Szakképz. rulás. Adó? Forrás! Pósa Józsefné október 14. 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakképz. rulás. Adó? Forrás! Pósa Józsefné 2008. október 14. 1"

Átírás

1 Szakképz pzési hozzájárul rulás Adó? Forrás! Pósa Józsefné október 14. 1

2 Jogszabályi hátth ttér r I.: évi LXXVI tv. a szakképzésről évi LXXXVI. tv. a szakképzési hozzájárulásról és a képzési rendszer fejlesztésének támogatásáról. (MK XI.14.) 13/2008. (VII.22) SZMM rendelet a szakképzési hozzájárulásról és a képzési rendszer fejlesztésének támogatásáról szóló évi LXXXVI. tv. végrehajtásáról. (MK VII.22.) 13/2006. SZMM rendelet a szakképzési hozzájárulást a saját munkavállalók részére szervezett szakképzésre kötelezettek elszámolásának feltételeiről és szabályairól. (MK XII. 27.) 2

3 Jogszabályi háttér II.: 8/2006. (III.23.) OM rendelet a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a TISZK tanácsadó testületéről (MK III. 23.) 48/2001. (XII.29.) OM rendelet a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételének részletes szabályairól (MK XII. 29.) 4/2002. (II.26.) OM rendelet az iskolarendszerű szakképzésben résztvevő tanulók juttatásairól. (MK II. 26.) 3

4 gazdasági társaságok CXLIV tv. 2. (2) szövetkezetek lakás és iskolai szövetkezetek iskolai szöv. csoport nélkül állami vállalatok, tröszt, vízgazdálkodási társulat (víziközmű társulat nélkül), erdőbirtokossági társulat ügyvédi irodák, végrehajtó szabadalmi ügyvivő iroda A szakképzési hozzájárulás rendszere A szakképzési hozzájárulás és a képzés fejlesztésének támogatása Közvetlenül Á t a d TISZKnek, spec.szakképző iskolának, felsőoktatási intézménynek, más hozzájárulásra kötelezettnek Felhasznál Munkaerőpiaci Alap Képzési Alaprész Centralizált pályázatok, Decentralizált pályázatok, Főtevékenységként gyakorlati képzők támogatása, (tanulószerződéses tanulók után) Gimnáziumok informatikai eszköz fejlesztése, Szjaegyéni vállalkozók külföldi vállalkozók ha belföldi telephellyel rendelkeznek A hozzájárulás alapja: Bérköltség (2000. évi C. 79 (2) (egyszeres: 111. (3) (Egyéni vállalkozók alkalmazottainak bérköltsége) Mértéke 1,5 % szakképző iskolai tanulók és felsőoktatási intézmény hallgatóinak gyakorlati képzésére saját dolgozó képzésére Befizet Visszaigényel Egyéb támogatások: Határon túli magyarok szakképzése és felsőoktatása Felnőttképzésre. Nemzeti Fejlesztési Terv Kormány által elrendelt szakképzés célú programok. Szakiskolai fejlesztési program Felsőoktatási Intézmények gyakorlati oktatása. Gazdasági kamarák, és együttműködő érdekképviseleti szervek. Ágazati szakképző intézetek. Szakképzés célú közalapítványok. 4

5 A szakképzési hozzájárulási kötelezettség terhére figyelembe vehető költségek 1. Tanulók, hallgatók pénzbeli juttatása, kiegészítő juttatása és díjazása Max. minimálbér 50 %a + 20% +járulékok 2. Tanulóknak, hallgatóknak juttatott munkaruha, védőeszköz, tisztálkodási eszköz, étkezés, útiköltség, szállásköltség (1000 Ft/fő) 3. Tanulók, hallgatók felelősségbiztosítása, orvosi ellátása 4. Szintvizsga szervezése 5. Adminisztráció költségei 6. Munkaviszonyban álló oktató díjazása Bér + Tb és egyéb járulékok, + útiköltség térítés 7. Csoportos gyakorlati képzést szolgáló tárgyi eszközök beszerzése, bérlete, működtetéséhez szükséges szoftverek 8. Alapképzést is szolgáló tanműhely bérleti, munkavédelmi, tűzbiztonsági és közüzemi szolgáltatásainak díjai 9. Anyagköltség Minimálbér 20 %a tanulószerződéses tanulók után évente. Hiányszakma: +20% 10. Saját dolgozó szakképzési költsége Max. a hozzájárulási kötelezettség 33 %a Mikro és kisvállalkozás a kötelezettség 60 %a A szakképzési hozzájárulás ának lehetőségei Gyakorlati képzést nem szervezők (bevallás, befizetés, elszámolás APEH) Adózás (30%) Gyakorlati képzést szervezők (bejelentkezés, bevallás, befizetés, elszámolás MPA Képzési Alaprész) normatív normatív normatív normatív normatív Visszaigénylés Adózás (20 %) 11. Fejlesztési támogatás TISZK, speciális, készségfejlesztő speciális szakiskola, közp.képzőhely: max a kötelezettség 70%a Felsőoktatási intézmények fejlesztési támogatása Max. a hozzájárulási kötelezettség 35 %a 5

6 Költségelszámolás s feltétele: tele: bejelentkezés s az NSZFI felé! BEJELENTKEZÉSI / VÁLTOZV LTOZÁSBEJELENTÉSI SI NYOMTATVÁNYON NYON Határid ridő: tanulószerződés, hallgatói szerződés, együttműködési megállapodás megkötését követő 30 napon belül! Változás bejelentés: a soron következő bevallással egyidejűleg Csatolandó dokumentumok: Gyakorlati képzés szervezésére kötött együttműködési megállapodás iskolánként, intézményenként (Szht. 4/A (1) bekezdés); Létszám adatlap szakképző iskolánként; Létszám adatlap felsőoktatási intézményenként; Tanulószerződés, hallgatói szerződés esetén az Szt. 31. a szerinti kamarai határozat sorszáma, érvényességének időtartama. (a bevallás benyújtásakor kamarai tanúsítvány megléte). 6

7 Bejelentkezési nyomtatvány Az együttműködési megállapodás, a tanulószerződés, a hallgatói szerződés megkötését követő 30 napon belül. (A megállapodás egy példányát a kamarának is el kell küldeni ) Bejelentkezéshez kamarai határozat,bevalláskor tanúsítvány!! HATÁRIDŐK Ha a bejelentkezés nem a fenti határidőben történik, a bejelentkezést megelőző időszakra költségelszámolásra nincs lehetőség!!!!! A kötelezettség teljesítéséig "APEH bevallónak" kell tekintendő. Éves bevallás Benyújtási határidő: az adóévet követő év második hónapjának 15. napjáig. Tanulószerződés, hallgatói szerződés esetén csatolandó a kamara tanúsítvány másolata a jogszabályban előírt feltételek meglétéről! Visszaigénylőknél szükséges a nyilatkozat a köztartozásokról! 7

8 Átalány elszámolás A tanulószerződés, hallgatói szerződés alapján járó pénzbeni juttatás (díjazás), annak járulékai, egyéb elszámolható juttatások, biztosítás, foglalkozásegészségügyi ellátás, valamint a szintvizsga szervezés tételes elszámolása helyett (melléklet 13 pont) elszámolható: A tanulónak, illetve a hallgatónak az Szht. melléklet 1. pont a) alpontja szerinti pénzbeli juttatás, kiegészítő juttatás, továbbá azok a járulékok, amelyek a tanulónak, illetve a hallgatónak kifizetett pénzbeli juttatást terhelik, valamint további költségeinek fedezetére tanulónként, illetve hallgatónként évente a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) kétszáz százalékának megfelelő összeg 8

9 Negyedéves visszatérítés Benyújtási határidő: a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig! H A Ha a visszatérítési igény az éves bevallásban meghaladja az Ftot. (Az utolsó negyedéves visszatérítési igény az éves bevallás részeként érvényesíthető.) Havi visszatérítés Benyújtási határidő: a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig! A M E N N Y I B E N A visszatérítési igény mértéke két egymást követő negyedévben eléri az Ftot! (negyedévente Ft) (Az utolsó havi visszatérítési igény az éves bevallás részeként érvényesíthető.) A nyomtatványok elérhetősége: Tájékoztató: Magyar Közlönyben, www. nive. hu / támogatás és bevalláskezelés/szakképzési hozzájárulás Beküldési cím: NSzFI 1439 Bp, Pf.:629 Szakképzési Hozzájárulási Osztály 9

10 BEJELENTKEZÉS S törlt rlése az NSzFI adatbázisb zisból Nyilatkozat alapján: Az Szht. 7. (8) bekezdése alapján a gyakorlati képzést teljesen megszüntető, vagy egy oktatási éven túl szüneteltető hozzájárulásra kötelezettnek, ha ezt követően gyakorlati képzés szervezésévelkívánja teljesíteni szakképzési hozzájárulási kötelezettségét, az Szht. 4. ának (1) bekezdése szerint kell eljárnia. Bevallás, hiánypótlás elmulasztása esetén: Amennyiben a hozzájárulásra kötelezett az NSZFI felhívása ellenére sem teljesíti kötelezettségét, hiánypótlását, törlésre kerül a nyilvántartásból. A törlésről a hozzájárulásra kötelezett, valamint az APEH illetékes igazgatósága értesítést kap. Ha a fenti időszak alatt, illetve azt követően a bevallás és elszámolás pótlásáig folyt a gyakorlati képzés, a bevallást az APEH illetékes igazgatóságához kell benyújtani. Ha ezt követően az Szht. 4. ának (1) bekezdése szerinti gyakorlati képzést kíván szervezésével kívánja teljesíteni szakképzési hozzájárulási kötelezettségét, a rendelet 1. (1) bekezdése szerint kell eljárnia. Újra be kell jelentkezni! 10

11 Tanulói juttatások terhei TANULÓSZERZŐDÉSES TANULÓ NEM TANULÓSZERZŐDÉSES TANULÓ HALLGATÓ FOGLALKOZTATÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK Nyugdíjbiztosítási járulék 24 % Egészségbiztosítási járulék Természetbeni+pénzbeli 5% (4,5+0,5) Tételes egészségügyi hozzájárulás (TEHO) 0 % Százalékos egészségügyi hozzájárulás (SZEHO) 0 % A minimálbér 20 %ig 0 A minimálbér 20 %át meghaladó rész 11 % Minimálbért meg nem haladó rész 0 Minimálbér felett 11 % TANULÓT, HALLGATÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK Egészségbiztosítási járulék Természetbeni+pénzbeli 6% (4+2) Nyugdíjjárulék 1,5 % Nyugdíjpénztári tagdíj 8 % Személyi jövedelemadó (SZJA) Minimálbér 50 %ig 0 Minimálbér 20 %ig 0 Minimálbért meg nem haladó rész 0% 11

12 3. számú melléklet az 1/2006. (II. 17.) OM rendelethez A hiányszakképesítések régiónkénti jegyzéke Középdunántúli régió Szakképesítés megnevezése OKJ 1. Hegesztő Ács, állványozó Kőműves Déldunántúli régió Szakképesítés megnevezése OKJ 1. Hegesztő Szerszámkészítő Műanyagfeldolgozó Nyugatdunántúli régió Szakképesítés megnevezése OKJ 1. Géplakatos Szerkezetlakatos Ács, állványozó Szakács Északmagyarországi régió Szakképesítés megnevezése OKJ 1. Gépi forgácsoló Hegesztő Kőműves

13 3. számú melléklet az 1/2006. (II. 17.) OM rendelethez A hiányszakképesítések régiónkénti jegyzéke folytatás Északalföldi régió Szakképesítés megnevezése OKJ 1. Ápoló Gépi forgácsoló Géplakatos Ács, állványozó Középmagyarországi régió Szakképesítés megnevezése OKJ 1. Ács, állványozó Kőműves Gépi forgácsoló Géplakatos Délalföldi régió Szakképesítés megnevezése OKJ 1. Kőműves Szerkezetlakatos

14 Az MPA Képzési Alaprészhez történő bejelentkezések darabszáma éves bontásban éves átlag ig ig éves átlag

15 Köszönöm a figyelmet! 15

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ "ADATLAP a MPA Képzési Alaprészéből tényleges költség alapján történő visszatérítés évközi folyósításához című adatlap kitöltéséhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ ADATLAP a MPA Képzési Alaprészéből tényleges költség alapján történő visszatérítés évközi folyósításához című adatlap kitöltéséhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ "ADATLAP a MPA Képzési Alaprészéből tényleges költség alapján történő visszatérítés évközi folyósításához című adatlap kitöltéséhez Az ADATLAP -ot a szakképzési hozzájárulásról és a

Részletesebben

A szakképzési hozzájárulás

A szakképzési hozzájárulás A szakképzési hozzájárulás 2010 A szakképzési hozzájárulás A Munkaerőpiaci Alap fejlesztési és képzési alaprészének - melynek egyik forrása a szakképzési hozzájárulás rendeltetése a nemzetgazdaság igényelte

Részletesebben

A szakképzési hozzájárulásról

A szakképzési hozzájárulásról A szakképzési hozzájárulásról Ez a könyv az országos Szakképzési Tanács támogatásával készült. Szakmai füzetek Sorozatszerkesztô Dr. Kovács László Miklós MAGYAR AGRÁRKAMARA Szaktudás Kiadó Ház Dr. Kapuvári

Részletesebben

2003. évi LXXXVI. törvény. a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról ELSŐ RÉSZ. A szakképzési hozzájárulás

2003. évi LXXXVI. törvény. a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról ELSŐ RÉSZ. A szakképzési hozzájárulás 2003. évi LXXXVI. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról A nemzetgazdaság és a munkaerőpiac követelményeihez, a társadalmi folyamatokhoz és az információs társadalom

Részletesebben

ÉVES BEVALLÁS. bevallási időszak (év, hó, naptól) (év, hó, napig) 2003... 2003...

ÉVES BEVALLÁS. bevallási időszak (év, hó, naptól) (év, hó, napig) 2003... 2003... ÉVES BEVALLÁS Az 31/2001. (IX.14.) OM rendelet szerint a Fejlesztési és Képzési Alaprészhez bejelentkezett gyakorlati képzést szervezők részére a szakképzési hozzájárulási kötelezettség teljesítéséről

Részletesebben

2003. évi LXXXVI. törvény. a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról ELSŐ RÉSZ. A szakképzési hozzájárulás

2003. évi LXXXVI. törvény. a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról ELSŐ RÉSZ. A szakképzési hozzájárulás A jogszabály mai napon hatályos állapota 2003. évi LXXXVI. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról A nemzetgazdaság és a munkaerőpiac követelményeihez, a társadalmi

Részletesebben

TANULÓSZERZŐDÉSSEL A MUNKA VILÁGÁBAN

TANULÓSZERZŐDÉSSEL A MUNKA VILÁGÁBAN TANULÓSZERZŐDÉSSEL A MUNKA VILÁGÁBAN Előadó: Vajda Andrea Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Oktatás és Szakképzés Osztály elnökségi tag Velence, 2013. november 29. 1 Törvények, rendeletek A szakképzésről

Részletesebben

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Egyéb adók és adójellegű fizetési kötelezettségek. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Egyéb adók és adójellegű fizetési kötelezettségek. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Valakovics Lászlóné Egyéb adók és adójellegű fizetési kötelezettségek A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Szakképzési hozzájárulás. A 2012. január 1-től hatályos 2011. évi CLV. törvény ismertetése

Szakképzési hozzájárulás. A 2012. január 1-től hatályos 2011. évi CLV. törvény ismertetése Szakképzési hozzájárulás A 2012. január 1-től hatályos 2011. évi CLV. törvény ismertetése Az adó alanyai Témák (különös szabályok és mentességek) A hozzájárulás alapja, korrekciós tényezők, a hozzájárulás

Részletesebben

A gyakorlati szakképzés finanszírozási lehetőségei 2014-ben

A gyakorlati szakképzés finanszírozási lehetőségei 2014-ben A gyakorlati szakképzés finanszírozási Tudástranszfer munkaerő-piaci alkalmazkodás segítése a szakképzés fejlesztésével Bács-Kiskun megyében Keretek I. Gyakorlati képzőhelyet kereső (tanuló, hallgató)

Részletesebben

a szak- és felnőttképzést érintő reformprogram végrehajtásához szükséges törvények módosításáról 1

a szak- és felnőttképzést érintő reformprogram végrehajtásához szükséges törvények módosításáról 1 2007. évi CII. törvény a szak- és felnőttképzést érintő reformprogram végrehajtásához szükséges törvények módosításáról 1 A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény módosítása 1. A szakképzésről szóló

Részletesebben

A SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS FELHASZNÁLÁSA, BEVALLÁSA 2012.

A SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS FELHASZNÁLÁSA, BEVALLÁSA 2012. A SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS FELHASZNÁLÁSA, BEVALLÁSA 2012. TÖRVÉNYEK, RENDELETEK a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény (továbbiakban: új Szht.);

Részletesebben

T/4475. számú törvényjavaslat

T/4475. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4475. számú törvényjavaslat a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és az azokkal összefüggő tárgyú törvények módosításáról

Részletesebben

Az oktatási miniszter, valamint a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter 3/2004. (II. 17.) OM FMM együttes rendelete

Az oktatási miniszter, valamint a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter 3/2004. (II. 17.) OM FMM együttes rendelete 1560 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/17. szám Az oktatási miniszter, valamint a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter 3/2004. (II. 17.) OM FMM együttes rendelete a szakképzési hozzájárulást a saját

Részletesebben

I. FEJEZET A SZAKKÉPZÉS INTÉZMÉNYRENDSZERÉNEK ÁTALAKÍTÁSA

I. FEJEZET A SZAKKÉPZÉS INTÉZMÉNYRENDSZERÉNEK ÁTALAKÍTÁSA 6 6 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 77. szám 2015. évi LXVI. törvény a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és az azokkal összefüggő tárgyú

Részletesebben

2011. november 14. - 2011. november 27. 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal

2011. november 14. - 2011. november 27. 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal 2011. november 14. - 2011. november 27. MAGYAR KÖZLÖNY 134. szám 2011. november 17. 32 648 oldal 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal MAGYAR KÖZLÖNY 134. szám 2011. november

Részletesebben

1997. évi LXXX. törvény. a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről. I.

1997. évi LXXX. törvény. a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről. I. 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. E törvény célja,

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2015.

Részletesebben

A szakképzési hozzájárulás felhasználási lehetısége 2010.

A szakképzési hozzájárulás felhasználási lehetısége 2010. A szakképzési hozzájárulás felhasználási lehetısége 2010. Szakképzési hozzájárulás alapja A hozzájárulásra kötelezettet terhelı társadalombiztosítási járulék alapja. Társadalombiztosítási járulékalap:

Részletesebben

1998. évi LXVI. Törvény az egészségügyi hozzájárulásról

1998. évi LXVI. Törvény az egészségügyi hozzájárulásról 1998. évi LXVI. Törvény az egészségügyi hozzájárulásról Az egészségügyi szolgáltatásokra szolidaritási elv alapján jogosultak ellátásai pénzügyi fedezetének biztosítása és az arányos közteherviselés elvének

Részletesebben

rendelkezik. 1 Az egyéni vállalkozásról az 1990. évi V. törvény, az egyéni vállalkozói igazolvány kiállításáról a 129/2000. (VII. 11.

rendelkezik. 1 Az egyéni vállalkozásról az 1990. évi V. törvény, az egyéni vállalkozói igazolvány kiállításáról a 129/2000. (VII. 11. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének, valamint a különadó alapjának meghatározására vonatkozó alapvető szabályok 2009 1. Általános tudnivalók A személyi jövedelemadóról

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 1 IX. Fejezete alapján a kifizetőt a természetes

Részletesebben

MUNKAANYAG. Vecsei Edit. Az egyéni vállalkozó jövedelemadózási formái. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Vecsei Edit. Az egyéni vállalkozó jövedelemadózási formái. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Vecsei Edit Az egyéni vállalkozó jövedelemadózási formái A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-022-50

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. E törvény célja,

Részletesebben

2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén

2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén 2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén Bár honlapunkon (www.adosziget.hu) megjelentettük a bérszámfejtést érintő törvényváltozásokat, most egy külön kiadványban az Önök rendelkezésére is

Részletesebben

A Rendeletet a Bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatásokra vonatkozóan 2013. december 31-ig lehet alkalmazni.

A Rendeletet a Bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatásokra vonatkozóan 2013. december 31-ig lehet alkalmazni. Útmutató a saját munkavállalók részére szervezett képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásáról szóló 15/2009. (VII. 24.) SZMM rendelet alkalmazásáról alkalmazásáról A Rendelet

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére

TÁJÉKOZTATÓ. Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére TÁJÉKOZTATÓ Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére A 2003. évi LXXXVI. törvény lehetővé teszi a szakképzési hozzájárulásra kötelezettek számára, hogy az éves

Részletesebben

TANULÓSZERZŐDÉSSEL és EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSSAL

TANULÓSZERZŐDÉSSEL és EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSSAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Gyakorlati képzés TANULÓSZERZŐDÉSSEL és EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSSAL a munka világában BUDAPEST 2015 A szakmai anyagot készítette: Kajdy József Lektorálta és szerkesztette:

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2012.

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2014.

Részletesebben