figyelembe venni, hogy ha a közüzemi számlák a bérbevevõ nevére szólnak, ez a bérbeadó bevételének számít, és a bérbeadó nevére szóló számlák költségként nem számolhatók el. Az adót a kifizetõ állapítja meg, vonja le, fizeti be. Nem kell az adót levonnia a kifizetõnek, ha a magánszemély igazolja, hogy fizetõ-vendéglátó tevékenységére a tételes átalányadózást választotta, vagy falusi vendégfogadás esetén írásban nyilatkozik arról, hogy az adóévben várható bevétele ebbõl a tevékenységébõl nem haladja meg a 800 ezer forintot, vagy ha a magánszemély igazolja, hogy ingatlan bérbeadási tevékenységét egyéni vállalkozóként végzi. Ha a jövedelem nem kifizetõtõl származik, vagy a befizetendõ adót a kifizetõ bármely ok miatt nem vonta le, akkor az adót a magánszemélynek kell megállapítania, és negyedévenként, a negyedévet követõ hónap 12- ig megfizetnie. (A termõföld-bérbeadásból származó jövedelem adókötelezettségére vonatkozó szabályokat az adózás rendjérõl szóló törvény tartalmazza.) 2006-tól az ingatlan-bérbeadás adózásában az egészségügyi hozzájárulásról szóló törvény módosítása jelent változást. Ez év január 1-jétõl egyes külön adózó jövedelmeket - közte az ingatlanbérbeadás egymillió forintot meghaladó jövedelmét - 4% egészségügyi hozzájárulás terheli. A 4%-os eho minden ingatlanra (termõföld, lakás, egyéb ingatlan) vonatkozik. Mentes a százalékos eho alól az ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, ha a bérbeadó a lakásbérleti jogviszony tárgyát képezõ tulajdonában álló lakásban lakik, kivéve, ha a lakást saját vállalkozása részére adja bérbe. Ha az ingatlan bérbeadásából származó jövedelem kifizetõtõl származik, a 4%-os ehot a kifizetõ állapítja meg, és vonja le. A 4%-os egészségügyi hozzájárulás a magánszemélyt mindaddig terheli, amíg a biztosítási jogviszonyában a Tbj. 19. (1) bekezdése, valamint a Tbj. 39. (2) bekezdése alapján megfizetett egészségbiztosítási járulék, a baleseti járulék (együtt: egészségbiztosítási járulék), valamint az ehotörvény 3. (3) bekezdésének a) e) pontjaiban meghatározott jövedelmek, így az ingatlan-bérbeadás után megfizetett százalékos egészségügyi hozzájárulás együttes összege a tárgyévben el nem éri a 400 ezer forintot, vagyis a hozzájárulás-fizetési felsõ határt. Ha az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem magánszemélytõl származik, az egészségügyi hozzájárulást a magánszemély állapítja meg, és a tárgynegyedévet követõ hónap 12-ig fizeti meg. A 4%-os eho vonatkozásában egészségbiztosítási járuléknak kell tekinteni

17 2006/ a Tbj. 19. (1) bekezdése szerint a foglalkoztató és a biztosítottnak minõsülõ egyéni vállalkozó által fizetendõ 11% egészségbiztosítási járulékot, valamint a 39. (2) bekezdés szerint, azok által fizetendõ 11%-os egészségbiztosítást, akik e járulék megfizetése esetén minõsülnek biztosítottnak, továbbá az 5%-os mértékû baleseti járulékot. A törvény szerint tehát a 4%-os eho egyrészt csak akkor merül fel, ha a magánszemélynek a 3. (3) bekezdésében felsoroltak valamelyikébõl is származik jövedelme. Másrészt azokban az esetekben kell a 4%-os eho-t is fizetni, ha foglalkoztató, az egyéni vállalkozó, a 39. (2) bekezdés alapján fizetett egészségbiztosítás, valamint a baleseti járulék nem éri el a 400 ezer forintot. Amennyiben a magánszemélynek keletkezik ugyan 4% eho alá tartozó jövedelme, de a foglalkoztató, illetve az egyéni vállalkozó, stb. esetén megfizetett eho-törvény szerinti egészségbiztosítási járulék egyedül kiteszi a 400 ezer Ft-ot, akkor nem kell a 4%-os eho-t megfizetni. Évi ezer járulékalapot képezõ jövedelem felett a magánszemélynek bármilyen összegû, 4%-os eho alá esõ jövedelme lehet, akár ingatlan-bérbeadásból is, ha megfizették utána a 11%-os egészségbiztosítási járulékot, nem kell a 4% ehot fizetnie. ( Ft 11% -a már 400 ezer Ft.) A 4%-os eho azokat a magánszemélyeket terheli, akiknek ennél kevesebb a járulékalapja, viszont keletkezik olyan jövedelmük, ami a 4%-os eho alá esik. Amennyiben az ingatlan-bérbeadás az összevonandó jövedelmekre vonatkozó szabályok szerint, vagy az egyéni vállalkozás keretei között adózik, nem kell a 4% eho-t a bérbeadás után megfizetni. Az eho-törvény a 4%-os eho-t csak az szja-törvény szerint külön adózó, bevallás alá esõ, ingatlan-bérbeadásból származó jövedelemre terjeszti ki. A falusi vendégfogadás nem tartozik ide, ha az ebbõl származó bevétel nem haladja meg a 800 ezer forintot, illetve e tevékenységet a magánszemély az szjatörvény 1. mellékletének 4.12 pontjában elõírtaknak megfelelõen folytatja. Lipótzy Istvánné 60 millió forintnyi támogatás találmányokra 17 A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium pályázatot hirdet a Széchenyi Vállalkozásfejlesztési Program keretében mikro-, kis- és középvállalkozások találmányai külföldi iparjogvédelmi oltalmának és értékesítésének támogatására, a Kis- és Középvállalkozói Célelõirányzatból. A támogatás célja a hazai kkv-k kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének elõsegítése, technológiájuk fejlesztésével versenyképességük növelése és export lehetõségeik bõvítése. A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 60 millió forint. Azok a magyarországi székhelyû, a devizajogszabályok alapján belföldinek minõsülõ gazdasági társaságok - közös vállalat, korlátolt felelõsségû társaság, részvénytársaság, közkereseti társaság, betéti társaság -, szövetkezetek, egyéni vállalkozók pályázhatnak, amelyek a kis- és középvállalkozásokról, fejlõdésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásoknak minõsülnek. Támogatást olyan kkv kaphat, amelyik a Magyar Szabadalmi Hivatalnál tett iparjogvédelmi oltalmi bejelentés elsõbbségét igényelte, saját maga vagy más vállalkozással együttmûködve kívánja a külföldi iparjogvédelmi oltalom tárgyát képezõ találmányt értékesíteni, a találmánnyal rendelkezik. A támogatás formája a pályázó mûködési támogatásának nem minõsülõ, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás. A pályázatok benyújtása június 30-ig lehetséges. A támogatható tevékenységekrõl, a támogatás idõtartamáról, benyújtásának módjáról, határidejérõl részletes információ található a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium honlapján, és a lendület portálon, ahol az útmutató és a pályázati formanyomtatvány is megtalálható, valamint letölthetõ. A Hungexpo területén az idén ismét megrendezésre kerül az INDUSTRIA kiállítás, Magyarország legnagyobb és a régió egyik vezetõ ipari szakkiállítása. A rendezvény jelentõségét és nemzetköziségét mutatja az is, hogy a tavalyi évben 567 kiállító és 207 képviselt cég volt jelen 19 országból. Az INDUSTRIA kiállításon belül május között elõször kap az elektronika, mint szakterület, kiemelt helyet ElectroSalon elnevezéssel. Ennek keretein belül az IRC Hungary, az Európai Unió innováció-közvetítõ hálózatának magyar tagja üzletember találkozót/technológiaközvetítõ rendezvényt szervez ElectroZone néven. A technológiabörzére azoknak a kis- és közepes méretû vállalkozásoknak, egyetemeknek, valamint kutatóintézeteknek a jelentkezését várjuk, amelyek technológiai ismereteket kínálnak vagy technológiát keresnek, valamint kutatási és más innovációs terveik megvalósításához nemzetközi szinten keresnek partnert. Az IRC üzletember találkozó egyediségét az adja, hogy partnerével már elõre egyeztetett, célirányos kétoldalú tárgyalást tud folytatni az elõre kiválasztott technológiákat illetõen. További információ, valamint regisztrációs és egyéb ûrlapok letöltése, tárgyalásokra jelentkezés az alábbi honlapokon lehetséges: és Határidõk: Regisztráció és technológiai profilok elküldése: április 28-ig Tárgyalási igények elküldése: május 5-ig További információ: IRC Hungary, Nagy Melinda Telefon: , Fax:

18 18 A Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõség múlt évi munkájáról A Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõség fõigazgatója, dr. Geri István, márciusában küldte meg az IPOSZ részére a fõfelügyelõség és a területi felügyelõségek évi tevékenységérõl szóló beszámolót, tájékoztatásul. Az alábbiakban röviden összefoglaljuk a beszámoló, amely konkrét, számszerû statisztikai adatokat és színes grafikonokat is tartalmaz, ám ezek részletes ismertetésétõl eltekintenék. A fogyasztóvédelmi felügyelõségek egyik legfontosabb feladata a piacfelügyeleti tevékenység, a veszélyes termékek piacról történõ kiszûrése, a fogyasztók biztonságának szavatolása. Ezen munka során több mint 300 termékrõl állapították meg, hogy nem biztonságos. Sok esetben megakadályozták, hogy nem biztonságos, vagy okmányhiányos import termékeket vámkezeljenek. A mûszaki termékek ellenõrzése során fõként a termék biztonságát, a címkézési követelményeket és a magyar nyelvû terméktájékoztatókat vizsgálták. (A vizsgált termékek például: csatlakozó dugók, lámpatestek, karácsonyi fényfüzérek, digitális fényképezõgépek, stb.) A lejárati idõ Az élelmiszeripari termékek esetében a tájékoztató feliratokat, jelöléseket, az élelmiszerek minõségi megfelelõségét vizsgálták elsõsorban. (A vizsgált termékek például: vitaminozott élelmiszerek, kenyér, húskészítmények, lejárati idõhöz közeli élelmiszerek, tejtermékek, import ételízesítõk, fagylaltok, sonkák, stb.) A könnyipari termékeknél a termékbiztonságra és a vásárlói tájékoztatók (címkék) tartalmi megfelelõségére fordítottak kiemelt figyelmet, fõként a gyerekeket érintõ termékköröknél. (Például játszótéri eszközök, cumik, etetõ készletek, görkorcsolya, ruházati termékek, óvodai játékok, egyéni védõeszközök, rendszeres viseletû lábbelik, iskolatáskák, stb.) A vegyi és építõipari termékek körében többek között vizsgálták a kozmetikai termékeket (az egészségügyi megfelelõség és a címkézési követelmények tekintetében), a vízkõoldókat (beltartalmi vizsgálat), a zsákos kiszerelésû építési termékeket és szaniter árukat (a megfelelõségi igazolások megléte, érvényessége, a jelölések és a tárolás szabályszerûsége). Számtalan terméktípus esetében végeztek 2005-ben laboratóriumi vizsgálattal egybekötött termékbiztonsági ellenõrzést, amelynek leggyakoribb eredménye a termék árusításának letiltása lett, és errõl sajtóközleményeket is kiadtak. A veszélyes termékek kiszûrése érdekében a Központi Piacfelügyeleti Információs Rendszer (KPIR) útján a Fõfelügyelõség összeköttetésben áll a területi felügyelõségekkel, és fogadni, továbbítani tudja az EU RAPEX rendszerébõl, valamint a társhatóságoktól (VPOP, Iparkamara, Közlekedési Fõfelügyelet, OMMF, stb.) érkezõ riasztásokat is. A fõfelügyelõség folyamatosan végezte a fogyasztói reklamációk minõségvizsgálatát. A szakvélemény ugyan nem kötelezõ a kereskedõre nézve, de segítheti a felek közti megállapodást ben a mûszaki termékkel kapcsolatos megkeresések fõként a személygépkocsikat és alkatrészeiket, valamint a mobiltelefonokat érintették, a könnyûipari termékeknél a vásárlói tájékoztató hiányát vagy tartalmi nem megfelelõségét kifogásolták. A szolgáltatások ellenõrzésének körébe tartozott az ár- és egységár feltüntetésének, a csomagküldõ szolgáltatóknak, a személygépkocsi-értékesítés alkalmával a vásárlók részére átadott garanciafüzetek megfelelõségének, valamint a kötelezõ jótállásról szóló kormányrendelet rendelkezései érvényesülésének az ellenõrzése. Az ellenõrzés kiterjedt továbbá a szálláshelyek idegenforgalmi vizsgálatára, az utazási vállalkozások általános szerzõdési feltételeinek vizsgálatára, a közüzemi szolgáltatások ellenõrzésére is. L. évfolyam Gyakori jogsértés A reklámfelügyeleti tevékenység körében folyamatosan vizsgálták a szabadtéri reklámhordozókon, az írott és elektronikus médiumokban közzétett gazdasági reklámtevékenységet. Gyakori jogsértés volt, hogy az akciós felhívásnak minõsülõ reklám nem tájékoztatta a fogyasztót arról, hogy az ajánlat mely idõponttól meddig tart, vagy nem konkretizálták az árengedménnyel érintett termékek körét. Sok esetben a terméknek csak a nettó árát és az adó mértékére való utalást közölték, ami jogszerûtlen. Sok esetben tapasztalták, hogy a sajtótermék címoldalán alkoholtartalmú italok reklámja jelent meg. Az új személygépkocsik reklámozása esetében pedig néhány esetben nem tüntették fel az átlagos üzemanyag-fogyasztásra és széndioxid kibocsátásra vonatkozó adatokat akkor, amikor a reklám mûszaki adatot jelenített meg. Az elektronikus média esetében többször tapasztalták szexuális ingerkeltésre irányuló emeltdíjas távközlési szolgáltatás vagy szexuális segédeszköz reklámjának közzétételét. Figyelmet fordítottak a kéretlen kereskedelmi elektronikus levelek elleni fellépésre is elmarasztalás A területi felügyelõségek 2005-ben kb marasztaló határozatot hoztak szabálysértési jogkörben, míg államigazgatási jogkörükben eljárva kb határozat született. A területi felügyelõségek elsõ fokú államigazgatási jogkörben hozott határozata ellen benyújtott fellebbezéseket a Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõség vezetõje, a szabálysértési ügyekben a határozat ellen benyújtott kifogásokat pedig a bíróság bírálta el. A fogyasztó-kapcsolati irodát mintegy személy kereste meg (telefonon, írásban, útján vagy személyesen) tájékoztatás, felvilágosításkérés iránt. A területi felügyelõségekhez körülbelül panasz ügy érkezett, amelybõl több mint et elintéztek, kb et hatáskör hiányában más hatósághoz tettek át, míg kb esetben csupán tájékoztatni tudták az ügyfeleket. Mindezek mellett kiemelt feladatnak tekintették a fogyasztók tájékoztatását és oktatását, elõadások tartása, továbbképzések, konferenciák, szakmai publikációk révén. Dr. A. L.

19 2006/ Az e-bevallás elõtti regisztrációról Az éves bevalló egyéni vállalkozók elektronikus bevallás (e-bevallás) elõtti regisztrálása áprilisban kezdõdik. Olvasóink kérésére, a regisztrációs eljárással kapcsolatban megjelent fontosabb tudnivalókat az alábbiakban foglalom össze. Azoknak az éves bevalló vállalkozóknak a regisztrálása is az alábbi közös szabályok szerint történik, akik évtõl kötelesek az adózás rendjérõl szóló törvény (Art.) 31. (2) bekezdése szerinti bevallást benyújtani. Közös szabály, hogy az e-bevallás elõtti regisztrálást az okmányirodában kell kezdeni. Ehhez, a bevallást a késõbbiekben elküldõ magánszemélynek személyesen fel kell keresnie egy okmányirodát. Ez a személy lehet maga az egyéni vállalkozó, ha saját maga nyújtja be az adóbevallását, vagy gazdasági társaság esetében a törvényes képviselõ, például az ügyvezetõ, ezen kívül minden adózónak lehetõsége van az adóbevallás, adatszolgáltatás benyújtására, erre jogosult személyt, például könyvelõt meghatalmazni. Az alábbiak az utóbbi esetre vonatkoznak, ha a vállalkozó bevallását meghatalmazott, például könyvelõ fogja benyújtani. Ekkor az okmányirodában a könyvelõ - a személyazonosító okmányának bemutatását és egy regisztrációs adatlap kitöltést, valamint egy mûködõ cím megadását követõen - azonosítót és egyszer használatos titkos jelszót kap, amit csak az elsõ belépéshez lehet használni. Az azonosító és jelszó személyre szóló, másra nem ruházható át, vagyis "elektronikus személyi igazolvány"-ként mûködik. Az azonosítóval, és a kapott ideiglenes jelszóval be kell lépni a magyarország.hu weboldalra, és a regisztrációt aktiválni kell. Az aktiválás során az azonosító és az ideiglenes jelszó megadását követõen új jelszót kell választani, amelynek legalább 8 karaktert, ezen belül legalább egy nagybetût és egy számot kell tartalmaznia. Az okmányirodai regisztrációt követõen a könyvelõnek az állami adóhatóságnál is be kell jelentkeznie. A regisztrációs kötelezettség akkor minõsül teljesítettnek, ha a vállalkozó az Art.-ben meghatározott szabályok szerinti állandó meghatalmazással vagy megbízással rendelkezõ képviselõvel rendelkezik, és az állandó meghatalmazással rendelkezõ könyvelõ a saját regisztrációját - már regisztrált képviselõ esetén az adózó által adott állandó megbízás, meghatalmazás keletkezését - követõ 8 napon belül bejelenti az adóhatósághoz az általa a képviselt adózó nevét, elnevezését és adóazonosító számát. A bejelentést a számú nyomtatványon lehet megtenni. A as nyomtatvány, illetve a Regisztrációs adatlap és a Meghatalmazás-minta az APEH honlapjáról letölthetõ. A számú nyomtatványt abban az esetben is be kell nyújtani, ha az adózó korábban már eleget tett okmányirodai regisztrációs kötelezettségének, azonban az adóhatósághoz Regisztrációs adatlap nyomtatványt nem nyújtott be, mert pl. egyéni vállalkozóként saját maga küldte be elektronikus úton az adóbevallást, az adatszolgáltatást. Az e-bevallás, a képviselet és a felelõsség Az adózás rendjérõl szóló törvény (Art.) szerint magánszemélyt az adóhatóság elõtt - ha nem kíván személyesen eljárni - törvényes képviselõje, képviseleti jogosultságát igazoló ügyvéd, ügyvédi iroda, adószakértõ, okleveles adószakértõ, adótanácsadó, könyvelõ, számviteli, könyvviteli szolgáltatásra vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság alkalmazottja, tagja, közokiratban vagy teljes bizonyító erejû magánokiratban foglalt eseti meghatalmazás, megbízás alapján más nagykorú személy képviselheti. Az egyéni vállalkozó magánszemélyt az adóhatóság elõtt a képviseleti jogosultságát igazoló nagykorú alkalmazottja is képviselheti. A könyvelõ tehát nem törvényes, hanem megbízott képviselõ, Amennyiben az adózó képviselõje (meghatalmazottja, megbízottja) a Regisztrációs adatlapot korábban már benyújtotta (vagyis valamely adózó nevében törvényes képviselõként, meghatalmazottként, megbízottként az elektronikus adóbevalláshoz, adatszolgáltatáshoz szükséges adóhatósági regisztrációját teljesítette), és az illetõ adózó, illetve a képviselõ (meghatalmazott/megbízott) adataiban nem következett be változás, továbbá az adózó májusától az Art. 31. (2) bekezdése szerinti bevallás teljesítését nem választja, a számú adatlapot nem kell benyújtania. A regisztrálásra vonatkozó szabályok az újonnan alakult és átalakult adózóra is vonatkoznak. Az adószám megszerzését követõ 8 napon belül az okmányirodához, ez követõ 8 napon belül pedig az adóhatósághoz kell bejelentkezni. Az Art (17) bekezdése szerint a 31. (2) bekezdése szerinti bevallás, illetõleg adatszolgáltatás benyújtására kötelezett adózó 500 ezer forintig terjedõ mulasztási bírsággal sújtható, ha regisztrációs kötelezettségét nem, vagy késedelmesen teljesíti. [Forrás: évi XCII. törvény az adózás rendjérõl; APEH-tájékoztató az Art. 31. (2) bekezdése szerinti adó- és járulékbevallás benyújtására kötelezett adózók bevallás elõtti teendõirõl (Adó és Ellenõrzési Értesítõ 2006/3.); as nyomtatvány kitöltési útmutatója] L. I. -né ezért képviseleti joggal történõ felruházása, illetve annak elfogadása nem kötelezõ. A félreértések elkerülése végett hivatkoztam a fentiekben az adózás rendjérõl szóló törvényre. Több vállalkozó jelezte ugyanis, hogy egyes könyvelõk húzódoznak az elektronikus bevallás benyújtásához szükséges regisztrálástól, illetve a regisztrációs eljáráshoz tartozó meghatalmazotti státus felvállalásától. A húzódozás állítólagos oka, hogy a könyvelõk tartanak az e-bevallás problémáinak következményeitõl és az esetleges bírságtól. Több könyvelõ eddig is úgy adta be elektronikusan a vállalkozó adóbevallását, hogy a vállalkozóval regisztráltatott, és a vállalkozó felhasználói nevével és jelszavával küldte el a bevallást.

20 20 L. évfolyam Az e-bevallás, a képviselet és a felelõsség A könyvelõk félelme nem vonható kétségbe, hiszen van számítógépes tapasztalatuk, és a többségük már találkozott a technika ördögével. Érdemes azonban figyelembe venni, a könyvelõ ezután sem vonható mindenért felelõsségre, erre törvényi garanciák vannak. A vállalkozók viszont pillanatnyilag tényleg kényszerhelyzetbe kerültek, mert bár a törvény csak lehetõségként jelöli meg, hogy az adózó helyett az e-bevallást a meghatalmazott könyvelõ is benyújthatja, a valóság az, hogy ez nem választás kérdése. Az adószabályok bonyolultsága miatt a vállalkozók eddig is kénytelenek voltak könyvelõhöz fordulni. Az új bevallási követelmények teljesítéséhez viszont már nem elég az adószabályokat ismerni, megfelelõ technikai háttér és számítógépes ismeretek nélkül a teljesítésük lehetetlen. A vállalkozó tehát vagy megegyezik a könyvelõvel, hogy az a könyvelés és a bevallás elkészítése mellett felvállalja a bevallás elektronikus továbbítását is, vagy keres más megoldást, azaz vagy berendezkedik saját maga a bevallás teljesítésével kapcsolatos teendõk teljesítésére, vagy keres más személyt, aki az ezzel kapcsolatos teendõket és felelõsséget felvállalja. A jogszabályi változás viszont, feltehetõen a könyvelési piacot is átrendezi, mert a regisztrációt felvállaló könyvelõk valószínû, keresettebbek lesznek. Az e-bevallás elõtti regisztrációs eljárásról e lapszám külön tájékoztat, mivel az eljárás új, és a regisztrációs eljárás fontosabb kérdéseivel a vállalkozóknak sem árt tisztában lenni. Most az APEH által javasolt regisztrálási eljárásról csupán annyit, hogy amennyiben a vállalkozó meghatalmazottat, például könyvelõt vesz igénybe az elektronikus bevallásainak elküldésére, akkor nem a vállalkozónak, hanem a könyvelõnek ajánlott regisztráltatnia magát az okmányirodában és az adóhatóságnál. A vállalkozó ebben az esetben meghatalmazást ad a könyvelõ részére, hogy helyette megbízottként az adóbevallást benyújthassa. A meghatalmazás egyébként azokra az adókötelezettségekre terjed ki, amelyek bejelentése az adóhatósághoz megtörtént. Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium, valamint a Magyar Teleház Szövetség megállapodást kötött, amelynek célja, hogy a Magyar Teleház Szövetség által a teleházakban mûködtetett e-magyarország pontokon technikai segítséget biztosítsanak az önadózóknak adóbevallásuk elektronikus úton történõ elkészítésében és benyújtásában. Az IHM más társadalmi szervezetekkel, köztük a Magyar Agrárkamarával is hasonló megállapodást készített elõ. A kezdeményezésben részt vállaló mintegy 480 e-magyarország pont listája március 30-tól a oldalon található. Az állampolgárok az e- Magyarország pontok új szolgáltatását április 3. és május 20. között vehetik igénybe. A vidékiek jelentõs részének a helyzetét viszont igencsak megnehezít, hogy jelenleg még körülbelül hétszáz településen nincs szélessávú Internet, legalább is a Magyar Hírlap április 3-i száma az Informatikai és Hírközlési Minisztérium felmérésére hivatkozva errõl számol be. Az e-magyarország pontokra kattintva valóban megállapítható, hogy a listában szereplõ települések egy része sincs még bekapcsolva a hálózatba. Az itt megjelenõ tájékoztató szerint az összes e-magyarország pontot az év végéig helyezik üzembe. A meghatalmazott könyvelõnek az adóhatóságnál a képviselõi státusát kell bejelentenie. S csak az adóhatósági regisztrációt követõen nyújthatja be a könyvelõ a saját felhasználói azonosítójával és jelszavával az elektronikus bevallást, illetve járhat el az adóhatóságnál a vállalkozó által jóváhagyott meghatalmazásnak megfelelõen. Ha a vállalkozó a képviselet ellátására állandó meghatalmazást ad, és ezt az adóhatóságnak bejelenti, az Art szerint, a bejelentett kötelezettségekkel kapcsolatban a meghatalmazás idõtartama alatt, a meghatalmazott által elkövetett jogsértés miatt megállapított mulasztási bírság - a számviteli, könyvviteli szolgáltatásra vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság alkalmazottja, tagja, valamint a képviseleti jogosultságát igazoló nagykorú alkalmazott kivételével - a képviselõt, azaz a könyvelõt terheli. Ha a vállalkozó állandó meghatalmazottja olyan gazdasági társaság alkalmazottja, tagja, amely számviteli, könyvviteli szolgáltatásra vagy adótanácsadásra jogosult, a mulasztási bírságot a gazdasági társasággal szemben kell megállapítani. Ugyanakkor a törvény mentesíti a mulasztási bírság alól az adózó állandó meghatalmazottját, ha bizonyítja, hogy a bevallás tartalma az õ érdekkörén kívül esõ okból hibás vagy hiányos. Az Art arról is rendelkezik, hogy az adózó az eseti és az állandó meghatalmazás visszavonását, felmondását haladéktalanul köteles bejelenteni az adóhatósághoz. Jó tudni azt is, hogy a képviseleti jog megszûnése az adóhatósággal szemben nem a meghatalmazás visszavonásának az idõpontjától, az adóhatósághoz történõ bejelentéstõl hatályos. Az új bevallási módra történõ átállásnál érdemes elõre nem látható kockázatokra is számítani, ezért tanácsos a jogszabályi keretek között a felelõsséget a megbízók és a megbízottak között is elõzetesen tisztázni, és a könyvelési anyagok leadási határidejének ütemezésében megállapodni. Internetes adóbevallás a teleházakban Az e-magyarország pontok üzemeltetõinek gyakorlati képzését az APEH fogja biztosítani. Az oktatást, valamint az adóbevallások kitöltését az APEH honlapján található nyomtatványkitöltõ segédprogram, továbbá az ugyanott fellelhetõ oktatófilm is segíti - olvasható a Magyar Teleház Szövetség március 19-i tájékoztatójában. A bekapcsolt települések egy részén több e-pont is található, ezeket többnyire a helyi önkormányzatok, iskolák, közösségi vagy mûvelõdési házak, könyvtárak üzemeltetik, de található a szolgáltatók között egyéni vállalkozó is. Összeállította: L. I.-né

Adónaptár 2006. 2006. január

Adónaptár 2006. 2006. január Adónaptár 2006 2006. január jan. 12. jan. 15. (jan. 16.) jan. 20. az igazoláson szereplő, a kifizető által le nem vont adó, adóelőleg megfizetése a magánszemély, az egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági őstermelő

Részletesebben

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Vállalkozási forma A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Bejelentés köteles telepengedély köteles tevékenységek 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet

Részletesebben

Minta. A pályázat azonosító száma:

Minta. A pályázat azonosító száma: Az NFA képzési alaprész decentralizált beruházási keretéből finanszírozandó, fejlesztésre irányuló beruházások támogatásához kiírásra kerülő pályázathoz Pályázó azonosítója: OM: FI: Adószám: PÁLYÁZATI

Részletesebben

feketemunka IV. Országos Kéménykonferencia Kecskemét, 2006. március 24. Dr. Juhász István az APEH szakmai elnökhelyettese

feketemunka IV. Országos Kéménykonferencia Kecskemét, 2006. március 24. Dr. Juhász István az APEH szakmai elnökhelyettese Építésügy, adózás, feketemunka IV. Országos Kéménykonferencia Kecskemét, 2006. március 24. Dr. Juhász István az APEH szakmai elnökhelyettese Építésügy Körbetartozás/lánctartozás (államháztartás, EUpénzek,

Részletesebben

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08.

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. 2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek. Sorszám száma

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek. Sorszám száma Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok és adónemeik 2012. január 1-től érvényes jegyzéke

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1308A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú

Részletesebben

1. Kötelezettség jellegű számlák, adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek. Sorszám száma.

1. Kötelezettség jellegű számlák, adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek. Sorszám száma. Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok és adónemeik 2012. július 01-től érvényes jegyzéke

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Ingatlan bérbeadás Amennyiben az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem meghaladja az egy millió forintot és így a bérbeadó magánszemély 14%-os egészségügyi hozzájárulás (EHO) fizetésére

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

Az egyéni vállalkozó átalányadózása

Az egyéni vállalkozó átalányadózása Átalányadó és szja 2012: az átalányadózás és adóbevallás új szabályai 2012-től. Az átalányadózásra vonatkozó szabályokat a személyi jövedelemadó törvény 50 56. -ai tartalmazzák. Az átalányadót a következő

Részletesebben

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 13/2003/XII.31./ kt. rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő testület! Mérk Nagyközség Önkormányzata a helyi adókról szóló 2003. évi XCII. Tv. felhatalmazása

Részletesebben

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia Társadalombiztosítás Járulékalapot képező jövedelem: / Tbj. 4. k) pont/ 1. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Új lehetőségek a civilek számára. Morvay Levente

Új lehetőségek a civilek számára. Morvay Levente Új lehetőségek a civilek számára Morvay Levente Civil törvény főbb szabályozási területei Szervezeti formák Működés keretei Letétbe helyezés Civil Információs Portál Közhasznú jogállás szabályozása Nemzeti

Részletesebben

ÉVES BEVALLÁS. bevallási időszak (év, hó, naptól) (év, hó, napig) 2003... 2003...

ÉVES BEVALLÁS. bevallási időszak (év, hó, naptól) (év, hó, napig) 2003... 2003... ÉVES BEVALLÁS Az 31/2001. (IX.14.) OM rendelet szerint a Fejlesztési és Képzési Alaprészhez bejelentkezett gyakorlati képzést szervezők részére a szakképzési hozzájárulási kötelezettség teljesítéséről

Részletesebben

Az Országos Fémipari Ipartestület 2015. évben is megrendezi az Országos Gazdasági Szakmai Napok Konferenciáját.

Az Országos Fémipari Ipartestület 2015. évben is megrendezi az Országos Gazdasági Szakmai Napok Konferenciáját. Tisztelt Tagtársunk! Kedves Fémipari Vállalkozó Társunk! Az Országos Fémipari Ipartestület 2015. évben is megrendezi az Országos Gazdasági Szakmai Napok Konferenciáját. A konferencia célja, hogy fórumot

Részletesebben

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya:

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya: Vállaj Község (1) Önkormányzata 3/1994.(VI.08) KT számú 12/2003.(XII.28.) KT számú rendelettel többször módosított egységes szerkezetbe foglalt r e n d e l e t e A helyi iparűzési adóról Vállaj Község

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

Tájékoztató a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP 2.1.1.) pályázathoz

Tájékoztató a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP 2.1.1.) pályázathoz Jelen tájékoztatóban foglaltak nem nyújtanak teljes körű tájékoztatást és nem minősülnek ajánlattételnek, kizárólag a figyelem felkeltése a céljuk. A pályázatokkal kapcsolatos információk tájékoztató jellegűek,

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1508A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az állami adóhatósághoz

Részletesebben

1/2007. (II. 6.) SZMM

1/2007. (II. 6.) SZMM 1/2007. (II. 6.) SZMM rendelet a szakiskolák, a szakközépiskolák és a felsőfokú szakképzés tekintetében a felsőoktatási intézmények számára adományozható nívódíjról A szakképzési hozzájárulásról és a képzés

Részletesebben

Jövedelmeket terhelő közterhek és pénzbeli ellátások évközi változásai

Jövedelmeket terhelő közterhek és pénzbeli ellátások évközi változásai Jövedelmeket terhelő közterhek és pénzbeli ellátások 2009. évközi változásai 1. Személyi jövedelemadó 2. Társadalombiztosítási járulék 3. Munkaadói és vállalkozói járulék 4. START kártyás foglalkoztatás

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANSZÉKVEZETŐ: DR FARKAS SZLVESZTER. Tantárgyi útmutató. Adóigazgatás, adóellenőrzés

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANSZÉKVEZETŐ: DR FARKAS SZLVESZTER. Tantárgyi útmutató. Adóigazgatás, adóellenőrzés PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANSZÉKVEZETŐ: DR FARKAS SZLVESZTER Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Kontaktórák száma: Adóigazgatás,

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A számú bevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A számú bevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 0605. számú bevalláshoz Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban Art.) 1. számú mellékletében foglaltak alapján a havi és az évközi adóbevallás benyújtására

Részletesebben

Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei

Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei Készítette: Nagy László főosztályvezető NAV Észak-Budapesti Adóigazgatósága A társadalombiztosítási (biztosított) bejelentési kötelezettséget

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról. Benyújtandó az illetékes elsőfokú adóhatósághoz

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról. Benyújtandó az illetékes elsőfokú adóhatósághoz 0708A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Benyújtandó az illetékes elsőfokú adóhatósághoz 0A0001C A javítani

Részletesebben

Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről

Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről Elfogadva: 2014. szeptember 8-án a Magyar Kormánytisztviselői Kar Országos Közgyűlésének 1/2014 (IX.08.)

Részletesebben

A legfontosabb éves bevallások

A legfontosabb éves bevallások A legfontosabb éves bevallások 1353. bevallás A 2013. adóévről szóló 1353 számú bevallási nyomtatvány: a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás,

Részletesebben

2. számú melléklet. 1. Kötelezettség jellegű számlák, adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek

2. számú melléklet. 1. Kötelezettség jellegű számlák, adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek 2. számú melléklet Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok és adónemeik 2011. június 3-tól

Részletesebben

TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása:

TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása: Pályázó azonosítója: OM: Hozzájárulásra kötelezett (NSZFI): TISZK (NSZFI): Pályázó besorolása: TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm.

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm. KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM Kérelmező adatai: családi és utóneve:... születési neve:... anyja neve:... születési helye, ideje:..., év... hó... nap... családi állapota:... személyi ig. száma:...

Részletesebben

Bevallás a környezetterhelési díjelőlegről, illetve az éves díjkötelezettségről

Bevallás a környezetterhelési díjelőlegről, illetve az éves díjkötelezettségről április Konferenciák és gyakorlatias Adózási határidők április közössége 2. (márc. 31.) 5. Kötelezettség Bevallás a környezetterhelési díjelőlegről, illetve az éves díjkötelezettségről Bevallás a környezetterhelési

Részletesebben

2. számú melléklet. 1. Kötelezettség jellegű adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek. Sorszám száma.

2. számú melléklet. 1. Kötelezettség jellegű adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek. Sorszám száma. 2. számú melléklet Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló számok és adónemeik 2010. szeptember 27-étől érvényes jegyzéke Tájékoztatjuk, hogy

Részletesebben

A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER

A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER Központi Statisztikai Hivatal Szegedi főosztálya Kocsis-Nagy Zsolt főosztályvezető Bruttó hazai termék (GDP) 2012 Dél-Alföld gazdasági

Részletesebben

Az innovációs járulék kötelezettség problematikája 2012-ben különös tekintettel a KKV besorolás buktató október 11.

Az innovációs járulék kötelezettség problematikája 2012-ben különös tekintettel a KKV besorolás buktató október 11. Az innovációs járulék kötelezettség problematikája 2012-ben különös tekintettel a KKV besorolás buktató A kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény legfontosabb változása

Részletesebben

2. számú melléklet. 1. Kötelezettség jellegű számlák, adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek

2. számú melléklet. 1. Kötelezettség jellegű számlák, adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek 2. számú melléklet Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok és adónemeik 2011. január 29-étől

Részletesebben

Az ápolási díj rendszere

Az ápolási díj rendszere Az ápolási díj rendszere Bódiné Pájer Marianna vezető-tanácsos Szociális és Munkaügyi Minisztérium Pénzbeli Ellátási és Nyugdíjbiztosítási Főosztály Az ellátás szabályozása A szociális igazgatásról és

Részletesebben

Az Országos Fémipari Ipartestület és a Dorogi Ipartestület nevében tisztelettel meghívom Önt az ipartestületeink által szervezett

Az Országos Fémipari Ipartestület és a Dorogi Ipartestület nevében tisztelettel meghívom Önt az ipartestületeink által szervezett M E G H Í V Ó Tisztelt Vállalkozó Társunk! Tisztelt Szakképzés Gyakorlati Oktatásában végzők! Az Országos Fémipari Ipartestület és a Dorogi Ipartestület nevében tisztelettel meghívom Önt az ipartestületeink

Részletesebben

Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai

Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai Dr. Kiss Mariann Bővül a biztosítottak köre a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

Részletesebben

- számla (adónemkód) nyitása, illetve számla (adónemkód) megnevezésének módosítása esetén eltérő (piros) színnel és félkövéren,

- számla (adónemkód) nyitása, illetve számla (adónemkód) megnevezésének módosítása esetén eltérő (piros) színnel és félkövéren, Adóbevallás 2012: NAV (Apeh) számlaszámok az adó befizetéséhez 2012-ben. Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló, a NAV adóztatási tevékenységével

Részletesebben

Bér- és munkaügyi elszámolások

Bér- és munkaügyi elszámolások SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés személyügyi szakirány (II.) ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZAT Bér- és munkaügyi elszámolások c. tárgy tanulmányozásához

Részletesebben

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám :

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám : irornányszám : Or«Ággyülés Hivatala Érkezett : 2005 O KT 0 5. Országgyűlési Képviselő Módosító javaslat Dr. Szili Katalinnak az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Asszony! A házszabály 94. (1)

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 2014 2013. december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit Családi járulékkedvezmény Jogosultak: Az Szja tv. szerinti családi kedvezmény érvényesítésére jogosult biztosított, és a családi

Részletesebben

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Hatályos: 2014. január 1. Szőc 2013 A hirdetőtáblára kifüggesztve: 2013. november 29.

Részletesebben

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek. Sorszám száma

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek. Sorszám száma 2. számú melléklet Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló számok és adónemeik 2010. június 4-étől érvényes jegyzéke Tájékoztatjuk, hogy az

Részletesebben

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Megbízható bérezési adatok a DUIHK 2014 es Bérezési Tanulmányában Jövőre átlagosan négy százalékkal szeretnék a külföldi vállalatok munkavállalóik

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi iparűzési adóról szóló 7/2002.(IX.02.) 12/2003.(X.06.) 11/2005.(X.24.) 15/2006.(XII.15.) rendeletekkel módosított 11/1999.XII.01.) rendelete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 28-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya:döntés a szociális célú tűzifavásárlásához

Részletesebben

A civil szervezetek és jogi környezetük. Szablics Bálint Civil Kapcsolatok Főosztálya

A civil szervezetek és jogi környezetük. Szablics Bálint Civil Kapcsolatok Főosztálya A civil szervezetek és jogi környezetük Szablics Bálint Civil Kapcsolatok Főosztálya Jogszabályok 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya. Adókötelezettség. Az adó alanya

A rendelet célja. A rendelet hatálya. Adókötelezettség. Az adó alanya VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2007.(XI. 19.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Vizsoly község önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

xxx TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása:

xxx TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása: Pályázó azonosítója: OM: Hozzájárulásra kötelezett (NSZFI): TISZK (NSZFI): Pályázó besorolása: xxx Térségi Integrált Szakképzõ Központ TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett

Részletesebben

ADÓHATÓSÁGOK. NAV-hoz tartozó adók (ah) NAV (vámhatóság) hatáskörébe tartozik Art.79. (1) Önkormányzati adóhatóság adói

ADÓHATÓSÁGOK. NAV-hoz tartozó adók (ah) NAV (vámhatóság) hatáskörébe tartozik Art.79. (1) Önkormányzati adóhatóság adói VÁLLALKOZÁSOK ÉS AZ ADÓHATÓSÁGOK KAPCSOLATA ADÓHATÓSÁGOK Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) adóztatási szerve, mint állami adóhatóság, NAV vámszerve, mint vámhatóság önkormányzat jegyzője

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény

Családi járulékkedvezmény Családi járulékkedvezmény 24/A. (1) Az Szja tv. szerinti családi kedvezmény érvényesítésére jogosult biztosított és - a családi kedvezményt megosztással érvényesít ő- biztosított házastársa, élettársa

Részletesebben

I. Általános szabályok

I. Általános szabályok Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 19/1995.(XII. 28.) Kt. számú rendelete A helyi adókról Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A szöveg hatályos: 2004. január 1-től (Módosították: 12/1997.(VI.

Részletesebben

Az Adó-és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 2008. évi ellenőrzési irányelvei

Az Adó-és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 2008. évi ellenőrzési irányelvei Az Adó-és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 2008. évi ellenőrzési irányelvei 2008. február 19. Dr. Szikora János elnök Varga Lászlóné elnökhelyettes Hajdú Miklósné főosztályvezető Az ellenőrzési irányelv Az

Részletesebben

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Kiemelt ellenőrzési feladatai

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Kiemelt ellenőrzési feladatai Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Kiemelt ellenőrzési feladatai 2010. október 1. Ellenőrzési megállapítások alakulása 2005-2010.08. (milliárd Ft) 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 468 443

Részletesebben

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal évi ellenőrzési irányelve február 18.

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal évi ellenőrzési irányelve február 18. Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 2010. évi ellenőrzési irányelve 2010. február 18. Ellenőrzési megállapítások alakulása 2005-2009. (milliárd Ft) 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 468 443

Részletesebben

2. számú melléklet. 1. Kötelezettség jellegű adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek. Sorszám száma.

2. számú melléklet. 1. Kötelezettség jellegű adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek. Sorszám száma. 2. számú melléklet Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló számok és adónemeik 2010. január 29-étől érvényes jegyzéke Tájékoztatjuk, hogy

Részletesebben

A NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok és adónemeik 2015. február 2-ától érvényes jegyzéke

A NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok és adónemeik 2015. február 2-ától érvényes jegyzéke A NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok és adónemeik 2015. február 2-ától érvényes jegyzéke Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására a NAV

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Ügyintéző: Farkas Ildikó Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatal 9. sz. Iroda Fadd, Dózsa György u. 12. Ügyfélfogadás

Részletesebben

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek 2. számú melléklet Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló számok és adónemeik 2010. december 4-étől érvényes jegyzéke Tájékoztatjuk, hogy

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

2. számú melléklet nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok IBAN számlaszámok

2. számú melléklet nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok IBAN számlaszámok 2. számú melléklet Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására a nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok

Részletesebben

Sikertörténet lett? Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése a TÁMOP 2.1.2 programban. Szabó Csilla Marianna Dunaújvárosi Főiskola

Sikertörténet lett? Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése a TÁMOP 2.1.2 programban. Szabó Csilla Marianna Dunaújvárosi Főiskola Sikertörténet lett? Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése a TÁMOP 2.1.2 programban Szabó Csilla Marianna Dunaújvárosi Főiskola Kulcskompetenciák Idegen nyelvi kompetencia Digitális kompetencia lloydchilcott.wordpress.com

Részletesebben

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet 2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet a felnőttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 4. (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 16/2008.(XII.16.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A helyi iparűzési adóról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról 1108A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz Hibásnak minősített

Részletesebben

A megváltozott bevallási és adatszolgáltatási kötelezettségek előírásai adózói csoportok szerint

A megváltozott bevallási és adatszolgáltatási kötelezettségek előírásai adózói csoportok szerint A megváltozott bevallási és adatszolgáltatási kötelezettségek előírásai adózói csoportok szerint I. A adózói csoport Ide tartoznak: Art 1. melléklet I. A. 3. pontja szerinti - a havi, illetve negyedévi

Részletesebben

Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése. A duális képzés. Helyszín dátum. Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése. A duális képzés. Helyszín dátum. Nemzeti Munkaügyi Hivatal Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése A duális képzés Nemzeti Fejlesztési Alap Képzési Alaprész 7/2012 támogatási szerződés Helyszín dátum A duális

Részletesebben

GINOP GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA

GINOP GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA A FELHÍVÁS INDOKOLTSÁGA ÉS CÉLJA Az intézkedés kiemelt célja, hogy javuljon a fiatalok gyakornoki képzésben való részvétele, képzettsége, szakmai gyakorlati

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 6-i rendkívüli ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 6-i rendkívüli ülésére 3. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 6-i rendkívüli ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Döntés a szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1508A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az állami adóhatósághoz

Részletesebben

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző IPARŰZÉSI ADÓ ( nyomtatvány ) Adókötelezettség: Adóköteles Szerencs Város illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett v állalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a módosításról szóló 8/2007. (VI. 28.)önkormányzati rendelettel.)

(Egységes szerkezetben a módosításról szóló 8/2007. (VI. 28.)önkormányzati rendelettel.) Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselőtestületének 20/2005. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a térítési díj- és tandíjfizetési kötelezettség helyi szabályozásáról (Egységes szerkezetben a módosításról

Részletesebben

1.2. a munkáltatónak az esélyegyenlőség biztosítására vonatkozó, az adott évre

1.2. a munkáltatónak az esélyegyenlőség biztosítására vonatkozó, az adott évre KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNY 4087 HAJDÚDOROG, NÁNÁSI u. 4. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Az alapítvány a Munka Törvénykönyve 70/A. (1) és (2.) bekezdései alapján 2007. évre az alábbi ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben

Adatlap Budapest, János utca 55. Budapest, Bíbor utca 22

Adatlap Budapest, János utca 55. Budapest, Bíbor utca 22 Adatlap 212 A munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL Adóhatóság tölti ki! Adóhatóság megnevezése:. Bevallás benyújtásának időpontja:. Azonosító szám: ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA 2009. ÉVRŐL 2003. december 31-e előtt kezdett őstermelők részére,

Részletesebben

A szakképzési rendszer átalakítása, a duális szakképzés kiterjesztése. Dr. Odrobina László főosztályvezető Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály

A szakképzési rendszer átalakítása, a duális szakképzés kiterjesztése. Dr. Odrobina László főosztályvezető Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály A szakképzési rendszer átalakítása, a duális szakképzés kiterjesztése Dr. Odrobina László főosztályvezető Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály Törvények: Jogszabályi háttér átalakítása 2011. évi CLXXXVII.

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról 1108A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz Hibásnak minősített

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2013 Bírósági nyilvántartási szám: 7.PK.60669/2005/3 Adószám: 18187616-1-42 Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány

Részletesebben

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek 2. számú melléklet Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló számok és adónemeik 2009. március 1-jétől érvényes jegyzéke Tájékoztatjuk, hogy

Részletesebben

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek. Sorszám száma

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek. Sorszám száma 2. számú melléklet Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló számok és adónemeik 2010. január 1-jétől érvényes jegyzéke Tájékoztatjuk, hogy

Részletesebben

KÉRELEM NYUGDÍJAS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK A MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM NYUGDÍJAS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK A MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, valamint személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 18/2013.

Részletesebben

Colling Ügyfél-tájékoztató május 30.

Colling Ügyfél-tájékoztató május 30. Colling Ügyfél-tájékoztató 2011. május 30. 1 H 1138 Budapest, Váci út 141. Tel: +36 1 452 6900 Fax: +36 1 452 6910 colling@colling.hu www.colling.hu Tisztelt Olvasó! Ebben a hónapban is összeállítottunk

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

A pályázat azonosító száma:

A pályázat azonosító száma: PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI ADATLAP Pályázó azonosítója: OM: FI: Adószám: PÁLYÁZATI ADATLAP a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprész 2012. évi decentralizált keretének felhasználására, a szakképzés

Részletesebben

Ózd Város Jegyzőjének

Ózd Város Jegyzőjének Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Ózd Város Jegyzőjének Név, leánykori név is: Születési helye, ideje: Állampolgárság: Anyja neve: Bejelentett lakóhelye: Bejelentett tartózkodási cím: Társadalombiztosítási

Részletesebben

bizottsági módosító javaslato t

bizottsági módosító javaslato t i rw Irornáays.;i. 5/M 2 9 Érkezett : 2011 DE ' 1 5. Az Országgy ű lés Számvev ő széki és költségvetés i bizottsága Bizottsági módosító javasla t Kövér László úrnak az Országgyűlés elnökéne k Helyben Tisztelt

Részletesebben

EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS MAGÁNSZEMÉLYEK KÖTELEZETTSÉGEI JÚLIUS

EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS MAGÁNSZEMÉLYEK KÖTELEZETTSÉGEI JÚLIUS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS MAGÁNSZEMÉLYEK KÖTELEZETTSÉGEI 2016. JÚLIUS 2016. JÚLIUS 13. EGYÉNI VÁLLALKOZÓK 1. ÁFA fizetésére nem kötelezett egyéni vállalkozó 2. ÁFA fizetésére kötelezett egyéni vállalkozó Evaalany

Részletesebben

1. KÖTELEZETTSÉG JELLEGŰ SZÁMLÁK, ADÓNEMEK

1. KÖTELEZETTSÉG JELLEGŰ SZÁMLÁK, ADÓNEMEK 1. KÖTELEZETTSÉG JELLEGŰ SZÁMLÁK, ADÓNEMEK 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek megnevezése száma 1. NAV Társasági adó bevételi 10032000-01076019 101 2. NAV Személyi

Részletesebben

Költségvetési számla megnevezése Költségvetési számla száma

Költségvetési számla megnevezése Költségvetési számla száma 2. számú melléklet Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló számok és adónemeik 2009. január 1-jétől érvényes jegyzéke 1. Kötelezettség jellegű

Részletesebben

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony Közalkalmazotti jogviszony Egyéni vállalkozás Társas vállalkozás Megbízási szerződés: 1. Alapjogszabály

Részletesebben

Rehabilitációs hozzájárulás

Rehabilitációs hozzájárulás Tájékoztató a rehabilitációs hozzájárulás mértékéről, illetve a statisztikai állományi létszám megállapítására vonatkozó új szabályról A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló

Részletesebben