ÉVES BEVALLÁS. bevallási időszak (év, hó, naptól) (év, hó, napig)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉVES BEVALLÁS. bevallási időszak (év, hó, naptól) (év, hó, napig) 2003... 2003..."

Átírás

1 ÉVES BEVALLÁS Az 31/2001. (IX.14.) OM rendelet szerint a Fejlesztési és Képzési Alaprészhez bejelentkezett gyakorlati képzést szervezők részére a szakképzési hozzájárulási kötelezettség teljesítéséről bevallási időszak (év, hó, naptól) (év, hó, napig) Benyújtandó 3 eredeti példányban a következő címre: Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága (1055 Budapest, Bihari J. u. 5. /1374 Pf.:564 ) Beérkezés (az OM Alapkezelő Igazgatósága tölti ki) (év, hó, nap) Nyilvántartásba vételi szám: A hozzájárulásra kötelezett Neve:... Címe: Ir.szám: Város/község......utca...hsz... Adószáma: Pénzforgalmi jelzőszáma: KSH szám: Ügyintéző neve:... Telefonszáma: Jelölje X-szel, ha - a vállalkozás megszűnése miatt záró bevallást ad be - a gyakorlati képzést megszünteti, vagy szünetelteti Jelölje X-szel, ha - visszaigénylése van - nincs befizetési kötelezettsége - van befizetési kötelezettsége Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek....,

2 2 1. A szakképzési hozzájárulás alapja ( Szht. 3. ): 2. Bruttó hozzájárulási kötelezettség ( Szht. 3. ): 3. Más hozzájárulásra kötelezettől átvett költség-hozzájárulás: 4. Elszámolási kötelezettség: 2+3 együtt : 5. A visszaigénylés elbírálásánál figyelembe vehető költségek: 5.1.a.) tanulószerződéssel rendelkező tanulóknak az Szht. alapján kifizetett pénzbeli juttatás, legfeljebb havonta a minimálbér 30 %-a b.) az alapképzési támogatás keretében kapott előleg levonása - c.) a pénzbeli juttatást (a.) terhelő társadalombiztosítási járulék; 5.2. tanulószerződéssel nem rendelkező tanuló részére a szorgalmi idő befejezését követő összefüggő szakmai gyakorlat időtartamára kifizetett díjazás, legfeljebb havonta a minimálbér 30 %-a, és a pénzbeli juttatást terhelő - a kifizető által fizetendő járulék; 5.3. a felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak a gyakorlati képzés időtartamára kifizetett díjazás legfeljebb havonta a minimálbér 30 %-a, és a pénzbeli juttatást terhelő - a kifizető által fizetendő járulék; 5.4 a tanulóknak, illetve a hallgatóknak jogszabály alapján kötelezően járó munkaruha, egyéni védőfelszerelés és védőeszköz, tisztálkodási eszköz, kedvezményes étkeztetés, tanulmányok alatti vizsgáztatásával és az ideiglenes átirányításával kapcsolatban felmerült útiköltségtérítés összege számla alapján, illetve a szállásköltség-térítés tanulónként 1000 Ft//nap összeghatárig; 5.5. a tanuló, illetve a hallgató javára megkötött kötelező felelősségbiztosítás, valamint a tanuló rendszeres foglalkozásegészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII.14.) Kormányrendeletben előírt orvosi vizsgálatáról való gondoskodás költsége; 5.6 a gyakorlati képzésben gyakorlati oktatóként, szakoktatóként foglalkoztatott, a hozzájárulásra kötelezettel munkaviszonyban álló dolgozó a) díjazása, társadalombiztosítási és egyéb járuléka, b) a 78/1993. (V.12.) Kormányrendelet szerinti munkába járáshoz kapcsolódó útiköltség-térítése (a-b+c) (a+b) együtt: 7. Visszaigénylés összege: (4.-6.) 8. Le: évközben visszaigényelt összeg: 9. Pénzügyileg rendezendő differencia (7.-8.) - a hozzájárulásra kötelezett terhére - a hozzájárulásra kötelezett javára.., A hozzájárulásra kötelezett cégszerű aláírása

3 3 10. Csoportos gyakorlati képzést szolgáló tárgyi eszköz, szerszám, kisgép, műszer, tenyészállat, szaporítóanyag beszerzésére, bérlésére, karbantartására, felújítására, pótlására ill. bővítésére, valamint ezen eszközök működését biztosító szoftverek beszerzésére a tárgyévben kifizetett összeg, csökkentve az MPA Fejlesztési és Képzési Alaprészből nyújtott támogatás összegével. 11. Az alapképzés céljait szolgáló tanműhely, laboratórium, egyéb gyakorló területnek a bérleti, munkavédelmi, tűzbiztonsági és a közüzemi szolgáltatások díjára a tárgyévben fordított ellenőrizhető költségek összege. 12. Fejlesztési megállapodás alapján, a szakképzés tárgyi feltételeinek javítását szolgáló fejlesztési támogatás, legfeljebb a bruttó kötelezettség (2. sor) 75 %-a! a) Szakképző iskola számára nyújtott támogatás: maximum 75%, b) Felsőoktatási intézmény számára nyújtott támogatás: (a 75%-on belül) maximum 37,5%. 13. A saját munkavállaló számára az Szt ában előírt képzési, illetve tanulmányi szerződés alapján megszervezett szakképzés költsége, legfeljebb a hozzájárulás alapjának (1. sor) 0,5 %-a. (Az OKJ-ben nem szereplő szakképzések elszámolhatóságához szükséges a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottságok jóváhagyása.) 14. Megállapodás alapján más hozzájárulásra kötelezett által végzett gyakorlati képzés Szht. 4. (2) bekezdés a)-c) pontjai szerinti költségeinek megtérítése. 15. Kötelezettség csökkentő tételek összesen ( ): 16. Befizetési kötelezettség (4-15): 17. Befizetési kötelezettség a Nyilatkozat alapján (26.): 18. Befizetési kötelezettség összesen: (16+17):...,

4 4 19. Tanulói/hallgatói átlaglétszám összesen: 20. Tanulói/hallgatói átlaglétszám részletezése: tanulószerződéssel rendelkező tanuló 20.2 iskolával kötött megállapodás alapján teljes idejű képzésben szakmunkásképző- és szakiskolai tanuló szakközépiskolai tanuló szorgalmi időben részképzésen résztvevő tanuló csak az összefüggő szakmai gyakorlaton résztvevő tanuló felsőoktatásban résztvevő hallgató a gyakorlati képzés időtartama 21. Munkaviszonyban lévő gyakorlati oktatói, szakoktatói létszám: 21.a. munkaviszonyban lévő oktató(k) Ebből : 21.b. elszámolható oktatói létszám hó 22. A tanműhely : ( a megfelelő szöveg aláhúzandó!) - saját tulajdon - bérelt - üzemközi - egyéb munkahely 23. Együttműködési megállapodás - szakképző iskolával /felsőoktatási intézménnyel( név, cím, adószám, KSH szám, fejlesztési támogatás esetén átadott összeg iskolánként) gyakorlati oktatásra: Név: Cím: Adószám: fejlesztési támogatásra: Név: Cím: Adószám: Támogatás összege: E Ft 24. Együttműködési megállapodás - más hozzájárulásra kötelezettel (név, cím, adószám, KSH szám, átadott összeg hozzájárulásra kötelezettenként) költség-hozzájárulás átadás részletezve: Név: Cím: Adószám: Átadott összeg: E Ft költség-hozzájárulás átvétel részletezve: Név: Cím: Adószám: Átvett összeg: E Ft ban a negyedéves igénylések során visszaigényelt összeg: Dátum Összeg ( E Ft ) Összesen:...,

5 5 26. Nyilatkozat (A szakképzést megszüntető vagy egy oktatási évnél hosszabban szüneteltető hozzájárulásra kötelezett tölti ki!) Alulírott, mint a vállalkozó képviselője kijelentem, hogy a gyakorlati képzést...-tól teljesen megszüntettük* egy oktatási évnél hosszabban szüneteltetjük*. A szakképzési hozzájárulási kötelezettség terhére korábban beszerzett, a megszűnés* / szüneteltetés* által érintett tárgyi eszközök és beruházások a megszűnés* / szüneteltetés* időpontjában fennálló könyv szerinti értéke:., amely a szakképzési hozzájárulási kötelezettségünk mértékét növeli, és legkésőbb a megszűnéssel* egyidejűleg / szüneteltetés* esetén a tanítási év letelte előtt befizetek az MPA Képzési Alaprész Lebonyolítása elnevezésű számú számlára. (*megfelelő szöveg aláhúzandó!)...,

6 6 27. LÉTSZÁMIGAZOLÁS Az iskola vagy intézmény tölti ki!!! Igazoljuk, hogy iskolánkból/intézményünkből a évben összesen az alábbi részletezés szerint : 2002/ /2004 II. félév I. félév 1. Tanulószerződéssel rendelkező tanuló 2. Együttműködési megállapodás alapján teljes idejű képzésben: 2.1 szakmunkásképző- és szakiskolai tanuló 2.2 szakközépiskolai tanuló 3. Szorgalmi időben részképzésben résztvevő tanuló 4. Csak az összefüggő szakmai gyakorlaton résztvevő tanuló 5. Felsőoktatásban résztvevő hallgató a gyakorlati idő hó vett részt a. bevallónál..., az iskola / intézmény vezetőjének aláírása

7 7 Visszatérítés esetén kitöltendő! 28. Nyilatkozat köztartozásról Alulírott,....., mint a.... (adószám:, cím:.) vállalkozás vezetője, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy - a vállalkozásnak 30 napnál régebbi köztartozása nincs.* - a vállalkozásnak 30 napnál régebbi köztartozása van:* Sorszám: Köztartozás megnevezése: Bankszámlaszám: Tartozás összege: , *A megfelelő részt kérjük aláhúzással jelölni!

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ "ADATLAP a MPA Képzési Alaprészéből tényleges költség alapján történő visszatérítés évközi folyósításához című adatlap kitöltéséhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ ADATLAP a MPA Képzési Alaprészéből tényleges költség alapján történő visszatérítés évközi folyósításához című adatlap kitöltéséhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ "ADATLAP a MPA Képzési Alaprészéből tényleges költség alapján történő visszatérítés évközi folyósításához című adatlap kitöltéséhez Az ADATLAP -ot a szakképzési hozzájárulásról és a

Részletesebben

Az oktatási miniszter, valamint a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter 3/2004. (II. 17.) OM FMM együttes rendelete

Az oktatási miniszter, valamint a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter 3/2004. (II. 17.) OM FMM együttes rendelete 1560 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/17. szám Az oktatási miniszter, valamint a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter 3/2004. (II. 17.) OM FMM együttes rendelete a szakképzési hozzájárulást a saját

Részletesebben

A szakképzési hozzájárulásról

A szakképzési hozzájárulásról A szakképzési hozzájárulásról Ez a könyv az országos Szakképzési Tanács támogatásával készült. Szakmai füzetek Sorozatszerkesztô Dr. Kovács László Miklós MAGYAR AGRÁRKAMARA Szaktudás Kiadó Ház Dr. Kapuvári

Részletesebben

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Egyéb adók és adójellegű fizetési kötelezettségek. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Egyéb adók és adójellegű fizetési kötelezettségek. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Valakovics Lászlóné Egyéb adók és adójellegű fizetési kötelezettségek A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

TANULÓSZERZŐDÉSSEL A MUNKA VILÁGÁBAN

TANULÓSZERZŐDÉSSEL A MUNKA VILÁGÁBAN TANULÓSZERZŐDÉSSEL A MUNKA VILÁGÁBAN Előadó: Vajda Andrea Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Oktatás és Szakképzés Osztály elnökségi tag Velence, 2013. november 29. 1 Törvények, rendeletek A szakképzésről

Részletesebben

T/4475. számú törvényjavaslat

T/4475. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4475. számú törvényjavaslat a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és az azokkal összefüggő tárgyú törvények módosításáról

Részletesebben

I. FEJEZET A SZAKKÉPZÉS INTÉZMÉNYRENDSZERÉNEK ÁTALAKÍTÁSA

I. FEJEZET A SZAKKÉPZÉS INTÉZMÉNYRENDSZERÉNEK ÁTALAKÍTÁSA 6 6 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 77. szám 2015. évi LXVI. törvény a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és az azokkal összefüggő tárgyú

Részletesebben

A gyakorlati szakképzés finanszírozási lehetőségei 2014-ben

A gyakorlati szakképzés finanszírozási lehetőségei 2014-ben A gyakorlati szakképzés finanszírozási Tudástranszfer munkaerő-piaci alkalmazkodás segítése a szakképzés fejlesztésével Bács-Kiskun megyében Keretek I. Gyakorlati képzőhelyet kereső (tanuló, hallgató)

Részletesebben

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 9/2009.(VI.02.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 24/2011. (XI.08.), 18/2012. (V.18.),10/2013. (III.29.) 34/2013. (XII.04)

Részletesebben

KÉRELEM Aktív korúak ellátásának megállapítására

KÉRELEM Aktív korúak ellátásának megállapítására KÉRELEM Aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyes adatok: 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap):...

Részletesebben

A SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS FELHASZNÁLÁSA, BEVALLÁSA 2012.

A SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS FELHASZNÁLÁSA, BEVALLÁSA 2012. A SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS FELHASZNÁLÁSA, BEVALLÁSA 2012. TÖRVÉNYEK, RENDELETEK a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény (továbbiakban: új Szht.);

Részletesebben

2011. november 14. - 2011. november 27. 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal

2011. november 14. - 2011. november 27. 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal 2011. november 14. - 2011. november 27. MAGYAR KÖZLÖNY 134. szám 2011. november 17. 32 648 oldal 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal MAGYAR KÖZLÖNY 134. szám 2011. november

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS gyakorlati képzési feladatok ellátására

KERETSZERZŐDÉS gyakorlati képzési feladatok ellátására KERETSZERZŐDÉS gyakorlati képzési feladatok ellátására mely létrejött egyrészről Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (rövidített név: KLIK) székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 32. Adószám: 15799658-2-41

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 15. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 15. szám MAGYAR KÖZLÖNY 15. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. február 13., péntek Tartalomjegyzék 1/2015. (II. 13.) MEKH rendelet A rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására vonatkozó kiegyenlítő

Részletesebben

T/9179. számú. törvényjavaslat. egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról

T/9179. számú. törvényjavaslat. egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/9179. számú törvényjavaslat egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról Előadó: Dr. Veres János pénzügyminiszter Budapest, 2009. március 2009. évi

Részletesebben

TANULÓSZERZŐDÉSSEL és EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSSAL

TANULÓSZERZŐDÉSSEL és EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSSAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Gyakorlati képzés TANULÓSZERZŐDÉSSEL és EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSSAL a munka világában BUDAPEST 2015 A szakmai anyagot készítette: Kajdy József Lektorálta és szerkesztette:

Részletesebben

IV. Bevallásban szereplő betétlapok: (A megfelelő négyzetbe tett X-szel jelölje, - a kitöltésük kötelező.) ) A B C D E F G H I J

IV. Bevallásban szereplő betétlapok: (A megfelelő négyzetbe tett X-szel jelölje, - a kitöltésük kötelező.) ) A B C D E F G H I J Jászdózsa Község Önkormányzata ADÓHIVATALA 5122 Jászdózsa, Szent Mihály tér 1. Tel: 06/57-436-060./206 mellék Fax: 06/57-436-020 Önkorm.törzsszám: 732868 AZ ADÓHATÓSÁG TÖLTI KI! Benyújtás, postára adás

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyes adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok Neve:... Születési (leánykori) neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

Benyújtandó: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági és Szociális Iroda 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 114.

Benyújtandó: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági és Szociális Iroda 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 114. Benyújtandó: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági és Szociális Iroda 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 114. K É R E L E M aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyi adatok: 1.1.A

Részletesebben

Szigetmonostori Polgármesteri Hivatala

Szigetmonostori Polgármesteri Hivatala Szigetmonostori Polgármesteri Hivatala 2015 Szigetmonostor, Fő u. 26. Telefon: (26) 814-863, Telefax: (26) 393-464 e-mail: igazgatas@szigetmonostor.hu Ügyintéző: Szilágyi Szabina Aktív korúak ellátásának

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyi adatok 1. A Kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására I. SZEMÉLYI ADATOK 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése: Aktív korúak ellátása rendszeres szociális segély. Aktív korúak ellátására jogosult az a személy:

Az ügytípus megnevezése: Aktív korúak ellátása rendszeres szociális segély. Aktív korúak ellátására jogosult az a személy: Az ügytípus megnevezése: Aktív korúak ellátása rendszeres szociális segély Eljáró osztály: Illetékességi terület: Eljárási illeték: Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Hatósági osztály Sárbogárd város

Részletesebben

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez I. Személyi adatok KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyes adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési

Részletesebben

Kérelem az aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem az aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyi adatok Kérelem az aktív korúak ellátásának megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:...... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

K É R E L E M Aktív korúak ellátásának megállapítására

K É R E L E M Aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyi adatok: K É R E L E M Aktív korúak ellátásának megállapítására 1. A kérelmező személyére vonatkozó személyi adatok: Neve:. Születési neve:. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely:..

Részletesebben