Asszertivitás viselkedésterápiás módszerek. Perczel Forintos Dóra SE ÁOK Klinikai Pszichológiai Tanszék 2010

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Asszertivitás viselkedésterápiás módszerek. Perczel Forintos Dóra SE ÁOK Klinikai Pszichológiai Tanszék 2010"

Átírás

1 Asszertivitás viselkedésterápiás módszerek Perczel Forintos Dóra SE ÁOK Klinikai Pszichológiai Tanszék

2 asserro (latin): igényelni, állítani valamit assertion (angol): magabiztosság, kiállás valakinek az érdekében Asszertív viselkedés = önérvényesítı viselkedés Szociális kompetencia (White féle kompetencia motívum) 2

3 VISELKEDÉS kompetens nem kompetens interperszonális kapcsolatban siker kudarc önértékelés nı önértékelés csökken 3

4 pozitív önkép negatív önkép alacsony szorongás szint magas szorongás szint megerısítı hatású averzív hatású magabiztosság bizonytalanság kompetens viselkedés nem kompetens viselkedés 4

5 Kompetens társas viselkedés Az egyén igényeinek, szükségleteinek, pozitív és negatív érzéseinek nyílt kifejezését jelenti Olyan módon, ahogyan az a másik személy számára is elfogadható; KÖLCSÖNÖSSÉGRE és a KAPCSOLAT FENNTARTÁSÁRA törekszik;. 5

6 Kompetens társas viselkedés Magában foglalja az önérvényesítést: a saját szempontok ıszinte, szorongásmentes közlését NEM a mindenáron való érvényesülés vagy mások feletti dominancia a cél, HANEM a személy nyílt, hatékony kommunikációja saját elképzeléseit illetıen. 6

7 Társas viselkedésformák A passzív viselkedés Jellemzıje az igények háttérbe szorítása, a döntés másoknak való átengedése; reménykedés, hogy valaki kitalálja a gondolatait Célzások, ( kerülgeti a forró kását ) érzések eltitkolása Gátlásosság, szorongás, nincs hatással a környezetére És emiatt csalódottság Konfliktusok kerülése 7

8 Társas viselkedésformák A passzív viselkedés II. Metakommunikáció: Halk, tétova hang Tekintet-kontaktus kerülése Többnyire támaszkodó, bizonytalan testtartás 8

9 Társas viselkedésformák Az agresszív viselkedés Dominancia és kontroll, vádaskodások és fensıbbségesség másokkal szemben Nyílt önérvényesítés mások kárára vagy mások helyett is ( Rossz zene ez, kapcsold ki a rádiót! ) Sokszor a másik megalázásának vagy legyızésének szándéka vezérli ( Még mindig nem tanultad meg, hogy? ) Viselkedésével eléri a célját, de úgy, hogy megbántja a másikat inadekvát indulatkitöréseivel vagy ellenségességével Érzelmeiben ugyan ıszinte, de haragja, dühe félelmetes is a másik számára 9 Késıbbiekben jellemzı a bőntudat megjelenése

10 Társas viselkedésformák Az agresszív viselkedés II. Metakommunikáció: Erıs hang, kiabálás Kevés szemkontaktus Vádló, támadó mozdulatok 10

11 Társas viselkedésformák Passzív - agressziv viselkedés Jellemzıje az igények háttérbe látszólagos szorítása, a döntés másoknak való átengedése; reménykedés, hogy valaki kitalálja a gondolatait Bőntudatkeltés, ha nem éri el a célját Rejtetten éri el a céljait ( kerülgeti a forró kását ) érzések eltitkolása manipulatív magatartás Emiatt csalódottság Konfliktusok és felelısség fel nem vállalása 11

12 Társas viselkedésformák Az asszertív viselkedés Érzelmileg nyílt, ıszinte és kifejezı ( júliusban szeretnék szabadságra menni ) Vélemények tárgyilagos megfogalmazása, egyértelmő önkifejezı állítások én-típusú közlések ( szeretném, ha figyelnél rám, csalódott vagyok, hogy késtél ) Magabiztos, önmaga dönt saját ügyeiben Elérheti célját, de képes arra is, hogy kompromisszumot kössön: a személyek igényei találkoznak, a kapcsolatok 12 szabadabbak és becsületesebbek

13 Társas viselkedésformák Az asszertív viselkedés II. Metakommunikáció: Meleg, relaxált hang Figyelmes hallgatás és odafigyelés, szemkontaktus Kiegyensúlyozott testtartás, mely nem billeg és nem támaszkodik 13

14 Asszertív jogok listája (Alberti és Emmons, 1974) 1. Jogod van ahhoz, hogy megállapítsd, mi fontos neked és mi nem. 2. Jogod van ahhoz, hogy megállapítsd, mi fontos neked és mi nem. 3. Jogod van ahhoz, hogy nemet mondjál anélkül, hogy bőntudatot éreznél. 4. Jogod van ahhoz, hogy hibát kövess el és vállald a következményeket. 5. Jogod van ahhoz, hogy meghallgassanak és komolyan vegyenek. 14

15 Asszertív jogok listája (Alberti és Emmons, 1974) 6. Jogod van ahhoz, hogy megváltoztasd a véleményedet. 7. Jogod van ahhoz, hogy azt mondd: nem tudom. 8. Jogod van ahhoz, hogy amiért fizetsz, az meg is kapd. 9. Jogod van ahhoz, hogy ne képviseld az érdekeidet. 10. Jogod van ahhoz, hogy megbetegedj. 11. Jogod van ahhoz, hogy kérjed, amit szeretnél. 12. Jogod van ahhoz, hogy információt kérj szakmabeliektıl, beleértve az orvosokat is. 15

16 ASSZERTIV TRÉNING Viselkedésterápiás készségfejlesztı csoportmódszer Elemei: ismeretközlés (pszichoedukáció), modellálás, szerepjáték, modelltanulás, házi feladatok (viselkedési kisérletek), kognitív változás 6-12 ülés, hetente 3 órás foglalkozások kettıs vezetés 16

17 A viselkedéstr stréning folyamata (Goldfield és Davison, 1981) 1. A beteg elıkészítése 2. A célszituációk kiválasztása ( szituációleltár, szorongásleltár ill. hierarchia) 3. A viselkedéstréning gyakorlatai 4. Az új szerepviselkedés kivitelezése a valós életben 17

18 Kapcsolatépítı viselkedés 1. POZITÍV ÉRZÉSEK KIFEJEZÉSE Nézzen rá az illetıre, és beszéljen meleg tónusban Mondja el neki, hogy pontosan mely tettei szereztek örömet Önnek. Mondja el neki, hogy mit érzett akkor. 18

19 2. Pozitív kérés kivitelezése Nézzen rá az illetıre: beszéljen meleg tónusban. Mondja el neki pontosan, hogy mi az, amit szeretne, hogy megtegyen. Mondja el, hogy mit vár, mit fog érezni akkor, amikor ı megtette. Használjon olyan kifejezéseket, mint: Szeretném, ha Ön. Örülnék neki, ha Ön.. Hálás lennék, ha Ön. 19

20 3. Perzisztencia, NEM-et mondás Cél: kérés (igenlés) vagy kérés visszautasítása Általában: védekezı válasz Helyette: érvelés helyett perzisztencia törött lemez technika 20

21 4. Negatív érzések kifejezése Nézzen rá az illetıre: beszéljen határozottan Mondja el neki, hogy mi váltotta ki kellemetlen érzését. Mondja el neki, hogy mit érez most. Javasoljon módokat, amelyeken ı segíthetne Önnek megszabadulni attól az érzéstıl. (Fogalmazzon meg egy pozitív kérést, vagy készítsen elı egy problémamegoldó megbeszélést.) 21

22 5. Kritika asszertív fogadása Cél: nyugodtan tudomásul venni a kritikát és ellenvéleményt azzal, hogy egyrészt van igazság abban, amit a másik mond, másrészt lehetıvé tenni, hogy önmagunk döntsünk Következmény: szorongás és védekezés nélkül fogadni a kritikát 22

23 6. Konfliktuskezelı stratégiák Öt lépés módszer a szükségletek konfliktusához Hét lépés módszer az értékek konfliktusához 23

24 Interperszonális készsk szségek hiányoss nyosságaira vonatkozó szituációleltár Megáll egy benzinkútnál, és kér egy térképet. Egy ismeretlen nı / férfi áll a postán egy hirdetıtábla mellett. Odamegy hozzá és beszélgetni kezd vele. Részlegvezetıjével beszélget egy jelentésrıl, amelyet Ön írt; a részlegvezetı barátságosnak és jóindulatúnak tőnik. Részlegvezetıjével beszélget egy jelentésrıl, amelyet Ön írt; a részlegvezetı hővösnek és tartózkodónak tőnik. 24

25 Munkaidı végén egy kolleganıjéhez megy és érdeklıdik jelenlegi munkája felıl. Megkérdezi kolléganıjét, volna-e kedve inni egy sört munka után. Egy futólag megismert nıvel beszélget, megkérdezi, volna-e kedve moziba menni. 25

26 Öt lépés módszer a szükségletek konfliktusához 1. Másik fél aktív meghallgatása. 2. A helyzet és a mögötte meghúzódó érdekek megfogalmazása. 3. A másik érdekeinek megismerése. 4. Az érdekhasonlóságok és különbségek egyeztetése a másik egyetértésével. 5. Probléma megoldási stratégiák 26

27 Hét lépés módszer az értékek konfliktusához 1. A másik fél aktív meghallgatása. 2. A másik álláspontjának kielégítı összefoglalása 3. Megkérni a másik felet, hogy hallgasson meg 4. Saját álláspont összefoglalalása 5. Megkérni a másik felet, hogy foglalja össze a mi álláspontunkat kielégítıen 6. Hasonlóságok és különbségek összefoglalása a másik egyetértésére. (Ha kell, 1-5 lépések megismétlése.) 7. Probléma megoldás. 27

VEZETŐI STRESSZ- KEZELÉSI TRÉNING

VEZETŐI STRESSZ- KEZELÉSI TRÉNING VEZETŐI STRESSZ- KEZELÉSI TRÉNING A tréning kidolgozása a Munka: Lélekre Hangolva kampány keretében történt. A Munka: Lélekre Hangolva kampány az Európai Bizottság 2003-2008-as Népegészségügyi Programjának

Részletesebben

ÖNISMERET FEJLESZTÉS TARTALOMJEGYZÉK

ÖNISMERET FEJLESZTÉS TARTALOMJEGYZÉK ÖNISMERET FEJLESZTÉS TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezetés... 2 2 Tranzakció-analízis... 3 2.1 Tranzakciók... 3 3 Önkép önértékelés - önbizalom... 5 4 Külsı belsı kontrollhit... 5 5 A legfontosabb lépések és kérdések...10

Részletesebben

A mindennapi élet és a politikai kommunikáció alapjai. (Gyakorlati útmutató kezdő vezetők számára)

A mindennapi élet és a politikai kommunikáció alapjai. (Gyakorlati útmutató kezdő vezetők számára) A mindennapi élet és a politikai kommunikáció alapjai. (Gyakorlati útmutató kezdő vezetők számára) Copyright: Dr. Marosán György főiskolai tanár 1999 1 Bevezető Minden vezető függetlenül konkrét feladatkörétől

Részletesebben

VEZETŐI KOMPETENCIÁK. Legfőbb vezetői kompetenciák. Tárgyalástechnika II. Tárgyalástechnika I.

VEZETŐI KOMPETENCIÁK. Legfőbb vezetői kompetenciák. Tárgyalástechnika II. Tárgyalástechnika I. Nyugat-Pannon Régió Pályázati Tanácsadóinak és Projektmenedzsereinek Egyesülete Legfőbb vezetői kompetenciák VEZETŐI KOMPETENCIÁK Kiváló tárgyalástechnika Kommunikációs készség Protokoll ismeret Jó döntés

Részletesebben

Az asszertivitás személyiségi hátterének vizsgálata ápolóhallgatók körében

Az asszertivitás személyiségi hátterének vizsgálata ápolóhallgatók körében Az asszertivitás személyiségi hátterének vizsgálata ápolóhallgatók körében Doktori értekezés Erdősi Erika Semmelweis Egyetem Patológiai Tudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Helembai Kornélia tanszékvezető

Részletesebben

P11P0001 A felsoroltak közül melyek tartoznak az orvosi alapkompetenciák közé? (három jó válasz lehetséges)

P11P0001 A felsoroltak közül melyek tartoznak az orvosi alapkompetenciák közé? (három jó válasz lehetséges) P11P0001 A felsoroltak közül melyek tartoznak az orvosi alapkompetenciák közé? (három jó válasz lehetséges) Kulturális kompetencia Természetgyógyászati ismeretek Szakmaiság Akupunktúra Társas és kommunikációs

Részletesebben

Tárgyalástechnika alapjai. 2013. június 30. Győr

Tárgyalástechnika alapjai. 2013. június 30. Győr Tárgyalástechnika alapjai 2013. június 30. Győr Tartalom Rövid bevezetés a kommunikációról Emberi viselkedés sémái - asszertivitás Meggyőzés Tárgyalástechnika alapjai Hogyan legyek jó tárgyaló? Közben

Részletesebben

Multiprofesszionális képzés 4. modul Kommunikációs készség és útmutató az áldozatok megfelelı támogatásáról

Multiprofesszionális képzés 4. modul Kommunikációs készség és útmutató az áldozatok megfelelı támogatásáról Multiprofesszionális képzés 4. modul Kommunikációs készség és útmutató az áldozatok megfelelı támogatásáról 4. Modul: Idıkeret: 3-4 óra A 4. modul tartalma: 1. téma: Kommunikációs készségek 2. téma: Útmutató

Részletesebben

MUNKAANYAG. Sándor-Lenkei Aida. A segítő beavatkozás hatékonysága. A követelménymodul megnevezése: Egyéni fejlesztés és segítő támogatás

MUNKAANYAG. Sándor-Lenkei Aida. A segítő beavatkozás hatékonysága. A követelménymodul megnevezése: Egyéni fejlesztés és segítő támogatás Sándor-Lenkei Aida A segítő beavatkozás hatékonysága A követelménymodul megnevezése: Egyéni fejlesztés és segítő támogatás A követelménymodul száma: 1896-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 66. Török Iván: A szerephez illõ személyiségvonások, attitûdök

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 66. Török Iván: A szerephez illõ személyiségvonások, attitûdök TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 66. Török Iván: A szerephez illõ személyiségvonások, attitûdök EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZÕ ÉS TOVÁBBKÉPZÕ INTÉZET, 2005 2 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK Szerzõ: Török Iván Szerkesztette: Feigl

Részletesebben

I. rész. Az érzelmi intelligencia elmélete

I. rész. Az érzelmi intelligencia elmélete I. rész Az érzelmi intelligencia elmélete II. rész Az elmélet gyakorlati haszna, alkalmazása Az érzelmi intelligencia és a tréning A tréning a hagyományostól eltérő oktatási forma. Jóval közvetlenebb,

Részletesebben

MI NEM. ÉS MI IGEN! EGY SZOCIÁLIS MUNKÁS (BELSŐ) KONFLIKTUSAI

MI NEM. ÉS MI IGEN! EGY SZOCIÁLIS MUNKÁS (BELSŐ) KONFLIKTUSAI MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR BŰNÜGYI TUDOMÁNYOK INTÉZETE ÁLTALÁNOS ÉS IGAZSÁGÜGYI MEDIÁTOR KÉPZÉS MI NEM. ÉS MI IGEN! EGY SZOCIÁLIS MUNKÁS (BELSŐ) KONFLIKTUSAI SZAKDOLGOZAT KONZULENS: KELEMEN

Részletesebben

Mi a kognitív pszichoterápia? Betegtájékoztató

Mi a kognitív pszichoterápia? Betegtájékoztató Mi a kognitív pszichoterápia? Betegtájékoztató A kognitív terápia célja meglehetősen ambiciózus, mert többre törekszik az egyszerű tüneti kezelésnél. A terápia segítségével a páciens saját kognitív terapeutájává

Részletesebben

Együttműködés-fejlesztés és kommunikáció Résztvevői munkafüzet

Együttműködés-fejlesztés és kommunikáció Résztvevői munkafüzet ÁROP 1.1.21-2012-2012-0001 1 Együttműködés-fejlesztés és kommunikáció Résztvevői munkafüzet VII. Készségfejlesztés modul Együttműködés-fejlesztés és Kommunikáció Résztvevői munkafüzet Szerzők: Berta Judit

Részletesebben

AZ IDEÁLIS VEZETŐ KOMMUNIKÁCIÓJA (VAGY A VEZETŐ IDEÁLIS KOMMUNIKÁCIÓJA?)

AZ IDEÁLIS VEZETŐ KOMMUNIKÁCIÓJA (VAGY A VEZETŐ IDEÁLIS KOMMUNIKÁCIÓJA?) VII. Évfolyam 4. szám - 2012. december Hollós Tamás hollostamas@gmail.com AZ IDEÁLIS VEZETŐ KOMMUNIKÁCIÓJA (VAGY A VEZETŐ IDEÁLIS KOMMUNIKÁCIÓJA?) Absztrakt Az írás címe több kérdést is felvet és nyomban

Részletesebben

A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE

A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE BEVETETİ BIZALOM ÉS NEVELÉS (Ranschburg Jenı) Az emberben két, egymásnak élesen ellentmondó,

Részletesebben

Ember és társadalom. műveltségterület. Erkölcstan. 1-4. évfolyam

Ember és társadalom. műveltségterület. Erkölcstan. 1-4. évfolyam Ember és társadalom műveltségterület Erkölcstan 1-4. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 Ajánlás Az erkölcstan tanterv a Mozaik Kiadó kerettantervének kiegészített változata.

Részletesebben

viselkedem Hogyan konfliktushelyzetben? A konfliktus, ahogy (nem)ismerjük Nádej - Reménység n. sz. kollektívája - tanulmány -

viselkedem Hogyan konfliktushelyzetben? A konfliktus, ahogy (nem)ismerjük Nádej - Reménység n. sz. kollektívája - tanulmány - Nádej - Reménység n. sz. kollektívája Hogyan konfliktushelyzetben? viselkedem A konfliktus, ahogy (nem)ismerjük - tanulmány - 2011 augusztus - december A megszerzett motivációkat nem hagyhatjuk elveszni

Részletesebben

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E EMPATIKUS KOMMUNIKÁCIÓ ÉS KONFLIKTUSKEZELÉS AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN EMPHATIC COMMUNICATION AND CONFLICT MANAGEMENT IN HEALTH CARE A dolgozat az egészségügyben alkalmazott kommunikációs módszereket, stratégiákat

Részletesebben

A látásmód kiterjesztése: a burnout még 20

A látásmód kiterjesztése: a burnout még 20 Tartalomjegyzék Bevezetés 17 A burnout más, mint aminek hangzik 17 A látásmód kiterjesztése: a burnout még 20 Mitől? 23 A burnout megismerése 25 Rizikócsoportok 25 A burnout három ismertetőjele 25 A burnout

Részletesebben

A szakmai és hatalmi tekintély

A szakmai és hatalmi tekintély 1 Dömötör László A szakmai és hatalmi tekintély Nem tudsz megtanítani senkit, csak ahhoz tudod elvezetni, hogy saját magát felfedezze. (Galilei) A tekintély azt jelenti, hogy egy személy olyan hatalommal

Részletesebben

A konfliktus (Thomas Gordon I.)

A konfliktus (Thomas Gordon I.) A konfliktus (Thomas Gordon I.) http://lagzi.info/content/view/193/1/ írta 2006. December 08. Kérem, hogy akit érdekel a téma, az olvassa el Thomas Gordon könyveit!! Garantálom, hogy nem fog csalódni!

Részletesebben

KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE MENTÁLHIGIÉNÉS FEJLESZTÉS. Oktatási segédlet

KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE MENTÁLHIGIÉNÉS FEJLESZTÉS. Oktatási segédlet KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE MENTÁLHIGIÉNÉS FEJLESZTÉS Oktatási segédlet Fejlesztő Garay Éva Szakmai lektor Komora Nóra Nyelvi lektor Maczkay Zsaklin Kiadó TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET FŐIGAZGATÓSÁG

Részletesebben

Az önkéntes meghatározása

Az önkéntes meghatározása Az önkéntes meghatározása Az önkéntes kifejezés (latinul voluntarius, önkéntes, önmagát kínáló) eredetileg a lengyel nyelvben alakult ki és két jelentése volt: az első azt a diákot jelentette, amelyik

Részletesebben

TANANYAG. TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0037 Munkába lépés 2010. Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület. TÁMOP-5.3.1-08/2-2009-0037 Munkába lépés

TANANYAG. TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0037 Munkába lépés 2010. Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület. TÁMOP-5.3.1-08/2-2009-0037 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület TANANYAG TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0037 Munkába lépés 2010. 1 DRÁMA 2 Bevezetés Elöljáróban a dráma modulokhoz Csak olyan játékokat játszunk, melyekhez a csoportnak

Részletesebben

*ASSZERTIVITÁS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ*

*ASSZERTIVITÁS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ* *ASSZERTIVITÁS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ* Jegyzet a Kistérségi mentorképzés c. kurzus hallgatói számára Dr. Osváth Andrea Miskolc, 2014. március Tartalom Tanterv és tanmenet 3 Bevezetés 5 I. A személyiség fogalma

Részletesebben

STRESSZFITNESZ REZILIENCIA ÉLETERŐ - RUGALMASSÁG. SoL Academy KÉPZÉSI MUNKAFÜZET

STRESSZFITNESZ REZILIENCIA ÉLETERŐ - RUGALMASSÁG. SoL Academy KÉPZÉSI MUNKAFÜZET STRESSZFITNESZ REZILIENCIA ÉLETERŐ - RUGALMASSÁG SoL Academy KÉPZÉSI MUNKAFÜZET A Program szerzői jogvédelem alatt áll. A program anyagának összeállításakor számos megközelítésre támaszkodtunk: asszertivitás,

Részletesebben

A SZERVEZET A szervezet jellemzői: Szervezeti struktúra: Formális működés: Informális jellemzők:

A SZERVEZET A szervezet jellemzői: Szervezeti struktúra: Formális működés: Informális jellemzők: A SZERVEZET A szervezet jellemzői: - közös cél - munka- és felelősség megosztás a tagok között különbözőszerepek - együttműködés - hierarchikus struktúra (vezetők és beosztottak) Szervezeti struktúra:

Részletesebben

Szervezeti kommunikáció

Szervezeti kommunikáció SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INTÉZET Szervezeti kommunikáció Dr. Komor Levente Gödöllı 2008 BEVEZETİ... 5 1. KLASSZIKUS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNIKÁK, MÓDSZEREK...

Részletesebben

Inklúzió és integráció a közoktatásban Feladatgyűjtemény

Inklúzió és integráció a közoktatásban Feladatgyűjtemény Feladatgyűjtemény Inklúzió és integráció a közoktatásban Feladatgyűjtemény Tukacs Anita Pécsi Tudományegyetem, Pécs 2011 Tukacs Anita A tananyag megjelenését a TÁMOP 412-08/1/B-2009-0003 A kompetencia-alapú

Részletesebben